1 Serii numerice Definiţii. Exemple... 45

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Serii numerice Definiţii. Exemple... 45"

Transcript

1 Analizǎ matematicǎ Chiş Codruţa

2 2

3 Cuprins 1 Serii numerice Definiţii. Exemple Criterii de convergenţǎ pentru serii cu termeni pozitivi Criterii de convergenţǎ pentru serii cu termeni oarecare Probleme propuse Serii de puteri Suma unei serii de puteri Operaţii cu serii de puteri Derivarea seriilor de puteri Integrarea seriilor de puteri Probleme propuse Formula lui Taylor Serii Taylor pentru funcţii de douǎ variabile Probleme propuse Noţiuni de topologie în R n 41 5 Funcţii de mai multe variabile Definiţii. Exemple Probleme propuse Limite. Continuitate Limita unei funcţii într-un punct Continuitate Probleme propuse

4 4 CUPRINS 7 Derivate parţiale Derivate parţiale de ordinul întâi Derivate parţiale de ordin superior Gradient. Diferenţialǎ Diferenţierea funcţiilor compuse Hessiana unei funcţii într-un punct Probleme propuse Extreme locale ale funcţiilor de mai multe variabile Extreme necondiţionate Extreme condiţionate Probleme propuse Elemente de calcul integral Primitive Primitive reductibile la primitivele funcţiilor raţionale Funcţii integrabile. Integrala definitǎ Aplicaţii ale integralelor definite Aria subgraficului unei funcţii continue şi pozitive Lungimea graficului unei funcţii derivabile cu derivata continuǎ Volumul unui corp de rotaţie Aria suprafeţelor de rotaţie Centre de greutate Ecuaţii diferenţiale Introducere în teoria ecuaţiilor diferenţiale Ecuaţii diferenţiale de ordinul I Ecuaţii cu variabile separabile Ecuaţii diferenţiale omogene Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul I Ecuaţii diferenţiale de tip Bernoulli Modele matematice ale creşterii populaţiei Modelul lui Malthus Modelul lui Verhulst

5 1 Serii numerice 1.1 Definiţii. Exemple Definiţie. Fie (a n ) n 1 un şir de numere reale şi s n = n i=1 a i, n 1. Cuplul ((a n ) n 1, (s n ) n 1 ) se numeşte serie numericǎ şi se noteazǎ n 1 a n sau n a n sau n=1 a n. Elementul a n se numeşte termen general al seriei, elementele şirului (a n ) n 1 se numesc termenii seriei; elementele şirului (s n ) n 1 se numesc sumele parţiale ale seriei, iar elementul s n se numeşte suma parţialǎ de rang n. Definiţie. O serie de numere reale n 1 a n se numeşte convergentǎ dacǎ şirul (s n ) n 1 al sumelor parţiale este convergent; dacǎ şirul sumelor parţiale are limitǎ, aceastǎ limitǎ se numeşte suma seriei, şi scriem lim s n = s = a n = s. n n 1 În particular, lim s n = = a n =, n n 1 lim s n = = a n =. n n 1 Dacǎ şirul sumelor parţiale nu are limitǎ, atunci seria se numeşte oscilantǎ. Dacǎ o serie este oscilantǎ sau are suma ±, ea se numeşte divergentǎ. Exemplu. Dacǎ r R este un numǎr real, seria n=0 r n se numeşte seria geometricǎ de raţie r. 5

6 6 1. SERII NUMERICE Fie r = 1. Atunci suma parţialǎ de ordin n a seriei geometrice este s n = = n + 1. }{{} n+1 Deoarece lim n (n + 1) =, seria n=0 1 n este diveregentǎ. Pentru r 1, suma parţialǎ de ordin n a seriei geometrice este s n = 1 rn+1 1 r. Propoziţie. Fie n=0 r n o serie geometricǎ. (i) Dacǎ r < 1, atunci seria geometricǎ este convergentǎ, cu suma 1 1 r. (ii) Dacǎ r 1, atunci seria geometricǎ este divergentǎ. Demonstraţie. (i) Dacǎ r < 1, atunci lim n r n+1 = 0, astfel cǎ lim n s n = 1 1, deci seria este convergentǎ, cu suma. 1 r 1 r (ii) Dacǎ r > 1, atunci lim n r n+1 =, deci suma este divergentǎ. Dacǎ r = 1, am vǎzut mai sus cǎ seria geometricǎ diverge. Dacǎ r = 1, atunci şirul sumelor parţiale alterneazǎ între valorile 0 ş1, deci şi aceastǎ serie este divergentǎ. Exemplu ( 2 3 )2 = n=1 ( 2 3 )n = 1 1 ( 2 3 ) = 3 5. Observaţie. Uneori, aşa cum am vǎzut şi în exemplele de mai sus, primul termen al unei serii nu este neapǎrat a 1. n=1 ( 1 2 )n şi 1 n=2 sunt exemple ln n de asemenea serii. În al doilea caz, trebuie sǎ începem cu n = 2, deoarece 1 ln 1 nu este definit. Exemplu. Putem scrie numǎrul 1 3 ca 1 3 = 0, = n Aceastǎ expresie este o serie, având termenul general a n = 3 10 n. Putem demonstra cǎ aceastǎ serie este convergentǎ: n +... = 3 10 ( n +...) = = 3 ( 1 10 k=0 10 )k = = = 3 9 = 1 3.

7 1.1. DEFINIŢII. EXEMPLE 7 De altfel, orice numǎr subunitar x poate fi gândit ca suma unei serii convergente, deoarece dacǎ x = 0, a 1 a 2 a 3... a n..., atunci x = a a a a n = a n n 10. n O condiţie necesarǎ de convergenţǎ a unei serii numerice este urmǎtoarea: Propoziţie. Fie n 1 a n o serie convergentǎ de numere reale. Atunci şirul (a n ) n 1 este convergent la 0. Demonstraţie. Fie s = k=1 a k. Pentru douǎ sume parţiale consecutive avem atunci n=1 n s n = = (a 1 + a a n 1 ) + a n = s n 1 + a n, k=1 deci a n = s n s n 1. Atunci lim a n = lim (s n s n 1 ) = lim s n lim s n 1 = s s = 0. n n n n Rezultǎ atunci urmǎtoarea condiţie suficientǎ de divergenţǎ: Corolar. Fie n 1 a n o serie de numere reale. Dacǎ şirul (a n ) n 1 nu are limitǎ sau are limitǎ nenulǎ, atunci seria datǎ este divergentǎ. Observaţie. Dacǎ n 1 a n este o serie pentru care lim n a n = 0, nu rezultǎ neapǎrat cǎ seria datǎ este convergentǎ. Contraexemplu. Seria armonicǎ n 1 1 n este divergentǎ, cu suma n 1 1 n =, în ciuda faptului cǎ lim n 1 n = 0: Sǎ presupunem cǎ seria datǎ ar fi convergentǎ cu suma n 1 1 n Rezultǎ deci cǎ lim n s n = s. Dar s n = n. = s. Fie s 2n s n = 1 n n n > 1 2n + 1 2n = n }{{ 2n} 2n = 1 2 n şi obţinem cǎ s 2n > s n, ( )n 1.

8 8 1. SERII NUMERICE Trecând la limitǎ în ultima relaţie, obţinem: s s, ceea ce este absurd. Prin urmare presupunerea facutǎ nu poate fi adevǎratǎ, deci seria armonicǎ este divergentǎ. O proprietate importantǎ a seriilor convergente este urmǎtoarea: Propoziţie. Fie n 1 a n şi n 1 b n douǎ serii convergente cu sumele s, respectiv t, şi fie α, β R. Atunci seria n 1(αa n + βb n ) este convergentǎ şi are suma αs + βt. Demonstraţie. Fie s n, respectiv t n, sumele parţialǎ de rang n ale celor douǎ serii. Atunci suma parţialǎ de rang n a seriei n 1(αa n + βb n ) este αs n + βt n, şi avem lim (αs n + βt n ) = α lim s n + β lim t n = αs + βt. n n n Corolar. Presupunem cǎ seria n 1(αa n + βb n ) este convergentǎ pentru anumite constante α, β R. Atunci n 1 a n este convergentǎ dacǎ şi numai dacǎ n 1 b n este convergentǎ. Observaţie. Din convergenţa seriei n 1(αa n + βb n ) nu rezultǎ însǎ convergenţa seriilor n 1 a n şi n 1 b n. Contraexemplu. Seria n 1(( 1) n + ( 1) n+1 ) este convergentǎ, în timp ce seriile n 1( 1) n şi n 1( 1) n+1 sunt divergente. 1.2 Criterii de convergenţǎ pentru serii cu termeni pozitivi Definiţie. Spunem cǎ seria n 1 a n este cu termeni pozitivi dacǎ orice termen al sǎ este pozitiv: a n > 0, ( )n 1. Propoziţie. Şirul sumelor parţiale ale unei serii cu termeni pozitivi este strict crescǎtor. Demonstraţie. Fie (s n ) n 1 şirul sumelor parţiale ale unei serii cu termeni pozitivi n 1 a n. Atunci s n+1 s n = a n+1 = s n+1 > s n, n 1,

9 1.2. CRITERII DE CONVERGENŢǍ PENTRU SERII CU TERMENI POZITIVI9 deci şirul (s n ) este crescǎtor. Corolar. O serie cu termeni pozitivi are întotdeauna sumǎ(finitǎ sau nu). Câteva criterii pentru studiul seriilor cu termeni pozitivi sunt: C1) Seria n 1 a n cu termeni pozitivi este convergentǎ dacǎ şi numai dacǎ şirul (s n ) n 1 al sumelor parţiale este mǎrginit. Demonstraţie. Şirul (s n ) al sumelor parţiale este monoton, astfel cǎ el este convergent dacǎ şi numai dacǎ este mǎrginit. Proprietatea enunţatǎ rezultǎ atunci imediat. C2) Primul criteriu al comparaţiei. Fie n 1 a n, n 1 b n douǎ serii de numere reale nenegative, astfel încât ( )n 0 N : a n b n, ( )n n 0. Atunci au loc proprietǎţile: (a) n 1 b n convergentǎ = n 1 a n convergentǎ. (b) n 1 a n divergentǎ = n 1 b n divergentǎ. Demonstraţie. Dacǎ notǎm cu s n, respectiv t n, sumele parţiale de rang n ale seriilor n 1 a n şi n 1 b n, atunci din inegalitatea din enunţ rezultǎ cǎ s n s n0 t n t n0, ( )n n 0. (a) Dacǎ seria n 1 b n este convergentǎ, atunci lim n t n <, de unde rezultǎ cǎ lim n s n = t n + s n0 t n0 <, deci n 1 a n este convergentǎ. (b) Dacǎ seria n 1 a n este divergentǎ, atunci lim n s n =, de unde rezultǎ cǎ lim n t n = s n + t n0 s n0 =, deci n 1 b n este divergentǎ. Exemplu. Sǎ studiem convergenţa sau divergenţa seriei n=1 1 n. 1 Deoarece n 1, ( )n 1, şi deoarece seria 1 n n=1 n rezultǎ cǎ n 1 n=1 este divergentǎ. este divergentǎ, Exemplu. Vom studia natura seriei 1. n=1 n! Dacǎ n 4, atunci n! 2 n 1, deci 1. Deoarece seria 1 n! 2 n n=1 este o 2 n serie geometricǎ, cu raţia 1 < 1, ea este convergentǎ, de unde rezultǎ cǎ 2

10 10 1. SERII NUMERICE seria n=1 1 n! este convergentǎ. Observaţie. Dacǎ pentru un numǎr natural oarecare N, seria n=n+1 a n este convergentǎ, atunci seria n=1 a n este convergentǎ. De asemenea, dacǎ seria n=n+1 a n este divergentǎ, atunci seria n=1 a n este divergentǎ. Adunarea unui numǎr finit de termeni la o serie nu afecteazǎ deci convergenţa sau divergenţa seriei. Definiţie. Spunem cǎ douǎ serii de numere reale n 1 a n, n 1 b n au aceeaşi naturǎ dacǎ ambele sunt convergente sau ambele sunt divergente. Notaţie. Notǎm acest lucru prin n 1 a n n 1 b n C3) Al doilea criteriu al comparaţiei. Fie n 1 a n, n 1 b n douǎ serii de numere reale nenegative astfel încât Atunci au loc urmǎtoarele: a n lim = l. n b n (a) Dacǎ 0 < l <, cele douǎ serii au aceeaşi naturǎ. (b) Dacǎ l = 0 şi n 1 b n este convergentǎ, atunci n 1 a n este convergentǎ. (c) Dacǎ l = şi n 1 b n este divergentǎ, atunci n 1 a n este divergentǎ. a Demonstraţie. (a) Deoarece lim n n bn = l, existǎ un numǎr natural N, astfel încât an b n (l l, l + l ), ( )n N. Prin urmare au loc 2 2 l b 2 n a n 3lb 2 n, ( )n N. Deoarece seria n 1 b n are evident aceeaşi naturǎ ca şi seriile n 1 l b 2 n şi n 1 3lb 2 n, pe baza primului criteriu de comparaţie rezultǎ afirmaţia din enunţ. (b) Dacǎ l = 0, atunci existǎ un numǎr natural N, cu proprietatea cǎ a n bn < 1, ( )n N. Dar atunci a n < b n, ( )n N, de unde aplicând primul criteriu de comparaţie se obţine proprietatea enunţatǎ. (c) Dacǎ l =, atunci existǎ un numǎr natural N, cu proprietatea cǎ a n bn > 1, ( )n N. Dar atunci a n > b n, ( )n N, de unde aplicând primul criteriu de comparaţie se obţine proprietatea enunţatǎ. Exemplu. Vom arǎta cǎ n n 1 este divergentǎ. n 2 +1 Fie a n = n, b n 2 +1 n = 1. Atunci lim n n an b n = 1, deci seriile n 1 a n şi n 1 b n au aceeaşi naturǎ. Dar n 1 1 este divergentǎ, deci şi n n 1 este divergentǎ. n n 2 +1

11 1.2. CRITERII DE CONVERGENŢǍ PENTRU SERII CU TERMENI POZITIVI11 C4) Al treilea criteriu al comparaţiei. Fie n 1 a n, n 1 b n douǎ de numere reale nenegative, astfel încât : Atunci au loc proprietǎţile: ( )n 0 N : a n+1 a n b n+1 b n, ( )n n 0. (a) n 1 b n convergentǎ = n 1 a n convergentǎ. (b) n 1 a n divergentǎ = n 1 b n divergentǎ. Demonstraţie. Inegalitatea poate fi transcrisǎ în forma a n+1 a n b n+1 b n, ( )n n 0 a n+1 b n+1 a n b n, ( )n n 0, de unde rezultǎ cǎ an b n an 0 b n0, ( )n n 0, adicǎ a n a n0 b n b n0, ( )n n 0. Deoarece seriile n 1 a n şi n 1 an a n0, respectiv n 1 b n şi n 1 bn b n0 au aceeaşi naturǎ, din ultima inegalitate şi primul criteriu de comparaţie rezultǎ afirmaţiile din enunţ. C5) Criteriul condensǎrii. Fie n 1 a n o serie de numere reale pozitive, ai cǎrei termeni formeazǎ un şir descrescǎtor, convergent cǎtre 0. Atunci seria n 1 a n are aceeaşi natura ca şi seria n 0 2 n a 2 n. Demonstraţie. Deoarece şirul sumelor parţiale al seriei n 1 a n este monoton, seria este convergentǎ dacǎ şi numai dacǎ şirul sumelor parţiale este mǎrginit, sau, ceea ce este echivalent(datoritǎ monotoniei), dacǎ şi numai dacǎ şirul sumelor parţiale are un subşir mǎrginit. Deoarece şirul (a n ) este descrescǎtor, avem inegalitǎţile 2 k a 2 k s 2 k+1 s 2 k 2 k a 2 k+1, ( )k N. Adunând inegalitǎţile acestea pentru k = 0, n 1, obţinem atunci n 1 2 k a 2 k s 2 n 1 n 2 k a k=0 2 2 k, ( )n N. k=1

12 12 1. SERII NUMERICE Din primul criteriu de comparaţie deducem atunci cǎ seriile n 1 a n n 0 2 n a 2 n au aceeaşi naturǎ. şi Aplicaţie(Seriile armonice generalizate). Fie α > 0 un numǎr real pozitiv. Seria n 1 1 se numeşte seria armonicǎ n α generalizatǎ de grad α. Termenii ei sunt pozitivi şi descresc cǎtre 0, astfel cǎ putem folosi criteriul condensǎrii pentru a studia convergenţa ei. Prin urmare n 1 1 n 2 n 1 α n 0 (2 n ). α Studiem acum seria n 0 2 n 1 (2 n ) α. Avem n 0 2 n 1 (2 n ) = ( ) 2 n = ( ) 1 n. α n 0 2 α n 0 2 α 1 Aceasta este o serie geometricǎ, de raţie 1 2 α 1. Ea este convergentǎ dacǎ şi numai dacǎ raţia este subunitarǎ. Aceastǎ condiţie este în cazul nostru 1 2 α 1 < 1 2α 1 > 1 α 1 > 0 α > 1. Am obţinut deci urmǎtorul rezultat: Seria armonicǎ generalizatǎ de grad α este C6) Criteriul rǎdǎcinii(al lui Cauchy). convergentǎ, dacǎ α > 1 divergentǎ, dacǎ α 1 Fie n 1 a n o serie de numere reale pozitive şi fie l = lim n a n. Atunci: (a) Dacǎ l < 1, seria n 1 a n este convergentǎ. (b) Dacǎ l > 1, seria n 1 a n este divergentǎ. (c) Dacǎ l = 1, natura seriei n 1 a n poate fi oricare. Demonstraţie. (a) Dacǎ l < 1, atunci existǎ n 0 N cu proprietatea cǎ n an < l+1, ( )n n 2 0. Dar atunci are loc ( ) n l + 1 a n <, ( )n n 0. 2 Deoarece seria n=1 ( l+1 2 )n este geometricǎ, cu raţia subunitarǎ, ea este o serie convergentǎ, şi atunci din primul criteriu de comparaţie rezultǎ cǎ seria n=1 a n este convergentǎ. (b) Dacǎ l > 1, atunci pentru orice n 0 N fixat putem gǎsi n N cu

13 1.2. CRITERII DE CONVERGENŢǍ PENTRU SERII CU TERMENI POZITIVI13 n n 0 astfel încât a n > 1. Dar atunci nu putem avea lim n a n = 0. Prin urmare, conform criteriului necesar de convergenţǎ, seria n=1 a n nu este convergentǎ. (c) Dacǎ l = 1, este suficient sǎ indicǎm douǎ serii cu aceastǎ proprietate, dintre care una sǎ fie convergentǎ, iar cealaltǎ sǎ fie divergentǎ. Considerǎm seriile n=1 1 n şi n=1 1 n 2. Deoarece pentru orice funcţie polinomialǎ P cu coeficientul dominant pozitiv are loc lim n n P (n) = 1, rezultǎ cǎ lim n 1 n = lim n 1 n 2 convergentǎ. = 1, dar prima serie este divergentǎ, iar a doua În foarte multe situaţii este utilǎ urmǎtoarea C6 ) Variantǎ practicǎ a criteriului rǎdǎcinii Fie n 1 a n o serie de numere reale pozitive astfel încât existǎ limita l = lim n n a n. Atunci: (a) Dacǎ l < 1, seria n 1 a n este convergentǎ. (b) Dacǎ l > 1, seria n 1 a n este divergentǎ. (c) Dacǎ l = 1, natura seriei n 1 a n poate fi oricare. Exemplu. n 1 nα 2 n este convergentǎ, α R. Într-adevǎr, n an = n n α 2 n 1 2 < 1 = Exemplu. n 2 1 (lnn) n = n 1 este convergentǎ. n α 2 n convergentǎ. 1 Observǎm în primul rând cǎ seria începe de la n = 2 deoarece (ln 1) 1 definit. n an = n 1 (ln n) n = 1 ln n = n 2 1 (ln n) n 0 < 1 = convergentǎ. C7) Criteriul raportului(al lui d Alembert). Fie n 1 a n o serie de numere reale pozitive. Atunci: nu este

14 14 1. SERII NUMERICE (a) Dacǎ lim a n+1 a n < 1, seria n 1 a n este convergentǎ. (b) Dacǎ ( )n 0 N, astfel încât a n+1 a n 1, ( )n n 0 seria n 1 a n este divergentǎ. (c) Dacǎ lim a n+1 a n = 1, natura seriei n 1 a n poate fi oricare. Demonstraţie. (a) Dacǎ lim a n+1 < 1, atunci existǎ n 0 N astfel încât a n a n+1 a n < l+1 2, ( )n n 0. Dar atunci a n+1 < l + 1 a n 2 = ( l+1 2 )n+1 ( l+1 2 )n, ( )n n 0. Deoarece seria n=1 ( l+1 2 )n este convergentǎ, din al treilea criteriu de convergenţǎ rezultǎ cǎ seria n 1 a n este convergentǎ. (b) Dacǎ ( )n 0 N, astfel încât a n+1 a n 1, ( )n n 0, atunci rezultǎ cǎ a n a n0, ( )n n 0. Dar atunci nu putem avea lim n a n = 0. Prin urmare, conform criteriului necesar de convergenţǎ, seria n=1 a n nu este convergentǎ. (c) Seriile 1 şi 1 n=1 n n=1 au proprietatea cǎ lim a n+1 n 2 a n ele este divergentǎ, iar a doua este convergentǎ. = 1. Prima dintre Ca în cazul criteriului rǎdǎcinii, şi pentru criteriul raportului avem o C7 ) Variantǎ practicǎ a criteriului raportului Fie n 1 a n o serie de numere reale pozitive astfel încât existǎ limita l = a lim n+1 n a n. Atunci: (a) Dacǎ l < 1, seria n 1 a n este convergentǎ. (b) Dacǎ l > 1, seria n 1 a n este divergentǎ. (c) Dacǎ l = 1, natura seriei n 1 a n poate fi oricare. Exemplu. Arǎtǎm cǎ n 1 n 2 n Cu notaţia a n = n 2 n, avem este convergentǎ. a n+1 a n = n + 1 2n 1 2 < 1 = = n 1 C8) Criteriul lui Kummer. n 2 n convergentǎ. Fie n 1 a n o serie de numere reale pozitive.

15 1.2. CRITERII DE CONVERGENŢǍ PENTRU SERII CU TERMENI POZITIVI15 (a) Dacǎ existǎ un şir (t n ) de numere pozitive, un numǎr r > 0 şi n 0 N cu proprietatea cǎ t n a n atunci seria n 1 a n este convergentǎ. a n+1 t n+1 r, ( )n n 0, (b) Dacǎ existǎ un şir (t n ) de numere pozitive cu proprietatea cǎ seria n=1 1 t n este divergentǎ şi un numǎr natural n 0 N cu proprietatea cǎ t n a n atunci seria n 1 a n este divergentǎ. a n+1 t n+1 0, ( )n n 0, a Demonstraţie. (a) Din inegalitatea t n n a n+1 t n+1 r, deducem cǎ de unde obţinem şirul de inegalitǎţi ra n+1 t n a n t n+1 a n+1, ( )n n 0, ra n0 +1 t n0 a n0 t n0 +1a n0 +1 ra n0 +2 t n0 +1a n0 +1 t n0 +2a n ra n+1 t n a n t n+1 a n+1. Adunând aceste inegalitǎţi, obţinem cǎ r(s n s n0 ) t n0 a n0 t n+1 a n+1 t n0 a n0, ( )n n 0, deci s n s n0 + 1 r t n 0 a n0, ( )n n 0, adicǎ şirul sumelor parţiale este mǎrginit, şi cum el este şi monoton crescǎtor, este convergent. Seria n 1 a n este deci convergentǎ. a (b) Inegalitatea t n n a n+1 t n+1 0 este echivalentǎ cu an a n+1 t n+1 t n sau t n t n+1 a n+1 a n. Deoarece seria 1 n=1 t n este divergentǎ, din al treilea criteriu de comparaţie rezultǎ cǎ seria n 1 a n este divergentǎ. C9) Criteriul lui Raabe şi Duhamel. Fie n 1 a n o serie de numere reale pozitive. (a) Dacǎ existǎ un numǎr ρ > 1 şi un numǎr natural n 0 N astfel încât ( ) an n 1 ρ, ( )n n 0, a n+1

16 16 1. SERII NUMERICE atunci seria n 1 a n este convergentǎ. (b) Dacǎ existǎ un numǎr natural n 0 N astfel încât atunci seria n 1 a n este divergentǎ. n ( ) an 1 1, ( )n n 0, a n+1 Demonstraţie. Aplicǎm criteriul lui Kummer, considerând şirul t n = n. Putem scrie t n a n a n+1 t n+1 = n ( ) an 1 1. a n+1 (a) Notând r = ρ 1, avem r > 0 şi este îndeplinitǎ condiţia t n a n a n+1 t n+1 r, ( )n n 0, care conform criteriului lui Kummer ne asigurǎ convergenţa seriei date. (b) Dacǎ n ( a n a n+1 1 ) 1, t n a n şi seria n 1 a n este divergentǎ. ( )n n 0, atunci a n+1 t n+1 0, ( )n n 0, Variantǎ practicǎ a criteriului Raabe-Duhamel Fie n 1 a n o serie de numere reale pozitive şi sǎ presupunem cǎ existǎ l = lim n n( an a n+1 1). Atunci: (a) Dacǎ l > 1, atunci seria n 1 a n este convergentǎ. (b) Dacǎ l < 1, atunci seria n 1 a n este divergentǎ. (c) Dacǎ l = 1, natura seriei n 1 a n poate fi oricare. 1.3 Criterii de convergenţǎ pentru serii cu termeni oarecare Definiţie. O serie n 1 a n de numere reale se numeşte serie absolut convergentǎ dacǎ are proprietatea cǎ seria n 1 a n este convergentǎ. O serie convergentǎ n 1 a n cu proprietatea cǎ seria n 1 a n este divergentǎ se numeşte serie semiconvergentǎ.

17 1.3. CRITERII DE CONVERGENŢǍ PENTRU SERII CU TERMENI OARECARE17 Definiţie. Un şir (u n ) n 1 se numeşte şir fundamental(sau şir Cauchy) dacǎ este satisfǎcutǎ urmǎtoarea condiţie: ( )ε > 0 = ( )n ε : u n+p u n < ε, ( )n n ε, p N. Se poate demonstra cǎ un şir de numere reale este convergent dacǎ şi numai dacǎ este fundamental. In cazul seriilor obţinem atunci urmǎtorul criteriu de convergenţǎ: C1) Criteriul lui Cauchy. Fie n 1 a n o serie de numere reale. Atunci n 1 a n este convergentǎ dacǎ şi numai dacǎ ( )ε > 0 = ( )n ε 1 : n+p a k < ε, ( )n n ε, p N. k=n+1 Corolar. Orice serie absolut convergentǎ este convergentǎ. Corolar. Printr-o permutare a termenilor unei serii absolut convergente se obţine tot o serie absolut convergentǎ, având aceeaşi sumǎ. C2) Criteriul lui Abel. Dacǎ seria de numere reale n 1 a n are şirul sumelor parţiale (s n ) n 1 mǎrginit, iar (α n ) n 1 este un şir de numere pozitive descrescǎtor la 0, atunci seria n 1 α n a n este convergentǎ. Definiţie. O serie n 1 a n se numeşte serie alternantǎ dacǎ are loc relaţia a n a n+1 < 0, ( )n 1. O asemenea serie se scrie u 1 u 2 + u 3 u u 2n 1 u 2n +..., unde u n > 0, ( )n 1 sau u n < 0, ( )n 1. Pentru serii alternante are loc urmǎtorul criteriu de convergenţǎ: C3) Criteriul lui Leibniz. Fie n 1( 1) n a n o serie alternantǎ de numere reale. Dacǎ şirul (a n ) n 1 este monoton convergent la zero, atunci seria este convergentǎ.

18 18 1. SERII NUMERICE Exemplu. Seria n 1( 1) n 1 n este convergentǎ, deoarece şirul ( 1 n ) n 1 descreşte cǎtre zero.

19 1.3. CRITERII DE CONVERGENŢǍ PENTRU SERII CU TERMENI OARECARE19 CRITERII DE CONVERGENŢǍ (Tabel recapitulativ) Criterii Descriere Exemple şi comentarii Criteriul de Seria n=0 r n este n=0 1 este 2 n convergenţǎ convergentǎ, cu suma convergentǎ, cu suma 2 pentru seriile 1 dacǎ r < 1 1 r geometrice divergentǎ dacǎ r 1 n=0 2 n este divergentǎ Criteriul Dacǎ (a n ) n 1 nu converge Dacǎ a n 0 atunci suficient la 0, atunci n=0 a n n=0 a n poate fi de divergenţǎ este divergentǎ. convergentǎ( 1 n=0 ) n 2 sau divergentǎ( 1 ) n=0 n Criteriul Dacǎ 0 a n b n, ( )n Nu este necesar ca comparaţiei (sau a n+1 a n b n+1 b n, ( )n) a n b n (sau a n+1 a n b n+1 b n, şi n=0 b n este convergentǎ, etc.) pentru toţi n N, atunci n=0 a n ci doar pentru n N, este convergentǎ. Dacǎ 0 b n a n, ( )n unde N N este fixat (convergenţa sau (sau a n+1 a n b n+1 b n, ( )n) divergenţa unei serii şi n=0 b n este divergentǎ, nu este afectatǎ atunci n=0 a n de valorile primilor este divergentǎ. câtorva termeni) Criteriul de n=0 1 n este α Seriile armonice convergenţǎ divergentǎ dacǎ α 1 generalizate se folosesc pentru serii convergentǎ dacǎ α > 1. pentru studiul naturii armonice generalizate unor serii cu ajutorul criteriilor de comparaţie

20 20 1. SERII NUMERICE Criteriul Dacǎ a n 0, b n 0 Acest criteriu se foloseşte comparaţiei şi existǎ l > 0 pentru a studia natura unei cu limitǎ astfel încât serii n=0 a n şi a lim n n bn = l, putem gǎsi o serie atunci seriile n=0 b n, astfel încât n=0 a n, n=0 b n (a) cunoaştem natura sunt fie ambele convergente, fie ambele divergente seriei n=0 b n a (b) Limita lim n n bn uşor calculabilǎ Criteriul Dacǎ a n > 0 şi Dacǎ l = 1, atunci raportului lim n a n+1 a n = l, seria poate fi (D Alembert) atunci n 1 a n este convergentǎ( n=1 1 n 2 ) convergentǎ sau divergentǎ( n=1 1 n ). dacǎ l < 1 şi divergentǎ dacǎ l > 1. Criteriul Dacǎ a n > 0 şi Dacǎ l = 1, atunci rǎdǎcinii l = lim n n a n, seria poate fi (Cauchy) atunci n 1 a n este convergentǎ( 1 n=1 ) n 2 convergentǎ sau divergentǎ( 1 ). n=1 n dacǎ l < 1 şi * Criteriul rǎdǎcinii divergentǎ dacǎ l > 1. se aplicǎ cel mai frecvent atunci când a n este de forma a n = (...) n ( 1 (ln n) n = ( 1 ln n )n ) Criteriu pentru Seria n 1( 1) n a n, Dacǎ a n 0 serii alternante cu a n 0, este seria este divergentǎ. (Leibniz) convergentǎ dacǎ Criteriul lui Leibniz (i) lim n a n = 0 şi (ii) (a n ) n 1 este descrescǎtor se aplicǎ numai dacǎ termenii seriei sunt cu semne alternante este Criteriul Dacǎ n 1 a n Pentru studiul convergenţei convergenţei converge, atunci seriei n 1 a n absolute n 1 a n converge se pot folosi criteriile absolut de convergenţǎ

21 1.4. PROBLEME PROPUSE Probleme propuse Calculaţi sumele urmǎtoarelor serii 1. n n 2. n n 3. n n 4. n 2 5. n (n+1)(n+2) n 2 1 n(n+1) 2 (n+3) 3 n 7. n 4 5(n 2) 6 (n+1) 8. n 0 5n n 3 1 n(n 1) 10. n 0 ( 1 2 n n ) Studiaţi natura urmǎtoarelor serii 11. n 1 2n n n 1 rn nr, r (0, 1) 13. n 1 rn n r, r n 2 n! n n 15. n 1 nn (2n)! 16. n 1 en n n 1 en n! 18. n 1 n k 19. n 2 n 20. (ln n) n n 1 3n +n n! n 1 4n n n 1 n ln n n n 1 34n+5 n n 24. n 1 n2 n! (2n)! 25. n 1 (2n)! n 2 n! 26. n 1( n! n n ) n 27. n 1( nn n! )n 28. n 2 e n (ln n) n (ln n) n n n n 1( n 3n+2 )n Aflaţi care dintre urmǎtoarele serii sunt convergente, absolut convergente,

22 22 1. SERII NUMERICE respectiv divergente 31. n 1( 1) n 32. n 1 ( 1) n+1 2n 33. n n 2 ( 1) n n ln n ( 1) n n ln n 34. n n 1 ( 1) n n 3 2 ( 1) n ln n n 37. n 1 ( 1) n+1 5n n 1 sin nπ n 0 cos nπ n 1 ( 3) n n! 41. n 1 n! ( 3) n 42. n 1 ( 2) n n n 1 n 2 ( 2) n 44. n 2 ( 1) n+1 n(n+1) 45. n n 1 ( 1) n n 2 n 3 +1 sin( nπ 7 ) n n n 1 cos( nπ 6 ) n 2 ( 1) n (n+2) n(n+1) 49. n 2 ( 1) n n(n+1) (n+2) n 2 ( 1) n n(n+1) (n+2) n 1 ( 1) n 2 n n 52. n 1 ( 1) n+1 n! 53. n n 2 ( 1) n n n 54. ( 1) n n n! n 1 n+3 ( 1) n (n 2 +3) n 3 +4

23 2 Serii de puteri Definiţie. Fie a un numǎr real oarecare şi (a n ) n N un şir de numere. Numim serie de puteri(sau serie Taylor) centratǎ în punctul a, cu coeficienţii a n, seria a n (x a) n, n=0 în care numǎrul x R reprezintǎ o variabilǎ. Exemplu. Seriile urmǎtoare sunt câteva serii de puteri centrate în 0: 1 + x + x x n x 3 + x ( 1)n xn 2n x 1! + x2 2! xn n! +... Definiţie. MacLaurin. Seriile de puteri centrate în punctul 0 se mai numesc şi serii Definiţie. (i) Spunem cǎ o serie de puteri converge în punctul x dacǎ seria n=0 a n (x a) n este convergentǎ. În caz contrar spunem cǎ seria diverge în x. (ii) Spunem cǎ o serie de puteri converge pe o mulţime D dacǎ ea converge în orice punct x D. Exemplu. Vom încerca sǎ determinǎm punctele x R în care converge seria de puteri n=0 x n 3 n = 1 + x 3 + x x

24 24 2. SERII DE PUTERI Soluţie. Al n-lea termen al seriei este a n = xn 3 n. Aplicǎm criteriul raportului pentru a studia convergenţa seriei Avem x n n=0 3 n. a n+1 lim n a n x = 3. Deducem cǎ pentru x R cu x < 3, seria iniţialǎ este absolut convergentǎ, iar dacǎ x > 3, deoarece lim n a n = 0, seria este divergentǎ. Sǎ considerǎm acum separat cazul când x = 3. Pentru x = 3, seria iniţialǎ de puteri devine x n 3 = 3 n n 3 = 1 n, n n=0 care este evident divergentǎ. Pentru x = 3, n=0 care diverge de asemenea. x n 3 n = n=0 n=0 ( 3) n 3 n = n=0 ( 1) n, n=0 Problema centralǎ în studiul seriilor de puteri este determinarea mulţimii numerelor reale pentru care seria este convergentǎ. Definiţie. Mulţimea { } K = x R a n (x a) n -convergentǎ, n=0 se numeşte mulţimea de convergenţǎ a seriei. Observaţie. Oricare ar fi n=0 a n (x a) n o serie de puteri centratǎ în punctul a, are loc a K, deoarece pentru x = a, seria de puteri devine a Prin urmare, K este o mulţime nevidǎ. Lemǎ. (i) Dacǎ o serie de puteri n=0 a n (x a) n converge într-un punct t R, atunci ea converge absolut în orice punct x R cu x a < t a.

25 (ii) Dacǎ o serie de puteri n=0 a n (x a) n diverge într-un punct t R, atunci ea diverge în orice punct x R cu x a > t a. Demonstraţie. (i) Din criteriul necesar de convergenţǎ rezultǎ cǎ lim n a n (t a) n = 0. Prin urmare existǎ n 0 N cu proprietatea cǎ a n (t a) n < 1, ( )n n 0. Pentru n n 0 avem atunci cǎ a n (x a) n = a n (t a) n (x a) n (t a) n = a n(t a) n x a n x a < t a t a Deoarece seria geometricǎ x a n=0 n de raţie subunitarǎ este convergentǎ, t a din primul criteriu al comparaţiei şi inegalitatea de mai sus rezultǎ cǎ seria n=0 a n (x a) n este absolut convergentǎ. (ii) Dacǎ seria n=0 a n (x a) n ar fi convergentǎ, atunci ar rezulta, conform punctului (i), cǎ seria n=0 a n (t a) n ar fi absolut convergentǎ, şi deci convergentǎ. Acest lucru ar contrazice însǎ ipoteza. Prin urmare, presupunerea cǎ seria n=0 a n (x a) n ar fi convergentǎ nu poate fi corectǎ, deci n=0 a n (x a) n este divergentǎ. 25 n. Teorema I a lui Abel. Pentru orice serie de puteri n=0 a n (x a) n existǎ un numǎr R, cu 0 R, astfel încât a) Seria este absolut convergentǎ pe intervalul deschis (a R, a + R). b) Seria este divergentǎ pentru orice x cu x a > R. Demonstraţie. Fie { } R = sup t a [0, ) a n (t a) n - convergentǎ. n=0 Din lema de mai sus rezultǎ cǎ numǎrul R verificǎ toate afirmaţiile din enunţul teoremei. Definiţie. Numǎrul R din enunţul teoremei de mai sus se numeşte raza de convergenţǎ a seriei de puteri, iar intervalul deschis I = (a R, a + R) se numeşte intervalul de convergenţǎ al seriei de puteri. Observaţie. Afirmaţia teoremei I a lui Abel se poate sintetiza în relaţia ( )R [0, ] : (a R, a + R) K [a R, a + R]. Observaţie. În cazul când R (0, ), teorema lui Abel nu spune nimic despre convergenţa sau divergenţa seriei de puteri în capetele

26 26 2. SERII DE PUTERI a R şi a + R ale intervalului de convergenţǎ. Convergenţa seriei de puteri în aceste puncte se studiazǎ separat, folosind diverse criterii de convergenţǎ(cum ar fi criteriul necesar, criteriile de comparaţie, Raabe-Duhamel, Leibniz,... ). Este utilǎ şi urmǎtoarea Propoziţie. Dacǎ seria de puteri este absolut convergentǎ într-unul dintre capetele a R sau a + R ale intervalului de convergenţǎ, atunci ea este absolut convergentǎ şi în celǎlalt capǎt. Demonstraţie. Avem cǎ a n (a R a) n = a n ( R) n = a n R n = a n (a + R a) n, de unde rezultǎ cǎ afirmaţia propoziţiei este trivialǎ. Raza de convergenţǎ a unei serii de puteri este datǎ de Teorema lui Cauchy şi Hadamard. Fie n=0 a n (x a) n o serie de puteri şi R raza sa de convergenţǎ. Dacǎ notǎm ω = lim n a n, atunci R = 1 ω. (Folosim aici convenţiile uzuale 1 0 =, 1 = 0.) Demonstraţie. Fie x R un numǎr real oarecare. Atunci lim n a n (x a) n = x a lim n a n = x a ω. (i) Dacǎ x a < 1 ω, atunci lim n a n (x a) n < 1, de unde, conform criteriului rǎdǎcinii, rezultǎ cǎ seria n=0 a n (x a) n este absolut convergentǎ. (ii) Dacǎ x a < 1 ω, atunci lim n a n (x a) n > 1, de unde rezultǎ cǎ termenul general al seriei n=0 a n (x a) n nu converge la 0, deci seria este divergentǎ. Din cele demonstrate la (i) şi (ii) obţinem cǎ numǎrul R = 1 ω

27 27 este raza de convergenţǎ a seriei date. Exemplu. 1) Pentru seria 1 + x + x x n +... = x n n=0 avem n a n = 1, ( )n 2, deci ω = 1, şi atunci R = 1. 2) Pentru n a n = n 1, ω = lim n 1 n! n! 1 + x 1! + x2 2! xn n! +... = = 0, şi R =. n=0 1 n! xn, Uneori raza de convergenţǎ poate fi gǎsitǎ pe o cale ceva mai simplǎ: Propoziţie. Fie n=0 a n (x a) n o serie de puteri. Dacǎ existǎ limita lim n a n+1 a n, atunci a n+1 ω = lim n a n, deci pentru raza de convergenţǎ R = 1 ω a n R = lim n a n+1. avem în acest caz Exemplu. Determinǎm mulţimea de convergenţǎ a seriei de puteri x 1 + x2 2 + x xn n +... Coeficientul termenului general al seriei date este a n = 1. Deoarece existǎ n a lim n+1 n n a n = lim n = 1, avem ω = 1, deci R = 1. Intervalul n+1 de convergenţǎ este deci I = ( 1, 1) şi pentru mulţimea de convergenţǎ K avem I K [ 1, 1]. Rǎmâne sǎ mai studiem convergenţa seriei de puteri în capetele intervalului de convergenţǎ. Pentru x = 1, seria de puteri devine seria armonicǎ, care este divergentǎ. Deci 1 K. Pentru x = 1, seria de puteri devine o serie alternantǎ, pentru care modulele termenilor formeazǎ un şir descrescǎtor, convergent la 0. Conform criteriului lui Leibniz, aceasta este o serie convergentǎ, deci rezultǎ cǎ 1 K. Am dedus astfel cǎ mulţimea de convergenţǎ a seriei de puteri date este K = [ 1, 1).

28 28 2. SERII DE PUTERI 2.1 Suma unei serii de puteri Definiţie. Fie n=0 a n (x a) n o serie de puteri şi K mulţimea sa de convergenţǎ. Pentru fiecare x K sǎ notǎm σ(x) = a n (x a) n = a 0 + a 1 (x a) + a 2 (x a) a n (x a) n +... n=0 Am definit astfel o funcţie σ : K R : x σ(x). Funcţia aceasta se numeşte suma seriei de puteri n=0 a n (x a) n. Observaţie. Suma unei serii de puteri este o funcţie definitǎ numai pe mulţimea de convergenţǎ a seriei de puteri, deşi funcţiile putere a n (x a) n care sunt termenii seriei de puteri sunt definite pe întreaga mulţime R a numerelor reale. Exemplu. 1) Seria 1 + x + x x n +... = x n n=0 are mulţimea de convergenţǎ este K = ( 1, 1). Pentru orice x K, seria corespunzǎtoare(care este o seria geometricǎ) are suma σ(x) = 1 + x + x x n +... = 1 1 x. Funcţia f : R \ {1} R : x 1 1 x un alt domeniu de definiţie. este însǎ diferitǎ de σ, deoarece are Funcţia sumǎ σ asociatǎ unei serii de puteri are urmǎtoarele proprietǎţi: Propoziţie. Suma σ unei serii de puteri n=0 a n (x a) n este o funcţie continuǎ pe intervalul de convergenţǎ. Teorema II a lui Abel. Fie n=0 a n (x a) n o serie de puteri şi R raza sa de convergenţǎ. Dacǎ seria este convergentǎ în punctul a R(sau în a+r), atunci suma σ a seriei este continuǎ în acest punct. Observaţie. Prin urmare, suma unei serii de puteri este o funcţie continuǎ pe întregul ei domeniu de definiţie.

29 2.2. OPERAŢII CU SERII DE PUTERI Operaţii cu serii de puteri Propoziţie. Fie n=0 a n (x a) n şi n=0 b n (x a) n douǎ serii de puteri centrate într-un acelaşi punct a, şi fie α un numǎr real nenul oarecare. Dacǎ R 1 şi R 2 sunt razele de convergenţǎ ale celor douǎ serii, atunci: 1) raza de convergenţǎ R a seriei sumǎ n=0 (a n + b n )(x a) n verificǎ inegalitatea R inf(r 1, R 2 ). 2) raza de convergenţǎ a seriei α a n (x a) n = αa n (x a) n n=0 n=0 este R 1. 3) raza de convergenţǎ R a seriei produs n=0 c n (x a) n, ai cǎrei coeficienţi sunt daţi prin n c n = a 0 b n + a 1 b n a n b 0 = a k b n k, verificǎ inegalitatea R inf(r 1, R 2 ). Observaţie. Mulţimea seriilor de puteri centrate într-un punct formeazǎ un spaţiu vectorial în raport cu operaţiile de adunare (1) şi înmulţire cu scalari (2), respectiv un inel în raport cu operaţiile de adunare (1) şi înmulţire (3). k=0 2.3 Derivarea seriilor de puteri Definiţie. Fie n=0 a n (x a) n o serie de puteri: a 0 + a 1 (x a) + a 2 (x a) a n (x a) n +... Seria care are ca termeni derivatele termenilor acestei serii, a 1 + 2a 2 (x a) + 3a 3 (x a) na n (x a) n este de asemenea o serie de puteri, pe care o vom numi seria derivatelor seriei n=0 a n (x a) n. Pentru cele douǎ serii are loc atunci urmǎtoarea

30 30 2. SERII DE PUTERI proprietate: Propoziţie. Dacǎ n=0 a n (x a) n este o serie de puteri, având suma σ, atunci: 1) Seria derivatelor are aceeaşi razǎ de convergenţǎ. 2) Funcţia σ este derivabilǎ pe intervalul de convergenţǎ, şi derivata sa σ coincide pe acest interval cu suma seriei derivatelor. Corolar. O serie de puteri poate fi derivatǎ termen cu termen. Exemplu. Seria derivatelor a seriei de puteri 1 + x + x x n +... este 1 + 2x + 3x nx n Deoarece pentru suma primei serii de puteri avem 1 + x + x x n +... = 1, ( )x ( 1, 1), 1 x suma seriei derivatelor va fi 1 + 2x + 3x nx n = 2.4 Integrarea seriilor de puteri 1, ( )x ( 1, 1). (1 x) 2 Propoziţie. Dacǎ n=0 a n (x a) n este o serie de puteri, având suma σ, atunci: 1) Seria n=0 a n n+1 (x a)n+1 este o serie de puteri cu aceeaşi razǎ de convergenţǎ. 2) Suma ξ a seriei n=0 a n n+1 (x a)n+1 este o primitivǎ a funcţiei σ. Corolar. O serie de puteri poate fi integratǎ termen cu termen. Exemplu. Considerǎm seria de puteri 1 x 2 + x 4 x ( 1) n x 2n +... care este convergentǎ pentru x ( 1, 1). Suma ei este 1 x 2 + x 4 x ( 1) n x 2n +... = 1, ( )x ( 1, 1). 1 + x2

31 2.5. PROBLEME PROPUSE 31 Integrând termen cu termen în ultima relaţie, obţinem arctg(x) = x x3 3 + x5 5 x7 x2n ( 1)n +..., ( )x ( 1, 1). 7 2n + 1 Deoarece pentru x = 1, seria ( 1)n 1 2n este convergentǎ(conform criteriului lui Leibniz), din teorema a II-a a lui Abel deducem cǎ π 4 = arctg(1) = lim x 1 arctg(x) = = lim (x x3 x x5 5 x7 x2n ( 1)n 7 2n ) = = ( 1)n 1 2n Am obţinut deci identitatea π 4 = ( 1)n 2n , care a fost descoperitǎ de Leibniz. Pentru demonstraţia convergenţei seriei din membrul drept, el a folosit pentru prima datǎ criteriul de convergenţǎ pentru serii alternante care astǎzi îi poartǎ numele. 2.5 Probleme propuse Determinaţi intervalele de convergenţǎ şi domeniile de convergenţǎ ale urmǎtoarelor serii de puteri:

32 32 2. SERII DE PUTERI 1. n=0 x n 2. n=1 x n n2 n 3. n=1 x 2n 1 2n 1 5. n=1 ( 1) n 1 x n n 4. n=1 2 n 1 x 2n 1 (4n 3) 2 6. n=0 (n+1) 5 x 2n 2n+1 7. n=0 ( 1) n (2n + 1) 2 x n 8. n=0 x n n! 9. n=0 n!x n 10. n=1 x n n n 11. n=1 ( n 2n+1 )2n 1 x n 12. n=0 3 n2 x n2 13. n ( x n=1 n+1 2 )n 14. n!x n n=1 n n 15. n=2 x n 1 n3 n ln(n) 16. n=0 x n! 17. n=0 n!x n! 18. n=1 x n2 2 n 1 n n 19. n=1 x nn n n 21. n=1 (x 3) n n5 n 23. n=1 ( 1) n 1 (x 2) 2n 2n 20. n=1 ( 1) n 1 (x 5) n n3 n 22. n=1 (x 1) n n9 n 24. n=1 (x+3) n n n=1 n n (x + 3) n 26. n=1 (x+5) 2n 1 2n4 n 27. n=1 (x 2) n (2n 1)2 n 28. n=1 ( 1) n+1 (2n 1) 2n (x 1) n (3n 2) 2n 29. n=1 n!(x+3) n n n 30. n=1 (x+1) n (n+1)ln 2 (n+1) 31. n=1 (x+2) n2 n n 32. n=1 (1 + 1 n )n2 (x 3) n Prin derivare sau integrare, sǎ se calculeze sumele seriilor de puteri:

33 2.5. PROBLEME PROPUSE x + x xn +... n 34. x x ( 1)n 1 xn +... n 35. x + x x2n n x x3 3 5 x2n ( 1)n 1 2n x + 3x (n + 1)x n x 2 + 5x ( 1) n 1 (2n 1)x 2n x + 3 4x n(n + 1)x n Gǎsiţi sumele seriilor: x + 2 x x n x n x + x5 + x x4n n ( 1) n (2n 1) 3 n n n

34 34 2. SERII DE PUTERI

35 3 Formula lui Taylor Definiţie. Fie f : I R o funcţie, derivabilǎ de n ori într-un punct a I. Pentru fiecare x I putem atunci defini polinomul T n (x) = f(a) + f (a) 1! (x a) + f (a) (x a) f (n) 2! n! (a)(x a)n. Polinomul T n (x) se numeşte polinomul Taylor de gradul n(sau de ordinul n) asociat funcţiei f în punctul a. Definiţie. Dacǎ pentru fiecare x I notǎm atunci vom putea scrie f(x) = f(a) + x a f (a) + 1! oricare ar fi x I. R n (x) = f(x) T n (x), (x a)2 f (a) ! (x a)n f (n) (a) + R n (x), n! Aceastǎ egalitate se numeşte formula lui Taylor de ordinul n corespunzǎtoare funcţiei f în punctul a. Funcţia R n se numeşte restul de ordinul n al formulei lui Taylor. Observaţie. Polinomul lui Taylor T n (x) are proprietatea cǎ T (k) n (a) = f (k) (a), ( )k = 0, n. Corolar. Restul de ordinul n al formulei lui Taylor este o funcţie derivabilǎ de n ori în punctul a şi R (k) n (a) = 0, ( )k = 0, n. 35

36 36 3. FORMULA LUI TAYLOR Observaţie. proprietatea Pentru restul R n de ordin n al formulei lui Taylor are loc lim x a R n (x) (x a) n = 0. Propoziţie. Dacǎ f este derivabilǎ de n ori în punctul a I, atunci existǎ o funcţie α(x) definitǎ pe I astfel ca lim α(x) = 0 = α(a) x a şi astfel ca pentru orice x I sǎ avem f(x) = f(a) + x a f (a) + 1! + (x a)n f (n) (a) + n! (x a)2 f (a) ! (x a)n α(x). n! În continuare vom presupune cǎ f este derivabilǎ de n + 1 ori pe întreg intervalul I. Pentru restul de ordinul n al formulei lui Taylor vor fi atunci valabile urmǎtoarele formule: 1) Pentru orice numǎr natural p, cu 1 p n + 1 existǎ ξ cuprins între a şi x astfel cǎ R n (x) = (x a)p (x ξ) n p+1 f (n+1) (ξ). n!p În aceastǎ formǎ, R n se numeşte restul lui Schlömlich-Roche pentru formula lui Taylor. 2) Dacǎ în formula de mai sus punem p = 1, obţinem restul lui Cauchy pentru formula lui Taylor: R n (x) = (x a)(x ξ)n f (n+1) (ξ). n! 3) Dacǎ în formula de la 1) luǎm p = n + 1, obţinem restul lui Lagrange pentru formula lui Taylor R n (x) = (x a)n+1 f (n+1) (ξ). (n + 1)! Observaţie. Punctul intermediar ξ depinde de a, x, n şi p. Prin urmare, punctul ξ nu este neapǎrat acelaşi pentru cele trei formule de mai sus. Observaţie. Deoarece ξ este cuprins între a şi x, existǎ un numǎr θ(care depinde de asemenea de a, x, n şi p) astfel încât 0 < θ < 1 şi ξ = a + θ(x a).

37 Dacǎ notǎm h = x a, atunci ξ = a + θh, şi formula lui Taylor se va scrie f(a + h) = f(a) + h 1 f (a) + h2 hn f (a) n! f (n) (a) + R n, unde restul R n poate avea una din formele: R n = hn+1 (1 θ) n p+1 f (n+1) (a + θh) n!p (Schlömlich-Roche); R n = hn+1 (1 θ) n f (n+1) (a + θh) n! (Cauchy); R n = hn+1 (a + θh) (n+1)! (Lagrange). Exerciţiu. Scrieţi formula lui Taylor cu restul lui Lagrange în punctul 0 pentru urmǎtoarele funcţii: 1) f : R R, f(x) = e x. 2) f : R R, f(x) = sin(x). 3) f : R R, f(x) = cos(x). 4) f : ( 1, ) R, f(x) = ln(1 + x). 37 Definiţie. Fie f : I R o funcţie indefinit derivabilǎ într-un punct a I. Atunci putem considera seria urmǎtoare: f(a) + x a f (a) + 1! (x a)2 f (a) ! (x a)n f (n) (a) +... n! Aceastǎ serie de puteri se numeşte seria Taylor a funcţiei f în punctul a. Ea are o razǎ de convergenţǎ 0 R, o mulţime de convergenţǎ nevidǎ K care conţine cel puţin punctul a, şi un interval de convergenţǎ (a R, a + R) K. Pe mulţimea K este definitǎ funcţia sumǎ T a acestei serii de puteri. Sumele parţiale ale seriei Taylor a funcţiei f în punctul a sunt evident polinoamele Taylor asociate funcţiei f în punctul a. Deoarece pentru numere x aflate aproape de numǎrul a, polinoamele T n (x) aproximeazǎ din ce în ce mai bine funcţia f(x), se pune întrebarea dacǎ vom putea scrie f(x) = T (x), ( )x I K. Rǎspunsul la aceastǎ întrebare este dat de urmǎtoarea Teoremǎ. Seria Taylor a funcţiei f în punctul a este convergentǎ într-un punct x I K cǎtre valoarea f(x) a funcţiei f în x dacǎ şi numai dacǎ valorile în x ale resturilor R n ale formulelor lui Taylor formeazǎ un şir (R n (x)) convergent cǎtre 0.

38 38 3. FORMULA LUI TAYLOR 3.1 Serii Taylor pentru funcţii de douǎ variabile Dezvoltarea în serie Taylor a unei funcţii f(x, y) în jurul unui punct (a, b) are forma f(x, y) = f(a, b) + 1 [(x a) 1! x + (y b) ]f(a, b)+ y + 1 2! [(x a) x +(y b) y ]2 f(a, b) n! [(x a) x +(y b) y ]n f(a, b)+..., unde [(x a) x + (y b) y ş.a.m.d. ]f(a, b) = f x f (a, b)(x a) + (a, b)(y b), y [(x a) x + (y b) y ]2 f(a, b) = 2 f x 2 (a, b)(x a) f x y (a, b)(x a)(y b) + 2 f y 2 (a, b)(y b)2, 3.2 Probleme propuse 1. Arǎtaţi cǎ i) e x = 1 + x + x xn +..., ( )x R 1! 2! n! ii) sin(x) = x x3 + x5 n 1 x2n ( 1) +..., ( )x R 3! 5! (2n 1)! iii) cos(x) = 1 x2 + x ( 1) n x2n +..., ( )x R 2! 4! (2n)! iv) ln(1 + x) = x x2 + x ( 1)n 1 xn +..., ( )x ( 1, 1] n v) ln(1 x) = x x2 x3... xn..., ( )x [ 1, 1) 2 3 n vi) (1 + x) m = 1 + mx + m(m 1) x m(m 1)...(m n+1) x n +..., ( )x 1! 2! n! ( 1, 1) 2. Determinaţi dezvoltǎrile în serie MacLaurin ale urmǎtoarelor funcţii, indicând şi intervalele în care este valabilǎ fiecare dezvoltare:

39 3.2. PROBLEME PROPUSE 39 i) f(x) = a x ; ii) f(x) = sin(x + π 4 ); iii) f(x) = cos(x + a); iv) f(x) = sin 2 (x); v) f(x) = ln(2 + x); vi) f(x) = 2x 3 vii) f(x) = 3x 5 ; x 2 4x+3 (x 1) 2 ; viii) f(x) = cos2 (x); ix) f(x) = x ; x) f(x) = 1 1+x 2 4 x 2 ; xi) f(x) = ch(x); xii) f(x) = sh(x); xiii) f(x) = ln( 1+x 1 x ); xv) f(x) = ln(x x 2 ); xiv) f(x) = (1 + x) ln(1 + x); xvi) f(x) = arctg(x); xvii) f(x) = arcsin(x); xviii) f(x) = ln(1 + x 2x 2 )); xix) f(x) = (1 + x)e x ; xx) f(x) = x. 3. Scrieţi primii trei termeni nenuli ai dezvoltǎrilor în serie MacLaurin ale urmǎtoarelor funcţii: i)f(x) = tg(x); ii)f(x) = th(x); iii)f(x) = ln(cos(x)); iv)f(x) = e cos(x) ; v)f(x) = e sin(x). 4. Dezvoltaţi funcţia f(x) = x 3 2x 2 5x 2 în serie de puteri ale lui x Dezvoltaţi funcţia f(x) = ln(x) în serie de puteri ale lui x Dezvoltaţi funcţia f(x) = 1 x în serie de puteri ale lui x Dezvoltaţi funcţia f(x) = 1 x 2 în serie de puteri ale lui x Dezvoltaţi funcţia f(x) = 1 x 2 +3x+2 în serie de puteri ale lui x Dezvoltaţi funcţia f(x) = x în serie de puteri ale lui x Dezvoltaţi funcţia f(x) = cos(x) în serie de puteri ale lui x π Dezvoltaţi funcţia f(x) = ln(x) în serie de puteri ale lui 1 x 1+x. 12. Dezvoltaţi funcţia f(x) = x 1+x în serie de puteri ale lui x. 1+x 13. Folosind dezvoltarea funcţiei arctg(x), aflaţi numǎrul π cu o zecimalǎ exactǎ.

40 40 3. FORMULA LUI TAYLOR 14. Folosind dezvoltarea funcţiei e x, aflaţi numǎrul e cu trei zecimale exacte. 15. Dezvoltaţi în serie de puteri ale lui x şi y urmǎtoarele funcţii: i) f(x, y) = sin(x) sin(y), ii) f(x, y) = ln(1 x y + xy), iii) f(x, y) = sin(x 2 + y 2 ), iv) f(x, y) = arctg( x+y 1 xy ) v) f(x, y) = 1 x+y 1+x y. 16. Fie f(x, y) = ax 2 + 2bxy + cy 2. Dezvoltaţi f(x + h, y + k) în serie de puteri ale lui h şi k. 17. Dezvoltaţi e x+y în serie de puteri ale lui x 2 şi y Dezvoltaţi sin(x + y) în serie de puteri ale lui x şi y π Scrieţi formula lui Taylor de ordinul doi în punctul (0, 0) pentru urmǎtoarele funcţii: i) f(x, y) = e x cos(y), ii) f(x, y) = (1 + x) 1+y.

41 4 Noţiuni de topologie în R n Spaţiul vectorial R n are o structurǎ de spaţiu euclidian definitǎ de produsul scalar şi de norma asociatǎ. Cu ajutorul normei se poate defini pe R n o distanţǎ: d : R n R n R, d(x, Y ) = X Y, ( )X, Y R n. Proprietǎţile funcţiei distanţǎ sunt: 1) d(x, Y ) 0, ( )X, Y R n. 2) d(x, Y ) = 0 X = Y. 3) d(x, Y ) = d(y, X), ( )X, Y R n. 4) d(x, Y ) d(x, Z) + d(z, Y ), ( )X, Y, Z R n. O funcţie cu proprietǎţile funcţiei distanţǎ de mai sus se mai numeşte şi metricǎ, şi spunem cǎ (R n, d) este un spaţiu metric. Definiţie. Fie X R n şi r R +. Bila deschisǎ de centru X şi razǎ r este mulţimea B(X, r) = {Y R n d(x, Y ) < r}. Bila închisǎ de centru X şi razǎ r este mulţimea B(X, r) = {Y R n d(x, Y ) r}. Sfera de centru X şi razǎ r este mulţimea S(X, r) = {Y R n d(x, Y ) = r}. 41

42 42 4. NOŢIUNI DE TOPOLOGIE ÎN RN Definiţie. Fie X R n şi V R n. V se numeşte vecinǎtate a lui X dacǎ existǎ r > 0 cu proprietatea cǎ B(X, r) V. Mulţimea vecinǎtǎţilor punctului X o vom nota cu V(X), iar dacǎ V este o vecinǎtate a lui X, vom scrie V V(X). Definiţie. O mulţime D R n se numeşte mulţime deschisǎ dacǎ este vecinǎtate pentru orice punct al sǎu, i.e. ( )X D ( )r > 0 : B(X, r) D. Vom nota cu D mulţimea mulţimilor deschise incluse în R n. Complementarele mulţimilor deschise se numesc mulţimi închise. O mulţime compactǎ este o mulţime închisǎ şi mǎrginitǎ. Propoziţie. Mulţimile deschise incluse în R n au urmǎtoarele proprietǎţi: 1) R n, D. 2) Dacǎ D 1, D 2 D, atunci D 1 D 2 D. 3) Dacǎ (D i ) i I D este o familie oarecare de mulţimi deschise, atunci i I D i D. Definiţie. O familie T de submulţimi ale lui R n care satisface condiţiile din propoziţia de mai sus, se numeşte topologie pe R n. Observaţie. Mulţimea D a mulţimilor deschise din R n formeazǎ deci o topologie pe R n. Definiţie. Perechea (R n, D) fomeazǎ un spaţiu topologic. Definiţie. Fie M R n o submulţime oarecare a spaţiului topologic (R n, D). Interiorul lui M(notat Int(M)) este cea mai mare mulţime deschisǎ conţinutǎ în M. Avem Int(M) = {X R n M V(X)}. Exteriorul lui M(notat Ext(M)) este interiorul mulţimii complementare lui M în R n : Ext(M) = {X R n ( )r > 0 : B(X, r) M = }.

43 43 Închiderea(sau aderenţa lui M)(notatǎ M) este cea mai micǎ mulţime închisǎ care conţine M şi este complementara exteriorului mulţimii M: M = {X R n ( )r > 0 = B(X, r) M } = = {X R n ( )V V(X) = B(X, r) M }. Mulţimea punctelor de acumulare a lui M(notatǎ M ) este M = {X R n ( )V V(X) = B(X, r) M \ {X} }. Frontiera lui M(notatǎ F r(m)) constǎ din punctele aderente atât lui M, cât şi complementarei lui M: F r(m) = {X R n ( )V V(X) = B(X, r) M B(X, r) \ M}. Mulţimea punctelor izolate ale mulţimii M(notatǎ Iz(M)) constǎ din punctele aderente ale lui M care nu sunt puncte de acumulare: Iz(M) = M \ M.

44 44 4. NOŢIUNI DE TOPOLOGIE ÎN RN

45 5 Funcţii de mai multe variabile 5.1 Definiţii. Exemple Definiţie. Fie D R n o submulţime a spaţiului R n. O funcţie f : D R se numeşte funcţie(scalarǎ) de n variabile. Mulţimea D este domeniul de definiţie al lui f, notat Dom(f), iar mulţimea {f(x) X D} se numeşte imaginea funcţiei f, şi o notǎm Im(f). Observaţie. Uneori nu se indicǎ domeniul de definiţie al unei funcţii, ci doar spaţiul R n în care este inclus acesta. În acest caz se considerǎ de regulǎ cǎ domeniul de definiţie este domeniul maxim de definiţie, pentru care au sens toate calculele care se fac pentru determinarea imaginii unui vector prin funcţia a cǎrei lege de corespondenţǎ este indicatǎ. Exemplu. 1) Pentru funcţia f : R 4 R, definitǎ prin f(x 1, x 2, x 3, x 4 ) = x x x x 2 4, domeniul de definiţie este R 4, iar imaginea este R +. 2) Fie f : D R 4 R, datǎ de legea de corespondenţǎ f(x 1, x 2, x 3, x 4 ) = 1 x x x x Domeniul de definiţie nu este indicat, astfel cǎ trebuie considerat ca fiind domeniul maxim de definiţie al expresiei care defineşte legea de corespondenţǎ prin care este definitǎ funcţia. Astfel, Dom(f) = {X R 4 x x x x } = 45

46 46 5. FUNCŢII DE MAI MULTE VARIABILE = {X R 4 d(x, 0) 1} = R 4 \ S(0, 1). Imaginea funcţiei f este R \ ( 1, 0]. Definiţie. Fie f : D R n R o funcţie de n variabile. Graficul funcţiei f este mulţimea G f = {(X, x n+1 ) R n+1 X D, x n+1 = f(x)}. Exemplu. Graficul funcţiei f : B(0, 1) R 2 R, definitǎ prin f(x) = 1 X 2 este semisfera superioarǎ S + (0, 1) R 3. Definiţie. Fie f : D R n R o funcţie de n variabile şi α R. Linia de nivel α a lui f este mulţimea L α (f) = {(x 1, x 2,..., x n ) = X D, f(x) = α}. Ea se mai numeşte preimaginea(sau imaginea inversǎ) a lui α şi se mai noteazǎ şi f 1 (α). 5.2 Probleme propuse Determinaţi domeniile şi imaginile funcţiilor urmǎtoare 1. f(x, y) = x 2 + y 2 ; 2. f(x, y) = 1 + x + y; 3. f(x, y) = x y ; 4. f(x, y) = 1 x 2 4y 2 ; 5. f(x, y) = 1 x 2 + 4y 2 ; 6. f(x, y) = sin(x + y); 7. f(x, y) = e x + e y 1 ; 8. f(x, y) = ; (x 2 y 2 ) 3/2 x+y 9. f(x, y) = tan(x y); 10. f(x, y) = x y ; x y 11. f(x, y) = x+y ; 12. f(x, y) = sin 1 (x + y);

47 5.2. PROBLEME PROPUSE f(x, y) = cos 1 (x y); 14. f(x, y) = y x ; 15. f(x, y) = x2 y 2 x+y ; 16. f(x, y) = ln(1 + x2 y 2 ); 17. f(x, y) = x 2y + 2y x ; 18. f(x, y, z) = x + y + z; 19. f(x, y, z) = 1 x + y + z; 20. f(x, y, z) = ; x2 +y 2 +z f(x, y, z) = ; 22. f(x, y, z) = x 2 y 2 z 2 ; x2 y 2 +z f(x, y, z) = ln(x 2y 3z + 4); 24. f(x, y, z) = xy z ;

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 Şiruri de numere reale

Curs 2 Şiruri de numere reale Curs 2 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Convergenţă şi mărginire Teoremă Orice şir convergent este mărginit. Demonstraţie Fie (x n ) n 0 un

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite Capitolul 4 Integrale improprii 7-8 În cadrul studiului integrabilităţii iemann a unei funcţii s-au evidenţiat douăcondiţii esenţiale:. funcţia :[ ] este definită peintervalînchis şi mărginit (interval

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l +

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l + Semnul local al unei funcţii care are limită. Propoziţie. Fie f : D (, d) R, x 0 D. Presupunem că lim x x 0 f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl,

Διαβάστε περισσότερα

Lecţii de Analiză Matematică. Dan Bărbosu şi Andrei Bărbosu

Lecţii de Analiză Matematică. Dan Bărbosu şi Andrei Bărbosu Lecţii de Analiză Matematică Dan Bărbosu şi Andrei Bărbosu 2 Cuprins Şiruri şi serii numerice; şiruri şi serii de funcţii 7. Şiruri numerice. Noţiuni şi rezultate generale......... 7.2 Şiruri fundamentale.

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)).

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)). Teoremă. (Y = f(x)). Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism Demonstraţie. f este continuă pe X: x 0 X, S Y (f(x 0 ), ε), S X (x 0, ε) aşa ca f(s X (x 0, ε)) = S Y (f(x 0 ), ε) : y

Διαβάστε περισσότερα

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă.

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă. Sala: 2103 Decembrie 2014 Conf. univ. dr.: Dragoş-Pătru Covei CURS 11: ALGEBRĂ Specializarea: C.E., I.E., S.P.E. Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat.

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R În cele ce urmează, vom studia unele proprietăţi ale mulţimilor din R. Astfel, vom caracteriza locul" unui punct în cadrul unei mulţimi (în limba

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

6 n=1. cos 2n. 6 n=1. n=1. este CONV (fiind seria armonică pentru α = 6 > 1), rezultă

6 n=1. cos 2n. 6 n=1. n=1. este CONV (fiind seria armonică pentru α = 6 > 1), rezultă Semiar 5 Serii cu termei oarecare Probleme rezolvate Problema 5 Să se determie atura seriei cos 5 cos Soluţie 5 Şirul a 5 este cu termei oarecare Studiem absolut covergeţa seriei Petru că cos a 5 5 5 şi

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

Siruri de numere reale

Siruri de numere reale Siruri de numere reale efinitie. Un sir de elemente dintr-o multime M este o functie x : N M (sau x : N k M unde N k = {k, k +,...}). Un sir x : N M il vom nota cu (x n ) n N sau (x n ) n unde x n = x(n)

Διαβάστε περισσότερα

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a Capitolul II: Serii de umere reale. Lect. dr. Lucia Maticiuc Facultatea de Hidrotehică, Geodezie şi Igieria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucia MATICIUC SEMINARUL 3. Cap. II Serii

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Subspatii ane Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VI Subspatii ane Table of Contents 1 Structura de spatiu an E 3 2 Subspatii

Διαβάστε περισσότερα

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică.

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică. Lect dr Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr Lucian MATICIUC CURS VII-IX Capitolul IV: Funcţii derivabile Derivate şi diferenţiale 1

Διαβάστε περισσότερα

z a + c 0 + c 1 (z a)

z a + c 0 + c 1 (z a) 1 Serii Laurent (continuare) Teorema 1.1 Fie D C un domeniu, a D şi f : D \ {a} C o funcţie olomorfă. Punctul a este pol multiplu de ordin p al lui f dacă şi numai dacă dezvoltarea în serie Laurent a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15 MĂSURI RELE Cursul 13 15 Măsuri reale Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură completă şi f : R o funcţie -măsurabilă. Cum am văzut în Teorema 11.29, dacă f are integrală pe, atunci funcţia de mulţime ν : R, ν()

Διαβάστε περισσότερα

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I. Modelul 4 Se acordă din oficiu puncte.. Fie numărul complex z = i. Calculaţi (z ) 25. 2. Dacă x şi x 2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 9x+8 =, atunci să se calculeze x2 +x2 2 x x 2. 3. Rezolvaţi în mulţimea

Διαβάστε περισσότερα

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Coordonatori DANA HEUBERGER NICOLAE MUŞUROIA Nicolae Muşuroia Gheorghe Boroica Vasile Pop Dana Heuberger Florin Bojor MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Clasa a

Διαβάστε περισσότερα

J F (ρ, ϕ, θ) = cos ϕ ρ sin ϕ 0. Teoremă (a diferenţiabilităţii compuse) (legea lanţului) Fie F : D deschis

J F (ρ, ϕ, θ) = cos ϕ ρ sin ϕ 0. Teoremă (a diferenţiabilităţii compuse) (legea lanţului) Fie F : D deschis 3) Coordonate sferice Fie funcţia vectorială F : R + [ π, π] [0, π) R 3, F (ρ, ϕ, θ) = (ρ sin ϕ cos θ, ρ sin ϕ sin θ, ρ cos ϕ). Observăm că F exprimă legătura dintre coordonatele carteziene şi coordonatele

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

Principiul Inductiei Matematice.

Principiul Inductiei Matematice. Principiul Inductiei Matematice. Principiul inductiei matematice constituie un mijloc important de demonstratie in matematica a propozitiilor (afirmatiilor) ce depind de argument natural. Metoda inductiei

Διαβάστε περισσότερα

ANALIZĂ MATEMATICĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI. pentru studenţi

ANALIZĂ MATEMATICĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI. pentru studenţi ANALIZĂ MATEMATICĂ, ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ pentru studenţi în învăţământul superior tehnic Ciprian Deliu 2014 If it sits down, I teach it; if it stands up, I will continue

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 3. Serii Fourier. a unei funcţii periodice de perioadă Dezvoltarea în serie Fourier

Capitolul 3. Serii Fourier. a unei funcţii periodice de perioadă Dezvoltarea în serie Fourier Capitolul Serii Fourier 7-8. Dezvoltarea în serie Fourier a unei funcţii periodice de perioadă Pornind de la discuţia asupra coardei vibrante începută în anii 75 între Euler şi d Alembert, se ajunge la

Διαβάστε περισσότερα

Funcţii Ciudate. Beniamin Bogoşel

Funcţii Ciudate. Beniamin Bogoşel Funcţii Ciudate Beniamin Bogoşel Scopul acestui articol este construcţia unor funcţii neobişnuite din punct de vedere intuitiv, care au anumite proprietăţi interesante. Construcţia acestor funcţii se face

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune .3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune Definiţia.3. Se numeşte bază a spaţiului vectorial V o familie de vectori B care îndeplineşte condiţiile de mai jos: a) B este liniar independentă; b) B este

Διαβάστε περισσότερα

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b.

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b. Lucrare Soluţii 28 aprilie 2015 Varianta 1 I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2 Definiţie. Numărul întreg p se numeşte număr prim dacă p 0,

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATICI SPECIALE APLICATE ÎN ECONOMIE

MATEMATICI SPECIALE APLICATE ÎN ECONOMIE MIHAI TURINICI MATEMATICI SPECIALE APLICATE ÎN ECONOMIE Partea II: Programare neliniară şi dinamică Casa de Editură VENUS Iaşi 1999 Cuprins 4 Complemente de analiză 1 4.1 Structuri de convergenţă pe spaţii

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă Noţiunea de spaţiu liniar 1 Noţiunea de spaţiu liniar Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară 2 Mulţime infinită liniar independentă 3 Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare

Διαβάστε περισσότερα

3 FUNCTII CONTINUE Noţiuni teoretice şi rezultate fundamentale Spaţiul euclidian R p. Pentru p N *, p 2 fixat, se defineşte R

3 FUNCTII CONTINUE Noţiuni teoretice şi rezultate fundamentale Spaţiul euclidian R p. Pentru p N *, p 2 fixat, se defineşte R 3 FUNCTII CONTINUE 3.. Noţiuni teoretice şi rezultate fundamentale. 3... Saţiul euclidian R Pentru N *, fixat, se defineşte R = R R R = {(x, x,, x : x, x,, x R} de ori De exemlu, R = {(x, y: x, yr} R 3

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica.

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica. Progresii aritmetice si geometrice Progresia aritmetica. Definitia 1. Sirul numeric (a n ) n N se numeste progresie aritmetica, daca exista un numar real d, numit ratia progresia, astfel incat a n+1 a

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. Probleme. Să se precizeze dacă funcţiile de mai jos sunt absolut integrabile pe R şi, în caz afirmativ să se calculeze { transformata Fourier., t a. σ(t), t < ; b. f(t) σ(t)

Διαβάστε περισσότερα

Probleme pentru clasa a XI-a

Probleme pentru clasa a XI-a Probleme pentru clasa a XI-a 1 ( ) 01. Fie A si B doua matrici de ordin n cu elemente numere reale, care satisfac relatia AB = A + B. a) Sa se arate ca det(a 2 + B 2 ) 0. b) Sa se arate ca rang A + B =

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) Funcţii diferenţiabile. cos x cos x 2. Fie D R o mulţime deschisă f : D R şi x0 D. Funcţia f este

( ) ( ) ( ) Funcţii diferenţiabile. cos x cos x 2. Fie D R o mulţime deschisă f : D R şi x0 D. Funcţia f este o ( ) o ( ) sin π ( sec ) = = ; R 2 + kπ k Z cos cos 2 cos ( cosec ) = = ; R 2 { kπ k Z} sin sin ( arcsec ) = ; (, ) (, ) 2 ( arcosec ) = ; (, ) (, ) 2 Funcţii dierenţiabile. Fie D R o mulţime deschisă

Διαβάστε περισσότερα

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi Lect. dr. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC http://math.etti.tuiasi.ro/maticiuc/ CURS XI XII SINTEZĂ 1 Algebra vectorială

Διαβάστε περισσότερα

Criterii de comutativitate a grupurilor

Criterii de comutativitate a grupurilor Criterii de comutativitate a grupurilor Marius Tărnăuceanu 10.03.2017 Abstract În această lucrare vom prezenta mai multe condiţii suficiente de comutativitate a grupurilor. MSC (2010): 20A05, 20K99. Key

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 7 DERIVATE. DIFERENŢIALE

Capitolul 7 DERIVATE. DIFERENŢIALE Capitolul 7 DERIVATE. DIFERENŢIALE Noţiunea de derivată, elementul fundamental al calculului diferenţial, are o deosebită importanţă în studiul matematic al mărimilor variabile. Problemele principale care

Διαβάστε περισσότερα

Transformări integrale şi funcţii complexe cu aplicaţii în tehnică

Transformări integrale şi funcţii complexe cu aplicaţii în tehnică Daniel BREAZ Nicolae SUCIU Păstorel GAŞPAR Nicoleta BREAZ Monica PÎRVAN Valeriu PREPELIŢĂ Gheorghe BARBU Transformări integrale şi funcţii complexe cu aplicaţii în tehnică Volumul 1 Funcţii complexe cu

Διαβάστε περισσότερα

1 Şiruri şi serii numerice Proprietăţi ale şirurilorconvergente... 10

1 Şiruri şi serii numerice Proprietăţi ale şirurilorconvergente... 10 Cuprins 1 Şiruri şi serii numerice 9 1.1 Şiruri numerice în R şi C.... 9 1.2 Proprietăţi ale şirurilorconvergente.... 10 1.3 Şiruri numerice în R 2 şi R 3.... 15 1.4 Serii numerice în R şi C.... 17 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

Puncte de extrem pentru funcţii reale de mai multe variabile reale.

Puncte de extrem pentru funcţii reale de mai multe variabile reale. Puncte de extrem pentru funcţii reale de mai multe variabile reale. Definiţie. Fie f : A R n R. i) Un punct a A se numeşte punct de extrem local pentru f dacă diferenţa f(x) f păstrează semn constant pe

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii Clasa a IX-a 1 x 1 a) Demonstrați inegalitatea 1, x (0, 1) x x b) Demonstrați că, dacă a 1, a,, a n (0, 1) astfel încât a 1 +a + +a n = 1, atunci: a +a 3 + +a n a1 +a 3 + +a n a1 +a + +a n 1 + + + < 1

Διαβάστε περισσότερα

Criptosisteme cu cheie publică III

Criptosisteme cu cheie publică III Criptosisteme cu cheie publică III Anul II Aprilie 2017 Problema rucsacului ( knapsack problem ) Considerăm un număr natural V > 0 şi o mulţime finită de numere naturale pozitive {v 0, v 1,..., v k 1 }.

Διαβάστε περισσότερα

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt.

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt. liberi 1 liberi 2 3 4 Segment orientat liberi Fie S spaţiul geometric tridimensional cu axiomele lui Euclid. Orice pereche de puncte din S, notată (A, B) se numeşte segment orientat. Dacă A B, atunci direcţia

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

II. Analiză matematică 0. 7 Şiruri şi serii numerice 1. 8 Calcul diferenţial pentru funcţii de o variabilă reală 43

II. Analiză matematică 0. 7 Şiruri şi serii numerice 1. 8 Calcul diferenţial pentru funcţii de o variabilă reală 43 Cuprins II. Analiză matematică 7 Şiruri şi serii numerice 8 Calcul diferenţial pentru funcţii de o variabilă reală 43 9 Calcul integral pentru funcţii de o variabilă reală 6 Funcţii de mai multe variabile

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Exerciţii rezolvate Exerciţii propuse cu indicaţii şi răspunsuri Întrebări de autoevaluare... 74

7.1 Exerciţii rezolvate Exerciţii propuse cu indicaţii şi răspunsuri Întrebări de autoevaluare... 74 MC. 5 AUTOEVALUARE Cuprins MC. Noţiuni fundamentale de teoria mulţimilor 5. Exerciţii rezolvate............................................ 5. Exerciţii propuse cu indicaţii şi răspunsuri...............................

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul IX. Integrale curbilinii

Seminariile Capitolul IX. Integrale curbilinii Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 7 8 Capitolul IX. Integrale curbilinii. Să se calculee Im ) d, unde este segmentul

Διαβάστε περισσότερα

CURS III, IV. Capitolul II: Serii de numere reale. a n sau cu a n. Deci lungimea segmentului este suma lungimilor sub-segmentelor obţinute, adică

CURS III, IV. Capitolul II: Serii de numere reale. a n sau cu a n. Deci lungimea segmentului este suma lungimilor sub-segmentelor obţinute, adică Capitolul II: Serii de umere reale Lect. dr. Lucia Maticiuc Facultatea de Hidrotehică, Geodezie şi Igieria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucia MATICIUC CURS III, IV Capitolul

Διαβάστε περισσότερα

Ecuatii trigonometrice

Ecuatii trigonometrice Ecuatii trigonometrice Ecuatiile ce contin necunoscute sub semnul functiilor trigonometrice se numesc ecuatii trigonometrice. Cele mai simple ecuatii trigonometrice sunt ecuatiile de tipul sin x = a, cos

Διαβάστε περισσότερα

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită.

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită. Trignmetrie Funcţia sinus sin : [, ] este peridică (periada principală T * = ), impară, mărginită. Funcţia arcsinus arcsin : [, ], este impară, mărginită, bijectivă. Funcţia csinus cs : [, ] este peridică

Διαβάστε περισσότερα

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale Transformări 1 Noţiunea de transformare liniară Proprietăţi. Operaţii Nucleul şi imagine Rangul şi defectul unei transformări 2 Matricea unei transformări Relaţia dintre rang şi defect Schimbarea matricei

Διαβάστε περισσότερα

INTERPOLARE. y i L i (x). L(x) = i=0

INTERPOLARE. y i L i (x). L(x) = i=0 INTERPOLARE Se dau punctele P 0, P 1,..., P n in plan sau in spatiu, numite noduri si avand vectorii de pozitie r 0, r 1,..., r n. Problemă. Să se găsească o curbă (dintr-o anumită familie) care să treacă

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, 5 martie 18 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1 Problemele tip grilă (Partea A pot avea unul

Διαβάστε περισσότερα

Capitole fundamentale de algebra si analiza matematica 2012 Analiza matematica

Capitole fundamentale de algebra si analiza matematica 2012 Analiza matematica Capitole fudametale de algebra si aaliza matematica 01 Aaliza matematica MULTIPLE CHOICE 1. Se cosidera fuctia. Atuci derivata mixta de ordi data de este egala cu. Derivata partiala de ordi a lui i raport

Διαβάστε περισσότερα

4 Funcţii continue Derivate parţiale, diferenţială Extremele funcţiilor, formule Taylor Serii numerice Integrale improprii 36

4 Funcţii continue Derivate parţiale, diferenţială Extremele funcţiilor, formule Taylor Serii numerice Integrale improprii 36 Prefaţă Cartea de faţă a fost elaborată în cadrul proiectului Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare-învăţare-evaluare pentru

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

Laborator 6. Integrarea ecuaţiilor diferenţiale

Laborator 6. Integrarea ecuaţiilor diferenţiale Laborator 6 Integrarea ecuaţiilor diferenţiale Responsabili: 1. Surdu Cristina(anacristinasurdu@gmail.com) 2. Ştirbăţ Bogdan(bogdanstirbat@yahoo.com) Obiective În urma parcurgerii acestui laborator elevul

Διαβάστε περισσότερα

există n0 N astfel ca pentru orice 1.Teoremă. Orice şir (xn)n din Q convergent la un, x Q are loc xn+p-xn ε (propritatea lui Cauchy).

există n0 N astfel ca pentru orice 1.Teoremă. Orice şir (xn)n din Q convergent la un, x Q are loc xn+p-xn ε (propritatea lui Cauchy). TEOREME CAUCHY În 1810, Cauchy merge la Cherbourg pentru a lucra la fortificaţiile pentru invazia lui Napoleon în Anglia. In această perioadă produce câteva rezultate, inclsiv soluţia unei probleme puse

Διαβάστε περισσότερα

Integrale cu parametru

Integrale cu parametru 1 Integrle proprii cu prmetru 2 3 Integrle proprii cu prmetru Definiţi 1.1 Dcă f : [, b ] E R, E R este o funcţie cu propriette că pentru orice y E, funcţi de vribilă x x f (x, y) este integrbilă pe intervlul

Διαβάστε περισσότερα

VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 VARIANTA SUBIECTUL I. a) Să se determine ecuația dreptei care trece prin punctul A(2; 5;3) și este paralelă cu dreapta x = y 2 4 6 = z +3 9. b) Să se determine valoarea

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 Marius Tărnăuceanu 1 Aprilie 2013 Abstract În această lucrare vom prezenta un rezultat ce extinde Problema

Διαβάστε περισσότερα

1. Completati caseta, astfel incat propozitia obtinuta sa fie adevarata lg 4 =.

1. Completati caseta, astfel incat propozitia obtinuta sa fie adevarata lg 4 =. Copyright c ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician Ministerul Educatiei al Republicii Moldova Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 4 iunie Profilul real Timp

Διαβάστε περισσότερα

Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice

Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice Preliminarii geometrice Spatiu Euclidean: E d Spatiu de d-tupluri,

Διαβάστε περισσότερα

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1)

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1) Ecuatii exponentiale Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. Cea mai simpla ecuatie exponentiala este de forma a x = b, () unde a >, a. Afirmatia.

Διαβάστε περισσότερα

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare Matrice 1 Matrice Adunarea matricelor Înmulţirea cu scalar. Produsul 2 Proprietăţi ale determinanţilor Rangul unei matrice 3 neomogene omogene Metoda lui Gauss (Metoda eliminării) Notiunea de matrice Matrice

Διαβάστε περισσότερα

Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015

Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015 Societatea de Ştiinţe Matematice din România Ministerul Educaţiei Naţionale Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015 Problema 1. Arătaţi că numărul 1 se poate reprezenta ca suma

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1 Calea 13 Septembrie, r 09, Sector 5, 0507, București Tel: +40 (0)1 317 36 50 Fax: +40 (0)1 317 36 54 Olimpiada Naţioală de Matematică Etapa locală -00016 Clasa a IX-a M 1 Fie 1 abc,,, 6 şi ab c 1 Să se

Διαβάστε περισσότερα

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă Laborator 11 Mulţimi Julia. Temă 1. Clasa JuliaGreen. Să considerăm clasa JuliaGreen dată de exemplu la curs pentru metoda locului final şi să schimbăm numărul de iteraţii nriter = 100 în nriter = 101.

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE. Obiective:

TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE. Obiective: TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE 77 TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE Obiective: Deiirea pricipalelor proprietăţi matematice ale ucţiilor de mai multe variabile Aalia ucţiilor de utilitate şi

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 2. Integrala stochastică

Capitolul 2. Integrala stochastică Capitolul 2 Integrala stochastică 5 CAPITOLUL 2. INTEGRALA STOCHASTICĂ 51 2.1 Introducere În acest capitol vom prezenta construcţia integralei stochastice Itô H sdm s, unde M s este o martingală locală

Διαβάστε περισσότερα