Μη Αρτηριακή Πνευμονική Υπέρταση. Ηρακλής Τσαγκάρης Λέκτορας Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Αττικό Νοσοκομείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μη Αρτηριακή Πνευμονική Υπέρταση. Ηρακλής Τσαγκάρης Λέκτορας Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Αττικό Νοσοκομείο"

Transcript

1 Μη Αρτηριακή Πνευμονική Υπέρταση Ηρακλής Τσαγκάρης Λέκτορας Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Αττικό Νοσοκομείο

2 Outline PH group III (respiratory diseases) PH group IV (CTEPH) PH group V (multifactorial, and expanding )

3

4 Updated PH clinical classification Dana Point Pulmonary arterial hypertension (PAH) 2. Pulmonary hypertension owing to left heart disease 3. Pulmonary hypertension owing to lung diseases and/or hypoxia 4. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension 5. Pulmonary hypertension with unclear multifactorial mechanisms Simonneau G et al. JACC 2009;54(Suppl):S43

5

6 New classification The primary modification in this group was to add a category of lung disease characterized by a mixed obstructive and restrictive pattern. This new subgroup includes chronic bronchiectasis, cystic fibrosis, and a newly identified syndrome characterized by the combination of pulmonary fibrosis, mainly of the lower zones of the lung, and emphysema, mainly of the upper zones of the lung.

7 Πνευμονοπάθεια και PH: Μηχανισμοί Υποξική αγγειοσύσπαση Μείωση της πνευμονικής αγγειακής κοίτης Αύξηση της καρδιακής παροχής και της γλοιότητας του αίματος

8 Χρόνια υποξία: Πειραματικό μοντέλο δημιουργίας PH Down regulation of endothelial NO synthase Decreased release of NO Chen, JAP, 1995 Down regulation of voltage gated K channels Increased intracellular free Calcium and smooth muscle contraction Neomuscularization of the arteriole, intimal thickening and medial hypertrophy

9 Hypoxia induced remodeling Stenmark, Cirk Res, 2006

10 Hypoxia induced remodeling Stenmark, Cirk Res, 2006

11 Stenmark, Cirk Res, 2006

12 Upregulated/(downregulated)

13

14 RV failure and respiratory disease The fact that these patients are clinically failing may indicate that it is not the severity of the pulmonary hypertension but the degree of hypoxemia that is determining their clinical symptomatology.

15 RV failure and respiratory disease When RV failure occurs at this level of pulmonary hypertension, it is probable that the RV in these patients is adversely affected by the hypoxemia and behaves more like an ischemic RV than a pressure loaded RV.

16 RV failure and respiratory disease Ischemic RV Pressure-loaded RV PAH specific treatment Further hypoxemia

17 ιαγνωστική προσέγγιση της PH στις χρόνιες πνευμονοπάθειες Η μη επεμβατική διερεύνηση θα πρέπει να περιλαμβάνει ιαθωρακική doppler ηχωκαρδιογραφία Μέτρηση BNP ή NT-pro-BNP οκιμασίες αναπνευστικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανόμενης και της διαχυτικής ικανότητας Σπινθηρογράφημα αερισμού αιμάτωσης/ CT αγγειογραφία Νυχτερινή οξυμετρία

18 Αν η μη επεμβατική διερεύνηση συνηγορεί υπέρ PH, ο δεξιός καρδιακός καθετηριασμός, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμασίας αγγειοδραστικότητας, επιβεβαιώνει τη διάγνωση.

19 The accuracy of Doppler Echocardiography in assessing systolic PAP AJRCCM, 2003

20 H σημασία της υπερηχωγραφίας στην εκτίμηση της συστολικής PAP σε ασθενείς με χρόνια πνευμονοπάθεια Swanson, Med Sci Monit, 2008 (r=0.66; p<0.0001) Arcasoy, AJRCCM, 2003

21 Arcasoy, AJRCCM, 2003

22 H σημασία της υπερηχωγραφίας Doppler στην εκτίμηση της συστολικής PAP σε ασθενείς με χρόνια πνευμονοπάθεια Over/underestimation:>10mmHg discrepancy between Dopper Echo and Right Heart Cath Arcasoy, AJRCCM, 2003

23 Νατριουρητικά πεπτίδια 176 consecutive patients with various pulmonary diseases. Elevated BNP concentrations identified significant pulmonary hypertension (mpap>35 mm Hg) with a sensitivity of 0.85 and specificity of 0.88 and predicted mortality. Ability of different parameters to predict survival in chronic lung disease. Leuchte, AJRCCM, 2006

24 Νατριουρητικά πεπτίδια Leuchte, AJRCCM, 2006

25

26 COPD and Pulmonary Hypertension Retrospective study of 215 COPD patients 7.4% of patients with pulmonary hypertension out of proportion PAPm (mm Hg) FEV 1 (% pred.) Thabut G et al. Chest. 2005;127:

27 Survival of patients with COPD and no other detectable cause of pulmonary hypertension Chaouat, Chest, 2005

28 Primary outcome: 6 min walking distance

29 Placebo Bosentan 331 ±116m 331 ± 123m 339 ±81m 329 ± 94m p=0.100

30

31 Περιορισμοί 1. Έλλειψη Δεξιού Καρδιακού Καθετηριασμού 2. Ήπια Πνευμονική Υπέρταση 3.Outcome: 6 min walking distance (???)

32

33 Παρεγχυματική και αγγειακή αναδιαμόρφωση (remodelling): κοινοί μηχανισμοί Behr, ERJ, 2008

34 Επιπολασμός PH, επίπτωση και κλινικά χαρακτηριστικά σε ασθενείς με ILD

35 H πνευμονική υπέρταση έχει σημαντική επίδραση στην ικανότητα άσκησης και στη δύσπνοια των ασθενών με ILD Glaser, Resp Med, 2008

36 Treatment In patients with CTEPH lifelong anticoagulation is indicated ESC/ERS guidelines, 2009

37 Θα βάζατε φίλτρο πριν την ΠΕΑ? Hoeper, Circulation, 2006

38 Referral Once perfusion scanning and/or CT angiography show signs compatible with CTEPH, the patient should be referred to a centre with expertise in surgical pulmonary endarterectomy ESC/ERS guidelines, 2009

39 Treatment Surgical pulmonary endarterectomy is the recommended treatment for patients with CTEPH ESC/ERS guidelines, 2009

40 Pulmonary endarterectomy The selection of patients for surgery should be based on the extent and location of the organized thrombi, on the degree of PH, and on the presence of co morbidities. ESC/ERS guidelines, 2009

41 Pulmonary EndArterectomy PEA The best outcomes at present are associated with: surgeon and center experience; concordance between PVR and anatomic disease; pre operative PVR < 1,000 to 1,200 dynes/s/cm 5 ; absence of select comorbidities (e.g., splenectomy, ventriculoatrial shunts); post operative PVR < 500 dynes/cm/s 5.

42 Post PEA Benefits of surgery may not be immediate: full benefits may take 6 months. Before PEA Patients should be systematically followed up with hemodynamic reevaluation at 6 to 12 months after surgery because response may be partial or disease may recur. Post PEA

43

44 Functional class, measured at baseline and at postsurgical follow up, of the patients who survived at least 3 months after surgery. Condliffe, AJRCCM, 2008; 177:

45 Functional class, measured at baseline and postsurgical follow up, of the patients diagnosed with persistent pulmonary hypertension 3 months after surgery. Condliffe, AJRCCM, 2008; 177:

46 Post PEA Condliffe, AJRCCM, 2008; 177:

47 Γινόμαστε καλύτεροι? Surgically treated Non surgical disease Condliffe, AJRCCM, 2008; 177:

48 Tιαλλάζει? 2001/2 83% προστανοειδή 17% ERA Non surgical disease 2003> 11% 11% προστανοειδή 56% ERA 33% 33% Sildenafil Condliffe, AJRCCM, 2008; 177:

49 Medical therapy 1. PTE not possible due to significant distal disease. 2. High risk patients with extremely poor hemodynamics: therapeutic bridge to PTE. (NO DELAY) 3. Persistent PH after PTE (about 10% to 15%). 4. When surgery is contraindicated due to significant comorbidity.

50 Clinical Functional Right ventricle

51 Clinical status Stable and satisfactory Stable and not satisfactory Unstable and deteriorating Clinical response Adequate Inadequate Treatment Continuation Add on treatment?

52

53 BENEFiT: study design Prospective, double blind, randomised, placebocontrolled, multicentre study Screening Bosentan 62.5 mg bid Bosentan 125 mg bid Placebo Placebo 3 weeks 4 weeks 12 weeks Baseline randomisation 16 weeks

54 Bosentan reduced PVR Treatment effect: 32.5% (95% CL: 44.4, 18.1) % of baseline PVR at week 16 (geometric means) 110% 100% 90% 80% 70% 60% Treatment effect: 17.5% (95% CL: 27.0, 6.7) Placebo Bosentan n = 22 n = 20 n = 53 n = 55 Persistent/Recurrent Inoperable CTEPH PH

55 Change in 6MWD at week 16 Treatment effect: 11.5 m (95% CL: 39.6, 16.6) 15 Treatment effect: +8.8 m (95% CL: 22.5, 40.0) Change in 6MWD (m) at week n = 22 n = 21 n = 57 n = 55 Placebo Bosentan Persistent/Recurrent PH Inoperable CTEPH

56 Condliffe, AJRCCM, 2008

57 Take away messages Η πιθανότητα Πνευμονικής Υπέρτασης στα πλαίσια Χρόνιας Θρομβοεμβολικής Νόσου (CTΕPH) πρέπει να αποκλείεται σε κάθε ασθενή με παρατεταμένη ανεξήγητη δύσπνοια. Μόνο στο 1/3 των ασθενών με CTΕPH υπάρχει στο ιστορικό επεισόδιο Πνευμονικής Εμβολής, ενώ η νόσος χαρακτηρίζεται από μη ειδικά συμπτώματα.

58 Take away messages H πνευμονική ενδαρτηρεκτομή αποτελεί τη θεραπεία εκλογής στην υποομάδα των ασθενών με CTΕPH που πληρούν τα κριτήρια και οφείλει να γίνεται σε κέντρα με επαρκή εμπειρία. Η σωστή παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή των ασθενών με πνευμονική υπέρταση είναι ιδιαίτερης σημασίας για μία νόσο τέτoιας νοσηρότητας και θνητότητας και οφείλει να γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα.

59 Updated PH clinical classification Dana Point Pulmonary arterial hypertension (PAH) 2. Pulmonary hypertension owing to left heart disease 3. Pulmonary hypertension owing to lung diseases and/or hypoxia 4. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension 5. Pulmonary hypertension with unclear multifactorial mechanisms Simonneau G et al. JACC 2009;54(Suppl):S43

60

61

62 Στεροειδή και PH στη σαρκοείδωση

63

64

65

66

67 PH, sarcoidosis and survival

68 Σαρκοείδωση και PH Η θεραπεία της PH στο πλαίσιο αυτό είναι υποστηρικτική ΕΝ υπάρχει εγκεκριμένη ειδική θεραπεία (ΕΜΕΑ/FDA) για την αντιμετώπιση της PH που σχετίζεται με τη σαρκοείδωση

69 Ερωτήσεις?

70 PH και IPF mpap<17mmhg mpap>17mmhg Hamada, Chest, 2007

71 AJRCCM 2008

72 AJRCCM 2008

73 ALL IPF PATIENTS: time to disease progression or death AJRCCM 2008

74 IPF CONFIRMED BY SURGICAL LUNG BIOPSY AJRCCM 2008

75 Am J Cardiol, 2009

76 OSA and PH Am J Cardiol, 2009

77 OSA and PH and survival Am J Cardiol, 2009

78

79 JAP, 1987

80

81

82 Συμπεράσματα (1) Η PH επιπλέκει σημαντικό ποσοστό των χρονίων πνευμονοπαθειών Η παρουσία PH φαίνεται να επιβαρύνει την πρόγνωση σε πολλές χρόνιες πνευμονοπάθειες

83 Συμπεράσματα (2) Η θεραπεία της PH στο πλαίσιο αυτό είναι υποστηρικτική/ο2 ΕΝ υπάρχει εγκεκριμένη ειδική θεραπεία (ΕΜΕΑ/FDA) για την αντιμετώπιση της PH που σχετίζεται με τις χρόνιες πνευμονοπάθειες

84 Χρόνια Θρομβοεμβολική Νόσος Ηρακλής Τσαγκάρης Λέκτορας Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Αττικό Νοσοκομείο

85 Definition The diagnosis of CTEPH is based on the presence of pre capillary PH (mean PAP 25 mmhg, PWP 15 mmhg, PVR >2 Wood units) in patients with multiple chronic/organized occlusive thrombi/emboli in the elastic pulmonary arteries (main, lobar, segmental, subsegmental) ESC/ERS guidelines, 2009

86

87 Schistostomiasis 2004 Group (4)>PAH subcategory Thought to be embolic Histology is similar to PAH including plexiform lesions Multifactorial Eggs impaction (10%) Portal hypertension due to periportal fibrosis Local vascular inflammation

88 Παράγοντες κινδύνου Φλεβική θρομβοεμβολή πνευμονική εμβολή Αντιπηκτικό λύκου/παράγων VIII VA shunts για τον υδροκέφαλο Mη Ο ομάδα αίματος Σπληνεκτομή Κακοήθεια Υποθυρεοειδισμός/Θυρεοειδική υποκατάσταση

89 PE and CTEPH Pengo, NEJM, 2004

90 (A) Obstructions of small, elastic, subsegmental arteries not amenable to surgical treatment; (B) pulmonary arteriopathy in small muscular arteries and arterioles distal to nonobstructed elastic vessels (medial thickening, intimal proliferation, and plexiform and colander lesions are shown); (C) pulmonary arteriopathy in small muscular arteries and arterioles distal to obstructed large elastic vessels (virtually identical changes as in B). Mechanisms Gallie and Kim, PROCEEDINGS OF THE AMERICAN THORACIC SOCIETY, 2006

91 Pathogenesis Castaner, Radiographics, 2009

92 Epidemiology Condliffe, AJRCCM, 2008; 177:

93 Symptoms are nonspecific and are related to the development of pulmonary hypertension. The extent of vascular obstruction is a major determinant of the severity of pulmonary hypertension. In the majority of symptomatic patients, more than 40% of the pulmonary vascular bed is obstructed.

94

95 Perfusion scan A normal perfusion study or the presence of multiple, small, subsegmental defects make IPAH or another form of small vessel PH more likely, and one or more mismatched segmental or larger defects generally indicates CTEPH.

96 Perfusion defects Multiple mismatched defects are occasionaly seen in pulmonary veno occlusive disease, pulmonary capillary hemangiomatosis, fibrosing mediastinitis, pulmonary vasculitis, or pulmonary artery sarcoma.

97 CT or angiographic evidence of CTEPH includes pouching, webs, or bands with or without poststenotic dilatation, intimal irregularities, abrupt narrowing, or total occlusion. Pulmonary angiography has been the cornerstone of managing patients with CTEPH for many years and confirms the diagnosis and gives an indication of operability.

98 CTA The vascular signs include direct pulmonary artery signs (results of thrombus organization), signs due to pulmonary hypertension (results of the sustained increase in PVR), and signs due to systemic collateral supply (results of decreased pulmonary artery flow). The parenchymal signs include scars, a mosaic perfusion pattern, focal ground glass opacities, and bronchial dilatation.

99 CTA

100 CTA

101 CTA

102 CTA: mosaic

103 CTA: pulmonary artery sarcoma

104

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: SCOPUS Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: SCOPUS Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 25 ΤΕΥΧΟΣ/No 1 ΙΑΝΟΥΑρΙΟΣ/JANUARY - ΜΑΡΤΙΟΣ/MARCH 2012 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK

Διαβάστε περισσότερα

23rd International Meeting Cardiology Today

23rd International Meeting Cardiology Today 23rd International Meeting Cardiology Today 10-11 March 2012 Four Seasons Hotel Limassol - Cyprus Final Program & Abstracts Book Under the Patronage of: H.E. The President of the Republic of Cyprus, Mr.

Διαβάστε περισσότερα

24th International Meeting Cardiology Today. 5-6 April 2014 Hilton Park Hotel Nicosia, Cyprus. Final Program & Abstracts Book

24th International Meeting Cardiology Today. 5-6 April 2014 Hilton Park Hotel Nicosia, Cyprus. Final Program & Abstracts Book 24th International Meeting Cardiology Today 5-6 April 2014 Hilton Park Hotel Nicosia, Cyprus Final Program & Abstracts Book Organized by: Cyprus Society of Cardiology www.cycardio.com CME points will be

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης.

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Δ.Σκούτας Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ Αναστολείς DPPIV Οι αναστολείς των DPPIV ενισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί

Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί Χριστίνα Χρυσοχόου Επιµ Α, Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, ΙΓΝΑ Σακχαρώδης διαβήτης και υγεία Τον 1ον αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Γεωργία Γ. Πίτσιου,, MD, PhD Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ηκολπική μαρμαρυγή αποτελεί τη συχνότερη

Ηκολπική μαρμαρυγή αποτελεί τη συχνότερη ΑΡΘΡΟ ανασκοπησησ Η Αποφρακτική Υπνική Άπνοια ως Παράγοντας Κινδύνου για την Εμφάνιση Κολπικής Μαρμαρυγής ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Χ. ΜΠΑΚΑΙΜΗ ΘΩΜΑΣ Δ. ΚΩΤΣΗΣ Καρδιολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

13o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΜS.c, Ph.D ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ

13o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΜS.c, Ph.D ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ 13o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΜS.c, Ph.D ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ TBNA 19G TRUE CUT 13ΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. 18 ο. Πανελληνιο Συνεδριο Νοσηματων Θωρακοσ. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Ξενοδοχειο MAKEDONIA PALACE. Cited in Εmbase. and Google Scholar

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. 18 ο. Πανελληνιο Συνεδριο Νοσηματων Θωρακοσ. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Ξενοδοχειο MAKEDONIA PALACE. Cited in Εmbase. and Google Scholar ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 22 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ/SUPPLEMENT No 2 2009 PNEUMON VOL. 22 SUPPLEMENT No 2 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιεχόμενα Χαιρετισμός της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής 2 Διοικητικό Συμβούλιο I.V.S.A Θεσσαλονίκης Επιτροπές 3 Γενικές Πληροφορίες 4 Επιστημονικό Πρόγραμμα 7 Τόμος Περιλήψεων 11 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ορισμός διαγνωστική προσέγγιση διαχείριση

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ορισμός διαγνωστική προσέγγιση διαχείριση ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ορισμός διαγνωστική προσέγγιση διαχείριση Ελευθέριος Ζέρβας, Πνευμονολόγος Επιμελητής Α ΕΣΥ 7 η Πνευμονολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Conflict of interest (Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-IgE ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-IgE ΘΕΡΑΠΕΙΑ . ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-IgE ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ελευθέριος Ζέρβας Πνευμονολόγος, Επιμελητής A ΕΣΥ Συντονιστής Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ 7 η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Ποιες οι επίσημες ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42

Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 NEWSLETTER Έκδοση Απριλίου Μαΐου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 42 Αγαπητές-οι φίλες-οι, Στις σελίδες του 42 ου ηλεκτρονικού µας περιοδικού µπορείτε να περιηγηθείτε και να διαβάσετε τα ακόλουθα: ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis

Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis Ξ. Δερέκα: Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας 1 Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis Ξανθίππη E. Δερέκα Λέκτορας, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 25 No 3 July-September 2012 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 25 ΤΕΥΧΟΣ 3 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012 PNEUMON

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 25 No 3 July-September 2012 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 25 ΤΕΥΧΟΣ 3 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012 PNEUMON ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 25 ΤΕΥΧΟΣ/No 3 Ιούλιος/July - Σεπτέμβριος/September 2012 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ:

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHIATRIKI 25 (3), 2014 217. Pharmacoresistant partial-onset epilepsy misdiagnosed as panic disorder: A case report. Psychiatriki 2014, 25:217 221

PSYCHIATRIKI 25 (3), 2014 217. Pharmacoresistant partial-onset epilepsy misdiagnosed as panic disorder: A case report. Psychiatriki 2014, 25:217 221 PSYCHIATRIKI 25 (3), 2014 217 Case report Ενδιαφέρουσα περίπτωση Pharmacoresistant partial-onset epilepsy misdiagnosed as panic disorder: A case report S.S. Papacostas, 1 P. Myrianthopoulou, 1 S. Georgiades,

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο. 1 ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο. Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης. Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού. 21-23 Οκτωβρίου 2011

12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο. 1 ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο. Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης. Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού. 21-23 Οκτωβρίου 2011 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Life is Short, Art Long Hippocrates, Aphorism 1 ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο Αποκατάστασης Κακώσεων Νωτιαίου

Διαβάστε περισσότερα

kkkrr Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις

kkkrr Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις kkkrr Περιεγχειρητική διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επεμβατικές πράξεις Ε. Αρναούτογλου Αν. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Grigoris VENETIS, Ekaterini-Pinelopi TRIANTAFYLLIDOU, Chrisa PAPADELI, Nikolaos LAZARIDIS

Grigoris VENETIS, Ekaterini-Pinelopi TRIANTAFYLLIDOU, Chrisa PAPADELI, Nikolaos LAZARIDIS Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 1, 15-24 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 1, 15-24 15 H χειρουργική αντιμετώπιση στη δυσλειτουργία της κροταφογναθικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για το ηπατονεφρικό σύνδρομο

Σύγχρονες απόψεις για το ηπατονεφρικό σύνδρομο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(3):323-335 Σύγχρονες απόψεις για το ηπατονεφρικό σύνδρομο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Oι ανταγωνιστές υποδοχέων ενδοθηλίνης (ΑΥΕ) στην αρτηριακή υπέρταση και τη χρόνια νεφρική νόσο

Oι ανταγωνιστές υποδοχέων ενδοθηλίνης (ΑΥΕ) στην αρτηριακή υπέρταση και τη χρόνια νεφρική νόσο Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 3: 204-213, 2013 ανασκoπηση Oι ανταγωνιστές υποδοχέων ενδοθηλίνης (ΑΥΕ) στην αρτηριακή υπέρταση και τη χρόνια νεφρική νόσο Θ. Γκιουρτζής 1 Α. Δημακοπούλου 1 Κ. Αβρανάς 1 Κ. Ιμπριάλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ E-POSTERS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ E-POSTERS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS E-POSTERS 01 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΘΕΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΣ EX-PRESS. Η DS-XPRESS ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κοζομπόλης Β., Κωνσταντινίδης Ά., Αρβανίτης Μ., Λαμπίρης Γ. Παν/κή Οφθαλμολογική Κλινική Π.Ν. Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

New insights into the mechanisms of bisphosphonates action

New insights into the mechanisms of bisphosphonates action Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 3, 157-166 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 3, 157-166 157 Μηχανισμοί δράσης των διφωσφονικών αλάτων: νεότερα

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτική υπνική άπνοια και υπέρταση: μία αναθεωρημένη προσέγγιση της συσχέτισης και της θεραπείας*

Αποφρακτική υπνική άπνοια και υπέρταση: μία αναθεωρημένη προσέγγιση της συσχέτισης και της θεραπείας* Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 2: 100-111, 2013 ανασκoπηση Αποφρακτική υπνική άπνοια και υπέρταση: μία αναθεωρημένη προσέγγιση της συσχέτισης και της θεραπείας* Α. Κασιακόγιας Κ. Τσιούφης Δ. Αραγιάννης Ι. Μπαφάκης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα

Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα Άρθρο Ανασκόπησης Μελέτη Ισχαιμίας και Βιωσιμότητας Μυοκαρδίου με Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς. Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα Μαυρογενη Σοφια, Μπρατης Κωνσταντινος, Κολοβου Γενοβεφα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημική υποτροπή σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη:

Βιοχημική υποτροπή σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη: Βιοχημική υποτροπή σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη: Θα νικήσουμε τον καρκίνο, θα χάσουμε τον ασθενή! Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Επιθετικοί θεραπευτικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες

Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες 174 Ανασκόπηση Αποφρακτικό Σύνδρομο Απνοιών- Υποπνοιών κατά τον Ύπνο (Σ.Α.Υ.Υ.): Επιδημιολογία-συμπτώματα-συνέπειες Ειρήνη Αυλωνίτου 1 Μάριος Κούγιας 1, 2 Φώτης Καψιμάλης 3 Γεώργιος Βαρουχάκης 3 Μίλτος

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν θέση τα LAMA στη θεραπεία του άσθματος ; OXI. Κωνσταντίνος Πορπόδης Πνευμονολόγος

Έχουν θέση τα LAMA στη θεραπεία του άσθματος ; OXI. Κωνσταντίνος Πορπόδης Πνευμονολόγος Έχουν θέση τα LAMA στη θεραπεία του άσθματος ; OXI Κωνσταντίνος Πορπόδης Πνευμονολόγος Ιστορική Αναδρομή Εισαγωγή στη Δυτική ιατρική στις αρχές του 18 ου αιώνα Φάρμακα πρώτης γραμμής για αντιμετώπιση άσθματος

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Καρδιακή Ανεπάρκεια

Νόσημα: Καρδιακή Ανεπάρκεια «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Καρδιακή Ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα