Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3"

Transcript

1 Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 11 Μαΐου Γενικά Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο αλγόριθµος που χρησηµοποιεί το Steel για τον σχεδιασµό των µεταλλικών κατασκευών σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3. Το Steel ϐασίζεται στην τελική έκδοση έκδοση του Ευρωκώδικα 3 (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN :2005) και στον αντισεισµικό κανονισµό ΝΕΑΚ. ΕΑΚ2000, ΕΑΚ2003 ή Κυπριακό ανάλογα µε την επιλογή του χρήστη. Το Steel προς το παρόν, ελέγχει τις οριακές καταστάσεις αντοχής και ευστά- ϑειας των µελών και δεν ελέγχει τις οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας. Ο σχεδιασµός ϐασίζεται στους συνδυασµούς ϕόρτισης που εισάγει ο χρήστης. Από τους συνδυασµούς του χρήστη, παράγονται οι συνδυασµοί που απαιτεί ο ΕΑΚ2003 µε την διαδικασία που ϑα περιγραφεί παρακάτω. Για τον σχεδιασµό, αρχικά υπολογίζονται για κάθε µέλος οι τιµές αντιστάσεων και µετά υπολογίζονται οι τιµές σχεδιασµού των δράσεων σε είκοσι σηµεία πάνω στο µέλος για κάθε συνδυασµό ϕόρτισης. Κατόπιν, υπολογίζονται οι λόγοι F sd F RD όπου F sd η τιµή σχεδιασµού της δράσης και F RD η τιµή της αντίστασης και ϐρίσκεται η δυσµενέστερη περίπτωση. Τιµή του λόγου αυτού µεγαλύτερη της µονάδας δείχνει υπέρβαση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακάτω αναφαίρεται και η διαδικασία που ακολουθείται για διατοµές κατηγορίας 1, 2 ή 3. Στην παρούσα έκδοση του προγράµµατος όλες οι διατοµές ϑεωρούνται κατηγορίας 3. Σε επόµενη έκδοση ϑα υπάρχει και έλεγχος για κατηγορίες 1 και 2. Στο υπόλοιπο µέρος αυτού του οδηγού, αναφέρονται και επεξηγούνται τα σύµ- ϐολα που χρησιµοποιούνται, ένας οδηγός χρήσης και αναλυτικά όλες οι παραδοχές και οι έλεγχοι που γίνονται από το πρόγραµµα. 2 Πίνακας Συµβόλων Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται όλα τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε αυτό το κεφάλαιο τα οποία κατα το δυνατό, ταυτίζονται µε τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στον Ευρωκώδικα 3. 1

2 x x y y z z b h t w t f f y f u A I y I z I T I w W pl W pl,y W pl,z W el W el,y W el,z i y i z E G ν λ λ γ M γ Mi N ED M y,ed M z,ed V y,ed V z,ed T ED N RD M y,rd M z,rd N t,rd V pl,rd V pl,t,rd T RD N cr,y N cr,z N cr,t N cr,tf Αξονας κατα µήκος του µέλους Ισχυρός άξονας της διατοµής Ασθενής άξονας της διατοµής Πλάτος διατοµής Υψος διατοµής Πάχος κορµού Πάχος πέλµατος Οριο διαρροής Οριο ϑραύσης Εµβαδό ευτεροβάθµια ϱοπή αδράνειας γυρω από άξονα y y ευτεροβάθµια ϱοπή αδράνειας γυρω από άξονα z z Στρεπτική ϱοπή αδράνειας Αντίσταση σε καµπύλωση Πλαστική ϱοπή αντίστασης Πλαστική ϱοπή αντίστασης y y Πλαστική ϱοπή αντίστασης z z Ελαστική ϱοπή αντίστασης Ελαστική ϱοπή αντίστασης y y Ελαστική ϱοπή αντίστασης z z Ακτίνα αδράνειας ψ Ακτίνα αδράνειας Ϲ Μέτρο ελατικότητας Μέτρο διάτµησης Λόγος Poisson Λυγηρότητα Ανοιγµένη λυγηρότητα Συντελεστής ασφάλειας γενικά Ειδικός συντελεστής ασφάλειας Τιµή σχεδιασµού αξονικής δύναµης Τιµή σχεδιασµού καµπτικής ϱοπής κατα άξονα y y Τιµή σχεδιασµού καµπτικής ϱοπής κατα άξονα z z Τιµή σχεδιασµού διατµητικής δύναµης κατα άξονα y y Τιµή σχεδιασµού διατµητικής δύναµης κατα άξονα z z Τιµή σχεδιασµού στρεπτικής ϱοπής Τιµή αντίστασης αξονικής δύναµης Τιµή αντίστασης καµπτικής ϱοπής κατα άξονα y y Τιµή αντίστασης καµπτικής ϱοπής κατα άξονα z z Τιµή αντίστασης εφελκυστικής αξονικής δύναµης Τιµή αντίστασης διατµητικής δύναµης Τιµή αντίστασης διατµητικής δύναµης µε παρουσία στρέψης Τιµή αντίστασης στρεπτικής ϱοπής Κρίσιµο ϕορτίο καµπτικού λυγισµού γύρω από άξονα y y Κρίσιµο ϕορτίο καµπτικού λυγισµού γύρω από άξονα z z Κρίσιµο ϕορτίο στρεπτικού λυγισµού για ϑλιβόµενη ϱάβδο Κρίσιµο ϕορτίο στρεπτοκαµπτικού λυγισµού για ϑλιβόµενη ϱάβδο 2

3 Σχήµα 1: Οι παράµετροι του προγράµµατος σχεδιασµού 3 Οδηγός χρήσης Η χρήση του προγράµµατος είναι απλή. Στην αρχή από την ϕόρµα που ϕαίνεται στο Σχήµα 1 δίνουµε διάφορες επιλογές, οι οποίες επεξηγούνται παρακάτω, και στην συνέχεια, το πρόγραµµα ελέγχει τα µέλη δίνοντας µας στο τέλος µια αναφορά για το τι ελέγχους έχει κάνει. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το πρόγραµµα εκτυπώνει διάφορες πληροφορίες (µέλος που ελέγχεται, πρόοδος, χρόνος που αποµένει κλπ) και µας δίνει τη δυνατότητα να σταµατήσουµε τη διαδικασία. 3.1 Παράµετροι Οι παράµετροι που µπορούν να επιλεγούν ϕαίνονται στό Σχήµα 1 και επεξηγούνται παρακάτω: Χαρακτηρισµός: Ο ϕορέας µπορεί να είναι πλαίσιο ή δικτύωµα και µπορεί να χαρακτηριστεί σαν µεταθετό ή αµετάθετο. Αν ο ϕορέας είναι πλαίσιο, µπορεί να ϑεωρηθεί µεταθετό µόνο κατα τον άξονα O X µόνο κατά τον άξονα O Y ή και κατα τις δυο διευθύνσεις. Αν ο ϕορέας έχει χαρακτηριστεί δικτύωµα, τότε µπορεί να χαρακτηριστεί µεταθετό ή αµετάθετο κατά τις δύο διευθύνσεις. Οι άξονες είναι στο απόλυτο σύστηµα. Από το χαρακτηρισµό µεταθετότητας ϑα προσδιοριστεί το νοµογράφηµα για τον υπολογισµό του µήκους λυγισµού. Αµετάθετα πλαίσια:βάσει νοµογραφήµατος (Ευρωκώδικας 3, Υπολογισµός δυσκαµψιών στοιχείων που συντρέχουν στο µέλος κλπ. από 0.50 έως Συνιστώµενη περιοχή από 0.67 έως 1.00) Μεταθετά πλαίσια:από 1.00 έως από αντίστοιχο νοµογράφηµα ικτυώµατα: Οι συντελεστές λυγισµού υπολογίζονται σύµφωνα µε τις συνθήκες στήριξης του κάθε µέλους και τους κανόνες της µηχανικής. 3

4 Αµετάθετα, αµφιαρθρωτά: 0.50 Αµετάθετα, πάκτωση - άρθρωση: 0.85 Αµετάθετα, αµφίπακτα: 1.00 Μεταθετά, αµφίπακτα: 1.00 Μεταθετά, πάκτωση - άρθρωση: 2.00 ιπλές διατοµές Εδώ δίνουµε την απόσταση µεταξύ των ενδιαµέσων ελασµάτων που ϑα συγκολληθούν ανάµεσα στις διπλές διατοµές. Η πληροφορία αυτή χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς του µήκους λυγισµού. Μπορεί να δοθεί είτε σε απόλυτη τιµή, δηλαδή να υπάρχει έλασµα Ανά x µέτρα, είτε ανά µέρος του µήκους L/x. Λυγισµός. Εδώ δίνουµε πρόσθετες πληροφορίες για τον υπολογισµό του λυγισµού: Ελεγχος σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό. Επειδή το Steel δεν έχει τρόπο να γνωρίζει αν υπάρχουν στηρίξεις στα µέλη έτσι ώστε ο έλεγχος στρεπτοκαµπτικού λυγισµού να µην χρειάζεται, µπορούµε αποεπιλέγοντας αυτή την επιλογή, να πούµε στο πρόγραµµα να µην κάνει τον έλεγχο. Αλλαγή συντελεστών λυγισµού. Αν επιλέξουµε την επιλογή αυτή, τότε έχουµε την δυνατότητα να επεξεργαστούµε τα µήκη και τους συντελεστές λυγισµού των µελών και να αλλάξουµε τις τιµές που έχει υπολογίσει το πρόγραµµα. Περισσότερα γι αυτή την λειτουργία αναφαίϱονται παρακάτω. Υπολογισµός συντελεστών λυγισµού. Σε περίπτωση που έχουµε αλλάξει τα στοιχεία λυγισµού και ϑέλουµε να επαναφέρουµε τις τιµές που υπολογίζει το πρόγραµµα επιλέγουµε αυτή τη λειτουργία. Υπάρχει περίπτωση το πρόγραµµα να µας υποδείξει να επιλέξουµε αυτή τη λειτουργία αν το αρχείο µε τα δεδοµένα λυγισµού είναι κατεστραµένο ή από άλλη έκδοση. ιαγνωστικά µηνύµατα. Αν επιλέξουµε το ιαγνωστικά σε υπέρβαση τότε το πρόγραµµα ϑα σταµατάει σε περίπτωση υπέρβασης και ϑα έχουµε δυνατότητα επέµβασης µέσω της ϕορµας που ϕαίνεται στο σχήµα 3 περισσότερα για αυτό παρακάτω. Ανεξάρτητα από την προηγούµενη επιλογή, το πρόγραµµα κρατάει αναλυτικές πληροφορίες για τα διαγνωστικά σε αρχείο το οποίο και εµφανίζει στο τέλος της διαδικασίας. Σε περίπτωση τµηµατικού σχεδιασµού, δηλαδή αν διορθώσουµε µερικά µέλη και να ξαναζητήσουµε έλεγχο, πιθανά ϑα ϑέλου- µε ενηµέρωση του υπάρχοντος αρχείου ενώ σε άλλη περίπτωση µπορεί να ϑέλουµε νέο αρχείο ώστε να µην υπάρχουν τα παλιότερα µηνύµατα. Σηµείωση. Το αρχείο αυτό είναι ένα απλό αρχείο κειµένου και ϐρίσκετε στον ϕάκελο της µελέτης µε όνοµα errordia.xxx όπου xxx είναι ο κωδικός της µελέτης. Σχεδιασµός διατοµών. Στην περιοχή αυτή µπορούµε να επιλέξουµε αν ϑα γίνει έλεγχος όλων των µελών ή µόνο των επιλεγµένων ή µερικών µελών. Η επιλογή Ελεγχος των επιλεγµένων µελών δεν είναι ενεργή αν δεν έχουµε επιλέξει µέλη. 4

5 Σχήµα 2: Πίνακας αλλαγής τιµών λυγισµού 3.2 Αλλαγή συντελεστών λυγισµού Αν έχουµε επιλέξει Ἁλλαγή συντελεστών λυγισµού τότε µετά τον πίνακα µε τις παραµέτρους, εµφανίζεται ο πίνακας του σχήµατος 2. Οι τιµές που δείχνει αρχικά είναι οι τιµές που υπολογίζει αυτόµατα το πρόγραµµα. Η σηµασία των συµβόλων που εµφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα ϕαίνεται πα- ϱακάτω: By Συντελεστής λυγισµού για καµπτικό λυγισµό γύρω από άξονα y MBy Συντελεστής λυγισµού για στρεπτοκαµπτικό λυγισµό γύρω από άξονα y Bz Συντελεστής λυγισµού για καµπτικό λυγισµό γύρω από άξονα z MBz Συντελεστής λυγισµού για στρεπτοκαµπτικό λυγισµό γύρω από άξονα z Ly Μήκος λυγισµού για λυγισµό γύρω από άξονα y σε (m) Lz Μήκος λυγισµού για λυγισµό γύρω από άξονα z σε (m) C1 Αν η τιµή σε ατή τη στήλη είναι < 0 τότε το αντίστοιχο µέλος δεν ελέγχεται σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό, αν είναι = 0 τότε ο έλεγχος γίνεται µε την τιµή της C1 της εξίσωσης 6.6 να υπολογίζεται αυτόµατα από το πρόγραµµα, αν είναι > 0 τότε ο έλεγχος γίνεται µε τιµή της C1 ίση µε την τιµή της στήλης αυτής. 3.3 Μηνύµατα σχεδιασµού Αν έχουµε επιλέξει ιαγνωστικά σε υπέρβαση τότε σε περίπτωση υπέρβασης κατα τον έλεγχο, εµφανίζεται ο διάλογος του σχήµατος 3 Σε αυτόν το διάλογο εµφανίζεται το µέλος που ελέγχεται ο συνδυασµός ϕόρτισης και η ϑέση που συνέβει η υπέρβαση καθώς και ένα επεξηγηµατικό µήνυµα (Για τα µηνύµατα αυτά υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στην παράγραφο 8) Κάτω από το χώρο µε τα µυνήµατα έχουµε τις επιλογές για την συνέχεια της διαδικασίας: Συνέχεια. Αν επιλέξουµε αυτή την επιλογή, τότε το πρόγραµµα ϑα συνεχίσει και ϑα διακόψει πάλι τη διαδικασία στην επόµενη υπέρβαση. 5

6 Σχήµα 3: Μηνύµατα σχεδιασµού Οχι άλλη διακοπή στο µέλος. Η διαδικασία ϑα συνεχιστεί χωρίς να διακοπεί αν υπάρξει υπέρβαση στο ίδιο µέλος. Το πρόγραµµα ϑα διακόψει αν υπάρξει υπέρβαση σε άλλο µέλος. Οχι άλλη διακοπή από το ίδιο διαγνωστικό σε όλα τα µέλη. Το πρόγραµµα δεν ϑα ξαναδιακόψει για υπέρβαση από την ίδια αιτία. Οχι άλλη διακοπή από όλα τα διαγνωστικά σε όλα τα µέλη. Το πρόγραµµα δεν ϑα ξαναδιακόψει σε οποιαδήποτε υπέρβαση. Αύξηση διατοµών από τις διατοµές έργου. Το πρόγραµµα ϑα ψάξει στις διατοµές που έχουν επιλεγεί για το έργο να ϐρεί αν κάποια έχει πιθανότητα να περνάει τον έλεγχο. Αύξηση διατοµών από τις γενικές διατοµές. Οπως στην προηγούµενη πε- ϱίπτωση, µόνο που ψάχνει στην γενική ϐιβλιοθήκη των διατοµών. Ανεξάρτητα αν επιλέξουµε να διακόπτει το πρόγραµµα σε υπερβάσεις ή όχι οι υπερβάσεις καταγράφονται στο αρχείο και µπορούµε να τις δούµε στο τέλος της διαδικασίας. Επίσης αν επιλέξουµε αλλαγή µέλους, τότε οι αλλαγές που έγιναν καταγράφονται και στο τέλος µπορούµε να τις δούµε. Αν το πρόγραµµα ϑεωρεί ότι κάποια από τις διατοµές που δοκίµασε επαρκεί, τότε ϑα εµφανιστεί µια γραµµή µε το όνοµα του µέλους και το όνοµα τις διατοµή στην εξής µορφή ==>2 IPBl600 ΟΚ <== αυτό σηµαίνει ότι στο µέλος 2 ϑα επαρκούσε η διατοµή IPBl600. Σηµείωση: Οταν το πρόγραµµα κάνει αύξηση διατοµών, δεν σηµαίνει ότι αλλάζει τον ϕορέα. Η αυξηση των διατοµών είναι µια πρόταση προς τον χρήστη. 6

7 3.4 Τέλος διαδικασίας Οταν η διαδικασία του σχεδιασµού ολοκληρωθεί, εµφανίζονται τα µηνύµατα υπέρβασης (αν υπάρχουν) και κατόπιν αν έχουν γίνει αλλαγές. Εδώ έχουµε τη δυνατότητα να εκτυπώσουµε αν ϑέλουµε αυτές τις πληροφορίες. Επίσης, δη- µιουργούνται ειδικά αρχεία ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση των αποτελεσµάτων του σχεδιασµού από τον κωδικό των εκτυπώσεων του Steel. 4 Εντατικά µεγέθη Τα εντατικά µεγέθη υπολογίζονται από το Steel από την επίλυση σύµφωνα µε τα δεδοµένα του ϕορέα (γεωµετρία και ϕορτία). Τα µεγέθη που υπολογίζονται για κάθε περίπτωση ϕόρτισης είναι: Η αξονική δύναµη N t,ed ή N b,ed οι τέµνουσες δυνάµεις V y,ed και V z,ed οι καµπτικές ϱοπές M y,ed και M z,ed και οι στρεπτική ϱοπή T t,ed. Το Steel δεν υπολογίζει αυτόµατα και δεν προσθέτει ϕορτία για ατέλειες µελών και κατασκευής. Ο χρήστης πρέπει να λάβει τις ατέλειες υπόψη µε τα ϕορτία που επιβάλει ο ίδιος στο µοντέλο. Επιπροσθέτως, αν έχει επιλεγεί αντισεισµικός κανονισµός ΕΑΚ2000 ή ΕΑΚ2003, τότε δηµιουργούνται εντατικά µεγέθη από τρεις περιπτώσεις ϕόρτισης για σεισµική δράση X(X 1, X 2, X 3 ) και τρείς περιπτώσεις ϕόρτισης για σεισµική δράση Y (Y 1, Y 2, Y 3 ). X 1 = Y KB + 0.1Ly X 2 = Y KB 0.1Ly X 3 = Y KB Y 1 = X KB + 0.1Lx Y 2 = X KB 0.1Lx Y 3 = X KB Συνδυαζόµενες ανά δύο προκύπτουν 9 συνδυασµοί: 1 X 1, Y 1, Z 2 X 1, Y 2, Z 3 X 1, Y 3, Z 4 X 2, Y 1, Z 5 X 2, Y 2, Z 6 X 2, Y 3, Z 7 X 3, Y 1, Z 8 X 3, Y 2, Z 9 X 3, Y 3, Z Για κάθε συνδυασµό υπολογίζονται 10 εντατικά µεγέθη, που είναι: MY αρχής, MY τελους, MZ αρχής, MZ τέλους, N αρχής, Mστρέψη αρχής, QY αρχής, Qz αρχής, Qz τέλους, QY τέλους. Εάν το κάθε µέγεθος λάβει την πιθανή ακραία τιµή του, δηµιουργούνται 10 υποπεριπτώσεις: 1η υποπερίπτωση MY αρχής Max, MY τελους, MZ αρχής, MZ τέλους, N αρχής, Mστρέψη αρχής, QY αρχής, Qz αρχής, Qz τέλους, QY τέλους 2η υποπερίπτωση MY αρχής, MY τελους Max, MZ αρχής, MZ τέλους, N αρχής, Mστρέψη αρχής, QY αρχής, Qz αρχής, Qz τέλους, QY τέλους 7

8 10η υποπερίπτωση. MY αρχής, MY τελους, MZ αρχής, MZ τέλους, N αρχής, Mστρέψη αρχής, QY αρχής, Qz αρχής, Qz τέλους, QY τέλους Max Οι 10 υποπεριπτώσεις εµφανίζονται για καθένα από τους 9 προαναφερθέντες συνδυασµούς και καταχωρούνται ως 90 περιπτώσεις ϕόρτισης διευθυνση διαδοχικά τα Max διευθυνση διαδοχικά τα Max διευθυνση διαδοχικά τα Max. ηλαδή, εάν στο πρώτο ψηφίο της ϕόρτισης προστεθεί ο αριθµός 1, δηλώνει τη διέθυνση (1 9) και το δέυτερο ψηφίο δείχνει πιό µέγεθος έχει λάβει τη πιθανή µέγιστη ακραία τιµή. Ετσι η περίπτωση ϕόρτισης 57 σηµαίνει: 6η διεύθυνση=(5+1)=x2, Y3, Z µε µέγιστο το 7ο εντατικό δηλαδή MY αρχής, MY τελους, MZ αρχής, MZ τέλους, N αρχής, Mστρέψη αρχής, QY αρχής Max, Qz αρχής, Qz τέλους, QY τέλους 5 Συνδυασµοί ϕόρτισης Οι συνδυασµοί ϕόρτισης εισάγονται από τον χρήστη. Το Steel έχει έτοιµους κάποιους τυπικούς συνδυασµούς καθώς και εργαλεία για την δηµιουργία συνδυασµών από αέρα ή χιόνι σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 1. Αν έχει επιλεγεί αντισεισµικός κανονισµός ΕΑΚ2000 ή ΕΑΚ2003, τότε το Steel ακολουθώντας τις τροποποιήσεις του ΕΑΚ2000, υπολογίζει το σεισµό για τυχούσα διεύθυνση και µε τις συνιστώσες του στατικά ανεξάρτητες. Σε αυτή την περίπτωση ϑα αρκούσε ένας συνδυασµός, όπως για παράδειγµα ο ακόλουθος, 1.0ΠΦ ΠΦ2 + ψπφ11 Το πρόγραµµα αντιλαµβάνεται το συντελεστή της ΠΦ2 ως διακόπτη, ο οποίος δηλώνει απλά ότι ο συνδυασµός περιλαµβάνει και την επίδραση του σεισµού κατά την έννοια του ΕΑΚ2000 και όχι ως αριθµητική τιµή. Θα µπορούσε να υπάρχει οποιοσδήποτε αριθµός στη ϑέση του συντελεστή ασφάλειας αρκεί να µην είναι µηδέν. Το πρόγραµµα ϑα αγνοήσει την αριθµητική τιµή, στον έλεγχο των διατοµών εφόσον έχετε λύσει µε ΕΑΚ2000. Τα ίδια ισχύουν και για τους συντελεστές των περιπτώσεων ϕόρτισης ΠΦ3 και ΠΦ10 (κατακόρυφος σεισµός). 6 Υπολογισµός αντιστάσεων Ο υπολογισµός των αντιστάσεων σε εφελκυσµό, ϑλίψη, διάτµηση και κάµψη γίνεται για τις κατηγορίες διατοµών 1,2 και 3 σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα παρακάτω εδάφια. Οι συντελεστές ασφάλειας καθώς και τα χαρακτηριστικά των υλικών, διαβάζονται από τα αρχεία υλικών του Steel και µπορούν να αλλάξουν από τον χρήστη από τις αντίστοιχες λειτουργίες του Steel. 8

9 Το Steel δεν αντιµετωπίζει, προς το παρόν, διατοµές κατηγορίας 4. Αν µια διατοµή ϐρεθεί να είναι κατηγορίας 4, τότε το Steel ϑα τυπώσει µια προειδοποίηση ώστε ο χρήστης να µπορεί να διερευνήσει το µέλος και ϑα το αντιµετωπίσει σαν να ήταν κατηγορίας Εφελκυσµός Η τιµή αντίστασης σε εφελκυσµό υπολογίζεται από την σχέση: N t,rd = Af y γ M0 (1) ΕΝ : Το Steel δεν λαµβάνει υπόψη τις οπές από κοχλίες. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης πρέπει να κάνει περισσότερη διερεύνυση. 6.2 Θλίψη Η τιµή αντίστασης σε ϑλίψη υπολογίζεται από την σχέση: N c,rd = min{n pl,rd, N b,rd } (2) όπου και όπου N pl,rd = Af y γ M0 (3) N b,rd = χaf y γ M1 (4) ΕΝ : χ = 1 Φ Φ 2 λ 2 Φ = 0.5[1 + α( λ 0.2) + λ 2 ] Afy λ = = L cr N cr i E λ 1 = π f y 1 λ 1 α Είναι ο συντελεστής ατελειών και λαµβάνεται από τον Πίνακα 6.1 και 6.2 του Ευρωκώδικα 3. Οι τιµές του L cr υπολογίζονται από το Steel ή δίνονται από τον χρήστη όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Για µέλη µε ανοικτές διατοµές, υπολογίζεται και η αντίσταση σε στρεπτικό και στρεπτοκαµπτικό λυγισµό ώστε να εξασφαλιστεί οτι η αντοχή σε αυτές τις µορφές λυγισµού είναι µεγαλύτερη από την αντοχή σε καµπτικό λυγισµό. Ο έλεγχος για στρεπτικό και στρεπτοκαµπτικό λυγισµό γίνεται µε την προηγούµενη διαδικασία (Εξ 4) µε την αδιάστατη λυγηρότητα να υπολογίζεται για διατοµές κατηγορίας 1,2 και 3 από την εξίσωση: ΕΝ : λ = Afy N cr (5) 9

10 όπου αλλά N cr = N cr,tf N cr N cr,t Το ελαστικό κρίσιµο ϕορτίο στρεπτικού λυγισµού για µια ϑλιβόµενη ϱάβδο µε απλές στρεπτικές στηρίξεις στα άκρα της δίνεται από τη σχέση: N cr,t = 1 i 2 M (GI t + π2 EI w L 2 ) (6) T Το ελαστικό κρίσιµο ϕορτίο στρεπτοκαµπτικού λυγισµού για µια ϑλιβόµενη ϱάβδο είναι η µικρότερη ϱίζα της εξίσωσης: i 2 M(N cr,tf N cr,z )(N cr,tf N cr,y )(N cr,tf N cr,t ) N 2 cr,tf z2 M (N cr,tf N cr,y ) N 2 cr,tf y2 M (N cr,tf N cr,z ) = 0 (7) όπου i 2 M = i2 y + i 2 z + ym 2 Η πολική ϱοπή αδράνειας της διατοµής ως προς κέντρο διάτµησης. z M, y M Η αποστάσεις κέντρου ϐάρους κέντρου διάτµησης της διατοµής. I t, I w Οι σταθερές στρέψης και στρέβλωσης της διατοµής. L T Το µήκος λυγισµού έναντι στρέψης L T = L για απλές στηρίξεις, L T = 0, 5L για πακτώσεις. Για λ 0, 2 Τα ϕαινόµενα λυγισµού αγνοούνται και υπολογίζεται µόνο το N pl,rd (Παράγραφος (4) του Ευρωκώδικα 3) 6.3 ιάτµηση Η τιµή αντίστασης σε διατµηση υπολογίζεται από την σχέση: V pl,rd = A v(f y / 3) γ M0 (8) ΕΝ : όπου A v είναι: (Παράγραφος 6.2.6(3) Ευρωκώδικα 3) ιατοµές Ι και Η ϕόρτιση παράλληλη στον κορµό A 2bt f + (t w + 2r)t f h w t w ιατοµές Ι και Η ϕόρτιση παράλληλη στα πέλµατα 2bt f (t w + 2r)t f ιατοµές U ϕόρτιση παράλληλη στον κορµό A 2bt f + (t w + r)t f ιατοµές Τ ϕόρτιση παράλληλη στον κορµό 0, 9(A bt f ) Ορθογωνικές και τετραγωνικές κοιλοδοκοί ϕόρτιση παράλληλη στο ύψος Ah/(b + h) ϕόρτιση παράλληλη στο πλάτος Ab/(b + h) Κυκλικές κοιλοδοκοί 2A/π Ράβδοι κυκλικής και ορθογωνικής διατοµής A Στις υπόλοιπες περιπτώσεις λαµβάνεται A v = s i A όπου s i είναι ο συντελεστης διάτµησης κατά y y ή z z και εισάγεται από τον χρήστη στο Steel. Η εξ ορισµού τιµή των συντελεστών αυτών είναι s y = s z = 0.8. Αν έχω συνδυασµό διατµησης και στρέψης τότε αντί την τιµή αντίστασης V pl,rd χρησιµοποιείται η V pl,t,rd η οποία υπολογίζεται απο τις παρακάτω σχέσεις 10

11 ιατοµές Ι και Η ιατοµές U V pl,t,rd = V pl,t,rd = [ 1 τ t,ed (f y / V pl,rd (9) 3)/γ M0 τ t,ed 1.25(f y / 3)/γ M0 τ w,ed (f y / 3)/γ M0 ] V pl,rd (10) Κοιλοδοκοί [ ] τ t,ed V pl,t,rd = 1 (f y / V pl,rd (11) 3)/γ M0 6.4 Στρέψη Η τιµή αντίστασης σε στρέψη προκύπτει από το άθροισµα των ϱοπών των τοιχωµάτων και υπολογίζεται από την σχέση: ) ( T RD = ( 1 4 b i t 2 i i f y / ) 3 γ M0 (12) όπου b i το µήκος και t i το πάχος του τοιχώµατος i. 6.5 Κάµψη Οι τιµές αντίστασης σε κάµψη κατα τους άξονες y y και z z, εξαρτώνται από την κατηγορία της διατοµής και από την παρουσία διατµητικών δυνάµεων. ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις: Αν V ED 0.5V pl,rd ΕΝ : ΕΝ : , Για κατηγορίες διατοµών 1 και 2 έχουµε Για κατηγορία διατοµών 3 έχουµε Αν V ED > 0.5V pl,rd Για κατηγορίες διατοµών 1 και 2 έχουµε Για κατηγορία διατοµών 3 έχουµε M c,rd = M pl,rd = W plf y γ M0 (13) M c,rd = M el,rd = W elf y γ M0 (14) M c,rd = M pl,rd = W pl(1 ρ)f y γ M0 (15) M c,rd = M el,rd = W el(1 ρ)f y γ M0 (16) 11

12 όπου: ρ = ( ) 2 2VED 1 V pl,rd Αν υπάρχει και στρέψη τότε το ρ δίνεται από την ρ = αλλά ρ = 0 αν V ED 0.5V pl,t,rd 6.6 Στρεπτοκαµπτικός λυγισµός ( ) 2 2VED 1 V pl,t,rd Ενα µέλος χωρίς πλευρικές στηρίξεις που υπόκειται σε κάµψη γύρω από τον ισχυρό άξονα ελέγχεται για στρεπτοκαµπτικό λυγισµό. Σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό, ϑεωρούµε ότι δεν είναι ευαίσθητα τα µέλη µε επαρκή στήριξη στο ϑλιβόµενο πέλµα και επίσης µέλη µε διατοµές τετραγωνικής και κυκλικής κοιλοδοκού ή τετραγωνικών ϱάβδων. Επειδή το Steel δεν έχει τρόπο να ξέρει τον τρόπο στήριξης των δοκών έχει επιλογή για να µην γίνεται ο έλεγχος στρεπροκαµπτικού λυγισµού. Οι τιµή αντίστασης σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό υπολογίζεται ως εξής: M b,rd = χ LT W y f y γ M1 (17) ΕΝ : όπου: W y = W pl,y για κατηγορίες διατοµών 1 και 2 W y = W el,y για κατηγορία διατοµών 3 χ LT Είναι ο µειωτικός συντελεστής για στρεπτοκαµπτικό λυγισµό και ο προσδιο- ϱισµός του γίνεται όπως παρακάτω: χ LT = 1 Φ LT + Φ 2 LT λ LT Φ LT = 0.5[1 + α LT ( λ LT 0.2) + λ 2 LT ] λ LT = Wy f y M cr α LT Είναι ο συντελεστής ατελειών για στρεπτοκαµπτικό λυγισµό και λαµβάνεται από τους πίνακες 6.3 και 6.4 του Ευρωκώδικα 3. Η ϱοπή M cr υπολογίζεται (συντηριτικά) από την παρακάτω σχέση: M cr = C 1π 2 EI z K 2 Iw I z + K 2 π 2 GI T EI z όπου αν η C 1 δεν έχει δοθεί από τον χρήστη όπως περιγράφεται στο εδάφιο 3.2 λαµβάνεται ως: C 1 = Αν το µήκος λυγισµού είναι ίσο µε το µήκος του µέλους διαφορετικά C 1 = 1.0 K 2 = (KL) 2 µε K = 1.0 και L το µήκος λυγισµού. 12

13 7 Υπολογισµός λόγων τιµών σχεδιασµού δράσεων τιµών αντίστασης 7.1 Εφελκυσµός Πρέπει να ισχύει: N t,rd όπως υπολογίζεται από την εξίσωση Θλίψη Πρέπει να ισχύει: N c,rd όπως υπολογίζεται από την εξίσωση ιάτµηση Πρέπει να ισχύει για κάθε κατευθυνση: N ED N t,rd 1.0 (18) N ED N c,rd 1.0 (19) V ED V pl,rd 1.0 (20) V pl,rd όπως υπολογίζεται από την εξίσωση 8 Στην περίπτωση που έχουµε ταυτόχρονα και στρέψη πρεπει να ισχύει για τις διατοµές που ορίζεται η V pl,t,rd εξίσωση 9 ή 10 ή 11 V ED V pl,t,rd 1.0 (21) Για τις διατοµές που δεν ορίζεται η V pl,t,rd πρέπει να ισχύει η παρακάτω σχέση: ( ) 2 VED + T ED 1.0 (22) V pl,rd T RD T RD όπως ορίζεται στην εξίσωση Στρέψη Στην περίπτωση που έχουµε στρέψη πρέπει να ισχύει: T RD όπως ορίζεται στην εξίσωση Στρεπτοκαµπτικός λυγισµός T ED T RD 1.0 (23) Στην περίπτωση που χρειάζεται έλεγχος σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό (για προϋποθέσεις ϐλ. παράγραφο 6.6 πρεπει να ισχύει: M b,rd όπως ορίζεται στην εξίσωση 17 M ED M b,rd 1.0 (24) 13

14 7.6 Κάµψη, αξονική και διάτµηση Πρέπει να ισχύει: N ED N RD + M y,ed M y,c,rd + M z,ed M z,c,rd 1.0 (25) όπου N RD υπολογίζεται από τις εξισώσεις 1, 2 M y,c,rd, M z,c,rd Υπολογίζονται από τις εξισώσεις 13 ή 14 άν έχω χαµηλή διάτµηση και τις εξισώσεις 15 ή 16 άν έχω υψηλή διάτµηση. 7.7 Κάµψη, αξονική ϑλίψη και διάτµηση Πρέπει να ισχύουν: N ED M y,ed χ yn Rk + k yy M γ M1 χ y,rk LT γ M1 M z,ed + k yz M z,rk 1.0 (26) γ M1 ΕΝ : N ED χ zn Rk M χ y,rk LT γ M1 γ M1 + k zy M y,ed M z,ed + k zz M z,rk 1.0 (27) γ M1 όπου: χ y, χ z Είναι οι µειωτικοί συντελεστές για τον καµπτικό λυγισµό. χ LT Είναι ο µειωτικός συντελεστής για στρεπτοκαµπτικό λυγισµό. k yy, k yz, kzy, kzz Συντελεστές αλληλεπίδρασης. Υπολογίζονται µε ϐάση το πα- ϱάρτηµα Β του Ευρωκώδικα. Οι τιµές N Rk και M i,rk δίνονται στον παρακάτω πίνακα: Κατηγορία A i Α Α Α W y W pl,y W pl,y W el,y W z W pl,z W pl,z W el,z Τιµές για N Rk = f y A i, M i,rk = f y W i 8 Μηνύµατα σε υπέρβαση Κατά την διάρκεια των ελέγχων, εµφανίζονται τα παρακάτω µηνύµατα υπέρ- ϐασης. ίπλα στα µηνύµατα, εµφανίζεται ο αριθµός της αντίστοιχης εξίσωσης. ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ. Εξίσωση 18 ΘΛΙΨΗ. Εξίσωση 19 ΙΑΤΜΗΣΗ Y, ΙΑΤΜΗΣΗ Z. Εξίσωση 20 ανά κατεύθυνση ΚΑΜΨΗ Y, ΚΑΜΨΗ Z. Εξίσωση 25 ΣΤΡΕΨΗ. Εξίσωση 23 ΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗ. Εξίσωσεις 26 και 27 ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ. Εξίσωση 24 14

15 Σχήµα 4: Σχεδιασµός µελών συνοπτικά ΚΑΜΨΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΧΑΜΗΛΗ ΙΑΤΜΗΣΗ. Εξίσωση 25 ΚΑΜΨΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗ ΙΑΤΜΗΣΗ. Εξίσωση 25 µε τις αλλαγές λόγω υψηλής διάτµησης ΚΑΜΨΗ ΘΛΙΨΗ ΧΑΜΗΛΗ ΙΑΤΜΗΣΗ. Εξίσωση 25 ΚΑΜΨΗ ΘΛΙΨΗ ΥΨΗΛΗ ΙΑΤΜΗΣΗ. Εξίσωση 25 µε τις αλλαγές λόγω υψηλής διάτµησης 9 Πορεία ελέγχων Η σειρά µε την οποία το πρόγραµµα κάνει τους ελέγχους είναι η παρακάτω: Ελεγχεται αν υπάρχει στρέψη οπότε αναπροσαρµόζεται η τιµή V pl,rd όπως αναφέρεται στην 6.3. Ελέγχεται αν υπάρχει υψηλή διάτµηση οπότε αναπροσαρµόζονται ανάλογα η τιµές M c,rd όπως αναφέρεται στην 6.5. Γίνονται οι έλεγχοι διάτµησης - Στρέψης. Γίνονται οι έλεγχοι αξονικών δυνάµεων και καµπτικών ϱοπών. Γίνονται οι έλεγχοι στρεπτοκαµπτικού λυγισµού αν είναι απαραίτητοι. Σε περίπτωση που κάποιος έλεγχος αποτύχει, τότε εµφανίζεται µήνυµα όπως αναφέρεται σε προηγούµενα εδάφια και ο έλεγχος συνεχίζεται εως ότου να ελεγθεί το µέλος για όλους τους συνδυασµούς ϕόρτισης. Η δυσµενέστερη κατάσταση για το µέλος, αποθηκεύεται σε αρχείο για την εµφάνιση των αποτελεσµάτων. 10 Εκτυπώσεις αποτελεσµάτων Οι εκτυπώσεις των αποτελεσµάτων του σχεδιασµού γίνονται από τις γενικές εκτυπώσεις του Steel επιλέγοντας Σχεδιασµός: Συνοπτικό. Στο σχήµα 4 ϕαίνεται µια συνοπτική εκτύπωση των αποτελεσµάτων. Σε κάθε µέλος αντοιστοιχούν δύο γραµµές στον πίνακα. Στην πρώτη γραµµή έχουµε κατα σειρά: Το όνοµα του µέλους, τον λόγο για τους ελέγχους αξονικής δύναµης 15

16 Σχήµα 5: Αναλυτική εκτύπωση σχεδιασµού και κάµψης ( Ορθή ), τον λόγο για τους ελέγχους στρέψης διατµητικών δυνάµεων ( ιατ. ), τον λόγο για τον έλεγχο σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό ( Στρ-Κα ), τον µέγιστο λόγο για το µέλος ( max ), τους συντελεστές λυγισµού και τα µήκη λυγισµού ( By Bz Ly Lz ), τον συνδυασµό ϕόρτισης ( ΣΦ ) και την ϑέση σε µέτρα από την αρχή του µέλους για την οποία έγινε ο έλεγχος ( Θεσ ) και τέλος, η τελευταία στήλη ( Ε ) στην οποία υπάρχει ένα * αν υπάρχει υπέρβαση στο µέλος. Στη δευτερη γραµµή έχουµε τα µεγέθη σχεδιασµού. Οι µονάδες στα µήκη και αποστάσεις είναι σε m στις δυνάµεις είναι σε kn και στις ϱοπές είναι σε knm. Εκτός από την συνοπτική εκτύπωση, έχουµε τη δυνατότητα να πάρουµε και αναλυτική εκτύπωση των αποτελεσµάτων του σχεδιασµού από την επιλογή Ἁναλυτική εκτύπωση σχεδιασµού στο menu Εµφάνιση του Steel. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιµη µόνο άν έχει γίνει ο σχεδιασµός και µπορούµε να επιλέξουµε για ποιά µέλη ϑα έχουµε εκτύπωση µε τους συνηθισµένους τρόπους επιλογής του Steel. 16

17 11 Βιβλιογραφία 1. ΕΛΟΤ EN : Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασµός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια. 2. Βάγιας Ι. : Σιδηρές κατασκευές. Ανάλυση και διαστασιολόγηση. Κλειδά- ϱιθµος Βάγιας Ι., Ερµόπουλος Ι., Ιωαννίδης Γ.: Σχεδιασµός δοµικών έργων από χάλυβα. Κλειδάριθµος Βάγιας Ι., Ερµόπουλος Ι., Ιωαννίδης Γ.: Σιδηρές Κατασκευές. Παραδείγµατα εφαρµογής του Ευρωκώδικα 3. Τόµοι Ι και ΙΙ. Κλειδάριθµος 1999, Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Εργων (ΕΕΜΕ): Μεταλλικές Κατασκευες. Τό- µοι 1-4. Εκδοτικός Οργανισµός Γρηγ. Φούντας. 17

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 1999 Α. ΑΝΤΟΧΗ ΙΑΤΟΜΗΣ 1.ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ( 5.4.3 ). N t.rd = min { N pl. Rd = A f y / γ M0, N u.

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, EN :2005)

Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, EN :2005) RUET sotware Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, E1993-1-1:005) Πίνακες με όλες τις πρότυπες χαλύβδινες διατομές, διαστάσεις και ιδιότητες, κατάταξη, αντοχές, αντοχή σε καμπτικό και στρεπτοκαμπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Διάλεξη 1 Πλευρικός λυγισμός. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Διάλεξη 1 Πλευρικός λυγισμός. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ιδηρές ατασκευές Διάλεξη Πλευρικός λυγισμός χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. ια εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι Διάλεξη 7 Μέλη υπό εγκάρσια φορτία. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές Ι Διάλεξη 7 Μέλη υπό εγκάρσια φορτία. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ιδηρές ατασκευές Διάλεξη 7 έλη υπό εγκάρσια φορτία χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. ια εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Άσκηση 2 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙI ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 2

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Άσκηση 2 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙI ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας ομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι ιδάσκοντες :Χ. Γαντές.Βαμβάτσικος Π. Θανόπουλος Νοέμβριος 04 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Η έννοια του λυγισμού Λυγισμός είναι η ξαφνική, μεγάλη αύξηση των παραμορφώσεων ενός φορέα για μικρή αύξηση των επιβαλλόμενων φορτίων.

Διαβάστε περισσότερα

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 1Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Κόμβοι κατασκευής Κόμβος x [m] y[m] 1 0.000 0.000 2 0.000 4.600 3 8.400 4.600 4 8.400 0.000 Στηρίξεις κατασκευής Κόμβος

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Αντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με συνδέσμους δυσκαμψίας με εκκεντρότητα Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA. σελ. iii ΠΡΟΛΟΓΟΣ KEΦAΛAIO 1 ΟΡΘΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΜΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ,

ΠEPIEXOMENA. σελ. iii ΠΡΟΛΟΓΟΣ KEΦAΛAIO 1 ΟΡΘΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΜΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ, v ΠEPIEXOMENA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠEPIEXOMENA iii v KEΦAΛAIO 1 ΟΡΘΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΜΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 H µέθοδος των τοµών 2 1.3 Ορισµός της τάσης 3 1.4 Ο τανυστής των τάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών

Παράρτημα Έκδοση Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών Παράρτημα Έκδοση 2015 Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς...

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 9: Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 9: Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 9: Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 7 Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος)

Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 7 Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) ιδηρές ατασκευές Άσκηση 7 Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 5 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση...9 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 4: Θλιβόμενο υποστύλωμα. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 4: Θλιβόμενο υποστύλωμα. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 4: Θλιβόμενο υποστύλωμα Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Υπολογισμοί συγκολλήσεων

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Υπολογισμοί συγκολλήσεων Σχήμα 1 Δυο ελάσματα πάχους h, συγκολλημένα σε μήκος L, με υλικό συγκόλλησης ορίου ροής S y, που εφελκύονται με δύναμη P. Αν το πάχος της συγκόλλησης είναι h, τότε η αναπτυσσόμενη στο υλικό της συγκόλλησης

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Διάλεξη 2 Μέλη υπό συνδυασμένη θλίψη και κάμψη. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Διάλεξη 2 Μέλη υπό συνδυασμένη θλίψη και κάμψη. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ιδηρές ατασκευές Διάλεξη έλη υπό συνδυασμένη θλίψη και κάμψη χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. ια

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 6: Διαστασιολόγηση τεγίδας στεγάστρου. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 6: Διαστασιολόγηση τεγίδας στεγάστρου. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 6: Διαστασιολόγηση τεγίδας στεγάστρου Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός κοχλιωτών και συγκολλητών συνδέσεων µεταλλικών κατασκευών

Υπολογισµός κοχλιωτών και συγκολλητών συνδέσεων µεταλλικών κατασκευών Υπολογισµός κοχλιωτών και συγκολλητών συνδέσεων µεταλλικών κατασκευών SOFiSTiK Hellas A.E. Γ Σεπτεµβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8251632 Fax: 210-8251632 info@sofistik.gr http://www.sofistik.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών

Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι δοκού-υποστυλώματος Κόμβοι δοκού-δοκού Βάσεις υποστυλωμάτων Κοχλιωτοί Συγκολλητοί Κόμβοι δοκού - υποστυλώματος Με μετωπική πλάκα Με γωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση : Κόμβος δοκού υποστυλώματος (συγκολλητή σύνδεση) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ. Αντοχή Υλικού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ. Αντοχή Υλικού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Αντοχή Υλικού Ερρίκος Μουρατίδης (BSc, MSc) Σεπτέμβριος 015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 Β5. Κάμψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr 1 Περιεχόμενα ενότητας Ανάλυση της κάμψης Κατανομή ορθών τάσεων Ουδέτερη γραμμή Ροπές αδρανείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 10: Έλεγχος διακοπτόμενης συγκόλλησης Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Στοιχεία Μηχανών Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Ύλη μαθήματος -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΞΟΝΕΣ -ΚΟΧΛΙΕΣ -ΙΜΑΝΤΕΣ -ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25% πρόοδος 15% θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος συνδέσεων στις μεταλλικές κατασκευές

Ρόλος συνδέσεων στις μεταλλικές κατασκευές Ρόλος συνδέσεων στις μεταλλικές κατασκευές Σύνδεση μελών κατασκευής μεταξύ τους Ασφαλής μεταφορά εντατικών μεγεθών από μέλος σε μέλος Απαιτήσεις: Ασφάλεια Κατασκευασιμότητα Συνέπεια με υπολογιστικό προσομοίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 6. Κάμψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενα ενότητας Ανάλυση της κάμψης Κατανομή ορθών τάσεων Ουδέτερη γραμμή Ροπές αδρανείας Ακτίνα καμπυλότητας 2 Εισαγωγή (1/2) Μελετήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση μεθόδων 1 και 2 κατά τον EC 3 αναφορικά με τον λυγισμό μελών

Σύγκριση μεθόδων 1 και 2 κατά τον EC 3 αναφορικά με τον λυγισμό μελών Σύγκριση μεθόδων 1 και κατά τον EC 3 αναφορικά με τον λυγισμό μελών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γιάχος Ζαχαρίας Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Βάγιας Αθήνα Ιούλιος 01 ΕΜΚ ΔΕ 01/14 ` 3 Πίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο

Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος, Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 6.10.2011 http://www.sfistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnectins 2011.280 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις του κεφαλαίου 3: Είδη φορτίσεων

Λυμένες ασκήσεις του κεφαλαίου 3: Είδη φορτίσεων 1 Λυμένες ασκήσεις του κεφαλαίου 3: Είδη φορτίσεων Πρόβλημα 3.1 Να ελεγχθεί αν αντέχουν σε εφελκυσμό οι ράβδοι στα παρακάτω σχήματα. (Έχουν όλες την ίδια εφελκυστική δύναμη Ν=5000Ν αλλά διαφορετικές διατομές.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών Σύμφωνα με το Μέρος 1.8 του Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ1993) Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1)

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Drill Έλεγχος ιάτρησης Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Αθήνα, Ιούνιος 2009 version 1_0_1 2 Έλεγχος διάτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 1.1

Διαβάστε περισσότερα

4/11/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

4/11/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ 5 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ 5 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μ. ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ 5 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΧΙΑΣΤΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΧΙΑΣΤΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΙΝΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία ασχολείται µε την ενίσχυση κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε χιαστί

Διαβάστε περισσότερα

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.1 Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος 15 1.2 Αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με την πάροδο του χρόνου 16 1.3 Εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος 17 1.4 Εφελκυστική

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 9 Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 9 Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ιδηρές ατασκευές Άσκηση 9 Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της Αντοχής των Υλικών. Αναγκαιότητα του µαθήµατος, ρόλος του σε σχέση µε άλλα µαθήµατα των κατασκευών, προβλήµατα που επιλύει.

Σκοπός της Αντοχής των Υλικών. Αναγκαιότητα του µαθήµατος, ρόλος του σε σχέση µε άλλα µαθήµατα των κατασκευών, προβλήµατα που επιλύει. 1 η Εβδοµάδα Σκοπός της Αντοχής των Υλικών. Αναγκαιότητα του µαθήµατος, ρόλος του σε σχέση µε άλλα µαθήµατα των κατασκευών, προβλήµατα που επιλύει. Η έννοια του φορέα. Συσχετισµός και αντιδιαστολή µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Δ1. Η φέρουσα διατομή και ο ρόλος της στον υπολογισμό αντοχής Όπως ξέρουμε, το αν θα αντέξει ένα σώμα καθορίζεται όχι μόνο από το φορτίο που επιβάλλουμε αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση 2ας. Προόδου & ιάλεξη 12 η. Τρίτη 5 Οκτωβρίου,,

Επίλυση 2ας. Προόδου & ιάλεξη 12 η. Τρίτη 5 Οκτωβρίου,, ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιάλεξη 12 η Επίλυση 2ας Προόδου & Εισαγωγή στις Παραµορφώσεις και Μετακινήσεις Τρίτη 5 Οκτωβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση... 9 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση ανέμου... 7 3

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Ευρωκώδικας 4: Σύµµικτες κατασκευές

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Ευρωκώδικας 4: Σύµµικτες κατασκευές ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ευρωκώδικας 4: Σύµµικτες κατασκευές 1. ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ 2. ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Ερµόπουλος Γιάννης 1. ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 3. ΕΙΔΗ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ

Κεφ. 3. ΕΙΔΗ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ Κεφ. 3. ΕΙΔΗ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ 3.1. Εφελκυσμός Τάση λόγω εφελκυσμού: Ν σz = ----(3-1) Α όπου Ν = η εφελκυστική δύναμη Α = το εμβαδό της διατομής του σώματος («διατομή» είναι το σχήμα που έχει το σώμα σε μία κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 13-15 Εισαγωγή στις Παραµορφώσεις και Μετακινήσεις Τρίτη, 5, και Τετάρτη, 6 και Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

NFATEC L12 Unrestrained beams (11/05/2004) {LASTEDIT}Roger 11/05/04{/LASTEDIT} {LECTURE} {LTITLE}Unrestrained Beams{/LTITLE} {AUTHOR}Roger{/AUTHOR}

NFATEC L12 Unrestrained beams (11/05/2004) {LASTEDIT}Roger 11/05/04{/LASTEDIT} {LECTURE} {LTITLE}Unrestrained Beams{/LTITLE} {AUTHOR}Roger{/AUTHOR} NFATEC L12 Unrestrained beams (11/05/2004) {LASTEDIT}Roger 11/05/04{/LASTEDIT} {LECTURE} {LTITLE}Unrestrained Beams{/LTITLE} {AUTHOR}Roger{/AUTHOR} {EMAIL}r.j.plank@sheffield.ac.uk{/EMAIL} {OVERVIEW} οκοί

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ Ι. Μαλλής Ξ. Λιγνός I. Βασιλοπούλου Α.

Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ Ι. Μαλλής Ξ. Λιγνός I. Βασιλοπούλου Α. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εραστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΓΕΜΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΓΕΜΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Διάμετρος διατομής υλικά: f (N/mm 2 ) 6 Χάλυβας 2 235 Σκυρόδεμα 2 2 Διατομή Χάλυβα: 12 Χάλυβας Ο/Σ 3 section 355,6x5, συντελεστές ασφαλείας: D (mm) 355,6 γ a = 1, t (mm) 5, γ c = 1,5 A a (cm 2 ) 55,1 γ

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΗΕΑ 320

ΕΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΗΕΑ 320 ΕΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΗΕΑ 320 Έργο Υπολογισμός συνδέσεων ροπής COPYRIGHT 1999-2013 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΉ Fespa 10 5.6.0.14 - Σύνδεση_Έδραση_Ορ0_Κ3_MTC.tss - Σελίδα 2/11 1. Παραδοχές μελέτης Οι συνδέσεις ροπής δοκού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 5 Ελαστικός έλεγχος τεγίδας στεγάστρου. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 5 Ελαστικός έλεγχος τεγίδας στεγάστρου. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ιδηρές ατασκευές Άσκηση λαστικός έλεγχος τεγίδας στεγάστρου χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. ια

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 4.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΤΗΡΙΑ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 4.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΤΗΡΙΑ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 4.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Μάιος 2016 1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειο -

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL Version 9.0 08. 04.201 5 www.ergocad.eu www. consteelsoftware.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 3 1.1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.3 1.2 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα