7 ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΗΤΡΩΝ. 7.2 ΜΗΤΡΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (Ι)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7 ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΗΤΡΩΝ. 7.2 ΜΗΤΡΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (Ι)"

Transcript

1 ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΗΤΡΩΝ. 7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Άλγεβρα των μητρών οι πινάκων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την επίλυση συστημάτων καθώς επίσης στις επιστήμες της οικονομετρίας και της στατιστικής. ΟΡΙΣΜΟΣ: Μήτρα ή πίνακας Α διάστασης m και με στοιχεία α ij συμβολίζουμε μια σειρά από στοιχεία τα οποία γράφονται με μια συγκεκριμένη διάταξη σε m γραμμές και στήλες. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ: Α, Α, ή (α ij ) ή [α ij ] ή α ij. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (Ι): α ij είναι το στοιχείο του πίνακα Α που αντιστοιχεί στην i γραμμή και j στήλη. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (ΙΙ): Σαν διάνυσμα διάστασης m μπορούμε να ονομάσουμε κάθε πίνακα με μία στήλη και m γραμμές. 7.2 ΜΗΤΡΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (Ι) ΟΡΙΣΜΟΣ: Τετραγωνική μήτρα ονομάζεται κάθε πίνακας ο οποίος έχει τόσες γραμμές όσες και στήλες. ΟΡΙΣΜΟΣ: Άνω (ή κάτω) τριγωνική μήτρα λέγεται κάθε τετραγωνικός πίνακας Α διάστασης για την οποία α ij =0 για κάθε i>j (ή για κάθε για κάθε i<j). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Άνω Τριγωνική Μήτρα Κάτω Τριγωνική Μήτρα ΟΡΙΣΜΟΣ: Διαγώνια μήτρα λέγεται κάθε τετραγωνικός πίνακας Α διάστασης για την οποία α ij =0 για κάθε i j. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ: Dig(x, x 2,, x ) = x x x

2 79 80 ΟΡΙΣΜΟΣ: Μοναδιαίος Πίνακας Ι λέγεται κάθε τετραγωνικός πίνακας διάστασης για τoν οποίo α ij =0 για κάθε i j και α ii = για κάθε i=,2,,. ΟΡΙΣΜΟΣ: Μηδενικός Πίνακας 0 λέγεται κάθε τετραγωνικός πίνακας διάστασης m για τoν οποίo α ij =0 για κάθε i,j=,2,,. ΟΡΙΣΜΟΣ: Δύο μήτρες Α και Β διάστασης m είναι ίσες αν και μόνο αν όλα τα στοιχεία τους είναι ίσα δηλαδή: Α = Β α ij = β ij για κάθε i,j. ΟΡΙΣΜΟΣ: Συμμετρικός πίνακας είναι κάθε τετραγωνικός πίνακας διάστασης για τον οποίο ισχύει α ij = α ji για κάθε i,j=,2,,. 7.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΤΡΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ: Αν Α=[α ij ] και Β=[β ij ] είναι μήτρες διάστασης m τότε το άθροισμά τους Α+Β=Γ=[γ ij ] είναι και αυτός διάστασης m και ισχύει γ ij =α ij +β ij για κάθε i=,2,, m και j=,2,,. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όμοια αν Α=[α ij ] και Β=[β ij ] και Γ=Α-Β τότε γ ij =α ij -β ij για κάθε i=,2,, m και j=,2,,. ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω ο πίνακας Α διάστασης m και ο αριθμός λ. Τότε ο πίνακας Β για το οποίο Β=λΑ έχει διάσταση m και τα στοιχεία του είναι ίσα με β ij =λα ij για κάθε i=,2,, m και j=,2,,. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Α+Β=Β+Α (Α+Β)+Γ=Α+(Β+Γ) λ(α+β)= λα+ λβ (λ+μ)α= λα+μα λ(μα)= (λμ)α Α+0=0+Α=Α (0 λέγεται ουδέτερο στοιχείο της πρόσθεσης) Αν λα= μα λ=μ αν Α 0. Αν λα= λβ Α=Β αν λ 0. Αν λα= 0 λ=0 ή Α=0.

3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω οι μήτρες Α=[α ij ] και Β=[β ij ] διαστάσεων m και k αντίστοιχα τότε το γινόμενο ΑΒ είναι μία τρίτη μήτρα Γ διάστασης m k της οποίας τα στοιχεία δίδονται ως εξής γ ij = l= il β lj =α i β j + α i2 β 2j + + α i β j ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (AB)C=A(BC) λ(ab)= (λa)b A(B+C)=AB+ΑC (B+C)A= BA+CΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΒ ΒΑ AΙ=ΙA=Α (Ι: ουδέτερο στοιχείο του πολλαπλασιασμού) A0=0A=0 (0: απορροφητικό στοιχείο του πολλαπλασιασμού) 7.5 ΜΗΤΡΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (ΙΙ) ΟΡΙΣΜΟΣ: Ένας τετραγωνικός πίνακας Α λέγεται ταυτοδύναμος αν και μόνο αν Α 2 =ΑΑ=Α. ΟΡΙΣΜΟΣ: Ανάστροφος πίνακας ενός πίνακα Α διάστασης m ονομάζεται ο πίνακας Α Τ ή Α διάστασης m για τον οποίο α ij = α ji. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (Α Τ ) Τ =Α (Α+Β) Τ = Α Τ +Β Τ (λα) Τ =λα Τ (ΑΒ) Τ = Β Τ Α Τ Αν Α συμμετρική μήτρα τότε Α Τ =Α ΟΡΙΣΜΟΣ: Αντίστροφη μήτρα ενός πίνακα Α διάστασης ονομάζεται ο πίνακας Α - για τον οποίο ισχύει Α - Α=ΑΑ - =Ι.

4 ΟΡΙΖΟΥΣΑ ΜΗΤΡΑΣ 7.6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ: Μετάθεση αριθμών ονομάζεται μια τυχαία εναλλαγή της σειράς τους. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το σύνολο των πιθανών μεταθέσεων στοιχείων είναι!. ΟΡΙΣΜΟΣ: Μία μετάθεση λέγεται άρτια ή περιττή αν ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες ένας μεγαλύτερος αριθμός προηγείται ενός μικρότερου είναι άρτιος ή περιττός αντίστοιχα. ΟΡΙΣΜΟΣ: Ορίζουσα ενός τετραγωνικού πίνακα Α διάστασης είναι μια συνάρτηση των στοιχείων του πίνακα και δίδεται ως εξής Det(A) = A = α α λ ( ) j 2 j2... α όπου λ είναι 0 αν η μετάθεση (j,j 2,, j ) είναι άρτια και αν η μετάθεση (j,j 2,, j ) είναι περιττή. Το άθροισμα είναι ως προς όλες τις δυνατές μεταθέσεις του στοιχείων,2,,. j ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο Υπολογισμός για 2x2 και 3x3 πίνακες γίνεται με τη μέθοδο των διαγωνίων ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΖΟΥΣΩΝ Α Τ = Α ΑΒ = Α Β = ΒΑ αν Α,Β είναι x διάστασης λα =λ Α Αν αλλάξουμε δύο στήλες ή σειρές μεταξύ τους τότε η ορίζουσα αλλάζει πρόσημο. Αν τα στοιχεία δύο γραμμών ή στηλών είναι ανάλογα τότε η ορίζουσα είναι 0. Αν πολλαπλασιάσουμε μια ορίζουσα με έναν αριθμό είναι σαν να πολλαπλασιάζουμε μια στήλη η μία γραμμή με αυτόν τον αριθμό. Αν σε μια γραμμή ή στήλη προσθέσουμε το πολλαπλάσιο μιας άλλης γραμμής ή στήλης τότε η ορίζουσα δεν μεταβάλλεται. Η ορίζουσα ενός τριγωνικού πίνακα είναι ίση με το γινόμενο της διαγωνίου.

5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΙΖΟΥΣΩΝ 2Χ2 ΚΑΙ 3Χ3 MONO για πίνακες 2x2 και 3x3 χρησιμοποιούμε την μέθοδο της χιαστής. Ενώ για 3x3 έχουμε Α = Έτσι για 2x2 έχουμε Α = = α α 22 α 2 α 2 = α α 22 α 33 + α 2 α 23 α 3 + α 3 α 2 α 32 α 3 α 22 α 3 α 32 α 23 α α 33 α 2 α 2

6 Β ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΥΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ: Έστω Α τετραγωνικός πίνακας διάστασης τότε i+ j i+ j Α = ( ) ij A ij = ( ) ij A j= i= όπου α ij είναι το στοιχείο του πίνακα Α που αντιστοιχεί στην i γραμμή και j στήλη και Α ij είναι ο πίνακας διάστασης (-) (-) που σχηματίζεται από τον πίνακα Α αν αφαιρέσουμε την i γραμμή και τη j στήλη Γ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΥΣΩΝ Χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες των οριζουσών για μετατρέψουμε τον πίνακα σε διαγώνιο ή να τον απλοποιήσουμε. ij 7.7 ΙΧΝΟΣ ΜΗΤΡΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Ίχνος ενός πίνακα Α ονομάζεται το άθροισμα των διαγωνίων στοιχείων του. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ: tr(α) ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ tr(λ Α+λ 2 Β)= λ tr(α)+λ 2 tr(β) tr(αβ)= tr(βα) 7.8 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΤΡΑ ΟΡΙΣΜΟΣ: Αντίστροφη μήτρα ενός τετραγωνικού πίνακα Α ονομάζουμε τον πίνακα Α - για τον οποίο ισχύει: Α Α - = Α - Α=Ι. ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Α Α - = Ι ΑΑ - = Ι Α Α - = Α - =/ Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Α - = dj(a)/ A Όπου dj(a) = [ (-) i+j A ij ] Τ με A ij είναι οι πίνακες που σχηματίζονται αν αφαιρέσουμε από τον πίνακα Α την i γραμμή και τη j στήλη. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για να υπάρχει ο αντίστροφος πίνακας πρέπει A 0.

7 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΜΗΤΡΑ ΟΡΙΣΜΟΣ: Μία τετραγωνική μήτρα Α ονομάζεται ορθογώνια αν και μόνο αν: Α Α Τ = Α Τ Α=Ι. 7.0 ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Έστω το σύστημα: α Χ + α 2 Χ α Χ =β ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν Α είναι ορθογώνια μήτρα τότε Α Τ = Α -. α 2 Χ + α 22 Χ α 2 Χ =β 2. α Χ + α 2 Χ α Χ =β To παραπάνω σύστημα μπορεί να γραφτεί ως με 2 A = ΑΧ=β 2, X = X X 2 X και β β2 β = β Μία και μοναδική λύση υπάρχει αν υπάρχει ο αντίστροφος πίνακας (δηλαδή αν A 0) και η λύση δίδεται αν πολλαπλασιάσουμε από αριστερά και τα δύο μέρη με τον αντίστροφο πίνακα ΑΧ=β Α - ΑΧ= Α - β ΙΧ= Α - β Χ= Α - β.

8 ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΡΙΖΟΥΣΩΝ Έστω το σύστημα: α Χ + α 2 Χ α Χ =β α 2 Χ + α 22 Χ α 2 Χ =β 2. α Χ + α 2 Χ α Χ =β Τότε οι λύσεις του συστήματος δίδονται ως εξής: Όπου 2 A = Χ i = A Xj / A 2 και A Xj ο πίνακας που σχηματίζεται από τον πίνακα Α αν αντικαταστήσουμε την j στήλη με το διάνυσμα β, όπου β β2 β = β. 7.2 ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ: Ιδιοτιμές ενός τετραγωνικού πίνακα Α διάστασης ονομάζονται οι τιμές λ για τις οποίες υπάρχει διάνυσμα x 0 τέτοιο ώστε Αx=λx. Το διάνυσμα x που αντιστοιχεί σε κάθε ιδιοτιμή λέγεται ιδιοδιάνυσμα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αx=λx Αx-λx=0 Αx-λΙx=0 (Α-λΙ)x=0. Αν Α-λΙ 0 τότε υπάρχει μία και μοναδική λύση για το x και είναι x=0. Άρα εμείς θέλουμε Α-λΙ =0. ΟΡΙΣΜΟΣ: Το πολυώνυμο p(λ)= Α-λΙ ονομάζεται χαρακτηριστικό πολυώνυμο ενός πίνακα Α και οι ρίζες του μας δίνουν τις ιδιοτιμές του πίνακα. ΠΡΟΤΑΣΗ: Α r =Sdig(λ r i )S - Όπου λ i οι ιδιοτιμές του πίνακα Α και S ο πίνακας με στήλες τα ιδιοδιανύσματα του Α.

9 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Αν x,y είναι διανύσματα διάστασης τότε η ποσότητα T x y = xi yi είναι ο γραμμικός i= συνδυασμός των δύο διανυσμάτων. Αν y=x τότε T 2 x x = xi είναι ένα άθροισμα τετραγώνων. Αυτή η i= απλή τετραγωνική μορφή μπορεί να γενικευτεί με τον παρακάτω ορισμό: ΟΡΙΣΜΟΣ: Κάθε άθροισμα της μορφής Q = i= j= x x ij i j είναι ίσο με Q=x T Ax και ονομάζεται τετραγωνική μορφή του πίνακα Α, όπου 2 A = ΟΡΙΣΜΟΣ: Αν x T Ax>0 τότε η μήτρα Α ονομάζεται θετικά ορισμένη μήτρα. ΠΡΟΤΑΣΗ: Αν οι ιδιοτιμές του πίνακα A είναι θετικές τότε η μήτρα Α είναι θετικά ορισμένη.

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο.

ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1. Τελεστές και πίνακες. 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά. Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1 Τελεστές και πίνακες 1. Τελεστές και πίνακες Γενικά Τι είναι συνάρτηση? Απεικόνιση ενός αριθμού σε έναν άλλο. Ανάλογα, τελεστής είναι η απεικόνιση ενός διανύσματος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

α,. J α12 α22... α2η Στα παρακάτω, εκτός εάν αναφέρεται ρητά, οι πίνακες θα είναι πραγματικοί, δηλ. όλα τα στοιχεία τους θα είναι πραγματικοί αριθμοι

α,. J α12 α22... α2η Στα παρακάτω, εκτός εάν αναφέρεται ρητά, οι πίνακες θα είναι πραγματικοί, δηλ. όλα τα στοιχεία τους θα είναι πραγματικοί αριθμοι Α ΑΛΓΕΒΡΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Α.Ι. Πράξεις πινάκων Ένας mxn πίνακας Α είναι η διάταξη m ' n στοιχείων από κάποιο αλγεβρικό σώμα, σε m γραμμές και η στήλες, και αν συμβολίσουμε με aij το στοιχείο που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0 Σελίδα από 53 Κεφάλαιο 3 Πίνακες Περιεχόµενα 3 Ορισµοί Επεξεργασµένα Παραδείγµατα Ασκήσεις 3 3 Πράξεις µε Πίνακες Πρόσθεση Πινάκων Πολλαπλασιασµός Πίνακα µε Αριθµό Πολλαπλασιασµός Πινάκων ιωνυµικό Ανάπτυγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός http://cutemaths.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 20,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Θεωρια και παραδειγματα livemath.eu σελ. απο 9 Περιεχομενα Α ΜΕΡΟΣ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χ 4 ΜΟΝΩΝΥΜΑ & ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΜΟΝΩΝΥΜΑ 5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΡΙΖΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ 5 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι

Κεφάλαιο 4 Διανυσματικοί Χώροι Κεφάλαιο Διανυσματικοί Χώροι Διανυσματικοί χώροι - Βασικοί ορισμοί και ιδιότητες Θεωρούμε τρία διαφορετικά σύνολα: Διανυσματικοί Χώροι α) Το σύνολο διανυσμάτων (πινάκων με μία στήλη) με στοιχεία το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.3 ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός Αγαπητοί μαθητές. αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην ύλη της Άλγεβρας Α Λυκείου, που είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' τάξης Γενικού Λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' τάξης Γενικού Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ Α' τάξης Γενικού Λυκείου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος Παπασταυρίδης Σταύρος Πολύζος Γεώργιος Σβέρκος Ανδρέας ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας

Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας Σηµειώσεις Γραµµικής Άλγεβρας Κεφάλαιο Συστήµατα Γραµµικών Εξισώσεων και Πίνακες Εισαγωγή στα Συστήµατα Γραµµικών Εξισώσεων Η µελέτη των συστηµάτων γραµµικών εξισώσεων και των λύσεών τους είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Φώτης Κουνάδης Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2007 Σειρά:

Διαβάστε περισσότερα

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο)

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) ΑΘΗΝΑ 2006 Σημείωμα Συνέταξα αυτές τις σημειώσεις, προς χάριν των μαθητών μου, το σχολικό έτος 1998-1999 όταν δίδασκα στο

Διαβάστε περισσότερα

= (1, 0,1, 0) είναι γραµµικά ανεξάρτητα

= (1, 0,1, 0) είναι γραµµικά ανεξάρτητα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα α) (µ) Θεωρούµε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 7 Ιουλίου 3 (διάρκεια: 3 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

ιανύσµατα στον 2-διάστατο και στον 3-διάστατο χώρο

ιανύσµατα στον 2-διάστατο και στον 3-διάστατο χώρο Κεφάλαιο 3 ιανύσµατα στον -διάστατο και στον 3-διάστατο χώρο 3.1 Εισαγωγή στα ιανύσµατα (Γεωµετρική) Πολλές ϕυσικές ποσότητες, όπως το εµβαδόν, το µήκος, η µάζα και η ϑερµοκρασία, περιγράφονται πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες έννοιες, οι οποίες ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με τους διανυσματικούς χώρους, όμως θα χρησιμοποιηθούν αρκετά κατά τη μελέτη τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B 151 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Τάξη - B Λυκείου 15 Α. Αν α, β, γ ακέραιοι ώστε α/β και α/γ, να δείξετε ότι α/(β + γ). Μονάδες 13 Β. α. Δώστε τον ορισμό της παραβολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ LU, QR και SVD

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ LU, QR και SVD ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ LU, QR και SVD Εισαγωγή To παρόν κεφάλαιο χωρίζεται σε μέρη. Στο (Α), μεταξύ άλλων, εξηγούμε γιατί μας ενδιαφέρει η λεγόμενη ανάλυση σε παράγοντες ειδικούς πίνακες (decompositio)

Διαβάστε περισσότερα