Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3"

Transcript

1 Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 11 Μαΐου Γενικά Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο αλγόριθµος που χρησηµοποιεί το Steel για τον σχεδιασµό των µεταλλικών κατασκευών σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3. Το Steel ϐασίζεται στην τελική έκδοση έκδοση του Ευρωκώδικα 3 (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN :2005) και στον αντισεισµικό κανονισµό ΝΕΑΚ. ΕΑΚ2000, ΕΑΚ2003 ή Κυπριακό ανάλογα µε την επιλογή του χρήστη. Το Steel προς το παρόν, ελέγχει τις οριακές καταστάσεις αντοχής και ευστά- ϑειας των µελών και δεν ελέγχει τις οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας. Ο σχεδιασµός ϐασίζεται στους συνδυασµούς ϕόρτισης που εισάγει ο χρήστης. Από τους συνδυασµούς του χρήστη, παράγονται οι συνδυασµοί που απαιτεί ο ΕΑΚ2003 µε την διαδικασία που ϑα περιγραφεί παρακάτω. Για τον σχεδιασµό, αρχικά υπολογίζονται για κάθε µέλος οι τιµές αντιστάσεων και µετά υπολογίζονται οι τιµές σχεδιασµού των δράσεων σε είκοσι σηµεία πάνω στο µέλος για κάθε συνδυασµό ϕόρτισης. Κατόπιν, υπολογίζονται οι λόγοι F sd F RD όπου F sd η τιµή σχεδιασµού της δράσης και F RD η τιµή της αντίστασης και ϐρίσκεται η δυσµενέστερη περίπτωση. Τιµή του λόγου αυτού µεγαλύτερη της µονάδας δείχνει υπέρβαση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακάτω αναφαίρεται και η διαδικασία που ακολουθείται για διατοµές κατηγορίας 1, 2 ή 3. Στην παρούσα έκδοση του προγράµµατος όλες οι διατοµές ϑεωρούνται κατηγορίας 3. Σε επόµενη έκδοση ϑα υπάρχει και έλεγχος για κατηγορίες 1 και 2. Στο υπόλοιπο µέρος αυτού του οδηγού, αναφέρονται και επεξηγούνται τα σύµ- ϐολα που χρησιµοποιούνται, ένας οδηγός χρήσης και αναλυτικά όλες οι παραδοχές και οι έλεγχοι που γίνονται από το πρόγραµµα. 2 Πίνακας Συµβόλων Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται όλα τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε αυτό το κεφάλαιο τα οποία κατα το δυνατό, ταυτίζονται µε τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στον Ευρωκώδικα 3. 1

2 x x y y z z b h t w t f f y f u A I y I z I T I w W pl W pl,y W pl,z W el W el,y W el,z i y i z E G ν λ λ γ M γ Mi N ED M y,ed M z,ed V y,ed V z,ed T ED N RD M y,rd M z,rd N t,rd V pl,rd V pl,t,rd T RD N cr,y N cr,z N cr,t N cr,tf Αξονας κατα µήκος του µέλους Ισχυρός άξονας της διατοµής Ασθενής άξονας της διατοµής Πλάτος διατοµής Υψος διατοµής Πάχος κορµού Πάχος πέλµατος Οριο διαρροής Οριο ϑραύσης Εµβαδό ευτεροβάθµια ϱοπή αδράνειας γυρω από άξονα y y ευτεροβάθµια ϱοπή αδράνειας γυρω από άξονα z z Στρεπτική ϱοπή αδράνειας Αντίσταση σε καµπύλωση Πλαστική ϱοπή αντίστασης Πλαστική ϱοπή αντίστασης y y Πλαστική ϱοπή αντίστασης z z Ελαστική ϱοπή αντίστασης Ελαστική ϱοπή αντίστασης y y Ελαστική ϱοπή αντίστασης z z Ακτίνα αδράνειας ψ Ακτίνα αδράνειας Ϲ Μέτρο ελατικότητας Μέτρο διάτµησης Λόγος Poisson Λυγηρότητα Ανοιγµένη λυγηρότητα Συντελεστής ασφάλειας γενικά Ειδικός συντελεστής ασφάλειας Τιµή σχεδιασµού αξονικής δύναµης Τιµή σχεδιασµού καµπτικής ϱοπής κατα άξονα y y Τιµή σχεδιασµού καµπτικής ϱοπής κατα άξονα z z Τιµή σχεδιασµού διατµητικής δύναµης κατα άξονα y y Τιµή σχεδιασµού διατµητικής δύναµης κατα άξονα z z Τιµή σχεδιασµού στρεπτικής ϱοπής Τιµή αντίστασης αξονικής δύναµης Τιµή αντίστασης καµπτικής ϱοπής κατα άξονα y y Τιµή αντίστασης καµπτικής ϱοπής κατα άξονα z z Τιµή αντίστασης εφελκυστικής αξονικής δύναµης Τιµή αντίστασης διατµητικής δύναµης Τιµή αντίστασης διατµητικής δύναµης µε παρουσία στρέψης Τιµή αντίστασης στρεπτικής ϱοπής Κρίσιµο ϕορτίο καµπτικού λυγισµού γύρω από άξονα y y Κρίσιµο ϕορτίο καµπτικού λυγισµού γύρω από άξονα z z Κρίσιµο ϕορτίο στρεπτικού λυγισµού για ϑλιβόµενη ϱάβδο Κρίσιµο ϕορτίο στρεπτοκαµπτικού λυγισµού για ϑλιβόµενη ϱάβδο 2

3 Σχήµα 1: Οι παράµετροι του προγράµµατος σχεδιασµού 3 Οδηγός χρήσης Η χρήση του προγράµµατος είναι απλή. Στην αρχή από την ϕόρµα που ϕαίνεται στο Σχήµα 1 δίνουµε διάφορες επιλογές, οι οποίες επεξηγούνται παρακάτω, και στην συνέχεια, το πρόγραµµα ελέγχει τα µέλη δίνοντας µας στο τέλος µια αναφορά για το τι ελέγχους έχει κάνει. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το πρόγραµµα εκτυπώνει διάφορες πληροφορίες (µέλος που ελέγχεται, πρόοδος, χρόνος που αποµένει κλπ) και µας δίνει τη δυνατότητα να σταµατήσουµε τη διαδικασία. 3.1 Παράµετροι Οι παράµετροι που µπορούν να επιλεγούν ϕαίνονται στό Σχήµα 1 και επεξηγούνται παρακάτω: Χαρακτηρισµός: Ο ϕορέας µπορεί να είναι πλαίσιο ή δικτύωµα και µπορεί να χαρακτηριστεί σαν µεταθετό ή αµετάθετο. Αν ο ϕορέας είναι πλαίσιο, µπορεί να ϑεωρηθεί µεταθετό µόνο κατα τον άξονα O X µόνο κατά τον άξονα O Y ή και κατα τις δυο διευθύνσεις. Αν ο ϕορέας έχει χαρακτηριστεί δικτύωµα, τότε µπορεί να χαρακτηριστεί µεταθετό ή αµετάθετο κατά τις δύο διευθύνσεις. Οι άξονες είναι στο απόλυτο σύστηµα. Από το χαρακτηρισµό µεταθετότητας ϑα προσδιοριστεί το νοµογράφηµα για τον υπολογισµό του µήκους λυγισµού. Αµετάθετα πλαίσια:βάσει νοµογραφήµατος (Ευρωκώδικας 3, Υπολογισµός δυσκαµψιών στοιχείων που συντρέχουν στο µέλος κλπ. από 0.50 έως Συνιστώµενη περιοχή από 0.67 έως 1.00) Μεταθετά πλαίσια:από 1.00 έως από αντίστοιχο νοµογράφηµα ικτυώµατα: Οι συντελεστές λυγισµού υπολογίζονται σύµφωνα µε τις συνθήκες στήριξης του κάθε µέλους και τους κανόνες της µηχανικής. 3

4 Αµετάθετα, αµφιαρθρωτά: 0.50 Αµετάθετα, πάκτωση - άρθρωση: 0.85 Αµετάθετα, αµφίπακτα: 1.00 Μεταθετά, αµφίπακτα: 1.00 Μεταθετά, πάκτωση - άρθρωση: 2.00 ιπλές διατοµές Εδώ δίνουµε την απόσταση µεταξύ των ενδιαµέσων ελασµάτων που ϑα συγκολληθούν ανάµεσα στις διπλές διατοµές. Η πληροφορία αυτή χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς του µήκους λυγισµού. Μπορεί να δοθεί είτε σε απόλυτη τιµή, δηλαδή να υπάρχει έλασµα Ανά x µέτρα, είτε ανά µέρος του µήκους L/x. Λυγισµός. Εδώ δίνουµε πρόσθετες πληροφορίες για τον υπολογισµό του λυγισµού: Ελεγχος σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό. Επειδή το Steel δεν έχει τρόπο να γνωρίζει αν υπάρχουν στηρίξεις στα µέλη έτσι ώστε ο έλεγχος στρεπτοκαµπτικού λυγισµού να µην χρειάζεται, µπορούµε αποεπιλέγοντας αυτή την επιλογή, να πούµε στο πρόγραµµα να µην κάνει τον έλεγχο. Αλλαγή συντελεστών λυγισµού. Αν επιλέξουµε την επιλογή αυτή, τότε έχουµε την δυνατότητα να επεξεργαστούµε τα µήκη και τους συντελεστές λυγισµού των µελών και να αλλάξουµε τις τιµές που έχει υπολογίσει το πρόγραµµα. Περισσότερα γι αυτή την λειτουργία αναφαίϱονται παρακάτω. Υπολογισµός συντελεστών λυγισµού. Σε περίπτωση που έχουµε αλλάξει τα στοιχεία λυγισµού και ϑέλουµε να επαναφέρουµε τις τιµές που υπολογίζει το πρόγραµµα επιλέγουµε αυτή τη λειτουργία. Υπάρχει περίπτωση το πρόγραµµα να µας υποδείξει να επιλέξουµε αυτή τη λειτουργία αν το αρχείο µε τα δεδοµένα λυγισµού είναι κατεστραµένο ή από άλλη έκδοση. ιαγνωστικά µηνύµατα. Αν επιλέξουµε το ιαγνωστικά σε υπέρβαση τότε το πρόγραµµα ϑα σταµατάει σε περίπτωση υπέρβασης και ϑα έχουµε δυνατότητα επέµβασης µέσω της ϕορµας που ϕαίνεται στο σχήµα 3 περισσότερα για αυτό παρακάτω. Ανεξάρτητα από την προηγούµενη επιλογή, το πρόγραµµα κρατάει αναλυτικές πληροφορίες για τα διαγνωστικά σε αρχείο το οποίο και εµφανίζει στο τέλος της διαδικασίας. Σε περίπτωση τµηµατικού σχεδιασµού, δηλαδή αν διορθώσουµε µερικά µέλη και να ξαναζητήσουµε έλεγχο, πιθανά ϑα ϑέλου- µε ενηµέρωση του υπάρχοντος αρχείου ενώ σε άλλη περίπτωση µπορεί να ϑέλουµε νέο αρχείο ώστε να µην υπάρχουν τα παλιότερα µηνύµατα. Σηµείωση. Το αρχείο αυτό είναι ένα απλό αρχείο κειµένου και ϐρίσκετε στον ϕάκελο της µελέτης µε όνοµα errordia.xxx όπου xxx είναι ο κωδικός της µελέτης. Σχεδιασµός διατοµών. Στην περιοχή αυτή µπορούµε να επιλέξουµε αν ϑα γίνει έλεγχος όλων των µελών ή µόνο των επιλεγµένων ή µερικών µελών. Η επιλογή Ελεγχος των επιλεγµένων µελών δεν είναι ενεργή αν δεν έχουµε επιλέξει µέλη. 4

5 Σχήµα 2: Πίνακας αλλαγής τιµών λυγισµού 3.2 Αλλαγή συντελεστών λυγισµού Αν έχουµε επιλέξει Ἁλλαγή συντελεστών λυγισµού τότε µετά τον πίνακα µε τις παραµέτρους, εµφανίζεται ο πίνακας του σχήµατος 2. Οι τιµές που δείχνει αρχικά είναι οι τιµές που υπολογίζει αυτόµατα το πρόγραµµα. Η σηµασία των συµβόλων που εµφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα ϕαίνεται πα- ϱακάτω: By Συντελεστής λυγισµού για καµπτικό λυγισµό γύρω από άξονα y MBy Συντελεστής λυγισµού για στρεπτοκαµπτικό λυγισµό γύρω από άξονα y Bz Συντελεστής λυγισµού για καµπτικό λυγισµό γύρω από άξονα z MBz Συντελεστής λυγισµού για στρεπτοκαµπτικό λυγισµό γύρω από άξονα z Ly Μήκος λυγισµού για λυγισµό γύρω από άξονα y σε (m) Lz Μήκος λυγισµού για λυγισµό γύρω από άξονα z σε (m) C1 Αν η τιµή σε ατή τη στήλη είναι < 0 τότε το αντίστοιχο µέλος δεν ελέγχεται σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό, αν είναι = 0 τότε ο έλεγχος γίνεται µε την τιµή της C1 της εξίσωσης 6.6 να υπολογίζεται αυτόµατα από το πρόγραµµα, αν είναι > 0 τότε ο έλεγχος γίνεται µε τιµή της C1 ίση µε την τιµή της στήλης αυτής. 3.3 Μηνύµατα σχεδιασµού Αν έχουµε επιλέξει ιαγνωστικά σε υπέρβαση τότε σε περίπτωση υπέρβασης κατα τον έλεγχο, εµφανίζεται ο διάλογος του σχήµατος 3 Σε αυτόν το διάλογο εµφανίζεται το µέλος που ελέγχεται ο συνδυασµός ϕόρτισης και η ϑέση που συνέβει η υπέρβαση καθώς και ένα επεξηγηµατικό µήνυµα (Για τα µηνύµατα αυτά υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στην παράγραφο 8) Κάτω από το χώρο µε τα µυνήµατα έχουµε τις επιλογές για την συνέχεια της διαδικασίας: Συνέχεια. Αν επιλέξουµε αυτή την επιλογή, τότε το πρόγραµµα ϑα συνεχίσει και ϑα διακόψει πάλι τη διαδικασία στην επόµενη υπέρβαση. 5

6 Σχήµα 3: Μηνύµατα σχεδιασµού Οχι άλλη διακοπή στο µέλος. Η διαδικασία ϑα συνεχιστεί χωρίς να διακοπεί αν υπάρξει υπέρβαση στο ίδιο µέλος. Το πρόγραµµα ϑα διακόψει αν υπάρξει υπέρβαση σε άλλο µέλος. Οχι άλλη διακοπή από το ίδιο διαγνωστικό σε όλα τα µέλη. Το πρόγραµµα δεν ϑα ξαναδιακόψει για υπέρβαση από την ίδια αιτία. Οχι άλλη διακοπή από όλα τα διαγνωστικά σε όλα τα µέλη. Το πρόγραµµα δεν ϑα ξαναδιακόψει σε οποιαδήποτε υπέρβαση. Αύξηση διατοµών από τις διατοµές έργου. Το πρόγραµµα ϑα ψάξει στις διατοµές που έχουν επιλεγεί για το έργο να ϐρεί αν κάποια έχει πιθανότητα να περνάει τον έλεγχο. Αύξηση διατοµών από τις γενικές διατοµές. Οπως στην προηγούµενη πε- ϱίπτωση, µόνο που ψάχνει στην γενική ϐιβλιοθήκη των διατοµών. Ανεξάρτητα αν επιλέξουµε να διακόπτει το πρόγραµµα σε υπερβάσεις ή όχι οι υπερβάσεις καταγράφονται στο αρχείο και µπορούµε να τις δούµε στο τέλος της διαδικασίας. Επίσης αν επιλέξουµε αλλαγή µέλους, τότε οι αλλαγές που έγιναν καταγράφονται και στο τέλος µπορούµε να τις δούµε. Αν το πρόγραµµα ϑεωρεί ότι κάποια από τις διατοµές που δοκίµασε επαρκεί, τότε ϑα εµφανιστεί µια γραµµή µε το όνοµα του µέλους και το όνοµα τις διατοµή στην εξής µορφή ==>2 IPBl600 ΟΚ <== αυτό σηµαίνει ότι στο µέλος 2 ϑα επαρκούσε η διατοµή IPBl600. Σηµείωση: Οταν το πρόγραµµα κάνει αύξηση διατοµών, δεν σηµαίνει ότι αλλάζει τον ϕορέα. Η αυξηση των διατοµών είναι µια πρόταση προς τον χρήστη. 6

7 3.4 Τέλος διαδικασίας Οταν η διαδικασία του σχεδιασµού ολοκληρωθεί, εµφανίζονται τα µηνύµατα υπέρβασης (αν υπάρχουν) και κατόπιν αν έχουν γίνει αλλαγές. Εδώ έχουµε τη δυνατότητα να εκτυπώσουµε αν ϑέλουµε αυτές τις πληροφορίες. Επίσης, δη- µιουργούνται ειδικά αρχεία ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση των αποτελεσµάτων του σχεδιασµού από τον κωδικό των εκτυπώσεων του Steel. 4 Εντατικά µεγέθη Τα εντατικά µεγέθη υπολογίζονται από το Steel από την επίλυση σύµφωνα µε τα δεδοµένα του ϕορέα (γεωµετρία και ϕορτία). Τα µεγέθη που υπολογίζονται για κάθε περίπτωση ϕόρτισης είναι: Η αξονική δύναµη N t,ed ή N b,ed οι τέµνουσες δυνάµεις V y,ed και V z,ed οι καµπτικές ϱοπές M y,ed και M z,ed και οι στρεπτική ϱοπή T t,ed. Το Steel δεν υπολογίζει αυτόµατα και δεν προσθέτει ϕορτία για ατέλειες µελών και κατασκευής. Ο χρήστης πρέπει να λάβει τις ατέλειες υπόψη µε τα ϕορτία που επιβάλει ο ίδιος στο µοντέλο. Επιπροσθέτως, αν έχει επιλεγεί αντισεισµικός κανονισµός ΕΑΚ2000 ή ΕΑΚ2003, τότε δηµιουργούνται εντατικά µεγέθη από τρεις περιπτώσεις ϕόρτισης για σεισµική δράση X(X 1, X 2, X 3 ) και τρείς περιπτώσεις ϕόρτισης για σεισµική δράση Y (Y 1, Y 2, Y 3 ). X 1 = Y KB + 0.1Ly X 2 = Y KB 0.1Ly X 3 = Y KB Y 1 = X KB + 0.1Lx Y 2 = X KB 0.1Lx Y 3 = X KB Συνδυαζόµενες ανά δύο προκύπτουν 9 συνδυασµοί: 1 X 1, Y 1, Z 2 X 1, Y 2, Z 3 X 1, Y 3, Z 4 X 2, Y 1, Z 5 X 2, Y 2, Z 6 X 2, Y 3, Z 7 X 3, Y 1, Z 8 X 3, Y 2, Z 9 X 3, Y 3, Z Για κάθε συνδυασµό υπολογίζονται 10 εντατικά µεγέθη, που είναι: MY αρχής, MY τελους, MZ αρχής, MZ τέλους, N αρχής, Mστρέψη αρχής, QY αρχής, Qz αρχής, Qz τέλους, QY τέλους. Εάν το κάθε µέγεθος λάβει την πιθανή ακραία τιµή του, δηµιουργούνται 10 υποπεριπτώσεις: 1η υποπερίπτωση MY αρχής Max, MY τελους, MZ αρχής, MZ τέλους, N αρχής, Mστρέψη αρχής, QY αρχής, Qz αρχής, Qz τέλους, QY τέλους 2η υποπερίπτωση MY αρχής, MY τελους Max, MZ αρχής, MZ τέλους, N αρχής, Mστρέψη αρχής, QY αρχής, Qz αρχής, Qz τέλους, QY τέλους 7

8 10η υποπερίπτωση. MY αρχής, MY τελους, MZ αρχής, MZ τέλους, N αρχής, Mστρέψη αρχής, QY αρχής, Qz αρχής, Qz τέλους, QY τέλους Max Οι 10 υποπεριπτώσεις εµφανίζονται για καθένα από τους 9 προαναφερθέντες συνδυασµούς και καταχωρούνται ως 90 περιπτώσεις ϕόρτισης διευθυνση διαδοχικά τα Max διευθυνση διαδοχικά τα Max διευθυνση διαδοχικά τα Max. ηλαδή, εάν στο πρώτο ψηφίο της ϕόρτισης προστεθεί ο αριθµός 1, δηλώνει τη διέθυνση (1 9) και το δέυτερο ψηφίο δείχνει πιό µέγεθος έχει λάβει τη πιθανή µέγιστη ακραία τιµή. Ετσι η περίπτωση ϕόρτισης 57 σηµαίνει: 6η διεύθυνση=(5+1)=x2, Y3, Z µε µέγιστο το 7ο εντατικό δηλαδή MY αρχής, MY τελους, MZ αρχής, MZ τέλους, N αρχής, Mστρέψη αρχής, QY αρχής Max, Qz αρχής, Qz τέλους, QY τέλους 5 Συνδυασµοί ϕόρτισης Οι συνδυασµοί ϕόρτισης εισάγονται από τον χρήστη. Το Steel έχει έτοιµους κάποιους τυπικούς συνδυασµούς καθώς και εργαλεία για την δηµιουργία συνδυασµών από αέρα ή χιόνι σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 1. Αν έχει επιλεγεί αντισεισµικός κανονισµός ΕΑΚ2000 ή ΕΑΚ2003, τότε το Steel ακολουθώντας τις τροποποιήσεις του ΕΑΚ2000, υπολογίζει το σεισµό για τυχούσα διεύθυνση και µε τις συνιστώσες του στατικά ανεξάρτητες. Σε αυτή την περίπτωση ϑα αρκούσε ένας συνδυασµός, όπως για παράδειγµα ο ακόλουθος, 1.0ΠΦ ΠΦ2 + ψπφ11 Το πρόγραµµα αντιλαµβάνεται το συντελεστή της ΠΦ2 ως διακόπτη, ο οποίος δηλώνει απλά ότι ο συνδυασµός περιλαµβάνει και την επίδραση του σεισµού κατά την έννοια του ΕΑΚ2000 και όχι ως αριθµητική τιµή. Θα µπορούσε να υπάρχει οποιοσδήποτε αριθµός στη ϑέση του συντελεστή ασφάλειας αρκεί να µην είναι µηδέν. Το πρόγραµµα ϑα αγνοήσει την αριθµητική τιµή, στον έλεγχο των διατοµών εφόσον έχετε λύσει µε ΕΑΚ2000. Τα ίδια ισχύουν και για τους συντελεστές των περιπτώσεων ϕόρτισης ΠΦ3 και ΠΦ10 (κατακόρυφος σεισµός). 6 Υπολογισµός αντιστάσεων Ο υπολογισµός των αντιστάσεων σε εφελκυσµό, ϑλίψη, διάτµηση και κάµψη γίνεται για τις κατηγορίες διατοµών 1,2 και 3 σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα παρακάτω εδάφια. Οι συντελεστές ασφάλειας καθώς και τα χαρακτηριστικά των υλικών, διαβάζονται από τα αρχεία υλικών του Steel και µπορούν να αλλάξουν από τον χρήστη από τις αντίστοιχες λειτουργίες του Steel. 8

9 Το Steel δεν αντιµετωπίζει, προς το παρόν, διατοµές κατηγορίας 4. Αν µια διατοµή ϐρεθεί να είναι κατηγορίας 4, τότε το Steel ϑα τυπώσει µια προειδοποίηση ώστε ο χρήστης να µπορεί να διερευνήσει το µέλος και ϑα το αντιµετωπίσει σαν να ήταν κατηγορίας Εφελκυσµός Η τιµή αντίστασης σε εφελκυσµό υπολογίζεται από την σχέση: N t,rd = Af y γ M0 (1) ΕΝ : Το Steel δεν λαµβάνει υπόψη τις οπές από κοχλίες. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης πρέπει να κάνει περισσότερη διερεύνυση. 6.2 Θλίψη Η τιµή αντίστασης σε ϑλίψη υπολογίζεται από την σχέση: N c,rd = min{n pl,rd, N b,rd } (2) όπου και όπου N pl,rd = Af y γ M0 (3) N b,rd = χaf y γ M1 (4) ΕΝ : χ = 1 Φ Φ 2 λ 2 Φ = 0.5[1 + α( λ 0.2) + λ 2 ] Afy λ = = L cr N cr i E λ 1 = π f y 1 λ 1 α Είναι ο συντελεστής ατελειών και λαµβάνεται από τον Πίνακα 6.1 και 6.2 του Ευρωκώδικα 3. Οι τιµές του L cr υπολογίζονται από το Steel ή δίνονται από τον χρήστη όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Για µέλη µε ανοικτές διατοµές, υπολογίζεται και η αντίσταση σε στρεπτικό και στρεπτοκαµπτικό λυγισµό ώστε να εξασφαλιστεί οτι η αντοχή σε αυτές τις µορφές λυγισµού είναι µεγαλύτερη από την αντοχή σε καµπτικό λυγισµό. Ο έλεγχος για στρεπτικό και στρεπτοκαµπτικό λυγισµό γίνεται µε την προηγούµενη διαδικασία (Εξ 4) µε την αδιάστατη λυγηρότητα να υπολογίζεται για διατοµές κατηγορίας 1,2 και 3 από την εξίσωση: ΕΝ : λ = Afy N cr (5) 9

10 όπου αλλά N cr = N cr,tf N cr N cr,t Το ελαστικό κρίσιµο ϕορτίο στρεπτικού λυγισµού για µια ϑλιβόµενη ϱάβδο µε απλές στρεπτικές στηρίξεις στα άκρα της δίνεται από τη σχέση: N cr,t = 1 i 2 M (GI t + π2 EI w L 2 ) (6) T Το ελαστικό κρίσιµο ϕορτίο στρεπτοκαµπτικού λυγισµού για µια ϑλιβόµενη ϱάβδο είναι η µικρότερη ϱίζα της εξίσωσης: i 2 M(N cr,tf N cr,z )(N cr,tf N cr,y )(N cr,tf N cr,t ) N 2 cr,tf z2 M (N cr,tf N cr,y ) N 2 cr,tf y2 M (N cr,tf N cr,z ) = 0 (7) όπου i 2 M = i2 y + i 2 z + ym 2 Η πολική ϱοπή αδράνειας της διατοµής ως προς κέντρο διάτµησης. z M, y M Η αποστάσεις κέντρου ϐάρους κέντρου διάτµησης της διατοµής. I t, I w Οι σταθερές στρέψης και στρέβλωσης της διατοµής. L T Το µήκος λυγισµού έναντι στρέψης L T = L για απλές στηρίξεις, L T = 0, 5L για πακτώσεις. Για λ 0, 2 Τα ϕαινόµενα λυγισµού αγνοούνται και υπολογίζεται µόνο το N pl,rd (Παράγραφος (4) του Ευρωκώδικα 3) 6.3 ιάτµηση Η τιµή αντίστασης σε διατµηση υπολογίζεται από την σχέση: V pl,rd = A v(f y / 3) γ M0 (8) ΕΝ : όπου A v είναι: (Παράγραφος 6.2.6(3) Ευρωκώδικα 3) ιατοµές Ι και Η ϕόρτιση παράλληλη στον κορµό A 2bt f + (t w + 2r)t f h w t w ιατοµές Ι και Η ϕόρτιση παράλληλη στα πέλµατα 2bt f (t w + 2r)t f ιατοµές U ϕόρτιση παράλληλη στον κορµό A 2bt f + (t w + r)t f ιατοµές Τ ϕόρτιση παράλληλη στον κορµό 0, 9(A bt f ) Ορθογωνικές και τετραγωνικές κοιλοδοκοί ϕόρτιση παράλληλη στο ύψος Ah/(b + h) ϕόρτιση παράλληλη στο πλάτος Ab/(b + h) Κυκλικές κοιλοδοκοί 2A/π Ράβδοι κυκλικής και ορθογωνικής διατοµής A Στις υπόλοιπες περιπτώσεις λαµβάνεται A v = s i A όπου s i είναι ο συντελεστης διάτµησης κατά y y ή z z και εισάγεται από τον χρήστη στο Steel. Η εξ ορισµού τιµή των συντελεστών αυτών είναι s y = s z = 0.8. Αν έχω συνδυασµό διατµησης και στρέψης τότε αντί την τιµή αντίστασης V pl,rd χρησιµοποιείται η V pl,t,rd η οποία υπολογίζεται απο τις παρακάτω σχέσεις 10

11 ιατοµές Ι και Η ιατοµές U V pl,t,rd = V pl,t,rd = [ 1 τ t,ed (f y / V pl,rd (9) 3)/γ M0 τ t,ed 1.25(f y / 3)/γ M0 τ w,ed (f y / 3)/γ M0 ] V pl,rd (10) Κοιλοδοκοί [ ] τ t,ed V pl,t,rd = 1 (f y / V pl,rd (11) 3)/γ M0 6.4 Στρέψη Η τιµή αντίστασης σε στρέψη προκύπτει από το άθροισµα των ϱοπών των τοιχωµάτων και υπολογίζεται από την σχέση: ) ( T RD = ( 1 4 b i t 2 i i f y / ) 3 γ M0 (12) όπου b i το µήκος και t i το πάχος του τοιχώµατος i. 6.5 Κάµψη Οι τιµές αντίστασης σε κάµψη κατα τους άξονες y y και z z, εξαρτώνται από την κατηγορία της διατοµής και από την παρουσία διατµητικών δυνάµεων. ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις: Αν V ED 0.5V pl,rd ΕΝ : ΕΝ : , Για κατηγορίες διατοµών 1 και 2 έχουµε Για κατηγορία διατοµών 3 έχουµε Αν V ED > 0.5V pl,rd Για κατηγορίες διατοµών 1 και 2 έχουµε Για κατηγορία διατοµών 3 έχουµε M c,rd = M pl,rd = W plf y γ M0 (13) M c,rd = M el,rd = W elf y γ M0 (14) M c,rd = M pl,rd = W pl(1 ρ)f y γ M0 (15) M c,rd = M el,rd = W el(1 ρ)f y γ M0 (16) 11

12 όπου: ρ = ( ) 2 2VED 1 V pl,rd Αν υπάρχει και στρέψη τότε το ρ δίνεται από την ρ = αλλά ρ = 0 αν V ED 0.5V pl,t,rd 6.6 Στρεπτοκαµπτικός λυγισµός ( ) 2 2VED 1 V pl,t,rd Ενα µέλος χωρίς πλευρικές στηρίξεις που υπόκειται σε κάµψη γύρω από τον ισχυρό άξονα ελέγχεται για στρεπτοκαµπτικό λυγισµό. Σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό, ϑεωρούµε ότι δεν είναι ευαίσθητα τα µέλη µε επαρκή στήριξη στο ϑλιβόµενο πέλµα και επίσης µέλη µε διατοµές τετραγωνικής και κυκλικής κοιλοδοκού ή τετραγωνικών ϱάβδων. Επειδή το Steel δεν έχει τρόπο να ξέρει τον τρόπο στήριξης των δοκών έχει επιλογή για να µην γίνεται ο έλεγχος στρεπροκαµπτικού λυγισµού. Οι τιµή αντίστασης σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό υπολογίζεται ως εξής: M b,rd = χ LT W y f y γ M1 (17) ΕΝ : όπου: W y = W pl,y για κατηγορίες διατοµών 1 και 2 W y = W el,y για κατηγορία διατοµών 3 χ LT Είναι ο µειωτικός συντελεστής για στρεπτοκαµπτικό λυγισµό και ο προσδιο- ϱισµός του γίνεται όπως παρακάτω: χ LT = 1 Φ LT + Φ 2 LT λ LT Φ LT = 0.5[1 + α LT ( λ LT 0.2) + λ 2 LT ] λ LT = Wy f y M cr α LT Είναι ο συντελεστής ατελειών για στρεπτοκαµπτικό λυγισµό και λαµβάνεται από τους πίνακες 6.3 και 6.4 του Ευρωκώδικα 3. Η ϱοπή M cr υπολογίζεται (συντηριτικά) από την παρακάτω σχέση: M cr = C 1π 2 EI z K 2 Iw I z + K 2 π 2 GI T EI z όπου αν η C 1 δεν έχει δοθεί από τον χρήστη όπως περιγράφεται στο εδάφιο 3.2 λαµβάνεται ως: C 1 = Αν το µήκος λυγισµού είναι ίσο µε το µήκος του µέλους διαφορετικά C 1 = 1.0 K 2 = (KL) 2 µε K = 1.0 και L το µήκος λυγισµού. 12

13 7 Υπολογισµός λόγων τιµών σχεδιασµού δράσεων τιµών αντίστασης 7.1 Εφελκυσµός Πρέπει να ισχύει: N t,rd όπως υπολογίζεται από την εξίσωση Θλίψη Πρέπει να ισχύει: N c,rd όπως υπολογίζεται από την εξίσωση ιάτµηση Πρέπει να ισχύει για κάθε κατευθυνση: N ED N t,rd 1.0 (18) N ED N c,rd 1.0 (19) V ED V pl,rd 1.0 (20) V pl,rd όπως υπολογίζεται από την εξίσωση 8 Στην περίπτωση που έχουµε ταυτόχρονα και στρέψη πρεπει να ισχύει για τις διατοµές που ορίζεται η V pl,t,rd εξίσωση 9 ή 10 ή 11 V ED V pl,t,rd 1.0 (21) Για τις διατοµές που δεν ορίζεται η V pl,t,rd πρέπει να ισχύει η παρακάτω σχέση: ( ) 2 VED + T ED 1.0 (22) V pl,rd T RD T RD όπως ορίζεται στην εξίσωση Στρέψη Στην περίπτωση που έχουµε στρέψη πρέπει να ισχύει: T RD όπως ορίζεται στην εξίσωση Στρεπτοκαµπτικός λυγισµός T ED T RD 1.0 (23) Στην περίπτωση που χρειάζεται έλεγχος σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό (για προϋποθέσεις ϐλ. παράγραφο 6.6 πρεπει να ισχύει: M b,rd όπως ορίζεται στην εξίσωση 17 M ED M b,rd 1.0 (24) 13

14 7.6 Κάµψη, αξονική και διάτµηση Πρέπει να ισχύει: N ED N RD + M y,ed M y,c,rd + M z,ed M z,c,rd 1.0 (25) όπου N RD υπολογίζεται από τις εξισώσεις 1, 2 M y,c,rd, M z,c,rd Υπολογίζονται από τις εξισώσεις 13 ή 14 άν έχω χαµηλή διάτµηση και τις εξισώσεις 15 ή 16 άν έχω υψηλή διάτµηση. 7.7 Κάµψη, αξονική ϑλίψη και διάτµηση Πρέπει να ισχύουν: N ED M y,ed χ yn Rk + k yy M γ M1 χ y,rk LT γ M1 M z,ed + k yz M z,rk 1.0 (26) γ M1 ΕΝ : N ED χ zn Rk M χ y,rk LT γ M1 γ M1 + k zy M y,ed M z,ed + k zz M z,rk 1.0 (27) γ M1 όπου: χ y, χ z Είναι οι µειωτικοί συντελεστές για τον καµπτικό λυγισµό. χ LT Είναι ο µειωτικός συντελεστής για στρεπτοκαµπτικό λυγισµό. k yy, k yz, kzy, kzz Συντελεστές αλληλεπίδρασης. Υπολογίζονται µε ϐάση το πα- ϱάρτηµα Β του Ευρωκώδικα. Οι τιµές N Rk και M i,rk δίνονται στον παρακάτω πίνακα: Κατηγορία A i Α Α Α W y W pl,y W pl,y W el,y W z W pl,z W pl,z W el,z Τιµές για N Rk = f y A i, M i,rk = f y W i 8 Μηνύµατα σε υπέρβαση Κατά την διάρκεια των ελέγχων, εµφανίζονται τα παρακάτω µηνύµατα υπέρ- ϐασης. ίπλα στα µηνύµατα, εµφανίζεται ο αριθµός της αντίστοιχης εξίσωσης. ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ. Εξίσωση 18 ΘΛΙΨΗ. Εξίσωση 19 ΙΑΤΜΗΣΗ Y, ΙΑΤΜΗΣΗ Z. Εξίσωση 20 ανά κατεύθυνση ΚΑΜΨΗ Y, ΚΑΜΨΗ Z. Εξίσωση 25 ΣΤΡΕΨΗ. Εξίσωση 23 ΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗ. Εξίσωσεις 26 και 27 ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ. Εξίσωση 24 14

15 Σχήµα 4: Σχεδιασµός µελών συνοπτικά ΚΑΜΨΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΧΑΜΗΛΗ ΙΑΤΜΗΣΗ. Εξίσωση 25 ΚΑΜΨΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗ ΙΑΤΜΗΣΗ. Εξίσωση 25 µε τις αλλαγές λόγω υψηλής διάτµησης ΚΑΜΨΗ ΘΛΙΨΗ ΧΑΜΗΛΗ ΙΑΤΜΗΣΗ. Εξίσωση 25 ΚΑΜΨΗ ΘΛΙΨΗ ΥΨΗΛΗ ΙΑΤΜΗΣΗ. Εξίσωση 25 µε τις αλλαγές λόγω υψηλής διάτµησης 9 Πορεία ελέγχων Η σειρά µε την οποία το πρόγραµµα κάνει τους ελέγχους είναι η παρακάτω: Ελεγχεται αν υπάρχει στρέψη οπότε αναπροσαρµόζεται η τιµή V pl,rd όπως αναφέρεται στην 6.3. Ελέγχεται αν υπάρχει υψηλή διάτµηση οπότε αναπροσαρµόζονται ανάλογα η τιµές M c,rd όπως αναφέρεται στην 6.5. Γίνονται οι έλεγχοι διάτµησης - Στρέψης. Γίνονται οι έλεγχοι αξονικών δυνάµεων και καµπτικών ϱοπών. Γίνονται οι έλεγχοι στρεπτοκαµπτικού λυγισµού αν είναι απαραίτητοι. Σε περίπτωση που κάποιος έλεγχος αποτύχει, τότε εµφανίζεται µήνυµα όπως αναφέρεται σε προηγούµενα εδάφια και ο έλεγχος συνεχίζεται εως ότου να ελεγθεί το µέλος για όλους τους συνδυασµούς ϕόρτισης. Η δυσµενέστερη κατάσταση για το µέλος, αποθηκεύεται σε αρχείο για την εµφάνιση των αποτελεσµάτων. 10 Εκτυπώσεις αποτελεσµάτων Οι εκτυπώσεις των αποτελεσµάτων του σχεδιασµού γίνονται από τις γενικές εκτυπώσεις του Steel επιλέγοντας Σχεδιασµός: Συνοπτικό. Στο σχήµα 4 ϕαίνεται µια συνοπτική εκτύπωση των αποτελεσµάτων. Σε κάθε µέλος αντοιστοιχούν δύο γραµµές στον πίνακα. Στην πρώτη γραµµή έχουµε κατα σειρά: Το όνοµα του µέλους, τον λόγο για τους ελέγχους αξονικής δύναµης 15

16 Σχήµα 5: Αναλυτική εκτύπωση σχεδιασµού και κάµψης ( Ορθή ), τον λόγο για τους ελέγχους στρέψης διατµητικών δυνάµεων ( ιατ. ), τον λόγο για τον έλεγχο σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό ( Στρ-Κα ), τον µέγιστο λόγο για το µέλος ( max ), τους συντελεστές λυγισµού και τα µήκη λυγισµού ( By Bz Ly Lz ), τον συνδυασµό ϕόρτισης ( ΣΦ ) και την ϑέση σε µέτρα από την αρχή του µέλους για την οποία έγινε ο έλεγχος ( Θεσ ) και τέλος, η τελευταία στήλη ( Ε ) στην οποία υπάρχει ένα * αν υπάρχει υπέρβαση στο µέλος. Στη δευτερη γραµµή έχουµε τα µεγέθη σχεδιασµού. Οι µονάδες στα µήκη και αποστάσεις είναι σε m στις δυνάµεις είναι σε kn και στις ϱοπές είναι σε knm. Εκτός από την συνοπτική εκτύπωση, έχουµε τη δυνατότητα να πάρουµε και αναλυτική εκτύπωση των αποτελεσµάτων του σχεδιασµού από την επιλογή Ἁναλυτική εκτύπωση σχεδιασµού στο menu Εµφάνιση του Steel. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιµη µόνο άν έχει γίνει ο σχεδιασµός και µπορούµε να επιλέξουµε για ποιά µέλη ϑα έχουµε εκτύπωση µε τους συνηθισµένους τρόπους επιλογής του Steel. 16

17 11 Βιβλιογραφία 1. ΕΛΟΤ EN : Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασµός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια. 2. Βάγιας Ι. : Σιδηρές κατασκευές. Ανάλυση και διαστασιολόγηση. Κλειδά- ϱιθµος Βάγιας Ι., Ερµόπουλος Ι., Ιωαννίδης Γ.: Σχεδιασµός δοµικών έργων από χάλυβα. Κλειδάριθµος Βάγιας Ι., Ερµόπουλος Ι., Ιωαννίδης Γ.: Σιδηρές Κατασκευές. Παραδείγµατα εφαρµογής του Ευρωκώδικα 3. Τόµοι Ι και ΙΙ. Κλειδάριθµος 1999, Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Εργων (ΕΕΜΕ): Μεταλλικές Κατασκευες. Τό- µοι 1-4. Εκδοτικός Οργανισµός Γρηγ. Φούντας. 17

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 1999 Α. ΑΝΤΟΧΗ ΙΑΤΟΜΗΣ 1.ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ( 5.4.3 ). N t.rd = min { N pl. Rd = A f y / γ M0, N u.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, EN :2005)

Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, EN :2005) RUET sotware Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, E1993-1-1:005) Πίνακες με όλες τις πρότυπες χαλύβδινες διατομές, διαστάσεις και ιδιότητες, κατάταξη, αντοχές, αντοχή σε καμπτικό και στρεπτοκαμπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 1Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Κόμβοι κατασκευής Κόμβος x [m] y[m] 1 0.000 0.000 2 0.000 4.600 3 8.400 4.600 4 8.400 0.000 Στηρίξεις κατασκευής Κόμβος

Διαβάστε περισσότερα

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας ομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι ιδάσκοντες :Χ. Γαντές.Βαμβάτσικος Π. Θανόπουλος Νοέμβριος 04 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA. σελ. iii ΠΡΟΛΟΓΟΣ KEΦAΛAIO 1 ΟΡΘΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΜΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ,

ΠEPIEXOMENA. σελ. iii ΠΡΟΛΟΓΟΣ KEΦAΛAIO 1 ΟΡΘΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΜΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ, v ΠEPIEXOMENA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠEPIEXOMENA iii v KEΦAΛAIO 1 ΟΡΘΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΜΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 H µέθοδος των τοµών 2 1.3 Ορισµός της τάσης 3 1.4 Ο τανυστής των τάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση...9 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο

Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος, Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών Σύμφωνα με το Μέρος 1.8 του Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ1993) Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 6. Κάμψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενα ενότητας Ανάλυση της κάμψης Κατανομή ορθών τάσεων Ουδέτερη γραμμή Ροπές αδρανείας Ακτίνα καμπυλότητας 2 Εισαγωγή (1/2) Μελετήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος συνδέσεων στις μεταλλικές κατασκευές

Ρόλος συνδέσεων στις μεταλλικές κατασκευές Ρόλος συνδέσεων στις μεταλλικές κατασκευές Σύνδεση μελών κατασκευής μεταξύ τους Ασφαλής μεταφορά εντατικών μεγεθών από μέλος σε μέλος Απαιτήσεις: Ασφάλεια Κατασκευασιμότητα Συνέπεια με υπολογιστικό προσομοίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση... 9 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση ανέμου... 7 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Δ1. Η φέρουσα διατομή και ο ρόλος της στον υπολογισμό αντοχής Όπως ξέρουμε, το αν θα αντέξει ένα σώμα καθορίζεται όχι μόνο από το φορτίο που επιβάλλουμε αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 4.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΤΗΡΙΑ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 4.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΤΗΡΙΑ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 4.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Μάιος 2016 1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειο -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. ΜΕΤΑΛΛΟΝ [ ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ3 Χάρης Ι. Γαντές Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής & Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Α. Ασημακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αρχές σχεδιασμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Συμπεριφορά και αντοχή διατομών... 81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αρχές σχεδιασμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Συμπεριφορά και αντοχή διατομών... 81 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 11 1.1 Γενικά...11 1.2 Χαλύβδινες διατομές ψυχρής έλασης...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αρχές σχεδιασμού... 45 2.1 Οριακές καταστάσεις και έλεγχοι μη υπέρβασής τους...45 2.2 Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: κάμψη. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: κάμψη. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: κάμψη Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Δοκιμή κάμψης: συνοπτική θεωρία Όταν μια δοκός υπόκειται σε καμπτική ροπή οι αξονικές γραμμές κάπτονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφάλαιο 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Τα υποστυλώµατα έχουν συνήθως τη µορφή κατακόρυφου αµφίπακτου ραβδόµορφου φορέα όπως φαίνεται στο σχήµα 1.8. Τα τµήµατα του υποστυλώµατος µεταξύ πάκτωσης και σηµείου καµπής θα µπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η

ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η Ανάλυση Ισοστατικών οκών και Πλαισίων Τρίτη,, 21, Τετάρτη,, 22 και Παρασκευή 24 Σεπτεµβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές σχεδιασμού... 23 1.1 Γενικά Δράσεις επί των κατασκευών...23 1.1.1 Μόνιμες δράσεις...26 1.1.2 Επιβαλλόμενες (μεταβλητές)

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Πείραμα Στρέψης

Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Πείραμα Στρέψης Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Πείραμα Στρέψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχήμα 1 Στρέψη κυκλικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΙΡΕ 180 ΣΕ ΔΟΚΟ ΗΕΑ 260

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΙΡΕ 180 ΣΕ ΔΟΚΟ ΗΕΑ 260 ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΙΡΕ 180 ΣΕ ΔΟΚΟ ΗΕΑ 60 Έργο Υπολογισμός συνδέσεων τέμνουσας COPYRIGHT 1999-013 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΉ Fespa 10 5.6.0.14 - Connection1_MTC.tss - Σελίδα /8 1. Παραδοχές μελέτης Οι συνδέσεις ροπής δοκού

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Περιγραφή Μελετητής Ημερομηνία Ρυθμίσεις : : : Pile Group - Exaple 3 Ing. Jiri Vanecek 28.10.2015 (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική Αντοχή Υλικών Ενότητα:

Πειραματική Αντοχή Υλικών Ενότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πειραματική Αντοχή Υλικών Ενότητα: Λυγισμός Κωνσταντίνος Ι.Γιαννακόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress. RUNET software ΕΠΕ

BETONexpress. RUNET software ΕΠΕ BETONexpress Copyright RUNET and C.Georgiadis 2000-2008 1 Το Πρόγραµµα BETONexpess που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ..Π Π Δ Δ ΠΒ Θ άρης. αντές ναπληρωτής αθηγητής πιμορφωτικό εμινάριο στους υρωκώδικες: 13 : χεδιασμός ατασκευών από άλυβα» 14 : χεδιασμός ύμμικτων ατασκευών ευκωσία άιος 1 ..Π Δ ΠΒ Θ Περιεχόμενα διάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1-1 Η Επιστήµη της Αντοχής των Υλικών, 1-2 Γενικές παραδοχές, 1-3 Κατάταξη δυνάµεων, 1-4 Είδη στηρίξεων, 1-5 Μέθοδος τοµών, Παραδείγµατα, 1-6 Σχέσεις µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δυνάµεων, Παραδείγµατα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός θλιβόµενων µελών φερουσών κατασκευών αλουµινίου στα πλαίσια του Ευρωκώδικα 9

Σχεδιασµός θλιβόµενων µελών φερουσών κατασκευών αλουµινίου στα πλαίσια του Ευρωκώδικα 9 Σχεδιασµός θλιβόµενων µελών φερουσών κατασκευών αλουµινίου στα πλαίσια του Ευρωκώδικα 9.Ν. Καζιόλας Dr.-Ing., Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τµήµα ασοπονίας & ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ράµα,

Διαβάστε περισσότερα

9 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας: Έλεγχοι Μετακινήσεων

9 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας: Έλεγχοι Μετακινήσεων 9 Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας: Έλεγχοι Μετακινήσεων 9.1 Εισαγωγή Η λειτουργικότητα αναφέρεται στην συµπεριφορά της κατασκευής υπό τα συνήθη φορτία λειτουργίας της. Με εξαίρεση την στιγµή της αστοχίας,

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Εφαρµογή της µεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ για την αποτίµηση και ενίσχυση πολυκατοικίας µε pilotis ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Συμβολισμοί Επεξηγήσεις Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές 35

1 Εισαγωγή Γενικά Συμβολισμοί Επεξηγήσεις Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές 35 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 11 1.1 Γενικά... 11 1. Συμβολισμοί Επεξηγήσεις... 1 Μόρφωση συμμίκτων γεφυρών 17.1 Γενικά... 17. Ολόσωμες και κιβωτιοειδείς δοκοί... 19..1 Πυκνά διατεταγμένες σιδηροδοκοί διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε μια πολυκατοικία του 1993 με pilotis και τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7 1 Σχεδιασµός πολυορόφου κτηρίου µε δύο υπόγεια (Τροποιηµένο παράδειγµα Λισαβώνας 02-2011) Μ.Ν.Φαρδής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σεµινάρια Ευρωκωδίκων στη υτική Ελλάδα Advanced Center

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c Χ. Κααγιάννης, Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ,. Μηχ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κατασκευών Ωπλισµένου Σκυοδέµατος και Αντισεισµικού Σχεδιασµού ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΘ Συνοπτική Παουσίαση Σχεδιασµού έναντι ιάτµησης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία :.09.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΙ. Δοκοί, Πλαίσια, Δικτυώματα, Γραμμές Επιρροής και Υπερστατικοί Φορείς

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΙ. Δοκοί, Πλαίσια, Δικτυώματα, Γραμμές Επιρροής και Υπερστατικοί Φορείς ΤΧΝΟΛΟΙΚΟ ΚΠΑΙΥΤΙΚΟ ΙΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΧΝΟΛΟΙΚΩΝ ΦΑΡΜΟΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ΑΣΚΗΣΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΙΙ οκοί, Πλαίσια, ικτυώματα, ραμμές πιρροής και Υπερστατικοί Φορείς, Ph.D. Μάρτιος 11 Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Αναστάσιος Σέξτος, επίκ. καθ. Α.Π.Θ. Ανδρέας Κάππος, καθ. Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης Στόχοι λογισμικού Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών

Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΟΚΩΝ 5 1. Γεωμετρία 8 2. Κύριος Οπλισμός Ανοίγματος 12 3. ισμός Στηρίξεων 14 4. Συνδετήρες 16 5. Πρόσθετα 17 6.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα