Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.Ro Etapa finală Câmpulung Muscel, august 2015 Soluţii şi baremuri Clasa a IV-a

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.Ro Etapa finală Câmpulung Muscel, august 2015 Soluţii şi baremuri Clasa a IV-a"

Transcript

1 Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.Ro Etapa finală Câmpulung Muscel, august 2015 Soluţii şi baremuri Clasa a IV-a Problema 1. Câte numere naturale de cinci cifre trebuie să scriem pentru a fi siguri că printre ele există unul egal cu răsturnatul său? ViitoriOlimpici.ro Soluţie. Cea mai proastă situaţie ar fi să scriem pentru început toate numerele care nu sunt egale cu răsturnatul său. Următorul număr va fi un număr egal cu răsturnatul său. Pentru a afla câte astfel de numere avem, din numărul total de numere de cinci cifre scădem numărul de numere de cinci cifre egale cu răsturnatul lor p Numărul de numere de cinci cifre este = p Numerele de cinci cifre egale cu răsturnatul lor au forma abcba şi numărul lor este = 900 Numărul numerelor care nu sunt egale cu răsturnatul lor este = p În concluzie, trebuie să scriem numere p Problema 2. Dintr-un pachet de cărţi de joc se scot două cărţi, diferite ca valoare. Dacă suma numerelor scrise pe cărţile rămase este 390, aflaţi ce numere sunt scrise pe cărţile scoase. (Asul se consideră că are scris pe el numărul 11.) Gazeta Matematică Soluţie. Suma tuturor numerelor scrise pe cărţile de joc dintr-un pachet, în condiţiile în care asul înseamnă 11, este egală cu 4 ( ) = p Cum suma numerelor scrise pe cărţile rămase este 390 rezultă că suma numerelor scrise pe cărţile scoase este = p Numerele scrise pe cele două cărţi sunt 14 şi 12.

2 Varianta 13 şi 13 nu ne convine deoarece se scot două cărţi, diferite ca valoare. Dacă pe una dintre cărţi este scris un număr mai mic decât 12, atunci celălalt număr trebuie să fie mai mare decât 14, ceea ce este imposibil....3p Problema 3. În 19 vase sunt 71 de litri de apă. Unele vase au capacitatea de 5 litri, altele de 4 litri şi altele de 1 litru. Câte vase sunt de fiecare fel ştiind că vasele de 4 litri sunt de două ori mai multe decât vasele de 1 litru? Soluţie. În două vase de 4 litri şi un vas de 1 litru, adică în trei vase, sunt 9 litri. Asta înseamnă că putem înlocui cele 3 vase cu 3 vase de câte 3 litri fiecare. În acest fel numărul vaselor rămâne acelaşi; la fel cantitatea de apă, dar problema se formulează astfel: În 19 vase sunt 71 de litri de apă. Unele vase au capacitatea de 5 litri, altele de 3 litri. Câte vase sunt de fiecare fel? p Rezolvăm această problemă prin metoda falsei ipoteze. Dacă toate vasele ar fi de 5 litri, atunci cantitatea de apă ar fi 19 5 = 95 (litri) Dar sunt 71 de litri. Diferenţa de 24 de litri (95 71 = 24) provine de la faptul că există şi vase de 3 litri. Pentru fiecare vas de 3 litri avem în plus 2 litri. Numărul vaselor de 3 litri este iar numărul vaselor de 5 litri este 24 : 2 = 12 (vase) = 7 (vase) p În problema iniţială nu aveam vase de 3 litri, prin urmare cele 12 vase sunt de 4 litri, respectiv 1 litru. Cum numărul vaselor de 4 litri este de două ori mai mare decât al vaselor de 1 litru obţinem imediat că sunt 8 vase de 4 litri şi 4 vase de 1 litru. În concluzie avem 7 vase de 5 litri, 8 vase de 4 litri şi 4 vase de 1 litru p

3 Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.Ro Etapa finală Câmpulung Muscel, august 2015 Soluţii şi baremuri Clasa a V-a Problema 1. Un număr natural se numeşte perfect dacă toate cifrele sale sunt pătrate perfecte şi suma oricăror două cifre alăturate este pătrat perfect. a) Arătaţi că un număr perfect de 2015 cifre conţine în scrierea sa cel puţin 1007 cifre egale cu 0. b) Stabiliţi câte numere perfecte de 5 cifre există. ViitoriOlimpici.ro Soluţie. a) Cifrele care sunt pătrate perfecte sunt 0, 1, 4 şi 9. Observăm că suma oricăror două cifre nenule, dintre cele de mai sus, nu dau un pătrat perfect. Deducem că suma a două astfel de cifre este un pătrat perfect dacă cel puţin una dintre ele este p Prima cifră a oricărui număr este diferită de 0. Rămân celelalte 2014 cifre, pe care le grupăm câte două; sunt 1007 grupe. În fiecare grupă cel puţin una dintre cifre trebuie să fie 0 (pentru a avea suma a două cifre alăturate un pătrat perfect). În concluzie, un număr perfect de 2015 cifre are cel puţin 1007 cifre egale cu p b) Numerele perfecte de 5 cifre pot avea una dintre formele: a0b0c, a00b0, a0b00, a000b sau a0000, unde a, b, c {1, 4, 9} p Numere de forma a0b0c0 avem = 27 Pentru fiecare dintre formele a00b0, a0b00, a000b avem 3 3 = 9 (numere) Numere de forma a0000 sunt 3. În concluzie avem = 57 de numere p Problema 2. Un teren agricol are formă dreptunghiulară şi aria de 7,2 ha. O parcelă din acest teren are dimensiunile jumătăţi din dimensiunile terenului, iar o altă parcelă are lungimea egală cu două cincimi din lungimea terenului, lăţimea fiind egală cu lăţimea terenului. Dacă perimetrele acestor două parcele sunt egale, determinaţi perimetrul terenului iniţial. Monica Sas, Gazeta Matematică Soluţie. Notăm lungimea terenului iniţial cu 10a (pentru a se putea împărţi uşor la 2 şi la 5) şi lăţimea cu 2b (pentru a se putea împărţi uşor la 2). Cu acestea, una dintre parcele are lungimea 5a şi lăţimea b ( O parcelă din acest teren are dimensiunile jumătăţi din dimensiunile terenului ), iar cealaltă

4 parcelă are dimensiunile 4a şi 2b ( o altă parcelă are lungimea egală cu două cincimi din lungimea terenului, lăţimea fiind egală cu lăţimea terenului ). În aceste condiţii prima parcelă are perimetrul 10a + 2b iar a doua parcelă are perimetrul 8a + 4b p Cum cele două parcele au perimetrele egale avem 10a + 2b = 8a + 4b de unde a = b p Cu aceasta lungimea terenului iniţial este 10a, iar lăţimea 2a. Cum aria terenului este 7, 2 ha = m avem sau de unde 10a 2a = a 2 = a = p Obţinem lungimea terenului iniţial 600 m, iar lăţimea 120 m. Perimetrul terenului iniţial este 1440 m p Problema 3. Fie ab un număr care verifică relaţia Determinaţi numărul ab. a 5 = b + a. Soluţie. Dacă b 0, atunci 4 b este număr par. Pentru a număr par membrul stâng al egalităţii este număr par, iar membrul drept al egalităţi este număr impar, ceea ce înseamnă că egalitatea nu are loc. Pentru a număr impar membrul stâng al egalităţii este număr impar, iar membrul drept al egalităţi este număr par, ceea ce înseamnă că egalitatea nu are loc nici în acest caz. Deducem, din cele de mai sus, că b = 0 şi egalitatea devine a 5 = a p Cum a este cifră avem adică a a Dacă a 3, atunci a < 1020, iar dacă a 5, atunci a > Rezultă că singura valoare posibilă pentru a este p Dacă a = 4, atunci 4 5 = 1024 şi = 1024, adică a 5 = a. Prin urmare, numărul căutat este p

5 Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.Ro Etapa finală Câmpulung Muscel, august 2015 Soluţii şi baremuri Clasa a VI-a Problema 1. Se consideră triunghiul echilateral ABC. Notăm cu E simetricul lui B faţă de C şi cu F simetricul lui C faţă de B. Considerăm punctele L BC, M AF şi N AE astfel încât AL BC, BM AF şi CN AE. a) Arătaţi că AE = AF. b) Demonstraţi că dreptele BM, CN şi AL sunt concurente. c) Ştiind că BM + MN + NC = 100 cm, calculaţi lungimea segmentului AB. Constantin Niţă Cristi, ViitoriOlimpici.ro Soluţie. a) Triunghiurile ABF şi ACE sunt congruente (L.U.L.), prin urmare AE = AF p b) Fiind înălţimi ale bazelor în triunghiuri isoscele, BM, CN şi AL sunt bisectoare ale unghiurilor ABF, ACE respectiv BAC p Concurenţa dreptelor BM, CN şi AL revine la concurenţa bisectoarelor exterioare din B şi C şi a bisectoarei interioare din A ale triunghiului ABC p c) BM este catetă care se opune unui unghi de 30 în triunghiul dreptunghic ABM, prin urmare BM = 1AB. Analog se arată că CN = 1 AB p 2 2 MN este linie mijlocie în triunghiul AF E, deci MN = 1F E = 3 AB.. 1p 2 2 Astfel, BM + MN + NC = 5 AB = 100 cm, de unde AB = 40cm p 2 Problema 2. Fie a, b, c, d, e, f cifre (în baza 10) cu a f 0. a) Dacă abcde = f, arătaţi că numărul abcdef este divizibil cu 41. Prelucrare, Gazeta Matematică nr /2015 b) Demonstraţi că numărul abcdef este divizibil cu 41 dacă şi numai dacă numărul f abcde este divizibil cu 41. Cristian Mangra şi Mircea Fianu Soluţie. a) abcdef = 10 abcde + f = f = f. 41. Altfel, se determină cele nouă numere care au proprietatea din enunţ şi se verifică faptul că fiecare dintre ele este divizibil cu p b) Deoarece abcdef = 10abcde + f, avem 10fabcde abcdef = 10 6 f + 10abcde 10abcde f = f = p Dacă fabcde. 41, este clar că abcdef. 41. Reciproc, dacă abcdef. 41, deoarece numerele 41 şi 10 sunt relativ prime, rezultă că fabcde p

6 Problema 3. Scriem fiecare număr natural de trei cifre pe câte un cartonaş şi introducem cele 900 de cartonaşe într-o cutie. a) Extragem, la întâmplare, un cartonaş din cutie. Care este probabilitatea ca numărul de pe cartonaşul extras să aibă suma cifrelor 5? b) Care este numărul minim de cartonaşe pe care trebuie să le extragem, fără a ne uita la ele, pentru a fi siguri că vom obţine cel puţin şapte numere cu aceeaşi sumă a cifrelor? Sergiu Prisacariu şi Gabriel Popa Soluţie. a) Există 15 numere de trei cifre care au suma cifrelor 5: 104, 113, 122, 131, 140, 203, 212, 221, 230, 302, 311, 320, 401, 410, 500. Probabilitatea cerută este P = 15 = p b) Sumele posibile ale cifrelor numerelor de pe cartonaşe sunt 1, 2, 3,..., 27. Există un singur cartonaş cu suma cifrelor 1 (anume 100) şi doar unul cu suma cifrelor 27 (anume 999). Avem în cutie câte trei cartonaşe cu sumele cifrelor 2 (101, 110 şi 200) sau 26 (anume 998, 989 şi 899). Există câte şase cartonaşe cu sumele cifrelor 3 (300, 210, 201, 120, 102 şi 111) sau 25 (anume 988, 898, 889, 997, 979, 799). Celelalte 21 posibile sume ale cifrelor (4, 5, 6,..., 24) apar, fiecare, pe mai mult de câte şase cartonaşe p Dacă vom extrage = 146 cartonaşe, este posibil să avem cel mult câte şase numere cu o aceeaşi sumă a cifrelor p Numărul minim de cartonaşe pe care trebuie să le extragem, fără a ne uita la ele, pentru a fi siguri că vom obţine cel puţin şapte numere cu aceeaşi sumă a cifrelor este = p

7 Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.Ro Etapa finală Câmpulung Muscel, august 2015 Soluţii şi baremuri Clasa a VII-a Problema 1. Arătaţi că pentru orice număr real x au loc inegalităţile: a) x 8 +x 5 +1 > x 4 +x, Gazeta Matematică nr /2015 b) x 8 +x 3 +1 > x 7 +x 4, c) x 8 +x 5 +x 3 +1 > x 7 +x. Soluţie. a) Rescriem inegalitatea succesiv x 8 +x 5 x 4 x+1 > 0, x 8 + x 4 (x 1) (x 1) > 0, x 8 +(x 4 1)(x 1) > 0, x 8 +(x 2 +1)(x+1)(x 1) 2 > 0. Dacă x 1 membrul stâng este o sumă de două numere nenegative care nu sunt simultan 0, deci este pozitiv.... 1p Pedealtăparte, inegalitateadinenunţ sepoaterescrieechivalent 1+x(x 7 + x 4 x 3 1) = 1+x(x 4 1)(x 3 +1). Dacă x < 1 atunci x 3 < 1, iar x 4 > 1, deci x 4 1 > 0, x 3 +1 < 0, deci x(x 4 1)(x 3 +1) > 0, de unde concluzia. 1p b) Se poate proceda ca la a) sau se poate observa că punând x = 1 y în inegalitatea de la a) se obţine că y 8 + y 3 +1 > y 7 + y 4, y 0, inegalitatea fiind evidentă şi pentru y = p c) Dacă x 0, atunci x 8 +x 5 +x 3 +1 x 7 x = x 5 +x 3 +(x 1)(x 7 1) > 0 pentru că numerele x 1 şi x 7 1 au acelaşi semn....1p Dacă x < 0, atunci x 8 +x 5 +x 3 +1 x 7 x = x 8 +1 x(x 2 1)(x 4 1) = (x 8 + 1) x(x 2 1) 2 (x 2 +1) > 0, primul termen fiind pozitiv, în timp ce al doilea este nenegativ.... 1p Problema 2. Care este cel mai mic număr natural nenul care se scrie atât ca suma a 2015 numere naturale care au o aceeaşi sumă a cifrelor, cât şi ca suma a 2016 numere naturale care au o aceeaşi sumă a cifrelor? (Suma cifrelor numerelor din prima sumă şi suma cifrelor numerelor din cea de-a doua sumă nu trebuie să fie neapărat egale.) ViitoriOlimpici.ro Soluţie. Pentru un număr natural N vom nota cu s(n) suma cifrelor sale. Se ştie că s(n) N (mod 9), N N. Fie n numărul căutat. Atunci există a 1,a 2,...,a 2015 cu s(a 1 ) = s(a 2 ) =... = s(a 2015 ) = s şi b 1,b 2,...,b 2016 cu s(b 1 ) = s(b 2 ) =... = s(b 2016 ) = s astfel ca n = a 1 +a a 2015 = b 1 +b b Atunci n s(b 1 )+s(b 2 )+...+s(b 2016 ) = 2016s 0 (mod 9), deci 9 n.... 2p Dar n s(a 1 ) + s(a 2 ) s(a 2015 ) = 2015s (mod 9) şi (2015,9) = 1 implică 9 s. Cum s 0, rezultă s 9, deci a i 9, de unde n = p Vom arăta că numărul căutat este chiar Evident el se scrie a 1 +a a 2015 cu a i = 9, i = 1,2015.

8 Vom arăta în continuare că el se scrie ca b 1 +b b 2016, cu b j {1, 10} (deci cu s(b j ) = 1, j). Alegând b 1 = b 2 =... = b k = 10 şi b k+1 = b k+2 =... = b 2016 = 1, trebuie ca b 1 +b b 2016 = k = Rezultă k = 1791, deci se scrie ca suma a 2016 numere care au suma cifrelor p Observaţie: Există şi alte alegeri ale numerelor b 1,b 2,...,b 2016, nu numai cu s = 1. Problema 3. Fie ABC un triunghi ascuţitunghic şi A,B,C picioarele înălţimilor din A, B, respectiv C. Fie t tangenta în A la cercul circumscris triunghiului ABC. a) Arătaţi că t este paralelă cu B C. b) Dacă B şi C sunt proiecţiile lui B, respectiv C, pe t, demonstraţi că A B este paralelă cu AC, iar A C este paralelă cu AB. c) Fie {X} = A B AB şi {Y} = A C AC, X mijlocul lui [BB ] şi Y mijlocul lui [CC ]. Demonstraţi că dreptele XX şi YY sunt paralele. Soluţie. a) Patrulaterul BCB C este înscris în cercul de diametru [BC], deci m( AC B ) = 180 m( B C B) = m( ACB). Darunghiurile ACB şi B AB subîntind acelaşi arc, AB, deci sunt congruente. Rezultă că B AC AC B, ceea ce implică paralelismul cerut....2p b) Patrulaterul AB BA este înscris în cercul de diametru [AB], deci B A B B AB ACB, de unde rezultă că B A AC. Analog rezultă că C A AB....2p c)dinceledemaisusrezultă căaxa Y esteparalelogram, deci AXA A YA. Pe de altă parte, BXB A XA şi AYA CYC, de unde B XB CYC. Rezultă că B BX CC XC Y şi = YB B B = BX CC C Y, deci triunghiurile XBX şi YC Y sunt asemenea. Obţinem că BX X C Y Y şi, cum BB CC, rezultă concluzia....3p

9 Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.Ro Etapa finală Câmpulung Muscel, august 2015 Soluţii şi baremuri Clasa a VIII-a Problema 1. a) Este inegalitatea P A+P B < CA+CB adevărată pentru orice triunghi ABC şi orice punct P din interiorul acestuia? b) Este inegalitatea P A + P B + P C < DA + DB + DC adevărată pentru orice tetraedru ABCD şi orice punct P din interiorul acestuia? ViitoriOlimpici.ro Soluţie. a) Inegalitatea este adevărată. Fie {Q} = AP BC. Folosind inegalitatea triunghiului, avem P A + P B < P A + (P Q + QB) = AQ + QB < (AC + CQ) + QB = AC + CB p b) Inegalitatea nu este adevărată în orice tetraedru. Se pot descrie numeroase exemple. 1. De exemplu, alegând ABC un triunghi dreptunghic isoscel, cu m( A) = 90 şi AB = AC = 100, iar D astfel ca DA (ABC), DA = 1, atunci DA + DB + DC = Alegând punctul P foarte aproape de B, vom avea P A + P B + P C BA + BC = > Vom da şi un exemplu riguros: considerăm o piramidă regulată cu baza BCD de latură 3 şi muchie laterală de lungime 100. Atunci DA + DB + DC = 106. Fie O centrul bazei. Atunci BO = 3. Înălţimea piramidei este AO = 9997 > 99. Alegem P (AO) astfel încât P O = 99. Atunci P B = P C = = 9804, deci P A + P B + P C = > = 198 > p Problema 2. a) Aflaţi toate numerele prime p ştiind că ecuaţia x 2 (y + z) + y 2 (z + x) + z 2 (x + y) + 3xyz = p 2 are soluţii numere naturale nenule. Gazeta Matematică nr /2015 b) Aflaţi toate numerele prime p şi numerele naturale nenule n pentru care ecuaţia x 2 (y + z) + y 2 (z + x) + z 2 (x + y) + 2xyz = p n are soluţii numere naturale nenule şi determinaţi numărul acestor soluţii. Andrei Eckstein Soluţie. a) Ecuaţia se scrie echivalent (x + y + z)(xy + yz + zx) = p 2. 1p Cum xy x 1, yz y 1, zx z 1 rezultă că 1 < x + y + z xy + yz + zx, deci singura posibilitate este x + y + z = xy + yz + zx = p. Ori egalitate în inegalitatea x + y + z xy + yz + zx avem numai pentru x = y = z = 1, deci p = 3 (x = y = z = 1 verifică într-adevăr ecuaţia pentru p = 3) p b) Ecuaţia se scrie echivalent (x + y)(y + z)(z + x) = p n p Dintre numerele x, y, z există măcar două de aceeaşi paritate, deci suma lor este pară, prin urmare (x + y)(y + z)(z + x) este par. Rezultă că p este par. Fiind prim, rezultă p = p Membrul stâng find cel puţin (1 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 2 3, pentru n {1, 2} ecuaţia nu are soluţii, iar pentru n = 3 avem soluţia unică x = y = z = 1.

10 Pentru n 4, trebuie ca x + y = 2 a, y + z = 2 b, z + x = 2 c, cu a, b, c N, a + b + c = n. Atunci 2(x + y + z) = (x + y) + (y + z) + (z + x) = 2 a + 2 b + 2 c, de unde x + y + z = 2a + 2 b + 2 c, deci x = (x + y + z) (y + z) = 2a + 2 c 2 b, 2 2 y = 2a + 2 b 2 c, z = 2b + 2 c 2 a p 2 2 Pentru ca x, y, z N trebuie ca 2 a, 2 b, 2 c să fie lungimi de laturi de triunghi, adică cele mai mari două dintre numerele a, b, c să fie egale. Dacă n = 6k, k N, (a, b, c) poate fi (2k, 2k, 2k), (2k 2, 2k + 1, 2k + 1), (2k 4, 2k + 2, 2k + 2),..., (2, 3k 1, 3k 1) sau permutări ale acestora, deci ecuaţia are 1 + 3(k 1) = 3k 2 soluţii. Dacă n = 6k + 1, k N, atunci (a, b, c) poate fi (2k 1, 2k + 1, 2k + 1), (2k 3, 2k + 2, 2k + 2),..., (1, 3k, 3k) sau permutări ale acestora, deci ecuaţia are 3k soluţii. Dacă n = 6k + 2, k N, atunci (a, b, c) poate fi (2k, 2k + 1, 2k + 1), (2k 2, 2k + 2, 2k + 2),..., (2, 3k, 3k) sau permutări ale acestora, deci ecuaţia are 3k soluţii. Dacă n = 6k + 3, k N, atunci (a, b, c) poate fi (2k + 1, 2k + 1, 2k + 1), (2k 1, 2k + 2, 2k + 2),..., (1, 3k + 1, 3k + 1) sau permutări ale acestora, deci ecuaţia are 3k + 1 soluţii. Dacă n = 6k + 4, k N, atunci (a, b, c) poate fi (2k, 2k + 2, 2k + 2), (2k 2, 2k + 3, 2k + 3),..., (2, 3k + 1, 3k + 1) sau permutări ale acestora, deci ecuaţia are 3k soluţii. Dacă n = 6k + 5, k N, atunci (a, b, c) poate fi (2k + 1, 2k + 2, 2k + 2), (2k 1, 2k + 3, 2k + 3),..., (1, 3k + 2, 3k + 2) sau permutări ale acestora, deci ecuaţia are 3k + 3 soluţii. În concluzie, ecuaţia are soluţii naturale nenule dacă şi numai dacă p = 2 şi n N \ {1, 2, 4} p Problema 3. a) Daţi exemplu de o mulţime formată din 10 numere naturale care are proprietatea că, oricum am alege şase elemente distincte ale ei, suma acestora nu este divizibilă cu 6. b) Demonstraţi că orice mulţime formată din 11 numere naturale are cel puţin o submulţime cu şase elemente a căror sumă este divizibilă cu 6. Soluţie. a) De exemplu orice mulţime formată cu cinci numere divizibile cu 6 şi cinci numere care dau restul 1 la împărţirea cu 6, în particular {0, 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25} p b) Fie M = {x 1, x 2,..., x 11 } N. Din orice trei numere naturale putem alege două astfel ca suma lor să fie un număr par. Alegem 3 numere din mulţimea M. Vom putea forma o pereche cu suma pară. Rămân 9 numere. Alegem trei. Extragem două cu suma pară. Continuăm procedeul până când obţinem 5 perechi disjuncte de elemente din M cu suma în fiecare pereche un număr par. Din orice cinci numere putem alege trei cu suma divizibilă cu 3. Întradevăr, dacă avem trei numere care dau un acelaşi rest la înmpărţirea la 3, le alegem pe acelea, iar dacă nu, atunci trebuie să avem cel puţin câte un număr care dă rest 0, 1 respectiv 2 la împărţirea cu 3 şi alegem câte unul de fiecare fel. Procedând astfel cu cele 5 sume obţinute anterior, obţinem 3 sume a căror sumă este divizibilă cu 6, adică obţinem 6 elemente cu suma divizibilă cu p

11 Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.Ro Etapa finală Câmpulung Muscel, august 2015 Soluţii şi baremuri Clasa a IX-a Problema 1. Să se demonstreze că un triunghi ABC este isoscel dacă şi numai dacă A B +B C +C A = A C +B A+C B, unde A,B şi C sunt picioarele bisectoarelor interioare ale unghiurilor A,B, respectiv C. Gazeta Matematică nr /2015 Soluţie. Este clar că dacă triunghiul este isoscel relaţia din enunţ este satisfăcută. Demonstrăm implicaţia inversă. Notăm cu a, b şi c lungimile laturilor BC, CA şi AB. Aplicând unghiului BAC teorema bisectoarei, obţinem A B = ac b+c şi A C = ab b+c. Relaţii analoage se obţin şi pentru celelalte segmente. Relaţia din enunţ devine: a(b c) b+c + b(c a) c+a + c(a b) a+b = 0. Deoarece c a = (c b)+(b a), egalitatea devine: echivalentă cu a(b c) b+c + b(c b) c+a + b(b a) c+a + c(a b) a+b = 0, În final se obţine: (b c) (a b)(a+b+c) (a+c)(b+c) +(a b) (c b)(a+b+c) (a+b)(a+c) = 0. (b c)(a b)(a c)(a+b+c) (a+c)(b+c)(a+b) de unde rezultă că triunghiul isoscel. = 0,

12 Problema 2. Să se determine funcţiile f : N N care verifică relaţia pentru orice număr natural nenul n. f(n+1) = f(f(n))+1, ViitoriOlimpici.ro Soluţie. Vom arăta că singura funcţie care verfică relaţia din enunţ este f : N N, f(n) = n. Pentru aceasta va fi suficient să arătăm că f(1) = 1, după care se poate demonstra prin inducţie după n. Notăm cu B N imaginea funcţiei f, care este evident nevidă. Există atunci un cel mai mic element (notat cu β) al lui B. Să observăm mai întâi că f(1) = β. Într-adevăr, dacă f(1) β, va exista un număr natural α > 1 astfel încât f(α) = β. Din relaţia din enunţ, rezultă f(f(α 1)) = f(α) 1 = β 1 B, ceea ce ar contrazice minimalitatea lui β. Este clar că mulţimea B conţine şi alte elemente în afară de β, altfel ar rezulta că β = β +1. Fie γ cel mai mic element al mulţimii B\{β}. Ca mai sus, există un număr natural θ > 1 astfel încât f(θ) = γ. Din nou, din relaţia din enunţ, avem că f(f(θ 1)) = f(θ) 1 = γ 1 B. Cum β este singurul element din B mai mic decât γ, rezultă că γ 1 = β. Am obţinut astfel că f(f(θ 1)) = β = f(1), şi deci f(θ 1) = 1 (singurul număr n N pentru care f(n) = β este n = 1). Obţinem astfel că 1 B şi deci cel mai mic element al lui B este β = 1, de unde rezultă că f(1) = 1. Problema 3. Fie ABC un triunghi scalen ascuţitunghic, având ortocentrul H şi cercul circumscris Γ. Notăm cu M mijlocul segmentului [BC]. Fie F al doilea punct de intersecţie a dreptei AH cu cercul Γ. Fie E punctul de intersecţie a dreptei HM cu cercul Γ astfel încât punctul H se află între punctele M şi E. Notăm cu N punctul de intersecţie a dreptei EF cu dreapta BC. Să se demonstreze că unghiurile BHN şi MHC sunt congruente. Mircea Fianu Soluţie. FieO centrul cercului Γşi T al doilea punct de intersecţieadreptei HM cu cercul Γ. Se ştie că AH = 2OM = BCctgA. Cum AH OM, MO va fi linie mijlocie în triunghiul T HA. Obţinem astfel că HBT C este paralelogram. Nu e greu de văzut că avem următoarele două congruenţe de unghiuri: CHT HTB şi BHN BFE. Cumunghiurile BFE şi BTH subîntindarcul BE, seobţinecongruenţa din enunţ.

13 că Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.Ro Etapa finală Câmpulung Muscel, august 2015 Soluţii şi baremuri Clasa a X-a Problema 1. Notăm cu F mulţimea funcţiilor f : R R cu proprietatea f(f(x) + y) = f(x) + f(y), oricare ar fi numerele reale x şi y. a) Determinaţi funcţiile injective din F. b) Determinaţi funcţiile surjective din F. Dorel Miheţ şi Mihai Monea, ViitoriOlimpici.ro Soluţie. a) Relaţia din ipoteză conduce la f(f(x)+y) = f(x)+f(y), x, y R şi f(f(y) + x) = f(y) + f(x), x, y R. Obţinem imediat că f(f(x) + y) = f(f(y) + x), x, y R p Deoarece f este injectivă, rezultă că f(x) + y = f(y) + x f(x) x = f(y) y, x, y R p Considerăm funcţia g : R R, g(t) = f(t) t. Funcţia g verifică relaţia g(x) = g(y), x, y R, aşadar există a R pentru care g(x) = a, x R. 1p În concluzie, funcţiile căutate sunt cele de forma f(x) = x + a, x R şi se verifică faptul că aceste funcţii sunt soluţii ale problemei p b) Fie f o funcţie surjectivă din F; vom arăta că f este şi injectivă...1p Pentru aceasta, fie a, b R pentru care f (a) = f (b). Din ipoteză, avem că f (f (x)) = f (x) + f (0), x R. Există c, d R pentru care f (c) = a şi f (d) = b. Înlocuind x = c, apoi x = d în relaţia anterioară, obţinem f (a) = a + f (0), respectiv f (b) = b + f (0). Din f (a) = f (b) rezultă că a + f (0) = b + f (0), deci a = b. Prin urmare, funcţiile surjective sunt injective şi regăsim soluţiile de la punctul anterior p

14 Problema 2. Considerăm două numere complexe u şi v, având acelaşi modul, pentru care există a, b, c şi d numere reale strict pozitive astfel încât max {a, b, c} < d, a + d = b + c şi au + dv bu + cv. Demonstraţi că u = v. Prelucrare de Mihai Monea, Gazeta Matematică nr /2015 Soluţia I. Ultima relaţie din ipoteză se scrie succesiv: au + dv 2 bu + cv 2 (au ( + dv) (au + dv) (bu + cv) (bu + cv) a 2 + d 2) u 2 + ad (uv + uv) ( b 2 + c 2) u 2 + bc (uv + uv)...1p (a + d) 2 u 2 2ad u 2 + ad (uv + uv) (b + c) 2 u 2 2bc u 2 + bc (uv + uv) ad ( uv + uv 2 u 2) bc ( uv + uv 2 u 2)...2p (ad bc) ( uv + uv u 2 v 2) 0 (bc ad) u v p Pe de altă parte, este adevărată inegalitatea bc > ad. Într-adevăr, putem presupune b c şi, cum d c = b a not = r > 0, avem: ad = (c + r) (b r) = bc r (c b) r 2 < bc p Rezultă astfel că u v 2 = 0 şi, de aici, concluzia problemei p Soluţia a II-a. Notăm k = d şi l = c ; relaţia din enunţ se poate scrie a+d b+c sub forma (1) (1 k) u + kv (1 l) u + lv p Presupunem, prin absurd, că u v. În planul complex de origine O (0), considerăm punctele (distincte, conform presupunerii asumate!) A (u), B (v), M ((1 k) u + kv) şi N ((1 l) u + lv). Evident, punctele M şi N sunt interioare segmentului AB p În plus, deoarece k > l şi k > 1 l, punctul N este situat între punctele M şi M, unde M este simetricul lui M faţă de mijlocul segmentului AB. Rezultă că OM > ON, prin urmare (2) (1 k) u + kv > (1 l) u + lv. Relaţiile (1) şi (2) fiind contradictorii, rămâne adevărată concluzia problemei p

15 Problema 3. Demonstraţi că singurul număr natural n 2 cu proprietatea că a + b + c n abc, oricare ar fi numerele reale nenegative a, b şi c, este n = 14. Gabriel Popa şi Paul Georgescu Soluţie. Pentru început, demonstrăm valabilitatea inegalităţii pentru cazul n = 14. Formula de dezvoltare a binomului conduce la (x + y) n = n k=0 C k nx n k y k C n 1 n xy n 1 = nxy n 1, x, y [0, ), n 2. Avem: ( a + b + c) 14 = ( a + b + 7 ( c) 7a b + ) 6 c = 7a ( b + c ) 3 21abc abc, de unde obţinem a + b + c 14 abc, a, b, c [0, ) p Demonstrăm acum că, oricare ar fi n 2,n 14, există valori a, b, c [0, ) pentru care inegalitatea din enunţ este falsă. Considerând a = x 2, b = x 4 şi c = x 8, unde x 0, un număr n care are proprietatea dorită trebuie să verifice inegalitatea ( ) x x 14 n, x [0, ) p Dacă n < 14, relaţia ( ) conduce la ( 1 + ) n 14 n 2 x, x (0, ), ceea ce nu este posibil (valorile mari ale lui x conduc la contradicţii) p Dacă n > 14, relaţia ( ) conduce la x n 14 n 2 1, x (0, ), fapt care, din nou, nu este adevărat (valorile apropiate de 0 ale lui x conduc la contradicţii) p

16 Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.Ro Etapa finală Câmpulung Muscel, august 2015 Soluţii şi baremuri Clasa a XI-a Problema 1. Fie a ( 1, 1), b R, k N şi c i R, 0 i k 1. Studiaţi convergenţa şirului (x n ) n N definit prin x i = c i, 0 i k 1 şi x n+k = ax n + b pentru n N. Soluţie. Fie x soluţia ecuaţiei x = ax + b. Atunci x n+k x = a(x n x), deci x n = a n/k c r + x, unde n = r (mod k) p Cum a ( 1, 1), rezultă x n x p Problema 2. Fie n N şi A M n (Z), cu det(a) = 0. Demonstraţi că există B, C M n (Z) astfel încât C O n şi A m = B m C m, oricare ar fi m N. Soluţie. Cum det(a) = 0, sistemele omogene AK = O n,1, K M n,1 (R) şi LA = O 1,n, L M 1,n (R) au soluţii nebanale. Deoarece A M n (Z), aceste soluţii pot fi luate cu elemente raţionale; prin înmulţire cu un factor convenabil, ele pot fi făcute să aibă coeficienţi întregi. Fie C = KL M n (Z); avem C O n p Deducem AC = CA = O n, de unde rezultă imediat prin inducţie că (A + C) m = A m + C m, m N, deci putem lua B = A + C p Problema 3. Pentru orice funcţie f : R R definim funcţia g f : R R prin g f (x) = f(x sin x). a) Demonstraţi că dacă g f are limită în 0, egală cu l R, atunci f are limită în 0, iar aceasta este tot l. b) Demonstraţi că este posibil ca g f să fie derivabilă în 0, dar f să nu fie derivabilă în 0. Soluţie. a) Funcţia u : R R dată de u(x) = x sin x este strict crescătoare şi surjectivă, deci are inversa v. Cum u este continuă, rezultă că v este continuă p Din g f = f u rezultă f = g f v, din continuitatea lui v deducem lim v(x) = v(0) = 0, x 0 iar concluzia rezultă din teorema referitoare la limita unei compuneri de funcţii (observând că v(x) 0 dacă x 0) p b) Pentru f(x) = 3 x, f (0) = +, iar (g f ) 3 x sin x 1 (0) = lim = 3 x 0 x p

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii GEOMETRIE PLNĂ TEOREME IMPORTNTE suma unghiurilor unui triunghi este 8º suma unghiurilor unui patrulater este 6º unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente într-un triunghi isoscel liniile

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu Primul test de selecție pentru juniori I. Să se determine numerele prime p, q, r cu proprietatea că 1 p + 1 q + 1 r 1. Fie ABCD un patrulater convex cu m( BCD) = 10, m( CBA) = 45, m( CBD) = 15 și m( CAB)

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1998 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1998 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 998 Clasa a V-a. La gara Timișoara se eliberează trei bilete de tren: unul pentru Arad, altul pentru Deva și al treilea pentru Reșița. Cel pentru Deva

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. = înălţimea triunghiului echilateral h =, R =, r = R = bh lh 2 A D ++ D. abc. abc =

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. = înălţimea triunghiului echilateral h =, R =, r = R = bh lh 2 A D ++ D. abc. abc = GEOMETRIE PLNĂ TEOREME IMPORTNTE suma unghiurilor unui triunghi este 8º suma unghiurilor unui patrulater este 6º unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente într-un triunghi isoscel liniile

Διαβάστε περισσότερα

Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, noiembrie Subiecte clasa a VII-a

Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, noiembrie Subiecte clasa a VII-a Concursul Interjudeţean de Matematică Academician Radu Miron Vaslui, -3 noiembrie 0 Subiecte clasa a VII-a. Fie în exteriorul triunghiului ascuţitunghic ABC, triunghiurile dreptunghice ABP şi ACT cu ipotenuzele

Διαβάστε περισσότερα

7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Un cerc care trece prin A şi B intersectează

7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Un cerc care trece prin A şi B intersectează TEMĂ 1 1. În triunghiul ABC, fie D (BC) astfel încât AB + BD = AC + CD. Demonstraţi că dacă punctele B, C şi centrele de greutate ale triunghiurilor ABD şi ACD sunt conciclice, atunci AB = AC. India 2014

Διαβάστε περισσότερα

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I. Modelul 4 Se acordă din oficiu puncte.. Fie numărul complex z = i. Calculaţi (z ) 25. 2. Dacă x şi x 2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 9x+8 =, atunci să se calculeze x2 +x2 2 x x 2. 3. Rezolvaţi în mulţimea

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie CLASA a IV-a

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie CLASA a IV-a Ediţia a XVII-a, 7 8 Aprilie 207 SUBIECTUL CLASA a IV-a Într-o zi de Duminică, la Salina Turda, a venit un grup de vizitatori, băieți și de două ori mai multe fete. Au intrat în Salină 324 băieți și 400

Διαβάστε περισσότερα

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3)

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3) BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 8 mi 0 (brjul ) Problem Arătţi că dcă, b, c sunt numere rele cre verifică + b + c =, tunci re loc ineglitte xy + yz + zx Problem Fie şi b numere nturle nenule Dcă numărul

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2014 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2014 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2014 Clasa a V-a 1. Aflați cel mai mare număr de cinci cifre astfel încât cea de-a patra cifră să fie mai mare decât cea de-a cincea, a treia să fie

Διαβάστε περισσότερα

CERCUL LUI EULER ŞI DREAPTA LUI SIMSON

CERCUL LUI EULER ŞI DREAPTA LUI SIMSON CERCUL LUI EULER ŞI DREAPTA LUI SIMSON ABSTRACT. Articolul prezintă două rezultate deosebite legate de patrulaterul inscriptibil şi câteva consecinţe ce decurg din aceste rezultate. Lecţia se adresează

Διαβάστε περισσότερα

TRIUNGHIUL. Profesor Alina Penciu, Școala Făgăraș, județul Brașov A. Definitii:

TRIUNGHIUL. Profesor Alina Penciu, Școala Făgăraș, județul Brașov A. Definitii: TRIUNGHIUL Profesor lina Penciu, Școala Făgăraș, județul rașov Daca, si sunt trei puncte necoliniare, distincte doua câte doua, atunci ( ) [] [] [] se numeste triunghi si se noteaza cu Δ. Orice Δ determina

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2018 Clasa a V-a. 1. Scriem numerele naturale nenule consecutive sub forma:

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2018 Clasa a V-a. 1. Scriem numerele naturale nenule consecutive sub forma: CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2018 Clasa a V-a 1. Scriem numerele naturale nenule consecutive sub forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,... (pe fiecare

Διαβάστε περισσότερα

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Coordonatori DANA HEUBERGER NICOLAE MUŞUROIA Nicolae Muşuroia Gheorghe Boroica Vasile Pop Dana Heuberger Florin Bojor MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Clasa a

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015

Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015 Societatea de Ştiinţe Matematice din România Ministerul Educaţiei Naţionale Al cincilea baraj de selecţie pentru OBMJ Bucureşti, 28 mai 2015 Problema 1. Arătaţi că numărul 1 se poate reprezenta ca suma

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b.

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b. Lucrare Soluţii 28 aprilie 2015 Varianta 1 I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2 Definiţie. Numărul întreg p se numeşte număr prim dacă p 0,

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

1. Scrieti in casetele numerele log 7 8 si ln 8 astfel incat inegalitatea obtinuta sa fie adevarata. <

1. Scrieti in casetele numerele log 7 8 si ln 8 astfel incat inegalitatea obtinuta sa fie adevarata. < Copyright c 009 NG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician 1 Ministerul Educatiei si Tineretului al Republicii Moldova Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 17 iunie

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 Şiruri de numere reale

Curs 2 Şiruri de numere reale Curs 2 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Convergenţă şi mărginire Teoremă Orice şir convergent este mărginit. Demonstraţie Fie (x n ) n 0 un

Διαβάστε περισσότερα

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită.

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită. Trignmetrie Funcţia sinus sin : [, ] este peridică (periada principală T * = ), impară, mărginită. Funcţia arcsinus arcsin : [, ], este impară, mărginită, bijectivă. Funcţia csinus cs : [, ] este peridică

Διαβάστε περισσότερα

EDITURA PARALELA 45. Matematică de excelenţă pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă. clasa a VIII-a. mate 2000 excelenţă

EDITURA PARALELA 45. Matematică de excelenţă pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă. clasa a VIII-a. mate 2000 excelenţă Maranda Linţ Dorin Linţ Rozalia Marinescu Dan Ştefan Marinescu Mihai Monea Steluţa Monea Marian Stroe Matematică de excelenţă pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă clasa a VIII-a mate 000

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2017 Clasa a V-a 1. Fiind dat un număr natural nenul n, vom nota prin n! produsul 1 2 3... n (de exemplu, 4! = 1 2 3 4). Determinați numerele naturale

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

Principiul Inductiei Matematice.

Principiul Inductiei Matematice. Principiul Inductiei Matematice. Principiul inductiei matematice constituie un mijloc important de demonstratie in matematica a propozitiilor (afirmatiilor) ce depind de argument natural. Metoda inductiei

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a V-a

Subiecte Clasa a V-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul numarului intrebarii

Διαβάστε περισσότερα

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15 MĂSURI RELE Cursul 13 15 Măsuri reale Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură completă şi f : R o funcţie -măsurabilă. Cum am văzut în Teorema 11.29, dacă f are integrală pe, atunci funcţia de mulţime ν : R, ν()

Διαβάστε περισσότερα

Criptosisteme cu cheie publică III

Criptosisteme cu cheie publică III Criptosisteme cu cheie publică III Anul II Aprilie 2017 Problema rucsacului ( knapsack problem ) Considerăm un număr natural V > 0 şi o mulţime finită de numere naturale pozitive {v 0, v 1,..., v k 1 }.

Διαβάστε περισσότερα

Dreapta in plan. = y y 0

Dreapta in plan. = y y 0 Dreapta in plan 1 Dreapta in plan i) Presupunem ca planul este inzestrat cu un reper ortonormat de dreapta (O, i, j). Fiecarui punct M al planului ii corespunde vectorul OM numit vector de pozitie al punctului

Διαβάστε περισσότερα

Criterii de comutativitate a grupurilor

Criterii de comutativitate a grupurilor Criterii de comutativitate a grupurilor Marius Tărnăuceanu 10.03.2017 Abstract În această lucrare vom prezenta mai multe condiţii suficiente de comutativitate a grupurilor. MSC (2010): 20A05, 20K99. Key

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica.

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica. Progresii aritmetice si geometrice Progresia aritmetica. Definitia 1. Sirul numeric (a n ) n N se numeste progresie aritmetica, daca exista un numar real d, numit ratia progresia, astfel incat a n+1 a

Διαβάστε περισσότερα

Probleme pentru clasa a XI-a

Probleme pentru clasa a XI-a Probleme pentru clasa a XI-a 1 ( ) 01. Fie A si B doua matrici de ordin n cu elemente numere reale, care satisfac relatia AB = A + B. a) Sa se arate ca det(a 2 + B 2 ) 0. b) Sa se arate ca rang A + B =

Διαβάστε περισσότερα

Cum folosim cazuri particulare în rezolvarea unor probleme

Cum folosim cazuri particulare în rezolvarea unor probleme Cum folosim cazuri particulare în rezolvarea unor probleme GHEORGHE ECKSTEIN 1 Atunci când întâlnim o problemă pe care nu ştim s-o abordăm, adesea este bine să considerăm cazuri particulare ale acesteia.

Διαβάστε περισσότερα

Testul nr. 1. Testul nr. 2

Testul nr. 1. Testul nr. 2 CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1986 Clasa a V-a 1. Este numărul 1+2+3+ +1985 par? 2. Să se afle cel mai mic număr natural care împărțit la 5 dă restul 4, împărțit la 6 dă restul

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, 5 martie 18 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1 Problemele tip grilă (Partea A pot avea unul

Διαβάστε περισσότερα

BACALAUREAT 2007 SESIUNEA IULIE M1-1

BACALAUREAT 2007 SESIUNEA IULIE M1-1 BACALAUREAT 2007 SESIUNEA IULIE M1-1 Filiera teoretică, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaţională, profil Militar, specializarea matematică - informatică. a) Să se calculeze modulul vectorului

Διαβάστε περισσότερα

Timp alocat: 180 minute. In itemii 1-4 completati casetele libere, astfel incat propozitiile obtinute sa fie adevarate.

Timp alocat: 180 minute. In itemii 1-4 completati casetele libere, astfel incat propozitiile obtinute sa fie adevarate. Copyright c 009 ONG TCV Scoala Virtuala a Tanarului Matematician 1 Ministerul Educatiei si Tineretului al Republicii Moldova Agentia de Evaluare si Examinare Examenul de bacalaureat la matematica, 15 iunie

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2016 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2016 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 2016 Clasa a V-a 1. Fie a, b și c cifre nenule nu neapărat distincte. Aflați cel mai mic și cel mai mare număr natural abc cu proprietatea că media

Διαβάστε περισσότερα

COMBINATORICĂ. Mulţimile ordonate care se formează cu n elemente din n elemente date se numesc permutări. Pn Proprietăţi

COMBINATORICĂ. Mulţimile ordonate care se formează cu n elemente din n elemente date se numesc permutări. Pn Proprietăţi OMBINATORIĂ Mulţimile ordoate care se formează cu elemete di elemete date se umesc permutări. P =! Proprietăţi 0! = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )! =!! =!! =! +... Submulţimile ordoate care se formează cu elemete

Διαβάστε περισσότερα

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt.

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt. liberi 1 liberi 2 3 4 Segment orientat liberi Fie S spaţiul geometric tridimensional cu axiomele lui Euclid. Orice pereche de puncte din S, notată (A, B) se numeşte segment orientat. Dacă A B, atunci direcţia

Διαβάστε περισσότερα

cercului circumscris triunghiului ABE.

cercului circumscris triunghiului ABE. Concursul Gazeta Matematică și ViitoriOlimpici.ro Ediția a IV-a 2012-2013 Problema 1. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia (x 2 + y 2 ) 3 = (x 3 y 3 ) 2. Soluţie. Ecuaţia se scrie echivalent x

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R În cele ce urmează, vom studia unele proprietăţi ale mulţimilor din R. Astfel, vom caracteriza locul" unui punct în cadrul unei mulţimi (în limba

Διαβάστε περισσότερα

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Miisterul Educaţiei Națioale Cetrul Naţioal de Evaluare şi Eamiare Eameul de bacalaureat aţioal 08 Proba E c) Matematică M_mate-ifo Clasa a XI-a Toate subiectele sut obligatorii Se acordă 0 pucte di oficiu

Διαβάστε περισσότερα

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)).

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)). Teoremă. (Y = f(x)). Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism Demonstraţie. f este continuă pe X: x 0 X, S Y (f(x 0 ), ε), S X (x 0, ε) aşa ca f(s X (x 0, ε)) = S Y (f(x 0 ), ε) : y

Διαβάστε περισσότερα

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1)

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1) Ecuatii exponentiale Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. Cea mai simpla ecuatie exponentiala este de forma a x = b, () unde a >, a. Afirmatia.

Διαβάστε περισσότερα

GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I

GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I 1. Fie f : R R definită prin f(x) = x(1+e x ). a) Să se arate că f este indefinit derivabilă şi că f (n) (x) = a n e x +b n xe x, ( ) n 3, ( ) x R. Deduceţi că a n+1

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VI-a

Subiecte Clasa a VI-a Clasa a VI Lumina Math Intrebari (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune .3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune Definiţia.3. Se numeşte bază a spaţiului vectorial V o familie de vectori B care îndeplineşte condiţiile de mai jos: a) B este liniar independentă; b) B este

Διαβάστε περισσότερα

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ ETAPA LOCALĂ CLASA A V-A

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ ETAPA LOCALĂ CLASA A V-A OLIMPIAA E MATEMATICĂ 3 februarie 014 CLASA A V-A 1.) Ultima cifră a unui număr natural de patru cifre este 7. acă mutăm cifra 7 de pe locul unităţilor pe locul miilor, ob inem un număr cu 86 mai mare

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1996 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1996 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1996 Clasa a V-a 1. Să se determine două numere naturale a și b astfel încât c.m.m.d.c.pa,bq 12 și c.m.m.m.c.pa, bq 216. Câte soluții are problema?

Διαβάστε περισσότερα

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1 Calea 13 Septembrie, r 09, Sector 5, 0507, București Tel: +40 (0)1 317 36 50 Fax: +40 (0)1 317 36 54 Olimpiada Naţioală de Matematică Etapa locală -00016 Clasa a IX-a M 1 Fie 1 abc,,, 6 şi ab c 1 Să se

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a X-a, MAI 2010 CLASA A IV-A

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ MARIAN ŢARINĂ. Ediţia a X-a, MAI 2010 CLASA A IV-A Ediţia a X-a, 4 5 MAI 00 CLASA A IV-A I. Suma a două numere naturale este 75. Dacă adunăm de patru ori primul număr cu de trei ori al doilea număr obţinem 40. Aflaţi numărul cel mai mare. Eugenia Miron

Διαβάστε περισσότερα

Cercul lui Euler ( al celor nouă puncte și nu numai!)

Cercul lui Euler ( al celor nouă puncte și nu numai!) Cercul lui Euler ( al celor nouă puncte și nu numai!) Prof. ION CĂLINESCU,CNDG, Câmpulung Voi prezenta o abordare simplă a determinării cercului lui Euler, pe baza unei probleme de loc geometric. Preliminarii:

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite Capitolul 4 Integrale improprii 7-8 În cadrul studiului integrabilităţii iemann a unei funcţii s-au evidenţiat douăcondiţii esenţiale:. funcţia :[ ] este definită peintervalînchis şi mărginit (interval

Διαβάστε περισσότερα

DEFINITIVAT 1993 PROFESORI I. sinx. 0, dacă x = 0

DEFINITIVAT 1993 PROFESORI I. sinx. 0, dacă x = 0 DEFINITIVAT 1993 TIMIŞOARA PROFESORI I 1. a) Metodica predării noţiunii de derivată a unei funcţii. b) Să se reprezinte grafic funci a sinx, dacă x (0,2π] f : [0,2π] R, f(x) = x. 0, dacă x = 0 2. Fie G

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l +

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l + Semnul local al unei funcţii care are limită. Propoziţie. Fie f : D (, d) R, x 0 D. Presupunem că lim x x 0 f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl,

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

Concursul de matematica Arhimede Editia a IV-a. Etapa I-a 25 noiembrie Subiecte clasa a III-a

Concursul de matematica Arhimede Editia a IV-a. Etapa I-a 25 noiembrie Subiecte clasa a III-a Editia a IV-a. Etapa I-a 5 noiembrie 006. Subiecte clasa a III-a I. Aflati cea mai mica suma de forma în care s-au folosit doar cifrele 0,,, 4, 5, 6 o singura data. Aratati variantele posibile. II. a)

Διαβάστε περισσότερα

BAC 2007 Pro Didactica

BAC 2007 Pro Didactica BAC 007 Pro Didactica Testare Naţională Rezolvările variantelor 81 85 versiune finală Redactia Pro Didactica Suportul pe net: http://www./ 9-5-007/versiune finală Cuprins Capitolul 1. Varianta 81 1. Subiectul

Διαβάστε περισσότερα

Funcţii Ciudate. Beniamin Bogoşel

Funcţii Ciudate. Beniamin Bogoşel Funcţii Ciudate Beniamin Bogoşel Scopul acestui articol este construcţia unor funcţii neobişnuite din punct de vedere intuitiv, care au anumite proprietăţi interesante. Construcţia acestor funcţii se face

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

LUCRARE DE DIPLOMĂ CENTRE REMARCABILE ÎN TRIUNGHI

LUCRARE DE DIPLOMĂ CENTRE REMARCABILE ÎN TRIUNGHI UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ SPECIALIZAREA MATEMATICI APLICATE LUCRARE DE DIPLOMĂ CENTRE REMARCABILE ÎN TRIUNGHI Conducător Ştiinţific: Lect. Dr. VĂCĂREŢU

Διαβάστε περισσότερα

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi Lect. dr. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC http://math.etti.tuiasi.ro/maticiuc/ CURS XI XII SINTEZĂ 1 Algebra vectorială

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

a) (3p) Sa se calculeze XY A. b) (4p) Sa se calculeze determinantul si rangul matricei A. c) (3p) Sa se calculeze A.

a) (3p) Sa se calculeze XY A. b) (4p) Sa se calculeze determinantul si rangul matricei A. c) (3p) Sa se calculeze A. Bac Variata Proil: mate-izica, iormatica, metrologie Subiectul I (3 p) Se cosidera matricele: X =, Y = ( ) si A= a) (3p) Sa se calculeze XY A b) (4p) Sa se calculeze determiatul si ragul matricei A c)

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii Clasa a IX-a 1 x 1 a) Demonstrați inegalitatea 1, x (0, 1) x x b) Demonstrați că, dacă a 1, a,, a n (0, 1) astfel încât a 1 +a + +a n = 1, atunci: a +a 3 + +a n a1 +a 3 + +a n a1 +a + +a n 1 + + + < 1

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. Probleme. Să se precizeze dacă funcţiile de mai jos sunt absolut integrabile pe R şi, în caz afirmativ să se calculeze { transformata Fourier., t a. σ(t), t < ; b. f(t) σ(t)

Διαβάστε περισσότερα

3. Locuri geometrice Locuri geometrice uzuale

3. Locuri geometrice Locuri geometrice uzuale 3. Locuri geometrice 3.. Locuri geometrice uzuale oţiunea de loc geometric în plan care se găseşte şi în ELEETELE LUI EUCLID se pare că a fost folosită încă de PLATO (47-347) şi ARISTOTEL(383-3). Locurile

Διαβάστε περισσότερα

VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 VARIANTA SUBIECTUL I. a) Să se determine ecuația dreptei care trece prin punctul A(2; 5;3) și este paralelă cu dreapta x = y 2 4 6 = z +3 9. b) Să se determine valoarea

Διαβάστε περισσότερα

Varianta 1. SUBIECTUL I Pe foaia de teză se trec numai rezultatele.

Varianta 1. SUBIECTUL I Pe foaia de teză se trec numai rezultatele. Varianta 1 1 a) Rezultatul calculului 3,7 1 6 este egal cu numărul b) Rădăcina pătrată a numărului 11 este egală cu numărul c) Media aritmetică a numerelor 3 + 7 şi 3 7 este egală cu a) Soluţia întreagă

Διαβάστε περισσότερα