3. Ανάπτυγμα Taylor (για συναρτήσεις δυό μεταβλητών)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Ανάπτυγμα Taylor (για συναρτήσεις δυό μεταβλητών)"

Transcript

1 Ανάπτυγμα Taylor (για συναρτήσεις δυό μεταβλητών) Μια «πολύπλοη» συνάρτηση f, δυό μεταβλητών, μπορεί να προσεγγιστεί (στην γειτονιά ενός σημείου (,y)) από μια πολυωνιμιή συνάρτηση με την βοήθεια του αναπτύγματος Taylor, το οποίο δίνεται από τον παραάτω τύπο ( h + k ) ( h + k ) f( + h, y+ k) = f(, y) + ( h + k ) f + f + f + =!! f f = f(, y) + ( h + k ) + ( h + k + hk ) +! ( + h + h k + hk + k ) +! Η δύναμη Newto: h + k μπορεί να βρεθεί αναγωγιά όπως στο διώνυμο του α 0 α α α αβ ( α + β) = + β + β + + β β όπου =! (Ισχύει = =,!( )! 0 0! = ) Δηλαδή k k ( h + k ) = h + h k h k + + k + k + hk + k Το ανάπτυγμα Taylor στο σημείο (0, αλείται ανάπτυγμα Maclauri Παρατήρηση Οι δυό εφράσεις στο ανάπτυγμα Taylor δεν είναι ίσες, αλλά χρειάζεται ένας επιπλέον όρος στην ποσότητα του δεξιού μέλους που παριστάνει το σφάλμα της προσέγγισης (ατ αναλογία με την περίπτωση του αναπτύγματος στις συναρτήσεις μιάς μεταβλητής) Εφαρμογή Να αναπτύξετε τη συνάρτηση f (, y) = e (0, Να βρείτε τους όρους μέχρι αι τρίτου βαθμού l( + y) σε ανάπτυγμα Taylor στο σημείο Λύση Αν f (,y) = e l( + y), τότε 7

2 f (0, = 0, f (, y) = e f (0, l( + y), = 0 f (,y) e f (0, =, =, + y (,y) = (e l( + y)) = e (0, l( + y), = 0, (,y) e e (0, = =, =, + y + y (,y) e e = = + y ( + y) (0,, =, (,y) = (e l( + y)) = e (0, l( + y), = 0, (,y) e e (0, = =, =, + y + y (,y) e = ( + y) e = ( + y) (0,, =, (,y) e = ( + y) e = ( + y) (0,, = Συνεπώς h k h h k hk k f (h,k) = 0 + h0 + k hk + ( ) ( ) + + k h k hk = k + hk + ή θέτοντας ( h, k) = (, y) + k + y f (,y) = y + y y y + + y + Παρατήρηση Επειδή η δοθείσα συνάρτηση είναι γινόμενο δυό συναρτήσεων (μιάς μεταβλητής η αθε μία) f ( y, ) = el( + y) = hgy ( ) ( ), h ( ) = e, gy ( ) = l( + y) 8

3 το ανάπτυγμα μπορεί να υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας τα αναπτύγματα Taylor των συναρτήσεων h ( ) = e, gy ( ) = l( + y) Εφαρμογή Υπολογίστε τους τρεις πρώτους (μη-μηδενιούς) όρους του αναπτύγματος Taylor της συνάρτησης στο σημείο f (, y) = (, y) = (0,, χρησιμοποιώντας α) τον τύπο (444) της σελίδας 7, si(y) β) το γνωστό ανάπτυγμα Maclauri της συνάρτησης si Λύση α) Εφαρμόζουμε τον τύπο (444) της σελ 7 θέτοντας (, y) = (0, αι ( h, k) = (, y) Παραγωγίζοντας προύπτει: f (0, = (0, = (0, = (0, = [ ycos(y) ] 0, (0, = [ cos(y) ] 0 = ( 0, f [ y si(y) ] = 0 (0, [ cos(y) y si(y) ] = [ si(y) ] = 0 (0, (0, = ( 0, Ανάλογα όλες οι μεριές παράγωγοι ης έως αι 0 ης τάξης της f μηδενίζονται στο 0 σημείο (0,, ετός της αι για τις οποίες ισχύει ότι =! αι = 5! 5 5 Η διαπίστωση που άναμε μπορεί να δειχθεί άνοντας διαδοχιές πράξεις Όμως ο αλλίτερος τρόπος είναι να δούμε ότι από το β) μέρος αυτής της άσησης ισχύει ότι 5 (y) (y) si(y) = y + + (*)! 5! Από το γενιό ανάπτυγμα () ο όρος f (0, είναι 0, οι όροι με παραγώγους ης τάξης είναι 0 Οι όροι δεύτερης τάξης είναι επίσης 0 ετός από τον 9

4 y! (0, = y Ο δεύτερος μη μηδενιός όρος του αναπτύγματος (*) είναι ο! y Από τα αναπτύγματα ( + y ) προύπτει ότι όροι με y εμφανίζονται! y μόνο για =, αφού οι γενιοί όροι του διωνυμιού αναπτύγματος είναι: Έτσι πρέπει! y (0, = y ή (0, = =!!!!!!! Αντίστοιχα ο όρος + 5 y 5 προύπτει από το ανάπτυγμα ( + y ) για = 0 5!! Ισχύει ! y (0, = y ή (0, = = 5! ! 5 5! 5! 0 5 Επαγωγιά μπορεί να δειχθεί ότι για άθε Ν, (0, = 0, (0, = 0, λ ρ (0, = 0 όπου λ + ρ = αι λ ρ, ενώ ισχύει ότι: = ( )! αν ο είναι περιττός β) Ισχύει το ανάπτυγμα (89) της σελ 8 του τόμου Β: z z z z si z = ( ) = z ( ) +, για άθε z R ( + )!! 5! ( + )! = 0 Αν z = y, τότε f (, y) = si(y) = si z αι από το ανάπτυγμα (5) έχουμε: f (, y) z = si z = z! 5 z + 5! y + = y! 5 y + 5!

5 4 Αρότατα Ορισμός (τοπιό μέγιστο αι ελάχιστο) Εάν z = f(, y) είναι μια συνάρτηση δυό μεταβλητών ορισμένη σε μιά περιοχή R που περιέχει το σημείο ( 0, y (α) Η συνάρτηση f έχει τοπιό μέγιστο στο σημείο ( 0, y εάν f ( 0, y f(, y) για όλα τα σημεία (, y ) του πεδίου ορισμού, που ανήουν σε έναν ανοιχτό δίσο με έντρο το ( 0, y (β) Η f έχει τοπιό ελάχιστο στο σημείο ( 0, y εάν f ( 0, y f(, y) για όλα τα σημεία (, y ) του πεδίου ορισμού, που ανήουν σε έναν ανοιχτό δίσο με έντρο το ( 0, y Όπως αι στις συναρτήσεις μιάς μεταβλητής, έτσι αι εδώ βασιό για τον εντοπισμό των τοπιών αροτάτων είναι ένα ριτήριο πρώτης παραγώγου Θεώρημα (ριτήριο πρώτης παραγώγου για τοπιά αρότατα) Εάν η συνάρτηση z = f(, y) παρουσιάζει τοπιό μέγιστο ή ελάχιστο σε άποιο εσωτεριό σημείο ( 0, y του πεδίου ορισμού της αι στο σημείο αυτό υπάρχουν οι πρώτες μεριές της παράγωγοι, τότε: f ( 0, y = 0 fy ( 0, y = 0 Παρατήρηση ) Το παραπάνω θεώρημα, όπως αι στην περίπτωση των συναρτήσεων μιάς μεταβλητής, μας αναφέρει ότι τα μόνα σημεία στα οποία η z = f(, y) μπορεί να παρουσιάζει αρότατα είναι: (α) εσωτεριά σημεία στα οποία f (, y) = 0, f (, y) = 0 (β) εσωτεριά σημεία όπου μια τουλάχιστον από τις f, y f δεν υπάρχει (γ) συνοριαά σημεία του πεδίου ορισμού της Τα σημεία για τα οποία ισχύει το (α) ή το (β) αλούνται ρίσιμα σημεία y ) Το γεγονός ότι f( 0, y = 0, fy( 0, y = 0 σε ένα εσωτεριό σημείο ( 0, y του πεδίου ορισμού της, δεν μας εγγυάται ότι η f έχει τοπιό αρότατο εεί Αν όμως η f έχει μεριές παραγώγους πρώτης αι δεύτερης τάξης συνεχείς στο R, τότε το αόλουθο θεώρημα βοηθά στην εύρεση τοπιών αρότατων 4

6 Θεώρημα (ριτήριο δεύτερης παραγώγου για τοπιά αρότατα) Εάν z = f(, y) είναι μια συνάρτηση δυό μεταβλητών, αι έστω ότι οι μεριές παράγωγοι πρώτης αι δεύτερης τάξης είναι συνεχείς σε έναν υλιό δίσο με έντρο το σημείο ( 0, y αι έστω ότι : f ( 0, y = 0 fy ( 0, y = 0 Εάν ορίσουμε την διαρίνουσα της z = f(, y) από την σχέση: A= f (, y ) f (, y ) f (, y ) = 0 0 yy 0 0 y 0 0 f (, y ) f (, y ) 0 0 y 0 0 f (, y ) f (, y ) y 0 0 yy 0 0 Τότε (α) Εάν A> 0 & f ( 0, y > 0 η z = f(, y) έχει τοπιό ελάχιστο στο ( 0, y (β) Εάν A> 0 & f ( 0, y < 0 η z = f(, y) έχει τοπιό μέγιστο στο ( 0, y (γ) Εάν A < 0 η z = f(, y) έχει ένα σαγματιό σημείο στο ( 0, y (δηλαδή σε άλλες διευθύνσεις παρουσιάζει μέγιστο αι σε άλλες ελάχιστο) (δ) Εάν A = 0 τότε δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για το ( 0, y Εφαρμογή Να βρεθούν τα αρότατα (εφ όσον υπάρχουν) της z = f(, y) = y+ y 8y Λύση Παραγωγίζοντας προύπτει = y = + y 8 () () Τα πιθανά αρότατα θα είναι λύσεις του συστήματος y = 0 y = = + y 8= 0 + 8= 0 y = Άρα το σημείο (,) είναι η μόνη λύση του συστήματος Βρίσουμε τις μεριές παραγώγους ης τάξης 4

7 =, y =, = Α= (,) (,) (,) = = 8 > 0 y Η διαρίνουσα ( ) = >0 το σημείο ( 0, y =(,) είναι τοπιό ελάχιστο της συνάρτησης αι επειδή Εφαρμογή Να βρεθούν τα αρότατα (εφ όσον υπάρχουν) της Λύση Παραγωγίζοντας προύπτει z = f(, y) = 4y y 4 4 = 4y 4 = 4 4y () () Υπολογίζουμε τα σημεία στα οποία μηδενίζονται οι πρώτες παράγωγοι Άρα 4y 4 = 0 y = 9 y ( y ) y y 0 y 0 ή y ή y = = = = = 4 4y = 0 = y Αν y = 0 = 0, εάν y = = ενώ εάν y = = Άρα τυχόν αρότατα της συνάρτησης υπάρχουν στα σημεία ( 0,, (,) αι (, ) Βρίσουμε τις μεριές παραγώγους ης τάξης =, y = 4, = y Αν Α = y έχουμε τον αόλουθο συνοπτιό πίναα τιμών: ζεύγος Α (0, (,) (, )

8 Επειδή Α >0 αι <0 στα σημεία (,) αι (, ) στα εν λόγω σημεία η συνάρτηση παρουσιάζει τοπιά μέγιστο Επειδή Α<0 στο (0,, το σημείο αυτό είναι ένα σαγματιό σημείο Εφαρμογή Το άθροισμα τριών θετιών αριθμών είναι Βρείτε τους αριθμούς αυτούς αν θέλουμε το γινόμενό τους να είναι το μέγιστο δυνατό Λύση Έστω yz,, οι αριθμοί αι P = P(, y, z) = yz το γινόμενό τους Τότε θέλουμε να βρούμε το μέγιστο της P = P(, y, z) όταν ισχύει (ο περιορισμός) + y+ z = Αλλά + y+ z = z = y αι αντιαθιστώντας στην P = P(, y, z) έχουμε P = P(, y, z) = y( y) της οποίας θέλουμε να υπολογίσουμε το μέγιστο Παραγωγίζοντας προύπτει P = y y y P = y Τα πιθανά αρότατα θα είναι λύσεις του συστήματος y = y = 4 y y y = 0 = 4 0 Άρα το σημείο (4,4) είναι η μόνη λύση του συστήματος Βρίσουμε τις μεριές παραγώγους ης τάξης P = y, P y = y, P = Η διαρίνουσα P P P Α= (4,4) (4,4) (4,4) = ( 8) ( 8) ( 4) = 48 > 0 y αι επειδή P = P(, y, z) P (4,4) = 8 < 0 το σημείο (4,4) είναι τοπιό μέγιστο της Δηλαδή οι ζητούμενοι αριθμοί είναι οι =4, y=4, z=-4-4=4 44

9 Εφαρμογή 4 Ένα ορθογώνιο ουτί, ανοιχτό στο πάνω μέρος έχει όγο cm Ποιες πρέπει να είναι οι διαστάσεις του, ώστε η συνολιή επιφάνειά του να είναι ελάχιστη ; Λύση Υποθέτουμε ότι το ορθογώνιο ουτί έχει πλευρές α, β, γ (σχ ) Τότε αυτό έχει όγο V = αβγ O όγος του είναι σταθερός V = αβγ = () Η συνολιή επιφάνεια αφού είναι ανοιτό στο πάνω μέρος, έχει εμβαδό S ίσο με το εμβαδό των πέντε υπολοίπων εδρών δηλ S = αβ + αβ + αγ + αγ + βγ = αβ + αγ + βγ () α β γ Σχήμα Άρα αρεί να βρούμε το ελάχιστο της; S = S( α, β, γ) = αβ + αγ + βγ () υπό τον περιορισμό V = αβγ = (4) Από την (4) προύπτει ότι γ = αβ (5) Αντιαθιστώντας στην () 4 S = S( α, β, ) = f ( α, β) = αβ + + () αβ β α Στη συνέχεια θα βρούμε τα ( α, β) που ελαχιστοποιούν την S = f ( α, β) Παραγωγίζοντας f = β α α f 4 = α β β α 4 =, α β 8 =, = β α β Οι πρώτες μεριές παράγωγοι μηδενίζονται αν 45

10 β α 4 α β = 0 β = β = α α = α = 0 β = β = α = 8 α 4 Η ποσότητα Και (,4) = (,4) (,4) f (,4) 9 Α = = = 4,5 4 = 0,5 > > 0 Άρα το ζεύγος (,4) δίνει ελάχιστη τιμή στην επιφάνεια Συνεπώς οι διαστάσεις του ουτιού με όγο cm αι ελάχιστη επιφάνεια είναι cm α = cm, β = 4cm αι γ = = 4cm 4cm 4

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ. ΔΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ ος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ www.armscontrol.nfo 7 ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

Πεπερασμένες Διαφορές.

Πεπερασμένες Διαφορές. Κεφάλαιο 1 Πεπερασμένες Διαφορές. 1.1 Προσέγγιση παραγώγων. 1.1.1 Πρώτη παράγωγος. Από τον ορισμό της παραγώγου για συναρτήσεις μιας μεταβλητής γνωρίζουμε ότι η παράγωγος μιας συνάρτησης f στο σημείο x

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Βασικός Πίνακας Μοίρες (Degrees) Ακτίνια (Radians) ΓΩΝΙΕΣ 0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Έστω ότι θέλω να μετατρέψω μοίρες σε ακτίνια : Έχω μία γωνία σε φ μοίρες. Για να την κάνω σε ακτίνια, πολλαπλασιάζω

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις 2 ου βαθμού

Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Η εξίσωση της μορφής αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 λύνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Δ = β 2 4αγ Η εξίσωση αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 αν Δ>0 αν Δ=0 αν Δ

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ Όταν στα µαθηµατικά λέµε ότι το τείνει στο και συµβολίζεται, εννοούµε ότι οι τιµές προσεγγίζουν την τιµή, είτε µε από τιµές µικρότερες του δηλ από αριστερά του, είτε από τιµές µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα