Βοηθητικές σηµειώσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βοηθητικές σηµειώσεις"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων Βοηθητικές σηµειώσεις. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.. αµίγος Λέκτορας Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ 2004

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1. Βασικοί ορισµοί Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. Τόκος: η απόδοση (αύξηση) του κεφαλαίου για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Επιτόκιο: ο τόκος του κεφαλαίου για µια νοµισµατική µονάδα σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Συνήθως εκφράζεται επί τοις εκατό (%) για περίοδο ενός έτους, π.χ. ετήσιο επιτόκιο 10% υποδηλώνει αύξηση κεφαλαίου 100 νοµισµατικών µονάδων κατά 10 νοµισµατικές µονάδες σε ένα έτος Μελλοντική και παρούσα αξία ποσού Το χρήµα έχει δύο χαρακτηριστικές ιδιότητες: (α) την ιδιότητα να παράγει χρήµα (υπό µορφή νοµισµατικών µονάδων ή άλλων υλικών αγαθών) και (β) την ιδιότητα να χάνει την αξία του. Οι δύο αυτές ιδιότητες πέρα από το επιτόκιο είναι σε άµεση συνάρτηση µε ένα ακόµη µέγεθος: το χρόνο. Έτσι, εάν επενδυθεί ένα Κεφάλαιο Κ το χρόνο 0 µε επιτόκιο ε, η αξία που θα παράγει µετά από ένα έτος (δηλ. ο τόκος για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα) θα είναι Κ*ε, το δε Κεφάλαιο θα έχει ανέλθει σε Κ+Κ*ε ή Κ*(1+ε). Εάν ο τόκος δεν εισπραχθεί αλλά ενσωµατωθεί στο αρχικό Κεφάλαιο (κεφαλαιοποίηση του τόκου), τότε το δεύτερο έτος ο τόκος θα ανέλθει σε (Κ+Κ*ε)*ε ή Κ*ε*(1+ε). Η πρόσθεση του τόκου µιας χρονικής περιόδου στο κεφάλαιο και ο, από την αρχή, τοκισµός του καινούριου κεφαλαίου που πρόκυψε από την πρόσθεση αυτή (σύνθετος τόκος) καλείται και ανατοκισµός. Το Κεφάλαιο θα έχει διαµορφωθεί ως ακολούθως: Κ+Κ*ε+ Κ*ε*(1+ε) = Κ*[1+ε+ε*(1+ε)] = Κ*(1+ε+ε+ε 2 ) = Κ*(1+ε) 2 Ακολουθώντας την πρακτική της κεφαλαιοποίησης του τόκου, η τελική (ή µελλοντική) αξία του αρχικού κεφαλαίου Κ µετά από ν έτη µε ετήσιο επιτόκιο ε είναι: ΜΑ Κ = Κ*(1+ε) ν (1) Ο συντελεστής (1+ε) ν καλείται συντελεστής συσσώρευσης κεφαλαίου.

3 Από την εξίσωση (1) είναι προφανές ότι εάν πρόκειται να πληρωθεί ένα ποσό Χ µετά από ν έτη, τότε η αξία του ποσού στη χρονική στιγµή 0 (γνωστή και ως Παρούσα Αξία) θα είναι: ΠΑ Χ = Χ*(1+ε) -ν (2) Ο συντελεστής (1+ε) -ν καλείται συντελεστής προεξόφλησης και το επιτόκιο ε επιτόκιο προεξόφλησης. Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι ισχύει: ΜΑ = ΠΑ*(1+ε) ν και ΠΑ = ΜΑ*(1+ε) -ν Η εξίσωση (2) εκφράζει τη δεύτερη ιδιότητα του χρήµατος, ήτοι την απώλεια της αξίας του εάν δεν επενδύεται. Εάν µια επιχείρηση διαθέτει κεφάλαιο Κ, το οποίο δεν το επενδύει σήµερα αλλά µετά από ένα έτος, τότε η αξία, σε σηµερινά χρήµατα, που θα έχει το κεφάλαιο αυτό µετά από ένα έτος και µε δεδοµένο επιτόκιο προεξόφλησης ε θα είναι ΠΑ Κ = Κ*(1+ε) -1. ηλαδή η απώλεια του κεφαλαίου σε σηµερινά χρήµατα θα είναι: Κ - ΠΑ Κ = Κ - Κ*(1+ε) -1 = Κ*[1-(1+ε) -1 ] = Κ*ε*(1+ε) -1 Η ποσότητα Κ*ε*(1+ε) -1 είναι προφανές ότι εκφράζει την παρούσα αξία των τόκων που θα απέφερε το κεφάλαιο Κ σε ένα έτος εάν είχε επενδυθεί µε επιτόκιο ε τη χρονική στιγµή 0. Παράδειγµα: Επιλογή προµηθευτή εξοπλισµού Η επιχείρηση πρόκειται να προµηθευτεί ένα µηχάνηµα. Απευθύνεται σε δύο προµηθευτές. Ο προµηθευτής Α δίνει προσφορά Euro αλλά απαιτεί η καταβολή να είναι άµεση. Ο προµηθευτής Β προσφέρει το ίδιο µηχάνηµα στην τιµή των Euro, µε 50% προκαταβολή και το υπόλοιπο 50% να εξοφληθεί στο τέλος του δεύτερου έτους. Ποια προσφορά είναι πιο συµφέρουσα? Για την αγορά του µηχανήµατος από τον προµηθευτή Α η επιχείρηση πρέπει να καταβάλλει σήµερα Euro (παρούσα αξία πληρωµής). Εάν το αγοράσει από τον Β, τότε καταβάλλει σήµερα Euro και άλλα Euro µετά από δύο χρόνια. Εποµένως, για να πραγµατοποιηθεί η σύγκριση θα πρέπει να υπολογιστεί η παρούσα αξία της αγοράς από τον προµηθευτή Β. Έστω ότι το επιτόκιο προεξόφλησης είναι 8%. Από την εξίσωση 2 προκύπτει:

4 ΠΑ = *(1+0,08) -2 = Euro Άρα η συνολικά παρούσα αξία της πληρωµής στον Β είναι: = Euro Εποµένως, εάν υπάρχει το σύνολο του ποσού συµφέρει η αγορά από τον προµηθευτή Α Μελλοντική και παρούσα αξία περιοδικών χρηµατοροών Στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων για δοθεί µια περιγραφή των αναµενόµενων αποτελεσµάτων (εσόδων και εξόδων) της επένδυσης χρησιµοποιούνται (συνήθως σε ετήσια βάση) οι «περιοδικές χρηµατοροές» ή «ράντες». Οι ράντες διακρίνονται σε ληξιπρόθεσµες, εάν οι πληρωµές ή οι εισπράξεις πραγµατοποιούνται στο τέλος κάθε χρονικής περιόδου, και σε προκαταβλητέες εάν πραγµατοποιούνται στην αρχή, και σε σταθερές ή µεταβλητές αντίστοιχα, εάν το ύψος των καταβολών ή των εισπράξεων παραµένει σταθερό ή µεταβάλλεται. Αντίστοιχα µε τη µελλοντική ή την παρούσα αξία ενός ποσού, αποδεικνύεται εύκολα ότι η µελλοντική και η παρούσα αξία µια σταθερής ράντας Ρ, ληξιπρόθεσµης ή προκαταβλητέας, για ν έτη και επιτόκιο ε, δίνεται από τους ακόλουθους τύπους: Α. Μελλοντική αξία ληξιπρόθεσµης ράντας ΜΑ Ρ = (1 + ε ) ν 1 Ρ * (3) ε Β. Μελλοντική αξία προκαταβλητέας ράντας (1 + ε ) ν 1 ΜΑ Ρ = Ρ * *(1 + ε ) (4) ε Γ. Παρούσα αξία ληξιπρόθεσµης ράντας ΠΑ Ρ = ν ν (1 + ε ) 1 1 (1 + ε ) Ρ * = Ρ * (5) ν ε *(1 + ε ) ε. Παρούσα αξία προκαταβλητέας ράντας ν ν (1 + ε ) 1 (1 + ε ) 1 ΠΑ Ρ = Ρ * *(1 + ε ) = Ρ * ν ν 1 ε *(1 + ε ) ε *(1 + ε ) (6)

5 Με τη βοήθεια των παραπάνω προκύπτουν εύκολα δύο ευρέως χρησιµοποιούµενοι συντελεστές: ο συντελεστής ανάκτησης κεφαλαίου (Capital Recovery Function) και ο συντελεστής χρεολυσίας κεφαλαίου (Sinking Fund Function). Ο συντελεστής ανάκτησης κεφαλαίου (ΣΑΚ) χρησιµοποιείται για να υπολογιστεί το ύψος µιας ετήσιας ληξιπρόθεσµης ράντας ώστε να κατανεµηθεί η παρούσα αξία ενός ποσού σε µια περίοδο ν ετών. ίνεται από την εξίσωση: ΣΑΚ = ν ε *(1 + ε) ν (1 + ε) 1 (7) Ο συντελεστής ανάκτησης κεφαλαίου πολλαπλασιαζόµενος µε την παρούσα αξία του ποσού δίνει την ετήσια σταθερή δόση που θα πρέπει να καταβάλλεται. Παράδειγµα: Υπολογισµός ετήσιας δόσης αποπληρωµής δανείου Η επιχείρηση δανείζεται Euro από ένα πιστωτικό ίδρυµα µε επιτόκιο δανεισµού 5%. Να υπολογιστεί η ετήσια δόση που θα πρέπει να καταβάλει η επιχείρηση στο τέλος κάθε έτους, εάν πρόκειται να αποπληρώσει το δάνειο σε 10 έτη. Με τη βοήθεια της εξίσωσης (7) για επιτόκιο 5% και ν = 10 έτη, υπολογίζεται ο ΣΑΚ = 0,1295. Εποµένως, η ετήσια δόση αποπληρωµής είναι: Ετήσια δόση = 0,1295 * = ,63 Euro Ο συντελεστής συσσώρευσης κεφαλαίου (ΣΣΚ) χρησιµοποιείται για να υπολογιστεί η ετήσια σταθερή ράντα προκειµένου να συγκεντρωθεί ένα δεδοµένο χρηµατικό ποσό σε µια µελλοντική χρονική στιγµή (π.χ. πόσα χρήµατα πρέπει να αποταµιεύει κάποιος τον χρόνο ώστε όταν συνταξιοδοτηθεί να έχει ένα Χ κεφάλαιο στη διάθεσή του). Ο ΣΣΚ υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση: ε ΣΣΚ = (8) ( 1+ ε ) ν 1 Ο συντελεστής συσσώρευσης κεφαλαίου πολλαπλασιαζόµενος µε την τελική αξία του ποσού δίνει την ετήσια ισοδύναµη δόση.

6 Παράδειγµα: όση αποταµίευσης για συγκέντρωση µελλοντικού ποσού Ένας εργολάβος διαθέτει ένα διατρητικό φορείο και αναλαµβάνει µια εργολαβία από µια επιχείρηση, για 3 χρόνια. Γνωρίζει ότι στο τέλος του 3 έτους θα πρέπει να πραγµατοποιήσει µια γενική επισκευή, η οποία θα στοιχίσει Euro. Εάν το φορείο λειτουργεί ώρες το χρόνο, πόσα χρήµατα πρέπει να αποταµιεύει σε ένα λογαριασµό µε επιτόκιο 5% ώστε να έχει το απαιτούµενο ποσό µετά από τα τρία χρόνια? Πόσο θα πρέπει να είναι το επιπλέον κόστος που θα χρεώσει ανά ώρα λειτουργίας του µηχανήµατος για τον σκοπό αυτό? Με τη βοήθεια της εξίσωσης (8) για επιτόκιο 5% και ν = 3 έτη, υπολογίζεται ο ΣΣΚ = 0,3172. Εποµένως, η ετήσια δόση αποταµίευσης είναι: Ετήσια δόση = 0, 3172 * = 9.516,00 Euro Άρα θα πρέπει να υπολογίσει µια επιβάρυνση 9.516/2000 h = 4,76 Euro/h λειτουργίας.

7 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 2.1. Ο πίνακας ταµειακών ροών Η οικονοµική ανάλυση στοχεύει στον υπολογισµό των ταµειακών ροών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του υπό διερεύνηση επενδυτικού σχεδίου. Η ταµειακή ροή ορίζεται από τη διαφορά δύο µεγεθών: της ταµειακής εισροής και της ταµειακής εκροής. Η διαφορά αυτή µπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Η ταµειακή ροή αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο λειτουργίας, συνήθως ετήσια. Εποµένως, για ένα επενδυτικό σχέδιο καταστρώνεται ο πίνακας των ετήσιων ταµειακών ροών για την οικονοµική διάρκεια ζωής της επένδυσης. Για την κατάστρωση του πίνακα των ταµειακών ροών είναι απαραίτητη η γνώση των κάτωθι µεγεθών: - του συνολικού κεφαλαίου επένδυσης - των ετήσιων δαπανών (σταθερά και αναλογικά λειτουργικά έξοδα, τόκοι, χρεολύσια, φόρος εισοδήµατος, επιπρόσθετες εκταµιεύσεις κεφαλαίου, π.χ. για ανανέωση εξοπλισµού) - των ετήσιων εσόδων - των ετήσιων αποσβέσεων Ο πίνακας των ταµειακών ροών ενός επενδυτικού σχεδίου έχει την ακόλουθη µορφή: 1 Επενδύσεις 2 Ετήσια Παραγωγή (µονάδες προϊόντος) 3 Τιµή πώλησης ανά µονάδα προϊόντος 4 Ετήσια Έσοδα (2) x (3) 5 Κόστος ανά µονάδα προϊόντος 6 Ετήσιο λειτουργικό κόστος (2) x (5) 7 Σταθερές δαπάνες 8 Ακαθάριστα κέρδη (4) (6) (7) 9 Αποσβέσεις 10 Τόκοι 11 Φορολογητέο εισόδηµα (8) - (9) - (10) 12 Φόροι (11) x συντ. φορολόγησης 13 Καθαρά κέρδη (11) (12) 14 Ταµειακή Ροή (13) + (9) 15 Χρεολύσια 16 Καθαρή Ταµειακή Ροή µετά φόρων (14) (1) (15) 17 Καθαρή Ταµειακή Ροή προ φόρων (16) + (12) Έτος ν

8 Η ταµειακή ροή του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ως το αλγεβρικό άθροισµα της ροής όλων των ετών της ζωής της επένδυσης. εδοµένου όµως ότι οι χρηµατικές ροές πραγµατοποιούνται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές είναι απαραίτητο πριν πραγµατοποιηθεί το άθροισµα των ταµειακών ροών να γίνει η αναγωγή τους στην συγκεκριµένη χρονική στιγµή της αξιολόγησης, ήτοι να υπολογιστεί η παρούσα αξία κάθε ταµειακής ροής µε τη βοήθεια της εξίσωσης (2). Η επιλογή του επιτοκίου προεξόφλησης αποτελεί από µόνη της ένα ιδιαίτερο ζήτηµα, το οποίο αναπτύσσεται σε επόµενη ενότητα. Το επιτόκιο προεξόφλησης εξαρτάται από το κόστος κεφαλαίου, το οποίο είναι συνάρτηση του σχήµατος της χρηµατοδότησης και του κινδύνου που ενέχει η συγκεκριµένη επένδυση Τα µεγέθη του πίνακα των ταµειακών ροών Η κατάστρωση του πίνακα των ταµειακών ροών προϋποθέτει την απάντηση µιας σειράς κρίσιµων ερωτηµάτων όπως: - Από πού θα αντληθούν τα κεφάλαια της επένδυσης? - Ποιο θα είναι το ελάχιστο αποδεκτό επιτόκιο για να χαρακτηριστεί η επένδυση συµφέρουσα? Επίσης, η ανάλυση στηρίχτηκε µόνο στην πρώτη ιδιότητα του χρήµατος, ήτοι την παραγωγή αξίας. Πώς όµως ενσωµατώνεται στην ανάλυση η δεύτερη ιδιότητα, δηλαδή η απώλεια αξίας του χρήµατος µε την πάροδο του χρόνου? Αυτά τα ερωτήµατα εξετάζονται στις επόµενες ενότητες Απαιτούµενο κεφάλαιο επένδυσης και πηγές χρηµατοδότησης Το συνολικό κόστος της επένδυσης µπορεί να διαχωριστεί στο κεφάλαιο προ εγκατάστασης και στο κεφάλαιο εγκατάστασης της µονάδας (Παναγόπουλος, 1974). Το κεφάλαιο προ εγκατάστασης συνίσταται στην αγορά οικοπέδων, στις ερευνητικές δαπάνες και στις δαπάνες της απαραίτητης υποδοµής π.χ. δρόµοι για την προσπέλαση της περιοχής που θα κατασκευαστεί το έργο. Το κεφάλαιο εγκατάστασης περιλαµβάνει τα προσπελαστικά έργα, την αγορά του εξοπλισµού, την κατασκευή κύριων και βοηθητικών εγκαταστάσεων, τα συστήµατα ασφάλειας, κ.λπ. Επιπλέον, στο κόστος αυτό θα πρέπει να προστίθεται ένα επιπλέον κεφάλαιο, το κεφάλαιο κίνησης, το οποίο αφορά στο κόστος κάλυψης των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης συνήθως για ένα χρονικό διάστηµα 3 6 µηνών µέχρις ότου αρχίσουν οι εισπράξεις.

9 Οι πηγές προέλευσης των απαιτούµενων κεφαλαίων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: - Ίδια κεφάλαια (µετοχικό κεφάλαιο, αδιανέµητα κέρδη, κ.λπ.). - ανειακά κεφάλαια (τραπεζικά ή οµολογιακά). - Επιδοτήσεις, οι οποίες χορηγούνται κυρίως από το Κράτος, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επιστροφής αυτών ή πληρωµής αναλογούντων τόκων. Η σύνθεση του χρηµατοδοτικού σχήµατος έχει ιδιαίτερη σηµασία ως προς την επιλογή του επιτοκίου, καθώς το τελευταίο καθορίζει το κόστος χρήσης του κεφαλαίου. Εάν πρόκειται για δανειακά κεφάλαια, τότε το κόστος χρήσης του κεφαλαίου αποτελείται από τους τόκους, οι οποίοι εξαρτώνται από το ύψος του δανείου και το επιτόκιο δανεισµού. Για τα ίδια κεφάλαια υπάρχει κόστος χρήσης. Το κόστος αυτό ισούται µε το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου (Αποστολίδης, 1986), δηλαδή το κέρδος που θα πραγµατοποιούσε η επιχείρηση αν αξιοποιούσε τα κεφάλαια αυτά σε µια άλλη επένδυση. Έτσι, το κόστος κεφαλαίου µιας επένδυσης συνίσταται στο κόστος των ιδίων κεφαλαίων και στο κόστος των δανειακών Επιλογή επιτοκίου προεξόφλησης Ο προσδιορισµός του επιτοκίου προεξόφλησης (δηλ. της ελάχιστης αποδεκτής απόδοσης) εξαρτάται από το κόστος κεφαλαίου και από τον επιχειρηµατικό κίνδυνο που ενέχει η συγκεκριµένη επένδυση. Έτσι, το απαιτούµενο επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά το κόστος µιας ασφαλούς επένδυσης προσαυξηµένο κατά έναν αποδεκτό συντελεστή ασφάλειας, ο οποίος επηρεάζεται από ένα πλήθος παραγόντων. Συχνά, το απαιτούµενο επιτόκιο προεξόφλησης στηρίζεται σε υποκειµενική κρίση, µε βάση την εµπειρία του επενδυτή. Έχουν όµως αναπτυχθεί και ποσοτικές µέθοδοι, οι οποίες βασίζονται στη θεωρία χαρτοφυλακίου, προσδιορίζοντας το κόστους κεφαλαίου από οµολογιακά δάνεια και ίδια (µετοχικά) κεφάλαια Αποσβέσεις Οι αποσβέσεις είναι η λογιστική διαπίστωση της ζηµιάς που προκαλείται στην αξία του ενεργητικού µε την χρήση ή µε την πάροδο του χρόνου. Η πρακτική των αποσβέσεων συνίσταται στην αφαίρεση ενός συγκεκριµένου ποσού από τα ακαθάριστα κέρδη σε ετήσια βάση, µέχρις ότου το άθροισµα των ετήσιων αποσβέσεων να γίνει ίσο µε την αξία αγοράς των πάγιων στοιχείων. Η απόσβεση δεν

10 αποτελεί ταµειακή ροή και για το λόγο αυτόν κατά την κατάστρωση του πίνακα των ταµειακών ροών δεν συµπεριλαµβάνεται στις δαπάνες λειτουργίας. Σηµειώνεται πάντως πως όταν επιχειρείται η κοστολόγηση επιµέρους εργασιών της παραγωγικής διαδικασίας ή η ανάλυση επιχειρηµατικών αποφάσεων (π.χ. για αγορά ή ενοικίαση εξοπλισµού) µε µεθόδους όπως η ανάλυση νεκρού σηµείου, η επιβάρυνση του λειτουργικού κόστος εξαιτίας των αποσβέσεων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. Ο τρόπος υπολογισµού της απόσβεσης επηρεάζει τα καθαρά κέρδη κι εποµένως την απόδοση της επένδυσης. Για το λόγο αυτό κατά την αξιολόγηση επενδυτικών στοιχείων είναι σκόπιµο να χρησιµοποιείται η µέθοδος απόσβεσης που προβλέπεται από το ισχύον φορολογικό καθεστώς Φόροι Οι φόροι που πληρώνονται από µια επιχείρηση αποτελούν µια εκροή, η οποία υπάρχει µόνο όταν σε περίπτωση κερδοφορίας. Οι φόροι αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό επί των κερδών της επιχείρησης, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την αντίστοιχη νοµοθεσία. Επειδή ο τρόπος υπολογισµού των φόρων επιδρά σηµαντικά στην αποδοτικότητα της επένδυσης, κατά την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές φορολογικές διατάξεις Τόκοι και χρεολύσια Οι τόκοι αναφέρονται στο κόστος του δανειακού κεφαλαίου για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο κι εξαρτώνται από το ύψος του δανείου, το επιτόκιο δανεισµού, τον χρόνο εξόφλησης του δανείου και την περίοδο χάριτος (δηλ. το χρονικό διάστηµα που δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής χρεολυτικών δόσεων). Τα χρεολύσια αναφέρονται στην ετήσια δόση αποπληρωµής του ποσού του δανείου Ετήσια έσοδα Τα έσοδα ισούνται γενικά µε το γινόµενο της τιµής πώλησης του προϊόντος επί την αντίστοιχη ετήσια παραγωγή. Το πρόβληµα της εκτίµησης των ετήσιων εσόδων είναι ένα αντικείµενο µε ιδιαίτερες απαιτήσεις, καθώς προϋποθέτει τόσο την εκτίµηση της τιµής πώλησης όσο και του ρυθµού παραγωγής.

11 Ετήσιο κόστος λειτουργίας Το κόστος λειτουργίας καλύπτει όλη τη διαδικασία παραγωγής, σε σχέση µε το είδος του παραγόµενου προϊόντος ή υπηρεσιών, καθώς και τα γενικά έξοδα διάθεσης, τις προµήθειες, κ.λπ. Συχνά, το λειτουργικό κόστος εκφράζεται σε χρηµατικές µονάδες ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος. Η πρακτική αυτή µολονότι είναι εύχρηστη θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή για την αποφυγή σφαλµάτων ειδικά. όταν χρησιµοποιούνται πληθωριστικές τιµές µε διαφορετικό ρυθµό αύξησης ανά κατηγορία δαπάνης (π.χ. προσωπικό, καύσιµα) Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων Ο πίνακας ταµειακών ροών αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση ενός ή περισσοτέρων επενδυτικών σχεδίων από την πλευρά της επιχείρησης. Τα δύο συνηθέστερα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για τον σκοπό αυτό είναι: - το κριτήριο της Καθαράς Παρούσας Αξίας (Net Present Value NPV) και - το κριτήριο της Εσωτερικής Απόδοσης επί του Κεφαλαίου (Internal Rate of Return IRR) Η Καθαρά Παρούσα Αξία Η Καθαρά Παρούσα Αξία ορίζεται ως η παρούσα αξία των ετήσιων εισοδηµάτων µείον τη παρούσα αξία των ετήσιων εξόδων, συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων. Στην πράξη κι εφόσον έχει καταστρωθεί ο πίνακας των ταµειακών ροών, η ΚΠΑ υπολογίζεται ως η διαφορά των χρηµατικών εισροών (καθαρών ταµειακών ροών µετά φόρων) µείον το κόστος των επενδύσεων, όπως, δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: ΚΠΑ = ν ΚΤΡτ τ τ = 1 (1 + ε) Ε 0 (9) όπου: ΚΠΑ = η Καθαρά Παρούσα Αξία του σχεδίου ΚΤΡ τ = η Καθαρή Ταµειακή Ροή το έτος τ Ε 0 = η αρχική επένδυση το χρόνο τ=0 ν = η διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου ε = το επιτόκιο προεξόφλησης Το επιτόκιο προεξόφλησης καθορίζεται από τον επενδυτικό φορέα µε υποκειµενικά κατά βάση κριτήρια και εκφράζει είτε το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης είτε το

12 ελάχιστο αποδεκτό επιτόκιο για να καλύψει τον κίνδυνο της επένδυσης έναντι µιας πιο ασφαλούς τοποθέτησης (π.χ. κρατικά οµόλογα) Η Εσωτερική Απόδοση επί του Κεφαλαίου Η ΕΑΚ ορίζεται µαθηµατικά ως το επιτόκιο προεξόφλησης που µηδενίζει τη χρηµατοροή, δηλ. εκείνο το επιτόκιο που εξισώνει την αρχική επένδυση µε την αξία όλων των µελλοντικών ταµιακών ροών. Η διαφορά µεταξύ του επιτοκίου που δίνεται από την ΕΑΚ και του επιτοκίου της προεξόφλησης έγκειται στο γεγονός ότι το πρώτο προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά του πίνακα των ταµειακών ροών ενώ το επιτόκιο προεξόφλησης καθορίζεται εξωγενώς από τον επενδυτικό φορέα. Ο τύπος που δίνει την ΕΑΚ είναι ο ακόλουθος: ν ΚΤΡ τ ΚΠΑ = 0 = Ε τ τ = 1 (1 + ΕΑΚ) 0 (10) όπου: ΚΤΡ τ = η Καθαρή Ταµειακή Ροή το έτος τ Ε 0 = η αρχική επένδυση το χρόνο τ=0 ν = η διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου ΕΑΚ = το επιτόκιο προεξόφλησης που καθιστά την ΚΠΑ = ΚΠΑ - ΕΑΚ Όταν εξετάζεται ένα εναλλακτικό σχέδιο ανεξάρτητα από εναλλακτικές επιλογές, τότε οι όροι αποδοχής ή απόρριψής του σε σχέση µε τα δύο αυτά κριτήρια διαµορφώνονται ως εξής: α. Για την Καθαρά Παρούσα Αξία - ΚΠΑ>0, η επένδυση θεωρείται συµφέρουσα - ΚΠΑ=0, το οικονοµικό αποτέλεσµα της επένδυσης είναι οριακό - ΚΠΑ<0, η επένδυση απορρίπτεται β. Για την Εσωτερική Απόδοση επί του Κεφαλαίου - ΕΑΚ>από το ελάχιστο αποδεκτό επιτόκιο προεξόφλησης, η επένδυση θεωρείται συµφέρουσα - ΕΑΚ= µε το ελάχιστο αποδεκτό επιτόκιο προεξόφλησης, η επένδυση θεωρείται οριακή, εφαρµόζεται όταν δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική λύση - ΕΑΚ< από το ελάχιστο αποδεκτό επιτόκιο προεξόφλησης, η επένδυση απορρίπτεται.

13 Ανεξαρτήτως χρησιµοποιούµενου κριτηρίου, όταν πραγµατοποιείται σύγκριση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων εναλλακτικών επενδυτικών σχεδίων προκρίνεται το σχέδιο που εµφανίζει την καλύτερη απόδοση, δηλ. την υψηλότερη ΚΠΑ ή την υψηλότερη ΕΑΚ. Όπως αναφέρθηκε και οι δύο µέθοδοι χρησιµοποιούνται ευρύτατα και µάλιστα σε συνδυασµό, καθώς κάθε µία από τις δύο µεθόδους εµφανίζει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Ανεξάρτητα από τη µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ότι η ορθότητα των υπολογισµών στηρίζεται σε έναν σωστό πίνακα ταµιακών ροών. Στην κατεύθυνση αυτή είναι χρήσιµο να τηρούνται οι ακόλουθες θεωρητικές παραδοχές (Torries, 1998): Οι µεταβλητές που εισάγονται στον πίνακα θα πρέπει να είναι γνωστές µε βεβαιότητα. Στην πραγµατικότητα οι µεταβλητές που εισάγονται στο µοντέλο σπάνια είναι σαφώς καθορισµένες και πλήρως γνωστές. Υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος που πηγάζει από διάφορες πηγές αβεβαιότητας και προς την κατεύθυνση αυτή χρησιµοποιούνται διάφορες τεχνικές όπως ανάλυση ευαισθησίας, πιθανολογική διερεύνηση µε Monte Carlo, κ.ά. Τα εναλλακτικά σχέδια που πρόκειται να αξιολογηθούν θα πρέπει να έχουν συγκρίσιµα επιτόκια προεξόφλησης, τα οποία θα αντανακλούν τον κίνδυνο των διαφορετικών επιλογών. Ο όρος «συγκρίσιµα» δεν σηµαίνει ίδια. Κάθε σχέδιο συνεπάγεται διαφορετικό κίνδυνο για τον επενδυτή, εποµένως, το επιτόκιο προεξόφλησης δύναται να είναι διαφορετικό. Όλα τα εναλλακτικά σχέδια που συγκρίνονται µε πίνακα ταµειακών ροών θα πρέπει να καταστρώνονται µε κοινό µοντέλο διαχείρισης των φόρων, του εισοδήµατος, των αποσβέσεων, κ.λπ. Αυτό συνεπάγεται ότι οι συγκρίσεις θα πρέπει να γίνονται σε µια κοινή βάση (π.χ. σύγκριση ΚΠΑ µετά φόρων ή προ φόρων σε όλα σχέδια, αποσβέσεις σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο, κ.λπ.). Όλα τα εναλλακτικά σχέδια που συγκρίνονται µε πίνακα ταµειακών ροών και πρόκειται να αξιολογηθούν µε βάση την ΕΑΚ υπό συνθήκες περιορισµένου κεφαλαίου και αµοιβαίως αποκλειόµενων σχεδίων θα πρέπει να έχουν την ίδια οικονοµική ζωή. Ο υπολογισµός της ΕΑΚ για σχέδια µε διαφορετική οικονοµική ζωή είναι µαθηµατικά εφικτός χωρίς κανένα πρόβληµα. Εντούτοις, από επιχειρηµατικής πλευράς είναι χρήσιµη η πληροφορία της συνολικής οικονοµικής απόδοσης δύο επιλογών για την ίδια περίοδο χρόνου.

14 Άλλα κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων Συµπληρωµατικά και επικουρικά µε τα δύο βασικά κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, χρησιµοποιούνται και µια σειρά άλλων κριτηρίων. Τα πλέον διαδεδοµένα είναι τα ακόλουθα Λόγος οφέλους κόστους και Συνολικός Βαθµός Απόδοσης Το κριτήριο του λόγου οφέλους κόστους (Benefit Cost Ratio), γνωστό και ως λόγος παρούσας αξίας - ΛΠΑ (Present Value Ratio), υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: ΛΠΑ = όπου: τ = το έτος ν τ= 1 ΤΡ (1 + ε) τ Ε 0 τ ν = η διάρκεια ζωής του σχεδίου σε έτη ΤΡ τ = η ταµιακή ροή κατά το αντίστοιχο έτος ε = το επιτόκιο προεξόφλησης (11) Το συγκεκριµένο κριτήριο αξιοποιεί δηλαδή την παρούσα αξία των καθαρών ταµειακών ροών κατά τη διάρκεια της ζωής του σχεδίου προς το σύνολο της αρχικής επένδυσης. Κριτήριο αποδοχής ή απόρριψης αποτελεί η σχέση του λόγου µε τη µονάδα. Πιο συγκεκριµένα: - ΛΠΑ>1, η επένδυση θεωρείται συµφέρουσα - ΛΠΑ=1, η επένδυση θεωρείται οριακή, µπορεί να υλοποιηθεί όταν δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική λύση - ΛΠΑ<1, η επένδυση απορρίπτεται. Εάν το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται µε ίδια κεφάλαια, τότε πρέπει να συνυπολογιστεί στο κόστος της επένδυσης (Τσώλας, 2002, Τσακαλάκης & Φραγκίσκος, 1989). Ο Συνολικός Βαθµός Απόδοσης - ΣΒΑ (Overall Rate of Return) συνδέεται µε το ΛΠΑ µε τη σχέση: ΣΒΑ = 1 - ΛΠΑ Μπορεί επίσης να υπολογιστεί απευθείας µε τον τύπο:

15 ΣΒΑ = ν τ= 1 τ ΤΡτ ( 1+ ε) Ε Ε 0 0 (12) όπου: τ = το έτος ν = η διάρκεια ζωής του σχεδίου σε έτη ΤΡ τ = η ταµιακή ροή κατά το αντίστοιχο έτος ε = το επιτόκιο προεξόφλησης Το σχέδιο είναι αποδεκτό όταν ο ΣΒΑ είναι µεγαλύτερος της µονάδας. Τόσο ο ΛΠΑ όσο και ο ΣΒΑ κατατάσσουν τα εναλλακτικά σχέδια µε την ίδια σειρά, η οποία όµως µπορεί να διαφέρει από τη σειρά κατάταξης που δίνει η ΕΑΚ, εκτός και εάν η τελευταία υπολογίζεται για την ίδια αρχική επένδυση και την ίδια οικονοµική ζωή Οµοιόµορφο ετήσιο ισοδύναµο κόστος Σε ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. κατά την αξιολόγηση ενός σχεδίου αγοράς ενός µηχανήµατος για να εκτελέσει µια συγκεκριµένη εργασία σε σχέση µε την ανάθεση της εργασίας σε εργολάβο) είναι χρήσιµη η εφαρµογή του κριτηρίου του οµοιόµορφου ισοδύναµου ετήσιου κόστους (uniform annual equivalent cost). Το κριτήριο αυτό χρησιµοποιείται επικουρικά στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, µε τη λογική ότι το χαµηλό κόστος λειτουργίας είναι ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας ενός προσοδοφόρου επενδυτικού σχεδίου. Επιπλέον, αξιοποιήθηκε ως κριτήριο µε δεδοµένο ότι κόστος χαµηλότερο από το µέσο κόστος των ανταγωνιστών, σηµαίνει υψηλότερα ποσοστά βιωσιµότητας της επένδυσης σε περιόδους κρίσης της αγοράς (λόγω µείωσης των τιµών ή της ζήτησης) (Torries, 1998). Για την εφαρµογή του κριτηρίου απαιτείται η αναγωγή όλων των σταθερών και µεταβλητών δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων των επενδυτικών, σε ετήσια βάση. Εάν υπάρχουν οφέλη, τα οποία διαφοροποιούνται στα δύο σχέδια τότε αυτά συνυπολογίζονται ως «κόστη» προσηµασµένα αρνητικά (Τσώλας, 2002, Αποστολίδης, 1986). Παράδειγµα: Ανάθεση σε εργολάβο ή αγορά µηχανήµατος? Σε ένα επιφανειακό µεταλλείο θα απαιτηθούν χωµατουργικές εργασίες (φόρτωση και µεταφορά υλικών) για έργα αποκατάστασης. Για τη φόρτωση και µεταφορά των υλικών η

16 εταιρεία µέχρι σήµερα χρησιµοποιεί εργολάβο, ο οποίος χρεώνει την εργασία του φορτωτή 110 Euro/h. Η απασχόληση του φορτωτή ανέρχεται σε 1100 h ανά έτος και οι εργασίες αναµένεται να ολοκληρωθούν σε 5 χρόνια. Η επιθυµεί να εξετάσει το ενδεχόµενο αγοράς ενός µεταχειρισµένου φορτωτή, το κόστος του οποίου ανέρχεται σε Euro. Είναι συµφέρουσα η αγορά? Για να εξεταστούν οι δύο εναλλακτικές επιλογές µε βάση το κριτήριο του ισοδύναµου ετήσιου κόστους, πρέπει να υπολογιστεί το ετήσιο κόστος κτήσης και λειτουργίας του φορτωτή, τα χαρακτηριστικά του οποίου έχουν ως εξής: - Κόστος αγοράς (Euro) ιάρκεια ζωής 5 χρόνια - Ετήσια απασχόληση 1100 ώρες - Υπολειµµατική αξία (Euro) 0 - Λειτουργικό κόστος ανά ώρα Κόστος χειριστή (Euro) 40 Εργατικά συντήρησης (Euro) 10 Καύσιµα (Euro) 20 Λιπαντικά (Euro) 3 Αναλώσιµα (Euro) 10 Ανταλλακτικά (Euro) 7 Συνολικό λειτουργικό κόστος ανά ώρα (Euro) 90 Επιπλέον, τα ετήσια ασφάλιστρα του φορτωτή είναι 2% επί του κόστους αγοράς, δηλ. ανέρχονται σε 3000 Euro/έτος. Πέραν του λειτουργικού κόστους, θα πρέπει να εκτιµηθεί και το κόστος κτήσης του µηχανήµατος, το οποίο σχετίζεται µε την παλαίωση του µηχανήµατος και µε το κόστος του κεφαλαίου ή την απόδοση των χρηµάτων που η εταιρεία έχει επενδύσει στο µηχάνηµα για όσο αυτό λειτουργεί (π.χ. τα χρήµατα αυτά θα µπορούσαν να έχουν επενδυθεί σε ένα άλλο σχέδιο). Στο συγκεκριµένο παράδειγµα θα υιοθετηθεί η δεύτερη µέθοδος, σύµφωνα µε την οποία η επένδυση αντιστοιχεί µε ένα ισοδύναµο δάνειο. Ως επιτόκιο προεξόφλησης η εταιρεία προσδιορίζει 10%. Με τη βοήθεια του Συντελεστή Ανάκτησης Κεφαλαίου (Εξίσωση 7), υπολογίζεται για ν = 5 χρόνια και ε = 10% η ετήσια δόση αποπληρωµής ενός «δανείου» Euro ως εξής: ΣΑΚ = 0,2638 Ετήσιο κόστος = * 0,2638 = ,3 Euro Εποµένως το συνολικό ετήσιο κόστος του φορτωτή (λειτουργικά έξοδα + ασφάλιστρα + κόστος ιδιοκτησίας) ανέρχεται σε: 90 Euro/h* 1000 h Euro Euro = Euro

17 Το ετήσιο κόστος για την ανάθεση στον εργολάβο ανέρχεται σε : 110 Euro/h* 1000 h = Euro Εποµένως, συµφέρει η ανάθεση της εργασίας στον εργολάβο Χρόνος ανάκτησης κεφαλαίου Το κριτήριο του χρόνου ανάκτησης του κεφαλαίου (Payback period) ανήκει στα καλούµενα ατελή κριτήρια (Τσώλας, 2002, Μπλέσιος, 1991). Ορίζεται ως το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για να καλυφθεί η δαπάνη της αρχικής επένδυσης από τις ετήσιες ταµειακές ροές µετά φόρων. Το συγκεκριµένο κριτήριο επικρίνεται ως προς δύο σηµεία (Runge, 1998): (α) δεν λαµβάνει υπόψη τη διαχρονική αξία του χρήµατος και (β) δεν λαµβάνει υπόψη τις ταµειακές ροές που πραγµατοποιούνται µετά την περίοδο επανείσπραξης του κεφαλαίου επένδυσης. Το κριτήριο εφαρµόστηκε και εφαρµόζεται ευρέως, καθώς κατά µία έννοια εκφράζει το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το επενδυµένο κεφάλαιο βρίσκεται «υπό κίνδυνο». Όσο µικρότερη είναι η περίοδος ανάκτησης του κεφαλαίου τόσο ασφαλέστερη θεωρείται η επένδυση. Γενικά, σχέδια µε περίοδο ανάκτησης κεφαλαίου µεγαλύτερη από 7-8 χρόνια θεωρούνται από τους επενδυτές ριψοκίνδυνα ή χαµηλής απόδοσης (Torries, 1998). Ένα άλλο ενδιαφέρον σηµείο ως προς το κριτήριο αυτό είναι ότι προσφέρει µια καλή εικόνα των εσόδων που εισρέουν από την επένδυση, όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο παράδειγµα.

18 Παράδειγµα: Υπολογισµός χρόνου ανάκτησης κεφαλαίου Έστω δύο επενδυτικά σχέδια µε τις ακόλουθες ταµειακές ροές (Πίν. 3.7) και χρόνους ανάκτησης κεφαλαίων. Ταµειακές ροές επενδυτικών σχεδίων Έτος Σχέδιο Α Καθαρή ΤΡ Αθροιστική ΤΡ Χρόνος ανάκτησης κεφαλαίου: 3 έτη Σχέδιο β Καθαρή ΤΡ Αθροιστική ΤΡ Χρόνος ανάκτησης κεφαλαίου: 3,1 έτη Ταµειακή ροή (Euro) Καθαρή ΤΡ Καθαρή ΤΡ2 Αθροιστική ΤΡ Αθροιστική ΤΡ Έτος Σχήµα 2.1. Ετήσιες και αθροιστικές ταµειακές ροές των δύο σχεδίων Ο χρόνος ανάκτησης του κεφαλαίου για το Σχέδιο Α είναι µικρότερος από αυτόν του σχεδίου Β (3 έναντι 3,1 ετών). Όπως φαίνεται όµως από το Σχήµα 3.1, η κλίση της αθροιστικής ταµειακής ροής από το 1 έτος και µετά είναι µεγαλύτερη από την κλίση της αντίστοιχης γραµµής του Σχεδίου 1. Η κλίση της αθροιστικής ταµειακής ροής υποδηλώνει την ένταση της ταµειακής ροής, δηλ. της εισροής των εσόδων (πωλήσεις µείον έξοδα και φόρους). Από αυτήν την πλευρά, το Σχέδιο Β είναι προτιµότερο, ειδικά στην περίπτωση που η διάρκεια ζωής της επένδυσης µπορεί να επεκταθεί σε περισσότερα από πέντε έτη.

19 2.4. Η σηµασία του πληθωρισµού Εάν η αξία ενός χρηµατικού ποσού µετράται µε βάση την αγοραστική του δύναµη, τότε έχει παρατηρηθεί ότι µε την πάροδο του χρόνου µε το ίδιο ποσό µπορούν να αγοραστούν ολοένα και λιγότερα αγαθά. ηλαδή το χρήµα χάνει την αξία του και αυτό συµβαίνει εξαιτίας του φαινοµένου του πληθωρισµού. Η πτώση της αξίας του χρήµατος εκφράζει την αύξηση των τιµών των διαφόρων αγαθών. Εποµένως, ο ρυθµός µε τον οποίο το χρήµα χάνει την αξία του εξαιτίας του πληθωρισµού δεν είναι σταθερός για όλα τα αγαθά (ή τις υπηρεσίες). Για το λόγο αυτό ένας τρόπος υπολογισµού ενός γενικού δείκτη για τον πληθωρισµό είναι ο υπολογισµός του µε βάση τη µέση αναλογική αύξηση των τιµών στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας. Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι οι τιµές των αγαθών και των υπηρεσιών που προµηθεύεται µια επιχείρηση και των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά, µπορεί να µην µεταβάλλονται µε τους ίδιους ρυθµούς. Εποµένως, θα υπάρχει διαφορά µεταξύ των κρίσιµων µεγεθών που συνθέτουν την ταµειακή ροή και κατ επέκταση την απόδοση της επένδυσης. Όταν οι διαφορές αυτές είναι σηµαντικές τότε ο πληθωρισµός των τιµών δεν µπορεί να αγνοηθεί, καθώς εισάγεται αριθµητικό σφάλµα στα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και προσαυξάνεται το προς επένδυση κεφάλαιο όταν αυτό έχει υπολογιστεί µε τις τιµές κατά τον χρόνο της αξιολόγησης. Σε αυτή την περίπτωση είναι χρήσιµο να πραγµατοποιηθούν οι υπολογισµοί όχι µε βάση τις σταθερές τιµές (constant values) αλλά µε βάση τις τρέχουσες (current values). Πάντως, όταν ο πληθωρισµός κυµαίνεται σε επίπεδα χαµηλότερα του 4%, η χρήση σταθερών τιµών για την κατάστρωση του πίνακα ταµειακών ροών είναι επαρκής για την εκτίµηση της αποδοτικότητας του σχεδίου. Προκειµένου να καταστρωθεί σωστά ο πίνακας των ετήσιων ταµειακών ροών θα πρέπει όλοι οι υπολογισµοί να πραγµατοποιηθούν είτε (α) σε τρέχουσες τιµές δηλώνοντας σαφώς το δείκτη πληθωρισµού που θα χρησιµοποιηθεί, είτε (β) σε σταθερές τιµές. Αντίστοιχα, πρέπει να χρησιµοποιηθούν σταθερά ή τρέχοντα επιτόκια προεξόφλησης για να υπολογιστεί σωστά η αξία των ταµειακών ροών. Ένα σφάλµα που γίνεται συχνά είναι η χρήση πληθωρισµένου επιτοκίου προεξόφλησης σε ταµειακές ροές µε σταθερές τιµές ή η σύγκριση της ΕΑΚ µιας επένδυσης που εκφράζεται σε σταθερές τιµές, µε βαθµούς απόδοσης σε τρέχουσες αξίες (που περιλαµβάνουν δηλ. και τον πληθωρισµό.

20 Τα προσφερόµενα επιτόκια (π.χ. κατά το δανεισµό από τις τράπεζες) είναι ονοµαστικά. Μια τράπεζα αναµένει ότι το όφελος από την παροχή δανείου θα περιλαµβάνει την πραγµατική απόδοση συν τον πληθωρισµό. Εποµένως, χρειάζεται να αποπληθωριστούν τα επιτόκια δανεισµού ή απόδοσης όταν χρησιµοποιούνται σταθερές τιµές για την κατάστρωση του πίνακα των ταµειακών ροών. Συχνά για λόγους απλότητας θεωρείται ότι το ονοµαστικό επιτόκιο είναι το άθροισµα της πραγµατικής απόδοσης και του πληθωρισµού. Ο ορθός όµως τύπος που συνδέει τα τρία αυτά µεγέθη είναι ο ακόλουθος: (1 + εον ) εσ = 1 (13) (1 + π ) όπου: ε σ = πραγµατικό επιτόκιο ε ο = ονοµαστικό επιτόκιο π = πληθωρισµός Αντίστοιχα, το ονοµαστικό επιτόκιο υπολογίζεται ως εξής: ε ο = ε σ + π + ε σ *π (14) Η κατάστρωση του πίνακα ταµειακών ροών µε την επίδραση του πληθωρισµού επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας για τα επιµέρους µεγέθη (π.χ. τιµή πώλησης, κόστος µισθοδοσίας, κ.λπ.) τους σχετικούς δείκτες πληθωρισµού (δηλ. την αύξηση πάνω από το γενικό δείκτη του πληθωρισµού) και το γενικό δείκτη για τον αποπληθωρισµό των ταµειακών ροών και τη µετατροπή τους σε σταθερές τιµές, πριν την αναγωγή τους σε παρούσα αξία Ανάλυση ευαισθησίας Σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθείται από τη συγκεκριµένη µέθοδο, αρχικά υπολογίζεται το αποτέλεσµα (απόδοση) µιας επένδυσης µε συγκεκριµένες τιµές στις βασικές µεταβλητές (π.χ. τιµή και µονάδες πώλησης, επιτόκιο προεξόφλησης, ύψος ετήσιων δαπανών, κ.λπ.). Στη συνέχεια, µεταβάλλεται η τιµή µιας µεταβλητής κατά διάφορα ποσοστά, διατηρώντας τις τιµές των υπολοίπων αµετάβλητες, και µετράται η µεταβολή του αποτελέσµατος. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται για καθεµία από τις βασικές µεταβλητές και υπολογίζονται οι επιπτώσεις στο αποτέλεσµα της

21 επένδυσης. Ως παραλλαγή της µεθόδου µπορεί να εξεταστεί και η περίπτωση της ταυτόχρονης µεταβολής δύο ή περισσοτέρων εκ των βασικών µεταβλητών. Ο αντικειµενικός σκοπός της ανάλυσης ευαισθησίας είναι ο προσδιορισµός των πλέον κρίσιµων για την απόδοση της επένδυσης µεταβλητών. Συχνά, η ανάλυση ευαισθησίας χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει τις τιµές συγκεκριµένων µεταβλητών (π.χ. τιµή πώλησης του τελικού προϊόντος), οι οποίες αντιστρέφουν το τελικό αποτέλεσµα (δηλ. καθιστούν µια επένδυση απορριπτέα). Ένα απλό εργαλείο για την εφαρµογή της ανάλυσης ευαισθησίας είναι το επονοµαζόµενο «αραχνοειδές διάγραµµα» (spider diagram). ΚΠΑ (χιλ. Eu ro) ΚΠΑ (Κ.Π.) ΚΠΑ (Τ.Π.) Ποσοστιία µεταβολή Σχήµα 2.2. Αραχνοειδές διάγραµµα µε βάση την ΚΠΑ, την τιµή πώλησης (Τ.Μ.) και το κόστος παραγωγής (Κ.Π.) Το αραχνοειδές διάγραµµα κατασκευάζεται για να εξεταστεί το αποτέλεσµα της επένδυσης ως προς την ΚΠΑ ή την ΕΑΚ λόγω της µεταβολής µιας ή περισσοτέρων βασικών µεταβλητών. Στο Σχ. 2.2 παρουσιάζεται η µεταβολή στην ΚΠΑ εξαιτίας της µεταβολής της τιµής πώλησης και του κόστους παραγωγής.

22 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Torries, T. (1998). Evaluating Mineral Projects: Applications and misconceptions. Society for Mining, Metallurgy and Exploration, USA. Runge, I. (1998). Mining economics and Strategy. Society for Mining, Metallurgy and Exploration, USA. Αποστολίδης, Ν. (1986). Μεταλλευτική εκτιµητική. ΕΜΠ, Αθήνα. Παναγόπουλος, Κ. (1974). Μελέτη σκοπιµότητας για την αξιοποίηση µεταλλοφόρων κοιτασµάτων. Τσακαλάκης, Κ. και Φραγκίσκος, Α. (1989). Αρχές αξιολόγησης µεταλλευτικών επενδυτικών σχεδίων και η χρησιµοποίησή τους στο σχεδιασµό εργοστασίων εµπλουτισµού. Μέρος Α: Γενικές αρχές αξιολόγησης µεταλλευτικών επενδύσεων. Μεταλλειολογικά Μεταλλουργικά Χρονικά, σελ Τσώλας, Γ. (2002). Εκπόνηση οικονοµοτεχνικών µελετών. Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα.

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ. Περιεχόµενα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ. Περιεχόµενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Περιεχόµενα Επενδύσεις Η έννοια της επένδυσης Φάσεις ολοκλήρωσης µίας επένδυσης Επιπτώσεις από την προώθηση µίας επένδυσης Αξιολόγηση επενδύσεων υσκολίες ιδιωτικο-οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά.

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σηµειώσεις Μαθήµατος Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά μεταλλευτικής

Χαρακτηριστικά μεταλλευτικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών Χαρακτηριστικά μεταλλευτικής Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Αυξημένος επιχειρηματικός κίνδυνος Αβεβαιότητα στοιχείων ιακυμάνσεις τιμών μετάλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου ΣΑΚ = Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ =

Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου ΣΑΚ = Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ = Χρήσιμοι συντελεστές Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου *(1 ) ΣΑΚ = (1 ) 1 Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ = ( 1 ) 1 Κόστος εξοπλισμού Στο κόστος αυτό του εξοπλισμού περιλαμβάνεται (α) το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν.

Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν. Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν. Πειραιώς Βασικοί Ορισμοί Διαχρονική Αξία Χρήματος Το χρήµα έχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ kosmid@econ.auth.gr ΣΗΜΕΙΩςΕΙς ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗςΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων η ΕΝΟΤΗΤΑ Αξιολόγηση Επενδύσεων Ορισμός Επένδυσης Με τον όρο επένδυση εννοούμε μια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) παραγωγικές επενδύσεις: διαφορά μεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 5. Οικονομική Αξιολόγηση Ενεργειακών Επενδύσεων Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

( p) (1) (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος

( p) (1) (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δράκος 4-5 4.) ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων:

Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων: TΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ V. Βασικές Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων. ιδάσκων, Μακρυγιωργάκης Μάριος BSc, ΜΒΑ, MSc, PhD-c. Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων: Οι επενδυτικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες οικονομικής αξιολόγησης

Βασικές έννοιες οικονομικής αξιολόγησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8 ο Εξάμηνο Βασικές έννοιες οικονομικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό

Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό 2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1 Χρονική Αξία Χρήµατος Στη Χρηµατοοικονοµική, κεφάλαιο ονοµάζουµε εκείνο το χρηµατικό ποσό που µπορούµε να διαθέσουµε σε µια επένδυση για όποιο χρονικό διάστηµα θέλουµε. Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές με Ράντες. 1 Εισαγωγή. 2 Απόσβεση στοιχείων. Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι. - Απόσβεση

Εφαρμογές με Ράντες. 1 Εισαγωγή. 2 Απόσβεση στοιχείων. Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι. - Απόσβεση Εφαρμογές με Ράντες Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι - Απόσβεση - Σύνθετη παραγωγική διάρκεια παγίων - Κεφαλαιοποιημένο κόστος - Καθαρά παρούσα αξία - Εσωτερικός βαθμός απόδοσης - Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ FV Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και σταθερού επιτοκίου. =FV(επιτόκιο; αριθμός περιόδων; δόση αποπληρωμής; παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 7 η Διάλεξη: Αξιολόγηση επενδύσεων Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι. Υπολογισμός ΚΤΡ Αξιολόγηση Επενδύσεων σε πληθωρισμό

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι. Υπολογισμός ΚΤΡ Αξιολόγηση Επενδύσεων σε πληθωρισμό Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι Υπολογισμός ΚΤΡ Αξιολόγηση Επενδύσεων σε πληθωρισμό 1 Όταν ΚΠΑ και ΕΒΑ δεν συμφωνούν: Διαφορική Ανάλυση Χ Ψ 0-100 -500 1 150 625 ΕΒΑ 50% 25% Ψ-Χ -400 475 18,7% Κόστος κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης

Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης. Εξετάζετε δύο αµοιβαία αποκλειόµενες επενδύσεις, µε τις ακόλουθες Καθαρές Ταµειακές Ροές. Κάθε επένδυση διαρκεί τρία έτη. Α Β Τ 0 (.000) (2.000) Τ 629,326.79,245 Τ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 3: Τεχνικές επενδύσεων Ι Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ

1 Ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Σηµειώσεις στο Μάθηµα Ειδικά Θέµατα Χρηµατοδοτικής Διοίκησης. Π. Φ. Διαµάντης Α.Α.Δράκος 1 Ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Τα Δάνεια, είναι τα πολύ γνωστά σε όλους µας πιστωτικά προϊόντα στα οποία η αποπληρωµή

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Β. Βασιλειάδης Τµ. Διοικ. Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Μελέτη Σκοπιµότητας Ø Τι είναι: Ø Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ» Σπουδάστριες Μαυροματάκη Στυλιανή Α.Μ. 8619

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός κίνδυνος

Επενδυτικός κίνδυνος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 4: Τεχνικές επενδύσεων ΙΙ Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων 25-9-2012 ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων Θέμα 1: Προσδιορίστε ποιές από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι σωστές (Σ) ή τεκμηριώνοντας με σαφήνεια την

Διαβάστε περισσότερα

(3) ... (2) Ο συντελεστής Προεξόφλησης (ΣΠΑ) υπολογίζεται από τον Πίνακα Π.2. στο Παράρτηµα.

(3) ... (2) Ο συντελεστής Προεξόφλησης (ΣΠΑ) υπολογίζεται από τον Πίνακα Π.2. στο Παράρτηµα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Α.Δράκος 2015-2016 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 1 ο ΣΕΤ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου A. Στεφανή Τµ. Διοικ. Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Μελέτη Σκοπιµότητας Ø Τι είναι: Ø Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος;

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος; Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τελικές Εξετάσεις (11/06/2011 και ώρα, 13:30-16:00) Να απαντηθούν και

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

11.1.2 Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων

11.1.2 Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Άσκηση 1 Η εταιρεία Αλεξάνδρου Α.Ε. σχεδιάζει να αντικαταστήσει παλαιά µηχανήµατα µε νέα. Τα νέα µηχανήµατα κοστίζουν 100.000. Τα µηχανήµατα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ -ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7 η ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κ2.1 Βασικές έννοιες Μέθοδοι λήψης οικονομοτεχνικών αποφάσεων Οι βασικές μέθοδοι για να παρθεί μια απόφαση με βάση οικονομοτεχνικά κριτήρια είναι: 1. Η μέθοδος της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ενότητα 12: ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονομική Μελέτη

Τεχνοοικονομική Μελέτη Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνοοικονομική Μελέτη Ενότητα 9: Κόστος κεφαλαίου - Χρηματορροές Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡ. - 2.900 1.250 1.900 1.585 1.280 Π.ΚΤΡ. - 2.900 1.147 1.599 1.224 907 Κ.Π.Α. 1.977

ΚΤΡ. - 2.900 1.250 1.900 1.585 1.280 Π.ΚΤΡ. - 2.900 1.147 1.599 1.224 907 Κ.Π.Α. 1.977 1.Έχετε να επιλέξτε για την κατάθεση ενός ποσού 150 Euro, στην τράπεζα Αλφα µε σταθερό επιτόκιο 10% για 5 έτη και ανατοκισµό στο τέλος κάθε έτους, και την κατάθεση 148 Euro στην τράπεζα Βήτα µε το ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου 1. Κεφάλαιο 6 Εκτίµηση και Οµόλογα 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου Είναι καµιά φορά δύσκολο να εξηγήσει κανείς τι σηµαίνει παρούσα αξία σε κάποιον που δεν το έχει µελετήσει. Αλλά, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

3. ΔΑΝΕΙΑ. Αποσβέσεις Leasing Αγορά Ομολογιακά Δάνεια

3. ΔΑΝΕΙΑ. Αποσβέσεις Leasing Αγορά Ομολογιακά Δάνεια 3. ΔΑΝΕΙΑ Αποσβέσεις Leasing Αγορά Ομολογιακά Δάνεια 38 3. ΔΑΝΕΙΑ Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων 3.1 Χρήσιμες Εφαρμογές Τα δάνεια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τα ενιαία ή αδιαίρετα και τα ομολογιακά.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Βασικά Σηµεία ιάλεξης Ορισµός Επένδυσης Μελλοντική Αξία Επένδυσης Παρούσα Αξία Επένδυσης Αξιολόγηση Επενδυτικών Έργων Ορθολογικά Κριτήρια Μέθοδος της Καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 9: Διηνεκείς Ράντες Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 9 π.μ. π.μ. .......

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1 Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δύο έπιχειρήσεις έξετάζουν τήν άγορά μιάς νέας μηχανής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 8: Ράντες Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 4: Η Χρονική Αξία του Χρήματος (1/2) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commos. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

C n = D [(l + r) n - 1]/r. D = C n r/[(l + r) n - 1]

C n = D [(l + r) n - 1]/r. D = C n r/[(l + r) n - 1] Ο υπολογισμός των δόσεων που οφείλει ένας δανειζόμενος στον δανειστή του, για την εξόφληση ενός χρέους, βασίζεται στις προηγούμενες εξισώσεις και εξαρτάται από την ημερομηνία αξιολόγησης. Σε αυτές τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος

Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κεφάλαιο 2: Αξία του Χρήματος Κ2.1 Βασικές έννοιες Μέθοδοι λήψης οικονομοτεχνικών αποφάσεων Οι βασικές μέθοδοι για να παρθεί μια απόφαση με βάση οικονομοτεχνικά κριτήρια είναι: 1. Η μέθοδος της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντικατάσταση Μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1. Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να εκτιμηθούν

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης 5. Οικονοµική αξιολόγηση επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» (Συµπληρωµατικές των διανεµοµένων συγγραµµάτων) Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις που ακολουθούν είναι αποσπασµατικές και αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 2: Επιλογή Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 2: Επιλογή Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Διοίκηση Έργου Ενότητα 2: Επιλογή Έργων Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 3: Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων Καθ. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 205 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3ο. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP)

Μάθηµα 3ο. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP) Μάθηµα 3ο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ, GDP) Ορισµός Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (Gross Domestic Product - GDP) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων αγαθών και υπηρεσιών που παράγει µια οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις - Εφαρμογές. Διάλεξη 7 η. Οικονομική Αξιολόγηση Έργων και Πολιτικών

Ασκήσεις - Εφαρμογές. Διάλεξη 7 η. Οικονομική Αξιολόγηση Έργων και Πολιτικών Ασκήσεις - Εφαρμογές Διάλεξη 7 η Οικονομική Αξιολόγηση Έργων και Πολιτικών ΑΣΚΗΣΗ 1 Μια χώρα καλλιεργεί δύο αγαθά, Α και Β. Οι ανταγωνιστικές προσφορές δίνονται ως P A 4 A, όπου Α είναι η ποσότητα του

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η επένδυση είναι η βάση δημιουργίας μιας επιχείρησης καθώς και το κυριότερο συντελεστή ανάπτυξης, τόσο της επιχείρησης, όσο και της εθνικής οικονομίας γενικότερα. Η επένδυση δεσμεύει

Διαβάστε περισσότερα