Lucian Maticiuc CURS I II. 1 Matrice şi determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare. 1.1 Matrice şi determinanţi

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lucian Maticiuc CURS I II. 1 Matrice şi determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare. 1.1 Matrice şi determinanţi"

Transcript

1 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr Lucian MATICIUC CURS I II Matrice şi determinanţi Sisteme de ecuaţii liniare Matrice şi determinanţi Definiţia Se numeşte matrice reală cu m linii şi n coloane (şi se va numi matrice de tip (m, n)), o funcţie care asociază fiecărei perechi (i, j) cu i, m, j, n un unic număr real notat a ij Se foloseşte notaţia a a 2 a n a 2 a 22 a 2n A sau A (a i,j) i,m j,n a m a m2 a mn Mulţimea tuturor matricelor reale de tip (m, n) o vom nota prin M m,n (R) Numerele a ij cu i, m, j, n se numesc elementele matricei Fie A M m,n (R) Dacă m n, atunci matricea A se numeşte matrice pătratică iar M n,n (R) se va nota prin M n (R) Dacă m, atunci matricea A se numeşte matrice linie şi deci A [ a a 2 a n ] iar dacă n, atunci matricea A se numeşte matrice coloană şi deci A a a 2 a m Spunem că A este matricea nulă dacă are toate elementele 0 Matricea pătratică I n : 0 0 se numeşte matricea unitate de ordinul n Definiţia 2 Prin suma a două matrice A, B M m,n (R) înţelegem o nouă matrice C A + B M m,n (R) ale cărei elemente sunt suma elementelor corespunzătoare din cele două matrice Astfel dacă A (a i,j ) i,m iar B (b i,j ) i,m atunci C A + B este definită de C (c i,j ) i,m cu j,n j,n j,n c ij : a ij + b ij, i, m, j, n

2 Definiţia 3 Prin produsul matricei A M m,n (R) cu scalarul α R se înţelege o nouă matrice, de aceleaşi dimensiuni, obţinută prin înmulţirea tuturor elementelor lui A cu scalarul α Astfel dacă A (a i,j ) i,m iar α R este un scalar oarecare, atunci αa este definită de j,n αa αa 2 αa n αa 2 αa 22 αa 2n αa (αa i,j) i,m j,n αa m αa m2 αa mn Teorema 4 Fie A, B, C M m,n (R) şi α R Atunci au loc următoarele afirmaţii: (a) A + B B + A; (b) (A + B) + C A + (B + C); (c) A + 0 A; (d) α(a + B) αa + αb; (e) (α + β)a αa + βa; (f) α(βa) (αβ)a Definiţia 5 Prin produsul matricelor A (a i,j ) i,m M m,n (R) şi B (b j,k ) j,n M n,p (R) se j,n înţelege o nouă matrice C (c i,k ) i,m : AB, ale cărei elemente sunt date prin: k,p c ik : n a ij b jk, i, n, k, p j Remarca 6 Prin urmare, c i,k este produsul liniei i din A cu coloana k din B, adică elementul c i,k (situat la intersecţia liniei i cu coloana k) se obţine din sumarea produselor elementelor liniei i a matricei A cu elementele coloanei k a matricei B Exerciţiul 7 Fie A [ a b c ] x şi B y Calculaţi AB [ a b c ] x y [ax + by + cz] z z şi că x BA y [ a b c ] ax bx cx ay by cy z az bz cz Exerciţiul 8 Fie A A n : } A A {{ A } ) de n ori k,p Calculaţi A n, unde n N (matricea A n este, prin definiţie, Exerciţiul 9 Să se efectueze diverse operaţii cu următoarele matrice: [ ] 2 0 A, B 7 [ ] [ ] , C, D Teorema 0 Fie trei matrice A, B şi C astfel încât dimensiunile lor permit efectuarea operaţiilor indicate mai jos şi α R Atunci au loc următoarele afirmaţii: (a) A(BC) (AB)C; (b) A(B + C) AB + AC; (c) (B + C)A BA + CA; (d) α(ab) (αa)b A(αB); (e) I m A AI n A 2

3 (amconsiderat că A M m,n (R)) Remarca Înmulţirea matricelor nu este comutativă Astfel, dacă A, B M n (R), atunci se pot efectua produsele AB şi BA, dar există exemple pentru care AB BA [ Exerciţiul 2 Fie A ] [ 0 şi B 0 2 ] Calculaţi AB şi BA Calculaţi şi AI 2 şi I 2 B Definiţia 3 Pentru o matrice A M m,n (R) se numeşte transpusa matricei A (şi o vom nota prin A t ) matricea obţinută prin interschimbarea liniilor şi coloanelor lui A, adică a a 2 a m A t a 2 a 22 a m2 M n,m(r) a n a 2n a mn Exerciţiul 4 Fie A t Scrieţi A t Teorema 5 Fie două matrice A, B şi C astfel încât dimensiunile lor permit efectuarea operaţiilor indicate mai jos şi α R Atunci au loc următoarele afirmaţii: (a) (A t ) t A; (b) (αa) t αa t ; (c) (A + B) t A t + B t ; (d) (AB) t B t A t Definiţia 6 O matrice pătratică A care are proprietatea că A A t se numeşte matrice simetrică Definiţia 7 Fie o matrice pătratică A M n (R) Se numeşte determinant al matricei A, şi se notează cu det A sau cu A, un număr real definit recurent în modul următor: (a) dacă n 2, atunci det A a a 2 a 2 a 22 : a a 22 a 2 a 2 ; (b) dacă n > 2, atunci det A n ( ) +i a i D i a D a 2 D ( ) +n a n D n, i unde D i este determinantul matricei pătratice de ordinul n obţinută prin eliminarea primei linii si a coloanei i din matricea A, pentru i, n Remarca 8 Prin definiţia de mai sus, calcularea unui determinant de ordin n se reduce la calcularea a n determinanţi de ordin n Remarca 9 În cazul particular A M 3 (R) obţinem: a a 2 a 3 a 2 a 22 a 23 ( ) + a a 22 a 23 a 3 a 32 a 33 a 32 a 33 + a ( )+2 a 2 a 23 2 a 3 a 33 + a ( )+3 a 2 a 22 3 a 3 a 32 a a 22 a 23 a 32 a 33 a 2 a 2 a 23 a 3 a 33 + a 3 a 2 a 22 a 3 a 32 3

4 Pentru n 3 se obţine regula lui Sarrus (copiind primele două linii sub matricea A): a a 2 a 3 a 2 a 22 a 23 a 3 a 32 a 33 a a 2 a 3 a 2 a 22 a 23 a 3 a 32 a 33 a a 2 a 3 a 2 a 22 a 23 a a 22 a 33 + a 2 a 32 a 3 + a 3 a 2 a 23 a 3 a 22 a 3 a 23 a 32 a a 33 a 2 a 2 Remarca 20 În definiţia de mai sus de calcul a unui determinant s-a considerat dezvoltarea după prima linie, dar se poate considera (în mod echivalent) şi dezvoltarea după orice altă linie sau coloană Numărul A ij ( ) i+j D ij se numeşte complementul algebric corespunzător liniei i şi coloanei j, pentru i, j, n Mai precis, în matricea A, suprimăm linia i şi coloana j şi obţinem o matrice de ordin (n ) al cărei determinant este D ij Folosind complemenţii algebrici corespunzători unei linii sau unei coloane, putem calcula determinantul unei matrice printr-o formulă asemănătoare celei din definiţie, dezvoltând după o linie sau coloană oarecare a matricei Teorema 2 Fie A M n (R) Atunci pentru i, j {, 2,, n} fixaţi avem: det A n a ik A ik a i A i + a i2 A i2 + + a in A in k n a kj A kj a j A j + a 2j A 2j + + a nj A nj, k unde A ik este complementul algebric corespunzător liniei i şi coloanei k 2 0 Exerciţiul 22 Calculaţi det A, unde A Este avantajos să considerăm dezvoltarea după a treia coloană deoarece conţine două zerouri Astfel 2 0 det A 0 ( ) +3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) + ( ) + ( )2+ + ( )3+ ( 2) ) ( + ( ) + + ( ) ( )+3 0 ) 2 ( ) ( ) Teorema 23 Fie A, B M n (R) Atunci au loc următoarele afirmaţii: (a) det A t det A; (b) det (AB) det A det B; 4

5 (c) det (αa) α n det A (d) dacă matricea A are o linie (sau o coloană) formată numai din zerouri, atunci det A 0; (e) dacă matricea A are două linii (sau două coloane) egale sau proporţionale, atunci det A 0; (f) dacă matricea B este obţinută prin adăugarea la o linie a lui A a unei alte linii înmulţită cu un scalar, atunci det B det A; (g) dacă matricea B este obţinută prin interschimbarea a două linii ale lui A, atunci det B det A; (h) dacă matricea B este obţinută prin înmulţirea unei linii a lui A cu un scalar α R, atunci det B α det A Remarca 24 Proprietăţile (f), (g) şi (h) enunţate mai sus rămân valabile dacă operaţiile precizate se efectuează asupra coloanelor matricei A Definiţia 25 O matrice pătratică A M n (R) se numeşte nesingulară dacă are determinantul nenul, şi se numeşte singulară dacă are determinantul nul Definiţia 26 O matrice pătratică A M n (R) spunem că este inversabilă dacă există o matrice notată A M n (R) (numită matricea inversă a lui A) cu proprietatea că unde I n este matricea unitate de ordinul n AA A A I n, Teorema 27 O matrice pătratică A M n (R) este inversabilă dacă şi numai dacă este matrice nesingulară În acest caz, inversa acesteia este dată de formula: A det A A, unde A se numeşte matricea adjunctă a lui A şi este definită de A A 2 A n A A 2 A 22 A n2 : A n A 2n A nn iar A ij este complementul algebric corespunzător liniei i şi coloanei j Remarca 28 Adjuncta A se obţine înlocuind fiecare element al lui A t prin complementul său algebric; mai precis, în matricea A t, suprimăm linia i şi coloana j şi obţinem o matrice de ordin (n ) al cărei determinant este D ij, iar A i,j : ( ) i+j D ij este complementul algebric al elementului a i,j [ ] 2 Exerciţiul 29 Fie A Calculaţi det A, A 3 4 t, A şi A Vom obţine det A 2 şi A [ ] Exerciţiul 30 Fie A Calculaţi det A, A t, A şi A Vom obţine det A şi A A 4 3 5

6 Definiţia 3 Fie A M m,n (R) şi p min(m, n) (a) Se numeşte minor de ordinul p al matricei A, orice determinant de ordin p al unei matrice obţinute prin intersectarea a p linii şi p coloane din A; (b) Se numeşte rangul matricei A (şi se notează cu rang (A)), ordinul maxim al minorilor nenuli ai lui A Remarca 32 Prin urmare, r min(m, n) este rangul matricei A dacă aceasta are un minor de ordin r nenul şi toţi minorii de ordin mai mare decât r (dacă există) sunt nuli Remarca 33 Operaţiile care păstrează rangul unei matrice se numesc transformări elementare şi sunt următoarele: - înmulţirea unei linii (coloane) cu o constantă nenulă - interschimbarea a două linii (coloane) - adunarea unei linii (coloane) înmulţită cu o constantă la o altă linie (coloană) Remarca 34 Pentru calculul rangului unei matrice se foloseşte teorema lui Kronecker: dacă întro matrice A M m,n (R) există un minor de ordin r min(m, n) nenul şi toţi minorii de ordin (r + ) ce se pot forma cu aceştia, prin bordarea cu o nouă linie şi coloană sunt nuli, atunci rang (A) r 2 0 Exerciţiul 35 Fie A 2 Calculaţi rang (A) 2 Astfel, şi şi , deci rang (A) 2 2 Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 36 Se numeşte sistem de ecuaţii liniare un sistem de forma a x + a 2 x a n x n b a 2 x + a 22 x a 2n x n b 2 a m x + a m2 x a mn x n b m Definiţia 37 Matricele formate cu ajutorul coeficienţilor sistemului a a 2 a n a a 2 a n b a 2 a 22 a 2n A :, Ā : a 2 a 22 a 2n b 2 a m a m2 a mn a m a m2 a mn b m se numesc matricea sistemului, respectiv matricea extinsă a sistemului Remarca 38 Sistemul () este un sistem algebric liniar de m ecuaţii cu n necunoscute Folosind notaţiile precedente, acesta se poate scrie sub forma restrânsă (matriceală) a a 2 a n x b a 2 a 22 a 2n x 2 b 2 AX B, a m a m2 a mn x n b m () 6

7 unde X : x x 2 x n [ ] t x x 2 x n Mn, (R) iar B : M m, (R) reprezintă matricea necunoscutelor şi, respectiv, matricea termenilor liberi b b 2 b m [ ] t b b 2 b m Propoziţia 39 Dacă A este matrice pătratică nesingulară, atunci soluţia sistemului este dată de X A B Definiţia 40 Dacă toţi termenii liberi sunt nuli, ie B 0 (sau b b 2 b m 0), atunci sistemul se numeşte omogen Definiţia 4 Dacă B 0, atunci sistemul se numeşte neomogen Definiţia 42 (a) Rangul matricei A se numeşte rangul sistemului (b) Dacă există valorile reale x, x 2,, x n R care verifică ecuaţiile sistemului (), spunem că n uplul (x, x 2,, x n ) R n este o soluţie a sistemului () Remarca 43 A rezolva un sistem de ecuaţii înseamnă a găsi soluţii (x, x 2,, x n ) R n Definiţia 44 (a) Sistemul () este compatibil dacă admite cel puţin o soluţie (b) Sistemul () este incompatibil dacă nu admite nici o soluţie (c) Sistemul () este compatibil determinat dacă admite o singură soluţie (d) Sistemul () este compatibil nedeterminat dacă admite mai multe soluţii În cazul în care numărul ecuaţiilor este egal cu numărul necunoscutelor (m n), pentru rezolvarea sistemului se poate folosi regula lui Cramer Teorema 45 (Regula lui Cramer) Fie sistemul cu n ecuaţii şi n necunoscute a x + a 2 x a n x n b a 2 x + a 22 x a 2n x n b 2 a n x + a n2 x a nn x n b n Dacă det A 0, atunci sistemul este compatibil şi are soluţia unică dată de x D D, x 2 D 2 D,, x n D n D, unde D det A, iar D i este determinantul matricei obţinută prin înlocuirea în matricea A a coloanei i cu coloana termenilor liberi, pentru i, n Exerciţiul 46 Să se rezolve sistemul: x + 2y + 3z 0 2x y + z 5 x + y z 4 (2) 7

8 Scriem A şi Ā Observăm că det (A) 5 0, deci 4 sistemul are soluţie unică dată de regula lui Cramer Calculăm D , D , D şi deci (x, y, z) (45, 30, 5) (3, 2, ) 5 Definiţia 47 Fie r rang (A) min {m, n} Se numeşte determinant principal al sistemului (), orice minor de ordin r nenul al matricei A Definiţia 48 Fie r rang (A) min {m, n} Se numeşte determinant caracteristic asociat determinantului principal, orice minor de ordin (r + ) al matricei extinse Ā obţinut prin bordarea determinantului principal cu una dintre liniile rămase şi cu coloana termenilor liberi corespunzători Remarca 49 Se pot forma m r determinanţi caracteristici Remarca 50 Ecuaţiile şi necunoscutele corespunzătoare determinantului principal se numesc ecuaţii şi, respectiv, necunoscutele principale, celelalte numindu-se necunoscute secundare Teorema 5 (Kronecker Capelli) Sistemul () este compatibil dacă şi numai dacă matricele A şi Ā au acelaşi rang, adică rang (A) rang ( Ā ) Remarca 52 Întrucât matricea extinsă Ā este obţinută prin adăugarea unei coloane la matricea A, în general avem că rang(a) rang(ā) Aşadar un sistem este incompatibil dacă prin adăugarea coloanei termenilor liberi se măreşte rangul matricei Remarca 53 În concluzie, notând cu r : rang(a) şi cu m şi n numărul de linii, respectiv de coloane ale sistemului, au loc următoarele cazuri: (a) Dacă r m, atunci sistemul este compatibil şi atunci: (a ) Dacă m n, atunci sistemul este compatibil determinat (şi atunci soluţia sistemului se obţine aplicând regula de calcul a lui Cramer) (a 2 ) Dacă m < n, atunci sistemul este compatibil nedeterminat şi admite o infinitate de soluţii (şi atunci soluţiile sistemului se obţin parametrizând necunoscutele secundare şi rezolvând sistemul format din ecuaţiile principale şi necunoscutele principale) (b) Dacă r < m, atunci aplicăm teorema lui Kronecker Capelli Remarca 54 Deci compatibil determinat dacă: rang(a) rang(ā) n, Un sistem este compatibil nedeterminat dacă: rang(a) rang(ā) < n, incompatibil dacă: rang(a) < rang(ā), unde n este numărul de necunoscute Remarca 55 Practic: se scriu matricele A şi Ā şi se calculează rangul lor Dacă rang(a) < rang(ā), atunci sistemul este incompatibildacă rang(a) rang(ā), atunci sistemul este compatibil Acum, dacă rangul obţinut este egal cu numărul de necunoscute, atunci sistemul este compatibil determinat cu soluţia dată de regula lui Cramer Dacă rangul obţinut este mai mic strict decât numărul de necunoscute, atunci 8

9 sistemul este compatibil nedeterminat; pentru a găsi soluţia, determinăm, folosind minorul principal (cel care dă rangul), ecuaţiile principale şi necunoscutele principale Celelate necunoscute se vor numi secundare şi se vor renota cu alte litere (vor deveni parametri), urmând ca necunoscutele principale să se determine în funcţie de aceste necunoscute secundare Exerciţiul 56 Să se rezolve şi să se discute sistemul: x 4y 3z 3x + 2y 3z 2 Scriem mai întâi matricea sistemului şi matricea extinsă: [ ] [ ] A, Ā Observăm că rang (A) rang ( Ā ) 2, deci, conform teoremei lui Kronecker Capelli, sistemul este compatibil dar nedeterminat (admite o soluţie dar aceasta nu este unică) Determinantul principal (cel care dă rangul) este , deci necunoscutele x şi z sunt necunoscutele principale, iar y este necunoscuta secundară Vom nota y α şi rescriem sistemul sub forma x 3z + 4α 3x 3z 2 2α care are soluţia unică (x, z) (4α /4, 5/2), deci soluţia sistemului iniţial este (x, y, z) (4α /4, α, 5/2), cu α R Remarca 57 În cazul particular al sistemelor liniare şi omogene avem următoarele concluzii: (a) Un sistem liniar omogen este întotdeauna compatibil, el admiţând cel puţin soluţia banală X 0, ie x x 2 x n 0 Evident rang(a) rang(ā) (b) Un sistem liniar omogen admite şi alte soluţii (diferite de cea banală) dacă şi numai dacă rang(a) este mai mic decât numărul de necunoscute (c) Prin urmare, un sistem liniar omogen în care numărul de ecuaţii este egal cu numărul de necunoscute admite şi alte soluţii (diferite de cea banală) dacă şi numai dacă det(a) 0 Exerciţiul 58 Să se rezolve şi să se discute următorul sistem omogen: x + 2x 2 + 2x 3 x 4 0 2x x 3 + 3x 4 0 x 2x 2 3x 3 + 4x 4 0 Scriem A şi calculăm , deci rang A Apoi prin bordarea minorului 2 obţinem doi minori de ordin superior şi Deoarece sunt nuli deducem că rang (A) 2 Evident rang Ā rang A, 2 4 9

10 deci sistemul este compatibil dar nedeterminat; astfel necunoscutele principale sunt x şi x 2 iar ecuaţiile principale sunt primele două Necunoscutele secundare sunt celelalte două şi le vom parametriza: α : x 3 şi β : x 4 Sistemul devine x + 2x 2 2α + β 2x α 3β care are soluţia x (α 3β) /2, x 2 5 (α β) /4 Sistemul iniţial are atunci soluţia (x, x 2, x 3, x 4 ) ((α 3β) /2, 5 (α β) /4, α, β), unde α, β R Exerciţiul 59 (metoda lui Gauss) Să se rezolve prin metoda lui Gauss sistemul x + y + 3z 0 2x + 3y z 5 x 2y + 3z 6 Evident, problema se rezolvă calculând cele două ranguri de matrici, rang (A) şi rang ( Ā ) ; apoi trebuie văzut dacă sunt sau nu egale şi apoi trebuie găsit determinantul principal şi ecuaţiile şi necunoscutele principale Există însă şi o metodă alternativă de a studia sistemul Aceasta este metoda lui Gauss pe care o prezentăm în continuare Matricea extinsă a sistemului este Ā şi vom face transformări convenabile pentru a obţine zerouri sub diagonala principală Astfel vom aduna prima linie înmulţită cu constante convenabile la celelalte linii (ştim că în urma acestor transformări aplicate unor matrici pătratice, rangul noii matrice obţinute nu se modifică) Apoi vom aduna a doua linie înmulţită cu constante convenabile la următoarele linii, şamd Astfel vom obţine zerouri pe coloane şi sistemul obţinut va fi unul triunghiular care se rezolvă imediat plecând de la ultima ecuaţie În cazul nostru, notând formal liniile cu L i, scriem L 2 + L 2, L + L 2, apoi L 2 /5 + L 3 şi obţinem şi sistemul este echivalent cu următorul sistem triunghiular: x + y + 3z 0 5y + 5z 25 7z 2 Soluţia lui este imediată (x, y, z) (, 2, 3) Remarca 60 Evident, metoda lui Gauss este utilă şi pentru determinarea rangului unei matrice şi pentru calcul de determinanţi Menţionăm, în plus, că, pentru a aplica metoda lui Gauss, nu contează numărul de ecuaţii şi de necunoscute ale sistemului 0

11 3 Exerciţii Să se efectueze diverse operaţii cu matricele: [ ] 2 0 A, B 7 [ 5 4, C Avem 2 2 ], D 2 0 [ ] 2 0 AB 7 [ ] şi BA 7 [ ] Calculaţi şi: A t + B, BC, DE şi ED [ ] [ ] Fie A, B Determinaţi k astfel încât AB BA 3 3 k, E [ 2 3 ] Avem [ ] [ ] [ ] k AB şi 3 3 k k [ ] [ ] [ ] BA 3 k 3 6 3k 5 + k 0 + 5k 5 Acum ecuaţia dată iniţial AB BA care are soluţia k 5 (a ambelor 6 3k 9 ecuaţii) [ ] [ ] [ Fie A, B şi C B C Explicaţi Avem [ ] [ ] [ ] AB şi [ ] [ ] [ ] AC ] Să se verifice că AB AC, deşi Dacă matricea A ar fi nesingulară, ie det A 0, atunci, echivalent, ar fi inversabilă, deci există inversa A Înmulţind egalitatea cu A în partea stângă obţinem A AB A AC I 2 B I 2 C B C Dar det A 0 deci A nu admite inversă

12 4 Să se calculeze determinanţii: 0 0 (a) ; (b) ; (c) (a) Avem (dezvoltăm după prima linie care conţine două zerouri) ( ) ( ) ( (3 ( 49) ) + ( ) 26 (b) Avem (dezvoltăm după a patra coloană care conţine două zerouri) (c) Avem (se va dezvolta după prima linie, apoi după a doua linie, apoi după a treia linie) 5 Să se calculeze determinanţii:! 2! 3!! 2! 3! 4! (a) 2! 2! 3! 3! 3! 3! ; (b) 2! 2! 3! 4! 3! 3! 3! 4! şi 4! 4! 4! 4! ) 2

13 (c) ; (d) Aplicăm metoda de calcul a unui determinant: dacă matricea B este obţinută prin adăugarea la o linie a lui A a unei alte linii înmulţită cu un scalar, atunci det B det A (a) Înmulţind coloana a doua cu 3 şi adunând-o la a treia coloană, obţinem! 2! 3! 2! 2! 3! 3! 3! 3!! 2! 0 2! 2! 0 (dezvoltăm după coloana a treia) 3! 3! 3! 3 3! (3 ) 3!! 2! 2! 2! 2 3! (2! 2 2!) 2 3! 2! ( )3+ (3 )! 3! 2!! (b) Înmulţind coloana a treia cu 4 şi adunând-o la a patra coloană, obţinem! 2! 3! 4!! 2! 3! 0 2! 2! 3! 4! 3! 3! 3! 4! 2! 2! 3! 0 3! 3! 3! 0 (dezvoltăm după coloana a patra) 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4! 4 4!! 2! 3! (4 ) 4! 2! 2! 3! 3! 3! 3! (4 ) 4! ( )3+ (3 )! 3! 2!! ( ) 4+ (4 )! 4! 3! 2!! (c) Înmulţind coloana a doua cu şi adunând-o la a treia coloană (scădem coloana a doua din coloana a treia), obţinem, dezvoltând şi după ultima coloană, valoarea 2 (d) Înmulţind coloana a doua cu şi adunând-o la a patra coloană (scădem coloana a doua din coloana a patra), obţinem, dezvoltând şi după ultima coloană, vloarea 4 6 Să se calculeze determinanţii Vandermonde V 3 (a, b, c) a b c a a 2 a 3 a 4 şi V 4 (a, a 2, a 3, a 4 ) a 2 b 2 c 2 a 2 a 2 2 a 2 3 a 2 4 a 3 a 3 2 a 3 3 a 3 4 Aplicăm metoda de calcul a unui determinant: dacă matricea B este obţinută prin adăugarea la o linie a lui A a unei alte linii înmulţită cu un scalar, atunci det B det A Se va obţine, adunând la o line, linia precedentă înmulţită cu a şi dezvoltând apoi după linie sau coloană convenabilă, V 3 (a, b, c) a a b a c a 0 b a c a b a c a b 2 ab c 2 ac a 2 a 2 b 2 ab c 2 ac 0 b 2 ab c 2 ac 3

14 Acum, putem calcula direct sau putem aplica o metodă de calcul a unui determinant: dacă matricea B este obţinută prin înmulţirea unei linii (sau coloane) a lui A cu un scalar α, atunci det B α det A Deci b a c a V 3 (a, b, c) (b a) (c a) b 2 ab c 2 ac b c (b a) (c a) V 2 (b, c) (b a) (c a) (c b) Aceeaşi tehnică se poate aplica acum şi pentru determinanţi Wandermonde de ordin superior Astfel a a a 2 a a 3 a a 4 a V 4 (a, a 2, a 3, a 4 ) a 2 a 2 a 2 2 a a 2 a 2 3 a a 3 a 2 4 a a 4 a 3 a 3 a 3 2 a a 2 2 a 3 3 a a 2 3 a 3 4 a a a 2 a a 3 a a 4 a a 2 a a 3 a a 4 a 0 a 2 2 a a 2 a 2 3 a a 3 a 2 4 a a 4 a 2 2 a a 2 a 2 3 a a 3 a 2 4 a a 4 a 3 0 a 3 2 a a 2 2 a 3 3 a a 2 3 a 3 4 a a 2 2 a a 2 2 a 3 3 a a 2 3 a 3 4 a a (a 2 a ) (a 3 a ) (a 4 a ) a a 2 a 3 a 2 a 2 2 a 2 (a 2 a ) (a 3 a ) (a 4 a ) V 4 (a, a 2, a 3 ) 3 (a 2 a ) (a 3 a ) (a 3 a 2 ) (a 4 a ) (a 4 a 2 ) (a 4 a 3 ) Remarca 6 Se poate şi aduna la fiecare coloană, prima coloana înmulţită cu şi vom obţine: 0 0 V 3 (a, b, c) a b a c a a b a c b b a c b b 2 a 2 c 2 b 2, a 2 b 2 a 2 c 2 a 2 a 2 b 2 a 2 c 2 b 2 precum şi a a 2 a a 3 a a 4 a a 2 a a 3 a a 4 a V 4 (a, a 2, a 3, a 4 ) a 2 a 2 2 a 2 a 2 3 a 2 a 2 4 a 2 a 2 2 a 2 a 2 3 a 2 a 2 4 a 2 a 3 a 3 a 3 2 a 3 a 3 3 a 3 a 3 4 a 3 2 a 3 a 3 3 a 3 a 3 4 a 3 7 Să se calculeze determinantul 3α 2α + β α + 2β 3β 3α 2 α 2 + 2αβ 2αβ + β 2 3β 2, α, β R α 3 α 2 β αβ 2 β 3 4

15 3α 2α + β 3α α + 2β 3α 3β 3α 3α 2 α 2 + 2αβ 3α 2 2αβ + β 2 3α 2 3β 2 3α 2 α 3 α 2 β α 3 αβ 2 α 3 β 3 α 3 β α 2β 2α 3β 3α 2α (β α) (β α) (2α + β + α) 3β 2 3α 2 α 2 (β α) α ( β 2 α 2) β 3 α (β α) 3 2α 3α + β 3 (β + α) α 2 α (β + α) β 2 + βα + α (β α) 3 2α 3α + β 4α 3 (β + α) 6α α 2 α (β + α) 2α 2 β 2 + βα + α 2 3α 2 β α 3β 3α (β α) 3 3 (β αβ α 2 β 2 + βα 2α 2 α)5 α β + α + α (β α)6 8 Să se determine dacă matricea A este singulară sau nu Dacă este nesingulară, atunci calculaţi inversa A Calculăm det A , deci matricea este nesingulară şi deci inversabilă Inversa este dată de formula A det A A Pentru calculul adjunctei A scriem mai întâi 4 3 transpusa A t şi apoi A şi deci A /3 /3 /3 8/3 3/3 0/3 9 Să se determine valorile parametrului m R astfel încât matricea A inversabilă pentru orice x R 0 x 2 x m să fie 5

16 Calculăm det A 0 x 2 x m x2 2x+m care este diferit de zero pentru orice x R dacă şi numai dacă discriminantul este strict negativ, adică matricea A este inversabilă dacă şi numai dacă discriminantul 4 4 (m ) 4 (2 m) < 0 m > 2 0 Să se calculeze inversele următoarelor matrice: (a) A ; (b) B ; (c) C (d) D ; (e) E ; (f) F ; (g) G ; (h) H /5 (a) A ; (b) B (c) C ; (d) D (e) E ; (f) F ; ; ; (g) G ; (h) H Să se calculeze rangul următoarelor matrice pentru diferite valori ale lui α: (a) A 0 ; (b) B α α 2 α 6

17 (a) Calculăm un minor de ordin doi: ,deci rang (A) 2 Cal culăm şi minorul de ordinul al treilea (singurul care există): α 3 4α Deci, dacă α 3/4, atunci rang (A) 2, iar dacă α 3/4, atunci rang (A) 3 (b) Calculăm un minor de ordin doi: ,deci rang (B) 2 Calculăm (este suficient conform teoremei lui Kronecker) şi cei doi minori de ordinul al treilea α 3 2 obţinuţi prin bordarea celui diferit de zero: α α2 + 6α 5 şi α 3α 5 Prin urmare, dacă α, atunci 3 0 şi şi deci rang (B) 3; dacă α 5, atunci şi deci rang (B) 2; dacă α R {, 5}, atunci 3 0 şi 3 0 şi deci rang (B) 3 2 Să se calculeze rangul matricelor: (a) A ; (b) B ; (c) C Avem rang (A) 3, rang (B) 2, rang (C) Să dau matricele A 2 m 0 şi B 2 m n 0 Să se determine m şi n astfel încât încât cele două matrice să aibă acelaşi rang 2 m Avem rang (A) 2 şi rang (A) m+3 0 m 3 Pe de altă m parte rang (B) 2 şi m + 3 şi 2 n 3 0 n Prin urmare 2 2 rang (B) 3 (m 3 sau n ) Deci dacă m 3, atunci rang (A) rang (B) 2 doar dacă n, iar dacă m 3, atunci rang (A) rang (B) 3 4 Să se rezolve ecuaţia matriceală XA B, unde A [ şi B ] 7

18 Deoarece det A inversă Înmulţind la dreapta egalităţii cu A obţinem 2 0, matricea A admite inversă şi fie A această XAA BA X BA, deci a [ găsi X, înseamnă ] a găsi inversa lui A şi a calcula apoi produsul BA Se va obţine 0 2 X 2 5 Să se rezolve matriceal sistemul x + 2y + 4z 3 2x y + 3z 6 x + y 2z 2 Matricea sistemului este A , matricea necunoscutelor este X x y 2 z iar matricea termenilor liberi este B 3 6 Deci sistemul se rescrie matriceal sub forma AX B Deoarece det A , matricea A admite inversă şi 2 fie A această inversă Înmulţind la stânga egalităţii cu A obţinem AA X A B X A B, deci a găsi X, înseamnă a găsi inversa lui A şi a calcula apoi produsul A B Se va obţine X, adică x, y şi z 6 Folosind regula lui Cramer, să se rezolve următorul sistem de ecuaţii liniare: 2x + 3y + 5z 38 3x + 5y + 2z 3 5x + 2y + 3z Calculăm mai întâi det A , deci, sistemul având numărul de ecuaţii egal cu numărul necunoscutelor, este (conform regulii lui Cramer) compatibil determinat (admite o soluţie şi aceasta este unică) Trebuie să mai calculăm şi determinanţii D , D , D

19 iar x , y , x şi deci soluţia este (x, y, z) (2, 3, 5) 7 Să se rezolve şi să se discute următoarele sisteme omogene: x 3y + 4z 0 x + 2y + z 0 (a) x + 2y z 0 ; (b) x 2y + 2z 0 2x y + 3z 0 3x 2y + 5z 0 În cazul oricărui sistem omogen este evident că rang Ā rang A (matricea Ā conţine în plus o coloană cu zerouri), şi deci orice sistem omogen este compatibil În cazul m n, dacă det A 0, atunci soluţia este unică dată de regula lui Cramer Dar orice sistem omogen admite, evident, soluţia banală deci ea este singura soluţie Dacă m n şi det A 0, atunci soluţia nu este unică şi trebuie să determinăm necunoscutele principale şi pe cele secundare (a) Avem det A 0, şi deci sistemul compatibil este nedeterminat Un determinant principal este ,deci rang A 2 Atunci acest determinant principal determină ecuaţiile şi necunoscutele principale; astfel primele două ecuaţii sunt ecuaţii principale, x, y sunt necunoscute principale iar z, notat cu α, este necunoscuta secundară Sistemul devine x 3y 4α x + 2y α care are soluţia x α şi y α, deci soluţia sistemului iniţial este (x, y, z) ( α, α, α), cu α R (b) Avem det A 0 Un determinant principal este şi deci primele două ecuaţii sunt ecuaţii principale, x, y sunt necunoscute principale iar z, notat cu α, este necunoscuta secundară Sistemul devine x + 2y α x 2y 2α care are soluţia x 3α/2 şi y α/4, deci soluţia sistemului iniţial este (x, y, z) ( 3α/2, α/4, α), cu α R 8 Să se rezolve şi să se discute sistemul omogen: x + 2y + 3z 0 4x + 5y + 6z 0 x + λ 2 z 0 Avem det A 3 ( + λ 2) 0, λ R, deci sistemul este compatibil determinat, şi fiind sistem omogen, admite doar soluţia banală 9

20 9 Să se rezolve şi să se discute sistemul omogen: x + x 2 + mx 3 x 4 0 2x + x 2 x 3 + x 4 0 3x x 2 x 3 x 4 0 mx 2x 2 2x 3 2x 4 0 m Avem det A m Rezolvăm acum ecuaţia det A 0 m m 0 Deci, dacă m 6, atunci sistemul este compatibil determinat, şi fiind sistem omogen, admite doar soluţia banală Dacă m 6, sistemul este compatibil dar nu admite 6 soluţie unică Un determinant principal este şi deci primele 3 trei ecuaţii sunt ecuaţii principale, x, x 2 şi x 3 sunt necunoscute principale iar x 4, notat cu α, este necunoscuta secundară Sistemul devine x + x 2 + 6x 3 α 2x + x 2 x 3 α 3x x 2 x 3 α care are soluţia unică dată de regula lui Cramer Trebuie să mai calculăm determinanţii α 6 D α α 4α, D α α 3 α 3α, D α 3 2 α 3 α 0α iar x 4α 33, x 2 3α 33, x 3 0α 33 şi deci soluţia sistemului iniţial este (x, x 2, x 3, x 4 ) (4α, 3α, 0α, 33α), cu α R Să se rezolve şi să se discute sistemul: x + λy + z λx y + z x + y z 2 Scriem A λ λ şi Ā λ λ Observăm că det (A) ( + λ) 2, 2 deci, dacă λ R { }, atunci det A 0 şi deci sistemul are soluţie unică dată de regula lui Cramer Calculăm λ D 2 3λ+3, D 2 λ 2 3λ 3, D λ 3 λ 2 2λ2 +2λ 2 20

21 şi deci ( (x, y, z) 3λ + 3, 3λ 3, 2λ 2 ( + λ) 2 + 2λ 2 ) Dacă λ, atunci det A 0 şi scriem A şi Ā 2 Calculăm rang (A) 2 şi rang ( Ā ) 3, deci, conform teoremei lui Kronecker Capelli, sistemul este incompatibil 2 Să se rezolve şi să se discute sistemul: x 4y 3z x + 2y + z 2 2x + 4y + 2z 3 Scriem mai întâi matricea sistemului şi matricea extinsă: A 2, Ā Observăm că rang (A) 2, deoarece , iar Pe de altă parte, rang ( Ā ) 3 deoarece , iar celălalt minor obţinut prin bordarea lui 2 este Deci rang (A) rang ( Ā ) şi, conform teoremei lui Kronecker Capelli, sistemul este incompatibil (α ) x + αy + (α + ) z 22 Să se rezolve şi să se discute sistemul (β ) x + βy + (β + ) z x + y + z 2 Avem A α α α + β β β +, Ā α α α + β β β + 2 Observăm că 2 α α β β α β iar α α α + 3 β β β + 0 Deci dacă α β, atunci rang (A) 2 În ceea ce priveşte pe Ā, calculăm 2 α α β β α β 2

22 iar 3 α α α + β β β + 0 şi 3 α α β β 2 2β 2α 0 pentru α β Deci rang (A) 2 3 rang ( Ā ), prin urmare sistemul este incompatibil Dacă α β, atunci calculăm 2 α α 0 iar α α α + 3 α α α + 0, deci rang (A) 2 În ceea ce priveşte pe Ā α α α + α α α +, calculăm 2 2 α α 0 iar 3 este nul, oricum l-am alege Deci rang ( Ā ) 2 rang (A), prin urmare sistemul este compatibil nedeterminat Determinantul principal (cel care dă rangul) este 2 α α, deci prima şi a treia ecuaţie sunt cele principale, necunoscutele x şi y sunt necunoscutele principale, iar z este necunoscuta secundară Vom nota z a şi rescriem sistemul sub forma (α ) x + αy (α + ) a x + y 2 a care are soluţia unică (x, y) ( 2α + a, + 2α 2a), deci soluţia sistemului iniţial este (x, y, z) ( 2α + a, + 2α 2a, a), cu a R 23 Să se rezolve şi să se discute sistemele: şi 2x + x 2 + x 3 2 x + 3x 2 + x 3 5 (a) x + x 2 + 5x 3 7 2x + 3x 2 3x 3 4 (3 2λ)x + (2 λ)x 2 + x 3 λ ; (b) (2 λ)x + (2 λ)x 2 + x 3 x + x 2 + (2 λ)x 3 2x + 4x 2 3x 3 x 2x 2 + 3x 3 4x 4 4 7x 3x 2 + 5x 3 6 x 2 x 3 + x 4 3 (c) (d) 3x + x 2 8x 3 5 x + 3x 2 3x 4 6x 5x 2 + x 3 4 7x 2 + 3x 3 + x 4 3 x + 2x 2 + 3x 3 + 4x 4 2x + 3x 2 + 4x 3 + x 4 2 (e) 3x + 4x 2 + x 3 + 2x 4 3 4x + x 2 + 2x 3 + 3x 4 4 Scriem, mai întâi, matricea sistemului şi matricea extinsă Calculăm rangurile lor şi vedem dacă sunt sau nu egale Dacă nu sunt egale atunci sistemul este incompatibil Dacă sunt egale atunci se determină necunoscutele principale şi pe cele secundare ; ; 22

23 (a) A , Ā Deoarece det Ā , deducem că rang ( Ā ) 3 Pe de altă parte, rang A 2, rang A 3 şi 5 rang Ā 3, deci obţinem rang (A) 3 rang ( Ā ), adică sistemul este compatibil Determinantul principal este 3 deci primele trei ecuaţii sunt cele principale iar x, x 2, x 3 sunt necunoscutele principale Sistemul devine 2x + x 2 + x 3 2 x + 3x 2 + x 3 5 x + x 2 + 5x 3 7 care are soluţia dată de regula lui Cramer Se va obţine (x, x 2, x 3 ) (, 2, 2) (b) Avem 3 2λ 2 λ 3 2λ 2 λ λ A 2 λ 2 λ, Ā 2 λ 2 λ 2 λ 2 λ şi 3 2λ 2 λ det A 2 λ 2 λ 2 λ λ3 + 5λ 2 7λ + 3 Iar det A 0 λ 3 + 5λ 2 7λ Rădăcinile (rădăcinile întregi se găsesc printre divizorii termenului liber) sunt λ, λ 2 şi λ 3 3 (adică λ 3 + 5λ 2 7λ + 3 ( λ) 2 (3 λ)) Deci dacă λ R \ {, 3} atunci det A 0 deci sistemul este compatibil determinat, soluţia unică fiind găsită cu regula lui Cramer: λ 2 λ x det A 2 λ 2 λ ( λ)2 (λ 3) ( λ) 2 (3 λ) 3 2λ λ x 2 det A 2 λ 2 λ ( λ)2 (4 λ) ( λ) 2 (3 λ) 4 λ 3 λ 3 2λ 2 λ λ x 3 det A 2 λ 2 λ ( λ) 2 ( λ) 2 (3 λ) 3 λ Dacă λ atunci det A 0 şi sistemul devine x + x 2 + x 3 x + x 2 + x 3 x + x 2 + x 3 23

24 Acum rang (A) rang ( Ā ) deci sistemul este compatibil nedeterminat şi, plecând de la minorul principal, găsim că necunoscutele principale şi ecuaţiile principale sunt x respectiv prima ecuaţie Sistemul devine, notând necunoscutele secundare x 2 α şi x 3 β, { x α β, adică soluţia sistemului iniţial este (x, x 2, x 3 ) ( α β, α, β), α, β R Dacă λ 3 atunci det A 0 şi sistemul devine 3x x 2 + x 3 3 x x 2 + x 3 x + x 2 x 3 Acum rang (A) 2 şi rang ( Ā ) 3 deci sistemul este incompatibil (c) Avem A , Ā Deoarece rang A 3 În ceea ce priveşte pe Ā, calculăm deci rang ( Ā ) 3, prin urmare rang ( Ā ) 3 (deoarece există minorul 3 0) Obţinem rang (A) 3 rang ( Ā ) şi deci sistemul este compatibil nedeterminat Determinantul principal (cel care dă rangul) este 3, deci necunoscutele x, y şi z sunt necunoscute principale iar primele trei ecuaţii sunt ecuaţiile principale Sistemul devine 2x + 4x 2 3x 3 7x 3x 2 + 5x 3 6 3x + x 2 8x 3 5 care este cu trei ecuaţii şi trei necunoscute şi care are determinantul matricei sistemului nenul Deci se poate rezolva cu regula lui Cramer Calculăm determinanţii , , şi deci (x, x 2, x 3 ) (2,, ) (d) Avem rang (A) 3 rang ( Ā ) şi apoi (x, x 2, x 3, x 4 ) ( 8, 3 + α, 6 + 2α, α), α R (e) Avem rang (A) 4 rang ( Ā ), iar soluţia este dată de regula lui Cramer, (x, x 2, x 3, x 4 ) (2,,, ) 24

25 24 Să se rezolve prin metoda lui Gauss sistemele: x + y + z t 2 x + 2y 3z 0 2x + y z + 2t 9 (a) 2x y + z 3 ; (b) x + 2y + 2z t 5 y + 2z 4 x + 3y z 2t 4 şi x + x 2 + x 3 + x 4 (c) 2x x 2 + x 3 x 4 2 x 2x 2 2x 4 x + 2y + z 3 ; (d) 2x y + 3z 2 x 3y + 2z 0 x 2y + z 4 ; (e) 4x + 3y 2z 2x + 3y + 4z 2 3 (a) Avem că det A şi numărul de ecuaţii este egal cu numărul 0 2 de necunoscute Obţinem rang (A) 3 rang ( Ā ) şi deci sistemul este compatibil determinat cu soluţia dată de regula lui Cramer Există însă o metodă alternativă de a studia un sistem (nu contează numărul de ecuaţii şi de necunoscute) Aceasta este metoda lui Gauss Scriem matricea extinsă Ā şi vom face transformări convenabile pentru a obţine zerouri sub diagonala principală Astfel vom aduna prima linie înmulţită cu constante convenabile la celelalte linii (ştim că în urma acestor transformări aplicate unor matrici pătratice, determinantul nu se modifică) Apoi vom aduna a doua linie înmulţită cu constante convenabile la următoarele linii, şamd Astfel obţinem zerouri pe coloane şi sistemul devine unul triunghiular Avem /5 4 3/ /5 7/5 şi deci sistemul iniţial este echivalent cu următorul sistem triunghiular: x + 2y 3z 0 5y + 7z 3 7z/5 7/5 Soluţia lui este imediată (x, y, z) (, 2, ) 2 (b) Matricea Ā şi vom face transformări convenabile pentru

26 a obţine zerouri sub diagonala principală Obţinem /3 76/3 şi sistemul este echivalent cu următorul sistem triunghiular: x + y + z t 2 y 3z + 4t 5 6z + 0t 22 9t/3 76/3 Soluţia lui este imediată (x, y, z, t) (, 2, 3, 4) (c) Avem, citind matricea extinsă, şi sistemul este echivalent cu următorul sistem triunghiular: x + x 2 + x 3 + x 4 3x 2 x 3 3x 4 0 0x 3 + 0x 4 2 care nu are soluţii deoarece am obţinut 0 2, care este o contradicţie Deci sistemul iniţial este incompatibil Se poate observa, calculând pentru sistemul iniţial cele două ranguri, că rang (A) 2 (deoarece 2 0 şi 3, 3 0) şi rang ( Ā ) 3 (deoarece 2 0 şi 3, 3 0 dar există şi 3 6 0) Deci rang (A) < rang ( Ā ) ceea ce înseamnă că sistemul dat este incompatibil 26

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare Matrice 1 Matrice Adunarea matricelor Înmulţirea cu scalar. Produsul 2 Proprietăţi ale determinanţilor Rangul unei matrice 3 neomogene omogene Metoda lui Gauss (Metoda eliminării) Notiunea de matrice Matrice

Διαβάστε περισσότερα

, m ecuańii, n necunoscute;

, m ecuańii, n necunoscute; Sisteme liniare NotaŃii: a ij coeficienńi, i necunoscute, b i termeni liberi, i0{1,,..., n}, j0{1,,..., m}; a11 1 + a1 +... + a1 nn = b1 a11 + a +... + an n = b (S), m ecuańii, n necunoscute;... am11 +

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

Activitatea A5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale

Activitatea A5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară nr. 1 Educaţiaşiformareaprofesionalăînsprijinulcreşteriieconomiceşidezvoltăriisocietăţiibazatepecunoaştere

Διαβάστε περισσότερα

1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,...

1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,... 1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,..., X n şi coeficienţi în K se înţelege un ansamblu de egalităţi formale

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. Seminarul 1 Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. 1.1 Breviar teoretic 1.1.1 Esalonul Redus pe Linii (ERL) Definitia 1. O matrice A L R mxn este in forma de Esalon Redus pe Linii (ERL), daca indeplineste

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale Transformări 1 Noţiunea de transformare liniară Proprietăţi. Operaţii Nucleul şi imagine Rangul şi defectul unei transformări 2 Matricea unei transformări Relaţia dintre rang şi defect Schimbarea matricei

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

Adriana-Ioana Lefter DIFERENŢIALE) Anul I, Facultatea de Chimie Note de curs

Adriana-Ioana Lefter DIFERENŢIALE) Anul I, Facultatea de Chimie Note de curs Adriana-Ioana Lefter MATEMATICĂ (ALGEBRĂ ŞI ECUAŢII DIFERENŢIALE) Anul I, Facultatea de Chimie Note de curs Cuprins Partea 1 ALGEBRĂ 1 Capitolul 1 Matrice şi determinanţi 3 11 Corpuri 3 12 Matrice 4 13

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial

1.4 Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială. Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial După cum s-a văzut deja, într-un spaţiu vectorial V avem mai multe baze, iar un vector x V va avea câte un sistem

Διαβάστε περισσότερα

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă Noţiunea de spaţiu liniar 1 Noţiunea de spaţiu liniar Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară 2 Mulţime infinită liniar independentă 3 Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi Lect. dr. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC http://math.etti.tuiasi.ro/maticiuc/ CURS XI XII SINTEZĂ 1 Algebra vectorială

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

Nicolae Cotfas ELEMENTE DE EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

Nicolae Cotfas ELEMENTE DE EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI Nicolae Cotfas ELEMENTE DE ALGEBRĂ LINIARĂ EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI Introducere Pe parcursul acestei cărţi ne propunem să prezentăm într-un mod cât mai accesibil noţiuni si rezultate de bază

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0 Rezolvari ale unor probleme propuse "Matematica const în a dovedi ceea ce este evident în cel mai puµin evident mod." George Polya P/Seminar Valori si vectori proprii : Solutie: ( ) a) A = Valorile proprii:

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

Cursul de recuperare Algebra. v n. daca in schimb exista coecienti λ 1, λ 2,..., λ n nu toti nuli care satisfac relatia (1), de exemplu λ i 0 = A =

Cursul de recuperare Algebra. v n. daca in schimb exista coecienti λ 1, λ 2,..., λ n nu toti nuli care satisfac relatia (1), de exemplu λ i 0 = A = Matrice, determinanti Un punct de vedere liniar independent "A judeca matematic nu înseamn a gândi losoc, a judeca losoc nu înseamn a liber, a gândi liber nu înseamn a losof " Blaise Pascal Liniar independenta:

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 Şiruri de numere reale

Curs 2 Şiruri de numere reale Curs 2 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Convergenţă şi mărginire Teoremă Orice şir convergent este mărginit. Demonstraţie Fie (x n ) n 0 un

Διαβάστε περισσότερα

Matrici şi sisteme de ecuaţii liniare

Matrici şi sisteme de ecuaţii liniare Matrici şi sisteme de ecuaţii liniare 1. Matrici şi determinanţi Reamintim aici câteva proprietăţi ale matricilor şi determinanţilor. Definiţia 1.1. Fie K un corp (comutativ) şi m, n N. O funcţie A : {1,...,

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme liniare - metode directe

Sisteme liniare - metode directe Sisteme liniare - metode directe Radu T. Trîmbiţaş 27 martie 2016 1 Eliminare gaussiană Să considerăm sistemul liniar cu n ecuaţii şi n necunoscute Ax = b, (1) unde A K n n, b K n 1 sunt date, iar x K

Διαβάστε περισσότερα

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I. Modelul 4 Se acordă din oficiu puncte.. Fie numărul complex z = i. Calculaţi (z ) 25. 2. Dacă x şi x 2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 9x+8 =, atunci să se calculeze x2 +x2 2 x x 2. 3. Rezolvaţi în mulţimea

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune .3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune Definiţia.3. Se numeşte bază a spaţiului vectorial V o familie de vectori B care îndeplineşte condiţiile de mai jos: a) B este liniar independentă; b) B este

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1)

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1) Ecuatii exponentiale Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. Cea mai simpla ecuatie exponentiala este de forma a x = b, () unde a >, a. Afirmatia.

Διαβάστε περισσότερα

Ecuatii trigonometrice

Ecuatii trigonometrice Ecuatii trigonometrice Ecuatiile ce contin necunoscute sub semnul functiilor trigonometrice se numesc ecuatii trigonometrice. Cele mai simple ecuatii trigonometrice sunt ecuatiile de tipul sin x = a, cos

Διαβάστε περισσότερα

Criptosisteme cu cheie publică III

Criptosisteme cu cheie publică III Criptosisteme cu cheie publică III Anul II Aprilie 2017 Problema rucsacului ( knapsack problem ) Considerăm un număr natural V > 0 şi o mulţime finită de numere naturale pozitive {v 0, v 1,..., v k 1 }.

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

Ariadna Lucia Pletea Adrian Corduneanu Mircea Lupan LECŢII DE ALGEBRĂ LINIARĂ

Ariadna Lucia Pletea Adrian Corduneanu Mircea Lupan LECŢII DE ALGEBRĂ LINIARĂ Ariadna Lucia Pletea Adrian Corduneanu Mircea Lupan LECŢII DE ALGEBRĂ LINIARĂ IASI, 005 1 Cuprins Capitolul 1 1.1. Matrice şi determinanţi...5 1.1.1. Determinantul unei matrice pătratice...8 1.1.. Matricea

Διαβάστε περισσότερα

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme de ecuaţii diferenţiale

Sisteme de ecuaţii diferenţiale Curs 5 Sisteme de ecuaţii diferenţiale 5. Sisteme normale Definiţie 5.. Se numeşte sistem normal sistemul de ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi dx dt = f (t, x, x 2,..., x n ) dx 2 dt = f 2(t, x, x

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

Sala: Octombrie 2014 SEMINAR 1: ALGEBRĂ. este un Q-spaţiu vectorial, faţă de operaţiile uzuale de adunare şi înmulţire cu un număr raţional.

Sala: Octombrie 2014 SEMINAR 1: ALGEBRĂ. este un Q-spaţiu vectorial, faţă de operaţiile uzuale de adunare şi înmulţire cu un număr raţional. Sala: Octombrie 24 SEMINAR : ALGEBRĂ Conf univ dr: Dragoş-Pătru Covei Programul de studii: CE, IE, SPE Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat distribuit

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

Gheorghe PROCOPIUC PROBLEME DE ALGEBRĂ LINIARĂ GEOMETRIE

Gheorghe PROCOPIUC PROBLEME DE ALGEBRĂ LINIARĂ GEOMETRIE Gheorghe PROCOPIUC PROBLEME DE ALGEBRĂ LINIARĂ ŞI GEOMETRIE IAŞI, 005 CUPRINS 1 MATRICE ŞI SISTEME ALGEBRICE LINIARE 5 1.1 Matrice şi determinanţi.......................... 5 1. Sisteme de ecuaţii algebrice

Διαβάστε περισσότερα

MODELE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA DISCIPLINA: ALGEBRĂ (cls. a IX-a, a X-a, a XI-a)

MODELE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA DISCIPLINA: ALGEBRĂ (cls. a IX-a, a X-a, a XI-a) Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi MODELE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA 01 DISCIPLINA: ALGEBRĂ (cls. a IX-a, a X-a, a XI-a Testele sunt recomandate pentru următoarele domenii de licenţă şi facultăţi:

Διαβάστε περισσότερα

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a Capitolul II: Serii de umere reale. Lect. dr. Lucia Maticiuc Facultatea de Hidrotehică, Geodezie şi Igieria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucia MATICIUC SEMINARUL 3. Cap. II Serii

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Subspatii ane Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VI Subspatii ane Table of Contents 1 Structura de spatiu an E 3 2 Subspatii

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp apitolul 3 apitolul 3 26. Pentru circuitul de polarizare din fig. 26 se cunosc: = 5, = 5, = 2KΩ, = 5KΩ, iar pentru tranzistor se cunosc următorii parametrii: β = 200, 0 = 0, μa, = 0,6. a) ă se determine

Διαβάστε περισσότερα

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b.

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b. Lucrare Soluţii 28 aprilie 2015 Varianta 1 I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2 Definiţie. Numărul întreg p se numeşte număr prim dacă p 0,

Διαβάστε περισσότερα

z a + c 0 + c 1 (z a)

z a + c 0 + c 1 (z a) 1 Serii Laurent (continuare) Teorema 1.1 Fie D C un domeniu, a D şi f : D \ {a} C o funcţie olomorfă. Punctul a este pol multiplu de ordin p al lui f dacă şi numai dacă dezvoltarea în serie Laurent a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1 Calea 13 Septembrie, r 09, Sector 5, 0507, București Tel: +40 (0)1 317 36 50 Fax: +40 (0)1 317 36 54 Olimpiada Naţioală de Matematică Etapa locală -00016 Clasa a IX-a M 1 Fie 1 abc,,, 6 şi ab c 1 Să se

Διαβάστε περισσότερα

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica.

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica. Progresii aritmetice si geometrice Progresia aritmetica. Definitia 1. Sirul numeric (a n ) n N se numeste progresie aritmetica, daca exista un numar real d, numit ratia progresia, astfel incat a n+1 a

Διαβάστε περισσότερα

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Coordonatori DANA HEUBERGER NICOLAE MUŞUROIA Nicolae Muşuroia Gheorghe Boroica Vasile Pop Dana Heuberger Florin Bojor MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Clasa a

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite Capitolul 4 Integrale improprii 7-8 În cadrul studiului integrabilităţii iemann a unei funcţii s-au evidenţiat douăcondiţii esenţiale:. funcţia :[ ] este definită peintervalînchis şi mărginit (interval

Διαβάστε περισσότερα

elemente de geometrie euclidiană

elemente de geometrie euclidiană Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Fizică Algebră liniară şi elemente de geometrie euclidiană Adrian NECULAE - Curs pentru uzul studenţilor - Timişoara - 2010 Tipografia Universităţii de

Διαβάστε περισσότερα

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită.

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită. Trignmetrie Funcţia sinus sin : [, ] este peridică (periada principală T * = ), impară, mărginită. Funcţia arcsinus arcsin : [, ], este impară, mărginită, bijectivă. Funcţia csinus cs : [, ] este peridică

Διαβάστε περισσότερα

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 12 - Scheme de criptare CCA sigure Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Schemă de criptare

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTE DE GEOMETRIA COMPUTAŢIONALĂ A CURBELOR Interpolare cu ajutorul funcţiilor polinomiale

ELEMENTE DE GEOMETRIA COMPUTAŢIONALĂ A CURBELOR Interpolare cu ajutorul funcţiilor polinomiale 3 ELEMENTE DE GEOMETRIA COMPUTAŢIONALĂ A CURBELOR 31 Interpolare cu ajutorul funcţiilor polinomiale Prin interpolare se înţelege următoarea problemă: se dau n + 1 puncte P 0, P 1,, P n în plan sau în spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Geometria analitică liniarăînspaţiu

2.3 Geometria analitică liniarăînspaţiu 2.3 Geometria analitică liniarăînspaţiu Pentru început sădefinim câteva noţiuni de bază în geometria analitică. Definitia 2.3.1 Se numeşte reper în spaţiu o mulţime formată dintr-un punct O (numit originea

Διαβάστε περισσότερα

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE 5.5. A CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE PROBLEMA 1. În circuitul din figura 5.54 se cunosc valorile: μa a. Valoarea intensității curentului de colector I C. b. Valoarea tensiunii bază-emitor U BE.

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, 5 martie 18 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1 Problemele tip grilă (Partea A pot avea unul

Διαβάστε περισσότερα

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15 MĂSURI RELE Cursul 13 15 Măsuri reale Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură completă şi f : R o funcţie -măsurabilă. Cum am văzut în Teorema 11.29, dacă f are integrală pe, atunci funcţia de mulţime ν : R, ν()

Διαβάστε περισσότερα

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt.

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt. liberi 1 liberi 2 3 4 Segment orientat liberi Fie S spaţiul geometric tridimensional cu axiomele lui Euclid. Orice pereche de puncte din S, notată (A, B) se numeşte segment orientat. Dacă A B, atunci direcţia

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. Probleme. Să se precizeze dacă funcţiile de mai jos sunt absolut integrabile pe R şi, în caz afirmativ să se calculeze { transformata Fourier., t a. σ(t), t < ; b. f(t) σ(t)

Διαβάστε περισσότερα

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu Primul test de selecție pentru juniori I. Să se determine numerele prime p, q, r cu proprietatea că 1 p + 1 q + 1 r 1. Fie ABCD un patrulater convex cu m( BCD) = 10, m( CBA) = 45, m( CBD) = 15 și m( CAB)

Διαβάστε περισσότερα

IV. CUADRIPOLI SI FILTRE ELECTRICE CAP. 13. CUADRIPOLI ELECTRICI

IV. CUADRIPOLI SI FILTRE ELECTRICE CAP. 13. CUADRIPOLI ELECTRICI V. POL S FLTE ELETE P. 3. POL ELET reviar a) Forma fundamentala a ecuatiilor cuadripolilor si parametrii fundamentali: Prima forma fundamentala: doua forma fundamentala: b) Parametrii fundamentali au urmatoarele

Διαβάστε περισσότερα

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3)

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3) BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 8 mi 0 (brjul ) Problem Arătţi că dcă, b, c sunt numere rele cre verifică + b + c =, tunci re loc ineglitte xy + yz + zx Problem Fie şi b numere nturle nenule Dcă numărul

Διαβάστε περισσότερα

MARCAREA REZISTOARELOR

MARCAREA REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR 1.2.1 MARCARE DIRECTĂ PRIN COD ALFANUMERIC. Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi o literă. Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care valoarea

Διαβάστε περισσότερα

METODE NUMERICE: Laborator #5 Metode iterative pentru rezolvarea sistemelor: Jacobi, Gauss-Siedel, Suprarelaxare

METODE NUMERICE: Laborator #5 Metode iterative pentru rezolvarea sistemelor: Jacobi, Gauss-Siedel, Suprarelaxare METODE NUMERICE: Laborator #5 Metode iterative pentru rezolvarea sistemelor: Jacobi, Gauss-Siedel, Suprarelaxare Titulari curs: Florin Pop, George-Pantelimon Popescu Responsabil Laborator: Mădălina-Andreea

Διαβάστε περισσότερα

a) (3p) Sa se calculeze XY A. b) (4p) Sa se calculeze determinantul si rangul matricei A. c) (3p) Sa se calculeze A.

a) (3p) Sa se calculeze XY A. b) (4p) Sa se calculeze determinantul si rangul matricei A. c) (3p) Sa se calculeze A. Bac Variata Proil: mate-izica, iormatica, metrologie Subiectul I (3 p) Se cosidera matricele: X =, Y = ( ) si A= a) (3p) Sa se calculeze XY A b) (4p) Sa se calculeze determiatul si ragul matricei A c)

Διαβάστε περισσότερα

Dreapta in plan. = y y 0

Dreapta in plan. = y y 0 Dreapta in plan 1 Dreapta in plan i) Presupunem ca planul este inzestrat cu un reper ortonormat de dreapta (O, i, j). Fiecarui punct M al planului ii corespunde vectorul OM numit vector de pozitie al punctului

Διαβάστε περισσότερα

III. Reprezentarea informaţiei în sistemele de calcul

III. Reprezentarea informaţiei în sistemele de calcul Metode Numerice Curs 3 III. Reprezentarea informaţiei în sistemele de calcul III.1. Reprezentarea internă a numerelor întregi III. 1.1. Reprezentarea internă a numerelor întregi fără semn (pozitive) Reprezentarea

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

Principiul Inductiei Matematice.

Principiul Inductiei Matematice. Principiul Inductiei Matematice. Principiul inductiei matematice constituie un mijloc important de demonstratie in matematica a propozitiilor (afirmatiilor) ce depind de argument natural. Metoda inductiei

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii Clasa a IX-a 1 x 1 a) Demonstrați inegalitatea 1, x (0, 1) x x b) Demonstrați că, dacă a 1, a,, a n (0, 1) astfel încât a 1 +a + +a n = 1, atunci: a +a 3 + +a n a1 +a 3 + +a n a1 +a + +a n 1 + + + < 1

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R În cele ce urmează, vom studia unele proprietăţi ale mulţimilor din R. Astfel, vom caracteriza locul" unui punct în cadrul unei mulţimi (în limba

Διαβάστε περισσότερα

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 Marius Tărnăuceanu 1 Aprilie 2013 Abstract În această lucrare vom prezenta un rezultat ce extinde Problema

Διαβάστε περισσότερα

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)).

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)). Teoremă. (Y = f(x)). Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism Demonstraţie. f este continuă pe X: x 0 X, S Y (f(x 0 ), ε), S X (x 0, ε) aşa ca f(s X (x 0, ε)) = S Y (f(x 0 ), ε) : y

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VII Dreapta si planul

Lectia VII Dreapta si planul Planul. Ecuatii, pozitii relative Dreapta. Ecuatii, pozitii relative Aplicatii Lectia VII Dreapta si planul Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VII Planul. Ecuatii, pozitii relative Dreapta.

Διαβάστε περισσότερα

Puncte de extrem pentru funcţii reale de mai multe variabile reale.

Puncte de extrem pentru funcţii reale de mai multe variabile reale. Puncte de extrem pentru funcţii reale de mai multe variabile reale. Definiţie. Fie f : A R n R. i) Un punct a A se numeşte punct de extrem local pentru f dacă diferenţa f(x) f păstrează semn constant pe

Διαβάστε περισσότερα

Algebră liniară CAPITOLUL 1

Algebră liniară CAPITOLUL 1 Algebră liniară CAPITOLUL SPAŢII VECTORIALE FINIT DIMENSIONALE. Definiţia spaţiilor vectoriale Pentru a introduce noţiunea de spaţiu vectorial avem nevoie de noţiunea de corp comutativ de caracteristică

Διαβάστε περισσότερα

Spaţii vectoriale. Definiţia 1.1. Fie (K, +, ) un corp şi (V, +) un grup abelian.

Spaţii vectoriale. Definiţia 1.1. Fie (K, +, ) un corp şi (V, +) un grup abelian. Spaţii vectoriale 1. Spaţii vectoriale. Definiţii şi proprietăţi de bază În continuare prin corp vom înţelege corp comutativ. Dacă nu se precizează altceva, se vor folosi notaţiile standard pentru elementele

Διαβάστε περισσότερα

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică.

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică. Lect dr Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr Lucian MATICIUC CURS VII-IX Capitolul IV: Funcţii derivabile Derivate şi diferenţiale 1

Διαβάστε περισσότερα