Πεπερασμένες Διαφορές.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεπερασμένες Διαφορές."

Transcript

1 Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x 0, ορίζεται ως f (x 0 )=lim 0 f(x 0 + ) f(x 0 ) Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ορισμό μπορούμε να προσεγγίσουμε την τιμή της f (x 0 ) από το λόγο f (x 0 ) f(x 0 + ) f(x 0 ), για μικρές τιμές του >0. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να προσεγγίσουμε την f (x 0 ) από το λόγο f (x 0 ) f(x 0 ) f(x 0 ) = f(x 0) f(x 0 ), για μικρές τιμές του >0. Θα καλούμε τον πρώτο λόγο εμπρός διαφορά και το δεύτερο λόγο, οπισθοδρομική διαφορά και θα θεωρήσουμε τον ακόλουθο συμβολισμό. δ + f(x 0) f(x 0 + ) f(x 0 ), > 0 δ f(x 0) f(x 0) f(x 0 ), > 0 (1.1) 1

2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Γεωμετρική ερμηνεία Επειδή η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x 0, είναι η κλίση της εφαπτομένης ευθείας στο σημείο (x 0,f(x 0 )) του γραφήματος της f, μπορούμε γεωμετρικά να την προσεγγίσουμε με την κλίση του ευθύγραμμου τμήματος που τέμνει τα σημεία (x 0,f(x 0 )), και (x 0 +, f(x 0 +)), βλέπε το γράφημα Παρόμοια ισχύουν και για την κλίση του ευθύγραμμου τμήματος που ενώνει τα σημεία (x 0, f(x 0 )), και (x 0,f(x 0 )), βλέπετο γράφημα κλίση f(x0 + ) f(x0) κλίση f (x 0) x 0 x 0 + Σχήμα 1.1: Γεωμετρική ερμηνεία της δ + f(x 0) Ενας άλλος τρόπος προσέγγισης της παραγώγου f (x 0 ) είναι η κεντρική διαφορά, η οποία ορίζεται από τό λόγο, f (x 0 ) f(x 0 + ) f(x 0 ), 2 για μικρές τιμές του >0 και θα συμβολίζουμε δ c f(x 0) f(x 0 + ) f(x 0 ), > 0 (1.2) 2 Μια φυσική ερώτηση που δημουργείτε είναι `πόσο καλές είναι αυτές οι προσεγγίσεις για την εκτίμηση της παραγώγου. Ας θεωρήσουμε τη συνάρτηση f(x) =ln(x) και x 0 =1.1. Στο πίνακα 1.1, δίνουμε τις τιμές των παραπάνω προσεγγίσεων για την f (1.1) = 1/

3 1.1. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ. 3 κλίση f (x 0) κλίση f(x0) f(x0 ) x 0 x 0 Σχήμα 1.2: Γεωμετρική ερμηνεία της δ f(x 0) δ + f(1.1) δ f(1.1) δc f(1.1) Πίνακας 1.1: Πίνακας με τιμές των προσεγγίσεων της f (1.1) = 1/1.1 Λήμμα 1.1. Εστω f[a, b] R, f C 2 [a, b], x 0 (a, b) και >0, τότε ισχύουν τα ακόλουθα φράγματα: Αν επιπλέον f C 3 [a, b], τότε δ + f(x 0) f (x 0 ) 2 max x [a,b] f (x), δ f(x 0) f (x 0 ) 2 max x [a,b] f (x). (1.3) δ c f(x 0) f (x 0 ) 2 6 max x [a,b] f (x). (1.4) Απόδειξη. Αναπτύσοντας κατά Taylor έχουμε f(x 0 + ) =f(x 0 )+f (x 0 )+ 2 2 f (ξ 1 ), ξ 1 (x 0,x 0 + ), > 0. (1.5)

4 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ κλίση f (x 0) κλίση f(x0 + ) f(x0 ) 2 x 0 x 0 x 0 + Σχήμα 1.3: Γεωμετρική ερμηνεία της δ c f(x 0) Επίσης, f(x 0 ) =f(x 0 ) f (x 0 )+ 2 2 f (ξ 2 ), ξ 2 (x 0, x 0 ), > 0. (1.6) Από τις σχέσεις (1.5) και (1.6) εύκολα προκύπτει η ζητούμενη σχέση (1.3). Αν τώρα η f C 3 [a, b], μπορούμε να αναπτύξουμε και πάλι κατά Taylor και να πάρουμε τις παρακάτω δύο σχέσεις. f(x 0 + ) =f(x 0 )+f (x 0 )+ 2 2 f (x 0 )+ 3 6 f (ζ 1 ), ζ 1 (x 0,x 0 + ), f(x 0 ) =f(x 0 ) f (x 0 )+ 2 2 f (x 0 ) 3 6 f (ζ 2 ), ζ 2 (x 0, x 0 ), με >0. Αφαιρώντας τώρα κατά μέλη τις 2 σχέσεις της (1.7) έχουμε f(x 0 + ) f(x 0 ) =2f (x 0 )+ 3 6 (f (ζ 1 )+f (ζ 2 )), από όπου εύκολα προκύπτει η ζητούμενη σχέση (1.4). (1.7) Παρατήρηση: Από το Λήμμα 1.1, φαίνεται ότι το σφάλμα της προσέγγισης δ c f(x 0) είναι μικρότερο από τα αντίστοιχα των προσεγγίσεων δ + f(x 0) και

5 1.1. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ. 5 δ f(x 0), για <1 και εξηγεί γιατί στον Πίνακα 1.1 η δ c f(1.1) προσεγγίζει καλύτερα την f (1.1) από τις δ + f(1.1) και δ f(1.1). Η συμμετρία που υπάρχει στον ορισμό της προσέγγισης δ c f(x 0) είναι ο λόγος γιατί το σφάλμα (1.4) είναι μικρότερο από αυτών των δ + f(1.1) και δ f(1.1). Αυτό φαίνεται στην (1.7), όπου οι όροι 2 2 f (x 0 ) αλληλοαναιρούνται αφαιρώντας τις δύο σχέσεις Δεύτερη παράγωγος. Από τον ορισμό της δεύτερης παράγωγου μιας συνάρτησης f στο x 0 έχουμε f f (x 0 + ) f (x 0 ) (x 0 )=lim. 0 Οπότε, μπορούμε να την προσεγγίσουμε χρησιμοποιώντας μία από τις προσεγγίσεις δ + f (x 0 ), δ f (x 0 ) ή δ c f (x 0 ). Αν όμως θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τιμές της f, θα πρέπει να αντικαταστήσουμε την f (x 0 ) με κάποια προσέγγιση της. Ετσι ένας τρόπος είναι f (x 0 ) δ + f (x 0 )= f (x 0 + ) f (x 0 ) =δ + δ f(x 0). δ f(x 0 + ) δ f(x 0) Από τον ορισμό των δ + και δ προκύπτει ότι δ + δ f(x 0)= 1 (f(x 0 + ) f(x 0 ) f(x 0) f(x 0 ) ) = f(x 0 + ) 2f(x 0 )+f(x 0 ) 2. Ακολουθώντας παρόμοιο τρόπο μπορούμε να προσεγγίσουμε την f (x 0 ) ως f (x 0 ) δ f (x 0 )= f (x 0 ) f (x 0 ) =δ δ+ f(x 0). δ+ f(x 0 + ) δ + f(x 0) Από όπου προκύπτει δ δ+ f(x 0)= 1 (f(x 0 + ) f(x 0 ) f(x 0) f(x 0 ) ) = f(x 0 + ) 2f(x 0 )+f(x 0 ) 2.

6 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ δ,2 c f(1.1) Πίνακας 1.2: Πίνακας με τιμές των προσεγγίσεων της f (1.1) = 1/(1.1) Επίσης από τον ορισμό της δ c έχουμε δ c /2 δc /2 f(x 0)= δc /2 f(x 0 + /2) δ c /2 f(x 0 /2) = 1 (f(x ) f(x ) = f(x 0 + ) 2f(x 0 )+f(x 0 ) 2. Συμβολίζουμε λοιπόν f(x ) f(x ) ) δ c,2 f(x 0) f(x 0 + ) 2f(x 0 )+f(x 0 ) 2, (1.8) και αυτός ο λόγος θα αποτελεί προσέγγιση της f (x 0 ).Οπότεσύμφωναμετα παραπάνω θα έχουμε ότι δ c,2 f(x 0)=δ + δ f(x 0)=δ δ+ f(x 0)=δ c /2 δc /2 f(x 0). Στο πίνακα 1.2, δίνουμε τιμές για παραπάνω προσεγγίσης για τη συνάρτηση f(x) =ln(x) και x 0 =1.1, όπουf (1.1) = 1/(1.1) Λήμμα 1.2. Εστω f[a, b] R, f C 4 [a, b], x 0 (a, b) και >0, τότε ισχύει το ακόλουθο φράγμα: δ c,2 f(x 0) f (x 0 ) 2 12 max x [a,b] f (4) (x). (1.9) Απόδειξη. Αν τώρα η f C 4 [a, b], μπορούμε να αναπτύξουμε και πάλι κατά Taylor και να πάρουμε τις παρακάτω δύο σχέσεις. f(x 0 + ) =f(x 0 )+f (x 0 )+ 2 2 f (x 0 )+ 3 6 f (x 0 ) f (4) (ζ 1 ), f(x 0 ) =f(x 0 ) f (x 0 )+ 2 2 f (x 0 ) 3 6 f (x 0 ) f (4) (ζ 2 ), (1.10)

7 1.2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ. 7 με ζ 1 (x 0,x 0 + ), ζ 2 (x 0, x 0 ) και >0. Προσθέτοντας κατά μέλη τις 2 σχέσεις της (1.10) έχουμε f(x 0 + )+f(x 0 ) =2f(x 0 )+ 2 f (x 0 ) (f (4) (ζ 1 )+f (4) (ζ 2 )). Συνεπώς από το θεώρημα ενδιάμεσης τιμής έχουμε f(x 0 + ) 2f(x 0 )+f(x 0 ) 2 από όπου εύκολα προκύπτει η ζητούμενη σχέση (1.9). 1.2 Το πρόβλημα 2 σημείων. = f (x 0 ) f (4) (ξ), ξ (ζ 2,ζ1), (1.11) Θεωρούμε το πρόβλημα δύο σημείων για μια συνήθη διαφορική εξίσωση (Σ.Δ.Ε.) δεύτερης τάξης: Ζητείται μια συνάρτηση u C 2 [a, b], τέτοιαώστε u (x)+q(x)u(x) =f(x), x [a, b], με u(a) =u(b) =0, (1.12) όπου a, b R, q, f C[a, b] και q(x) > 0, για κάθε x [a, b]. Θα θεωρήσουμε ένα φυσικό αριθμό N και μια διαμέριση του διαστήματος [a, b] από ισαπέχοντα N +2 σημεία a = x 0 <x 1 <...<x N <x N+1 = b, όπου = x i+1 x i, i =0,...,N. Τότε σε κάθε σημείο του διαμερισμού x i, i =1,...,N,θαισχύει: u (x i )+q(x i )u(x i )=f(x i ), i =1,...,N. (1.13) Σκοπός μας είναι να κατασκευάσουμε προσεγγίσεις των τιμών u(x i ) της ακριβούς λύσης του (1.12), τις οποίες θα συμβολίζουμε με U i, i =0,...,N+1. Λόγω των συνοριακών συνθήκών έχουμε ότι u(x 0 )=u(x N+1 )=0, θέτουμε λοιπόν U 0 = U N+1 =0. Οι τιμές των U i, i =1,...,N προκύπτουν με τον ακόλουθο τρόπο. Για να προσεγγίσουμε την u (x) στα σημεία x i, i =1,...,N,χρησιμοποιούμε την προσέγγιση δ,2 c που θεωρήσαμε στην (1.8), έτσι αν υποθέσουμε ότι u C 4 [a, b], λόγω της (1.11) η (1.13) γίνεται, u(x i+1) 2u(x i )+u(x i 1 ) 2 + q(x i )u(x i )=f(x i )+η i, i =1,...,N, (1.14) όπου η i = 2 12 u(4) (ξ i ), μεξ i (x i 1,x i+1 ). Για να κατασκευάσουμε λοιπόν προσεγγίσεις U i των u(x i ), i =1,...,N, θεωρούμε τις ακόλουθες εξισώσεις U i+1 2U i + U i q(x i )U i = f(x i ), i =1,...,N. (1.15)

8 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Επομένως αν συμβολίσουμε με U R N, το διάνυσμα με συνιστώσες U = (U 1,...,U N ) T, το σύστημα των εξισώσεων (1.15) μπορούμε να το γράψουμε ισοδύναμα με το γραμμικό σύστημα AU = F, (1.16) όπου A είναι ο N N πίνακας 2+ 2 q(x 1 ) A = q(x 2 ) q(x N 1 ) q(x N ) και F =(f(x 1 ),...,f(x N )) T. Ενα ερώτημα που δημιουργείται είναι αν το γραμμικό σύστημα (1.36) έχει μοναδική λύση, το οποίο είναι ισοδύναμο μετο αν ο πίνακας A είναι αντιστρέψιμος. Οπως εύκολα μπορούμε να παρατηρήσουμε ο πίνακας A είναι τριδιαγώνιος, δηλαδή τα στοιχεία a ij =0αν i j > 1 και έχει αυστηρά κυριαρχική διαγώνιο αν q(x) > 0 για x [a, b]. Οπωςθαδούμε παρακάτω, υπάρχουν εύκολα υλοποιήσιμοι αλγόριθμοι για την ανάλυση LU ενός αντιστρέψιμου τριδιαγώνιου πίνακα Επίλυση τριδιαγώνιου γραμμικού συστήματος Εστω ότι θέλουμε να λύσουμε το γραμμικό σύστημα Ay = z, δηλαδή να βρούμε το y R N,όπουA είναι ένας N N τριδιαγώνιος πίνακας με στοιχεία a 1 b 1 0 c 2 a 2 b 2 A = , (1.17) 0 c N 1 a N 1 b N 1 c N a N και z R N ένα δοσμένο διάνυσμα. Για τα στοιχεία του πίνακα A, θα κάνουμε τις ακόλουθες υποθέσεις a 1 > b 1, a k b k + c k, k =2,...,N 1, a N > c N. (1.18) Για να λύσουμε το γραμμικό σύστημα Ay = b μπορούμε να εφαρμόσουμε διάφορους αλγόριθμους όπως είναι η απαλοιφή Gauss. Στηνπερίπτωσηόμως του πίνακα A, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε έναν αλγόριθμο που να εφαρμοστεί ειδικά για τριδιαγώνιους πίνακες, όπως ο ακόλουθος:

9 1.2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ. 9 Ο πίνακας A μπορεί να γραφεί ως γινόμενο δύο πινάκων LU που έχουν τη μορφή L = 1 e 1,U= 1 e , (1.19) 0 c N d N 1 d 1 c 2 d δηλαδή έχουν μη μηδενικά στοιχεία στη διαγώνιο και ο L στην πρώτη υποδιαγώνιο και ο U στην πρώτη υπερδιαγώνιο. Είναι απλό να δούμε ότι οι αριθμοί d 1,...,d N και e 1,...,e N 1 προκύπτουν με τον ακόλουθο αλγόριθμο, d 1 = a 1,e 1 = b 1 /d 1 για k =2, 3,...,N 1 d k = a k c k e k 1 e k = b k /d k τέλος για d N = a k c N e N 1. (1.20) Η υπάρξη των πινάκων L και U, και η ολοκλήρωση του αλγορίθμου (1.20) αποδεικνύεται στο ακόλουθο λήμμα. Λήμμα 1.3. Εστω A ένας τριδιαγώνιος πίνακας της μορφής (1.17) τέτοιος ώστε ισχύουν οι υποθέσεις (1.18), τότε υπάρχουν πίνακες L και U και ο αλγόριθμος (1.20) είναι καλά ορισμένος και ολοκληρώνεται. Απόδειξη. Για να είναι ο αλγόριθμος (1.17) καλά ορισμένος και συνεπώς να υπάρχει η ανάλυση του Α=LU (1.19), αρκεί να ισχύει, d k 0, k =1,...,N. Από τις υποθέσεις (1.18) έχουμε ότι a 1 > b 1,οπότε e 1 < 1. Επαγωγικά μπορούμε θα δείξουμε ότι d k 0,k =1,...,N, e k < 1 Εστω ότι ισχύει d k 1 0, e k 1 < 1 για κάποιο k. Τότε d k = a k c k e k 1 a k c k e k 1 > a k c k b k > 0. Επιπλέον e k = b k / d k < 1 Εφόσον έχουμε δείξει ότι A = LU, για να λύσουμε τώρα το γραμμικό σύστημα LUy = z, λύνουμε πρώτα το Lw = z εφαρμόζοντας τον ακόλουθο

10 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ αλγόριθμο w 1 = z 1 /d 1 για k =2, 3,...,N 1 τέλος για w k =(z k c k w k 1 )/d k (1.21) και στη συνέχεια το διάνυσμα y προκύπτει ως λύση του γραμμικού συστήματος Uy = w y N = w N για k = N 1,N 2,...,1 τέλος για y k = w k e k y k+1 (1.22) Παράδειγμα 1: Θεωρούμε το ακόλουθο πρόβλημα συνοριακών τιμών u (x)+u(x) =sin(2πx), 0 <x<1, με u(0) = u(1) = 0. (1.23) Η ακριβής λύση αυτού του προβλήματος είναι η u(x) = sin(2πx) 1+4π 2. (1.24) Η εξίσωση πεπερασμένων διαφορών (1.15) γίνεται τώρα U i+1 2U i + U i U i =sin(2πx i ), i =1,...,N. (1.25) Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω αλγόριθμο, μπορούμε να βρούμε διακριτές λύσεις που προσεγγίζουν την ακριβή λύση, όπως φαίνεται από το γράφημα Ανάλυση της μεθόδου πεπερασμένων διαφορών Θεώρημα 1.1. Εστω U R N η λύση του προβλήματος (1.15), μεu 0 = U N+1 =0. Τότε ισχύει η ακόλουθη ανισότητα, max 0 i N+1 U i max x [a,b] f(x i). (1.26)

11 1.2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ ακριβής λύση λύση για N =2 λύση για N = Λύση x άξονας Σχήμα 1.4: Παράδειγμα 1: Ακριβής και προσεγγιστικές λύσεις Απόδειξη. Από τη σχέση (1.15), εύκολα παίρνουμε (2 + 2 q(x i ))U i = U i+1 + U i 1 + f(x i ), 1 i N. Στη συνέχεια, επειδή q συνεχής και q(x) > 0, για x [a, b], αν θέσουμε q min =min x [a,b] q(x), η παραπάνω ισότητα δίνει για κάθε i =1,...,N, Οπότε (2 + 2 q min ) U i U i+1 + U i 1 + f(x i ) 2 max U i +max 0 i N+1 x [a,b] f(x). (2 + 2 q min ) max U i 2 max U i +max 1 i N 0 i N+1 η οποία εύκολα δίνει τη ζητούμενη σχέση (1.32). x [a,b] f(x), Ευστάθεια: Μια αριθμητική μέθοδος λέγεται ευσταθής αν μικρές μεταβολές των δεδομένων οδηγούν σε μικρές μεταβολές της αριθμητικής λύσης. Στην ειδική περίπτωση που η διαφορική εξίσωση είναι γραμμική όπως είναι η (1.12), ζητούμε η αριθμητική λύση να φράσσεται με μια σταθερά επί τα δεδομένα, όπως η σχέση (1.32). Η ευστάθεια του αριθμητικού σχήματος είναι εσωτερική ιδιότητα του σχήματος, δηλαδή δεν έχει σχέση με τη συγκεκριμμένο πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε.

12 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Από το Θεώρημα 1.1 μπορούμε να δείξουμε ότι το γραμμικό σύστημα που οδηγεί η (1.15) έχει μοναδική λύση. Αν θεωρήσουμε το αντίστοιχο ομογενές γραμμικό σύστημα, τότε από το Θεώρημα 1.1, οδηγούμαστε ότι η μοναδική λύση είναι η μηδενική λύση U i =0, i =0,...,N +1. Συνέπεια: Αν αντικαταστήσουμε στο αριθμητικό σχήμα που ικανοποιεί η προσεγγιστική λύση U, (1.15), με την ακριβή λύση u, τότε θα πάρουμε τη σχέση (1.14). Φυσικά το διάνυσμα με συνιστώσες u(x i ), i =1,...,N δεν θα ικανοποιεί τη (1.15) και θα υπάρχει ένα σφάλμα, όπως φαίνεται από τη (1.14). Αν αυτό το σφάλμα η i, τείνει στο μηδέν καθώς το τείνει στο μηδέν, όπως γίνεται στη περίπτωση του σχήματος που μελετούμε, τότε η μέθοδος λέγεται συνεπής. Θεώρημα 1.2. Εστω ότι η λύση u του προβλήματος (1.12) είναι αρκετά ομαλή, u C 4 [a, b], τότε υπάρχει μια σταθερά C, ανεξάρτητη του, τέτοια ώστε max U i u(x i ) C 2. (1.27) 0 i N+1 Απόδειξη. Θέτουμε E i = U i u(x i ), i =0,...,N+1, όπου λόγω των σχέσεων U 0 = u(a) =0και U N+1 = u(b) =0, έχουμε E 0 = E N+1 =0. Αφαιρούμε τώρα κατά μέλη τις (1.15) και (1.14), οπότε παίρνουμε E i+1 (2 + q(x i ) 2 )E i + E i 1 = 2 η i, i =1,...,N, όπου λόγω του Λήμματος 1.2, max η i 2 1 i N 12 max a x b u(4) (x). Θέτουμε στη συνέχεια Ē =max 1 i N E i, η =max 1 i N η i και επειδή q συνεχής και q(x) > 0, για x [a, b], q min =min x [a,b] q(x). Συνεπώς οπότε Από όπου προκύπτει η οποία δίνει τη ζητούμενη ανισότητα (2 + q(x i ) 2 )E i = E i+1 + E i η i, (2 + q min 2 ) E i 2Ē + 2 η. q min 2 max E i 2 η 1 i N max E i η C 2 1 i N

13 1.2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ Συνοριακές Συνθήκες Neumann Θεωρούμε τώρα το πρόβλημα δύο σημείων (1.12), με διαφορετικές συνοριακές συνθήκες, δηλαδή το εξής: u (x)+q(x)u(x) =f(x), x [a, b], με u (a) =u (b) =0, (1.28) όπου a, b R, q, f C[a, b] και q(x) > 0, για κάθε x [a, b]. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να ισχύει ότι q>0 στο [a, b], γιατί διαφορετικά δεν έχουμε μοναδική λύση του (1.28). Πράγματι, το πρόβλημα u (x) =0, x [a, b], με u (a) =u (b) =0, (1.29) έχει ως λύση όλες τις σταθερές συναρτήσεις στο [a, b]. Θεωρούμε και πάλι ένα φυσικό αριθμό N και μια διαμέριση του διαστήματος [a, b] από ισαπέχοντα N +2 σημεία a = x 0 <x 1 <...<x N <x N+1 = b, όπου = x i+1 x i, i =0,...,N. Σκοπός μας είναι και πάλι να κατασκευάσουμε προσεγγίσεις U i των τιμών u(x i ) της ακριβούς λύσης του (1.28). Ομως σε αντίθεση με προηγουμένως δεν γνωρίζουμε τις τιμές u(x 0 ) και u(x N+1 ). Ετσι τώρα θα χρειαστούμε 2 επιπλέον εξισώσεις εκτός από τις (1.15), για να υπολογίσουμε τα U i, i =0,...,N +1. Ενας τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να θεωρήσουμε ότι η u επεκτείνεται άρτια αριστερά του a και δεξιά του b, δηλαδή u(a + ) =u(a ) και u(b ) =u(b + ), >0. Ο λόγος που θεωρούμε άρτια επέκταση είναι διότι αν π.χ. η u είναι άρτια γύρω από το a, τότεu (a) =lim 0 (u(a + ) u(a )/(2) =0. Επομένως η προσέγγιση της u (a), δ,2 c u(a) γίνεται δ,2 c + ) 2u(a)+u(a ) u(a + ) u(a) u(a) =u(a 2 =2 2. Συνεπώς οι δύο επιπλέον σχέσεις που συμπληρώνουν τις (1.15) εδώ είναι 2 U 1 U q(x 0 )U 0 = f(x 0 ) 2 U N U N q(x N+1 )U N+1 = f(x N+1 ) (1.30) Επομένως αν συμβολίσουμε με U R N+2, το διάνυσμα με συνιστώσες U = (U 0,...,U N+1 ) T το νέο σύστημα εξισώσεων μπορούμε να το γράψουμε ισοδύναμα AU = F, (1.31)

14 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ όπου A είναι ο (N +2) (N +2)πίνακας 2+ 2 q(x 0 ) A = q(x 1 ) q(x N ) q(x N+1 ) και F =(f(x 0 ),...,f(x N+1 )) T. Προκύπτει λοιπόν ένα τριδιαγώνιο γραμμικό σύστημα με αυστηρά κυριαρχική διαγώνιο διότι q>0. Με όμοια επιχειρήματα όπως και στην περίπτωση του Θεωρήματος 1.1, προκύπτει Θεώρημα 1.3. Εστω U R N+2 η λύση του προβλήματος (1.28). ισχύει η ακόλουθη ανισότητα, Τότε max U i max f(x i). (1.32) 0 i N+1 x [a,b] Απόδειξη. Η απόδειξη προκύπτει με ανάλογο τρόπο όπως και αυτή του Θεωρήματος 1.1 Και σε αυτό το πρόβλημα μπορούμε να δείξουμε ότι η προσεγγιστική λύση θα συγκλίνει στην ακριβή λύση του (1.28). Θεώρημα 1.4. Εστω ότι η λύση u του προβλήματος (1.28) είναι αρκετά ομαλή, u C 4 [a, b], τότε υπάρχει μια σταθερά C, ανεξάρτητη του, τέτοια ώστε max U i u(x i ) C. (1.33) 0 i N+1 Απόδειξη. Η απόδειξη προκύπτει με ανάλογο τρόπο όπως και αυτή του Θεωρήματος 1.2 Παρατήρηση: Μπορούμε να δείξουμε μεγαλύτερη τάξη σύγκλισης (δηλαδή 2) όπως και για τη μέθοδο για το πρόβλημα με τις ομογενείς συνοριακές συνθήκες, όπως χρειαζόμαστε περισσότερη αναλύση της μεθόδου που δεν θα αναπτύξουμε σε αυτές τις σημειώσεις Ενα γενικότερο πρόβλημα Θεωρούμε τώρα το πρόβλημα δύο σημείων (1.12), με ομογενείς συνοριακές συνθήκες Diriclet, u (x)+p(x)u (x)+q(x)u(x) =f(x), x [a, b], με u(a) =u(b) =0, (1.34)

15 1.2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ. 15 όπου a, b R, p, q, f C[a, b] και q(x) > 0, για κάθε x [a, b]. Σκοπός μας είναι να κατασκευάσουμε προσεγγίσεις των τιμών u(x i ) της ακριβούς λύσης του (1.12), τις οποίες θα συμβολίζουμε με U i, i =0,...,N+1. Λόγω των συνοριακών συνθήκών έχουμε ότι u(x 0 )=u(x N+1 )=0, θέτουμε λοιπόν U 0 = U N+1 =0. Οι τιμές των U i, i =1,...,N προκύπτουν με τον ακόλουθο τρόπο U i+1 2U i + U i p(x i ) U i+1 U i q(x i )U i = f(x i ), i =1,...,N. (1.35) Επομένως αν συμβολίσουμε με U R N, το διάνυσμα με συνιστώσες U = (U 1,...,U N ) T το νέο σύστημα εξισώσεων μπορούμε να το γράψουμε ισοδύναμα AU = F, (1.36) όπου A R N+1 N+1 είναι ο πίνακας 2+ 2 q(x 0 ) 1+p(x 1 ) A = 1 1 p(x 2 ) q(x 1 ) 1+p(x 2 ) p(x N 1 ) q(x N 1 ) 1+p(x N 1 ) p(x N ) q(x N ) και F =(f(x 1 ),...,f(x N )) T. Προκύπτει λοιπόν ένα τριδιαγώνιο γραμμικό σύστημα. Για να έχει αυστηρά κυριαρχική διαγώνιο ο A πρέπει καθώς και 2+ 2 q(x i ) 1+p(x i ) p(x i), i =2,...,N 1, q(x 1 ) 1 p(x 1 ) 2, και 2+2 q(x N ) 1+p(x N ) 2. Για να ισχύουν οι παραπάνω αρκεί να ισχύει ότι p(x i ) 2 < 1, γιατί σε αυτή την περίπτωση έχουμε ότι 1+p(x i ) 2 > 0 και 1 p(x i) 2 > 0. Με όμοια επιχειρήματα όπως και στην περίπτωση του Θεωρήματος 1.1, προκύπτει Θεώρημα 1.5. Εστω U R N η λύση του προβλήματος (1.34) και επιπλέον p(x i ) 2 < 1, i =0,...,N +1. Τότε ισχύει η ακόλουθη ανισότητα, max U i max f(x i). (1.37) 0 i N+1 x [a,b] Απόδειξη. Η απόδειξη προκύπτει με ανάλογο τρόπο όπως και αυτή του Θεωρήματος 1.1

16 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1.3 Ασκήσεις Ασκήσεις για προβλήματα συνοριακών τιμών της μορφής: u (x)+p(x)u + q(x)u(x) =f(x), u(a) =c, u(b) =d. x [a, b], 1. Εστω u η λύση του προβλήματος συνοριακών τιμών x 2 u (x) xu (x)+4u(x) =20x 3, x [1, 2], u(1) = 0, u(2) = 0. Γράψτε το αριθμητικό σχήμα πεπερασμένων διαφορών χρησιμοποιώντας κεντρικές διαφορές. Ποιός είναι ο περιορισμός για το βήμα, ώστε ο α- ντίστοιχός πίνακας που χρησιμοποιούμε για την προσέγγιση της λύσης να είναι αντιστρέψιμος; 2. Εστω u η λύση του προβλήματος συνοριακών τιμών u (x)+u =1, u(a) =c, u(b) =d. x [a, b], (αʹ) Εστω ότι προσεγγίζουμε τη δεύτερη παράγωγο, u (x i ),μετηκεντρική διαφορά (u(x i+1 ) 2u(x i )+u(x i 1 ))/ 2 και τη πρώτη παράγωγο, u (x i ), με τη διαφορά (u(x i ) u(x i 1 ))/. Ποιό θα είναι το διακριτό σχήμα και ποιό το σφάλμα διακριτοποίησης; (βʹ) Γράψτε τη μέθοδο σε μορφή πινάκων. Για να είναι αντιστρέψιμος ο πίνακας υπάρχει περιορισμός στο βήμα ; 3. Εστω u η λύση του προβλήματος συνοριακών τιμών u (x)+u(x) =f(x), x [0, 1], au(0) + bu (0) = c, u(1) = 0. (αʹ) Διατυπώστε ένα διακριτό σχήμα με σφάλμα διακριτοποίησης O( 2 ). (βʹ) Γράψτε τη μέθοδο σε μορφή πινάκων. 4. Εστω u η λύση του προβλήματος συνοριακών τιμών u (x)+u(x) =f(x), x [0, 1], u(0) = u(1), u (0) = u (1).

17 1.3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 17 (αʹ) Διατυπώστε ένα διακριτό σχήμα με σφάλμα διακριτοποίησης O( 2 ). (βʹ) Γράψτε τη μέθοδο σε μορφή πινάκων. 5. (αʹ) Χρησιμοποιώντας το θεώρημα του Taylor δείξτε ότι u(x i+1 ) 2u(x i )+ u(x i 1 )= 2 u (x i ) u (x i )+O( 6 ) και από αυτό δείξτε ότι u(x i+1 ) 2u(x i )+u(x i 1 )= (u (x i+1 )+10u (x i )+u (x i 1 ))+ O( 6 ). (βʹ) Αν υποθέσουμε ότι η u ικανοποιεί τη Δ.Ε. u (x) =F (x, u), χρησιμοποιείστε το παραπάνω αποτέλεσμα για να καταλήξετε στη μέθοδο πεπερασμένων διαφορών (U i+1 2U i + U i+1 )= 2 12 (F i+1 +10F i + F i+1 ) (γʹ) Διατυπώστε τη μέθοδο οταν F (x, u) = f(x) q(x)u. Γράψτε τη μέθοδο σε μορφή πίνακα. 6. Θεωρούμε το πρόβλημα d dx (D(x) d u(x)) + u(x) =f(x), x [0, 1], dx u(0) = u(1) = 0. όπου D είναι θετική συνάρτηση. (αʹ) Γράψτε ένα πεπλεγμένο αριθμητικό σχήμα με σφάλμα διακριτοποίησης O( 2 ). Εκφράστε τη μέθοδο και σε μορφή πίνακα. (βʹ) Είναι αυτή η μέθοδος ευσταθής; 7. Θεωρούμε το πρόβλημα u (x)+p(x)u + q(x)u(x) =f(x), x [0, 1], u(0) = u(1) = 0. Θεωρούμε ένα μη ομοιόμορφο διαμερισμό του διαστήματος [0, 1], και συμβολίζουμε με i = x i x i 1 (αʹ) Εκφράστε με πεπερασμένες διαφορές την προσέγγιση της πρώτης και της δεύτερης παραγώγου στο x i και δώστε το τοπικό σφάλμα διακριτοποίησης. Οι προσεγγίσεις πρέπει να είναι συνεπείς, δηλαδή αν i και i+1 πάει στο μηδέν, τότε το σφάλμα τείνει και αυτό στο μηδέν. (βʹ) Χρησιμοποιήστε τα αποτελέσματα του προηγούμενου ερωτήματος για να διατύπώστε ένα σχήμα πεπερασμένων διαφορών για την παραπάνω διαφορική εξίσωση.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Αν το αποτέλεσμα ενός τυχαίου πειράματος είναι - ένας αριθμός R, τότε μπορεί να εκφραστεί με μία τ.μ. Χ R - αριθμοί R τότε μπορεί να εκφραστεί με ένα τ.δ. Χ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα

Καμπύλες στοεπίπεδοκαι στοχώρο

Καμπύλες στοεπίπεδοκαι στοχώρο 1 Καμπύλες στοεπίπεδοκαι στοχώρο Στοκεφάλαιοαυτό θα συζητήσουμε δύομαθηματικές διατυπώσεις της διαισθητικής έννοιας της καμπύλης. Η ακριβής σχέση μεταξύ τους προκύπτει τελικά ότι είναι πολύ λεπτή, έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3 Ø ÔØÓÑ Ò ½ Á ÒÓÙ ÖÓÙ ¾¼¼ Ασκηση Δίνεται η συνάρτηση f (x) =x +lnx. Να βρεθεί η εφαπτομένη της C f στοσημείομετετμημένηe. Η εξίσωση της τυχούσας εφαπτομένης της C f είναι y = f (x 0 ) x + f (x 0 ) f (x

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα