Capitolul 9. Geometrie analitică. 9.1 Repere

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Capitolul 9. Geometrie analitică. 9.1 Repere"

Transcript

1 Capitolul 9 Geometrie analitică 9.1 Repere Vom considera spaţiile liniare (X, +,, R)în careelementelespaţiului X sunt vectorii de pe odreaptă, V 1, dintr-un plan, V sau din spaţiu, V 3 (adică X V 1 sau X V sau X V 3 ). Definiţia 9.1 Un reper în spaţiul (X, +,, R) este o pereche R (O; S), unde punctul O se numeşte originea reperului iar S este o bazăîn X. Exemplederepere: a) pe dreaptă reperul R (O; i )formatdinpunctulo R fixat pe dreaptă şi S ( i ), b) în planreperul R (O; u, v )formatdino R un punct din plan fixat, iar S ( u, v )obazăformată din doi vectori necoliniari Figura 9.1 (a) sau R (O; i, j ) unde O R este un punct din plan fixat, iar S ( i, j )obază ortonormată Figura9.1 (b). Figura 9.1 c) în spaţiu reperul R (O; i, j, k ) unde O R 3 este un punct din spaţiu fixat, iar S ( i, j, k )bază ortonormată. 133

2 134 CAPITOLUL 9. GEOMETRIE ANALITICĂ Figura 9. În cazul spaţiului s-a convenit: 1. axa Ox să fie determinată de punctul O şi să aibădirecţia dată devectorul i,. axa Oy determinată depunctulo şi să aibă direcţia dată de vectorul j, 3. iar axa Oz determinată depunctulo şi să aibă direcţia dată de vectorul k, 4. axele Ox, Oy, Oz se numesc axele reperului sau axedecoordonate. 5. planul xoy este determinat de punctul O şi conţine vectorii i, j, 6. planul xoz determinat de punctul O şi conţine vectorii i, k, 7. iar planul zoy determinat de punctul O şi conţine vectorii k, j.planele xoy, yoz, xoz se numesc planele reperului R sau planedecoordonate. Definiţia 9. Fie (X, +,, R) un spaţiu liniar, R (O; S) un reper şi M R i,i1,, 3. Vectorul OM este numit vectorul de poziţie al punctului M faţă dereperulr. Notăm r OM iar dacă există posibilitatedeconfuzie,notăm r M OM şi vom citi r M vector de poziţie a lui M sau M( r M ). Vectorul r se poate exprima în moduniccao combinaţie liniară devectoriibazei. Observaţia 9.1 a) Dacă M R 1, atunci OM r M x i ; b) dacă M R, atunci OM r M x i + y j ; c) dacă M R 3, atunci OM r M x i + y j + z k şi aceste reprezentări sunt unice. Dacă M( r )faţădereperulr atunci coordonatele lui r în raport cu baza S sunt numite coordonatele punctului M faţă de reperul R. În mod obişnuit dacă reperul este ortonormat, pentru a păstra tradiţia, vom utiliza notaţiile: a) dacă M R 1,M(x), unde x poartă denumirea de abscisa sau coordonata punctului M, b) dacă M R,M(x, y) undex poartă denumirea de abscisa, iar y ordonata punctului M, c) dacă M R 3, M(x, y, z) unde x poartă denumirea de abscisa, y ordonata şi z cota punctului M.

3 9.1. REPERE 135 Teorema 9.1 Dacă M 1 ( r 1 ),M ( r ) X, în raport cu un reper R (O; S) atunci M 1 M OM OM 1 şi dist(m 1,M )k r r 1 k. Dacă reperul este ortonormat, atunci a) dacă M 1 (x 1 ),M (x ) M 1 M OM OM 1 (x x 1 ) i,dist(m 1,M ) x x 1 ; b) dacă M 1 (x 1,y 1 ),M (x,y ) M 1 M OM OM 1 (x x 1 ) i +(y y 1 ) j, D dist(m 1,M )r (x x 1 ) i +(y y 1 ) j,(x x 1 ) i +(y y 1 ) E j q (x x 1 ) +(y y 1 ) ; c) dacă M 1 (x 1,y 1,z 1 ),M (x,y,z ) M 1 M OM OM 1 (x x 1 ) i +(y y 1 ) j + (z z 1 ) k, r dist(m 1,M ) D (x x 1 ) i +(y y 1 ) j +(z z 1 ) k,(x x 1 ) i +(y y 1 ) j +(z z 1 ) E k q (x x 1 ) +(y y 1 ) +(z z 1 ) Repere polare în plan şi spaţiu Definiţia 9.3 Un reper polar în plan se defineşte printr-un punct fix numit pol şi o axă Ox de versor i,trecând prin pol, numită axă polară situate în plan. Figura 9.3 Poziţia unui punct este determinată dacă se cunosc: distanţa OM ρ, de la pol la punctul M coniderat şi unghiul θ făcut de sensul pozitiv al axei polare cu direcţia OM. Numerele ρ şi θ se numesc coordonatele polare ale lui M, M(ρ, θ). ρse numeşte raza vectoare sau modulul punctului M, iar θ se numeşte unghiul polar al punctului M. Să presupunem căînplanavemunreperortonormatr (O; i, j )cuorigineaînpolul O, i versorul axei polare şi j astfel ales încât baza ( i, j )să fie obază ortonormată orientată pozitiv. Dacă punctul M are în acest reper coordonatele (x, y), legătura între coordonatele sale polare şi coordonatele sale carteziene este dată de ½ x ρ cos θ y ρ sin θ (9.1) Legătura inversă se obţine rezolvând sistemul (9.1) în necunoscutele ρ şi ϕ,

4 136 CAPITOLUL 9. GEOMETRIE ANALITICĂ ( p ρ x + y tg θ y. x Dintre cele două soluţii ale ecuaţiei trigonometrice din intervalul [, π] se alege aceea pentru care sin θ are acelaşi semn cu y. Definiţia 9.4 Un reper polar în spaţiu se defineşte printr-un plan numit plan bază în care s-a ales un reper polar (cu polul O şi axă polară Ox de versor i ) şi o axă Oz, de versor k, perpendiculară peplanul(p ). Figura 9.4 Fie un punct oarecare M al spaţiului, nesituat pe axa Oy, P proiecţiasaortogonală pe planul de bază xoy, r OP. Notăm ρ k r k OM,ϕ( \ i, r ) [, π), θ ( \ r, k ) (,π). Aceste relaţii stabilesc o relaţie biunivocăîntre mulţimea punctelor din spaţiu,nesituate peaxaoz, şi mulţimea tripletelor ordonate de numere reale (r, ϕ, θ). Numerele astfel definite (ρ, ϕ, θ) se numesc coordonate polare în spaţiu ale punctului M şi scriem M(ρ, ϕ, θ). Legătura dintre coordonatele polare şi cele carteziene în spaţiu: presupunem căîn spaţiu avem un reper cartezian ortonormat R (O; i, j, k )cuorigineaîn polulo, i versorul axei polare, k versorul axei Oz şi j astfel ales încât baza ( i, j, k )să fieobazăortonor- mată orientată pozitiv. Dacă punctulm are în acest reper coordonatele (x, y, z), legătura între coordonatele sale polare şi coordonatele sale carteziene se obţine astfel: deoarece r este proiecţia pe planul xoz alui r, rezultă că r k r k sin θ, apoi D i E x, r r cos ϕ k r k sin θ cos ϕ, D j E y, r r sin ϕ k r k sin θ sin ϕ, D E k, r z k r k cos θ. Invers vom obţine pentru ρ, ϕ, θ : ρ p x + y + z, tg ϕ y x, cos θ x p x + y + z. Pentru ϕ se alege unghiul din intervalul [, π) acărui sinus are acelaşi semn cu y, iar pentr θ determinarea din intervalul [,π].

5 9.1. REPERE 137 Un punct M din spaţiu, nesituat pe axa Oz, poatefi precizat prin coordonatele semipolare (cilindrice) (r,ϕ,z). Pentru acestea avem x r cos ϕ, y k r k sin ϕ, z z şi invers ρ p x + y, tg ϕ y,z z. x 9.1. Schimbarea reperelor Problema: să studiemlegătura dintre coordonatele unui punct în reperul dat şi coordonatele aceluiaşi punct într-un alt reper a cărui poziţie estecunoscută. Fie R (O; S) şi R (O ; S )două repere carteziene ale planului sau spaţiului. O schimbare a reperului R în reperul R constăîn schimbarea bazei S cu baza S şi în exprimarea vectorului de poziţie a punctului O faţă dereperulr. O schimbare de reper care modifică doarorigineareperului,oo r,se numeşte translaţia reperului de vector r x i + y j. O schimbare de reper care modifică numai baza, adică numai direcţiile axelor, se numeşte rotaţie sau schimbare centro-afină dereper. O schimbare oarecare a reperului cartezian se obţine prin efectuarea succesivă aunei translaţii şi a unei rotaţii (în orice ordine) Schimbarea reperelor ortonormate în plan Fie R (O; i, j ) un reper ortonormat drept şi R (O ; i, j ) un alt reper ortonormat la fel orientat sau invers orientat. Trecerea de la reperul R la reperul R este dată de translaţia OO x i + y j şi rotaţia ½ i a 11 i + a1 j j a 1 i + a j (9.) µ a11 a unde A 1,S( i, j )şi S a 1 a ( i, µ µ µ j x1 a11 a ); 1 x + µ y 1 a 1 a y x unde (x y 1,y 1 ) sunt coordonatele unui punct oarecare în reperulr iar (x,y )sunt coordonatele aceluiaşi punct în reperul R. În cazul schimbării de baze ortonormate matricea A este o matrice ortogonală, deci A T A AA T I, adică AA T µ µ a11 a 1 a11 a 1 a 1 a a 1 a µ a 11 + a 1 a 11 a 1 + a 1 a a 11 a 1 + a 1 a a 1 + a a 11 + a 1 1,a 11 a 1 + a 1 a,a 1 + a 1, µ 1 1 care arată că elementele matricei A se pot exprima în funcţie de un singur parametru.

6 138 CAPITOLUL 9. GEOMETRIE ANALITICĂ Fie α \ ( i, i ) [,π] unghiul format dintre versorii i şi i. Să presupunem mai întâi că reperulr este la fel orientat. Figura 9.5 ³ ³ i i Pentru a determina matricea de trecere de la baza, j la baza, j determinăm descompunerile vectorilor bazei, j după vectorii bazei, j. ³ ³ i i i cosα i +sinα j, j sin α i +cosα j. Deci µ cos α sin α C, sin α cos α cu det C 1. Relaţia dintre coordonatele unui punct M care are în reperul R coordonatele (x, y) iar în reperul µ R µ are coordonatele µ (x,y )este µ µ x cos α sin α x x x + x y sin α cos α y + cos α y sin α y y + x sin α + y cos α Să presupunem că reperulr este la fel invers orientat (Figura (b)). Atunci i i cos α j sin α, j i sin α + j cos α. Deci µ cos α sin α C sin α cos α cu det C 1şi i i cos α + j sin α, j i sin α j cos α. Relaţia dintre coordonatele unui punct M care are în reperul R coordonatele (x, y) iar în reperul R are coordonatele (x,y )este µ x y µ cos α sin α sin α cos α 9. Cercul în plan µ x y + µ x y, µ x + x cos α y sin α y + x sin α + y cos α 9..1 Cercul determinat de centru şi de raza sa Definiţia 9.5 Fie un plan (π) şi un reper ortonormat R (O; i, j ). Cercul este locul geometric al punctelor din plan care au proprietatea că sunt egal depărtate, de un punct fix. Punctul fix, M (x,y ) se numeşte centrul cercului iar distanţa de la punctele cercului la punctul fix R se numeşte raza cercului.

7 9.. CERCUL ÎN PLAN 139 Fie M(x, y) un punct oarecare al cercului. punctelor M respectiv M, atunci Dacă r şi r sunt vectorii de poziţie ai kr r k R p (x x ) +(y y ) R (x x ) +(y y ) R. (9.3) Dacă centrul cercului este în origine, atunci ecuaţia cercului va fi x + y R. Ecuaţia (9.3) se numeşte ecuaţia canonică a cercului. Dar kr r k R kr r k R Ecuaţia (9.4) se numeşte ecuaţia vectorială a cercului. 9.. Ecuaţia generală a unui cerc Teorema 9. Oecuaţiedeforma h(r r ), (r r )i R. (9.4) x + y + ax + by + c cu a 4 + b c> (9.5) 4 q reprezintă uncerccucentrulîn punctul( a, b) şi de rază R a + b c. 4 4 Demonstraţie. Putem scrie (x + a ) +(y + b ) + c a b,deci cu x 4 4 a, y b,r a + b c>obţinem (9.3). 4 4 Ecuaţia (9.5) se numeşte ecuaţia generală a cercului. În ecuaţia generală a cercului intervin trei parametrii a, b, c, deci un cerc este determinat de trei condiţii.

8 14 CAPITOLUL 9. GEOMETRIE ANALITICĂ 9..3 Cercul determinat de trei puncte necoliniare Teorema 9.3 Ecuaţia cercului care trece prin trei puncte necoliniare M i (x i,y i ),i1,, 3 este x + y x y 1 x 1 + y1 x 1 y 1 1 x + y x y 1. (9.6) x 3 + y3 x 3 y 3 1 Demonstraţie. DacăpuncteleM i (x i,y i ),i1,, 3segăsesc pe cerc, atunci coordonatele acestor puncte verifică ecuaţia generală a cercului. Considerăm un punct M(x, y) oarecare de pe cerc. Obţinem astfel un sistem de patru ecuaţiicutreinecunoscutea, b, c x + y + ax + by + c x 1 + y1 + ax 1 + by 1 + c x + y + ax + by + c x 3 + y3 + ax 3 + by 3 + c ax + by + c x y ax 1 + by 1 + c x 1 y1 ax + by + c x y ax 3 + by 3 + c x 3 y3 Matricea sistemului şi matricea sa există sunt: A x y 1 x 1 y 1 1 x y 1 x 3 y 3 1 şi A x y 1 x y x 1 y 1 1 x 1 y1 x y 1 x y x 3 y 3 1 x 3 y3 Observăm că un determinant principal este x 1 y 1 1 x y 1 x 3 y care reprezintă condiţia de necoliniaritate a punctelor M i (x i,y i ),i1,, 3. Condiţia de compatibilitate a sistemului este ca determinantul caracteristic să fie nul, adică (9.6). Mai mult, rangul matricelor A şi A este egal cu numărul necunoscutelor sistemului, rezultă căsoluţia este unică. Deci există un singur cerc cu proprietăţile cerute. Exemplul 9.1 Să sescrieecuaţia cercului care treceprin punctele M 1 (1, ),M (1, 1) şi M 3 (, 1). Să seprecizezecentrulşi raza cercului. Verifică dacă punctele sunt necoliniare: x 1 y 1 1 x y 1 x 3 y Ecuaţia acestui cerc va fi.

9 9.. CERCUL ÎN PLAN 141 x + y x y x + y y x x 1 + y Centrul cercului C 1, 1 şi raza Ecuaţiile parametrice ale cercului Ecuaţiile parametrice ale cercului: dacă centrul cercului este punctul M (x,y )şi raza½ R atunci x x + R cos t,t [, π). y y + R sin t ½Dacă cercul are centrul în origine obţinem parametrizarea: x R cos t,t [, π). y R sin t Exerciţiul 9.1 Să sescrieecuaţiile parametrice ale cercurilor: x 4y + y +6y 1, x + y 36. Pentru primul cerc determinăm centrul şi raza. x 4y+y +6y 1 (x 4y +4)+(y +6y +9) (x ) +(y +3) 5 M (, 3),R5 ½ x +5cost Ecuaţiile parametrice,t [, π). y 3+5sint ½Al doilea cerc are centrul în origineşi raza 6, x 6cost,t [, π). y 6sint 9..5 Poziţia relativă a unei drepte faţă de cerc Fie dreapta (d) :Ax + By + C,A + B > şi cercul (C) :(x x ) +(y y ) R. Calculăm distanţa de la centrul cercului la dreapta:

10 14 CAPITOLUL 9. GEOMETRIE ANALITICĂ d Ax + By + C A + B. Dacă d>ratunci dreapta (d) nu intersectează cercul(c). Dacă d R atunci dreapta (d) intersectează cercul (C)într-un singur punct şi spunem că dreapta este tangentă la cerc. Coordonatele punctului de tangenţă se determină rezolvând sistemul ½ Ax + By + C (x x ) +(y y ) R. Acest sistem are o singură soluţie. Dacă d < R atunci dreapta (d) intersectează cercul (C) în două puncte şi spunem că dreapta este secantă cercului (C). Coordonatele punctelor de intersecţie se determină rezolvând sistemul ½ Ax + By + C (x x ) +(y y ) R. Acest sistem are două soluţii. Exerciţiul 9. Să se precizeze poziţia relativă a dreptelor (d 1 ):x + y 4, (d ): 3x +4y +6, (d 3 ):x y faţă de cercul (C) :x + y +x +4y +4. Să se determine punctele de intersecţie ale dreptelor cu cercul, dacă ele există. Determinăm raza şi centrul cercului găsind ecuaţia canonică acercului. (x +1) +(y +) 1. C ( 1, ),R1. Calculă distanţa de la centrul cercului la dreapta (d 1 ), 1 4 d (C, (d 1 )) 7 > 1 (raza) dreapta este exterioră cercului Calculă distanţa de la centrul cercului la dreapta (d ), d (C, (d )) 5 1(raza) dreapta este tangentă la cerc. Coordonatele punctului ½ de tangenţă seobţin rezolvând sistemul: 3x +4y +6 (x +1) +(y +) 1 x,y Punctul de tangenţă T, Calculă distanţa de la centrul cercului la dreapta (d 3 ), 3+4 d (C, (d 3 )) 1 5 < 1 (raza) dreapta (d3 ) intersectează cercul(c)în două ½ puncte. Coordonatele punctelor de intersecţie seobţin rezolvând sistemul: x y (x +1) +(y +) 1 x,y 6 5 5, [x,y ]. Punctele de intersecţie ale dreptei ce cercul vor fi P 1, 6 5 5,P (, ).

11 9.. CERCUL ÎN PLAN Probleme de tangenţă Tangenta la cerc într-un punct al cercului Dacă M(x, y) este un punct oarecare de pe tangentă, atunci vectorul M M 1 (x 1 x ) i +(y 1 y ) j este perpendicular pe vectorul M 1 M (x x 1 ) i +(y y 1 ) j,adică h M M 1, M 1 Mi (x 1 x )(x x 1 )+(y 1 y )(y y 1 ) (x 1 x )[(x x )+(x x 1 )] + (y 1 y )[(y y )+(y y 1 )] (x 1 x )(x x )+(y 1 y )(y y ) [(x 1 x ) +(y 1 y ) ] (x 1 x )(x x )+(y 1 y )(y y )R. (9.7) Ecuaţia (9.7) se numeşte ecuaţia tangentei la cerc dusă printr-un punct al cercului obţinută prindedublare. Exemplul 9. Să se deducă ecuaţia tangentei la cercul (x ) +(y 1) care trece prin punctul M (3, ). Observăm că punctul se află pe cerc. Ecuaţia tangentei:(x ) (3 ) + (y 1) ( 1) x + y 5. Tangenta la cerc printr-un punct exterior cercului Ştim că printr-un punct exterior unui cerc se pot duce două drepte tangente la cerc. Determinăm ecuaţiile acestor drepte. Fie cercul (C) :(x x ) +(y y ) R şi dreapta (d) din plan care trebuie să treacă prin punctul M (a, b) exterior cercului, adică d (M,C) >R. Ecuaţia dreptelor care trec prin M se poate scrie sub forma: y b m(x a). Dreapta este tangentă la cerc dacă şi numai dacă distanţa de la centrul cercului la dreaptă esteegalăcur,

12 144 CAPITOLUL 9. GEOMETRIE ANALITICĂ mx y + b ma m +1 R mx y + b ma R m +1 (mx y + b ma) R (m +1). Se obţine o ecuaţie de gradul doi în m. (x a) R m m (x a)(y b)+(y b) R. Dacă x a R, punctul M (a, b)segăseştepecercşi obţinem panta dreptei tangente. Dacă x a 6 R, Obţinem o ecuaţiedegraduldoiîn m, 4 (x a) (y b) (x a) R (y b) R 4R (x a) +(y b) R > deoarece punctul M (a, b) este exterior cercului. Exemplul 9.3 Să se determine ecuaţiile dreptelor tangente la cercul din plan x + y 4x y 4 care trec prin punctul M (, 3). Determinăm raza şi centrul cercului găsind ecuaţia canonică acercului. (x ) +(y 1) 9 C (, 1),R3 CM > 3 punctul M este exterior cercului. Ecuaţia unei drepte care trece prin M (, 3) : (d) :y 3m (x +) Impunem condiţia ca dreapta să fie tangentă lacerc: m 1+m +3 d(m,(d)) 3 1+m (m 1+m +3) 9 m 1+m 1, 8 ± , ecuaţiile dreptelor vor fi y (x +) y (x +). Tangentele la cerc paralele cu o dreaptă dată Fie dreapta (d) :Ax + By + C,A + B > şi cercul (C) :(x x ) +(y y ) R. Căutăm ecuaţiile dreptelor (d ) tangente la cerc cu proprietatea (d) k (d ). Din condiţia (d) k (d )rezultăcăecuaţia dreptei (d )vafi de forma (d ):Ax + By + α,α R. Condiţia (d ) tangentă la cerc implică faptulcădistanţa de la centrul cercului la dreapta (d )trebuiesă fie egalăcurazacercului. d (C, (d Aa + Bb + α )) R Aa + Bb + α ±R A + B A + B α ±R A + B Aa Bb (d ):Ax + By ± R A + B Aa Bb.

13 9.. CERCUL ÎN PLAN 145 Exemplul 9.4 Să se determine ecuaţiile dreptelor tangente la cercul (C) :x + y x +6y +1 paralele cu dreapta x + y. Determinăm raza şi centrul cercului găsind ecuaţia canonică a cercului. (x 1) +(y +3) 9 C (1, 3),R3. (d) :x + y, (d ):x + y + α. d (C, (d ( 3) + α )) 3 α 3 ±, (d ):x + y +3 ±.

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

Algebra si Geometrie Seminar 9

Algebra si Geometrie Seminar 9 Algebra si Geometrie Seminar 9 Decembrie 017 ii Equations are just the boring part of mathematics. I attempt to see things in terms of geometry. Stephen Hawking 9 Dreapta si planul in spatiu 1 Notiuni

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Geometria analitică liniarăînspaţiu

2.3 Geometria analitică liniarăînspaţiu 2.3 Geometria analitică liniarăînspaţiu Pentru început sădefinim câteva noţiuni de bază în geometria analitică. Definitia 2.3.1 Se numeşte reper în spaţiu o mulţime formată dintr-un punct O (numit originea

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VII Dreapta si planul

Lectia VII Dreapta si planul Planul. Ecuatii, pozitii relative Dreapta. Ecuatii, pozitii relative Aplicatii Lectia VII Dreapta si planul Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VII Planul. Ecuatii, pozitii relative Dreapta.

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

Dreapta in plan. = y y 0

Dreapta in plan. = y y 0 Dreapta in plan 1 Dreapta in plan i) Presupunem ca planul este inzestrat cu un reper ortonormat de dreapta (O, i, j). Fiecarui punct M al planului ii corespunde vectorul OM numit vector de pozitie al punctului

Διαβάστε περισσότερα

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt.

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt. liberi 1 liberi 2 3 4 Segment orientat liberi Fie S spaţiul geometric tridimensional cu axiomele lui Euclid. Orice pereche de puncte din S, notată (A, B) se numeşte segment orientat. Dacă A B, atunci direcţia

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Subspatii ane Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VI Subspatii ane Table of Contents 1 Structura de spatiu an E 3 2 Subspatii

Διαβάστε περισσότερα

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I. Modelul 4 Se acordă din oficiu puncte.. Fie numărul complex z = i. Calculaţi (z ) 25. 2. Dacă x şi x 2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 9x+8 =, atunci să se calculeze x2 +x2 2 x x 2. 3. Rezolvaţi în mulţimea

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTE DE GEOMETRIE. Dorel Fetcu

ELEMENTE DE GEOMETRIE. Dorel Fetcu ELEMENTE DE GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ Dorel Fetcu Acest curs este un fragment din manualul D. Fetcu, Elemente de algebră liniară, geometrie analitică şi geometrie diferenţială, Casa Editorială

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

y y x x 1 y1 Elemente de geometrie analiticã 1. Segmente 1. DistanŃa dintre douã puncte A(x 1,y 1 ), B(x 2,y 2 ): AB = 2. Panta dreptei AB: m AB =

y y x x 1 y1 Elemente de geometrie analiticã 1. Segmente 1. DistanŃa dintre douã puncte A(x 1,y 1 ), B(x 2,y 2 ): AB = 2. Panta dreptei AB: m AB = Elemente de geometrie analiticã. Segmente. DistanŃa dintre douã puncte A(, ), B(, ): AB = ) + ( ) (. Panta dreptei AB: m AB = +. Coordonatele (,) ale mijlocului segmentului AB: =, =. Coordonatele punctului

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

Dacă centrul cercului este în origine, atunci ecuaţia cercului va fi = 2

Dacă centrul cercului este în origine, atunci ecuaţia cercului va fi = 2 Capitolul 9 CONICE ŞI CUADRICE 9.1 Conice pe ecuaţii reduse 9.1.1 Cercul Definiţia 9.1 Fie un plan () şi un reper ortonormat R =(; ) Cercul este locul geometric al punctelor din plan care au proprietatea

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 6 GEOMETRIE LINIARĂ ÎN SPAŢIU Sisteme de coordonate în plan şi în spaţiu. I. Coordonate carteziene

CAPITOLUL 6 GEOMETRIE LINIARĂ ÎN SPAŢIU Sisteme de coordonate în plan şi în spaţiu. I. Coordonate carteziene Geometrie liniară în spaţiu CAPITOLUL 6 GEOMETRIE LINIARĂ ÎN SPAŢIU 6.. Sisteme de coordonate în plan şi în spaţiu I. Coordonate carteziene În cele ce urmează, notăm cu E 3 spaţiul punctual tridimensional

Διαβάστε περισσότερα

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi Lect. dr. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC http://math.etti.tuiasi.ro/maticiuc/ CURS XI XII SINTEZĂ 1 Algebra vectorială

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

Introducere. ALGAD 2 - Geometrie analitica si diferentiala. Vectori liberi - produsul vectorial. Vectori liberi - produsul scalar

Introducere. ALGAD 2 - Geometrie analitica si diferentiala. Vectori liberi - produsul vectorial. Vectori liberi - produsul scalar Introducere Introducere ALGAD 2 - Geometrie analitica si diferentiala asist.dr. Ana Nistor Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi Cursurile

Διαβάστε περισσότερα

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale Transformări 1 Noţiunea de transformare liniară Proprietăţi. Operaţii Nucleul şi imagine Rangul şi defectul unei transformări 2 Matricea unei transformări Relaţia dintre rang şi defect Schimbarea matricei

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

Lectia III Produsul scalar a doi vectori liberi

Lectia III Produsul scalar a doi vectori liberi Produsul scalar: denitie, proprietati Schimbari de repere ortonormate in plan Aplicatii Lectia III Produsul scalar a doi vectori liberi Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia III Produsul scalar:

Διαβάστε περισσότερα

Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Departamentul de Informaticǎ. Simina Mariş Simona Epure Ioan Rodilǎ

Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Departamentul de Informaticǎ. Simina Mariş Simona Epure Ioan Rodilǎ Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Departamentul de Informaticǎ Liliana Brǎescu Eva Kaslik Simina Mariş Simona Epure Ioan Rodilǎ CURS DE GEOMETRIE Timişoara 2007

Διαβάστε περισσότερα

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă Noţiunea de spaţiu liniar 1 Noţiunea de spaţiu liniar Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară 2 Mulţime infinită liniar independentă 3 Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

CURS MECANICA CONSTRUCŢIILOR

CURS MECANICA CONSTRUCŢIILOR CURS 10+11 MECANICA CONSTRUCŢIILOR Conf. Dr. Ing. Viorel Ungureanu CINEMATICA SOLIDULUI RIGID In cadrul cinematicii punctului material s-a arătat ca a studia mişcarea unui punct înseamnă a determina la

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...4

3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...4 SEMINAR 3 MMENTUL FRŢEI ÎN RAPRT CU UN PUNCT CUPRINS 3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere...1 3.1. Aspecte teoretice...2 3.2. Aplicaţii rezolvate...4 3. Momentul forţei

Διαβάστε περισσότερα

b = CA, c = AB, atunci concluzia rezultă din regula triunghiului de adunare a vectorilor:

b = CA, c = AB, atunci concluzia rezultă din regula triunghiului de adunare a vectorilor: Trei vectori a, b, c formează untriunghi a + b + c = 0 (relaţia lui Chasles). Dacă a, b, c sunt laturi ale unui triunghi ABC, a = BC, b = CA, c = AB, atunci concluzia rezultă din regula triunghiului de

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite Capitolul 4 Integrale improprii 7-8 În cadrul studiului integrabilităţii iemann a unei funcţii s-au evidenţiat douăcondiţii esenţiale:. funcţia :[ ] este definită peintervalînchis şi mărginit (interval

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 8 CURBE ÎN PLAN ŞI ÎN SPAŢIU Curbe în plan

CAPITOLUL 8 CURBE ÎN PLAN ŞI ÎN SPAŢIU Curbe în plan CAPITOLUL 8 CURBE ÎN PLAN ŞI ÎN SPAŢIU 81 Curbe în plan I Definiţia analitică a curbelor plane În capitolul 7 am studiat deja câteva eemple de curbe plane, amintim aici conicele nedegenerate: elipsa, hiperbola

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune .3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune Definiţia.3. Se numeşte bază a spaţiului vectorial V o familie de vectori B care îndeplineşte condiţiile de mai jos: a) B este liniar independentă; b) B este

Διαβάστε περισσότερα

3. Locuri geometrice Locuri geometrice uzuale

3. Locuri geometrice Locuri geometrice uzuale 3. Locuri geometrice 3.. Locuri geometrice uzuale oţiunea de loc geometric în plan care se găseşte şi în ELEETELE LUI EUCLID se pare că a fost folosită încă de PLATO (47-347) şi ARISTOTEL(383-3). Locurile

Διαβάστε περισσότερα

OANA CONSTANTINESCU. ( a carei ecuatie matriceala este data in raport cu un reper cartezian R = {O; ē 1,, ē n }.

OANA CONSTANTINESCU. ( a carei ecuatie matriceala este data in raport cu un reper cartezian R = {O; ē 1,, ē n }. ELEMENTE DE SIMETRIE ALE UNEI HIPERCUADRICE IN SPATII AFINE EUCLIDIENE OANA CONSTANTINESCU 1. Centru de simetrie pentru o hipercuadrica afina Pentru inceput cadrul de lucru este un spatiu an real de dimensiune

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

a carei ecuatie matriceala este data in raport cu R.

a carei ecuatie matriceala este data in raport cu R. POZITIA RELATIVA A UNEI DREPTE FATA DE O HIPERCUADRICA AFINA REALA. TANGENTE SI ASIMPTOTE. OANA CONSTANTINESCU Pentru studiul pozitiei relative a unei drepte fata de o hipercuadrica, remarcam ca nu mai

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

Geometrie analitică şi. asist. Ciprian Deliu Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Geometrie analitică şi. asist. Ciprian Deliu Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Geometrie analitică şi diferenţială asist. Ciprian Deliu Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 014 Cuprins 1 Conice 3 1.1 Dreapta în plan............................

Διαβάστε περισσότερα

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE 5.5. A CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE PROBLEMA 1. În circuitul din figura 5.54 se cunosc valorile: μa a. Valoarea intensității curentului de colector I C. b. Valoarea tensiunii bază-emitor U BE.

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă.

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă. Sala: 2103 Decembrie 2014 Conf. univ. dr.: Dragoş-Pătru Covei CURS 11: ALGEBRĂ Specializarea: C.E., I.E., S.P.E. Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat.

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE ANALITICĂ. Mihai-Sorin Stupariu

GEOMETRIE ANALITICĂ. Mihai-Sorin Stupariu GEOMETRIE ANALITICĂ Mihai-Sorin Stupariu Sem. al II-lea, 007-008 Cuprins 1 Elemente de algebră liniară 3 1.1 Spaţii vectoriale. Definiţie. Exemple................ 3 1. Combinaţii liniare. Baze şi repere..................

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial

1.4 Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială. Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial După cum s-a văzut deja, într-un spaţiu vectorial V avem mai multe baze, iar un vector x V va avea câte un sistem

Διαβάστε περισσότερα

CURS 9 MECANICA CONSTRUCŢIILOR

CURS 9 MECANICA CONSTRUCŢIILOR CURS 9 MECANICA CONSTRUCŢIILOR Conf. Dr. Ing. Viorel Ungureanu CINEMATICA NOŢIUNI DE BAZĂ ÎN CINEMATICA Cinematica studiază mişcările mecanice ale corpurilor, fără a lua în considerare masa acestora şi

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE VECTORIALĂ, ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ. PROBLEME REZOLVATE. Gabriel POPA, Paul GEORGESCU c August 20, 2009, Iaşi

GEOMETRIE VECTORIALĂ, ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ. PROBLEME REZOLVATE. Gabriel POPA, Paul GEORGESCU c August 20, 2009, Iaşi GEOMETRIE VECTORIALĂ, ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ. PROBLEME REZOLVATE Gabriel POPA, Paul GEORGESCU c August 0, 009, Iaşi Cuprins 1 SPAŢIUL VECTORILOR LIBERI. STRUCTURA AFINĂ 4 SPAŢIUL VECTORILOR LIBERI.

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra

Aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra Adevărul matematic, indiferent unde, la Paris sau la Toulouse, este unul şi acelaşi (Blaise Pascal) Diana-Florina Haliţă grupa 331 dianahalita@gmailcom

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

Geometria diferenţială a curbelor în spaţiu

Geometria diferenţială a curbelor în spaţiu Geometria diferenţială a curbelor în spaţiu A. U. Thor 0.1 Generalităţi Definitia 1.1 Se numeşte curbă înspaţiu dată parametric mulţimea punctelor M (x, y, z) din spaţiuacăror coordonate sunt date de x

Διαβάστε περισσότερα

Lectia IV Produsul vectorial a doi vectori liberi

Lectia IV Produsul vectorial a doi vectori liberi Orientarea spatiului E 3 Denitia produsului vectorial. Proprietati Rezolvari de ecuatii vectoriale Schimbari de baze ortonormate in spatiu Aplicatii Lectia IV Produsul vectorial a doi vectori liberi Oana

Διαβάστε περισσότερα

3. REPREZENTAREA PLANULUI

3. REPREZENTAREA PLANULUI 3.1. GENERALITĂŢI 3. REPREZENTAREA PLANULUI Un plan este definit, în general, prin trei puncte necoliniare sau prin o dreaptă şi un punct exterior, două drepte concurente sau două drepte paralele (fig.3.1).

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

avem V ç,, unde D = b 4ac este discriminantul ecuaţiei de gradul al doilea ax 2 + bx +

avem V ç,, unde D = b 4ac este discriminantul ecuaţiei de gradul al doilea ax 2 + bx + Corina şi Cătălin Minescu 1 Determinarea funcţiei de gradul al doilea când se cunosc puncte de pe grafic, coordonatele vârfului, intersecţii cu axele de coordonate, puncte de extrem, etc. Probleme de arii.

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

Lucian Maticiuc SEMINAR Conf. dr. Lucian Maticiuc. Capitolul VI. Integrala triplă. Teoria:

Lucian Maticiuc SEMINAR Conf. dr. Lucian Maticiuc. Capitolul VI. Integrala triplă. Teoria: Capitolul I: Integrala triplă Conf. dr. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Analiza Matematică II, Semestrul II Conf. dr. Lucian MATICIUC Teoria: SEMINAR 3 Capitolul I. Integrala

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 Şiruri de numere reale

Curs 2 Şiruri de numere reale Curs 2 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Convergenţă şi mărginire Teoremă Orice şir convergent este mărginit. Demonstraţie Fie (x n ) n 0 un

Διαβάστε περισσότερα

z a + c 0 + c 1 (z a)

z a + c 0 + c 1 (z a) 1 Serii Laurent (continuare) Teorema 1.1 Fie D C un domeniu, a D şi f : D \ {a} C o funcţie olomorfă. Punctul a este pol multiplu de ordin p al lui f dacă şi numai dacă dezvoltarea în serie Laurent a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...3

2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...3 SEMINAR 2 SISTEME DE FRŢE CNCURENTE CUPRINS 2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere...1 2.1. Aspecte teoretice...2 2.2. Aplicaţii rezolvate...3 2. Sisteme de forţe concurente În acest

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 10 CONICE ŞI CUADRICE Conice pe ecuaţii reduse Elipsa

Capitolul 10 CONICE ŞI CUADRICE Conice pe ecuaţii reduse Elipsa Capitolul 1 CONICE ŞI CUADRICE 1.1 Conice pe ecuaţii reduse 1.1.1 Elipsa Definiţia 1.1 Elipsa este locul geometric al punctelor din plan cu proprietatea că suma distanţelor la două puncte fie, F şi F (numite

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 2 VECTORI LIBERI. 2.1 Segment orientat. Vector liber

CAPITOLUL 2 VECTORI LIBERI. 2.1 Segment orientat. Vector liber Algebră liniară CAPITOLUL VECTORI LIBERI. Segment orientat. Vector liber Acest capitol este dedicat în totalitate studierii spaţiului vectorilor liberi, spaţiu cu foarte multe aplicaţii în geometrie, fizică

Διαβάστε περισσότερα

Cuprins. I Geometrie Analitică 9

Cuprins. I Geometrie Analitică 9 Prefaţă Cartea de faţă a fost elaborată în cadrul proiectului POSDRU/56/1.2/S/32768, Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predareînvăţare-evaluare

Διαβάστε περισσότερα

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu Primul test de selecție pentru juniori I. Să se determine numerele prime p, q, r cu proprietatea că 1 p + 1 q + 1 r 1. Fie ABCD un patrulater convex cu m( BCD) = 10, m( CBA) = 45, m( CBD) = 15 și m( CAB)

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

CUPRINS 5. Reducerea sistemelor de forţe (continuare)... 1 Cuprins..1

CUPRINS 5. Reducerea sistemelor de forţe (continuare)... 1 Cuprins..1 CURS 5 REDUCEREA SISTEMELOR DE FORŢE (CONTINUARE) CUPRINS 5. Reducerea sistemelor de forţe (continuare)...... 1 Cuprins..1 Introducere modul.1 Obiective modul....2 5.1. Teorema lui Varignon pentru sisteme

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0 Rezolvari ale unor probleme propuse "Matematica const în a dovedi ceea ce este evident în cel mai puµin evident mod." George Polya P/Seminar Valori si vectori proprii : Solutie: ( ) a) A = Valorile proprii:

Διαβάστε περισσότερα

GA XI. 138 Să se calculeze produsul distanţelor unui punct oarecare al hiperbolei : d) ;

GA XI. 138 Să se calculeze produsul distanţelor unui punct oarecare al hiperbolei : d) ; c) 9 6 0 d) 6 0 0 Culegere de robleme e) 9 6 0 f) 0 9 6 9 GA XI. Pentru hierbola ( H ): să se calculee aria triunghiului format de asimtotele hierbolei (H) şi dreata ( d ): 9. a) b) 6 c) d) e) f) GA XI.

Διαβάστε περισσότερα

7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Un cerc care trece prin A şi B intersectează

7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Un cerc care trece prin A şi B intersectează TEMĂ 1 1. În triunghiul ABC, fie D (BC) astfel încât AB + BD = AC + CD. Demonstraţi că dacă punctele B, C şi centrele de greutate ale triunghiurilor ABD şi ACD sunt conciclice, atunci AB = AC. India 2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,...

1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,... 1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,..., X n şi coeficienţi în K se înţelege un ansamblu de egalităţi formale

Διαβάστε περισσότερα

CUPRINS 3. Sisteme de forţe (continuare)... 1 Cuprins..1

CUPRINS 3. Sisteme de forţe (continuare)... 1 Cuprins..1 CURS 3 SISTEME DE FORŢE (continuare) CUPRINS 3. Sisteme de forţe (continuare)... 1 Cuprins..1 Introducere modul.1 Obiective modul....2 3.1. Momentul forţei în raport cu un punct...2 Test de autoevaluare

Διαβάστε περισσότερα

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)).

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)). Teoremă. (Y = f(x)). Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism Demonstraţie. f este continuă pe X: x 0 X, S Y (f(x 0 ), ε), S X (x 0, ε) aşa ca f(s X (x 0, ε)) = S Y (f(x 0 ), ε) : y

Διαβάστε περισσότερα

Lucian Maticiuc CURS I II. 1 Matrice şi determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare. 1.1 Matrice şi determinanţi

Lucian Maticiuc CURS I II. 1 Matrice şi determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare. 1.1 Matrice şi determinanţi Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr Lucian MATICIUC http://mathettituiasiro/maticiuc/ CURS I II Matrice şi determinanţi Sisteme de ecuaţii

Διαβάστε περισσότερα

, m ecuańii, n necunoscute;

, m ecuańii, n necunoscute; Sisteme liniare NotaŃii: a ij coeficienńi, i necunoscute, b i termeni liberi, i0{1,,..., n}, j0{1,,..., m}; a11 1 + a1 +... + a1 nn = b1 a11 + a +... + an n = b (S), m ecuańii, n necunoscute;... am11 +

Διαβάστε περισσότερα

Spaţii vectoriale. Definiţia 1.1. Fie (K, +, ) un corp şi (V, +) un grup abelian.

Spaţii vectoriale. Definiţia 1.1. Fie (K, +, ) un corp şi (V, +) un grup abelian. Spaţii vectoriale 1. Spaţii vectoriale. Definiţii şi proprietăţi de bază În continuare prin corp vom înţelege corp comutativ. Dacă nu se precizează altceva, se vor folosi notaţiile standard pentru elementele

Διαβάστε περισσότερα

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Spaţiul vectorial R n Mulţimea R n reprezintă mulţimea tuturor n-uplelor (x 1,..., x n ) cu x 1,..., x n numere reale, adică R n = {(x 1,..., x n ) : x 1,..., x n R}. Un n-uplu

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii Clasa a IX-a 1 x 1 a) Demonstrați inegalitatea 1, x (0, 1) x x b) Demonstrați că, dacă a 1, a,, a n (0, 1) astfel încât a 1 +a + +a n = 1, atunci: a +a 3 + +a n a1 +a 3 + +a n a1 +a + +a n 1 + + + < 1

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Cercul lui Euler ( al celor nouă puncte și nu numai!)

Cercul lui Euler ( al celor nouă puncte și nu numai!) Cercul lui Euler ( al celor nouă puncte și nu numai!) Prof. ION CĂLINESCU,CNDG, Câmpulung Voi prezenta o abordare simplă a determinării cercului lui Euler, pe baza unei probleme de loc geometric. Preliminarii:

Διαβάστε περισσότερα

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp apitolul 3 apitolul 3 26. Pentru circuitul de polarizare din fig. 26 se cunosc: = 5, = 5, = 2KΩ, = 5KΩ, iar pentru tranzistor se cunosc următorii parametrii: β = 200, 0 = 0, μa, = 0,6. a) ă se determine

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii GEOMETRIE PLNĂ TEOREME IMPORTNTE suma unghiurilor unui triunghi este 8º suma unghiurilor unui patrulater este 6º unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente într-un triunghi isoscel liniile

Διαβάστε περισσότερα

VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007

VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M1-1, 2007 VARIANTE PENTRU BACALAUREAT, M-, 27 VARIANTA SUBIECTUL I. a) Să se determine ecuația dreptei care trece prin punctul A(2; 5;3) și este paralelă cu dreapta x = y 2 4 6 = z +3 9. b) Să se determine valoarea

Διαβάστε περισσότερα

CERCUL LUI EULER ŞI DREAPTA LUI SIMSON

CERCUL LUI EULER ŞI DREAPTA LUI SIMSON CERCUL LUI EULER ŞI DREAPTA LUI SIMSON ABSTRACT. Articolul prezintă două rezultate deosebite legate de patrulaterul inscriptibil şi câteva consecinţe ce decurg din aceste rezultate. Lecţia se adresează

Διαβάστε περισσότερα

Vectori liberi-seminar 1

Vectori liberi-seminar 1 Vectori liberi-seminar ) Determinati α R astfel incat vectorii ā = m+ n si b = m+α n sa fie coliniari, unde m, n sunt necoliniari. ) Demonstrati ca urmatorii trei vectori liberi sunt coplanari: ā = ī j

Διαβάστε περισσότερα

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare Matrice 1 Matrice Adunarea matricelor Înmulţirea cu scalar. Produsul 2 Proprietăţi ale determinanţilor Rangul unei matrice 3 neomogene omogene Metoda lui Gauss (Metoda eliminării) Notiunea de matrice Matrice

Διαβάστε περισσότερα