Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Πινάκες και Γραµµικές Απεικονίσεις. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Πινάκες και Γραµµικές Απεικονίσεις. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών"

Transcript

1 Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Πινάκες και Γραµµικές Απεικονίσεις Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών

2

3 Κεφάλαιο 7 Πινακες και Γραµµικες Απεικονισεις Στα προηγούµενα Κεφάλαια έχουµε ορίσει την έννοια του πίνακα, η οποία οργανώνει µε εποπτικό τρόπο αρκετές πληροφορίες, και έχουµε αναπτύξει την ϑεωρία των γραµµικών απεικονίσεων Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε την σχέση µεταξύ γραµµικών απεικονίσεων µεταξύ διανυσµατικών χώρων πεπερασµένης διάστασης υπεράνω ενός σώµατος K και πινάκων µε στοιχεία από το K Θα δούµε ιδιαίτερα ότι σ αυτό το πλαίσιο η ϑεωρία πινάκων και γραµ- µικών απεικονίσεων είναι ουσιαστικά ισοδύναµη Η χρήση των γραµµικών απεικονίσεων είναι περισσότερο κατάλληλη για εξαγωγή ϑεωρητικών αποτελεσµάτων, και η χρήση πινάκων είναι περισσότερο κατάλληλη για υπολογισµούς και προσφέρει ικανοποιητικότερη εποπτεία 71 Βασικές Ιδιότητες Πινάκων Στην παρούσα ενότητα, αφού υπενθυµίσουµε την έννοια ενός πίνακα, ϑα µελετήσουµε ϐασικές ιδιότητες πινάκων Από τώρα και στο εξής σταθεροποιούµε ένα σώµα K Υπενθυµίζουµε ότι αν m, n N είναι δύο ϕυσικοί αριθµοί, τότε ένας m n πίνακας A µε στοιχεία από το σώµα K, είναι µια διάταξη m n αριθµών από 161

4 162 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙ το σώµα K της µορφής : a 11 a 12 a 1j a 1n a 21 a 22 a 2j a 2n A = a i1 a i2 a ij a in a m1 a m2 a mj a mn Στήλες Για κάθε j = 1, 2,, n, η j-στήλη του πίνακα A είναι η ακόλουθη διάταξη m αριθµών : a 1j a 2j A j := a ij a mj Ετσι ο m n πίνακας A αποτελείται από n στήλες A 1, A 2,, A n κάθε µία από τις οποίες αποτελείται απο m αριθµούς Γραµµές Για κάθε i = 1, 2,, m, η j-γραµµή του πίνακα A είναι η ακόλουθη διάταξη m αριθµών : A i := ( a i1 a i2 a ij a in ) Ετσι ο m n πίνακας A αποτελείται από m γραµµες A 1, A 2,, A m κάθε µία από τις οποίες αποτελείται απο n αριθµούς Παρατηρούµε ότι το στοιχείο a ij του πίνακα A ϐρίσκεται στην τοµή της i- γραµµής µε την j-στήλη Ετσι ορίζουµε το στοιχείο a ij να είναι το στοιχείο του πίνακα στην ij-ϑέση Συµβολισµός 711 Χάριν συντοµίας ένας m n πίνακας A όπως παραπάνω ϑα συµβολίζεται ως εξής : A = (a ij ) Συµβολίζουµε µε M m n (K) το σύνολο των m n-πινάκων µε στοιχεία από το σώµα K: M m n (K) = { A = (a ij ) a ij K, i = 1, 2, m, j = 1, 2,, n } Υπενθυµίζουµε ότι στο σύνολο M m n (K) έχουµε ορίσει τις ακόλουθες πράξεις πρόσθεσης και ϐαθµωτού πολλαπλασιασµού :

5 71 ΒΑΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πρόσθεση: Αν A = (a ij ), B = (b ij ) M m n (K), τότε A + B είναι ο m n-πίνακας (a ij + b ij ) Σχηµατικά : a 11 a 1j a 1n b 11 b 1j b 1n a 21 a 2j a 2n b 21 b 2j b 2n A+B = a i1 a ij a in + b i1 b ij b in a m1 a mj a mn b m1 b mj b mn a 11 + b 11 a 1j + b ij a 1n + b 1n a 21 + b 21 a 2j + b 2j a 2n + b 2n = a i1 + b i1 a ij + b ij a in + b in a m1 + b m1 a mj + b mj a mn + b mn 2 Βαθµωτός Πολλαπλασιασµός: Αν A = (a ij ) M m n (K), και k K, τότε k A είναι ο m n-πίνακας (ka ij ) Σχηµατικά : a 11 a 1j a 1n ka 11 ka 1j ka 1n a 21 a 2j a 2n ka 21 ka 2j ka 2n k A = k a i1 a ij a in = ka i1 ka ij ka in a m1 a mj a mn ka m1 ka mj ka mn Πρόταση 711 Το σύνολο M m n (K) των m n-πινάκων µε στοιχεία από ένα σώµα K εφοδιασµένο µε τις παραπάνω πράξεις πρόσθεσης και ϐαθµωτού πολλαπλασιασµού, είναι ένας διανυσµατικός χώρος πάνω από το K Το µηδενικό διάνυσµα του M m n (K) είναι ο m n-πίνακας 0 όλα τα στοιχεία του οποίου είναι ίσα µε 0: =

6 164 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙ Το αντίθετο διάνυσµα του m n-πίνακα A = (a ij ) είναι ο m n-πίνακας A = ( a ij ): a 11 a 12 a 1j a 1n a 21 a 22 a 2j a 2n A = a i1 a i2 a ij a in a m1 a m2 a mj a mn Βλέπε το Πόρισµα ;; Θεωρούµε τους m n το πλήθος πίνακες E ij, 1 i m, 1 j n, όπου ο πίνακας E ij έχει στην (i, j)-ϑέση 1 και παντού αλλού 0 ηλαδή : E ij = όπου το 1 εµφανίζεται στην τοµή της j-στήλης µε την i-γραµµή Πρόταση 712 Το σύνολο των m n πινάκων B := {E ij 1 i m, 1 j n} είναι µια ϐάση του διανυσµατυικού χώρου M m n (K) Εποµένως dim K M m n (K) = m n Οι ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις πινάκων ϑα είναι πολύ σηµαντικές για τα επόµενα : Ορισµός 713 Εστω K ένα σώµα και έστω n, m 1

7 71 ΒΑΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Ο χώρος στηλών µε m στοιχεία από το σώµα K ορίζεται να είναι το σύνολο M m 1 (K) και συµβολίζεται µε Σ m (K): Σ m (K) := { x 1 x 2 x i x m x i K, 1 i m} 2 Ο χώρος γραµµών µε n στοιχεία από το σώµα K ορίζεται να είναι το σύνολο M 1 n (K) και συµβολίζεται µε Γ n (K): Γ n (K) := ( x 1 x 2 x j x n ) xj K, 1 j n} Η επόµενη παρατήρηση προκύπτει άµεσα από τους ορισµούς : Παρατήρηση Ο χώρος στηλών Σ m (K)είναι ισόµορφος µε τον διανυσµατικό χώρο K m µέσω του ισοµορφισµού f : K m Σ m (K), x = (x 1, x 2,, x m ) f ( x 1 x 2 x j x n ) 2 Ο χώρος γραµµών Γ n (K) είναι ισόµορφος µε τον διανυσµατικό χώρο K n µέσω του ισοµορφισµού g : K n Γ n (K), ( x1 x 2 x j x n ) g (x1, x 2,, x n ) ιαµέσου των ισοµορφισµών f και g συνήθως ταυτίζουµε τους διανυσµατικούς χώρους Σ m (K) και Γ n (K) µε τους διανυσµατικούς χώρους K m και K n αντίστοιχα Θα δούµε τώρα ότι σε µερικές περιπτώσεις µπορούµε να ορίσουµε µια άλλη σηµαντική πράξη µεταξύ πινάκων η οποία καλείται πολλαπλασιασµός ή γινόµενο πινάκων Πολλαπλασιασµός Πινάκων: Εστω A M m n (K) και B M n r (K) Τότε ορίζουµε το γινόµενο του m n πίνακα A µε τον n r πίνακα B να είναι ο m r πίνακας A B του οποίοι το στοιχείο στην (i, j)-ϑέση είναι : c ij := a i1 b 1j + a i2 b 2j + + a in b nj = n a ik b kj k=1

8 166 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙ Ενας εύκολος τρόπος αποµνηµόνευσης του γινοµένου πινάκων είναι ο εξής Το στοιχείο c ij στην (i, j)-ϑέση, όπου 1 i m και 1 j r, του πίνακα A B προκύπτει από τον ακόλουθο «πολλαπλασιασµό» της i-γραµµής A i του πίνακα A µε την j-στήλη B j του πίνακα B: c ij := A i B j = ( ) a i1 a i2 a ij a in = a i1 b 1j + a i2 b 2j + + a in b nj b 1j b 2j b ij b nj = Παρατήρηση 715 Το γινόµενο A B δύο πινάκων ορίζεται αν-ν ο αριθµός των στηλών του A είναι ίσος µε τον αριθµό των γραµµών του B Ετσι αν A M m n (K) και B M k r (K), τότε το γινόµενο A B ορίζεται αν-ν n = k Παρόµοια το γινόµενο B A ορίζεται αν-ν r = m Εποµένως τα γινόµενα πινάκων A B και B A ορίζονται αν-ν m = n = r = k, δηλαδη αν-ν οι πίνακες A και B είναι τετραγωνικοί ίδιας τάξης Υπενθυµίζουµε ότι το σύµβολο του Kronecker δ ij ορίζεται ως εξής : { } 1 : αν i = j δ ij = 0 : αν i j Παράδειγµα 712 Για κάθε i, j = 1, 2,, n, ϑεωρούµε τους τετραγωνικούς πίνακες E ij = (δ ij ) M n n (K) Τότε : Παράδειγµα 713 E ij E kr = δ jk E ir Πρόχειρη οκιµασία Παρατήρηση 716 Αν A και B είναι δύο πίνακες έτσι ώστε τα γινόµενα A B και B A ορίζονται, τότε δεν είναι απαραίτητο να ισχύει ότι : A B = B A Για παράδειγµα έστω οι 2 2 πίνακες πραγµαικών αριθµών : Τότε : A = A B = ( ( ), B = ) ( ( ) ) = B A

9 71 ΒΑΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 167 Η ακόλουθη πρόταση περιγράφει τις ϐασικές ιδιότητες του πολλαπλασιασµού πινάκων και πως αυτή συµπεριφέρεται ως προς την πρόσθεση και τον ϐαθµωτό πολλαπλασιασµό πινάκων Πρόταση 717 Εστω A, B και C τρείς πίνακες µε στοιχεία από το σώµα K, και k K 1 Αν τα γινόµενα πινάκων A B και B C ορίζονται, τότε ορίζονται και τα γινόµενα πινάκων A (B C) και (A B) C και µάλιστα : A (B C) = (A B) C 2 Αν τα γινόµενα πινάκων A B και A C ορίζονται, τότε ορίζεται και το γινόµενο πινάκων A (B + C) και µάλιστα : A (B + C) = A B + A C 3 Αν τα γινόµενα πινάκων A C και B C ορίζονται, τότε ορίζεται και το γινόµενο πινάκων (A + B) C και µάλιστα : (A + B) C = A C + B C 4 Αν το γινόµενο πινάκων A B ορίζεται, τότε ορίζονται και τα γινόµενα πινάκων (ka) B, και A (kb) και µάλιστα : k(a B) = (ka) B = A (kb) Υπενθυµίζουµε ότι, n 1, ο µοναδιαίος n n πίνακας µε στοιχεία από το K είναι ο πίνακας : I n = Η επόµενη πρόταση περιγράφει σηµαντικές ιδιότητες του µοναδιαίου πίνακα

10 168 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙ Πρόταση 718 Εστω A M m n (K) και και B M n k (K), δύο πίνακες Τότε : A I n = A και I n B = B Ιδιαίτερα C I n = C = I n C, για κάθε τετραγωνικό n n πίνακα C M n n (K) Ορισµός 719 Ενας πίνακας A M n n (K) καλείται αντιστρέψιµος αν υπάρχει πίνακας B M n n (K), έτσι ώστε να ισχύει : A B = I n = B A Τότε ο πίνακας B καλείται αντίστροφος του A και συµβολίζεται µε A 1 Πρόταση Εστω A M n n (K) ένας αντιστρέψιµος πίνακας Τότε ο αντίστροφος του είναι µοναδικός και είναι επίσης αντιστρέψιµος µε αντίστροφο τον πίνακα A: (A 1 ) 1 = A 2 Εστω A, B M n n (K) δύο αντιστρέψιµοι πίνακες Τότε ο πίνακας A B είναι αντιστρέψιµος και ισχυει : (A B) 1 = B 1 A 1 Πρόχειρη οκιµασία ( ) a b Εστω A = M c d 2 2 (K) Να δείξετε ότι ο A είναι αντιστρέψιµος αν-ν ad bc 0 Αν αυτό ισχύει να δείξετε ότι : A 1 = ( d ad bc c ad bc b ad bc a ad bc Συµβολισµός 714 Εστω A M n n (K) ένας τετραγωνικός n n πίνακας Τότε ορίζεται το γινόµενο A A, και εποµένως, σύφωνα µε την Πρόταση 717, ορίζονται και το γινόµενο A A A A (k ϕορές, k 1), ο οποίος συµβολίζεται µε A k Προφανώς ϑα έχουµε A k A r = A k+r Πρόχειρη οκιµασία )

11 71 ΒΑΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 169 Να δείξετε ότι αν A = ( λ 1 0 λ ), τότε : ( A n λ n nλ = n 1 0 λ n ) Πρόχειρη οκιµασία Να δείξετε ότι αν A είναι ένας αντιστρέψιµος n n πίνακας, τότε για κάθε k 1 ο πίνακας A k είναι αντιστρέψιµος Ποιός είναι ο αντίστροφος του A k ; Θα δούµε τώρα µια κατασκευή η οποία, δοθέντος ενός m n πίνακα, µας ορίζει έναν n m πίνακα Ορισµός 7111 Εστω a 11 a 12 a 1j a 1n a 21 a 22 a 2j a 2n A = (a ij ) = a i1 a i2 a ij a in M m n (K) a m1 a m2 a mj a mn ένας m n πίνακας µε στοιχεία από το σώµα K Ο ανάστροφος του A ορίζεται να είναι ο n m πίνακας t A του οποίου οι γραµµές είναι οι στήλες του πίνακα A και οι στήλες του είναι οι γραµµές του πίνακα A: a 11 a 21 a i1 a m1 a 12 a 22 a i2 a m2 t A := (a ji ) = a 1j a j2 a ji a mj M n m (K) a 1n a n2 a in a nm Η επόµενη πρόταση περιγράφει τις κυριότερες ιδιότητες της µετάβασης από έναν πίνακα στον ανάστροφο του Πρόταση 7112 Εστω A = (a ij ), B = (b ij ) M m n (K) δύο m n πίνακες και C = (c ij ) M n r (K) ένας n r πίνακας µε στοιχεία από ένα σώµα K Τότε για κάθε στοιχείο k mbk, ισχύουν τα εξής : 1 t (A + B) = t A + t B

12 170 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙ 2 t (ka) = k t A 3 t (A C) = t = t C ta 4 t ( t A) = A 5 Αν D = (d ij ) M n n (K) είναι ένας αντιστρέψιµος n n πίνακας, τότε και ο ανάστροφος του t D είναι αντιστρέψιµος και ισχύει : ( t D) 1 = t (D 1 ) Η παραπάνω πρόταση έχει την ακόλουθη άµεση συνέπεια : Πόρισµα 7113 Η απεικόνιση φ : M m n (K) M n m (K), A φ(a) = t A είναι ένας ισοµορφισµός µε αντίστροφη την απεικόνιση ψ : M n m (K) M m n (K), A φ(a) = t A Επιπλέον αν m = n (οπότε οι εµπλεκόµενοι πίνακες είναι τετραγωνικοί και φ = ψ), τότε η απεικόνιση φ στέλνει αντιστρέψιµους πίνακες σε αντιστρέψιµους πίνακες και ισχύει : φ 2 = Id Mn n (K) 72 Ο Πίνακας µιας Γραµµικής Απεικόνισης Στην παρούσα ενότητα ϑα αντιστοιχίσουµε σε κάθε γραµµική απεικόνιση µεταξύ διανυσµατικών χώρων πεπερασµένης διάστασης έναν πίνακα ο οποίος εµπεριέχει όλες τις ιδιότητες της γραµµικής απεικόνισης Επιπρόσθετα ϑα δείξουµε ότι αυτή η αντιστοιχία είναι 1-1 και επί Από τώρα και στο εξής ϑεωρούµε δύο διανυσµατικούς χώρους E και F υπεράνω του σώµατος K, και µια γραµµική απεικόνιση Επιπρόσθετα υποθέτουµε ότι : f : E F 1 dim K E = n και έστω B E = { e 1, e 2,, e n } µια ϐάση του E 2 dim K F = m και έστω B F = { ε 1, ε 2,, ε m } µια ϐάση του F

13 72 Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 171 Θεωρούµε τις εικόνες f( e i ), 1 i n, των διανυσµάτων της ϐάσης B E δια- µέσου της απεικόνισης f Επειδή τα διανύσµατα f( e i ), 1 i n ανήκουν στον διανυσµατικό χώρο F και το σύνολο B F = { ε 1, ε 2,, ε m } µια ϐάση του F, έπεται ότι κάθε ένα από τα f( e i ) ϑα γράφεται µοναδικά ως γραµµικός συνδυασµός των διανυσµάτων της ϐάσης B F Εποµένως ϑα έχουµε τις ακόλουθες σχέσεις : f( e 1 ) = a 11 ɛ 1 + a 21 ɛ a i1 ɛ i + + a m1 ɛ m f( e 2 ) = a 12 ɛ 1 + a 22 ɛ a i2 ɛ i + a m2 ɛ m f( e j ) = a 1j ɛ 1 + a 2j ɛ a ij ɛ i + + a mj ɛ m f( e n ) = a 1n ɛ 1 + a 2n ɛ a in ɛ i + + a mn ɛ m Οι παραπάνω σχέσεις γράφονται συνεπτυγµένα ως εξής : j = 1, 2,, m : f( e j ) = m a ij ɛ i i=1 ( ) Ορισµός 721 Ο πίνακας της f : E F ως προς τις ϐάσεις B E και B F των E και F αντίστοιχα, ορίζεται να είναι ο m n πίνακας στοιχείων του K: a 11 a 12 a 1j a 1n a 21 a 22 a 2j a 2n M BE,B F (f) := a i1 a i2 a ij a in ( ) a m1 a m2 a mj a mn Αν E = F και επιλέξουµε B := B E = B F, τότε ο πίνακας της f ως προς τις ϐάσεις B E και B F καλείται ο πίνακας της f ως προς την ϐάση B και συµβολίζεται ως M B (f) Παρατήρηση j = 1, 2,, m, η j-στήλη του πίνακα M BE,B F (f) αποτελείται από τους συντελεστές του διανύσµατος f( e j ) όταν αυτό εκφρασθεί ως γραµµικός συνδυασµός των διανυσµάτων της ϐάσης B F του F 2 Η διαδικασία την οποία ακολουθούµε για να σχηµατίσουµε τον πίνακα µιας γραµµικής απεικόνισης f : E F ως προς τις ϐάσεις B E = {} και B F των E και F αντίστοιχα, είναι ο εξής : εφαρµόζουµε την f σε κάθε διάνυσµα

14 172 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙ e j της ϐάσης B E και ακολούθως εκφράζουµε το διάνυσµα f( e j ) ως γραµµικό συνδυασµό των διανυσµάτων της ϐάσης B F του F τότε οι συνιστώσες του f( e j ) αποτελούν την j-στήλη του πίνακα M BE,B F (f) 3 Ο Πίνακας µιας γραµµικής απεικόνισης f : E F είναι τετραγωνικός αν-ν dim K E = dim K F 4 Οπως είναι ϕανερό από τον ορισµό ο πίνακας της f εξαρτάται από τις ϐάσεις τις οποίες επιλέγουµε Για παράδειγµα έστω f : E E µια γραµµική απεικόνιση, και έστω B 1, B 2 δύο ϐάσεις του E Τότε µπορούµε να σχηµατίσουµε τους πίνακες M B1,B 2 (f), M B2,B 1 (f), M B1,B 1 (f), και M B2,B 2 (f) Γενικά οι παραπάνω πίνακες είναι διαφορετικοί Παράδειγµα 721 Εστω E ένας διανυσµατικός χώρος υπεράνω του σώµατος K µε dim K E = n, και έστω k K Θεωρούµε την γραµµική απεικόνιση (οµοθεσία µε λόγο k): f k : E E, x f k ( x) = k x Αν B είναι µια τυχούσα ϐάση του E, τότε : k k 0 M B,B (f k ) = 0 0 k Θέτοντας k = 0, έχουµε ότι f 0 = 0 είναι η µηδενική γραµµική απεικόνιση, και άρα ο πίνακας της µηδενικής γραµµικής απεικόνισης 0 : E E ως προς τυχούσα ϐάση B του E είναι ο µηδενικός n n πίνακας Επιλέγοντας k = 1, έχουµε ότι f 1 = Id E είναι η ταυτοτική γραµµική απεικόνιση, και άρα ο πίνακας της ταυτοτικής γραµµικής απεικόνισης Id E : E E ως προς τυχούσα ϐάση B του E είναι ο µοναδιαίος n n πίνακας I n Παράδειγµα 722 Εστω η γραµµική απεικόνιση f : R 3 R 3, (x, y, z) f(x, y, z) = (x, x + y, 0) Θεωρούµε τις ακόλουθες ϐάσεις του R 3 : B 1 := { e 1 = (1, 0, 0), e 2 = (0, 1, 0), e 3 = (0, 0, 1)} B 2 := { ε 1 = (1, 1, 0), ε 2 = (0, 1, 1), ε 3 = (1, 1, 1)} Τότε : M B1,B 1 (f) = , M B1,B 2 =

15 72 Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 173 Πραγµατικά : M B2,B 2 (f) = , M B2,B 1 = Παράδειγµα 723 Εστω η γραµµική απεικόνιση f : R 3 R 2, (x, y, z) f(x, y, z) = (2x + y, y z) Θεωρούµε τις ακόλουθες ϐάσεις των R 3 και R 2 : B 1 := { e 1 = (1, 0, 1), e 2 = ( 1, 1, 0), e 3 = (0, 1, 2)} B 2 := { ε 1 = (1, 0), ε 2 = (0, 1)} Τότε : Πραγµατικά : M B1,B 2 (f) = ( ) Το ακόλουθο ϐασικό ϑεώρηµα αναλύει την σχέση µεταξύ γραµµικών απεικονίσεων και πινάκων και είναι ϑεµελιώδες στην Γραµµική Άλγεβρα Θεώρηµα 723 Εστω E και F δύο διανυσµατικοί χώροι υπεράνω του σώµατος K και έστω f : E F µια γραµµική απεικόνιση Υποθέτουµε ότι dim K E = n και dim K F = m, και σταθεροποιούµε µια ϐάση B E του E και B F µια ϐάση του F Θεωρούµε τον διανυσµατικό χώρο Hom K (E, F) των γραµµικών απεικονίσεων f : E F, και τον διανυσµατικό χώρο M m n (K) των m n πινάκων µε στοιχεία από το σώµα K Τότε η απεικόνιση M η οποία στέλνει την γραµµική απεικόνιση f στον πίνακα της M BE,B F (f) ως προς τις ϐάσεις B E και B F των E και F αντίστοιχα, είναι ένας ισοµορφισµός διανυσµατικών χώρων : M : Hom K (E, F) = M m n (K), f M(f) := M BE,B F (f) Η ακόλουθη πρόταση µας δίνει πως από πίνακες µεταβαίνουµε σε γραµ- µικές απεικονίσεις, χωρίς να γνωρίζουµε εκ των προτέρων ότι µας έχουν δοθεί κάποιοι συγκεκριµένοι διανυσµατικοί χώροι Πρόταση 724 Εστω A = (a ij ) M m n (K) ένας m n πίνακας µε στοιχεία από το σώµα K Τότε η απεικόνιση : f A : Σ n (K) Σ m (K)

16 174 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙ η οποία ορίζεται ως εξής f A ( X) := A X, δηλαδή : x 1 a 11 a 12 a 1j a 1n x 2 a 21 a 22 a 2j a 2n X = f A x i a i1 a i2 a ij a in x n a m1 a m2 a mj a mn είναι µια γραµµική απεικόνιση και ο πίνακας της ως προς τις κανονικές ϐάσεις B Σn(K) και B Σn(K) των διανυσµατικών χώρων Σ n (K) και Σ m (K) είναι ο A: M BΣn(K),B Σn(K) (f A ) = A x 1 x 2 x i x n Ασκηση 724 Να δείξετε ότι η απεικόνιση : G : M m n (K) Hom K (Σ n (K), Σ m (K), A G(A) := f A είναι ένας ισοµορφισµός διανυσµατικών χώρων Παράδειγµα 725 Θα δείξουµε τώρα ότι ο ισοµορφισµός του Θεωρήµατος 723 στέλνει την σύνθεση γραµµικών απεικονίσεων µεταξύ διανυσµατικών χώρων στο γινόµενο των πινάκων τους ως προς κάποιες επιλεγµένες ϐάσεις των χώρων Θεώρηµα 725 Εστω E, F και G τρεις διανυσµατικοί χώροι υπεράνω του σώµατος K και έστω f g E F G δύο γραµµικές απεικονίσεις Υποθέτουµε ότι dim K E = n, dim K F = m, και dim K G = r, και σταθεροποιούµε µια ϐάση B E του E, µια ϐάση B F του F, και µια ϐάση B G του G Τότε ο πίνακας της σύνθεσης g f : E G ως προς τις ϐάσεις B E και B G των E και G είναι το γινόµενο των πινάκων των γραµµικών απεικονίσεων f και g ως προς τι ϐάσεις B E και B F, και B F και B G αντίστοιχα : M BE,B G (g f) = M BF,B G (g) M BE,B F (f)

17 73 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ Αλλαγή Βάσης και Συνιστωσών Στην παρούσα ενότητα ϑα δούµε έναν τρόπο ο οποίος µας επιτρέπει να πε- ϱάσουµε από µια ϐάση ενός διανυσµατικού χώρου σε µια άλλη ϐάση του ίδιου χώρου Επίσης ϑα δούµε πως αλλάζουν οι συνιστώσες ενός διανύσµατος όταν αλλάξουµε ϐάση, και πως αλλάζει ο πίνακας µιας γραµµικής απεικόνισης όταν αλλάξουµε ϐάσεις στους διανυσµατικούς χώρους στους οποίους είναι ορισµένη η γραµµική απεικόνιση Εστω E ένας διανυσµατικός χώρος υπεράνω του K Εστω ότι dim K E = n και έστω B := { e 1, e 2,, e n } B := { ε 1, ε 2,, ε n } δύο τυχούσες ϐάσεις του E Τότε κάθε διάνυσµα της ϐάσης B γράφεται κατά µοναδικό τρόπο ως γραµ- µικός συνδυασµός των διανυσµάτων της ϐάσεις B: ε 1 = a 11 e 1 + a 21 e a n1 e n ε 2 = a 12 e 1 + a 22 e a n2 e n ε n = a 1n e 1 + a 2n e a nn e n ή περισσοτερο αναλυτικά : j = 1, 2,, n : ε j = n a ij e i i=1 Ορισµός 731 Ο πίνακας µετάβασης από την ϐάση B στην ϐάση B ορί- Ϲεται να είναι ο τετραγωνικός n n πίνακας : a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n M B,B := a n1 a n2 a nn Παρόµοια κάθε διάνυσµα της ϐάσης B γράφεται κατά µοναδικό τρόπο ως γραµµικός συνδυασµός των διανυσµάτων της ϐάσεις B : e 1 = b 11 ε 1 + b 21 ε b n1 ε n

18 176 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙ ή περισσοτερο αναλυτικά : e 2 = b 12 ε 1 + b 22 ε b n2 ε n e n = b 1n ε 1 + b 2n ε b nn ε n i = 1, 2,, n : e j = n b ki ε k Ορισµός 732 Ο πίνακας µετάβασης από την ϐάση B στην ϐάση B ορί- Ϲεται να είναι ο τετραγωνικός n n πίνακας : b 11 b 12 b 1n b 21 b 22 b 2n M B,B := b n1 b n2 b nn k=1 Παράδειγµα 731 Εστω οι ακόλουθες ϐάσεις του R 3 : B = { e 1 = (2, 0, 0), e 2 = ( 3, 1, 0), e 3 = (0, 2, 1 2 } B = { ε 1 = (1, 1, 0), ε 2 = (1, 0, 1), ε 3 = (0, 1, 2} Τότε ο πίνακας µετάβασης από την ϐάση B στην ϐάση B είναι ο εξής : M B,B = Πρόχειρη οκιµασία Να ϐρεθεί ο πίνακας µετάβασης M B,B για τις ϐάσεις του παραπάνω παραδείγµατος Παράδειγµα 732 Θεωρούµε την κανονική ϐάση B = { e 1 = (1, 0,, 0), e 2 = (0, 1,, 0),, e n = (0, 0,, 1)} του διανυσµατικού χώρου K n Θεωρούµε επίσης µια διαφορετική τυχούσα ϐάση B = { ε 1 = (a 11, a 21,, a n1 ), ε 2 = (a 12, a 22,, a n2 ),, ε n = (a 1n, a 2n,, a nn )}

19 73 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ 177 του K n Τότε ο πίνακας µετάβασης από την ϐάση την κανονική ϐάση B στην τυχούσα ϐάση B είναι ο n n που προκύπτει αν µετατρέψουµε τα διανύσµατα ε i σε στήλες : a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n M B,B := a n1 a n2 a nn Είναι εύλογο να αναρωτηθούµε τι σχέση έχουν οι πίνακες µετάβασης µεταξύ δύο ϐάσεων ενός διανυσµατικού χώρου Την απάντηση την δίνει το ακόλουθο ϑεώρηµα Θεώρηµα 733 Εστω E ένας διανυσµατικός χώρος υπεράνω του K, και έστω B := { e 1, e 2,, e n } B := { ε 1, ε 2,, ε n } δύο τυχούσες ϐάσεις του E Τότε ο πίνακας µετάβασης M B,B από την ϐάση B στην ϐάση B είναι αντιστρέψιµος και ο αντίστροφος του είναι ο πίνακας µετάβασης M B,B από την ϐάση B στην ϐάση B: M B,B = M 1 B,B Εστω, όπως και πριν, E ένας διανυσµατικός χώρος υπεράνω του σώµατος K, και έστω B := { e 1, e 2,, e n } B := { ε 1, ε 2,, ε n } δύο ϐάσεις του E Τότε κάθε διάνυσµα x E γράφεται κατά µοναδικό τρόπο ως γραµµικός συνδυασµός των διανυσµάτων των ϐάσεων B και B : x = x 1 e 1 + x 2 e x n e n = x = x 1 ε 1 + x 2 ε x n ε n = n x i e i i=1 n x i ε i i=1

20 178 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙ Θεωρούµε τα διανύσµατα στήλες : x 1 x 2 X = x i x n X = x 1 x 2 x i x n (71) τα οποία καλούνται τα διανύσµατα-στήλες των συνιστωσών του x ως προς τις ϐάσεις B και B Η επόµενη πρόταση περιγράφει πως αλλάζουν οι συνιστώσες του διανύσµατος x ως προς τις ϐάσεις B και B Πρόταση 734 Ισχύοουν οι ακόλουθες σχέσεις : X = M B,B X = M 1 B,B X και X = MB,B X = M 1 B,B X Περισσότερο αναλυτικά : k = 1, 2, n : x k = n n a ki x i x k = b ki x i i=1 i=1 όπου : M B,B = (a ij ) και M B,B = (b ij ) 74 Ισοδύναµοι και Οµοιοι Πίνακες Στην παρούσα ενότητα ϑα µελετήσουµε πως αλλάζει ο πίνακας µιας γραµµικής απεικόνισης όταν αλλάξουµε ϐάσεις Από τώρα και στο εξής υποθέτουµε ότι µας έχουν δοθεί τα ακόλουθα : 1 E είναι ένας διανυσµατικός χώρος υπεράνω του σώµατος K µε dim K E = n, και έστω B E και B E δύο ϐάσεις του : B E := { e 1, e 2,, e n }, B E := { e 1, e 2,, e n} 2 F είναι ένας διανυσµατικός χώρος υπεράνω του σώµατος K µε dim K F = m, και έστω B F και B F δύο ϐάσεις του : B F := { ε 1, ε 2,, ε m }, B F := { ε 1, ε 2,, ε m},

21 74 ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ f : E F είναι µια γραµµική απεικόνιση Συµβολίζουµε µε : 4 A = M BE,B F (f) τον πίνακα της f ως προς τις ϐάσεις B E και B F των E και F: A = (a ij ) := M BE,B F M m n (K) 5 A = M B E,B (f) τον πίνακα της f ως προς τις ϐάσεις B F E και B F των E και F: A = (a ij) := M B E,B M m n(k) F 6 P = M BE,B E τον πίνακα µετάβασης από την ϐάση B E στην ϐάση B E : P = (p ij ) := M BE,B E M n n(k) Τότε από το Θεώρηµα 733 γνωρίζουµε ότι ο πίνακας µετάβασης από την ϐάση B E στην ϐάση B E είναι ο P 1, δηλαδή : P 1 = M B E,B E 7 Q = M BF,B F τον πίνακα µετάβασης από την ϐάση B F στην ϐάση B F : Q = (q ij ) := M BF,B F M m m(k) Τότε από το Θεώρηµα 733 γνωρίζουµε ότι ο πίνακας µετάβασης από την ϐάση B F στην ϐάση B F είναι ο Q 1, δηλαδή : Q 1 = M B F,B F Σκοπός µας είναι να δείξουµε ότι A = Q 1 A P χρειαζόµαστε κάποια προεργασία Γι αυτό το σκοπό Εστω x E ένα τυχόν διάνυσµα του E, το οποίο το εκφράζουµε ως γραµ- µικό συνδυασµό των διανυσµάτων των ϐάσεων B E και B E : x = x 1 e 1 + x 2 e x n e n = x = x 1 e 1 + x 2 e x n e n = n x i e i (72) i=1 n x i e i (73) Συµβολίζουµε µε X και X τα διανύσµατα-στήλες των συνιστωσών του x ως προς τις ϐάσεις B E και B E όπως στην σχέση?? Τότε από την Πρόταση 734, έχουµε τις σχέσεις : i=1 X = P X, X = P 1 X (74)

22 180 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙ Εφαρµόζουµε την γραµµική απεικόνιση f στο διάνυσµα x και έστω y = f( x) Εν συνεχεία εκφράζουµε το y ως γραµµικό συνδυασµό των διανυσµάτων των ϐάσεων B F και B F : f( x) = y = y 1 ε 1 + y 2 ε y n ε m = f( x) = y = y 1 ε 1 + y 2 ε y n ε n = m x i ε i (75) i=1 m x i ε i (76) i=1 Συµβολίζουµε µε Y και Y τα διανύσµατα-στήλες των συνιστωσών του y = f( x) ως προς τις ϐάσεις B F και B F όπως στην σχέση?? Τότε από την Πρόταση 734, έχουµε τις σχέσεις : Y = Q Y, Y = Q 1 Y (77) Λήµµα 741 Τα διάνυσµατα-στήλες X και Y των συνιστωσών των διανυσµάτων x και y = f( x) ως προς τις ϐάσεις B E και B F τν E και F αντίστοιχα, συνδέονται µε τον ακόλουθο τύπο : Y = A X (78) ή περισσότερο αναλυτικά : m i = 1, 2,, m : y i = a i1 x 1 + a i2 x a in x n = a ij x j (79) j=1 Θεώρηµα 742 Εστω f : E F µια γραµµική απεικόνιση µεταξύ διανυσµατικών υπεράνω ενός σώµατος K Επιλέγουµε δύο τυχούσες ϐάσεις B E και B E του E, και δύο τυχούσες ϐάσεις B F και B F του F Εστω A ο πίνακας της f ως προς τις ϐάσεις B E και B F και έστω A ο πίνακας της f ως προς τις ϐάσεις B E και B F Τέλος έστω P ο πίνακας µετάβασης από την ϐάση B E στην ϐάση B E του E, και έστω Q ο πίνακας µετάβασης από την ϐάση B F στην ϐάση B F του F Τότε ισχύει ο ακόλουθος τύπος : A = Q 1 A P

23 74 ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 181 Το Θεώρηµα 742 µας οδηγεί στον ακόλουθο ορισµό Ορισµός 743 Εστω A, A M m n (K) δύο m n πίνακες µε στοιχεία από ένα σώµα K Οι πίνακες A και A καλούνται ισοδύναµοι αν υπάρχει ένας αντιστρέψιµος n n πίνακας P M n n (K) και ένας αντιστρέψιµος m m πίνακας Q M m m (K), έτσι ώστε : A = Q 1 A P Θεώρηµα 744 ύο πίνακες A, A M m n (K) είναι ισοδύναµοι αν-ν είναι πίνακες µιας γραµµικής απεικόνισης f : E F, όπου dim K E = n και dim K F = m, ως προς διαφορετικές ϐάσεις των E και F Υποθέτουµε τώρα ότι E = F και ϑέτουµε B E = B F και B E = B F, στα παραπάνω δεδοµένα Εποµένως έχουµε µια γραµµική απεικόνιση f : E E και δύο ϐάσεις του E: B E := { e 1, e 2,, e n }, B E := { e 1, e 2,, e n} Οπως προηγουµένως, έστω A = M B,B (f) ο πίνακας της f στην ϐάση B και A = M B,B (f) ο πίνακας της f στην ϐάση B Επίσης έστω P = M B,B ο πίνακας µετάβασης από την ϐάση B στην ϐάση B Τότε, σύµφωνα µε το Θεώρηµα 733, ο πίνακας µετάβασης Q = M B,B από την ϐάση B στην ϐάση B είναι Q = P 1 Εποµένως, σύµφωνα µε το Θεώρηµα 742, ϑα έχουµε A = P 1 A P Αυτή η σχέση τετραγωνικών πινάκων µας οδηγεί στον ακόλουθο ορισµό Ορισµός 745 Εστω A, A M m n (K) δύο τετραγωνικοί n n πίνακες µε στοιχεία από ένα σώµα K Οι πίνακες A και A καλούνται όµοιοι αν υπάρχει ένας αντιστρέψιµος n n πίνακας P M n n (K)έτσι ώστε : A = P 1 A P Η παρπάνω ανάλυση µας οδηγεί στο ακόλουθο ϐασικό Θεώρηµα, το οποίο είναι ειδική περίπτωση του Θεωρήµατος 744 Θεώρηµα 746 ύο τετραγωνικοί πίνακες A, A M n n (K) είναι όµοιοι αν-ν είναι πίνακες µιας γραµµικής απεικόνισης f : E E, όπου dim K E = n, ως προς διαφορετικές ϐάσεις του E

24 182 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙ Παράδειγµα 741 Εστω f : R 3 R 3 η γραµµική απεικόνιση η οποία ορίζεται ως εξής : f : R 3 R 3, (x, y, z) f(x, y, z) = (x, x + y, 0) Θεωρούµε τις ακόλουθες ϐάσεις του R 3 : B 1 := { e 1 = (1, 0, 0), e 2 = (0, 1, 0), e 3 = (0, 0, 1)} όπως στο Παράδειγµα 722 B 2 := { e 1 = (1, 1, 0), e 2 = (0, 1, 1), e 3 = (1, 1, 1)} Στο σύνολο M m n (K) ορίζουµε µια σχέση ως εξής : A, B M m n (K) : A B οι πίνακες A, B είναι ισοδύναµοι δηλαδή : A B αν-ν υπάρχει ένας αντιστρέψιµος πίνακας P M n n (K) και ένας αντιστρέψιµος m m πίνακας Q M m m (K), έτσι ώστε : B = Q 1 A P Πρόταση 747 Η σχέση m n είναι µια σχέση ισοδυναµίας στο σύνολο M m n (K) των m n πινάκων Περιοριζόµενοι σε τετραγωνικούς n n πίνακες έχουµε ανάλογα τον ακόλουθο ορισµό και την ακόλουθη πρόταση Στο σύνολο M n n (K) ορίζουµε µια σχέση n n ως εξής : A, B M m n (K) : A n n B οι πίνακες A, B είναι όµοιοι δηλαδή : A n n B αν-ν υπάρχει ένας αντιστρέψιµος πίνακας P M n n (K) έτσι ώστε : B = P 1 A P Πρόταση 748 Η σχέση οµοιότητας n n είναι µια σχέση ισοδυναµίας στο σύνολο M n n (K) των n n πινάκων

25 74 ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΙ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 183 Σύµφωνα µε τις Προτάσεις 747 και 748 η σχέση m n διαµερίζει το σύνολο M m n (K) σε κλάσεις ισοδυναµίας (ισοδύναµων πινάκων), και η σχέση n n διαµερίζει το σύνολο M n n (K) σε κλάσεις ισοδυναµίας (όµοιων πινάκων) ύο από τους ϐασικότερους σκοπούς της Γραµµικής Άλγεβρας είναι : (α) η εύρεση των πλέον απλών αντιπροσώπων σε κάθε κλάση ισοδυναµίας ή οµοιότητας, και (β) η εύρεση ιδιοτήτων πινάκων οι οποίες ισχύουν για κάθε πίνακα ο οποίος ανήκει σε µια δεδοµένη κλάση ισοδυναµίας η οµοιότητας Στα επόµενα Κεφάλαια ϑα δούµε κάποιες από αυτές τις ιδιότητες

26 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙ

27 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τέλος Ενότητας

28 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους Σημειώματα Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης «Γραμμική Άλγεβρα Ι» Έκδοση: 10 Ιωάννινα 2014 Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή, Διεθνής Έκδοση 40 [1] ή μεταγενέστερη [1]

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Βαθµίδα Πίνακα. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Βαθµίδα Πίνακα. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Βαθµίδα Πίνακα Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 8 Βαθµιδα Πινακα Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε την ϐαθµίδα ενός πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Κανονική Μορφή Fitting Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 26 5. Κανονική Μορφή Fitting Εστω A M n

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών

Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Πράξεις επί Συνόλων και Σώµατα Αριθµών Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 1 Εισαγωγη : Πραξεις επι Συνολων και Σωµατα Αριθµων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Παραγοντοποιήσεις Πινάκων και Γραµµικών Απεικονίσεων Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 82 13 Παραγοντοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Η Κανονική Μορφή Jordan - I Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 35 7 Η Κανονική Μορφή Jordan - I Στην

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Ενότητα: Σταθµητοί Χώροι και Ευκλείδειοι Χώροι Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 59 Μέρος 2. Ευκλείδειοι

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 4 ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Γραµµικές Απεικονίσεις. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Γραµµικές Απεικονίσεις. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Γραµµικές Απεικονίσεις Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 5 Γραµµικες Απεικονισεις Στην άλγεβρα, και γενικότερα στα Μαθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγη : Πραξεις επι Συνολων και Σωµατα Αριθµων

Εισαγωγη : Πραξεις επι Συνολων και Σωµατα Αριθµων Περιεχόµενα 1 Εισαγωγη : Πραξεις επι Συνολων και Σωµατα Αριθµων 3 11 Ο Χώρος των Ελευθέρων ιανυσµάτων 3 12 Εσωτερικές και Εξωτερικές Πράξεις 8 13 Η έννοια του σώµατος 9 2 ιανυσµατικοι Χωροι 13 21 ιανυσµατικοί

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Οι Οµάδες τάξης pq, p, q: πρώτοι αριθµοί Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 246 6. Οι Οµάδες τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηµιαπλοί ακτύλιοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηµιαπλοί ακτύλιοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηµιαπλοί ακτύλιοι Είδαµε στο κύριο θεώρηµα του προηγούµενου κεφαλαίου ότι κάθε δακτύλιος διαίρεσης έχει την ιδιότητα κάθε πρότυπο είναι ευθύ άθροισµα απλών προτύπων. Εδώ θα χαρακτηρίσουµε όλους

Διαβάστε περισσότερα

G = a. H = g n. a m = a nq+r = a nq a r = (a n ) q a r = a r = (a n ) q a m. h = a m = a nq = (a n ) q a n

G = a. H = g n. a m = a nq+r = a nq a r = (a n ) q a r = a r = (a n ) q a m. h = a m = a nq = (a n ) q a n 236 5. Ταξινόµηση Κυκλικών Οµάδων και των Υποοµάδων τους Στην παρούσα ενότητα ϑα ταξινοµήσουµε τις κυκλικές οµάδες, τις υποοµάδες τους, και τους γεννήτο- ϱές τους. Οι ταξινοµήσεις αυτές ϑα ϐασιστούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Γραµµική Ανεξαρτησία, Βάσεις και ιάσταση. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι. Ενότητα: Γραµµική Ανεξαρτησία, Βάσεις και ιάσταση. Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Γραμμική Άλγεβρα Ι Ενότητα: Γραµµική Ανεξαρτησία, Βάσεις και ιάσταση Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 4 Γραµµικη Ανεξαρτησια, Βασεις και ιασταση Στο

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 ιδασκοντες: Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τοπολογία

Εισαγωγή στην Τοπολογία Ενότητα: Συνεκτικότητα Γεώργιος Κουµουλλής Τµήµα Μαθηµατικών Αδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. ρ Χρήστου Νικολαϊδη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. ρ Χρήστου Νικολαϊδη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ρ Χρήστου Νικολαϊδη Δεκέμβριος Περιεχόμενα Κεφάλαιο : σελ. Τι είναι ένας πίνακας. Απλές πράξεις πινάκων. Πολλαπλασιασμός πινάκων.

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 7

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 7 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 7 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ. Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://www.math.uoi.gr/ abeligia/linearalgebrai/lai.html

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 9: Εσωτερική πράξη και κλάσεις ισοδυναμίας - Δομές Ισομορφισμοί Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

x 2 = x 2 1 + x 2 2. x 2 = u 2 + x 2 3 Χρησιµοποιώντας το συµβολισµό του ανάστροφου, αυτό γράφεται x 2 = x T x. = x T x.

x 2 = x 2 1 + x 2 2. x 2 = u 2 + x 2 3 Χρησιµοποιώντας το συµβολισµό του ανάστροφου, αυτό γράφεται x 2 = x T x. = x T x. Κεφάλαιο 4 Μήκη και ορθές γωνίες Μήκος διανύσµατος Στο επίπεδο, R 2, ϐρίσκουµε το µήκος ενός διανύσµατος x = (x 1, x 2 ) χρησιµοποιώντας το Πυθαγόρειο ϑεώρηµα : x 2 = x 2 1 + x 2 2. Στο χώρο R 3, εφαρµόζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Συγγραφική Οµάδα : ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΣΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΙΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΛΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΑΛΕΛΛΗ 2 Πρόλογος Το ϐιβλίο αυτό στοχεύει στη διδασκαλία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αναπαραστάσεις Πεπερασµένων Οµάδων Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αναπαραστάσεις Πεπερασµένων Οµάδων Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Αναπαραστάσεις Πεπερασµένων Οµάδων Ι Χρησιµοποιώντας το θεώρηµα του Weddebu για ηµιαπλούς δακτυλίους αναπτύσσουµε εδώ τις πρώτες προτάσεις από τη θεωρία των αναπαραστάσεων και αρακτήρων πεπερασµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Προτεινοµενες Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 25 Φεβρουαβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ: Διανυσματικοί Χώροι (1) ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βλάμος Παναγιώτης ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ: Διανυσματικοί Χώροι (1) ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βλάμος Παναγιώτης ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διανυσματικοί Χώροι (1) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Βλάμος Παναγιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Τανυστικά Γινόµενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Τανυστικά Γινόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Τανυστικά Γινόµενα Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουµε την έννοια του τανυστικού γινοµένου προτύπων. Θα είµαστε συνοπτικοί καθώς αναπτύσσουµε µόνο εκείνες τις στοιχειώδεις προτάσεις που θα βρουν εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος

Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές ΙΙ Ενότητα: Ιδεώδη και Περιοχές κυρίων Ιδεωδών Διδάσκων: Καθηγητής Μαρμαρίδης Νικόλαος - Θεοδόσιος Τμήμα: Μαθηματικών 13 Ι Π Ι Για το σύμβολο δεχόμαστε ότι n N {0},

Διαβάστε περισσότερα

ακτύλιοι : Βασικές Ιδιότητες και Παραδείγµατα

ακτύλιοι : Βασικές Ιδιότητες και Παραδείγµατα Κεφάλαιο 7 ακτύλιοι : Βασικές Ιδιότητες και Παραδείγµατα Στο παρόν Κεφάλαιο ϑα µελετήσουµε την ϑεµελιώδη έννοια του δακτυλίου, ϑα αναπτύξουµε τις ϐασικές ιδιότητες δακτυλίων και ϑα αναλύσουµε µια σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Ευκλείδειοι Χώροι. Ορίζουµε ως R n, όπου n N, το σύνολο όλων διατεταµένων n -άδων πραγµατικών αριθµών ( x

Ευκλείδειοι Χώροι. Ορίζουµε ως R n, όπου n N, το σύνολο όλων διατεταµένων n -άδων πραγµατικών αριθµών ( x Ευκλείδειοι Χώροι Ορίζουµε ως R, όπου N, το σύνολο όλων διατεταµένων -άδων πραγµατικών αριθµών x, x,, x ) Tο R λέγεται ευκλείδειος -χώρος και τα στοιχεία του λέγονται διανύσµατα ή σηµεία Το x i λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Πίνακες Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Πίνακες Μητρώα Πίνακας: Ορθογώνια διάταξη αριθμών σε γραμμές και στήλες

Διαβάστε περισσότερα

0 + a = a + 0 = a, a k, a + ( a) = ( a) + a = 0, 1 a = a 1 = a, a k, a a 1 = a 1 a = 1,

0 + a = a + 0 = a, a k, a + ( a) = ( a) + a = 0, 1 a = a 1 = a, a k, a a 1 = a 1 a = 1, I ΠΙΝΑΚΕΣ 11 Σώμα 111 Ορισμός: Ενα σύνολο k εφοδιασμένο με δύο πράξεις + και ονομάζεται σώμα αν ικανοποιούνται οι παρακάτω ιδιότητες: (Α (α (Προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης (a + b + c = a + (b +

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ. Ενότητα: Όρια και συνέχεια συναρτήσεων. Διδάσκων: Ιωάννης Γιαννούλης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ. Ενότητα: Όρια και συνέχεια συναρτήσεων. Διδάσκων: Ιωάννης Γιαννούλης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ Ενότητα: Όρια και συνέχεια συναρτήσεων Διδάσκων: Ιωάννης Γιαννούλης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 2 Ορια και συνέχεια συναρτήσεων 2.1 Πραγµατικές συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3β. Ελεύθερα Πρότυπα (µέρος β)

Κεφάλαιο 3β. Ελεύθερα Πρότυπα (µέρος β) Κεφάλαιο 3β Ελεύθερα Πρότυπα (µέρος β) Ο σκοπός µας εδώ είναι να αποδείξουµε το εξής σηµαντικό αποτέλεσµα. 3.3.6 Θεώρηµα Έστω R µια περιοχή κυρίων ιδεωδών, F ένα ελεύθερο R-πρότυπο τάξης s < και N F. Τότε

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί

Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER Διδάσκων : Επίκ Καθ Κολάσης Χαράλαμπος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 8: Σχέσεις - Πράξεις Δομές Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Ελεύθερα Πρότυπα. στοιχείων του Μ καλείται βάση του e λ παράγει το Μ, και ii) κάθε m M γράφεται κατά µοναδικό

Κεφάλαιο 3. Ελεύθερα Πρότυπα. στοιχείων του Μ καλείται βάση του e λ παράγει το Μ, και ii) κάθε m M γράφεται κατά µοναδικό Κεφάαιο 3 Εεύθερα Πρότυπα 3.1 Εεύθερα Πρότυπα Έστω Μ ένα R-πρότυπο. Μια οικογένεια Μ αν ) το σύνοο { Λ} τρόπο ως άθροισµα της µορφής πεπερασµένο πήθος από τα ( e ) στοιχείων του Μ καείται βάση του e παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχείς συναρτήσεις πολλών µεταβλητών. ε > υπάρχει ( ) ( )

Συνεχείς συναρτήσεις πολλών µεταβλητών. ε > υπάρχει ( ) ( ) Συνεχείς συναρτήσεις πολλών µεταβλητών 7 Η Ευκλείδεια απόσταση που ορίσαµε στον R επιτρέπει ( εκτός από τον ορισµό των ορίων συναρτήσεων και ακολουθιών και τον ορισµό της συνέχειας συναρτήσεων της µορφής

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικά Σήματα και Τηλεπικοινωνιές

Στοχαστικά Σήματα και Τηλεπικοινωνιές Στοχαστικά Σήματα και Τηλεπικοινωνιές Ενότητα 2: Ανασκόπηση Στοιχείων Γραμμικής Άλγεβρας Καθηγητής Κώστας Μπερμπερίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Παρουσίαση/υπενθύμιση

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. { 1,2,3,..., n,...

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. { 1,2,3,..., n,... KΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Βασικές έννοιες διαιρετότητας Θα συµβολίζουµε µε, τα σύνολα των φυσικών αριθµών και των ακεραίων αντιστοίχως: {,,3,,, } { 0,,,,, } = = ± ± ± Ορισµός Ένας φυσικός αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικός Οµιλος ΒΙΤΑΛΗ

Εκπαιδευτικός Οµιλος ΒΙΤΑΛΗ Πίνακες ρ. Κωνσταντίνος Κυρίτσης Μακράς Στοάς 7 & Εθνικής Αντιστάσεως Πειραιάς 185 31 12 Μαρτίου 2009 Περίληψη Οι παρούσες σηµειώσεις αποτελούν µια σύνοψη της ϑεωρίας και της άλγεβρας των πινάκων. Το ϕυλλάδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 5 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt206/nt206.html Πέµπτη 6 Νεµβρίου 206 Ασκηση. Να δειχθεί ότι

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 5 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Παρασκευή 16 & Τετάρτη 21 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών

Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών Ενότητα 11: Διανύσματα (Φροντιστήριο) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα Ενότητα: Ασκήσεις 1 Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Σελίδα 2 1. Σκοποί ενότητας... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ( , c Ε. Γαλλόπουλος) ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. Ε. Γαλλόπουλος. ΤΜΗΥΠ Πανεπιστήµιο Πατρών. ιαφάνειες διαλέξεων 28/2/12

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ( , c Ε. Γαλλόπουλος) ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ. Ε. Γαλλόπουλος. ΤΜΗΥΠ Πανεπιστήµιο Πατρών. ιαφάνειες διαλέξεων 28/2/12 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ε. Γαλλόπουλος ΤΜΗΥΠ Πανεπιστήµιο Πατρών ιαφάνειες διαλέξεων 28/2/12 Μαθηµατική Οµάδα Οµάδα είναι ένα σύνολο F µαζί µε µία πράξη + : F F F έτσι ώστε (Α1) α + (β + γ) = (α + β) + γ για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συνθήκες Αλυσίδων Μελετάµε εδώ τη συνθήκη της αύξουσας αλυσίδας υποπροτύπων και τη συνθήκη της φθίνουσας αλυσίδας υποπροτύπων. Αυτές συνδέονται µεταξύ τους µε την έννοια της συνθετικής σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt014/nt014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 3

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 3 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laihtml

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. Ιδιότητες & Εφαρµογές

Κ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. Ιδιότητες & Εφαρµογές Κ Ι ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ Ιδιότητες & Εφαρµογές ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ Έστω 2 2 πίνακας: a b A= c d Όπως γνωρίζουµε, η ορίζουσα του Α είναι ο αριθµός a

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Εννοιες. 1.1 Σύνολα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Εννοιες. 1.1 Σύνολα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Εννοιες Σ αυτό το κεφάλαιο ϑα αναφερθούµε συνοπτικά σε ϐασικές έννοιες για σύνολα και απεικονίσεις. Επιπλέον, ϑα αναφερθούµε στη µέθοδο της επαγωγής, η οποία αποτελεί µία από τις

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ. Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Εκπαιδευτικο Υλικο Μαθηµατος Ακαδηµαϊκο Ετος 011-01 ιδασκοντες: Ν Μαρµαρίδης - Α Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://wwwmathuoigr/ abeligia/linearalgebrai/laiihtml

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 9 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 12 Μαίου 2016 Ασκηση 1. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 - Εργαστήριο

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 - Εργαστήριο Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 - Εργαστήριο Ενότητα 2: Δημιουργία και Επεξεργασία διανυσμάτων και πινάκων μέσω του Matlab Διδάσκουσα: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο.

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1 Τελεστές και πίνακες 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. Ανάλογα, τελεστής είναι η απεικόνιση ενός διανύσματος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων. Μαθηµατικά Ι Ακαδ. Έτος 2009-10 1/58

Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων. Μαθηµατικά Ι Ακαδ. Έτος 2009-10 1/58 Φρ. Κουτελιέρης Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων Τηλ. 26410741964196 E-mail fkoutel@cc.uoi.gr ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Μαθηµατικά Ι Ακαδ. Έτος 2009-10 1/58 Γραµµική άλγεβρα...... είναι τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Λογισμός 4. Ενότητα 3: Το Θεώρημα του Lebesgue. Μιχ. Γ. Μαριάς Τμήμα Μαθηματικών

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Λογισμός 4. Ενότητα 3: Το Θεώρημα του Lebesgue. Μιχ. Γ. Μαριάς Τμήμα Μαθηματικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Το Θεώρημα του Lebesgue. Μιχ. Γ. Μαριάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ. Ενότητα: Ο Ευκλείδειος Χώρος. Διδάσκων: Ιωάννης Γιαννούλης. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ. Ενότητα: Ο Ευκλείδειος Χώρος. Διδάσκων: Ιωάννης Γιαννούλης. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ Ενότητα: Ο Ευκλείδειος Χώρος Διδάσκων: Ιωάννης Γιαννούλης Τμήμα: Μαθηματικών Κεφάλαιο 1 Ο Ευκλείδειος χώρος R n 1.1 Αλγεβρική δοµή Ο Ευκλείδειος χώρος R n είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ελλειπτικές Καµπύλες

Εισαγωγή στις Ελλειπτικές Καµπύλες Εισαγωγή στις Ελλειπτικές Καµπύλες Αριστείδης Κοντογεώργης Τµήµα Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Αθηνών. 4 Νοεµβρίου 2014, 1/19 Το ϑεώρηµα Riemann-Roch Θεωρούµε µια επιφάνεια Riemann M και το σώµα των F των

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Γραφημάτων. Ενότητα: Εισαγωγή σε βασικές έννοιες. Διδάσκων: Λέκτορας Xάρης Παπαδόπουλος. Τμήμα: Μαθηματικών

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Γραφημάτων. Ενότητα: Εισαγωγή σε βασικές έννοιες. Διδάσκων: Λέκτορας Xάρης Παπαδόπουλος. Τμήμα: Μαθηματικών Τίτλος Μαθήματος: Θεωρία Γραφημάτων Ενότητα: Εισαγωγή σε βασικές έννοιες Διδάσκων: Λέκτορας Xάρης Παπαδόπουλος Τμήμα: Μαθηματικών Θεωρία Γραφημάτων Χάρης Παπαδόπουλος 2012, Διάλεξη Κεφαλαίου 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 11: Αριθμητική υπολοίπων-δυνάμεις Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 1-2-ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΝΗΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 1-2-ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΝΗΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 1-2-ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΠΑΝΗΠΙΣΤΗΜΙΟΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Ένας πίνακας Α με στοιχεία από το σύνολο F (συνήθως θεωρούμε τα σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αδιάσπαστοι, p-κυκλικοί, συνεπώς διατεταγµένοι πίνακες και γραφήµατα Νικόλαος Μισυρλής Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 2 Σεπτεµβρίου 2015 Νικόλαος Μισυρλής Επιστηµονικοί Υπολογισµοί 1 / 35 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα

Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα Γραμμική Άλγεβρα και Μαθηματικός Λογισμός για Οικονομικά και Επιχειρησιακά Προβλήματα Ενότητα: Γραμμικοί Μετασχηματισμοί Ανδριανός Ε Τσεκρέκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Σελίδα Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 4. Συστήµατα διαφορικών εξισώσεων

Kεφάλαιο 4. Συστήµατα διαφορικών εξισώσεων 4 Εισαγωγή Kεφάλαιο 4 Συστήµατα διαφορικών εξισώσεων Εστω διανυσµατικό πεδίο F: : F=F( r), όπου r = ( x, ) και Fr είναι η ταχύτητα στο σηµείο r πχ ενός ρευστού στο επίπεδο Εστω ότι ψάχνουµε τις τροχιές

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Πολυδιάστατοι πίνακες. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Πολυδιάστατοι πίνακες. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Υπολογιστές Ι Πολυδιάστατοι πίνακες Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε κάθε τετραγωνικό πίνακα ) τάξης n θα αντιστοιχίσουμε έναν πραγματικό ( ij αριθμό, τον οποίο θα ονομάσουμε ορίζουσα του πίνακα. Η ορίζουσα θα συμβολίζεται det ή Α ή n n

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Πιθανότητες. Συνδυαστική Ανάλυση Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπλέκας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Πιθανότητες. Συνδυαστική Ανάλυση Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπλέκας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πιθανότητες Συνδυαστική Ανάλυση Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπλέκας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. nn n n

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. nn n n ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 Ο αλγόριθµος Gauss Eστω =,3,, µε τον όρο γραµµικά συστήµατα, εννοούµε συστήµατα εξισώσεων µε αγνώστους της µορφής: a x + + a x = b a x + + a x = b a

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας

Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας Ενότητα 11: Είδη και μετασχηματισμοί πινάκων Σγάρμπας Κυριάκος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Είδη και μετασχηματισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί

Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Κολάσης Χαράλαμπος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α Εισαγωγή Οµάδες. (x y) z= x (y z).

Παράρτηµα Α Εισαγωγή Οµάδες. (x y) z= x (y z). Παράρτηµα Α 11.1 Εισαγωγή Οπως έχει αναφερθεί ήδη προοδευτικά στο δεύτερο µέρος του παρόντος συγγράµµατος χρησιµοποιούνται ϐασικές έννοιες άλγεβρας. Θεωρούµε ότι οι έννοιες αυτές είναι ήδη γνωστές από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ ιαφορικός Λογισµός πολλών µεταβλητών. ιαφόριση συναρτήσεων πολλών µεταβλητών

ΙΙ ιαφορικός Λογισµός πολλών µεταβλητών. ιαφόριση συναρτήσεων πολλών µεταβλητών 54 ΙΙ ιαφορικός Λογισµός πολλών µεταβλητών ιαφόριση συναρτήσεων πολλών µεταβλητών Ένας στέρεος ορισµός της παραγώγισης για συναρτήσεις πολλών µεταβλητών ανάλογος µε τον ορισµό για συναρτήσεις µιας µεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμός 3. Ενότητα 18: Θεώρημα Πεπλεγμένων (Ειδική περίπτωση) Μιχ. Γ. Μαριάς Τμήμα Μαθηματικών ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Λογισμός 3. Ενότητα 18: Θεώρημα Πεπλεγμένων (Ειδική περίπτωση) Μιχ. Γ. Μαριάς Τμήμα Μαθηματικών ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 18: Θεώρημα Πεπλεγμένων (Ειδική περίπτωση) Μιχ. Γ. Μαριάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Απλές επεκτάσεις και Αλγεβρικές Θήκες

Απλές επεκτάσεις και Αλγεβρικές Θήκες Κεφάλαιο 7 Απλές επεκτάσεις και Αλγεβρικές Θήκες Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε τις απλές επεκτάσεις σωµάτων και τις συγκρίνουµε µε τις επεκτάσεις Galois. Επίσης εξετάζουµε τις αλγεβρικά κλειστές επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικές Εννοιες: Σύνολα και Αριθµοί

Προκαταρκτικές Εννοιες: Σύνολα και Αριθµοί Κεφάλαιο 0 Προκαταρκτικές Εννοιες: Σύνολα και Αριθµοί Στο παρόν εισαγωγικό Κεφάλαιο, υπενθυµίζουµε, κατά κύριο λόγο χωρίς αποδείξεις, ϐασικές γνώσεις από : τη στοιχειώδη ϑεωρία συνόλων και απεικονίσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Ενότητα 7: Αλγόριθμοι γραμμικής άλγεβρας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Ενότητα 7: Αλγόριθμοι γραμμικής άλγεβρας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Ενότητα 7: Αλγόριθμοι γραμμικής άλγεβρας Μιχάλης Δρακόπουλος Σχολή Θετικών επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Αλγόριθµοι γραµµικής άλγεβρας 1 Ο συµβολισµός µεγάλο O Εστω συναρτήσεις f(n), g(n)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. Ενότητα 2: ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ. Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΦΥΣΙΚΗ. Ενότητα 2: ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ. Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΦΥΣΙΚΗ Ενότητα 2: ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ Αν. Καθηγητής Πουλάκης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησιαστικό Δίκαιο. Ενότητα 10η: Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας και Διαρκής Ιερά Σύνοδος Κυριάκος Κυριαζόπουλος Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Εκκλησιαστικό Δίκαιο. Ενότητα 10η: Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας και Διαρκής Ιερά Σύνοδος Κυριάκος Κυριαζόπουλος Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10η: Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας και Διαρκής Ιερά Σύνοδος Κυριάκος Κυριαζόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7

Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαδιο 7 Γραµµικη Αλγεβρα ΙΙ Ασκησεις - Φυλλαιο 7 ιασκοντες: Ν. Μαρµαρίης - Α. Μπεληγιάννης Βοηθοι Ασκησεων: Χ. Ψαρουάκης Ιστοσελια Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/linearalgebraii/laii.html - - Ασκηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Ενότητα 2: Δεκαδικοί αριθμοί, κλάσματα, δυνάμεις, ρίζες και ποσοστά. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μαθηματικά. Ενότητα 2: Δεκαδικοί αριθμοί, κλάσματα, δυνάμεις, ρίζες και ποσοστά. Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μαθηματικά Ενότητα 2: Δεκαδικοί αριθμοί, κλάσματα, δυνάμεις, ρίζες και ποσοστά Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή Συστήματα Ορισμός Ενα σύστημα λέγεται ομογενές αν όλοι οι σταθεροί όροι του (δηλαδή οι όροι του δεξιού μέλους του συστήματος) είναι μηδέν.

Ομογενή Συστήματα Ορισμός Ενα σύστημα λέγεται ομογενές αν όλοι οι σταθεροί όροι του (δηλαδή οι όροι του δεξιού μέλους του συστήματος) είναι μηδέν. Ομογενή Συστήματα Ορισμός Ενα σύστημα λέγεται ομογενές αν όλοι οι σταθεροί όροι του (δηλαδή οι όροι του δεξιού μέλους του συστήματος) είναι μηδέν. Ομογενή Συστήματα Ορισμός Ενα σύστημα λέγεται ομογενές

Διαβάστε περισσότερα

{ } ΠΛΗ 12: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι 2 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Απαντήσεις. 1. (15 µονάδες)

{ } ΠΛΗ 12: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι 2 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Απαντήσεις. 1. (15 µονάδες) Σελίδα από 8 (5 µονάδες) ΠΛΗ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Απαντήσεις i Εξηγείστε γιατί κάθε ένα από τα παρακάτω υποσύνολα του R δεν είναι υπόχωρος του R {[ xyz,, ] T z } {[ xyz,,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ Όπως είναι γνωστό από τη φυσική, τα διάφορα µεγέθη διακρίνονται σε βαθµωτά και διανυσµατικά. αθµωτά είναι τα µεγέθη τα οποία χαρακτηρίζονται µόνο από το µέτρο τους. Τέτοια µεγέθη είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της μετάφρασης

Ιστορία της μετάφρασης ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Μεταφραστές και πρωτότυπα. Ελένη Κασάπη ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Λήψης Αποφάσεων

Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Θεωρία Λήψης Αποφάσεων Ενότητα 2: Θεωρία Απόφασης του Bayes Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις2 8. ; Αληθεύει ότι το (1, 0, 1, 2) είναι ιδιοδιάνυσμα της f ; b. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα της γραμμικής απεικόνισης 3 3

Ασκήσεις2 8. ; Αληθεύει ότι το (1, 0, 1, 2) είναι ιδιοδιάνυσμα της f ; b. Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα της γραμμικής απεικόνισης 3 3 Ασκήσεις 8 Ασκήσεις Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα Βασικά σημεία Ορισμός ιδιοτιμων και ιδιοδιανυσμάτων, υπολογισμός τους Σε διακεκριμένες ιδιοτιμές αντιστοιχούν γραμμικά ανεξάρτητα ιδιοδιανύσματα Αν ΑΧ=λΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Γραµµικών Συστηµάτων

Επίλυση Γραµµικών Συστηµάτων Κεφάλαιο 3 Επίλυση Γραµµικών Συστηµάτων 31 Εισαγωγή Αριθµητική λύση γενικών γραµµικών συστηµάτων n n A n n x n 1 b n 1, όπου a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A [a i j, x a n1 a n2 a nn x n, b b 1 b 2 b n

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη Ενότητα 3: Κλασικά Υποδείγματα της Διεθνούς Οικονομικής Θεωρίας (Heckscher-Ohlin model) Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα 7: Επίλυση με τη μέθοδο Simplex (1 ο μέρος) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί

Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μιγαδικός λογισμός και ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΜΙΓΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Κολάσης Χαράλαμπος Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119)

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΤΣΑΓΡΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119) ΜΕΡΟΣ 6: ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία & Υγιεινή Τροφίμων

Μικροβιολογία & Υγιεινή Τροφίμων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μικροβιολογία & Υγιεινή Τροφίμων Μικροοργανισμοί που ελέγχονται ανά είδος τροφίμου Διδάσκοντες: Καθ. Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, Λέκτορας Ηρακλής Σακκάς Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

11 Το ολοκλήρωµα Riemann

11 Το ολοκλήρωµα Riemann Το ολοκλήρωµα Riem Το πρόβληµα υπολογισµού του εµβαδού οποιασδήποτε επιφάνειας ( όπως κυκλικοί τοµείς, δακτύλιοι και δίσκοι, ελλειπτικοί δίσκοι, παραβολικά και υπερβολικά χωρία κτλ) είναι γνωστό από την

Διαβάστε περισσότερα

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 10

Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 10 Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 10 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc) a + b = b + a, ab = ba. a(b + c) = ab + ac

(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc) a + b = b + a, ab = ba. a(b + c) = ab + ac Σημειώσεις μαθήματος Μ1212 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Κεφάλαιο 1 Διανυσματικοί Χώροι Στο εισαγωγικό μάθημα Γραμμικής Άλγεβρας ξεκινήσαμε μελετώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Γραµµικης Αλγεβρας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.8

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Γραµµικης Αλγεβρας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.8 Σηµειωσεις Γραµµικης Αλγεβρας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 9, υ..8 Περιεχόµενα Εισαγωγη Πινακες. Θεωρια..................................... Λυµενα Προβληµατα............................. 7. Αλυτα Προβληµατα..............................

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ Διανυσματικοί Χώροι Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Διανυσματικός Χώρος επί του F Αλγεβρική δομή που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 3

Περιεχόμενα. Πρόλογος 3 Πρόλογος Η Γραμμική Άλγεβρα είναι ένα σημαντικό συστατικό στο πρόγραμμα σπουδών, όχι μόνο των Μαθηματικών, αλλά και άλλων τμημάτων, όπως είναι το τμήμα Φυσικής, Χημείας, των τμημάτων του Πολυτεχνείου,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 1. Γραµµικές Απεικονίσεις

Κεφάλαιο 8 1. Γραµµικές Απεικονίσεις Σελίδα 1 από 9 Κεφάλαιο 8 1 Γραµµικές Απεικονίσεις Τα αντικείµενα µελέτης της γραµµικής άλγεβρας είναι σύνολα διανυσµάτων που χαρακτηρίζονται µε την αλγεβρική δοµή των διανυσµατικών χώρων. Όπως λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΙΜΩΝ. 4.1 Γραµµικοί µετασχηµατισµοί-ιδιοτιµές-ιδιοδιανύσµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΙΜΩΝ. 4.1 Γραµµικοί µετασχηµατισµοί-ιδιοτιµές-ιδιοδιανύσµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΙΜΩΝ 4. Γραµµικοί µετασχηµατισµοί-ιδιοτιµές-ιδιοδιανύσµατα Εστω R είναι ο γνωστός -διάστατος πραγµατικός διανυσµατικός χώρος. Μία απεικόνιση L :

Διαβάστε περισσότερα