Sisteme de ecuaţii diferenţiale

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sisteme de ecuaţii diferenţiale"

Transcript

1 Curs 5 Sisteme de ecuaţii diferenţiale 5. Sisteme normale Definiţie 5.. Se numeşte sistem normal sistemul de ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi dx dt = f (t, x, x 2,..., x n ) dx 2 dt = f 2(t, x, x 2,..., x n ) dx n dt = f n (t, x, x 2,..., x n ). Exemplu 5.2 (Modelul pradă-prădător sau Ecuaţiile Lotka-Volterra). Acest model a fost propus iniţial în 9 de A. Lotka în studiul reacţiilor chimice, iar apoi independent a fost studiat de matematicianul V. Volterra în anii 92 în analiza statistică pe care a făcut-o a tipurilor de peşti din Marea Adriatică. Fie x(t) numărul populaţiei pradă la momentul de timp t şi y(t) numărul prădătorilor. Pentru a obţine un model cât mai simplu facem următoarele presupuneri:. în absenţa prădătorilor, populaţia pradă creşte cu rata dx/ dt = ax, a >. 2. în absenţa pradei, populaţia pradătorilor scade cu rata dy/ dt = by, b >. 3. când ambele populaţii sunt prezente, consumul pradei de către prădători duce la o scădere în x proporţională cu xy (adică pxy, p > ) şi o creştere în y proporţională cu xy (adică qxy, q > ); motivul pentru care am luat proporţionalitate cu produsul dintre x şi y este următorul: dacă oricare din populaţii se dublează, frecvenţa întâlnirilor dintre populaţii se dublează, iar dacă ambele populaţii se dublează, numărul întâlnirilor creşte de patru ori. Se obţine sistemul { x = ax pxy y = by + qxy. Definiţie 5.3. Se numeşte soluţie a sistemului normal pe intervalul I o funcţie vectorială X = (x,..., x n ) ce verifică egalităţile x i(t) = f i (t, x (t), x 2 (t),..., x n (t)), pentru orice i de la la n şi orice t I.

2 2 CURS 5. SISTEME DE ECUAŢII DIFERENŢIALE Definiţie 5.4. Se numeşte problemă Cauchy cerinţa determinării unei soluţii a sistemului care verifică condiţii iniţiale: x i (t ) = x i,, t I, şi x i, R. Observaţie 5.5. Sistemul se poate scrie sub formă vectorială dx dt = F (t, X) cu condiţia iniţială X(t ) = X. Teoremă 5.6 (Teoremă de existenţă şi unicitate). Dacă funcţiile f i : D R sunt continue pe D = { (t, x,..., x n ) t [t a, t + a], x i [x i, b i, x i, + b i ] } şi lipschitziene în raport cu x,..., x n pe D atunci există o unică soluţie a problemei Cauchy dx dt = F (t, X) cu condiţia iniţială X(t ) = X. definită pe intervalul [t h, t +h] unde h = min(a, b i /M) cu M = max f i (t, x,..., x n ). Demonstraţie. Demonstraţia este analoagă cu cea din cazul ecuaţiilor diferenţiale de ordinul întâi. Observaţie 5.7. O ecuaţie de ordin superior x (n) = f(t, x, x,..., x (n ) ) este echivalentă cu sistemul x = x 2 x 2 = x 3... x n = x n x n = f(t, x,..., x n ). Deci teorema de existenţă şi unicitate pentru sisteme se aplică şi unei astfel de ecuaţii. 5.2 Sisteme liniare cu coeficienţi constanţi Un sistem liniar cu coeficienţi constanţi se poate scrie sub forma matriceală: dx dt = AX + F, unde A este o matrice de n n cu elemente numere reale, iar F este o matrice coloană de n, care are ca şi elemente, funcţiile f i (t). x (t) a, a,2... m,n f (t) x 2 (t) X =., A = a 2, a 2,2... a 2,n......, F = f 2 (t).. x n (t) a n, a n,2... a n,n f n (t) Dacă F =, atunci sistemul este liniar omogen. La fel ca şi la ecuaţii diferenţiale liniare, soluţia sistemului este de forma X = X o + X p, X o fiind soluţia sistemului omogen dx = MX, iar X dt p soluţia particulară. Vom prezenta în continuare două metode de rezolvare: prima, metoda eliminării succesive a funcţiilor necunoscute şi a doua, metoda vectorilor şi valorilor proprii. Vom ilustra cele două metode prin câteva exemple.

3 5.2. SISTEME LINIARE CU COEFICIENŢI CONSTANŢI 3 Exemplu 5.8. Să se integreze sistemul Metoda I Derivăm prima ecuaţie şi obţinem { x = x + 3y + 2e t y = 3x + y + e t + e 2t. x = x + 3y + 2e t = x + 6y + 7e t + 3e 2t. Eliminăm pe y, înmulţind prima ecuaţie a sistemului cu -2 şi adunând la relaţia obţinută anterior. Rezultă ecuaţia diferenţială liniară cu coeficienţi constanţi: care are soluţia generală Din prima ecuaţie a sistemului, se obţine x 2x 8x = 3e t + 3e 2t, x = C e 4t + C 2 e 2t 3 et 2 te 2t. y = 3 (x x 2e t ) = C e 4t C 2 e 2t 2 3 et + 2 te 2t 6 e 2t. Metoda II Rezolvăm întâi sistemul omogen X = AX. Căutăm soluţia sub forma X = [ ] α e rt. (5.) β Înlocuind în sistemul de ecuaţii diferenţiale, rezultă sistemul algebric (A ri) [ ] α = O. (5.2) β Acest sistem are soluţii nebanale, dacă det(a ri) =. Soluţiile aceste ecuaţii sunt valorile proprii ale matricei A, r = 2 şi r 2 = 4. Înlocuind r = 2 în sistemul (5.2) obţinem 3α + 3β =, adică β = α. Luând α = C, rezultă vectorul propriu corespunzător şi deci soluţia corespunzătoare [ ] X = C e 2t. Pentru r = 4 sistemul (5.2) se reduce la 3α + 3β =, adică α = β. Luând α = C 2, rezultă [ ] X 2 = C 2 e 4t. Soluţia sistemului omogen este [ ] [ ] X o = X + X 2 = C e 2t + C 2 e 4t.

4 4 CURS 5. SISTEME DE ECUAŢII DIFERENŢIALE Pentru a rezolva sistemul neomogen, descompunem pe F într-o formă convenabilă: [ ] 2e t F = e t + e 2t = [ ] 2 e t + [ ] e 2t. Soluţia particulară X p o alegem de forma X p = [ ] A e t. B Înlocuind în sistemul iniţial se obţine A = 3 şi B = 2 3. Soluţia X p 2 X p2 = [ ] At + B e 2t, Ct + D se caută de forma deoarece 2 este valoare proprie. Înlocuind în sistemul neomogen X = AX +F se obţine A =, C = şi B + D =. Putem alege B = şi D = (altfel se renotează C := C + B şi se ajunge la aceeaşi formă a rezultatului). Soluţia generală e sistemului va fi [ ] [ ] X = X o + X p + X p2 = C e 2t + C 2 e 4t + [ ] 2 et 6 [ ] 3t e 2t. 3t + Exemplu 5.9. Să se rezolve sistemul de ecuaţii liniare Metoda I Derivând prima ecuaţie avem x = 4x y 2z y = 2x + y 2z z = x y + z. x = 4x y 2z = 4(4x y 2z) (2x + y 2z) 2(x y + z) = 2x 3y 8z. Mai derivând încă o dată se obţine x = 2x 3y 8z = 2(4x y 2z) 3(2x + y 2z) 8(x y + z) = 34x 7y 26z. Rezolvăm sistemul { { x = 4x y 2z y + 2z = 4x x x = 2x 3y 8z 3y + 8z = 2x x Înmulţim prima ecuaţie cu -3 şi adunăm la a doua. Obţinem 2z = 3x x. Înmulţim prima ecuaţie cu 4 şi scădem a doua ecuaţie. Rezultă y = 4x + x 4x. Înlocuind aceste relaţii în ecuaţia cu x avem x = 34x 7(4x + x 4x ) 3(3x x ) = 6x + 6x x. Rezultă ecuaţia liniară de ordinul 3 cu coeficienţi constanţi: x 6x + x 6x =. Ecuaţia caracteristică este r 3 6r 2 + r 6 =. Folosind schema lui Horner obţinem

5 5.2. SISTEME LINIARE CU COEFICIENŢI CONSTANŢI rădăcinile r =, r 2 = 2 şi r 3 = 3. Atunci x = C e t + C 2 e 2t + C 3 e 3t. Folosind relaţia y = 4x+x 4x rezultă y = C e t +C 3 e 3t, iar din 2z = 3x x se obţine z = C e t +C 2 e 2t. Metoda II Scriem sistemul sub formă matricială: x 4 2 x y = 2 2 y. z }{{} X } {{ } A Determinăm mai întâi valorile proprii ale matricei A Adunând a doua coloană la prima avem z }{{} X 4 r 2 2 r 2 r =. 3 r r r 2 = (3 r) r 2 = (3 r) 2 r r λ r. Obţinem (3 r)(2 r)( r) =, cu soluţiile r =, r 2 = 2 şi r 3 = 3. Vectorul propriu corespunzător lui r se determină rezolvând sistemul α 3α β 2γ = (A r I) β = 2α 2γ = γ α β = α = γ α = β Vectorul propriu corespunzător lui r 2 se determină rezolvând sistemul α 2α β 2γ = (A r 2 I) β = 2α β 2γ = γ α β γ = β = α = γ iar vectorul propriu corespunzător valorii proprii r 3 se obţine din sistemul α α β 2γ = (A r 3 I) β = 2α 2β 2γ = γ α β 2γ = γ = α = β α β = C. γ α β = C 2. γ α β = C 3. γ Atunci x C e t + C 2 e 2t + C 3 e 3t y = C e t + C 2 e 2t + C 3 e 3t = C e t + C 3 e 3t. z C e t + C 2 e 2t

6 6 CURS 5. SISTEME DE ECUAŢII DIFERENŢIALE Metoda III [ x Dacă x() = x, y() = y şi z() = z, notând X = y diferenţiale X = A X este unde X = e At X, e At = n= t n n! An. z ] soluţia sistemului de ecuaţii Puterea n a matricei A se calculează utilizând forma Jordan A = P JP : A n = A A A = P JP P JP P JP = P J n P. Cu această reprezentare a matricei A n avem e At = n= t n n! An = P n= Folosind calculele de la metoda II de rezolvare avem J n = 2 n. 3 n t n n! J n P = P e Jt P. Utilizând formula e z = z n n=, adevărată pentru orice z C, obţinem n! t n n= e t n! t n n= n! 2n n= e Jt = [ Notând P C ] X = C 2 obţinem C 3 e t X = P e Jt P X = P e 2t e 3t adică t n n! 3n C C 2 C 3 = x y = C e t + C 2 e 2t + C 3 e 3t. z Exemplu 5.. Să se rezolve sistemul de ecuaţii liniare x = 2x y + z y = 5x y + 4z z = 5x + y + 2z. Metoda I Derivând prima ecuaţie avem e 2t e 3t. C e t = C 2 e 2t, C 3 e 3t x = 2x y + z = 2( 2x y + z) (5x y + 4z) + (5x + y + 2z) = 4x + 4y 4z.

7 5.2. SISTEME LINIARE CU COEFICIENŢI CONSTANŢI 7 Rezolvăm sistemul { x = 2x y + z x = 4x + 4y 4z Înmulţim prima ecuaţie cu 4 şi adunăm la a doua. Obţinem x + 4x + 4x =. Ecuaţia caracteristică este r 2 + 4r + 4 =, care are rădăcinile r = 2, r 2 = 2. Atunci x = C e 2t + C 2 te 2t. Derivăm a doua ecuaţie a sistemului y = 5x y + 4z = 5( 2x y + z) (5x y + 4z) + 4(5x + y + 2z) = 5x + 9z. Din sistemul { y + y = 5x + 4z y = 5x + 9z rezultă 5z = y y y şi 25x = 4y + 9y + 9y. Calculăm acum y. Va rezulta y = 5x + 9z = 5( 2x y + z) + 9(5x + y + 2z) = 35x + 4y + 23z. y 2y = 25x + 4y + 5z = 4y + 9y + 9y + 4y + y y y. Obţinem ecuaţia de ordinul 3: y + y 8y 2y =. Ecuaţia caracteristică ataşată este r 3 + r 2 8r 2 =. Folosind schema lui Horner obţinem rădăcinile r = 2, r 2 = 2 şi r 3 = 3. Soluţia ecuaţiei diferenţiale este y = C e 2t + C 2te 2t + C 3 e 3t. Din egalitatea 25x = 4y + 9y + 9y obţinem C = C C 2 şi C 2 = C 2. Din egalitatea 5z = y y y rezultă z = C e 2t C 2 te 2t + C 3 e 3t. Soluţia sistemului este x C e 2t + C 2 te 2t y z = C e 2t C 2 e 2t C 2 te 2t + C 3 e 3t C e 2t C 2 te 2t + C 3 e 3t Metoda II Scriem sistemul sub formă matricială: X = A X, unde Determinăm valorile proprii ale matricei A 2 r 5 r r =..

8 8 CURS 5. SISTEME DE ECUAŢII DIFERENŢIALE Scădem din linia a treia, linia a doua şi adunăm a doua coloană la a treia: 2 r 5 r r 2 r = 2 r 5 r 3 r 2 + r = (3 r)(2 + r)2 =. Obţinem soluţiile r = 2, r 2 = 2 şi r 3 = 3. Soluţia corespunzătoare valorii proprii duble se caută sub forma: α + α 2 t X = β + β 2 t e 2t. γ + γ 2 t Obţinem sistemele α 2 α α 2 (A r I) β 2 = şi (A r I) β = β 2 γ 2 γ γ 2 Din primul sistem notând α 2 = C 2 rezultă β 2 = γ 2 = C 2, iar din cel de-al doilea prin notarea lui α = C obţinem β = C C 2 şi γ = C. Soluţia corespunzătoare valorii proprii r 3 se se caută sub forma α X = β e 3t. γ Rezultă α = şi β = γ. Notăm cu C 3 valoarea comună a lui β şi γ. Soluţia sistemului este x y = C e 2t + C 2 e 2t t + + C 3 e 3t. z Metoda III [ x Dacă x() = x, y() = y şi z() = z, notând X = y diferenţiale X = A X este X = e At X = P e Jt P X. Folosind calculele de la metoda II de rezolvare avem 2 ( 2) n n( 2) n J = 2 şi J n = ( 2) n. 3 3 n Utilizând formula nz n n= = ze z, obţinem n! t n e Jt n= n! ( 2)n nt n n= n! ( 2)n = t n n= n! ( 2)n Notând P X = [ C ] C 2 C 3 obţinem e 2t te 2t X = e 2t e 3t C C 2 C 3 n= = z ] t n n! 3n soluţia sistemului de ecuaţii e 2t te 2t = e 2t. e 3t C e 2t + C 2 te 2t C e 2t C 2 e 2t C 2 te 2t + C 3 e 3t C e 2t C 2 te 2t + C 3 e 3t.

9 5.2. SISTEME LINIARE CU COEFICIENŢI CONSTANŢI 9 Exemplu 5.. Să se rezolve sistemul de ecuaţii liniare x = x + y y = 4x 2y + z z = 4x + y 2z. Scriem sistemul sub formă matricială: X = A X, unde A = Determinăm valorile proprii ale matricei, rezolvând ecuaţia r = 4 2 r 4 2 r = r r 4 2 r = ( + r) 4 3 r r r. Obţinem ecuaţia (r + )(r 2 + 2r + ) =, cu rădăcinile r = r 2 = r 3 =. Căutăm soluţia sub forma α + α 2 t + α 3 t 2 X = β + β 2 t + β 3 t 2 e t. γ + γ 2 t + γ 3 t 2 Rezultă β 3 = 2α 3 şi γ = 2α 3. Notăm α 3 = C 3. De asemenea rezultă β 2 = 2α 2 +2C 3 şi γ 2 = 2α 2 2C 3. Vom nota α 2 = C 2. Mai rezultă β = 2α + C 2 şi γ = 2α C 2 + 2C 3. Cu notaţia α = C obţinem soluţia sub forma x y = C e t 2 + C 2 e t t C 3 e t t t 2 +. z Exemplu 5.2. Să se rezolve sistemul de ecuaţii liniare x = 4x 5y + 7z y = x 4y + 9z z = 4x + 5z. Scriem sistemul sub formă matricială: X = A X, unde A = Determinăm valorile proprii, rezolvând ecuaţia 4 r 5 7 = 4 r r = r 9 + (5 r) 4 r 5 4 r = 4( r) + (5 r)(r ). Obţinem ecuaţia r 3 + 5r 2 7r + 3 =. Folosind schema lui Horner obţinem

10 CURS 5. SISTEME DE ECUAŢII DIFERENŢIALE soluţia r = şi ecuaţia r 2 + 4r 3 =, cu soluţiile r 2 = 2 + 3i şi r 3 = 2 3i. Soluţia corespunzătoare valorii proprii r se se caută sub forma α X = β e t. γ Rezultă β = 2α şi γ = α. Notăm cu C valoarea lui α. Soluţia corespunzătoare rădăcinilor complexe o căutăm sub forma α 2 X = β 2 e 2t cos 3t + β 3 e 2t sin 3t. γ 2 γ 3 Notând γ 2 = 4C 2 şi γ 3 = 4C 3 rezultă α 2 = 3C 2 3C 3, α 3 = 3C 2 + 3C 3 şi β 2 = 5C 2 3C 3, β 3 = 3C 2 + 5C 3. Soluţia este x y = C e t 2 +C 2 e 2t cos 3t 5 + e 3t sin 3t 3 +C 3 e 2t cos 3t 3 + e 3t sin 3t 5. z Sisteme simetrice Definiţie 5.3. Un sistem simetric este un sistem scris sub forma dx f (x,..., x n+ ) = dx 2 f 2 (x,..., x n+ ) = = dx n+ f n+ (x,..., x n+ ). Pentru rezolvarea sistemului se caută integrale prime. Definiţie 5.4. Se numeşte integrală primă o funcţie F neconstantă ce ia valori constante pe orice soluţie a sistemului, adică α 3 F (x,..., x n+ ) = C. Pentru a rezolva sistemul simetric este nevoie de determinarea a n integrale prime independente, adică F,... F n cu proprietatea că există n variabile (de exemplu x,..., x n ) astfel încât determinantul F F D(F,..., F n ) D(x,..., x n ) = x... x n F 2 F x... 2 x n F n F x... n să nu se anuleze. Teoretic aceasta înseamnă că din integralele prime respective se pot exprima variabilele x,..., x n în funcţie de x n+. Pentru a determina integrale prime folosim următoarele metode:. dacă două rapoarte depind doar de două necunoscute (eventual după simplificări) ele reprezintă o ecuaţie de ordinul întâi care se rezolvă; x n

11 5.3. SISTEME SIMETRICE 2. dacă dintr-o integrală primă se poate exprima o necunoscută în funcţie de celelalte, se ajunge uneori la cazul anterior; 3. se fac combinaţii integrabile de forma dx f = = dx n+ f n+ = g dx + + g n+ dx n+ g f + + g n+ f n+ cu proprietatea că g f + + g n+ f n+ = şi g dx + + g n+ dx n+ = dω. Va rezulta că dω = adică ω(x,..., x n+ ) = C şi astfel am obţinut o integrală primă. Exemplu 5.5. Să se rezolve sistemul dx z 2 y = dy 2 z = dz y. Ultimile două rapoarte ne arată că y dy = z dz. Integrând se obţine y 2 /2 = z 2 /2 + C. După o redenumire a constantei obţinem y 2 + z 2 = C. Aceasta este prima integrală primă. Amplificând cu z al doilea raport şi cu y al treilea raport şi adunându-le se obţine dx z dy + y dz =. z 2 y2 z 2 y 2 După simplificarea numitorului avem dx = z dy + y dz = d(z y), de unde x = zy + C 2. Am găsit şi cea de-a doua integrală primă: x yz = C 2. Exemplu 5.6. Să se integreze sistemul simetric dx y + z = dy x + z = dz x + y. Adunând toate trei rapoartele şi scăzând din primul raport celelalte rapoarte rezultă: dx y + z = dy x + z = dz x + y = dx + dy + dz 2(x + y + z) = dx dy y x dx dz = z x. Ultimile două rapoarte prin integrare ne dau x y = C (x z), iar din penultimile deducem d(x + y + z) (x + y + z) = 2d(x y) x y ln(x+y+z) = 2 ln(x y)+ln C 2 x+y+z = C 2 (x y) 2. Exemplu 5.7. Să se rezolve următorul sistem normal aducându-l sub forma simetrică { y = y(y + z) Forma simetrică a sistemului este dy y(y + z) = Din primele două rapoarte avem dy y y = zc. Înlocuind pe y obţinem dz z(y + z) = z = z(y + z). = dz z. dz z(y + z) = dx. Prin integrare ln y = ln z + ln C, adică dz z 2 (C + ) = dx. Integrând, avem z(c +) = x C 2. Rezultă a doua integrală primă x + y + z = C 2.

12 2 CURS 5. SISTEME DE ECUAŢII DIFERENŢIALE 5.4 Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul întâi Notaţie 5.8. Vom folosi notaţia z x pentru derivata parţială a funcţiei z în raport cu z x. În unele cursuri se foloseşte notaţia sau z x x în loc de z x Ecuaţii liniare şi omogene Definiţie 5.9. Se numeşte ecuaţie cu derivate parţiale de ordinul întâi liniară şi omogenă o ecuaţie de forma X (x,..., x n ) z x + X 2 (x,..., x n ) z x X n (x,..., x n ) z x n = unde X i : D R sunt funcţii continue pe un domeniu D R n şi există i {,..., n } astfel încât X i să nu se anuleze pe D. Pentru a rezolva această ecuaţie ataşăm sistemul simetric dx X = dx 2 X 2 = = dx n X n. Putem presupune în continuare că X nu se anulează. Teoremă 5.2. Fie G : D R o integrală primă a sistemului simetric ataşat. Atunci z = G(x,..., x n ) este o soluţie a ecuaţiei cu derivate parţiale. Demonstraţie. Deoarece X, putem considera în sistemul simetric pe x ca variabilă independentă. Avem dx 2 = X 2 dx n,..., = X n. dx X dx X Pentru că G este o integrală primă a sistemului simetric ataşat atunci este verificată relaţia G(x,..., x n ) = C, unde C este o constantă. Derivând în raport cu x rezultă De aici, obţinem G x + G x 2 dx 2 dx + + G x n dx n dx =. G x + G x 2 X2 X + + G x n Xn X =, ceea ce, după o înmulţire cu X, ne arată că G este soluţie a ecuaţiei cu derivate parţiale X z x + X 2 z x X n z x n =. Teoremă 5.2. Fie F : D R o funcţie care are derivate parţiale de ordinul întâi pe D R n şi fie G,..., G n : D R n integrale prime ale sistemului simetric ataşat. Atunci este soluţie a ecuaţiei cu derivate parţiale. z = F (G (x,..., x n ),..., G n (x,..., x n ))

13 5.4. ECUAŢII CU DERIVATE PARŢIALE DE ORDINUL ÎNTÂI 3 Demonstraţie. Avem z x k = F G (G ) x k + + F G n (G n ) x k pentru orice k de la la n şi ( n n ) X k F G i (G i ) x k = k= X k z x k = k= i= n i= F G i ( n k= X k (G i ) x k ) = pentru că G i sunt integrale prime şi conform teoremei anterioare sunt şi soluţii ale ecuaţiei, adică n k= X k (G i ) x k =. Teoremă Fie G,..., G n : D R n integrale prime independente ale sistemului simetric ataşat ecuaţiei cu derivate parţiale. Atunci orice soluţie a ecuaţiei este de forma z = F (G (x,..., x n ),..., G n (x,..., x n )). Demonstraţie. Fie z o soluţie a ecuaţiei cu derivate parţiale. Fiindcă şi G,..., G n sunt soluţii ale ecuaţiei, se obţine sistemul X z x + X 2 z x X n z x n = X (G ) x + X 2 (G ) x X n (G ) x n = X (G n ) x + X 2 (G n ) x X n (G n ) x n =. Fiindcă există cel puţin o funcţie X i care nu se anulează, sistemul are soluţie nebanală. Aceasta înseamnă că determinantul său este identic nul, adică D(z, G,..., G n ) D(x, x 2,..., x n ) Aceasta înseamnă că funcţiile z, G,..., G n sunt funcţional dependente. Fiindcă integralele prime G,..., G n sunt independente, relaţia de dependenţă se poate scrie =. z = F (G, G 2,..., G n ). Exemplu Să se determine soluţia generală a ecuaţiei Avem Rezolvăm sistemul simetric (x z) u x + (y z) u y + 2z u z =. dz 2z dx x z = = dx dy x y dy y z = dz 2z. = dx + dy + 2 dz, x + y + 2z de unde 2 ln(x y) = ln z + ln C, ceea ce ne arată că (x y) 2 = zc. Prima integrală primă este (x y)2 = C z. Pe de altă parte, avem 2 ln(x + y + 2z) = ln z + ln C 2, adică (x + y + 2z) 2 = zc 2, ceea ce ne dă a doua integrală primă a sistemului: (x+y+2z)2 = C z 2. Soluţia ecuaţiei cu derivate parţiale este ( (x y) 2 u = F, z ) (x + y + 2z)2, z unde F este o funcţie oarecare ce admite derivate parţiale de ordinul întâi.

14 4 CURS 5. SISTEME DE ECUAŢII DIFERENŢIALE Definiţie Problema Cauchy pentru ecuaţia n X i (x,..., x n ) z x i = i= este problema determinării acelei soluţii a ecuaţiei care pentru o valoare fixată a uneia dintre variabile să spunem x i = a R se reduce la o funcţie dată z(x,..., x i, a, x i+,..., x n ) = g(x,..., x i, x x+,..., x n ). Se mai spune că se caută suprafaţa integrală z = F (x,..., x n ) care conţine curba { z = g(x,..., x i, x i+,..., x n ) x i = a. Exemplu Să se găsească soluţia ecuaţiei x u x + y u y + xy u z = ce corespunde condiţiei u(x, y, ) = x 2 + y 2. Sistemul simetric ataşat este dx = dy = dz. Din primele două rapoarte rezultă x y xy x = yc. Ţinând cont de prima integrală primă, din ultimile două rapoarte rezultă yc dy = dz. De aici C y 2 = z + C 2 2, adică xy 2z = C 2. Pentru a afla soluţia ce corespunde condiţiei iniţiale rezolvăm sistemul x = yc xy 2z = C 2 z = u = x 2 + y 2. Avem xy = C 2 şi x = yc de unde x 2 = C C 2 şi C 2 = y 2 C. Obţinem u = C C 2 + C 2 C. Rezultă soluţia u = x y (xy 2z) + y x (xy 2z) = x2 + y 2 2z x2 + y 2. xy Ecuaţii cvasiliniare Definiţie Se numeşte ecuaţie cu derivate parţiale de ordinul întâi cvasiliniară o ecuaţie de forma X (x,..., x n, z) z x + + X n (x,..., x n, z) z x n = X n+ (x,..., x n, z). unde X i : D R sunt funcţii continue pe un domeniu D R n+ şi există i {,..., n } astfel încât X i să nu se anuleze pe D. Teoremă Soluţia generală a ecuaţiei cu derivate parţiale de ordinul întâi cvasiliniară este dată implicit de ecuaţia F (G (x,..., x n, z),..., G n (x,..., x n, z)) =, unde G,..., G n sunt integrale prime ale sistemului dx X = dx 2 X 2 = = dx n X n = dz X n+.

15 5.4. ECUAŢII CU DERIVATE PARŢIALE DE ORDINUL ÎNTÂI 5 Proof. Căutăm soluţia în forma implicită V (x, x 2,..., x n, z) =, unde V este o funcţie ce urmează a fi determinată şi care are derivate parţiale de ordinul întâi astfel încât V z nu se anulează. Avem V x i + V z z x i =, pentru orice i de la la n. De aici x i V z z x i = V Înlocuind aceste relaţii în ecuaţia cu derivate parţiale ce trebuie rezolvată rezultă Această ecuaţie omogenă are soluţia X V x + + X n V x n + X n+ V z =. V = F (G (x,..., x n, z),..., G n (x,..., x n, z)) unde G,..., G n sunt integrale prime ale sistemului simetric ataşat dx X = dx 2 X 2. = = dx n X n = dz X n+. Aşadar soluţia ecuaţiei cu derivate parţiale cvasiliniară este dată în formă implicită de F (G (x,..., x n, z),..., G n (x,..., x n, z)) =. Exemplu Să se integreze x z x + (xz + y) z y = z. Să se scrie soluţia generală a ecuaţiei şi apoi suprafaţa integrală ce se sprijină pe curba x + y = 2z, xz =. Ataşăm sistemul simetric dx x = dy xz + y = dz z. Din primul şi ultimul raport deducem că ln x = ln z +ln C, adică x = C z. Din egalitatea dz z dx dy+x dz = rezultă ln z = ln(xz y) C z xz y 2. A doua integrală primă este xz y = C z 2. Soluţia generală a ecuaţiei este dată în forma implicită de ecuaţia suprafeţei ( x F z, xz y ) =. z Pentru a determina suprafaţa ce se sprijină pe curba x + y = 2z, xz = rezolvăm sistemul x = zc xz y = zc 2 x + y = 2z xz =. Din a doua şi a treia relaţie xz+x = zc 2 +2z şi înlocuind şi prima egalitate şi simplificând cu z rezultă x = C 2 C + 2. Din prima şi ultima relaţie obţinem x 2 = C. Va rezulta că (C 2 C + 2) 2 = C. Ecuaţia suprafeţei căutate este ( xz y x ) 2 z z + 2 = x z (xz x y + 2z)2 = xz.

16 6 CURS 5. SISTEME DE ECUAŢII DIFERENŢIALE 5.5 Bibliografie. I. Crivei, Matematici speciale, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, S. Toader, G. Toader, Matematici speciale, vol, U. T. Press, Cluj-Napoca, C. H. Edwards, D. E. Penney, Elementary differential equations, Pearson, 6 edition, 27.

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

1Ecuaţii diferenţiale

1Ecuaţii diferenţiale 1Ecuaţii diferenţiale 1.1 Introducere Definitia 1.1 Se numeşte ecuaţie diferenţială ordinarădeordin1: y 0 (x) =f (x, y (x)) (EDO) unde y este funcţia necunoscută, iar f este o funcţie de două variabile

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

Fie I R un interval deschis, G R n, n 1, un domeniu şi f : I G R n. Forma generala a unei ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi este: = f(x, y).

Fie I R un interval deschis, G R n, n 1, un domeniu şi f : I G R n. Forma generala a unei ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi este: = f(x, y). Ecuaţii diferenţiale Ecuaţii diferenţiale ordinare Ecuaţii cu derivate parţiale Ordinul unei ecuaţii Soluţia unei ecuaţii diferenţiale ordinare Fie I R un interval deschis, G R n, n 1, un domeniu şi f

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale Transformări 1 Noţiunea de transformare liniară Proprietăţi. Operaţii Nucleul şi imagine Rangul şi defectul unei transformări 2 Matricea unei transformări Relaţia dintre rang şi defect Schimbarea matricei

Διαβάστε περισσότερα

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0 Rezolvari ale unor probleme propuse "Matematica const în a dovedi ceea ce este evident în cel mai puµin evident mod." George Polya P/Seminar Valori si vectori proprii : Solutie: ( ) a) A = Valorile proprii:

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

Ion CRĂCIUN CAPITOLE DE MATEMATICI SPECIALE EDITURA PIM

Ion CRĂCIUN CAPITOLE DE MATEMATICI SPECIALE EDITURA PIM Ion CRĂCIUN CAPITOLE DE MATEMATICI SPECIALE EDITURA PIM IAŞI 2007 2 Cuprins 1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior 7 1.1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n cu coeficienţi variabili 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

Activitatea A5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale

Activitatea A5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară nr. 1 Educaţiaşiformareaprofesionalăînsprijinulcreşteriieconomiceşidezvoltăriisocietăţiibazatepecunoaştere

Διαβάστε περισσότερα

Ecuatii trigonometrice

Ecuatii trigonometrice Ecuatii trigonometrice Ecuatiile ce contin necunoscute sub semnul functiilor trigonometrice se numesc ecuatii trigonometrice. Cele mai simple ecuatii trigonometrice sunt ecuatiile de tipul sin x = a, cos

Διαβάστε περισσότερα

1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,...

1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,... 1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,..., X n şi coeficienţi în K se înţelege un ansamblu de egalităţi formale

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite Capitolul 4 Integrale improprii 7-8 În cadrul studiului integrabilităţii iemann a unei funcţii s-au evidenţiat douăcondiţii esenţiale:. funcţia :[ ] este definită peintervalînchis şi mărginit (interval

Διαβάστε περισσότερα

Lucian Maticiuc CURS I II. 1 Matrice şi determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare. 1.1 Matrice şi determinanţi

Lucian Maticiuc CURS I II. 1 Matrice şi determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare. 1.1 Matrice şi determinanţi Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr Lucian MATICIUC http://mathettituiasiro/maticiuc/ CURS I II Matrice şi determinanţi Sisteme de ecuaţii

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1)

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1) Ecuatii exponentiale Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. Cea mai simpla ecuatie exponentiala este de forma a x = b, () unde a >, a. Afirmatia.

Διαβάστε περισσότερα

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Coordonatori DANA HEUBERGER NICOLAE MUŞUROIA Nicolae Muşuroia Gheorghe Boroica Vasile Pop Dana Heuberger Florin Bojor MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Clasa a

Διαβάστε περισσότερα

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare Matrice 1 Matrice Adunarea matricelor Înmulţirea cu scalar. Produsul 2 Proprietăţi ale determinanţilor Rangul unei matrice 3 neomogene omogene Metoda lui Gauss (Metoda eliminării) Notiunea de matrice Matrice

Διαβάστε περισσότερα

Fişier template preliminar

Fişier template preliminar logo.png Contract POSDRU/86/1.2/S/62485 Fişier template preliminar Universitatea Tehnica din Iaşi (front-hyperlinks-colors * 29 iulie 212) UTC.png UTI.png Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă Noţiunea de spaţiu liniar 1 Noţiunea de spaţiu liniar Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară 2 Mulţime infinită liniar independentă 3 Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. Probleme. Să se precizeze dacă funcţiile de mai jos sunt absolut integrabile pe R şi, în caz afirmativ să se calculeze { transformata Fourier., t a. σ(t), t < ; b. f(t) σ(t)

Διαβάστε περισσότερα

Siruri de numere reale

Siruri de numere reale Siruri de numere reale efinitie. Un sir de elemente dintr-o multime M este o functie x : N M (sau x : N k M unde N k = {k, k +,...}). Un sir x : N M il vom nota cu (x n ) n N sau (x n ) n unde x n = x(n)

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 Şiruri de numere reale

Curs 2 Şiruri de numere reale Curs 2 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Convergenţă şi mărginire Teoremă Orice şir convergent este mărginit. Demonstraţie Fie (x n ) n 0 un

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

, m ecuańii, n necunoscute;

, m ecuańii, n necunoscute; Sisteme liniare NotaŃii: a ij coeficienńi, i necunoscute, b i termeni liberi, i0{1,,..., n}, j0{1,,..., m}; a11 1 + a1 +... + a1 nn = b1 a11 + a +... + an n = b (S), m ecuańii, n necunoscute;... am11 +

Διαβάστε περισσότερα

Laborator 6. Integrarea ecuaţiilor diferenţiale

Laborator 6. Integrarea ecuaţiilor diferenţiale Laborator 6 Integrarea ecuaţiilor diferenţiale Responsabili: 1. Surdu Cristina(anacristinasurdu@gmail.com) 2. Ştirbăţ Bogdan(bogdanstirbat@yahoo.com) Obiective În urma parcurgerii acestui laborator elevul

Διαβάστε περισσότερα

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I. Modelul 4 Se acordă din oficiu puncte.. Fie numărul complex z = i. Calculaţi (z ) 25. 2. Dacă x şi x 2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 9x+8 =, atunci să se calculeze x2 +x2 2 x x 2. 3. Rezolvaţi în mulţimea

Διαβάστε περισσότερα

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15 MĂSURI RELE Cursul 13 15 Măsuri reale Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură completă şi f : R o funcţie -măsurabilă. Cum am văzut în Teorema 11.29, dacă f are integrală pe, atunci funcţia de mulţime ν : R, ν()

Διαβάστε περισσότερα

z a + c 0 + c 1 (z a)

z a + c 0 + c 1 (z a) 1 Serii Laurent (continuare) Teorema 1.1 Fie D C un domeniu, a D şi f : D \ {a} C o funcţie olomorfă. Punctul a este pol multiplu de ordin p al lui f dacă şi numai dacă dezvoltarea în serie Laurent a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

APLICAŢII ALE CALCULULUI DIFERENŢIAL. Material pentru uzul studenţilor de la FACULTATEA DE

APLICAŢII ALE CALCULULUI DIFERENŢIAL. Material pentru uzul studenţilor de la FACULTATEA DE 1 APLICAŢII ALE CALCULULUI DIFERENŢIAL Material pentru uzul studenţilor de la FACULTATEA DE MECANICĂ 2 Contents 1 Aplicaţii ale calculului diferenţial 5 1.1 Extreme ale funcţiilor reale de mai multe variabile

Διαβάστε περισσότερα

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

VII.2. PROBLEME REZOLVATE Teoria Circuitelor Electrice Aplicaţii V PROBEME REOVATE R7 În circuitul din fiura 7R se cunosc: R e t 0 sint [V] C C t 0 sint [A] Se cer: a rezolvarea circuitului cu metoda teoremelor Kirchhoff; rezolvarea

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. Seminarul 1 Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. 1.1 Breviar teoretic 1.1.1 Esalonul Redus pe Linii (ERL) Definitia 1. O matrice A L R mxn este in forma de Esalon Redus pe Linii (ERL), daca indeplineste

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune .3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune Definiţia.3. Se numeşte bază a spaţiului vectorial V o familie de vectori B care îndeplineşte condiţiile de mai jos: a) B este liniar independentă; b) B este

Διαβάστε περισσότερα

J F (ρ, ϕ, θ) = cos ϕ ρ sin ϕ 0. Teoremă (a diferenţiabilităţii compuse) (legea lanţului) Fie F : D deschis

J F (ρ, ϕ, θ) = cos ϕ ρ sin ϕ 0. Teoremă (a diferenţiabilităţii compuse) (legea lanţului) Fie F : D deschis 3) Coordonate sferice Fie funcţia vectorială F : R + [ π, π] [0, π) R 3, F (ρ, ϕ, θ) = (ρ sin ϕ cos θ, ρ sin ϕ sin θ, ρ cos ϕ). Observăm că F exprimă legătura dintre coordonatele carteziene şi coordonatele

Διαβάστε περισσότερα

Puncte de extrem pentru funcţii reale de mai multe variabile reale.

Puncte de extrem pentru funcţii reale de mai multe variabile reale. Puncte de extrem pentru funcţii reale de mai multe variabile reale. Definiţie. Fie f : A R n R. i) Un punct a A se numeşte punct de extrem local pentru f dacă diferenţa f(x) f păstrează semn constant pe

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi rezolvabile prin metode elementare

Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi rezolvabile prin metode elementare Capitolul 1 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi rezolvabile prin metode elementare Definiţia 1.0.1 O ecuaţie diferenţialǎ de ordinul întâi este o relaţie de dependenţǎ funcţionalǎ de forma g(t, x, ẋ)

Διαβάστε περισσότερα

INTERPOLARE. y i L i (x). L(x) = i=0

INTERPOLARE. y i L i (x). L(x) = i=0 INTERPOLARE Se dau punctele P 0, P 1,..., P n in plan sau in spatiu, numite noduri si avand vectorii de pozitie r 0, r 1,..., r n. Problemă. Să se găsească o curbă (dintr-o anumită familie) care să treacă

Διαβάστε περισσότερα

Principiul Inductiei Matematice.

Principiul Inductiei Matematice. Principiul Inductiei Matematice. Principiul inductiei matematice constituie un mijloc important de demonstratie in matematica a propozitiilor (afirmatiilor) ce depind de argument natural. Metoda inductiei

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR Curs 2 OE. CRCUTE R E CUPRN tructură. imbol Relația curent-tensiune Regimuri de funcționare Punct static de funcționare Parametrii diodei Modelul cu cădere de tensiune constantă Analiza circuitelor cu

Διαβάστε περισσότερα

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp apitolul 3 apitolul 3 26. Pentru circuitul de polarizare din fig. 26 se cunosc: = 5, = 5, = 2KΩ, = 5KΩ, iar pentru tranzistor se cunosc următorii parametrii: β = 200, 0 = 0, μa, = 0,6. a) ă se determine

Διαβάστε περισσότερα

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 12 - Scheme de criptare CCA sigure Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Schemă de criptare

Διαβάστε περισσότερα

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică.

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică. Lect dr Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr Lucian MATICIUC CURS VII-IX Capitolul IV: Funcţii derivabile Derivate şi diferenţiale 1

Διαβάστε περισσότερα

8 Intervale de încredere

8 Intervale de încredere 8 Intervale de încredere În cursul anterior am determinat diverse estimări ˆ ale parametrului necunoscut al densităţii unei populaţii, folosind o selecţie 1 a acestei populaţii. În practică, valoarea calculată

Διαβάστε περισσότερα

METODE NUMERICE: Laborator #5 Metode iterative pentru rezolvarea sistemelor: Jacobi, Gauss-Siedel, Suprarelaxare

METODE NUMERICE: Laborator #5 Metode iterative pentru rezolvarea sistemelor: Jacobi, Gauss-Siedel, Suprarelaxare METODE NUMERICE: Laborator #5 Metode iterative pentru rezolvarea sistemelor: Jacobi, Gauss-Siedel, Suprarelaxare Titulari curs: Florin Pop, George-Pantelimon Popescu Responsabil Laborator: Mădălina-Andreea

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Ecuaţii liniare cu derivate parţiale de ordinul întâi... 25

2.1 Ecuaţii liniare cu derivate parţiale de ordinul întâi... 25 Cuprins 0.1 Prefaţă.................................................. vi 1 Sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare de ordinul întâi 1 1.1 Sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare de ordinul întâi neliniare

Διαβάστε περισσότερα

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b.

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b. Lucrare Soluţii 28 aprilie 2015 Varianta 1 I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2 Definiţie. Numărul întreg p se numeşte număr prim dacă p 0,

Διαβάστε περισσότερα

CURS METODA OPERAŢIONALĂ DE INTEGRARE A ECUAŢIILOR CU DERIVATE PARŢIALE DE ORDIN II

CURS METODA OPERAŢIONALĂ DE INTEGRARE A ECUAŢIILOR CU DERIVATE PARŢIALE DE ORDIN II CURS METODA OPERAŢIONALĂ DE INTEGRARE A ECUAŢIILOR CU DERIVATE PARŢIALE DE ORDIN II. Utiizarea transformării Lapace Să considerăm probema hiperboică de forma a x + b x + c + d = f(t, x), (t, x) [, + )

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Metode Runge-Kutta. 18 ianuarie Probleme scalare, pas constant. Dorim să aproximăm soluţia problemei Cauchy

Metode Runge-Kutta. 18 ianuarie Probleme scalare, pas constant. Dorim să aproximăm soluţia problemei Cauchy Metode Runge-Kutta Radu T. Trîmbiţaş 8 ianuarie 7 Probleme scalare, pas constant Dorim să aproximăm soluţia problemei Cauchy y (t) = f(t, y), a t b, y(a) = α. pe o grilă uniformă de (N + )-puncte din [a,

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR TRANSFORMAREA LAPLACE. 1. Probleme. ω2 s s 2, Re s > 0; (4) sin ωt σ(t) ω. (s λ) 2, Re s > Re λ. (6)

SEMINAR TRANSFORMAREA LAPLACE. 1. Probleme. ω2 s s 2, Re s > 0; (4) sin ωt σ(t) ω. (s λ) 2, Re s > Re λ. (6) SEMINAR TRANSFORMAREA LAPLACE. Probleme. Foloind proprieaea de liniariae, ă e demonreze urmăoarele: in σ(, Re > ; ( + penru orice C. co σ( h σ( ch σ(, Re > ; ( +, Re > ; (3, Re > ; (4. Să e arae că penru

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul IX. Integrale curbilinii

Seminariile Capitolul IX. Integrale curbilinii Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 7 8 Capitolul IX. Integrale curbilinii. Să se calculee Im ) d, unde este segmentul

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, 5 martie 18 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1 Problemele tip grilă (Partea A pot avea unul

Διαβάστε περισσότερα

Dreapta in plan. = y y 0

Dreapta in plan. = y y 0 Dreapta in plan 1 Dreapta in plan i) Presupunem ca planul este inzestrat cu un reper ortonormat de dreapta (O, i, j). Fiecarui punct M al planului ii corespunde vectorul OM numit vector de pozitie al punctului

Διαβάστε περισσότερα

FENOMENE TRANZITORII Circuite RC şi RLC în regim nestaţionar

FENOMENE TRANZITORII Circuite RC şi RLC în regim nestaţionar Pagina 1 FNOMN TANZITOII ircuite şi L în regim nestaţionar 1. Baze teoretice A) ircuit : Descărcarea condensatorului ând comutatorul este pe poziţia 1 (FIG. 1b), energia potenţială a câmpului electric

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 7: INTEGRALE NEDEFINITE. Obiective:

TEMA 7: INTEGRALE NEDEFINITE. Obiective: TEMA 7: INTEGRALE NEDEFINITE 61 TEMA 7: INTEGRALE NEDEFINITE Obiective: Definirea principalelor proprietăţi matematice ale integralelor nedefinite Analiza principalelor proprietăţi matematice ale ecuaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3)

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3) BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 8 mi 0 (brjul ) Problem Arătţi că dcă, b, c sunt numere rele cre verifică + b + c =, tunci re loc ineglitte xy + yz + zx Problem Fie şi b numere nturle nenule Dcă numărul

Διαβάστε περισσότερα

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie)

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie) Caracteristica mecanică defineşte dependenţa n=f(m) în condiţiile I e =ct., U=ct. Pentru determinarea ei vom defini, mai întâi caracteristicile: 1. de sarcină, numită şi caracteristica externă a motorului

Διαβάστε περισσότερα

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE 5.5. A CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE PROBLEMA 1. În circuitul din figura 5.54 se cunosc valorile: μa a. Valoarea intensității curentului de colector I C. b. Valoarea tensiunii bază-emitor U BE.

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE. Obiective:

TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE. Obiective: TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE 77 TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE Obiective: Deiirea pricipalelor proprietăţi matematice ale ucţiilor de mai multe variabile Aalia ucţiilor de utilitate şi

Διαβάστε περισσότερα

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită.

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită. Trignmetrie Funcţia sinus sin : [, ] este peridică (periada principală T * = ), impară, mărginită. Funcţia arcsinus arcsin : [, ], este impară, mărginită, bijectivă. Funcţia csinus cs : [, ] este peridică

Διαβάστε περισσότερα

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 Marius Tărnăuceanu 1 Aprilie 2013 Abstract În această lucrare vom prezenta un rezultat ce extinde Problema

Διαβάστε περισσότερα

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial

1.4 Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială. Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial După cum s-a văzut deja, într-un spaţiu vectorial V avem mai multe baze, iar un vector x V va avea câte un sistem

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţii şi sisteme diferenţiale. Teodor Stihi

Ecuaţii şi sisteme diferenţiale. Teodor Stihi Ecuaţii şi sisteme diferenţiale Teodor Stihi December 6, 204 2 Cuprins Noţiuni introductive 5 2 Ecuaţii diferenţiale liniare (EDL) 7 2. EDL cu coeficienţi constanţi................... 7 2.. Cazul omogen.......................

Διαβάστε περισσότερα

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica.

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica. Progresii aritmetice si geometrice Progresia aritmetica. Definitia 1. Sirul numeric (a n ) n N se numeste progresie aritmetica, daca exista un numar real d, numit ratia progresia, astfel incat a n+1 a

Διαβάστε περισσότερα

Criptosisteme cu cheie publică III

Criptosisteme cu cheie publică III Criptosisteme cu cheie publică III Anul II Aprilie 2017 Problema rucsacului ( knapsack problem ) Considerăm un număr natural V > 0 şi o mulţime finită de numere naturale pozitive {v 0, v 1,..., v k 1 }.

Διαβάστε περισσότερα

Sala: Octombrie 2014 SEMINAR 1: ALGEBRĂ. este un Q-spaţiu vectorial, faţă de operaţiile uzuale de adunare şi înmulţire cu un număr raţional.

Sala: Octombrie 2014 SEMINAR 1: ALGEBRĂ. este un Q-spaţiu vectorial, faţă de operaţiile uzuale de adunare şi înmulţire cu un număr raţional. Sala: Octombrie 24 SEMINAR : ALGEBRĂ Conf univ dr: Dragoş-Pătru Covei Programul de studii: CE, IE, SPE Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat distribuit

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l +

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l + Semnul local al unei funcţii care are limită. Propoziţie. Fie f : D (, d) R, x 0 D. Presupunem că lim x x 0 f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl,

Διαβάστε περισσότερα

MARCAREA REZISTOARELOR

MARCAREA REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR 1.2.1 MARCARE DIRECTĂ PRIN COD ALFANUMERIC. Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi o literă. Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care valoarea

Διαβάστε περισσότερα

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a Capitolul II: Serii de umere reale. Lect. dr. Lucia Maticiuc Facultatea de Hidrotehică, Geodezie şi Igieria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucia MATICIUC SEMINARUL 3. Cap. II Serii

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme liniare - metode directe

Sisteme liniare - metode directe Sisteme liniare - metode directe Radu T. Trîmbiţaş 27 martie 2016 1 Eliminare gaussiană Să considerăm sistemul liniar cu n ecuaţii şi n necunoscute Ax = b, (1) unde A K n n, b K n 1 sunt date, iar x K

Διαβάστε περισσότερα

Nicolae Cotfas ELEMENTE DE EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

Nicolae Cotfas ELEMENTE DE EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI Nicolae Cotfas ELEMENTE DE ALGEBRĂ LINIARĂ EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI Introducere Pe parcursul acestei cărţi ne propunem să prezentăm într-un mod cât mai accesibil noţiuni si rezultate de bază

Διαβάστε περισσότερα