Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D"

Transcript

1 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D GC Έκδοση 12/ / EL Οδηγίες λειτουργίας

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόµενα 1 Έγκυρα εξαρτήµατα MOVIMOT κατηγορίας II3D MOVIMOT κατηγορίας II3D µε λειτουργία GP (Gear Protection) ιεπαφές fieldbus της κατηγορίας II3D (ζώνη 22) Μετατροπέας ονοµαστικών τιµών MLA12A κατηγορίας II3D Σηµαντικές επισηµάνσεις Οδηγίες ασφαλείας και προσοχής Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Ενδεδειγµένη χρήση Απόρριψη Υποδείξεις ασφαλείας οµή συσκευής Μετατροπέας MOVIMOT ιεπαφές fieldbus Μηχανική εγκατάσταση MOVIMOT ιεπαφές fieldbus Μετατροπέας ονοµαστικών τιµών MLA12A Ηλεκτρολογική εγκατάσταση MOVIMOT Σύνδεση σε συνδυασµό µε διεπαφή fieldbus Έναρξη λειτουργίας Βασικές επισηµάνσεις για την έναρξη λειτουργίας Περιγραφή των χειριστηρίων Περιγραφή των µικροδιακοπτών S Περιγραφή των µικροδιακοπτών S Επιλέξιµες πρόσθετες λειτουργίες MM..C Έναρξη λειτουργίας µε δυαδικό έλεγχο (έλεγχος µέσω ακροδεκτών) Έναρξη λειτουργίας µε την πρόσθετη δυνατότητα MLA12A ιεπαφή επικοινωνίας / fieldbus Έναρξη λειτουργίας µε κύρια µονάδα RS-485 (Master) Λειτουργία µε κύρια µονάδα RS-485 (Master) Έναρξη λειτουργίας µε τη διεπαφή PROFIBUS MFP Λειτουργία διεπαφής PROFIBUS MFP Έναρξη λειτουργίας µε διεπαφή InterBus MFI.. (χάλκινος αγωγός) Λειτουργία της διεπαφής InterBus MFI.. (χάλκινος αγωγός) Κωδικοποίηση των δεδοµένων διεργασίας ιάγνωση ιάγνωση MOVIMOT Σηµαντικές πληροφορίες σε περίπτωση σέρβις Επιθεώρηση και συντήρηση Σηµαντικές επισηµάνσεις ιαστήµατα επιθεώρησης και συντήρησης Εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης στον ηλεκτροκινητήρα Εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης του φρένου Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 3

4 Περιεχόµενα 11 Τεχνικά χαρακτηριστικά MOVIMOT κατηγορίας II3D Ενσωµατωµένη διεπαφή RS Ταξινόµηση εσωτερικών αντιστάσεων φρεναρίσµατος Αντίσταση και ταξινόµηση του πηνίου φρεναρίσµατος Τεχνικά χαρακτηριστικά πρόσθετης δυνατότητας MLA12A Έργο τριβής, διάκενο λειτουργίας, ροπές φρένου BMG Επιτρεπόµενο παραγόµενο έργο του φρένου Μέγιστες επιτρεπόµενες εγκάρσιες δυνάµεις Επιτρεπόµενοι τύποι ένσφαιρων εδράνων Χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας Χαρακτηριστικές καµπύλες µε λειτουργία GP Τεχνικά χαρακτηριστικά διεπαφής PROFIBUS MFP21D/Z21D/II3D Τεχνικά χαρακτηριστικά διεπαφής InterBus MFI21A/Z11A/II3D Τυπικό κατά CE σύστηµα µετάδοσης κίνησης Πιστοποιητικά συµβατότητας Ευρετήριο Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

5 Έγκυρα εξαρτήµατα MOVIMOT κατηγορίας II3D 1 1 Έγκυρα εξαρτήµατα Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας ισχύουν για τους εξής ηλεκτροκινητήρες MOVIΜΟΤ : 1.1 MOVIMOT κατηγορίας II3D σ.α.λ. Õ 3 x V (400 V) 57917AXX Τύπος P n M n M a /M n n n I n1 cos φ J Κινητ M Bmax σ.α.λ. Ö 3 x V (400 V) [kw] [Nm] [Nm] [σ.α.λ.] [A] [10-4 kgm 2 ] χωρίς φρένο [10-4 kgm 2 ] µε φρένο DT71D4/.../MM03/II3D 1) DT80K4/.../MM05/II3D 1) DT80N4/.../MM07/II3D 1) DT90S4/.../MM11/II3D 1) DT90L4/.../MM15/II3D 1) DV100M4/.../MM22/II3D 1) DV100L4/.../MM30/II3D 1) ) Προαιρετικά µε ενσωµατωµένη διεπαφή fieldbus [Nm] Τύπος P n M n M a /M n n n I n1 cos φ J Κινητ M Bmax [kw] [Nm] [Nm] [σ.α.λ.] [A] [10-4 kgm 2 ] χωρίς φρένο [10-4 kgm 2 ] µε φρένο DT71D4/.../MM05/II3D 1) DT80K4/.../MM07/II3D 1) DT80N4/.../MM11/II3D 1) DT90S4/.../MM15/II3D 1) DT90L4/.../MM22/II3D 1) DV100M4/.../MM30/II3D 1) DV100L4/.../MM3X/II3D 1) ) Προαιρετικά µε ενσωµατωµένη διεπαφή fieldbus [Nm] Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 5

6 1 Έγκυρα εξαρτήµατα MOVIMOT κατηγορίας II3D µε λειτουργία GP (Gear Protection) 1.2 MOVIMOT κατηγορίας II3D µε λειτουργία GP (Gear Protection) Έκδοση µε µειωµένη απόδοση 57917AXX σ.α.λ. Ö 3 x V (400 V) Τύπος P n M n M απενεργ / n n I n1 cos φ J Κινητ M Bmax M [kw] [Nm] n [σ.α.λ.] [A] [10-4 kgm 2 ] [10-4 kgm 2 ] [Nm] χωρίς φρένο µε φρένο DT71D4/.../MM03C-GP 1) DT80K4/.../MM05C-GP 1) DT80N4/.../MM07C-GP 1) DT90L4/.../MM15C-GP 1) DV100L4/.../MM30C-GP 1) ) Προαιρετικά µε ενσωµατωµένη διεπαφή fieldbus 6 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

7 Έγκυρα εξαρτήµατα ιεπαφές fieldbus της κατηγορίας II3D (ζώνη 22) ιεπαφές fieldbus της κατηγορίας II3D (ζώνη 22) 1) P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S MFZ21 MFZ11 MFP21 MFI21 Παραλλαγές Παραλλαγές ιεπαφή fieldbus + κουτί συνδεσµολογίας µονάδων MFP21D/Z21D/II3D Κωδικός αριθµός Τεχνική σύνδεσης Αισθητήρες / Ενεργοποιητές Ακροδέκτες Ψηφιακές είσοδοι 4 Ψηφιακές έξοδοι 2 ιεπαφή fieldbus + κουτί συνδεσµολογίας µονάδων MFI21A/Z11A/II3D Κωδικός αριθµός X Τεχνική σύνδεσης Αισθητήρες / Ενεργοποιητές Ακροδέκτες Ψηφιακές είσοδοι 4 Ψηφιακές έξοδοι AXX 1.4 Μετατροπέας ονοµαστικών τιµών MLA12A κατηγορίας II3D 57821AXX Ο µετατροπέας ονοµαστικών τιµών MLA12A κατηγορίας II3D διατίθεται µόνον τοποθετηµένος στο κουτί συνδεσµολογίας MOVIMOT. Μετατροπέας ονοµαστικών τιµών MLA12A Κωδικός αριθµός ) Σε συνδυασµό µε MOVIMOT κατηγορίες II3D (ζώνη 22) Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 7

8 2 Σηµαντικές επισηµάνσεις Οδηγίες ασφαλείας και προσοχής 2 Σηµαντικές επισηµάνσεις 2.1 Οδηγίες ασφαλείας και προσοχής Να ακολουθείτε πάντα τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός. Άµεσος κίνδυνος. Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός. Επικίνδυνη κατάσταση. Πιθανές συνέπειες: Μικροτραυµατισµοί. Επικίνδυνη κατάσταση. Πιθανές συνέπειες: Ζηµιά στον εξοπλισµό ή στο περιβάλλον λειτουργίας του. Συµβουλές για τις εφαρµογές και χρήσιµες πληροφορίες. Σηµαντικές πληροφορίες για την αντιεκρηκτική προστασία. Προϋπόθεση για τη µη ελαττωµατική λειτουργία του µηχανήµατος και για την ικανοποίηση όλων των αξιώσεων της εγγύησης είναι η τήρηση των πληροφοριών που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας. Εποµένως, διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προτού ξεκινήσετε να λειτουργείτε τον ηλεκτροµειωτήρα! Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν πολύ σηµαντικές πληροφορίες για τη συντήρηση και θα πρέπει να φυλάγονται κοντά στον ηλεκτροκινητήρα. 2.2 Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Εγχειρίδιο διασύνδεσης " ιεπαφές και διανοµείς πεδίων PROFIBUS" Εγχειρίδιο διασύνδεσης " ιεπαφές και διανοµείς πεδίων InterBus" 8 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

9 Σηµαντικές επισηµάνσεις Ενδεδειγµένη χρήση Ενδεδειγµένη χρήση Τα εκρηκτικά µείγµατα αερίων σε συνδυασµό µε πολύ θερµά, ρευµατοφόρα και κινούµενα µέρη των ηλεκτρικών µηχανών µπορεί να επιφέρουν σοβαρό ή θανάσιµο τραυµατισµό. Η συναρµολόγηση, η σύνδεση, η έναρξη της λειτουργίας καθώς και οι εργασίες συντήρησης και επισκευής επιτρέπεται να εκτελούνται µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό τηρώντας: τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα ισχύος τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις πινακίδες υποδείξεων που υπάρχουν στον ηλεκτροκινητήρα/ηλεκτροµειωτήρα στροφών όλα τα υπόλοιπα έγγραφα µελέτης του έργου, τις οδηγίες λειτουργίας και τα διαγράµµατα συνδεσµολογίας που αφορούν τον ηλεκτροκινητήρα τις συγκεκριµένες διατάξεις και τις απαιτήσεις που ισχύουν για την εγκατάσταση τις ισχύουσες εθνικές / περιφερειακές διατάξεις (αντιεκρηκτικής προστασίας, ασφαλείας, πρόληψης ατυχηµάτων). Τις βασικές αρχές τυποποιήσεων Οι ηλεκτροκινητήρες MOVIΜΟΤ και οι πρόσθετες δυνατότητες που περιγράφονται σ' αυτές τις οδηγίες λειτουργίας προορίζονται για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα και στους ισχύοντες κανονισµούς Κανονισµός Χαµηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ EN : Ηλεκτρικά µέσα λειτουργίας για χρήση σε περιοχές µε εύφλεκτη σκόνη: Προστασία από το περίβληµα EN 50014: Μέσα λειτουργίας για περιοχές µε κίνδυνο εκρήξεων: Γενικοί κανονισµοί και εποµένως συµµορφώνονται µε την οδηγία 94/9/ΕΚ. Περιβάλλον χρήσης Οµάδα συσκευής II Κατηγορία 3D για τη χρήση στη ζώνη 22, µη αγώγιµες σκόνες (κατά EN ) µέγιστη θερµοκρασία επιφάνειας 120 C, οι αποκλίνουσες θερµοκρασίες επιφάνειας αναφέρονται στην πινακίδα τύπου θερµοκρασία περιβάλλοντος 20 έως +40 C, οι αποκλίνουσες θερµοκρασίες περιβάλλοντος αναφέρονται στην πινακίδα τύπου Μέγιστο υψόµετρο τοποθέτησης 1000 m Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 9

10 2 Σηµαντικές επισηµάνσεις Απόρριψη Βαθµός προστασίας του περιβλήµατος Προϋπόθεση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων σε συσκευές µε αντιεκρηκτική προστασία, είναι η διατήρηση του βαθµού προστασίας IP σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας. Για το λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σύνδεση των συσκευών. Προϋπόθεση για την τήρηση του βαθµού προστασίας: Ο βαθµός προστασίας εξασφαλίζεται µόνον όταν έχουν τοποθετηθεί σωστά οι µονώσεις του περιβλήµατος χωρίς να φέρουν φθορές. Η προστατευτική µεµβράνη επάνω από τη διαγνωστική δίοδο LED δεν πρέπει να φέρει φθορές. Απαγορεύονται οι παρακάτω αναφερόµενες χρήσεις, εάν δεν προβλέπονται ρητά: Οι κινητήρες δεν επιτρέπεται να εκτεθούν σε ακτινοβολία που µπορεί να προκαλέσει ζηµιές. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε µε τον SEW-EURODRIVE. Οι κινητήρες µε αντιεκρηκτική προστασία, όταν χρησιµοποιούνται µε τον προβλεπόµενο τρόπο, δεν είναι σε θέση να προκαλέσουν ανάφλεξη εκρηκτικών µιγµάτων. Ωστόσο δεν επιτρέπεται να εκτεθούν σε αέρια, ατµούς ή σκόνες που µπορεί να περιορίσουν την ασφάλεια λειτουργίας π.χ. από διάβρωση καταστροφή της προστατευτικής βαφής καταστροφή του µονωτικού υλικού κλπ. Η χρήση σε κινητές εφαρµογές, στις οποίες εκδηλώνονται µηχανικές καταπονήσεις από ταλαντώσεις και κτυπήµατα, που ξεπερνούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN Η χρήση σε εφαρµογές όπου ο µετατροπέας MOVIMOT αναλαµβάνει λειτουργίες ασφαλείας (χωρίς υπερκείµενα συστήµατα ασφαλείας), οι οποίες πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία του µηχανήµατος και του προσωπικού. 2.4 Απόρριψη Αυτό το προϊόν αποτελείται από: σίδηρο αλουµίνιο Χαλκός πλαστικό ηλεκτρονικά εξαρτήµατα Όλα τα εξαρτήµατα πρέπει να ανακυκλώνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις! 10 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

11 Υποδείξεις ασφαλείας Απόρριψη 3 3 Υποδείξεις ασφαλείας Μην εγκαθιστάτε και µη λειτουργείτε προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβες. Σε περίπτωση ζηµιάς, παρακαλούµε να υποβάλλετε αµέσως καταγγελία στην εταιρεία µεταφοράς. Σύµφωνα µε τις υπάρχουσες διατάξεις (π.χ. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/ 0160) µόνο οι ειδικοί στα ηλεκτρικά που έχουν εκπαιδευτεί σε θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων, επιτρέπεται να εκτελούν εργασίες τοποθέτησης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στη µονάδα MOVIMOT. Βεβαιωθείτε ότι τα προληπτικά µέτρα και τα προστατευτικά συστήµατα ανταποκρίνονται στις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN ή EN 50178). Απαραίτητα µέτρα προστασίας: Γείωση της µονάδας MOVIMOT Η συσκευή καλύπτει όλες τις προδιαγραφές για την ασφαλή αποµόνωση από συνδέσεις ισχύος και ηλεκτρονικές συνδέσεις σύµφωνα µε το πρότυπο EN Για να εγγυηθεί η ασφαλής αποµόνωση, θα πρέπει και όλα τα συνδεδεµένα κυκλώµατα να καλύπτουν τις απαιτήσεις για ασφαλή αποµόνωση. Πριν από την αφαίρεση του µετατροπέα MOVIMOT θα πρέπει αυτός να αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Υπάρχει πιθανότητα να διατηρούνται επικίνδυνες τάσεις, ακόµη και 1 λεπτό µετά την απενεργοποίηση του δικτύου. Όταν εφαρµοστεί τάση στο MOVIMOT, θα πρέπει το κουτί συνδεσµολογίας να είναι κλειστό, δηλ. να έχει βιδωθεί ο µετατροπέας MOVIMOT. Το σβήσιµο της ενδεικτικής λυχνίας λειτουργίας και των άλλων στοιχείων ενδείξεων, δεν αποτελούν ένδειξη, ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο και ότι δε φέρει τάση. Η µηχανική εµπλοκή ή εσωτερικές λειτουργίες ασφαλείας της µονάδας µπορεί να οδηγήσουν σε ακινητοποίηση του κινητήρα. Η εξάλειψη της αιτίας αυτού του προβλήµατος ή η επανέναρξη µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα ο ηλεκτροκινητήρας να τεθεί πάλι από µόνος του σε λειτουργία. Αν αυτό δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει το MOVIΜΟΤ να αποσυνδεθεί από το δίκτυο τροφοδοσίας πριν από την αποκατάσταση του προβλήµατος. Προσοχή Κίνδυνος εγκαυµάτων: Η θερµοκρασία επιφάνειας του MOVIΜΟΤ (και ειδικότερα της ψύκτρας) ενδέχεται κατά τη λειτουργία να ξεπεράσει τους 60 C! Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 11

12 4 οµή συσκευής Μετατροπέας MOVIMOT 4 οµή συσκευής 4.1 Μετατροπέας MOVIMOT Χαρακτηρισµός του τύπου σύνδεσης 2. Κουτί συνδεσµολογίας (παράδειγµα για µέγεθος κατασκευής 2) 3. Βύσµα για τη σύνδεση της µονάδας σύνδεσης µε το µετατροπέα 4. Μετατροπέας MOVIMOT µε ψύκτρα (παράδειγµα για µέγεθος κατασκευής 2) 5. Μονάδα σύνδεσης µε ακροδέκτες 6. Βίδα για σύνδεση PE 7. Σειρά ηλεκτρονικών ακροδεκτών Χ2 8. Εσωτερική αντίσταση φρεναρίσµατος BW. (βασικός εξοπλισµός στους κινητήρες χωρίς φρένο) 9. Σύνδεση πηνίου φρεναρίσµατος (X3). Σε κινητήρες χωρίς φρένο: Σύνδεση εσωτερικής αντίστασης φρεναρίσµατος BW. (βασικός εξοπλισµός) 10. Σύνδεση δικτύου L1, L2, L3 (X3) (κατάλληλη για 2 x 4 mm 2 ) 11. Βίδα για σύνδεση PE 12. Σφιγκτήρες καλωδίων 13. Πινακίδα ηλεκτρονικού τύπου 14. Προστατευτικό κάλυµµα για τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα του µετατροπέα 15. Ποτενσιόµετρο ονοµαστικών τιµών f1 (µη ορατό), από την επάνω πλευρά του µετατροπέα MOVIMOT προσπελάσιµο από την κοχλιοσύνδεση 16. ιακόπτης ονοµαστικών τιµών f2 (πράσινος) 17. ιακόπτης t1 για τη ράµπα ολοκληρωτή (λευκός) 18. Μικροδιακόπτες S1 και S2 (για τις δυνατότητες ρύθµισης βλέπε κεφάλαιο "Έναρξη λειτουργίας") 19. LED κατάστασης (ορατό από την επάνω πλευρά του µετατροπέα MOVIMOT, βλέπε κεφάλαιο " ιάγνωση") 56017AXX 12 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

13 οµή συσκευής Μετατροπέας MOVIMOT Πινακίδα τύπου, περιγραφές τύπου Πινακίδα τύπου κινητήρα (παράδειγµα) Bruchsal/Germany Typ FA47/II2GD DT71D4/BMG/MM03-GP/MLA Nr IEC 34 1/min 2900 / 100Hz Ta C kw 0.30 kg 11.4 IM B3 i 50/60Hz V A 0.95 IP 54 Ma 48 Nm cos 0.99 Kl. F II3D EEx T 140C Baujahr 2005 Bremse V 230V Nm 5 Gleichrichter CLP HC 220 SYNTH.ÖL/1,50L Made in Germany 57918AXX FA47/II2GD DT71D4/BMG/MM03-GP/MLA Πρόσθετη έκδοση µετατροπέα 1) Μετατροπέας συχνοτήτων MOVIMOT MM.. = Βασική έκδοση MM..-GP = Έκδοση µε λειτουργία GP Πρόσθετη έκδοση κινητήρα (φρένο) Μέγεθος, αριθµός πόλων κινητήρα Σειρά ηλεκτροκινητήρα Αντιεκρηκτικός τύπος ηλεκτροµειωτήρα κατά την Οδηγία 94/9/EΕ Μέγεθος ηλεκτροµειωτήρα Σειρά ηλεκτροµειωτήρα 1) Στην πινακίδα τύπου αναφέρονται µόνον οι πρόσθετες δυνατότητες που έχουν εγκατασταθεί από τον κατασκευαστή. Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 13

14 4 οµή συσκευής Μετατροπέας MOVIMOT Πινακίδα τύπου µετατροπέα (παράδειγµα) 57800AXX MM 15 C /II3D Οµάδα συσκευής II Κατηγορία 3D (προστασία από εκρηκτικές σκόνες) Ειδική έκδοση 04 Τύπος σύνδεσης (3 = τριφασική) Τάση σύνδεσης (50 = V AC ) Έκδοση C Ισχύς συσκευής (15 = 1,5 kw) Σειρά τύπου MOVIMOT Χαρακτηρισµός συσκευής Ο χαρακτηρισµός συσκευής [1] στην επάνω πλευρά του µετατροπέα MOVIMOT δίνει πληροφορίες για τον τύπο µετατροπέα [2] και τον κωδικό µετατροπέα [3]. [2] [3] [1] 58026AXX 14 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

15 οµή συσκευής ιεπαφές fieldbus ιεπαφές fieldbus ιεπαφή fieldbus MF LED διάγνωσης 2 ιεπαφή διάγνωσης (κάτω από την κοχλιοσύνδεση) 56938AXX Η κοχλιοσύνδεση της διεπαφής διάγνωσης (2) δεν επιτρέπεται να ανοιχθεί σε περιβάλλον µε κίνδυνο εκρήξεων. Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 15

16 4 οµή συσκευής ιεπαφές fieldbus Κάτω πλευρά µονάδας (όλοι οι τύποι MF..) CDE 1 Σύνδεση µε τη µονάδα σύνδεσης 2 Μικροδιακόπτες (ανάλογα µε τον τύπο) 3 Φλάντζα συναρµογής οµή συσκευής µονάδας σύνδεσης MFZ AXX 1 Σειρά ακροδεκτών (X20) 2 2 x Μπλοκ ακροδεκτών άνευ δυναµικού για την καθολική καλωδίωση 24 V και για την καλωδίωση της ανεξάρτητης µονάδας αξιολόγησης, περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "Ηλεκτρική εγκατάσταση" Προσοχή: Να µη χρησιµοποιηθεί για τη θωράκιση! 3 Σφιγκτήρας καλωδίου M20 4 Σφιγκτήρας καλωδίου M12 5 Ακροδέκτης γείωσης 16 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

17 οµή συσκευής ιεπαφές fieldbus Πινακίδα τύπου, περιγραφή τύπου για διεπαφές fieldbus (παράδειγµα) II3D EEx IP65 T120 C Feldbus-Schnittstelle / Fieldbus interface MFP21D/Z21D/II3D Sach-NR.: Made in Germany TYP: 57296AXX MFP 21 D / Z21 D / II3D Οµάδα συσκευής II Κατηγορία 3D (προστασία από εκρηκτικές σκόνες) Τύπος Μονάδα σύνδεσης: Z21 = για PROFIBUS Z11 = InterBus Τύπος 21 = 4 x I / 2 x O (σύνδεση µέσω ακροδεκτών) MFP21D = PROFIBUS MFI21A = InterBus Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 17

18 5 Μηχανική εγκατάσταση MOVIMOT 5 Μηχανική εγκατάσταση 5.1 MOVIMOT Οδηγίες εγκατάστασης Πριν αρχίσετε Το MOVIMOT επιτρέπεται να εγκατασταθεί µόνο αν: τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του κινητήρα συµφωνούν µε το δίκτυο τάσης ο ηλεκτροκινητήρας είναι ανέπαφος (δεν έχει πάθει ζηµιές κατά τη µεταφορά ή την αποθήκευσή του) είναι εξασφαλισµένο ότι θα τηρηθούν οι προβλεπόµενες συνθήκες για το περιβάλλον χρήσης (βλέπε κεφάλαιο "Σηµαντικές υποδείξεις") Ανοχές κατά τις εργασίες τοποθέτησης Ακραξόνιο Ανοχή διαµέτρου σύµφωνα µε DIN 748 ISO k6 σε á Â 50 mm ISO m6 σε á > 50 mm (Οπή κέντρου κατά DIN 332, σχήµα DR) Φλάντζα Ανοχή πατούρας κεντραρίσµατος κατά DIN ISO j6 σε á Â 230 mm ISO h6 σε á > 230 mm Τοποθέτηση MOVIMOT Το MOVIMOT επιτρέπεται να τοποθετηθεί ή να εγκατασταθεί µόνο στην καθορισ- µένη θέση, σε επίπεδη, χωρίς κραδασµούς και άκαµπτη κατασκευή στήριξης. Καθαρίστε προσεκτικά τα ακραξόνια από τυχόν αντισκωριακά µέσα (χρησιµοποιήστε διαλυτικό του εµπορίου). Μην αφήνετε το διαλυτικό να διεισδύσει στα έδρανα και στις φλάντζες στεγανοποίησης των αξόνων κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο υλικό! Ευθυγραµµίστε προσεκτικά το MOVIMOT µε το µηχάνηµα, στο οποίο δίνει κίνηση, ώστε να αποφευχθεί η µη επιτρεπτή καταπόνηση των αξόνων του ηλεκτροκινητήρα (τηρήστε τις επιτρεπτές διατµητικές και αξονικές δυνάµεις!) Μην κτυπάτε το ακραξόνιο µε σφυρί ή µε άλλο µέσο. Χρησιµοποιήστε κατάλληλο κάλυµµα για να προστατεύσετε ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι είναι µονταρισµένοι κατακόρυφα, από εισχώρηση αντικειµένων ή υγρών (προστατευτικό στέγαστρο C)! Εξασφαλίστε την απρόσκοπτη παροχή αέρα ψύξης και εµποδίστε την αναρρόφηση αέρα, ο οποίος έχει θερµανθεί από άλλες συσκευές ζυγοσταθµίστε τα µηχανικά µέρη για µεταγενέστερο µοντάρισµα στον άξονα, µε βάση τη µισή σφήνα (οι άξονες κίνησης ζυγοσταθµίζονται µε δεδοµένη τη µισή σφήνα) Όταν χρησιµοποιούνται τροχαλίες ιµάντων: Χρησιµοποιήστε µόνον ιµάντες που δεν φορτίζονται µε στατικό ηλεκτρισµό. εν επιτρέπεται να ξεπεραστεί η µέγιστη επιτρεπόµενη εγκάρσια δύναµη, για τους κινητήρες χωρίς ηλεκτροµειωτήρες βλέπε Κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά". 18 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

19 Μηχανική εγκατάσταση MOVIMOT 5 Εγκατάσταση σε υγρούς χώρους ή στο ύπαιθρο Χρησιµοποιήστε κατάλληλους σφιγκτήρες για τα καλώδια τροφοδοσίας, σύµφωνα µε τις οδηγίες εγκατάστασης (χρησιµοποιήστε κολάρα µείωσης αν χρειάζεται). Καλύψτε τα σπειρώµατα των σφιγκτήρων καλωδίων και των ταπών µε στεγανοποιητικό υλικό και σφίξτε τα καλά. Στεγανοποιήστε καλά την είσοδο του καλωδίου. Πριν από τη νέα συναρµολόγηση καθαρίστε καλά τις επιφάνειες στεγανοποίησης του µετατροπέα MOVIMOT. Αν χρειάζεται περάστε µια επίστρωση προστατευτικού µέσου. Ελέγξτε αν ο τύπος προστασίας είναι αποδεκτός (συµβουλευτείτε την πινακίδα αναγνώρισης). Επιτρεπόµενη ροπή σύσφιξης Μετατροπέας MOVIMOT Βιδώστε σταυρωτά τις βίδες για τη στερέωση µετατροπέα MOVIMOT µε ροπή 3,0 Nm AXX Κάλυµµα ποτενσιόµετρου F1 Σφίξτε τη βίδα του καλύµµατος ποτενσιόµετρου F1 µε ροπή 2,5 Nm AXX Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 19

20 5 Μηχανική εγκατάσταση ιεπαφές fieldbus 5.2 ιεπαφές fieldbus Στην τοποθέτηση των σφιγκτήρων καλωδίων ακολουθήστε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο "Ηλεκτρική εγκατάσταση". Βιδώστε σταυρωτά τις βίδες για τη στερέωση της διεπαφής fieldbus στη µονάδα σύνδεσης µε ροπή 2,5 Nm AXX τοποθετηµένο στο κουτί συνδεσµολογίας MOVIMOT Η εγκατάσταση και τοποθέτηση στο κουτί συνδεσµολογίας MOVIMOT επιτρέπεται να γίνει µόνον από το προσωπικό της SEW-EURODRIVE! 20 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

21 Μηχανική εγκατάσταση Μετατροπέας ονοµαστικών τιµών MLA12A τοποθέτηση κοντά στον κινητήρα Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει τη συναρµολόγηση µίας διεπαφής fieldbus MF.. κοντά στον κινητήρα (τοποθέτηση σε πεδίο): Οι διεπαφές fieldbus επιτρέπεται να συναρµολογηθούν µόνον σε µία επίπεδη και άκαµπτη κατασκευή υποδοµής που δεν επηρεάζεται από κραδασµούς. Για τη στερέωση της µονάδας σύνδεσης MFZ.1 χρησιµοποιήστε βίδες µεγέθους M4 µε τις κατάλληλες ροδέλες. Σφίξτε τις βίδες µε ένα δυναµόκλειδο (επιτρεπόµενη ροπή σύσφιξης 2,8 έως 3,1 Nm). 51 mm 102 mm 82,5 mm M4 MFZ... M4 MF AXX 5.3 Μετατροπέας ονοµαστικών τιµών MLA12A Ο µετατροπέας ονοµαστικών τιµών MLA12A κατηγορίας II3D διατίθεται µόνον τοποθετηµένος στο κουτί συνδεσµολογίας MOVIMOT. Η εγκατάσταση και τοποθέτηση στο κουτί συνδεσµολογίας MOVIMOT επιτρέπεται να γίνει µόνον από το προσωπικό της SEW-EURODRIVE! Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 21

22 6 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση MOVIMOT 6 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 6.1 MOVIMOT Οδηγίες εγκατάστασης Κατά την εγκατάσταση προσέξτε οπωσδήποτε τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Σηµαντικές επισηµάνσεις" και "Υποδείξεις ασφαλείας"! Ακολουθήστε τους πρόσθετους κανονισµούς Εκτός από τους κανονισµούς εγκατάστασης που ισχύουν γενικά για τον ηλεκτρικό εξοπλισµό χαµηλής τάσης (π.χ. στη Γερµανία DIN VDE 0100, DIN VDE 0105), θα πρέπει να τηρηθούν και οι ειδικοί κανονισµοί για την υλοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε χώρους µε κίνδυνο εκρήξεων (Κανονισµός Ασφάλειας Λειτουργίας στη Γερµανία, EN και κανονισµοί που σχετίζονται µε την εγκατάσταση). Είσοδοι καλωδίων Οι είσοδοι των καλωδίων θα πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές EN Πρέπει να εξασφαλίζεται ο βαθµός προστασίας σύµφωνα µε την πινακίδα τύπου. Οι είσοδοι των καλωδίων θα πρέπει να επιλεχθούν ανάλογα µε τη διάµετρο των αγωγών που θα χρησιµοποιηθούν. Τα σχετικά στοιχεία θα τα βρείτε στα έγγραφα του κατασκευαστή της εισόδου καλωδίου. Οι είσοδοι καλωδίων που δε χρησιµοποιούνται θα πρέπει να έχουν σφραγιστεί µε τις κατάλληλες βιδωτές τάπες. Σύνδεση των καλωδίων ηλεκτρικού ρεύµατος Η ονοµαστική τάση και συχνότητα του MOVIMOT πρέπει να συµφωνούν µε τα στοιχεία του ηλεκτρικού δικτύου. Σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος > 40 C θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν αγωγοί και είσοδοι καλωδίων που είναι κατάλληλες για χρήση σε θερµοκρασίες > 90 C. ιατοµή αγωγού: σύµφωνα µε το ρεύµα εισόδου I ίκτυο σε ονοµαστική ισχύ (βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά"). Επιτρεπόµενη διατοµή αγωγού των ακροδεκτών MOVIMOT : Ακροδέκτες αγωγών Ακροδέκτες ελέγχου 1,0 mm 2 4,0 mm 2 (2 x 4,0 mm 2 ) 0,25 mm 2 1,0 mm 2 (2 x 0,75 mm 2 ) AWG17 AWG10 (2 x AWG10) AWG22 AWG17 (2 x AWG18) Χρησιµοποιήστε περιδεσµικούς συνδετήρες καλωδίων χωρίς κολάρο µόνωσης (DIN µέρος 1, υλικά ECU). Τοποθετήστε ασφάλειες στην αρχή του αγωγού µετά από τη διακλάδωση των γραµµών τροφοδοσίας. Χρησιµοποιήστε D, D0, NH ή προστατευτικούς διακόπτες αγωγών. Επιλογή της ασφάλειας ανάλογα µε την διατοµή του αγωγού. εν επιτρέπεται η χρήση ενός συµβατικού ασφαλειοδιακόπτη διαφυγής ρεύµατος ως προστατευτικό µέτρο. Επιτρέπεται η χρήση ασφαλειοδιακόπτη διαφυγής ρεύµατος, ευαίσθητου σε κάθε ρεύµα (ρεύµα διέγερσης 300 ma) ως προστατευτικό µέτρο. Στην κανονική λειτουργία του MOVIMOT µπορούν να εµφανιστούν ρεύµατα διαρροής > 3,5 ma. 22 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

23 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση MOVIMOT 6 Για τη ζεύξη του MOVIMOT πρέπει να χρησιµοποιηθούν επαφές ρελέ της κατηγορίας χρήσης AC-3 κατά IEC 158. Η SEW προτείνει στα δίκτυα τάσης µε µη γειωµένο σηµείο αστέρα (δίκτυα IT) να χρησιµοποιηθούν αισθητήρες εποπτείας µόνωσης που λειτουργούν µε τη µέθοδο µέτρησης παλµού-κώδικα. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγονται τα σφάλµατα απόκρισης του αισθητήρα εποπτείας µόνωσης που οφείλονται στις χωρητικότητες γείωσης του µετατροπέα. Σύνδεση τάσης τροφοδοσίας 24 V DC Τροφοδοτήστε το MOVIMOT είτε µε εξωτερική τάση 24 V DC ή µέσω της πρόσθετης δυνατότητας MLA12A. Συµβατικό σύστηµα ελέγχου (µέσω δυαδικής εντολής) Συνδέστε τα αναγκαία καλώδια του συστήµατος ελέγχου (π.χ. δεξιά/στοπ, αριστερά/στοπ, αλλαγή ονοµαστικών τιµών f1/f2). Χρησιµοποιήστε θωρακισµένους αγωγούς ελέγχου τους οποίους θα τοποθετήσετε χωριστά από τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύµατος. Έλεγχος µέσω της διεπαφής RS-485 µε υπερκείµενη µονάδα ελέγχου, πρόσθετη δυνατότητα MLA12A ή διεπαφές fieldbus MF.. Προσοχή: Συνδέετε πάντοτε µόνο ένα busmaster. Χρησιµοποιήστε θωρακισµένους, συνεστραµµένους ανά ζεύγη, αγωγούς ελέγχου τους οποίους θα τοποθετήσετε χωριστά από τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύµατος. Αντιστάθµιση δυναµικού Σύµφωνα µε το EN , ενδέχεται να απαιτείται η σύνδεση ενός συστήµατος αντιστάθµισης δυναµικού. Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 23

24 6 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση MOVIMOT Υποδείξεις για τη σύνδεση PE Προσέξτε τις παρακάτω επισηµάνσεις για τη σύνδεση ΡE. Οι εικόνες δείχνουν την επιτρεπόµενη σειρά τοποθέτησης: Μη επιτρεπτή τοποθέτηση Σύσταση: Τοποθέτηση µε πέδιλο καλωδίου Επιτρεπτό για όλες τις διατοµές Τοποθέτηση µε συµπαγές σύρµα σύνδεσης Επιτρεπτό για διατοµές έως το πολύ 2,5 mm 2 M5 [1] 2.5 mm² 57461AXX 57463AXX 57464AXX [1] Πέδιλο καλωδίου κατάλληλο για βίδες M5-PE 24 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

25 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση MOVIMOT 6 Ροπές σύσφιξης για τους ακροδέκτες Στις εργασίες εγκατάστασης προσέξτε τις παρακάτω ροπές σύσφιξης για τους ακροδέκτες: [1] [2] [3] [4] [5] 57826AXX [1] 0,5 έως 0,7 Nm [2] 0,5 έως 0,7 Nm [3] 0,8 έως 1,1 Nm [4] 1,2 έως 1,6 Nm [5] 2,0 έως 3,3 Nm Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 25

26 6 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση MOVIMOT Σύστηµα προστασίας Για να αποφευχθεί η υπέρβαση της επιτρεπόµενης θερµοκρασίας, επιτρέπεται µόνον η λειτουργία σε συµφωνία µε τις χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας (βλέπε "Χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας" στο κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά")! Τα MOVIMOT κατηγορίας 3D εξοπλίζονται από το εργοστάσιο µε έναν διακόπτη θερµοκρασίας (TH). Εάν η περιέλιξη του κινητήρα υπερβεί τη µέγιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία, αποκρίνεται ο διακόπτης. Η απόκριση του TH θα πρέπει να παρακολουθείται από µία ανεξάρτητη µονάδα αξιολόγησης. Η ανεξάρτητη µονάδα αξιολόγησης θα πρέπει να περιλαµβάνει µία βασική µόνωση από ηλεκτρικά διαχωρισµένα κυκλώµατα. Εάν αποκριθεί ο διακόπτης TH θα πρέπει να αποµονωθεί ο κινητήρας από το δίκτυο τροφοδοσίας. Όταν η θερµοκρασία πέσει κάτω από το µέγιστο επιτρεπτό όριο, ο διακόπτης TH ενεργοποιείται και πάλι αυτόµατα! Μία ασφάλεια επανεκκίνησης θα πρέπει να εµποδίζει την επανεκκίνηση του κινητήρα. Προσοχή: Ο κινητήρας πρέπει να τεθεί και πάλι σε λειτουργία µετά τη διερεύνηση της αιτίας. Ο έλεγχος πρέπει να γίνει µόνο από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Σύστηµα προστασίας σε συνδυασµό µε MLA12A Σε συνδυασµό µε το MLA12A, ο διακόπτης TH έχει συνδεθεί από το εργοστάσιο. Όταν αποκριθεί ο διακόπτης TH διακόπτεται η τροφοδοσία 24 V του MOVIMOT και ο κινητήρας ακινητοποιείται. Ταυτόχρονα πέφτει και η επαφή ετοιµότητας του MOVIMOT (ακροδέκτες σήµατος ετοιµότητας). Με µία ασφάλεια επανεκκίνησης θα πρέπει να εµποδίζεται η επανεκκίνηση του κινητήρα κατά την ενεργοποίηση του διακόπτη ΤΗ. 26 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

27 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση MOVIMOT Επιτρεπόµενοι τύποι λειτουργίας Για το MOVIMOT κατηγορίας 3D είναι επιτρεπτοί οι εξής τύποι λειτουργίας: Λειτουργία 4Q σε κινητήρες µε µηχανικό φρένο Λειτουργία 4Q µε ενσωµατωµένη αντίσταση φρένου BW.. (σε κινητήρες χωρίς µηχανικό φρένο) Η λειτουργία 4Q µε εξωτερική αντίσταση φρένου δεν επιτρέπεται στο MOVIMOT κατηγορίας 3D! Λειτουργία 4Q σε κινητήρες µε µηχανικό φρένο Στη λειτουργία 4Q το πηνίο φρεναρίσµατος χρησιµοποιείται ως αντίσταση φρένου. εν επιτρέπεται να συνδεθεί καµία εξωτερική αντίσταση φρεναρίσµατος. Η τάση φρεναρίσµατος παράγεται εσωτερικά στη συσκευή και εποµένως είναι ανεξάρτητη από το δίκτυο. Αντίσταση και ταξινόµηση του πηνίου φρεναρίσµατος: Κινητήρας Φρένο Αντίσταση του πηνίου φρεναρίσµατος 1) MOVIMOT µε τάση εισόδου V AC DT71 BMG Ω (230 V) DT80 BMG1 248 Ω (230 V) DT90 BMG2 216 Ω (230 V) / 54.2 Ω (110 V) DV100/DT100 BMG4 43,5 Ω (110 V) 1) Ονοµαστική τιµή που µετρήθηκε µεταξύ κόκκινης (ακροδέκτης 13) και µπλε (ακροδέκτης 15) σύνδεσης στους 20 C, πιθανές διακυµάνσεις λόγω θερµοκρασίας της τάξης του 25 % / +40 %. Αναγεννητική καταπόνηση του πηνίου φρεναρίσµατος (MOVIMOT µε τάση σύνδεσης V AC ) [J] [1] [2] [3] [4] [c/h] 56030AXX [c/h] Εκκινήσεις ανά ώρα [1] BMG2/BMG4 (110 V) [2] BMG2 (230 V) [3] BMG1 (230 V) [4] BMG05 (230 V) Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 27

28 6 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση MOVIMOT Λειτουργία 4Q µε ενσωµατωµένη αντίσταση φρένου BW.. Στους κινητήρες χωρίς µηχανικό φρένο η αντίσταση φρεναρίσµατος είναι ενσωµατωµένη στο κουτί συνδεσµολογίας του MOVIMOT. Η λειτουργία 4Q µε ενσωµατωµένη αντίσταση φρεναρίσµατος προτείνεται σε εφαρµογές µε χαµηλή αναγεννητική ενέργεια. Η αντίσταση αυτοπροστατεύεται (µε δυνατότητα αναστροφής) από τα αναγεννητικά υψηλά φορτία, αφού αυξάνει απότοµα την ωµική αντίσταση και δεν λαµβάνει πλέον ενέργεια. Ο µετατροπέας απενεργοποιείται µε το σφάλµα Υπέρταση (κωδικός σφάλµατος 07). Ταξινόµηση των εσωτερικών αντιστάσεων φρεναρίσµατος: 52714AXX MOVIMOT Τύπος MOVIMOT Αντίσταση φρεναρίσµατος µε τάση εισόδου V AC MM03..MM15 BW1 MM22..MM3X 1) 2 βίδες M4 x 8 περιλαµβάνονται στο πλαίσιο παράδοσης 2) Πλαίσιο παράδοσης χωρίς βίδες στερέωσης BW2 Κωδικός αριθµός ) ) ) ) Αναγεννητική καταπόνηση εσωτερικών αντιστάσεων φρεναρίσµατος: BW2 BW [J] [1] [2] [3] [c/h] 56031AXX [c/h] Εκκινήσεις ανά ώρα [1] Ράµπα φρεναρίσµατος 10 δευτ. [2] Ράµπα φρεναρίσµατος 4 δευτ. [3] Ράµπα φρεναρίσµατος 0,2 δευτ. 28 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

29 K1 RS-485 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση MOVIMOT Σύνδεση µε δυαδικό έλεγχο L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 L1 L2 L3 TH TH M 3~ κόκκινο λευκό μπλε Φρένο BMG Τροφοδοσία της τάσης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Ακροδέκτης Δεξιά/Διακοπή Ακροδέκτης Αριστερά/Διακοπή Ακροδέκτης εναλλαγής ονομαστικής τιμή Εξωτερική μονάδα ελέγχου 24V Ακροδέκτες αναγγελίας ετοιμότητας [1] Ανεξάρτητη μονάδα αξιολόγησης με μηχανισμό αναστολής επανενεργοποίησης R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ Μεταλλικός σφιγκτήρας καλωδίου [1] Η ανεξάρτητη µονάδα αξιολόγησης θα πρέπει να περιλαµβάνει µία βασική µόνωση από ηλεκτρικά διαχωρισµένα κυκλώµατα AEL Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 29

30 RS Ηλεκτρολογική εγκατάσταση MOVIMOT Σύνδεση µε την πρόσθετη δυνατότητα MLA12A L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 Σύνδεση περισσοτέρων MLA12A: MLA12A Παρακολούθηση ρελέ με μηχανισμό αναστολής επανενεργοποίησης AI- AI+ L1 L2 L3 MLA12A PLC M 3 ~ κόκκινο λευκό μπλε Φρένο BMG Τροφοδοσία της τάσης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 24V Ακροδέκτης Δεξιά/Διακοπή Ακροδέκτης Αριστερά/Διακοπή Ακροδέκτης εναλλαγής ονομαστικής τιμής Ακροδέκτες αναγγελίας ετοιμότητας K1 TH TH MLA12A Μετατροπέας ονομαστικών τιμών με τροφοδοσία 24 V DC x10 x9 x8 x7 x6 x AI- AI+ PE Εκκίνηση/ διακοπή R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ κίτρινο πράσινο πορτοκαλί κόκκινο μπλε AI- AI+ - + κίτρινο - + PLC 55868AEL 30 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

31 RS-485 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση MOVIMOT Σύνδεση µε λειτουργία διαύλου RS-485 L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 L1 L2 L3 M 3~ κόκκινο λευκό μπλε Φρένο BMG Τροφοδοσία της τάσης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 24V Ακροδέκτης Δεξιά/Διακοπή Ακροδέκτης Αριστερά/Διακοπή Ακροδέκτης εναλλαγής ονομαστικής τιμής Ακροδέκτες αναγγελίας ετοιμότητας K1 R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ TH TH Κύρια μονάδα διαύλου RS-485 RS-485 [1] Ανεξάρτητη μονάδα αξιολόγησης με μηχανισμό αναστολής επανενεργοποίησης Και οι δύο φορές περιστροφής είναι αποδεσμευμένες Μεταλλικός σφιγκτήρας καλωδίου Εξισορρόπηση δυναμικού με κύρια μονάδα RS-485 (Master) [1] Η ανεξάρτητη µονάδα αξιολόγησης θα πρέπει να περιλαµβάνει µία βασική µόνωση από ηλεκτρικά διαχωρισµένα κυκλώµατα AEL Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 31

32 6 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση σε συνδυασµό µε διεπαφή fieldbus 6.2 Σύνδεση σε συνδυασµό µε διεπαφή fieldbus Μελέτη εγκατάστασης υπό συνθήκες ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας Υποδείξεις για τη διάταξη και τοποθέτηση των εξαρτηµάτων της εγκατάστασης Η σωστή επιλογή των αγωγών, η σωστή γείωση και η καλή λειτουργία της αντιστάθµισης δυναµικού είναι καθοριστικοί παράγοντες για την πετυχηµένη εγκατάσταση αποκεντρωµένων ηλεκτροκινητήρων. Βασικά θα πρέπει να τηρηθούν τα σχετικά πρότυπα. Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σηµεία: Αντιστάθµιση δυναµικού ανεξάρτητα από τη γείωση λειτουργίας (σύνδεση αγωγού προστασίας) θα πρέπει να φροντίσετε για µία αντιστάθµιση δυναµικού µε χαµηλή ωµική αντίσταση και χαρακτηριστικά HF (βλέπε και VDE 0113 ή VDE 0100 Μέρος 540), π.χ. µε επιφανειακή σύνδεση των µεταλλικών τµηµάτων (της εγκατάστασης) Χρήση καλωδιοταινιών γείωσης (επίπεδη καλωδιοταινία HF) Η θωράκιση των αγωγών δεδοµένων δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για την αντιστάθµιση δυναµικού Αγωγοί δεδοµένων και τάση τροφοδοσίας 24 V θα πρέπει να τοποθετηθούν χωριστά από τους αγωγούς που δηµιουργούν προβλήµατα παρεµβολών (π.χ. αγωγοί ελέγχου µαγνητικών βαλβίδων, αγωγοί κινητήρων) Σφιγκτήρες καλωδίων θα πρέπει να επιλεχθούν κοχλιοσυνδέσεις µε µεγάλη επιφάνεια επαφής της θωράκισης Θωράκιση αγωγού θα πρέπει να παρουσιάζει ικανοποιητικά χαρακτηριστικά ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (υψηλός βαθµός απόσβεσης) δεν θα πρέπει να προβλέπεται µόνον ως µηχανική προστασία του καλωδίου θα πρέπει να συνδεθεί επιφανειακά στα άκρα µε το µεταλλικό περίβληµα της συσκευής (µέσω µεταλλικών σφιγκτήρων καλωδίων EMV) Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο SEW "Πρακτικός οδηγός για ηλεκτροκινητήρες Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα στην τεχνολογία ηλεκτροκινητήρων". 32 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

33 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση σε συνδυασµό µε διεπαφή fieldbus Οδηγίες εγκατάστασης για διεπαφές fieldbus Στη σύνδεση θα πρέπει, εκτός από τους γενικούς κανονισµούς εγκατάστασης, θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω οδηγίες σχετικά µε τον κανονισµό ασφάλειας λειτουργίας (BetrSichV) ή άλλες οδηγίες που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο: EN ("Ηλεκτρικά µέσα λειτουργίας για τη χρήση σε περιοχές µε εύφλεκτη σκόνη") καθώς και τους κανονισµούς που σχετίζονται µε την εγκατάσταση στη Γερµανία: DIN VDE 0100 ("Ανέγερση εγκαταστάσεων υψηλής τάσης έως 1000 V") Σφιγκτήρες καλωδίων Στην κατάσταση παράδοσης όλες οι είσοδοι των καλωδίων διαθέτουν βίδες ασφάλισης που έχουν εγκριθεί για περιοχές µε κίνδυνο εκρήξεων. Για τη σύνδεση της συσκευής αντικαταστήστε αυτές τις βίδες της συσκευής µε µεταλλικούς σφιγκτήρες καλωδίων κατά EN που διαθέτουν σφιγκτήρα και έχουν εγκριθεί για τη χρήση σε χώρους µε κίνδυνο εκρήξεων. Κατασκευαστής, π.χ. εταιρία Hummel, Waldkirch (http://www.hummel-online.de) Για να µην προκληθούν ζηµιές στις µονώσεις του περιβλήµατος κατά τη συναρµολόγηση, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κοχλιοσυνδέσεις µε τα παρακάτω ανοίγµατα κλειδιού. M12 x 1,5 µέγιστο άνοιγµα κλειδιού 15 mm M20 x 1,5 µέγιστο άνοιγµα κλειδιού 24 mm Οι σφιγκτήρες των καλωδίων θα πρέπει να επιλεχθούν ανάλογα µε τη διάµετρο των αγωγών που θα χρησιµοποιηθούν. Τα σχετικά στοιχεία θα τα βρείτε στα έγγραφα του κατασκευαστή της εισόδου καλωδίου. Ακολουθήστε σε κάθε περίπτωση τις υποδείξεις του κατασκευαστή για την τοποθέτηση των σφιγκτήρων καλωδίων σε χώρους µε κίνδυνο εκρήξεων. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται µε µεγάλη προσοχή. Εάν περάσετε το καλώδιο από το πλάι σχηµατίστε µ' αυτό µία θηλιά. Πριν από την επανατοποθέτηση της διεπαφής fieldbus, ελέγξτε και εάν χρειαστεί καθαρίστε τις µονωτικές επιφάνειες Βεβαιωθείτε ότι οι είσοδοι των καλωδίων που δε χρησιµοποιούνται έχουν σφραγιστεί µε βιδωτές τάπες κατάλληλες για χώρους µε κίνδυνο εκρήξεων κατά EN Πρέπει να εξασφαλίζεται ο βαθµός προστασίας σύµφωνα µε την πινακίδα τύπου (τουλάχιστον IP54). Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 33

34 6 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση σε συνδυασµό µε διεπαφή fieldbus Επιτρεπόµενη διατοµή σύνδεσης και ικανότητα ηλεκτρικού φορτίου των ακροδεκτών Ακροδέκτες ελέγχου X20 (ακροδέκτες µε ελατήριο έλξης) ιατοµή σύνδεσης (mm 2 ) 0,08 mm 2 2,5 mm 2 ιατοµή σύνδεσης (AWG) AWG 28 AWG 12 ικανότητα ηλεκτρικού φορτίου µέγιστο ρεύµα διαρκείας 12 A Η επιτρεπόµενη ροπή σύσφιξης των ακροδεκτών ισχύος ανέρχεται σε 0,6 Nm. Ανεξάρτητη µονάδα αξιολόγησης και µεταγωγή της τάσης τροφοδοσίας 24 V Στη µονάδα σύνδεσης MFZ.1 βρίσκονται δύο µπλοκ ακροδεκτών άνευ δυναµικού, καθένα από τα οποία διαθέτει 2 κατακόρυφους πείρους M4 x 12. Τα µπλοκ ακροδεκτών µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη µεταγωγή της τάσης τροφοδοσίας 24 V DC AXX Η ικανότητα ηλεκτρικού φορτίου των πείρων σύνδεσης ανέρχεται σε 16 A. Η επιτρεπόµενη ροπή σύσφιξης των εξάγωνων παξιµαδιών των κοχλιών σύνδεσης ανέρχεται σε 1,2 Nm ± 20 %. Ταχύτητες µετάδοσης > 1,5 MBaud (σε συνδυασµό µε MFP..D) Σε ταχύτητες µετάδοσης πάνω από 1,5 MBaud, προσέξτε ώστε οι αγωγοί σύνδεσης του PROFIBUS να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντοί στο εσωτερικό της µονάδας σύνδεσης, φροντίστε ακόµη οι κλώνοι του εισερχόµενου και εξερχόµενου διαύλου να έχουν το ίδιο µήκος. 34 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

35 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση σε συνδυασµό µε διεπαφή fieldbus 6 Υποδείξεις για τη σύνδεση PE Προσέξτε τις παρακάτω επισηµάνσεις για τη σύνδεση ΡE. Οι εικόνες δείχνουν την επιτρεπόµενη σειρά τοποθέτησης: Μη επιτρεπτή τοποθέτηση Σύσταση: Τοποθέτηση µε πέδιλο καλωδίου Επιτρεπτό για όλες τις διατοµές Τοποθέτηση µε συµπαγές σύρµα σύνδεσης Επιτρεπτό για διατοµές έως το πολύ 2,5 mm 2 M5 [1] 2.5 mm² 57461AXX 57463AXX 57464AXX [1] Πέδιλο καλωδίου κατάλληλο για βίδες M5-PE Έλεγχος καλωδίωσης Πριν από την πρώτη ζεύξη της τάσης απαιτείται ο έλεγχος της καλωδίωσης για την αποφυγή σωµατικών βλαβών και βλαβών στην εγκατάσταση και τις συσκευές από σφάλµατα καλωδίωσης. Αποσυνδέστε όλες τις διεπαφές fieldbus από τη µονάδα σύνδεσης Πραγµατοποιήστε έναν έλεγχο µόνωσης της καλωδίωσης σύµφωνα µε τους ισχύοντες εθνικούς κανονισµούς Έλεγχος της γείωσης Έλεγχος µόνωσης µεταξύ του αγωγού δικτύου και του αγωγού των 24 V DC Έλεγχος µόνωσης µεταξύ του αγωγού δικτύου και του αγωγού επικοινωνίας Έλεγχος πολικότητας του αγωγού 24 V DC Έλεγχος πολικότητας του αγωγού επικοινωνίας ιασφάλιση αντιστάθµισης δυναµικού µεταξύ των διεπαφών fieldbus Μετά τον έλεγχο καλωδίωσης Συνδέστε και βιδώστε όλες τις διεπαφές fieldbus Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 35

36 6 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση σε συνδυασµό µε διεπαφή fieldbus Σύνδεση καλωδίου PROFIBUS MFZ21 (PROFIBUS) X20 [1] [2] 1 2 A B 3 4 DGND A B DGND res. VP DGND res. 24 V 24 V GND Αρ. Ονοµασία Κατεύθυνση Λειτουργία X20 1 A Είσοδος Αγωγός δεδοµένων PROFIBUS-DP A (εισερχόµενος) 2 B Είσοδος Αγωγός δεδοµένων PROFIBUS-DP Β (εισερχόµενος) 3 DGND υναµικό αναφοράς δεδοµένων για το PROFIBUS-DP (µόνον για τις ανάγκες ελέγχου) 4 A Έξοδος Αγωγός δεδοµένων PROFIBUS-DP A (εξερχόµενος) 5 B Έξοδος Αγωγός δεδοµένων PROFIBUS-DP Β (εξερχόµενος) 6 DGND υναµικό αναφοράς δεδοµένων για το PROFIBUS-DP (µόνον για τις ανάγκες ελέγχου) 7 δεσµευµένο 8 VP Έξοδος Έξοδος +5 V (µέγ. 10 ma) (µόνον για τις ανάγκες ελέγχου) 9 DGND υναµικό αναφοράς για το VP (ακροδέκτης 8) (µόνον για τις ανάγκες ελέγχου) 10 δεσµευµένο V Είσοδος Τροφοδοσία τάσης 24 V για τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα της οµάδας και τους αισθητήρες V Έξοδος Τροφοδοσία τάσης 24 V (γεφύρωση µε τον ακροδέκτη X20/11) 13 GND υναµικό αναφοράς 0V24 για τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα της µονάδας και τους αισθητήρες 14 GND υναµικό αναφοράς 0V24 για τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα της µονάδας και τους αισθητήρες V Έξοδος Τροφοδοσία τάσης 24 V για MOVIMOT (γεφύρωση µε τον ακροδέκτη X20/11) 16 RS+ Έξοδος Σύνδεση επικοινωνίας µε τον ακροδέκτη MOVIMOT RS+ 17 RS- Έξοδος Σύνδεση επικοινωνίας µε τον ακροδέκτη MOVIMOT RS- 18 GND υναµικό αναφοράς 0V24 για MOVIMOT (γεφυρωµένο µε τον ακροδέκτη X20/13) GND 24 V RS+ RS- GND A B PROFIBUS DP A B 56952AXX 0 = επίπεδο δυναµικού 0 1 = επίπεδο δυναµικού 1 [1] Αντιστοίχηση των ακροδεκτών από σελίδα 40 [2] ιασφαλίστε την αντιστάθµιση δυναµικού µεταξύ όλων των συνδροµητών του διαύλου Αντιστοίχηση ακροδεκτών 36 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

37 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση σε συνδυασµό µε διεπαφή fieldbus Σύνδεση καλωδίου InterBus MFZ11 (INTERBUS) X20 [1] V 24 V GND GND 24 V RS+ RS- GND [2] /DO DO /DI DI COM /DO DO /DI DI COM 06795AXX 0 = επίπεδο δυναµικού 0 1 = επίπεδο δυναµικού 1 [1] Αντιστοίχηση των ακροδεκτών από σελίδα 40 [2] ιασφαλίστε την αντιστάθµιση δυναµικού µεταξύ όλων των συνδροµητών του διαύλου Αντιστοίχηση ακροδεκτών Αρ. Ονοµασία Κατεύθυνση Λειτουργία X20 1 /DO Είσοδος εισερχόµενος αποµακρυσµένος δίαυλος, κατεύθυνση αποστολής ακυρωµένων δεδοµένων (πράσινο) 2 DO Είσοδος εισερχόµενος αποµακρυσµένος δίαυλος, κατεύθυνση αποστολής δεδοµένων (κίτρινο) 3 /DI Είσοδος εισερχόµενος αποµακρυσµένος δίαυλος, κατεύθυνση λήψης ακυρωµένων δεδοµένων (ροζ) 4 DI Είσοδος εισερχόµενος αποµακρυσµένος δίαυλος, κατεύθυνση λήψης δεδοµένων (γκρι) 5 COM υναµικό αναφοράς (καφέ) 6 /DO Έξοδος εξερχόµενος αποµακρυσµένος δίαυλος, κατεύθυνση αποστολής ακυρωµένων δεδοµένων (πράσινο) 7 DO Έξοδος εξερχόµενος αποµακρυσµένος δίαυλος, κατεύθυνση αποστολής δεδοµένων (κίτρινο) 8 /DI Έξοδος εξερχόµενος αποµακρυσµένος δίαυλος, κατεύθυνση λήψης ακυρωµένων δεδοµένων (ροζ) 9 DI Έξοδος εξερχόµενος αποµακρυσµένος δίαυλος, κατεύθυνση λήψης δεδοµένων (γκρι) 10 COM υναµικό αναφοράς (καφέ) V Είσοδος Τροφοδοσία τάσης 24 V για τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα της οµάδας και τους αισθητήρες V Έξοδος Τροφοδοσία τάσης 24 V (γεφύρωση µε τον ακροδέκτη X20/11) 13 GND υναµικό αναφοράς 0V24 για τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα της µονάδας και τους αισθητήρες 14 GND υναµικό αναφοράς 0V24 για τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα της µονάδας και τους αισθητήρες V Έξοδος Τροφοδοσία τάσης 24 V για MOVIMOT (γεφύρωση µε τον ακροδέκτη X20/11) 16 RS+ Έξοδος Σύνδεση επικοινωνίας µε τον ακροδέκτη MOVIMOT RS+ 17 RS- Έξοδος Σύνδεση επικοινωνίας µε τον ακροδέκτη MOVIMOT RS- 18 GND υναµικό αναφοράς 0V24 για MOVIMOT (γεφυρωµένο µε τον ακροδέκτη X20/13) Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 37

38 RS Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση σε συνδυασµό µε διεπαφή fieldbus MOVIMOT, τοποθέτηση της διεπαφής fieldbus κοντά στον κινητήρα L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 L1 L2 L3 M 3~ κόκκινο λευκό μπλε Φρένο BMG Τροφοδοσία της τάσης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 24V Ακροδέκτης Δεξιά/Διακοπή Ακροδέκτης Αριστερά/Διακοπή Ακροδέκτης εναλλαγής ονομαστικής τιμής Ακροδέκτες αναγγελίας ετοιμότητας K1 R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ TH TH Τροφοδοσία της τάσης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων = 24 V DC X20/11 X20/13 Δυναμικό αναφοράς 0V24 MFZ../II3D X20/16 X20/17 X20/15 X20/18 [1] Ανεξάρτητη μονάδα αξιολόγησης με μηχανισμό αναστολής επανενεργοποίησης Και οι δύο φορές περιστροφής είναι αποδεσμευμένες Μεταλλικός σφιγκτήρας καλωδίου 57801AEL 38 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

39 RS-485 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση σε συνδυασµό µε διεπαφή fieldbus MOVIMOT, τοποθέτηση της διεπαφής fieldbus στον κινητήρα Επισήµανση: Η σύνδεση µεταξύ του MOVIMOT και της διεπαφής fieldbus έχει γίνει από τον κατασκευαστή και δεν απεικονίζεται εδώ. L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 L1 L2 L3 M 3~ κόκκινο λευκό μπλε Φρένο BMG Τροφοδοσία της τάσης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 24V Ακροδέκτης Δεξιά/Διακοπή Ακροδέκτης Αριστερά/Διακοπή Ακροδέκτης εναλλαγής ονομαστικής τιμής Ακροδέκτες αναγγελίας ετοιμότητας K1 R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ TH TH Τροφοδοσία της τάσης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων = 24 V DC X20/11 X20/13 Δυναμικό αναφοράς 0V24 MFZ../II3D X20/16 X20/17 X20/15 X20/18 [1] Ανεξάρτητη μονάδα αξιολόγησης με μηχανισμό αναστολής επανενεργοποίησης Και οι δύο φορές περιστροφής 57802AEL Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 39

40 6 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Σύνδεση σε συνδυασµό µε διεπαφή fieldbus Σύνδεση εισόδων/εξόδων (I/O) των διεπαφών fieldbus X20 DI 0 GND VO24 DI 1 GND VO24 DI 2 GND VO24 DI 3 GND VO24 DO 0 GND2 DO1 GND2 V2I24 GND AXX 1 = επίπεδο δυναµικού 1 2 = επίπεδο δυναµικού 2 Αρ. Ονοµασία Κατεύθυνση Λειτουργία X20 19 DI0 Είσοδος Σήµα µεταγωγής από τον αισθητήρα 1 20 GND υναµικό αναφοράς 0V24 για τον αισθητήρα 1 21 V024 Έξοδος Τροφοδοσία τάσης 24 V για τον αισθητήρα 1 22 DI1 Είσοδος Σήµα µεταγωγής από τον αισθητήρα 2 23 GND υναµικό αναφοράς 0V24 για τον αισθητήρα 2 24 V024 Έξοδος Τροφοδοσία τάσης 24 V για τον αισθητήρα 2 25 DI2 Είσοδος Σήµα µεταγωγής από τον αισθητήρα 3 26 GND υναµικό αναφοράς 0V24 για τον αισθητήρα 3 27 V024 Έξοδος Τροφοδοσία τάσης 24 V για τον αισθητήρα 3 28 DI3 Είσοδος Σήµα µεταγωγής από τον αισθητήρα 4 29 GND υναµικό αναφοράς 0V24 για τον αισθητήρα 4 30 V024 Έξοδος Τροφοδοσία τάσης 24 V για τον αισθητήρα 4 31 DO0 Έξοδος Σήµα µεταγωγής από τον ενεργοποιητή 1 32 GND2 υναµικό αναφοράς 0V24 για τον ενεργοποιητή 1 33 DO1 Έξοδος Σήµα µεταγωγής από τον ενεργοποιητή 2 34 GND2 υναµικό αναφοράς 0V24 για τον ενεργοποιητή 2 35 V2I24 Είσοδος Τροφοδοσία τάσης 24 V για τους ενεργοποιητές 36 GND2 υναµικό αναφοράς 0V24 για τους ενεργοποιητές 40 Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

41 Έναρξη λειτουργίας Βασικές επισηµάνσεις για την έναρξη λειτουργίας I Έναρξη λειτουργίας 7.1 Βασικές επισηµάνσεις για την έναρξη λειτουργίας Κατά την έναρξη της λειτουργίας προσέξτε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφαλείας! Πριν από την αφαίρεση/τοποθέτηση του µετατροπέα MOVIMOT θα πρέπει αυτός να αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Υπάρχει πιθανότητα να διατηρούνται επικίνδυνες τάσεις, ακόµη και 1 λεπτό µετά την απενεργοποίηση του δικτύου. Πριν την εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας δεν παρουσιάζει βλάβες. Ελέγξτε εάν όλα τα προστατευτικά καλύµµατα έχουν τοποθετηθεί σωστά. Για τη διακεκοµµένη λειτουργία χρησιµοποιήστε " εξιά/στοπ" ή "Αριστερά/Στοπ". Για τον προστατευτικό διακόπτη Κ11 πρέπει να τηρείται ένα ελάχιστος χρόνος απενεργοποίησης 2 δευτερολέπτων. 7.2 Περιγραφή των χειριστηρίων Ποτενσιόµετρο ονοµαστικών τιµών f1 Το ποτενσιόµετρο έχει διαφορετική σηµασία, ανάλογα µε τον τύπο λειτουργίας της µονάδας: Έλεγχος µέσω ακροδεκτών: Ονοµαστική τιµή f1 (επιλέγεται µέσω του ακροδέκτη f1/f2 = "0") Έλεγχος µέσω RS-485: Μέγιστη συχνότητα f max f [Hz] 75 f [1] 05066BXX [1] Θέση ποτενσιόµετρου ιακόπτης ονοµαστικών τιµών f2 Ο διακόπτης έχει διαφορετική σηµασία, ανάλογα µε τον τύπο λειτουργίας της µονάδας: Έλεγχος µέσω ακροδεκτών: Ονοµαστική τιµή f2 (επιλέγεται µέσω του ακροδέκτη f1/f2 = "1") Έλεγχος µέσω RS-485: Ελάχιστη συχνότητα f min ιακόπτης f2 Θέση ασφάλισης Ονοµαστική τιµή f2 [Hz] Ελάχιστη συχνότητα [Hz] ιακόπτης t1 3 Για τη ράµπα ολοκληρωτή (χρόνοι ράµπας σε συνάρτηση µε µεταβολή ονοµαστικής τιµής κατά 50 Hz) ιακόπτης t1 Θέση ασφάλισης Χρόνος ράµπας t1 [s] 0,1 0,2 0,3 0,5 0, Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D 41

42 7 I 0 Έναρξη λειτουργίας Περιγραφή των χειριστηρίων Μικροδιακόπτες S1 και S AXX Μικροδιακόπτης S1: S Σηµασία ιεύθυνση RS Προστασία κινητήρα 1) 1) Με ενεργοποιηµένη λειτουργία GP: Μικροδιακόπτες χωρίς λειτουργία 2) Το επίπεδο ισχύος του κινητήρα προσαρµόζεται συνεχώς 3) Απόσβεση λειτουργίας άνευ φορτίου πάντα ανενεργή 6 Επίπεδο ισχύος κινητήρα 7 PWM- Συχνότητα 8 Απόσβεση λειτουργίας άνευ φορτίου Μεταβλητό ON OFF χωρίς λειτουργία 2) (16, 8, 4 khz) χωρίς λειτουργία 3) OFF ΟN 4kHz Μικροδιακόπτης S2: S Σηµασία Λειτουργίας GP 1) Αποσύµπλεξη φρένου χωρίς ενεργοποίηση ιαδικασία ελέγχου Παρακολούθηση αριθµού στροφών 1) Ο µικροδιακόπτης ρυθµίζεται από τον κατασκευαστή, ανάλογα µε την έκδοση του κινητήρα 2) ιαδικασία ελέγχου πάντα VFC Πρόσθετες λειτουργίες ON ΟN ΟN χωρίς ΟN OFF OFF OFF Λειτουργία 2) OFF Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC. Έκδοση 05/2006 FC471000 11461608 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC. Έκδοση 05/2006 FC471000 11461608 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIFIT -MC FC471000 Έκδοση 05/2006 11461608 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH Έκδοση 1/006 11543191 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό. Έκδοση 11/2006 11528818 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC µε αντιεκρηκτική προστασία και πρόσθετο εξοπλισµό Έκδοση 11/2006

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 11/2012 20045522 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Έκδοση 12/2009 16881001 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 GB260000 Έκδοση 06/2006 11476400 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71 225, 315 Έκδοση 03/2011 17055806 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 Έκδοση 11/2008 16631005 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας Βιομηχανικοί μειωτήρες Πλανητικοί ηλεκτρομειωτήρες Σειρά P002 P082

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Έκδοση 10/2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Μονάδα διάγνωσης DUO10A. Έκδοση 10/2006 11473606 / EL

Εγχειρίδιο. Μονάδα διάγνωσης DUO10A. Έκδοση 10/2006 11473606 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Μονάδα διάγνωσης DUO10A Έκδοση 10/2006 11473606 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

BU 0240. NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων

BU 0240. NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων GR BU 0240 NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων Εγχειρίδιο NORDAC SK 200E Οδηγίες ασφαλείας Μετατροπέας συχνοτήτων N O R D A C SK 200E Οδηγίες ασφαλείας και χρήσης για μετατροπείς κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή fieldbus DFE12B PROFINET IO. Έκδοση 07/2006 FA361755 11419601 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή fieldbus DFE12B PROFINET IO. Έκδοση 07/2006 FA361755 11419601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή fieldbus DFE12B PROFINET IO Έκδοση 07/2006 11419601 / EL FA361755 Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B. Έκδοση 01/2006 11364092 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B. Έκδοση 01/2006 11364092 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVTRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B GA3A Έκδοση 1/26 1136492 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFI21B INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών. Έκδοση 04/2004 A5.J25 11264209 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFI21B INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών. Έκδοση 04/2004 A5.J25 11264209 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Κινητήριοι µηχανισµοί \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFI21B INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών A5.J25 Έκδοση 04/2004 11264209 /

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. Έκδοση 05/2004 B6.B01 11237503 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. Έκδοση 05/2004 B6.B01 11237503 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Γωνιακός σερβοµειωτήρας BSF.. B6.B01 Έκδοση 05/2004 11237503 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AM 01.1 Διαβάστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Ελεγκτής MOVI-PLC advanced DH.41B. Έκδοση 04/2007 11497599 / EL

Εγχειρίδιο. Ελεγκτής MOVI-PLC advanced DH.41B. Έκδοση 04/2007 11497599 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ελεγκτής MOVI-PLC advanced DH.4B Έκδοση 4/7 497599 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα