ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

2 Για τις λύσεις συνεργάστηκαν οι μαθηματικοί: Βλαχόπουλος Αποστόλης Δικαιοσυνόπουλος Νίκος Κολλινιάτη Γιωργία Μάκος Σπύρος Μαρωνίτη Ειρήνη Μαρωνίτης Λάμπρος Μπουρούνης Μιχάλης Μιχαήλογλου Στέλιος Πανούσης Γιώργος Παπαθανάση Κέλλυ Πατσιμάς Ανδρέας Πατσιμάς Δημήτρης Ραμαντάνης Βαγγέλης Σαμπάνης Νίκος Τόλης Ευάγγελος Φανέλη Αναστασία Φερεντίνου Σταυρούλα

3 Διανύσματα Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα ο Θέμα _860 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και 5. α) Να γράψετε το διάνυσμα ως γραμμικό συνδυασμό των και. (Μονάδες ) β) Να δείξετε ότι τα διανύσματα και είναι παράλληλα. (Μονάδες ) α) = 5 5 = β) Επειδή : = = τότε τα και είναι παράλληλα. _8604 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και Ε,Ζ σημεία τέτοια ώστε :, 5 7 α) Να γράψετε τα διανύσματα και ως γραμμικό συνδυασμό των και. (Μονάδες ) β) Να αποδείξτε ότι τα σημεία B, Z και E είναι συνευθειακά. (Μονάδες ) α) Είναι : ΕΖ ΑΖ ΑΕ ΑΓ ΑΔ. 7 5 Επειδή ΑΓ ΑΒ ΑΔ τότε : ΕΖ (ΑΒ ΑΔ) ΑΔ ΕΖ ΑΒ ΑΔ ΑΔ ΑΒ ΑΔ ΖB ΑΒ ΑZ ΑΒ ΑΓ ΑΒ ΑΒ ΑΔ ΑΒ ΑΒ ΑΔ ΖB ΑΒ ΑΔ 7 7

4 4 β) ΕΖ ΑΒ ΑΔ ΑΒ ΑΔ ΖB ΑΒ ΑΔ ΑΒ ΑΔ ΑΒ ΑΔ ΕΖ Ε,Ζ,Β συνευθειακά οπότε ΕΖ ΖΒ και _0054 Θεωρούμε τα σημεία Ρ, Λ, Κ και Μ του επιπέδου για τα οποία ισχύει η σχέση: 5. α) Να αποδείξετε ότι τα σημεία Κ, Λ και Μ είναι συνευθειακά. (Μονάδες 0) β) Για τα παραπάνω σημεία Κ, Λ και Μ να δείξετε ότι ισχύει:, όπου Α και Β είναι σημεία του επιπέδου. (Μονάδες 5) Λύση α) 5, άρα // οπότε τα σημεία Κ, Λ και Μ είναι συνευθειακά. β) ισχύει από α). Συντεταγμένες στο επίπεδο ο Θέμα _8605 Δίνονται τα διανύσματα i 4j, i j και 5i 5j, όπου i και j είναι τα μοναδιαία διανύσματα των αξόνων xx και yy αντίστοιχα. α) Να βρείτε τις συντεταγμένες των και. (Μονάδες ) β) Να εξετάσετε αν τα σημεία, και μπορεί να είναι κορυφές τριγώνου. (Μονάδες ) Λύση, δηλαδή AB, α) AB OB OA i j i 4 j i j i 4 j i j B O O 5i 5 j j 5i 5 j i j i 6 j, δηλαδή B, 6 β) Αν τα σημεία Α,Β,Γ είναι κορυφές τριγώνου, τότε τα διανύσματα AB, B δεν είναι παράλληλα. Είναι: det AB,B AB / /B, άρα τα σημεία Α,Β,Γ είναι 6 συνευθειακά, οπότε δεν ορίζουν τρίγωνο.

5 _0055 Θεωρούμε τα σημεία α,, α,4 και Γ (-4, 5α+4), α. α) Να βρείτε τα διανύσματα AB και. (μονάδες 8) β) Να βρείτε για ποια τιμή του α, τα Α, Β, Γ είναι συνευθειακά. (μονάδες 0) γ) Αν α, να βρείτε αριθμό λ ώστε λ. (μονάδες 7) Λύση α) Είναι AB α (α ), 4 α α,, και 4 α, 5α α, 5α β) Α,Β, Γ συνευθειακά αν και μόνο αν AB/ / det(, ) α 5α 5α 4 α 0 4α 4 0 4α 4 α γ) Για α τα δεδομένα σημεία γίνονται:,,,4 και 4,9 AB,4, και 4,9 6, 6.. Για να ισχύει: λ αρκεί 6, 6 λ, λ 6. και τα διανύσματα: _006 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με τρεις κορυφές τα σημεία Α(,), Γ(4, ) και Δ(, ). α) Να υπολογίσετε τα μήκη των πλευρών του ΑΒΓΔ. (Μονάδες 9) β) Να υπολογίσετε τις συντεταγμένες του σημείου τομής Κ των διαγωνίων ΑΓ και ΒΔ, καθώς και τις συντεταγμένες της κορυφής Β. (Μονάδες 6) Λύση α) Γνωρίζουμε ότι η απόσταση δύο σημείων Α(x, y ) και Β(x, y ) υπολογίζεται με τον τύπο: B ( x x ) ( y y ) Για την πλευρά ΑΔ έχουμε: ( ) ( ) ( ) ( ) 4 5 Για την πλευρά ΔΓ έχουμε: (4 ) ( ) 0 4. Ισχύει 5 και =, αφού οι απέναντι πλευρές παραλληλογράμμου είναι παράλληλες και ίσες. β) Οι διαγώνιες του παραλληλογράμμου διχοτομούνται οπότε το Κ είναι το μέσον της ΑΓ και xax ya y έχει συντεταγμένες (, ) (, ) (, ) (, ) και επίσης είναι το μέσον της ΔΒ οπότε θα ισχύει:

6 Οπότε : x x y y x y 5 x y (, ) (, ) (, ) (, ) 5 x 5 x x y 4 y y Άρα Β(, ) _007 Θεωρούμε τα σημεία α, 4α και 5α, α, α. α) Να γράψετε το συναρτήσει του α και να βρείτε το α ώστε 0. (Μονάδες ) β) Έστω α. Να βρείτε σημείο Μ του άξονα x x ώστε το τρίγωνο ΜΑΒ να είναι ισοσκελές με βάση την ΑΒ. (Μονάδες ) Λύση α) 5α α, α 4α α, 5α 0 α 5α 0 9α 4 0α 5α 00 4α 0α α 0α 48 0 Η τελευταία είναι εξίσωση ου βαθμού με και ρίζες α, α ή α. Όμως ο α είναι ακέραιος, άρα α. 4 7 β) Για α είναι 5,6 και,. Έστω x,0. Επειδή το τρίγωνο ΜΑΒ να είναι ισοσκελές με βάση την ΑΒ, ισχύει ότι: 5 x 6 x 5 0x x 6 x x x 5 x x 0x 5 6 x 64 x. 6 Άρα M,0. _007 Δίνονται τα σημεία,,,5 και, 4. α) Να αποδείξετε ότι σχηματίζουν τρίγωνο. (Μονάδες 8) β) Να βρείτε το συμμετρικό Δ του Β ως προς το μέσο Μ της ΑΓ. (Μονάδες 0) γ) Τι σχήμα είναι το ΑΒΓΔ; Να αιτιολογήσετε τον ισχυρισμό σας. (Μονάδες 7) α) Είναι AB,5, και B, 4 5, 9. Λύση det AB, B 7 9 0, άρα τα διανύσματα 9 4

7 AB,B δεν είναι παράλληλα, οπότε σχηματίζουν τρίγωνο. β) Το μέσο Μ του ΑΓ έχει συντεταγμένες x x ya y 4 xm 0 και ym, δηλαδή 0,. Επειδή τα σημεία Β και Δ είναι συμμετρικά ως προς το Μ, το Μ είναι το μέσο του τμήματος ΒΔ, οπότε: x x B x x M 0 x 0 x και y yb y 5 ym y 5 y 6, άρα, 6. γ) Επειδή και οι διαγώνιες του τετραπλεύρου ΑΒΓΔ διχοτομούνται, οπότε είναι παραλληλόγραμμο..048 Δίνονται τα διανύσματα α i j, β i 5 j και γ 7,. α) Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα α, β, γ είναι μη συγγραμικά ανά δύο. (Μονάδες 0) β) Να γραφεί το διάνυσμα γ ως γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων α και β. (Μονάδες 5) Λύση α) Είναι α i j, και β i 5 j, 5 det α,β α 5. 5 det β, γ β γ και 7 det α, γ α γ 7 β) Έστω x, y με γ xα yβ, τότε: x y 7 7, x, y, 5 7, x y, x 5y x 5y x 7 y x 7 y x 7 y x y 5y 4 4y 5y y 7 y 7 Άρα γ 4α 7β β, 5

8 _8556 Δίνονται τα διανύσματα α και β με π α,β Εσωτερικό γινόμενο ο Θέμα και α, β. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο α β. (Μονάδες 8) β) Αν τα διανύσματα α β και κα β είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. (Μονάδες 0) γ) Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος α β. (Μονάδες 7) α)., 4. β) Αφού ( ) ( ) γ) _8558 Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι: AB 4, 6, A, 8. α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος,όπου ΑΜ είναι η διάμεσος του τριγώνου ΑΒΓ. (Μονάδες 7) β) Να αποδείξετε ότι η γωνία ˆ είναι οξεία. (Μονάδες 0) γ) Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ επιπλέον ισχύει Α(,), να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του Β και Γ. (Μονάδες 8), 4 α), 7 β) ( 4, 6) (, 8) ( 4) ( 6) ( 8) ˆ , 0. Άρα η 7 4 γωνία ˆ είναι οξεία. 6

9 γ) Έστω (x, y ) και (x, y ). Το διάνυσμα έχει συντεταγμένες : AB (x, y) ( 4, 6) Οπότε x 4 x και y 6 y 5. Άρα το σημείο Β έχει συντεταγμένες Β(-,-5) Το διάνυσμα έχει συντεταγμένες : ( x, y ) (, 8) Οπότε x x 5 και y 8 y 7. Επομένως το σημείο Γ έχει συντεταγμένες Β(5,-7) _858 Έστω τα διανύσματα α και β για τα οποία ισχύει : α β και α, β 60. α) Να αποδείξετε ότι α β (Μονάδες 0) β) Να υπολογίσετε τα μέτρα των διανυσμάτων α β και α β (Μονάδες 5) α) Είναι α α Λύση α β α β συν α,β συν60 β) α β α β α α β β α β α β α β 4 α β α β α α β β α β α β α β 6 _8598 Δίνονται τα διανύσματα κ 6κ 9, κ και,6, όπου κ. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο. (Μονάδες 8) β) Να βρείτε τις τιμές του κ, ώστε τα διανύσματα και να είναι κάθετα. (Μονάδες 9) γ) Για κ = να βρείτε το διάνυσμα. (Μονάδες 8) α) β) Πρέπει ή γ) Για κ= έχουμε 4, και, 6 άρα, 6 4, 4, 6,8 7

10 _005 Δίνονται τα διανύσματα α, β με β α 4 και α β 8. α) Να υπολογίσετε τη γωνία α, β. (Μονάδες 0) β) Να αποδείξετε ότι β α 0. (Μονάδες 5) α) Είναι α 4 α α β 8 Λύση συν α, β α, β 80. αβ 4 β) Επειδή α, β 80 τα διανύσματα α,β είναι αντίρροπα, οπότε β λα με λ 0. Επειδή β α, είναι λ και β α β α 0. _0056 Έστω α και β δύο διανύσματα με α, β 5π και (α, β) και u α β. 6 α) Να υπολογίσετε τα εσωτερικά γινόμενα α β και β u. (Μονάδες 6) β) Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος u. (Μονάδες 9) Λύση α) Από τον ορισμό του εσωτερικού γινομένου έχουμε: 5π α β α β συν(α, β) συν 6 6 και β u β (α β) β α β β α β β 6 β 6 β u 6 4 β) Για να βρούμε το μέτρο του διανύσματος u υψώνουμε την αντίστοιχη σχέση στο τετράγωνο και έχουμε: u u α β α α β β α 4α β 4 β u Αποτετραγωνίζοντας στην συνέχεια έχουμε: u _0070 Έστω α, β δύο διανύσματα του επιπέδου για τα οποία ισχύουν: α β 9, α β και π α, β. α) Να βρείτε τα μέτρα των διανυσμάτων α, β και το εσωτερικό γινόμενο α β. (Μονάδες ) β) Να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος u α β. (Μονάδες ) 8

11 Λύση 0 α β 9 α α 9 5 α 0 α α) 5 α β α β α β β 4 π α β α β συνα, β συν 6 β) u α β α β 4α α β 9β 4 α 9 β u u 6 _0057 π Δίνονται τα διανύσματα α και β με α, β και α, β. Να υπολογίσετε τα εξής: α) το εσωτερικό γινόμενό των διανυσμάτων α,β και κατόπιν την τιμή της παράστασης: α α β. (Μονάδες 0) β) Το συνημίτονο της γωνίας των διανυσμάτων α β και β α. (Μονάδες 5) Λύση α) Από τον ορισμό του εσωτερικού γινομένου έχουμε: π α β α β συν α, β συν α α (β) α α β, αφού ισχύει: α (β) (α) β (α β) β) Για το συνημίτονο της γωνίας των δύο διανυσμάτων θέτουμε τα διανύσματα: u α β και v β α, οπότε από των ορισμό του εσωτερικού γινομένου λύνοντας ως προς το συνημίτονο της γωνίας έχουμε : συν(u, v) u v u v Υπολογίζουμε πρώτα το εσωτερικό γινόμενο και τα μέτρα των δύο διανυσμάτων. u v (α β) (β α) α β α β 4α β α β α β u v (). u u (α β) α α β (β) α 4α β 4 β u u v v (β α) β β α (α) β 4α β 4 α v v. Αντικαθιστώντας τις τιμές που βρήκαμε στη σχέση () έχουμε: u v 9 9 συν(u, v). u v 9 _0058 Δίνονται τα διανύσματα α (, ) και β (, ). Να υπολογίσετε: α) τη γωνία α, β (Μονάδες 0) 9

12 β) το διάνυσμα u α β (α β) α (Μονάδες 5) Λύση α) Από τον ορισμό του εσωτερικού γινομένου λύνοντας ως προς το συνημίτονο της γωνίας έχουμε: (, ) (). Αρκεί να υπολογίσουμε τα μέτρα και το εσωτερικό γινόμενο των δύο διανυσμάτων. Από την αναλυτική έκφραση του εσωτερικού γινομένου προκύπτει: (, ) (, ). Για το μέτρο των διανυσμάτων έχουμε: ( ) ( ) 4 ( ) 9 Αντικαθιστώντας στην σχέση () προκύπτει: (, ). Άρα η γωνία είναι 60 ο. β) Για το διάνυσμα έχουμε: u a ( a ) a ( a ) a (,) ( ) (, ) 4 (, ) (, ) (4, ) 4(, ) _0059 Δίνονται τα διανύσματα α (,) και β (, ) α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος u α β (Μονάδες 0) β) Να βρείτε τον θετικό αριθμό x για τον οποίο τα διανύσματα u και ν x,x κάθετα. Λύση είναι α) Για τις συντεταγμένες του u έχουμε: u (,) (, ) (,) ( 4, ) ( 4, ) (, 4). β) Για να είναι δύο διανύσματα κάθετα πρέπει το εσωτερικό τους γινόμενο να είναι 0. u v 0 (,4) ( x, x ) 0 x 4x 4 0. Λύνοντας την εξίσωση έχουμε: 4 4 ( 4) x, 4 0 ή 4 8 ( 4) ί (Μονάδες 5) 0

13 4ο Θέμα 4_8606 Δίνονται τα διανύσματα O (4, ) και O (,), όπου Ο είναι η αρχή των αξόνων. α) Να αποδείξετε ότι τα διανύσματα και O είναι κάθετα. (Μονάδες 4) β) Αν Γ (α, β) είναι σημείο της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία Α και Β, τότε: i) να αποδείξετε ότι: (,4) και (α 4,β ) (Μονάδες 5) ii) να αποδείξετε ότι: 4α + β = 0 (Μονάδες 6) iii) αν επιπλέον τα διανύσματα και είναι κάθετα, να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Γ. (Μονάδες 0) α) Για να είναι τα διανύσματα και O κάθετα πρέπει 0 Πράγματι : OO O O β) i) (,) (4, ) (,4) (, ) (4, ) ( 4, ) 4 / / det, 0 0 ( ) 4( 4) 0 a iii) Λύνουμε το σύστημα ( ) : και. Άρα το σημείο Σ έχει συντεταγμένες, ii) 4_866 Δίνονται τα διανύσματα α,β και γ για τα οποία ισχύουν: α, β, α,β 60 και κ γ α β, όπου κ. α) Να υπολογίσετε το εσωτερικό γινόμενο α β (Μονάδες ) β) Αν ισχύει β γ κ, τότε: i) να αποδείξετε ότι: κ = (Μονάδες 6) ii) να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος γ (Μονάδες 8) iii) να αποδείξετε ότι τα διανύσματα α γ και β γ είναι κάθετα. (Μονάδες 8) α), 60

14 β) i) ii) για κ=- : και 4 7 Άρα 7 iii) ( ) 4 5 ( ) ( ) ( 5) ( ) Οπότε τα διανύσματα και είναι κάθετα. 4_868 α) Να εξετάσετε πότε ισχύει καθεμιά από τις ισότητες: u v u v και u v u v (Μονάδες 0) β) Δίνονται τα διανύσματα α,β, γ για τα οποία ισχύουν: α β γ 0 και α β γ 4 7 i) Να αποδείξετε ότι: α β και β γ (Μονάδες 8) ii) Να αποδείξετε ότι: 7α γ 0 (Μονάδες 7) α) u v u v u v u v u v u u v v u u v v u u v v u v u v u v u v Επομένως η σχέση u v u v ισχύει όταν u v. u v u v u v u v u v u v u u v v u u v v u v u v u v u v Επομένως η σχέση u v u v ισχύει όταν u v. β) i) Έστω. Τότε, 4 και Οπότε 7. Άρα. 0 Οπότε

15 . Άρα. ii) Από β) i) οπότε με λ<0 Όμως 7 7. Άρα _0050 Δίνονται τα διανύσματα α,7 και β,4 Προβολή διανύσματος σε διάνυσμα. α) Να βρεθεί η προβολή του α πάνω στο β. (Μονάδες 0) β) Να αναλύσετε το α σε δύο κάθετες μεταξύ τους συνιστώσες. από τις οποίες η μία να είναι παράλληλη στο β. (Μονάδες 5) α) Έστω α προβ α β Λύση α / /β α λβ λ, 4λ, λ R... Είναι Είναι α β β προβ α 7 4 λ 4 4λ 0 0λ λ, άρα β α,4,6 β) Έστω α,α οι συνιστώσες του α με α / /β και α α α α α α α, 7, 6, β. Τότε α,6 και _005 Δίνονται τα διανύσματα α, β με α, α β β 7 και α β. α) Να υπολογίσετε τα α και β. (Μονάδες 6) β) Να υπολογίσετε το μέτρο του διανύσματος α β. (Μονάδες 9) γ) Να βρείτε την προβολή του α β στο διάνυσμα β. (Μονάδες 0) α) α α και Λύση α β β 7 α β β 7 β 7 β 8 β 4 β β) α β α β α 4α β 4β 4 4 β 6 α β γ) Είναι προβ α β β / /β προβ β α β λβ β α β β προββ α β α β β λβ 7 β λ β 8 4λ λ, άρα β 4 7 προβ α β β 4

16 Δίνονται τα διανύσματα α, και β,. α) Να βρείτε τη προβολή του α πάνω στο β. (Μονάδες 0) β) Να αναλύσετε το α σε δύο κάθετες συνιστώσες από τις οποίες η μία να είναι παράλληλη με το β. (Μονάδες 5) Λύση α) Είναι προβ α / /β προβ α λβ,λ. β β Είναι β α β προβ α β λβ λβ λ β β λ 5 λ 5λ λ 4 5 Άρα προβ α β,, β β) Έστω α,α οι συνιστώσες του α με α / /β και α β. Τότε α προβ α, β 5 5 και 8 6 α α α α α α,,,,

17 Ευθεία Εξίσωση ευθείας ο Θέμα _8575 Δίνονται τα σημεία Α(,) και Β (5,6 ). α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία Α και B. (Μονάδες 0) β) Να αποδείξετε ότι η μεσοκάθετος ε του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ έχει εξίσωση την y x 7 (Μονάδες 5) α) Η ευθεία ΑΒ έχει συντελεστή διεύθυνσης: ΑΒ: y x y x 6 λ 5 και εξίσωση β) Έστω Μ το μέσο του ΑΒ. Οι συντεταγμένες του Μ είναι: xa xb 5 ya yb 6 xm και ym 4, δηλαδή M,4. Έστω μ η μεσοκάθετος του ΑΒ. Είναι μ λμ λ λμ. Η εξίσωση της μ είναι: y 4 x y x 7 _8600 Θεωρούμε την ευθεία ε που τέμνει τους άξονες χ χ και ψ ψ στα σημεία,0 και 0,6 αντίστοιχα. α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε. (Μονάδες 8) β) Αν ε είναι η ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων και είναι κάθετη στην ε, τότε να βρείτε: i) την εξίσωση της ευθείας ε. (Μονάδες 9) ii) τις συντεταγμένες του σημείου τομής των ευθειών ε και ε. (Μονάδες 8) έχει μορφή y y x x α) Έστω ότι η εξίσωση 0 0 η οποία διέρχεται από τα σημεία Α yb ya και Β.Τότε όποτε αν στη θέση των x0, y 0 βάλουμε τις x x 0 B A συντεταγμένες του σημείου Β θα έχουμε η ζητούμενη εξίσωση. : y 6 x 0 y x 6 που είναι και β)i) Επειδή η ευθεία διέρχεται από την αρχή των αξόνων θα έχει μορφή : y x ( ) οπότε η έχει εξίσωση : y x ii) Για να βρούμε το σημείο τομής των ευθειών και λύνουμε το σύστημα των, δηλαδή 5

18 6 y x y x y y x y x y x 5 y x 6 x x 6 x 4x 5x x x Άρα το κοινό σημείο τους είναι το, 5 5. _860 Έστω Μ (, 5) το μέσο ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ με Α(,). α) Να βρείτε: i) τις συντεταγμένες του σημείου Β. (Μονάδες 6) ii) την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία Α και Β. (Μονάδες 7). β) Να βρείτε τις συντεταγμένες σημείου Κ του άξονα χ χ έτσι ώστε να ισχύει α) i) Έστω B( x, y ),οπότε αφού το σημείο M(,5) είναι το μέσο του τμήματος ΑΒ, θα xa x xm x xm x 6 x 5 ισχύει. ya y ym y ym y 0 y 9 Άρα το σημείο Β έχει συντεταγμένες (5,9). ii) Έστω η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία Α και Β. yb ya 9 8 Τότε. xb xa 5 4 Επομένως η εξίσωση της ευθείας θα είναι: y y x x y x y x y x A A β) Έστω,0 το σημείο του άξονα για το οποίο ισχύει Τότε x x y y x x y y Άρα το σημείο Κ έχει συντεταγμένες _860 Δίνεται η ευθεία (ε): y x ,0. και το σημείο, 4. (Μονάδες ) α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το Α και είναι κάθετη στην (ε). (Μονάδες 0) β) Να βρείτε την προβολή του σημείου Α πάνω στην ευθεία (ε). (Μονάδες 5) 6

19 α) Έστω (ε) η ευθεία που διέρχεται από το με ( ) ( ) () Έχουμε (ε):x+y=,οπότε y=-x+,άρα: Τότε:. Οπότε η εξίσωση της είναι: y 4 x y 4 x y x 6. β) Δεδομένου ότι, η προβολή του σημείου Α πάνω στην ευθεία θα είναι το σημείο τομής Κ των δύο ευθειών, το οποίο θα βρεθεί από τη λύση του συστήματος των εξισώσεων των και, Έχουμε: 7 7 : x y x x 6 x 7 x x : y x 6 y x 6 y x 6 y 7 6 y 5 Άρα το σημείο Κ έχει συντεταγμένες 7 5,. _0060 Δίνονται τα διανύσματα α (, ) και β (,0). α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος β) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που έχει συντελεστή διεύθυνσης u 4α β. (Μονάδες 0) u 5 και διέρχεται από το σημείο, α β. (Μονάδες 5) α) Για το διάνυσμα u έχουμε: u 4 4 (, ) (,0) (4, 4) (,0) (, 4). β) Υπολογίζουμε πρώτα το μέτρο του διανύσματος u για τον συντελεστή διεύθυνσης και το εσωτερικό γινόμενο των για τις συντεταγμένες του σημείου. u ( 4)

20 u u 5 Άρα ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας είναι : Για το εσωτερικό γινόμενο: (, ) (, 0) ( ) 0. Και το σημείο Α έχει συντεταγμένες: (, a ) (, ) (,5). Για την εξίσωση της ευθείας ισχύει: ε: y-y A=λ(x-x A) y-5=5(x-) y=5x-5+5 y=5x. _006 Θεωρούμε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ με μέσο Μ και,,,5. α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Β. (Μονάδες 0) β) Να βρείτε την εξίσωση της μεσοκαθέτου ε του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, καθώς και τα κοινά σημεία αυτής με τους άξονες x x και y y. (Μονάδες 5) α) Επειδή το Μ είναι μέσο του ΑΒ, ισχύει ότι: x A x B x B x M 4 x B x B 5 και ya yb yb ym 5 0 yb yb. Άρα το σημείο Β έχει συντεταγμένες 5,. 4 7 β) Η ευθεία ΑΒ έχει συντελεστή διεύθυνσης λ Είναι ε λε λ λε λε. Επειδή η ε διέρχεται από το μέσο Μ της ΑΒ, έχει εξίσωση: y 5 x y x 5 y x Για να βρούμε τα σημεία τομής με τους άξονες: Βάζουμε όπου x το 0 και τότε: y= = 4 7 οπότε 4 0, ) το σημείο τομής με τον 7 y y Βάζουμε όπου y το 0 και τότε: 0= x x x 4 x, άρα ,0 το σημείο με τον άξονα χ χ. _0066 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφές τα σημεία,,, και,4. α) Να βρείτε την εξίσωση της πλευράς ΑΓ. (Μονάδες 7) β) Να βρείτε τις εξισώσεις του ύψους ΒΔ και της διαμέσου ΑΜ. (Μονάδες 8) 8

21 α) Η ευθεία ΑΓ έχει συντελεστή διεύθυνσης και εξίσωση: y x y x 0 4 λ β) Είναι B λ λ λ λ Το ύψος ΒΔ έχει εξίσωση: y x y x y x 4 Για τις συντεταγμένες του μέσου Μ του ΒΓ, ισχύει ότι: x xb x y y M και ym, δηλαδή,. 5 Η ευθεία ΑΜ έχει συντελεστή διεύθυνσης: λ και εξίσωση: 5 5 y ya λ x xa y x y x 9 y x Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α( 5,4),Β(,6),Γ(4,) και σημείο Μ της πλευράς ΑΒ για το οποίο ισχύει. 4 α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος. (Μονάδες 6) β) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Μ. (Μονάδες 9) 9 γ) Αν το σημείο Μ έχει συντεταγμένες 4,, να υπολογίσετε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία Γ, Μ. (Μονάδες 0) α) xb x A, yb ya 5,6 4 4,. β) Έστω x, y. Είναι M M x M 5 4 x M x M 5, ym 4 4, ym 4 ym Άρα M4,. γ) Η ευθεία που διέρχεται από τα Γ και Μ έχει συντελεστή διεύθυνσης : λ και εξίσωση:

22 y y λ x x y (x 4) y x y x ο Θέμα Δίνονται τα σημεία λ,λ,, και 4,6, λ. α) Να βρείτε την μεσοκάθετο του τμήματος ΒΓ. (Μονάδες 7) β) Αν το σημείο Α ισαπέχει από τα σημεία Β και Γ, να βρείτε την τιμή του λ. (Μονάδες 8) γ) Για λ 4,να βρείτε σημείο Δ ώστε το τετράπλευρο ΑΒΔΓ να είναι ρόμβος. (Μονάδες 0) α) Έστω Μ το μέσο του ΒΓ. Για τις συντεταγμένες του Μ ισχύει ότι: x x 4 y y 6 xm και ym 4, δηλαδή, Η ευθεία ΒΓ έχει συντελεστή διεύθυνσης: λ. 4 Έστω ε η μεσοκάθετος του ΒΓ. Είναι ε λε λ λε Η εξίσωση της ε είναι: y y λε x x y 4 x y 8 x x y 0. β) Αν το σημείο Α ισαπέχει από τα Β,Γ τότε βρίσκεται στη μεσοκάθετο ε του ΒΓ, οπότε την επαληθεύει, δηλαδή: λ λ 0 λ λ 0 λ λ 4 γ) Για λ 4 5, α,β. Αρχικά το τετράπλευρο ΑΒΔΓ πρέπει να είναι παραλληλόγραμμο, οπότε είναι. Έστω, α 4,β 6 α 4 α 4, δηλαδή,5 β 6 β Τότε λ, λ. 5 4 Είναι λ λ, οπότε το παραλληλόγραμμο ΑΒΔΓ έχει διαγώνιες κάθετες και είναι ρόμβος. 0

23 Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας ο Θέμα _8584. Δίνονται οι παράλληλες ευθείες ε : x y 8 = 0, ε : x 4y + 0 = 0 και το σημείο Α της ε που έχει τετμημένη το 4. α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Α. (Μονάδες 5) β) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε η οποία διέρχεται από το σημείο Α και είναι κάθετη στην ευθεία ε. (Μονάδες 0) γ) Αν Β είναι το σημείο τομής των ευθειών ε και ε, τότε να βρείτε τις συντεταγμένες του Β (Μονάδες 0) α) Το σημείο Α έχει τετμημένη 4 άρα θα είναι της μορφής (4, y A). Όμως το Α είναι σημείο της ευθείας ε και οι συντεταγμένες του θα επαληθεύουν την εξίσωσή της: 4 y 8 0 y. Άρα οι συντεταγμένες του σημείου Α είναι (4, ). A A β) Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ε είναι:. Η ζητούμενη ευθεία ε είναι κάθετη στην ε άρα για τον συντελεστή διεύθυνσής της θα ισχύει:. Η ευθεία ε διέρχεται από το σημείο Α οπότε θα έχει εξίσωση: y y (x x ) y ( ) (x 4) y x 8 y x 6. A A γ) Για να βρούμε τις συντεταγμένες του σημείου τομής Β των ευθειών ε και ε θα λύσουμε το y x 6 () σύστημα των εξισώσεων τους:. x 4y 0 0 () () 7 () x 4( x 6) 0 0 x 8x x 4 x. 5 7 x () y Άρα το σημείο Β έχει συντεταγμένες, 5 5 _8587. Δίνονται οι ευθείες ε : x 8y 6 0και ε : x y 5 0 οι οποίες τέμνονται στο σημείο Μ. Αν οι ευθείες ε και ε τέμνουν τον άξονα y y στα σημεία Α και B αντίστοιχα, τότε: α) να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων Μ, A και B. (Μονάδες 0) β) αν Κ είναι το μέσο του τμήματος ΑΒ,να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης του διανύσματος. (Μονάδες 5)

24 α) Για να βρούμε τις συντεταγμένες του σημείου τομής Μ των ευθειών και θα λύσουμε x 8y 6 0 () το σύστημα των εξισώσεων τους: (Σ). x y 5 0 () Πολλαπλασιάζουμε επί - και τα δύο μέλη της εξίσωσης () και το (Σ) γίνεται x 6y 0. Προσθέτουμε κατά μέλη τις εξισώσεις και έχουμε x y 5 0 7y 7 y. Για y = η εξίσωση () γίνεται: x x 8. Οπότε το σημείο τομής Μ των ευθειών και θα είναι Μ(-8, ). Θέτουμε x = 0 στην εξίσωση της και βρίσκουμε το σημείο τομής της Α με τον άξονα y y : 8y 6 y οπότε Α(0,). Ομοίως για το σημείο τομής Β της ε με τον άξονα y y : y5 0 y 5 οπότε Β(0, - 5). β) Αν x, y είναι το μέσο του ΑΒ τότε θα ισχύει: x 0 και 5 y. Άρα το σημείο Κ έχει συντεταγμένες 0,. Γνωρίζοντας ότι Μ(-8,) και 0,, οι συντεταγμένες του διανύσματος 5 υπολογίζονται ως εξής: 0 8, 8,. 5 5 Ο συντελεστής διεύθυνσης του διανύσματος θα είναι:. 8 6 _8589 Δίνονται οι ευθείες ε :8x y 8 0 και ε : x y 0 οι οποίες τέμνονται στο σημείο. α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου και στη συνέχεια, να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το και είναι κάθετη στον άξονα xx. (Μονάδες 0) β) Να αποδείξετε ότι οι ευθείες που διέρχονται από το και έχουν συντελεστή διεύθυνσης λ έχουν εξίσωση την: λx y λ 4 0, όπου λ (Μονάδες 5) α) Για να βρούμε τις συντεταγμένες του σημείου λύνουμε το σύστημα: 8x y x x x 7 x x y 0 y x y x y 4 Επομένως οι συντεταγμένες του σημείου είναι, 4 Η ευθεία που είναι κάθετη στον άξονα xx είναι της μορφής: x x0 καθώς δεν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης. Επομένως η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το και είναι κάθετη στον άξονα xx είναι η x

25 β) Όταν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης,η εξίσωση της ευθείας είναι: y y x x. 0 0 Επομένως οι ευθείες που διέρχονται από το και έχουν συντελεστή διεύθυνσης έχουν y 4 x y4 x x y 4 0, όπου εξίσωση την: _ 859 Δίνονται οι ευθείες ε : x y 5 0 και ε :x y 5 0 α) Να αποδείξετε ότι οι ευθείες ε και ε είναι κάθετες μεταξύ τους. (Μονάδες 9) β) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής των ευθειών ε και ε (Μονάδες 9) γ) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο και την αρχή των αξόνων. (Μονάδες 7) α) Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας με εξίσωση: xy 0, δίνεται από τον τύπο: (όταν ορίζεται ). Επομένως για την ευθεία : x y 5 0 έχουμε και για την ευθεία :x y5 0 έχουμε Είναι άρα. β) Για να βρούμε τις συντεταγμένες του σημείου λύνουμε το σύστημα: x y 5 0 x y 5 0 x y x 0 0 x x x ( ) 9x y5 0 x y 5 0 y 5 0 y 6 y Επομένως οι συντεταγμένες του σημείου είναι,. γ) Η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από την αρχή των αξόνων είναι: y x. Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας που διέρχεται από δύο γνωστά σημεία δίνεται από τον y y 0 τύπο: οπότε. Επομένως η ευθεία που διέρχεται από το σημείο x x 0 και την αρχή των αξόνων είναι: y x Ή αλλιώς οι συντεταγμένες του σημείου Α(, ) επαληθεύουν την y x, άρα =λ, άρα λ= και y=x. _8595 Δίνονται οι ευθείες ε :x y 0 και ε : x y 4 0 α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής των ευθειών ε και ε (Μονάδες 8) β) Αν η ευθεία ε τέμνει τον άξονα yy στο σημείο και η ευθεία ε τέμνει τον άξονα xx στο σημείο, τότε: i) να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων και (Μονάδες 8) ii) να αποδείξετε ότι η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία και έχει εξίσωση την x 4y 0 (Μονάδες 9)

26 α) Για να βρούμε τις συντεταγμένες του σημείου λύνουμε το σύστημα: x y 0 ( ) x y 4 0 x y x y 4 0 x x y 4 0 x x x y 4 0 y 6 y Επομένως οι συντεταγμένες του σημείου είναι,. β) i) Η ευθεία τέμνει τον άξονα yy όταν x 0, οπότε 0 y 0 y Άρα οι συντεταγμένες του σημείου B είναι 0, Η ευθεία τέμνει τον άξονα xx όταν y 0, οπότε x x 4 Άρα οι συντεταγμένες του σημείου Γ είναι 4,0 ii) Η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία και έχει συντελεστή διεύθυνσης: y y 0 οπότε x x Η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από γνωστό σημείο και έχει συντελεστή διεύθυνσης y y x x είναι: 0 0 y x 0 4y x x 4y 0 4 Επομένως, έχουμε _0065 Δίνεται η ευθεία ε : x + y + = 0 και το σημείο Α(5,). α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η, η οποία διέρχεται από το Α και είναι κάθετη προς την ευθεία ε. (Μονάδες 9) β) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η, η οποία διέρχεται από το Α και είναι παράλληλη προς τον άξονα x x. (Μονάδες 7) γ) Να βρείτε το σημείο τομής των ευθειών η, η και την απόστασή του από την αρχή των αξόνων. (Μονάδες 9) α) Η ευθεία ε έχει συντελεστή διεύθυνση λε. η ε λ λ λ. η ε η Η ευθεία η έχει εξίσωση: y x 5 y x 4 4

27 β) Επειδή η η είναι παράλληλη στον x x και διέρχεται από το Α, έχει εξίσωση y. γ) Επειδή και οι δύο ευθείες η, η διέρχονται από το Α, το σημείο τομής τους είναι το Α. Η απόσταση του Α από την αρχή Ο των αξόνων είναι: OA Θεωρούμε μια ευθεία (ε) και ένα σημείο 6, εκτός της (ε). Έστω, η προβολή του Α στην (ε). Να βρείτε: α) Την εξίσωση της ευθείας (ε). (Μονάδες ) β) Το συμμετρικό του Α ως προς την (ε). (Μονάδες ) α) Η ΑΜ έχει συντελεστή διεύθυνσης: λ. 6 4 Είναι ε λ λε λε λε. Επειδή η (ε) διέρχεται από το Μ και έχει λε, η εξίσωσή της είναι: y x y x. β) Έστω Β το συμμετρικό του Α ως προς την (ε). Τότε το Μ είναι μέσο του τμήματος ΑΒ και ισχύει: x A x B 6 x B x M 4 6 x B x B και ya yb yb ym yb yb, άρα, Απόσταση σημείου από ευθεία - Εμβαδόν τριγώνου _006 Δίνονται τα σημεία Α(, ) και Β(, ). α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από τα σημεία Α, Β. (Μονάδες ) β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΟΚΛ, όπου Ο είναι η αρχή των αξόνων και Κ, Λ είναι τα σημεία τομής της ε με τους άξονες xx και yy αντίστοιχα. (Μονάδες 4) 5

28 yb ya ( ) 5 α) Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας είναι : 5. xb xa Η εξίσωση της ευθείας ε είναι: y-ya=λ(x-xa) y-(-)=5(x-) y+=5x-5 y=5x-7. β) Για να βρούμε τις συντεταγμένες του σημείου τομής Κ της ευθείας με τον άξονα xx θέτουμε όπου y=0 και λύνουμε την εξίσωση ως προς x. 7 Για y=0, 0=5x-7 5x 7 x.άρα Κ( 7 5 5, 0). Για να βρούμε τις συντεταγμένες του σημείου τομής Λ της ευθείας με τον y y βάζουμε x=0 και λύνουμε την εξίσωση ως προς y. Για x=0 έχουμε y=-7. Άρα Λ(0, -7) Για το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου ΟΚΛ ισχύει: 7 OK O ( ). 0 _0067 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφές τα σημεία Α(,), Β(,) και Γ(4,0). α) Να βρείτε την εξίσωση της πλευράς ΑΒ. (Μονάδες 9) β) Να υπολογίσετε το ύψος ΓΔ καθώς και την εξίσωση της ευθείας πάνω στην οποία βρίσκεται αυτό. (Μονάδες 6) α) Η ευθεία ΑΒ έχει συντελεστή διεύθυνσης λ 6 6 και εξίσωση: y x y x 6 6 y x x 6y β) d, Είναι λ λ λ λ 6. 6 y 6 x 4 y 6x 4 Η ΓΔ επειδή διέρχεται από το Γ έχει εξίσωση: 4ο Θέμα 4_86 Δίνεται η εξίσωση: x xy y 6x 6y 8 0 α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση παριστάνει γεωμετρικά δύο ευθείες γραμμές ε και ε οι οποίες είναι παράλληλες μεταξύ τους. (Μονάδες 7) β) Αν ε : x y 0 και ε : x y 4 0, να βρείτε την εξίσωση της μεσοπαράλληλης ε των και ε (Μονάδες 8) ε 6

29 γ) Αν Α είναι σημείο της ευθείας ε με τεταγμένη το και Β σημείο της ευθείας ε με τετμημένη το, τότε: i) να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων A και Β (Μονάδες ) ii) να βρείτε τις συντεταγμένες δύο σημείων Γ και Δ της ευθείας ε έτσι, ώστε το τετράπλευρο ΑΓΒΔ να είναι τετράγωνο. (Μονάδες 8) α) x xy y 6x 6y 8 0 ( x y) 6( x y) 8 0 ( x y ) ( x y 4) 0 x y 0 ή x y 4 0 Άρα η εξίσωση παριστάνει γεωμετρικά τις ευθείες : (ε ) : x y- 0 και (ε ) : x y-4 0. Για τους συντελεστές διεύθυνσης των δύο ευθειών ισχύει : / / β) Έστω (ε) : x y-κ 0 η εξίσωση της μεσοπαράλληλης των ε και ε και ( xy, ) σημείο της. Επειδή Μ σημείο της μεσοπαράλληλης : x y x y4 d( M, ) d( M, ) x y x y 4 ( x y x y 4 0 x 0 y ύ ) ή ( x y x y 4 x y 6 0 x y 0 ) Επομένως η εξίσωση x y 0 είναι η ζητούμενη ευθεία. γ) i) Το σημείο (x,) οπότε xa 0 xa 0. Το σημείο (,y B) οπότε yb 4 0 yb. Άρα τα σημεία Α και Β έχουν συντεταγμένες (0,) και (,) αντίστοιχα. ii) Τα σημεία Γ και Δ ανήκουν στην ευθεία ε. Επομένως οι συντεταγμένες τους ικανοποιούν την εξίσωση της : x y 0 y x () x y 0 y x () Οι πλευρές ΑΓ και ΒΓ του τετραγώνου είναι κάθετες οπότε: 0 (x, y ) (x, y ) 0 x (x ) ( y ) (y ) 0 x x y y y () x x y y () () x x ( x ) 5( x ) 6 0 x x 9 6x x 5 5x 6 0 x x 0 x ( x ) 0 x 0 ήx x 0 Από την () y x Από την () y Επομένως το σημείο Γ έχει συντεταγμένες (0,) ή (,) Οι διαγώνιες του τετραγώνου διχοτομούνται άρα το Κ μέσο του ΑΒ και 7

30 x x 0 y y 5 x, y 5 Επομένως το σημείο Κ έχει συντεταγμένες,. To Κ είναι μέσο του ΓΔ οπότε: x x y y 5 x x x () και y y y 5(4) Για την περίπτωση που το Γ έχει συντεταγμένες (0,) έχουμε : x 0 y Από την (4) x Από την (5) y Το σημείο Δ έχει συντεταγμένες (,) Για την περίπτωση που το Γ έχει συντεταγμένες (,) έχουμε : x y Από την (4) x 0 Από την (5) x Το σημείο Δ έχει συντεταγμένες (0,) 4_86 Δίνεται η εξίσωση x y xy λx λy λ 0,με λ διαφορετικό του 0. α) Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση παριστάνει στο επίπεδο, δύο ευθείες παράλληλες μεταξύ τους, καθεμιά από τις οποίες έχει κλίση ίση με. (Μονάδες ) β) Αν το εμβαδόν του τετραγώνου του οποίου οι δύο πλευρές βρίσκονται πάνω στις ευθείες του ερωτήματος α) είναι ίσο με,να βρείτε την τιμή του λ. (Μονάδες ) α) x y xy x y 0 ( x y) (x y) 0 ( x y )( x y ) 0 x y 0 ή x y 0 Επομένως η παραπάνω παράσταση παριστάνει τις παράλληλες ευθείες (ε ) : x y 0 και (ε ) : x y 0 ( ). β) Έστω Α(0,-λ) σημείο της ε. Το εμβαδόν του τετραγώνου ΑΒΓΔ είναι ίσο με: ( ) ( ) d (A, ) 0 4 ( ) 4 4_867 Δίνονται τα διανύσματα a και b με μέτρα,6 αντίστοιχα και φ [0,π] η μεταξύ τους γωνία. Επίσης δίνεται η εξίσωση a b x a b 5 0 y. α) Να αποδείξετε ότι η () παριστάνει ευθεία για κάθε φ [0,π]. (Μονάδες ) 8

31 β) Αν η παραπάνω ευθεία είναι παράλληλη στον άξονα y y, να αποδείξετε ότι b a. (Μονάδες 7) γ) Αν η παραπάνω ευθεία είναι παράλληλη στον άξονα χ χ, να αποδείξετε ότι b a. (Μονάδες 7) δ) Αν η παραπάνω ευθεία είναι παράλληλη στην διχοτόμο πρώτης και τρίτης γωνίας των αξόνων, να αποδείξετε ότι b a (Μονάδες 8) α) Οι συντελεστές των x και y δεν μηδενίζονται ταυτόχρονα (το εσωτερικό γινόμενο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και -) άρα ένας από τους συντελεστές x,y θα είναι 0 οπότε η () θα παριστάνει 0, ευθεία για κάθε β) Για να είναι παράλληλη στον άξονα ψ ψ πρέπει a b 0 a b a b Επομένως a b οπότε b a, 0 b a a b 6. Επομένως b a γ) Για να είναι παράλληλη στον άξονα χ χ πρέπει a b 0 a b a b 6 0 Επομένως a b οπότε b a, 0 b a a b 6. Επομένως b a δ) Αν (ε) η ευθεία a b x a b y 5 0 και (ζ) : y=x η διχοτόμος της πρώτης και τρίτης a b γωνίας των αξόνων τότε επειδή // a b a b a b a b a b 0 a b 0 a b a b 9

32 4_8609 Εμβαδόν τριγώνου 4ο Θέμα Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι λ, λ, λ, λ μέσο της πλευράς ΒΓ, όπου λ 0 και λ, και Μ είναι το α) Να αποδείξετε ότι λ, λ. (Μονάδες 7) β) Να βρείτε την τιμή του λ για την οποία το διάνυσμα AΜ είναι κάθετο στο διάνυσμα α, λ λ. (Μονάδες 8) γ) Για την τιμή του λ που βρήκατε στο ερώτημα β), να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. (Μονάδες 0) α) Αφού το Μ είναι το μέσο της πλευράς άρα Αν xy, τότε Άρα,. 4 x και y β) Για να είναι το διάνυσμα κάθετο στο διάνυσμα, θα πρέπει 0 0,, 0 0 (αφού ) γ) Για, έχουμε, και 6, Επομένως το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ είναι:, det 4_860 Δίνονται οι ευθείες ε : x y 0λ 6 0 και ε : 0x y λ 4 0, όπου λ R α) Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή της παραμέτρου λ οι ευθείες ε και ε τέμνονται, και να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής τους M (Μονάδες 7) β) Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή της παραμέτρου λ το σημείο M ανήκει στην ευθεία ε : 8x + y 6 = 0 (Μονάδες 7) 0

33 γ) Αν η ευθεία ε τέμνει τους άξονες χ χ και ψ ψ στα σημεία Α και Β αντίστοιχα, τότε: i) να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ζ που διέρχεται από την αρχή Ο των αξόνων και είναι παράλληλη προς την ευθεία ΑΒ (Μονάδες 5) 9 ii) αν Κ είναι τυχαίο σημείο της ευθείας ζ, να αποδείξετε ότι ( ). 4 (Μονάδες 6) x y 0 6 α) Θεωρούμε το σύστημα των εξισώσεων των ευθειών (ε) και (ε):. 0 x y 4 D 0 0 άρα το σύστημα έχει μοναδική λύση για κάθε λ δηλαδή οι 0 ευθείες τέμνονται σε ένα μόνο σημείο Μ που έχει συντεταγμένες τη λύση του συστήματος που είναι 0 6 x D D x 06 8 Dy y 8 4 D Επομένως το σημείο Μ έχει συντεταγμένες (λ-,-8λ+4) β) Για να ανήκει το σημείο Μ στην ευθεία ε : 8x + y 6 = 0 πρέπει οι συντεταγμένες του να την επαληθεύουν. Πράγματι : 8( )+( 8 4 )-6=8λ-8-8λ+4-6=0 οπότε το σημείο Μ ανήκει στην ευθεία ε:8x+y-6=0 γ) i) Έστω Α(x,0) και B(0,y). To σημείο A ανήκει στην ευθεία ε οπότε οι συντεταγμένες του ικανοποιούν την εξίσωση της οπότε 8x-6=0 x= 6 8 = 4. Επομένως η ευθεία ε τέμνει τον χ χ στο σημείο,0 4 To σημείο B ανήκει στην ευθεία ε οπότε οι συντεταγμένες του ικανοποιούν την εξίσωση της οπότε y 6 0 y 6 Επομένως η ευθεία ε τέμνει τον y y στο σημείο Β(0,6) yb ya 6 0 / / x B x A η ευθεία ζ διέρχεται από την αρχή των αξόνων οπότε έχει εξίσωση ζ: y=-8x 4

34 ii) To σημείο Κ(x,y) ανήκει στην ευθεία ζ οπότε οι συντεταγμένες του ικανοποιούν την εξίσωση της δηλαδή y 8x x,0 y x,8x 4 4 ( x, 6 y) ( x, 6 8x) και x det(, ) 4 8x x 6 8x = 9 6x 6x 8x 8x = 9 Το εμβαδόν (ΚΑΒ)= det(, ) ος τρόπος ( AB) 0 (0 6) d(o, ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) d(, ) _86 Δίνεται η ευθεία ε : x 4y 7 0 και τα σημεία Α(,4 ) και B (,6) α) Να βρείτε τις συντεταγμένες σημείου M της ευθείας ε το οποίο ισαπέχει από τα σημεία A και B (Μονάδες 7) β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΜΑΒ (Μονάδες 8) γ) Να αποδείξετε ότι τα σημεία Κ ( x,y) για τα οποία ισχύει (ΚΑΒ) = (ΜΑΒ) ανήκουν στις ευθείες με εξισώσεις τις: x y 5 0 και x y 5 0 (Μονάδες 0) α) Το σημείο Μ βρίσκεται στη μεσοκάθετη ζ του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ. Έστω (x k, yk) το μέσο του ΑΒ. x Τότε κ A x B y 4 6 x 0 και Κ A y y B 5 Επομένως το σημείο Κ έχει συντεταγμένες (0,5). yb y A 6 4 λ ΑΒ x x ( ) 4 B A ζ ΑΒ λζ λζ λζ.

35 Άρα η ευθεία (ζ) έχει εξίσωση y y λ ( x x ) y 5 -( x 0) y x 5 k ζ Για να βρούμε τις συντεταγμένες του σημείου Μ λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων των ευθειών (ζ) και (ε): 7 y x 5 y x y x x x 5 ( 4) x 7 8x 0 y x y x 5 y x 5 y 5 y 9x 7 x x x Άρα το σημείο Μ έχει συντεταγμένες (,-) β τρόπος Έστω M(x 0, y 0) το ζητούμενο σημείο. Θα πρέπει d(m, A) d(m, B) (x ) (y 4) (x ) (y 6) x 4 x 4 y 8 y 6 x 4 x 4 y y x 4 y x y 5 0 () 0 0 Επίσης M ( ). Άρα x0 4y0 7 0 () Θα λύσουμε το σύστημα των εξισώσεων (), () για να βρούμε τις συντεταγμένες του Μ. Έχουμε x0 4 y0 7 0 x0 4 y0 7 x 0 4 y0 7 x0 y0 5 0 x0 y0 5 0 ( 4 y0 7) y0 5 0 x0 4 y0 7 x0 4 y0 7 x 0 4 y0 7 x 0 8 y0 4 y y0 9 y0 y0 Άρα M(,-) β)για το εμβαδόν του τριγώνου ΜΑΒ έχουμε: xm xa ym ya ( ) det, x x y y M B k M B ( ) x x 4 det, 5 A y ya x y 5 0 x x y y x y6 γ) ( x )( y 6) ( x )( y 4) 0 xy 6x y xy 4x y8 0 x 4y 0 0 x y0 0 x y0 5 x y 0 5 x y 5 0 ή x y 0 5 x y 5 0 Άρα τα σημεία Κ ανήκουν στις παράλληλες ευθείες ε,ε με εξισώσεις τις: x y 5 0 και x y 5 0 αντίστοιχα ( // 5 B αφού ) B

36 4_864 Δίνονται οι ευθείες ε : x y 0 και ε : x y 4 0 α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής Α των ευθειών ε και ε (Μονάδες 5) β) Αν η ευθεία ε τέμνει τον άξονα y y στο σημείο Β και η ευθεία ε τέμνει τον άξονα χ χ στο σημείο Γ, τότε: i) να βρείτε εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία Β και Γ (Μονάδες 5) ii) να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ (Μονάδες 5) γ) Να αποδείξετε ότι τα σημεία Κ ( x,y) για τα οποία ισχύει (ΚΒΓ ) = ( ΑΒΓ ) ανήκουν σε δύο παράλληλες ευθείες, των οποίων να βρείτε τις εξισώσεις. (Μονάδες 0) α) Για να βρούμε τις συντεταγμένες του σημείου τομής Α των ευθειών ε και ε αρκεί να λύσουμε το σύστημα των εξισώσεων τους: x y 0 (4 y) y 0 6 y y 0 x y 4 0 x 4 y x 4 y 5y 5 y y x 4 y x 4 x Άρα οι συντεταγμένες του σημείου τομής A των ευθειών ε και ε είναι (-,) β) i) Η ε τέμνει τον άξονα ψ' ψστο σημείο Β(0,y). Επομένως οι συντεταγμένες του Β ικανοποιούν την εξίσωση της ευθείας ε οπότε 0 y 0 y. Άρα το σημείο B έχει συντεταγμένες (0,-). Η ε τέμνει τον άξονα x' x στο σημείο Γ(x,0). Επομένως οι συντεταγμένες του Γ ικανοποιούν την εξίσωση της ευθείας ε οπότε x x 4. Άρα το σημείο Γ έχει συντεταγμένες (4,0). y y 0 ( ) x x Επομένως η εξίσωση της ευθείας ΒΓ είναι : y y ( x x ) y ( x 0) y x 4 4 ii) (0, ) (, 6) (4, 0 ) (6, ) 6 0 ( ) det, γ) x xb y yb x y det, x x y y x 4 y xy ( x 4)( y ) 0 xy xy x 4y 0 x 4y 0 x 4y 0 x 4y 8 0 ή x 4y 0 x 4y 4 0 4

37 Άρα τα σημεία Κ ανήκουν στις παράλληλες ευθείες ε,ε μ ε ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς : x 4y 8 0 και x 4y 4 0. (ε //ε αφού ) 4 4_865 Θεωρούμε ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ που είναι παράλληλο προς την ευθεία ε : y = x, με Α(x,y ), Β ( x,y ) και x < x. Αν το σημείο Μ (, 5) είναι το μέσο του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ και το γινόμενο των τετμημένων των σημείων Α και Β ισούται με 5, τότε: α) να υπολογίσετε τις συντεταγμένες των σημείων Α και Β. (Μονάδες ) β) να αποδείξετε ότι (ΟΑΒ) = 4, όπου Ο είναι η αρχή των αξόνων. (Μονάδες 5) γ) να αποδείξετε ότι τα σημεία Κ ( x,y) για τα οποία ισχύει (ΚΑΒ) = (ΟΑΒ) ανήκουν στις ευθείες με εξισώσεις τις : x y 0 και x y 6 0 (Μονάδες 7) α) x x y y / / y y x x () Επειδή το σημείο Μ(,5)είναι μέσο του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ θα ισχύει ότι: x x x x xm x x 6 () και y y y y ym 5 y y 0 () x x (4) 5 Λύνουμε το σύστημα των (),(4) : 5 x 5 5 x x 5 x x x x x xx 6 5 x 6 x 5 6x x 6x 5 0 x 5 5 x x 5 x x x ή x ί(x x) x x 5 x x 5 Άρα x = και x =5 (5) (5) () y y 5 y y 4 (6) () (6) y 4 y 7 y 7 (6) 7 y 4 y Άρα τα σημεία Α και Β έχουν συντεταγμένες (,) και (5,7) αντίστοιχα. β) OA (,), OB (5,7) και Άρα OA det OA,OB ( ) det,ob

38 γ) ( x, y), B (5 x,7 y) και x y det, B ( x) (7 y) (5 x) ( y) 5x 7 y 7 7 x y xy 5 5y x xy 4x 4y 8 det(ka,kb) 8 4 x 4 y 8 8 x y 8 x y 4 x y 4 x y 0 ή x y 4 x y 6 0 Άρα τα σημεία Κ ανήκουν στις ευθείες ε,ε μ ε ε ξ ι σ ώ σ ε ι ς : (ε ) : x y 0 και x y _860(_860) ε : λ x y 5 0 Δίνονται οι ευθείες, ε : λ x y 5 0 με λ και το σημείο,. α) Να αποδείξετε ότι, για κάθε τιμή του λ οι ευθείες τέμνονται. (Μονάδες 7) β) Αν οι ευθείες τέμνονται στο σημείο, να βρείτε την τιμή του λ. (Μονάδες 0) γ) Έστω λ και, τα σημεία που οι ε και ε τέμνουν τον άξονα yy.να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου. (Μονάδες 8) α) Έστω ότι υπάρχει τιμή του πραγματικού αριθμού για την οποία οι ευθείες είναι παράλληλες. Τότε θα έχουν ίσους συντελεστές διεύθυνσης. Είναι και Άρα η εξίσωση είναι αδύνατη, επομένως για κάθε τιμή του πραγματικού αριθμού οι ευθείες τέμνονται. ος τρόπος ( ) x y 5 Αν θεωρήσουμε το σύστημα των ευθειών (ε ),(ε ) : ( ) x y 5 D έχουμε Το τριώνυμο 0 ( Δ = -4 <0 ) οπότε D 0 και οι δύο ευθείες τέμνονται. β) Το σημείο είναι το σημείο τομής των ευθειών, άρα οι συντεταγμένες του επαληθεύουν τις εξισώσεις των δύο ευθειών:

39 ή Άρα γ) Για είναι : :x y 5 0 η οποία τέμνει τον yy όταν x 0 : 0 y5 0 y 5 Επομένως (0,5) : 7x y 5 0 η οποία τέμνει τον yy όταν x 0 : 7 0 y 5 0 y 5 Επομένως (0, 5) 7 Το εμβαδόν του τριγώνου υπολογίζεται από τον τύπο: det, Έχουμε x x, y y 0,5,6 x x, y y 0, 5, 4 και οπότε _86 Δίνονται οι ευθείες ε : κx κy κ 0 και ζ : κ x κ y 6κ 0, όπου κ α) Να εξετάσετε αν υπάρχει τιμή του κ, ώστε οι ευθείες να είναι παράλληλες. β) Να βρείτε την αμβλεία γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες ε και (Μονάδες 0) ζ. (Μονάδες 5) παράλληλο στην. Έχουμε, οπότε, παράλληλο στην οπότε α) Έστω διάνυσμα και Επομένως:, / / / / det, , άρα η εξίσωση είναι αδύνατη, επομένως δεν υπάρχει τέτοιο ώστε //. β) Για τον υπολογισμό της γωνίας των δύο ευθειών θα βρούμε το συνημίτονο της γωνίας των παράλληλων διανυσμάτων τους σύμφωνα με τον τύπο:, και Οπότε,

40 5 5 Άρα η αμβλεία γωνία των ευθειών είναι: _86. Δίνονται τα σημεία A,, Β(, - ) και μ 4 μ,, όπου μ. α) Να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων και (Μονάδες 8) β) Να αποδείξετε ότι για κάθε μ το σημείο Γ ανήκει στην ευθεία που διέρχεται από τα σημεία Α και Β. (Μονάδες 8) γ) Να βρείτε την τιμή του μ έτσι, ώστε μ. (Μονάδες 6) δ) Για την τιμή του μ που βρήκατε στο ερώτημα γ), να αποδείξετε ότι (ΟΒΓ ) =, όπου O είναι η αρχή των αξόνων. (Μονάδες ) α) Οι συντεταγμένες των διανυσμάτων και υπολογίζονται ως εξής:,, και 4,, β) Για να αποδείξω ότι, για κάθε τιμή του μ, το σημείο Γ ανήκει στην ευθεία που διέρχεται από τα σημεία Α και Β αρκεί να αποδείξουμε ότι τα σημεία Α, Β και Γ είναι συνευθειακά. det, 0. Επειδή η ορίζουσα det, είναι ίση με το μηδέν τα διανύσματα και θα είναι παράλληλα. Όμως έχουν κοινό σημείο το Β άρα τα και θα είναι συγγραμμικά, επομένως τα σημεία Α, Β και Γ είναι συνευθειακά. ( ) ( ) γ) ( ),, ( ) 0 ( ) 0. δ) Για μ = είναι Οπότε:, και,, επίσης Β(, - ) και A,.,. 8

41 det,. Το εμβαδόν του det,. Υπολογίζω τριγώνου ΟΒΓ θα είναι: (ΟΒΓ) = Δίνονται τα σημεία Α(,4), B(5,7) και Γ (μ +,μ ), όπου μ. α) Να βρείτε τις συντεταγμένες των διανυσμάτων και και, στη συνέχεια, να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, B και Γ δεν είναι συνευθειακά για κάθε τιμή του μ. (Μονάδες 8) β) Να αποδείξετε ότι: i) το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ δεν εξαρτάται από το μ. (Μονάδες 5) ii) για κάθε τιμή του μ το σημείο Γ ανήκει σε ευθεία ε, της οποίας να βρείτε την εξίσωση. (Μονάδες 7) γ) Να ερμηνεύσετε γεωμετρικά γιατί το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ παραμένει σταθερό, ανεξάρτητα από την τιμή του μ; (Μονάδες 5) α) Είναι: 5,7 4 (,) και, 4 (, 6). Για να αποδείξω ότι τα σημεία Α, B και Γ δεν είναι συνευθειακά για κάθε τιμή του μ, αρκεί να αποδείξω ότι τα διανύσματα και δεν είναι παράλληλα. det, Επειδή η ορίζουσα των διανυσμάτων και δεν είναι μηδέν για κάθε τιμή του μ, τα και δεν θα είναι παράλληλα. ( ) det, 6, ανεξάρτητο του μ. ii) Έστω Γ(x, y) οι συντεταγμένες του σημείου Γ, όμως Γ (μ +,μ ) για μ. Οπότε θα ισχύει: β) i) Το εμβαδόν είναι: x x x 6. Προσθέτουμε κατά μέλη τις δύο σχέσεις y y y 6 4 και έχουμε: x y = 7 (). Η εξίσωση () επαληθεύεται από τις συντεταγμένες του σημείου Γ για κάθε τιμή του μ, άρα το σημείο Γ θα ανήκει σε ευθεία ε με εξίσωση x y = 7. γ) Οι συντελεστές διεύθυνσης της ευθείας ΑΒ και της ευθείας ε είναι ίσοι με λ ΑΒ = λ ε, οπότε η ευθεία ΑΒ είναι παράλληλη στην ευθεία ε. Συνεπώς το σημείο Γ, ως σημείο της ευθείας ε, κινείται παράλληλα στην ευθεία ΑΒ, οπότε το ύψος του τριγώνου από το Γ θα είναι σταθερό και ίσο με την απόσταση των δύο ευθειών. Άρα το εμβαδόν του ΑΒΓ θα είναι σταθερό και ανεξάρτητο από την τιμή του μ. 9

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα ο Θέμα _8603 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα ο Θέμα _8603 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και

Διαβάστε περισσότερα

και 2, 2 2 είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ επιπλέον ισχύει Α(3,1), να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του Β και Γ.

και 2, 2 2 είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ επιπλέον ισχύει Α(3,1), να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του Β και Γ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) 8556 ΘΕΜΑ Δίνονται τα διανύσματα και με, και, 3 α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο β) Αν τα διανύσματα γ) Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος 8558 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Σχολικό έτος : 04-05 Τα θέματα εμπλουτίζονται με την δημοσιοποίηση και των νέων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Γενικού Ημερησίου Λυκείου. 4 ο ΘΕΜΑ. Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων. Έκδοση 1 η (19/11/2014)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Γενικού Ημερησίου Λυκείου. 4 ο ΘΕΜΑ. Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων. Έκδοση 1 η (19/11/2014) ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Γενικού Ημερησίου Λυκείου 4 ο ΘΕΜΑ Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων Έκδοση η (9//4) Θέματα 4 ης Ομάδας Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου GI_V_MATHP_4_866 [παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Ασκήσεις από την Τράπεζα θεμάτων Ευθεία Εξίσωση ευθείας

Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Ασκήσεις από την Τράπεζα θεμάτων Ευθεία Εξίσωση ευθείας Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Ασκήσεις από την Τράπεζα θεμάτων Ευθεία - 1-1. 2-18575 Εξίσωση ευθείας Δίνονται τα σημεία Α(1,2) και Β (5,6 ). α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. ΘΕΜΑ 2ο

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. ΘΕΜΑ 2ο Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑ 8603 Δίνεται τρίγωνο και σημεία και του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και 5. α) Να γράψετε το διάνυσμα ως γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

(Μονάδες 8) γ) Για την τιμή του λ που βρήκατε στο ερώτημα β), να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ (Μονάδες 10)

(Μονάδες 8) γ) Για την τιμή του λ που βρήκατε στο ερώτημα β), να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ (Μονάδες 10) ΘΕΜΑ 4 Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι AB= ( λ, λ+ 1), AΓ = ( 3 λ, λ 1) είναι το μέσο της πλευράς ΒΓ AΜ= λ, λ α) Να αποδείξετε ότι ( ), όπου λ 0 και λ, και Μ (Μονάδες 7) β) Να βρείτε την τιμή του λ για την οποία

Διαβάστε περισσότερα

= π 3 και a = 2, β =2 2. a, β. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. (Μονάδες 8)

= π 3 και a = 2, β =2 2. a, β. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Δίνονται τα διανύσματα a και β με a, β = π 3 και a =, β =. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. β) Αν τα διανύσματα a + β και κ a + β είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. (Μονάδες 10) γ) Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. = π 3 και a = 2, β =2 2. a, β AΓ =(2,-8). α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. = π 3 και a = 2, β =2 2. a, β AΓ =(2,-8). α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 8556 ΘΕΜΑ Δίνονται τα διανύσματα a και β με a, β = π 3 και a =, β =.. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. β) Αν τα διανύσματα a + β και κ a + β είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_18556 Δίνονται τα διανύσματα α και β με ^, και,. α Να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 4 ο (16) -2- Τράπεζα θεμάτων Μαθηματικών προσανατολισμού Β Λυκείου -3- Τράπεζα θεμάτων Μαθηματικών προσανατολισμού Β

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. (Μονάδες 8) (Μονάδες 10) (Μονάδες 7) ΘΕΜΑ 2. AM, όπου ΑΜ είναι η διάμεσος. (Μονάδες 7)

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. (Μονάδες 8) (Μονάδες 10) (Μονάδες 7) ΘΕΜΑ 2. AM, όπου ΑΜ είναι η διάμεσος. (Μονάδες 7) ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Άσκηση Δίνονται τα διανύσματα a και με a, = 3 και a =, =. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a. β) Αν τα διανύσματα a + και κ a + είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Να βρείτε το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Γενικού Ημερησίου Λυκείου. 2 ο ΘΕΜΑ. Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων. Έκδοση 1 η (18/11/2014)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Γενικού Ημερησίου Λυκείου. 2 ο ΘΕΜΑ. Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων. Έκδοση 1 η (18/11/2014) ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Γενικού Ημερησίου Λυκείου ο ΘΕΜΑ Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων Έκδοση η (8//04) Θέματα ης Ομάδας ο ΘΕΜΑ Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου GI_V_MATHP 8556

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 08 Θέματα - 4//05 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσαν. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 2 ο (39) -2- Τράπεζα θεμάτων Μαθηματικών προσανατολισμού Β Λυκείου -3- Τράπεζα θεμάτων Μαθηματικών προσανατολισμού Β

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Διάνυσμα Θέσης ενός σημείου Αν θεωρήσουμε ένα οποιοδήποτε σημείο Ο του επιπέδου ως σημείο αναφοράς (ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου

Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου Συντεταγμένες Διανύσματος wwwaskisopolisgr wwwaskisopolisgr Συντεταγμένες στο επίπεδο Άξονας Πάνω σε μια ευθεία επιλέγουμε δύο σημεία Ο και Ι, έτσι το διάνυσμα i OI

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα συναρτήσει των διανυσμάτων α,β,γ. Μονάδες 13 β) να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά. Μονάδες 12

Τράπεζα συναρτήσει των διανυσμάτων α,β,γ. Μονάδες 13 β) να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά. Μονάδες 12 Τράπεζα 0- Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα.58 Θεωρούμε τα διανύσματα α,β,γ και τυχαίο σημείο Ο. Αν α β 5γ, α 3β 4γ και 3α β 6γ, τότε: α) να εκφράσετε τα διανύσματα, συναρτήσει των διανυσμάτων α,β,γ.

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ

2.2 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ 63 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ Η Εξίσωση Αx + Βy + Γ = 0, με Α 0 ή Β 0 Έστω ε μια ευθεία στο καρτεσιανό επίπεδο Αν η ευθεία ε τέμνει τον άξονα yy στο σημείο Σ (, 0 β ) και έχει συντελεστή διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Ερωτήσεις Θεωρίας Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

117 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μανώλη Ψαρρά. Μαθηματικού

117 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μανώλη Ψαρρά. Μαθηματικού 117 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μανώλη Ψαρρά Μαθηματικού Περιεχόμενα 1. Διανύσματα (47) ελ. - 9. Ευθεία (18) ελ. 10-1 3. Κύκλος (13).ελ. 13-15 4. Παραβολή (14) ελ. 16-18 5. Έλλειψη (18)..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Επιμέλεια: Άλκης Τζελέπης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΝΝΟΙΑ - ΠΡΑΞΕΙΣ. Αν τα διανύσματα,, σχηματίζουν τρίγωνο, να αποδείξετε ότι το ίδιο συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Α. Έστω x, y και x, y δύο διανύσματα του καρτεσιανού επιπέδου Οxy. i. Να εκφράσετε (χωρίς απόδειξη) το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων και συναρτήσει των συντεταγμένων τους.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5.

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5. Ευθεία Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5. Εξίσωση γραμμής Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας Συνθήκες καθετότητας και παραλληλίας ευθειών Εξίσωση ευθείας ειδικές περιπτώσεις Σχόλιο Το σημείο είναι ο θεμελιώδης λίθος της

Διαβάστε περισσότερα

1,y 1) είναι η C : xx yy 0.

1,y 1) είναι η C : xx yy 0. ΘΕΜΑ Α ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ο δείγμα Α. Αν α, β δύο διανύσματα του επιπέδου με συντελεστές διεύθυνσης λ και λ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι α β λ λ.

Διαβάστε περισσότερα

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÃÉÍÏÌÅÍÏ ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÙÍ ΟΡΙΣΜΟΣ

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÃÉÍÏÌÅÍÏ ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÙÍ ΟΡΙΣΜΟΣ Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Απ Παπανικολάου ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÃÉÍÏÌÅÍÏ ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÙÍ ΟΡΙΣΜΟΣ Ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο δύο μη μηδενικών διανυσμάτων και και το συμβολίζουμε με α β τον πραγματικό αριθμό αβ

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική μορφή της εξίσωσης ευθείας είναι η από τα Α, Β διάφορο του μηδενός

Η γενική μορφή της εξίσωσης ευθείας είναι η από τα Α, Β διάφορο του μηδενός ΕΥΘΕΙΑ Να προσέχεις ότι: Η γενική μορφή της εξίσωσης ευθείας είναι η από τα Α, Β διάφορο του μηδενός Ax+By+Γ=0, με κάποιο Η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από ένα σημείο Α(x 0,y 0 ) και έχει συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Δίνεται η ευθεία (ε) με εξίσωση: 2x y1 0 καθώς και το σημείο Μ(3,0). α. Να βρείτε την εξίσωση μιας ευθείας (η) που περνά από το Μ και είναι κάθετη στην ευθεία (ε). β. Να

Διαβάστε περισσότερα

AB. Αν το διάνυσμα AB έχει μέτρο 1, τότε λέγεται

AB. Αν το διάνυσμα AB έχει μέτρο 1, τότε λέγεται ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Στη Γεωμετρία το διάνυσμα ορίζεται ως ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ως ένα ευθύγραμμο τμήμα του οποίου τα άκρα θεωρούνται διατεταγμένα Αν η αρχή και το πέρας ενός διανύσματος

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη B. Μάθημα: Η Θεωρία σε Ερωτήσεις. Επαναληπτικά Θέματα. Επαναληπτικά Διαγωνίσματα. Επιμέλεια: Κώστας Κουτσοβασίλης. α Ε

Τάξη B. Μάθημα: Η Θεωρία σε Ερωτήσεις. Επαναληπτικά Θέματα. Επαναληπτικά Διαγωνίσματα. Επιμέλεια: Κώστας Κουτσοβασίλης. α Ε Ν β K C Ε -α Ο α Ε Τάξη B Μ -β Λ Μάθημα: Η Θεωρία σε Ερωτήσεις Επαναληπτικά Θέματα Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Επιμέλεια: Διανύσματα Ερωτήσεις θεωρίας 1. Πως ορίζεται το διάνυσμα;. Τι λέγεται μηδενικό διάνυσμα;

Διαβάστε περισσότερα

β = (9, x) να είναι ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ...

β = (9, x) να είναι ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ... Αµυραδάκη 0, Νίκαια (104903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 ΘΕΜΑ 1 ο i) Αν Α( x 1, y 1 ) και Β(x, y ) δυο σηµεία του καρτεσιανού επιπέδου και (x, y) οι συντεταγµένες του µέσου Μ του ΑΒ, να αποδείξετε ότι : x 1 + x x

Διαβάστε περισσότερα

π (α,β). Έστω τα διανύσματα π (α,β) να βρεθούν:

π (α,β). Έστω τα διανύσματα π (α,β) να βρεθούν: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Για τα διανύσματα α, β δίνεται ότι α =1, β = και u α β, v α - β.να υπολογίσετε: π (α,β). Έστω τα διανύσματα α. το εσωτερικό γινόμενο α β β. τα μέτρα u, v των διανυσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Έκδοση: 06 12 2014)

(Έκδοση: 06 12 2014) (Έκδοση: 06 04) Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr η έκδοση: 06 04 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά Β Λυκείου Θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης. Διανύσματα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8. Εσωτερικό γινόµενο διανυσµάτων. Ασκήσεις προς λύση 1-50

Μαθηµατικά Β Λυκείου Θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης. Διανύσματα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8. Εσωτερικό γινόµενο διανυσµάτων. Ασκήσεις προς λύση 1-50 Μαθηµατικά Β Λυκείου Θετικής - τεχνολογικής κατεύθυνσης Διανύσματα Εσωτερικό γινόµενο διανυσµάτων. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8 Ασκήσεις προς λύση 1-50 1. Θεωρούμε τα σημεία Α(1,2), Β(4,1). Να βρείτε σημείο Μ του άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ)

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΘΕΙΑ Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) 1. Συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας (ε) είναι η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ 1. Να υπολογιστεί το εσωτερικό γινόμενο a δύο διανυσμάτων a και αν: ι) a a 5, 7,(, ) 5, ιι) a 5,,( a, ). 6 6. Το διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

44 Ευθεία Τύποι - Βασικές έννοιες Εξίσωση ευθείας EΥΘΕΙΑ: Τύποι - Βασικές έννοιες α Η εξίσωση ευθείας (ε) η οποία διέρχεται από το σημείο ( x,y) συντε

44 Ευθεία Τύποι - Βασικές έννοιες Εξίσωση ευθείας EΥΘΕΙΑ: Τύποι - Βασικές έννοιες α Η εξίσωση ευθείας (ε) η οποία διέρχεται από το σημείο ( x,y) συντε Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο της ευθείας θα πρέπει να είναι σε θέση: Να βρίσκει τον συντελεστή διεύθυνσης μιας ευθείας Να διατυπώνει τις συνθήκες παραλληλίας και καθετότητας δύο ευθειών, και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Μονάδες 8 Β. η εξίσωση της μεσοκάθετης της ΑΓ Μονάδες 9

ΘΕΜΑΤΑ. Μονάδες 8 Β. η εξίσωση της μεσοκάθετης της ΑΓ Μονάδες 9 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β 331 Α. α. Τι ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο των μη μηδενικών διανυσμάτων α, β. Μονάδες 5 β. Εάν ορίζονται οι συντελεστές διεύθυνσης των διανυσμάτων α, β αντιστοίχως να δείξετε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

1 x και y = - λx είναι κάθετες

1 x και y = - λx είναι κάθετες Κεφάλαιο ο: ΕΥΘΕΙΑ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» 1. * Συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας (ε) είναι η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία (ε) με τον άξονα. Σ Λ. * Ο συντελεστής διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜαθηΜατικα κατεύθύνσησ β λυκείου. επιμέλεια: Βρύσαλησ ΔηΜητρησ

ΜαθηΜατικα κατεύθύνσησ β λυκείου. επιμέλεια: Βρύσαλησ ΔηΜητρησ ΜαθηΜατικα κατεύθύνσησ β λυκείου επιμέλεια: Βρύσαλησ ΔηΜητρησ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΥΣΑΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΥΘΕΙΑ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2 ΕΥΘΕΙΑ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης μιας ευθείας ε, που σχηματίζει με τον άξονα x x γωνία: π 3 α) ω = β) ω = γ) ω = π 3. Να βρείτε τη γωνία ω που σχηματίζει με

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου Ευθεία. Ασκήσεις Ευθεία

Μαθηµατικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου Ευθεία. Ασκήσεις Ευθεία Ασκήσεις Ευθεία 1. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σηµείο τοµής των ευθειών 3x + 4y 11 = 0 και 2x 3y + 21 = 0 και να γίνει η γραφική της παράσταση όταν είναι: i) παράλληλη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ [TΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ] (Μονάδες 13) β) Να δείξετε ότι τα διανύσματα ΔΕ και BΓ είναι παράλληλα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ [TΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ] (Μονάδες 13) β) Να δείξετε ότι τα διανύσματα ΔΕ και BΓ είναι παράλληλα. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Ο 863 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε: AΔ=AB+5AΓ και AΕ =5AB+AΓ α) Να γράψετε το διάνυσμα ΔΕ ως γραμμικό συνδυασμό των AB και AΓ ) Να δείξετε ότι τα διανύσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επανάληψη Επιμέλεια Αυγερινός Βασίλης. Επιμέλεια : Αυγερινός Βασίλης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επανάληψη Επιμέλεια Αυγερινός Βασίλης. Επιμέλεια : Αυγερινός Βασίλης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Επανάληψη Επιμέλεια Αυγερινός Βασίλης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ SOS ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Θέμα ο Να γράψετε και να αποδείξετε την σχέση της διανυσματικής ακτίνας του μέσου ενός τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι αν α,β τότε α //β α λβ, λ. είναι δύο διανύσματα, με β 0, Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ. Κεφάλαιο 2ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος»

ΕΥΘΕΙΑ. Κεφάλαιο 2ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» Κεφάλαιο ο: ΕΥΘΕΙΑ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος». * Συντελεστής διεύθυνσης µιας ευθείας (ε) είναι η εφαπτοµένη της γωνίας που σχηµατίζει η ευθεία (ε) µε τον άξονα x x. Σ Λ. * Ο συντελεστής διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. Α. Να δείξετε ότι η ευθεία ε: αx + βy + γ = 0, ( α + β 0), είναι παράλληλη στο. (Μονάδες: 5) Β. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

ΘΕΜΑ 1. Α. Να δείξετε ότι η ευθεία ε: αx + βy + γ = 0, ( α + β 0), είναι παράλληλη στο. (Μονάδες: 5) Β. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Ε4 ΘΕΜΑ 1 Α. Να δείξετε ότι η ευθεία ε: αx + βy + γ = 0, ( α + β 0), είναι παράλληλη στο δ = ( β, α). (Μονάδες: 5) Β. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 1. Η απόσταση του 0(0,0) από την x + y + = 0 είναι.. Η εξίσωση y = xy παριστάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Μέρος Α : Θεωρία

Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Μέρος Α : Θεωρία 1 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Μέρος Α : Θεωρία ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ Εξίσωση Γραμμής Μια εξίσωση με δύο αγνώστους, λέγεται εξίσωση μιας γραμμής C, όταν οι συντεταγμένες των σημείων της C, και μόνο αυτές, την επαληθεύουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 1. Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ.Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε το άθροισμα.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B 151 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Τάξη - B Λυκείου 15 Α. Αν α, β, γ ακέραιοι ώστε α/β και α/γ, να δείξετε ότι α/(β + γ). Μονάδες 13 Β. α. Δώστε τον ορισμό της παραβολής.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά προσαματολισμού Β Λσκείοσ

Μαθηματικά προσαματολισμού Β Λσκείοσ Μαθηματικά προσαματολισμού Β Λσκείοσ Ο κύκλος Στέλιος Μιταήλογλοσ wwwaskisopolisgr Κύκλος Εξίσωση κύκλου Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και C ο κύκλος με M x, y του κέντρο το σημείο 0

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Προσανατολισμού)

Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Προσανατολισμού) Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Σχ έτος 03-04, Ν Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Προσανατολισμού) ΣΧΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ taexeiolag ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 uuuu uuuu uuuu Αν OA OB 3O 0 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ uuuu uuuu uuuu OA OB 1, O α Να δείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά

Διαβάστε περισσότερα

1.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 34 4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άξονας Πάνω σε μια ευθεία επιλέγουμε δύο σημεία Ο και Ι, έτσι ώστε το διάνυσμα OI να έχει μέτρο και να βρίσκεται στην ημιευθεία O Λέμε τότε ότι έχουμε έναν άξονα με αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα

Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα A. Αν α, β i. αβ Θέµα ο µη µηδενικά διανύσµατα και ισχύει α+ β + α β =, τότε να δείξετε ότι: και ii. Αν α β τότε ισχύει α + β =. B. Να βρεθούν οι τιµές του λ ώστε η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ www.thetiko.gr 1. Λάθος. Λάθος 3. Σωστό. Λάθος 5. Λάθος 6. Λάθος 7. Σωστό 8. Λάθος 9. Λάθος 10. Λάθος 11. Λάθος 1. Σωστό 13. Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην ευθεία. 2. Θεωρούµε την γραµµή µε εξίσωση x 2 +y 2-2x+y-5=0. Βρείτε τα σηµεία της καµπύλης, αν υπάρχουν, µε τετµηµένη -1.

Ασκήσεις στην ευθεία. 2. Θεωρούµε την γραµµή µε εξίσωση x 2 +y 2-2x+y-5=0. Βρείτε τα σηµεία της καµπύλης, αν υπάρχουν, µε τετµηµένη -1. Ασκήσεις στην ευθεία 1. Να βρείτε τα σηµεία τοµής των γραµµών µε εξισώσεις : α) 7x-11y+1=0, x+y-=0 β) y-3x-=0, x +y =4 γ) x +y =α, 3x+y+α=0. Θεωρούµε την γραµµή µε εξίσωση x +y -x+y-5=0. Βρείτε τα σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Ι) ΚΥΚΛΟΣ 1. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το O(0,0) και ι) διέρχεται από το Α( 4, 3) και ιι) εφάπτεται στην 4x 3y+10=0

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Ι) ΚΥΚΛΟΣ 1. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το O(0,0) και ι) διέρχεται από το Α( 4, 3) και ιι) εφάπτεται στην 4x 3y+10=0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Ι) ΚΥΚΛΟΣ 1. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το O(0,0) και ι) διέρχεται από το Α( 4, 3) και ιι) εφάπτεται στην 4x 3y+10=0 2. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου x

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 1.

1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 1. 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 1. Διανύσματα Ισότητα διανυσμάτων Πρόσθεση διανυσμάτων Ερωτήσεις 1. Τ ι ονομάζουμε διάνυσμα;. Τι λέμε μέτρο ενός διανύσματος ;. Τι λέμε μηδενικό διάνυσμα; 4. Τι λέμε φορέα διανύσματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΜλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο των διανυσμάτων θα πρέπει να είναι σε θέση:

Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο των διανυσμάτων θα πρέπει να είναι σε θέση: Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο των διανυσμάτων θα πρέπει να είναι σε θέση: Να δίνει τον ορισμό του διανύσματος και των εννοιών που είναι κλειδιά όπως: κατεύθυνση φορά ή διεύθυνση, μηδενικό διάνυσμα,

Διαβάστε περισσότερα

(Έκδοση: )

(Έκδοση: ) (Έκδοση: 0 03 05) Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr 4η έκδοση: 0 03 05 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Γιάννης Ζαµπέλης Μαθηµατικός

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Γιάννης Ζαµπέλης Μαθηµατικός ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 5 Γιάννης Ζαµπέλης Μαθηµατικός 867 (Αναρτήθηκε 8 4 ) ίνονται τα διανύσµατα a και b µε µέτρα, 6 αντίστοιχα και ϕ [, π] a b+ x+ a b y 5= () δίνεται η εξίσωση ( ) ( ) α) Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5.

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5. Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5. Εξίσωση γραμμής Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας Συνθήκες καθετότητας και παραλληλίας ευθειών Εξίσωση ευθείας ειδικές περιπτώσεις Το σημείο είναι ο θεμελιώδης λίθος της Γεωμετρίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ 1. Να σχεδιάσετε την καμπύλη που παριστάνει η εξίσωση x y x 2 y. x y 2. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας, η οποία τέμνει : i) τον άξονα χ'χ σε σημείο με τετμημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ EΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 1. Να βρείτε την εξίσωση της έλλειψης όταν: α) Έχει εστία Ε (-8,0) και μεγάλο άξονα 0 β) Έχει εστία Ε(0,3) και μεγάλο άξονα 8 γ) Έχει εστία Ε(4,0) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΥΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΥΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ Β.,.,. ΠΡΟΣΘΕΣΗ & ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ - ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. σελ.. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.. σελ. 5.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ... σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ. Μ(x,y) Ο C ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΥΚΛΟΣ. Μ(x,y) Ο C ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Φ3 ΚΥΚΛΟΣ y Μ(x,y) A(x,y) ε Ο C x ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 0-0 ΘΕΩΡΙΑ. Τι ονομάζεται κύκλος με κέντρο το σημείο K( x0,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5,5 γ) Αν τα διανύσματα a, είναι μη μηδενικά και θ είναι η γωνία των a. λ 0. Για ποια από τις παρακάτω τιμές του λ τα διανύσματα a.

Μονάδες 5,5 γ) Αν τα διανύσματα a, είναι μη μηδενικά και θ είναι η γωνία των a. λ 0. Για ποια από τις παρακάτω τιμές του λ τα διανύσματα a. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο (Πανελλήνιες θετικής κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999) Α. Έστω a ( x1,) y1 και ( x,) y δύο διανύσματα του καρτεσιανού επιπέδου Οxy. α) Να εκφράσετε (χωρίς απόδειξη) το

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διάνυσμα ορίζεται ένα ευθύγραμμο τμήμα στο οποίο έχει ορισθεί ποια είναι η αρχή, ή σημείο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

2 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης

2 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης η δεκάδα θεµάτων επανάληψης. ίνεται ο κύκλος x + y = 5 και οι εφαπτόµενες σ αυτόν από το σηµείο Μ(0, 0). Αν Α και Β είναι τα σηµεία επαφής, να βρείτε Τις εξισώσεις των εφαπτόµενων Τις συντεταγµένες των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ 8. Να βρεθεί η εξίσωση της παραβολής με κορυφή το (0, 0) στις παρακάτω περιπτώσεις: α) είναι συμμετρική ως προς το θετικό ημιάξονα Οx και έχει παράμετρο p = 5 β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΜΑ Α Άσκηση, μιγαδικοί αριθμοί να αποδείξετε ότι: Αν = Έχουμε: = ( ) ( ) ( ) ( ) = = =. Το τελευταίο ισχύει, άρα ισχύει και η ισοδύναμη αρχική σχέση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. Να αποδειχθεί ότι τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου είναι κορυφές παραλληλογράμμου.

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. Να αποδειχθεί ότι τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου είναι κορυφές παραλληλογράμμου. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. Να αποδειχθεί ότι τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου είναι κορυφές παραλληλογράμμου.. Δίνεται ένα παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και ένα οποιοδήποτε σημείο Ρ του χώρου. Να αποδειχτεί ότι: P A P 0. 3.

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Εξίσωση ευθείας-συντελεστής διεύθυνσης

2.1 Εξίσωση ευθείας-συντελεστής διεύθυνσης 1 Εξίσωση ευθείας-συντελεστής διεύθυνσης 1 Έστω η ευθεία (ε) η οποία διέρχεται από τα σημεία Α(, μ), Β(5, μ), όπου Να βρείτε το μ σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις : α) η(ε) σχηματίζει γωνία 135

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 Θέµα: Τα διανύσµατα ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Η έννοια του διανύσµατος Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσµάτων Πολλαπλασιασµός αριθµού µε διάνυσµα Συντεταγµένες

Διαβάστε περισσότερα

1 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης

1 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης 1 1 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης 1. Α. Έστω α = (x 1, y 1 ) και β = (x, y ) δύο διανύσµατα Να γράψετε την αναλυτική έκφραση του εσωτερικού γινοµένου τους i Αν τα διανύσµατα δεν είναι παράλληλα προς τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1η Κατηγορία : Εξίσωση Γραμμής 1.1 Να εξετάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική θεωρία. Οι σημαντικότερες αποδείξεις. Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου. Ασκήσεις. Διαγωνίσματα

Συνοπτική θεωρία. Οι σημαντικότερες αποδείξεις. Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου. Ασκήσεις. Διαγωνίσματα Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Α Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Συνοπτική θεωρία Οι σημαντικότερες αποδείξεις Ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου Ασκήσεις Διαγωνίσματα Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΚΕΦΑΙΑΟ 9 ο : ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

201 5 ΘΕΜΑΤΑ Σ ΤΟΝ ΚΥ ΚΛΟ Α. ΘΕΩΡΙΑ. i. η εξίσωση του κύκλου με κέντρο Ο(0,0) και ακτίνα ρ είναι η

201 5 ΘΕΜΑΤΑ Σ ΤΟΝ ΚΥ ΚΛΟ Α. ΘΕΩΡΙΑ. i. η εξίσωση του κύκλου με κέντρο Ο(0,0) και ακτίνα ρ είναι η 201 5 ΘΕΜΑΤΑ Σ ΤΟΝ ΚΥ ΚΛΟ - 1-1. Να αποδείξετε ότι: Α. ΘΕΩΡΙΑ i. η εξίσωση του κύκλου με κέντρο Ο(0,0) και ακτίνα ρ είναι η C : x 2 y 2 ρ 2. Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη του κύκλου C: χ 2 + ψ 2 = ρ 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα ρ έχει εξίσωση: B,- 2 A 2

Ο κύκλος με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα ρ έχει εξίσωση: B,- 2 A 2 3 0 ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Λ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Κύκλος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου που απέχουν σταθερή απόσταση από ένα σταθερό σημείο του επιπέδου αυτού. Το σταθερό σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση 1 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

Παρουσίαση 1 ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Παρουσίαση ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Παρουσίαση η Κάθετες συνιστώσες διανύσµατος Παράδειγµα Θα αναλύσουµε το διάνυσµα v (, ) σε δύο κάθετες µεταξύ τους συνιστώσες από τις οποίες η µία να είναι παράλληλη στο α (3,) Πραγµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ 1.1.. ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΑ ΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1. Εξίσωση γραµµής C Μια εξίσωση µε δύο αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µιας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C, και µόνον αυτές, την επαληθεύουν..

Διαβάστε περισσότερα

Β Λυκείου- Μαθηματικά Κατεύθυνσης. Μέρος Α Θεωρία. (Ορισμοί, θεωρήματα, αποδείξεις, παρατηρήσεις)

Β Λυκείου- Μαθηματικά Κατεύθυνσης. Μέρος Α Θεωρία. (Ορισμοί, θεωρήματα, αποδείξεις, παρατηρήσεις) 1 Μέρος Α Θεωρία (Ορισμοί, θεωρήματα, αποδείξεις, παρατηρήσεις) Η έννοια του διανύσματος Ορισμός του Διανύσματος Διάνυσμα ονομάζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Στο ορθογώνιο σύστημα αξόνων Οxy θεωρούμε τα σημεία Α, Β, τα οποία έχουν τετμημένες τις ρίζες της εξίσωσης x - (4λ+6μ)x - 005 = 0 και τεταγμένες τις ρίζες της εξίσωσης y + ( 5λ + μ)y

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι μ έ λ ε ι α ( μ ε Α λ φ α β η τ ι κ ή σ ε ι ρ ά ) :

Ε π ι μ έ λ ε ι α ( μ ε Α λ φ α β η τ ι κ ή σ ε ι ρ ά ) : Ε π ι μ έ λ ε ι α ( μ ε Α λ φ α β η τ ι κ ή σ ε ι ρ ά ) : Ανδριοπούλου Τασιάννα Ανδρονίκου Γιώργος Βασσάλου Γιάννα Βελλίκης Γιώργος Καρατσιώλης Δημήτρης Κασλής Κώστας Λαλούμης Νίκος Μπέκας Χρήστος Μπίτζας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. και 25x i). Να κάνετε τις πράξεις στο πολυώνυμο.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. και 25x i). Να κάνετε τις πράξεις στο πολυώνυμο. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ 1 Δίνονται τα πολυώνυμα (3x ) (5 x)(3x ) και 5x 9 i). Να κάνετε τις πράξεις στο πολυώνυμο. ii). Να βρείτε την τιμή του

Διαβάστε περισσότερα

1.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Κάθε διάνυσμα του επιπέδου γράφεται κατά μοναδικό τρόπο στη μορφή : i j όπου i, j μοναδιαία διανύσματα με κοινή αρχή το

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο ... ν παράγοντες

Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο ... ν παράγοντες 1 Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο Ερώτηση 1 : Τι ονομάζεται δύναμη α ν με βάση τον πραγματικό αριθμό α και εκθέτη το φυσικό αριθμό >1; H δύναμη με βάση έναν πραγματικό αριθμό α και εκθέτη ένα φυσικό αριθμό ν, συμβολίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις αντιστοίχισης

Ερωτήσεις αντιστοίχισης Ερωτήσεις αντιστοίχισης 1. ** Να αντιστοιχίσετε κάθε ευθεία που η εξίσωσή της βρίσκεται στη του πίνακα (Ι) µε τον συντελεστή της που βρίσκεται στη, συµπληρώνοντας τον πίνακα (ΙΙ) (α, β 0). 1. ε 1 : y =

Διαβάστε περισσότερα

1. * Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης µιας ευθείας ε, που σχηµατίζει µε τον άξονα x x γωνία: 2π 3

1. * Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης µιας ευθείας ε, που σχηµατίζει µε τον άξονα x x γωνία: 2π 3 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. * Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης µιας ευθείας ε, που σχηµατίζει µε τον άξονα x x γωνία: α) ω = 3 π β) ω = 2π 3 γ) ω = π 2. * Να βρείτε τη γωνία ω που σχηµατίζει µε τον άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ. 1. Να βρείτε την απόσταση του σημείου Μ( ημθ, συνθ) από την ευθεία: i) ε : y = -xεφθ ii) ε : xσυνθ - yημθ = 2

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ. 1. Να βρείτε την απόσταση του σημείου Μ( ημθ, συνθ) από την ευθεία: i) ε : y = -xεφθ ii) ε : xσυνθ - yημθ = 2 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 1. Να βρείτε την απόσταση του σημείου Μ( ημθ, συνθ) από την ευθεία: i) ε : y = -xεφθ ii) ε : xσυνθ - yημθ = 4. α) Να βρεθεί η απόσταση του σημείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. x + 5= 6 (1) και. x = 1, οπότε η (2) γίνεται 1 5x + 1= 7 x = 1 ΘΕΜΑ Β. Άσκηση 1. Να βρείτε τον αριθμό x R όταν. Λύση.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. x + 5= 6 (1) και. x = 1, οπότε η (2) γίνεται 1 5x + 1= 7 x = 1 ΘΕΜΑ Β. Άσκηση 1. Να βρείτε τον αριθμό x R όταν. Λύση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΈΝΝΟΙΑ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ ΣΥΖΥΓΕΙΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ i. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Θέμα A. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου στο σημείο του Α, ) είναι 8 μονάδες) Β. Να δώσετε τον ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

φέρουμε μια οποιαδήποτε χορδή ΑΒ του κύκλου και την προεκτείνουμε κατά τμήμα

φέρουμε μια οποιαδήποτε χορδή ΑΒ του κύκλου και την προεκτείνουμε κατά τμήμα 1. Δίνεται ο κύκλος + y ρ, όπου ρ>0. Από το σημείο A( - ρ,0) του C C :x = φέρουμε μια οποιαδήποτε χορδή ΑΒ του κύκλου και την προεκτείνουμε κατά τμήμα BM = AB. Να αποδείξετε ότι το Μ κινείται πάνω σε ένα

Διαβάστε περισσότερα