Gigaset A510IP váš kvalitný spoločník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Gigaset A510IP váš kvalitný spoločník"

Transcript

1 Blahoželáme! Kúpou produku Gigaset ste sa rozhodli pre značku, ktorej primárnym cieľom je udržateľnost životného prostredia. Balenie tohto produktu je ohľaduplné k životnému prostrediu. Ďalšie informácie nájdete na lokalite

2

3 Gigaset A510IP váš kvalitný spoločník Gigaset A510IP váš kvalitný spoločník Blahoželáme - máte v rukách Gigaset najnovšej generácie. Váš Gigaset vie oveľa viac ako len telefonovať. S asistentom inštalácie je jednoduché nakonfigurovať váš Gigaset. Pomôže vám pri konfigurácii VoIP nastavení pre váš telefón a priradí pripojenie pre prijímanie a odosielanie hovorov pre prihlásené prídavné slúchadlá. Konfiguráciu asistentom môžete vykonať prostredníctvom prídavného slúchadla alebo PC cez webový konfigurátor vášho telefónu. Váš Gigaset je skutočným viac - linkovým telefónom (pracuje ako telefónna ústredna) K telefónu môžete prihlásit až 6 prídavných slúchadiel a každému priradiť vlastné telefónne číslo. Ethernetové pripojenie Pripojte svoj Gigaset do internetu a PC cez Ethernet. Využívajte verejné ako aj súkromné telefónne zoznamy na internete ( s. 67). Aktualizujte súčasne telefónne zoznamy vo vašom telefóne Gigaset a PC. Telefónny zoznam pre 150 položiek Uložte si telefónne čísla a mená do telefónneho zoznamu ( s. 64). Označte si dôležité záznamy ako VIP (Very Important Person). Hovory VIP účastníkov spoznáte podľa tónu vyzváňania a farby pozadia ( s. 65). Ak si neželáte aby (stále) vyzváňal Využívajte časové ovládanie hovorov ( s. 105) alebo zabezpečte, aby hovory s blokovaným zobrazením čísla neboli signalizované ( s. 105). Ďalšie praktické informácie Preneste si telefónny zoznam z už existujúceho prídavného slúchadla Gigaset ( s. 66), využívajte skrátenú voľbu ( s. 66) a nastavte si farbu a kontrast displeja podľa svojich predstáv ( s. 102). Životné prostredie Gigaset Green Home - byť ekologicky uvedomelí pri používaní telefónu. Podrobnosti o našich výrobkoch ECO DECT nájdete na stránke Ďalšie informácie o vašom telefóne získate na internetovej stránke Zaregistrujte si, prosím, svoj telefón Gigaset ihneď po kúpe na stránke tým sa zabezpečí, že všetky otázky, ktoré môžete mať, alebo požiadavky na záručný servis sú vyriešené rýchlejšie. Pokiaľ počas používania telefónu budete mať akékoľvek otázky, prečítajte si tipy pre odstránenie chýb ( s. 147), alebo sa obráťte na náš zákaznícky servis ( s. 147). Veľa zábavy s vaším novým telefónom Gigaset! 1

4 Obsah Obsah Gigaset A510IP váš kvalitný spoločník Prehľad Symboly na displeji Tlačidlá Symboly hlavnej ponuky Krátky prehľad základňovej stanice Bezpečnostné pokyny Prvé kroky Kontrola obsahu balenia Uvedenie prenosnej časti do prevádzky Zmena jazyka na displeji Umiestnenie základňovej stanice Pripojenie základňovej stanice Uvedenie telefónu do prevádzky Asistent inštalácie Dátum a čas Ako budete ďalej postupovať Ovládanie telefónu Ovládacie tlačidlo Tlačidlá klávesnice Oprava chybného zadania Prezeranie ponúk Vypnutie a zapnutie slúchadla Zapnutie/vypnutie blokovania tlačidiel Znázornenie krokov obsluhy v návodě na obsluhu Prehľad menu Telefonovanie Externý hovor Ukončenie hovoru Prijatie hovoru Sprostredkovanie čísla volajúceho Pokyny pre zobrazovanie telefónnych čísel volajúceho (CLIP) VoIP telefonovanie cez sieť Gigaset.net Gigaset HDSP telefónia s brilantnou kvalitou zvuku Zapnutie-/vypnutie hlasitého telefonovania Vypnutie zvuku prenosnej časti Telefonovanie so sieťovými službami Všeobecné nastavenia pre všetky hovory Nastavenia pre nasledujúci hovor Akcie počas externého hovoru

5 Obsah Používanie zoznamov Zoznam opakovania voľby Funkcia tlačidla správ Zoznam doručených správ SMS Zoznam volaní Používanie telefónnych zoznamov Lokálny telefónny zoznam Používanie on-line telefónnych zoznamov Používanie súkromného on-line adresára Použitie telefónneho zoznamu siete Gigaset.net SMS (textové správy) Napísanie/odoslanie SMS Prijatie SMS Oznámenie prostredníctvom SMS Nastavenie centra SMS/stanovenie odosielacej linky SMS na telefónnych ústredniach (PABX) Zapnutie/vypnutie funkcie SMS SMS odstraňovanie chýb Oznámenia o och Otvorenie zoznamu prijatej pošty Prezeranie záhlavia správy u Prezeranie adresy odosielateľa u Vymazanie ovej správy Použitie sieťového odkazovača Zapnutie/vypnutie sieťového odkazovača, zapísanie čísla Nastavenie sieťového odkazovača pre rýchlu voľbu ECO DECT Použitie prenosného slúchadla ako budíka Používanie viacerých prenosných častí Prihlásenie prenosných častí Odhlásenie prenosných telefónov Vyhľadávanie slúchadla ( paging ) Interné volanie Zmena názvu niektorej prenosnej časti Zmena interného čísla prenosnej časti Nastavenie prenosnej časti Zmena jazyka na displeji Nastavenie displeja/šetriča displeja Nastavenie displeja/farby a kontrastu Rýchly prístup k funkciám Automatické prijatie hovoru zapnutie a vypnutie Zmena hlasitosti hlasitého telefonovania alebo slúchadla Zmena vyzváňacích tónov Nastavenie prenosnej časti do pôvodného stavu ako pri dodaní

6 Obsah Nastavenie základne Nastavenie dátumu a času Ochrana telefónu pred neoprávneným prístupom Zapnutie/vypnutie vyčkávacej melódie Nastavenie IP adresy základňovej stanice v sieti LAN Konfigurovanie VoIP spojení, priradenie spojení pre odoslanie a prijatie Automatická aktualizácia nastavení VoIP operátora Aktualizácia firmvéru telefónu Podpora zosilňovača Reštartovanie základňovej stanice Nastavenie základňovej stanice do pôvodného stavu ako pri dodaní Zistenie adresy MAC základňovej stanice Pripojenie základňovej stanice k telefónnej ústredni (PABX) Dĺžka signálu flash (pevná sieť) Uloženie predvoľby (miestna predvoľba) Nastavenie časov prestávok Dočasné prepnutie na tónovú voľbu (DTMF) Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor Spojenie počítača s webovým konfigurátorom telefónu Prihlásenie/odhlásenie webového konfigurátora Štruktúra stránok webového konfigurátora Menu webového konfigurátora Funkcie webového konfigurátora Zákaznícky servis & podpora Otázky a odpovede Pokyny k prevádzke VoIP telefónov Gigaset za smerovačmi s Network Address Translation (NAT) Stavové kódy VoIP Kontrola servisných informácií Schválenie - výňatok z vyhlásenia o zhode Záruka Likvidácia odpadu Dodatok Údržba Kontakt s kvapalinou Technické údaje Písanie a spracovanie textu Slovník pojmov Príslušenstvo Montáž základňovej stanice na stenu Montáž nabíjačky na stenu Register

7 Prehľad Ð U INT :53 Opak. Menu Sila signálu ( s. 33) Symbol sa zmení, ak je aktivovaná funkcia ECO Mode + ( s. 93) 2 Ovládacie tlačidlo ( s. 35) Stlmenie mikrofónu ( s. 52) 3 Tlačidlo prevzatia/hlasného telefonovania bliká: prichádzajúci hovor; svieti: Zapnuté hlasité telefonovanie; prijatie hovoru; v pohotovostnom stave Otvorenie zoznamu opakovanej voľby (krátke stlačenie); otvorenie zoznamu spojení (dlhé stlačenie; ( s. 43); Pri písaní SMS: Poslať SMS počas hovoru: Prepínanie medzi telefonovaním cez slúchadlo a hlasitým telefonovaním ( s. 52) 4 Tlačidlo 1 Voľba sieťového odkazovača (dlhšie stlačenie) 5 Tlačidlo s hviezdičkou Zapnutie/vypnutie tónov zvonenia (dlhé stlačenie); pri existujúcom spojení: prepnutie Impulzná voľba/tónová voľba (krátke stlačenie) 6 Tlačidlo správ ( s. 61) Prístup k zoznamom volajúcich a zoznamom odkazov; bliká: nový odkaz alebo nový hovor 7 Vypnutie 8 Tlačidlo R - Spätná otázka (Flash) - zadanie prestávky vo voľbe (dlhé stlačenie) 9 Tlačidlo s mriežkou Zapnutie/vypnutie blokovania tlačidiel (dlhé stlačenie v pohotovostnom stave); prepínanie medzi písaním veľkých a malých písmen a číslic 10 Tlačidlo ukončenia hovoru, zapnutia/ vypnutia Ukončiť hovor; prerušiť funkciu; o jednu úroveň v ponuke späť (krátke stlačenie); návrat do pohotovostného stavu (dlhé stlačenie); zapnutie/vypnutie prenosnej časti (v pohotovostnom stave dlhé stlačenie). 11 Dialógové tlačidlá ( s. 7) 12 Displej v pohotovostnom stave 13 Stav nabíjania batérií ( s. 33) Upozornenie Ak chcete zmeniť jazyk na displeji, postupujte podľa pokynov uvedených na s. 15 a s

8 Symboly na displeji Nasledujúce symboly sa zobrazujú v závislosti od nastavení a prevádzkového stavu telefónu: Ð Ø ó U Sila signálu ( s. 33) alebo symbol ekologického režimu ECO Mode+ ¼ ( s. 93) Blokovanie tlačidiel je aktivované ( s. 37) Vyzváňací tón vypnutý ( s. 105) Batérie sa nabíjajú ( s. 33) Stav nabitia batérií ( s. 33) INT :53 INT 1 ë12:00 10:53 Ã Ë Opak. U Menu Názov prenosnej časti ( s. 100) Aktuálny deň/aktuálny čas ( s. 33) Budík je zapnutý s nastaveným časom budenia ( s. 95) Počet nových odkazov: u à na sieťovom odkazovači/hlasovom záznamníku ( s. 61) u v zozname zmeškaných hovorov ( s. 61), u Ë v zozname SMS ( s. 64), zozname ov ( s. 87) Dialógové tlačidlá ( s. 7) Displej počas externého hovoru: :00:53 IP 01 Menu Spojenie VoIP vytvorené ( pre spojenie v pevnej sieti) Pri VoIP spojeniach: Čísla linky VoIP (01-06) Telefónne číslo alebo meno volajúceho Trvanie hovoru Tlačidlo ( s. 7) u Nastavenie hlasitosti hovoru ( s. 103) u Vyvolanie servisných informácií 6

9 Ďalšie symboly na displeji: Nadväzovanie spojenia z ØÜÚ Ð Spojenie nadviazané ØåÚ Nie je možné nadviazať spojenie alebo došlo k prerušeniu spojenia ØìÚ Informácie Opýtanie Čakajte, prosím... Û Tlačidlá externý hovor ( s. 47) Interný hovor ( s. 98) Zvonenie budíka ( s. 95) Akcia prebehla μ Tlačidlá Akcia sa nepodarila À Symboly hlavnej ponuky Funkcie tlačidiel displeja sa menia podľa situácie obsluhy zariadenia. Príklad: 1 Opak. Menu 1 ì Budik Aktuálna funkcia Tlačidlá 2 Tlačidlá displeja Dôležité dialógové tlačidlá sú: Opak. Otvorte zoznam pre opakovanie voľby. Menu Otvorte ponuku podľa konkrétnej situácie. OK Potvrdenie výberu. Odst. Tlačidlo vymazávania: vymazať sprava doľava po znakoch. Zpet Návrat o jednu úroveň menu späť príp. prerušenie procesu. Zpet V OK Ë ì Ç Â Ì Ï SMS Budik Vyber sluzeb Kontakty online Zaznamnik (sieťový odkazovač) Nastaveni Informácie o štruktúre menu s. 36 Prehľad ponúk s. 40 7

10 Krátky prehľad základňovej stanice Krátky prehľad základňovej stanice 1 Tlačidlo základňa 1 Tlačidlo vyhľadávania Svieti: spojenie LAN je aktívne (telefón je spojený so smerovačom) Bliká: prenos dát na pripojení LAN Krátko stlačiť: Spustenie vyhľadávania slúchadla, zobrazenie IP adresy na prenosnom slúchadle Dlhé stlačenie: prepnutie základňovej stanice do prihlasovacieho režimu 8

11 Bezpečnostné pokyny Bezpečnostné pokyny Upozornenie Pred použitím prístroja si prečítajte bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu. Vysvetlite ich obsah svojim deťom a informujte ich o možných nebezpečenstvách pri používaní telefónu. $ Používajte len pribalený sieťový napájač, ako je udané na spodnej strane základne. Vkladajte len odporúčané akumulátory, ktoré zodpovedajú špecifikácii na s. 160, v opačnom prípade nie je možné vylúčiť závažné poškodenie zdravia. Môže byť ovplyvnená funkcia lekárskych prístrojov. Dodržiavajte technické podmienky príslušného prostredia,napr. lekárskej ordinácie. V prípade, že používate nejaký lekársky prístroj (napr. kardiostimulátor), informujte sa u výrobcu príslušného zariadenia o tom, do akej miery je tento prístroj odolný proti externému vysokofrekvenčnému rušeniu. Technické údaje o tomto produkte Gigaset nájdete v kapitole Dodatok. Keď zvoní, prípadne keď ste zapli funkciu hlasitého telefonovania, nedržte prenosnú časť otočenú zadnou stranou prístroja k uchu. Mohli by ste si spôsobiť ťažké trvalé poškodenie sluchu. Prístroj Gigaset je kompatibilný s väčšinou digitálnych naslúchadiel, dostupných na trhu. Bezchybné fungovanie so všetkými naslúchadlami sa však nedá zaručiť. Prenosná časť môže na analógových načúvacích zariadeniach spôsobovať rušenie. V prípade problémov kontaktujte technika pre naslúchadlá. Neumiestňujte základňu a nabíjaciu základňu do kúpeľní alebo miest na sprchovanie. Základňová stanica ani nabíjačka nie sú chránené pred striekajúcou vodou ( s. 160). Telefón nepoužívajte v prostredí ohrozenom nebezpečenstvom výbuchu, napríkladv v lakovniach. ƒ Prístroj Gigaset odovzdávajte tretím osobám vždy len s návodom na obsluhu. Chybné základňové stanice vyraďte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť servisným oddelením, pretože inak môžu rušiť iné bezdrôtové služby. Upozornenia u Nie všetky funkcie popísané v tomto návode na obsluhu sú dostupné vo všetkých krajinách. u Prístroj pri výpadku elektrickej siete nefunguje. Nie je možné uskutočňovať ani žiadne núdzové volania. 9

12 Prvé kroky Prvé kroky Kontrola obsahu balenia 1 2 3a 4 alebo 3b základňa Gigaset A510 IP 2 sieťový kábel na pripojenie základňovej stanice do elektrickej siete 3 telefónny kábel na pripojenie základňovej stanice do pevnej analógovej siete (TAE RJ11 6-pólový; sploštený kábel) 3a alebo 3b podľa danej krajiny alebo poskytovateľa. 4 ethernetový (LAN) kábel (Cat 5 s 2 zástrčkami RJ45 Western-Modular) na pripojenie základňovej stanice k smerovaču (LAN/Internet) 5 prídavné slúchadlo Gigaset A510H 6 dve batérie do prenosnej časti (nenabité) 7 kryt priečinka na batérie prenosného slúchadla 8 nabíjacia základňa pre prenosnú časť 9 sieťový adaptér na pripojenie nabíjacej základne do elektrickej siete 10 stručný návod na použitie a disk CD 10

13 Prvé kroky Aktualizácie firmvéru Vždy, keď vyjdú nové alebo vylepšené funkcie pre váš Gigaset, budú vám k dispozícii aktualizácie firmvéru, ktoré si môžete stiahnuť do svojej základňovej stanice ( s. 111). Ak by tým došlo k zmenám v obsluhe telefónu, nájdete na internete novú verziu návodu na obsluhu, príp. doplnky k nemu, na stránke Informácie o aktuálne zavedenom firmvéri s. 155 Uvedenie prenosnej časti do prevádzky Displej je chránený fóliou. Odstráňte ochrannú fóliu! Vloženie akumulátorov a uzavretie krytu akumulátorov Upozornenie Používajte len dobíjateľné akumulátory ( s. 160) odporúčané spoločnosťou Gigaset Communications GmbH, t. j. v žiadnom prípade nepoužívajte bežné (nedobíjateľné) batérie, keďže nie je možné vylúčiť poškodenie zdravia a majetku. Mohlo by dôjsť napr. k zničeniu plášťa batérie alebo k zničeniu batérií alebo by batérie mohli explodovať. Okrem toho by sa mohli vyskytnúť poruchy funkcie alebo poškodenie prístroja. 11

14 Prvé kroky Akumulátory vkladajte so správnou polaritou. Polarita je označená vnútri priehradky alebo na priehradke pre batérie. a b Kryt priečinka na batérie najprv nasaďte na vrchnej strane a. Potom kryt zatlačte b, až kým nezapadne. Ak musíte opäť otvoriť kryt batérie, napr. kvôli výmene batérií, siahnite do výrezu v puzdre a stiahnite kryt batérie smerom nahor. 12

15 Prvé kroky Pripojenie nabíjacej základne 2 Zapojte plochý kolík napájania 1. 1 Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky 2. 4 Pokiaľ je potrebné odpojiť zástrčku od nabíjačky, stlačte uvoľňovacie tlačidlo 3 a zástrčku 4 vytiahnite. 3 Umiestnenie prenosného slúchadla do nabíjacej základne Vložte prenosné slúchadlo displejom dopredu do nabíjacej základne. Každé prenosné slúchadlo je už od výroby prihlásené k základňovej stanici. Nemusíte teda už robiť žiadne prihlásenie. Ak budete chcieť používať slúchadlo na inej základni alebo ak budete chcieť používať s danou základňou ďalšie slúchadlá, musíte príslušné slúchadlo prihlásiť s. 96. Nechajte prenosné slúchadlo stáť v nabíjacej základni, kým sa batérie nenabijú. Upozornenie Prenosná časť sa môže postaviť len do na to určenej nabíjacej základne. 13

16 Prvé kroky Prvé dobitie a vybitie akumulátorov Správne zobrazenie stavu nabitia batérií je možné len vtedy, keď sa najprv batérie úplne nabijú a vybijú. 6,5h Nechajte preto prenosné slúchadlo v nabíjacej základni aspoň 6,5 hodín. Potom prenosnú časť vyberte z nabíjacej základne a vložte ju tam znovu, až keď budú batérie úplne vybité. Upozornenia u Prenosná časť je už od výroby prihlásená na základňovú stanicu. Ak ste si kúpili variant s viacerými prenosnými slúchadlami, budú už všetky prihlásené k základňovej stanici. Nemusíte teda už robiť žiadne prihlásenie. Ak by napriek tomu niektoré zo slúchadiel nebolo prihlásené k základňovej stanici (bude blikať zobrazenie Provedte prihlaseni.), prihláste ho manuálne s. 96. u Po prvom nabití a vybití môžete prenosné slúchadlo postaviť späť do nabíjacej základne po každom hovore. u Postup nabíjania a vybíjania zopakujte vždy, keď vyťahujete akumulátory z prenosnej časti a znovu ich do nej vkladáte. u Batérie sa môžu počas nabíjania zahrievať. Nie je to nebezpečné. u Kapacita nabitia batérií sa z technických príčin po určitom čase znižuje. 14

17 Prvé kroky Zmena jazyka na displeji Pokiaľ je na displeji nastavený jazyk, ktorému nerozumiete, môžete ho zmeniť. Stlačte pravú stranu ovládacieho tlačidla. L4 Pomaly postupne stláčajte tlačidlá L a 4. English ³ Zobrazí sa displej pre nastavenie jazyka. Vybratý je nastavený jazyk (na pr. angličtina). Stlačte spodnú časť ovládacieho tlačidla s... Francais Naspäť U OK... až kým sa na displeji nezobrazí požadovaný jazyk, napr. francúzština. Stlačením kontextového tlačidla OK pod displejom zvolíte jazyk. Francais English x ³ Voľba je označená symbolom ³. Stlačte a podržte tlačidlo pre ukončenie hovoru a. Tak sa vrátite do pohotovostného stavu. 15

18 Prvé kroky Umiestnenie základňovej stanice Základňová stanica je určená na prevádzku v uzavretých, suchých miestnostiach s teplotným rozsahom od +5 C do +45 C. Postavte základňovú stanicu na centrálne miesto v byte alebo dome. Upozornenie Dbajte na dosah základňovej stanice. Ten je vo voľnom priestranstve až do 300 m, v budovách až do 50 m. Dosah sa znižuje pri zapnutom režime Rezim Eko ( s. 93). Za normálnych okolností nezanecháva podstavec prístroja žiadne stopy na podložke. Vzhľadom na rôznorodosť lakov a lesklých náterov nábytku sa však nedá vylúčiť, že sa pri dotyku podstavca prístroja nevytvoria na podložke stopy. Upozornenie u Telefón nikdy nevystavujte nasledujúcim vplyvom: zdroje tepla, priame slnečné žiarenie, iné elektrické prístroje. u Telefón Gigaset chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi tekutinami a parami. 16

19 Pripojenie základňovej stanice Prvé kroky Na nasledovnom obrázku sú prehľadne znázornené všetky pripojenia základňovej stanice. Nasleduje podrobný opis jednotlivých prípojok. Aby ste mohli telefonovať cez pevnú sieť alebo cez VoIP, musíte spojiť základňovú stanicu s pevnou sieťou a internetom, podľa obrázka Vykonajte nasledujúce kroky v uvedenom poradí: 1 Pripojenie telefónneho kábla a elektrického kábla na základňovú stanicu. 2 Spojte základňovú stanicu s telefónnou sieťou a sieťou elektrického prúdu. 3 Pripojte základňovú stanicu k smerovaču, aby bolo možné pripojenie na internet (cez smerovač a modem alebo cez smerovač s integrovaným modemom) a konfigurácia základňovej stanice cez webový konfigurátor. 4 Prepojte počítač so smerovačom. 17

20 Prvé kroky 1. Pripojenie telefónneho a elektrického kábla k základňovej stanici 2 Zadná strana základňovej stanice Telefónny kábel (prípojný kábel TAE so zástrčkou RJ11) zasuňte do spodnej pripojovacej zásuvky na zadnej strane základňovej stanice. 2 Elektrický kábel sieťového adaptéra zastrčte do hornej pripojovacej zásuvky na zadnej strane základňovej stanice. 3 Oba káble vložte do príslušných káblových kanálov. Upozornenie Používajte len dodaný napájací kábel a telefónny kábel. Obsadenie kontaktov zástrčky môže byť u telefónnych káblov rôzne (obsadenie zástrčky s. 162). 18

21 Prvé kroky 2. Pripojenie základňovej stanice do pevnej a elektrickej siete Zadná strana 2 1 základňovej stanice 1 Zasuňte telefónny kábel do zásuvky pripojenia pevnej siete. 2 Potom zastrčte sieťový adaptér do zásuvky. Upozornenie Sieťový kábel musí byť v prevádzke vždy zastrčený do zásuvky, lebo telefón bez pripojenia do elektrickej siete nefunguje. Teraz už môžete telefonovať cez pevnú sieť a ste dostupní na svojom čísle v pevnej sieti! 19

22 Prvé kroky 3. Pripojenie základňovej stanice k smerovaču (internet) Upozornenie o ochrane osobných údajov Keď je prístroj prepojený so smerovačom, automaticky sa spojí so serverom podpory Gigaset, aby sa uľahčila konfigurácia prístrojov a bola možná komunikácia s internetovými službami. Z toho dôvodu vysiela každý prístroj raz denne nasledovné údaje, špecifické pre prístroj: u sériové číslo/číslo produktu, u MAC adresa, u súkromná IP adresa telefónu Gigaset v sieti LAN/čísla portov, u názov prístroja, u verzia softvéru. Na podpornom serveri dôjde k prepojeniu s už známymi informáciami špecifickými pre prístroj: u telefónne číslo v sieti Gigaset.net, u systémovo podmienené heslá/heslá špecifické pre prístroj. Ďalšie informácie o uložených údajoch týkajúcich sa služby Gigaset.netnájdete na internetovej stránke: Základňová stanica ponúka pripojenie LAN, cez ktoré ju môžete pripojiť ksmerovaču. Pripojenie k smerovaču je potrebné pre internetovú telefóniu VoIP (Voice over Internet Protocol). Pre každý telefón si môžete zriadiť až šesť účtov (telefónnych čísel VoIP) u jedného alebo viacerých poskytovatelov IP služieb podľa vášho výberu a nakonfigurovať ich pre ne svoj telefón. Spojenie telefónu so smerovačom môžete využiť aj na nasledujúce funkcie: u Chcete dostávať informácie, hneď ako je na internete k dispozícii nový softvér pre váš telefón. u Telefón má preberať dátum a čas z časového servera na internete. u Na telefóne chcete používať informačné služby (napr. predpoveď počasia) a/ alebo on-line telefónne zoznamy. Dodatočne pripojte k smerovaču počítač, ak si chcete nastaviť telefón cez webový konfigurátor. Ak sa chcete pripojiť na Internet, potrebujete router, ktorý je prostredníctvom modemu (prípadne je integrovaný v routeri) spojený s internetom. 20

23 Prvé kroky Upozornenie Pri telefonovaní cez internet potrebujete širokopásmové pripojenie do internetu (napr.dsl) s paušálnou sadzbou (doporučené) alebo objemovou sadzbou a router, ktorý spojí telefón s internetom. Zoznam s odporúčanými routermi nájdete na internetovej adrese: Otvorte stránku s častými otázkami a vyberte telefón Gigaset-IP. Vyhľadajte napr. Router. 2 Zadná strana základňovej stanice 1 1 Jeden koniec ethernetového kábla dodaného s prístrojom (Cat 5 s 2 zástrčkami RJ45 Western-Modular) zasuňte do pripájacej zásuvky siete LAN naboku základňovej stanice. 2 Druhý koniec ethernetového kábla zastrčte do zásuvky LAN na smerovači. Hneď po spojení telefónu a smerovača pomocou kábla a po zapnutí smerovača sa rozsvieti tlačidlo na prednej strane základňovej stanice (tlačidlo vyhľadávania slúchadla). Teraz môžte vytvoriť spojenia VoIP v rámci siete Gigaset.net ( s. 50). 21

24 Prvé kroky Uvedenie telefónu do prevádzky Asistent inštalácie Autom. konfigurácia: U niektorých poskytovateľov služby VoIP je konfigurácia nastavenia VoIP automatizovaná. Na tento účel zostavuje prevádzkovateľ konfiguračný súbor so všetkými dátami potrebnými na prístup k službe VoIP (všeobecné dáta poskytovateľa VoIP a dáta vášho osobného účtu). Tento súbor operátor sprístupní na konfiguračnom serveri na internete, kde bude k dispozícii na stiahnutie do telefónu. Od svojho poskytovateľa dostanete konfiguračný kód. Asistent inštalácie telefónu ( s. 23) vás na určitom mieste vyzve, aby ste tento kód zadali. Všetky potrebné údaje VoIP sa potom automaticky odošlú do vášho telefónu. Prenos konfiguračného súboru sa uskutočňuje len cez zabezpečené spojenie (autentifikácia TLS). Ak autentifikácia TLS zlyhá, začne blikať tlačidlo správ f. Keď kliknete na tlačidlo správ, zobrazí sa hlásenie Chyba certifikátu. Zkontrolujte certifikáty. konfiguratoru. (chyba certifikátu skontrolujte certifikáty vo webovom konfigurátore). Stlačte pravé tlačidlo displeja a potvrďte hlásenie. Prihláste sa k webovému konfigurátoru ( s. 121). Na webovej stránke Security ( s. 129) sa dozviete, prečo nebolo možné vytvoriť bezpečné spojenie a čo máte ďalej robiť. Ak zlyhá sťahovanie konfiguračného súboru (napr. preto, že konfiguračný server nie je v dosahu), telefón sa bude pokúšať vytvoriť spojenie dovtedy, kým sa súbor bezchybne nenačíta do telefónu. Ak na telefóne ešte nie sú vygenerované žiadne VoIP spojenia a asistent ešte nebol spustený, môžete spustiť asistenta inštalácie. Pomocou neho môžete vykonať všetky potrebné nastavenia základňového telefónu. V rámci asistenta inštalácie sa za sebou spustia dvaja samostatní asistenti. 1 VoIP asistent 2 Asistent pripojenia 22

25 Prvé kroky Spustenie asistenta inštalácie Keď je batéria prenosného slúchadla dostatočne nabitá, bliká na slúchadle tlačidlo správ f (asi 20 min. po tom, ako prenosné slúchadlo postavíte do nabíjacej základne). Stlačte tlačidlo správ f. 1. VoIP asistent vykonanie VoIP nastavení Uvidíte nasledujúce zobrazenie: Spusit pruvodce VoIP? Ne Ano Aby ste mohli telefonovať prostredníctvom Internetu (VoIP) s ľubovoľnými účastníkmi Internetu, pevnej siete a mobilnej siete, potrebujete služby VoIP operátora, ktorý podporuje VoIP SIP štandard. Predpoklad: zaregistrovali ste sa (napr. cez počítač) u niektorého operátora a nechali ste si zriadiť aspoň jeden účet VoIP (IP konto). Aby ste mohli využívať VoIP, musíte teraz zadať prístupové údaje k vášmu VoIPúčtu. Potrebné údaje dostanete od svojho VoIP operátora. Sú to: Buď: u používateľské meno (ak to operátor požaduje). Je to identifikácia vášho konta IP (Caller-ID), často sa zhoduje s telefónnym číslom. u Prihlasovacie meno alebo ID používateľa u Heslo (login) u Všeobecné nastavenia vášho poskytovateľa IP služby (serverové adresy atď.), Alebo: u Kód automatickej konfigurácie (Activation Code) VoIP asistent telefónu Gigaset vám pomôže pri zadávaní údajov. 23

26 Prvé kroky Upozornenie Môžete nastaviť spolu až šesť spojení VoIP. Pri uvedení telefónu do prevádzky môžete na začiatku nakonfigurovať len jedno VoIP spojenie. Ďalšie VoIP pripojenia môžete nakonfigurovať neskôr pomocou VoIP asistenta ( s. 110) alebo webového konfigurátora. Spustenie VoIP asistenta Predpoklad: Telefón je spojený so smerovačom. Smerovač má pripojenie na internet ( s. 20). Na spustenie asistenta VoIP stlačte pravé dialógové tlačidlo Ano. Pruvodce po máhá nastavit úcet VoIP Zpet V OK Na displeji sa zobrazia informácie o VoIP asistentovi. Zatlačte dolu na ovládacie tlačidlo s, aby ste listovali ďalej. Stlačte tlačidlo displeja OK, aby ste pokračovali. IP 1 Na nasledujúcom displeji sa zobrazia konfigurovateľné IP spojenia (IP 1 až IP 6). Už konfigurované spojenia VoIP sú označené s. Zpet ³ OK Stlačte dolnú časť ovládacieho tlačidla s, aby ste vybrali pripojenie. Stlačte tlačidlo displeja OK, aby ste pokračovali. 24

27 Prvé kroky Uvidíte nasledujúce zobrazenie: Máte kód aut. konfigurace? Ne Ano Ak ste dostali od svojho operátora prihlasovacie meno/heslo apríp. užívateľské meno: Stlačte pod zobrazením na displeji tlačidlo Ne. Ďalej čítajte v odseku: Stiahnutie údajov od VoIP operátora s. 27. Ak ste od svojho poskytovateľa hlasových služieb dostali kód automatickej konfigurácie (Activation Code): Stlačte pod zobrazením na displeji tlačidlo Ano. Ďalej čítajte v odseku: Zadanie kódu automatickej konfigurácie s

28 Prvé kroky Internetové spojenie nie je k dispozícii: Na zaregistrovanie telefónu u operátora je potrebné pripojenie na internet. Ak sa nedarí nadviazať spojenie s internetom, zobrazí sa niektoré z nasledujúcich hlásení: u Ak sa telefónu nedarí nadviazať spojenie so smerovačom, zobrazí sa hlásenie IP adresa není dostupná. Skontrolujte konektorové spojenie medzi smerovačom a základňovou stanicou telefónu a skontrolujte nastavenia na smerovači. Pre svoj telefón máte prednastavené dynamické pridelenie IP adresy. Aby smerovač rozpoznal telefón, musí v ňom byť takisto aktivované dynamické pridelenie IP adresy, t.j. musí byť zapnutý DHCP server smerovača. Ak sa DHCP server smerovača nedá/nemá aktivovať, musíte telefónu prideliť pevnú IP adresu ( s. 108). u Ak sa telefónu nedarí nadviazať spojenie s internetom, zobrazí sa hlásenie Zádné pripojení k Internetu. Je možné, že IP server dočasne nie je k dispozícii. V takom prípade sa pokúste nadviazať spojenie ešte raz. Ak nie: Skontrolujte konektorové spojenie medzi smerovačom a modemom, prípadne DSL pripojením a skontrolujte nastavenia na smerovači. Ak stlačíte tlačidlo OK, VoIP asistent sa ukončí. Keď budete chcieť neskôr nakonfigurovať IP spojenie, musíte asistenta vyvolať cez menu. Zadanie kódu automatickej konfigurácie Zadejte kód aut. konfigur.: 5 Odst. OK Zadajte na klávesnici kód na automatickú konfiguráciu (max. 32 znakov), ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa. Ak zadáte nesprávny znak, môžete ho zmazať stlačením ľavého tlačidla displeja. Stlačte pod zobrazením na displeji tlačidlo OK. Všetky údaje potrebné pre VoIP telefóniu sa nahrajú priamo z internetu do vášho telefónu. Ak sa všetky údaje úspešne nahrali do telefónu, zobrazí sa na displeji Úcet IP byl zaregistrován. Ďalej čítajte v odseku: 2. Asistent pripojenia, s

29 Stiahnutie údajov od VoIP operátora Prvé kroky Asistent pripojenia vytvorí spojenie s konfiguračným serverom Gigaset na internete. Tu si môžete prevziať rôzne profily so všeobecnými prístupovými údajmi pre rôznych VoIP operátorov. O chvíľu uvidíte nasledujúce zobrazenie: Zvolte zemi: Germany Zpet OK Nahrá sa zoznam s krajinami. Stláčajte ovládacie tlačidlo nadol alebo nahor q dovtedy, kým na displeji nebude zobrazená krajina, v ktorej chcete telefón používať. Stlačte tlačidlo pod zobrazením displeja- OK, aby ste voľbu potvrdili. Zvolit oper.: Provider 2 Zpet OK Nahrá sa zoznam VoIP operátorov, pre ktorých je na konfiguračnom serveri k dispozícii profil so všeobecnými prístupovými údajmi. Stláčajte ovládacie tlačidlo nadol alebo nahor q,dovtedy, kým nebude na displeji zobrazený váš poskytovatel služby. Stlačte tlačidlo pod zobrazením displeja- OK, aby ste voľbu potvrdili. Všeobecné prístupové údaje vášho poskytovatela IP služby sa prevezmú a uložia v telefóne. Nemohli ste si stiahnuť údaje vášho operátora Ak váš VoIP operátor nie je v zozname, t.j. jeho všeobecné údaje nie sú ponúkané na stiahnutie, musíte VoIP sprievodcu prerušiť: Opakovane krátko stláčajte tlačidlo ukončenia hovoru a, až kým sa na displeji nezobrazí hlásenie Ukoncit pruvodce?, potom stlačte tlačidlo displeja Ano. Potrebné nastavenia pre VoIP operátora a vaše konto IP musíte vykonať s webovým konfigurátorom. Všeobecné údaje dostanete od svojho poskytovateľa VoIP. Priradenie spojenia VoIP ako spojenia na odosielanie/prijímanie môžete neskôr zmeniť cez webový konfigurátor. 27

30 Prvé kroky Zapísanie používateľských údajov VoIP konta Zobrazí sa výzva s cieľom zadať osobné prístupové údaje pre účet VoIP. V závislosti od operátorov sú to: u ID uzivatele (prihlasovacie meno), Heslo, Uzivatelske jm. Nezabudnite... pri zadávaní prístupových údajov na správne písanie veľkých a malých písmen! Ak chcete prepnúť písanie veľkých/malých písmen a číslic, stlačte tlačidlo # (v prípade potreby viackrát). To, či máte nastavené písanie veľkými, malými písmenami alebo písanie číslic, budete mať krátko zobrazené na displeji. Nesprávne zadané znaky môžete vymazať ľavým tlačidlom displeja pod Odst.. Vymaže sa znak vľavo od kurzora. Ovládacím tlačidlom r môžete navigovať v rámci zadávacieho políčka (stlačením hore/dole). Údaje operátora ID uzivatele: Pomocou číselnej klávesnice zadajte ID používateľa, ktoré ste dostali od VoIP operátora. Zpet OK Stlačte pod zobrazením displeja tlačidlo - OK. Údaje operátora Heslo: Pomocou klávesnice zadajte heslo. Zpet OK Stlačte pod zobrazením displeja tlačidlo - OK. 28

31 Prvé kroky Údaje operátora Uzivatelske jm.: Prostredníctvom číslicovej klávesnice zadajte vaše užívateľské meno, ktoré ste dostali od vášho operátora. Zpet OK Stlačte pod zobrazením displeja tlačidlo - OK. Û Registrace u operátora... Ak ste zadali všetky potrebné údaje, VoIP sprievodca sa pokúsi prihlásiť telefón k poskytovateľovi VoIP služby. Po úspešnom prihlásení sa na displeji zobrazí hlásenie Úcet IP byl zaregistrován.. Spustí sa asistent pripojenia. 29

32 Prvé kroky 2. Asistent pripojenia Pomocou asistenta pripojenia môžete predtým nakonfigurované spojenia (cez pevnú sieť, Gigaset.net a VoIP, s. 50 a s. 23) priradiť prihláseným prídavným slúchadlám ako spojenia na prijímanie, príp. odosielanie. u Spojenia na príjem sú telefónne čísla (spojenia), cez ktoré môžete prijímať hovory. Prichádzajúce hovory budú postúpené len na tie prídavné slúchadlá, ktorým je príslušné spojenie pre príjem priradené. u Pripojenia na odoslanie sú pripojenia, cez ktoré uskutočňujete externé rozhovory. Na základe spojení na odosielanie sa uskutoční vyúčtovanie u poskytovateľa siete. Môžete priradiť každej prenosnej časti jedno zo spojení ako spojenie na odosielanie. u Každé spojenie (telefónne číslo) vášho telefónu môže byť spojením na odosielanie, ako aj spojením na príjem. Každé spojenie môžete priradiť viacerým interným účastníkom ako spojenie na odosielanie alebo spojenie na príjem. Štandardné priradenie Prenosným častiam sa pri prihlásení/uvedení do prevádzky priradia všetky nakonfigurované pripojenia ako pripojenia na príjem a pripojenia na pevnú sieť ako pripojenia na odoslanie. Spustenie asistenta pripojenia a. Priradit spojeni k INT1? Ne Ano Stlačte tlačidlo displeja Ano, ak chcete zmeniť nastavenie spojení na odosielanie a príjem prenosného slúchadla (s interným názvom INT 1). Ak nastavenie slúchadla zmeniť nechcete, stlačte dialógové tlačidlo Ne. b. Zobrazia sa spojenia pre príjem, ktoré sú INT 1 aktuálne priradené prenosnej časti. Prich.hovor pro Pev. sit Zmenit V OK Na listovanie zoznamom musíte stlačiť ovládacie tlačidlo dolu s. Ak chcete zmeniť výber spojenia na príjem, stlačte tlačidlo displeja Zmenit. Ak chcete zmeniť priradenie spojení pre príjem, stlačte tlačidlo displeja OK. 30

33 Prvé kroky Stlačením OK prejdete ďalej na e. Keď stlačíte tlačidlo Zmenit, objaví sa nasledujúce zobrazenie: c. Ak nechcete, aby sa na prenosnom Prij. hovor pro: slúchadle zobrazovali hovory na VoIP IP1: Stlačte vpravo (alebo vľavo) ovládacie IP1 tlačidlo v, keď chcete nastaviť Ne. f Ano g Zpet V OK d. Stlačte dolu ovládacie tlačidlo s Prij. hovor pro: a prejdite na ďalšie spojenie. Vykonajte nastavenia podľa Pev. sit uvedeného postupu Ano alebo Ne. Tieto kroky zopakujte pri všetkých f Ano g pripojeniach. Zpet V OK Ak chcete ukončiť nastavenia prenosného slúchadla, stlačte tlačidlo displeja OK. Na displeji sa za účelom kontroly ešte raz zobrazí aktualizovaný zoznam spojení pre príjem. Stlačte tlačidlo OK, aby ste potvrdili priradenie. e. Zobrazí sa pripojenie na odosielanie, pre INT 1 ktoré je slúchadlo aktuálne nastavené: Pev. sit. sílá volání pres: Pev. sit Zmenit OK Stlačte tlačidlo displeja OK, ak nechcete zmeniť nastavenie. Nasledujúci krok sa preskočí. Stlačte tlačidlo Zmenit,ak chcete zmeniť nastavenie. 31

34 Prvé kroky f. Ak má prenosné slúchadlo používať INT 1 nejaké iné spojenie/telefónne číslo: Opakovaným stláčaním pravej časti sílá volání pres: ovládacieho tlačidla v nastavte požadované spojenie (napríklad IP1). f IP1 g Zpet OK Stlačte tlačidlo displeja OK, aby ste uložili nastavenia. Tu zvolené spojenie sa na tomto prídavnom slúchadle použije ako štandardné spojenie pre odoslanie, ak po zadaní čísla krátko stlačíte tlačidlo prijatia hovoru c. Máte vždy možnosť, zvoliť iné spojenie, cez ktoré má byť vytvorený hovor. Keď stlačíte dlho tlačidlo prijatia hovoru c, zobrazí sa zoznam so všetkými dostupnými spojeniami ( s. 43). Namiesto určitého štandardného spojenia pre odoslanie môžete prenosnej časti priradiť tiež Vyber. V takom prípade si na prenosnom slúchadle musíte pri každom hovore vybrať druh spojenia, cez ktoré sa má hovor uskutočniť ( s. 44). Ak sú k základňovej stanici prihlásené ďalšie prenosné slúchadlá, zobrazí sa výzva, aby ste im priradili spojenia na príjem a odosielanie. Na displeji sa zobrazí: Priradit spojeni k INT1? Vykonajte kroky a. až f. pri každom prihlásenom prenosnom slúchadle. Po úspešnom dokončení nastavení uvidíte na krátky čas na displeji nasledujúce zobrazenie: μ Spojení úspes ne prirazeno. Ukončenie inštalácie Ak ste asistenta spustili cez tlačidlo správ f, prejde prenosná časť do pohotovostného stavu (príklad zobrazenia v pohotovostnom stave): 32

35 Zobrazenia na displeji u Spojenie medzi základňovou stanicou a prenosnou časťou: dobrý až slabý: Ð žiaden signál: Ak je aktivované Rezim Eko+ (S. 93), zobrazí ¼ sa. u Stav nabitia batérií: U stav nabitia viac než 66 % Vstav nabitia medzi 34 % a 66 % e stav nabitia medzi 11 % a 33% = stav nabitia pod 11 % Prvé kroky Ð U INT :53 Opak. Menu = bliká: Akumulátor je takmer vybitý (dĺžka hovoru menej než 10 minút). = e V Vsvieti bielo: Batérie sa nabíjajú u INT 1 Interný názov prenosného slúchadla ( s. 100) Upozornenie Ak chcete svoj telefón, príp. jeho systémové nastavenia chrániť pred neoprávneným prístupom, môžete si na ňom nastaviť 4-miestny číselný kód, ktorý poznáte len vy systémový PIN. Ten musíte zadať pred prihlásením/ odhlásením prenosného slúchadla alebo zmenou nastavení VoIP, príp. LAN vášho telefónu. Pri dodaní je vopred nastavený PIN 0000 (4 x nula). Ako zmeníte PIN, s Dátum a čas Existujú dve možnosti ako nastaviť dátum a čas: u Telefón je pri dodaní nastavený tak, aby dátum a čas preberal z časového servera na internete, za predpokladu, že je pripojený na internet. Synchronizáciu s časovým serverom môžete zapínať a vypínať cez webový konfigurátor ( s. 139). u Dátum a čas môžete nastaviť aj manuálne cez menu telefónu, alebo cez jedno z prihlásených prenosných slúchadiel ( s. 107). Dátum a čas sú potrebné na to, aby sa napr.pri prichádzajúcich hovoroch, v zoznamoch hovorov a iných zoznamoch zobrazil správny čas alebo na využívanie budíka a kalendára. 33

36 Prvé kroky Ako budete ďalej postupovať Po úspešnom uvedení telefónu do prevádzky by ste si ho iste chceli prispôsobiť svojim individuálnym potrebám. Pre rýchle nájdenie najdôležitejších tém použite nasledujúcu pomôcku. Ak ste sa ešte neoboznámili s obsluhou prístrojov ovládaných cez menu, napr. iných telefónov Gigaset, prečítajte si najprv odsek Ovládanie telefónu s. 35. Informácie týkajúce sa... Externé volanie a prijatie hovoru s. 43 Nastavenie melódií a hlasitosti zvonenia s. 104 Nastavit Režim ECO s. 93 Príprava telefónu na prijímanie SMS s. 77 Prihlásenie prenosných slúchadiel Gigaset k základňovej stanici a prenos ich záznamov telefónneho zoznamu do nového slúchadla g g g g g g g g g... nájdete tu. s. 96 s. 66 Používanie on-line telefónnych zoznamov s. 67 Zapísanie ďalších účtov VoIP s. 110 Prevádzka telefónu na telefónnom zariadení s. 115 Nastavenie telefónu cez webový konfigurátor s

37 Ovládanie telefónu Ovládanie telefónu Ovládacie tlačidlo Ďalej v príručke je tá strana ovládacieho tlačidla (hore, dole, vpravo, vľavo), ktorú je v dané situácii potrebné stlačiť, označována čiernou šípkou, napr. v znamená stlačiť pravú stranu ovládacieho tlačidla. Ovládacie tlačidlo má rôzne funkcie: V pohotovstnom stave prenosnej časti v Otvorte hlavné menu. s Krátke stlačenie: Otvorte telefónny zoznam prenosnej časti. Dlhé stlačenie: Otvoriť zoznam disponibilných on-line telefónnych zoznamov. u Otvoriť zoznam prenosných častí. t Vyvolať ponuku na nastavenie hlasitosti hovoru ( s. 103) prenosnej časti. V ponuke a v zoznamoch t / s Listovať po riadkoch smerom nahor/nadol. V zadávacích poliach Ovládacím tlačidlom posúvate kurzor nahor t, nadol s, doprava v alebo doľava u. Počas externého hovoru v Stlmiť mikrofón. s Otvoriť telefónny zoznam. u Spustiť interné spätné volanie. t Zmena hlasitosti pre režim telefonovania cez slúchadlo, príp. režim hlasitého telefonovania. Tlačidlá klávesnice c / Q / P atď. Stlačte zobrazené tlačidlo na prenosnej časti. ~ Zadajte číslice alebo písmená. 35

38 Ovládanie telefónu Oprava chybného zadania Nesprávne znaky v zadávacom poli opravíte tak, že pomocou ovládacieho tlačidla prejdete k príslušnému nesprávnemu zadaniu. Potom môžete: u pomocou tlačidla displeja Odst. vymazať znak, dlhým stlačením celé slovo vľavo od kurzora, u vkladať znaky v mieste kurzora, u prepísať označený (blikajúci) znak, napr. pri zadávaní dátumu a času. Prezeranie ponúk Funkcie telefónu sú vám k dispozícii prostredníctvom menu, ktoré má niekoľko úrovní (prehľad menu s. 40). Hlavné menu (prvá úroveň) Stlačením tlačidla disleja Menu alebo pravej časti ovládacieho tlačidla v v pohotovostnom stave prenosného slúchadla otvoríte hlavné menu. Funkcie hlavnej ponuky sa zobrazia na displeji ako zoznam s názvom a symbolom (príklad vpravo). Výber funkcie Stlačením ovládacieho tlačidla q listujete od jednej funkcie k nasledujúcej. Zvoliteľná funkcia je zobrazená na displeji. Zobrazenú funkciu vyberiete stlačením kontextového tlačidla OK alebo ovládacieho tlačidla vpravo v. Otvorí sa k tomu príslušná podponuka, ktorej prvý záznam sa zobrazí. Keď stlačíte tlačidlo displeja Zpet alebo krátko tlačidlo zloženia a, vráti sa displej späť do pokojového stavu. Podmenu Funkcie v podponuke sa zobrazia s názvami. Ï Nastaveni Zpet W OK Výber funkcie Stlačením ovládacieho tlačidla q listujete od jednej funkcie k nasledujúcej. Funkcia je vždy zobrazená na displeji. Zobrazenú funkciu vyberiete stlačením kontextového tlačidla OK. Otvorí sa k tomu príslušná podponuka, ktorej prvý záznam sa zobrazí. Keď stlačíte tlačidlo displeja Zpet alebo tlačidlo zloženia a krátko, vráti Vás to do predošlej úrovne menu, resp. sa preruší proces. Nastavenia, ktoré nepotvrdíte stlačením kontextového tlačidla OK, sa neuložia. 36

39 Ovládanie telefónu Návrat do pokojového stavu Z ľubovoľného miesta v ponuke: Stlačte tlačidlo zloženia a dlho alebo nestláčajte žiadne tlačidlo: Displej sa po 2 minútach automaticky prepne do pohotovostného stavu. Príklad displeja v pohotovostnom stave je zobrazený na s. 33. Vypnutie a zapnutie slúchadla a V pohotovostnom stave stlačte tlačidlo zloženia dlhšie (potvrdzovací tón), aby ste vypli prenosnú časť. Slúchadlo opäť zapnete dlhším stlačením tlačidla ukončenia hovoru. Zapnutie/vypnutie blokovania tlačidiel Blokovanie tlačidiel zabraňuje neželanému použitiu telefónu. # Stlačením a podržaním tlačidla s mriežkou v pohotovostnom režime zapnete alebo vypnete blokovanie tlačidiel. Budete počuť potvrdzovací tón. Ak je zapnuté blokovanie tlačidiel, na displeji sa po stlačení niektorého z tlačidiel zobrazí upozornenie. Blokovanie tlačidiel sa automaticky vypne pri prichádzajúcom hovore. Po ukončení hovoru sa blokovanie znova zapne. Upozornenie Ak sú tlačidlá zablokované, nie je možné zvoliť ani čísla tiesňového volania. 37

40 Ovládanie telefónu Znázornenie krokov obsluhy v návodě na obsluhu Kroky obsluhy sú znázornené skrátene, napr.: Menu Nastaveni Rezim Eko+ (³ =Zap.) Znamená to, že by ste mali postupovať nasledovne: Opak. Menu Stlačením tlačidla displeja pod zobrazením Menu otvoríte hlavné menu. Stlačte spodnú časť ovládacieho tlačidla s... Ï Nastaveni... až sa na displeji zobrazí položka ponuky Nastaveni. Zpet W OK Stlačením kontextového tlačidla OK pod displejom voľbu potvrdíte. Stlačte spodnú časť ovládacieho tlačidla s... 38

41 Ovládanie telefónu Rezim Eko+ ³ Zpet W OK... až sa na displeji zobrazí položka ponuky Rezim Eko+. Stlačte tlačidlo displeja pod zobrazením OK, aby ste funkcie zapli alebo vypli ( ³=Zap.). Stlačte tlačidlo displeja pod zobrazením Zpet, aby ste sa vrátili späť do predchádzajúcej úrovne menu. alebo stlačte dlhšie tlačidlo ukončenia hovoru a, aby ste sa vrátili späť do pokojového stavu. 39

42 Prehľad menu Prehľad menu Záznamy v ponuke sú sčasti rozčlenené. Čísla strán odkazujú na popis v návode na obsluhu Otvorenie hlavného menu: V pohotovostnom stave telefónu stlačte tlačidlo displeja Menu. Ë SMS Napsat zpravu S. 77 Dorucene s. 81 K odeslani s. 78 Nastaveni Centra sluzeb s. 83 Oznameni s. 82 Stav s. 78 Ç Vyber sluzeb Pristi volani anonymni s. 56 Presmerovani hovoru In Pev. sit IP1 IP2 : IP6 Zobrazia sa spojenia VoIP nakonfigurované v telefóne. Cekajici volani s. 55 Vsechna volani s. 53 anonymni Prepojeni (ECT) s. 59 Â Kontakty online Gigaset.net s. 73 Adresár online s. 67 Yellow Pages s. 67 Prv.NetDir s. 71 ì Budik Aktivace s. 95 Cas buzeni s

43 Prehľad menu Ì Zaznamnik Prehrat zpravy Sítový záznam. Pev. sit s. 92 Sítový záznam. IP1 s. 90 : Sítový záznam. IP6 Memoboxy Sítový záznam. Pev. sit s. 90 Sítový záznam. IP1 : Sítový záznam. IP6 Tlacitko 1 Sítový záznam. Pev. sit s. 91 Ï Sítový záznam. IP1 : Sítový záznam. IP6 Nastaveni Datum/Cas s. 107 Zvuky Hlasitost volani s. 103 Hlasitost vyzvaneni s. 104 Upozornovaci tony s. 106 Vybita baterie s. 106 Vyzvaneni (prenosna cast) s. 104 Displej Sporic displeje s. 101 Barevna schemata s. 102 Kontrast s. 102 Jazyk s. 101 Prihlaseni Prihlasit sluchatko s. 96 Odhlasit prenosnou cast s. 97 Telefonie Autom. prijem volani s. 103 VoIP asistent Typ seznamu volani s. 110 s. 62 Delka signalu flash s. 115 Kod KPVS s. 115 Melodie pri cekani s

Blahoželáme! Gigaset A510IP / IM-Ost sk / A31008-M2230-R601-1-TE19 / Cover_front.fm /

Blahoželáme! Gigaset A510IP / IM-Ost sk / A31008-M2230-R601-1-TE19 / Cover_front.fm / Gigaset A510IP / IM-Ost sk / A31008-M2230-R601-1-TE19 / Cover_front.fm / 10.09.2011 Blahoželáme! Kúpou produku Gigaset ste sa rozhodli pre značku, ktorej primárnym cieľom je udržateľnost životného prostredia.

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset N510 IP PRO...

Gigaset N510 IP PRO... Gigaset N510 IP PRO... Gigaset N510 IP PRO...... s presvedčivými vnútornými kvalitami V kombinácii so širokopásmovým prenosným slúchadlom Gigaset vás očarí úžasnou kvalitou zvuku. Váš Gigaset dokáže viac,

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A510/A510A Váš kvalitný spoločník

Gigaset A510/A510A Váš kvalitný spoločník Blahoželáme! Kúpou produku Gigaset ste sa rozhodli pre značku, ktorej primárnym cieľom je udržateľnost životného prostredia. Balenie tohto produktu je ohľaduplné k životnému prostrediu. Ďalšie informácie

Διαβάστε περισσότερα

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one

DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one DL500 A DX600 A ISDN DX800 A all in one Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad. Prehľad 10: INT

Prehľad. Prehľad 10: INT Blahoželáme! Kúpou produku Gigaset ste sa rozhodli pre značku, ktorej primárnym cieľom je udržateľnost životného prostredia. Balenie tohto produktu je ohľaduplné k životnému prostrediu. Ďalšie informácie

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina Lenovo A5000 Príručka so stručným návodom v1.0 Slovenčina Slovenčina Pred použitím vášho smartfónu si pozorne prečítajte túto príručku. Ďalšie informácie Získanie podpory Upozornenie na elektrické vyžarovanie

Διαβάστε περισσότερα

Rozšírená dokumentácia pre používateľa

Rozšírená dokumentácia pre používateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte Philips M660 M665 Rozšírená dokumentácia pre používateľa Obsah 1 Dôležité bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Príručka užívateľa. Vždy pripravení pomôcť XL490 XL495. Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

Príručka užívateľa. Vždy pripravení pomôcť XL490 XL495. Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte Philips XL490 XL495 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité bezpečnostné pokyny 3 2 Váš

Διαβάστε περισσότερα

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na. CD190 CD195. Príručka užívateľa

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na.  CD190 CD195. Príručka užívateľa Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome CD190 CD195 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité bezpečnostné pokyny 3 2 Váš telefón 4 Obsah balenia 4 Prehľad telefónu 5 Prehľad

Διαβάστε περισσότερα

Zoznámte sa s telefónom

Zoznámte sa s telefónom Zoznámte sa s telefónom f tlačidlo rádia Bočné tlačidlá (hlasitosť) Príjem hovoru a WAP ( tlačidlo Fotoaparát a m tlačidlo* Klávesnica b tlačidlo Displej Navigačné a, tlačidlo Ukončenie hovoru a ) zap./vyp.

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset DX800A typu všetko v jednom Nové a aktualizované funkcie

Gigaset DX800A typu všetko v jednom Nové a aktualizované funkcie Gigaset DX800A typu všetko v jednom Nové a aktualizované funkcie Gigaset DX800A typu všetko v jednom Nové a aktualizované funkcie Tento dokument je dodatkom k užívateľskej príručke (plná verzia) a k užívateľskej

Διαβάστε περισσότερα

Zoznámte sa s telefónom

Zoznámte sa s telefónom Zoznámte sa s telefónom Displej Tlačidlo m a fotoaparátu* Tlačidlo hovoru (a WAP Bočné tlačidlá Klávesnica Tlačidlo b Navigačné a, tlačidlo Ukončenie hovoru a zap./vyp. ) Tlačidlo c Mikrofón * Voliteľné

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny KX-HDV130. Telefón SIP. Model

Prevádzkové pokyny KX-HDV130. Telefón SIP. Model Prevádzkové pokyny Model Telefón SIP KX-HDV130 Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok značky Panasonic. Predtým, ako začnete výrobok používať, si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Vitajte! Víta vás svet bezdrôtovej digitálnej komunikácie Motorola. Vážime si, že ste si vybrali mobilný telefón Motorola V3. Vitajte!

Vitajte! Víta vás svet bezdrôtovej digitálnej komunikácie Motorola. Vážime si, že ste si vybrali mobilný telefón Motorola V3. Vitajte! Vitajte! Víta vás svet bezdrôtovej digitálnej komunikácie Motorola. Vážime si, že ste si vybrali mobilný telefón Motorola V3. Vitajte! - 1 Vyskúšajte to! Funkcia Fotografovanie Vytvorenie autoportrétu

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny KX-HDV330. Telefón SIP. Model

Prevádzkové pokyny KX-HDV330. Telefón SIP. Model Prevádzkové pokyny Model Telefón SIP KX-HDV330 Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok značky Panasonic. Predtým, ako začnete výrobok používať, si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny KX-HDV230. Telefón SIP. Model

Prevádzkové pokyny KX-HDV230. Telefón SIP. Model Prevádzkové pokyny Model Telefón SIP KX-HDV230 Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok značky Panasonic. Predtým, ako začnete výrobok používať, si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenia

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenie

Διαβάστε περισσότερα

Užívateľská príručka Parrot MINIKIT Slim / Chic. Slovensky. Parrot MINIKIT Slim / Chic užívateľská príručka 1

Užívateľská príručka Parrot MINIKIT Slim / Chic. Slovensky. Parrot MINIKIT Slim / Chic užívateľská príručka 1 Užívateľská príručka Parrot MINIKIT Slim / Chic Slovensky Parrot MINIKIT Slim / Chic užívateľská príručka 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Používanie PARROT MINIKIT Slim/Chic po prvý krát... 4 Nabíjanie Parrot

Διαβάστε περισσότερα

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke LFH0865 LFH0884 LFH0898. SK Používateľská príručka

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke  LFH0865 LFH0884 LFH0898. SK Používateľská príručka Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke www.philips.com/welcome LFH0865 LFH0884 LFH0898 SK Používateľská príručka 3 Obsah 1 Dôležité upozornenie 4 1.1 Bezpečnosť 4 1.2 Likvidácia starého

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Cedar Rozšírená používateľská príručka

Sony Ericsson Cedar Rozšírená používateľská príručka Sony Ericsson Cedar Rozšírená používateľská príručka Obsah Začíname...5 Prehľad telefónu...6 Zapnutie telefónu...7 Pomoc...9 Nabíjanie telefónu...9 Maximalizácia výkonu batérie...10 Ikony na obrazovke...11

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny KX-TGP600G KX-TGP600CEG KX-TGP600UKG KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65. Základňová stanica. SIP bezdrôtový telefón

Prevádzkové pokyny KX-TGP600G KX-TGP600CEG KX-TGP600UKG KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65. Základňová stanica. SIP bezdrôtový telefón Prevádzkové pokyny KX-TGP600G/ KX-TGP600CEG/ KX-TGP600UKG Model Základňová stanica KX-TGP600G KX-TGP600CEG KX-TGP600UKG SIP bezdrôtový telefón Model SIP bezdrôtové sluchátko Model SIP bezdrôtový stolný

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný Bluetooth reproduktor

Prenosný Bluetooth reproduktor P5 Prenosný Bluetooth reproduktor Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti. MODELY NP5550W NP5550WO NP5550WL NP5550B NP5550BR NP5550WG

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

AC SOFTWARE SP. Z O.O Paczków, st Armii Krajowej 33, POĽSKO 1

AC SOFTWARE SP. Z O.O Paczków, st Armii Krajowej 33, POĽSKO   1 verzia dokumentu 1.2 AC SOFTWARE SP. Z O.O. AC SOFTWARE SP. Z O.O. 48-370 Paczków, st Armii Krajowej 33, POĽSKO www.acsoftware.pl www.domophone.eu 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Podmienky pre používanie 3 3. Obsah

Διαβάστε περισσότερα

Obsah UPOZORNENIE. Obsah

Obsah UPOZORNENIE. Obsah Obsah Obsah UPOZORNENIE Na trhu je veľa USB zariadení, ktoré nie sú vždy plne kompatibilné s platnými štandardmi. Niektoré USB flash disky (kľúčenky) majú príliš nízku rýchlosť čítania a zápisu a nie sú

Διαβάστε περισσότερα

Glitel GW197GSM. GSM brána. Používateľský manuál

Glitel GW197GSM. GSM brána. Používateľský manuál Glitel GW197GSM GSM brána Používateľský manuál Úvod GSM brána Glitel GW197GSM je určená pre prenos hlasu medzi GSM sieťou a pripojenými telekomunikačnými zariadeniami s rozhraním FXO. Úlohou GSM brány

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. R Keď doslúži...

Obsah. R Keď doslúži... Potrebujete pomôcť? Ak vám tento návod na obsluhu neposkytne informáciu ktorú potrebujete, alebo nepomôže vyriešiť váš problém s TV prijímačom, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko Philips (viď.

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-550 Návod na použitie

TTI-TCB-550 Návod na použitie TTI-TCB-550 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-660 Návod na použitie

TTI-TCB-660 Návod na použitie TTI-TCB-660 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Rádiobudík FM/AM ICF-C218

Rádiobudík FM/AM ICF-C218 N Á V O D N A M O N T Á Ž A P O U Ž Í V A N I E : Obj. č.: 343533 www.conrad.sk DREAM MACHINE Rádiobudík FM/AM ICF-C218 Návod na používanie Objednávka číslo 343533 Dream Machine je obchodná značka Sony

Διαβάστε περισσότερα

Domáci zvukový systém

Domáci zvukový systém Domáci zvukový systém Návod na použitie Začíname Prehrávanie diskov a zariadení USB Prenos cez USB Tuner BLUETOOTH Sieť Ovládanie gestami Zvukové nastavenie Ďalšie operácie Ďalšie informácie MHC-V77DW

Διαβάστε περισσότερα

ARGUS-užívateľská príručka SLOVENSKY

ARGUS-užívateľská príručka SLOVENSKY ARGUS-užívateľská príručka SLOVENSKY OBSAH Všeobecné informácie 1 Hlavné vlastnosti... 1 Bezpečnostné pokyny... 2 Rozbalenie... 3 Všeobecná manipulácia... 3 Diaľkové ovládanie... 4 Predný náhľad... 5 Zadný

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 FUNKCIE... 3 MONTÁŽ STOJANA PRE TELEVÍZOR... 4 ZOZNAM DIELOV... 5 HLAVNÉ ZARIADENIE... 5 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE...

Διαβάστε περισσότερα

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295 Návod na obsluhu Kompaktný stereo systém Model SC-HC295 SC-HC195 Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok. V záujme optimálnej činnosti a bezpečnosti si, prosím, pozorne prečítajte tento

Διαβάστε περισσότερα

Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov

Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov Návod na použitie Úvodné informácie Počúvanie diskov CD Počúvanie rádia Počúvanie súboru zo zariadenia USB Počúvanie hudby zo zariadenia iphone, ipad alebo ipod

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah 28 Názov

Διαβάστε περισσότερα

(1) FM/AM rádiobudík. Návod na použitie. Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation

(1) FM/AM rádiobudík. Návod na použitie. Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation 2-899-361-11(1) FM/AM rádiobudík Návod na použitie Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C318 2006 Sony Corporation VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 4-138-929-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (Demo) pozri na str. 7. MEX-BT5700U 2009 Sony Corporation 4-143-386-11(1) Mikrofón pre Bluetooth audio systém Návod

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. LabelManager 420P

Návod na obsluhu. LabelManager 420P Návod na obsluhu LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 1 Tlač 9 Písmená s diakritickým znamienkom 17 Formát 2 Ukážka 10 Medzerník 18 Displej LCD 3 Uložiť

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Stereo Headset

Wireless Stereo Headset 4-411-333-61(1) Wireless Stereo Headset Návod na používanie Οδηγίες λειτουργίας Инструкции за работа Instrucţiuni de utilizare Navodila za uporabo SK GR BG RO SI XBA-BT75 SK UPOZORNENIE Pre zníženie rizika

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ

1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ Predný panel 1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ 5) Prepínač viacnásobného zobrazenia 6) Smerové tlačidlá a enter 7) Tlačidlo nahrávania 8) Numerické tlačidlá 9) Tlačidlo

Διαβάστε περισσότερα

Compact Component System

Compact Component System Compact Component System Kompaktní komponentní systém Návod k obsluze Zostava s CD prehrávačom Návod na obsluhu Zestaw muzyczny Instrukcja obsługi Mikro Hi-Fi rendszer Használati útmutató CZ SK PL HU f

Διαβάστε περισσότερα

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA GX-M7550SK Účelom bezpečnostných opatrení je zaistiť bezpečnosť používateľov a zabrániť majetkovým škodám. Tento dokument si pozorne prečítajte. Je to dôležité na správne používanie.

Διαβάστε περισσότερα

Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC

Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC HD Digital Cable Receiver Obsah 0. Bezpečnostné pokyny 3 1. Predstavenie modelu 6 1.1 Hlavné Vlastnosti 6 1.2 Príslušenstvo 7 2. Prehľad 8 2.1 Predný Panel 8 2.2 Zadný

Διαβάστε περισσότερα

LC-32DH57E E058WJZZ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/

LC-32DH57E E058WJZZ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonninstraße 3, D-0097 Hamburg SHARP CORPORATION Printed in Poland Wydrukowano w Polsce Készült Lengyelországban Vytištěno v Polsku Vytlačené v Poľsku Надруковано в Польщі

Διαβάστε περισσότερα

SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania. Užívateľský manuál

SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania. Užívateľský manuál SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania Užívateľský manuál 1 Obsah Obsah 2 Bezpečnostné pokyny 4 1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie 4 2. Výstrahy 5 3. Autorské práva (Copyright)

Διαβάστε περισσότερα

FM/AM Portable CD Player

FM/AM Portable CD Player 3-048-734-54 (1) FM/AM Portable CD Player Návod na obsluhu Kód oblasti Kód oblasti, v ktorej ste kúpili prehrávač diskov CD, je zobrazený v avej hornej časti nálepky s čiarovým kódom, ktorá je na obale.

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8 Návod na použitie 1, Zobrazovacia jednotka display: Číslo Tlačítko na panely Popis tlačítka 1 Zelená kontrolka Kontrolka siete 2 Zapnuté/

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-881 Návod na použitie

TTI-TCB-881 Návod na použitie TTI-TCB-881 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2.

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Tento návod popisuje základné údaje o prijímači, a funkcia diaľkového ovládača. ZÁRUČNÝ LIST na výrobok AMIKO Alien 2... výrobné číslo... Dátum predaja...

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 3-100-199-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 16. MEX-BT2500 2007 Sony Corporation Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte toto zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

Registrujte váš výrobok a získajte podporu na www.philips.com/welcome DVD SYSTÉM DOMÁCEHO KINA HTS4600 Návod na obsluhu 1 UŽÍVATEĽ BY SI MAL VŠIMNÚŤ ŽE NIE VŠETKY VYSOKOKVALITNÉ TV SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny farebný LCD TV prijímač

Digitálny farebný LCD TV prijímač 2-893-779-21(1) Digitálny farebný LCD TV prijímač Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Návod na obsluhu PD-307A 2012 ORAVA VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Διαβάστε περισσότερα

Portable MiniDisc Recorder

Portable MiniDisc Recorder 3-247-014-41(2) Portable MiniDisc Recorder Návod k obsluhe WALKMAN je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation označujúca stereofónne produkty používané so slúchadlami. je obchodná známka spoločnosti

Διαβάστε περισσότερα

h g e d GLM 250 VF GLM 80 Professional (5.6.12) Bosch Power Tools

h g e d GLM 250 VF GLM 80 Professional (5.6.12) Bosch Power Tools 3 h g f e d ik a b c 0 3 9 7 8 8 5 6 0 4 3 4 9 3 GLM 50 VF Professional 5 GLM 80 Professional 7 6 609 40 807 (5.6.) Bosch Power Tools 4 A B C max X min 90 D E X X 609 40 807 (5.6.) Bosch Power Tools 5

Διαβάστε περισσότερα

Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201)

Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201) Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201) 3/2012 Obsah 1. Popis zariadenia 2. Technická špecifikácia 3. Montáž a zapojenie 4. Kaskádované zapojenie 5. Ovládanie zariadenia 6. Menu

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA POUŽITIE. Obsah SLOVENSKÝ SLOVENSKÝ

NÁVOD NA POUŽITIE. Obsah SLOVENSKÝ SLOVENSKÝ NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENSKÝ Obrázky a displeje na obrazovke v tomto návode na použitie slúžia len na objasnenie a od skutočnej prevádzky sa môžu mierne odlišovať. SLOVENSKÝ Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Vážený

Διαβάστε περισσότερα

GA-250 Micro Gyro manuál

GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál v3.2 assan Electronic Control Technology Co, Ltd http://www.assan.cn GA-250 je vysoko výkonný moderný AVCS / MEMS gyroskop, špeciálne navrhnutý a optimalizovaný

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Dahua DVR/NVR

Návod na použitie Dahua DVR/NVR Návod na použitie Dahua DVR/NVR Tento dokument je autorským dielom spoločnosti TSS Group a.s. a vzťahuje sa na neho ochrana podľa zákona 121/2000 Zb. (Autorský zákon) v platnom znení. Informácie obsiahnuté

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny farebný LCD TV prijímač

Digitálny farebný LCD TV prijímač 2-698-671-52(1) Digitálny farebný LCD TV prijímač Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

only Service Digitálny tachograf DTCO 1381 Verzia Návod na používanie majiteľ & vodič DTCO SmartLink (voľba)

only Service Digitálny tachograf DTCO 1381 Verzia Návod na používanie majiteľ & vodič DTCO SmartLink (voľba) Digitálny tachograf DTCO 1381 Verzia 2.0 2.1 Návod na používanie majiteľ & vodič only www.dtco.vdo.com DTCO SmartLink (voľba) Service Impressum Vážený užívatel, Digitálny tachograf DTCO 1381 so svojimi

Διαβάστε περισσότερα

Rádiomagnetofón s CD prehrávačom

Rádiomagnetofón s CD prehrávačom 4-127-406-42(1) Rádiomagnetofón s CD prehrávačom Návod na použitie CFD-RG880CP 2008 Sony Corporation VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér. AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka

Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér. AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka 1 Všimnite si Tento manual vám pomôže zoznámiť sa a naučí

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor Č. modelu TX-P42G20E TX-P42G20ES TX-P46G20E TX-P46G20ES TX-P50G20E TX-P50G20ES Prevádzkové pokyny Plazmový televízor Ďakujeme, že ste si kúpili tento výrobok značky Panasonic. Pred použitím výrobku si

Διαβάστε περισσότερα

Farebný digitálny LCD TVP

Farebný digitálny LCD TVP 2-670-908-42(1) K Farebný digitálny LCD TVP Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk Návod na obsluhu 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Slovenský jazyk VAROVÁNÍ!!! Satelitné prijímače značky Ferguson umožňujú nahrávať na externé pevné disky HDD a pamäte typu flash

Διαβάστε περισσότερα

Užívateľský manuál. High Definition satelitný prijímač GS-7055HDi INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK

Užívateľský manuál. High Definition satelitný prijímač GS-7055HDi INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK Užívateľský manuál INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK Prístroj nevhazujte do komunálneho odpadu. Odneste ho na zberné miesto, kde bude ekologicky zlikvidovaný. Prístroj je zhotovený z recyklovateľných

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 4-109-733-41 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 4. CDX-GT434U CDX-GT430U 2008 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia

Διαβάστε περισσότερα

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu

MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov. Návod na obsluhu MPO-02 prístroj na meranie a kontrolu ochranných obvodov Návod na obsluhu MPO-02 je merací prístroj, ktorý slúži na meranie malých odporov a úbytku napätia na ochrannom obvode striedavým prúdom vyšším

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. Slovensky Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model

Návod na obsluhu. Slovensky Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model Návod na obsluhu FULL HD LCD monitor Na firemné použitie Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie 2 Bezpečnostné opatrenia 3 Opatrenia týkajúce sa používania 6 Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca)

Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca) Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca) Displej identifikuje aktuálny kanál a stav určitých audio-video nastavení. Súčasný a budúci sprievodca uvádza informácie o dennom TV programe pre

Διαβάστε περισσότερα

Počítač na bicykel Digispeed 5

Počítač na bicykel Digispeed 5 NÁVOD NA OBSLUHU Verzia 11/00 Počítač na bicykel Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie do prevádzky a na obsluhu! Ak výrobok odovzdáte

Διαβάστε περισσότερα

SCD 6504MR SCD 6514MR

SCD 6504MR SCD 6514MR SCD 6504MR SCD 6514MR CAR PLAYER CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PREHRÁVAČOM CD/MP3/USB/SD AUTÓRÁDIÓ CD/MP3/USB/SD LEJÁTSZÓVAL RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD/MP3/USB/SD

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie 65PUS6521

Návod na použitie 65PUS6521 Register your product and get support at 6521 series www.philips.com/welcome Návod na použitie 65PUS6521 Obsah 1 Prehliadka televízora 4 1.1 Televízor s rozlíšením Ultra HD 4 1.2 Televízor Philips so systémom

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu GHSD 8

Návod na obsluhu GHSD 8 Vždy na Vašej strane Návod na obsluhu GHSD 8 FES2... B M SK Obsah Obsah 1 Bezpečnosť... 3 1.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť... 3 1.2 Použitie podľa určenia... 3 1.3 Všeobecné bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

BUFFER. Buffer BUF3. Užívateľská príručka

BUFFER. Buffer BUF3. Užívateľská príručka Buffer BUF3 Užívateľská príručka Liptovský Hrádok 12.12.2005 OBSAH: 1. POPIS... 1-1 2. MONTÁŽ, NASTAVENIE, ÚDRŽBA... 2-1 3. TECHNICKÉ ÚDAJE... 3-1 4. DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO A PRODUKTY FIRMY INOMA TEL K

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW

Návod na obsluhu TH-49SF1HW TH-42SF1HW FULL HD LCD monitor Návod na obsluhu Na firemné použitie Č. modelu TH-55SF1HW TH-49SF1HW TH-42SF1HW 55-palcový model 49-palcový model 42-palcový model Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie 2 Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

VERSA Programová verzia 1.02

VERSA Programová verzia 1.02 Zabezpečovacie ústredne VERSA Programová verzia 1.02 PROGRAMOVANIE GDAŃSK versa_p_sk 06/12 Firma SATEL si dala za cieľ neustále zvyšovať kvalitu svojich výrobkov, čo môže znamenať zmeny v technickej špecifikácii

Διαβάστε περισσότερα

DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE

DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE SK Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Prosím, prečítajte si pozorne tento návod na používanie pred zapojením a prvým použitím. Návod si uschovajte aj k neskoršiemu

Διαβάστε περισσότερα

C300 HH C300. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C300 HH C300. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C300 HH C300 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Διαβάστε περισσότερα

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA (sk)

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA (sk) POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA (sk) EVOLVE Detective Používateľská príručka DIGITÁLNA MONITOROVACIA ZÁZNAMOVÁ JEDNOTKA Vitajte Táto používateľská príručka slúži ako pomôcka k inštalácií a riadeniu vášho zariadenia;

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Obsah Nastavenie kanálu Preferenčné funkcie

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Device Terminal

AerobTec Device Terminal AerobTec Device Terminal Zobrazovacie zariadenie a multimeter pre modelárov AerobTec Device Terminal Užívateľský manuál 1 Obsah 1.Špecifikácia...3 2.Úvod...3 3.External connectors...3 4.Prepojenie s výškomerom

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα