TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN"

Transcript

1 TR РУС 中 文 GR Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης TBG 55 PN TBG 85 PN TBG 120 PN TBG 150 PN TBG 210 PN TBG 55 PN-V TBG 85 PN-V TBG 120 PN-V TBG 150 PN TBG 210 PN ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ (IT) 正 版 说 明 书 (IT) ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (IT)

2

3 - Brülörü ilk defa kullanmadan önce lütfen ürünün bütünleşik ve lüzumlu bir parçası olarak brülörle beraber verilen bu kullanma kılavuzu içinde yer alan BRÜLÖRÜN GÜVENLE KULLANILMASI İÇİN KULLANICIYA UYARI NOTLARI bölümünü dikkatle okuyunuz. Brülör ve sistem üzerindeki çalışmalar sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. - Brülörü çalıştırmadan veya onarımına başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. - Brülör üzerinde onarıma başlamadan önce sistemin elektrik beslemesi kesilmelidir. - Talimatlara titizlikle uyulmayıp, çalışmalar düzgün yürütülmediği tehlikeli kazaların oluşması mümkündür. T ü r k ç e - Перед началом эксплуатации горелки внимательно ознакомьтесь с содержанием данной брошюры ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЕЛКИ, которая входит в комплект инструкции, и, которая является неотъемлемой и основной частью изделия. - Перед пуском горелки или выполнением техобслуживания необходимо внимательно прочитать инструкции. - Работы на горелке и в системе должны выполняться квалифицированными работниками. - Перед осуществлением любых работ электрическое питание необходимо выключить. - Работы, выполненные неправильным образом, могут привести к опасным авариям. - Срок службы горелок, изготовленных нашей Фирмой, составляет не менее 10 лет, при соблюдении нормальных рабочих условий, и при проведении регулярного после-продажного обслуживания. Р У С С К И Й - 在 第 一 次 使 用 燃 烧 器 之 前 请 仔 细 阅 读 燃 烧 器 安 全 使 用, 以 及 怎 样 安 全 使 用 燃 烧 器 这 一 章 节, 这 些 也 作 为 燃 烧 器 的 一 个 部 份, 任 何 作 用 在 燃 烧 器 以 及 系 统 上 的 工 作 必 须 由 专 业 热 人 员 完 成 - 仔 细 阅 读 燃 烧 器 的 安 装 指 导, 燃 烧 器 的 启 动 以 及 服 务 - 电 气 进 线 电 源 在 启 动 燃 烧 器 之 前 必 须 是 关 闭 的 - 假 如 燃 烧 器 没 有 进 行 正 确 的 操 作, 有 可 能 导 致 危 险 事 故 的 发 生 中 文 - Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τον καυστήρα, διαβάστε προσεκτικά το κεφάλαιο με τίτλο ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών, που αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα του προϊόντος. - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, πριν θέσετε τον καυστήρα σε λειτουργία ή εκτελέστε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. - Οι εργασίες στον καυστήρα και στην εγκατάσταση θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. - Η ηλεκτρική τροφοδοσία της εγκατάστασης θα πρέπει να αποσυνδεθεί πριν από την έναρξη των εργασιών. - Εάν οι εργασίες δεν εκτελούνται σωστά, υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α

4

5 BALTUR S.p.A. Via Ferrarese CENTO (Ferrara) ITALIA Tel Fax /28 (International Tel Fax ) Uygunluk Beyanı Aşağıdaki ürünlerimizin BPM...; BGN ; BT ; BTG ; BTL ; TBML...; Comist ; GI ; GI Mist; Minicomist ; PYR ; RiNOx ; Spark...; Sparkgas...; TBG...;TBL...; TBML...; TS ; IBR...; IB...; (Varyant: LX, düşük NOx emisyonları için) Konut ve sanayi kullanımı için hava üflemeli sıvı, gaz ve karma yakıtlı brülörler aşağıdaki Avrupa Direktiflerinin minimum şartlarını karşılamaktadır: T ü r k ç e 2009/142/CE...(D.A.G.) 2004/108/CE...(C.E.M.) 2006/95/CE...(D.B.T.) 2006/42/CE...(D.M.) ve aşağıdaki Avrupa Standartlarına uygundur: UNI EN 676:2008 (gaz ve kombinasyonu, gaz tarafı) UNI EN 267:2002 (dizel ve kombinasyonu, dizel tarafı) Bu ürünler bu nedenle aşağıdaki işaretle işaretlenmiştir: /11/2010 Dr. Riccardo Fava Genel Müdür / CEO 1 / 18

6 BRÜLÖRÜN GÜVENLE KULLANILMASI İÇİN KULLANICIYA UYARI NOTLARI ÖNSÖZ Bu uyarı notları sivil kullanım ve sıcak su üretimi için ısıtma sistemleri bileşenlerinin sağlıklı kullanımını sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Bu notlar, yeterli güvenirliliğe sahip donanımların, doğru olmayan ve hatalı kurulumlar veya uygunsuz ve mantıksız kullanımlar sebebi ile zarara yol açmasının önlenmesi amacı ile nasıl hareket edileceğini göstermektedir. İlave olarak bu kılavuzdaki uyarı notları son kullanıcıların anlayabileceği bir dilde teknik olarak hazırlanmış olup, emniyetle ilgili hususlardan kullanıcıların bilgi sahibi olmasını hedefler. Üretici, kurulum veya kullanım sırasında üretici talimatlarına uyma konusundaki aksaklıklardan kaynaklanan hataların sebep olduğu hasarlardan kontratlı olsun veya ekstra kontratlı olsun sorumlu değildir. GENEL UYARI NOTLARI Kullanım kılavuzu ürünün özel ve gereki parçasıdır ve mutlaka kullanıcıya verilmesi gerekmektedir. Emniyetli kullanım, bakım ve kurulumla ilgili önemli bilgiler içerdiğinden kılavuzdaki uyarıları dikkatlice okuyunuz. Kılavuzu ihtiyacınız olduğunda bulabileceğiniz yerde muhafaza ediniz. Malzemeler, geçerli standartlara ve üretici talimatına göre kalifiye teknisyenler tarafından kurulmalıdır. Kalifiye Teknikerler demekle, domestik ısıtma ve sıcak su üretimi sistem parçaları hakkında uzman ve özellikle üretici tarafından yetkilendirilmiş kişiler kastedismektedir. Hatalı kurulum insanlara, hayvanlara ve eşyalara zarar verebilir. Bu tür zararlardan üretici sorumlu değildir. Ambalaj açıldığında bütün parçaların mevcut olduğunu ve hasarsız olduğunu kontrol ediniz. Şüphede iseniz, malzemeler kullanmayın ve satıcınıza geri gönderiniz. Ambalajlama malzemelerini ( tahta kafesli sandık, plastik poşetler, köpükler, vb... ) çocukların ulaşabilecekleri yerden uzak tutunuz. Bu malzemeler toplanarak, çevre kirliliği oluşturmamaları için uygun bir yere atılmaları gerekir. Her hangi bir bakım veya temizleme işleminden önce ana elektrik beslemesindeki sistem şalterini kullanarak cihazınızın elektriğini kesin veya ilgili bütün cihazların elektriğini keserek kapatın. Eğer sistemde hata varsa veya cihazınız düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı kapatın, tamir etmeye çalışmayın veya malzemeye müdahale etmeyin. Böyle durumlarda sadece yetkili servis ile irtibata geçiniz. Her hangi bir malzeme tamiri orijinal yedek malzemeler kullanılarak Baltur yetkili servisleri tarafından yapılmalıdır. Yukarıdaki durumlardaki hatalı eylemler malzemenin güvenirliliğini tehlikeye atacaktır. Donanımın doğru ve verimli çalışmasını sağlamak için yetkili servisler tarafından kullanma talimatlarına uygun şekilde periyodik bakımlarının yapılması gerekmektedir. Donanımlar başka bir kullanıcıya satılır veya gönderilirse veya sahibi cihazı bırakır veya taşır ise; kullanma kılavuzlarının da daima cihazın yanında olmasını sağlayınız. Böylece yeni sahibi ve/veya monte eden kişi kılavuzdan yararlanabilir. Opsiyonel malzemeler veya (elektrik malzemesi dahil) kitler de dahil olmak üzere cihazın bütün donanımı için sadece orijinal malzemeler kullanılmalıdır. BRÜLÖRLER Bu cihaz, sadece kazanlarda, sıcak su kazanları, fırınlar veya diğer benzeri donanımlara bağlanarak ve atmosferik ajanlara (yağmur, toz gibi) maruz kalmayan uygulamalar için kullanılmalıdır.başka diğer kullanım şekilleri uygun olmayan kullanımdır ve dolayısıyla tehlikelidir. Brülör, yürürlülükteki düzenlemelere göre ve her durumda düzgün yanmanın sağlanabileceği yeterlilikte havalandırmanın olduğu uygun mahallere kurulmalıdır. Tehlikeli toksit karışımlar ve patlayıcı gaz formları oluşabileceğinden, brülörün veya kazanın kurulduğu kazan dairesinin havalandırma açıklığının ve brülör hava emiş ızgarası açıklığının ebadını azaltmayın ve kapatmayın. Brülörü bağlamadan önce, sistem beslemesi (elektrik, gaz, motorin, veya başka yakıt) ile alakalı bilgileri üzerindeki etiketinden kontrol ediniz. Brülörün sıcak parçalarına dokunmayınız. Genelde aleve yakın alanlardaki ve yakıt ön ısıtma sistemindeki bu parçalar, cihazın çalışması esnasında ısınırlar ve brülör durduğunda da bir süre sıcak kalırlar. Brülör artık kullanılmayacak ise yetkili teknikerler tarafından aşağıdaki işlemler kesinlikle yapılmalıdır; a) Ana şalterden elektrik besleme kablosu sökülerek, elektrik beslemesinin kesilmesi, b) Yakıt beslemesini, kapama valfını kullanarak kapatılması ve valfın açma kolunun sökülmesi, c) Potansiyel tehlike oluşturabilecek parçaların emniyete alınması, Özel uyarı notları Alev yanma odasında oluşacak şekilde brülörün ısı üretecine bağlantısının emniyetle yapıldığını kontrol edin. Brülörü devreye almadan önce ve en az yılda bir yetkili teknikerler tarafından test edilmesi gereken işlemler aşağıda bildirilmiştir; a) Brülörün yakıt debisi ayarını, ısı jeneratörünün kapasitesine göre ayarlanması. b) En azından yürürlükteki düzenlemeler ile bildirilen minimum hava ayarı değerinde brülörün yanma verimliliğini sağlamak amacıyla yanma havası debisinin ayarlanması. c) Hava kirliliğine yol açan NOx ve yanmamış gazların yürürlükteki mevzuata göre müsaade edilen sınır değerlerini aşmadığının kontrolunun yapılması. d) Emniyet cihazlarının ve ayar cihazlarının düzgün çalıştığının kontrolünün yapılması. e) Yanma ürünleri tahliye edildiği kanalın durumunun kontrol edilmesi. f) Ayar işlemleri yapıldıktan sonra ayar cihazlarının mekanik emniyet kilitlemelerinin yapılması, g) Brülör kullanma ve bakım kılavuzunun kazan dairesinde olduğunun kontrolünün yapılması. Eğer brülör devamlı olarak arızaya geçip duruyorsa, her defasında resetleme yapmayı denemeyiniz.en yakın yetkili servisi problemi çözmesiiçin çağırınız. Yürürlükteki düzenlemelere göre ekipmanların çalıştırılması ve bakımının sadece yetkili servisler tarafından yapılmalıdır. 2 / 18

7 BRÜLÖRÜN GÜVENLE KULLANILMASI İÇİN KULLANICIYA UYARI NOTLARI ELEKTRİK BAĞLANTISI Ekipmanlar sadece yürürlükteki elektrik emniyet mevzuatına göre uygun topraklama hattına düzgün olarak bağlandığı takdirde elektriksel olarak güvenlidir. Bu lüzumlu emniyet gereklerinin yerine getirildiğinin kontrol edilmesi gereklidir. Yapıldığından şüphede iseniz, kalifiye bir elektrik teknisyenini arayarak sistemin denetimini yaptırın. Çünkü, zayıf topraklama bağlantısından kaynaklanacak hasarlardan üretici sorumlu değildir. Elektrik devrelerinin ekipmanların maksimum yüklenmelerine göre uygunluğu yetkili servisler tarafından kontrol edilmelidir. Teknik etiketlerinde de gösterildiği şekilde brülörün elektriksel olarak maksimum çektiği gücüne göre uygun kablolamanın yapıldığının, özellikle kablo çaplarının çekilen güç için yeterli olduğunun kontrolunu kalifiye elektrik teknisyenine yaptırtın. Brülörün güç kaynağı üzerinde adaptör, çoklu soket ve uzatma kablosu kullanmayın. Yürürlükteki emniyet mevzuatına göre ana güç kaynağının bağlantısında kutuplu şalter kullanılması gerekmektedir. Brülör elektrik beslemesinin nötr topraklaması olmalıdır. Eğer iyonizasyon akımı topraklanmamış nötrden kontrol ediliyorsa, terminal 2(nötr) ve topraklama arasına RC devresi için bir bağlantı yapılması gereklidir. Elektrikli herhangi bir parçanın kullanımı; aşağıda temel esasları bildirilen elektrik emniyet kurallarına uyulması ile söz konusudur; - Vücudunuzun bir kısmı ıslak veya nemli olarak ekipmanlara dokunmayınız. - Elektrik kablolarını çekmeyiniz. - Cihazınızı atmosferik (yağmur, güneş vb.) ortamlarda, bu duruma uygun depolama özelliği belirtilmediği müddetçe bırakmayınız. - Yetkisiz kişiler ve çocukların kullanımına izin vermeyiniz. Ekipman elektrik kabloları kullanıcı tarafından değiştirilemez. Eğer kablolar zarar gördüyse, donanımın elektriğini kesiniz ve kabloların değiştirilmesi için sadece yetkili servisi arayınız. Cihazınızı bir süre için kullanmamaya karar verdiyseniz, elektrikle çalışan tüm donanımların (pompa, brülör vb.) elektrik bağlantısını kesmeniz tavsiye edilir. GAZ, MOTORİN VEYA DİĞER YAKIT KULLANIMINDA Genel uyarı notları Mevcut yasa ve kanunlara uygun olarak ve yetkili teknisyenler tarafından brülörün kurulumu gerçekleştirilmelidir, Yanlış kurulum insana, hayvana ve eşyaya zarar verebilir ki bu aşamada üretici bu zarardan sorumlu değildir. Brülör kurulumundan önce sistemin düzgün çalışmasını aksatacabilecek yakıt besleme hattı borulamasının içerisindeki pisliklerin temizlenmesi tavsiye edilmektedir. Brülörün ilk devreye alınması için yetkili servisler tarafından aşağıdaki kontrolları yaptırın: Brülörün bir süreliğine kullanılmamasına karar verdiyseniz, yakıt hattı üzerindeki valf veya valfları kapatın. Gaz kullanıldığında özel uyarı notları Yetkili teknik servise aşağıdaki kontrolleri yaptırtın: a) besleme hattının ve gaz yollarının yürürlükteki kanunlara ve düzenlemelere uygunluğunun kontrol edilmesi, b) bütün gaz bağlantılarının sızdırmaz olduğunun kontrolu. Gaz borularını elektrikli cihazların topraklaması için kullanmayın. Kullanmadığınızda cihazınızı çalışır durumda bırakmayınız ve daima gaz valfını kapalı tutun. Kullanıcı bir süreliğine uzaklara gittiğinde brülöre gaz getiren ana vanayı kapatın. Eğer gaz kokusu duyarsanız: a) Asla elektrik anahtarı, telefon veya kıvılcım çıkartabilecek başka bir cihaz açmayın veya kapatmayın. b) hemen kapı ve pencereleri açarak odanın havasını temizlemek için hava akımı sağlayın; c) gaz vanalarını kapatın; d) teknik servisten yardım isteyin. Gaz yakıtlı cihazlarının bulunduğu mahallerin havalandırma açıklıklarını kapatmayınız, aksi takdirde zehirli ve patlayıcı karışımın teşekkül etmesi ile tehlikeli durumlar meydana gelebilir. YÜKSEK VERİMLİ KAZANLAR VE BENZERLERİ İÇİN BACALAR Şu vurgulanmalıdır ki, yüksek verimlilikteki kazanlarda veya benzerleri uygulamalarda yanma ürünleri (duman) göreceli olarak düşük sıcaklıkta bacaya tahliye edilir. Bahsedilen durum için, geleneksel bacalarda yanma ürünlerinin kayda değer şekilde soğumasına, (hatta sıcaklığının yoğuşma noktasının altına kadar düşmesine) müsaade ettiğinden bu bacalar (çap ve ısı yalıtımı yönünden) uygun olmayabilir. Yoğuşma yapan bacada; motorin veya fuel oil yakılıyorsa bacanın duman gazının atmosfere atıldığı kısmında kurum oluşur veya gaz (doğal gaz, LPG,...) yakılıyorsa baca boyunca yoğuşma suyu oluşur. Bu nedenle, yukarıda bahsedilenler gibi problemlerle karşılaşılmaması için yüksek verimliliğe sahip kazan ve benzeri sistemlere bağlı bacalar özellikli uygulamasına göre (en kesit ve ısı yalıtımı yönünden) boyutlandırılmalıdır. 3 / 18

8 TEKNİK ÖZELLİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ ISIL KAPASİTE ÇALIŞMA ŞEKLİ TBG 55PN TBG 85PN TBG 120PN TBG 150PN TBG 210PN MAKS kw MİN kw Gelişmiş iki kademeli çalışma NOx EMİSYONU mg / kwh < 120 (EN 676 ya göre sınıf II) MOTOR kw 0,55 1,1 1,5 2,2 3 r.p.m ÇEKİLEN ELEKTRİK GÜCÜ * kw 0,66 1,20 1,60 2,40 3,2 HAT SİGORTASI ATEŞLEME TRAFOSU VOLTAJ A 400 V kv - 40 ma 230 V / 50 Hz 3N ~ 400 V ±10%- 50 Hz KORUMA SINIFI IP 40 ALEV DEDEKTÖRÜ IYONİZASYON ELEKTRODU GÜRÜLTÜ ** dba , AĞIRLIK kg Doğal Gaz (G 20) DEBİ MAKS m³n/h 55,3 85,5 120,7 150,9 211,2 MİN m³n/h ,1 30,2 40,3 BASINÇ MAKS mbar 360 *) Ateşleme trafosu çalışıyorken brülör devreye girmesi esnasında çekilen elektrik gücü. **) Gürültü seviyesi; brülör test kazanına bağlı ve maksimum nominal ısıl güçte çalışıyorken imalatçı tarafından ölçülmüştür. STANDART AKSESUARLAR TBG TBG TBG TBG TBG 55PN 85PN 120PN 150PN 210PN FLANGIA ATTACCO BRUCIATORE / BURNER FIXING FLANGE / CONEXIÒN QUEMADOR / BRÜLÖR BAĞLANTI FLANŞI GUARNIZIONE ISOLANTE / ISOLATING GASKET / JUNTA / JOINT ISOLANT / İZOLASYON CONTASI PRIGIONIERI / STUD BOLTS / SAPLAMA CİVATALARI N 4 N 4 N 4 N 4 N 4 PERNO CON TOPE / GOUJONS / M 12 M 12 M 12 M 12 M 12 DADI / EXAGONAL NUTS N 4 N 4 N 4 N 4 N 4 TURCAS / ECROUS / ALTI KÖŞELİ SOMUNLAR M 12 M 12 M 12 M 12 M 12 RONDELLE PIANE / FLAT WASHERS/ N 4 N 4 N 4 N 4 N 4 ARANDELAS/ RONDELLES PLATES / RONDELE PULLAR Ø 12 Ø 12 Ø 12 Ø 12 Ø 12 4 / 18

9 TAM BOYUTLARI N REV.: 20/12/05 TBG 55PN TBG 85PN TBG 120PN TBG 150PN TBG 210PN 1) Yanma başlığı 2) İzolasyon contası 3) Brülör bağlantı flanşı 4) Yanma başlığı ayar mekanizması 5) Menteşe 6) Gaz yolu bağlantı flanşı 7) Elektrik panosu 8) Motor 9) Hava ayar servomotoru MODELLO / MODEL MODELE / MODELO A A1 A2 B B1 B6 C D E F I L M N N1 Z Z1 Z2 min maks Ø Ø min maks TBG 55PN M ,5 45 TBG 85PN M TBG 120PN M ,5 54 TBG 150PN M ,5 54 TBG 210PN M ,5 54 Kapaklardaki N1 delikleri, brülör ve basınç hissedici borunun yanma odasına doğrudan girmesini sağlar. ELEKTRİK PANOSU BİLEŞENLERİ N REV.: 20/12/05 10) Beyin 11) Hava presostatı 12) Ateşleme trafosu 13) Motor kontaktörü 14) Termik role 15) 7 kutuplu soket 16) 4 kutuplu soket 17) Şematik Panel 5 / 18

10 TGB 55PN 210PN BRÜLÖRLER ÇALIŞMA ARALIKLARI N REV.: 12/07/07 Çalışma alanlarına ait çizim, EN676 standardına uygun test kazanlarından elde edilen sonuçlara göre hazırlanmıştır. Brülör kazan bileşimindeki uyumun kontrol edilmesi için aydınlatıcı niteliktedir. Brülörün düzgün çalışması için yanma odası boyutları geçerli standartlara göre olmalıdır; aksi halde imalatçılara danışılmalıdır. GAZ BESLEME HATTI Gaz hattı şeması aşağıdaki çizimde gösterilmiştir. Gaz yolu EN 676 standardına göre sertifikalıdır ve brülörden ayrı olarak tedarik edilir. Manuel gaz kesme vanası ve titreşim alıcı bağlantısı gaz valfının gaz akışı öncesine çizimde gösterildiği gibi konulmalıdır. GENEL GAZ BRÜLÖR SİSTEMİ N REV.: 10/05/06 AÇIKLAMA 1) Manuel kesme vanası 2) Titreşim alıcı bağlantı 3) Gaz filtresi 4) Minimum gaz presostatı 5) Emniyet valfı 6) Basınç regülatörü İmalatçı tarafından verilecek gaz yolu 7) Valf sızdırmazlık kontrol cihazı (maksimum nominal ısıl kapasitesi 1200 kw dan büyük brülörler için zorunludur.) 8) Pnömatik çalışma valfı 9) Kontrol servomotoru 10) Hava ayar klapesi 6 / 18 Tesisatçı firma tarafından yapılacak kısım 11) Hava presostatı 12) Yanma başlığı

11 BRÜLÖRÜN KAZANA BAĞLANMASI BAŞLIK KISMI MONTAJI A) Kazan üreticisi firmanın tavsiye ettiği miktarda yanma başlığının yanma odası içine girecek şekilde 5 nolu bağlantı flanşının pozisyonunu 6 nolu vidaları gevşeterek ayarlayın. Çizimde olduğu gibi, namluyu flanşa bağlayın ve vidası ile sabitleyin. B) Flanş ve conta arasına 2 nolu kordonu girdirerek namlu üzerine 3 no ile gösterilen sızdırmazlık contasını yerleştirin. C) 7 nolu saplama cıvataları, pulları ve somunları yardımıyla 4 nolu yanma başlığı ünitesini tutturun. Not: Brülör namlusu ile kazan kapağı iç tarafındaki refraktör malzeme arasında kalan boşluğu uygun bir malzeme ile tamamen izole edin. GAZ YOLU MONTAJI Yandaki çizimde 8, 8 a ve 9 ile gösterildiği gibi farklı şekillerde brülöre montajı yapılabilir. Kazan dairesinin yerleşimine ve gaz hattının konumuna göre en uygun pozisyonu seçin. NOT : DN 65 veya DN 80 gibi büyük çaplı valflar kullanıldığında, gaz yolu bağlantısı üzerinde aşırı ge- rilmelerin oluşmaması için valfları taşıyabilecek uygun miktar ve nitelikte mesnedin olduğundan emin olun. YANMA HAVASI FAN DONANIMI- NIN MONTAJI A) Yanma başlığı ünitesi üzerindeki menteşenin bir tarafı ile brülör fan sistemi üzerindeki diğer tarafını aynı hizaya getirin. B) 10 nolu pimi menteşenin her iki yuvasının aynı hizaya geldiği konumda iken menteşeye yerleştiriniz. C)Ateşleme ve iyonizasyon elektrotlarına kendilerine ait olan kabloları takın, menteşeyi kapatın ve 11 nolu vidalar ile brülörü sıkıca sabitleyin. Boruyu sabitleme rekoru Yanma odası basıncı ölçüm noktası Yanma odası basıncını ileten boru 7 / 18 Yanma odası basıncı algılama borusu Difüzöre kadar uzatın.

12 ELEKTRİKSEL BAĞLANTILAR Üç fazlı elektrik besleme hattına mutlaka sigortalı şalter konulmalıdır. İlave olarak, yönetmelikler, brülör güç besleme hattına kolaylıkla erişilebilen kazan dairesinin dışarısında bulunan bir mevkiye bir adet acil kapama şalterinin konulmasını zorunlu tutar. Elektrik bağlantıları (hat ve termostat bağlantıları) için ekteki elektrik devre şemasını takip edin. Brülörün güç besleme kablolarının bağlantısını aşağıda bildirildiği gibi yapın: 1) Şekildeki 4 adet vidayı (1) sökün, şeffaf muhafazayı kaldırmadan kapağı çıkarın. Bu şekilde elektrik panosuna erişebilirsiniz. 2) 2 no lu vidaları gevşetiniz ve kablo tutucusunu (3) alınız, 7 ve 4 kutuplu iki tapayı delikten geçiriniz (bkz şekil2). Besleme kablosunu (4) kontaktöre bağlayın, topraklama kablosunu (5) bağlayınız ve kablo tutucusunu kapatınız. 3) Sökülebilir kablo tutucu plakayı(3) şekil 3 de gözterildiği gibi yerine oturtun. Mandalı(6) çevirin böylece kablo tutucu plaka iki kabloya yeterli basınç uygulayacaktır, vidaları sıkarak kablo tutucusunu sabitleyin. Son olarak, 7 ve 4 kutuplu soketleri bağlayın. ÖNEMLİ NOT: 7 ve 4 kutuplu soket kablolarının yuvaları Ø 9,5 10 mm ve Ø 8,5 9 mm çaplı kablolar İçindir, böylelikle pano IP 54 ( IEC EN standardına göre) koruma sınufında olması temin edilmiştir. 4) Elektrik panosunun kapağını geri kapatırken, tam sızdırmazlığı sağlamak için 4 adet vidayı (1) 5 Nm lik tork uygulayarak sıkın. Bu aşamada, kontrol paneline (8) erişmek için, şeffaf muhafazayı(7), şekil 4 te gösterildiği gibi ok yönünde yavaşça hafif baskılı kaydırarak kapaktan ayırın. 5) Şeffaf muhafazanın panodaki yerine tam oturturken şekil 5 de gösterildiği gibi tutturma noktalarındaki (9) kancaları takmak için klik sesi duyulana kadar şeffaf muhafazayı ok yönünde kaydırın. Şimdi tam sızdırmazlık sağlanmıştır. Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4 Şekil 5 Not: Sadece kalifiye teknisyenlerin brülörün elektrik panosunu açmasına izin verilmiştir. 8 / 18

13 ÇALIŞMANIN TANIMI Açma/kapama anahtarı (1) na basılması ile, eğer termostatlar kapalı ise, kumanda ve kontrol cihazına voltaj ulaşır, çalışmaya başlar (LED 2 yanar). Böylece fan motoru, yanma odasının ön süpürme işlemine başlamak için, devreye girer (LED 3 yanar). Sonra ateşleme trafosu devreye girer (LED 4) ve 2 saniye sonra da ana gaz valfı ve emniyet valfı (LED 5) açılır. Not olarak; a. b.c. (sayfa 22 ye bakın). Bu brülör, ON/OFF tipidir. Yani hava damperi istenen maksimum değerde çalışması için gerekli miktarda açık olarak ayarlanması lüzumluluğu akıldan çıkarılmamalıdır. Hatırlatma; a) Ana valfın hava/gaz oranı için oransal ayar mekanizması vardır. b) Emniyet valfi ON/OFF tipidir. c) Hava klapesi bir elektrikli servomotor ile hareket eder ( nolu resme bakınız.).brülör kazan termostatları tarafından durdurulduğunda, hava klapesinin servomotor ile kapalı pozisyonuna geri döndürülmektedir. Not: Ateşleme alevi konumunda iken gaz debisi, brülörün minimum modülasyon debisinden genellikle daha büyüktür. Ateşleme alevi konumu, hava klapesi kontrol servomotoru üzerinden ayarlanır ( ye bakın.). Alev oluşumu ilgili cihaz ile algılanır ve kontrol cihazının ateşleme trafosunu devreden çıkararak ateşleme fazını tamamlamasına müsaade eder. Ardından hava servomotoru hava klapesini kademeli olarak açar ve brülörün devreye alınması esnasında ayarlanmış olduğu maksimum kapasitesindeki hava ve gaz debisine ulaşana kadar kademeli olarak havanın (bağlı olarak gazın) arttmasını sağlar. Alev mevcut değil ise, kontrol cihazı ana valfın açılmasından 3 saniye sonra emniyetli kapama (LED 7) konumunda durur. Eğer çalışma esnasında emniyetli kapama durumu oluşursa gaz valfları aynı şekilde derhal kapanır. Kontrol cihazını emniyetli kapama pozisyonundan çıkartmak için gösterge paneli üzerindeki 8 numaralı butona basılmalıdır. M O D Ü L A S Y O N L U ÇALIŞMANIN TANIMI Brülör minimum kapasitede çalışırken, eğer modülasyon cihazı izin veriyor ise (modülasyon cihazının ayarlanmış olduğu sıcaklık (veya basınç) değeri, kazanda oluşan sıcaklık (veya basınç) değerinden büyük ise); hava servomotoru, brülörün devreye alınması esnasında ayarlanmış olduğu maksimum kapasitesindeki hava ve gaz debisine ulaşana kadar kademeli olarak havayı (bağlı olarak gazı) arttırarak dönmeye başlar. Hava basıncından etkilenerek gaz debisinin miktarını düzenleyen oransal gaz valfı üzerindeki mekanizma sayesinde fan basıncındaki artış algılanır. Modülasyon probu, hava ayar servomotorunu kısma yönünde çevirmeye başlayacağı kazan sıcaklığının (veya basıncının) yeterli yükseklikteki sıcaklık seviyesine ulaşıncaya kadar maksimum kapasitede çalışacaktır. Ulaştığında ise yavaş yavaş kapasiteyi servomotor vasıtasıyla kısmaya başlayacaktır. Kısa süreli aralıklarla ters yönde dönme ve bunun neticesindeki gazın ve havanın kısılma işlemi gerçekleşir.. Bu aralıklı kısma işlemi ile modülasyon sistemi kazanın sağlayacağı ısı miktarı ile kazana verilen ısı miktarını dengelemeye çalışır. Modülasyon cihazı kazanın ısıl ihtiyacındaki değişiklikleri tespit ederek, ihtiyacı karşılayacak şekilde otomatik olarak yakıt miktarını ve yanma havası miktarını arttırma veya azaltma yönünde dönmesi için servomotora kumanda eder. Minimumda çalışmasına rağmen, termostat (veya presostat ile) tamamen durdurulması için gerekli sınır değerine (sıcaklık veya basınç değerine) ulaşıldığında brülör stop edilir. Sıcaklık veya basınç tekrar brülörü durduran cihazın ilgili düşerek set edilen değerin altına düştüğü anda brülör tekrar devreye girerek çalışmasına devam eder. Cihaz veya Emniyet Önsüpürme Ateşleme Ateşleme 1. alev valfı ile Klapenin açma Klapenin programlayıcı süresi süresi öncesi sonrası 2. alev valfı açması gezinimi kapatma gezinimi arasındaki süre süresi süresi sn sn sn sn sn sn sn LME A LME A / 18

14 LME GAZ BRÜLÖR KONTROL CİHAZI Çalışma durumu Devreye girme esnasında, durum göstergesi aşağıdaki tabloya göre değişir; göstergesi Çok renkli sinyal lambası (LED) e ait renk kodu tablosu Durum Renk Kodu Renk Bekleme süresi «tw», başka bekleme durumları... Sönük (Yanmıyor) Ateşleme safhası, kontrollü ateşleme Sarı yanıp söner Çalışma, alev mevcut... Yeşil Çalışma, alev mevcut değil Yeşil yanıp söner Brülör devreye girerken harici ışık mevcut p p p p Yeşil-kırmızı Düşük voltaj p p p p Sarı-kırmızı Hata, alarm p... Kırmızı Hata kodu gösterimi («Hata kodu tablosuna bakın») p p p p Kırmızı yanıp söner Arabirim arızası tesbiti p p p p p p p p Kırmızı titreyen ışık Sembollerin Açıklaması. Devamlı yanar p Kırmızı Off Sarı Yeşill Emniyetli kapama işleminden sonra, kırmızı hata sinyal lambası devamlı yanık kalır. Bu durumda,hata kodu tablosuna göre hata sebebinin görsel tesbit işlevi emniyetli kapamadan çıkarma düğmesine 3 saniyeden daha fazla basarak aktifleştirilir. En az 3 saniye tekrar reset düğmesine basarak, arabirim arıza tesbit işlevi aktif konuma getirilir. Yandaki çizim hata sebebinin tesbit işlevi sırasını gösterir: Kırmızı sinyal lambası (LED) yanıp sönme kodu Hata kodu tablosu 10 nolu terminal çıkışı «AL» Olası hatalar 2 kere yanıp sönme 3 kere yanıp sönme 4 kere yanıp sönme 5 yanıp sönme 6 kere yanıp sönme 7 kere yanıp sönme 8 kere yanıp sönme 9 kere yanıp sönme Enerjili Enerjili Enerjili Enerjili Enerjili Enerjili Enerjili Enerjili «TSA» sonunda alev oluşmadı - Hatalı veya kirli yakıt valfi - Hatalı veya kirli alev detektörü - Brülörün ayarı bozuk, Yakıt yok - Hatalı ateşleme ekipmanları «LP» Hatası -Hava presostatı yok veya sinyal gelmiyor «t10» - «LP» Hava presostatı normal pozisyonunda iken kontağı kaynamış Brülör devreye girerken harici ışık «LP» zaman aşımıi - «LP» hava presostatı kontağı çalışırken kaynamış Boş İşletme esnasında çok fazla alev kaybı (tekrarlama sınırı) -Hatalı veya kirli yakıt valfi -Hatalı veya kirli alev detektörür -Brülör ayarı bozuk Boş Boş 10 kere yanıp sönme Enerjisiz Hata sebebi tesbit edilme işlevi esnasında, kontrol çıkışları aktif değildir. - Brülör kapalı konumdadır. - Harici hata göstergesi aktif değildir. - Terminal 10 daki «AL» hata durum sinyali, hata kodu tablosuna göre çıkış verir. Kablolama hatası veya cihaz arızası, çıkış kontakları,veya başka arızalar Brülör kontrolunu (beyin) resetleyerek, hata sebebi tesbit işlevinden çıkılır ve brülör tekrar devreye sokulur. Emniyetli kapama dan çıkarma düğmesine yaklaşık 1 saniye (< 3 saniye) basın. 10 / 18

15 DOĞAL GAZ İLE ATEŞLEME VE AYARLAMA 1) Yanma başlığının, kazan imalatçısının istediği miktarda yanma odasına girdiğini kontrol edin. Yanma başlığında havayı kapatan cihazın, tahmini yakıt beslemesine uygun pozisyonda ( verilen yakıt miktarı arttırıldığında, disk ve yanma başlığı arasındaki geçiş bir göreceli olarak arttırılmalı. Aksi durumda, yakıt beslemesi az ise göreceli olarak azaltılmalıdır.) o l d u ğ u n u kontrol edin. Yanma başlığı ayarı konusuna bakın. 2) Brülör gaz yoluna bağlandığında, henüz yapılmadı ise, kapı ve pencereler açık d u r u m d a iken borulardaki havayı almak gereklidir. Brülöre yakın boru üzerindeki bağlantı açılmalı ve borunun havasını almak için kapalı durumdaki gaz kesme vanası hafifçe açılmalıdır. Gaz gelene (Gaz kokusu algılandığında) kadar uygun bir süre bekleyin. Sonra, gaz borusunu tekrar brülöre bağlayın. 3) Kazanda su olduğunu ve sistemin geçiş vanalarının açık olduğunu kontrol edin. 4) Yanma ürünlerinin rahatça çıkabileceğinden (kazan çıkışları ve bacanın açık) tamamen emin olun. 5) Bağlanacak akım, voltaj, güç değerlerinin brülöre g e r e k e n değerlerde ve elektrik bağlantılarının (motor ve ana hat) mevcut elektrik beslemesine uygun olduğunu kontrol edin. Mahalde gerçekleştirilecek bütün elektrik bağlantıları, bizim elektrik devremize göre gerçekleştirilecektir. 6) Uygun skalalı bir manometreyi gaz çıkışına bağlayarak gaz basıncı ayar değerini kontrol edin. (Mevcut basınç müsaade ediyorsa su manometresi daha uygundur fakat daha yüksek basınçlar için kullanılmamalıdır.) 7) Hava ayar elektrik servomotor kamlarını (ilgili kullanım talimatına bakın.) tahmini minimum v e maksimum termal ısıl debisi ve ateşleme ısıl debisine göre uygun olarak düşünülen tahmini pozisyonlarına getirin. 8) Gazın ve havanın basınçları arasındaki oranı arzu edilen orana ayarlayın, ilave olarak kurulu gaz yolu ile verilen kılavuzdaki pnömatik valf ayar talimatlarını uygulayın. 9)Brülör pano şalterini O pozisyonda ve ana şalter açıkken röleyi elle kapatıp motorun doğru yönde çalıştığını kontrol ediniz. Eğer gerekirse motoru besleyen hattın iki güç kablosunun yerini değiştirerek dönüş yönünü ters çevirin. 10) Şimdi kumanda panosundaki şalteri çalışma konumun alın ve modülasyon anahtarlarını MIN (minimum) ve M A N (el-kumandası) konumuna getirin. Kontrol cihazı (beyin) enerjilenir ve Çalışmanın açıklanması bölümünde anlatıldığı gibi brülörün programcısı çalışır. Not: Ön süpürme, hava klapesi açık pozisyonda g e r ç e k l e ş t i r i l i r. dolayısıyla ayar servomotoru devreye girerek klapeyi, ayarlanan maksimum pozisyonuna k a d a r tamamen açar. Sadece, ayar servomotoru devreye s o k m a pozisyonuna geldiğinde brülörün ateşlemesi için kontrol kutusu trafo ve gaz valflarını açan ateşleme programını başlatır. Ön süpürme safhası boyunca hava basınç kontrol şalterinin konum değiştirdiğini kontrol edin ( hava basıncı yok algısının yapıldığı kapalı pozisyondan, hava basıncı mevcut algısının yapıldığı kapalı pozisyona). Eğer hava basınç şalteri yeterli basıncı algılayamazsa (pozisyonu değişmezse) a t e ş l e m e trafosu ve ateşleme alevi için gaz valfları çalışmaz ve kontrol kutusu devre dışı konumuna geçer. İlk devreye alırken bu safhada bazı devre dışı kalmalar normal sayılabilir. Çünkü gaz yolları borulaması içinde hala hava bulunabilir ve bu kararlı alev elde edilmeden önce atılmalıdır. Devre dışı kalma kilitlemesinden çıkartmak için reset düğmesine basın. İlk defa devreye alırken, tekrarlanan devre dışı kalmalar aşağıdaki nedenlerden biri sebebiyle gerçekleşebilir; a) Gaz borularının havası yeterince alınmamış ve dolayısıyla gaz miktarı kararlı alev oluşturmak için yeterli değildir. b) Alev mevcutken meydana gelen devre dışı hatalı hava/gaz oranı yüzünden iyonizasyon bölgesindeki alev kararsızlığından meydana gelebilir. Ç ö z ü m doğru oranı buluncaya kadar besleme havası ve/veya gaz miktarını değiştirmektir. Aynı problem, yanma başlığındaki yanlış hava/gaz dağılımı yüzünden de meydana gelebilir. Çözüm yanma başlığı ayar mekanizması ile yanma başlığı ve gaz difüzörü arasındaki hava geçidinin açılış veya kapanışının düzenlenmesidir. 11)Modülasyonun minimum ısıl kapasitesinde (hava klapesi kontrol servomotoru minimumda) brülörü ayarlayın. Gerekli düzeltmeleri yaparak alevin görünümü ve büyüklüğünü kontrol edin. Bunun için pnömatik valf 11 / 18 kılavuzundaki talimatlara bakın. Sonra, çekilen gaz miktarını, gaz sayacını okuyarak kontrol edin. Gerekiyorsa, daha önce (7 ve 8. maddelerde) bahsedildiği şekilde yanma havası ve gaz miktarını ayarlayın. Ardından, yanmanın doğru oluştuğunu uygun özel cihazlar kullanarak kontrol edin. Doğru hava-gaz karışımı için karbondioksit seviyesi ölçülmelidir. Metan için brülör minimum kapasitede iken karbondioksit(co2) en az % 8 veya O2 %6, maksimumda iken CO2 nin ideal değeri %10 veya O2=%3 değerindedir. Baca gazındaki karbonmonoksit (CO) yüzdesinin izin verilen maksimum değer olan %0,1 (1000 p.p.m.) değerini aşmadığının kontrolu için özel cihazlar kullanmalıdır. 12) Brülörün minimum ısıl kapasitesini ayarladıktan s o n r a, modülasyon anahtarlarını MAN (manuel) ve MAX (maksimum) pozisyonlarına getirin. Hava ayarını düzenleyen servomotor maksimuma gelir, dolayısıyla gaz beslemesi maksimum ısıl kapasitesine ulaşır. Sayaçtan okuyarak gaz besleme miktarının kontrolunun yapılması gerekmektedir. Brülör maksimum kapasitede çalışırken, bir tam dakika aralıkla okunan iki okuma arasındaki farkın altmış dakikadaki değeri için altmış ile çarpılarak elde edilen değer gaz debisini verir. Saatte tüketilen gaz debisi miktarını gaz kalorifik değerine çarparak (doğal gaz için en düşük kalorifik değer 8550 kcal/ h dir.) kcal/h olarak elde edilen güç kazanın ihtiyaç duyduğu değerde veya bu değere yakın olmalıdır. Çekilen gaz debisi, kazan için müsaade edilen maksimum değerden çok fazla ise, kazanın kendisine zarar vermemek amacıyla brülör durdurulmalıdır. Dolayısıyla brülör iki sayaç okuması sonunda durdurulmalıdır. 13) Maksimum gaz debisini değiştirmek için hava debisi regülatörünü kullanın, böylece gaz otomatik ve uygun olarak hava debisine göre kendiliğinden ayarlanır. Klapenin maksimum açmasını kontrol eden kam tekrar ayarlanmalıdır. ( nolu resme bakın.) Hava klapesinin açma açısı gaz debisini azaltmak için düşürülmelidir, tersi durumda artırılmalıdır.gaz, hava karışımını değiştirmek için kullanılan pnomatik gaz valfları kılavuzuna bakın. on adjustment ). 14)Sonra özel cihazlar ile yanmayı kontrol edin. Doğru hava/ gaz karışımı için karbondioksit seviyesi ölçülmelidir. Metan için

16 brülör minimum kapasitede iken karbondioksit(co2) en az % 8 veya O2 %6, maksimumda iken CO2 nin ideal değeri %10 veya O2=%3 değerindedir. Baca gazındaki karbonmonoksit (CO) yüzdesinin izin verilen maksimum değer olan %0,1 (1000 p.p.m.) 15)Maksimum ısıl kapasite ile çalışmayı ayarladıktan sonra, hava ayar servomotorunu modülasyon süvicini MIN konumuna değiştirerek minimum modülasyon pozisyonuna getirmelisiniz. Brülör, minimum güçte çalışırken yanma koşullarının değiştirilmesi gerekli ise, pnomatik gaz valfların ayar mekanizmaları kılavuzuna bakın. Özel cihazlar ile yanmayı kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Hatta hava klapesinin ayarlanan paternindeki ara kademelerdeki ayarları kontrol ederek gerekiyorsa değiştirmenizi tavsiye ederiz. 16)Şimdi otomatik m o d ü l a s y o n konumunda brülörün u y g u n çalıştığını kontrol edin. 17) Hava presostatı, hava basıncının gereken değerde olup olmadığını kontrol eden emniyet (devre dişi bırakma ) sistemidir. Dolayısıyla, presostat brülödeki hava basıncı yeterli değere ulaştığında kontağı kapatacak şekilde ( brülör çalışıyorken kapalı olmalı) ayarlanmış olmalıdır. Brülör çalışırken kapalı olması gereken kontak gerçekte kapalı değil ise (hava basıncı yetersiz) sistem çalışma saykılına devam eder fakat ateşleme trafosunu ve gaz valfları açılmayacaktır, böylece brülör devre dışı pozisyonunda stop eder. Hava basınç şalterinin düzgün çalıştığını kontrol etmek için; brülör minimumda çalışırken ayar değerini brülörü bloke ettiği yere kadar arttırmalısınız.hava presostatını, ön süpürme esnasında brülörü devre dışına geçirmeden algılayabileceği en uygun pozisyona ayarlayın. Presostat bağlantı devresi otomatik olarak kontrol edilir, böylece brülör beklemede iken (fan stop ta ve brülörde hava basıncı oluşmamış) iken kontak kapalı olmalıdır. Bu koşul, kontrol kutusu enerjilenmezse gerçekleşir ve brülör stopta kalır. 18) Gaz basıncı kontrol ş a l t e r l e r i (minimum ve maksimum), mevcut ise, gaz basıncı istenen ayarlar arasında olmadığı zaman brülörün çalışmasını önleyecek fonksiyona sahiptir. Presostatların işlevi nedeniyle minimum gaz basıncı kontrol presostatı ayarlandığından daha yüksek bir basınçla karşılaştığında, maksimum gaz presostatı ayarlandığından daha düşük bir basınçla karşılaştığında kontağı kapatmalıdır. Bu nedenle minimum ve maksimum gaz basınç şalterlerinin ayarları brülörün çalışması sırasında zaman zaman yapılan ölçüm değerlerine göre yapılmalıdır. Presostatlar elektriksel olarak seri bağlıdırlar, bu neden gaz presostatlarının her hangi biri açık devre oluşturursa (kapanmazsa) kontrol cihazı ve dolayısıyla brülörün enerjilenmesini engeller. Açıktır ki brülör çalışıyorken (alev var) basınç şalterinin herhangi birinin çalışması (kontağının açılması) durumunda brülörün hemen durmasına neden olur. Brülörü devreye alıp testleri yapılırken, presostatların düzgün çalıştığının kontrolu gereklidir. Üzerindeki ayar mekanizmasını kullanarak presostatın konum değiştirmesi (devrenin açılması) fonksiyonu, brülörün durdurduğunun gözlenmesi ile kontrol edilebilir 19)Baskı devre üzerindeki 30 ve 31 nolu terminalleri arasında köprüyü ayırarak alev sensörünün (iyonizasyon e l e k t r o d u n u n ) çalıştığını kontrol edin. Kontrol cihazı çalışma saykılını tamamlamalıdır ve ateşleme alevi oluşmasından üç saniye sonra, kendini devre dışı bırakır.bu kontrol sadece brülör henüz çalışmaya başlamışken yapılması gerekir. 30 ve 31 arasındaki köprüyü ayırarak kontrol cihazı kendisini hemen devre dışı pozisyonuna iletmelidir. 20) Kazan termostatları veya presostatlarının uygun çalıştığını kontrol edin. ( Kontakları açıldığında brülörü stop etmelidir.) Not. Brülörün normal olarak devreye girdiğini kontrol edin, yanma başlığı ayar mekanizması ileri doğru kaydırıldığında, karışımı oluştu- racak hava hızı öyle artar ki, ateşleme zorlaşır.bu oluştuğunda, ayar mekanizması ateşlemenin normal yapıldığı bir pozisyona gelene kadar derece derece geriye kaydırılmalıdır ve bu yeni pozisyonu son pozisyon olarak düşünülebilir. Küçük alev durumunda, en zor koşullarda bile, emniyetli ateşleme için gerekli hava miktarının mümkün olan en az değere sınırlandırılması tercih edilir. İYONİZASYON AKIMININ ÖLÇÜLMESİ N İyonizasyon akımını ölçmek için, brülör devreden çıkarılarak baskı devre üzerindeki 30 ile 31.terminaller arasındaki bağlantı teli çıkarılır. (Çizime bakın). Terminallere uygun skalalı bir mikro-ampermetre bağlanır brülörü yeniden devreye alınır. Alev görülür görülmez, iyonizasyon akımı ölçülebilir, cihazın çalışması sağlayacak minimum değer, ilgili devre şemasında gösterilmiştir. Ölçümü yaptıktan sonra, daha önce çıkartmış olduğumuz köprü bağlantısını tekrar yapın. 12 / 18

17 ATEŞLEME / İYONİZASYON ELEKTRODLARI AYAR ŞEMASI N REV.: 25/01/2006 TBG 120P, TBG 120PN, TBG 120ME, TBG 150P, TBG 150PN, TBG 150ME, TBG 210P, TBG 210PN, TBG 210ME Mod. A B C TBG 55PN TBG 85PN TBG 120PN TBG 150PN TBG 210PN Açıklama: 1- İyonizasyon elektrodu 2- Ateşleme elektrodu 3- Deflektör disk 4 - K a r ı ş ı m ı s a ğ l a y ı c ı (karıştırıcı) 5- Gaz çıkış borusu 13 / 18

18 YANMA BAŞLIĞI HAVA AYARI Yanma başlığı bir a y a r mekanizmasına sahiptir. Bu sayede disk ve yanma başlığı arasındaki hava geçişi kısılır veya genişletilir. Hava koridoru kapatarak, düşük kapasitelerde bile diskin akış öncesinde yüksek basınç elde edilebilir. Yüksek hız ve türbülansta hava, yakıt içine daha fazla nüfuz eder ve böylece mükemmel bir karışım ve alev kararlılığı oluşur. Özellikle basınçlı ve/veya yüksek ısıl yüklü yanma odalarında brülör çalışırken alev tepmelerini önlemek için diskten önce yüksek hava basıncına sahip olmak gereklidir. Yukarıdan açıkça anlaşılmaktadır ki, yanma borusundaki havayı kısan mekanizma diskin arkasında daima oldukça yüksek hava basıncı oluşturacak şekilde uygun bir pozisyona ayarlanmalıdır. Yanma başlığındaki havanın kısılmasını sağlayacak şekilde ayar yapılması için, brülör fanı emişini ayarlayan hava klapesinin nispeten açılması tavsiye edilir. Bu elbette, brülör arzu edilen maksimum kapasitede çalıştığında oluşan bir durumdur. Pratikte, önceden anlatıldığı gibi yaklaşık bir ayar yapmak için yanma başlığındaki havayı ayarlayan mekanizmayı orta pozisyona getirerek brülörü devreye alma işlemine başlamak gerekir. Karışıma giren h a v a YANMA BAŞLIĞININ AYARININ GÖSTERİMİ debisinin doğru miktarını elde edene kadar hava klepesinin bir miktar açılması ile b e r a b e r, ileri geri kaydırarak yanma başlığındaki havayı kısan mekanizmanın pozisyonu, gereken maksimum kapasiteye ulaşıldığında doğrudur. X= Yanma başlığı ve disk arasındaki mesafe; Aşağıda gösterilen değerlere uyarak X mesafesini ayarlayın; a) 1 nolu vidayı gevşetin, b) 4 nolu referans endeksine bakarak 3 no lu yanma başlığını pozisyonlandırmak için 2 nolu vidayı çevirin, c) Endeks 4 ile gösterilen değerlerin minimum ve maksimumu arasına X mesafesini ayarlayın, BRÜLÖR X 4 nolu endeks ile gösterilen değeri TBG 55PN ,7 TBG 85PN ,5 TBG 120PN TBG 150PN ,2 TBG 210PN Not. Yukarıdaki tabloda verilen ayarlar, yalnızca gösterge niteliğindedir; yanma odasının özelliklerine göre yanma başlığı pozisyonunu ayarlayın. 14 / 18

19 BAKIM Emisyonlarını kontrol etmek için çıkan yanma gazının periyodik analizlerini yapın. Kirlendiği zaman gaz filtre elemanları periyodik olarak değiştirilir. Yanma başlığının tüm parçalarının iyi durumda olduğu, sıcaklıkla şekil değişimine uğramamış olduğu, bulunduğu ortamın veya zayıf yanmanın sonucu oluşan toz ve birikintilerden ayrıştırıldığı ve elektrodlarının etkin bir şekilde çalıştığı kontrol edilmiş olmalıdır. Eğer yanma kafasında temizliğe ihtiyaç duyuluyorsa, aşağıda belirtilen talimata göre bileşenleri sökün; İki vidayı çıkarın (2) ve menteşedeki pim(1) e asılı olarak b r ü l ö r döndürülür(şekil 1). Ateşleme ve iyonizasyon kablolarını (3) bağlı oldukları elek- trodlardan ayırdıktan sonra somu- nu (4) tamamen çıkartın ve karışım ünitesini başarıyla sökmeyi temin etmek için şekil (3) deki gaz çıkış bağlantısı (8) içine doğru hareketini sağlayan vida (5) i sıkın. Aynı anahtar ile bağlantı bilyesi (6) okun gösterdiği yöne doğru çevrilir. Yanma başlığını ileriye doğru hareket ettiren kaldırma kolu kancadan çıkarılır (Şekil 2). Yanma başlığını ileri hareket ettiren kolu kancasından çıkararak aynı anahtar ile yuvarlak bağlantı elemanını (6) ok ile gösterilen doğrultuda döndürün (şekil 2) 3 mm. lik soket başlı tornavida (a) ile namlu içindeki hava basınç borusu(c) nu tutan M6 vida (b) yı sökün ve yerinden ayırın. Yavaşça, gaz çıkış bağlantısı(8) (şekil 3) nı kaldırın ve şekil 4 de ok (9) ile gösterilen yönde komple karışım ünitesini dışarı çekin. Bakım işlemlerini tamamlayın, ateşleme elektrodu ve iyonizasyon elektrodlarının pozisyonlarını kontrol ettikten sonra yanma başlığını, yukarıdaki talimatları tersten takip ederek karışım ünitesi ve yanma başlığını geri monte edin. ( e bakın). Önemli not: Brülörü kapatırken, iki ateşleme ve iyonizasyon kablosuna az bir gerilim uygulayarak elektrik paneline doğru yavaşça çekin ve Şekil 2 de gösterildiği gibi yerlerinde (7) kabloları düzenleyin. Bu, iki kablonun brülörün çalışması esnasında fan tarafından zarar görmemesini sağlayacaktır. Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4 15 / 18

20 İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRLERİ: SORUN GİDERME PROBLEMİN DETAYLARI OLASI SEBEPLERİ ÇÖZÜMÜ Alev oluştuğu halde kontrol cihazı (beyin) devre-dışı konumuna geçiyor.(kırmızı ışık yanmakta). Arıza sebebleri alev kon- trol devresi ile sınırlandırılmıştır. 1) Ateşleme trafosu nedeniyle iyonizasyon akımında bozulma, 2) Alev sensörü (iyonizasyon probu) yetersiz, 3) Alev sensörü (iyonizasyon probu) pozisyonu yanlış, 4) İyonizasyon probu kablosu veya ilgili topraklama kablosu hatalı, 5) Alev sensörü ile elektrik bağlantısının kesilmesi, 6) Yetersiz baca çekişi veya duman gazları geçişi tıkalı, 7) Alev diskinin veya yanma başlığının kirliliği veya aşınması, 8) Ekipman hatası, 9) İyonizasyonun olmaması, 1) Ateşleme trafosunun elektrik beslemesini (230 V tarafı) ters çevirin ve bir analog mikroampermetre kullanarak kontrol edin. 2) Alev sensörünü değiştirin. 3) Alev sensörünün pozisyonunu düzelt ve sonra da analog mikroampermetre ile performansını kontrol edin. 4) Gözle ve cihaz ile kontrol edin. 5) Bağlantıları yenileyin. 6) Kazanın duman gazı geçişlerinin ve baca bağlantısının açık olmasını temin edin. 7) Tekrar gözle kontrol yapın ve gerekliyse yenileyin. 8) Yenisini koyun. 9) Eğer kontrol cihazının topraklaması yetersizse, iyonizasyon akımını kontrol etmeyin. Kontrol cihazına ait ilgili terminalin ve elektrik sisteminin topraklama etkinliğini kontrol edin. Gaz akışı var iken, fakat alev oluşmaması sebebiyle devre dışı konumuna geçiyor (kırmızı ışık yanmakta). Arıza sebebleri ateşlemel devresi ile sınırlandırılmıştır. 1) Ateşleme devresinin hatalı olması, 2) Ateşleme trafosu kablosunun toprağa boşalması, 3) Ateşleme trafosu kablosunun bağlı olmaması, 4) Ateşleme trafosu arızalı, 5) Elektrod ile toprak arasındaki mesafe hatalı, 6) Elektrod izolatörü kirli, dolayısıyla akımın toprağa boşalması, 1) Ateşleme trafosu beslemesini (230V) ve yüksek voltaj devresini( elektrodun toprağa değip değmediğini veya bağlantı ucunun altındaki izolatörün kırık olup olmadığını) kontrol edin. 2) Değiştirin. 3) Bağlayın. 4) Değiştirin. 5) Doğru aralığı oluşturacak şekilde düzgün yerleştirin. 6) Elektod ve izolatörü temizleyin veya değiştirin. Gaz akışı var iken, fakat alev oluşmaması sebebiyle devre dışı konumuna geçiyor (kırmızı ışık yanmakta). 1) Hatalı hava / gaz oranı, 2) Gaz borularının havası henüz tam olarak atılamamış (ilk defa devreye alma durumunda), 3) Gaz basıncı yetersiz veya aşırı, 4) Disk ve başlık arasındaki hava geçişi çok dar, 1) Hava / gaz oranını düzeltin. ( büyük ihtimalle çok aşırı hava veya çok az gaz mevcuttur.). 2) Gaz borularının havasını büyük dikkatle tekrar alın. 3) Ateşleme anındaki gaz basınç değerini kontrol edin ( mümkünse su manometresi kullanın). 4) Ateşleme anındaki gaz basınç değerini kontrol edin ( mümkünse su manometresi kullanın). 16 / 18

21 17 / 18

22 18 / 18

23 BALTUR S.p.A. Via Ferrarese CENTO (Ferrara) ITALIA Tel Fax /28 (International Tel Fax ) Декларация о соответствии Заявляем, что наша продукция BPM...; BGN ; BT ; BTG ; BTL ; TBML...; Comist ; GI ; GI Mist; Minicomist ; PYR ; RiNOx ; Spark...; Sparkgas...; TBG...;TBL...; TBML...; TS ; IBR...; IB... (Вариант исполнения: LX, с низкими выбросами оксидов азота) Описание: дутьевые жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки бытового или промышленного использования отвечают минимальным требованиям, предъявленным европейскими директивами: 2009/142/CE...(D.A.G.) 2004/108/CE...(C.E.M.) 2006/95/CE...(D.B.T.) 2006/42/CE...(D.M.) и соответствуют требованиям европейских стандартов: UNI EN 676:2008 (для газовых и комбинированных горелок, в отношении газа) UNI EN 267:2002 (для дизельных и комбинированных горелок, в отношении дизельного топлива) В связи с этим эти изделия маркированы знаком: /11/2010 Доктор Риккардо Фава Директор-распорядитель / Генеральный директор ОГЛАВЛЕНИЕ... СТРАНИЦА - Предупреждения пользователю по безопасной эксплуатации горелки Технические характеристики..." 6 - Соединение горелки с котлом - Подключение горелки к газовой сети Электрические соединения - Описание функционирования Блок управления и контроля для газовых горелок Розжиг и регулировка метана Регулировка воздуха на головке горения..." 16 - Техобслуживание - Использование горелки Неисправности - Причины - Способ устранения Электрические схемы / 18

24 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЕЛКИ ВВЕДЕНИЕ Эти предупреждения будут способствовать безопасному использованию компонентов в отопительных системах гражданского назначения и в системах производства горячей воды для хозяйственных нужд путём указания наиболее подходящих компонентов, с целью предотвращения таких ситуаций, когда по причине неправильного монтажа, ошибочного, несвойственного или необъяснимого использования изначальные безопасные характеристики данных компонентов нарушаются. Целью распространения предупреждений данного справочника является и обращение внимания пользователей на проблемы безопасности благодаря использованию хотя и технической терминологии, но доступной каждому. С конструктора снимается всякая договорная и внедоговорная ответственость за ущерб, нанесённый оборудованию по причине неправильной установки, использования и, в любом случае, несоблюдения инструкций, данных самим конструктором. ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью изделия и должна всегда передаваться в руки пользователя. Внимательно прочитайте предупреждения в инструкции, так как в них содержатся важные указания по установке, эксплуатации и техобслуживанию в условиях полной безопасности. Бережно храните инструкцию для дальнейших консультаций. Установку должен выполнять профессионально подготовленный специалист с соблюдением действующих норм и в соответствии с инструкциями, данными конструктором. Под профессионально подготовленным специалистом нужно понимать работника, который технически компетентен в области компонентов отопительных систем гражданского назначения и систем с подготовкой горячей воды для хозяйственных нужд и, в частности, сервисные центры, авторизированные конструктором. Неправильно выполненная установка может нанести ущерб людям, животным или предметам, за что конструктор ответственности не несёт. Сняв упаковку, проверьте целостность содержимого. В случае появления сомнений рекомендуется обратиться к поставщику, а само изделие не трогать. Элементы упаковки: деревянная клеть, гвозди, скобы, пластиковые пакеты, пенополистирол и т.д. нельзя оставлять в доступном для детей месте, так как они представляют собой источник опасности. Кроме того, для предотвращения загрязнения окружающей среды их необходимо собрать и отвезти в специальные пункты, предназначеннные для этой цели. Перед выполнением любой операции по чистке или техобслуживанию необходимо отключить изделие от сети питания при помощи выключателя системы и/или используя специальные отсечные устройства. В случае неисправности и/или неисправного функционирования аппарата отключите его. Не пытайтесь самостоятельно починить его. Следует обратиться за помощью исключительно к квалифицированному специалисту. Возможный ремонт изделия должен быть выполнен только в сервисном центре, который получил разрешение от завода "BALTUR", и с использованием исключительно оригинальных запасных частей. Несоблюдение данного условия может нарушить безопасность аппарата. Для обеспечения эффективности аппарата и его исправного функционирования необходимо, чтобы квалифицированные работники осуществляли регулярное техобслуживание с соблюдением указаний, данных конструктором. При продаже изделия или его передаче в другие руки, а также в случае, когда Вы переезжаете и оставляете изделие, убедитесь в том, что инструкция всегда находится с аппаратом. Это необходимо для того, чтобы новый хозяин и/или монтажник смогли обратиться к ней в случае потребности. Для всех аппаратов с дополнительными опциями или комплектами, включая электрические, необходимо использовать только оригинальные аксессуары. ГОРЕЛКИ Данный аппарат должен использоваться исключительно по п р е д у с м о т р е н н о м у н а з н а ч е н и ю : в м е с т е с к о т л о м, теплогенератором, печью или с другой подобной топкой, которые размещаются в защищённом от атмосферных факторов помещении. Любой другой вид использования считается несвойственным и, следовательно, опасным. Горелка должна устанавливаться в подходящем помещении, имеющем минимальное количество вентиляционных отверстий, как предписано действующими нормативами, и в любом случае, достаточными для получения качественного горения. Не загромождайте и не уменьшайте вентиляционные отверстия помещения, в котором стоит горелка или котёл, с целью предупреждения опасных ситуаций, таких как формирование токсичных и взрывоопасных смесей. Перед выполнением подключений горелки проверьте, что данные на табличке соответствуют данным питающей сети (электрическая, газовая, для дизельного или другого вида топлива). Не дотрагивайтесь до горячих деталей горелки, обычно находящихся вблизи пламени и системы подогрева топлива, которые нагреваются во время функционирования и остаются под температурой даже после недлительного останова горелки. В случае если принято решение об окончательном неиспользовании горелки необходимо, чтобы квалифицированный работник выполнил следующие операции: a) Отключил электрическое питание путём отсоединения питательного кабеля главного выключателя. b) П р е к р а т и л п о д а ч у т о п л и в а п р и п о м о щ и р у ч н о г о отсечного крана и вынял маховички управления с гнёзд. c) Обезопасил те детали, которые являются потенциальными источниками опасности. Особые предупреждения Убедитесь в том, что человек, выполнивший установку горелки, прочно зафиксировал её к теплогенератору так, чтобы образовывалось пламя внутри камеры сгорания самого генератора. Перед розжигом горелки и хотя бы раз в год необходимо, чтобы квалифицированный работник выполнил следующие операции: a) Настроил расход топлива горелки, учитывая требуемую мощность теплогенератора. b) Отрегулировал подачу воздуха для горения и получил такое значение КПД, которое хотя бы равнялось минимально установленному действующими нормативами. c) Осуществил контроль горения с тем, чтобы предотвратить образование вредных и загрязняющих окружающую среду несгоревших продуктов в размерах, превышающих допустимые пределы, установленные действующими нормативами. d) Проверил функциональность регулировочных и защитных устройств. e) Проверил правильное функционирование трубопровода, выводящего продукты горения. f) По завершению операций по регулировке проверил, что все механические стопорные системы регулировочных устройств хорошо затянуты. g) Убедился в том, что в помещении, где стоит котёл, имеются необходимые инструкции по эксплуатации и техобслуживанию горелки. В случае частых блокировок горелки не следует зацикливаться на восстановлении функционирования вручную, лучше обратиться за помощью к специалистам для разъяснения аномальной ситуации. Работать с горелкой и заниматься техобслуживание должен исключительно квалифицированный персонал, который будет действовать в соответствии с предписаниями действующих нормативов. 2 / 18

BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 0006081099_201307 中 文 РУС - 单 段 燃 气 燃 烧 器 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT)

BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 0006081099_201307 中 文 РУС - 单 段 燃 气 燃 烧 器 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 3,6 BTG 6 BTG 11 - TEK KADEMELİ DOĞAL GAZ BRÜLÖRÜ - ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА - 单 段 燃 气 燃 烧 器 -

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P

BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 3,6 P BTG 6 P BTG 11 P - İKİ AŞAMALI GAZ BRÜLÖRLERİ - ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 二 段 燃 气 燃 烧 器

Διαβάστε περισσότερα

BGN 250P BGN 300P BGN 350P

BGN 250P BGN 300P BGN 350P TR РУС 中 文 Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 EL Οδηγίες χρήσης BGN 250P BGN 300P BGN 350P - İKİ AŞAMALI GAZ BRÜLÖRLERİ - ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 二 段 燃 气 燃 烧 器

Διαβάστε περισσότερα

TBG 120 P TBG 150 P TBG 210 P

TBG 120 P TBG 150 P TBG 210 P TR РУС 中 文 EL Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 手 册 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης TBG 120 P TBG 150 P TBG 210 P - İKİ AŞAMALI GAZ BRÜLÖRLERİ - ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 二 段 燃 气

Διαβάστε περισσότερα

BTG 3 0006081100_201306 TR РУС 中 文 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

BTG 3 0006081100_201306 TR РУС 中 文 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ TR РУС 中 文 Kullanım talimatları kılavuzu. Инструкция по эксплуатации 使 用 说 明 EL Οδηγίες χρήσης BTG 3 - TEK FAZLI GAZ BRÜLÖRLERİ - ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

BTG 15 BTG 20 BTG 28. - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου 0006081101_201403

BTG 15 BTG 20 BTG 28. - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου 0006081101_201403 TR РУС 中 文 EL Kullanım Yönergeleri Kılavuzu Инструкция по эксплуатации 手 册 使 用 说 明 Οδηγίες χρήσης BTG 15 BTG 20 BTG 28 - Tek fazlı gaz brülörleri - Одноступенчатые газовые горелки - 单 段 燃 气 燃 烧 器 - Μονοβάθμιοι

Διαβάστε περισσότερα

BTL 14 BTL 20 BTL 26 0006081306_201104 EL 中 文. Kullanım. 使 用 说 明 talimatları kılavuzu.

BTL 14 BTL 20 BTL 26 0006081306_201104 EL 中 文. Kullanım. 使 用 说 明 talimatları kılavuzu. TR РУС EL 中 文 Kullanım Инструкция по Οδηγίες χρήσης 使 用 说 明 talimatları kılavuzu. эксплуатации BTL 14 BTL 20 BTL 26 ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ (IT) ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (IT) 正 版

Διαβάστε περισσότερα

BTL 0-0H BTL 4-4H BTL 6-6H BTL 10-10H 0006081258_201107 EL 中 文 使 用 说 明. Kullanım talimatları kılavuzu.

BTL 0-0H BTL 4-4H BTL 6-6H BTL 10-10H 0006081258_201107 EL 中 文 使 用 说 明. Kullanım talimatları kılavuzu. TR РУС EL 中 文 Kullanım talimatları kılavuzu. И н с т р у к ц и я п о эксплуатации Οδηγίες χρήσης 使 用 说 明 BTL 0-0H BTL 4-4H BTL 6-6H BTL 10-10H ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ (IT)

Διαβάστε περισσότερα

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς

Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς Hasta Hortum Sistemi Σύστημα σωλήνων ασθενούς MEDUMAT Transport için çok kullanımlık/tek kullanımlık Πολλαπλών χρήσεων/mίας χρήσης για το MEDUMAT Transport Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK=

p~ñéíó=áåëíêuåíáçåë= oé~ç=íüéëé=áåëíêuåíáçåë=å~êéñuääók=vçu=ïáää=çåäó=äé=~ääé= íç=uëé=óçuê=~ééäá~ååé=ë~ñéäó=~åç=éññéåíáîéäó=ïüéå=óçu= Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK= p~ñéíóáåëíêuåíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Q vçuêåéï~ééäá~ååé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK T qüéüçíéä~íéëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Διαβάστε περισσότερα

en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen

en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen en Operating instructions nl Gebruiksaanwijzingen tr Çalıştırma Talimatları el Οδηγίες λειτουργίας Siemens - Electrogeräte GmbH Carl - Wery - Straße 34 81739 München Cod. 9000370349 B www.siemens-home.com

Διαβάστε περισσότερα

Használati utasítás 94227, 101111. cs, el, hu, pl, tr. cikkszám / Article No.: Nyelvek / Languages: BERNER_71082.pdf 2012-12-13

Használati utasítás 94227, 101111. cs, el, hu, pl, tr. cikkszám / Article No.: Nyelvek / Languages: BERNER_71082.pdf 2012-12-13 Használati utasítás cikkszám / Article No.: 94227, 101111 Nyelvek / Languages: cs, el, hu, pl, tr BERNER_71082.pdf 2012-12-13 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise Instruction Manual/Safety instructions

Διαβάστε περισσότερα

Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V 85308, 85310, 93095, 103865. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages:

Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V 85308, 85310, 93095, 103865. el, pl, tr. Ürün No. / Article No.: Lisan / Languages: Direktif Kitapçık Akku-Schlagschrauber 18 V Ürün No. / Article No.: 85308, 85310, 93095, 103865 Lisan / Languages: el, pl, tr BERNER_66595.pdf 2012-10-31 Bedienungsanleitung/Sicherheitshinweise Instruction

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S730 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen bir bilgisayar kullanarak CD-ROM'da (ürünle verilir)

Διαβάστε περισσότερα

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών

Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών Dijital Fotoğraf Baskı Makinesi Εκτυπωτής ψηφιακών φωτογραφιών DPP-FPHD1 TR GR Kullanma kılavuzu Bu baskı makinesini çalıştırmadan önce, bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride başvurmak üzere

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-H3 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen CD-ROM'da (ürünle verilir) bulunan Cyber-shot El

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-S650/S700 TR GR Gelişmiş işlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen ürünle birlikte verilen CD-ROM'da bulunan

Διαβάστε περισσότερα

Production Made in Italy since 1978. Photovoltaic Modules. Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες

Production Made in Italy since 1978. Photovoltaic Modules. Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες Production Made in Italy since 1978 Photovoltaic Modules Fotovoltaik Modüller Ηλιακές Μονάδες New 2013 Sunerg plant with a 100 MW manufacturing output 100 MW üretim kapasiteli yeni Sunerg 2013 tesisi Νέα

Διαβάστε περισσότερα

DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 4-124-309-31(1) http://www.sony.net/ TR/ES/PT/GR DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Digital Video Camera Recorder Kullanma Kılavuzu Manual de instrucciones Manual de instruções Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 4-33-906-52() Dijital Fotoğraf Makinesi Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSC-H20 Kullanma Kılavuzu TR Εγχειρίδιο οδηγιών GRGR 2009 Sony Corporation Türkçe UYARI Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak

Διαβάστε περισσότερα

start έναρξη hp LaserJet 4100 mfp series

start έναρξη hp LaserJet 4100 mfp series hp LaserJet 00 mfp series start başlat έναρξη prepare for setup you will need the following addresses to set up the product: ) IP address (network) ) SMTP gateway (e-mail server) 3) LDAP gateway (directory

Διαβάστε περισσότερα

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών

Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών Dijital Fotoğraf Makinesi/Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Kullanma Kılavuzu Εγχειρίδιο οδηγιών DSC-T100 TR GR Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için lütfen ürünle verilen CD-ROM'da bulunan Cyber-shot El

Διαβάστε περισσότερα

WXP 65. Käyttöohjeet

WXP 65. Käyttöohjeet WXP 65 Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ TR GR FI DK SV NL PT ES FI FR EN DE WXP 65 WXP 65 Laitekatsaus WDH 10 WXP 65 1. Puhdistusosa 4. LED-tilanäyttö 2. Juotoskärki 5. Lämpöä kestävä antistaattinen

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Bileşenler. Ýçindekiler 4-15. Μεγεθυντικοί φακοί - Μεγάλη ποικιλία βασικών και ειδικών µεγεθυντικών φακών 16-35

Περιεχόµενα. Bileşenler. Ýçindekiler 4-15. Μεγεθυντικοί φακοί - Μεγάλη ποικιλία βασικών και ειδικών µεγεθυντικών φακών 16-35 Bileşenler Ýçindekiler Περιεχόµενα Büyüteç Standart ve özel büyüteçlerle ilgili geniş yelpaze 4-15 Μεγεθυντικοί φακοί - Μεγάλη ποικιλία βασικών και ειδικών µεγεθυντικών φακών 16-35 Ölçüm mikroskopları

Διαβάστε περισσότερα

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR YUNANCA

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR YUNANCA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) 7 NİSAN 2013 PAZAR YUNANCA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Διαβάστε περισσότερα

Voice Prosthesis for rehabilitation after total laryngectomy. Patient s manual. Unregistered copy. Region 4

Voice Prosthesis for rehabilitation after total laryngectomy. Patient s manual. Unregistered copy. Region 4 Voice Prosthesis for rehabilitation after total laryngectomy Patient s manual Region 4 Figures A C B Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 2 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 3 Prescription information CAUTION: United

Διαβάστε περισσότερα

www.f fisher-price.com

www.f fisher-price.com IMPORTANT! It is a good practice to start training children very young regarding the importance of helmet use. When children are older and riding bicycles and faster vehicles, it is important that they

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. - for use without a computer - - bilgisayarsız kullanım için - EN TR EL Basic peration Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - About This Guide

Διαβάστε περισσότερα

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ MTM 0821 F. Contents.

Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΙΟ ΔΙΠΟΡΤΟ MTM 0821 F. Contents. MTM 0821 F English Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE Operating Instructions, 1 Assistance,2 Description of the appliance, 3 Installation, 5 Start-up and use, 6 Maintenance and care, 7 Precautions and

Διαβάστε περισσότερα

Öklid in Öğelerinin 13 Kitabından Birinci Kitap

Öklid in Öğelerinin 13 Kitabından Birinci Kitap Öklid in Öğelerinin 13 Kitabından Birinci Kitap Öğelerin 13 Kitabından Birinci Kitap Öklid in Yunanca metni ve Özer Öztürk & David Pierce in çevirdiği Türkçesi Düzeltilmiş 3. baskı 19 Eylül 2013 Matematik

Διαβάστε περισσότερα

Üretim standartlar I Production Standards : Kalite Kontrol I Quality Control

Üretim standartlar I Production Standards : Kalite Kontrol I Quality Control Malzeme Kalitesi I Material Quality DIN 700 / DIN : St, St 7 EN 00 : S 9, S JR, S J0, S J ASTM A : Gr A, Gr B SI (ASTM A 79) : Gr A, Gr B EN 07- (TS EN 07-) : P 9 TR/TR, P T!/TR, P TR/TR EN 07- (TS EN

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση 2-πόρτα του ψυγείου. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE

Οδηγίες για τη χρήση 2-πόρτα του ψυγείου. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE TAN 6 FNF D xx TAAN 6 FNF D xx TAAAN 6 FNF D xx Türkçe Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Cihazýn tanýmý, 5 Kapýlarýn açýlýþ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση 2-πόρτα του ψυγείου. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE

Οδηγίες για τη χρήση 2-πόρτα του ψυγείου. Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý. Operating Instructions 2-DOOR FRIDGE TAN 6 FNF D xx TAAN 6 FNF D xx TAAAN 6 FNF D xx Türkçe Kullaným talimatlarý Iki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Cihazýn tanýmý, 5 Kapýlarýn açýlýþ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης DFG 051 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Περίληψη

Οδηγίες χρήσης DFG 051 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Περίληψη Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 FA TR Türkçe, 12 AR عربي 23 Περίληψη Εγκατάσταση, 2-3 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Προειδοποιήσεις για το πρώτο πλύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

γράµµα από την Πολυφωνούλα προς τους νέους:

γράµµα από την Πολυφωνούλα προς τους νέους: ΜΑΪΟΣ 2008 Τεύχος 17 Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν Ελάτε φίλοι µου να καλωσορίσουµε µαζί την άνοιξη!!! Έχει φτάσει µια από τις ωραιότερες εποχές του χρόνου όπου η φύση γύρω µας πάλι ζωντάνεψε

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης.

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης. intro_tur 6/6/12 9:13 PM Page 3 Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης. Bu kitap Çağdaş Yunan dilini yabancı dil olarak öğreten ve öğrenenherkese adanmıştır.

Διαβάστε περισσότερα

E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2

E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2 E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2 Καυστήρας πετρελαίου διβάθμιας λειτουργίας Жидкотопливная горелка, 2-ступенчатая Dvostopenjski oljni gorilnik Инструкция по эксплуатации Предназначена для квалифицированного специалиста

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ WEB ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ WEB ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια για την αγορά σας! Με την κάμερα web της Hercules, είστε έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο των επικοινωνιών πολυμέσων. Με τη χρήση των καινοτομικών λειτουργικοτήτων της κάμερας web, αφήστε

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset HBH-610a

Bluetooth Headset HBH-610a Bluetooth Headset HBH-610a Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Headset HBH-610a Instrukcja obsługi Kezelési útmutató Οδηγός Χρήστη Kullanım Kılavuzu FCC statement This device complies with part

Διαβάστε περισσότερα

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System 4-283-481-11(1) (PT-TR-EL) Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System Guia de referência Başvuru Kılavuzu Οδηγός αναφοράς PT TR EL 2011 Sony Corporation (1) BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 AVISO Não instale o aparelho

Διαβάστε περισσότερα

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference

ComfortTube System. Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija. Türkçe Kullanma kılavuzu. Ελληνικά Lietuviška. Quality makes the Difference Türkçe Kullanma kılavuzu Οδηγίες χρήσης Naudojimo instrukcija Ελληνικά Lietuviška Quality makes the Difference ComfortTube System ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύμβολα επάνω στη συσκευασία...25 Υποδείξεις προειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Tel.No.: 1.7. Περιοχή προέλευσης/ Region of origin/ Orijin bölge: Αριθμός έγκρισης/ Approval number/ Onay numarası: numarası: numarası:

Tel.No.: 1.7. Περιοχή προέλευσης/ Region of origin/ Orijin bölge: Αριθμός έγκρισης/ Approval number/ Onay numarası: numarası: numarası: Μέρος I: Στοιχεία της παρτίδας που αποστέλλεται/ Part I: Details of dispatched consignment / Bölüm I: Yüklenen sevkiyata ait detaylar ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ HELLENIC REPUBLIC/ YUNAN DEMOKRASİ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Gigabit Smar t Switch

Gigabit Smar t Switch Gigabit Smar t Switch Quick Installation Guide Guida per l'installazione ra pida H õz l õ K u r u l u m K õl a v u z u Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης R24.0720.00 rev 3.3 05/07 2 Contents English......................................

Διαβάστε περισσότερα

pl, tr... 4200 1030 0400 ... 4200 1029 9600 VB 1.20 VB 1.24 VB 1.28 VB 1.30 VB 1.35 VB 1.47

pl, tr... 4200 1030 0400 ... 4200 1029 9600 VB 1.20 VB 1.24 VB 1.28 VB 1.30 VB 1.35 VB 1.47 VB 1.20 VB 1.24 VB 1.28 VB 1.30 VB 1.35 VB 1.47 Руководство по эксплуатации Предназначено для квалифицированных специалистов по установке Топливные горелки с низким выходом NOx2-14 Instrucciones de montaje

Διαβάστε περισσότερα

Tel.No.: 1.7. Περιοχή προέλευσης/ Region of origin/ Orijin bölge: Αριθμός έγκρισης/ Approval number/ Onay numarası: numarası: numarası:

Tel.No.: 1.7. Περιοχή προέλευσης/ Region of origin/ Orijin bölge: Αριθμός έγκρισης/ Approval number/ Onay numarası: numarası: numarası: Μέρος I: Στοιχεία της παρτίδας που αποστέλλεται/ Part I: Details of dispatched consignment / Bölüm I: Yüklenen sevkiyata ait detaylar ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ HELLENIC REPUBLIC/ YUNAN DEMOKRASİ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

azınlıkça YAŞ 14 BOY 1.94 Yunanistan Basketbol Milli Takımı nın özel turnuvasına davet edildi Azınlıkça 1 ΤΕΥΧΟΣ 83 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΤΙΜΗ 3

azınlıkça YAŞ 14 BOY 1.94 Yunanistan Basketbol Milli Takımı nın özel turnuvasına davet edildi Azınlıkça 1 ΤΕΥΧΟΣ 83 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΤΙΜΗ 3 azınlıkça BATI TRAKYA AYLIK HABER YORUM DERGİSİ www.azinlikca.net ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΟΥΡΚΟΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Δ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 83 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΤΙΜΗ 3 SAYI 83 MART 2015 FİYATI 3 83 YAŞ 14 BOY 1.94 Yunanistan

Διαβάστε περισσότερα

Inter IKEA Systems B.V. 2010 AA-500540-1 DILLKÖTT

Inter IKEA Systems B.V. 2010 AA-500540-1 DILLKÖTT Inter IKEA Systems B.V. 2010 AA-500540-1 DILLKÖTT ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ SRPSKI SLOVENŠČINA TÜRKÇE 4 10 16 21 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 33 Μέρη και Χαρακτηριστικά 1. Χερούλι 2. Σφικτήρας 3. Βαλβίδα ελέγχου της πίεσης 4.

Διαβάστε περισσότερα

Herkül Millas Türkçe, Yunanca ya Yakın mı?

Herkül Millas Türkçe, Yunanca ya Yakın mı? 40 Azınlıkça BU AY AZINLIKÇA AZINLIKÇA BATI TRAKYA AYLIK HABER YORUM DERGİSİ EKİM 2008 YIL: 4 SAYI: 40 www.azinlikca.net ΑΖΙΝΛΙΚΤΣΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΟΥΡΚΟΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Δ. ΘΡΑΚΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Instruction manual... 2 Gebruiksaanwijzing... 7 Οδηγíες χρήσεως... 12 Kullanma kιlavuzu... 17

Instruction manual... 2 Gebruiksaanwijzing... 7 Οδηγíες χρήσεως... 12 Kullanma kιlavuzu... 17 [en] [nl] [el] [tr] Instruction manual... 2 Gebruiksaanwijzing... 7 Οδηγíες χρήσεως... 12 Kullanma kιlavuzu... 17 ET375GF11 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü Ú Table of contents[en]i nstruct ion

Διαβάστε περισσότερα

E6.850 L-Z2 E6.1200 L-Z2

E6.850 L-Z2 E6.1200 L-Z2 E6.850 L-Z2 E6.1200 L-Z2 Двухступенчатая жидкотопливная горелка Καυστήρας πετρελαίου διβάθμιας λειτουργίας Dvostopenjski oljni gorilnik Руководство по эксплуатации Для аттестованных специалистов Жидкотопливная

Διαβάστε περισσότερα

controlled comfort AC-200 Quick installation guide Guide de l utilisateur Guía de instalación rápida Manual de instalação rápida

controlled comfort AC-200 Quick installation guide Guide de l utilisateur Guía de instalación rápida Manual de instalação rápida v1.0 Quick installation guide EN FR ES EL Quick installation guide Guide de l utilisateur Guía de instalación rápida Manual de instalação rápida Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης Hızlı kurulum kılavuzu AC-200

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΤΑΚΤΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ Kapitalizm

Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΤΑΚΤΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ Kapitalizm ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΦΕΒΡΑΡΗΣ 2009 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 262 ΤΙΜΗ 1 ΤΙΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2 ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ MİLLİYETÇİLİĞE HAYIR YENİDEN BİRLEŞMEYE EVET Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΤΑΚΤΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tel.No.: 1.7. Περιοχή προέλευσης/ Region of origin / Orijin bölge: Αριθμός έγκρισης/approval number / Onay numarası: numarası: numarası:

Tel.No.: 1.7. Περιοχή προέλευσης/ Region of origin / Orijin bölge: Αριθμός έγκρισης/approval number / Onay numarası: numarası: numarası: Μέρος I: Στοιχεία της παρτίδας που αποστέλλεται/ Part I: Details of dispatched consignment / Bölüm I: Yüklenen sevkiyata ait detaylar ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ HELLENIC REPUBLIC/ YUNAN DEMOKRASİ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL CRETOLIA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL GR Χιλιάδες χρόνια τώρα το ελαιόλαδο χρησιµοποιείται ως βασικό στοιχείο της µεσογειακής διατροφής, για την παρασκευή καλλυντικών αλλά και σαν καύσιµη ύλη στο λυχνάρι και

Διαβάστε περισσότερα

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K350

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K350 User s guide Logitech Wireless Keyboard K350 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Français Installation, 4 Fonctions et dépannage, 15 Nederlands Set-up, 4 Ελληνικά Εγκατάσταση, 4 Eigenschappen

Διαβάστε περισσότερα

The minority during the Civil War Η µειονότητα στον Εµφύλιο. Dr. Georgios Niarchos

The minority during the Civil War Η µειονότητα στον Εµφύλιο. Dr. Georgios Niarchos The minority during the Civil War Η µειονότητα στον Εµφύλιο Đç Savaş yıllar llarında nlık Dr. Georgios Niarchos On the Eve of the Civil War Παραµονές του Εµφυλίου Đç Savaş Arifesi The Greek Government

Διαβάστε περισσότερα

N14K.0N0 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü

N14K.0N0 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü [en] Instruction manual...2 [nl] Gebruiksaanwijzing...7 [el] Οδηγíες χρήσεως... 12 [tr] Kullanma kιlavuzu... 17 N14K.0N0 Hob Kookplaat Βάση εστιών Pişirme bölümü Ú Table of contents[en]i nstruct ion manual

Διαβάστε περισσότερα

142099 40 Инструкции за монтаж

142099 40 Инструкции за монтаж 142099 40 Инструкции за монтаж Холодильно-морозильный шкаф RU Благодарим вас за доверие, которое вы нам оказали, приобретая наше изделие. Желаем, чтобы использование нашего холодильно-морозильного шкафа

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340 User s guide Logitech Wireless Keyboard K340 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Français Installation, 4 Fonctions et dépannage, 14 Nederlands Set-up, 4 Ελληνικά Εγκατάσταση, 4 Eigenschappen

Διαβάστε περισσότερα

Policy Paper: Rethinking Education in Cyprus Politika Öneri Belgesi: Kıbrıs ta Eğitimi Yeniden Düşünmek Κείμενο Πολιτικής: Διαφοροποιώντας την

Policy Paper: Rethinking Education in Cyprus Politika Öneri Belgesi: Kıbrıs ta Eğitimi Yeniden Düşünmek Κείμενο Πολιτικής: Διαφοροποιώντας την Policy Paper: Rethinking Education in Cyprus Politika Öneri Belgesi: Kıbrıs ta Eğitimi Yeniden Düşünmek Κείμενο Πολιτικής: Διαφοροποιώντας την αντίληψή μας για την Παιδεία στην Κύπρο Title: Policy Paper:

Διαβάστε περισσότερα

Είδηση στα Τουρκικά http://www.azinlikca.net/bati-trakya-haber/musluman-cocuklarin-egitimi- 682011.html Çarşamba, 08 Haziran 2011

Είδηση στα Τουρκικά http://www.azinlikca.net/bati-trakya-haber/musluman-cocuklarin-egitimi- 682011.html Çarşamba, 08 Haziran 2011 Είδηση στα Τουρκικά http://www.azinlikca.net/bati-trakya-haber/musluman-cocuklarin-egitimi- 682011.html Çarşamba, 08 Haziran 2011 Müslüman Çocukların Eğitimi Programı ile ilgili Gümülcine de basın toplantısı

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ FOTOĞRAF 1. Επώνυμο ( 1x ) / Soyadınız ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 2. Γένος κατά

Διαβάστε περισσότερα

;f)w/m9x ~ O@k+ 3rYx$ h A`yKh%V aaa!!!aaaaaa!!a! MASTER KİTAPÇIK 00000000

;f)w/m9x ~ O@k+ 3rYx$ h A`yKh%V aaa!!!aaaaaa!!a! MASTER KİTAPÇIK 00000000 MASTER KİTAPÇIK YUNANCA TESTİ 1. Bu testte 80 soru vardır. 1. 1. - 7. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. Μετά τις καταγγελίες ότι ο δημοφιλής τόπος κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) YUNANCA 2 MAYIS 2010

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) YUNANCA 2 MAYIS 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) YUNANCA 2 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Διαβάστε περισσότερα

Policy Paper: Rethinking Education in Cyprus Politika Öneri Belgesi: Kıbrıs ta Eğitimi Yeniden Düşünmek Κείμενο Πολιτικής: Διαφοροποιώντας την

Policy Paper: Rethinking Education in Cyprus Politika Öneri Belgesi: Kıbrıs ta Eğitimi Yeniden Düşünmek Κείμενο Πολιτικής: Διαφοροποιώντας την Policy Paper: Rethinking Education in Cyprus Politika Öneri Belgesi: Kıbrıs ta Eğitimi Yeniden Düşünmek Κείμενο Πολιτικής: Διαφοροποιώντας την αντίληψή μας για την Παιδεία στην Κύπρο Title: Policy Paper:

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήσης

Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήσης GB TR EL Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 12508 PSP E-1000_East 4_Cover_v2.indd 1 21/09/2011 16:53 Table of contents Warning and caution WARNING 4 Precautions 6

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω Τουρκικά ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΣKΑΛΙΑΣ. Hakan Yılmaz. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Dilmer

Μαθαίνω Τουρκικά ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΣKΑΛΙΑΣ. Hakan Yılmaz. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Dilmer Μαθαίνω Τουρκικά ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΣKΑΛΙΑΣ 1 Hakan Yılmaz ΕΚΔΟΣΕΙΣ Dilmer Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1- Alfabe... 5 2- Tanışma... 6 3- Bu ne? / Bu kim?... 8 4 Καταλήξεις πληθυντικού (ler)... 11 5- Bunlar ne?

Διαβάστε περισσότερα

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57 FORD RANGER 1 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 350 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204 135

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL. Air Conditioners. MODELS 2-Way Blow Ceiling-Mounted Cassette type. English. Deutsch. Français. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL. Air Conditioners. MODELS 2-Way Blow Ceiling-Mounted Cassette type. English. Deutsch. Français. Español. Italiano. OPERATION MANUAL SYSTEM Air Conditioners English Deutsch MODELS 2-Way Blow Ceiling-Mounted Cassette type Français FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ125AVEB

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция SMEG CT15PO-9 http://ru.yourpdfguides.com/dref/3973791

Ваша инструкция SMEG CT15PO-9 http://ru.yourpdfguides.com/dref/3973791 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

Στην τρισδιάστατη εξωτερική αναπαράσταση του διμερούς (θηλέων και αρρένων) συγκροτήματος των Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων συμπεριλήφθηκαν όλα τα κτίρια

Στην τρισδιάστατη εξωτερική αναπαράσταση του διμερούς (θηλέων και αρρένων) συγκροτήματος των Αρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων συμπεριλήφθηκαν όλα τα κτίρια ΥΠΟΜΝΗΜΑ A. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΗΛΕΩΝ A1. ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ * 1857 A1.1 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ A2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ A3. ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 1863 A3.1 ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ [1863] Α4. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ-ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset HBH-IV835

Bluetooth Headset HBH-IV835 Bluetooth Headset HBH-IV835 Wersja polska Ελληνικά Türkçe Magyar Bluetooth Headset HBH-IV835 2 Instrukcja obsługi Οδηγός Χρήστη Kullanõm Kõlavuzu Kezelési útmutató FCC statement This device complies with

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας με τον παράξενο πραματευτή σε Ελλάδα και Τουρκία Ο παράξενος πραματευτής Πλουσίου Μαρία,

Ταξιδεύοντας με τον παράξενο πραματευτή σε Ελλάδα και Τουρκία Ο παράξενος πραματευτής Πλουσίου Μαρία, Ταξιδεύοντας με τον παράξενο πραματευτή σε Ελλάδα και Τουρκία Ο παράξενος πραματευτής Πλουσίου Μαρία, πτυχιούχος του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ Το παραμύθι (Ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BTL. από 17,8 εώς 310 kw. Καυστήρες πετρελαίου

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BTL. από 17,8 εώς 310 kw. Καυστήρες πετρελαίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BT από 17,8 εώς 310 kw Καυστήρες πετρελαίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BT από 17,8 εώς 310 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς BT καταδεικνύουν οτι οι καυστήρες αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Magna 250 kw

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Magna 250 kw ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Magna 250 kw ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS

Διαβάστε περισσότερα

-PHJUFDI EJ/PWP,FZCPBSE User s guide

-PHJUFDI EJ/PWP,FZCPBSE User s guide User s guide Contents English Setup, 6 Features and troubleshooting, 10 Français Installation, 6 Fonctions et dépannage, 17 Nederlands Set-up, 6 Ελληνικά Εγκατάσταση, 6 Eigenschappen en Problemen oplossen,

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Plato, Timaeus, 21e 25e. 21е

Plato, Timaeus, 21e 25e. 21е 21е 22a d Plato, Timaeus, 21e 25e ʺἜστιν τις κατʹ Αἴγυπτον,ʺ ἦ δʹ ὅς, ʺἐν τῷ Δέλτα, περὶ ὃν κατὰ κορυφὴν σχίζεται τὸ τοῦ Νείλου ῥεῦμα Σαϊτικὸς ἐπικαλούμενος νομός, τούτου δὲ τοῦ νομοῦ μεγίστη πόλις Σάις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ FOTOĞRAF 1. Επώνυμο (1x) / Soyadınız ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 2. Γένος κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX S72388SK1 http://ru.yourpdfguides.com/dref/2629914

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX S72388SK1 http://ru.yourpdfguides.com/dref/2629914 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

Commemoration of Prof. Hasan Ozbekhan, the great systems thinker by his student Dr. Alecos Christakis

Commemoration of Prof. Hasan Ozbekhan, the great systems thinker by his student Dr. Alecos Christakis Commemoration of Prof. Hasan Ozbekhan, the great systems thinker by his student Dr. Alecos Christakis Civil Society Dialogue and Technology of Democracy April 16 Fulbright Center 18.00 One of the living

Διαβάστε περισσότερα

Congratulations on your purchase of the Entertainer Cyprus 2012/13.

Congratulations on your purchase of the Entertainer Cyprus 2012/13. Rules of use Fine Dining Gold Informal Dining & Takeaway Family & Casual Sports, Pleasure & Leisure Cafés & Nightspots Beauty & Fitness Congratulations on your purchase of the Entertainer Cyprus. The Entertainer

Διαβάστε περισσότερα

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer -

Basic Operation Guide. Temel Kullanım Kılavuzu. Βασικός οδηγός λειτουργίας. Ghidul operaţiilor de bază. - for use without a computer - EN TR EL RO Basic Operation Guide - for use without a computer - Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Ερίκ Εμανουέλ Σμιτ. Αγαπητέ Θεέ, Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης. Эрик-Эммануил Шмитт. Оскар и Розовая дама. Журнал "Театр" номер 3 за 2004 г.

Ερίκ Εμανουέλ Σμιτ. Αγαπητέ Θεέ, Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης. Эрик-Эммануил Шмитт. Оскар и Розовая дама. Журнал Театр номер 3 за 2004 г. Подборка произведений на русском и греческом языках. Ερίκ Εμανουέλ Σμιτ Αγαπητέ Θεέ Μετάφραση: Αχιλλέας Κυριακίδης Эрик-Эммануил Шмитт. Оскар и Розовая дама Журнал "Театр" номер 3 за 2004 г. Перевод Ирины

Διαβάστε περισσότερα

0-13 kg. BABY-SAFE plus RÖMER BABY-SAFE plus. Инструкция по эксплуатации Οδηγίες χρήσης User Instructions

0-13 kg. BABY-SAFE plus RÖMER BABY-SAFE plus. Инструкция по эксплуатации Οδηγίες χρήσης User Instructions 0-13 kg BABY-SAFE plus RÖMER BABY-SAFE plus Инструкция по эксплуатации Οδηγίες χρήσης User Instructions Wir schicken Ihnen gerne diese Anleitung auch in deutsch zu. Bitte wenden Sie sich an die obenstehende

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Фразы: Личная переписка Пожелания Английский-Греческий

bab.la Фразы: Личная переписка Пожелания Английский-Греческий Пожелания : Свадьба Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Поздравление молодоженам Congratulations and warm wishes

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων 0694-100 - RAD - MON.TEC - 1105A - DIGITECH 2 Technical specification RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

Ръководство за основна операция

Ръководство за основна операция TR EL R BG Temel Kullanım Kılavuzu - bilgisayarsız kullanım için - Βασικός οδηγός λειτουργίας - για χρήση χωρίς ηλεκτρονικό υπολογιστή - Ghidul operaţiilor de bază - pentru utilizare fără computer - Ръководство

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγλωσσο Λεξικό ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΤΟΥΡΚΙΚΑ

Πολύγλωσσο Λεξικό ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΤΟΥΡΚΙΚΑ 2 ο ΓΕΛ Διαπ/κής Εκπ/σης Ελληνικού Πολύγλωσσο Λεξικό ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΤΟΥΡΚΙΚΑ Ντάνιελ Αμπαζόλι - Ντιρέν Τζαν Γιλντίς Με την καθοδήγηση του Καθηγητή Μάινα Διονύση ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ Απαγορεύεται το κάπνισμα!

Διαβάστε περισσότερα

Guide to our services

Guide to our services Guide to our services Ελληνικά Μήπως βάζετε την επένδυση σας στην ανέγερση ακινήτου σε κίνδυνο; H έννοια της κτιριακής εγγύησης ή ασφάλειας κρυφών ελαττωμάτων είναι στο να παρέχει σε εσάς ή στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=fcqg-f / RXS-L&lb=true Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.7 1.7 Ονομ. kw 5.0 5.7 Μέγ. kw 5.3 5.7

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=fcqg-f / RXS-L&lb=true Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.7 1.7 Ονομ. kw 5.0 5.7 Μέγ. kw 5.3 5.7 1 of 10 21/5/2015 10:19 πμ FCQG-F / RXS-L FCQG50FVEB / RXS50L2V1B FCQG60FVEB / RXS60L2V1B Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.7 1.7 Ονομ. kw 5.0 5.7 Μέγ. kw 5.3 5.7 Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.7 1.7 Ονομ. kw 6.00

Διαβάστε περισσότερα

Обзор веб-сайта dikaiologitika.gr

Обзор веб-сайта dikaiologitika.gr Обзор веб-сайта dikaiologitika.gr Сгенерирован 16 Февраля 2015 08:53 Набрано баллов: 64/100 СЕО Контент Заголовок страницы ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ειδήσεις και νέα για το δημόσιο Длина : 46 Замечательно, Ваш заголовок

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στις αναµνήσεις µας!!!

Καλώς ήρθατε στις αναµνήσεις µας!!! ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Τεύχος 6 Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ν Ε Ω Ν Καλώς ήρθατε στις αναµνήσεις µας!!! Σ αυτό το τεύχος, οµάδες νέων µας περιγράφουν αναµνήσεις και συναισθή- µατα - ταξιδεύοντας µας στο

Διαβάστε περισσότερα