Τι νεότερο στο εργαστήριο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τι νεότερο στο εργαστήριο"

Transcript

1 Τι νεότερο στο εργαστήριο Λεμονιά Σκούρα Επίκουρη Καθηγήτρια, Μικροβιολογικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ

2 2014: HIV/AIDS 30ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

3

4 2014: HIV/AIDS Επιδημιολογία 35.0 εκατομμύρια HIV θετικά άτομα σε παγκόσμια κλίμακα (2013) Μείωση HIV λοιμώξεων, όχι παντού Μεγαλύτερη μέχρι τώρα μείωση των HIV λοιμώξεων στα παιδιά Global update on the health sector response to HIV, 2014 World Health Organization 2014

5 2014: HIV/AIDS Παθογένεση Δυσλειτουργία ανοσιακού συστήματος δραματική πτώση CD4 Tκυττάρων ολικού πληθυσμού και υποπληθυσμών (ΤΗ17 και Τ κυττάρων που σχετίζονται με βλενογόννους) Ανοσιακή ενεργοποίηση

6 2014: HIV/AIDS Πρόληψη Θεραπεία ως πρόληψη Εμβόλια Εκρίζωση Ασθενής Βερολίνου, ασθενείς VISCONTI, μωρό Μισισιπή

7

8 Τι νεότερο στο εργαστήριο Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες και δεδομένα (διάγνωση και παρακολούθηση) στο εργαστήριο Νεότερες τεχνολογίες

9 Διάγνωση

10 Κατευθυντήριες οδηγίες

11 Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection: Updated Recommendations Published June 27, 2014

12

13

14

15 Στρατηγική στη διάγνωση της HIV λοίμωξης σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά μεγαλύτερα των 18 μηνών Πρώτος έλεγχος ELISA 4 ης γενιάς Επιβεβαιωτική δοκιμασία Western blot μοριακές τεχνικές HIV-1 RNA: «επικουρικά»στα διαγνωστικά προβλήματα των ορολογικών μεθόδωνκαι διαγνωστική χρησιμότητα στην οξεία HIVλοίμωξη σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά μεγαλύτερα των 18 μηνών

16 Εργαστηριακή διάγνωση της HIV λοίμωξης για ενήλικες, εφήβους και παιδιά μεγαλύτερα των 18 μηνών (αλγόριθμος 1) 1 η αιμοληψία/ 4 ης γενιάς ELISA + - WB Νέο δείγμα αίματος Απουσία HIV λοίμωξης, εκτός αν υπάρχει έκθεση τις προηγούμενες 6 βδομάδες Αμφίβολο Επανάληψη εξέτασης σε νέο δείγμα αίματος σε κέντρα αναφοράς Αμφίβολο + - Λοίμωξη Διερεύνηση Μοριακή, HIV-2, επανεξέταση σε 2 βδομάδες Αμφίβολο Επιβεβαιωτικός ή μοριακός έλεγχος

17 Εργαστηριακή διάγνωση της HIV λοίμωξηςμε χρήση ταχειών δοκιμασιών ανίχνευσης ταχεία δοκιμασία + - αιμοληψία/ 4 ης γενιάς ELISA Απουσία HIV λοίμωξης, εκτός αν υπάρχει έκθεση τους προηγούμενους 3 μήνες + - Επιβεβαιωτικός έλεγχος Ακολουθεί 2 η EIAένα μήνα μετά και εφαρμόζεται από την αρχή ο αλγόριθμος 1 Μοριακή

18 Προβληματισμοί στους προτεινόμενους αλγόριθμους Πλεονεκτήματα προτεινόμενου από το CDC αλγόριθμο πρώιμη ανίχνευση HIV-1 αντισωμάτων λιγότερα αμφίβολα αποτελέσματα ταυτοποίηση HIV-2 χρόνος, κόστος

19 Εξέταση στο σπίτι Global update on the health sector response to HIV, 2014 World Health Organization 2014

20 Παρακολούθηση HIV λοίμωξης

21

22 Ιικόφορτίο Α: strong support Ia: Evidence from 1 RCTs published in the peer reviewed literature

23 Μέθοδοι ιικού φορτίου 1 ης γενιάς 400cps 2 ης γενιάς 50cps (Roche Amplicor v1.5, Bayer bdna v3) 3 ης γενιάς 20cps, 40cps, 45 cps + ποιοτική ανίχνευση RNA κάτω από τα αυτά όρια (Roche Taqman v1/v2, Abbott Real Time, Quiagen Artus HIV )

24 Αξιολόγηση ιικού φορτίου (μέθοδοι 3 ης γενιάς) Αποκλίσεις μεταξύ των μεθόδων στα χαμηλά ιικά φορτία Απαραίτητη η συνεργασία εργαστηρίου-κλινικής Επιλογή μεθόδου, διαχείριση δείγματος, ερμηνεία αποτελέσματος

25 Αξιολόγηση ιικού φορτίου (μέθοδοι 3 ης γενιάς) Ανίχνευση HIV-RNA 10-50cps προβλέπει rebound ιικού φορτίου >50 και> 400cps Ενδεικτική της συνεχούς αναπαραγωγής του ιού σε ασθενείς με χαμηλού βαθμού ιαιμία <50 cps Στη διάρκεια της μακρόχρονης θεραπείας, ανιχνεύσιμο HIV-RNA 3cps με την εφαρμογή ερευνητικών μεθόδων (Research assays) Δεν ανιχνεύεται με συνήθεις 3 ης γενιάς μεθόδους Δε συσχετίζεται με κίνδυνο rebound

26 Αξιολόγηση ιικού φορτίου (μέθοδοι 3 ης γενιάς) Περαιτέρω μελέτες για τη διαχείριση ατόμων με χαμηλού βαθμού ιαιμία Ιικό φορτίο <50cp υπογραμμίζει ανάγκη παρακολούθησης

27 C: Limited support

28 B: Moderate support III: Recommendation based on the panel s analysis of the accumulated available evidence Α: strong support IIa: Evidence from non-rcts, cohort, or case-control studies published in the peer-reviewed literature

29 Αντοχή

30

31 Προσδιορισμός αντοχής στοεργαστήριο All newly diagnosed patients should have reverse transcriptaseand protease resistance performed as soon as possible after diagnosis and before initiation Routine integrasegenotyping is not generallyrecommended but should be considered if there is widespreaduse of this drug class and a lack of surveillance data for primary integrase resistance

32 Αντοχή Αναστολείς ιντεγκράσης Διακοπή ΝΝRTI Χαμηλού βαθμού Ιαιμία

33 Αναστολείς ιντεγκράσης Raltegravir (2008) Elvitegravir (2014, STR) Dolutegravir(2014)

34 ICAAC 2014

35 Αντοχήστους αναστολείς ιντεγκράσης ICAAC 2014

36

37 Προσδιορισμός αντοχής σειαιμίαχαμηλού βαθμού Clinical Infectious Diseases 2014;58(8):

38 Τροπισμός

39 Προσδιορισμός τροπισμού

40 Μέθοδοι προσδιορισμού τροπισμού Φαινοτυπικές Γονοτυπικές Αλληλούχιση (sequencing)τηςv3 περιοχής και πρόβλεψη φαινοτύπου με τη χρήση αλγορίθμων Υψηλή ειδικότητα, χαμηλή ευαισθησία Τελευταία δεδομένα υποστηρίζουν τη χρήση γονοτυπικού ελέγχου

41 MODERN: Maraviroc QD + Darunavir/RTV as First-line ART Randomized, double-blind, international phase III trial Primary endpoint: HIV-RNA < 50 c/mlat Wk 48 Randomization of pts with CCR5-tropic HIV Wk 48 primary analysis 797 Treatment-naive HIV-infected patients Phenotypic tropism assay Genotypic tropism assay MVC 150 mg QD + DRV/RTV QD TDF/FTC QD+DRV/RTV QD MVC 150 mg QD + DRV/RTV QD TDF/FTC QD+DRV/RTV QD Stellbrink HJ, et al. AIDS Abstract MOAB0101.

42 MODERN: MVC QD + DRV/RTV Not Noninferior to TDF/FTC + DRV/RTV 100 TDF/FTC + DRV/RTV (n = 401) 86.8% Pts With HIV-1 RNA < 50 copies/ml [1] Adjusted treatment difference: -9.5% (95%% CI: -14.8% to -4.2%) 77.3% 0 BL MVC + DRV/RTV (n = 396) Similar rates of HIV-1 RNA suppression at Wk 48 by screening assay type Assay Type MVC + DRV/RTV (n = 396) TDF/FTC + DRV/RTV (n = 401) Phenotypic Genotypic Δ (95% CI) 6.9% (-1.3% to 15%) Wk HARNESS: suppressed pts switched from any ART to ATV/RTV + RAL had higher rates of virologic rebound vs those switched to ATV/RTV + TDF/FTC [2] 1. Stellbrink HJ, et al. AIDS 2014 Graphic used with permission. Abstract MOAB van Lunzen J, et al. AIDS Abstract LBPE19. NR

43 Παρακολούθηση ξενιστή

44 Ανοσολογική παρακολούθηση στην HIV λοίμωξη Εφαρμογή της ΚυτταρομετρίαςΡοής Ανοσοφαινότυποςκυττάρων ανοσιακούσυστήματος Λειτουργία κυττάρων ανοσιακού συστήματος Ποσοτικοποίηση και χαρακτηρισμός των αντιγονοειδικών T κυττάρων

45 CD4/CD8

46 Τregs στην HIV λοίμωξη Ανιχνεύονται στο περιφερικό αίμα, βλεννογόνους και λεμφικό ιστό Καταστέλλουν τις αντιγονοειδικές T κυτταρικές αποκρίσεις και ελαττώνουν την ανοσιακή ενεργοποίηση Potential roles for Tregs in the natural history of HIV infection. Chevalier M F, and Weiss L Blood 2013;121: by American Society of Hematology

47

48 Β λεμφοκύτταρα

49 Β κύτταρα στην HIV λοίμωξη MoirS, CROI 2014

50 «Εξαντλημένα» Β κύτταρα CD19+CD20 high CD21 low CD27- Φτωχή δυνατότητα πολλαπλασιασμού σε απάντηση στο αντιγόνο

51 Βιοδείκτες ανοσιακής ενεργοποίησης

52 Βιοδείκτες ανοσιακής ενεργοποίησης

53

54 Τι νεότερο στο εργαστήριο Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες και δεδομένα (διάγνωση και παρακολούθηση) στο εργαστήριο Νεότερες τεχνολογίες Next-generation sequencing (NGS) Cytokinomics

55 Νεότερεςμέθοδοι αλληλούχισης

56 Μέθοδοι αλληλούχισης ιικού γονιδιώματος συμβατική αλληλούχιση Population, (Sanger) sequencing αλληλούχιση νέας γενιάς Νext-generation (deep) sequencing

57

58 Sequencing Evolution 2008 Rooms of sample prep robots to fragment, clone, grow, preps, seq uence, clean-up 100 sequencers Dozens lab staff 96 lanes x 600 bp 60,000 bp/run 1.2M bases/day/instrument $1-2M for 1Gb raw data 1 Lab Bench 1 Sequencer 1 Guy (with sideburns) >200 M templates x 100 b x 2 50 Gb/run 5 Gb/day per instrument $400 for 1Gb raw data

59

60 NGs και HIV λοίμωξη Search in PubMed March 27th, 2014 using HIV, deep sequencing, pyrosequencing, epidemiology, quasispecies, pathogenesis, transmission, drug resistance, tropism, and/or vaccines as keywords M.E. Quiñones-Mateuet al. / Journal of ClinicalVirology61 (2014) 9 19

61 NGs και HIV λοίμωξη Χαρακτηρισμός νέων ανασυνδυασμένων τύπων Bruselles A, AIDS Res Hum Retroviruses 2009;25: Ανίχνευση και χαρακτηρισμός επιλοίμωξης(superinfection events) Redd AD,. Lancet Infect Dis 2013;13:622 8 Προσδιορισμός τροπισμού Αντοχή στα αντιρετροϊκα

62 Η συμβατική αλληλούχιση(standard Population-based Sequencing )δεν ανιχνεύει τα στελέχη που βρίσκονται σε χαμηλό ποσοστό (Minority- Variants)

63 NGs και HIV λοίμωξη Εφαρμογές στην κλινική πράξη διάγνωση της HIV λοίμωξης (baseline) NNRTIs ανίχνευση ΜVs συμβάλλει στην πρόβλεψη αποτυχίας, «διχογνωμία» NRTIs, PIs, integrase inhibitors: ανίχνευση ΜVs δε συμβάλλει στην πρόβλεψη αποτυχίας ιολογική αποτυχία Περιορισμένα δεδομένα στην ιολογική αποτυχία

64

65 Bulk vssensitive Genotyping for Detection of Transmitted Drug Resistance Re-examination of 1070 de-identified samples in CDC Variant Atypical Resistance HIV Surveillance database of ART-naive pts in Use of sensitive testing increased total prevalence of transmitted resistance from 7.9% to 13.6% (P<.0001) Analysis of 5 mutations as sentinel markers of transmitted resistance Specimens (%) n = 0 P< P< K65R Y181C M184V M41L K103N Li J, et al. CROI Abstract 87. P<.0001 Bulk Sensitive 1.4 Transmitted Resistance Mutations

66

67

68 Cytokinomics Cytometric bead array (CBA) Ανάλυση πολλών κυτταροκινών ταυτόχρονα( 30) Πολλαπλές ELISA στον ίδιο χρόνο με ΚΡ

69

70 Προοπτικές Μεγάλη πρόκλησητο κόστος και ο έλεγχος επιδημίας στις χώρες με χαμηλό εισόδημα

71

72

73 Point-of-Care Management

74 Σας ευχαριστώ