1 Εγγεγραµµένα σχήµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Εγγεγραµµένα σχήµατα"

Transcript

1

2

3 Εγγεγραµµένα σχήµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει στους µαθητές συνοπτικά τις απαραίτητες γνώσεις από τη διδακτέα ύλη της Α λυκείου που δεν διδάχθηκε ή διδάχθηκε περιληπτικά. Εγγεγραµµένη γωνία Ορισµός Μια γωνία λέγεται εγγεγραµµένη σε κύκλο, όταν η κορυφή της είναι σηµείο του κύκλου και οι πλευρές της τέµνουν τον κύκλο. Μια γωνία, της οποίας η κορυφή είναι το κέντρο του κύκλου και οι πλευρές της τέ- µνουν τον κύκλο λέγεται επίκεντρη. Σε κάθε επίκεντρη γωνία αντιστοιχίζουµε ένα από τα δύο τόξα (βλ. σχήµα) του κύκλου µε άκρα Κ και Λ το οποίο ονοµάζουµε αντίστοιχο τόξο της επίκεντρης γωνίας. Λέµε τότε ότι η γωνία βαίνει στο τόξο ΚΛ. Αν δεν αναφέρεται κάτι άλλο θα θεωρούµε στα επόµενα ότι οι γωνίες βαίνουν στο έλλασον τόξο (κυρτές γωνίες). Tο µέτρο της επίκεντρης γωνίας είναι ίσο µε το µέτρο του τόξου στο οποίο βαίνει. Θεώρηµα Κάθε εγγεγραµµένη γωνία είναι ίση µε το µισό της αντίστοιχης επίκεντρης (δηλαδή της επίκεντρης που βαίνει στο ίδιο τόξο π.χ. στο διπλανό σχήµα είναι ω = φ. Σε κάθε τόξο µπορεί να βαίνει µια µόνο επίκεντρη γωνία, όµως σε αυτό µπορούν να βαίνουν άπειρες εγγεγραµµένες. Πορίσµατα α. Το µέτρο µιας εγγεγραµµένης γωνίας είναι ίσο µε το µισό του αντίστοιχου τόξου. β. Εγγεγραµµένες γωνίες που βαίνουν στο ίδιο τόξο είναι ίσες.

4 4. Εγγεγραµµένα σχήµατα γ. Εγγεγραµµένες γωνίες που βαίνουν σε ίσα τόξα, ίσων κύκλων είναι ίσες. δ. Εγγεγραµµένες γωνίες που βαίνουν σε ηµικύκλιο είναι ορθές. Γωνία δύο τεµνουσών Γωνία χορδής και εφαπτοµένης Σε κύκλο (Ο,R) παίρνουµε χορδή ΑΒ και την εφαπτοµένη στο σηµείο Α, την x Αx. Κάθε µία από τις γωνίες ΒΑx και ΒΑx λέγεται γωνία χορδής και εφαπτοµένης. Η οξεία γωνία ΒΑx λέγεται γωνία της χορδής ΑΒ και του κύκλου (Ο,R). Το τόξο ΑΒ που περιέχεται µεταξύ των πλευρών της γωνίας χορδής και εφαπτοµένης λέγεται αντίστοιχο τόξο της γωνίας αυτής. Η γωνία χορδής και εφαπτοµένης είναι ίση µε κάθε εγγεγραµµένη γωνία που βαίνει στο αντίστοιχο τόξο της χορδής. Βασικός Γεωµετρικός Τόπος Ολές οι εγγεγραµµένες γωνίες στο ίδιο τόξο είναι ίσες. Οι κορυφές των γωνιών αυτών βλέπουν τη χορδή του τόξου µε ίσες γωνίες. Λέµε λοιπόν ότι: Ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου από τα οποία ένα τµήµα ΑΒ φαίνεται υπό γωνία ˆφ είναι δύο τόξα κύκλων συµµετρικά ως προς την ΑΒ. Από τα τόξα εξαιρούνται τα σηµεία Α και Β. Πόρισµα Ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου από τα οποία ένα τµήµα φαίνεται υπό ορθή γωνία είναι κύκλος διαµέτρου ΑΒ. Εξαιρούνται τα άκρα Α και Β του τµήµατος.

5 Εγγεγραµµένα σχήµατα 5. Το εγγεγραµµένο τετράπλευρο Ένα τετράπλευρο λέγεται εγγεγραµµένο σε κύκλο αν οι κορυφές του είναι σηµεία του κύκλου. Ένα τετράπλευρο λέγεται εγγράψιµο σε κύκλο, αν υπάρχει κύκλος, που διέρχεται από τις κορυφές του. Θεώρηµα Ένα τετράπλευρο που είναι εγγεγραµµένο σε κύκλο έχει τις εξής ιδιότητες: α. Οι απέναντι γωνίες του είναι παραπληρωµατικές ˆ ˆ ο ˆ ˆ ο Α + Γ = 80 και Β + = 80 ( ) β. Κάθε πλευρά του φαίνεται από τις απέναντι κορυφές µε ίσες γω- Α ˆ = Βˆ νίες, π.χ. ( ) γ. Κάθε εξωτερική γωνία ενός εγγεγραµµένου τετραπλεύρου είναι ίση µε την απέναντι εσωτερική του γωνία. Θεώρηµα (Κριτήριο) Ένα τετράπλευρο είναι εγγράψιµο σε κύκλο αν έχει µία από τις παρακάτω ιδιότητες: α. ύο απέναντι γωνίες του είναι παραπληρωµατικές. β. Μια πλευρά του φαίνεται από τις απέναντι κορυφές µε ίσες γωνίες. γ. Μια εξωτερική του γωνία είναι ίση µε την απέναντι εσωτερική του γωνία. Ένα τετράπλευρο λέγεται περιγεγραµµένο σε κύκλο, αν όλες οι πλευρές του εφάπτονται στον κύκλο. Σε κάθε περιγγεγραµµένο τετράπλευρο ισχύουν οι ιδιότητες: α. Οι διχοτόµοι των γωνιών του διέρχονται από το ίδιο σηµείο. β. Τα αθροίσµατα των απέναντι πλευρών του είναι ίσα. Ένα τετράπλευρο λέγεται περιγράψιµο σε κύκλο, αν υπάρχει κύκλος που εφάπτεται στις πλευρές του. Θεώρηµα (Κριτήριο) Ένα τετράπλευρο είναι περιγράψιµο σε κύκλο αν: α. Οι διχοτόµοι τριών τουλάχιστον γωνιών του διέρχονται από το ίδιο σηµείο. β. Τα αθροίσµατα των απέναντι πλευρών του είναι ίσα.

6 6. Εγγεγραµµένα σχήµατα Β. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Η Αναλυτική Μέθοδος (Πλάτωνας π. Χ.) Οι αποδεικτικές µέθοδοι - συνθετική µέθοδος, η µέθοδος της απαγωγής σε άτοπο και η µέθοδος της αντιθετοαντιστροφής και της τέλειας επαγωγής - είναι γνωστές από την Άλγεβρα και χρησιµοποιούνται και στη λύση γεωµετρικών προβληµάτων. Οι παραπάνω µέθοδοι δεν µας δίνουν ικανοποιητικά στοιχεία για το πως βρέθηκε η απόδειξη µιας πρότασης. Γι αυτό ακολουθούµε την επόµενη σειρά συλλογισµών που λέγεται ανάλυση. εχόµαστε ότι το πρόβληµα ή η ζητούµενη πρόταση αληθεύει και τη µετασχηµατίζουµε διαδοχικά µε τη βοήθεια γνωστών προτάσεων και θεωρηµάτων µέχρι να καταλήξουµε σε µία αληθινή πρόταση ή σε µία πρόταση που δίνεται στην υπόθεση του προβλήµατος. ηλαδή: Έστω ότι η ζητούµενη πρόταση είναι η Π. εχόµαστε ότι η Π είναι αληθινή και τη µετασχηµατίζουµε διαδοχικά στις προτάσεις Π, Π,..., Π ν, όπου η τελευταία πρόταση Π ν είναι αληθινή ή δοσµένη στην υπόθεση του προβλήµατος. Οι παραπάνω προτάσεις είναι οι προτάσεις της ανάλυσης και διατυπωµένες µε αντίστροφη σειρά αποτελούν τη σύνθεση. Η λύση ενός προβλήµατος παρουσιάζεται (διατυπώνεται) σχεδόν πάντοτε µε τη σύνθεση. Παράδειγµα Στον κύκλο (Ο, ρ) παίρνουµε τις χορδές ΑΒ = ΑΓ και φέρνουµε από το Α ευθεία, που τέµνει τον κύκλο στο Ε και τη ΒΓ στο. Να δειχθεί ότι η ΑΒ είναι εφαπτοµένη του κύκλου, που διέρχεται από τα σηµεία Β,, Ε. ιατυπώνουµε τις προτάσεις της ανάλυσης: Π : εχόµαστε ότι η ΑΒ είναι εφαπτοµένη του κύκλου. Π : Α Β = ΕΒΑ (γωνία υπό χορδής και εφαπτοµένης) Π : ΕΒΑ = ΕΓΑ (βαίνουν στο ίδιο τόξο ΑΕ) Π : 3 ΕΓΑ = ω x (βλ. σχήµα) Π : 4 Α Β = ω x (διότι η γωνία ω είναι εξωτερική γωνία στο τρίγωνο Α Β) Οι παραπάνω προτάσεις µας οδηγούν στη διατύπωση της λύσης η οποία είναι: Α Β = ω x, διότι η γωνία ω είναι εξωτερική γωνία στο τρίγωνο Α Β και ΕΓΑ = ω x οπότε Α Β = ΕΓΑ και Α Β = ΕΒΑ, που σηµαίνει ότι η ΑΒ είναι εφαπτοµένη του κύκλου στο σηµείο Β.

7 Εγγεγραµµένα σχήµατα 7. Γ. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση Σε καθένα από τα παρακάτω σχήµατα να βρείτε τα x και y (όπου x, y γωνίες ή τόξα ανάλογα). α. Τα άθροισµα των τόξων του κύκλου είναι: o o x + 3x + 5x = 360. Άρα 0x = 360, οπότε x = 36. Έτσι έχουµε o o AB 7 o AB = 36 = 7 και y = = = 36 β. Φέρνουµε την ΟΓ και παρατηρούµε ότι το τρίγωνο ΟΒΓ είναι ισόπλευρο ( OA = OB = ΒΓ = R, R είναι η ακτίνα του κύκλου). Είναι BO Γ= 60 ο, οπότε και ο BΓ = 60. Από την υπόθεση είναι ο o ο Β = ΒΓ + Γ = = 90. Άρα Το τόξο BA είναι o ˆx = 45. o o o = 70. Άρα 70 ο ο ŷ = BΓ = = 35 γ. Ισχύει ΒΑΓ = xˆ διότι η ˆx είναι γωνία υπο χορδής και εφαπτοµένης και η ΒΑΓ είναι εγγεγραµµένη στο τόξο που ορίζει η χορδή ΒΓ. Όµως ο BΓ 0 ο ΒΑΓ = = = 60, οπότε ˆx = 60 ο. ο Στο τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει Αˆ + Βˆ + Γˆ = 80. Όµως 60 + Βˆ + 45 = 80 οπότε ŷ = Bˆ = 75 ο Άρα ο ο ο ˆΑ 60 ο = και ο ΑΒ 90 ο ˆΓ= = = 45. Άσκηση Να δείξετε ότι τα τόξα που περιέχονται ανάµεσα σε παράλληλες ευθείες είναι ίσα.

8 8. Εγγεγραµµένα σχήµατα Έστω ΑΒ, Γ, δύο παράλληλες χορδές ενός κύκλου. Φέρνουµε τη χορδή ΑΓ. Τότε Α ˆ ˆ =Γ ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ και Γ τεµνοµένων από την ΑΓ. Όµως σε ίσες εγγεγραµµένες γωνίες αντιστοιχούν ίσα τόξα άρα Α = ΒΓ Άσκηση 3 είξτε ότι οι διχοτόµοι των γωνιών κυρτού τετραπλεύρου, τεµνόµενες ανα δύο σε διαφορετικά σηµεία σχηµατίζουν εγγράψιµο τετράπλευρο. Έστω ΑΛ, ΒΛ, ΓΝ, Ν οι διχοτόµοι των γωνιών ˆΑ, ˆΒ, ˆΓ και ˆ, αντίστοιχα. Στο τρίγωνο ΑΒΛ ισχύει ˆ ˆ ˆ ο A+ B+Λ = 80 (). Στο τρίγωνο Γ Ν ισχύει ˆ ˆ ˆ ο +Γ +Ν = 80 ( ). Προσθέτουµε κατά µέλη τις () και () και έχουµε: Aˆ + Bˆ +Γ ˆ + ˆ +Λ ˆ +Ν ˆ = 360 ο. Α Β Γ Άρα Λ ˆ ˆ +Ν = 360 Aˆ + Bˆ +Γ+ ˆ ˆ +Λ ˆ +Ν ˆ = ο 360. ή ο Όµως A ˆ B ˆ ˆ ˆ ο + +Γ+ = 360 ο 360. Άρα ˆ ˆ ο +Λ +Ν = 360, οπότε Λ ˆ +Ν ˆ = 80 ο. Άρα Λ ˆ ˆ +Ν = 80 ο. Έτσι το τετράπλευρο ΚΛΜΝ έχει τις απέναντι γωνίες του παραπληρωµατικές οπότε είναι εγγράψιµο. Άσκηση 4 Να δείξετε ότι κάθε εγγεγραµµένο παραλληλόγραµµο είναι ορθογώνιο. Αρκεί να δείξουµε ότι µία γωνία του είναι ορθή. Ξέρουµε ότι σε κάθε παραλληλόγραµµο οι απέναντι γωνίες του είναι ίσες, οπότε A ˆ =Γ ˆ (). Επίσης σε κάθε εγγράψιµο τετράπλευρο οι απέναντι γωνίες είναι παραπληρωµατι- ˆ ˆ ο A + Γ = 80. Από () και () έχουµε κές, άρα ( ) ˆ ο A = 80 Â = 90ο. Έτσι δείξαµε ότι το ΑΒΓ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραµµο.

9 Εγγεγραµµένα σχήµατα 9. Άσκηση 5 Στην προέκταση της ακτίνας ΟΑ κύκλου (Ο, ρ), παίρνουµε τµήµα ΑΒ = ΟΑ και φέρνου- µε τη ΒΓ κάθετη σε τυχαία εφαπτοµένη ε του κύκλου. Να δειχθεί ότι: OAΓ = 3 ΑΓΒ Έστω είναι το σηµείο επαφής της ευθείας ε και του κύκλου (Ο,ρ). Το Ο ΓΒ είναι τραπέζιο. Φέρνουµε την ΑΜ ε. Η ΑΜ είναι διάµεσος του τραπεζίου Ο ΓΒ. Το τρίγωνο ΑΓ είναι ισοσκελές (ΑΜ ύψος και διάµεσος). Αρα Α = Α = ΑΓΒ (εντός εναλλάξ). Ακόµα Ο Α = ω = Α = Α. Εποµένως, OAΓ = 3ω = 3 ΑΓΒ Άσκηση 6 ύο κύκλοι (Κ,ρ) και (Λ,ρ) εφάπτονται εξωτερικά στο Α. Φέρνουµε µία χορδή ΑΒ του κύκλου (Κ,ρ) και τη χορδή ΑΓ ΑΒ του κύκλου (Λ,ρ). Να δειχθεί ότι: ΒΓ // = ΚΛ Τα τρίγωνα ΚΒΑ και ΑΛΓ είναι ισοσκελή. Επειδή: ο ο ο ΒΑΓ = 90 ω + φ = 90 ω + φ = 80 ο Κ + Λ = 80 ΚΒ // ΓΛ Είναι ακόµα ΚΒ = ΛΓ = ρ. Συνεπώς το ΚΒΓΛ είναι παραλληλόγραµµο, οπότε ΒΓ // = ΚΛ. Άσκηση 7 Σε κύκλο κέντρου Ο θεωρούµε τη διάµετρο ΑΒ, τη χορδή ΑΓ και τη διχοτόµο της γωνίας ΒΑΓ, που τέµνει τον κύκλο στο σηµείο Μ και την ΒΓ στο. Αν η ΑΜ τέµνει στο σηµείο Ζ την εφαπτοµένη του κύκλου στο Β, να δειχθεί ότι: Μ = ΜΖ. Είναι Β = Α (γωνία χορδής και εφαπτοµένης ίση µε την αντίστοιχη εγγεγραµµένη) Είναι Β = Α (εγγεγραµµένες στο ΓΜ ) και ο ΑΜΒ = 90 (εγγεγραµµένη σε ηµικύκλιο) Επειδή Α = Α Β = Β. Άρα το τρίγωνο ΒΖ είναι ισοσκελές (ΒΜ ύψος και διχοτόµος). Εποµένως η ΒΜ είναι διάµεσος, οπότε Μ = ΜΖ.

10 0. Εγγεγραµµένα σχήµατα Άσκηση 8 ίνεται το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ, ο περιγγεγραµµένος κύκλος του (Κ,R) και τυχαίο σηµείο Μ του τόξου ΒΓ. Να δειχθεί ότι: ΜΑ = ΜΒ + ΜΓ Παίρνουµε στη ΜΑ τµήµα Μ = ΜΒ. Το τρίγωνο ΜΒ είναι ισόπλευρο (ισοσκελές και Μ = 60 ο ). Εποµένως = 0 ο. Είναι τρίγωνο ΑΒ = τρίγωνο ΒΜΓ διότι: ο ΑΒ= ΒΓ, ΒΜΓ = = 0, Γ = Α Εποµένως Α = ΜΓ. Είναι Μ = ΜΒ και Α = ΜΓ. Άρα Μ + Α = ΜΒ + ΜΓ ή ΜΑ = ΜΒ + ΜΓ Άσκηση 9 Το σηµείο Γ είναι µέσο ηµικυκλίου διαµέτρου ΑΒ. Αν σηµείο του τόξου ΑΓ και Ε η προβολή του Γ στην ευθεία Α, να δειχθεί ότι: ΓΕ = Ε. Αν Ο µέσον του ΑΒ, τότε είναι ΑΟΓ = 90 ο. Από το τρίγωνο ΑΓ έχουµε: ω = Α + Γ. Επειδή Α = Ο και Γ = Ο (Η εγγεγραµµένη είναι ίση µε τη µισή αντίστοιχη επίκεντρη), έχουµε: ( ) ο ω= Ο + Ο = Ο + Ο = ΑΟΓ = 90 Άρα ω = 45 ο. Το ορθογώνιο τρίγωνο ΓΕ είναι και ισοσκελές και εποµένως ΓΕ = Ε.. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ. ίνονται: Β AΓ = 35 ο, ΑΒ = 60 ο και ΑΓ = 40 ο. Να χαρακτηρίσετε ως Σ (σωστές) ή Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις. α. ΒΓ = 35 ο β. Γ = 50 ο γ. ω= ˆ 70 ο δ. xˆ = yˆ ε. o ˆx = 75

11 Εγγεγραµµένα σχήµατα.. Στο διπλανό σχήµα είναι: A = 80 ο, 0 ο Γ =, ŷ = 70 ο Να βρείτε τις γωνίες ˆx και ˆω. 3. ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε B ˆ >Γ ˆ εγγεγραµµένο σε κύκλο ( O,R). Φέρνουµε το ύψος Α, τη διχοτόµο ΑΕ και τη διάµεσο ΑΟΚ. Να δείξετε ότι ΑΚ = Bˆ Γ ˆ. (Υπ: Φέρνουµε την ΓΚ και δείχνουµε ότι ΑΚΓ = ˆB και ΒΑ = ΚΑΓ ) 4. ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και τα ύψη του ΒΕ και ΓΖ. Να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΓΕΖ είναι εγγράψιµο. (Υπ: ΒΕΓ = ΓΖΒ = 90 ο ) 5. ύο κύκλοι τέµνονται στα σηµεία Α και Β. Από τα Α και Β φέρνουµε ευθείες που τέµνουν τον ένα κύκλο στα Γ και Γ και τον άλλο στα και. Να δείξετε ότι ΓΓ // (Υπ: είξτε ότι σχηµατίζονται εντός εκτός και επι τ αυτά γωνίες ίσες) 6. Σε κύκλο κέντρου Ο δίνεται η διάµετρος ΑΒ. Φέρνουµε την ακτίνα OΓ ΑΒ και τυχαία χορδή Γ, που τέµνει την ΟΒ στο Ε. Αν η εφαπτοµένη στο τέµνει την ΑΒ στο Ζ, να δειχθεί ότι το τρίγωνο ΕΖ είναι ισοσκελές. 7. ύο κύκλοι µε κέντρα Κ και Λ τέµνονται στα σηµεία Α και Β. Φέρνουµε τις διαµέτρους ΑΚΓ και ΑΛ και τις χορδές ΓΖ// Ε. Να δειχθεί ότι τα σηµεία Ζ, Α, Ε είναι συνευθειακά. 8. ίνονται οι κάθετες χορδές ΑΒ και Γ κύκλου (Ο,ρ), που τέµνονται στο Ι. Ονοµάζουµε Ν και Ρ τα µέσα των χορδών Α και ΓΒ. Να δειχθεί: α. ΙΜ ΒΓ και ΙΡ Α, β. ΟΜ = ΓΒ / και ΟΡ = Α / 9. Σε τετράγωνο ΑΒΓ γράφουµε ηµικύκλιο µε διάµετρο Α και τόξο κύκλου (Α, Α ) µέσα στο τετράγωνο. Φέρνουµε από το Α ευθεία ε, που τέµνει το ηµικύκλιο στο Ε και το τόξο στο Ζ. Αν ΖΚ Γ, να δειχθεί ότι: ΕΖ = ΖΚ 0. Στον κύκλο µε κέντρο Ο, παίρνουµε τη διάµετρο ΑΒ και την ακτίνα OΓ ΑΒ. Στις προεκτάσεις της διαµέτρου ΑΒ παίρνουµε τα τµήµατα Α = ΒΕ. Οι Γ και ΓΕ, τέµνουν το κύκλο στα σηµεία Ζ και Η αντίστοιχα. Να δειχθεί ότι: α. Ζ = ΗΕ β. ΖΗ // Ε

12 . Εγγεγραµµένα σχήµατα. Οι κορυφές τραπεζίου (ΑΒ// Γ) είναι σηµεία του κύκλου (Κ,ρ). Να δείξετε ότι, η γωνία των εφαπτόµενων του κύκλου αυτού, στα σηµεία Α και Γ, είναι ίση µε τη γωνία των ευθειών Α και ΒΓ.. Σε κύκλο κέντρου Ο και διαµέτρου ΑΒ, παίρνουµε σηµείο Γ της ΑΒ. Γράφουµε τους κύκλους µε διαµέτρους τα ΑΓ και ΓΒ. Ευθεία ε περνάει από το Γ και τέµνει τους τρεις κύκλους κατά σειρά στα σηµεία, Ε, Ζ και Η. Να δειχθεί ότι: Ε = ΖΗ 3. Από τυχαίο σηµείο του περιγγεγραµµένου σε τρίγωνο κύκλου φέρνουµε τις κάθετες στις τρεις πλευρές του. Να δειχθεί ότι τα ίχνη των τριών καθέτων βρίσκονται σε ευθεία γραµµή (ευθεία Simson). 4. ύο κύκλοι τέµνονται στα σηµεία Β και. Ευθεία, που περνάει από το Β τέµνει τους κύκλους στα σηµεία Α και Γ. Οι ευθείες Α και Γ τέµνουν αντίστοιχα τους κύκλους στα Ε και Ζ και οι ευθείες ΑΖ, ΓΕ, τέµνονται στο Η. Να δειχθεί ότι το τετράπλευρο ΕΗΖ είναι εγγράψιµο σε κύκλο. ( ) 5. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ Α = 90 ο ονοµάζουµε ρ την ακτίνα του εγγεγραµµένου κύκλου. Να δειχθεί ότι: β + γ = ρ + α 6. Τρίγωνο ΑΒΓ είναι εγγεγραµµένο σε κύκλο (Κ, ρ). Φέρνουµε την εφαπτοµένη Αx και ευθεία ε // Αx, που τέµνει την ΑΓ στο και την ΑΒ στο Ε. Να δειχθεί ότι το ΒΓ Ε είναι εγγράψιµο. 7. Το τετράπλευρο ΑΒΓ είναι εγγραµµένο σε κύκλο (Κ, ρ). Φέρνουµε τις ΓΖ Β και ΒΕ ΑΓ. Να δειχθεί ότι ΖΕ // Α. 8. Στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ), φέρνουµε το ύψος ΑΑ, το ορθόκεντρο Η και το µέσο Κ του τµήµατος ΑΗ. Ο κύκλος (Κ, ΚΑ) τέµνει την ΑΒ στο Ζ. Να δειχθεί ότι η Α Ζ είναι εφαπτόµενη του (Κ, ΚΑ) 9. ύο κύκλοι τέµνονται στα σηµεία Α και Β. Από τα Α και Β, φέρνουµε ευθείες που τέµνουν τον ένα κύκλο στα Γ και Γ και τον άλλο στα και. Να δειχθεί ότι ΓΓ //. 0. Στο τρίγωνο ΑΒΓ κατασκευάζουµε δύο κύκλους, που περνάνε από τις κορυφές του Β και Γ και τέµνουν τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ ο ένας στα σηµεία Ε, Ζ και ο άλλος στα σηµεία Ε και Ζ. Να δείξετε ότι ΕΖ // Ε Ζ.. Το σηµείο Μ είναι το µέσο ενός κυρτογώνιου τόξου ΑΒ και Γ, είναι δύο σηµεία του µη κυρτογώνιου τόξου ΑΒ κύκλου (Ο, ρ). Οι χορδές ΜΓ και Μ τέµνουν την ΑΒ στα σηµεία Κ και Λ, Να δειχθεί ότι το τετράπλευρο ΓΚΛ είναι εγγράψιµο.

13 Εγγεγραµµένα σχήµατα 3.. Στο τετράπλευρο ΑΒΓ (µη περιγράψιµο) ονοµάζουµε Κ, Λ, Μ, Ρ, τα σηµεία όπου τέµνονται οι διχοτόµοι των διαδοχικών γωνιών του. Να δειχθεί ότι τα σηµεία αυτά είναι οµοκυκλικά. 3. Σε γωνία xoy παίρνουµε τη διχοτόµο Ο και το εσωτερικό της σηµείο Ρ της Oy. Αν Α, Β, Γ είναι οι προβολές του Ρ στις ηµιευθείες Ο, Οx, Οy, να δειχθεί ότι: α. Τα σηµεία Ο, Β, Α, Ρ, Γ είναι οµοκυκλικά β. ΑΒ = ΑΓ 4. Οι πλευρές ΑΒ και Γ εγγεγραµµένου τετραπλεύρου ΑΒΓ τέµνονται στο Ε και οι πλευρές Α και ΒΓ στο Ζ. Η διχοτόµος της γωνίας Ε, τέµνει τις ΒΓ, Α στα σηµεία Κ, Μ και η διχοτόµος της Ζ τέµνει τις πλευρές Γ και ΑΒ, στα Λ, Ρ. Να δείξετε ότι: α. Οι διχοτόµοι των Ε και Ζ τέµνονται κάθετα β. Το τετράπλευρο ΚΛΜΡ είναι ρόµβος. 5. Παίρνουµε το τρίγωνο ΑΒΓ και τα µέσα Μ και Ν των ΑΒ και ΒΓ. Η κάθετη της ΑΒ στο Μ τέµνει την ΑΓ στο Ρ και η κάθετη στο Ν της ΝΡ τέµνει την ΑΒ στο. Να δείξετε ότι: ΝΡ = Α Ε. ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΘΕΜΑ. Θεωρούµε κύκλο διαµέτρου ΒΓ και την εφαπτοµένη του σε σηµείο Α διάφορο των Β, Γ η οποία τέµνει την διάµετρο ΒΓ στο σηµείο. Αν είναι ΑΒ = 56 ο να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒ.. ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ ορθογώνιο στο Α. Με διάµετρο την ΑΒ γράφουµε κύκλο και έστω το σηµείο τοµής του µε την υποτείνουσα. Η εφαπτοµένη του κύκλου στο τέµνει την ΑΓ στο Ε. Να αποδειχθεί ότι ΕΓ = Ε.

14 4. Εγγεγραµµένα σχήµατα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΤΩΝ Κωδικός βιβλίου: 0--007 ΠΟΛΙΤΙΣΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ε Κ ε Ψ Ζ Ο Ι Θ ε Η μα ε4 και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ISBN 978-960-06--6

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι:

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι: 7o Γενικό Λύκειο Αθηνών Σχολικό Έτος 04-5 Τάξη: A' Λυκείου Αθήνα -6-05 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέμα ο Α. Να αποδείξετε ότι: Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1 (Ορισμός κανονικού πολυγώνου) Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Γεωµετρία Α Γυµνασίου Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Ευθεία γραµµή Ορισµός δεν υπάρχει. Η απλούστερη από όλες τις γραµµές. Κατασκευάζεται µε τον χάρακα (κανόνα) πάνω σε επίπεδο. 1. ύο σηµεία ορίζουν την θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ στο σημείο Η. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές.

Διαβάστε περισσότερα

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 3.6 ΕΜΝ ΚΥΚΛΙΚΥ ΤΜΕ ΘΕΩΡΙ 1. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας µ ο : Ε = πρ. µ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου και π ο γνωστός αριθµός. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας α rad: Ε = 1 αρ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

(Έκδοση: 06 12 2014)

(Έκδοση: 06 12 2014) (Έκδοση: 06 04) Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr η έκδοση: 06 04 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Για να κάνουμε Γεωμετρία χρειαζόμαστε εργαλεία κατασκευής, εργαλεία μετρήσεων και εργαλεία μετασχηματισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 Έστω ΑΒΓ ένα τρίγωνο με πλευρές α, β και γ. Συμβολίζουμε με τα την ημιπερίμετρο α + β + γ του ΑΒΓ, δηλαδή: τ =. 2 Το εμβαδόν Ε του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΗ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΘΑΛΗ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ

ΣΧΕΣΗ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΘΑΛΗ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΧΣΗ ΘΩΡΗΜΤΩΝ ΘΛΗ ΚΙ ΠΥΘΟΡ ισαγωγή ηµήτρης Ι Μπουνάκης dimitrmp@schgr Οι δυο µεγάλοι Έλληνες προσωκρατικοί φιλόσοφοι, Θαλής (περίπου 630-543 πχ) και Πυθαγόρας (580-500 πχ) άφησαν, εκτός των άλλων, στην

Διαβάστε περισσότερα

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10)

α) Να αποδείξετε ότι = και = 2 (Μονάδες 15) β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. (Μονάδες 10) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=9 και ΑΓ=15. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. ΑΔ 2 ΑΕ α) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Κώστας Μαλλιάκας, Καθηγητής Δ.Ε., 1 ο ΓΕΛ Ρόδου, kmath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άσκηση. 1 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία: ι)διέρχεται από το σημείο Α(-2,1) και είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ 3, 2 ιι)διέρχεται από το σημείο Β(3,-4) και

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ 1 4-5 ΣΥΜΜΤΡΙ ΩΣ ΠΡΣ ΣΗΜΙ ΚΝΤΡ ΣΥΜΜΤΡΙΣ ΘΩΡΙ Το συµµετρικό σηµείου ως προς κέντρο σηµείο νοµάζουµε συµµετρικό του ως προς κέντρο το σηµείο µε το οποίο συµπίπτει το περιστρεφόµενο περί το κατά γωνία 180

Διαβάστε περισσότερα