VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem"

Transcript

1 Montāžas un servisa instrukcija apkures tehnikas speciālistiem VIESMANN Vitodens 200-W Tips B2HA, B2KA, 3,2 35 kw Pie sienas stiprināms gāzes kondensācijas katls Dabasgāzes un sašķidrinātās gāzes modelis Norādījumus par derīgumu skat. pēdējā lpp. VITODENS 200-W 4/2013 Lūdzu uzglabāt!

2 Drošības norādījumi Drošības norādes 2 Lūdzu precīzi ievērot šos drošības norādījumus, lai novērstu briesmu un zaudējumu draudus cilvēkiem un materiālajām vērtībām. Drošības norādījumu paskaidrojumi Bīstamība Šī zīme brīdina par iespējamiem kaitējumiem cilvēkiem.! Uzmanību Šī zīme brīdina par materiālajiem zaudējumiem un kaitējumiem apkārtējai videi. Norādījums! Dati ar vārdu "norādījums" satur papildus informāciju. Mērķauditorija Šī pamācība paredzēta tikai pilnvarotiem speciālistiem. Gāzes instalācijas darbus drīkst veikt tikai montieri, kuriem ir atbildīgā gāzes apgādes uzņēmuma atļauja. Elektroinstalācijas darbus drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti elektriķi. Iekārtas lietošanas uzsākšanu jāveic iekārtas ierīkotājam vai viņa nozīmētam speciālistam. Priekšraksti Strādājot ievērot: likumā noteiktos negadījumu novēršanas priekšrakstus, likumā noteiktos apkārtējās vides aizsardzības priekšrakstus, profesionālo apvienību izveidotos noteikumus, DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF un VDE attiecīgos drošības noteikumus a ÖNORM, EN, ÖVGW-TR(gāzes iekārtām), ÖVGW-TRF un ÖVE c SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF un EKAS Direktīvu Nr. 1942: sašķidrinātā gāze, 2. daļa Kas jādara, sajūtot gāzes smaku Bīstamība Izplūdusi gāze var izraisīt eksploziju, tādējādi radot smagus ievainojumus. Nesmēķēt! Novērst atklātas uguns un dzirksteļu veidošanos. Nekādā gadījumā nespiest elektriskā apgaismojuma un elektroierīču slēdžus. Aizvērt gāzes noslēgkrānu. Atvērt logus un durvis. Izvest cilvēkus no bīstamās zonas. Paziņot gāzes un elektroapgādes uzņēmumiem, atrodoties ārpus ēkas. No drošas vietas (atrodoties ārpus ēkas) pārtraukt strāvas padevi ēkai. Rīcība, sajūtot izplūdes gāzu smaku Bīstamība Izplūdes gāzes var izraisīt dzīvībai bīstamu saindēšanos. Izslēgt apkures iekārtu. Izvēdināt iekārtas atrašanās telpu. Aizvērt dzīvojamo telpu durvis. Dūmgāzu sistēmas un degšanas gaiss Pārliecināties, ka dūmgāzu sistēmas ir brīvas un tās nevar aizvērt, piem., ar kondensāta ūdens uzkrāšanos vai ar ārēju ietekmi. Nodrošināt pietiekamu apgādi ar degšanas gaisu. Instruēt iekārtas lietotāju, ka nevar veikt nekādas izmaiņas konstruktīvajos apstākļos (piem., cauruļu instalācija, apšuvumi vai sadalošās sienas). Bīstamība Nehermētiskas vai nosprostojušās dūmgāzu sistēmas vai nepietiekama degšanas gaisa padeve izraisa dzīvībai bīstamu saindēšanos ar dūmgāzu oglekļamonoksīdu. Pārliecināties par noteikumiem atbilstošu dūmgāzu sistēmas darbību. Atveres degšanas gaisa padevei nedrīkst būt aizveramas. Izmantotā gaisa, atgāzes iekārtas Ekspluatējot iekārtas ar izmantotā gaisa izvadīšanu brīvā dabā (tvaika nosūcējiem, izmantotā gaisa iekārtām, kondicionieriem) ar nosūkšanu var rasties minimālais spiediens. Vienlaicīgi darbinot apkures katlu, var veidoties atgāzu atpakaļplūsma. Bīstamība Vienlaicīga apkures katla ekspluatēšana ar iekārtām ar izmantotā gaisa izvadīšanu ārā ar atgāzu atpakaļplūsmu var izraisīt dzīvībai bīstamu saindēšanos. Uzmontēt fiksācijas slēgumu vai ar piemērotiem pasākumiem nodrošināt pietiekamu degšanas gaisa padevi. Darbs ar iekārtu Ja par kurināmo tiek izmantota gāze, jāaizver gāzes noslēgšanas krāns, un tas jānodrošina pret nejaušu atvēršanu. Atslēgt iekārtas spriegumu (piem., ar atsevišķu drošinātāju vai ar centrālo slēdzi) un uzraudzīt, lai tā ir bez sprieguma. Nodrošināt iekārtu pret ieslēgšanu.

3 Drošības norādījumi Drošības norādes (Turpinājums)! Uzmanību Elektrostatiskās izlādes rezultātā var tikt bojāti elektroniskie mezgli. Pirms darba pieskarties sazemētiem objektiem, piem., apkures vai ūdens caurulēm, lai novadītu statisko uzlādi. Remontdarbi! Uzmanību Veicot remontdarbus detaļām, kuras pilda ar drošības tehniku saistītas funkcijas, pazeminās iekārtas ekspluatācijas drošība. Bojātas detaļas ir jānomaina, izmantojot Viessmann oriģinālās rezerves daļas. Papildu komponenti, rezerves daļas un dilstošas detaļas Uzmanību! Rezerves daļas un dilstošas detaļas, kas nav pārbaudītas ar iekārtu, var negatīvi ietekmēt tās darbību. Neatļautu komponentu montāža, kā arī neatļautu izmaiņu un pārbūvju veikšana var negatīvi ietekmēt iekārtas ekspluatācijas drošību un samazināt garantijas apjomu. Nomaiņai izmantot tikai oriģinālās Viessmann rezerves daļas vai rezerves daļas, kuru izmantošanu Viessmann ir akceptējis. 3

4 Satura rādītājs Satura rādītājs 1. Montāžas sagatavošana Izmantošana saskaņā ar noteikumiem... 7 Informācija par izstrādājumu... 7 Vitodens 200-W, tips B2HA, B2KA... 7 Sagatavošanās montāžai... 8 Aukstā ūdens instalācija... 9 Hidrauliskā trieciena slāpētājs Montāžas gaita Apkures katla uzstādīšana un pieslēgumu montāža Pieslēgumu montāža Dūmgāzu pieslēgums Kondensācijas ūdens pieslēgums Gāzes pieslēgums Vadības ierīces korpusa atvēršana Elektrības pieslēgumi Āra temperatūras sensors! Ārējais pieprasījums, izmantojot slēgkontaktu Ārējais pieprasījums, izmantojot 0 10 V ieeju Ārējā bloķēšana, izmantojot slēgkontaktu Papildaprīkojuma elektrotīkla pieslēgums, izmantojot spraudni lh (230 V ~) Tīkla pieslēgums fö Pieslēguma vadu izvietošana Vadības ierīces korpusa aizvēršana un vadības bloka ievietošana Priekšējās plātnes montāža Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope Darba etapi pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude un apkope Kodējums Nr kodēšanas līmeņa atvēršana displejā Kodēšanas 1. līmeņa atvēršana Vispārīgi /1. grupa Kodējumi Katls /2. grupa Kodējumi Karstais ūdens /3. grupa Kodējumi Saules kolektoru sistēma /4. grupa Apkures loks... /5. grupa Kodējumi Kodējums Nr kodēšanas līmeņa atvēršana displejā Kodēšanas 2. līmeņa atvēršana Vispārīgi /1. grupa Kodējumi Katls /2. grupa Kodējumi Karstais ūdens /3. grupa Kodējumi Saules kolektoru sistēma /4. grupa Kodējumi Apkures loks... /5. grupa Kodējumi Diagnostika un apkopes ziņojumu nolasīšana Apkopes izvēlnes Diagnostika Darbības dati Īsais nolasījums Izeju pārbaude (izpildītāja tests)... 78

5 Satura rādītājs Satura rādītājs 7. Traucējumu novēršana Traucējuma indikācija No laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce Paaugstinātas temperatūras režīma vadības ierīce Traucējumu kodi Uzturēšana darba kārtībā Āra temperatūras devēja pārbaude Katla temperatūras sensora, tvertnes temperatūras sensora vai hidr. atdalītāja turpgaitas temperatūras sensora pārbaude Izejas temperatūras sensora vai komforta sensora pārbaude (tikai kombinētajai gāzes kondensācijas iekārtai) Plākšņu siltummaiņa pārbaude Dūmgāzu temperatūras sensora pārbaude Temperatūras ierobežotāja pārbaude Drošinātāja pārbaude Maisītāja paplašināšanas komplektam Vitotronic 200-H pārbaude (papildaprīkojums) Darbības principa apraksts Paaugstinātas temperatūras režīma vadības ierīce Apkures režīms Karstā ūdens sagatavošana ar kombinēto gāzes kondensācijas iekārtu Karstā ūdens sagatavošana ar gāzes kondensācijas iekārtu No laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce Apkures režīms Karstā ūdens sagatavošana ar kombinēto gāzes kondensācijas iekārtu Karstā ūdens sagatavošana ar gāzes kondensācijas iekārtu Karstā ūdens sagatavošanas papildus funkcija Iekšējie paplašinājumi (papildaprīkojums) Iekšējais paplašinājums H Iekšējais paplašinājums H Ārējie paplašinājumi (papildaprīkojums) Paplašinājums AM Paplašinājums EA Vadības ierīces funkcijas Ārējā darbības programmas pārslēgšana Ārējā bloķēšana Ārējais pieprasījums Atgaisošanas programma Piepildīšanas programma Grīdas nožāvēšana Pazeminātās telpu temperatūras paaugstināšana Uzsildīšanas ilguma samazināšana Apkures loku piesaiste tālvadības sistēmai Elektroniskā degšanas vadības ierīce Shēmas Pieslēgumu un vadu savienojumu shēma iekšējie pieslēgumi Pieslēgumu un vadu savienojumu shēma ārējie pieslēgumi Detaļu saraksti Detaļu pasūtīšana Montāžas mezglu pārskats Korpuss Termoelements Deglis Hidraulika tips B2HA Aqua-Platine tips B2HA Hidraulika tips B2KA Aqua-Platine tips B2KA Vadības ierīce

6 Satura rādītājs Satura rādītājs (Turpinājums) Citi Protokoli Tehniskie dati Apliecinājumi Atbilstības deklarācija Ražotāja apliecinājums atbilstoši 1. BlmSchV Pamatvārdu saraksts

7 Izmantošana saskaņā ar noteikumiem Montāžas sagatavošana Atbilstoši noteikumiem iekārtu slēgtās apkures sistēmās atbilstoši EN drīkst instalēt un ekspluatēt, ņemot vērā attiecīgās montāžas, tehniskās apkopes un ekspluatācijas instrukcijas. Tā ir paredzēta tikai dzeramā ūdens kvalitātes apkures ūdens uzsildīšanai. Noteikumiem atbilstoša izmantošana paredz, ka ir veikta stacionāra instalācija savienojumā ar iekārtai specifiskām, atļautām komponentēm. Saimnieciska vai industriāla izmantošan citiem mērķiem kā telpu apsildei vai dzeramā ūdens uzsildīšanai tiek uzskatīta par noteikumiem neatbilstošu. Ārpus šīm, citai izmantošanai katrā atsevišķā gadījumā ir jāiegūst ražotāja atļauja. Iekārtas nepareiza lietošana vai neatbolstoša apkalpošana (piem., iekārtas ekspluatētāja veikta iekārtas atvēršana) ir aizliegta un izraisa garantijas zudumu. Nepareiza lietošana ir arī tad, ja apkures sistēmas komponentes tiek mainītas savā noteikumiem atbilstošajā funkcijā (piem., aizveriet dūmgāzu un gaisa padeves ceļus). Montāža Informācija par izstrādājumu Vitodens 200-W, tips B2HA, B2KA Iestatīts izmantošanai ar dabasgāzi E un dabasgāzi LL. Pāriestatīšanu ekspluatācijai ar sašķidrināto gāzi P (bez pārbūves komplekta) skat. nodaļā Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope. Vitodens 200-W drīkst piegādāt tikai tām valstīm, kas norādītas uz tipa plāksnītes. Lai šo izstrādājumu varētu piegādāt valstīm, kas nav iekļautas šajā sarakstā, licencētam specializētajam uzņēmumam pašam pēc savas iniciatīvas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesībām jāiegūst individuāla atļauja. 7

8 Montāžas sagatavošana Sagatavošanās montāžai Montāža! Uzmanību Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, visus cauruļvadus pievienot bez slodzes un bez griezes momenta. 450 a H G A B C D EF K Att. 1 A Apkures turpgaita Rp¾ B Karstais ūdens Rp½ (kombinētā gāzes kondensācijas iekārta) Tvertnes turpgaita G¾ (gāzes kondensācijas iekārta) C Gāzes pieslēgums D Aukstais ūdens Rp½ (kombinētā gāzes kondensācijas iekārta) Tvertnes atpakaļgaita G¾ (gāzes kondensācijas iekārta) Nominālā siltuma jauda kw 8 Izmērs a mm 3,2-19, ,5-26, ,8-35,0 158 Norādījums! Apkures katlu (aizsardzības veids IP X4 D) atļauts uzstādīt mitrās telpās, 1. aizsargzonā saskaņā ar DIN VDE Ūdens strūklas nonākšanai uz apkures katla jābūt izslēgtai. Jāievēro DIN VDE 0100 prasības. E Apkures atpakaļgaita Rp¾ F Piepildīšana / iztukšošana G Vieta elektrības vadiem H Izmērs, uzstādot ar apakšā novietojamu karstā ūdens tvertni K Kondensācijas ūdens notece 1. Piegādes komplektā iekļauto montāžas palīgierīci vai montāžas rāmi piemontēt paredzētajā vietā. Skat. montāžas palīgierīces vai montāžas rāmja montāžas pamācību 2. Sagatavot ūdens pieslēgumus montāžas palīgierīces vai montāžas rāmja armatūrai. Rūpīgi izskalot apkures iekārtu. 3. Sagatavot gāzes pieslēgumu saskaņā ar TRGI (tehniskajiem noteikumiem gāzes instalācijām) vai TRF (tehniskajiem noteikumiem sašķidrinātai gāzei).

9 Montāžas sagatavošana Sagatavošanās montāžai (Turpinājums) 4. Sagatavot elektrības pieslēgumus. Tīkla vads: NYM-J 3 x 1,5 mm 2, drošinātājs: maks. 16 A, 230 V, 50 Hz. Papildaprīkojuma vadi: Kabelis NYM ar attiecīgo ārējiem pieslēgumiem nepieciešamo dzīslu skaitu. Visiem vadiem G zonā jābūt 1200 mm garumā, mērot no sienas. Montāža Aukstā ūdens instalācija Att. 2 A Apkures katla aukstā ūdens pieslēgums B Iztukšošana C Novērojama ieeja izvadcaurulē D Drošības vārsts E Atpakaļplūdes blokators F Noslēgvārsts G Aukstais ūdens H Drošības grupa Drošības grupu H atbilstoši DIN 1988 un EN 806 nepieciešams iemontēt, ja dzeramā ūdens tīkla pieslēguma spiediens pārsniedz 10 bar (1,0 MPa) un netiek izmantots dzeramā ūdens spiediena pazemināšanas vārsts (atbilstoši DIN 4753). Pretvārstu vai kombinēto brīvplūsmas vārstu ar pretvārstu drīkst izmantot tikai kopā ar drošības vārstu. Ja tiek izmantots drošības vārsts, apkures katla aukstā ūdens noslēgvārsts nedrīkst tikt bloķēts. Noņemt apkures katla aukstā ūdens noslēgvārsta rokas pārslēga mēlīte (ja tāda ir), lai nebūtu iespējams veikt manuālu bloķēšanu. Hidrauliskā trieciena slāpētājs Gadījumā, ja vienam tīklam kopā ar apkures katlu pievienoti citi ūdens patērētāji, kas var izraisīt hidrauliskos triecienus (piem., spiediena skalotāji, veļas mazgājamās vai trauku mazgājamās mašīnas), pie šī hidrauliskā trieciena izraisītāja iesakām būvēt hidrauliskā trieciena slāpētāju. 9

10 Montāžas gaita Apkures katla uzstādīšana un pieslēgumu montāža 6. Montāža x 2x 3. Att. 3 Pieslēgumu montāža Att. 4 A B C D E F A Apkures turpgaita B Karstais ūdens (kombinētā gāzes kondensācijas iekārta) Tvertnes turpgaita (gāzes kondensācijas iekārta) C Gāzes pieslēgums D Aukstais ūdens (kombinētā gāzes kondensācijas iekārta) Tvertnes atpakaļgaita (gāzes kondensācijas iekārta) E Apkures atpakaļgaita F Piepildīšana / iztukšošana 10

11 Dūmgāzu pieslēgums Montāžas gaita Norādījums! Tehniskajai dokumentācijai pievienotās uzlīmes Sertificēta sistēma un Firmas Skoberne GmbH dūmgāzes sistēma drīkst izmantot tikai kopā ar firmas Skoberne Viessmann dūmgāzu sistēmu. Pieslēgt dūmgāzu / pieplūdes gaisa cauruli Skat. dūmgāzu sistēmas montāžas pamācību Nodošanu ekspluatācijā veikt tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi: Brīva dūmgāzu ceļu caurejamība. Pārspiediena dūmgāzes sistēma ir dūmgāzes necaurlaidīga. Atveres pietiekamai apgādei ar degšanas gaisu ir atvērtas un nav veidotas ar iespēju tās aizvērt. Ir ievēroti spēkā esošie priekšraksti par dūmgāzu sistēmu uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā. Bīstamība Nehermētiskas vai nosprostojušās dūmgāzu sistēmas vai nepietiekama degšanas gaisa padeve izraisa dzīvībai bīstamu saindēšanos ar dūmgāzu oglekļamonoksīdu. Pārliecināties par noteikumiem atbilstošu dūmgāzu sistēmas darbību. Atveres degšanas gaisa padevei nedrīkst būt aizveramas. Montāža Kondensācijas ūdens pieslēgums 1. Kondensācijas ūdens šļūteni izvilkt no apkures katla tiktāl, lai apkures katla iekšienē neveidotos lieki līkumi. Pārbaudīt noturību pieslēgumam pie sifona. 2. Kondensācijas ūdens šļūteni pieslēgt notekūdeņu tīklam vai neitralizācijas ierīcei ar pastāvīgu kritumu un ar cauruļu ventilāciju. Att. 5 Gāzes pieslēgums Att. 6 A Norāde izmantošanai ar sašķidrināto gāzi! Iebūvējot apkures katlu pagrabtelpās, mēs iesakām iebūvēt arī ārējo magnētisko drošības ventili. 1. Veikt gāzes noslēgšanas krāna A hermetizēšanu gāzes pieslēgvietā. 2. Veikt hermētiskuma pārbaudi. Norādījums! Hermētiskuma pārbaudīšanai izmantot tikai piemērotus un atzītus noplūžu meklēšanas ekļus (EN 14291) un ierīces. Noplūdes meklēšanas ekļi, kuru sastāvā ir nepiemērotas vielas (piem., nitrīti, sulfīdi), var radīt materiālu bojājumus. Pēc pārbaudes veikšanas notīrīt visas noplūžu meklēšanas ekļu paliekas. Uzmanību! Pārsniegts pārbaudes spiediens var radīt apkures katla un gāzes armatūras bojājumus. Maksimālais pārbaudes pārspiediens 150 mbar (15 kpa). Noplūžu meklēšanai izmantojot augstāku spiedienu, apkures katls un gāzes armatūras jāatslēdz no galvenā vada (atskrūvēt skrūvsavienojumu). 3. Atgaisot gāzes vadu. 11

12 Montāžas gaita Gāzes pieslēgums (Turpinājums) Pāriestatīšana uz citu gāzes veidu: Skat. apkopes pamācību Montāža Vadības ierīces korpusa atvēršana! Uzmanību Elektrostatiskās izlādes rezultātā var tikt bojāti elektroniskie mezgli. Pirms darbu sākšanas pieskarties sazemētiem objektiem, piem., apkures vai ūdens caurulēm, lai novadītu statisko uzlādi x x Att. 7 12

13 Elektrības pieslēgumi Montāžas gaita N 230V~ 230V~ L1 L N A Montāža Att. 8 A Tiltslēgs Pieslēgumi 230 V~ spraudņiem fö Elektrotīkla pieslēgums lh Papildaprīkojuma tīkla pieslēgums Ārējais pieprasījums / bloķēšana Telpas temperatūras regulēšanas ierīce (pieslēdzot noņemt tiltiņu A): Vitotrol 100, UTA Vitotrol 100, UTDB Vitotrol 100, UTDB-RF Pieslēgumi mazsprieguma spraudņiem X3 Kontaktdakšu X3 vieglākai montāžai ir izņemama.! Āra temperatūras sensors? Hidrauliskā atdalītāja (papildaprīkojums) turpgaitas temperatūras sensors Pulksteņa laika radiosignāla uztvērējs X4 Apkures loka sūkņa KM kopnes savienojums % Tips B2HA: Tvertnes temperatūras sensors (pievienots karstā ūdens tvertnes pieslēguma komplektam) Tips B2KA: Komforta sensors (rūpnīcā izveidots pieslēgums) avg KM kopnes komponenti (papildaprīkojums) Vairāku piederumu pieslēgumu skat. 16. lpp. Tālvadības pults Vitotrol 200A vai Vitotrol 300A Vitocom 100, tips GSM Paplašināšanas komplekts apkures lokam ar maisītāju Saules kolektoru vadības modulis, tips SM1 Vitosolic Paplašinājums AM1 Paplašinājums EA1 Radiosignālu bāzes ierīce KM kopnes sadalītājs Norāde papildaprīkojuma detaļu pieslēgšanai Pieslēdzot papildaprīkojuma detaļas, ievērot pievienotās atsevišķās montāžas pamācības. 13

14 Montāžas gaita Elektrības pieslēgumi (Turpinājums) Montāža Āra temperatūras sensors! Āra temperatūras radiosignāla sensora montāža (radiosignālu papildaprīkojums): Skat. radiosignālu bāzes ierīces montāžas un apkopes pamācību Āra temperatūras sensora montāžas vieta Pie ziemeļu vai ziemeļrietumu sienas, 2 2,5 m augstumā no grīdas, daudzstāvu ēkām - 2.stāva augšējā daļā. Nemontēt virs logiem, durvīm un ventilācijas atverēm Nedrīkst uzstādīt tieši zem balkona vai jumta notekas Nedrīkst pārklāt ar apmetumu Āra temperatūras sensora pieslēgums 2 dzīslu vads ar maksimālo garumu 35 m un šķērsgriezumu 1,5 mm 2 Ārējais pieprasījums, izmantojot slēgkontaktu Pieslēgšanas iespējas: Paplašinājums EA1 (papildaprīkojums, skat. atsevišķo montāžas pamācību). Spraudnis lh. Kad kontakts ir slēgts, deglis tiek ieslēgts/izslēgts atkarībā no slodzes. Katla ūdens tiek uzsildīts grupas Vispārīgi /1 kodēšanas adresē 9b iestatītajai nepieciešamajai vērtībai. Katla ūdens temperatūru ierobežo ar šo nepieciešamo vērtību un elektronisko maksimālo ierobežojumu (grupas Katls /2 kodēšanas adrese 06 ). SpraudnislH! Uzmanību Kontakti, kas nav bezpotenciāla kontakti, var izraisīt īssavienojumu vai fāzu īssavienojumu. Ārējam pieslēgumam jābūt bezpotenciāla pieslēgumam un jāatbilst II aizsargklases prasībām. Paplašinājums EA1 A [{A DE [{S DE [{D DE B 1 L? N lh A A Bezpotenciāla kontakts (pieslēdzot, noņemt tiltu starp L un 1) Kodējumi 4b:1 grupā Vispārīgi /1. Funkcijas iedarbība uz attiecīgo apkures sūkni: Grupas Apkures lokss kodēšanas adrese d7 (tikai, ja iekārtai ir no laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce). Funkcijas iedarbība uz tvertnes apsildes cirkulācijas sūkni (ja ir): Grupas Karstais ūdens /3 kodēšanas adrese 5F : A Bezpotenciāla kontakts B Paplašinājums EA1 Kodējumi Iestatīt 1. grupas - Vispārīgi /1 kodēšanas adreses 3A (DE1), 3b (DE2) vai 3C (DE3) opciju "2". Funkcijas iedarbība uz attiecīgo apkures sūkni: Grupas Apkures lokss kodēšanas adrese d7 (tikai, ja iekārtai ir no laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce). Funkcijas iedarbība uz tvertnes apsildes cirkulācijas sūkni (ja ir): Grupas Karstais ūdens /3 kodēšanas adrese 5F : Ārējais pieprasījums, izmantojot 0 10 V ieeju Pieslēgums ieejai 0 10 V pie paplašinājuma EA1. 14

15 Montāžas gaita Elektrības pieslēgumi (Turpinājums) Starp objektā esošā sprieguma avota aizsargvadu un mīnuspolu jānodrošina galvaniska atvienošana. [{{] abj 0-10V f-]a fö 0 1 V Bez katla ūdens temperatūras nepieciešamās vērtības ievadīšanas 1 V nepieciešamā vērtība V nepieciešamā vērtība 100 Montāža + - SÖ P L?N N? L 230 V~ Att. 9 U V Ārējā bloķēšana, izmantojot slēgkontaktu Pieslēgšanas iespējas: Spraudnis lh. Paplašinājums EA1 (papildaprīkojums, skat. atsevišķo montāžas pamācību). Kad kontakts ir slēgts, deglis tiek izslēgts. Apkures loka sūknis un (ja ir) tvertnes apsildes cirkulācijas sūknis tiek ieslēgti/izslēgti atbilstoši iestatītajam kodējumam (skat. nākamo tabulu Kodējumi ). SpraudnislH! Uzmanību Kontakti, kas nav bezpotenciāla kontakti, var izraisīt īssavienojumu vai fāzu īssavienojumu. Ārējam pieslēgumam jābūt bezpotenciāla pieslēgumam un jāatbilst II aizsargklases prasībām. Paplašinājums EA1 A [{A DE [{S DE B [{D DE 1 L? N lh A A Bezpotenciāla kontakts (pieslēdzot, noņemt tiltu starp L un 1) Kodējumi 4b:2 grupā Vispārīgi /1 Funkcijas iedarbība uz apkures loka sūkni: Grupas Apkures lokss kodēšanas adrese d6 (tikai, ja iekārtai ir no laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce). Funkcijas iedarbība uz tvertnes apsildes cirkulācijas sūkni (ja ir): Grupas Karstais ūdens /3 kodēšanas adrese 5E : A Bezpotenciāla kontakts B Paplašinājums EA1 Kodējumi Iestatīt 1. grupas - Vispārīgi /1 kodēšanas adreses 3A (DE1), 3b (DE2) vai 3C (DE3) opciju "3" vai "4". Funkcijas iedarbība uz apkures loka sūkni: Grupas Apkures lokss kodēšanas adrese d6 (tikai, ja iekārtai ir no laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce). Funkcijas iedarbība uz tvertnes apsildes cirkulācijas sūkni (ja ir): Grupas Karstais ūdens /3 kodēšanas adrese 5E : 15

16 Montāžas gaita Elektrības pieslēgumi (Turpinājums) Papildaprīkojuma elektrotīkla pieslēgums, izmantojot spraudni lh (230 V ~) Montāža Uzstādot mitrās telpās, papildaprīkojuma elektrotīkla pieslēgumu ārpus mitrās zonas nedrīkst izveidot pie vadības ierīces. Ja apkures katls tiek uzstādīts ārpus mitrām telpām, papildaprīkojuma daļu tīkla pieslēgumu drīkst izveidot tieši pie vadības ierīces. Šo pieslēgumu ieslēdz/izslēdz tieši ar vadības ierīces tīkla slēdzi. Ja iekārtas kopējā strāva pārsniedz 6 A, izmantojot tīkla slēdzi, tieši pie strāvas tīkla pieslēgt vienu vai vairākus paplašinājumus (skat. nākamo nodaļu). Papildaprīkojuma pieslēgšana Tīkla pieslēgums un KM-BUS Visu piederumu tīkla pieslēgums, izmantojot siltuma ražotāja vadības ierīci A B C D A A A 40 E Att. 10 Papildaprīkojums daļēji ar tiešu elektrotīkla pieslēgumu A B C D A A A 40 E Att. 11 A Siltuma ražotāja vadības ierīce B Paplašināšanas komplekts apkures lokam ar maisītāju M2 C Paplašināšanas komplekts apkures lokam ar maisītāju M3 D Paplašinājums AM1, paplašinājums EA1 un/vai saules kolektora vadības ierīces modulis, tips SM1 E Tīkla slēdzis Ja uz pieslēgtajiem izpildītājiem (piem., cirkulācijas sūkņi) plūst strāva, kas pārsniedz papildaprīkojuma drošinātāja vērtību, attiecīgo izeju izmantot tikai objektā uzstādīta releja vadībai. Papildaprīkojums Paplašināšanas komplekts apkures lokam ar maisītāju Paplašinājums AM1 Paplašinājums EA1 Saules kolektoru vadības modulis, tips SM1 Iekārtas iekšējais drošinātājs 2 A 4 A 2 A 2 A 16

17 Montāžas gaita Elektrības pieslēgumi (Turpinājums) Tīkla pieslēgums fö Bīstamība Nelietpratīgi veikti elektroinstalācijas darbi var radīt bīstamus elektriskās strāvas triecienu izraisītus savainojumus un iekārtas bojājumus. Tīkla pieslēgums un drošības pasākumi (piem., FI slēdžu uzstādīšana) jāveic atbilstoši šādiem priekšrakstiem: IEC VDE (Vācijas Elektr. apvien.) priekšraksti Vietējā elektroapgādes uzņēmuma (EAU) izstrādātie pieslēgšanas noteikumi Noņemt esošās atsevišķās dzīslas. Elektrotīkla pievadā jābūt atslēgšanas ierīcei, kura vienlaicīgi no tīkla atvieno visus neiezemētos vadus ar vismaz 3 mm atstatumu starp kontaktiem. Papildus ieteicams uzstādīt universālo noplūdes strāvas aizsardzības ierīci (B klases FI slēdzi ) strāvai (noplūdes strāvai), kura var rasties, izmantojot energoefektīvus ekspluatācijas ekļus. Drošinātājs: maks. 16 A. Bīstamība Ja iekārtas komponenti nav iezemēti, elektriska defekta gadījumā tas var radīt bīstamus elektriskās strāvas triecienu izraisītus savainojumus. Ierīcei un cauruļvadiem jābūt savienotiem ar ēkā esošajām potenciālu izināšanas pieslēgvietām. Montāža Pieslēguma vadu izvietošana! Uzmanību Pieslēguma vadiem saskaroties ar karstām detaļām, tie tiek bojāti. Izvietojot un piestiprinot objektā, pievērst uzmanību tam, lai netiktu pārsniegta vadu maksimālā pieļaujamā temperatūra. 5 F E A D B C Att. 12 A Mazsprieguma pieslēgumi B 230 V pieslēgumi C Iekšējais paplašinājums D Galvenā vadības plate 17

18 Montāžas gaita Elektrības pieslēgumi (Turpinājums) Montāža E Komunikācijas modulis F Elektrotīkla vada blīve Lielāka vada šķērsgriezuma gadījumā ( 7 14 mm) izņemt esošo vada iemavu. Vadu piestiprināt ar ievietoto vada blīvi F (balta). % Tips B2HA: Spraudnis tvertnes temperatūras sensora pieslēgšanai vadu kūlim Tips B2KA: Kontaktdakša komforta sensoram (rūpnīcā izveidots pieslēgums) Vadības ierīces korpusa aizvēršana un vadības bloka ievietošana x Att. 13 Vadības bloku (atsevišķā iepakojumā) ievietot vadības ierīces panelī. Skat. pie sienas stiprināmā paneļa montāžas pamācību Norādījums! Vadības bloku var ievietot arī apkures katla tuvumā uzstādītā pie sienas stiprināmā panelī (papildaprīkojums). 18

19 Priekšējās plātnes montāža Montāžas gaita 2. Montāža x Att. 14 Norādījums! Uzmontēt piekļūšanas aizsardzību un pirms ekspluatācijas obligāti ieskrūvēt fiksācijas skrūves. 19

20 Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope Darba etapi pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude un apkope Pirmās nodošanas ekspluatācijā darba etapi Pārbaudes darba etapi Apkopes darba etapi Lappuse Elektrības tīkla pieslēguma pārbaude 2. Apkures iekārtas piepildīšana Ieslēgt tīkla spriegumu un tīkla slēdzi 4. Valodas nomaiņa tikai, ja iekārtai ir no laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce Pulksteņa laika un datuma iestatīšana tikai, ja iekārtai ir no laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce Apkures katla atgaisošana Apkures iekārtas atgaisošana Sifona piepildīšana ar ūdeni Visu apkures un dzeramā ūdens komponentu pieslēgumu hermētiskuma pārbaude 10. Apkures loku nosaukumu nomaiņa - tikai, ja iekārtai ir no laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce Gāzes veida pārbaude Gāzes veida pāriestatīšana (tikai ekspluatācijai ar sašķidrināto gāzi) Dīkstāves spiediena mērīšana un pieslēguma spiediena mērīšana Darbību norise un iespējamie traucējumi Maks. apkures jaudas iestatīšana Dūmgāzu / pieplūdes gaisa sistēmas hermētiskuma pārbaude (mērījums gredzena spraugā) Degļa demontāža Degļa blīves un liesmas apvalka pārbaude Aizdedzes un jonizācijas elektrodu pārbaude un iestatīšana Sildvirsmu tīrīšana Ūdens kondensāta noteces pārbaude un sifona tīrīšana Degļa montāža Neitralizācijas ierīces (ja ir) pārbaude 24. Caurplūdes daudzuma ierobežotāja pārbaude (tikai kombinētajai gāzes kondensācijas iekārtai) Izplešanās trauka un iekārtas spiediena pārbaude Drošības vārstu darbības pārbaude 27. Elektrības pieslēgumu noturības pārbaude 28. Visu gāzi vadošo detaļu hermētiskuma pārbaude pie darba spiediena Degšanas kvalitātes pārbaude Dūmgāzu sistēmas brīvas caurplūdes un hermētiskuma pārbaude 31. Sašķidrinātās gāzes ārējā drošības vārsta pārbaude (ja tāds ir uzstādīts) 32. Vadības ierīces pielāgošana apkures iekārtai Apkures raksturlīkņu iestatīšana (tikai, ja iekārtai ir no laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce) Vadības ierīces iekļaušana LON sistēmā- tikai, ja iekārtai ir no laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce... 42

21 Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope Darba etapi pirmā nodošana ekspluatācijā, (Turpinājums) Pirmās nodošanas ekspluatācijā darba etapi Pārbaudes darba etapi Apkopes darba etapi Lappuse 35. Apkopes rādījumu nolasīšana un iestādīšana atpakaļ Iekārtas lietotāja instruēšana

22 Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope Elektrības tīkla pieslēguma pārbaude Apkures iekārtas piepildīšana Uzpildes ūdens! Uzmanību Nepiemērota uzpildes ūdens izmantošana veicina koroziju un nogulsnējumu veidošanos un var sabojāt apkures katlu. Rūpīgi izskalot apkures iekārtu pirms tās piepildīšanas. Iepildīt tikai ūdeni, kam ir dzeramā ūdens kvalitāte. Uzpildes ūdenim var pievienot īpaši apkures iekārtām piemērotu pretaizsalšanas aizsardzības ekli. Pretaizsalšanas aizsardzības ekļa piemērotība ir jāapliecina tā ražotājam. Uzpildes un papildināšanas ūdens, kura cietība pārsniedz turpmāk dotās vērtības, jāmīkstina, piem., ar apkures ūdens mazgabarīta mīkstināšanas iekārtu. Uzpildes un papildināšanas ūdens pieļaujamā kopējā cietība Kopējā siltuma jauda Specifiskais iekārtas tilpums kw < 20 l/kw 20 l/kw < 50 l/kw 50 l/kw 50 3,0 mol/m 3 (16,8 dh) 2,0 mol/m 3 (11,2 dh) < 0,02 mol/m 3 (0,11 dh) > ,0 mol/m 3 (11,2 dh) 1,5 mol/m 3 (8,4 dh) < 0,02 mol/m 3 (0,11 dh) > ,5 mol/m 3 (8,4 dh) 0,02 mol/m 3 (0,11 dh) < 0,02 mol/m 3 (0,11 dh) > 600 < 0,02 mol/m 3 (0,11 dh) < 0,02 mol/m 3 (0,11 dh) < 0,02 mol/m 3 (0,11 dh) A Att Pārbaudīt izplešanās trauka priekšspiedienu. Skat. 34. lpp. 2. Aizvērt gāzes noslēgkrānu. 3. Apkures iekārtu piepildīt caur apkures attecē esošo katla uzpildes un iztukšošanas krānu A (izmantojot pieslēguma komplektu vai pēc projekta). Minimālais iekārtas spiediens > 1,0 bar (0,1 MPa). 4. Ja vadības ierīce jau bija ieslēgta pirms piepildīšanas: Ieslēgt vadības ierīci un aktivizēt piepildīšanas funkciju (skat. nākamo nodaļu). 5. Aizgriezt katla uzpildes un iztukšošanas krānu A. 22 Norādījums! Ja vadības ierīce pirms piepildīšanas vēl nav bijusi ieslēgta, pārslēgšanas vārsta servopiedziņa atrodas vidējā pozīcijā. Iekārta tad tiek pilnībā piepildīta.

23 Apkures iekārtas piepildīšana (Turpinājums) Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope Piepildīšanas funkcijas aktivizācija No laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce Apkopes izvēlne 1. Vienlaicīgi nospiest OK un å uz apm. 4 s. 2. Apkopes funkcijas 3. Piepildīšana piepildīšanas funkcija ir aktivizēta. 4. Piepildīšanas funkcijas pabeigšana: Nospiest OK vai ä. Paaugstinātas temperatūras režīma vadības ierīce Apkopes izvēlne 1. Vienlaicīgi nospiest OK un å uz apm. 4 s. 2. Izvēlēties 4 un apstiprināt, nospiežot OK. Mirgo Iesl.. 3. Aktivizēt piepildīšanas funkciju, nospiežot OK. pf. iesl. redzams pastāvīgi. 4. Piepildīšanas funkcijas pabeigšana: ä nospiest. Ieslēgt tīkla spriegumu un tīkla slēdzi Valodas nomaiņa tikai, ja iekārtai ir no laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce Veicot pirmo nodošanu ekspluatācijā, uzraksti displejā parādīsies vācu valodā (piegādes stāvokļa iestatījums). Paplašinātā izvēlne: 1. å 2. Iestatījumi 3. Valoda 4. Spiežot /, iestatīt vēlamo valodu. Sprache Deutsch Bulgarski Cesky Dansk Wählen mit Att. 16 êç DE BG ê CZ ê DK ê ( Pulksteņa laika un datuma iestatīšana tikai, ja iekārtai ir no laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce Pirmoreiz nododot ekspluatācijā, vai pēc ilgākas dīkstāves pulksteņa laiks un datums jāiestata no jauna. Paplašinātā izvēlne: 1. å 2. Iestatījumi 3. Pulksteņa laiks/datums 4. Iestatīt aktuālo pulksteņa laiku un datumu. Norāde par automātisku dūmgāzu temperatūras sensora pārbaudi Kad ir iestatīts pulksteņa laiks un datums, vadības ierīce automātiski pārbauda dūmgāzu temperatūras sensora darbību. No laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce: Displejā parādās Dūmgāzes temperatūras sensora pārbaude un Aktīva. Paaugstinātas temperatūras režīma vadības ierīce: Displejā parādās A. Ja dūmgāzu temperatūras sensors nav pozicionēts pareizi, tad tiek pārtraukta nodošana ekspluatācijā un parādīts kļūdas ziņojums A3 (skatīt 95.lpp.). 23

24 Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope Apkures katla atgaisošana B A Att Aizvērt apkures ūdens komponentu noslēgvārstus. Ja nepieciešams, demontēt pieejas aizsardzību. 2. Augšējam krānam B uzspraust noteces šļūteni (atrodas iekārtā) un savienot to ar notekūdeņu sistēmas pieslēgumu. 3. Atgriezt krānus A un B un atgaisot ar tīkla spiedienu (skalot), vairs nav dzirdami izplūstoša gaisa trokšņi, resp., vairs neveidojas gaisa burbuļi. 4. Aizvērt krānu B. 5. Kad ir sasniegts nepieciešamais darba spiediens, aizvērt krānu A. Atvērt apkures ūdens noslēgvārstus. 6. Noteces šļūteni noņemt no augšējā krāna B un uzglabāt. Norādījums! Sekot i iekārtas spiedienam manometrā. Nepārsniegt 1,5 bar (0,15 MPa). Apkures iekārtas atgaisošana 1. Aizgriezt gāzes noslēgšanas krānu un ieslēgt vadības ierīci. 2. Pārbaudīt, vai apkures loka sūkņa ātrā atgaisotāja atgaisošanas skrūve A ir atvērta. 3. Aktivizēt atgaisošanas programmu (skat. nākamos punktus). A Norādījums! Atgaisošanas programmas darbības principu un gaitu skat lpp. 4. Noregulēt iekārtas spiedienu. Att Atvērt gāzes noslēgkrānu. 24

25 Apkures iekārtas atgaisošana (Turpinājums) Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope Atgaisošanas funkcijas aktivizēšana No laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce Apkopes izvēlne 1. Vienlaicīgi turēt nospiestu OK un å apm. 4 s. 2. Apkopes funkcijas 3. Atgaisošana Atgaisošanas funkcija ir aktivizēta. 4. Atgaisošanas funkcijas pabeigšana: Nospiest OK vai ä. Paaugstinātas temperatūras režīma vadības ierīce Apkopes izvēlne 1. Vienlaicīgi turēt nospiestu OK un å apm. 4 s. 2. Spiežot Ú, 5 atlasīt un apstiprināt ar OK. Mirgo Iesl.. 3. Aktivizēt atgaisošanas funkciju, nospiežot OK. Atg. iesl. redzams pastāvīgi. 4. Atgaisošanas funkcijas pabeigšana: nospiest ä. Sifona piepildīšana ar ūdeni Daudzkatlu sistēma: Dūmgāzu kopējā vada sifonu arī piepildīt ar ūdeni. A Att. 19 B 1. Noņemt turētājskavu A un noņemt sifonu B. 2. Sifonu B piepildīt ar ūdeni. 3. Uzstādīt sifonu B un nostiprināt to ar turētājskavu A. Norādījums! Montēšanas laikā pieplūdes šļūteni nesagriezt. Noteces šļūteni izvietot, neveidojot cilpas, un ar pastāvīgu kritumu. Visu apkures un dzeramā ūdens komponentu pieslēgumu hermētiskuma pārbaude Apkures loku nosaukumu nomaiņa - tikai, ja iekārtai ir no laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce Rūpnīcā iestatītie apkures loku nosaukumi ir 1. apkures loks, 2. apkures loks un 3. apkures loks (ja ir). Lai iekārtas lietotājam būtu labāk saprotams, apkures lokus var pārdēvēt atkarībā no iekārtas specifikas. Apkures loku nosaukumu ievadīšana: Skat. lietošanas pamācību 25

26 Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope Gāzes veida pārbaude Apkures katls ir aprīkots ar elektronisku degšanas vadības ierīci, kas noregulē degli optimālai degšanai atkarībā no gāzes kvalitātes. Tādēļ ekspluatācijai ar dabasgāzi nav nepieciešama kopējā Wobbe indeksa diapazona pāriestatīšana. Apkures katlu var darbināt Wobbe indeksa diapazonā no 9,5 15,2 kwh/m 3 (34,2 54,7 MJ/m 3 ). Ekspluatācijai ar sašķidrināto gāzi deglis jāpāriestata (skat. Gāzes veida pāriestatīšana 26. lpp.). 1. Gāzes apgādes uzņēmumā vai pie sašķidrinātās gāzes piegādātāja noskaidrot gāzes veidu un Wobbe indeksu. 2. Ekspluatācijai ar sašķidrināto gāzi deglis ir jāpāriestata (skat. 26. lpp.). 3. Gāzes veidu atzīmēt protokolā 123. lpp. Gāzes veida pāriestatīšana (tikai ekspluatācijai ar sašķidrināto gāzi) A Kombinētā gāzes regulatora iestatīšanas skrūvi A iestatīt pozīcijā Ieslēgt tīkla slēdzi 8. Att Kodēšanas adresē 82 iestatīt gāzes veidu: Atvērt displejā kodējumu nr. 2 Vispārīgi (no laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce) vai 1. grupu (paaugstinātas temperatūras režīma vadības ierīce) Kodēšanas adresē 11 izvēlēties un iestatīt vērtību 9. Apstiprināt, nospiežot OK. Rādītājā parādās 11:0. Kodēšanas adresē 82 izvēlēties un iestatīt vērtību 1 (ekspluatācija ar sašķidrināto gāzi) Apstiprināt, nospiežot OK. Kodēšanas adresē 11 izvēlēties un iestatīt vērtību 9. Apstiprināt, nospiežot OK. Rādītājā parādās 11:0. Pabeigt apkopes funkcijas. 4. Atvērt gāzes noslēgkrānu. 5. Uzlīmi G31 (atrodas pie tehniskajiem dokumentiem) pielīmēt uz pārsega blakus datu plāksnītei. Dīkstāves spiediena mērīšana un pieslēguma spiediena mērīšana Bīstamība Nepareizi iestatīta degļa izraisīta CO veidošanās var radīt nopietnus veselības traucējumus. Pirms un pēc darba pie gāzes iekārtām jāveic CO mērījums. Ekspluatācija ar sašķidrināto gāzi Sašķidrinātās gāzes tvertne pirms pirmās nodošanas ekspluatācijā vai, to nomainot, ir jāizskalo divreiz. Pēc izskalošanas tvertne un gāzes pieslēguma vads rūpīgi jāatgaiso. 26

27 Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope Dīkstāves spiediena mērīšana un pieslēguma (Turpinājums) 6. Izmērīt pieslēguma spiedienu (hidraulisko spiedienu). A Nepieciešamā vērtība: Dabasgāze: 20 mbar (2 kpa) Sašķidrinātā gāze: 50 mbar (5 kpa) Norādījums! Pieslēguma spiediena mērīšanai izmantot piemērotus mēraparātus ar min. mērvienību 0,1 mbar (0,01 kpa). Att Aizvērt gāzes noslēgkrānu. 2. Atskrūvēt kombinētā gāzes regulatora mērcaurules IN skrūvi A, neizskrūvējot to pilnībā, un pieslēgt manometru. 3. Atvērt gāzes noslēgkrānu. 4. Izmērīt dīkstāves spiedienu un mērījuma vērtību ierakstīt protokolā 123. lpp. Nepieciešamā vērtība: maks. 57,5 mbar (5,75 kpa). 7. Mērījuma vērtību ierakstīt protokolā 123. lpp. Veikt pasākumus, atbilstoši nākamajai tabulai. 8. Izslēgt apkures katlu, aizgriezt gāzes noslēgšanas krānu, noņemt manometru. Ar skrūvi noslēgt mērcauruli A. 9. Atvērt gāzes noslēgkrānu un ieslēgt ierīci. Bīstamība Gāzes noplūde pie mērcaurules var izraisīt eksploziju. Pārbaudīt mērcaurules A hermētiskumu. 5. Ieslēgt tīkla spriegumu un nodot ekspluatācijā apkures katlu. Norādījums! Veicot pirmo nodošanu ekspluatācijā, ir iespējami iekārtas traucējumi, jo gāzes vadā ir gaiss. Tiek attēlots traucējums EE. Pēc apm. 5 s degļa atbloķēšanai nospiest atbloķēšanas taustiņu R. Pieslēguma spiediens (hidrauliskais spiediens) izmantojot dabasgāzi izmantojot sašķidrināto gāzi Veicamie pasākumi zem 17,4 mbar (1,74 kpa) zem 42,5 mbar (4,25 kpa) Neuzsākt iekārtas ekspluatāciju, bet informēt gāzes apgādes uzņēmumu vai sašķidrinātās gāzes piegādātāju. 17,4 25 mbar (1,74 2,5 kpa) no 42,5 57,5 mbar (no 4,25 5,75 kpa) Apkures katlu nodot ekspluatācijā. virs 25 mbar (2,5 kpa) virs 57,5 mbar (5,75 kpa) Pirms iekārtas pieslēgt atsevišķu gāzes spiediena regulatoru un iestatīt 20 mbar (2,0 kpa) sākotnējo spiedienu, izmantojot dabasgāzi, vai 50 mbar (5,0 kpa) sākotnējo spiedienu, izmantojot sašķidrināto gāzi. Informēt gāzes apgādes uzņēmumu vai sašķidrinātās gāzes piegādātāju. 27

28 Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope Darbību norise un iespējamie traucējumi Ar vadības ierīci ievadīts siltuma pieprasījums Indikācija displejā Veicamais pasākums nē Paaugstināt nepieciešamo vērtību, nodrošināt siltuma novadīšanu jā Ieslēdzas ventilators nē Pēc apm. 51 s - traucējums "F9" Pārbaudīt ventilatoru, ventilatora savienojuma vadus, ventilatora sprieguma padevi un ventilatora vadības ierīci jā Aizdedze nē Traucējums "EE" Pārbaudīt aizdedzes moduli (230 V vadīšana starp kontaktdakšām X2.1 un X2.2 ). Pārbaudīt gāzes padevi. jā Atveras kombinētais gāzes regulators nē Traucējums "EE" Pārbaudīt kombinēto gāzes regulatoru (230 V), pārbaudīt gāzes pieslēguma spiedienu jā Veidojas jonizācijas strāva Simbols A nē Traucējums "EE" Pārbaudīt jonizācijas elektroda iestatījumu un pārbaudīt, vai gāzes vadā ir gaiss. jā Deglis darbojas nē Izslēdzas, nesasniedzot iestatīto katla ūdens temperatūras nepieciešamo vērtību, un uzreiz ieslēdzas no jauna Pārbaudīt dūmgāzu sistēmas hermētiskumu (dūmgāzu recirkulācija), pārbaudīt gāzes hidraulisko spiedienu 28

29 Darbību norise un iespējamie traucējumi (Turpinājums) Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope jā Degšanas vadības ierīces automātiska kalibrēšanās nē Traucējums "E3" Nodrošināt pietiekamu siltuma novadīšanu. Nospiest atbloķēšanas taustiņu R. Traucējums "Eb" Pārbaudīt atstarpi starp jonizācijas elektrodu un liesmas apvalku. Pārbaudīt iestatīto gāzes veidu (kodēšanas adrese "82", kombinētā gāzes regulatora iestatījums). Pārbaudīt dūmgāzu sistēmu; nepiec. gad. novērst dūmgāzu recirkulāciju. Nospiest atbloķēšanas taustiņu R. Sīkāku informāciju par traucējumiem skat. 80. lpp. Maks. apkures jaudas iestatīšana Apkures režīmam var ierobežot maksimālo apkures jaudu. Ierobežojumu iestata ar modulācijas diapazonu. Maksimāli iestatāmā apkures jauda tiek ierobežota uz augšu ar katla kodēšanas kontaktdakšu. No laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce Apkopes izvēlne 1. Vienlaicīgi turēt nospiestu OK un å apm. 4 s. 2. Apkopes funkcijas 3. Maksimālā apkures jauda 4. Mainīt? Izvēlēties Jā. Displejā parādās vērtība (piem., 85 ). Piegādes stāvoklī šī vērtība atbilst 100% nominālās siltuma jaudas. 5. Iestatiet vēlamo vērtību. Paaugstinātas temperatūras režīma vadības ierīce Apkopes izvēlne 1. Vienlaicīgi turēt nospiestu OK un å apm. 4 s. 2. Spiežot Ú, izvēlēties 3 un apstiprināt, nospiežot OK. Displejā mirgo vērtība (piem., 85 ) un parādās A. Piegādes stāvoklī šī vērtība atbilst 100% nominālās siltuma jaudas. 3. Iestatīt vēlamo vērtību un apstiprināt to, nospiežot OK. 29

30 Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope Dūmgāzu / pieplūdes gaisa sistēmas hermētiskuma pārbaude (mērījums gredzena spraugā) A Att. 22 A Degšanas gaisa atvere Ja dūmgāzu/pieplūdes gaisa sistēmas pārbaude ir veikta kopā ar gāzes sienas katla pārbaudi, blīvējuma pārbaudi (pārspiediena pārbaudi) veic rajona skursteņslauķis, nododot iekārtu ekspluatācijā. Šādā gadījumā iesakām uzticēt specializētajam siltumtehnikas uzņēmumam vienkāršotas blīvējuma pārbaudes veikšanu iekārtas ekspluatācijas laikā. Pietiek, ja pārbaudes laikā tiek izmērīta CO 2 vai O 2 koncentrācija degšanas gaisā AZ sistēmas (cauruļ)vada gredzena spraugā. Ja CO 2 koncentrācija ir mazāka nekā 0,2 % vai O 2 koncentrācija ir lielāka nekā 20,6 %, dūmgāzes (cauruļ)vads ir pietiekami blīvs. Ja tiek konstatēta lielāka CO 2 vai mazāka O 2 vērtība, ir nepieciešama dūmgāzes (cauruļ)vada blīvējuma pārbaude pie statiska 200 Pa pārspiediena. Degļa demontāža G 4x E F D C B A Att Izslēgt vadības ierīces tīkla slēdzi un tīkla spriegumu. 2. Aizvērt un nodrošināt gāzes noslēgkrānu Atvienot elektrības vadus no ventilatora motora A, kombinētā gāzes regulatora B aizdedzes un jonizācijas elektroda C, aizdedzes iekārtas D un zemējuma E. 4. Atskrūvēt gāzes pieslēguma cauruli F.

31 Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope Degļa demontāža (Turpinājums) 5. Atskrūvēt četras skrūves G un noņemt degli.! Uzmanību Nesabojāt degli. degli nenovietot uz liesmas apvalka! Degļa blīves un liesmas apvalka pārbaude Pārbaudīt, vai nav bojāta degļa blīve A un liesmas apvalks E, nepieciešamības gadījumā nomainīt. B F E D A 2x 2x C Att Demontēt elektrodus B. 2. Noņemt divas turētājskavas C no siltumizolācijas gredzena D un noņemt siltumizolācijas gredzenu D. 3. Atskrūvēt divas Torx skrūves un noņemt liesmas apvalku E ar blīvi F. 4. Pielikt jaunu liesmas apvalku E ar jaunu blīvi F un tos pieskrūvēt. Pievilkšanas griezes moments: 5,0 Nm. 5. Uzstādīt siltumizolācijas gredzenu D. 6. Uzstādīt elektrodus B. Pievilkšanas griezes moments: 4,5 Nm. 31

32 Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope Aizdedzes un jonizācijas elektrodu pārbaude un iestatīšana ±1 A A 4 +0,5 0 B Att. 25 A Aizdedzes elektrodi B Jonizācijas elektrods 1. Pārbaudīt, vai elektrodi nav nolietojušies vai netīri. 2. Elektrodus notīrīt ar mazu suku (neizmantot stiepļu suku) vai slīppapīru. 3. Pārbaudīt atstarpes. Ja atstarpes nav iestatītas pareizi vai elektrodi ir bojāti, elektrodus ar to blīvēm nomainīt un iestatīt pareizas atstarpes. Elektrodu stiprinājuma skrūves pievilkt ar 4,5 Nm griezes momentu. Sildvirsmu tīrīšana! Uzmanību Siltummaiņa virsmām, kuras nonāk kontaktā ar apkures gāzi, nedrīkst būt skrambas vai citādi bojājumi. Tie var izraisīt korozijas bojājumus. Sildvirsmas netīrīt ar suku. Tīrot ar suku, esošās nogulsnes var nosēsties spirāles atverēs. A Norādījums! Siltummaiņa virsmas iekrāsošanās ir normaālas ekspluatācijas sekas. Tās neietekmē siltummaiņa darbību un kalpošanas ilgumu. Nav nepieciešams izmantot ķīmiskus tīrīšanas ekļus. 1. Nosūkt nogulsnējumus no degšanas siltummaiņa sildvirsmāma. 2. SildvirsmasA rūpīgi noskalot ar ūdeni. 3. Kondensācijas ūdens noteces pārbaude un sifona tīrīšana. Skat. nākamo nodaļu. Att. 26 Ūdens kondensāta noteces pārbaude un sifona tīrīšana Daudzkatlu sistēma: Notīrīt arī dūmgāzu kopējā vada sifonu. 32

33 Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope Ūdens kondensāta noteces pārbaude un sifona (Turpinājums) A B Att Pārbaudīt, vai ūdens kondensāts pie sifona var brīvi izplūst. 2. Noņemt turētājskavu A un noņemt sifonu B. 3. Iztīrīt sifonu B. 4. Sifonu B piepildīt ar ūdeni un uzstādīt to. Uzspraust turētājskavu A. Norādījums! Montēšanas laikā pieplūdes šļūteni nesagriezt. Noteces šļūteni izvietot, neveidojot cilpas, un ar pastāvīgu kritumu. Degļa montāža G 4x E F D C B A Att Piemontēt degli un krustām pievilkt tā skrūves G ar 8,5 Nm griezes momentu. 2. Piemontēt gāzes pieslēguma cauruli F ar jaunu blīvi. 3. Pārbaudīt gāzes komponentu pieslēgumu hermētiskumu. Bīstamība Gāzes noplūde var izraisīt eksploziju. Pārbaudīt skrūvsavienojuma hermētiskumu. 33

34 Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope Degļa montāža (Turpinājums) 4. Pieslēgt elektrības vadus ventilatora motoram A, kombinētā gāzes regulatoram B, jonizācijas elektrodam C, aizdedzes iekārtai D un zemējumam E. Neitralizācijas ierīces (ja ir) pārbaude Caurplūdes daudzuma ierobežotāja pārbaude (tikai kombinētajai gāzes kondensācijas iekārtai) 1. Izslēgt vadības ierīci, noslēgt aukstā ūdens vadu un iztukšot apkures katlu, izlaižot dzeramo ūdeni. 2. Atskrūvēt iekšējo sešstūru skrūves A. Norādījums! Demontējot var izplūst ūdens. 3. Noņemt ūdens slēdzi B un virzienā uz leju izņemt caurplūdes daudzuma ierobežotāju C. C 4. Pārbaudīt caurplūdes daudzuma ierobežotāju C; ja tas ir apkaļķojies vai bojāts, nomainīt un atkal uzstādīt to. Pieskrūvēt ūdens slēdzi B. B A Att. 29 Izplešanās trauka un iekārtas spiediena pārbaude Pārbaudi veikt, kad sistēma ir atdzisusi. 1. Iztukšot iekārtu vai aizvērt izplešanās trauka vārstu un samazināt spiedienu, manometrs rāda Ja izplešanās trauka sākotnējais spiediens ir zemāks par iekārtas statisko spiedienu, iepildīt slāpekli, sākotnējais spiediens ir no 0,1 0,2 bar (no kpa) augstāks par iekārtas statisko spiedienu. 3. Papildināt ūdens daudzumu, pie atdzesētas iekārtas tā spiediens ir vismaz 1,0 bar (0,1 MPa) un no 0,1 0,2 bar (no kpa) lielāks par izplešanās trauka sākotnējo spiedienu. Pieļ. darba spiediens: 3 bar (0,3 MPa) Drošības vārstu darbības pārbaude 34

35 Elektrības pieslēgumu noturības pārbaude Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope Visu gāzi vadošo detaļu hermētiskuma pārbaude pie darba spiediena Bīstamība Gāzes noplūde var izraisīt eksploziju. Pārbaudīt gāzi vadošo daļu hermētiskumu. Norādījums! Hermētiskuma pārbaudīšanai izmantot tikai piemērotus un atzītus noplūžu meklēšanas ekļus (EN 14291) un ierīces. Noplūžu meklēšanas ekļi ar nepiemērotām sastāvdaļām (piem., nitrīti, sulfīdi) var izraisīt materiāla bojājumus. Pēc pārbaudes veikšanas notīrīt visas noplūžu meklēšanas ekļu paliekas. Degšanas kvalitātes pārbaude Elektroniskā degšanas vadības ierīce automātiski nodrošina optimālu degšanas kvalitāti. Pirmās nodošanas ekspluatācijā / tehniskās apkopes laikā nepieciešama tikai degšanas vērtību kontrole. Šim nolūkam izmērīt CO un CO 2 vai O 2 saturu un ierakstit protokolā 123.lpp. Elektroniskās degšanas vadības ierīces darbības principa aprakstu skat lpp. A Norādījums! Lai izvairītos no darbības traucējumiem un bojājumiem, iekārtu ekspluatēt ar tīru degšanas procesam nepieciešamo gaisu. CO saturs CO saturam, izmantojot jebkuru gāzes veidu, jābūt < 1000 ppm. CO 2 vai O 2 saturs CO 2 saturam pie zemākās un augstākās siltuma jaudas jābūt šādās robežās: 7,5 9,5 %, izmantojot dabasgāzi E un LL 8,8 11,1 %, izmantojot sašķidrināto gāzi P O 2 saturam, izmantojot jebkuru gāzes veidu, jābūt robežās no 4,0 7,6 %. Ja izmērītā CO 2 vai O 2 vērtība ir ārpus attiecīgajām robežām, veikt šādas darbības: Veikt AZ-sistēmas hermētiskuma pārbaudi, skatīt 30. lappusi. Pārbaudīt jonizācijas elektrodu un pieslēguma vadu, skat. 32. lpp. Norādījums! Nododot ekspluatācijā, degšanas vadības ierīce veic automātisku kalibrēšanos. Emisijas mērījumu veikt tikai apm. 30 s pēc degļa ieslēgšanās. Att Pieslēgt dūmgāzu ķīmiskā sastāva noteikšanas ierīci pie katla pieslēguma detaļas dūmgāzu atveres A. 2. Atgriezt gāzes noslēgšanas krānu, ieslēgt apkures katlu un ievadīt siltuma pieprasījumu. 3. Iestatīt zemāko siltuma jaudu (skat. 36. lpp.). 4. Pārbaudīt CO 2 saturu. Ja vērtība no iepriekš norādītā diapazona atšķiras par vairāk nekā 1%, veikt 35. lpp. norādītos pasākumus. 5. Vērtību ierakstīt protokolā. 6. Iestatīt augstāko siltuma jaudu (skat. 36. lpp.). 7. Pārbaudīt CO 2 saturu. Ja vērtība no iepriekš norādītā diapazona atšķiras par vairāk nekā 1%, veikt 35. lpp. norādītos pasākumus. 8. Pēc pārbaudes nospiest OK. 9. Vērtību ierakstīt protokolā. 35

36 Pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude, apkope Degšanas kvalitātes pārbaude (Turpinājums) Augstākās/zemākās siltuma jaudas iestatīšana No laika apstākļiem atkarīga režīma vadības ierīce Apkopes izvēlne 1. Vienlaicīgi turēt nospiestu OK un å apm. 4 s. 2. Izpildītāja tests 3. Iestatīt zemāko siltuma jaudu: Atlasīt Pamata slodze izsl.. Pēc tam parādās Pamata slodze iesl. un deglis darbojas ar zemāko siltuma jaudu. 4. Iestatīt augstāko siltuma jaudu: Atlasīt Pilna slodze izsl.. Pēc tam parādās Pilna slodze iesl. un deglis darbojas ar augstāko siltuma jaudu. 5. Pabeigt jaudas iestatīšanu: Nospiest ä. Paaugstinātas temperatūras režīma vadības ierīce Apkopes izvēlne 1. Vienlaicīgi turēt nospiestu OK un å apm. 4 s. 2. Spiežot Ú, izvēlēties un apstiprināt, nospiežot OK. Displejā parādās I un mirgo Iesl.. 3. Iestatīt zemāko siltuma jaudu: Nospiest OK, displejā pastāvīgi redzams Iesl.. 4. Iestatīt augstāko siltuma jaudu: Nospiest ä. 5. Spiežot Ú, izvēlēties 2, mirgo Iesl.. 6. Nospiest OK, displejā pastāvīgi redzams Iesl.. 7. Pabeigt jaudas iestatīšanu: Nospiest ä. Dūmgāzu sistēmas brīvas caurplūdes un hermētiskuma pārbaude Sašķidrinātās gāzes ārējā drošības vārsta pārbaude (ja tāds ir uzstādīts) Vadības ierīces pielāgošana apkures iekārtai Vadības ierīce ir jāpielāgo atbilstoši iekārtas aprīkojumam. Izvēlēties atbilstošo iekārtas shēmu (skatīt sekojošos attēlus). Iestatīt kodējumu saistībā ar uzmontētajiem piederumiem: Montāžas un apkopes pamācība piederumiem Norādījums! Vadības ierīce automātiski atpazīst dažādus iekārtas komponentus, un kodējums tiek iestatīts automātiski. Kodēšanas gaitu skat. 44. lpp. 36

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT Montāžas un apkopes instrukcija speciālistam Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3 A... ZBR

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw - 11 kw

MICROMASTER kw - 11 kw MICROMASTER 42.12 kw - 11 kw Lietošanas instrukcija (Kopsavilkums) Izdevums 7/4 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Izdevums 7/4 Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Sekojošie brīdinājumi,

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcijas

Lietošanas instrukcijas Lietošanas instrukcijas Skārienjutīgs LCD displejs Profesionālai lietošanai Modeļa Nr. TH-75BQE1W 75 collu modelis Saturs Svarīgs drošības paziņojums 2 Piesardzības pasākumi 3 Piesardzība lietošanā 6 Ievads

Διαβάστε περισσότερα

HK634021XB. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL

HK634021XB. EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL HK634021XB EL Οδηγίες Χρήσης 2 Εστίες LV Lietošanas instrukcija 20 Plīts SV Bruksanvisning 35 Inbyggnadshäll USER MANUAL 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam!

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam! BAXI INTERNATIONAL Laipni lūdzam! SOLĀRĀS SISTĒMAS m2 -uzstādīto kolektoru laukums ITĀLIJAS TIRGUS 180.000 m2 uzstādīts 2006 gadā 360.000 m2 uzstādīts 2007 gadā Saules starojuma līmenis EIROPĀ Starojums

Διαβάστε περισσότερα

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr.

Saturs. Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs TH-47LFV5W. Modeļa Nr. Modeļa Nr. TH-47LFV5W Lietošanas instrukcijas FULL HD LCD displejs Saturs Svarīgs drošības paziņojums...2 Piesardzības pasākumi...3 Piederumi...6 Daļas un funkcijas...8 Savienojumi...10 Tehniskās specifi

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni

Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni Lietošanas instrukcija Veļas žāvētājs ar siltumsūkni Pirms ierīces uzstādīšanas, pievienošanas un palaides noteikti izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Tādējādi jūs pasargāsit sevi un novērsīsiet ierīces

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Lietotāja rokasgrāata Versija 757665i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S EN3450COW EN3450COX...... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO

Διαβάστε περισσότερα

Cenrādis Jumta logi un aksesuāri. Cenrādis derīgs no

Cenrādis Jumta logi un aksesuāri. Cenrādis derīgs no Cenrādis 2017 Jumta logi un aksesuāri Cenrādis derīgs no 01.05.2017. Priekšvārds Saturs Cienījamie Roto partneri, Ievads German made... Ilgtspējīga attīstība... 5 iemesli, kāpēc izvēlēties Roto... 4 6

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Audio ievades un izvades savienojumi

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Rīgā 2015. gada. LĪGUMS Nr. LB-07/2015/268 Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Latvijas Banka (tālāk

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS VISS PAR PĀRTIKAS PREČU MARĶĒJUMU Informācija, kas ir sniegta pārtikas preču marķējumā, ir kā vizītkarte, kurā var atrast visu par preci, sākot ar tās nosaukumu, sastāvu

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket STEP SYSTEMS ph mērītājs ECO pocket Ūdens izturīgs ph mērītājs. Uz LCD displeja attēlo ph un temperatūras mērījumus. Ieslēdzot mērītāju, tas veic savas programmas pārbaudi un pēc tam uz displeja attēlo

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 32PFT PFT PFT PFT5500

Rokasgrāmata 32PFT PFT PFT PFT5500 Register your product and get support at 5500 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 32PFT5500 40PFT5500 48PFT5500 55PFT5500 Saturs 1 TV apskats 4 9 Ierakstīšana un Pause TV 1.1 Philips Android TV

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2013 /2 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS LV fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS Lietotāja pamācība CASIO Worldwide Education vietne: http://edu.casio.com CASIO IZGLĪTĪBAS FORUMS http://edu.casio.com/forum/ Išversta vertimų biure

Διαβάστε περισσότερα

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu 05.06.2009. Celtniecības Izolācija /Ronalds Liepiņš 1 SATURS 1. Paroc akmens vate, kvalitāte, atšķirības 2. Jaunie būvnormatīvi 3. Kvalitatīva darbu secība fasāžu

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Кabeļu trepes KS Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas uzstādīšanas

Διαβάστε περισσότερα

Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 1907/2006

Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 1907/2006 Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 07/2006 Lappuse 1 dēļ DDL nr : 153474 V003.0 Pārskatīšana: 27.10.2016 drukāšanas datums: 07.06.2017 Aizstāj versiju no: 13.07.2015 1. IEDAĻA:Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskie lauki

Elektromagnētiskie lauki Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes Sociālā Eiropa Šī publikācija saņēmusi Eiropas Savienības Nodarbinātības

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS LATVIJA ENERGOTANDART LEK 1400-21 Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

Ēku rekonstrukcija un restaurācija

Ēku rekonstrukcija un restaurācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Civilo ēku būvniecības katedra Ēku rekonstrukcija un restaurācija Studiju darbs Ēkas Stabu ielā 17 rekonstrukcija un restaurācija Izpildīja: Ģirts Striebulis

Διαβάστε περισσότερα

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Vairāk informācijas par DeLaval elektriskajiem ganiem var lasīt sadaļā Risinājumi & Produkti- >Govs komforts->produkti- >Elektriskie gani vietnē

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα

Zaļās enerģijas izmantošanas iespējas laukos

Zaļās enerģijas izmantošanas iespējas laukos Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte www.videszinatne.lv Zaļās enerģijas izmantošanas iespējas laukos Dr. Dagnija Blumberga, Rīgas Tehniskās universitātes profesore, Vides

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2011 / 1 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ) L 304/18 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 22.11.2011. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem

Διαβάστε περισσότερα

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια FSA21320 AVVERTENZA! Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

2. TEMATS SILTUMS UN DARBS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

2. TEMATS SILTUMS UN DARBS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 2. TEMATS SILTUMS UN DARBS Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_11_SP_02_P1 Senie laiki Skolēna darba lapa F_11_SP_02_P2 Enerģija 19. gadsimtā: tvaika dzinēja laikmets

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

dabasgåze tavås måjås 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts:

dabasgåze tavås måjås 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts: dabasgåze måjås Ûurnåls a/s «Latvijas Gåze» klientiem 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts: «Gåzes cenas pieaugums Latvijå nebüs tik liels kå Rietumos» Rîcîbas plåns tiem, kuri nolémußi gazificét

Διαβάστε περισσότερα

FOTO TEHNIKAS JAUNUMI

FOTO TEHNIKAS JAUNUMI FOTO TEHNIKAS JAUNUMI PAVASARIS / VASARA 2016 α6300 Jauna E-bajonetes kamera ar pasaulē ātrāko autofokusu Jaunā bezspoguļa kamera ir aprīkota ar pasaulē ātrāko AF ar lielāko AF fokusa punktu skaitu, kā

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Metāla konstrukcijas Studiju darbs Ēkas starpstāvu pārseguma nesošo tērauda konstrukciju projekts Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs viss profesionāļiem Iekārtu un Instrumentu Katalogs www.hct.lv Māris +371 26597432 maris@hct.lv Aleksejs +371 29250875 aleksejs@hct.lv Guntis +371 25624466 guntis@hct.lv Viesturs +371 22011394 viesturs@hct.lv

Διαβάστε περισσότερα

CT-C20-F3 20 N/mm. 3 N/mm C 20 A1 4 mm mm 40 min. 24 st.

CT-C20-F3 20 N/mm. 3 N/mm C 20 A1 4 mm mm 40 min. 24 st. SAUSAIS BETONA MAISĪJUMS SB0 Pielietojums: Betona grīdu liešanai, trotuāru betonēšanai, pārsegumu savienošanai, betona konstrukciju defektu labošanai, telpu iekšpusē un ārpusē. Īpašības: Izmanto lielu

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atrisināt dotos sešus uzdevumus, laiks 3 stundas. Uzdevumu tēmas: 1) tests vispārīgajā ķīmijā; 2) ķīmisko reakciju kinētika;

Διαβάστε περισσότερα

Convulex 100 mg ml šķ inj Page 1 of 8

Convulex 100 mg ml šķ inj Page 1 of 8 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Convulex 100 mg/ml šķīdums injekcijām Natrii valproas Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams,

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS.

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS. MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS 2013 VII pastāvīgā atlikumā pasūtījuma aiz izpildes ild esl laiks līdz z4 nedēļām Cenas EUR ar PVN, spēkā no 01.01.2014 01.201 www.fakro.lv w.lv 1 2 www.fakro.lv MAIN Ā M SKATU

Διαβάστε περισσότερα