Μεταγλωττιστές ΙΙ. 26 Ιανουαρίου Νικόλαος Καββαδίας Μεταγλωττιστές ΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταγλωττιστές ΙΙ. nkavv@uop.gr. 26 Ιανουαρίου 2011. Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Μεταγλωττιστές ΙΙ"

Transcript

1 Μεταγλωττιστές ΙΙ Ανασκόπηση του μαθήματος και ϑέματα πρακτικής εξάσκησης Νικόλαος Καββαδίας 26 Ιανουαρίου 2011

2 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παραλειπόμενα Αναδρομή στο περιεχόμενο του μαθήματος Ενδεικτικά ϑέματα εξετάσεων (ϑεωρία και ασκήσεις) Θέματα για πρακτική εξάσκηση (ασκήσεις) Άλλα ϑέματα (κρίσεως και σύνθεσης)

3 Η έννοια της μεταγλώττισης και η δομή του μεταγλωττιστή Μετάφραση από μία πηγαία γλώσσα η οποία διέπεται από γραμματική σε κάποια τελική γλώσσα στο ίδιο ή διαφορετικό επίπεδο αφαίρεσης compiler: το λογισμικό που επιτελεί τη μετάφραση προγραμμάτων σε γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (HLL) στο επίπεδο του κώδικα μιας πραγματικής ή εικονικής μηχανής Η διαδικασία της μεταγλώττισης μπορεί να χωριστεί στη φάση της ανάλυσης και στη φάση της σύνθεσης ΑΝΑΛΥΣΗ: αποδόμηση και κατανόηση του πηγαίου προγράμματος ΣΥΝΘΕΣΗ: κατασκευή του αποτελέσματος στην τελική γλώσσα διατηρώντας σημασιολογική ισοδυναμία με το πηγαίο πρόγραμμα Οι πρακτικοί μεταγλωττιστές αποτελούνται από πολλά διαδοχικά τμήματα (περάσματα)

4 Γενική ορολογία από την ανάπτυξη μεταγλωττιστών (Δ. Σπινέλλης) Κειμενογράφος/Διορθωτής (Editor): Επιτρέπει τη συγγραφή και την αλλαγή του προγράμματος Προεπεξεργαστής (Preprocessor): Επεξεργάζεται το πρόγραμμα εκτελώντας απλούς συμβολικούς μετασχηματισμούς και παράγει ένα ισοδύναμο πρόγραμμα (αφορά τις C, C++, Fortran) Συμβολομεταφραστής (Assembler): Μετατρέπει τη συμβολική γλώσσα του επεξεργαστή σε γλώσσα μηχανής Μεταγλωττιστής (Compiler): Μεταφράζει μια γλώσσα υψηλού επιπέδου σε γλώσσα επιπέδου μηχανής Διερμηνευτής (Interpreter): Εκτελεί άμεσα ένα πρόγραμμα σε γλώσσα υψηλού επιπέδου Συνδέτης (Linker): Συρράφει τμήματα ενός προγράμματος που έχουν μεταγλωττιστεί ξεχωριστά σε ένα ενιαίο πρόγραμμα Φορτωτής (Loader): Φορτώνει το πρόγραμμα στη μνήμη του επεξεργαστή διορθώνοντας αναφορές σε ϑέσεις μνήμης εντολών και δεδομένων του προγράμματος Αποσφαλματωτής (Debugger): Επιτρέπει την εκτέλεση του προγράμματος βήμα-βήμα με σκοπό την ανίχνευση λαθών που μπορεί να περιέχει το πρόγραμμα

5 Η εργαλειοθήκη του σχεδιαστή μεταγλωττιστών Κειμενογράφος/Διορθωτής: vi, emacs, Geany, Context, Prism Editor, Notepad-++ Λεκτική/συντακτική ανάλυση: lex+yacc, flex+bison, ANTLR (πρώην PCCTS), GOLD Parser Builder Συμβολομεταφραστής-Συνδέτης-Αποσυμβολομεταφραστής: binutils (as, ld, objdump) Μεταγλωττιστής (Compiler): GCC, LCC, LLVM, COINS, Phoenix, PCC, Trimaran, SUIF/Machine-SUIF Πρότυπη βιβλιοθήκη της C: glibc, newlib, uclibc, dietlibc Αποσφαλματωτής (Debugger): GDB Γεννήτορες γεννητόρων κώδικα: BURG, IBURG, LBURG, OLIVE Οπτικοποίηση γράφων: Graphviz, VCG Άλλα εργαλεία: sparse, Aha!, superopt, copt

6 Τύποι IR Η εξαγωγή της IR (ενδιάμεση αναπαράσταση) είναι το αποτέλεσμα της λεκτικής, συντακτικής και σημασιολογικής ανάλυσης του πηγαίου προγράμματος Επίπεδη διαμόρφωση σε μορφή εντολών: κώδικας τριών διευθύνσεων (Three-Address Code, συχνά 3AC ή TAC) Απλή δομή, κατάλληλη για βελτιστοποιήσεις Διαμόρφωση τύπου γράφου: Γράφος Ροής Ελέγχου-Δεδομένων (CDFG: Control-Data Flow Graph) Περισσότερο αποκαλυπτική για τα χαρακτηριστικά του πηγαίου προγράμματος, κατάλληλη για γέννηση κώδικα

7 Σύνοψη του μαθήματος 1 Η οργάνωση του δομημένου μεταγλωττιστή 2 Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης 3 Επιλογή κώδικα 4 Καταμερισμός καταχωρητών 5 Βελτιστοποιήσεις ανεξάρτητες από την αρχιτεκτονική 6 Χρονοπρογραμματισμός κώδικα και βελτιστοποιήσεις εξαρτημένες από την αρχιτεκτονική 7 Βελτιστοποιήσεις για την εκμετάλλευση της παραλληλίας και ανάδειξη της τοπικότητας 8 Γέννηση τελικού κώδικα 9 Επαναστοχεύσιμοι μεταγλωττιστές

8 Δ1: Οργάνωση του μεταγλωττιστή Στοιχεία από το διαδικαστικό προγραμματισμό (διαγράμματα ροής, ANSI C) Παρουσίαση της οργάνωσης του δομημένου μεταγλωττιστή Η χρησιμότητα της ενδιάμεσης αναπαράστασης Πρακτικοί μεταγλωττιστές Ενδεικτικά ϑέματα 1) Να δοθεί το σχηματικό διάγραμμα του τυπικού σχεδιασμού ενός μεταγλωττιστή, να ονομαστεί κάθε επιμέρους τμήμα του και να δοθεί σύντομη περιγραφή της λειτουργίας του. 2) Ποια η λειτουργία του πίνακα συμβόλων (σύντομα); 3) Ποια τα πλεονεκτήματα της χρήσης ενδιάμεσης αναπαράστασης στο σχεδιασμό ενός επαναστοχεύσιμου μεταγλωττιστή; Να δοθεί αριθμητικό παράδειγμα για την περίπτωση μεταγλωττιστή ο οποίος δέχεται τις πηγαίες γλώσσες ANSI C, C++, και Pascal και παράγει κώδικα στις γλώσσες συμβολομεταφραστή για τις αρχιτεκτονικές x86, MIPS, ARM και PowerPC.

9 Δ2: Γέννηση ενδιάμεσης αναπαράστασης Αποδόμηση σύνθετων εκφράσεων της ANSI C Βασικό μπλοκ - αναπαράσταση DAG Κώδικας τριών διευθύνσεων (three address code) Μεταγλώττιση πηγαίου κώδικα σε TAC Γράφοι εξάρτησης δεδομένων CFG και CDFG Ορισμός της SSA Κατασκευή SSA

10 Δ2: Ενδεικτικά ϑέματα 1) Τι είναι η μορφή Στατικής Απλής Ανάθεσης (SSA) και ποια η κύρια ιδιότητά της; 2) Τι είναι ο γράφος ροής ελέγχου (CFG) και τι αναπαριστά; Τι είναι βασικό μπλοκ σε ένα γράφο ροής ελέγχου και ποια τα χαρακτηριστικά του; Δώστε ένα παράδειγμα βασικού μπλοκ (μέχρι 7 εντολές) με κώδικα τριών διευθύνσεων (TAC). 3) Ο παρακάτω ANSI C κώδικας περιγράφει έναν αλγόριθμο υπολογισμού του παραγοντικού (n!) του μη-αρνητικού ακέραιου αριθμού n. Να παραχθεί ο γράφος ροής ελέγχου-δεδομένων (CDFG) για τον αλγόριθμο. if (n == 0) { res = 1; } else { res = 1; for (i = 1; i <= n; i++) { res = res * i; } }

11 Δ2: CFG από δομημένο πηγαίο κώδικα Κώδικας ANSI C extern int f(int); int main(void) { int i; int *a; } for (i = 0; i < 10; i++) { a[i] = f(i); } Το CFG της συνάρτησης main με δηλώσεις C

12 Δ2: Παράδειγμα 1 στην κατασκευή SSA (από την εργασία των Aycock-Horspool) Πηγαίο πρόγραμμα i = 123; j = i * j; do { PRINT(j); if (j > 5) { i = i + 1; } else { break; } } while (i <= 234); BB3: i = i + 1 BB1: i = 123 j = i * j BB2: PRINT(j) t0 = j > 5 T T F BB4: BB5: t1 = i <= 234 F BB6:

13 Αντιπαράθεση non-ssa και SSA IR ως TAC Non-SSA IR BB1: i = 123; j = i * j; BB2: PRINT(j); t0 = j > 5; if (t0) goto BB3; else goto BB4; BB3: i = i + 1; goto BB5; BB4: goto BB6; BB5: t1 = i <= 234; if (t1) goto BB2; else goto BB6; BB6: SSA IR BB1: i1 = 123; j1 = i1 * j0; BB2: i2 = phi(i1, i4); PRINT(j1); t0 = j1 > 5; if (t0) goto BB3; else goto BB4; BB3: i4 = i2 + 1; goto BB5; BB4: goto BB6; BB5: t1 = i4 <= 234; if (t1) goto BB2; else goto BB5; BB6: i7 = phi(i4, i2);

14 Αντιπαράθεση non-ssa και SSA IR ως CFG Non-SSA CFG SSA CFG BB1: i = 123 j = i * j BB2: PRINT(j) t0 = j > 5 T F BB1: i0 = j0 = i1 = 123 j1 = i1 * j0 BB2: i2 = phi(i1, i4) PRINT(j1) t0 = j1 > 5 BB3: i = i + 1 T T F BB4: BB3: i4 = i2 + 1 T BB4: BB5: t1 = i <= 234 BB5: t1 = i4 <= 234 BB6: F F BB6: i7 = phi(i4, i2)

15 Προτεινόμενα ϑέματα στην κατασκευή SSA (για εξάσκηση) Ακολουθία Fibonacci BB0: x = n; f0 = 0; f1 = 1; res = f0; if (x <= 0) {goto BB4;} else {goto BB1;} BB1: res = f1; if (x == 1) {goto BB4;} else {goto BB2;} BB2: k = 2; goto BB3; BB3: f = f1 + f0; f0 = f1; f1 = f; res = f; k = k + 1; if (k <= x) {goto BB3;} else {goto BB4;} BB4: Απαρίθμηση πληθυσμού BB1: data = inp; count = 0; goto BB2; BB2: temp = data & 1; count = count + temp; data = data >> 1; if (data == 0) {goto BB3;} else {goto BB2;} BB3:

16 Δ3: Επιλογή κώδικα Η έννοια της κοινής υποεκφράσεως Μη βέλτιστη πλακόστρωση δένδρου ροής δεδομένων για την επιλογή κώδικα Σχεδιασμός AST από κειμενική αναπαράσταση DFT Ενδεικτικά ϑέματα 1) Να περιγραφεί η αρχή λειτουργίας της επιλογής κώδικα με κάλυψη δένδρου. 2) Υπάρχουν τεχνικές οι οποίες επιτυγχάνουν βέλτιστη επίλυση του προβλήματος της κάλυψης δένδρου για την επιλογή κώδικα; Αν ναι, αναφέρετε μία τέτοια τεχνική και ένα λογισμικό εργαλείο το οποίο να την χρησιμοποιεί.

17 Δ4: Καταμερισμός καταχωρητών Διαστήματα ζωής: εξαγωγή από κώδικα TAC Καθολικός καταμερισμός καταχωρητών Χρωματισμός γράφου - Γράφοι παρεμβολής Περιοχές ζωής - η διαφορά τους από τα διαστήματα ζωής Ο αλγόριθμος του Chaitin και πως εφαρμόζεται Ο αλγόριθμος γραμμικής σάρωσης: περιγραφή και εφαρμογή Ενδεικτικά ϑέματα (ϑεωρία) 1) Τι γνωρίζετε για την περιοχή ζωής και για το διάστημα ζωής; Ποιες οι διαφορές τους; 2) Αναλύστε την υπολογιστική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου γραμμικής σάρωσης για τον καταμερισμό καταχωρητών.

18 Ενδεικτικά ϑέματα: Καταμερισμός καταχωρητών Να πραγματοποιηθεί καταμερισμός καταχωρητών: α) Με τον αλγόριθμο χρωματισμού γράφου (k = 3) για το γράφο παρεμβολής του σχήματος. β) Με τον αλγόριθμο της γραμμικής σάρωσης για τους χρόνους ζωής (A-F). Ο αριθμός των διαθέσιμων φυσικών καταχωρητών είναι R = 3.

19 Παράδειγμα εξαγωγής διαστημάτων χρόνου ζωής μεταβλητών Βασικό μπλοκ του παραδείγματος 1 b = 1; 2 c = 2; 3 a = b + c; 4 d = a * 2; 5 e = b / 3; 6 return (e - d); Υπολογισμός των διαστημάτων ζωής των μεταβλητών a X X b X X X X X c X X d X X X e X X

20 Θέματα εξάσκησης: Ανάλυση χρόνου ζωής Εστω το παρακάτω CFG. Να δοθούν τα σύνολα ζωντανών μεταβλητών στα σημεία 1 ως 5. Απάντηση i Μεταβλητές που μόνο διαβάζονται είναι ζωντανές πριν το σημείο εισόδου i Ελέγξτε όλες τις διαδρομές

21 Παράδειγμα εφαρμογής του αλγορίθμου γραμμικής σάρωσης για τον καταμερισμό καταχωρητών Εστω οι προσωρινές μεταβλητές A, B, C, D, E και τα αντίστοιχα διαστήματα 1 ως 5 του σχήματος και R = 2 Εναρξη I1 active A R0 A Εναρξη I2 active A, B R1 B Εναρξη I3 active A, B R0 A, R1 B, spill C Εναρξη I4 active B, D R0 D, R1 B, C spilled Εναρξη I5 active D, E R0 D, R1 E, C spilled

22 Δ5: Βελτιστοποιήσεις ανεξάρτητες από την αρχιτεκτονική Ο βελτιστοποιητής στο πλαίσιο του δομημένου μεταγλωττιστή Βασικές διαφορές μεταξύ βελτιστοποιήσεων υψηλού και χαμηλού επιπέδου - Παραδείγματα Η εφαρμογή όλων των βαθμωτών βελτιστοποιήσεων Σχεδιασμός δένδρου κυριαρχίας (όχι βέλτιστος αλγόριθμος) Ενδεικτικά ϑέματα (ϑεωρία) 1) Εφαρμόστε διαδοχικά δίπλωση σταθεράς, διάδοση σταθεράς, αλγεβρικές απλοποιήσεις και εξουδετέρωση κοινής υποεκφράσεως στο παρακάτω τμήμα κώδικα. if (k == 0) { a = ; b = a; c = (b + e) * 1024; d = e + b; } else { x = 9 * a + c / 2; }

23 Δ6: Χρονοπρογραμματισμός κώδικα και βελτιστοποιήσεις εξαρτημένες από την αρχιτεκτονική Εξαρτήσεις εντολών Αρχές στατικού και δυναμικού χρονοπρογραμματισμού Ο αλγόριθμος ASAP Ο αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού λίστας Ενδεικτικά ϑέματα ϑεωρίας 1) Να αναφέρετε τις αρχές που διέπουν και τα χαρακτηριστικά (ομοιότητες, διαφορές) του στατικού και του δυναμικού χρονοπρογραμματισμού. 2) Τι είναι η εξάρτηση εντολής και τι είναι εξάρτηση δεδομένων; Να αναφερθούν τα είδη εξάρτησης δεδομένων.

24 Χρονοπρογραμματισμός κώδικα (ακολουθιακός ή ASAP) Η σχέση eda = MAX((0.875 x y), x) όπου x = MAX( a, b ) και y = MIN( a, b ) αποτελεί μία προσέγγιση της ευκλείδειας απόστασης στο επίπεδο, η ακριβής τιμή της οποίας δίνεται από την έκφραση a2 + b 2. Ζητείται ο σχεδιασμός αρχικά του γράφου ροής a in1 abs b in2 abs δεδομένων που υπολογίζει τη μεταβλητή eda και στη 3 t1 max t1 t2 t2 min 1 συνέχεια το χρονοπρόγραμμα που προκύπτει με την 3 x y 1 τεχνική ASAP (As Soon As Possible). Εχετε στη διάθεσή shr x shr σας τις εξής μονάδες υλικού: αθροιστές (ADD), t3 αφαιρέτες (SUB), εξαγωγείς απόλυτης τιμής (ABS), x sub t4 εξαγωγείς ελαχίστου (MIN) και μεγίστου (MAX), καθώς t5 και αριστερούς (SHL) και δεξιούς (SHR) λογικούς add ολισθητές κατά σταθερή ποσότητα n. Ολες οι μονάδες t6 υλικού απαιτούν 1 κύκλο καθυστέρησης. max t7 eda

25 Άλλα ϑέματα στο χρονοπρογραμματισμό κώδικα 1) Ζητείται να σχεδιαστεί ο γράφος ροής δεδομένων για τον πολλαπλασιασμό μιας εισόδου x με τις σταθερές 5, 17 και 23. Στη συνέχεια να δοθεί το αντίστοιχο χρονοπρόγραμμα που προκύπτει με ακολουθιακή δρομολόγηση ή με δρομολόγηση ASAP και ο αριθμός των απαιτούμενων κύκλων μηχανής για την εκτέλεσή του. Η μονάδα ϑα διαθέτει τις αντίστοιχες εξόδους u, v, w. Εχετε στη διάθεσή σας τις εξής μονάδες υλικού: αθροιστές (ADD), αφαιρέτες (SUB), και αριστερούς (SHL) και δεξιούς (SHR) λογικούς ολισθητές κατά σταθερή ποσότητα n. Ολες οι μονάδες υλικού απαιτούν 1 κύκλο μηχανής. Σημειώνεται ότι η ολίσθηση κατά n ϑέσεις αριστερά ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό με το 2 n και η ολίσθηση κατά n ϑέσεις δεξιά, με διαίρεση με το 2 n.

26 Ασκήσεις προς επίλυση στο χρονοπρογραμματισμό κώδικα Εστω η υποθετική αρχιτεκτονική RISC: Διαμόρφωση Συμπεριφορά Κύκλοι μηχανής ADD/SUB R1, R2, R3 R1 := R2 ± R3 1 MUL R1, R2, R3 R1 := R2 R3 2 DIV R1, R2, R3 R1 := R2 / R3 4 LOAD R1, imm(r2) R1 := MEM(R2 + imm) 1 STORE imm(r2), R1 MEM(R2 + imm) := R1 2 1 Ζητείται ο χρονοπρογραμματισμός ASAP για τους υπολογισμούς Q = (A B) (C/D) και Y = (B C) (D E) ή 2 Ζητείται ο ακολουθιακός/asap χρονοπρογραμματισμός του εξής κώδικα LOAD R1, C LOAD R2, D LOAD R3, B LOAD R4, A DIV R5, R1, R2 MUL R6, R3, R4 SUB R5, R6, R5 STORE X, R5 LOAD R5, E MUL R5, R5, R2 SUB R6, R3, R1 SUB R6, R6, R5 STORE Y, R6

27 Ερώτηση κρίσεως/σύνθεσης γνώσεων: Τι είναι ο βελτιστοποιητής χαμηλού επιπέδου; Ο βελτιστοποιητής χαμηλού επιπέδου χρησιμοποιείται ορισμένες φορές για περαιτέρω βελτίωση του τελικού κώδικα Αξιοποιεί ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της στοχευόμενης αρχιτεκτονικής Παραδείγματα βελτιστοποιητών χαμηλού επιπέδου Χρονοπρογραμματιστής εντολών (instruction scheduler): τοποθετεί τις εντολές του επεξεργαστή σε χρονοθυρίδες (time-slots) για την παράλληλη εκτέλεσή τους Υπερβελτιστοποιητής (superoptimizer): βελτιστοποιεί περιοχές του τελικού κώδικα με εφαρμογή ωμής δύναμης Βελτιστοποιητής κλειδαρότρυπας (peephole optimizer): επιβάλλει μακρο-αντικαταστάσεις με ή χωρίς συνθήκη, εξετάζοντας κάθε φορά ένα παράθυρο του τελικού κώδικα

28 Δ7: Βελτιστοποιήσεις για εκμετάλλευση της παραλληλίας και ανάδειξη της τοπικότητας Η διαδικασία της βελτιστοποίησης Γενικευμένη δομή βρόχων και πεδίο επανάληψης Loop unswitching, loop reversal Strip mining Loop tiling Loop unrolling Software pipelining και σύγκριση με loop unrolling

29 Ενδεικτικά ϑέματα από τη βελτιστοποίηση βρόχων 1) Να εφαρμοστεί πλακόστρωση βρόχων (loop tiling) για μέγεθος πλακιδίου ίσο με 16. Οι πίνακες a, b έχουν από n στοιχεία. for (i = 0; i < n-1; i++) { b[i] += (a[i] + a[i+1])/2; } β) Να εφαρμοστεί loop unswitching και loop unrolling (με unroll factor u = 4) στο παρακάτω τμήμα κώδικα. Οι πίνακες a, b, x έχουν από 100 στοιχεία. for (i = 0; i < 100; i = i + 1) { if (c > 10) { x[i] = a[i] + b[i]; } else { x[i] = a[i] - b[i]; } }

30 Δ8: Γέννηση τελικού κώδικα για RISC επεξεργαστές Γενικά στοιχεία για την αρχιτεκτονική επεξεργαστή MIPS Γενικό μοντέλο κλήσης υπορουτινών Κλήση υπορουτινών με σύνδεση Αντίστροφη ερμηνεία (reverse engineering, disassembling) προγραμμάτων MIPS-I, MIPS32 Γέννηση ευθύγραμμου κώδικα και κώδικα με φυσικούς βρόχους

31 Κώδικας συμβολομεταφραστή για τον MIPS: Εύρεση μεγαλύτερου στοιχείου πίνακα # a0: address of element mem[0] # a1: value to match prog: add $t0, $zero, $zero # t0 = 0 add $v0, $zero, $zero # v0 = 0 add $v1, $zero, $zero # v1 = 0 loop: sltu $t2, $t0, $a1 # t2 = (t0 < a1) beq $t2, $zero, fin # if (!t2) goto fin lw $t1, 0($a0) # t1 = mem[a0] sltu $t2, $t1, $v0 # t2 = (t1 < v0) UNSIGNED! bne $t2, $zero, skip # if (t2) goto skip add $v0, $t1, $zero # v0 = t1 add $v1, $t0, $zero # v1 = t0 skip: addi $t0, $t0, 1 # t0 = t0 + 1 addi $a0, $a0, 4 # a0 = a0 + 4 j loop # goto loop fin: # $finish Το πρόγραμμα αυτό βρίσκει το μεγαλύτερο στοιχείο σε έναν πίνακα απρόσημων 32-bit ακεραίων και επιστρέφει το στοιχείο αυτό στον καταχωρητή $v0 και τη ϑέση του στον πίνακα στον $v1

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr

nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Υποδειγματική εργασία Νικόλαος Καββαδίας nkavv@physics.auth.gr nkavv@uop.gr 19 Μαΐου 2009 Σκιαγράφηση της διάλεξης Παρουσίαση υποδειγματικής εργασίας Γενικός οδηγός και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων Η φυσική σχεδίαση των FPGA Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr 12 Ιανουαρίου 2011 Σκιαγράφηση της διάλεξης Εισαγωγή στις επαναδιαμορφώσιμες αρχιτεκτονικές Τοπολογίες διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20

Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 A Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της ιοίκησης Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και ιοίκησης Εργαστήριο Στατιστικής Ελεγχος Στατιστικών Υποθέσεων με τη χρήση του στατιστικού προγραμμάτος SPSS v. 20 26Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους

Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Κεφάλαιο 67 Μη φαρμακολογικά μέσα για την αντιμετώπιση του καρκινικού άλγους Ι. Βαρθαλίτης 1179 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πόνος του ασθενούς με νεοπλασματικά νοσήματα χαρακτηρίζεται ως σωματικός, σπλαχνικός ή νευροπαθής.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κ. Μ. Πατενιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ενέργεια που παράγεται από φυσικά ραδιενεργά υλικά ή ακόμα από υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική και κειμενική επεξεργασία

Γλωσσική και κειμενική επεξεργασία Γλωσσική και κειμενική επεξεργασία Α. Φραστικοί και συνδετικοί κειμενικοί δείκτες (για τη φυσική σύνδεση των φράσεων ή των παραγράφων) Η αβίαστη μετάβαση από τη μία ιδέα στην επόμενη και η συνοχή ευρύτερων

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ.

Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη. Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. Οι απαρχές της Δημιουργίας στην Βίβλο και την Επιστήμη Γεωργίου Ι. Γούναρη 1 Ομ. Καθηγητή Θεωρητικής Φυσικής, Α.Π.Θ. (2015) Περίληψη Σκιαγραφείται η Θεωρία της Μεγάλης Εκρήξεως (ΜΕ) για την Δημιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας. 22 Φεβρουαρίου 2010 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Καλοπίτας. 1. Ποιος από τους παρακάτω αριθμούς διαιρείται ακριβώς με το 4; α) 1334. β) 1354. γ) 1374. δ) 1384. 2. Στη σειρά αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης

Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης Κεφάλαιο 6 Καρκινογένεση εξ ακτινοθεραπείας και σύνδρομα ραδιοευαισθητοποίησης Β. Τάραντο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η καρκινογένεση οφείλεται στην επίδραση επάνω στο κύτταρο και ιδιαίτερα στο DNA αυτού τριών βλαπτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά»

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Ι.Θ. Κακριδής «Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Αληθινά λυπούμαι που τον καιρό αυτό είμαι αναγκασμένος να βρίσκομαι μακριά από την Ελλάδα, κι έτσι στερήθηκα τη χαρά να πάρω μέρος στο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Παράγραφος 14 η Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ *

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο: ένα φιλοσοφικό σχόλιο στην ιστορία μιας νομικής έννοιας 1. Αποτελεί άραγε η ιστορία των εννοιών το δικαστήριό τους ό πως θα

Διαβάστε περισσότερα

ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις

ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις ἤ μη εἶναι ἐν ἀνθρώποις: Να συγκρίνετε την τιμωρία αυτή με τη θανάτωση που προτάθηκε παραπάνω (κτείνειν ὡς νόσον πόλεως). Είναι η κύρωση αυτή ηπιότερη ή όχι και γιατί; Στο παρατιθέμενο απόσπασμα του πλατωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση συστημάτων Gentoo

ιαχείριση συστημάτων Gentoo ιαχείριση συστημάτων Gentoo Π. Χριστόπουλος Developer, Gentoo Linux Sysadmin sessions, Bl@ck duck, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 4-12-2013 Π. Χριστόπουλος (Gentoo Linux) ιαχείριση συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a d) Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη

Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη Το σχέδιο στην τέχνη του Γιάννη Μόραλη «μ ένα ολιγοψήφιο αλφάβητο στα χέρια του, επέτυχε να μετατρέψει την ομιλία των πραγμάτων κατά τρόπο μοναδικό μέσα στη σύγχρονη ελληνική τέχνη.» Οδυσσέας Ελύτης Μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο 1 2 3 Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 4. 18 23 Κλεόκριτος δὲ ὁ τῶν μυστῶν κῆρυξ, μάλ εὔφωνος ὤν, κατασιωπησάμενος ἔλεξεν

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ας δούμε πως επισημαίνονται κάποιες έννοιες στο θεόπνευστο έργο του Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος»: «Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός. Τὰ ἀπὸ χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση στο μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Γραπτή εξέταση στο μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Γραπτή εξέταση στο μάθημα ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Κ είμενο Οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ οἴκου παρὰ τὴν γῆν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ. Ενώπιον: της Δικαστή Sanji Mmasenono Monageng, Προεδρεύουσας Δικαστή της Δικαστή Sylvia Steiner του Δικαστή Cuno Tarfusser

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ. Ενώπιον: της Δικαστή Sanji Mmasenono Monageng, Προεδρεύουσας Δικαστή της Δικαστή Sylvia Steiner του Δικαστή Cuno Tarfusser ICC-02/05-01/12-5-tELL 02-04-2012 1/6 NM PT Πρωτότυπο: Αγγλικά Αριθμ.: ICC 02/05 01/12 Ημερομηνία: 13 Μαρτίου 2012 ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ Ενώπιον: της Δικαστή Sanji Mmasenono Monageng, Προεδρεύουσας Δικαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1999 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1999 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1999 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κε µενο απ το πρωτ τυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλο τ γ ννηµ' µ ν ξ µο πατρ 471 τ παιδ ε κειν δ'ο κ π σταται κακο. ΚΡΕΩΝ 'Αλλ' σθι τοι τ σκλ ρ' γαν φρον µατα π

Διαβάστε περισσότερα