BGN 250P BGN 300P BGN 350P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BGN 250P BGN 300P BGN 350P"

Transcript

1 TR РУС 中 文 Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 EL Οδηγίες χρήσης BGN 250P BGN 300P BGN 350P - İKİ AŞAMALI GAZ BRÜLÖRLERİ - ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 二 段 燃 气 燃 烧 器 ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΔΥΟ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ (IT) 正 版 说 明 书 (IT) ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (IT)

2

3 - Brülörü ilk defa kullanmadan önce lütfen ürünün bütünleşik ve lüzumlu bir parçası olarak brülörle beraber verilen bu kullanma kılavuzu içinde yer alan BRÜLÖRÜN GÜVENLE KULLANILMASI İÇİN KULLANICIYA UYARI NOTLARI bölümünü dikkatle okuyunuz. Brülör ve sistem üzerindeki çalışmalar sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. BALTUR S.p.A. - Brülörü çalıştırmadan veya onarımına başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Via Ferrarese CENTO (Ferrara) ITALIA - Brülör üzerinde onarıma başlamadan önce sistemin Tel elektrik beslemesi Fax /28 kesilmelidir. (International Tel Fax ) - Talimatlara titizlikle uyulmayıp, çalışmalar düzgün yürütülmediği - tehlikeli kazaların - oluşması mümkündür. Uygunluk Beyanı TÜRKÇE Aşağıdaki ürünlerimizin BPM...; BGN ; BT ; BTG ; BTL ; TBML...; Comist ; GI ; GI Mist; Minicomist ; PYR ; RiNOx ; Spark...; Sparkgas...; TBG...;TBL...; TBML...; TS ; IBR...; IB...; (Varyant: LX, düşük NOx emisyonları için) Konut ve sanayi kullanımı için hava üflemeli sıvı, gaz ve karma yakıtlı brülörler aşağıdaki Avrupa Direktiflerinin minimum şartlarını karşılamaktadır: 2009/142/CE...(D.A.G.) 2004/108/CE...(C.E.M.) 2006/95/CE...(D.B.T.) 2006/42/CE...(D.M.) ve aşağıdaki Avrupa Standartlarına uygundur: UNI EN 676:2008 (gaz ve kombinasyonu, gaz tarafı) UNI EN 267:2002 (dizel ve kombinasyonu, dizel tarafı) Bu ürünler bu nedenle aşağıdaki işaretle işaretlenmiştir: /11/2010 Dr. Riccardo Fava Genel Müdür / CEO! UYARI / NOT i BILGILER I TEHLIKE / DIKKAT TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 BRÜLÖRÜN KAZANA UYGULANMASI... 7 BESLEME HATTI... 8 KULLANIMI... 9 YAKMA HAVASINI BRÜLÖRÜN AÇIKLIĞINI AYARLAMA - ATEŞELEME VE REGÜLASYON ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI - BRÜLÖRÜN KULLANIMI İKİ AŞMALI GAZ BRÜLÖRÜ -DOĞRU ÇALIŞMASI İÇİN İPUÇLARI GAZ BRÜLÖRÜNÜN BELİRLENMESİ İÇİN VE İKİ AŞAMALI ELİMİNASYONDA GEREKLİ TALİMATLAR / 22

4 I BRÜLÖRÜN GÜVENLE KULLANILMASI İÇİN KULLANICIYA UYARI NOTLARI TÜRKÇE ÖNSÖZ Bu uyarı notları sivil kullanım ve sıcak su üretimi için ısıtma sistemleri bileşenlerinin sağlıklı kullanımını sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Bu notlar, yeterli güvenirliliğe sahip donanımların, doğru olmayan ve hatalı kurulumlar veya uygunsuz ve mantıksız kullanımlar sebebi ile zarara yol açmasının önlenmesi amacı ile nasıl hareket edileceğini göstermektedir. İlave olarak bu kılavuzdaki uyarı notları son kullanıcıların anlayabileceği bir dilde teknik olarak hazırlanmış olup, emniyetle ilgili hususlardan kullanıcıların bilgi sahibi olmasını hedefler. Üretici, kurulum veya kullanım sırasında üretici talimatlarına uyma konusundaki aksaklıklardan kaynaklanan hataların sebep olduğu hasarlardan kontratlı olsun veya ekstra kontratlı olsun sorumlu değildir. GENEL UYARI NOTLARI Kullanım kılavuzu ürünün özel ve gereki parçasıdır ve mutlaka kullanıcıya verilmesi gerekmektedir. Emniyetli kullanım, bakım ve kurulumla ilgili önemli bilgiler içerdiğinden kılavuzdaki uyarıları dikkatlice okuyunuz. Kılavuzu ihtiyacınız olduğunda bulabileceğiniz yerde muhafaza ediniz. Malzemeler, geçerli standartlara ve üretici talimatına göre kalifiye teknisyenler tarafından kurulmalıdır. Kalifiye Teknikerler demekle, domestik ısıtma ve sıcak su üretimi sistem parçaları hakkında uzman ve özellikle üretici tarafından yetkilendirilmiş kişiler kastedismektedir. Hatalı kurulum insanlara, hayvanlara ve eşyalara zarar verebilir. Bu tür zararlardan üretici sorumlu değildir. Ambalaj açıldığında bütün parçaların mevcut olduğunu ve hasarsız olduğunu kontrol ediniz. Şüphede iseniz, malzemeler kullanmayın ve satıcınıza geri gönderiniz. Ambalajlama malzemelerini ( tahta kafesli sandık, plastik poşetler, köpükler, vb... ) çocukların ulaşabilecekleri yerden uzak tutunuz. Bu malzemeler toplanarak, çevre kirliliği oluşturmamaları için uygun bir yere atılmaları gerekir. Her hangi bir bakım veya temizleme işleminden önce ana elektrik beslemesindeki sistem şalterini kullanarak cihazınızın elektriğini kesin veya ilgili bütün cihazların elektriğini keserek kapatın. Eğer sistemde hata varsa veya cihazınız düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı kapatın, tamir etmeye çalışmayın veya malzemeye müdahale etmeyin. Böyle durumlarda sadece yetkili servis ile irtibata geçiniz. Her hangi bir malzeme tamiri orijinal yedek malzemeler kullanılarak Baltur yetkili servisleri tarafından yapılmalıdır. Yukarıdaki durumlardaki hatalı eylemler malzemenin güvenirliliğini tehlikeye atacaktır. Donanımın doğru ve verimli çalışmasını sağlamak için yetkili servisler tarafından kullanma talimatlarına uygun şekilde periyodik bakımlarının yapılması gerekmektedir. Donanımlar başka bir kullanıcıya satılır veya gönderilirse veya sahibi cihazı bırakır veya taşır ise; kullanma kılavuzlarının da daima cihazın yanında olmasını sağlayınız. Böylece yeni sahibi ve/veya monte eden kişi kılavuzdan yararlanabilir. Opsiyonel malzemeler veya (elektrik malzemesi dahil) kitler de dahil olmak üzere cihazın bütün donanımı için sadece orijinal malzemeler kullanılmalıdır. BRÜLÖRLER Bu cihaz, sadece kazanlarda, sıcak su kazanları, fırınlar veya diğer benzeri donanımlara bağlanarak ve atmosferik ajanlara (yağmur, toz gibi) maruz kalmayan uygulamalar için kullanılmalıdır.başka diğer kullanım şekilleri uygun olmayan kullanımdır ve dolayısıyla tehlikelidir. Brülör, yürürlülükteki düzenlemelere göre ve her durumda düzgün yanmanın sağlanabileceği yeterlilikte havalandırmanın olduğu uygun mahallere kurulmalıdır. Tehlikeli toksit karışımlar ve patlayıcı gaz formları oluşabileceğinden, brülörün veya kazanın kurulduğu kazan dairesinin havalandırma açıklığının ve brülör hava emiş ızgarası açıklığının ebadını azaltmayın ve kapatmayın. Brülörü bağlamadan önce, sistem beslemesi (elektrik, gaz, motorin, veya başka yakıt) ile alakalı bilgileri üzerindeki etiketinden kontrol ediniz. Brülörün sıcak parçalarına dokunmayınız. Genelde aleve yakın alanlardaki ve yakıt ön ısıtma sistemindeki bu parçalar, cihazın çalışması esnasında ısınırlar ve brülör durduğunda da bir süre sıcak kalırlar. Brülör artık kullanılmayacak ise yetkili teknikerler tarafından aşağıdaki işlemler kesinlikle yapılmalıdır; a) Ana şalterden elektrik besleme kablosu sökülerek, elektrik beslemesinin kesilmesi, b) Yakıt beslemesini, kapama valfını kullanarak kapatılması ve valfın açma kolunun sökülmesi, c) Potansiyel tehlike oluşturabilecek parçaların emniyete alınması, Özel uyarı notları Alev yanma odasında oluşacak şekilde brülörün ısı üretecine bağlantısının emniyetle yapıldığını kontrol edin. Brülörü devreye almadan önce ve en az yılda bir yetkili teknikerler tarafından test edilmesi gereken işlemler aşağıda bildirilmiştir; a) Brülörün yakıt debisi ayarını, ısı jeneratörünün kapasitesine göre ayarlanması. b) En azından yürürlükteki düzenlemeler ile bildirilen minimum hava ayarı değerinde brülörün yanma verimliliğini sağlamak amacıyla yanma havası debisinin ayarlanması. c) Hava kirliliğine yol açan NOx ve yanmamış gazların yürürlükteki mevzuata göre müsaade edilen sınır değerlerini aşmadığının kontrolunun yapılması. d) Emniyet cihazlarının ve ayar cihazlarının düzgün çalıştığının kontrolünün yapılması. e) Yanma ürünleri tahliye edildiği kanalın durumunun kontrol edilmesi. f) Ayar işlemleri yapıldıktan sonra ayar cihazlarının mekanik emniyet kilitlemelerinin yapılması, g) Brülör kullanma ve bakım kılavuzunun kazan dairesinde olduğunun kontrolünün yapılması. Eğer brülör devamlı olarak arızaya geçip duruyorsa, her defasında resetleme yapmayı denemeyiniz.en yakın yetkili servisi problemi çözmesiiçin çağırınız. Yürürlükteki düzenlemelere göre ekipmanların çalıştırılması ve bakımının sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. 2 / 22

5 I BRÜLÖRÜN GÜVENLE KULLANILMASI İÇİN KULLANICIYA UYARI NOTLARI ELEKTRİK BAĞLANTISI Ekipmanlar sadece yürürlükteki elektrik emniyet mevzuatına göre uygun topraklama hattına düzgün olarak bağlandığı takdirde elektriksel olarak güvenlidir. Bu lüzumlu emniyet gereklerinin yerine getirildiğinin kontrol edilmesi gereklidir. Yapıldığından şüphede iseniz, kalifiye bir elektrik teknisyenini arayarak sistemin denetimini yaptırın. Çünkü, zayıf topraklama bağlantısından kaynaklanacak hasarlardan üretici sorumlu değildir. Elektrik devrelerinin ekipmanların maksimum yüklenmelerine göre uygunluğu yetkili servisler tarafından kontrol edilmelidir. Teknik etiketlerinde de gösterildiği şekilde brülörün elektriksel olarak maksimum çektiği gücüne göre uygun kablolamanın yapıldığının, özellikle kablo çaplarının çekilen güç için yeterli olduğunun kontrolunu kalifiye elektrik teknisyenine yaptırtın. Brülörün güç kaynağı üzerinde adaptör, çoklu soket ve uzatma kablosu kullanmayın. Yürürlükteki emniyet mevzuatına göre ana güç kaynağının bağlantısında kutuplu şalter kullanılması gerekmektedir. Brülör elektrik beslemesinin nötr topraklaması olmalıdır. Eğer iyonizasyon akımı topraklanmamış nötrden kontrol ediliyorsa, terminal 2(nötr) ve topraklama arasına RC devresi için bir bağlantı yapılması gereklidir. Elektrikli herhangi bir parçanın kullanımı; aşağıda temel esasları bildirilen elektrik emniyet kurallarına uyulması ile söz konusudur; - Vücudunuzun bir kısmı ıslak veya nemli olarak ekipmanlara dokunmayınız. - Elektrik kablolarını çekmeyiniz. - Cihazınızı atmosferik (yağmur, güneş vb.) ortamlarda, bu duruma uygun depolama özelliği belirtilmediği müddetçe bırakmayınız. - Yetkisiz kişiler ve çocukların kullanımına izin vermeyiniz. Ekipman elektrik kabloları kullanıcı tarafından değiştirilemez. Eğer kablolar zarar gördüyse, donanımın elektriğini kesiniz ve kabloların değiştirilmesi için sadece yetkili servisi arayınız. Cihazınızı bir süre için kullanmamaya karar verdiyseniz, elektrikle çalışan tüm donanımların (pompa, brülör vb.) elektrik bağlantısını kesmeniz tavsiye edilir. GAZ, MOTORİN VEYA DİĞER YAKIT KULLANIMINDA Genel uyarı notları Mevcut yasa ve kanunlara uygun olarak ve yetkili teknisyenler tarafından brülörün kurulumu gerçekleştirilmelidir, Yanlış kurulum insana, hayvana ve eşyaya zarar verebilir ki bu aşamada üretici bu zarardan sorumlu değildir. Brülör kurulumundan önce sistemin düzgün çalışmasını aksatacabilecek yakıt besleme hattı borulamasının içerisindeki pisliklerin temizlenmesi tavsiye edilmektedir. Brülörün ilk devreye alınması için yetkili servisler tarafından aşağıdaki kontrolları yaptırın: Brülörün bir süreliğine kullanılmamasına karar verdiyseniz, yakıt hattı üzerindeki valf veya valfları kapatın. Gaz kullanıldığında özel uyarı notları Yetkili teknik servise aşağıdaki kontrolleri yaptırtın: a) besleme hattının ve gaz yollarının yürürlükteki kanunlara ve düzenlemelere uygunluğunun kontrol edilmesi, b) bütün gaz bağlantılarının sızdırmaz olduğunun kontrolu. Gaz borularını elektrikli cihazların topraklaması için kullanmayın. Kullanmadığınızda cihazınızı çalışır durumda bırakmayınız ve daima gaz valfını kapalı tutun. Kullanıcı bir süreliğine uzaklara gittiğinde brülöre gaz getiren ana vanayı kapatın. Eğer gaz kokusu duyarsanız: a) Asla elektrik anahtarı, telefon veya kıvılcım çıkartabilecek başka bir cihaz açmayın veya kapatmayın. b) hemen kapı ve pencereleri açarak odanın havasını temizlemek için hava akımı sağlayın; c) gaz vanalarını kapatın; d) teknik servisten yardım isteyin. Gaz yakıtlı cihazlarının bulunduğu mahallerin havalandırma açıklıklarını kapatmayınız, aksi takdirde zehirli ve patlayıcı karışımın teşekkül etmesi ile tehlikeli durumlar meydana gelebilir. YÜKSEK VERİMLİ KAZANLAR VE BENZERLERİ İÇİN BACALAR Şu vurgulanmalıdır ki, yüksek verimlilikteki kazanlarda veya benzerleri uygulamalarda yanma ürünleri (duman) göreceli olarak düşük sıcaklıkta bacaya tahliye edilir. Bahsedilen durum için, geleneksel bacalarda yanma ürünlerinin kayda değer şekilde soğumasına, (hatta sıcaklığının yoğuşma noktasının altına kadar düşmesine) müsaade ettiğinden bu bacalar (çap ve ısı yalıtımı yönünden) uygun olmayabilir. Yoğuşma yapan bacada; motorin veya fuel oil yakılıyorsa bacanın duman gazının atmosfere atıldığı kısmında kurum oluşur veya gaz (doğal gaz, LPG,...) yakılıyorsa baca boyunca yoğuşma suyu oluşur. Bu nedenle, yukarıda bahsedilenler gibi problemlerle karşılaşılmaması için yüksek verimliliğe sahip kazan ve benzeri sistemlere bağlı bacalar özellikli uygulamasına göre (en kesit ve ısı yalıtımı yönünden) boyutlandırılmalıdır. TÜRKÇE 3 / 22

6 TEKNİK ÖZELLİKLER TÜRKÇE BGN 250P BGN 300P BGN 350P TERMİK KAPASİTE MAKS kw MİN kw FAN MOTORU kw 7,5 7,5 7,5 giri/min ELEKTRİK GÜCÜ TÜKETİMİ kw 8,06 8,06 8,06 ATEŞLEME TRANSFORMATÖRÜ 8 kv - 30 ma BESLEME VOLTAJI 3N ~ 400 V - 50 Hz ALEV GÖSTERGESİ İYONİZASYON SONDASI KULLANILACAK MALZEMELER BRÜLÖR FLANŞI YALITIM CONTASI KELEPÇELER N 4 M 12 N 4 M 20 N 4 M 20 ALTIGEN SOMUN N 4 M 12 N 4 M 20 N 4 M 20 DÜZ RONDELA N 4 Ø 12 N 4 Ø 20 N 4 Ø 20 Fırına sıfır basınç verecek şekilde maksimum akış elde etmek için rampa türüne bağlı olarak minimum basınç. ÇALIŞMA ARALIĞI 20 BGN 250 mbar BGN 300P BGN 350P ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Çalışma aralıkları EN676 standardına uygun test kazanlarında, brülör-kazan bileşimleri için elde edilmiştir. Brülörün doğru çalışması için, yanma bölmesinin ölçüleri yürürlükteki standartlara uygun olmalıdır; aksi durumda üreticiye başvurun. kwx / 22

7 N TÜRKÇE 1) Yanma kafası 2) Conta 3) Brülör bağlantı flanşı 4) Gaz rampası 5) Modülatör kontrolü hava - gaz 6) Hava presostatı 7) Elektrik tablosu 8) Gaz kelebek vanası 9) Menteşe 10) Yanma kafasında hava ayar vidası 11) Fan motoru 12) Minimum gaz basıncı 13) Kontrol valfi basınç sızdırmazlığı 15) 4 uçlu priz 17) 7 uçlu priz 18) Termik röle 19) Sinoptik panel 20) Ateşleme transformatörü 21) Motor kontaktörü Quadro ele.psd / 22

8 GENEL BOYUTLAR TÜRKÇE N MOD. A A1 A2 B1 B5 C D E F I I1 L M N min max Ø Ø min max BGN 250P M BGN 300P M BGN 350P M / 22

9 BRÜLÖRÜN KAZANA UYGULANMASI KAFA GRUBUNUN MONTAJI Yanma kafası brülör grubundan ayrı paketlenmiştir. Brülör ile kazan plakası (A) arasına eklenecek olan flanş insülatörünü yerleştirmek için, yakma kafasının ucunu çıkarın. Kafa grubunu kazan kapağına aşağıdaki şekilde takın: Vidaları (E) gevşeterek kuplaj flanşını (D) ayarlayın, böylece kafa kısmı jeneratör üretici firması tarafından önerilen kadar yanma yerine girer. Yalıtım kablosunu (C) boruya yerleştirin. Kazanın (A) üst kısmını verilen tutturucular, rondelalar ve somunlar (F) ile sabitleyin. Brülörün ucu ile kazan kapağının içindeki yansıtıcı! üzerindeki delik arasındaki boşluğu uygun malzemelerle tamamen kapatın TÜRKÇE Gövdedeki yarım menteşeleri (G) ve kafa yakma fanını yerleştirin, böylece cıvataları (H) kullanarak sabitleyebilirsiniz. Menteşeleri vidaları (M) kullanarak sıkıştırın. Bilyalı mafsalı (I) levyeye (L) somunu (N) kullanarak iliştirin. 7 / 22

10 TÜRKÇE BESLEME HATTI Gaz besleme hattını şeması yandaki şekilde gösterilmektedir. Gaz girişi hattı EN 676 standardına uygundur ve brülörden ayrı gelir. Manüel olarak kapatılabilen bir valf ve şemada belirtilen özelliklere sahip bir titreşim önleme contası takılmalıdır. Gaz rampasında yekpare bir valfa entegre olmayan bir basınç regülatörünün bulunması durumunda, brülörün yakınındaki gaz borularına aksesuar takılırken aşağıdaki önerilere uymanızı öneririz. Ateşlemede büyük basınç düşüşlerinin önüne geçmek için, basınç dengeleyicisi veya redüktörü ile brülör arasında 1,5-2 m'lik bir mesafe olması gerekir. Bu borunun çapının brülör girişi ile aynı veya daha büyük olması gerekir. Basınç regülatörünün daha iyi çalışmasını sağlamak için, basınç regülatörünün yatay boruya ve filtreden sonra monte edilmesi doğru olur. Gaz basıncı regülatörü, brülör tarafından efektif olarak kullanılan maksimum kapasiteye ayarlanmalıdır. Çıkış basıncı, (ayar vidası nerdeyse sonuna kadar sıkılarak elde edilen) mümkün olan en yüksek değerin biraz altına ayarlanmalıdır; ayar vidası gevşetildiğinde, regülatör çıkış basıncı artrar ve gevşeme azalır. BRÜLÖR BESLEME HATININ ESAS ŞEMASI SÜRGÜLÜ KAPAK, FİLTRE, TİTREŞİM ÖNLEYİCİ STABİLİZÖR CONTA, AÇILABİLİR RAKOR MONTAJ ŞEMASI YUKARIDAN BAKINIZ TİTREŞİM CONTASI YAN GÖRÜNÜM KAZAN BAĞLANTI BÖLME BRÜLÖR BÖLME AÇILIŞ YÖNÜ KAPI FİLTRE STABİLİZÖR VEYA AZALTMA N tif GAZ BESLEME DÜZENEĞİ ÜRETİCİ TARAFINDAN TEDARİK EDİLİR MONTAJI YAPAN TARAFINDAN 1) Manüel kesme vanası 2) Titreşim önleme contası 3) Gaz filtresi 4) Minimum basınç gaz presostatı 5) Emniyet vanası 6) Basıncı regülatörü 7) Gaz tutma kontrol düzeneği (nominal termik kapasitesi 1200 kw'ın üzerinde olan brülörler için zorunludur) 8) Yavaş açılır çalışma vanası 9) Gaz/hava regülasyon servomotoru 10) Hava ayar kapağı 11) Hava presostatı 12) Yanma kafası 13) Gaz ayar kelebek vanası 8 / 22

11 KULLANIMI Temin edilen gaz mekanizması ON/OFF anahtarını açacak bir güvenlik vanasından ve yavaş açmaya yönelik tek kademeli ana vanadan oluşmaktadır. Birinci ve ikinci aşamada yakıtın akış hızı elektrikli aktüatörle (9) çalışan profilli gaz kelebeği (11) vasıtasıyla uygulanır. Hava damperinin hareketi (10) kumanda kolları ve rotları sistemi vasıtasıyla aktüatör dönmesiyle gerçekleşir. Hava damperinin konumunu birinci ve ikinci aşamada yakılan enerjiye göre ayarlamak için aşağıdaki bölüme bakınız: ATEŞLEME VE AYARLAMA. Termostat kapalıysa, ana şalteri (1) kapatırken voltaj kumanda cihazına ve brütörü (2) başlatan kumandaya ulaşır. Motor fanının (3), ateşleme odasının boşaltımını yapmak için takılır. Aynı zamanda, ikinci ateşleme için açık konumda bağlantının hareketi vasıtasıyla gaz kelebeği (11) ve hava damperini (10) taşıyan aktüatörün dönüşünü (9) de kontrol edersiniz. Ön havalandırma aşaması hava kapağı ikinci alev konumundayken gerçekleşir. Boşaltımın sonunda, gaz kelebeği ve hava damperi ilk ateşleme konumuna getirilir ve sonra gaz vanasını (5) açtıktan 2 saniye sonra ateşle transformatörünü (4) yerleştirilir. Alev, kumanda düzeneği tarafından transformatörün devreden çıkarılması ile birlikte ateşleme aşamasının ardından yanar ve bu aşamayı tamamlar. Ardından, kelebek vanası ile hava kapağı aynı anda kademeli olarak açılarak ikinci kademe hava akışı kontrol edilir. Ayarlanan ısıya erişildiğinde, kazan termostatı devreye girer ve brülörü durdurur. Hava kapağı, servomotorun dönüşü aracılığıyla kapanma konumuna gider. Kumanda cihazının alevi tespit edememesi durumunda, ana vananın açılmasını takip eden 3 saniye içerisinde aygıt "emniyet kilidini" (7) bırakır. "Acil durum kilitlenme" durumunda valf hemen yeniden kapanır. Cihazı acil durum kilitlenme durumundan çıkarmak için açma düğmesine (8) basın). - güvenlik valfi sürümü AÇIK/KAPALI. 1 Genel açma / kapatma anahtarı 2 Kapalı termostat göstergesi 3 Motor fanı göstergesi 4 Ateşleme transformatörü göstergesi 11 5 Gaz vanaları göstergesi 7 Kilitleme göstergesi 8 Resetleme düğmesi 9 pannellino.psd TÜRKÇE - basınç regülatör valfi ile açılan valf (özel talimatlara bakınız). i İlk başlatma sırasında, temizlik kontrolü basınç valfleri tarafından yapılır. I Brülör ile birlikte verilen belgede HIZLI DONANIM LME 7x... kısmında bulunan donanım çalışması ile ilgili ayrıntılı bilgi için. 10 Acc_reg BGN002.psd Cihaz veya programlayıcı Emniyet süresi Ön temizlik süresi Ön ateşleme Sonateşleme Açılışlar arasındaki süre valf 1. aşama ve valf 2. aşama Kapak açılma süresi Kapak kapanma süresi s s s s s s s LME A , / 22

12 TÜRKÇE ELEKTRİK BAĞLANTILARI Elektrik hattı üç fazlı olmalı ve hatta sigortalı bir anahtar bulunmalıdır. Ayrıca, standartlar uyarınca, brülörün besleme hattında, yerel kazanın dışında kolay ulaşılır bir yerde bir anahtar bulunmalıdır. Elektrik bağlantıları (hat ve termostatlar) yapılırken ilgili elektrik şemasına uyulmalıdır. Kazan ile besleme hattı arasındaki bağlantıyı yapmak için aşağıdaki işlemleri yapın: 1) Şekil 1'de gösterilen 4 vidayı (1) gevşeterek, saydam pencereyi çıkarmadan kapağı sökün. Bu şekilde brülörün elektrik paneline ulaşabilirsiniz. 2) Vidaları (2) gevşetin ve, plakayı (3) kaldırdıktan sonra sıkıştırın, 7-pin ve 4 pini olan iki adet prizi delikten geçirin (bkz. Şekil 2). Anahtarın besleme kablolarını (4) bağlayın, toprak kablosunu (5) sabitleyin ve sıkın. 3) Plakayı şekil 3'deki gibi geri yerleştirin. Eksantriği (6) plaka kablolar üzerinde yeterli baskı yapana kadar çevirin ve plakayı sabitleyen vidaları sıkın. Son olarak 7 ve 4 uçlu fişleri takın.! 7 ve 4 numaralı girişlerin kablo yuvaları sırasıyla Ø 9,5 10 mm ve Ø 8,5 9 mm'lik kablolar içindir, bunun amacı elektrik tablolarıyla ilgili IP 54 (CEI EN 60259) standardının öngördüğü koruma seviyesine uymaktır. 4) Elektrik panosunun kapağını geri takmak için, 4 vidayı (1) doğru bir şekilde kavramasını sağlamak için yaklaşık 5 Nm torkla sıkın. Bu noktada, panel kumandalarına (8) ulaşabilmek için, kolları Şekil 4'deki okların yönünde bastırıp kaydırarak saydam pencereyi (8) kapaktan çıkarın. 5) Saydam pencereyi panoya Şekil 5'de gösterildiği gibi doğru bir şekilde yeniden yerleştirmek için, kancaları yuvalarına (5) takın: posizionare i ganci in corrispondenza delle rispettive sedi (9), far scorrere lo sportellino nella direzione indicata dalla freccia fino ad avvertire un leggero scatto. Bu noktada doğru bir tutma garantilidir. Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4! Brülör kabininin sadece yetkin bir personel tarafından açılmasına izin verilmektedir d Fig. 1 Fig / 22

13 YAKMA HAVASINI BRÜLÖRÜN AÇIKLIĞINI AYARLAMA Kafada bir yakma kontrol aygıtı vardır ve bu aygıt disk ile kafa arasındaki hava akışını kapatır (ileri hareket eder) ve açar (geri hareket eder). Bu sayede geçiş kapatıldığında, düşük kapasite için de disk yönünde yüksek bir basınç elde edilebilir. Yüksek hava hızı ve türbülansı yakıtın daha iyi girmesine, daha iyi karışmasına ve alevin dengeli olmasına olanak sağlar. Alev patlamalarının önüne geçmek için disk yönünde yüksek basınç elde etmek zorunlu olabilir. Bu durum özellikle basınçlı bir ocak ve/veya termik yük altında çalışan brülörler için zorunludur. yakma kafasının tam kapanmasını önleyin ve disk! üzerinde mükemmel bir şekilde ortalayın. tam ortalanmaması yanlış yanmaya sebep olarak hızlı detorelerde kafanın aşırı ısınması ile sonuçlanabilir YANLIŞ AYAR yakma havası hava giriş damperi büyük oranda kapalı Yanma kafası disk hava geçişi için büyük açıklık kontrol düğmesi ve silindir kafası yakma kontrol düğmesi ve silindir kafası yakma TÜRKÇE Somunun arka brülöründeki cam bakma yerinden bakarak doğru ayarlama yapıldığını doğrulayın. DOĞRU AYAR Yanma kafası kontrol düğmesi ve silindir kafası yakma disco kontrol düğmesi ve silindir kafası yakma yakma hava giriş damperi büyük oranda açık göreceli olarak kapalı hava geçişi. Dİ K K AT: yakma kafasının t am kapanmasını önleyin 8769_1neu 16 Acc_reg BGN004.psd / 22

14 TÜRKÇE ATEŞELEME VE REGÜLASYON Brülörü manüel modda çalıştırma talimatları Ve brülörün tam yakma durumunu makine ile kontrol edin. Hat termostatının sinyallerini taşıyan konektör kazanınn (15) bağlantısını kestikten sonra konektörü (14) brülör ile sağlanan yere yerleştirin. Test tamamlandığında, otomatik işlemi geri yüklemek için kazan konektörünü (15) yerleştirin. Kazanda su bulunduğundan ve sistem vanalarının açık olduğundan emin olun. Yanma ürünlerinin tahliye yolunun tıkalı olmadığından (kazan vanaları ve bacanın açık olduğundan) emin olun. Elektrik hatlarındaki voltajın brülör için yeterli olduğundan emin olun. Elektrik bağlantıları (motor ve ana hat) mevcut voltaj için uygun olmalıdır. Yerinde yapılan tüm elektrik bağlantılarının elektrik şemasında belirtilen şekilde doğru olduğundan emin olun. İkinci aşama termostat devresini açmak için, ikinci alevin çalışmasından kaçının. Birinci alevin gücünü ayarlama Birinci ateşlemenin gaz akışı kumanda çubuğunu elektrikli aktüatörün yaklaşık 30 olan açılma açısına getirin ( ). Varsa, acil durum valfının besleme regülatörünü sonuna kadar açın. Şimdi düğmeyi yerleştirin (1), kumanda cihazı gücü alır ve kumanda birimi brütörün yerleştirilmesini ÇALIŞTIRMA AÇIKLAMASI bölümünde tarif edildiği şekilde belirler. Boşaltım aşaması sırasında hava basıncı kontrol basıncının değiştiğinden emin olun (basınç tespit edilmeksizin kapalı konumdan hava basıncını tespit ederek kilitli konuma geçmelidir). Hava basıncı, yeterli basınç tespit edemezse, ateşleme transformatörünü (4) ve hatta gaz vanasını (5) yerleştirmeyin, böylece aygıt "tıkanıklığı" (7) durdurur. İlk ateşlemede kilitlenmenin nedeni aşağıdakiler olabilir: Gaz borularındaki hava doğru havalandırılmıyor ve dolayısıyla gaz miktarı istikrarlı bir alev için yetersiz olabilir. Alev varken kilitlenme, iyonizasyon bölgesinde, hava/gaz oranının doğru olmaması nedeniyle aynı istikrarsızlıktan kaynaklanabilir. Ya t a k t a k i (1 3 ) v i d a / v i d a l a r (12 ) v a s ı t a s ı y l a birinci aşamada sağlanan hava akışını düzeltin. - saat yönüne çevirmek hava akışını arttırır, - saat yönünün tersine çevirmek hava akışını azaltır. Hava ayarına ateşlemenin engelsiz gerçekleştiği konumu bulana kadar devam edin. İyonizasyon akımı ateşleme transformatörünün akımından farklı olabilir (bu iki akım brülörün toprağında buluşur) ve bu nedenle brülör iyonizasyon yetersizliği nedeniyle kilitlenebilir. Ateşleme transformatörünün besleme akımını (230V tarafı) geri çevirin. Tıkanıklığın bir başka sebebi de brütör mahfazasının yeterince "topraklanmaması" olabilir. İkinci aşamadaki güç ayarı. İlk çalıştırmaya yönelik ayarlamaları tamamladıktan sonra brütörü ve ikinci aşamaya geçişi kontrol eden elektrik devresini kapatın. K o n e k t ö r d e k i (14) d ü ğ m ey i m a k s i m u m a g e t i r i n. Elektrikli aktüatörün ikinci aşamasının kam ayarlama gaz akışının 130 dereceye konumlandırıldığından emin olun. Ön panel tuş takımı üzerindeki ana şalteri (1) kapatarak brütörü yeniden yerleştirin. Brülör otomatik olarak ateşlenecek 1 Genel açma / kapatma anahtarı 2 Kapalı termostat göstergesi 3 Motor fanı göstergesi 4 Ateşleme transformatörü göstergesi 11 Acc_reg BGN001.psd 13 5 Gaz vanaları göstergesi 7 Kilitleme göstergesi 8 Resetleme düğmesi pannellino.psd Acc_reg BGN002.psd 12 / 22

15 ve ikinci aşamaya geçecektir. Tedarik edilen aletleri kullanarak, hava ve gaz besleme ayarlarını aşağıdaki prosedüre göre yapın: Basınç düzenleyici vana ile hareket eden gaz akışını ayarlamak için. Consultare le istruzioni relative al modello di valvola gas a singolo stadio installata. Kazanın maksimum ısı kapasitesine ulaşması durumunda kazanın zarar görmemesi için brülörü daha fazla çalıştırmaktan kaçının. Hava akışını ayarlamak için 4b-4c maddelerinde tarif edilen şekilde hareket edin ve yakılan enerjinin doğru miktarda olduğundan emin olmak için hava damperi dönüş açısını düzeltin. Yanma parametrelerini tedarik edilen aletlerle kontrol edin (C0 2 maks= %10, O 2 min=%3, CO maks=%0,1) Birinci aşamadaki güç ayarı. İkinci aşamadaki brütör ayarını tamamladıktan sonra, birinci aşamadaki brütöre dönün. Premere l interruttore sul connettore (14) verso il minimo senza variare la regolazione della valvola gas già effettuata al punto 5a. 1. aşamada gaz akışını madde 4'te tarif edildiği şekilde hareket ederek istenen değere ayarlayın. Gerekli ise madde 4 te tarif edildiği gibi vidayı/vidaları (12) hareket ettirerek yanma havası ikmalini düzeltin. Birinci aşamada yanma parametrelerini tedarik edilen aletlerle kontrol edin (CO 2 maks= %10, O 2 min=%3, CO maks=%0,1). Hava presostatının amacı hava basıncı öngörüldüğü gibi olmadığında gaz valfının açılmasını önlemektir. Bu nedenle, gaz presostatı brülördeki hava basıncı yeterli değere ulaşmadığında girişi kapatacak şekilde ayarlanmalıdır. Eğer hava basıncı düğmesi kalibrasyondan daha yüksek bir basınç algılamazsa, aygıt döngüsünü gerçekleştirir, ancak ateşleme transformatörünü ve gaz vanalarını açık bırakmaz ve dolayısıyla brülör "bloklamayı" durdurur. Hava basıncının doğru çalıştığından emin olunması gereklidir, brülör kapağı 1. aşamada iken, işlemin brülörün o anki bloklamada olduğunu doğrulamak için ayar değerini artırın. Uygun düğmeye (8) basarak brülörü açın ve 1. aşamada temizleme yaparkenki hava basıncını algılamak için yeterli bir değere ayarlanan basınç anahtarına dönüş yapın. Gaz basıncı kontrol presostatının (minimum) amacı gaz basıncı öngörülen seviyeye ulaşmadığı takdirde brülörün çalışmasını engellemektir. Anahtar regüle edilenden daha yüksek bir basınç algıladığında minimum atmosfer basıncı kullanılmalıdır. Minimum basınç ayarı zaman zaman oluşan basınç işlevinde brülörün kullanılması ile oluşur. Lütfen herhangi bir basınç ile oluşan etkileşimin (açık devre) brülör çalıştığında (alev açık) brülör alev alırken belirlendiğini aklınızda bulundurun. Brülörü ilk kez açtığınızda, işlevin doğru çalıştığını kontrol etmeniz önemlidir. Baskılı devre kartının 30. ve 31. terminalleri arasında iyonlaştırma atlatıcısını çıkararak işlemi doğrulayın ve brülörü başlatın. Cihaz döngüsünü tamamlamalı ve ateşleme alevi yandıktan 3 saniye sonra "kilitlenerek" durmalıdır. Bu kontrol işlemi brülör yanıkken de yapılmalıdır, konektörün (16) bağlantısını kesin, donanım derhal kilitli konuma getirilmelidir. Kazanın termostatlarının veya presostatlarının doğru çalıştığından emin olun (devreye girdiklerinde brülörü kapatmaları gerekir).! Son ayarlarda yatak ile etkilenen folyonun progresif bir profile sahip olduğundan emin olun. Aynı zamanda 1. ve 2. adımlardaki uygun araçlar için yakma parametrelerinin optimum seviyeden daha fazla sapmadığını kontrol edin. Gazın ayarlanması için gaz kelebeği valfi varsayılan olarak levyede 1 konumuna ayarlanır. Ayar aralığını azaltmanız gerekirse (gaz kelebeği açılış açısı), mafsalı 2 konumuna getirin. fig. 8 farfalla.psd TÜRKÇE 13 / 22

16 GAZ REGÜLASYON SERVOMOTORU SQN72.4C4A20 ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI 1. aşamada hava miktarını en talepkar durumlarda dahi gerekli olan asgari seviye ile sınırlandırın. TÜRKÇE ÇİVİ TAKMA VE MOTOR BAĞLANTISININ KESİLMESİ - AĞAÇ KAMLAR AYARLANABİLİR KAM ! Ateşlemenin düzenli bir şekilde gerçekleştiğinden emin olun. Kafa ile disk arasındaki yolun kapanması durumunda, karışımın (hava/yakıt) hızının çalışmasını zorlaştırabilecek kadar çok yükselmesi mümkün olabilir. Kontrolör ateşlemenin düzenli oluştuğu konuma ulaşıncaya kadar adım adım açın ve bu konumu son konum olarak kabul edin. REFERANS SKALASI REFERANS ENDEKSİ İYONİZASYON KONTROL ELEKTROTU İyonizasyon elektrotu Ateşleme elektrotu MOD. A BGN 250P 190 BGN 300P 180 BGN 350P 180 BRÜLÖRÜN KULLANIMI I Kam Hava Regülatörü 2. aşaması (130 ) II Hava Kamının tam kapanması (brülör kapalı) (0 ) III Kam Hava Regülatörü 1. aşaması (30 ) IV Kullanılmayan kam. İlgili halkalarda (I-II-III-IV) çalışan kamın ayarını değiştirmek içindir. İlgili referans ölçeğindeki halka endeksi her kam için dönüş açısını ayarlar. Brülör tam otomatiktir, dolayısıyla çalışması sırasında manevraları ayarlamanız gerekmez. Blok konumu bir güvenlik konumu olup brülörün bazı kısımlarının veya sistemin yetersiz olması durumunda "Blok" durumu bir terhlike oluşturacağından daha önceden "bloku aç" konumuna getirdiğinizden emin olmanız gereklidir. Bloklama sebepleri geçici olabilir ve dolayısıyla kilidi açılırsa, brülör doğru çalışacak şekilde ayarlanacaktır. Kilitler tekrarlandığında (bir kerede 3-4 kez) devam etmemeniz gereklidir, bunun yerine sebebini aramanız ve bir çözüm bulmanız gerekir ve Teknik Servisten yardım almalısınız. Blok konumunda iken, brülörde zaman sınırı bulunmaz. ACİL DURUM halinde, yakıt vanasını kapatın ve güç kaynağının bağlantısını kesin. 14 / 22

17 İKİ AŞMALI GAZ BRÜLÖRÜ Normalde, iki alevli çalışmanın verimli olması için, ısıtma amaçlı su üretimi için bir kazana bağlı olarak çalışan bir brülör bağlanması önerilmez. Bu durumda, brülör uzun süre tek alevle de çalışabilir. Bunun sonucunda kazan yetersiz yüklenir ve aşırı düşük (çiylenme noktasının altında) bir sıcaklıkta duman çıkarak yanma yerinde yoğunlaşma suyu oluşur. Sıcak su üretimi ve ısıtma için kullanılan bir kazana iki alevli brülör takıldığında, ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında birinci aleve geçmeden kendisini kapatacak şekilde tamamen normal düzende çalışacak biçimde bağlanmalıdır. Bu işleyiş modunu sağlamak için, ikinci alevin termostatını takmayın ve cihazın ilgili klipsleri arasında doğrudan bir bağlantı (köprü) kurun. DOĞRU ÇALIŞMASI İÇİN İPUÇLARI Yanma egzoz gazlarını düzenli olarak analiz ederek emisyon değerlerinin doğruluğunu kontrol edin. Gaz filtresini kirlendiğinde düzenli olarak değiştirin Yanma kafasının tüm bileşenlerinin iyi durumda olduğundan, sıcak nedeniyle deforme olmadığından ve ortam atmosferinden ve kötü yanmadan kaynaklanan kir veya atık içermediğinden emin olun, elektrotların etkinliğini kontrol edin. Yanma kafasının temizlenmesi gerekiyorsa, bileşenlerini aşağıda belirtilen prosedürle sökün: - Vidayı (N) gevşetin, kasa fanını açın; - ilgili elektrot terminallerinden (L) ateşleme kablolarını ve iyonlaştırmayı (I) çıkarın; - Somunu (Q) göbekten (O) Şekil 6'daki gibi çıkarın ve tüm karışım setini (S) ok ile gösterilen yönde çıkarın (Şekil 7). Bakım işlemini tamamlayın, yakma kafasının yerleştirilmesine devam edin, yukarıda tanımlandığı gibi yolda ilerleyin, ardından ateşleme elektrotlarının ve iyonlaşmanın doğru konumda olduğunu onaylayın ( ). fig. 6 fig. 7 TÜRKÇE İYONİZASYON AKIMININ ÖLÇÜMÜ Donanımı çalıştırmak için mevcut minimum iyonlaştırma 1 µa'dır. Brülörün alevi çok daha fazla akım oluşturur, bu donanım tarafından kontrol edilmesi gereken için normalde gerek görülmez. İyonlaşmayı ölçmek istiyorsanız, ana kartta 16 konektörünü açarak akım bir mikrometreye seri bağlanmalıdır. PIN 2 X10-05 ioniz_lme73.ai 15 / 22

18 TÜRKÇE PROPAN KULLANIM TALİMATLARI İ ş l e t m e m a l i y e t l e r i n i n, g ö s t e r g e n i t e l i ğ i n d e değerlendirilmesi 1 m 3 sıvı gaz, gaz halinde yaklaşık kilo kalorinin altında bir ısıtma gücüne sahiptir. 1 m 3 gaz elde etmek için, yaklaşık 2 Kg sıvı gaz gerekir, bu da yaklaşık 4 litre sıvı gaz demektir. Yukarıda belirtildiği üzere sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kullanılarak azaltılabilir, yaklaşık şu değerlere sahip olacaktır: kcal = 1 m3 (gaz fazında) = 2 kg of LPG (sıvı fazında) = 4 litre LPG (sıvı fazında) Güvenlik düzeneği Sıvı gaz (LPG) gaz aşamasında iken havadan daha yoğun bir yerçekimine sahip olur (havaya göre özel yerçekimi = 1,56 propan için) ve dolayısıyla metan kaybı olmaz, bu da daha az yerçekimine sahip olduğunu gösterir (havaya göre özel yerçekimi = 0,60 metan için), ancak zemine düşer ve ayrılır (bir sıvı gibi). Bu sebeple İçişleri Bakanlığı sıvı gaz kullanımı ile ilgili olarak 6 Şubat 1975 tarihli 412/4183 no'lu kullanım limitleri getirmiş olup önemli kabul ettiğimiz kavramlar burada özetlenmiştir. Sıvı gaz (LPG) brülörleri ve/veya kazanları yalnızca zemin seviyesinden yukarıda ve açık boşluklara bakan odalarda kullanılabilir. Sıvı gaz kullanan sistemlerin bodrum katlarda veya kilerde kullanılması yasaktır. LPG nin kullanıldığı odalarda, açıklığının kapatılabileceği mekanizma bulunmayan, odanın en az 1/15 lik yüzeyine (her halükarda en az 0,5 2 yüzeye ) sahip havalandırma girişleri olmalıdır. Bu girişlerin en az üçte biri dış duvarın, oda zemini ile aynı hizasına yerleştirilmelidir. Sıvı gaz tesisatında doğru ve güvenli çalışma için alınması gereken önlemler. Silindir tüplerden veya tankdan yapılan doğal yolla gazlaştırma metodu, sadece küçük güçlü sistemlerde kullanılabilir. Gaz fazındaki besleme kapasitesi, tankın boyutlarına bağlıdır ve minimum dış sıcaklığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Brülör Çıkış gücü elde etmek ve ayarlamak için uygun boyuttaki gaz vanalarında sıvı gaz (LPG) kullanmak için özel olarak brülör talep edilmelidir. Tarafımızca sağlanan vanaların boyutları yaklaşık 300 mm C.A. değerinde basınç sağlar. Su kolonu manometresi ile brülöre giden gaz basıncını kontrol etmelidir.! Brülörde, yakıtta ve doğal gazda maksimum güç ve minimum değerler (kcal/saat) kabul edilmelidir. LPG kalori değeri metandan daha yüksektir, dolayısıyla, doğru yanma için, gerekli olan hava miktarı geliştirilen termal güç ile orantılıdır. Yakma kontrolü Ciddi sorunları önlemek için yakmayı doğru aletleri kullanarak ayarlayın ve tüketin. Karbon monoksit yüzdesinin (CO) maksimum izin verilen değer olan %0,1'i geçmemesi kesinlikle önemlidir (yakma analizörü kullanın). Yukarıda belirten kurallara uyulmadan sıvı gaz (LPG)! kullanılması halinde brülörlerin garantisi kalkar.. Minimum -15 C -10 C - 5 C - 0 C +5 C sıcaklık Kazan 990 l. 1,6 Kg/s 2,5 Kg/s 3,5 Kg/s 8 Kg/s 10 Kg/s Kazan l. 2,5 Kg/s 4,5 Kg/s 6,5 Kg/s 9 Kg/s 12 Kg/s Kazan 5000 l. 4 Kg/s 6,5 Kg/s 11,5 Kg/s 16 Kg/s 21 Kg/s 16 / 22

19 BRÜLÖR VEYA KAZAN İÇİN, İKİ KADEMELİ, LPG BASINÇ REDÜKTÖRLÜ PRENSİP ŞEMASI Manometre ve basınç girişi 2 kademeli redüktör Çıkış ~ 30 mbar Akış ~ kullanıcı tarafından gerek görülenin en fazla iki katı TÜRKÇE Filtre (buhar tipi) Filtre Titreşim önleme contası Brülör 1 kademeli redüktör Çıkış ~ 30 mbar Akış ~ kullanıcı tarafından gerek görülenin en fazla iki katı Filtre (buhar tipi) Yanma odasında Küreli musluk Kazan LPG 2 kademeli redüktör Çıkış ~ 30 mbar Akış ~ kullanıcı tarafından gerek görülenin en fazla iki katı Filtre Zemin veya duvar kazanı 17 / 22

20 GAZ BRÜLÖRÜNÜN BELİRLENMESİ İÇİN VE İKİ AŞAMALI ELİMİNASYONDA GEREKLİ TALİMATLAR TÜRKÇE SORUN MUHTEMEL NEDENİ ÇÖZÜM Donanım alev ile birlikte kilitli konuma geçer (kırmızı lamba yanar). Arıza ateşleme devresi ile ilgili. Aygıt kilitlendi olarak belirlendi, gaz çıkışı olur, fakat alev yok (kırmızı lamba açık). Aygıt kilitlendi olarak belirlendi, gaz çıkışı olur, fakat alev yok (kırmızı lamba açık). 1) Ateşleme transformatöründeki iyonlaşma akımının arızası. 2) Alev sensörü (iyonizasyon sondası) etkisiz 3) Alev detektörü (iyonlaştırma sensörü) yanlış konumda. 4) İyonizasyon sondasının veya ilgili kablonun toprak bağlantısında sorun var. 5) Alev sensörünün elektrik bağlantısı kesik. 6) Çekim yetersiz veya duman yolu engellenmiş. 7) Alev diski veya yanma kafası aşınmış veya kirli. 9) Ekipman bozuk. 10) İyonizasyon yok. 1) Ateşleme devresinde hata. 2) Ateşleme transformatörünün toprak bağlantısında sorun var. 3) Ateşleme transformatörünün kablo bağlantısı kesik. 4) Ateşleme transformatörü bozuk 5) Toprak ve elektrotlar arasındaki mesafe doğru değil. 6) İzolatör kirli ve ardından elektrot toprağa boşaldı. 1) Hava/gaz oranı doğru değil. 2) Gaz borusu yeterince havalandırılmadı (ilk açıldığında). 3) Gaz basıncı düşük veya yüksek. 4) Disk ve kafa arasındaki hava geçişi çok kapalı. 1) Ateşleme transformatörünün besleme akımını (230V tarafı) çevirin ve analog mikro-ampermetre ile kontrol edin. 2) Alev sensörünü çıkarın. 3) İyonizasyon sondasının yerini değiştirin ve ardından analog mikro-ampermetre ile etkinliğini kontrol edin. 4) Gözle ve aletle kontrol edin. 5) Bağlantıyı yeniden yapın. 6) Kazan duman çıkışı/yanma odası bağlantısının tıkalı olmadığından emin olun. 7) Gözle kontrol edin ve gerekiyorsa çıkarın. 9) Değiştirin. 10) Ekipmanın topraklaması doğru değil, doğruysa iyonizasyon akımını kontrol edin. Ekipmanın klipsinin karşısında ve elektrik sisteminin "toprak" bağlantısında topraklamayı kontrol edin. 1) Ateşleme devresinin beslemesini (230 V tarafı) ve yüksek voltaj devresini (tespit klipsinin altındaki kırık izolatör veya toprak elektrotu) kontrol edin. 2) Değiştirin. 3) Bağlantıyı yapın. 4) Değiştirin. 5) Mesafeyi doğru ayarlayın. 6) İzolatörü ve elektrotu temizleyin veya değiştirin. 1) Hava / gaz oranını düzeltin (muhtemelen çok az hava veya gaz var). 2) Gerekli dikkati göstererek gaz borularının daha iyi havalanmasını sağlayın. 3) Ateşleme anında gaz basıncını ölçün (mümkünse su manometresi kullanın). 4) Disk/kafa açıklığını ayarlayın. 18 / 22

TBG 120 P TBG 150 P TBG 210 P

TBG 120 P TBG 150 P TBG 210 P TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 手 册 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης TBG 120 P TBG 150 P TBG 210 P - İKİ AŞAMALI GAZ BRÜLÖRLERİ - ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 二 段 燃 气

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P

BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P - İKİ AŞAMALI GAZ BRÜLÖRLERİ - ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 二 段 燃 气 燃 烧 器

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 0006081099_201307 中 文 РУС - 单 段 燃 气 燃 烧 器 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT)

BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 0006081099_201307 中 文 РУС - 单 段 燃 气 燃 烧 器 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 - TEK KADEMELİ DOĞAL GAZ BRÜLÖRÜ - ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА - 单 段 燃 气 燃 烧 器 -

Διαβάστε περισσότερα

TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN

TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN TR РУС 中 文 GR Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN TBG 55 PN-V TBG 85 PN-V TBG 120 PN-V TBG 150 PN TBG 210

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3 0006081100_201306 TR РУС 中 文 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

BTG 3 0006081100_201306 TR РУС 中 文 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ TR РУС 中 文 Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 EL Οδηγίες χρήσης BTG 3 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

BTG 15 BTG 20 BTG 28. - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου 0006081101_201403

BTG 15 BTG 20 BTG 28. - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου 0006081101_201403 TR РУС 中 文 EL Kullanım Yönergeleri Kılavuzu Инструкция по эксплуатации 手 册 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 15 BTG 20 BTG 28 - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3,6 BTG 6 BTG _ TR Bakım, kullanım ve montaj kılavuzu. RU Инструкция по установке, эксплуатации и техобслуживанию

BTG 3,6 BTG 6 BTG _ TR Bakım, kullanım ve montaj kılavuzu. RU Инструкция по установке, эксплуатации и техобслуживанию TR Bakım, kullanım ve montaj kılavuzu RU Инструкция по установке, эксплуатации и техобслуживанию GR Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης. BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE

Διαβάστε περισσότερα

BTL 14 BTL 20 BTL 26 0006081306_201104 EL 中 文. Kullanım. 使 用 说 明 talimatları kılavuzu.

BTL 14 BTL 20 BTL 26 0006081306_201104 EL 中 文. Kullanım. 使 用 说 明 talimatları kılavuzu. TR РУС EL 中 文 Kullanım Инструкция по Οδηγίες χρήσης 使 用 说 明 talimatları kılavuzu. эксплуатации BTL 14 BTL 20 BTL 26 ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ (IT) ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (IT) 正 版

Διαβάστε περισσότερα

BTL 0-0H BTL 4-4H BTL 6-6H BTL 10-10H 0006081258_201107 EL 中 文 使 用 说 明. Kullanım talimatları kılavuzu.

BTL 0-0H BTL 4-4H BTL 6-6H BTL 10-10H 0006081258_201107 EL 中 文 使 用 说 明. Kullanım talimatları kılavuzu. TR РУС EL 中 文 Kullanım talimatları kılavuzu. И н с т р у к ц и я п о эксплуатации Οδηγίες χρήσης 使 用 说 明 BTL 0-0H BTL 4-4H BTL 6-6H BTL 10-10H ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ (IT)

Διαβάστε περισσότερα

Montaj Planı. Isı Pompalı Kurutma Makinesi. . Σσέδιο εγκαηάζηαζηρ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ PT 8337 WP. el - GR tr - TR 08.11 09 236 930 / 01

Montaj Planı. Isı Pompalı Kurutma Makinesi. . Σσέδιο εγκαηάζηαζηρ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ PT 8337 WP. el - GR tr - TR 08.11 09 236 930 / 01 Montaj Planı Isı Pompalı Kurutma Makinesi. Σσέδιο εγκαηάζηαζηρ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ PT 8337 WP el - GR tr - TR 08.11 09 236 930 / 01 Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce mutlaka Kullanma Kılavuzunu- ve Montaj

Διαβάστε περισσότερα

COMIST 180 COMIST 250 COMIST 300

COMIST 180 COMIST 250 COMIST 300 TR Kullanım talimatları kılavuzu. РУС Инструкция по эксплуатации 中文 使用说明 GR Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης COMIST 180 COMIST 250 COMIST 300 - İki aşamalı karma gaz / dizel brülörü - Комбинированные двухступенчатые

Διαβάστε περισσότερα

türkçe - ελληνικά - genesis 3000 pmc sadece, son teknoloji...

türkçe - ελληνικά - genesis 3000 pmc sadece, son teknoloji... türkçe - ελληνικά - genesis 3000 pmc sadece, son teknoloji... απλά κορυφαίο MIG/MAG kaynağı için kompakt kaynak makinesi γεννήτρια κόμπακτ για συγκόλληση mig/mag MIG/MAG Genesis 3000 PMC, çığır açan teknolojisi

Διαβάστε περισσότερα

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς MEDUMAT Transport için çok kullanımlık/tek kullanımlık Πολλαπλών χρήσεων/mίας χρήσης για το MEDUMAT Transport Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen

en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen tr Çalıştırma Talimatları el Οδηγίες λειτουργίας Siemens - Electrogeräte GmbH Carl - Wery - Straße 34 81739 München Cod. 9000370349 B www.siemens-home.com

Διαβάστε περισσότερα

Használati utasítás 94227, 101111. cs, el, hu, pl, tr. cikkszám / Article No.: Nyelvek / Languages: BERNER_71082.pdf 2012-12-13

Használati utasítás 94227, 101111. cs, el, hu, pl, tr. cikkszám / Article No.: Nyelvek / Languages: BERNER_71082.pdf 2012-12-13 Használati utasítás cikkszám / Article No.: 94227, 101111 Nyelvek / Languages: cs, el, hu, pl, tr BERNER_71082.pdf 2012-12-13 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise Instruction Manual/Safety instructions

Διαβάστε περισσότερα

p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK=

p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK= p~ñéíóáåëíêuåíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Q vçuêåéï~ééäá~ååé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T qüéüçíéä~íéëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Στεγνωτήριο TR Kullanma Kılavuzu 32 Çamaşır Kurutucu LAVATHERM 97689IH3

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Στεγνωτήριο TR Kullanma Kılavuzu 32 Çamaşır Kurutucu LAVATHERM 97689IH3 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Στεγνωτήριο TR Kullanma Kılavuzu 32 Çamaşır Kurutucu LAVATHERM 97689IH3 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu

Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu The new Compact Series. Perfecgtion from the Market Leader. TC 44 Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu Πρόλογος Giriş Με την απόκτηση της νέας μονάδας ελέγχου κρατάτε στα χέρια σας την τελειότητα σε απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V 85308, 85310, 93095, 103865. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages:

Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V 85308, 85310, 93095, 103865. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages: Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V Ürün No. / Article No.: 85308, 85310, 93095, 103865 Lisan / Languages: el, pl, tr BERNER_66595.pdf 2012-10-31 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise Instruction

Διαβάστε περισσότερα

Active Speaker System

Active Speaker System 4-140-464-71(2) Active Speaker System Οδηγίες Λειτουργίας GR Kullanma Talimatları TR SRS-DB500 2009 Sony Corporation 2 GR ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

BTL 14P BTL 20P BTL 26P

BTL 14P BTL 20P BTL 26P RU Инструкция по установке, эксплуатации и техобслуживанию EL Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης. BTL 14P BTL 20P BTL 26P ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНТРУКЦИИ (IT) ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (IT) I - Перед

Διαβάστε περισσότερα

EWF 1497 HDW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 TR ÇAMAŞIR MAKINESI KULLANMA KILAVUZU 30

EWF 1497 HDW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 TR ÇAMAŞIR MAKINESI KULLANMA KILAVUZU 30 EWF 1497 HDW EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΡΟΎΧΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 TR ÇAMAŞIR MAKINESI KULLANMA KILAVUZU 30 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Διαβάστε περισσότερα

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών DPP-FPHD1 TR GR Kullanma kılavuzu Bu baskı makinesini çalıştırmadan önce, bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere

Διαβάστε περισσότερα

SENSYS. Istruzioni di installazione ed uso Assembly and operation instructions

SENSYS. Istruzioni di installazione ed uso Assembly and operation instructions SENSYS Istruzioni di installazione ed uso Assembly and operation instructions TR SİSTEM ARAYÜZÜ RUS ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ GR INTERFACΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HR SUČELJE SUSTAVA SRB INTERFEJS SISTEMA OK 3318613 TR içindekiler

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S950/S980 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen bir bilgisayar kullanarak CD-ROM da (ürünle

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S750/S780 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen bir bilgisayar kullanarak CD-ROM da (ürünle

Διαβάστε περισσότερα

Use Guide. Краткое руководство по эксплуатации. Hızlı Kullanım Kılavuzu. Εγχειρίδιο άμεσης χρήσης. Phaser 5550. laser printer Quick

Use Guide. Краткое руководство по эксплуатации. Hızlı Kullanım Kılavuzu. Εγχειρίδιο άμεσης χρήσης. Phaser 5550. laser printer Quick Phaser 5550 laser printer Quick Use Guide RU TU EL Краткое руководство по эксплуатации Hızlı Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο άμεσης χρήσης DM 2 Rev A Copyright 2008 Xerox Corporation. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-2100 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-2100 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Greek

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu (Orijinal Yönerge) Á ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË (Πρωτότυappleο οδηγιών χρήσης) Инструкция по эксплуатации (Документация изготовителя)

Kullanma Kılavuzu (Orijinal Yönerge) Á ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË (Πρωτότυappleο οδηγιών χρήσης) Инструкция по эксплуатации (Документация изготовителя) TR Kullanma Kılavuzu (Orijinal Yönerge) EL Á ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË (Πρωτότυappleο οδηγιών χρήσης) RU Инструкция по эксплуатации (Документация изготовителя) - Kullanma kýlavuzunun talimatlarýný okuyunuz. Kullanýmdan

Διαβάστε περισσότερα

Production Made in Italy since Photovoltaic Modules. Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες

Production Made in Italy since Photovoltaic Modules. Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες Production Made in Italy since 1978 Photovoltaic Modules Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες New 2013 Sunerg plant with a 100 MW manufacturing output 100 MW üretim kapasiteli yeni Sunerg 2013 tesisi Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών DPP-FPHD1 TR GR Kullanma kılavuzu Bu baskı makinesini çalıştırmadan önce, bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere

Διαβάστε περισσότερα

KULLANMA TALİMATI (Orjinal talimat) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Αρχικό φύλλο οδηγιών) Инструкция по эксплуатации (Документация изготовителя)

KULLANMA TALİMATI (Orjinal talimat) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Αρχικό φύλλο οδηγιών) Инструкция по эксплуатации (Документация изготовителя) TR KULLANMA TALİMATI (Orjinal talimat) EL ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Αρχικό φύλλο οδηγιών) RU Инструкция по эксплуатации (Документация изготовителя) - Kullanma kýlavuzunun talimatlarýný okuyunuz. Kullanýmdan

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S730 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen bir bilgisayar kullanarak CD-ROM'da (ürünle verilir)

Διαβάστε περισσότερα

Türkçe - Ελληνικά - genesis 3000 mte. şaşırtan performans

Türkçe - Ελληνικά - genesis 3000 mte. şaşırtan performans Türkçe - Ελληνικά - - genesis 3000 mte şaşırtan performans εκπληκτική απόδοση MIG/MAG, TIG ve elektrot kaynağına uygun çok fonksiyonlu kaynak makinesi Uygulamalar Εφαρμογές Çok fonksiyonlu jeneratör, her

Διαβάστε περισσότερα

Production Made in Italy since 1978. Photovoltaic Modules. Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες

Production Made in Italy since 1978. Photovoltaic Modules. Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες Production Made in Italy since 1978 Photovoltaic Modules Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες New 2013 Sunerg plant with a 100 MW manufacturing output 100 MW üretim kapasiteli yeni Sunerg 2013 tesisi Νέα

Διαβάστε περισσότερα

DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 4-124-309-31(1) http://www.sony.net/ TR/ES/PT/GR DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Digital Video Camera Recorder Kullanma Kılavuzu Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

start έναρξη hp LaserJet 4100 mfp series

start έναρξη hp LaserJet 4100 mfp series hp LaserJet 00 mfp series start başlat έναρξη prepare for setup you will need the following addresses to set up the product: ) IP address (network) ) SMTP gateway (e-mail server) 3) LDAP gateway (directory

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-H3 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen CD-ROM'da (ürünle verilir) bulunan Cyber-shot El

Διαβάστε περισσότερα

FI EN WP 65 FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT

FI EN WP 65 FR Käyttöohjeet FI ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT WP 65 Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN FI WP 65 WP 65 Laitekatsaus Laita juotostyökalu aina turvatelineeseen, kun lopetat työkalun käytön. WDH 10 WP 65 1. Puhdistusosa

Διαβάστε περισσότερα

ÖSYM KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI YUNANCA :... SALON NUMARASI

ÖSYM KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI YUNANCA :... SALON NUMARASI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI G E N E L A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI 1. Bu soru

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

Οδηγίες λειτουργίας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-W110/W115/W120/W125/W130 TR GR Gelişmiş kullanım konusundaki ayrıntılar için, bir bilgisayar kullanarak lütfen

Διαβάστε περισσότερα

KOMBİ ZIDNI PROTOČNI GRIJAČ VODE TRENUTNI ZIDNI KOTAO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ СТЕНЕН КОТЕЛ С МИГНОВЕНО ДЕЙСТВИЕ

KOMBİ ZIDNI PROTOČNI GRIJAČ VODE TRENUTNI ZIDNI KOTAO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ СТЕНЕН КОТЕЛ С МИГНОВЕНО ДЕЙСТВИЕ TK - Kullanıcı El Kitabı HR - Priručnik za uporabu za korisnika SRB - Korisničko uputstvo za upotrebu GR - Οδηγίες χρήσης ια τον χρήστη BU - Ръководство за експлоатация за потребителя KOMBİ ZIDNI PROTOČNI

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ NO - FROST COMBI ΨΥΓΕΙΟ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Εγχειρίδιο οδηγιών

ΨΥΓΕΙΟ NO - FROST COMBI ΨΥΓΕΙΟ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Εγχειρίδιο οδηγιών ΨΥΓΕΙΟ NO - FROST COMBI ΨΥΓΕΙΟ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Εγχειρίδιο οδηγιών Ευρετήριο ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ... 2 Πληροφορίες σχετικά µε την τεχνολογία No-Frost... 2 Πληροφορίες για την ασφάλεια... 3 Προειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BT 320 BT 330 BT 340 中文 EL ELEKTRONİK DENETİM SİSTEMİ ЭЛЕКТРОННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СИСТЕМА 电子控制系统 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ _201311

BT 320 BT 330 BT 340 中文 EL ELEKTRONİK DENETİM SİSTEMİ ЭЛЕКТРОННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СИСТЕМА 电子控制系统 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ _201311 TR РУС 中文 EL Hızlı kullanıcı kılavuzu Быстрое руководство для пользования 快速使用指南 Γρήγορος οδηγός χρήσης BT 320 BT 330 BT 340 ELEKTRONİK DENETİM SİSTEMİ ЭЛЕКТРОННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СИСТЕМА 电子控制系统 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

WXP 65. Käyttöohjeet

WXP 65. Käyttöohjeet WXP 65 Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN DE WXP 65 WXP 65 Laitekatsaus WDH 10 WXP 65 1. Puhdistusosa 4. LED-tilanäyttö 2. Juotoskärki 5. Lämpöä kestävä antistaattinen

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

Οδηγίες λειτουργίας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-T70/T75/T200 TR GR Gelişmiş kullanım konusundaki ayrıntılar için, bir bilgisayar kullanarak lütfen CD-ROM (ürünle

Διαβάστε περισσότερα

JUNEAU. 08/51193/0 Issue 0

JUNEAU. 08/51193/0 Issue 0 JUNEAU TR GR 08/51193/0 Issue 0 The product complies with the European Safety Standards EN60335-2-30 and the European Standard Electromagnetic Compatibility (EMC) EN55014, EN60555-2 and EN60555-3 These

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

Οδηγίες λειτουργίας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-T2 TR GR Gelişmiş kullanım konusundaki ayrıntılar için, bir bilgisayar kullanarak lütfen CD-ROM (ürünle verilir)

Διαβάστε περισσότερα

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Краткое руководство по эксплуатации Gyors útmutató Instrukcja obsługi HL-890

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Краткое руководство по эксплуатации Gyors útmutató Instrukcja obsługi HL-890 3172542-000_- 01/03/12 21:05 Página 1 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Краткое руководство по эксплуатации Gyors útmutató Instrukcja obsługi HL-890 3172542-000_- 01/03/12 21:05 Página 2

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S650/S700 TR GR Gelişmiş işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen ürünle birlikte verilen CD-ROM'da bulunan

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

Οδηγίες λειτουργίας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-T500 TR GR Gelişmiş kullanım konusundaki ayrıntılar için, bir bilgisayar kullanarak lütfen CD-ROM (ürünle verilir)

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-T100 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen ürünle verilen CD-ROM'da bulunan Cyber-shot El

Διαβάστε περισσότερα

CC5065, CC5060 M 1 E I

CC5065, CC5060 M 1 E I CC5065, CC5060 M 1 A L B K C D J N E I H G F 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟ ΜΠΑΧΤΣΕ ΤΟΥ.Ε.Ν.»

«ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟ ΜΠΑΧΤΣΕ ΤΟΥ.Ε.Ν.» ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2007 Τεύχος 4-5 Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν Α γαπητοί αναγνώστες των ΠΟΛΥΦΩΝΙΩΝ: Σε αυτό το τεύχος οµάδες δηµιουργικών εργαστηρίων θα µας ταξιδέψουν στους πιο όµορφους

Διαβάστε περισσότερα

Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 4-33-906-52() Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSC-H20 Kullanma Kılavuzu TR Εγχειρίδιο οδηγιών GRGR 2009 Sony Corporation Türkçe UYARI Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λειτουργίας 1

Οδηγός λειτουργίας 1 1 Οδηγός λειτουργίας TÜRKÇE Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Modele bağlı olarak, fırında bulunan aksesuarlar gösterilen resimlerden farklı olabilir. ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-E6100 BDV-E4100 BDV-E3100 BDV-E2100 Comece aqui Guia de início rápido Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Buradan başlayın Hızlı başlangıç kılavuzu BDV-E6100

Διαβάστε περισσότερα

Montaj klavuzu. Katlanır tip Kabin kapısı BUS-FLAT TAM OTOMATĠK ASANSÖR KAPILARI

Montaj klavuzu. Katlanır tip Kabin kapısı BUS-FLAT TAM OTOMATĠK ASANSÖR KAPILARI Katlanır tip Kabin kapısı BUS-FLAT Montaj klavuzu KILKIS Industrial Area 61100, Kilkis, P.O. BOX 25 GREECE Σel.: +30-23410-75730 Fax: +30-23410-75733 E-mail: commercial@klefer.gr Internet: www.klefer.gr

Διαβάστε περισσότερα

Silent Gliss 3900 Fitting Instructions. Includes: Ceiling Fix Wall Fix Twin Track Fix

Silent Gliss 3900 Fitting Instructions. Includes: Ceiling Fix Wall Fix Twin Track Fix Silent Gliss 3900 Fitting Instructions Includes: Ceiling Fix Wall Fix Twin Track Fix 1 Wall fix 2 3630 (3660) 3 4 Or 5 Optional 3275/6/7 6 Ceiling Fix 7 8 9 3603 10 11 Twin Track Fixing 3272/73/74 3603

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα S8 AutoSet Spirit II Οδηγίες χρήσης. Ελληνικά

Σύστημα S8 AutoSet Spirit II Οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σύστημα S8 AutoSet Spirit II Οδηγίες χρήσης Ελληνικά ResMed Ltd (Κατασκευαστής) 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia ResMed Corp (Αντιπρόσωπος για τις ΗΠΑ) 14040 Danielson Street

Διαβάστε περισσότερα

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LFF 8M121 CX EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761978

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LFF 8M121 CX EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761978 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Διαβάστε περισσότερα

Favorit 99000I. Инструкция по эксплуатации. Посудомоечная машина

Favorit 99000I. Инструкция по эксплуатации. Посудомоечная машина Favorit 99000I Οδηγίες Χρήσης Инструкция по эксплуатации Πλυντήριο πιάτων Посудомоечная машина 2 Περιεχόμενα Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας. Για να εξασφαλίσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα IWSD ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Οδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα IWSD ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ GR Ελληνικά,1 TR Türkçe,13 ES Español,25 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Başvuru: Türkçe - Yunanca. Δοκιμαστική περίοδος. Συστατική επιστολή. Βεβαίωση προϋπηρεσίας. Απολυτήριο λυκείου

Başvuru: Türkçe - Yunanca. Δοκιμαστική περίοδος. Συστατική επιστολή. Βεβαίωση προϋπηρεσίας. Απολυτήριο λυκείου Başvuru: Türkçe - Yunanca Adlar/İsimler Çalışma saatleri kısmi zamanlı çalışma tam zamanlı çalışma kısmi zamanlı çalışma deneme süresi fazla mesai vardiyalı iş çalışma saatleri Referanslar deneme çalışması

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

Οδηγίες λειτουργίας Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-T300 TR GR Gelişmiş kullanım konusundaki ayrıntılar için, bir bilgisayar kullanarak lütfen CD-ROM (ürünle verilir)

Διαβάστε περισσότερα

Committee on Missing Persons in Cyprus Handbook for Drivers & Large Machine Operators. August 9 th 2011

Committee on Missing Persons in Cyprus Handbook for Drivers & Large Machine Operators. August 9 th 2011 Handbook for Drivers & Large Machine Operators August 9 th 2011 Table of Contents Introduction...2 Responsibilities...3 The vehicle...4 The driver / operator...6 Rules...7 Air bags...8 Not permitted...9

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S930 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen bir bilgisayar kullanarak CD-ROM da (ürünle verilir)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Bileşenler. Ýçindekiler 4-15. Μεγεθυντικοί φακοί - Μεγάλη ποικιλία βασικών και ειδικών µεγεθυντικών φακών 16-35

Περιεχόµενα. Bileşenler. Ýçindekiler 4-15. Μεγεθυντικοί φακοί - Μεγάλη ποικιλία βασικών και ειδικών µεγεθυντικών φακών 16-35 Bileşenler Ýçindekiler Περιεχόµενα Büyüteç Standart ve özel büyüteçlerle ilgili geniş yelpaze 4-15 Μεγεθυντικοί φακοί - Μεγάλη ποικιλία βασικών και ειδικών µεγεθυντικών φακών 16-35 Ölçüm mikroskopları

Διαβάστε περισσότερα

E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2

E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2 E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2 Καυστήρας πετρελαίου διβάθμιας λειτουργίας Жидкотопливная горелка, 2-ступенчатая Dvostopenjski oljni gorilnik Инструкция по эксплуатации Предназначена для квалифицированного специалиста

Διαβάστε περισσότερα

2. Κύριοι- και δευτερεύοντες χρήστες, ενδιαφερόμενα μέρη

2. Κύριοι- και δευτερεύοντες χρήστες, ενδιαφερόμενα μέρη PORSCHE CONNECT GmbH Όροι και Προυποθέσεις για τη Πύλη Porsche Connect, το Κατάστημα Porsche Connect και τις Υπηρεσίες Porsche Connect καθώς και για τα Προίοντα Porsche (εφεξής αναφέρονται ώς οι Ο&Π) Porsche

Διαβάστε περισσότερα

Инструкция по эксплутации. Καυστήρες αερίου

Инструкция по эксплутации. Καυστήρες αερίου VG 1.40 VG 1.55 VG 1.85 Инструкция по эксплутации Предназначено для квалифицированных специалистов по установке Газовые горелки... 2-17 Instrucciones de montaje Para el instalador especialista Quemadores

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου

Καυστήρες αερίου VG 2.140 VG 2.200 Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè Предназначено для квалифицированных специалистов по установке Газовые горелки... 2-18 Instrucciones de montaje original Para el instalador especialista

Διαβάστε περισσότερα

PKT-23 KULLANIM KILAVUZU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES

PKT-23 KULLANIM KILAVUZU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES PKT-23 KULLANIM KILAVUZU ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES B5A-0649-00 (E) UHF FM EL TELSİZİ PKT-23 KULLANIM KILAVUZU TEŞEKKÜRLER PMR446 uygulamalarınız için KENWOOD'u tercih etmenizden ötürü size müteşekkiriz.

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC7600 series 4 ANTI-CALC: Important information: ANTI-CALC: Σημαντικές πληροφορίες: Kireç Önleme: Önemli bilgiler:

Διαβάστε περισσότερα

TT2040 Bodygroom Pro G F

TT2040 Bodygroom Pro G F TT2040 Bodygroom Pro 1 B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 A C D E G F I 1 H 2 J 32 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to

Διαβάστε περισσότερα

Buradan başlayın Merhaba, bu belge sizin hızlı başlatma kılavuzunuzdur

Buradan başlayın Merhaba, bu belge sizin hızlı başlatma kılavuzunuzdur Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System Blu-ray Disc/DVD Ev Sinema Sistemi Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD BDV-L600 Comece aqui Bem-vindo, este é o seu guia de início rápido Buradan başlayın

Διαβάστε περισσότερα

COROB FIRST1. Автоматический дозатор Αυτόματος κατανεμητής РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DU006C010028700 V1.

COROB FIRST1. Автоматический дозатор Αυτόματος κατανεμητής РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DU006C010028700 V1. Автоматический дозатор Αυτόματος κατανεμητής RU EL РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DU006C010028700 V1.0 - R0 (08/2010) Руководство пользователя Автоматический дозатор Редакция 1.0 - R0 (08/2010)

Διαβάστε περισσότερα

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR YUNANCA

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR YUNANCA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR YUNANCA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Διαβάστε περισσότερα

Üretim standartlar I Production Standards : Kalite Kontrol I Quality Control

Üretim standartlar I Production Standards : Kalite Kontrol I Quality Control Malzeme Kalitesi I Material Quality DIN 700 / DIN : St, St 7 EN 00 : S 9, S JR, S J0, S J ASTM A : Gr A, Gr B SI (ASTM A 79) : Gr A, Gr B EN 07- (TS EN 07-) : P 9 TR/TR, P T!/TR, P TR/TR EN 07- (TS EN

Διαβάστε περισσότερα

Voice Prosthesis for rehabilitation after total laryngectomy. Patient s manual. Unregistered copy. Region 4

Voice Prosthesis for rehabilitation after total laryngectomy. Patient s manual. Unregistered copy. Region 4 Voice Prosthesis for rehabilitation after total laryngectomy Patient s manual Region 4 Figures A C B Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 2 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 3 Prescription information CAUTION: United

Διαβάστε περισσότερα

Direktif Kitapçık Akku Stichsäge BACJS 18V Li-ION 85319, 85321, 102540, 85320, 103860. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages:

Direktif Kitapçık Akku Stichsäge BACJS 18V Li-ION 85319, 85321, 102540, 85320, 103860. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages: Direktif Kitapçık Akku Stichsäge BACJS 18V Li-ION Ürün No. / Article No.: 85319, 85321, 102540, 85320, 103860 Lisan / Languages: el, pl, tr BERNER_66555.pdf 2012-10-31 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-W35/W55 TR GR Gelişmiş işlemler ile ilgili detaylar için ürünle birlikte verilen CD-ROM daki Cyber-shot El

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών Руководство по эксплуатации

Εγχειρίδιο οδηγιών Руководство по эксплуатации Εγχειρίδιο οδηγιών Руководство по эксплуатации Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 6 ΧΡΗΣΗ... 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 10 GR 2 Руководство по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

COROB FIRST1. Автоматический дозатор Αυτόματος κατανεμητής РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 207138 V2.0 - R1 (04/2014)

COROB FIRST1. Автоматический дозатор Αυτόματος κατανεμητής РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 207138 V2.0 - R1 (04/2014) Автоматический дозатор Αυτόματος κατανεμητής RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 207138 V2.0 - R1 (04/2014) Руководство пользователя Автоматический дозатор Редакция 2.0 - R1 (04/2014) ПЕРЕВОД

Διαβάστε περισσότερα

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-420-303-11(1) (EL-TR) Multi Channel AV Receiver Οδηγός αναφοράς Başvuru Kılavuzu EL TR STR-DN1030 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Comece aqui Guia de início rápido

Comece aqui Guia de início rápido Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-N9200W BDV-N7200W PT Comece aqui Guia de início rápido Ξεκινήστε εδώ Buradan başlayın Οδηγός γρήγορης έναρξης Hızlı başlangıç kılavuzu BDV-N7200W BDV-N9200W 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης LDFA+ 12H141 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Περίληψη

Οδηγίες χρήσης LDFA+ 12H141 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Περίληψη Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 TR Türkçe, 13 UA Українська, 25 Περίληψη Εγκατάσταση, 2-3 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Προειδοποιήσεις για το πρώτο πλύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ MTM 0821 F. Contents.

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ MTM 0821 F. Contents. MTM 0821 F English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance,2 Description of the appliance, 3 Installation, 5 Start-up and use, 6 Maintenance and care, 7 Precautions and

Διαβάστε περισσότερα

PORSCHE CONNECT GmbH. Δήλωση Συγκατάθεσης

PORSCHE CONNECT GmbH. Δήλωση Συγκατάθεσης PORSCHE CONNECT GmbH Δήλωση Συγκατάθεσης Η παρακάτω Δήλωση Συγκατάθεσης ισχύει για τη χρήση των υπηρεσιών Porsche Connect. Επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής λογαριασμού,

Διαβάστε περισσότερα

E6.850 L-Z3 E6.1200 L-Z3

E6.850 L-Z3 E6.1200 L-Z3 E6.850 L-Z3 E6.1200 L-Z3 Трехступенчатая мазутная горелка Καυστήρας πετρελαίου τριβάθμιας λειτουργίας Инструкция по эксплуатации Предназначено для квалифицированных специалистов по установке Топливные

Διαβάστε περισσότερα

Το σήµα EPSON αποτελεί εµπορικό σήµα κατατεθέν και το EPSON Stylus αποτελεί σήµα κατατεθέν της SEIKO EPSON CORPORATION.

Το σήµα EPSON αποτελεί εµπορικό σήµα κατατεθέν και το EPSON Stylus αποτελεί σήµα κατατεθέν της SEIKO EPSON CORPORATION. ºº ØŒ Συσκευή πολλαπλών λειτουργιών Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστηµα ανάκτησης ή η µετάδοση, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό,

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-W80/W85/W90 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen ürünle verilen CD-ROM'da bulunan Cyber-shot

Διαβάστε περισσότερα

Inter IKEA Systems B.V. 2010 AA-500540-1 DILLKÖTT

Inter IKEA Systems B.V. 2010 AA-500540-1 DILLKÖTT Inter IKEA Systems B.V. 2010 AA-500540-1 DILLKÖTT ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ SRPSKI SLOVENŠČINA TÜRKÇE 4 10 16 21 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 33 Μέρη και Χαρακτηριστικά 1. Χερούλι 2. Σφικτήρας 3. Βαλβίδα ελέγχου της πίεσης 4.

Διαβάστε περισσότερα

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference Türkçe Kullanma kılavuzu Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija Ελληνικά Lietuviška Quality makes the Difference ComfortTube System ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύμβολα επάνω στη συσκευασία...25 Υποδείξεις προειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

E6.850 L-Z2 E6.1200 L-Z2

E6.850 L-Z2 E6.1200 L-Z2 E6.850 L-Z2 E6.1200 L-Z2 Двухступенчатая жидкотопливная горелка Καυστήρας πετρελαίου διβάθμιας λειτουργίας Dvostopenjski oljni gorilnik Руководство по эксплуатации Для аттестованных специалистов Жидкотопливная

Διαβάστε περισσότερα

ECO 20 COND. Εγχειρίδιο Instrukcja Manual Manual Kullanım Kılavuzu

ECO 20 COND. Εγχειρίδιο Instrukcja Manual Manual Kullanım Kılavuzu DOC022.98.90183/1A ECO 20 COND Εγχειρίδιο Instrukcja Manual Manual Kullanım Kılavuzu Ιούλιος 2008, Έκδοση 2 lipiec 2008, wydanie 2 Červenec 2008, 2. vydání Iulie 2008, ediţia a 2-a Temmuz 2008, Basım 2

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için - EN TR EL Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - About This Guide

Διαβάστε περισσότερα

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Краткое руководство по эксплуатации Gyors útmutató Instrukcja obsługi HL-890

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Краткое руководство по эксплуатации Gyors útmutató Instrukcja obsługi HL-890 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Краткое руководство по эксплуатации Gyors útmutató Instrukcja obsługi HL-890 HL-890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Kontrol Paneli 2 Fırın

Διαβάστε περισσότερα

[el] Οδηγíες χρήσεως... 3 [ru] Правила пользовани. 10 [tr] Kullanma kιlavuzu... 17

[el] Οδηγíες χρήσεως... 3 [ru] Правила пользовани. 10 [tr] Kullanma kιlavuzu... 17 [el] Οδηγíες χρήσεως... 3 [ru] Правила пользовани. 10 [tr] Kullanma kιlavuzu... 17 ET375GU11E Ηλεκτρικό γκριλ Электрогриль Elektrikli Izgara Ù Πίνακας περιεχομένων[el ]Οδηγíεςχρήσεως Σημαντικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα