Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15"

Transcript

1 MĂSURI RELE Cursul Măsuri reale Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură completă şi f : R o funcţie -măsurabilă. Cum am văzut în Teorema 11.29, dacă f are integrală pe, atunci funcţia de mulţime ν : R, ν() = fdµ, este bine definită şi este numărabil aditivă. În plus, ν ( ) = 0. Dar ν nu este o măsură întrucât ia valori în R şi nu în [0, ]. Cu toate acestea, importanţa funcţiei ν ne determină să definim următoarea noţiune: Definiţia 15.1 Fie (, ) un spaţiu măsurabil. O funcţie de mulţime ν : R se numeşte măsură reală dacă 1. ν este numărabil aditivă; 2. ν ( ) = 0. Observaţia 15.2 Orice măsură reală este finit aditivă. Propoziţia 15.3 Fie (, ) un spaţiu măsurabil şi ν : R o măsură reală pe. tunci ν() (, ] sau ν() [, ). Demonstraţie. Dacă măsura ν este finită, atunci ν() (, ). Presupunem în continuare că ν ia şi valori infinite. Fie aşa încât ν() = şi fie o mulţime arbitrară B. tunci avem: ν( B) = ν( (B \ )) = ν() + ν(b \ ) = + ν(b \ ) = = ν(b ( \ B)) = ν(b) + ν( \ B), de unde deducem că ν(b) (dacă ν(b) =, cum valoarea ν(b)+ν(\b) există, rezultă ν(b)+ν(\b) =, ceea ce este fals). În concluzie, dacă există aşa încât ν() =, atunci ν() (, ]. În mod analog, se arată că dacă există aşa încât ν() =, atunci ν() [, ). Exemplul 15.4 Fie (, ) un spaţiu măsurabil. 1. Orice măsură µ : [0, ] este de asemenea o măsură reală, pe care o vom mai numi şi măsură nenegativă. 2. Fie µ 1, µ 2 : [0, ) două măsuri finite. tunci funcţia de mulţime ν = µ 1 µ 2 este o măsură reală. Exemplul 15.5 Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură completă şi fie f : R o funcţie -măsurabilă aşa încât f are integrală pe. tunci funcţia de mulţime ν : R, ν() = fdµ, este o măsură reală. În continuare vom stabili condiţii suficiente în care o măsură reală să poată fi reprezentată sub această formă integrală. Mai întâi vom reprezenta o măsură reală ca diferenţa a două măsuri nenegative. Lema 15.6 Fie (, ) un spaţiu măsurabil şi ν : R o măsură reală pe. tunci B, C astfel încât Demonstraţia poate fi citită în [P1], pag ν (B) = inf {ν () } şi ν (C) = sup {ν () }. Teorema 15.7 (Teorema de descompunere a lui Jordan) Fie (, ) un spaţiu măsurabil şi fie o măsură reală ν : R. Considerăm funcţiile de mulţime ν +, ν : [0, ], definite prin ν + (M) = sup {ν (), M}, ν (M) = inf {ν (), M}. tunci ν + şi ν sunt două măsuri nenegative, dintre care cel puţin una este finită şi ν = ν + ν. 112

2 MĂSURI RELE Demonstraţie. Din Propoziţia 15.3, ν() (, ] sau ν() [, ). Este suficient deci să demonstrăm teorema doar pentru unul dintre cele două cazuri. În celălalt caz, vom aplica rezultatul obţinut măsurii ν. Vom presupune în continuare că ν() (, ]. Fie o mulţime M. Cum M, rezultă ν + (M) ν ( ) = 0. De asemenea avem inf {ν (), M} ν ( ) = 0, de unde deducem că ν (M) 0. Deci ν + şi ν sunt bine definite. Din Lema 15.6, B astfel încât ν (B) = inf {ν () }. tunci < ν (B) ν ( ) = 0 şi deci ν (B) este finită. Vom arăta în continuare că ν (M B) 0, M. Să presupunem că M astfel ca ν (M B) > 0. Deoarece ν (B) = ν (B M) + ν (B cm), iar ν (B) este finită, rezultă că ν (B M) şi ν (B cm) sunt finite şi cum ν (M B) > 0, rezultă ν (B) > ν (B cm). Dar aceasta este în contradicţie cu faptul că ν (B) = inf {ν () }. Prin urmare, ν (M B) 0, M. (143) Printr-un raţionament asemănător vom arăta că ν (M cb) 0, M. Să presupunem că M astfel ca ν (M cb) < 0. tunci < ν(b) ν (M cb) < 0 şi deci ν (M cb) este finită. Deoarece ν (M B) = ν (M cb) + ν (B), iar ν (B) este finită, rezultă că ν (M B) < ν(b), ceea ce este în contradicţie cu definiţia lui ν (B). Prin urmare, Fie acum M şi fie astfel încât M. tunci avem ν () = ν ( B) }{{} 0 (din (143)) ν (M cb) 0, M. (144) + ν ( cb) ν ( cb) ν ( cb) + ν ((M\) cb) = ν (M cb). }{{} 0 (din (144)) De aici obţinem ν + (M) = sup {ν (), M} ν (M cb). Pe de altă parte, M cb cu M cb M şi deci ν + (M) ν (M cb). Prin urmare avem ν + (M) = ν (M cb). De asemenea, ν () = ν ( B) + ν ( cb) }{{} 0 (din (144)) ν ( B) ν ( B) + ν ((M\) B) = ν (M B). }{{} 0 (din (143)) De aici obţinem inf {ν (), M} ν (M B). Deoarece M B cu M B M, rezultă ν (M B) inf {ν (), M}. tunci inf {ν (), M} = ν (M B) şi deci ν (M) = ν (M B). m demonstrat că M, ν + (M) = ν (M cb) şi ν (M) = ν (M B). (145) Cum ν este numărabil aditivă, din (145) rezultă că ν + şi ν sunt numărabil aditive. De asemenea, ν + ( ) = ν ( ) = ν ( ) = 0. Deci ν + şi ν sunt măsuri nenegative. Pentru orice M, ν(m) = ν(m cb) + ν(m B) = ν + (M) ν (M), adică ν = ν + ν. Din (143) avem < ν (M B) 0, M şi deci ν este finită. Descompunerea ν = ν + ν, dată de teorema anterioară, se numeşte descompunerea Jordan a măsurii ν. Măsura ν + se numeşte partea pozitivă sau variaţia pozitivă a măsurii ν, iar ν se numeşte partea negativă sau variaţia negativă a măsurii ν. Funcţia de mulţime ν : [0, ], ν = ν + + ν este o măsură nenegativă, numită variaţia totală a măsurii ν. Observaţia 15.8 Dacă ν 0, atunci ν + = ν şi ν = 0. Deci ν = ν + = ν. Observaţia 15.9 Reprezentarea măsurii reale ν ca diferenţă a două măsuri nenegative nu este unică. Întradevăr, dacă λ este o măsură finită, atunci ν = (ν + + λ) (ν + λ) şi deci obţinem o altă descompunere a măsurii ν. Observaţia Funcţia de mulţime ν () nu este în general numărabil aditivă. Mai exact, ( n ) cu n m =, pentru n m, avem ( ) ν n = ν ( n ) ν ( n ). n N Deci aplicaţia ν () nu coincide cu ν, care este numărabil aditivă. Dar, pentru orice, are loc inegalitatea ν() = ν + () ν () ν + () + ν () = ν + () + ν () = ν (), adică ν() ν (). 113

3 MĂSURI RELE Observaţia Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură completă şi fie f : R o funcţie -măsurabilă. Funcţia de mulţime ν : R, ν() = f dµ, are proprietatea: tunci este justificată definirea următoarei noţiuni:, µ () = 0 ν () = 0. Definiţia Fie (, ) un spaţiu măsurabil, µ : [0, ] o măsură nenegativă şi ν : R o măsură reală. Spunem că ν este absolut continuă în raport cu µ, şi notăm acest lucru cu ν µ, dacă, µ () = 0 ν () = 0. Propoziţia Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură şi ν : R o măsură reală. tunci ν µ ν µ. Demonstraţie. = : Vom presupune prin absurd că ν µ şi ν µ. Rezultă că cu µ () = 0 şi ν () > 0. tunci ν + () + ν () > 0 şi deci ν + () > 0 sau ν () > 0. Să presupunem că ν + () > 0. Ţinând seama de definiţia lui ν +, B astfel încât B şi ν (B) > 0. Deoarece B, avem µ (B) µ () şi cum µ () = 0, obţinem µ (B) = 0. Dar ν µ şi atunci ν (B) = 0; contradicţie cu ν (B) > 0. Deci ν µ. = : Presupunem că ν µ şi fie aşa încât µ () = 0. tunci ν () = 0 şi cum ν () = ν + () + ν (), obţinem ν + () = ν () = 0. Deci ν() = ν + () ν () = 0. În concluzie, ν µ. Teorema Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură şi ν : R o măsură reală finită. tunci ν µ dacă şi numai dacă ε > 0, δ > 0 astfel încât cu µ () < δ, ν () < ε. Demonstraţie. = : Vom demonstra prin reducere la absurd. Presupunem că ν µ, dar ε > 0 astfel încât δ > 0, δ cu µ ( δ ) < δ şi ν ( δ ) ε. tunci, pentru orice n N, luăm δ = 1 2 n şi deci n astfel încât µ ( n ) < 1 2 n şi ν ( n) ε. Pentru orice n N, considerăm mulţimea B n = k n k şi fie B = B n = lim sup n. n N n N tunci, n N, avem: 1 µ (B n ) µ ( k ) 2 k = 1 2 n 1, de unde rezultă µ (B n ) 0. Deoarece 0 µ(b) µ(b n ), n N, obţinem că µ (B) = 0. k=n De asemenea, n N, avem ε ν ( n ) ν ( n ) n Bn ν (B n ). Deoarece ν este finită, ν este de asemenea finită şi deci este continuă pe şiruri descendente. tunci ε lim ν (B n) = ν (B). Pe de altă parte, cum ν µ, din propoziţia anterioară obţinem ν µ şi cum µ (B) = 0, rezultă ν (B) = 0; contradicţie cu ε ν (B)! = : Presupunem că k=n ε > 0, δ > 0 astfel încât cu µ () < δ, ν () < ε. Fie o mulţime astfel încât µ () = 0. tunci µ () < δ şi deci ν () < ε. Prin urmare, ν () < ε, ε > 0, de unde deducem că ν () = 0. Deci ν µ. Observaţia Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură şi ν 1, ν 2 : R, două măsuri reale astfel încât ν 1 µ şi ν 2 µ. Dacă ν = ν 1 ν 2 este bine definită, atunci ν µ. Teorema (Teorema lui Radon-Nikodym) Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură completă şi σ-finită şi fie ν : R o măsură reală astfel încât ν µ. tunci există o funcţie -măsurabilă, f : R, astfel încât ν () = fdµ,. 114

4 MĂSURI RELE Demonstraţie. Etapa I. Presupunem că ν() [0, ], iar µ() < şi ν() <. Fie mulţimea F = {f M(, ) f 0 şi fdµ ν(), }. Cum f F, fdµ ν() <, avem F L(,, µ). Pentru f, g F, definim relaţia f g f g µ-a.p.t.. tunci (F, ) este o mulţime parţial ordonată (antisimetria este în raport cu relaţia de egalitate µ-a.p.t.). Vom arăta că (F, ) este inductiv ordonată, adică orice lanţ din (F, ) este majorat. Fie L F, un lanţ în raport cu relaţia, şi fie α = sup{ gdµ g L}. Există atunci un şir (g n ) L aşa încât g n dµ α. Pentru un n N, avem g n dµ g n+1 dµ. Deoarece g n, g n+1 L, iar (L, ) este lanţ, avem g n g n+1 sau g n+1 g n. Dacă g n g n+1, atunci g n g n+1 µ-a.p.t.. Dacă g n+1 g n, atunci g n+1 g n µ-a.p.t., de unde g n+1 dµ g n dµ. Cum g n dµ g n+1 dµ, obţinem g n+1 dµ = g n dµ şi deci (g n g n+1 )dµ = 0. Cum g n g n+1 0 µ-a.p.t., obţinem g n g n+1 = 0 µ-a.p.t. şi deci g n = g n+1 µ-a.p.t.. Prin urmare g n g n+1 µ-a.p.t.. Fie E n = {x g n (x) > g n+1 (x)}. tunci E n şi µ(e n ) = 0. Urmează că E = n NE n şi µ(e) = 0. Fie g = sup g n. Deoarece (g n ) M(, ) şi g n 0, n N, urmează g M(, ) şi g 0. Cum pentru orice n N µ-a.p.t. x ce, g n (x) g n+1 (x), n N, avem g n (x) g(x). Deci g n g. µ-a.p.t. De asemenea, pentru, întrucât g n g n+1 µ-a.p.t., avem g n χ g n+1 χ µ-a.p.t. şi întrucât g n g, µ-a.p.t. avem g n χ gχ. plicândvarianta generalizată a teoremei Lebesgue-Beppo-Levi (vezi Teorema 11.22) şirului (g n χ ), obţinem că lim g n χ dµ = gχ dµ, adică lim g n dµ = gdµ. Dar g n F, n N, şi atunci g n dµ ν(), n N. Trecând la limită în ultima inegalitate, obţinem gdµ ν(). Prin urmare, g F. Pentru =, mai obţinem α = lim g n dµ = gdµ. De asemenea, din definiţia lui g, g n g, n N, adică g n g, n N. rătăm că g este majorant al mulţimii L, în raport cu relaţia. Fie h L. Dacă există n N astfel încât h g n, cum g n g, rezultă h g. Dacă nu există n N astfel încât h g n, ţinând seama că L este un lanţ, pentru fiecare n N, g n h, adică g n h µ-a.p.t.. Trecând la limită µ-a.p.t. în ultima inegalitate, obţinem g h µ-a.p.t.. De aici rezultă α = gdµ hdµ α, adică gdµ = hdµ. Prin urmare, (h g)dµ = 0 şi cum h g 0 µ-a.p.t., rezultă h = g µ-a.p.t.. Deci, şi în acest caz h g. Prin urmare, g este majorant al mulţimii L şi deci (F, ) este inductiv ordonată. tunci, din Lema lui Zorn, (F, ) are elemente maximale. Fie f F, un element maximal, şi fie funcţia de mulţime λ : [0, ], λ() = ν() fdµ,. Deoarece f F, λ este bine definită. Cum ν este o măsură, iar funcţia fdµ este tot o măsură (vezi Corolarul 11.20), funcţia λ este o măsură. În plus, dacă µ() = 0, întrucât ν µ, avem ν() = 0 şi cum fdµ = 0, rezultă λ() = 0. În concluzie, λ µ. Vom arăta că λ() = 0. Presupunem prin absurd că λ() > 0. Întrucât λ() ν() <, există a > 0 aşa încât µ() < aλ(). Cum µ şi λ sunt măsuri finite, este bine definită măsura reală φ = µ aλ. tunci φ() < 0 şi φ µ. Din demonstraţia teoremei de descompunere a lui Jordan, pentru φ, există o mulţime B aşa încât tunci, pentru orice, avem: 1 a χ Bdµ = 1 χ B χ dµ = 1 a a φ( B) 0 şi φ( cb) 0,. (146) χ B dµ = 1 µ( B). a Dar, din prima inegalitate din (146), avem φ( B) = µ( B) aλ( B) 0, de unde 1 µ( B) λ( B) a 1 λ() = ν() fdµ. Prin urmare, a χ Bdµ ν() fdµ, de unde ( 1 a χ B + f)dµ ν(). 115

5 MĂSURI RELE De aici rezultă că 1 a χ B + f F şi cum f 1 a χ B + f, iar f este element maximal în (F, ), urmează că f = 1 a χ B + f µ-a.p.t.. Cum f L(,, µ), f este finită µ-a.p.t. şi atunci χ B = 0 µ-a.p.t.. Deci µ(b) = χ B dµ = 0. Deoarece φ µ, obţinem φ(b) = 0, de unde φ() = φ(b) + φ(cb) = φ(cb). Luând în inegalitatea a doua din (146) =, obţinem φ(cb) 0; contradicţie cu φ() < 0. Deci presupunerea făcută este falsă şi atunci λ() = 0. Urmează că λ() = 0,, adică ν () = fdµ,. Etapa II. Presupunem că ν() [0, ], iar µ() < şi ν este σ-finită. Deoarece ν este σ-finită, există un şir ( n ) astfel încât ν( n ) <, n N, şi = n N n. Fără să restrîngem generalitatea, putem presupune că m n =, pentru m n (altfel, vom aplica Propoziţia 1.17). Pentru fiecare n N, considerăm funcţia de mulţime ν n : [0, ], ν n () = ν( n ),. Deoarece ν este o măsură şi ν µ, ν n este o măsură şi ν n µ. În plus, ν n() = ν( n ) <, deci ν n este o măsură finită. plicând etapa I măsurilor ν n, obţinem că n N, f n M(, ) aşa încât ν n () = f n dµ,. Fie funcţia f =, obţinem Dar f n. Deoarece (f n ) M(, ), avem f M(, ), iar din Corolarul 11.17, pentru orice f n dµ = f n dµ = ν n () = fdµ. ν( n ) = ν( n N ν () = fdµ,. n ) = ν( ) = ν(). Prin urmare, avem: Etapa III. Presupunem că ν() [0, ], iar µ() <. Fie M = {M ν M este σ-finită}, unde M = { M }. Deoarece M, M =. Fie β = sup{µ(m) M M} şi fie un şir (M n ) M aşa încât µ(m n ) β. Fie M = n NM n. tunci avem M. Cum n N, ν Mn este σ-finită, ( n,k ) k N aşa încât ν( n,k M n ) <, k N, şi M n = n,k M n ). Rezultă M = k N( M n = n,k M n ) = n N n N k N( ( n,k M n ) M, unde n,k M n n N k N şi ν( n,k M n M) = ν( n,k M n ) <, n, k N. Prin urmare, M M. Din M n M, rezultă µ(m n ) µ(m) β, n N, de unde, prin trecere la limită, obţinem β µ(m) β, adică µ(m) = β. Deoarece ν M îndeplineşte condiţiile etapei II, relativ la spaţiul cu măsură (M, M, µ M ), există o funcţie M -măsurabilă h : M R aşa încât ν ( M) = hdµ,. M Fie f = hχ M + χ cm. Cum M şi h este M -măsurabilă, f este -măsurabilă. Pentru orice, avem: fdµ = hχ M dµ + χ cm dµ = hdµ + dµ = ν ( M) + µ ( cm). M Dacă µ( cm) = 0, deoarece ν µ, avem ν( cm) = 0 şi atunci ν ( M) + µ ( cm) = ν ( M) = = ν ( M) + ν ( cm) = ν(). Dacă µ( cm) > 0, atunci ν( cm) =. Într-adevăr, dacă presupunem că ν( cm) <, rezultă M ( cm) M şi atunci µ(m ( cm)) β. tunci β µ(m ( cm)) = µ(m)+µ( cm) µ(m) = β, de unde µ(m) + µ( cm) = µ(m). Cum 0 µ(m) µ() <, din egalitatea anterioară, obţinem µ( cm) = 0; contradicţie cu µ( cm) > 0. Deci ν( cm) =. Deoarece = ν( cm) ν(), ν() = şi atunci ν ( M) + µ ( cm) = = ν(). cm 116

6 MĂSURI RELE În concluzie, avem: ν () = fdµ,. Etapa IV. Presupunem că ν() [0, ], iar µ este σ-finită. Deoarece µ este σ-finită, ( n ) aşa încât µ( n ) <, n N, = n N n şi m n =, pentru m n. Pentru fiecare n N, ν n îndeplineşte condiţiile etapei III, relativ la spaţiul cu măsură ( n, n, µ n ), şi atunci există o funcţie n -măsurabilă h n : n R aşa încât ν ( n ) = h n dµ,. n Pentru fiecare n N, fie f n = h n χ n. Considerăm funcţia f = f M(, ), iar din Corolarul 11.17, pentru orice, obţinem: fdµ = Prin urmare, avem: f n dµ = n h n dµ = f n. ν( n ) = ν( n N ν () = fdµ,. Deoarece (f n ) M(, ), avem n ) = ν( ) = ν(). Etapa V. Presupunem că ν() R, iar µ este σ-finită. Din Teorema de descompunere a lui Jordan (Teorema 15.7), există două măsuri nenegative, ν +, ν : [0, ], din care cel puţin una este finită, aşa încât ν = ν + ν. tunci, din etapa IV, pentru măsurile ν + şi ν, există funcţiile f 1, f 2 : R, -măsurabile, astfel încât ν + () = f 1 dµ, ν () = f 2 dµ,. Dacă ν + este finită, atunci f 1 L(,, µ) şi deci f 1 este finită µ-a.p.t.. Modificând eventual valorile infinite ale lui f 1 cu 0, putem presupune că f 1 este finită. Prin urmare, este bine definită funcţia f = f 1 f 2, care este -măsurabilă şi, ν() = ν + () ν () = f 1 dµ f 2 dµ = fdµ. Dacă ν este finită, se arată analog. Prin urmare, ν () = fdµ,. Observaţia Funcţia f, din teorema anterioară, este unică până la o mulţime µ-neglijabilă. Într-adevăr, dacă există o altă funcţie -măsurabilă, g, astfel încât ν () = gdµ,, atunci fdµ = gdµ,, de unde f = g, µ-a.p.t.. Funcţia f, din teorema de mai sus, se numeşte derivata Radon-Nikodym a măsurii ν în raport cu măsura µ sau densitatea lui ν în raport cu µ şi o vom nota cu dµ. Observaţia Dacă ν este finită, atunci f este finită µ-a.p.t. şi înlocuind valorile infinite ale lui f cu valori finite, putem presupune că f este finită. 2. Dacă măsura ν este pozitivă, atunci funcţia f este pozitivă µ-a.p.t. şi înlocuind valorile negative ale lui f cu 0, putem presupune că f 0. Observaţia Demonstraţia teoremei lui Radon-Nikodym utilizează Lema lui Zorn şi, în consecinţă, este neconstructivă. 117

7 MĂSURI RELE Teorema (Teorema de schimbare a măsurii în integrala Lebesgue) Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură completă şi σ-finită şi fie ν : [0, ] o măsură nenegativă şi completă astfel încât ν µ. Dacă f L(,, µ), atunci avem f = f Demonstraţie. Deoarece sunt îndeplinite condiţiile teoremei lui Radon-Nikodym, ν() = dµ,. dµ Cum ν este nenegativă, putem presupune că dµ 0. Etapa I. Să considerăm mai întâi f de forma χ T, unde T. tunci avem: f = χ T = ν (T ) = dµ dµ = χ T dµ dµ = f T Etapa II. Presupunem că f este -etajată. tunci există a 1,..., a n R aşa încât f() = {a 1,..., a n } şi n i = f 1 ({a i }), i 1, n. Deci f = a i χ i. Fie. Pentru fiecare i 1, n, din etapa I, avem Prin sumare obţinem: f = i=1 i=1 χ i = χ i n a i χ i = i=1 n a i χ i dµ dµ = f Etapa III. Presupunem că funcţia f este nenegativă. Cum f este -măsurabilă, din Teorema de aproximare a funcţiilor măsurabile cu funcţii etajate (Teorema 10.1), (f n ) E(, ) aşa încât f n 0 şi f n f n+1, n N, p iar f n f. Deoarece dµ 0 şi f n f, rezultă f n dµ f dµ. plicând Teorema lui Lebesgue-Beppo-Levi (Teorema 11.15) şirului (f n ), în spaţiul cu măsură (,, ν), şi şirului (f n ), în spaţiul cu măsură (,, µ), obţinem dµ lim f n = f şi lim f n dµ dµ = f Din etapa II, pentru fiecare n N, avem şi trecând la limită, obţinem f n = f n dµ dµ f = f Etapa IV. Presupunem acum că f este o funcţie oarecare. tunci f = f + f, unde f + şi f sunt partea pozitivă şi partea negativă a funcţiei f. Cum f +, f L() şi f +, f 0, din etapa III rezultă f + = f + dµ şi f = f dµ Prin urmare avem: f = f + f = f + dµ dµ f dµ dµ = f Definiţia Considerăm (, ) un spaţiu măsurabil. 1. Fie µ, ν : [0, ] două măsuri nenegative. Spunem că µ este singulară în raport cu ν, şi notăm cu µ ν, dacă astfel încât µ () = ν (\) = Fie µ, ν : R două măsuri reale. Spunem că µ este singulară în raport cu ν, şi notăm cu µ ν, dacă µ ν. Observaţia Relaţia este simetrică. 118

8 MĂSURI RELE Propoziţia Considerăm (, ) un spaţiu măsurabil. 1. Fie µ, ν 1, ν 2 : [0, ] trei măsuri nenegative aşa încât funcţia de mulţime ν = ν 1 ν 2 este bine definită. Dacă ν 1 µ şi ν 2 µ, atunci ν µ. 2. Fie µ : [0, ] o măsură nenegativă şi ν : R o măsură reală. Dacă ν µ şi ν µ, atunci ν = 0. Demonstraţie. 1. Deoarece ν 1 µ, 1 astfel încât µ ( 1 ) = ν 1 (\ 1 ) = 0. De asemenea, deoarece ν 2 µ, 2 astfel încât µ ( 2 ) = ν 2 (\ 2 ) = 0. Fie = 1 2. tunci şi µ () = 0. Cum \ \ 1, iar ν 1 este o măsură nenegativă şi deci este izotonă, rezultă 0 ν 1 (\) ν 1 (\ 1 ) = 0. Deci ν 1 (\) = 0. nalog, ν 2 (\) = 0. tunci ν(\) = ν 1 (\) ν 2 (\) = 0. Prin urmare, ν µ. 2. Cum ν µ (iar ν este o măsură reală), conform definiţiei avem ν µ. Cum µ 0, µ = µ şi deci ν µ. tunci, astfel încât µ () = ν (\) = 0. Deoarece ν µ, din Propoziţia obţinem ν µ şi cum µ () = 0, avem ν () = 0. tunci ν () = ν () + ν (\) = 0, de unde ν = 0. Prin urmare ν +, ν = 0 şi deci ν = 0. Teorema (Teorema de descompunere a lui Lebesgue) Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură completă şi σ-finită şi ν : R o măsură reală finită. tunci există şi sunt unice două măsuri ν a, ν s : R astfel încât ν a µ, ν s µ şi ν = ν a + ν s. Demonstraţie. Existenţa: Etapa I. Presupunem mai întâi că ν este nenegativă şi fie m = µ + ν. tunci m este o măsură nenegativă şi σ- finită, iar µ m şi ν m. stfel, din Teorema lui Radon-Nikodym, există o funcţie -măsurabilă, f : R, astfel încât µ () = fdm. Cum µ 0, putem presupune că f 0. Considerăm mulţimea E = {x f(x) > 0}. Cum f 0, ce = {x f(x) = 0}. Deoarece f este - măsurabilă, E. De asemenea, avem ν () = ν ( E) + ν ( ce),. Considerăm funcţiile ν a, ν s : [0, ], definite prin ν a = ν ( E) şi ν s = ν ( ce). tunci ν = ν a + ν s. rătăm în continuare că ν a µ şi ν s µ. Fie cu µ () = 0. Rezultă fdm = 0 şi cum f 0, obţinem f = 0 m-a.p.t. pe. Prin urmare m (E ) = 0. Cum ν m, obţinem ν (E ) = 0, adică ν a () = 0. Deci ν a µ. Pe de altă parte, ν s (E) = ν (E ce) = ν ( ) = 0, iar µ (ce) = fdm = 0. Deci ν s (E) = µ (ce) = 0, adică ν s µ. Etapa II. Presupunem acum că ν este cu valori reale. tunci, din Teorema de descompunere a lui Jordan (Teorema 15.7), ν = ν + ν. Deoarece ν este finită, măsurile ν + şi ν sunt finite. Cum ν + este o măsură nenegativă, din etapa I, există ν a +, ν s + două măsuri nenegative aşa încât ν + = ν a + + ν s +, iar ν a + µ şi ν s + µ. nalog, există νa, νs două măsuri nenegative aşa încât ν = νa + νs, iar νa µ şi νs µ. Deoarece ν + şi ν sunt finite, iar ν + = ν a + + ν s + şi ν = νa + νs, rezultă că ν a +, ν s +, νa şi νs sunt finite. tunci sunt bine definite funcţiile ν a = ν a + νa şi ν s = ν s + νs. cestea sunt măsuri reale şi ν = ν a + ν s. Cum ν a + µ şi νa µ, rezultă imediat că ν a µ. Deoarece ν s + µ şi νs µ, din Propoziţia 15.23(1) obţinem ν s µ. Unicitatea: Presupunem că există funcţiile ν a, ν s : R astfel încât ν a µ, ν s µ, ν = ν a + ν s şi de asemenea, există funcţiile ν a, ν s : R astfel încât ν a µ, ν s µ, ν = ν a + ν s. tunci avem ν a ν a = ν s not. ν s = λ. Deoarece ν a µ şi ν a µ, rezultă λ µ. Deoarece ν s µ şi ν s µ, obţinem λ µ. tunci, din Propoziţia 15.23(2) rezultă λ = 0, adică ν a = ν a şi ν s = ν s. Din Teorema de descompunere a lui Lebesgue şi din Teorema lui Radon-Nikodym obţinem: Corolar Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură completă şi σ-finită şi ν : R o măsură reală finită. tunci există o funcţie -măsurabilă f : R şi există o unică măsura reală ν s : R astfel încât ν s µ şi ν () = fdµ + ν s (),. ce 119

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 Şiruri de numere reale

Curs 2 Şiruri de numere reale Curs 2 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Convergenţă şi mărginire Teoremă Orice şir convergent este mărginit. Demonstraţie Fie (x n ) n 0 un

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune .3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune Definiţia.3. Se numeşte bază a spaţiului vectorial V o familie de vectori B care îndeplineşte condiţiile de mai jos: a) B este liniar independentă; b) B este

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite Capitolul 4 Integrale improprii 7-8 În cadrul studiului integrabilităţii iemann a unei funcţii s-au evidenţiat douăcondiţii esenţiale:. funcţia :[ ] este definită peintervalînchis şi mărginit (interval

Διαβάστε περισσότερα

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)).

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)). Teoremă. (Y = f(x)). Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism Demonstraţie. f este continuă pe X: x 0 X, S Y (f(x 0 ), ε), S X (x 0, ε) aşa ca f(s X (x 0, ε)) = S Y (f(x 0 ), ε) : y

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b.

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b. Lucrare Soluţii 28 aprilie 2015 Varianta 1 I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2 Definiţie. Numărul întreg p se numeşte număr prim dacă p 0,

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l +

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l + Semnul local al unei funcţii care are limită. Propoziţie. Fie f : D (, d) R, x 0 D. Presupunem că lim x x 0 f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl,

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R În cele ce urmează, vom studia unele proprietăţi ale mulţimilor din R. Astfel, vom caracteriza locul" unui punct în cadrul unei mulţimi (în limba

Διαβάστε περισσότερα

Funcţii Ciudate. Beniamin Bogoşel

Funcţii Ciudate. Beniamin Bogoşel Funcţii Ciudate Beniamin Bogoşel Scopul acestui articol este construcţia unor funcţii neobişnuite din punct de vedere intuitiv, care au anumite proprietăţi interesante. Construcţia acestor funcţii se face

Διαβάστε περισσότερα

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Coordonatori DANA HEUBERGER NICOLAE MUŞUROIA Nicolae Muşuroia Gheorghe Boroica Vasile Pop Dana Heuberger Florin Bojor MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Clasa a

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică.

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică. Lect dr Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr Lucian MATICIUC CURS VII-IX Capitolul IV: Funcţii derivabile Derivate şi diferenţiale 1

Διαβάστε περισσότερα

Principiul Inductiei Matematice.

Principiul Inductiei Matematice. Principiul Inductiei Matematice. Principiul inductiei matematice constituie un mijloc important de demonstratie in matematica a propozitiilor (afirmatiilor) ce depind de argument natural. Metoda inductiei

Διαβάστε περισσότερα

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă.

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă. Sala: 2103 Decembrie 2014 Conf. univ. dr.: Dragoş-Pătru Covei CURS 11: ALGEBRĂ Specializarea: C.E., I.E., S.P.E. Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat.

Διαβάστε περισσότερα

Integrale cu parametru

Integrale cu parametru 1 Integrle proprii cu prmetru 2 3 Integrle proprii cu prmetru Definiţi 1.1 Dcă f : [, b ] E R, E R este o funcţie cu propriette că pentru orice y E, funcţi de vribilă x x f (x, y) este integrbilă pe intervlul

Διαβάστε περισσότερα

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 Marius Tărnăuceanu 1 Aprilie 2013 Abstract În această lucrare vom prezenta un rezultat ce extinde Problema

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 2. Integrala stochastică

Capitolul 2. Integrala stochastică Capitolul 2 Integrala stochastică 5 CAPITOLUL 2. INTEGRALA STOCHASTICĂ 51 2.1 Introducere În acest capitol vom prezenta construcţia integralei stochastice Itô H sdm s, unde M s este o martingală locală

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

z a + c 0 + c 1 (z a)

z a + c 0 + c 1 (z a) 1 Serii Laurent (continuare) Teorema 1.1 Fie D C un domeniu, a D şi f : D \ {a} C o funcţie olomorfă. Punctul a este pol multiplu de ordin p al lui f dacă şi numai dacă dezvoltarea în serie Laurent a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Criterii de comutativitate a grupurilor

Criterii de comutativitate a grupurilor Criterii de comutativitate a grupurilor Marius Tărnăuceanu 10.03.2017 Abstract În această lucrare vom prezenta mai multe condiţii suficiente de comutativitate a grupurilor. MSC (2010): 20A05, 20K99. Key

Διαβάστε περισσότερα

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 12 - Scheme de criptare CCA sigure Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Schemă de criptare

Διαβάστε περισσότερα

Teorema lui Peano de existenţă

Teorema lui Peano de existenţă Universitatea Alexandru Ioan Cuza Lucrare de licenţă Teorema lui Peano de existenţă locală Student: Cosmin Burtea Coordonator ştiinţific: Prof. Ioan I.Vrabie 2 Prefaţă Lucrarea de faţă tratează problema

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

3 FUNCTII CONTINUE Noţiuni teoretice şi rezultate fundamentale Spaţiul euclidian R p. Pentru p N *, p 2 fixat, se defineşte R

3 FUNCTII CONTINUE Noţiuni teoretice şi rezultate fundamentale Spaţiul euclidian R p. Pentru p N *, p 2 fixat, se defineşte R 3 FUNCTII CONTINUE 3.. Noţiuni teoretice şi rezultate fundamentale. 3... Saţiul euclidian R Pentru N *, fixat, se defineşte R = R R R = {(x, x,, x : x, x,, x R} de ori De exemlu, R = {(x, y: x, yr} R 3

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă Noţiunea de spaţiu liniar 1 Noţiunea de spaţiu liniar Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară 2 Mulţime infinită liniar independentă 3 Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. Probleme. Să se precizeze dacă funcţiile de mai jos sunt absolut integrabile pe R şi, în caz afirmativ să se calculeze { transformata Fourier., t a. σ(t), t < ; b. f(t) σ(t)

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a Capitolul II: Serii de umere reale. Lect. dr. Lucia Maticiuc Facultatea de Hidrotehică, Geodezie şi Igieria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucia MATICIUC SEMINARUL 3. Cap. II Serii

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Subspatii ane Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VI Subspatii ane Table of Contents 1 Structura de spatiu an E 3 2 Subspatii

Διαβάστε περισσότερα

1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,...

1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,... 1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,..., X n şi coeficienţi în K se înţelege un ansamblu de egalităţi formale

Διαβάστε περισσότερα

6 n=1. cos 2n. 6 n=1. n=1. este CONV (fiind seria armonică pentru α = 6 > 1), rezultă

6 n=1. cos 2n. 6 n=1. n=1. este CONV (fiind seria armonică pentru α = 6 > 1), rezultă Semiar 5 Serii cu termei oarecare Probleme rezolvate Problema 5 Să se determie atura seriei cos 5 cos Soluţie 5 Şirul a 5 este cu termei oarecare Studiem absolut covergeţa seriei Petru că cos a 5 5 5 şi

Διαβάστε περισσότερα

8 Intervale de încredere

8 Intervale de încredere 8 Intervale de încredere În cursul anterior am determinat diverse estimări ˆ ale parametrului necunoscut al densităţii unei populaţii, folosind o selecţie 1 a acestei populaţii. În practică, valoarea calculată

Διαβάστε περισσότερα

Algebră liniară CAPITOLUL 3

Algebră liniară CAPITOLUL 3 Algebră liniară CAPITOLUL 3 TRANSFORĂRI LINIARE 3.. Definiţia transformării liniare Definiţia 3... Fie V şi W două spaţii vectoriale peste un corp comutativ K. O funcţie u: V W se numeşte transformare

Διαβάστε περισσότερα

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale Transformări 1 Noţiunea de transformare liniară Proprietăţi. Operaţii Nucleul şi imagine Rangul şi defectul unei transformări 2 Matricea unei transformări Relaţia dintre rang şi defect Schimbarea matricei

Διαβάστε περισσότερα

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3)

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3) BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 8 mi 0 (brjul ) Problem Arătţi că dcă, b, c sunt numere rele cre verifică + b + c =, tunci re loc ineglitte xy + yz + zx Problem Fie şi b numere nturle nenule Dcă numărul

Διαβάστε περισσότερα

Rădăcini primitive modulo n

Rădăcini primitive modulo n Universitatea Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică Rădăcini primitive modulo n Îndrumător ştiinţific: Prof. Dr. Victor Alexandru 2010 Rezumat Tema lucrarii este studiul radacinilor primitive.

Διαβάστε περισσότερα

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE 5.5. A CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE PROBLEMA 1. În circuitul din figura 5.54 se cunosc valorile: μa a. Valoarea intensității curentului de colector I C. b. Valoarea tensiunii bază-emitor U BE.

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015

Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015 Societatea de Ştiinţe Matematice din România Ministerul Educaţiei Naţionale Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015 Problema 1. Arătaţi că numărul 1 se poate reprezenta ca suma

Διαβάστε περισσότερα

Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, noiembrie Subiecte clasa a VII-a

Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, noiembrie Subiecte clasa a VII-a Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, -3 noiembrie 0 Subiecte clasa a VII-a. Fie în exteriorul triunghiului ascuţitunghic ABC, triunghiurile dreptunghice ABP şi ACT cu ipotenuzele

Διαβάστε περισσότερα

J F (ρ, ϕ, θ) = cos ϕ ρ sin ϕ 0. Teoremă (a diferenţiabilităţii compuse) (legea lanţului) Fie F : D deschis

J F (ρ, ϕ, θ) = cos ϕ ρ sin ϕ 0. Teoremă (a diferenţiabilităţii compuse) (legea lanţului) Fie F : D deschis 3) Coordonate sferice Fie funcţia vectorială F : R + [ π, π] [0, π) R 3, F (ρ, ϕ, θ) = (ρ sin ϕ cos θ, ρ sin ϕ sin θ, ρ cos ϕ). Observăm că F exprimă legătura dintre coordonatele carteziene şi coordonatele

Διαβάστε περισσότερα

Puncte de extrem pentru funcţii reale de mai multe variabile reale.

Puncte de extrem pentru funcţii reale de mai multe variabile reale. Puncte de extrem pentru funcţii reale de mai multe variabile reale. Definiţie. Fie f : A R n R. i) Un punct a A se numeşte punct de extrem local pentru f dacă diferenţa f(x) f păstrează semn constant pe

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) Funcţii diferenţiabile. cos x cos x 2. Fie D R o mulţime deschisă f : D R şi x0 D. Funcţia f este

( ) ( ) ( ) Funcţii diferenţiabile. cos x cos x 2. Fie D R o mulţime deschisă f : D R şi x0 D. Funcţia f este o ( ) o ( ) sin π ( sec ) = = ; R 2 + kπ k Z cos cos 2 cos ( cosec ) = = ; R 2 { kπ k Z} sin sin ( arcsec ) = ; (, ) (, ) 2 ( arcosec ) = ; (, ) (, ) 2 Funcţii dierenţiabile. Fie D R o mulţime deschisă

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

Integrale generalizate (improprii)

Integrale generalizate (improprii) Integrle generlizte (improprii) Fie f : [, ] R, definită prin =, α > 0. Pentru u, funţi α f este integrilă pe intervlul [, u] şi u ln α+ α+ u u = ( α)u α α, α = ln u, α =. Dă treem l limită pentru u oţinem

Διαβάστε περισσότερα

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită.

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită. Trignmetrie Funcţia sinus sin : [, ] este peridică (periada principală T * = ), impară, mărginită. Funcţia arcsinus arcsin : [, ], este impară, mărginită, bijectivă. Funcţia csinus cs : [, ] este peridică

Διαβάστε περισσότερα

Algebră liniară CAPITOLUL 1

Algebră liniară CAPITOLUL 1 Algebră liniară CAPITOLUL SPAŢII VECTORIALE FINIT DIMENSIONALE. Definiţia spaţiilor vectoriale Pentru a introduce noţiunea de spaţiu vectorial avem nevoie de noţiunea de corp comutativ de caracteristică

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Criptosisteme cu cheie publică III

Criptosisteme cu cheie publică III Criptosisteme cu cheie publică III Anul II Aprilie 2017 Problema rucsacului ( knapsack problem ) Considerăm un număr natural V > 0 şi o mulţime finită de numere naturale pozitive {v 0, v 1,..., v k 1 }.

Διαβάστε περισσότερα

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Spaţiul vectorial R n Mulţimea R n reprezintă mulţimea tuturor n-uplelor (x 1,..., x n ) cu x 1,..., x n numere reale, adică R n = {(x 1,..., x n ) : x 1,..., x n R}. Un n-uplu

Διαβάστε περισσότερα

Aritmetică. 1 Mulţimea numerelor naturale

Aritmetică. 1 Mulţimea numerelor naturale Aritmetică. 1 Mulţimea numerelor naturale Calitatea unei propoziţii matematice de a fi adevărată (sau falsă) se demonstrează (numim atunci propoziţia respectivă teoremă, lemă, propoziţie, corolar, etc)

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE. Obiective:

TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE. Obiective: TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE 77 TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE Obiective: Deiirea pricipalelor proprietăţi matematice ale ucţiilor de mai multe variabile Aalia ucţiilor de utilitate şi

Διαβάστε περισσότερα

Un rezultat de descompunere pentru o clasa de distributii omogene

Un rezultat de descompunere pentru o clasa de distributii omogene Un rezultat de descompunere pentru o clasa de distributii omogene Ingrid Beltiţă si Anders Melin Raport pentru contractul CEx-18 MDDS, faza octombrie 27 Introducere Consideram operatorii Schrödinger H

Διαβάστε περισσότερα

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica.

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica. Progresii aritmetice si geometrice Progresia aritmetica. Definitia 1. Sirul numeric (a n ) n N se numeste progresie aritmetica, daca exista un numar real d, numit ratia progresia, astfel incat a n+1 a

Διαβάστε περισσότερα

MARCAREA REZISTOARELOR

MARCAREA REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR 1.2.1 MARCARE DIRECTĂ PRIN COD ALFANUMERIC. Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi o literă. Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care valoarea

Διαβάστε περισσότερα

1 Corpuri finite. 1.1 Introducere. Reamintim mai intai

1 Corpuri finite. 1.1 Introducere. Reamintim mai intai 1 Corpuri finite. 1.1 Introducere Reamintim mai intai Definiţie 1 Se numeşte corp un inel comutativ (K,+, ) cu proprietatea ca orice element nenul x din k este inversabil, i.e. există x 1 k astfel încât

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

Examen AG. Student:... Grupa:... ianuarie 2011

Examen AG. Student:... Grupa:... ianuarie 2011 Problema 1. Pentru ce valori ale lui n,m N (n,m 1) graful K n,m este eulerian? Problema 2. Să se construiască o funcţie care să recunoască un graf P 3 -free. La intrare aceasta va primi un graf G = ({1,...,n},E)

Διαβάστε περισσότερα

Ecuatii trigonometrice

Ecuatii trigonometrice Ecuatii trigonometrice Ecuatiile ce contin necunoscute sub semnul functiilor trigonometrice se numesc ecuatii trigonometrice. Cele mai simple ecuatii trigonometrice sunt ecuatiile de tipul sin x = a, cos

Διαβάστε περισσότερα

Cursul 14 ) 1 2 ( fg dµ <. Deci fg L 2 ([ π, π]). Prin urmare,

Cursul 14 ) 1 2 ( fg dµ <. Deci fg L 2 ([ π, π]). Prin urmare, D.Rs, Teoia măsii şi integala Lebesge 6 SERII FOURIER ÎN L ([, ]) Csl 4 6 Seii Foie în L ([, ]) Consideăm spaţil c măsă ([, ], M [,], µ), nde M este σ-algeba mlţimilo măsabile Lebesge, ia µ este măsa Lebesge.

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul IX. Integrale curbilinii

Seminariile Capitolul IX. Integrale curbilinii Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 7 8 Capitolul IX. Integrale curbilinii. Să se calculee Im ) d, unde este segmentul

Διαβάστε περισσότερα

* K. toate K. circuitului. portile. Considerând această sumă pentru toate rezistoarele 2. = sl I K I K. toate rez. Pentru o bobină: U * toate I K K 1

* K. toate K. circuitului. portile. Considerând această sumă pentru toate rezistoarele 2. = sl I K I K. toate rez. Pentru o bobină: U * toate I K K 1 FNCȚ DE ENERGE Fie un n-port care conține numai elemente paive de circuit: rezitoare dipolare, condenatoare dipolare și bobine cuplate. Conform teoremei lui Tellegen n * = * toate toate laturile portile

Διαβάστε περισσότερα

Siruri de numere reale

Siruri de numere reale Siruri de numere reale efinitie. Un sir de elemente dintr-o multime M este o functie x : N M (sau x : N k M unde N k = {k, k +,...}). Un sir x : N M il vom nota cu (x n ) n N sau (x n ) n unde x n = x(n)

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, 5 martie 18 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1 Problemele tip grilă (Partea A pot avea unul

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

Probleme pentru clasa a XI-a

Probleme pentru clasa a XI-a Probleme pentru clasa a XI-a 1 ( ) 01. Fie A si B doua matrici de ordin n cu elemente numere reale, care satisfac relatia AB = A + B. a) Sa se arate ca det(a 2 + B 2 ) 0. b) Sa se arate ca rang A + B =

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

Metode de demonstraţie pentru teorema de completitutine - studiu comparativ -

Metode de demonstraţie pentru teorema de completitutine - studiu comparativ - Metode de demonstraţie pentru teorema de completitutine - studiu comparativ - Denisa Diaconescu 1 1 Introducere Teorema de completitudine a lui Gödel pentru logica de ordinul I este unul dintre cele mai

Διαβάστε περισσότερα

1 Serii numerice Definiţii. Exemple... 45

1 Serii numerice Definiţii. Exemple... 45 Analizǎ matematicǎ Chiş Codruţa 2 Cuprins 1 Serii numerice 5 1.1 Definiţii. Exemple....................... 5 1.2 Criterii de convergenţǎ pentru serii cu termeni pozitivi... 8 1.3 Criterii de convergenţǎ

Διαβάστε περισσότερα

Probleme date la examenul de logică matematică şi computaţională. Partea a IX-a

Probleme date la examenul de logică matematică şi computaţională. Partea a IX-a Probleme date la examenul de logică matematică şi computaţională. Partea a IX-a Claudia MUREŞAN Universitatea din Bucureşti Facultatea de Matematică şi Informatică Str. Academiei Nr. 14, Sector 1, Cod

Διαβάστε περισσότερα

7. ECUAŢII ŞI SISTEME DE ECUAŢII DIFERENŢIALE

7. ECUAŢII ŞI SISTEME DE ECUAŢII DIFERENŢIALE 7. ECUAŢII ŞI SISTEME DE ECUAŢII DIFERENŢIALE 7. NOŢIUNI GENERALE. TEOREMA DE EXISTENŢĂ ŞI UNICITATE Pri ecuaţia difereţială de ordiul îtâi îţelegem o ecuaţie de forma: F,, = () ude F este o fucţie reală

Διαβάστε περισσότερα

1Reziduuri şi aplicaţii

1Reziduuri şi aplicaţii Reziduuri şi aplicaţii În acest curs vom prezenta noţiunea de reziduu, modul de calcul al reziduurilor, teorema reziduurilor şi câteva aplicaţii ale teoremei reziduurilor, în special la calculul unor tipuri

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 3. Serii Fourier. a unei funcţii periodice de perioadă Dezvoltarea în serie Fourier

Capitolul 3. Serii Fourier. a unei funcţii periodice de perioadă Dezvoltarea în serie Fourier Capitolul Serii Fourier 7-8. Dezvoltarea în serie Fourier a unei funcţii periodice de perioadă Pornind de la discuţia asupra coardei vibrante începută în anii 75 între Euler şi d Alembert, se ajunge la

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul II. Grupuri. II.1. Grupuri; subgrupuri; divizori normali; grupuri factor

Capitolul II. Grupuri. II.1. Grupuri; subgrupuri; divizori normali; grupuri factor Capitolul II Grupuri II.1. Grupuri; subgrupuri; divizori normali; grupuri factor Definiţia 1. Fie G o mulţime nevidă şi " " operaţie algebrică pe G. Cuplul (G, ) se numeşte grup, dacă sunt satisfăcute

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial

1.4 Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială. Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial După cum s-a văzut deja, într-un spaţiu vectorial V avem mai multe baze, iar un vector x V va avea câte un sistem

Διαβάστε περισσότερα

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1 Calea 13 Septembrie, r 09, Sector 5, 0507, București Tel: +40 (0)1 317 36 50 Fax: +40 (0)1 317 36 54 Olimpiada Naţioală de Matematică Etapa locală -00016 Clasa a IX-a M 1 Fie 1 abc,,, 6 şi ab c 1 Să se

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα