Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3"

Transcript

1 Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 11 Μαΐου Γενικά Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο αλγόριθµος που χρησηµοποιεί το Steel για τον σχεδιασµό των µεταλλικών κατασκευών σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3. Το Steel ϐασίζεται στην τελική έκδοση έκδοση του Ευρωκώδικα 3 (Πρότυπο ΕΛΟΤ EN :2005) και στον αντισεισµικό κανονισµό ΝΕΑΚ. ΕΑΚ2000, ΕΑΚ2003 ή Κυπριακό ανάλογα µε την επιλογή του χρήστη. Το Steel προς το παρόν, ελέγχει τις οριακές καταστάσεις αντοχής και ευστά- ϑειας των µελών και δεν ελέγχει τις οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας. Ο σχεδιασµός ϐασίζεται στους συνδυασµούς ϕόρτισης που εισάγει ο χρήστης. Από τους συνδυασµούς του χρήστη, παράγονται οι συνδυασµοί που απαιτεί ο ΕΑΚ2003 µε την διαδικασία που ϑα περιγραφεί παρακάτω. Για τον σχεδιασµό, αρχικά υπολογίζονται για κάθε µέλος οι τιµές αντιστάσεων και µετά υπολογίζονται οι τιµές σχεδιασµού των δράσεων σε είκοσι σηµεία πάνω στο µέλος για κάθε συνδυασµό ϕόρτισης. Κατόπιν, υπολογίζονται οι λόγοι F sd F RD όπου F sd η τιµή σχεδιασµού της δράσης και F RD η τιµή της αντίστασης και ϐρίσκεται η δυσµενέστερη περίπτωση. Τιµή του λόγου αυτού µεγαλύτερη της µονάδας δείχνει υπέρβαση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακάτω αναφαίρεται και η διαδικασία που ακολουθείται για διατοµές κατηγορίας 1, 2 ή 3. Στην παρούσα έκδοση του προγράµµατος όλες οι διατοµές ϑεωρούνται κατηγορίας 3. Σε επόµενη έκδοση ϑα υπάρχει και έλεγχος για κατηγορίες 1 και 2. Στο υπόλοιπο µέρος αυτού του οδηγού, αναφέρονται και επεξηγούνται τα σύµ- ϐολα που χρησιµοποιούνται, ένας οδηγός χρήσης και αναλυτικά όλες οι παραδοχές και οι έλεγχοι που γίνονται από το πρόγραµµα. 2 Πίνακας Συµβόλων Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται όλα τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε αυτό το κεφάλαιο τα οποία κατα το δυνατό, ταυτίζονται µε τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στον Ευρωκώδικα 3. 1

2 x x y y z z b h t w t f f y f u A I y I z I T I w W pl W pl,y W pl,z W el W el,y W el,z i y i z E G ν λ λ γ M γ Mi N ED M y,ed M z,ed V y,ed V z,ed T ED N RD M y,rd M z,rd N t,rd V pl,rd V pl,t,rd T RD N cr,y N cr,z N cr,t N cr,tf Αξονας κατα µήκος του µέλους Ισχυρός άξονας της διατοµής Ασθενής άξονας της διατοµής Πλάτος διατοµής Υψος διατοµής Πάχος κορµού Πάχος πέλµατος Οριο διαρροής Οριο ϑραύσης Εµβαδό ευτεροβάθµια ϱοπή αδράνειας γυρω από άξονα y y ευτεροβάθµια ϱοπή αδράνειας γυρω από άξονα z z Στρεπτική ϱοπή αδράνειας Αντίσταση σε καµπύλωση Πλαστική ϱοπή αντίστασης Πλαστική ϱοπή αντίστασης y y Πλαστική ϱοπή αντίστασης z z Ελαστική ϱοπή αντίστασης Ελαστική ϱοπή αντίστασης y y Ελαστική ϱοπή αντίστασης z z Ακτίνα αδράνειας ψ Ακτίνα αδράνειας Ϲ Μέτρο ελατικότητας Μέτρο διάτµησης Λόγος Poisson Λυγηρότητα Ανοιγµένη λυγηρότητα Συντελεστής ασφάλειας γενικά Ειδικός συντελεστής ασφάλειας Τιµή σχεδιασµού αξονικής δύναµης Τιµή σχεδιασµού καµπτικής ϱοπής κατα άξονα y y Τιµή σχεδιασµού καµπτικής ϱοπής κατα άξονα z z Τιµή σχεδιασµού διατµητικής δύναµης κατα άξονα y y Τιµή σχεδιασµού διατµητικής δύναµης κατα άξονα z z Τιµή σχεδιασµού στρεπτικής ϱοπής Τιµή αντίστασης αξονικής δύναµης Τιµή αντίστασης καµπτικής ϱοπής κατα άξονα y y Τιµή αντίστασης καµπτικής ϱοπής κατα άξονα z z Τιµή αντίστασης εφελκυστικής αξονικής δύναµης Τιµή αντίστασης διατµητικής δύναµης Τιµή αντίστασης διατµητικής δύναµης µε παρουσία στρέψης Τιµή αντίστασης στρεπτικής ϱοπής Κρίσιµο ϕορτίο καµπτικού λυγισµού γύρω από άξονα y y Κρίσιµο ϕορτίο καµπτικού λυγισµού γύρω από άξονα z z Κρίσιµο ϕορτίο στρεπτικού λυγισµού για ϑλιβόµενη ϱάβδο Κρίσιµο ϕορτίο στρεπτοκαµπτικού λυγισµού για ϑλιβόµενη ϱάβδο 2

3 Σχήµα 1: Οι παράµετροι του προγράµµατος σχεδιασµού 3 Οδηγός χρήσης Η χρήση του προγράµµατος είναι απλή. Στην αρχή από την ϕόρµα που ϕαίνεται στο Σχήµα 1 δίνουµε διάφορες επιλογές, οι οποίες επεξηγούνται παρακάτω, και στην συνέχεια, το πρόγραµµα ελέγχει τα µέλη δίνοντας µας στο τέλος µια αναφορά για το τι ελέγχους έχει κάνει. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, το πρόγραµµα εκτυπώνει διάφορες πληροφορίες (µέλος που ελέγχεται, πρόοδος, χρόνος που αποµένει κλπ) και µας δίνει τη δυνατότητα να σταµατήσουµε τη διαδικασία. 3.1 Παράµετροι Οι παράµετροι που µπορούν να επιλεγούν ϕαίνονται στό Σχήµα 1 και επεξηγούνται παρακάτω: Χαρακτηρισµός: Ο ϕορέας µπορεί να είναι πλαίσιο ή δικτύωµα και µπορεί να χαρακτηριστεί σαν µεταθετό ή αµετάθετο. Αν ο ϕορέας είναι πλαίσιο, µπορεί να ϑεωρηθεί µεταθετό µόνο κατα τον άξονα O X µόνο κατά τον άξονα O Y ή και κατα τις δυο διευθύνσεις. Αν ο ϕορέας έχει χαρακτηριστεί δικτύωµα, τότε µπορεί να χαρακτηριστεί µεταθετό ή αµετάθετο κατά τις δύο διευθύνσεις. Οι άξονες είναι στο απόλυτο σύστηµα. Από το χαρακτηρισµό µεταθετότητας ϑα προσδιοριστεί το νοµογράφηµα για τον υπολογισµό του µήκους λυγισµού. Αµετάθετα πλαίσια:βάσει νοµογραφήµατος (Ευρωκώδικας 3, Υπολογισµός δυσκαµψιών στοιχείων που συντρέχουν στο µέλος κλπ. από 0.50 έως Συνιστώµενη περιοχή από 0.67 έως 1.00) Μεταθετά πλαίσια:από 1.00 έως από αντίστοιχο νοµογράφηµα ικτυώµατα: Οι συντελεστές λυγισµού υπολογίζονται σύµφωνα µε τις συνθήκες στήριξης του κάθε µέλους και τους κανόνες της µηχανικής. 3

4 Αµετάθετα, αµφιαρθρωτά: 0.50 Αµετάθετα, πάκτωση - άρθρωση: 0.85 Αµετάθετα, αµφίπακτα: 1.00 Μεταθετά, αµφίπακτα: 1.00 Μεταθετά, πάκτωση - άρθρωση: 2.00 ιπλές διατοµές Εδώ δίνουµε την απόσταση µεταξύ των ενδιαµέσων ελασµάτων που ϑα συγκολληθούν ανάµεσα στις διπλές διατοµές. Η πληροφορία αυτή χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς του µήκους λυγισµού. Μπορεί να δοθεί είτε σε απόλυτη τιµή, δηλαδή να υπάρχει έλασµα Ανά x µέτρα, είτε ανά µέρος του µήκους L/x. Λυγισµός. Εδώ δίνουµε πρόσθετες πληροφορίες για τον υπολογισµό του λυγισµού: Ελεγχος σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό. Επειδή το Steel δεν έχει τρόπο να γνωρίζει αν υπάρχουν στηρίξεις στα µέλη έτσι ώστε ο έλεγχος στρεπτοκαµπτικού λυγισµού να µην χρειάζεται, µπορούµε αποεπιλέγοντας αυτή την επιλογή, να πούµε στο πρόγραµµα να µην κάνει τον έλεγχο. Αλλαγή συντελεστών λυγισµού. Αν επιλέξουµε την επιλογή αυτή, τότε έχουµε την δυνατότητα να επεξεργαστούµε τα µήκη και τους συντελεστές λυγισµού των µελών και να αλλάξουµε τις τιµές που έχει υπολογίσει το πρόγραµµα. Περισσότερα γι αυτή την λειτουργία αναφαίϱονται παρακάτω. Υπολογισµός συντελεστών λυγισµού. Σε περίπτωση που έχουµε αλλάξει τα στοιχεία λυγισµού και ϑέλουµε να επαναφέρουµε τις τιµές που υπολογίζει το πρόγραµµα επιλέγουµε αυτή τη λειτουργία. Υπάρχει περίπτωση το πρόγραµµα να µας υποδείξει να επιλέξουµε αυτή τη λειτουργία αν το αρχείο µε τα δεδοµένα λυγισµού είναι κατεστραµένο ή από άλλη έκδοση. ιαγνωστικά µηνύµατα. Αν επιλέξουµε το ιαγνωστικά σε υπέρβαση τότε το πρόγραµµα ϑα σταµατάει σε περίπτωση υπέρβασης και ϑα έχουµε δυνατότητα επέµβασης µέσω της ϕορµας που ϕαίνεται στο σχήµα 3 περισσότερα για αυτό παρακάτω. Ανεξάρτητα από την προηγούµενη επιλογή, το πρόγραµµα κρατάει αναλυτικές πληροφορίες για τα διαγνωστικά σε αρχείο το οποίο και εµφανίζει στο τέλος της διαδικασίας. Σε περίπτωση τµηµατικού σχεδιασµού, δηλαδή αν διορθώσουµε µερικά µέλη και να ξαναζητήσουµε έλεγχο, πιθανά ϑα ϑέλου- µε ενηµέρωση του υπάρχοντος αρχείου ενώ σε άλλη περίπτωση µπορεί να ϑέλουµε νέο αρχείο ώστε να µην υπάρχουν τα παλιότερα µηνύµατα. Σηµείωση. Το αρχείο αυτό είναι ένα απλό αρχείο κειµένου και ϐρίσκετε στον ϕάκελο της µελέτης µε όνοµα errordia.xxx όπου xxx είναι ο κωδικός της µελέτης. Σχεδιασµός διατοµών. Στην περιοχή αυτή µπορούµε να επιλέξουµε αν ϑα γίνει έλεγχος όλων των µελών ή µόνο των επιλεγµένων ή µερικών µελών. Η επιλογή Ελεγχος των επιλεγµένων µελών δεν είναι ενεργή αν δεν έχουµε επιλέξει µέλη. 4

5 Σχήµα 2: Πίνακας αλλαγής τιµών λυγισµού 3.2 Αλλαγή συντελεστών λυγισµού Αν έχουµε επιλέξει Ἁλλαγή συντελεστών λυγισµού τότε µετά τον πίνακα µε τις παραµέτρους, εµφανίζεται ο πίνακας του σχήµατος 2. Οι τιµές που δείχνει αρχικά είναι οι τιµές που υπολογίζει αυτόµατα το πρόγραµµα. Η σηµασία των συµβόλων που εµφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα ϕαίνεται πα- ϱακάτω: By Συντελεστής λυγισµού για καµπτικό λυγισµό γύρω από άξονα y MBy Συντελεστής λυγισµού για στρεπτοκαµπτικό λυγισµό γύρω από άξονα y Bz Συντελεστής λυγισµού για καµπτικό λυγισµό γύρω από άξονα z MBz Συντελεστής λυγισµού για στρεπτοκαµπτικό λυγισµό γύρω από άξονα z Ly Μήκος λυγισµού για λυγισµό γύρω από άξονα y σε (m) Lz Μήκος λυγισµού για λυγισµό γύρω από άξονα z σε (m) C1 Αν η τιµή σε ατή τη στήλη είναι < 0 τότε το αντίστοιχο µέλος δεν ελέγχεται σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό, αν είναι = 0 τότε ο έλεγχος γίνεται µε την τιµή της C1 της εξίσωσης 6.6 να υπολογίζεται αυτόµατα από το πρόγραµµα, αν είναι > 0 τότε ο έλεγχος γίνεται µε τιµή της C1 ίση µε την τιµή της στήλης αυτής. 3.3 Μηνύµατα σχεδιασµού Αν έχουµε επιλέξει ιαγνωστικά σε υπέρβαση τότε σε περίπτωση υπέρβασης κατα τον έλεγχο, εµφανίζεται ο διάλογος του σχήµατος 3 Σε αυτόν το διάλογο εµφανίζεται το µέλος που ελέγχεται ο συνδυασµός ϕόρτισης και η ϑέση που συνέβει η υπέρβαση καθώς και ένα επεξηγηµατικό µήνυµα (Για τα µηνύµατα αυτά υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στην παράγραφο 8) Κάτω από το χώρο µε τα µυνήµατα έχουµε τις επιλογές για την συνέχεια της διαδικασίας: Συνέχεια. Αν επιλέξουµε αυτή την επιλογή, τότε το πρόγραµµα ϑα συνεχίσει και ϑα διακόψει πάλι τη διαδικασία στην επόµενη υπέρβαση. 5

6 Σχήµα 3: Μηνύµατα σχεδιασµού Οχι άλλη διακοπή στο µέλος. Η διαδικασία ϑα συνεχιστεί χωρίς να διακοπεί αν υπάρξει υπέρβαση στο ίδιο µέλος. Το πρόγραµµα ϑα διακόψει αν υπάρξει υπέρβαση σε άλλο µέλος. Οχι άλλη διακοπή από το ίδιο διαγνωστικό σε όλα τα µέλη. Το πρόγραµµα δεν ϑα ξαναδιακόψει για υπέρβαση από την ίδια αιτία. Οχι άλλη διακοπή από όλα τα διαγνωστικά σε όλα τα µέλη. Το πρόγραµµα δεν ϑα ξαναδιακόψει σε οποιαδήποτε υπέρβαση. Αύξηση διατοµών από τις διατοµές έργου. Το πρόγραµµα ϑα ψάξει στις διατοµές που έχουν επιλεγεί για το έργο να ϐρεί αν κάποια έχει πιθανότητα να περνάει τον έλεγχο. Αύξηση διατοµών από τις γενικές διατοµές. Οπως στην προηγούµενη πε- ϱίπτωση, µόνο που ψάχνει στην γενική ϐιβλιοθήκη των διατοµών. Ανεξάρτητα αν επιλέξουµε να διακόπτει το πρόγραµµα σε υπερβάσεις ή όχι οι υπερβάσεις καταγράφονται στο αρχείο και µπορούµε να τις δούµε στο τέλος της διαδικασίας. Επίσης αν επιλέξουµε αλλαγή µέλους, τότε οι αλλαγές που έγιναν καταγράφονται και στο τέλος µπορούµε να τις δούµε. Αν το πρόγραµµα ϑεωρεί ότι κάποια από τις διατοµές που δοκίµασε επαρκεί, τότε ϑα εµφανιστεί µια γραµµή µε το όνοµα του µέλους και το όνοµα τις διατοµή στην εξής µορφή ==>2 IPBl600 ΟΚ <== αυτό σηµαίνει ότι στο µέλος 2 ϑα επαρκούσε η διατοµή IPBl600. Σηµείωση: Οταν το πρόγραµµα κάνει αύξηση διατοµών, δεν σηµαίνει ότι αλλάζει τον ϕορέα. Η αυξηση των διατοµών είναι µια πρόταση προς τον χρήστη. 6

7 3.4 Τέλος διαδικασίας Οταν η διαδικασία του σχεδιασµού ολοκληρωθεί, εµφανίζονται τα µηνύµατα υπέρβασης (αν υπάρχουν) και κατόπιν αν έχουν γίνει αλλαγές. Εδώ έχουµε τη δυνατότητα να εκτυπώσουµε αν ϑέλουµε αυτές τις πληροφορίες. Επίσης, δη- µιουργούνται ειδικά αρχεία ώστε να είναι δυνατή η εκτύπωση των αποτελεσµάτων του σχεδιασµού από τον κωδικό των εκτυπώσεων του Steel. 4 Εντατικά µεγέθη Τα εντατικά µεγέθη υπολογίζονται από το Steel από την επίλυση σύµφωνα µε τα δεδοµένα του ϕορέα (γεωµετρία και ϕορτία). Τα µεγέθη που υπολογίζονται για κάθε περίπτωση ϕόρτισης είναι: Η αξονική δύναµη N t,ed ή N b,ed οι τέµνουσες δυνάµεις V y,ed και V z,ed οι καµπτικές ϱοπές M y,ed και M z,ed και οι στρεπτική ϱοπή T t,ed. Το Steel δεν υπολογίζει αυτόµατα και δεν προσθέτει ϕορτία για ατέλειες µελών και κατασκευής. Ο χρήστης πρέπει να λάβει τις ατέλειες υπόψη µε τα ϕορτία που επιβάλει ο ίδιος στο µοντέλο. Επιπροσθέτως, αν έχει επιλεγεί αντισεισµικός κανονισµός ΕΑΚ2000 ή ΕΑΚ2003, τότε δηµιουργούνται εντατικά µεγέθη από τρεις περιπτώσεις ϕόρτισης για σεισµική δράση X(X 1, X 2, X 3 ) και τρείς περιπτώσεις ϕόρτισης για σεισµική δράση Y (Y 1, Y 2, Y 3 ). X 1 = Y KB + 0.1Ly X 2 = Y KB 0.1Ly X 3 = Y KB Y 1 = X KB + 0.1Lx Y 2 = X KB 0.1Lx Y 3 = X KB Συνδυαζόµενες ανά δύο προκύπτουν 9 συνδυασµοί: 1 X 1, Y 1, Z 2 X 1, Y 2, Z 3 X 1, Y 3, Z 4 X 2, Y 1, Z 5 X 2, Y 2, Z 6 X 2, Y 3, Z 7 X 3, Y 1, Z 8 X 3, Y 2, Z 9 X 3, Y 3, Z Για κάθε συνδυασµό υπολογίζονται 10 εντατικά µεγέθη, που είναι: MY αρχής, MY τελους, MZ αρχής, MZ τέλους, N αρχής, Mστρέψη αρχής, QY αρχής, Qz αρχής, Qz τέλους, QY τέλους. Εάν το κάθε µέγεθος λάβει την πιθανή ακραία τιµή του, δηµιουργούνται 10 υποπεριπτώσεις: 1η υποπερίπτωση MY αρχής Max, MY τελους, MZ αρχής, MZ τέλους, N αρχής, Mστρέψη αρχής, QY αρχής, Qz αρχής, Qz τέλους, QY τέλους 2η υποπερίπτωση MY αρχής, MY τελους Max, MZ αρχής, MZ τέλους, N αρχής, Mστρέψη αρχής, QY αρχής, Qz αρχής, Qz τέλους, QY τέλους 7

8 10η υποπερίπτωση. MY αρχής, MY τελους, MZ αρχής, MZ τέλους, N αρχής, Mστρέψη αρχής, QY αρχής, Qz αρχής, Qz τέλους, QY τέλους Max Οι 10 υποπεριπτώσεις εµφανίζονται για καθένα από τους 9 προαναφερθέντες συνδυασµούς και καταχωρούνται ως 90 περιπτώσεις ϕόρτισης διευθυνση διαδοχικά τα Max διευθυνση διαδοχικά τα Max διευθυνση διαδοχικά τα Max. ηλαδή, εάν στο πρώτο ψηφίο της ϕόρτισης προστεθεί ο αριθµός 1, δηλώνει τη διέθυνση (1 9) και το δέυτερο ψηφίο δείχνει πιό µέγεθος έχει λάβει τη πιθανή µέγιστη ακραία τιµή. Ετσι η περίπτωση ϕόρτισης 57 σηµαίνει: 6η διεύθυνση=(5+1)=x2, Y3, Z µε µέγιστο το 7ο εντατικό δηλαδή MY αρχής, MY τελους, MZ αρχής, MZ τέλους, N αρχής, Mστρέψη αρχής, QY αρχής Max, Qz αρχής, Qz τέλους, QY τέλους 5 Συνδυασµοί ϕόρτισης Οι συνδυασµοί ϕόρτισης εισάγονται από τον χρήστη. Το Steel έχει έτοιµους κάποιους τυπικούς συνδυασµούς καθώς και εργαλεία για την δηµιουργία συνδυασµών από αέρα ή χιόνι σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 1. Αν έχει επιλεγεί αντισεισµικός κανονισµός ΕΑΚ2000 ή ΕΑΚ2003, τότε το Steel ακολουθώντας τις τροποποιήσεις του ΕΑΚ2000, υπολογίζει το σεισµό για τυχούσα διεύθυνση και µε τις συνιστώσες του στατικά ανεξάρτητες. Σε αυτή την περίπτωση ϑα αρκούσε ένας συνδυασµός, όπως για παράδειγµα ο ακόλουθος, 1.0ΠΦ ΠΦ2 + ψπφ11 Το πρόγραµµα αντιλαµβάνεται το συντελεστή της ΠΦ2 ως διακόπτη, ο οποίος δηλώνει απλά ότι ο συνδυασµός περιλαµβάνει και την επίδραση του σεισµού κατά την έννοια του ΕΑΚ2000 και όχι ως αριθµητική τιµή. Θα µπορούσε να υπάρχει οποιοσδήποτε αριθµός στη ϑέση του συντελεστή ασφάλειας αρκεί να µην είναι µηδέν. Το πρόγραµµα ϑα αγνοήσει την αριθµητική τιµή, στον έλεγχο των διατοµών εφόσον έχετε λύσει µε ΕΑΚ2000. Τα ίδια ισχύουν και για τους συντελεστές των περιπτώσεων ϕόρτισης ΠΦ3 και ΠΦ10 (κατακόρυφος σεισµός). 6 Υπολογισµός αντιστάσεων Ο υπολογισµός των αντιστάσεων σε εφελκυσµό, ϑλίψη, διάτµηση και κάµψη γίνεται για τις κατηγορίες διατοµών 1,2 και 3 σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα παρακάτω εδάφια. Οι συντελεστές ασφάλειας καθώς και τα χαρακτηριστικά των υλικών, διαβάζονται από τα αρχεία υλικών του Steel και µπορούν να αλλάξουν από τον χρήστη από τις αντίστοιχες λειτουργίες του Steel. 8

9 Το Steel δεν αντιµετωπίζει, προς το παρόν, διατοµές κατηγορίας 4. Αν µια διατοµή ϐρεθεί να είναι κατηγορίας 4, τότε το Steel ϑα τυπώσει µια προειδοποίηση ώστε ο χρήστης να µπορεί να διερευνήσει το µέλος και ϑα το αντιµετωπίσει σαν να ήταν κατηγορίας Εφελκυσµός Η τιµή αντίστασης σε εφελκυσµό υπολογίζεται από την σχέση: N t,rd = Af y γ M0 (1) ΕΝ : Το Steel δεν λαµβάνει υπόψη τις οπές από κοχλίες. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης πρέπει να κάνει περισσότερη διερεύνυση. 6.2 Θλίψη Η τιµή αντίστασης σε ϑλίψη υπολογίζεται από την σχέση: N c,rd = min{n pl,rd, N b,rd } (2) όπου και όπου N pl,rd = Af y γ M0 (3) N b,rd = χaf y γ M1 (4) ΕΝ : χ = 1 Φ Φ 2 λ 2 Φ = 0.5[1 + α( λ 0.2) + λ 2 ] Afy λ = = L cr N cr i E λ 1 = π f y 1 λ 1 α Είναι ο συντελεστής ατελειών και λαµβάνεται από τον Πίνακα 6.1 και 6.2 του Ευρωκώδικα 3. Οι τιµές του L cr υπολογίζονται από το Steel ή δίνονται από τον χρήστη όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Για µέλη µε ανοικτές διατοµές, υπολογίζεται και η αντίσταση σε στρεπτικό και στρεπτοκαµπτικό λυγισµό ώστε να εξασφαλιστεί οτι η αντοχή σε αυτές τις µορφές λυγισµού είναι µεγαλύτερη από την αντοχή σε καµπτικό λυγισµό. Ο έλεγχος για στρεπτικό και στρεπτοκαµπτικό λυγισµό γίνεται µε την προηγούµενη διαδικασία (Εξ 4) µε την αδιάστατη λυγηρότητα να υπολογίζεται για διατοµές κατηγορίας 1,2 και 3 από την εξίσωση: ΕΝ : λ = Afy N cr (5) 9

10 όπου αλλά N cr = N cr,tf N cr N cr,t Το ελαστικό κρίσιµο ϕορτίο στρεπτικού λυγισµού για µια ϑλιβόµενη ϱάβδο µε απλές στρεπτικές στηρίξεις στα άκρα της δίνεται από τη σχέση: N cr,t = 1 i 2 M (GI t + π2 EI w L 2 ) (6) T Το ελαστικό κρίσιµο ϕορτίο στρεπτοκαµπτικού λυγισµού για µια ϑλιβόµενη ϱάβδο είναι η µικρότερη ϱίζα της εξίσωσης: i 2 M(N cr,tf N cr,z )(N cr,tf N cr,y )(N cr,tf N cr,t ) N 2 cr,tf z2 M (N cr,tf N cr,y ) N 2 cr,tf y2 M (N cr,tf N cr,z ) = 0 (7) όπου i 2 M = i2 y + i 2 z + ym 2 Η πολική ϱοπή αδράνειας της διατοµής ως προς κέντρο διάτµησης. z M, y M Η αποστάσεις κέντρου ϐάρους κέντρου διάτµησης της διατοµής. I t, I w Οι σταθερές στρέψης και στρέβλωσης της διατοµής. L T Το µήκος λυγισµού έναντι στρέψης L T = L για απλές στηρίξεις, L T = 0, 5L για πακτώσεις. Για λ 0, 2 Τα ϕαινόµενα λυγισµού αγνοούνται και υπολογίζεται µόνο το N pl,rd (Παράγραφος (4) του Ευρωκώδικα 3) 6.3 ιάτµηση Η τιµή αντίστασης σε διατµηση υπολογίζεται από την σχέση: V pl,rd = A v(f y / 3) γ M0 (8) ΕΝ : όπου A v είναι: (Παράγραφος 6.2.6(3) Ευρωκώδικα 3) ιατοµές Ι και Η ϕόρτιση παράλληλη στον κορµό A 2bt f + (t w + 2r)t f h w t w ιατοµές Ι και Η ϕόρτιση παράλληλη στα πέλµατα 2bt f (t w + 2r)t f ιατοµές U ϕόρτιση παράλληλη στον κορµό A 2bt f + (t w + r)t f ιατοµές Τ ϕόρτιση παράλληλη στον κορµό 0, 9(A bt f ) Ορθογωνικές και τετραγωνικές κοιλοδοκοί ϕόρτιση παράλληλη στο ύψος Ah/(b + h) ϕόρτιση παράλληλη στο πλάτος Ab/(b + h) Κυκλικές κοιλοδοκοί 2A/π Ράβδοι κυκλικής και ορθογωνικής διατοµής A Στις υπόλοιπες περιπτώσεις λαµβάνεται A v = s i A όπου s i είναι ο συντελεστης διάτµησης κατά y y ή z z και εισάγεται από τον χρήστη στο Steel. Η εξ ορισµού τιµή των συντελεστών αυτών είναι s y = s z = 0.8. Αν έχω συνδυασµό διατµησης και στρέψης τότε αντί την τιµή αντίστασης V pl,rd χρησιµοποιείται η V pl,t,rd η οποία υπολογίζεται απο τις παρακάτω σχέσεις 10

11 ιατοµές Ι και Η ιατοµές U V pl,t,rd = V pl,t,rd = [ 1 τ t,ed (f y / V pl,rd (9) 3)/γ M0 τ t,ed 1.25(f y / 3)/γ M0 τ w,ed (f y / 3)/γ M0 ] V pl,rd (10) Κοιλοδοκοί [ ] τ t,ed V pl,t,rd = 1 (f y / V pl,rd (11) 3)/γ M0 6.4 Στρέψη Η τιµή αντίστασης σε στρέψη προκύπτει από το άθροισµα των ϱοπών των τοιχωµάτων και υπολογίζεται από την σχέση: ) ( T RD = ( 1 4 b i t 2 i i f y / ) 3 γ M0 (12) όπου b i το µήκος και t i το πάχος του τοιχώµατος i. 6.5 Κάµψη Οι τιµές αντίστασης σε κάµψη κατα τους άξονες y y και z z, εξαρτώνται από την κατηγορία της διατοµής και από την παρουσία διατµητικών δυνάµεων. ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις: Αν V ED 0.5V pl,rd ΕΝ : ΕΝ : , Για κατηγορίες διατοµών 1 και 2 έχουµε Για κατηγορία διατοµών 3 έχουµε Αν V ED > 0.5V pl,rd Για κατηγορίες διατοµών 1 και 2 έχουµε Για κατηγορία διατοµών 3 έχουµε M c,rd = M pl,rd = W plf y γ M0 (13) M c,rd = M el,rd = W elf y γ M0 (14) M c,rd = M pl,rd = W pl(1 ρ)f y γ M0 (15) M c,rd = M el,rd = W el(1 ρ)f y γ M0 (16) 11

12 όπου: ρ = ( ) 2 2VED 1 V pl,rd Αν υπάρχει και στρέψη τότε το ρ δίνεται από την ρ = αλλά ρ = 0 αν V ED 0.5V pl,t,rd 6.6 Στρεπτοκαµπτικός λυγισµός ( ) 2 2VED 1 V pl,t,rd Ενα µέλος χωρίς πλευρικές στηρίξεις που υπόκειται σε κάµψη γύρω από τον ισχυρό άξονα ελέγχεται για στρεπτοκαµπτικό λυγισµό. Σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό, ϑεωρούµε ότι δεν είναι ευαίσθητα τα µέλη µε επαρκή στήριξη στο ϑλιβόµενο πέλµα και επίσης µέλη µε διατοµές τετραγωνικής και κυκλικής κοιλοδοκού ή τετραγωνικών ϱάβδων. Επειδή το Steel δεν έχει τρόπο να ξέρει τον τρόπο στήριξης των δοκών έχει επιλογή για να µην γίνεται ο έλεγχος στρεπροκαµπτικού λυγισµού. Οι τιµή αντίστασης σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό υπολογίζεται ως εξής: M b,rd = χ LT W y f y γ M1 (17) ΕΝ : όπου: W y = W pl,y για κατηγορίες διατοµών 1 και 2 W y = W el,y για κατηγορία διατοµών 3 χ LT Είναι ο µειωτικός συντελεστής για στρεπτοκαµπτικό λυγισµό και ο προσδιο- ϱισµός του γίνεται όπως παρακάτω: χ LT = 1 Φ LT + Φ 2 LT λ LT Φ LT = 0.5[1 + α LT ( λ LT 0.2) + λ 2 LT ] λ LT = Wy f y M cr α LT Είναι ο συντελεστής ατελειών για στρεπτοκαµπτικό λυγισµό και λαµβάνεται από τους πίνακες 6.3 και 6.4 του Ευρωκώδικα 3. Η ϱοπή M cr υπολογίζεται (συντηριτικά) από την παρακάτω σχέση: M cr = C 1π 2 EI z K 2 Iw I z + K 2 π 2 GI T EI z όπου αν η C 1 δεν έχει δοθεί από τον χρήστη όπως περιγράφεται στο εδάφιο 3.2 λαµβάνεται ως: C 1 = Αν το µήκος λυγισµού είναι ίσο µε το µήκος του µέλους διαφορετικά C 1 = 1.0 K 2 = (KL) 2 µε K = 1.0 και L το µήκος λυγισµού. 12

13 7 Υπολογισµός λόγων τιµών σχεδιασµού δράσεων τιµών αντίστασης 7.1 Εφελκυσµός Πρέπει να ισχύει: N t,rd όπως υπολογίζεται από την εξίσωση Θλίψη Πρέπει να ισχύει: N c,rd όπως υπολογίζεται από την εξίσωση ιάτµηση Πρέπει να ισχύει για κάθε κατευθυνση: N ED N t,rd 1.0 (18) N ED N c,rd 1.0 (19) V ED V pl,rd 1.0 (20) V pl,rd όπως υπολογίζεται από την εξίσωση 8 Στην περίπτωση που έχουµε ταυτόχρονα και στρέψη πρεπει να ισχύει για τις διατοµές που ορίζεται η V pl,t,rd εξίσωση 9 ή 10 ή 11 V ED V pl,t,rd 1.0 (21) Για τις διατοµές που δεν ορίζεται η V pl,t,rd πρέπει να ισχύει η παρακάτω σχέση: ( ) 2 VED + T ED 1.0 (22) V pl,rd T RD T RD όπως ορίζεται στην εξίσωση Στρέψη Στην περίπτωση που έχουµε στρέψη πρέπει να ισχύει: T RD όπως ορίζεται στην εξίσωση Στρεπτοκαµπτικός λυγισµός T ED T RD 1.0 (23) Στην περίπτωση που χρειάζεται έλεγχος σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό (για προϋποθέσεις ϐλ. παράγραφο 6.6 πρεπει να ισχύει: M b,rd όπως ορίζεται στην εξίσωση 17 M ED M b,rd 1.0 (24) 13

14 7.6 Κάµψη, αξονική και διάτµηση Πρέπει να ισχύει: N ED N RD + M y,ed M y,c,rd + M z,ed M z,c,rd 1.0 (25) όπου N RD υπολογίζεται από τις εξισώσεις 1, 2 M y,c,rd, M z,c,rd Υπολογίζονται από τις εξισώσεις 13 ή 14 άν έχω χαµηλή διάτµηση και τις εξισώσεις 15 ή 16 άν έχω υψηλή διάτµηση. 7.7 Κάµψη, αξονική ϑλίψη και διάτµηση Πρέπει να ισχύουν: N ED M y,ed χ yn Rk + k yy M γ M1 χ y,rk LT γ M1 M z,ed + k yz M z,rk 1.0 (26) γ M1 ΕΝ : N ED χ zn Rk M χ y,rk LT γ M1 γ M1 + k zy M y,ed M z,ed + k zz M z,rk 1.0 (27) γ M1 όπου: χ y, χ z Είναι οι µειωτικοί συντελεστές για τον καµπτικό λυγισµό. χ LT Είναι ο µειωτικός συντελεστής για στρεπτοκαµπτικό λυγισµό. k yy, k yz, kzy, kzz Συντελεστές αλληλεπίδρασης. Υπολογίζονται µε ϐάση το πα- ϱάρτηµα Β του Ευρωκώδικα. Οι τιµές N Rk και M i,rk δίνονται στον παρακάτω πίνακα: Κατηγορία A i Α Α Α W y W pl,y W pl,y W el,y W z W pl,z W pl,z W el,z Τιµές για N Rk = f y A i, M i,rk = f y W i 8 Μηνύµατα σε υπέρβαση Κατά την διάρκεια των ελέγχων, εµφανίζονται τα παρακάτω µηνύµατα υπέρ- ϐασης. ίπλα στα µηνύµατα, εµφανίζεται ο αριθµός της αντίστοιχης εξίσωσης. ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ. Εξίσωση 18 ΘΛΙΨΗ. Εξίσωση 19 ΙΑΤΜΗΣΗ Y, ΙΑΤΜΗΣΗ Z. Εξίσωση 20 ανά κατεύθυνση ΚΑΜΨΗ Y, ΚΑΜΨΗ Z. Εξίσωση 25 ΣΤΡΕΨΗ. Εξίσωση 23 ΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗ. Εξίσωσεις 26 και 27 ΣΤΡΕΠΤΟΚΑΜΠΤΙΚΟΣ ΛΥΓΙΣΜΟΣ. Εξίσωση 24 14

15 Σχήµα 4: Σχεδιασµός µελών συνοπτικά ΚΑΜΨΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΧΑΜΗΛΗ ΙΑΤΜΗΣΗ. Εξίσωση 25 ΚΑΜΨΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗ ΙΑΤΜΗΣΗ. Εξίσωση 25 µε τις αλλαγές λόγω υψηλής διάτµησης ΚΑΜΨΗ ΘΛΙΨΗ ΧΑΜΗΛΗ ΙΑΤΜΗΣΗ. Εξίσωση 25 ΚΑΜΨΗ ΘΛΙΨΗ ΥΨΗΛΗ ΙΑΤΜΗΣΗ. Εξίσωση 25 µε τις αλλαγές λόγω υψηλής διάτµησης 9 Πορεία ελέγχων Η σειρά µε την οποία το πρόγραµµα κάνει τους ελέγχους είναι η παρακάτω: Ελεγχεται αν υπάρχει στρέψη οπότε αναπροσαρµόζεται η τιµή V pl,rd όπως αναφέρεται στην 6.3. Ελέγχεται αν υπάρχει υψηλή διάτµηση οπότε αναπροσαρµόζονται ανάλογα η τιµές M c,rd όπως αναφέρεται στην 6.5. Γίνονται οι έλεγχοι διάτµησης - Στρέψης. Γίνονται οι έλεγχοι αξονικών δυνάµεων και καµπτικών ϱοπών. Γίνονται οι έλεγχοι στρεπτοκαµπτικού λυγισµού αν είναι απαραίτητοι. Σε περίπτωση που κάποιος έλεγχος αποτύχει, τότε εµφανίζεται µήνυµα όπως αναφέρεται σε προηγούµενα εδάφια και ο έλεγχος συνεχίζεται εως ότου να ελεγθεί το µέλος για όλους τους συνδυασµούς ϕόρτισης. Η δυσµενέστερη κατάσταση για το µέλος, αποθηκεύεται σε αρχείο για την εµφάνιση των αποτελεσµάτων. 10 Εκτυπώσεις αποτελεσµάτων Οι εκτυπώσεις των αποτελεσµάτων του σχεδιασµού γίνονται από τις γενικές εκτυπώσεις του Steel επιλέγοντας Σχεδιασµός: Συνοπτικό. Στο σχήµα 4 ϕαίνεται µια συνοπτική εκτύπωση των αποτελεσµάτων. Σε κάθε µέλος αντοιστοιχούν δύο γραµµές στον πίνακα. Στην πρώτη γραµµή έχουµε κατα σειρά: Το όνοµα του µέλους, τον λόγο για τους ελέγχους αξονικής δύναµης 15

16 Σχήµα 5: Αναλυτική εκτύπωση σχεδιασµού και κάµψης ( Ορθή ), τον λόγο για τους ελέγχους στρέψης διατµητικών δυνάµεων ( ιατ. ), τον λόγο για τον έλεγχο σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό ( Στρ-Κα ), τον µέγιστο λόγο για το µέλος ( max ), τους συντελεστές λυγισµού και τα µήκη λυγισµού ( By Bz Ly Lz ), τον συνδυασµό ϕόρτισης ( ΣΦ ) και την ϑέση σε µέτρα από την αρχή του µέλους για την οποία έγινε ο έλεγχος ( Θεσ ) και τέλος, η τελευταία στήλη ( Ε ) στην οποία υπάρχει ένα * αν υπάρχει υπέρβαση στο µέλος. Στη δευτερη γραµµή έχουµε τα µεγέθη σχεδιασµού. Οι µονάδες στα µήκη και αποστάσεις είναι σε m στις δυνάµεις είναι σε kn και στις ϱοπές είναι σε knm. Εκτός από την συνοπτική εκτύπωση, έχουµε τη δυνατότητα να πάρουµε και αναλυτική εκτύπωση των αποτελεσµάτων του σχεδιασµού από την επιλογή Ἁναλυτική εκτύπωση σχεδιασµού στο menu Εµφάνιση του Steel. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιµη µόνο άν έχει γίνει ο σχεδιασµός και µπορούµε να επιλέξουµε για ποιά µέλη ϑα έχουµε εκτύπωση µε τους συνηθισµένους τρόπους επιλογής του Steel. 16

17 11 Βιβλιογραφία 1. ΕΛΟΤ EN : Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασµός κατασκευών από χάλυβα - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια. 2. Βάγιας Ι. : Σιδηρές κατασκευές. Ανάλυση και διαστασιολόγηση. Κλειδά- ϱιθµος Βάγιας Ι., Ερµόπουλος Ι., Ιωαννίδης Γ.: Σχεδιασµός δοµικών έργων από χάλυβα. Κλειδάριθµος Βάγιας Ι., Ερµόπουλος Ι., Ιωαννίδης Γ.: Σιδηρές Κατασκευές. Παραδείγµατα εφαρµογής του Ευρωκώδικα 3. Τόµοι Ι και ΙΙ. Κλειδάριθµος 1999, Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Εργων (ΕΕΜΕ): Μεταλλικές Κατασκευες. Τό- µοι 1-4. Εκδοτικός Οργανισµός Γρηγ. Φούντας. 17

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 1Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Κόμβοι κατασκευής Κόμβος x [m] y[m] 1 0.000 0.000 2 0.000 4.600 3 8.400 4.600 4 8.400 0.000 Στηρίξεις κατασκευής Κόμβος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο

Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Ευρωκώδικας 9- EN 1999 Σχεδιασμός κατασκευών από αλουμίνιο Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος, Καθηγητής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών Σύμφωνα με το Μέρος 1.8 του Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ1993) Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση... 9 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση ανέμου... 7 3

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές σχεδιασμού... 23 1.1 Γενικά Δράσεις επί των κατασκευών...23 1.1.1 Μόνιμες δράσεις...26 1.1.2 Επιβαλλόμενες (μεταβλητές)

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress. RUNET software ΕΠΕ

BETONexpress. RUNET software ΕΠΕ BETONexpress Copyright RUNET and C.Georgiadis 2000-2008 1 Το Πρόγραµµα BETONexpess που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c Χ. Κααγιάννης, Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ,. Μηχ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κατασκευών Ωπλισµένου Σκυοδέµατος και Αντισεισµικού Σχεδιασµού ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΘ Συνοπτική Παουσίαση Σχεδιασµού έναντι ιάτµησης

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ..Π Π Δ Δ ΠΒ Θ άρης. αντές ναπληρωτής αθηγητής πιμορφωτικό εμινάριο στους υρωκώδικες: 13 : χεδιασμός ατασκευών από άλυβα» 14 : χεδιασμός ύμμικτων ατασκευών ευκωσία άιος 1 ..Π Δ ΠΒ Θ Περιεχόμενα διάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός θλιβόµενων µελών φερουσών κατασκευών αλουµινίου στα πλαίσια του Ευρωκώδικα 9

Σχεδιασµός θλιβόµενων µελών φερουσών κατασκευών αλουµινίου στα πλαίσια του Ευρωκώδικα 9 Σχεδιασµός θλιβόµενων µελών φερουσών κατασκευών αλουµινίου στα πλαίσια του Ευρωκώδικα 9.Ν. Καζιόλας Dr.-Ing., Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τµήµα ασοπονίας & ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ράµα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 3.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) Ευρωκώδικες & 8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων: Μέθοδοι των δυνάµεων Τρίτη, 16, Τετάρτη, 17, Παρασκευή 19 Τρίτη, 23, και Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2004 Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Steel Portal Frame EC3

Steel Portal Frame EC3 Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 Ελαστική ανάλυση με πρόβλεψη για φαινόμενα 2ας τάξεως. Φορτία βαρύτητας, φορτία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

µεταλλικές και σύµµικτες κατασκευές

µεταλλικές και σύµµικτες κατασκευές κατασκευές 3ης Σεπτεµβρίου 56, 10433 Αθήνα, Τηλ. 210-8220607, 210-8251632 Fax 210-8251632 info@sofistik.gr http://www.sofistik.gr 3ης Σεπτεµβρίου 56, 10433 Αθήνα, Τηλ. 210-8220607, 210-8251632 Fax 210-8251632

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ - 2 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος 8 Συγκολλήσεις είναι η διαδικασία της μόνιμης τοπικής ένωσης μεταλλικών μερών σε ημιτετηγμένη μορφή με εφαρμογή πίεσης ή την ένωση των μερών σε

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Μetalcad 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. 3D ή 2D ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ METALCAD

Μetalcad 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. 3D ή 2D ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ METALCAD Μetalcad 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 3D ή 2D ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ METALCAD Ο µελετητής µπορεί να εισάγει το φορέα σε κάποιο σχεδιαστικό πρόγραµµα (π.χ. Autocad) σαν 2D ή 3D σχέδιο αποτελούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 80.000 N/m 3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.Κ.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.Κ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.Κ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Σταύρου Μηλιαρά Επιβλέπων καθηγητής Κουδουμάς Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση 2014

Παράρτημα Έκδοση 2014 Παράρτημα Έκδοση 2014 Βελτιώσεις και αλλαγές στην εμφάνιση και την λειτουργικότητα των προγραμμάτων Αντιγραφή συνδέσεων και αντιγραφή με εφαρμογή σε πολλαπλές θέσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ Ενότητα Β ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ-ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ-ΕΠΙΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Εφαρμοσμένης Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ - 2001/02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ

Ερευνητικό πρόγραµµα ΟΑΣΠ - 2001/02 - Επιστ. Υπεύθ.: καθηγ. Ι.Ε. Αβραµίδης - ΑΠΘ Πρότυπα αριθµητικά παραδείγµατα για τον έλεγχο ορθής εφαρµογής των διατάξεων του ΕΑΚ/000 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 9 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 9 Περιεχόµενα Τριώροφος φορέας µε κλιµακοστάσιο χωρίς περιµετρικά τοιχώµατα. εδοµένα Παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN 978-96-456-33-4 Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2015 4. Εισαγωγή στις Τάσεις και Παραμορφώσεις Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 4. Τάσεις και Παραμορφώσεις/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Σκοποί ενότητας Να συμφιλιωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ K. Τάτσης 1, Ν. Παπαδόπουλος 2 1 Πολιτικός Μηχανικός, 2 Τεχνολόγος Μηχανικός Πληροφορικής CCS Α.Ε. ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός µελών σε κάµψη / διάτµηση από σκυρόδεµα υπερυψηλής αντοχής

Υπολογισµός µελών σε κάµψη / διάτµηση από σκυρόδεµα υπερυψηλής αντοχής Υπολογισµός µελών σε κάµψη / διάτµηση από σκυρόδεµα υπερυψηλής αντοχής Α. Κανελλόπουλος Dr.sc.techn. ETH Zuerich, CUBUS HELLAS Lt Π. ηµητρακόπουλος Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ, CUBUS HELLAS Lt Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

DRAIN-2DX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-01, ΤΥΠΟΥ-02, ΤΥΠΟΥ-04, ΤΥΠΟΥ-06, ΤΥΠΟΥ-09, ΤΥΠΟΥ-15

DRAIN-2DX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-01, ΤΥΠΟΥ-02, ΤΥΠΟΥ-04, ΤΥΠΟΥ-06, ΤΥΠΟΥ-09, ΤΥΠΟΥ-15 ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟ. UCB/SEMM-93/18 ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ DRAIN-2DX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-01, ΤΥΠΟΥ-02, ΤΥΠΟΥ-04, ΤΥΠΟΥ-06, ΤΥΠΟΥ-09, ΤΥΠΟΥ-15 ΕΚ ΟΣΗ 1.10 Από τον

Διαβάστε περισσότερα