Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02"

Transcript

1 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1

2 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η Σ 4 0 Λ Ε Π Τ Α Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 1 ( 1 0 Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ ) Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α κούσετε ύο (2) φορές ένν ηθοποιό ν ιάζει έν πόσπσμ λοοτεχνικού έρου. Αυτό Θπου κούτε σς ρέσει κι κρτάτε σύντομες σημειώσεις (μέχρι 8 λέξεις), όπως στο πράειμ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ οι σημειώσεις που πρέπει ν κρτήσετε είνι ΔΕΚΑ (10) χωρίς το πράειμ. 0 Το μεάλο όνειρο του ήρω του ιηήμτος είνι ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ν ράψει έν μυθιστόρημ/έν ιλίο 1 Η κυριότερή του υσκολί είνι Το πιο σημντικό μειονέκτημ των κειμένων που ράφει Η ποφσιστικότητά του ν ξεκινήσει σορά τη ουλειά του συρφέ φίνετι Σύμφων με τον Έκερμν η επιτυχί ενός ιλίου Στο τέλος των ύο ιλίων του Έκερμν κυριρχεί Σε σχέση με τον ίιο τον ήρω του ιηήμτος ο Έκερμν σίουρ υπερτερεί Το πρήορο ι την περίπτωσή του ήρω του ιηήμτος είνι Ο ήρως του ιηήμτος πιστεύει ότι θ χωρίσει με τη Μρρίτ επειή εν νομίζει ότι Η Μρρίτ εν χωρίζει κι ο ήρως του ιηήμτος φοάτι ότι Κτά την άποψη του ήρω του ιηήμτος η σχέση του με τη Μρρίτ

3 Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 2 ( 1 0 Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ ) Θ κούσετε ύο (2) φορές τρεις ειικούς ν μιλούν ι την οικολοί, την εξοικονόμηση ενέρεις κι τη ιχείριση των οικικών πορριμμάτων. Η εκπομπή σάς ενιφέρει πολύ. Κθώς κούτε τις νώμες των ειικών, σημειώνετε με έν την πάντηση που νομίζετε ότι είνι σωστή ι κάθε ερώτηση, όπως στο πράειμ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ οι πντήσεις που θ σημειώσετε είνι ΔΕΚΑ (10) χωρίς το πράειμ. Γι κάθε ερώτηση υπάρχει μόνο μί σωστή πάντηση. 0 1 Κι οι τρεις ομιλητές ουλεύουν σε θέσεις ευθύνης σε ημόσιους φορείς. συζητούν ιάφορες μεθόους εξοικονόμησης ενέρεις. εξετάζουν μεθόους μείωσης του προϋπολοισμού. συζητούν ι ριζοσπστικές οικολοικές μεθόους. H συμπεριφορά μς σε σχέση με τη ιχείριση του νερού είνι σωστή κι εν χρειάζετι ριζικές λλές. χρκτηρίζετι πό στθερή προσπάθει λλής. κι ν λλάξει εν οηεί σε σημντική εξοικονόμηση. πρέπει ν εξορθολοιστεί με άση κάποιες πλές κινήσεις. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 Η εξοικονόμηση νερού μέσω της σωστής χρήσης του οηεί σε εξοικονόμηση 10 λίτρων νερού την εομά. σημίνει πως ξοεύουμε 5 λίτρ νερού λιότερο κάθε μέρ. φορά το ν μη άζουμε πλυντήριο πιάτων κάθε μέρ. ίσως μειώσει την κτνάλωση πό 50 μέχρι 80 λίτρ τη μέρ. Η κτσκευή ενός πθητικού σπιτιού κοστίζει 10% λιότερο πό ό,τι ενός συμτικού σπιτιού. το ίιο κριώς με την κτσκευή ενός συμτικού σπιτιού. 10% περισσότερο πό ό,τι ενός συμτικού σπιτιού. 90% περισσότερο πό ό,τι ενός συμτικού σπιτιού. ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

4 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 2 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α 4 Τ κύρι χρκτηριστικά ενός πθητικού σπιτιού είνι η ιτήρηση στθερής θερμοκρσίς κι η μόνωση. ο ιρκής ερισμός κι οι υντότητες φωτισμού. οι οικικές συσκευές κι οι μηενικοί ρύποι. η εξωτερική θερμοκρσί σε σχέση με την εσωτερική Σε σπίτι που εν είνι νέες κτσκευές ή πθητικά σπίτι κλό είνι ν ερίζουμε κλά τους χώρους όλο το 24ωρο. ν ιχειριζόμστε οικολοικά τ πορρίμμτά μς. ν προσπθούμε ν μην πράουμε κθόλου ρύπους. ν μη χρησιμοποιούμε εξωτερικές πηές ενέρεις. Οι άνθρωποι στις νπτυμένες υτικές κοινωνίες τείνουν ενικά ν μειώνουν ρμτικά την ενερεική τους κτνάλωση. υιοθετούν περιλλοντολοικά φιλικές συμπεριφορές. είνι πιο συνειητοποιημένοι στη ιχείριση πορριμμάτων. πράουν όλο κι περισσότερ πορρίμμτ. 7 Η κομποστοποίηση ως μέθοος ιχείρισης των οικικών πορριμμάτων ποτελεί μι οκιμσμένη μέθοο οικικής ιχείρισης. συνιστά μι πλιότερη τάση που έινε ξνά της μός. είνι μι κινοτόμος κι σύχρονη μέθοος ιχείρισης. προυσιάζει 15% άνοο στη χρήση της πό ιιώτες. 8 Η τεχνική της κομποστοποίησης μέσω του ιομηχνικού ιχωρισμού είνι η προτιμότερη μορφή ιχείρισης πό τις άλλες. φορά σημντικές οικονομικές πάνες στην εφρμοή της. πιτεί περισσότερη ενέρει πό τη ιλοή στην πηή. είνι ευκολότερη ιικσί πό τη ιλοή στην πηή.

5 Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 2 9 Η κομποστοποίηση μπορεί ν εφρμοστεί είτε ορνωμέν, είτε όχι. μόνο σε συνερσί μετξύ των νοικοκυριών. μόνο σε επίπεο πλών νοικοκυριών. μόνο σε ορνωμένες πό το κράτος μονάες. 10 Η συνολική εντύπωση πό τις προτάσεις των ομιλητών είνι ότι η οικολοική ιχείριση είνι εξιρετικά πνηρή. η οικολοική στάση ζωής φορά πλές κθημερινές ράσεις. εν υπάρχει υξημένη οικολοική ευισθησί στο κοινό. εν υπάρχει εύκολη λύση ι τη μείωση της κτνάλωσης. 5 ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΑΣ

6 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ 6 Λ Υ Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α C D ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

7 Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Υ Σ Ε Ι Σ - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 1 0 Το μεάλο όνειρο του ήρω του ιηήμτος είνι ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ν ράψει έν μυθιστόρημ/έν ιλίο 1 Η κυριότερή του υσκολί είνι η σύντξη της πρώτης σελίς. 2 Το πιο σημντικό μειονέκτημ των κειμένων που ράφει είνι ότι το τέλος τους είνι ορτό/ μπορεί ν το προλέψει κνείς/ν το ντιληφθεί/είνι προλέψιμο Η ποφσιστικότητά του ν ξεκινήσει σορά τη ουλειά του συρφέ φίνετι πό τις ορές που έκνε/τ έπιπλ (ρφείου) κι πράμτ/μικροντικείμεν που όρσε 4 Σύμφων με τον Έκερμν η επιτυχί ενός ιλίου εξρτάτι πό τον συρφέ (κι όχι πό το θέμ) 7 5 Στο τέλος των ύο ιλίων του Έκερμν κυριρχεί το υρό στοιχείο. 6 Σε σχέση με τον ίιο τον ήρω του ιηήμτος ο Έκερμν σίουρ υπερτερεί στο ύφος/σε ότι φορά το ύφος 7 Το πρήορο ι την περίπτωσή του ήρω του ιηήμτος είνι η επιμονή του. 8 Ο ήρως του ιηήμτος πιστεύει ότι θ χωρίσει με τη Μρρίτ επειή εν νομίζει ότι εκείνη θ χωρίσει τον άντρ της 9 Η Μρρίτ εν χωρίζει κι ο ήρως του ιηήμτος φοάτι ότι τ πιιά θ πάρουν το μέρος του άντρ της 10 Κτά την άποψη του ήρω του ιηήμτος η σχέση του με τη Μρρίτ εν θ έχει ίσιο τέλος/κλή κτάληξη

8 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ K E I M E N O C D - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 1 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α 8 Θ μπορούσε ν είνι υτή η ρχή. Θέλω ν πιστεύω ότι κάποτε θ τη ρω κι ότι θ ξεκινήσω επιτέλους το μυθιστόρημ που χρόνι ονειρεύομι. Το ονειρεύομι πό μικρό πιί. Διάζ πολύ. Θύμζ τους συρφείς περισσότερο πό τους τρουιστές, τους θλητές, τους ηθοποιούς, κόμη κι πό τ ιστορικά πρόσωπ. Δεν έπψ πό τότε ν τους θυμάζω ούτε ν τους ιάζω. Δίνω ιιίτερη προσοχή στην πρώτη σελί των ιλίων τους, ιτί υτή κριώς τη σελί υσκολεύομι φάντστ ν συντάξω. Έχω ράψει μερικά κείμεν, λλά εν ξεπερνούν τις ύο-τρεις σελίες. Το χειρότερο όμως είνι ότι το τέλος τους είνι ορτό πό την πρώτη κιόλς ρμμή. Είνι, ουσιστικά, κείμεν χωρίς ρχή. Φοάμι ότι εν εκφράζουν τίποτε άλλο πρά την νυπομονησί μου ν κτκτήσω τον τίτλο του λοοτέχνη. Τώρ είμι ποφσισμένος ν ουλέψω σκληρά. Αόρσ έν ρφείο κι ένν κριό στυλό. Δεν υπήρχε ρφείο σπίτι μου μέχρι προχτές. Τις ελάχιστες ώρες που φιέρων στο ράψιμο κθόμουν στο τρπεζάκι της κουζίνς. Είνι έν μικροσκοπικό τρπέζι, σκεπσμένο μ έν κρό τρπεζομάντιλο, όπου ίσ ίσ χωρά έν πιάτο κι έν ποτήρι. Έκν τη σκέψη ότι είνι ύντο ν ράψεις μυθιστόρημ, ν εν ιθέτεις έν ληθινό ρφείο, με τρί συρτάρι στο πλάι κι έν στη μέση. Αόρσ κι έν πκέτο χρτί. Ο υπάλληλος με ρώτησε ν ήθελ το πκέτο των πεντκοσίων φύλλων ή το μικρότερο. «Των πεντκοσίων!», του είπ κάπως άρι. «Μην ποοητεύεσι», λέω συνέχει στον ευτό μου. «Αν εν ρεις σήμερ την ρχή, θ τη ρεις ύριο ή μεθύριο». Ανρωτιέμι ν οι μεάλοι συρφείς ξέρουν πό την πρώτη κιόλς σελί τι ιλίο θ ράψουν. Προτιμώ ν πιστεύω ότι το νκλύπτουν σιά σιά, ιτί έτσι ελπίζω ν το νκλύψω κι εώ. Δεν έχω την πρμικρή ιέ ι το περιεχόμενο του ιλίου που ονειρεύομι. Ελπίζω ότι το θέμ θ ξεπετχτεί μέσ πό τις ρμμές, όπως ίνουν τ ελφίνι μέσ πό τη θάλσσ. Σε μι συνέντευξή του που ημοσιεύτηκε πρόσφτ στον κυρικάτικο τύπο, ο Έκερμν λέει ότι εν υπάρχουν κλά κι κκά θέμτ, μόνο κλοί κι κκοί συρφείς. Ο ήρως ενός πό τ τελευτί ιλί του Έκερμν είνι ένς άντρς σε νπηρική πολυθρόν που ξεκινά πό τη Μόσχ την εποχή που κτρρέει το κθεστώς κι κτλήει, μετά πό άπειρες περιπέτειες, στη Βιέννη. Πεθίνει λίο μετά την άφιξή του, σ έν ζχροπλστείο, κούοντς πό τ μεάφων του μζιού μι όπερ του Ντονιτσέτι, τον Δον Πσκουάλε. Η σεριτόρ του ζχροπλστείου, μι πονόψυχη κοπέλ, νλμάνει τ της κηείς του κι κληρονομεί τελικά την νπηρική πολυθρόν -έτσι λέετι το ιλίο, «Η νπηρική πολυθρόν»-, την οποί φήνει ν τσουλήσει σε μι κτηφόρ που κτλήει σ ένν πρπότμο του Δούνη. Αυτή είνι η τελευτί εικόν του μυθιστορήμτος: η πολυθρόν υθίζετι στ πράσιν νερά του ποτμού. Ίσως το κλύτερο ιλίο του Έκερμν ν είνι υτό όπου ιηείτι μι πλή ερωτική ιστορί, λίο ύσκολη στο ξεκίνημά της, που τελειώνει όμως κλά: το ζευάρι πντρεύετι, ενώ ο κτχθόνιος φρμκοποιός ρίσκει οικτρό θάντο σε μι λίμνη - έν τχύπλοο τον χτυπά κτκούτελ την ώρ που κολυμπά. Κι πάλι το έρο κλείνει με το υρό στοιχείο. Αυτό που έχει σημσί είνι φυσικά ο τρόπος με τον οποίο εξιστορεί κνείς τ εονότ. Ο Έκερμν λέει κόμη ότι το ύφος είνι η ψυχική ιιιτερότητ του έρου. Το ικό του είνι ννωρίσιμο, όποιο κι ν είνι το θέμ του. Κτλίνεις μέσως ότι έχεις ν κάνεις μ έν ρπτό του Έκερμν. Εώ, υστυχώς, εν έχω ύφος. Αυτό κριώς ποεικνύουν οι προτάσεις που συντάσσω. Τις ρίσκω κχεκτικές κι μήχνες. Δεν έχω τίποτε ηλή, ούτε ύφος ούτε θέμ. Κάποιος άλλος στη θέση μου θ εκτέλειπε σφλώς την προσπάθει, θ έσκιζε υτές τις σελίες, θ έζε το στυλό στο συρτάρι του, θ έκλεινε,

9 Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ K E I M E N O C D - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 1 έστω, τον υπολοιστή του κι θ πούλε το ρφείο. Αυτό που με κάνει ν ελπίζω ότι θ κτφέρω ν ράψω κάτι είνι κριώς το εονός ότι, πρά την υνμί μου, εν εννοώ ν εκτλείψω την προσπάθει. Το πείσμ μου μ εντυπωσιάζει, μου επιτρέπει ν ισιοοξώ. Δεν ξέρω ν είνι σκόπιμο, στο σημείο υτό, ν νφερθώ στη σχέση μου με τη Μρρίτ. Είνι μι σχέση ύο ετών που πλησιάζει, θρρώ, στο τέλος της. Πρέπει ν το πάρω πόφση, εν πρόκειτι ν χωρίσει με τον άντρ της. Της έχει ίνει νυπόφορη η προυσί του, ωστόσο εν τη λέπω ν χωρίζει. Έχουν ύο πιιά, κι τ ύο όρι, ηλικίς ώεκ κι οκτώ ετών. Φοάμι ότι θ πάρουν το μέρος του πτέρ τους, ν τον ιώξει πό το σπίτι. Εσύ θ χωρίσεις, ότν θ ίνεις σράντ έξι χρονών, της είπ προ ημερών στο εστιτόριο. Τ μάτι της ούρκωσν. Είνι τριάντ επτά. Υποφέρει ιιίτερ τις Κυρικές, ιτί ο άντρς της είνι όλη την ημέρ σπίτι. Αυτό που την εξορίζει περισσότερο π όλ είνι το σφύριμά του. Γνώρισ τη Μρρίτ σ έν σντουιτσάικο. Ετρωε με τ πιιά της στο ίιο τρπέζι μ εμέν, ο μικρός της ιος έριξε άθελά του το μπουκάλι με το κέτσπ επάνω μου. Φορούσ έν ωρίο λινό πντελόνι. Κι η Μρρίτ ήτν ντυμένη στ άσπρ εκείνη τη μέρ. Κοιτάξμε όλοι άφωνοι το μεάλο κόκκινο λεκέ - εώ είχ σηκωθεί όρθιος - κι ξφνικά άλμε όλοι μζί τ έλι. Σε ντίθεση με την ερωτική ιστορί που ιηείτι ο Έκερμν, η σχέση μου με τη Μρρίτ ξεκίνησε κλά, λλά είμι σχεόν έιος ότι εν θ έχει ίσιο τέλος. Νομίζω ότι είμι ερωτευμένος. 9 «www.mikrosapoplous.gr/extracts/mathisis/0.html (Η Δεύτερη Επέτειος - Βσίλης Αλεξάκης)».

10 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Υ Σ Ε Ι Σ - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 2 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α 0 Κι οι τρεις ομιλητές ουλεύουν σε θέσεις ευθύνης σε ημόσιους φορείς. συζητούν ιάφορες μεθόους εξοικονόμησης ενέρεις. εξετάζουν μεθόους μείωσης του προϋπολοισμού. συζητούν ι ριζοσπστικές οικολοικές μεθόους. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 H συμπεριφορά μς σε σχέση με τη ιχείριση του νερού είνι σωστή κι εν χρειάζετι ριζικές λλές. χρκτηρίζετι πό στθερή προσπάθει λλής. κι ν λλάξει εν οηεί σε σημντική εξοικονόμηση. πρέπει ν εξορθολοιστεί με άση κάποιες πλές κινήσεις Η εξοικονόμηση νερού μέσω της σωστής χρήσης του οηεί σε εξοικονόμηση 10 λίτρων νερού την εομά. σημίνει πως ξοεύουμε 5 λίτρ νερού λιότερο κάθε μέρ. φορά το ν μη άζουμε πλυντήριο πιάτων κάθε μέρ. ίσως μειώσει την κτνάλωση πό 50 μέχρι 80 λίτρ τη μέρ. Η κτσκευή ενός πθητικού σπιτιού κοστίζει 10% λιότερο πό ό,τι ενός συμτικού σπιτιού. το ίιο κριώς με την κτσκευή ενός συμτικού σπιτιού. 10% περισσότερο πό ό,τι ενός συμτικού σπιτιού. 90% περισσότερο πό ό,τι ενός συμτικού σπιτιού. 4 Τ κύρι χρκτηριστικά ενός πθητικού σπιτιού είνι η ιτήρηση στθερής θερμοκρσίς κι η μόνωση. ο ιρκής ερισμός κι οι υντότητες φωτισμού. οι οικικές συσκευές κι οι μηενικοί ρύποι. η εξωτερική θερμοκρσί σε σχέση με την εσωτερική.

11 Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Υ Σ Ε Ι Σ - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 2 5 Σε σπίτι που εν είνι νέες κτσκευές ή πθητικά σπίτι κλό είνι ν ερίζουμε κλά τους χώρους όλο το 24ωρο. ν ιχειριζόμστε οικολοικά τ πορρίμμτά μς. ν προσπθούμε ν μην πράουμε κθόλου ρύπους. ν μη χρησιμοποιούμε εξωτερικές πηές ενέρεις. 6 Οι άνθρωποι στις νπτυμένες υτικές κοινωνίες τείνουν ενικά ν μειώνουν ρμτικά την ενερεική τους κτνάλωση. υιοθετούν περιλλοντολοικά φιλικές συμπεριφορές. είνι πιο συνειητοποιημένοι στη ιχείριση πορριμμάτων. πράουν όλο κι περισσότερ πορρίμμτ. 7 Η κομποστοποίηση ως μέθοος ιχείρισης των οικικών πορριμμάτων ποτελεί μι οκιμσμένη μέθοο οικικής ιχείρισης. συνιστά μι πλιότερη τάση που έινε ξνά της μός. είνι μι κινοτόμος κι σύχρονη μέθοος ιχείρισης. προυσιάζει 15% άνοο στη χρήση της πό ιιώτες Η τεχνική της κομποστοποίησης μέσω του ιομηχνικού ιχωρισμού είνι η προτιμότερη μορφή ιχείρισης πό τις άλλες. φορά σημντικές οικονομικές πάνες στην εφρμοή της. πιτεί περισσότερη ενέρει πό τη ιλοή στην πηή. είνι ευκολότερη ιικσί πό τη ιλοή στην πηή. 9 Η κομποστοποίηση μπορεί ν εφρμοστεί είτε ορνωμέν, είτε όχι. μόνο σε συνερσί μετξύ των νοικοκυριών. μόνο σε επίπεο πλών νοικοκυριών. μόνο σε ορνωμένες πό το κράτος μονάες. 10 Η συνολική εντύπωση πό τις προτάσεις των ομιλητών είνι ότι η οικολοική ιχείριση είνι εξιρετικά πνηρή. η οικολοική στάση ζωής φορά πλές κθημερινές ράσεις. εν υπάρχει υξημένη οικολοική ευισθησί στο κοινό. εν υπάρχει εύκολη λύση ι τη μείωση της κτνάλωσης.

12 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ K E I M E N O C D - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 2 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Δημοσιοράφος: Κλημέρ σς. Σήμερ έχουμε μζί μς τρεις εκλεκτούς κλεσμένους, που όλοι τους προσπθούν ν σώσουν τον πλνήτη μς πό την οικολοική κτστροφή. Ας τους ώσουμε κτευθείν τον λόο, κθώς έχουν πολύτιμες πληροφορίες ν μς μετφέρουν. Ας ρχίσουμε πό ριστερά προς τ εξιά. Μπορείτε ν μς πείτε ι ποιο λόο είστε σήμερ κοντά μς; Ο κύριος Ππόπουλος πρώτ. Κύριε Ππόπουλε, τι έχετε ν μοιρστείτε μζί μς; Κ. Ππόπουλος: Κλημέρ σς. Εώ προέρχομι πό έν ημόσιο ορνισμό, λλά υτό που ήρθ ν πω είνι ότι η εξοικονόμηση νερού μπορεί όχι μόνο ν φέρει χρήμτ στο νοικοκυριό, λόω των χμηλών λορισμών, λλά κι ν οηθήσει στη ιτήρηση των υάτινων πόρων. Δημοσιοράφος: Κύριε Θεοώρου; 12 Κ. Θεοώρου: Γειά σς κι πό μέν. Εώ είμι μηχνικός κι ήρθ εώ ι ν μιλήσω ι το «Πθητικό Σπίτι», το οποίο συνιστά νμφίολ μι πολύ ποτελεσμτική λύση τόσο ι την οικονομί των νοικοκυριών όσο κι ι τη ιτήρηση του οικοσυστήμτος. Δημοσιοράφος: Κι τελευτί κλεσμένη μς η κυρί Πππέτρου. Κλημέρ σς κυρί Πππέτρου. Κ Πππέτρου: Κλή σς μέρ κι πό μέν. Το θέμ που πρμτεύομι εώ στις μελέτες μου λλά κι στην ετιρεί που εκπροσωπώ φορά την κομποστοποίηση. Τον τελευτίο κιρό έχει ξεκινήσει μι εκστρτεί ενημέρωσης ι την οικική κομποστοποίηση. Έτσι, κθώς εν μπορούμε όλοι ν λλάξουμε εντελώς τη ζωή μς μετοικώντς σε έν πθητικό σπίτι, εώ ήθελ ν μιλήσω λίο ι τ οφέλη κι τις τεχνικές της κομποστοποίησης. Δημοσιοράφος: Πολύ ωρί. Τι θ πρέπει λοιπόν ν λλάξουμε στην κθημερινότητά μς κύριε Ππόπουλε; Κ. Ππόπουλος: Το νερό είνι πρίτητο ι τη ζωή όσο κι το οξυόνο. Κι εν εννοούμε μόνο τη ική μς ζωή λλά ολόκληρης της φύσης. Μς κρτά υιείς κι κθρούς, ενώ είνι το σικό συσττικό ι την ισορροπί του περιάλλοντος. Αλλάζοντς την κθημερινή μς συμπεριφορά σχετικά με τη χρήση νερού, μπορεί ο κθένς μς ν εξοικονομήσει έως κι 50 λίτρ νερό την ημέρ. Ας ρχίσουμε πό τ πλά: Προσπθήστε ν κάνετε ντους σε λιότερο πό 5 λεπτά. Έν λεπτό λιότερο στο ντους, σημίνει 10 λίτρ εξοικονόμησης νερού! Κι κάτι άλλο! Το ξέρετε ότι φήνοντς το νερό ν τρέχει, ότν ουρτσίζουμε τ όντι μς, ξοεύουμε 6 λίτρ το λεπτό; Γι υτό, ς κλείνουμε τη ρύση την ώρ του ουρτσίσμτος. Δημοσιοράφος: Κι τι πρέπει ν κάνουμε με τις οικοσκευές; Μπορούμε ν εξοικονομήσουμε νερό κι έτσι; Κ. Ππόπουλος: Βείως. Κτρχήν πρέπει ν άλουμε στην κθημερινότητά μς το πλυντήριο πιάτων κι ν το χρησιμοποιούμε έξυπν. Μην κάνετε χρήση του πλυντηρίου πιάτων, ν εν

13 Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ K E I M E N O C D - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 2 εμίσει εντελώς. Με το σωστό τρόπο μπορούμε ν εξοικονομήσουμε έως κι 5 λίτρ νερό την ημέρ! Κι κάτι άλλο που μπορούμε ν κάνουμε είνι ν τοποθετήσουμε έν τούλο μέσ στο κζνάκι της τουλέτς. Έτσι η στάθμη θ νέει πιο ψηλά με πολύ λιότερο νερό. Τέλος, στην προσπάθειά μς ι μείωση της κτνάλωσης νερού, μπορούμε ν ποφεύουμε την πρόπλυση στο πλυντήριο ρούχων. Κι φυσικά, κάτι που είνι πολύτως πρίτητο είνι ν σφίξουμε κι ν ρυθμίσουμε τις ρύσες που στάζουν στο μπάνιο, στην κουζίν, στον κήπο κι οπουήποτε λλού υπάρχουν. Μι πλή κίνηση που μπορεί ν εξοικονομήσει έως κι 75 λίτρ την ημέρ. Δημοσιοράφος: Ευχριστούμε πολύ! Κ. Θεοώρου: Κοιτάξτε. Συμφωνώ με τις συμουλές του κυρίου Ππόπουλου, λλά υτού του είους η εξοικονόμηση φυσικών πόρων εν είνι ρκετή. Εξάλλου, πρόμοιες τκτικές θ μπορούσμε ν κολουθήσουμε κι ι την κτνάλωση ρεύμτος. Το πθητικό σπίτι, όμως, είνι η πόλυτη λύση ι οικονομική κι φιλική προς το περιάλλον ιίωση. Δημοσιοράφος: Δεν είνι όμως κριή η κτσκευή του; 1 Κ. Θεοώρου: Το κόστος της κτσκευής είνι 10% περισσότερο πό το κνονικό, λλά η ενέρει που κτνλώνει είνι 90% λιότερη πό έν συμτικό σπίτι. Όπως κτλίνετε, ίνετι πόσεση των εξόων πολύ ρήορ. Δημοσιοράφος: Κι πως λειτουρεί; Κ. Θεοώρου: Χίρομι ι την ερώτηση. Το «Πθητικό σπίτι» εν ιθέτει λεητοστάσιο, ούτε κυστήρ κι ουσιστικά λειτουρεί σν έν θερμός. Με άλλ λόι, το κέλυφός του είνι τόσο κλά μονωμένο ώστε η εσωτερική θερμοκρσί του σπιτιού εν μετάλλετι εύκολ σε σχέση με το εξωτερικό περιάλλον. Αυτό σημίνει ότι το χειμών η θερμότητ που πράετι πό τ φώτ, τις οικικές συσκευές κι τ νθρώπιν σώμτ επρκεί ι τη θέρμνση του σπιτιού. Ωστόσο ο έρς ννεώνετι σε όλ τ ωμάτι όλο το 24ωρο μέσω ενός έξυπνου συστήμτος. Πράλληλ, το σπίτι μπορεί ν είνι κι μηενικών ρύπων, ν συνυστεί με Αννεώσιμες Πηές Ενέρεις. Κ Πππέτρου: Κι τι ίνετι ν εν μπορούμε ν χτίσουμε όλοι έν πθητικό σπίτι; Κ. Θεοώρου: Κυρί Πππέτρου, ν σς επισημάνω ότι μπορούμε ν νθμίσουμε κι τ υπάρχοντ κτίρι, ώστε ν μειωθεί ρμτικά η ενερεική τους κτνάλωση. Δημοσιοράφος: Ευχριστούμε πολύ ι τις πολύτιμες πληροφορίες κύριε Θεοώρου. Κ Πππέτρου: Κτνοούμε όλοι τη σημσί της νές υτής κτσκευής, λλά ι το ιάστημ που κόμη μένουμε στ σπίτι μς, έτσι όπως είνι, πρέπει ν κολουθούμε συμουλές εξοικονόμησης πηών, όπως υτές του κυρίου Ππόπουλου κι ν κάνουμε

14 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ K E I M E N O C D - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 2 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Δημοσιοράφος: Σς κούμε. νκύκλωση. Γι υτό ήθελ ν τονίσω τη μεάλη σημσί της σωστής ιχείρισης των οικικών πορριμμάτων. 14 Κ Πππέτρου: Είνι νωστό ότι στην Ευρωπϊκή Ένωση, λλά κι στο πλίσιο των νπτυμένων υτικών κοινωνιών ενικά, πετάμε όλο κι περισσότερ πορρίμμτ κάθε χρόνο. Μετξύ 1995 κι 1998, η ποσότητ των σκουπιιών που ημιουρήσμε υξήθηκε κτά 15%. Εάν συνεχίσουμε με τους ίιους ρυθμούς πρωής πορριμμάτων, έως το 20 θ πετάμε πιθνώς 45% περισσότερ σκουπίι πό το Στην Ελλά τώρ, οι Χώροι Υειονομικής Τφής, οι νωστοί μς ΧΥΤΑ, είνι πράνομοι στην επικράτει κι τ προράμμτ νκύκλωσης έχουν κθυστερήσει ρμτικά σε όλη τη χώρ. Εώ θ πρέπει ν επισημάνουμε σε όσους ο όρος «κομποστοποίηση» φντάζει άνωστη λέξη, πως προέρχετι πό τη λέξη κομπόστ, το φυτικό «λίπσμ» ηλή, που πράετι πό την ποσύνθεση των ορνικών υλικών όπως φύλλ, κλιά, φρούτ, λχνικά κι άλλ υπολείμμτ κουζίνς. Αυτή η πρκτική, η κομποστοποίηση ηλή, συνιστά την πιο πρόσφτη τάση ιχείρισης των οικικών πορριμμάτων. Δημοσιοράφος: Πιο συκεκριμέν πείτε μς κάποιες πληροφορίες. Κ Πππέτρου: Η πρκτική φορά την εκ νέου χρήση των οικικών πορριμμάτων κι λυμάτων μς σν λίπσμ. Γι πράειμ τ τσόφλι των υών, η υπόλοιπη σλάτ κι τ χόρτ που περίσσεψν πό το τρπέζι μς, κόμ κι το κτκάθι του κφέ μπορούν εύκολ ν ίνουν κομπόστ ι τ φυτά μς. Γι ν φτάσουμε στο στόχο μς υπάρχουν ύο τεχνικές. Η μί τεχνική φορά τη ημιουρί εροστσίων μεάλου μηχνικού ιχωρισμού με συνεπόμενο τεράστιο κόστος. Στην Ελλά έχουν ως τώρ ημιουρηθεί ύο εροστάσι κομποστοποίησης. Η εύτερη τεχνική κομποστοποίησης είνι η ιλοή στην πηή. Κτά τη μέθοο υτή τοποθετείτι ένς ξεχωριστός κάος ίπλ στους συμτικούς, το κάθε νοικοκυριό ξειλέει τ ορνικά πορρίμμτ στην κουζίν του κι τ τοποθετεί στον ξεχωριστό υτό κάο όπου στη συνέχει ειικό όχημ περισυλλέει τ σκουπίι κι τ πηίνει στην ειική μονά. Φυσικά, υπάρχει πάντ κι η ενλλκτική της κομποστοποίησης στο σπίτι. Εώ, ι πράειμ, έχω ένν κάο στο μπλκόνι μου! Κι μετά, κτευθείν στον κήπο! Δημοσιοράφος: Πάρ πολύ ωρί! Σς ευχριστώ όλους ι τις πολύτιμες πληροφορίες. Δικόπτουμε ι ιφημίσεις κι συνεχίζουμε. Μείνετε κοντά μς.

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Κυρική 10-4-2005 Α.

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων.

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων. Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP Agreement number 2010 4125/001-001 Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις διδασκαλίας

Προτάσεις διδασκαλίας Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Προτάσεις διδασκαλίας «Κατανόηση προφορικού λόγου» ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Η Κατανόηση του Προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στην αρχαιότητα

Η ανακύκλωση στην αρχαιότητα Η νκύκλωση στην ρχιότητ Δρ Φνουρί Δκορώνι Επίτιμη Έφορος Αρχιοτήτων Ηνκύκλωση είνι ένς όρος που μπήκε στη ζωή μς τις τελευτίες δεκετίες με φορμή τ περιλλοντικά προλήμτ, που δημιούργησε στον πλνήτη o άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο.

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο. στην Ούζμα... Το βιβλίο αυτό τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα το Μάιο του 2012. Διακινείται έξω από τον εμπορευματικό κόσμο και μακριά από κάθε χαρακτηριστικό του. Ανεκτίμητο, χωρίς κανένα αντίτιμο και εχθρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ Μην απορρίπτεις Τσαβέ Πηνελόπη Παρδαλίδης Θεολόγος Περιεχόμενα Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Ξεκαθαρίστε τη θέση σας! 1 Εισαγωγή 3 Ενέργεια 8 Αέρας 12 Νερό 16 Έδαφος Η Άμεση Ευρώπη είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ίκπμμυιη: 4/06,77-93 Επιστήμες στην θωμνική υτκρτρί: ι εκπιδευτικί θεσμί C Βιβλιγρφική πρυσίση πό τ έργ: Ekmeleddin Ihsanoglu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση; Ωραία!!!

Οικονομική Κρίση; Ωραία!!! Οικονομική Κρίση; Ωραία!!! Θα σου περιγράψω μία εικόνα. Είμαστε οικογενειακώς βουτηγμένοι στα χρέη. Ο πατέρας μου έχει εγκαταλείπει την χώρα προσπαθώντας να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην Αγγλία. Πίσω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

A. COMPRENSIÓN ESCRITA / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (100 puntos)

A. COMPRENSIÓN ESCRITA / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (100 puntos) A. COMPRENSIÓN ESCRITA / ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (100 puntos) 1. Σε αυτό το κείμενο υπάρχουν διάφορα κενά. Συμπληρώστε τα με τα κομμάτια του πίνακα γράφοντας δίπλα τον αριθμό που ταιριάζει. Προσοχή! Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το κέρδος δικό σου και του τόπου

Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το κέρδος δικό σου και του τόπου Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας Το κέρδος δικό σου και του τόπου Η ΣΠΑΤΑΛΗ ΖΗΜΙΩΝΕΙ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ Ο ηλεκτρισμός είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής στο σπίτι, στη δουλειά, στο παιχνίδι.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ήταν ένας καφές στη χόβολη ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λένα Μαντά ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Λένα Μαντά, 2001, 2014 Φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεπτέμβριος, 2011

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεπτέμβριος, 2011 Αφιερωμένο στο Ευρωπαϊκό Έτος του Εθελοντισμού ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεπτέμβριος, 2011 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Lifelong Learning "Q4S - Quality Assurance & Accessible Training for Students"

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 24-6-2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 24-6-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 24-6-2015 Κοινή συνέντευξη Τύπου της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΙΛΥΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 8ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΙΜΗ: 0,01

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΙΛΥΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 8ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΙΜΗ: 0,01 Δυνάμωσε τη φωνή σου, ένωσέ την με την δική μας, έλα και εσύ στην Κίνηση Επικοινωνίας Πολιτών Φιλύρου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΙΛΥΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 8ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΙΜΗ: 0,01 ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όσο είναι το έλλειμμα της χώρας μας εφέτος τόσες να είναι οι χαρές για το καινούριο Έτος

Όσο είναι το έλλειμμα της χώρας μας εφέτος τόσες να είναι οι χαρές για το καινούριο Έτος Πληρωμένο τέλος Κωδικός : 4414 Ταχ.Γραφείο Βιλίων Αριθμός Αδείας 502 Τριμηνιαία έκδοση επικοινωνίας και ενημέρωσης του εξωραϊστικού Συλλόγου Βιλίων Αττικής Τ.Κ 19012 Αριθμός Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ρ. Στυλινός Γ. Λόζιος Επ. Κθηγητής του Τµήµτος Γεωλογίς του Εθνικού & Κποδιστρικού Πνεπιστηµίου Αθηνών Το εφρµοσµέν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις για βασικές έννοιες ( Τα φύλλα ερωτήσεων δίνονται σε οµάδες 4-5 παιδιών)

Ερωτήσεις για βασικές έννοιες ( Τα φύλλα ερωτήσεων δίνονται σε οµάδες 4-5 παιδιών) Φύλλο εργασίας 1 Ερωτήσεις για βασικές έννοιες ( Τα φύλλα ερωτήσεων δίνονται σε οµάδες 4-5 παιδιών) Αν αφήσουµε τη µπάλα από τη θέση Α θα κινηθεί γιατί έχει ενέργεια. Έτσι λέγεται η ενέργεια που έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προστατεύω το περιβάλλον

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προστατεύω το περιβάλλον Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προστατεύω το περιβάλλον Ενότητα: Περιβάλλον (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: B1, B2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Αναδάσωση από το 2 ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου Ευαισθητοποιημένοι Μαθητές. Από 1 η Μαΐου η Αντιπυρική Περίοδος

Αναδάσωση από το 2 ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου Ευαισθητοποιημένοι Μαθητές. Από 1 η Μαΐου η Αντιπυρική Περίοδος ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΡ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 04 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Συνέντευξη WWF Ελλάς Δημήτρης Καραβέλλας Η οργάνωση όπου κάθε ώρα, είναι «η Ώρα της Γης» σελ. 6 Αναδάσωση από το 2 ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

Διαβάστε περισσότερα

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 1.0 Θέλω να γίνω επιχειρηματίας. Έχω ό,τι χρειάζεται για να γίνω;... 6 1.1 Εισαγωγή... 6 1.2 Μία αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση νερού στο σπίτι

Εξοικονόµηση νερού στο σπίτι 17 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι φύλλο εκπαιδευτικών Να υιοθετήσουν οι µαθητές συνήθειες εξοικονόµησης νερού Να πετύχουν µε απλούς τρόπους

Διαβάστε περισσότερα