Δραστηριότητα για τους µαθητές µε το κόσκινο του Ερατοσθένη:.. (και άσκηση 10 σελ. 219 «Η φύση και η δύναµη των µαθηµατικών»)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δραστηριότητα για τους µαθητές µε το κόσκινο του Ερατοσθένη:.. (και άσκηση 10 σελ. 219 «Η φύση και η δύναµη των µαθηµατικών»)"

Transcript

1 Πρώτοι αριθµοί: Τι µας λέει στο βιβλίο (σελ.25-26): 1. Μου αρέσουν οι πρώτοι αριθµοί, γι αυτό αρίθµησα µε πρώτους τα κεφάλαια. Οι πρώτοι αριθµοί είναι αυτό που αποµένει όταν αφαιρέσεις όλα τα στερεότυπα ( Δικό µου: Γενικά, απαλλαγή από τα στερεότυπα σηµαίνει και το να µην προσπαθούµε να ωραιοποιούµε πρόσωπα και καταστάσεις). Εγώ πιστεύω ότι οι πρώτοι αριθµοί είναι σαν την ζωή: είναι πολύ λογικοί αλλά δεν θα µπορούσες ποτέ να επεξεργαστείς τους κανόνες τους ακόµα και αν έτρωγες όλον σου τον καιρό να τους σκέφτεσαι. 2. Πως ανακαλύπτεις ποιοι αριθµοί είναι πρώτοι; Προτείνει, χωρίς να το κατονοµάζει, το κόσκινο του Ερατοσθένη 3. Αλλά, λέει, κανένας δεν έχει βρει έναν απλό τύπο που να σου λέει αν ένας πάρα πολύ µεγάλος αριθµός είναι πρώτος ή αν είναι πρώτος ο επόµενος. Μπορεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής να χρειαστεί χρόνια για αυτό. 4. Είναι χρήσιµοι στην κρυπτογραφία. Αν βρεις κάποιον πολύ µεγάλο πρώτο (πάνω από 100 ψηφία) η CIA τον αγοράζει για δολάρια. Δραστηριότητα για τους µαθητές µε το κόσκινο του Ερατοσθένη:.. (και άσκηση 10 σελ. 219 «Η φύση και η δύναµη των µαθηµατικών») Οι πρώτοι αριθµοί από το βιβλίο «Η φύση και η δύναµη των µαθηµατικών» (σελ ) 1. Η γοητεία των πρώτων αριθµών οφείλεται αφενός στην κανονική/ ακανόνιστη συµπεριφορά τους και αφετέρου στα πολλά άλυτα ερωτήµατα που µάλιστα διατυπώνονται

2 µε πολύ απλό τρόπο. [ Πολύ καλό το άρθρο του Barry Mazur «γιατί οι πρώτοι αριθµοί» στο περιοδικό φ σελ ] 2. Τι ξέρουµε: α) Ορισµός (+ γιατί το 1 δεν θεωρείται πρώτος ούτε σύνθετος: ένας από τους λόγους είναι ότι η ανάλυση των ακεραίων σε πρώτους παράγοντες είναι πολύ σηµαντική ιδέα στην θεωρία αριθµών και το να γράψουµε το 1 σαν παράγοντα ενός αριθµού δεν έχει και πολύ ενδιαφέρον. (Επίσης δες απόδειξη απειρίας πρώτων Barry Mazur)( και άσκηση 12 σελ. 219 «Η φύση και η δύναµη των µαθηµατικών») ή δες παρακάτω. β) Ανάλυση σε γινόµενο πρώτων παραγόντων: 168 = Είναι αυτή η ανάλυση µοναδική; ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ. (δες αγαπηµένα σκυλί πρώτοι). Μια χρήση αυτού η εύρεση ΜΚΔ. Δίνει έναν ωραίο τρόπο να βρίσκουµε όλους τους διαιρέτες ενός αριθµού. Και ασκήσεις 1, 2, 3 σελ γ) Σελ : Το τελευταίο θεώρηµα του Fermat. (να προτείνουµε και το σχετικό βιβλίο ) Αναφορά και στην ιστορία του Wolfskehl (βραβείο) (νοµίζω αναφέρεται στο Θεώρηµα του παπαγάλου) δ) Διαιρετότητα και πρώτοι: (σελ ) - Αν ο ν δεν είναι πρώτος τότε πρέπει να διαιρείται µε κάποιους πρώτους µικρότερους ή ίσους του : Απόδειξη: Αν ο ν δεν είναι πρώτος και ρ ο µικρότερος πρώτος διαιρέτης του, τότε ο ν πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο πρώτους παράγοντες µεγαλύτερους ή ίσους του ρ συνεπώς ν ρ 2 και άρα ρ.

3 Άρα: Αν ο ν δεν διαιρείται µε κανέναν πρώτο µικρότερο ή ίσο του, τότε ο ν είναι πρώτος. Με την βοήθεια αυτής της πρότασης ελαττώνεται το πλήθος των δοκιµαστικών διαιρέσεων για βεβαιωθούµε ότι ένας αριθµός είναι πρώτος. (π.χ µε τον 239) - Κόσκινο του Ερατοσθένη: σελ : χωρίς διαιρέσεις. Συνεχίστε την διαδικασία µέχρι να φτάσετε στην τετραγωνική ρίζα του αριθµού που θέλετε να βρείτε τους πρώτους που είναι µικρότεροι από αυτόν. Για παράδειγµα για να βρείτε τους πρώτους ως τον 100, αρκεί να διαγράψετε τα πολλαπλάσια των 2, 3, 5 και 7 µόνο. Όλοι οι εναποµείναντες αριθµοί θα είναι πρώτοι. - Άσκηση: Φτιάξτε το Κόσκινο του Ερατοσθένους για τους αριθµούς από τον 2 έως τον 200. Ποιος είναι ο µεγαλύτερος αριθµός του οποίου τα πολλαπλάσια πρέπει να µετρήσετε; Πόσοι πρώτοι υπάρχουν που είναι < 200; - Απόδειξη των κριτηρίων διαιρετότητας. Κριτήρια διαιρετότητας ί. Ένας αριθµός διαιρείται µε τον 2 αν και µόνο αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 0, 2, 4, 6 ή 8. ίί. Ένας αριθµός διαιρείται µε τον 5 αν και µόνο αν το τελευταίο του ψηφίο είναι 0 ή 5. ίίί. Ένας αριθµός διαιρείται µε τον 3 αν και µόνο αν το άθροισµα των ψηφίων του διαιρείται µε τον 3. ίν. Ένας αριθµός διαιρείται µε τον 9 αν και µόνο αν το άθροισµα των ψηφίων του διαιρείται µε τον 9. Για παράδειγµα, ο διαιρείται µε τον 3 επειδή = 24, που διαιρείται µε τον 3, ενώ ο δεν διαιρείται µε τον 3 αφού

4 το άθροισµα των ψηφίων του είναι 23. Ο κανόνας της διαιρετότητας µε τον 9 δεν είναι τόσο σηµαντικός όσο οι άλλοι για να δοκιµάσουµε αν κάποιος αριθµός είναι πρώτος στην δοκιµή χρειάζεται µόνο να κοιτάζουµε διαιρετότητα από πρώτους και ο 9 δεν είναι πρώτος. Απόδειξη Ένας αριθµός n µπορεί να γραφεί ως 10m + d, όπου είναι το τελευταίο του ψηφίο και τη ο αριθµός που προκύπτει αν διαγράψουµε το τελευταίο αυτό ψηφίο. Η εξίσωση n = 2 5 m + d δείχνει ότι ο η διαιρείται µε τον 2 ή τον 5 αν και µόνο αν το ίδιο ισχύει για τον d, και τα µέρη (ι) και (ιι) της πρότασης λένε ακριβώς αυτό. Σηµειώστε ότι η παρατηρηθείς διαιρετότητα ισχύει επειδή 10 = 2 5. Επίσης λάβετε υπ' όψιν ότι έγινε χρήση του εξής αποτελέσµατος που θα εµφανίζεται συνεχώς: Αν ο Α διαιρείται µε τον Κ τότε ο Α + Β διαιρείται µε τον Κ αν και µόνο αν µε τον Κ διαιρείται και ο Β. Πρόκειται, στην πράξη, απλά για αναδιατύπωση του επιµεριστικού νόµου Κα ± Κβ = Κ(α ± β), που δείχνει ότι το άθροισµα και η διαφορά των πολλαπλασίων του Κ είναι πολλαπλάσιο του Κ. Σκιαγραφούµε την απόδειξη της διαιρετότητας, µε τον 3 ή τον 9 για έναν τριψήφιο αριθµό η του οποίου τα ψηφία από αριστερά προς τα δεξιά είναι a, b και c. Ο αναγνώστης θα πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιήσει την απόδειξη αυτή για οποιοδήποτε πλήθος ψηφίων. Έχουµε n = 100α + 10b + c και, για το άθροισµα των ψηφίων S, έχουµε S = a + b + c. Μετά από αφαίρεση και µεταφορά όρων έχουµε η = (99α + 9b) + S. Επειδή ο 99α + 9b διαιρείται µε τον 3 και τον 9, αποδείξαµε ότι ο η διαιρείται µε τους αριθµούς αυτούς αν και µόνο αν διαιρείται µε αυτούς ο S. Όπερ Έδει Δείξαι. Άσκηση: Μπορεί να αποδειχθεί ότι ένας αριθµός διαιρείται µε τον 11 αν και µόνο αν ξεκινώντας από το πιο δεξιό ψηφίο και αφαιρώντας

5 και προσθέτοντας εναλλάξ τα ψηφία του προκύπτει αριθµός διαιρούµενος µε τον 11. Για παράδειγµα, ο δεν διαιρείται µε τον 11 αφού = 2 δεν διαιρείται µε τον 11. α) Δείξτε το πιο πάνω για έναν τετραψήφιο αριθµό 1000α + 100b + 10c + d. β) Χρησιµοποιήστε τη µέθοδο αυτή για να ελέγξετε τις εξής διαιρέσεις: 71544:11, 23456:11, 38291:11. - Το άπειρο πλήθος των Πρώτων αριθµών Η απόδειξη του Ευκλείδη θεωρείται υπόδειγµα κοµψότητας (δες και αγαπηµένα σκυλί πρώτοι) ΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Επειδή οι µεγάλοι αριθµοί έχουν εν δυνάµει πιο πολλούς διαιρέτες, οι πρώτοι γίνονται όλο και πιο αραιοί καθώς εξετάζουµε µεγάλους αριθµούς. Κάποιος θα µπορούσε µάλιστα να εικάσει ότι οι πρώτοι αριθµοί, τελικά, θα σταµατήσουν κάπου, δηλαδή είναι λογικά αποδεκτό να υποθέσουµε ότι πέρα από κάποιο σηµείο όλοι οι αριθµοί είναι σύνθετοι. Αυτό όµως δεν συµβαίνει, όπως αποδείχθηκε από τον Ευκλείδη πριν από είκοσι δύο και πλέον αιώνες. Η απόδειξη αυτού του αποτελέσµατος θεωρείται υπόδειγµα κοµψότητας. Πράγµατι, σε ένα δηµοψήφισµα ανάµεσα στους µαθηµατικούς που έγινε το 1990, το εν λόγω θεώρηµα µαζί µε την απόδειξη του ψηφίστηκε ως το τρίτο πιο όµορφο σε όλα τα Μαθηµατικά. ΘΕΩΡΗΜΑ (Ευκλείδης). Υπάρχουν άπειροι πρώτοι. Απόδειξη: Ας υποθέσουµε ότι υπάρχει µόνο ένα πεπερασµένο πλήθος πρώτοι ούτως ώστε να µπορούµε να τους καταχωρίσουµε όλους στην ακολουθία p1,p2, pk:. Ο συµβολισµός εδώ υποδηλώνει ότι ο p1 είναι ο πρώτος πρώτος αριθµός, δηλαδή p1 = 2, ο p2 είναι ο αµέσως επόµενος, δηλαδή p2 = 3, κ.λπ., µε τον pk να είναι ο τελευταίος πρώτος από τους συνολικά κ πρώτους. Δεν µας ενδιαφέρει η τιµή του κ, αλλά µόνον ότι υπάρχει. Αν ο κ δεν υπάρχει τότε οι πρώτοι είναι άπειροι. Αυτό θα πει ότι δεν τελειώνουν ποτέ. Θεωρήστε, λοιπόν, τον ακέραιο που παίρνουµε πολλαπλασιάζοντας όλους τους πρώτους µεταξύ τους και προσθέτοντας τον 1. Ονοµάστε τον τεράστιο αυτόν αριθµό Ν. Δηλαδή Ν= (p1 p2 pk:) + 1. Ο αριθµός αυτός µπορεί να σχηµατιστεί υπό την προϋπόθεση ότι το πλήθος των πρώτων είναι πεπερασµένο. Για κάθε πρώτο pi ο αριθµός Ν είναι κατά 1 µεγαλύτερος από ένα πολλαπλάσιο του pi. Εφόσον λοιπόν ο Ν, διαιρούµενος µε τον pi αφήνει υπόλοιπο 1, δεν είναι πολλαπλάσιο κανενός πρώτου pi, και άρα δεν διαιρείται µε κανέναν πρώτο. Συνεπώς και ο ίδιος είναι πρώτος. Επειδή όµως ο Ν είναι (κατά πολύ) µεγαλύτερος από κάθε pi της λίστας µας, αυτό αντιφάσκει µε τον ισχυρισµό ότι είχαµε καταχωρίσει όλους τους πρώτους. Ο.Ε.Δ. Στην περίπτωση που σας ενοχλεί ο έµµεσος χαρακτήρας της κοµψής απόδειξης, σηµειώνουµε ότι µια ελαφρά παραλλαγή τού συλλογισµού αυτοί παράγει έναν αλγόριθµο που µπορούµε να εφαρµόζουµε επ' άπειρον παράγοντας συνεχώς νέους πρώτους. Αρχίζοντας µε τον 2, σε κάθε βήµα θέτουµε Ν = Ρ + 1 οπού Ρ είναι το γινόµενο όλων των πρώτων που έχουν παραχθεί µέχρι τότε. Ο εν λόγω Ν είναι ο ίδιος

6 πρώτος ή µπορεί να παραγοντοποιηθεί ως γινόµενο νέων πρώτων αυτό συµβαίνει διότι ο Ν δεν διαιρείται µε κανέναν πρώτο που είχε παραχθεί ως εκείνο το σηµείο. Δείχνουµε τα τρία πρώτα βήµατα του αλγόριθµου, και σας ζητάµε να κάνετε το τέταρτο σαν Άσκηση: ποιοι (2 νέοι) πρώτοι παράγονται στο 4ο βήµα;. 1. Ν = = 3, ο αλγόριθµος δίνει τον νέο πρώτο Ν = =7, ο αλγόριθµος δίνει τον νέο πρώτο Ν = = 43, ο αλγόριθµος δίνει τον νέο πρώτο 43. Σηµειώστε ότι δεν ισχυριζόµαστε ότι η µέθοδος αυτή παράγει όλους τους πρώτους αλλά ότι απλώς παράγει νέους πρώτους σε κάθε βήµα. Σηµειώστε επίσης ότι, εκτός του 2, όλοι οι πρώτοι είναι περιττοί αριθµοί και κάθε περιττός µπορεί να γραφεί είτε ως 4κ + 1 είτε ως 4κ + 3 για κάποιον κ. Μια ελαφρά τροποποίηση της Ευκλείδειας απόδειξης, όπως θα δείξουµε, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συµπεράνουµε ότι υπάρχουν άπειροι πρώτοι της µορφής 4κ+ 3. Υπάρχουν επίσης άπειροι πρώτοι της µορφής 4κ + 1, αλλά αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο στην απόδειξη. ΠΡΟΤΑΣΗ. Υπάρχουν άπειροι πρώτοι της µορφής 4κ + 3. Απόδειξη: Υποθέστε ότι υπάρχει µόνο πεπερασµένο πλήθος πρώτων της µορφής 4κ+ 3. Έστω Ν ο αριθµός που προκύπτει εάν τους πολλαπλασιάσουµε όλους µεταξύ τους, τετραπλασιάσουµε το γινόµενο τους, και αφαιρέσουµε τον 1. Δηλαδή. Ν = 3 7 (4λ + 3) 4-1, όπου 4λ + 3 είναι ο (υποθετικά) µεγαλύτερος πρώτος της µορφής 4κ + 3. Σηµειώστε πρώτα ότι ο Ν είναι κατά 1 µικρότερος από ένα πολλαπλάσιο του 4 και, άρα, είναι της µορφής 4κ + 3, αφού ο κατά 1 µικρότερος αριθµός ενός πολλαπλασίου " του 4 είναι κατά 3 µεγαλύτερος από το αµέσως προηγούµενο πολλαπλάσιο του 4. Σηµειώστε κατόπιν ότι ο Ν δεν µπορεί ως περιττός να διαιρείται µε τον 2 και ότι επίσης δεν διαιρείται µε κανέναν πρώτο της µορφής 4κ + 3 από την ακολουθία µας αφού είναι κατά 1 µικρότερος από ένα πολλαπλάσιο καθενός από αυτούς. Αλλά υποθέσαµε ότι η λίστα µας περιέχει όλους τους πρώτους της µορφής 4κ + 3και άρα ο Ν, αφού δεν διαιρείται ούτε µε τον 2 ούτε µε πρώτον της µορφής 4κ + 3είναι (ι)πρώτος, ή (ιι) γινόµενο πρώτων της (άλλης) µορφής 4κ + 1. Επειδή όµως το (ι) απορρίπτεται, διότι ο Ν είναι της µορφής 4κ + 3 και µεγαλύτερος από τον µεγαλύτερο της ακολουθίας µας που τους περιέχει όλους, µένει το (ιι). Αλλά και αυτό το ενδεχόµενο επίσης απορρίπτεται διότι το γινόµενο αριθµών της µορφής 4κ + 1 είναι κατά 1 µεγαλύτερο από ένα πολλαπλάσιο του 4, ενώ ο δικός µας Ν είναι κτά 3 µεγαλύτερος από ένα πολλαπλάσιο του 4. Η τελευταία παρατήρησή µας, βασίζεται στο γεγονός ότι το γινόµενο δύο αριθµών της µορφής 4κ + 1 είναι αριθµός της ίδιας µορφής: (4κ + 1) (4λ + 1) = 4µ + 1 Ανάλογος ισχυρισµός ισχύει και για οποιοδήποτε γινόµενο περισσοτέρων πρώτων της ίδιας µορφής. Αφού εξαλείφθηκαν και τα δύο ενδεχόµενα (ι) και (ιι) φτάνουµε σε αντίφαση εξαιτίας της υπόθεσής µας ότι η ακολουθίας των πρώτων της µορφής

7 4κ + 1 είναι πεπερασµένη. Ο.Ε.Δ ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Είναι φυσικό να αναρωτιέστε πόσοι πολλοί πρώτοι υπάρχουν µέσα σε ένα δεδοµένο εύρος αριθµών. Για παράδειγµα, πόσοι πρώτοι υπάρχουν ως τον αριθµό : Το σύµβολο π(η), παραδοσιακά, χρησιµοποιείται για να εκφράσει το πλήθος των πρώτων που είναι µικρότεροι ή ίσοι µε τον η. Το σύµβολο δεν έχει σχέση µε τον αριθµό π, αλλά χρησιµοποιείται διότι στα ελληνικά η λέξη «πρώτος» αρχίζει µε το γράµµα π. Πρόκειται για µια συνάρτηση όπως είναι και η f(χ) = χ 2. Υπενθυµίζουµε στον αναγνώστη ότι συνάρτηση είναι ένας κανόνας που αντιστοιχεί σε κάθε στοιχείο ενός συνόλου έναν µοναδικό αριθµό. Για παράδειγµα, π(20) = 8, επειδή οι 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 και 19 είναι οι οκτώ πρώτοι που είναι < 20. Εδώ π είναι το όνοµα του κανόνα που αντιστοιχεί στον αριθµό 20 τον αριθµό 8. Φαίνεται εκτός κάθε λογικής να αναµένουµε ότι θα βρεθεί ένας χρήσιµος τύπος για τον π (η) που να ισχύει για όλα τα η, γιατί αυτό θα ήταν ταυτόσηµο µε την δυνατότητα να µπορούµε να βρούµε όλους τους πρώτους. Το 1792, σε ηλικία δεκαπέντε χρονών, ο Carl Friedrich Gauss διετύπωσε µια εικασία για έναν κατά προσέγγιση τύπο του π(η). Η εικασία του βασίστηκε σε µακρά σειρά υπολογισµών. Έγραφε κάποτε σε µια επιστολή του ότι «συχνά ξόδευε ένα πληκτικό τέταρτο της ώρας για να µετρήσει ακόµα µία χιλιάδα εδώ και εκεί» µέχρις ότου τελικά έφτιαξε την ακολουθία όλων των πρώτων αριθµών ως το Λέγοντας «µέτρηµα» εννοούσε τον καθορισµό των αριθµών που ήταν πρώτοι ως εκείνο το σηµείο. Για να µπορέσουµε να καταλάβουµε τι ακριβώς, µάντεψε ο Gauss, χρειαζόµαστε µια στοιχειώδη επισκόπηση των λογαρίθµων. Ο κλασικός ορισµός του log b x λέει ότι «ο λογάριθµος (ή 1οg), ως προς τη βάση b, του χ» είναι ο αριθµός ψ για τον οποίο ισχύει b ψ = χ. Για παράδειγµα 1οg(100) = 2 επειδή 10 2 = 100. Πριν την εφεύρεση των Η/Υ, συχνά χρησιµοποιούσαν πίνακες λογαρίθµων για υπολογισµούς που περιείχαν πολλαπλασιασµό διαίρεση και ύψωση σε εκθέτη. Ο λόγος της χρησιµότητας τους συνίσταται στο ότι (3.1.6) Έτσι, προκειµένου να πολλαπλασιάσουµε τον 3,1416 µε τον 2,3456 µπορούµε να κοιτάξουµε ποιοι είναι οι λογάριθµοί τους, να τους προσθέσουµε (η πρόσθεση είναι εύκολη πράξη) και, µετά, χρησιµοποιώντας τον πίνακα ξανά να δούµε ποιος αριθµός έχει για λογάριθµο το εν λόγω άθροισµα. Φυσικά, το να πατά κανείς κουµπιά σε ένα υπολογιστή είναι πιο εύκολο και κάπως πιο αξιόπιστο.όσοι σπουδάζουν Λογισµό µαθαίνουν µια διαφορετική προσέγγιση των λογαρίθµων. Στον Λογισµό, όπως και σε άλλους κλάδους των Ανώτερων Μαθηµατικών, ο logχ ορίζεται ως το εµβαδόν που φράσσεται από τον άξονα των χ, την καµπύλη ψ = 1/χ και τις ευθείες χ = 1 και χ = Χ. (Βλ. το Σχήµα 3.2.) Ύ

8 Σχήµα 3.2 Ο ορισµός του logχ

9

10 Στην συνέχεια του κεφαλαίου (σελ ) αναφέρεται στους αριθµούς του MERSENNE και τους Τέλειους αριθµούς.

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π.

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. 94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. (αρκετές απ' αυτές για δυνατούς μαθητές) version 0.1 Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2014 Απόστολος Δεμερτζής Πρόλογος Οι ασκήσεις αυτές δεν αποτελούν διδακτικό βοήθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0 Σελίδα από 53 Κεφάλαιο 3 Πίνακες Περιεχόµενα 3 Ορισµοί Επεξεργασµένα Παραδείγµατα Ασκήσεις 3 3 Πράξεις µε Πίνακες Πρόσθεση Πινάκων Πολλαπλασιασµός Πίνακα µε Αριθµό Πολλαπλασιασµός Πινάκων ιωνυµικό Ανάπτυγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1.1 Απαρίθμηση και καταγραφή 1.2 Η αρχή του αθροίσματος 1.3 Η πολλαπλασιαστική αρχή 1.4 Άλλοι κανόνες απαρίθμησης 1.5 Πιθανότητες σε πεπερασμένους δειγματικούς χώρους 1.6 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Οι πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασµού στο σύνολο των ακεραίων µε εποπτικό τρόπο: Ένα µοντέλο ή ένα παιχνίδι; ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.ptheodoropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Mathematics The Man Made Universe, SHERMAN K. STEIN, 1963 Α] ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2-1 ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ 1 1.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ ΜΚ ΕΚΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΕ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πολλαπλάσια του α : Είναι οι αριθµοί που προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουµε τον α µε όλους τους φυσικούς. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 978 0 19 285361-5

OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 978 0 19 285361-5 W.T. Gowers Mathematics A very short introduction OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 978 0 19 285361-5 Μετάφραση του κεφαλαίου Numbers and abstraction στα Ελληνικά από τον Παππά Ιωάννη. 1 Κάποια χρόνια πριν,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» -

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» - Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 00-0 «Αριθµητική Ανάλυση» -. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΤΙ ΕΙΝΑΙ MOTE CARLO.... ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ....3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ....4 ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ....5 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Αθήνα Ιούλιος, 01 Η παρούσα ιπλωµατική Εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις

Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Σ.Κ. ΠΗΧΩΡΙ ΗΣ Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Κρήτη 986 Αθήνα996 Σάµος 2006 Απειροστικός Λογισµός Πρόχειρες Σηµειώσεις. Σ. Πηχωρίδης Στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Ντελή Χασάν Μουσταφά Μουτλού ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Ακαδηµαϊκό έτος 4-5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Νίκος Κυλάφης Πανεπιστήµιο Κρήτης //4 Σελίδα από 55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Το µάθηµα της Γενικής Φυσικής Ι θα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Μαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα