PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE"

Transcript

1 C Verejná anonymná architektonická súťaž PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE AUTOR: endorfine, s.r.o. SÚŤAŽNÝ KOLEKTÍV: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Barbora Luptáková, Ing. arch. Matej Ďurnek

2 MIRAGE TESCO SAD SNP NÁRODNÁ Námestie A.Hlinku pešie zóna centra mesta Považská Galéria_ 3np - uzavretie hmoty mestského bloku v prielukách - možnosť vizuálneho prepojenia Ciachovne s ulicou - možnosť dopravného napojenia vnútrobloku NÁMESTIE ANDREJA HLINKU VOJTECHA TVRDÉHO Riešené územie Riešené objekty Vybavenosť/polyfunkcia Bytové domy Park Cestná komunikácia Smer dopravnej obsluhy Parkovanie Pešia zóna Hlavná pešia trasa Vedlajšia pešia trasa Republiky -najexponovanejšia časť vnútrobloku -verejná časť, prepájajúca PGU a Ciachovňu, prístupná z ulíc -dopravná obsluha PGU - uzavretie hmoty mestského bloku v prielukách - možnosť vizuálneho prepojenia Ciachovne s ulicou - možnosť dopravného napojenia vnútrobloku existujúci vjazd do areálu generátor trafostanica Admin._E 5np - hranica medzi verejným a súkromným vnútroblokom - nevhodná poloha trafostanice pre využitie prieluky - prehodnotenie funkcie objektu a nadstavby M.R.Štefánika Riešené územie Riešené objekty Objekty Vstupy do objektov Vjazdy Statická doprava - prehodnotenie objektu C - zlý technický stav, možnosť asanácie objekt_c 2np Ciachovňa_ 2np REPUBLIKY KUKUČÍNOVA M.R.ŠTEFÁNIKA ŠIRŠIE VZŤAHY _M 1: súkromná časť vnútrobloku vylúčenie parkovania na teréne - transformácia administratívnej budovy na polyfunkčný objekt 5np 6np SSE_A 5np Kukučínova nepoužívaný prejazd Bytový dom_d SSE_B 6np 6np prehodnotenie nadstavby ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU, VÝCHODISKÁ RIEŠENIA _M 1:500 vstupná budova elektrární vrchol gradácie ustúpenie nadstavby z uličnej čiary zvýraznenie vstupnej budovy predsadená presklená fasáda zrkadlový efekt vizuálne potlačenie nadstavby z ulice a dvora Kukučínova konštrukčná výška podlaží v existujúcich stavbách A,B,D,E mm vysoký štandard nová nadstavba objektov A, B, D, E mezonety s galériami a terasami s výhľadom na Malú Fatru exkluzívne bývanie Kukučínova - transformácia administrat. objektu Elektrární na polyfunkčný objekt Spevnené plochy Bývanie Občianska vybavenosť Administratíva Vjazd do garáží Republiky svetlá výška v navrhovanej nadstavbe cez 3000mm nadštandard pre exkluzívne bývanie Republiky súkromný priestor vnútrobloku grádacia bloku smerom k vstupnej budove navrhovaná dostavba bloku šírka parteru podporená úzkymi jadrami a subtílnymi stĺpmi vjazd do podzemných garáží na osi najzachovalejšej fasády = os ulice V.Tvrdého výška parteru určená priehľadom na ciachovňu a prejazdnou výškou pre zásobovanie PGU M.R.Štefánika konštrukčná výška podlaží v navrhovanej novostavbe 3000mm - efektívne využitie pri zachovaní gradácie zvýšená svetlosť pasáže vhľadom na parter prevzdušnenie priestoru medzi ciachovňou a PGU IDEOVÝ KONCEPT NÁVRHU, PRINCÍPY RIEŠENIA _AXONOMETRIA _M 1:500 navrhovaná dostavba bloku verejný priestor vnútrobloku otvorený parter M.R.Štefánika - nová poloha trafostanice na 1.pp Ciachovňa PGU FUNKČNÉ USPORIADANIE ÚZEMIA, PRINCÍPY RIEŠENIA AREÁLU _M 1:500 Námestie A.Hlinku Námestie A.Hlinku Považská Galéria_ 3np Republiky verejný multifunkčný koridor výstavná plocha Ciachovňa_ Považská Galéria_ 3np schody detské ihrisko Admin._E 5np vjazd do podzemnej garáže M.R.Štefánika Riešené územie Riešené objekty Objekty Rôzne úpravy povrchov Hranica medzi súkromným a verejným priestorom Vstupy do objektov Vjazdy Vjazd do garáží Republiky verejný multifunkčný koridor Ciachovňa_ Admin._E 5np zásobovanie PGU vjazd do podzemnej garáže M.R.Štefánika Riešené územie Riešené objekty Objekty Podzemná garáž Cestná komunikácia Zjazdný chodník Pešia zóna Pešie komunikácie Vstupy do objektov Vjazdy Vjazd podzemná garáž Smer komunikácie Statická doprava Cyklotrasa 2np pingpong 2np súkromný priestor vnútrobloku SSE_A multifunkčné ihrisko 5np šach petanque Kukučínova prejazd Bytový dom_d SSE_B 6np 6np NÁVRH VEREJNÝCH A VYHRADENÝCH PRIESTOROV V AREÁLI _M 1:500 prístup pre občasný servis trafostanice SSE_A 5np prejazd Bytový dom_d SSE_B 6np 6np PRINCÍPY DOPRAVNÉHO RIEŠENIA A DOPRAVNÝCH VÄZIEB _M 1:500 SÚŤAŽ - ŽILINA - PRESTAVBA ELEKTRÁRNÍ _ grafická časť A_výkres č.1

3 3i byt_94m2+8,8m2 nádoby na komun. odpad oprava hydroizolácií strechy prípadné zatepliť farba omietok svetlokrémová vyspraviť poškodené časti repas nepoškodených okien výmena nevyhovujúcich okien nahradenie tieniaceho systému identickým veľmi zlý stav pôvodných_neekonomický repas obklad stropov YTONG MULTIPOR hr. 100mm Rcelk.=2,22 + Rpôv obklad interiérových stien YTONG MULTIPOR hr. 100mm Rcelk.=2,22 + Rpôv úplná výmena sklobetónových prvkov veľmi zlý stav pôvodných tvárnic 2i byt_59m2+15m2 2i byt_64m2 zachovanie kamenných obkladov pren. priestor_120m2 kancelárie_120m2 pren. priestor_470m2 možné predelenie kancelárie_358m2+19,5m2 kancelária_56m2 rez A rez A rez A rez A Pôdorys 1.NP_elektrárne objekt A a B_M1:200 2i byt_59m2+15m2 kancelária_29m2 SBS vrátnica 3i byt_84m2+6m2 pren. priest._39m2 2i byt_62m2 2i byt_64m2 3i byt_84m2+6m2 kancelária_44m2 kancelária_36m2 kanc._87m2+11,8m2 vymeniť/doplniť poškodené časti oprava hydroizolácií spodnej stavby prípadné zateplenie/doplnenie hydroizolácií Návrh princípov obnovy fasád a detailov_m1: ,000 navrh. objekt 6NP v prieluke 6NP nadstavba_d2 +15,840 5NP nadstavba_e 5NP 4NP pôv. časť_e 4NP Nadstavba_rez B-B objektmi D2 a E_M1:200 rez B rez B 3i byt_71m2+2m2 2i byt_47m2+4,5m2 Pôdorys typického podlažia_objekt E_M1:200 rez B 6i byt_192m2+44m2 mezonet 4i byt_137m2+50m2 4i byt_97m2+23m2 3i byt_96m2+19m2 4i byt_104m2+25m2 2i byt_48m2 2i byt_49,6m2+6,4m2 2i byt_62m2 5i byt_145m2+23m2 mezonet 2i byt_61,4m2+4m2 2i byt_73m2+6,4m2 2i byt_59m2+15m2 2i byt_64m2 3i byt_84m2+6m2 3i byt_99m2+15m2 mezonet 4i byt_141m2+18m2 mezonet 2i byt_46,1m2 3i byt_84,5m2+6,4m2 2i byt_63m2+7,5m2 3i byt_84m2 1i byt_35m2 3i byt_87m2+3m2 +17,750 6.NP Pôdorys 2.NP_elektrárne objekt A a B_M1:200 rez A 6.NP rez A rez B _ Bývanie Občianska vybavenosť Administratíva Pôdorys typického podlažia_elektrárne objekt A a B_M1:200 Nadstavba_elektrárne a BD objekt B, D a E_5.NP, resp. 6.NP_M1:200 SÚŤAŽ - ŽILINA - PRESTAVBA ELEKTRÁRNÍ _ grafická časť A_výkres č.2.1

4 4i byt_115m2+8,7m2 2i byt_64m2 sklad 1i byt_36m2 2i byt_64m2+4m2 PGU Objekt E kom. jadro C2 kom. jadro C2 kom. jadro E priestor na kom. odpad kom. jadro D2 WC výstavná plocha priestor na kom. odpad kom. jadro D1 detské ihrisko kom. jadro C1 trafostanica multifunkčný koridor sklad /šatňa/ knižnica výstavný priestor_dielne kom. jadro B petanque kom. jadro C1 kom. jadro A dielne_výstavný priestor kancelárie priestor na kom. odpad kom. jadro A poloverejná časť byt umelca multifunkčné ihrisko Pôdorys 1.PP parkovacieho domu_m1: park. miest (mierka schémy zmenšená kvôli priestorovým nárokom) PGU Elektrárne objekt A Pôdorys 1.NP_navrhovaná novostavba v prielukách a Ciachovňa_M1:200 Objekt E kom. jadro C1 kom. jadro C2 kom. jadro C1 kom. jadro A kom. jadro C2 kom. jadro E kom. jadro D2 kom. jadro D1 kom. jadro B Celková odhadovaná potreba parkovacích státí pre novonavrhované a rekonštruované objekty_217 státí Celková kapacita novonavrhovaných podzemných garáží_219 státí 1i byt_42m2 kom. jadro A 2i byt_46m2+3,5m2 3i byt_61+3,5m2 Pôdorys 2.PP parkovacieho domu_m1: park. miest (mierka schémy zmenšená kvôli priestorovým nárokom) 3i byt_61+3,5m2 2i byt_46m2+3,5m2 +12,400 +7,800 +3,400 1i byt_41m2+4m2 3i byt_77m2 3i byt_77m2 3i byt_67m2+3m2 Elektrárne objekt A Súkromný priestor Verejný priestor Pohľad západný_ciachovňa_m1:200 Bývanie Občianska vybavenosť Administratíva Pôdorys typického podlažia_navrhovaná novostavba v prielukách_m1: , ,740 trafostanica Považská galéria Novonavrhovaný BD v prieluke_novostavba BD Objekt E BD Objekt D2 BD Objekt B Pozdĺžny rezopohľad ciachovňou a garážami _M1:200 SÚŤAŽ - ŽILINA - PRESTAVBA ELEKTRÁRNÍ _ grafická časť A_výkres č.2.2

5 +18,850 +5,190 Elektrárne Objekt A Elektrárne Objekt B BD Objekt D1 BD Objekt D2 Východný uličný pohľad_m1: ,600 +4,600 +5,190 Považská galéria Novonavrhovaný BD v prieluke_novostavba Elektrárne Objekt A Južný uličný pohľad_m1: ,600 +4,600 BD Objekt D2 BD Objekt E Novonavrhovaný BD v prieluke_novostavba Považská galéria Severný uličný pohľad_m1: ,600 +7,900 +4,600 Elektrárne Objekt A Novonavrhovaný BD v prieluke_novostavba Považská galéria Západný pohľad (vnútroblok)_m1: , ,900 +7,900 +4,600 Považská galéria Novonavrhovaný BD v prieluke_novostavba BD Objekt E Južný pohľad (vnútroblok)_m1: , ,480 +5,190 Rezopohľad A-A_elektrárne_časť A_M1:200 Bývanie Občianska vybavenosť Administratíva SÚŤAŽ - ŽILINA - PRESTAVBA ELEKTRÁRNÍ _ grafická časť A_výkres č.3

6 Perspektíva P1_Ul. republiky a Nám. A. Hlinku Perspektíva P2_roh Ul. republiky a Kukučínovej Axonometria A z výšky SÚŤAŽ - ŽILINA - PRESTAVBA ELEKTRÁRNÍ _ grafická časť A_výkres č.4.1

7 Perspektíva P3_Ul. M.R. Štefánika Perspektíva multifunkčného koridoru_z Ul. Republiky Perspektíva cez otvorený parter do vnútrobloku_z Ul. M. R. Štefánika SÚŤAŽ - ŽILINA - PRESTAVBA ELEKTRÁRNÍ _ grafická časť A_výkres č.4.2

8

9

10

11

12

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie do prevádzkových priestorov ydrocentra Gabčíkovo Gabčíkovo, 24.8.2011 Vypracoval : Ing. Alfréd Ilka BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie C Gabčíkovo Date Title of presentation

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA

ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA Š T Ú D I A ZOZNAM PRÍLOH: SPRIEVODNÁ SPRÁVA VÝKRESY: 1. SITUÁCIA 2. KOORDINAČNÁ SITUÁCIA 3. 01 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA 4. 04 HOSPODÁRSKA BUDOVA 5. 06 KRYTÉ

Διαβάστε περισσότερα

HAVLÍK, proj. kancelária Št. Králika 4, Bratislava Tel. č.: 02 /

HAVLÍK, proj. kancelária Št. Králika 4, Bratislava Tel. č.: 02 / HAVLÍK, proj. kancelária Št. Králika 4, 841 08 Bratislava Tel. č.: 02 / 6477 8035 Š T Ú D I A Z M E N A 05. 2016 SPRIEVODNÁ SPRÁVA Stavba : REVITALIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU K. ADLERA Miesto stavby : Karola

Διαβάστε περισσότερα

Využívanie OZE v budovách - príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne

Využívanie OZE v budovách - príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta Katedra konštrukcií pozemných stavieb Využívanie OZE v budovách - príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne prof. Ing. I. Chmúrny,

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti

Logistické centrum Goodman, Senec Skladová hala E a D oznámenie zmeny činnosti Spoločnosť Goodman patrí medzi popredných poskytovateľov skladových priestorov pre sektor elektronického obchodu. Vybudovala viac priestorov tohto druhu ako akýkoľvek iný developer v oblasti priemyselných

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu

22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu 22. Zachytávače snehu na falcovanú krytinu Ako zabrániť náhlemu spadnutiu nahromadeného snehu zo strešnej plochy? Jednoduché a účinné riešenie bez veľkých finančných investícií je použitie zachytávačov

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ Tondach Slovensko, s.r.o., Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Energetická štúdia Miesto: Názov: Spracovateľ štúdie: Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Ing. Andrej Fáber, faberand@gmail.com Bratislava, máj 2013 OBSAH 1 PREDMETA A CIEĽ

Διαβάστε περισσότερα

SVETELNOTECHNICKÝ POSUDOK

SVETELNOTECHNICKÝ POSUDOK SVETELNOTECHNICKÝ POSUDOK č. 1564 Za účelom posúdenia plánovanej stavby "bytový dom "Starý háj" na denné osvetlenie a preslnenie okolitej zástavby. NÁZOV STAVBY: bytový dom "Starý háj MIESTO STAVBY: Černyševského

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9 Na Slovensku pracujúca spoločnosť skupiny Goodman, vlastní, rozvíja a spravuje logistické objekty, ako sklady a distribučné centrá, s vysokou úrovňou kvality. Slovenská zloţka spoločnosti Goodman vlastní

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48 ENAS - Energoaudit a služby s.r.o. Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, Veľký Dvor č. 12937 01 Želiezovce OBJEKT č.48 SOCIÁLNO-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA

Διαβάστε περισσότερα

Akustická projektová štúdia

Akustická projektová štúdia AUREKA s.r.o. Homolova 4, 841 02 Bratislava divízia Elstaving, Hraničná 16, 821 05 Bratislava tel: 0903 786 180, E-mail: shruskovic@gmail.com Akustická projektová štúdia Bytový súbor "AHOJ Sliačska cesta"

Διαβάστε περισσότερα

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PIVNICA RADOŠINA vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Διαβάστε περισσότερα

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV 28330220102102 ORGANIZÁCIA DOPRAVY NA KRIŽOVATKE ULÍC ADAMA TRAJANA A BRATISLAVSKÁ CESTA I/61 V PIEŠŤANOCH 2010 Bc. Miroslav

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

FASÁDA - DREVOSTAVBY AJ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE

FASÁDA - DREVOSTAVBY AJ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE Maloobchodný cenník platný od 01.04.2014 web: www.tepore.sk e-mail: info@tepore.sk mob.: +421 915987 019 +421 918470 643 Spoločnosť TEPORE je certifikovaným predajcom materiálov STEICO na slovenskom trhu

Διαβάστε περισσότερα

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA ENAS - Energoaudit a služby s.r.o. Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, Veľký Dvor č. 12937 01 Želiezovce ADMINISTRATÍVNA

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

Byznys a obchodní záležitosti Dopis

Byznys a obchodní záležitosti Dopis - Adresa Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Americký formát adresy: Jméno firmy číslo popisné + název ulice Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací

Διαβάστε περισσότερα

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH VPLYV ZATEPLENIA DOMU NA HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE SIEA 03.05.2011 Ing. František VRANAY, PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach SPOSOBY DOSIAHNUTIA ÚSPOR PRI VYKUROVANÍ

Διαβάστε περισσότερα

PÁSKY A STAVEBNÉ DOPLNKY

PÁSKY A STAVEBNÉ DOPLNKY PÁSKY A STAVEBNÉ DOPLNKY LEPIACE A SPOJOVACIE PÁSKY MALIARSKA PÁSKA PAPIEROVÁ pre ohraninčenie okraju maľovanej plochy 140.100004 48 50 žltá 24 1,92 104.100005 38 50 žltá 24 1,50 DUCT TAPE pre opravy a

Διαβάστε περισσότερα

Komplexná obnova bytového domu Romanova 5, Bratislava Ako vznikal náš nový interiér Aktívny alebo klasický bleskozvod?

Komplexná obnova bytového domu Romanova 5, Bratislava Ako vznikal náš nový interiér Aktívny alebo klasický bleskozvod? informačný bulletin spoločnosti ps stavby leto 2013 3. ročník Riazanská 30 36, Bratislava Komplexná obnova bytového domu Romanova 5, Bratislava Ako vznikal náš nový interiér Aktívny alebo klasický bleskozvod?

Διαβάστε περισσότερα

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED FLOOD 150W Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

Predajňa potravín Lidl Bratislava, Gagarinova

Predajňa potravín Lidl Bratislava, Gagarinova Predajňa potravín Lidl Bratislava, Gagarinova Prístavba pekárne OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU. PREFA STAV s.r.o. Topoľčany.

SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU. PREFA STAV s.r.o. Topoľčany. SLOVENSKÝ VÝROBCA S 20 ROČNOU TRADÍCIOU www.prefastav.sk Obsah O FIRME... 3 PREFA PODLUŽANY... 4 VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 7 m 3... 5 VODOTESNÁ UZAVRETÁ ŽUMPA 10 m 3... 6 VODOTESNÁ KRABICOVÁ ŽUMPA 20m 3,

Διαβάστε περισσότερα

LED LEnSER * H14. 13h**

LED LEnSER * H14. 13h** LED LEnSER * H14 210 210m* 13h** ** Μέση διάρκεια φωτισμού στη χαμηλότερη βαθμίδα έως φωτεινή ισχύ 1 λούμεν. LED LEnSER * H14R 220 210m* 25h** πλήρως φορτισμένους συσσωρευτές. Αφορά μέσες τιμές, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 ENERGETICKÝ AUDIT budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 Spracovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra Energetický audítor:

Διαβάστε περισσότερα

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil:

Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, , Bratislava mobil: Ing.arch. René Baranyai, autorizovaný architekt - SKA 1500 AA, Smetanova 13, 811 03, Bratislava mobil: 0905 505 243 NÁJOMNÉ BYTY OBCHODNÁ 52, parc. č. 8479, k.ú. BRATISLAVA STARÉ MESTO Investor MČ Staré

Διαβάστε περισσότερα

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP 7 Obsah Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora... Nastavenie parametrov prvkov

Διαβάστε περισσότερα

Heraklith C akustická doska. Dekoratívny obklad

Heraklith C akustická doska. Dekoratívny obklad Heraklith C akustická doska Dekoratívny obklad Akustický obkladový systém Heraklith Certifikát ES: K1-0751-CPD-222.0-01-01/10 Kód označenia výrobku: WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)200-Cl1 AKUSTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

Hromadná osobná doprava

Hromadná osobná doprava Žilinská univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Cestná doprava Hromadná osobná doprava Zadanie č. 30 Číslo krúžku: 1121A Školský rok: 2012/2013 Meno: Bc. Jozef Frolo Zadanie

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012 Energetická certifikácia budov Konzultačná a projekčná činnosť v oblasti stavebnej fyziky PROJEKTOVÉ HODNOTENIE podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN 73 0540 (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie Výpočet tepelného odporu

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

ZBGIS KATALÓG TRIED OBJEKTOV - KTO. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Geodetický a kartografický ústav Bratislava

ZBGIS KATALÓG TRIED OBJEKTOV - KTO. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Geodetický a kartografický ústav Bratislava Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Geodetický a kartografický ústav Bratislava KATALÓG TRIED OBJEKTOV - KTO ZBGIS verzia 2013.4 ÚGKK SR 2013 Obsah ÚVOD 4 OBJEKTY 3D POLOHOPISU 11

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

MERACIA a REGULAČNÁ TECHNIKA Prešov s.r.o. Komplexné referencie 03/2010 ELEKTRONIKA a AUTOMATIZÁCIA

MERACIA a REGULAČNÁ TECHNIKA Prešov s.r.o. Komplexné referencie 03/2010 ELEKTRONIKA a AUTOMATIZÁCIA MERACIA a REGULAČNÁ TECHNIKA Prešov s.r.o. Komplexné referencie 03/2010 ELEKTRONIKA a AUTOMATIZÁCIA 1. Študentský domov TUKE Košice, Budovateľská ul., Prešov kaskádne spínanie 2 kotlov, regulácia vratnej

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

7. APLIKÁCIA MATEMATICKÝCH METÓD V KRÍZOVOM PLÁNOVANÍ

7. APLIKÁCIA MATEMATICKÝCH METÓD V KRÍZOVOM PLÁNOVANÍ 7. Aplikácia matematických metód v krízovom plánovaní 7. APLIKÁCIA MATEMATICKÝCH METÓD V KRÍZOVOM PLÁNOVANÍ Rozvoj ľudskej spoločnosti so sebou prináša aj negatívne dopady, medzi ktoré patrí stále väčšia

Διαβάστε περισσότερα

DIAĽNICA D4, IVANKA SEVER ZÁHORSKÁ BYSTRICA

DIAĽNICA D4, IVANKA SEVER ZÁHORSKÁ BYSTRICA 91/10/06/S DIAĽNICA D4, IVANKA SEVER ZÁHORSKÁ BYSTRICA SPRÁVA O HODNOTENÍ ČINNOSTI PODĽA 31 ZÁKONA Č. 24/2006 Z. Z., O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, V PLATNOM ZNENÍ Mlynské Nivy 45, 821 09

Διαβάστε περισσότερα

YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny

YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny YTONG - presné tvárnice pre nenosné steny Rýchle spracovanie vďaka veľkým formátom a použitiu presného murovania na tenkovrstvovú spojovaciu maltu Jednoduchá úprava rozmerov a tvarov tvárnice priamo na

Διαβάστε περισσότερα

STATICKÉ HODNOTENIE. 3 ks mostov na obecných cestách ponad Suchý Potok v intraviláne obce Lozorno

STATICKÉ HODNOTENIE. 3 ks mostov na obecných cestách ponad Suchý Potok v intraviláne obce Lozorno STATICKÉ HODNOTENIE 3 ks mostov na obecných cestách ponad Suchý Potok v intraviláne obce Lozorno 1. Identifikačné údaje zhotoviteľa Obchodné meno: VPÚ DECO Bratislava, a.s. Sídlo: ul. Za kasárňou 1 831

Διαβάστε περισσότερα

AKO POSTUPOVAŤ PRI PÍSANI PRÁCE SOČ

AKO POSTUPOVAŤ PRI PÍSANI PRÁCE SOČ AKO POSTUPOVAŤ PRI PÍSANI PRÁCE SOČ Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce.

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

Energetická náročnosť čistenia odpadových vôd

Energetická náročnosť čistenia odpadových vôd Energetická náročnosť čistenia odpadových vôd Konferencia ENERGETICKÝ AUDIT V PRAXI II 8. 9. 3. 2012, Hotel Turiec, Martin Ing. Pavol Kosa, Ing. Roman Uhrina Úloha verejných čistiarní odpadových vôd (ČOV)

Διαβάστε περισσότερα

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník Vyhlásené:.. Časová verzia predpisu účinná od:.. Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z.

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG VÝROBKOV PRIEMYSELNÁ VÝSTAVBA. Kompletné riešenia pre použitie:

KATALÓG VÝROBKOV PRIEMYSELNÁ VÝSTAVBA. Kompletné riešenia pre použitie: KATALÓG VÝROBKOV PRIEMYSELNÁ VÝSTAVBA Kompletné riešenia pre použitie: www.balex.eu/referencje OBSAH O firme 3 Sendvičové panely s polyuretánovým jadrom, stenové s viditeľným spojom, BALEXTHERM-PU-W-ST

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice Komenského 52. Odbor školstva Zádielska 1 Košice

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice Komenského 52. Odbor školstva Zádielska 1 Košice ENERGETICKÝ AUDIT budovy Okresný úrad Košice Komenského 52 Odbor školstva Zádielska 1 Košice ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY Okresný úrad Košice Komenského 52 Odbor školstva Zádielska 1 Košice Spracovateľ: Slovenská

Διαβάστε περισσότερα

ZOZNAM PRÍLOH OPTIMAL 539

ZOZNAM PRÍLOH OPTIMAL 539 ZOZAM PRÍLOH OPTIMAL 539 Textová časť Súhrnná technická správa Arch. stavebné riešenie Aproximatívny rozpočet Protipožiarna bezpečnosť stavby Energetické posúdenie Technická správa - Statika Statický stavby

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM 1. Úvod 2. Základný princíp NTV / VTCH 3. Základné typy NTV a VTCH z noriem 4. NTV / VTCH v normách STN EN 15 377 5. NTV / VTCH v normách

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

NEMAK Slovakia, s.r.o.

NEMAK Slovakia, s.r.o. Výroba hliníkových odliatkov Ladomerská Vieska 394, 965 01 Žiar nad Hronom Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky na výrobu hliníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania Podľa 6 zákona č.

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA. ... naše výrobky chrání všude! DOPORUČENÍ PRO UŽITÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN KIWA IMPLEMENTOVANÉ NOVINKY POm I 25kA a PO II G

APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA. ... naše výrobky chrání všude! DOPORUČENÍ PRO UŽITÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN KIWA IMPLEMENTOVANÉ NOVINKY POm I 25kA a PO II G přepěťové ochrany APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA DOPORUČENÍ PRO UŽITÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN KIWA IMPLEMENTOVANÉ NOVINKY POm I 25kA a PO II G VÝVOJ A VÝROBA NA SLOVENSKU... naše výrobky chrání všude! Poznámky V Slovenskej

Διαβάστε περισσότερα

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014 PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA - AKADEMICKÝ ROK 2013/ 2014 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Jméno, příjmení studenta / Ονοματεπώνυμο του μαθητή ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 / 2014 ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav

Riadenie elektrizačných sústav Riaenie elektrizačných sústav Paralelné spínanie (fázovanie a kruhovanie) Pomienky paralelného spínania 1. Rovnaký sle fáz. 2. Rovnaká veľkosť efektívnych honôt napätí. 3. Rovnaká frekvencia. 4. Rovnaký

Διαβάστε περισσότερα

narva@nextra.sk www.narva-slovakia.sk NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. J.Jesenského 1054 / 44 IČO : 31642454 960 03 Zvolen DIČ : 2020477085 Unibanka Zvolen ; č.ú. : 977014 / 1200 IČ DPH : SK 2020477085 Spoločnosť

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

Ing. arch. Marian Macko Doc. Ing. Peter Suchánek, PhD.

Ing. arch. Marian Macko Doc. Ing. Peter Suchánek, PhD. BUDOVA S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE PREDO DVERMI Okenné konštrukcie k v nzeb budovách Ing. arch. Marian Macko Doc. Ing. Peter Suchánek, PhD. www.rehau.com Stavba Auto Priemysel KTO JE REHAU? REHAU

Διαβάστε περισσότερα

Informácia o príprave stavby I/18 Prešov, Levočská Obrancov mieru, križovatka, most

Informácia o príprave stavby I/18 Prešov, Levočská Obrancov mieru, križovatka, most Mesto Prešov Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie Počet strán spolu : 3 M a t e r i á l na 9. riadne zasadnutie Komisie Mestského zastupiteľstva

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby Objednávateľ: Vypracoval: Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλληλο για όλους τους τύπους βιδών!

Κατάλληλο για όλους τους τύπους βιδών! Κατάλληλο για όλους τους τύπους βιδών! ΒΥΣΜΑΤΑ FX ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 206 ΒΥΣΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΤΥΠΟΥ F 87-19-500126 ΒΥΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ FX6 100-87-19-500128 ΒΥΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ FX8 100-87-19-500130

Διαβάστε περισσότερα