Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02"

Transcript

1 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1

2 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η Σ Λ Ε Π Τ Α Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 1 ( Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ ) Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Δ όπως ιάζετε προσεκτικά το πρκάτω άρθρο σχετικά με το έλιο σε μι εφημερί κι σημειώνετε στον πίνκ που κολουθεί τον ριθμό του κάθε κενού του κειμένου ίπλ στην κτάλληλη φράση, στο πράειμ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ οι φράσεις που πρέπει ν συμπληρώσετε είνι ΔΕΚΑ (10) χωρίς το πράειμ. Υπάρχουν πέντε φράσεις που εν χρειάζεστε. Ξεκριστείτε, κάνει κλό! Το έλιο, πό το χμόελο έως το τρντχτό ξεκάρισμ, είνι κομμάτι του συνισθημτικού κόσμου μς : Πρόξως, υτοί που το νόησν, , ήτν οι επιστήμονες, οι οποίοι μόλις την τελευτί εικοσετί κτέχθηκν ν σχοληθούν μζί του. Τι κινούριο έχουν, λοιπόν, ν μς πουν οι επιστήμονες; Τ τελευτί χρόνι, με τη οήθει των προημένων πεικονιστικών μεθόων του εκεφάλου, , οι επιστήμονες έμθν πολλά ι τη φυσιολοί του έλιου κι μπορούν ν μς εξηήσουν τ «ιτί» των πρτηρήσεών μς. Ας πάρουμε, λοιπόν, τ πράμτ πό την ρχή: Πότε κι ιτί ελάμε άρε; Γελάμε, λένε οι επιστήμονες, ότν έν ερέθισμ φθάσει σε συκεκριμένες περιοχές του εκεφάλου. Πρκτικά, το ερέθισμ μπορεί ν είνι ισθητηρικό (το ρλητό), χημικό (το πρωτοξείιο του ζώτου εν έχει ονομστεί τυχί «το έριο του έλιου») ή πνευμτικό (το χιούμορ). Εξελικτικά, το ρλητό θ πρέπει ν υπήρξε η πρώτη ιτί έλιου Αυτό που προκλεί το έλιο πό το ρλητό είνι η ντίρση του ορνισμού σε έν συνήθιστο ισθητηρικό ερέθισμ (ρλητό). Γιτί, όμως, ν προκλείτι έλιο πό έν συνήθιστο εξωτερικό ερέθισμ; Δεν θ ήτν λοικότερο ν προκλείτι φόος; Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι εξελικτικά το έλιο του ορνισμού σε ένν κίνυνο, ήτν μί πό τις εκφράσεις του φόου που ημιουρούσε η έκπληξη πό έν πρόσμενο ή τρομκτικό ή ενικά συντρκτικό εονός.. Η πρόκληση του ισθήμτος της νκούφισης, πόρροι του έλιου, πρμένει, κόμη κι σήμερ, ένς πό τους λόους ι τους οποίους ελάμε Όσο ι την ιιότητ του έλιου ν συνέει τους νθρώπους κι ν σπάει τον πάο μετξύ τους υτή είνι ιμφισήτητη. Υπάρχει άνθρωπος που εν ισθάνθηκε ν επικοινωνεί κι ν νωρίζει τον μέχρι προ ολίων στιμών ή περστικό με τον οποίο μοιράστηκε το ίιο έλιο; Εκτός πό την ισθητηρική κι την πνευμτική, έλιο προκλείτι κι πό τη χημική ιέερση κι, ειικότερ, πό την εισπνοή του πρωτοξειίου του ζώτου. Αν κι νκλύφθηκε πριν πό ύο ιώνες, μόλις πρόσφτ οι επιστήμονες μπόρεσν ν εντοπίσουν το σημείο του εκεφάλου στο οποίο κτλήει η ράση του: πρόκειτι ι το «μετιχμικό σύστημ», του εκεφάλου όπου εράζουν τ συνισθήμτ. Πρλύοντς το νευρικό κύκλωμ του «μετιχμικού συστήμτος» το πρωτοξείιο του ζώτου που «εκλύετι» στον εκέφλό μς μειώνει τις νστολές μς κι μς κάνει ν ελάμε με τ πάντ.

3 Μελετώντς άτομ υπό την επίρση του πρωτοξειίου του ζώτου, κθώς κι άτομ τ οποί είχν χάσει την ικνότητ ν ντιλμάνοντι τ στεί ή κόμη κι την ικνότητ ν ελούν, οι επιστήμονες έμθν πολλά ι τη φυσιολοί του έλιου. Γνωρίζουμε, λοιπόν, σήμερ ότι το «μετιχμικό σύστημ» ποτελεί κομικό σημείο ι την «πρωή» του έλιου. Ανεξάρτητ πό το είος της ιέερσης, όλ τ νευρωνικά κυκλώμτ φθάνουν κάποι στιμή στο «μετιχμικό σύστημ» το οποίο «ποφσίζει» ι την τυτότητ του έλιου μς (έντονο, ικριτικό, ξεκριστικό). Κι ότν , το έλιο κτλμάνει ολόκληρο το σώμ: συνοεύετι πό σύσπση των ζυωμτικών μυών (τέτοι που ύσκολ μπορούμε ν μιμηθούμε, ότν προσποιούμστε πως ελάμε...), ο κρικός πλμός υξάνετι, οι νπνοές ενισχύοντι, το ιάφρμ κι οι κοιλικοί μύες συσπώντι, οι σκελετικοί μύες χλρώνουν κι ομοίως χλρώνουν κι οι σφικτήρες. Δισκευή πό το άρθρο της Ιωάννς Σουφλέρη, «Ξεκριστείτε κάνει κλό!», ΤΟ ΒΗΜΑ, κι ΙΣΤΟΡΙΑ μς χρκτηρίζει μί πό τις πλέον ρχέονες περιοχές θυμόμστε ευχάριστ έν χμοελστό πρόσωπο άνωστο συνιτυμόν ή συντξιιώτη 0 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ η ελωτοποιός ράση του εννήθηκε ως ντίρση κθώς κι με κλσικό πειρμτισμό οι εκεφλικές ιερσίες ολοκληρωθούν ή πλή μυϊκή σύσπση ερνάμε επειή εν ελάμε του πρωτόονου νθρώπου εντελώς κι επί μκρόν οι νλητικές κι θερπευτικές ιιότητες του έλιου ύστερ πό εκεφλικούς τρυμτισμούς τ ευρήμτ των επιστημόνων ύστερ πό πνευμτική ιέερση ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

4 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α ( Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ ) Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Κθώς ντιράφτε έν άρθρο που ρήκτε σε έν σχολικό ιλίο, μερικά ποσπάσμτά του μπερεύτηκν κι μπήκν σε λάθος σειρά. Το πρώτο μέρος τους ρίσκετι στον πρώτο πίνκ. Προσπθείτε ν ρείτε το εύτερο μέρος των ποσπσμάτων στον εύτερο πίνκ, άζοντς το ράμμ κάθε εύτερου μέρους ίπλ στον ριθμό του κτάλληλου πρώτου μέρους, όπως στο πράειμ. ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΕΞΤΕ τ ποσπάσμτ που λείπουν είνι ΔΕΚΑ (10) χωρίς το πράειμ. Υπάρχουν τρί ποσπάσμτ που εν χρειάζεστε Πολύς λόος έχει ίνει ι τ Γκράφιτι, τ μηνύμτ ηλή κι τις πρστάσεις που λέπουμε κθημερινά πάνω στους τοίχους. Είνι έν φινόμενο με ρχί κτωή, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Είνι εονός πως στ πιιά ρέσει πολύ ν ράφουν στ θρνί τους, που είνι οι κθημερινοί τους σύντροφοι. Έν μεάλο μέρος της επιφάνεις των θρνίων κλύπτουν στίχοι, οι περισσότεροι πό τους οποίους είνι πό τ νωστά λϊκά τρούι της εποχής Επίσης, πολλά πό τ Γκράφιτι των θρνίων έχουν ως κύριο θέμ τους τον έρωτ, την άπη, τη φιλί κι τη λτρεί Μι άλλη κτηορί των Γκράφιτι εκφράζουν το θυμσμό ι κάποι ελληνική ομά ποοσφίρου ή μπάσκετ κι τη λτρεί ι θλητές, άρ Άλλοι μθητές προτιμούν ν ράφουν το όνομά τους με μικρά ή τεράστι ράμμτ, ν ηλώνουν την τυτότητά τους, τ ενιφέροντά τους, τη συμπάθει ή την ντιπάθειά τους ι κάποιον ή κι τις πολιτικές τους ιέες. Άλλοι έρχοντι Πολλοί μθητές προτιμούν ν χωρίζουν κάθετ το θρνίο τους, οριοθετώντς έτσι τη ική τους ιιοκτησί πό του συμμθητή τους. Άλλοι ράφουν πό το ιλίο τους τ ύσκολ σημεί του μθήμτος Τέλος, υπάρχουν κι οι περιπτώσεις όπου κι πάλι οι μθητές ίνοντι «κλλιτέχνες» στ εικστικά Γκράφιτι: Σίουρ τ Γκράφιτι ποτελούν ένν τρόπο έκφρσης κι επικοινωνίς κόμη κι μείωσης της εσωτερικής έντσης κι στενχώρις των μθητών. Πολύ συχνά οι μθητές κι οι μθήτριες κουρσμένοι πό τ μθήμτ, Μ υτόν τον τρόπο τ πιιά εκφράζουν τ συνισθήμτά τους, κτθέτουν τις σκέψεις τους, τις ήη ιμορφωμένες πόψεις τους ι τη ζωή κι τον κόσμο, τη νώμη τους ι το σχολείο κι φνερώνουν τ κοινωνικά τους πρότυπ, τ οποί συχνά μπορεί ν χρκτηρίζοντι «ρνητικά», Βέι, πολλά πιιά ιμρτύροντι ι την υπάρχουσ κτάστση, ζητώντς ένν κόσμο ειρήνης κι άπης, κι, τέλος, είνι κι υτά που ικτέχοντι Δισκευή πό το κείμενο «Τ Graffiti των θρνίων» της Σοφίς Σρρή. Ν.Ελληνικά (Ά Τάξ. 1ου Κύκλ. Τεχ. Επ. Εκπ.)

5 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ χ που πρτηρείτι με μεάλη συχνότητ κι υνμική κι στις μέρες μς, στους ρόμους των μελουπόλεων, στις πνεπιστημικές σχολές λλά κι σε άλλ ημόσι κτίρι. Επειή πολλά έχουν ειπωθεί ι τ πρπάνω μηνύμτ, θ νφερθούμε σε κάτι άλλο σχετικό, στ Γκράφιτι των σχολικών θρνίων κυρίως υμνσίων κι λυκείων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ι κάποιο νωστό ποοσφιριστή ή τρουιστή. Πίσω πό τ περισσότερ μπορούμε ν ξεχωρίσουμε λόω των ιιίτερων χρκτηριστικών του το κοριτσίστικο χέρι. Πολλοί πό τους στίχους ιπνέοντι πό ένν υθορμητισμό κι μι ισιοοξί ι άπη, ειρήνη, ευτυχί κι εμπνέουν σε υτόν που τους ιάζει μι έντονη τάση ονειροπόλησης. μις κι το άκουσμ κλσικής μουσικής τους ηρεμεί κι τους ημιουρεί μι ψυχική ευφορί. ε στ ζ η θ ι κ λ μ πό την ρχέονη επιθυμί του νθρώπου ν ιιωνίσει το όνομά του ράφοντάς το κάπου, λλά κι πό έν ίσθημ μις πρόσκιρης ιιοκτησίς. Όπως κι ν έχουν τ πράμτ, το εονός είνι ότι όσο υπάρχουν τ θρνί, τ πιιά θ εξκολουθούν ν ράφουν, ίνοντς το στίμ της εποχής τους λλά κι της ψυχής τους. πολλοί προτιμούν ν ζωρφίζουν λωμένες κριές, λουλούι, εωμετρικά σχέι, τοπί, κόμη κι περιπιχτικά σκίτσ με ντίστοιχ σχόλι ι κάποιον συμμθητή ή κθηητή τους. ιτί τ πιιά είνι φυσικό ν επηρεάζοντι πολλές φορές πό τις μφισητούμενες ξίες κι τ πρόσκιρ, πολλές φορές, είωλ που ποτελούν ντικείμεν λτρείς της κτνλωτικής κοινωνίς των μεάλων. που επιλέχθηκε τιριάζει σε μθητές κι νέους κι ημιουρεί μι ευχάριστη ιάθεση. Τ πρόσωπ ή τ σχήμτ μπορεί ν τ ει κάποιος πό ιάφορες οπτικές ωνίες κι ν έχει την ίσθηση ότι τ λέπει άμεσ. εώ ντιλμνόμστε ότι πρόκειτι ι το χέρι κυρίως των μθητών, μις κι η έντονη φυσική ρστηριότητ κι κυρίως η συμμετοχή σε ομικά, ντωνιστικά πιχνίι, όπως η κλθοσφίριση, ποτελεί χρκτηριστικό κυρίως ικό τους. ι ν τ ιάσουν στην προφορική εξέτση ή ν τ ντιράψουν σε κάποιο ιώνισμ, ή λληλορφούν μετξύ τους ι ιάφορ θέμτ, ή πλά κάνουν ρνητικά σχόλι ι κάποιον συμμθητή ή κθηητή τους. Τι ράφουν όμως; Πρτηρώντς τ σχολικά θρνί μπορούμε ν προλημτιστούμε, ν χμοελάσουμε πλώς, κόμη κι ν εκπλούμε. ή με υτοσχέι ποιήμτ κι άλλοτε με έκφρση τέχνης που προσείζει τη ζωρφική. Σε κάθε περίπτωση έι ποτελούν μι μορφή ιμρτυρίς που μένει ποτυπωμένη πάνω σ ένν υλικό φορέ, μέχρι κάποιος ν τη ιράψει. σε σύκρουση με την κτάστση που επικρτεί στην πολιτική, οικονομική κι κοινωνική ζωή, ζητώντς ρστικές λλές κι εκηλώνοντς έν φιλοσοφικό πνεύμ. ντί ν πρκολουθούν, προτιμούν ν ράφουν στ θρνί τους κι, μάλιστ, νοώντς τις πορεύσεις του σχολείου κι τις συμουλές των κθηητών τους ή κόμη κι τις κυρώσεις ι τη φθορά των θρνίων. ή μπορεί ν ποτελούν προσωπικά ημιουρήμτ των ίιων των μθητών κτά τη ιάρκει έμπνευσης. ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

6 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 0 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ χ

7 Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α ( Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ ) Διάζετε σε μί εφημερί το πρκάτω άρθρο σχετικά με το φινόμενο της επιστημονικής πάτης. Κθώς το ιάζετε, σημειώνετε με σε κάθε έν πό τ ερωτήμτ που έχετε μπροστά σς την πάντηση (πό τις,, κι ) που θεωρείτε ότι είνι σωστή, όπως στο πράειμ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ οι πντήσεις που πρέπει ν ώσετε είνι ΠΕΝΤΕ () χωρίς το πράειμ. Γι κάθε ερώτημ υπάρχει μόνο μί σωστή πάντηση. Οι επιστήμονες, πολλές φορές, θεωρούντι πό όλους εμάς τους... κοινούς θνητούς «μικροί θεοί», ικνοί με τις νκλύψεις τους ν λλάξουν τη ρότ της ζωής μς. Κι, όντως, τ πράμτ συχνά είνι κάπως έτσι, φού η επιστημονική έρευν εν ποτελεί μόνο έν θεωρητικό ντικείμενο που πσχολεί μι «κλίκ» ειικών, λλά μετφράζετι σε πτές λλές ι τον πκόσμιο πληθυσμό σε πολλά κι ιφορετικά επίπε. Οι επιστήμονες, όμως, είνι κι οι ίιοι... κοινοί θνητοί, οι οποίοι μάλιστ ολοέν κι περισσότερο, σύμφων με μι νέ, άκρως ενιφέρουσ μελέτη, είχνουν με τις πράξεις τους τον (κκό) ήινο χρκτήρ τους, ημοσιεύοντς μελέτες με «κτσκευσμέν» στοιχεί, μελέτες με πλιά στοιχεί που πλσάροντι ως κινούρι, μελέτες που σίζοντι στη λοοκλοπή. Στη συκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, τ φινόμεν (μις κλής ημοσίευσης σε έν έκριτο επιστημονικό περιοικό) κυριολεκτικώς πτούν, φού η επιστημονική πάτη είχνει ν ιντώνετι ολοέν κι περισσότερο σύμφων με την εν λόω έρευν. Στο πλίσιο της ιερεύνησης του θέμτος της επιστημονικής πάτης, ύο επιστήμονες που έχουν ως κύριο πείο έρευνς το ν «ξετρυπώνουν» τ πθοόν, τ οποί κθιστούν ύνμο το νοσοποιητικό σύστημ του νθρώπινου ορνισμού, έλν το θέμ στο μικροσκόπιο. Έτσι, οι ύο ερευνητές κολουθούν επί έτη την ίι τκτική κι σε ό,τι φορά την επιστημονική έρευν, ποκλύπτοντς την πθοένειά της που μπορεί ν θέσει σε σορό κίνυνο ολόκληρο το επιστημονικό σώμ. Oι ύο επιστήμονες, οι οποίοι είχν ιιίτερη ευισθησί σχετικά με το θέμ της ξιοπιστίς των επιστημονικών ερευνών, κθώς ντιμετώπιζν τον «ράκο» εκ των έσω, ως εκότες επιστημονικών επιθεωρήσεων, ποφάσισν ν ενώσουν τις υνάμεις τους, ώστε ν κάνουν την πιο ενελεχή έρευν που έχει ίνει ως σήμερ σχετικά με τους λόους της πόσυρσης επιστημονικών μελετών πό τις επιστημονικές επιθεωρήσεις. Συνεράστηκν κι με ένν νλυτή στην επικοινωνί των ιτρικών θεμάτων, έχοντς, ως ρχική πρόθεση την νκάλυψη των λόων ι τους οποίους ίνοντι λάθη στ επιστημονικά άρθρ, τ οποί οηούν σε πόσυρσή τους, με στόχο την έκοση οηιών ι την ποφυή τους. Έκπληξη ι την επιστημονική ομά προκάλεσε το πόρισμ της νάλυσης που έειξε ότι ο «σιλιάς» της πόσυρσης ήτν η πάτη κι όχι τ λάθη. Συκεκριμέν, το είμ της συκεκριμένης μελέτης φορούσε την νλυτική νσκόπηση.07 ερευνητικών άρθρων των πείων της ιοϊτρικής κι των επιστημών ζωής τ οποί είχν εμφνιστεί στη άση εομένων κι είχν ποσυρθεί ως τις Μΐου 01. Ιού τι κρπούς πέωσε η νζήτηση των επιστημόνων: το % των ποσύρσεων φορούσε λάθος ενώ, ντιθέτως, το 67,% φορούσε επιστημονικά «πρστρτήμτ» - συμπεριλμνομένων πάτης ή υποψίς ι πάτη (ποσοστό,%), προυσίσης ενός πλιότερου άρθρου ως κινούριου σε άλλο επιστημονικό έντυπο (1,%) κθώς κι 7 ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

8 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ 8 Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α λοοκλοπής (9,8%). Οι ερευνητές σημειώνουν ότι ως σήμερ οι τελείς ή πρπλνητικές νκοινώσεις των επιστημονικών περιοικών κι των κημϊκών κέντρων σχετικά με την πόσυρση των ημοσιευμένων μελετών είχν οηήσει σε υποεκτίμηση σχετικά με τον ρόλο της πάτης στη συνεχιζόμενη «επιημί» των ποσύρσεων. Μάλιστ, τ νέ, επικιροποιημέν στοιχεί που προκύπτουν πό τη μελέτη είχνουν ότι η νάκληση μελετών εξιτίς πάτης εκπλσιάστηκε πό το 197 ως σήμερ! Προφνώς, οι ριθμοί υτοί φίνοντι κι είνι εντυπωσικοί (ν όχι τρομκτικοί). Ωστόσο, ο κύριος ερευνητής σπεύει ν προσθέσει ότι πρέπει ν ούμε τ πράμτ υπό το σωστό πρίσμ: «Πρ ότι η επιστημονική πάτη έχει υξηθεί, πρέπει ν νφέρουμε πως με άση το σύνολο της επιστημονικής πρωής η πόσυρση μελετών εξιτίς πάτης ντιστοιχεί σε 1 νά περίπου άρθρ. Έτσι, τελικώς, εν μπορούμε ν πούμε ότι τ ποσοστά είνι μεάλ, ενώ πρέπει επίσης ν υπορμμίσουμε ότι η πλειονότητ των επιστημόνων εν συμμετέχει σε κτσκευσμένες μελέτες. Την ίι στιμή, έι, είνι σημντικό ν νφέρουμε ότι προφνώς υπάρχουν κι μελέτες που, ενώ ποτελούν προϊόν πάτης, εν ποσύρθηκν ποτέ, κριώς επειή το σύστημ θέλει πό πολλές πλευρές ν κλύψει την πάτη - κάτι τέτοιο εν θ όλευε ούτε τους επιστήμονες ούτε τ κημϊκά ιρύμτ τ οποί εκπροσωπούν ούτε τ επιστημονικά περιοικά». Σε κάθε περίπτωση, το πρόλημ της επιστημονικής πάτης μπορεί ν έχει σημντικό κοινωνικό κόστος, ειικά στις περιπτώσεις των ιτρικών επιστημών. Έχει, ι πράειμ, συμεί το εξής περισττικό: ερευνητής είχε κτσκευάσει, φού είχε χρημτιστεί, ποτελέσμτ που εν ήτν έκριτ, ι το συσχετισμό ενός είους εμολίου με συκεκριμέν υσάρεστ συμπτώμτ. Ότν η έρευνά του με τ τροποποιημέν στοιχεί ημοσιεύθηκε σε έκριτο επιστημονικό περιοικό, οήησε σε κίνημ κτά των εμολίων! Ότν, τελικά, η πάτη ξεσκεπάστηκε, πήρε πολύ χρόνο ι ν πεισθεί το εμπλεκόμενο κοινό πως εν υπάρχει κίνυνος με τον εμολισμό, ενώ ο ερευνητής ιτρός έχσε την άει άσκησης του επέλμτος. Το κκό, όμως, εν μπόρεσε ν ξείνει άμεσ. Περιπτώσεις σν κι υτή, υστυχώς, «εννούν» υσπιστί στην κοινωνί προς όλον τον επιστημονικό κλάο, κάτι που είνι άικο, φού η πλειονότητ των επιστημόνων ουλεύει ι το κοινό κλό. Τέλος, η λήθει είνι πως η τήρηση της επιστημονικής εοντολοίς φορά τον επιστήμον τον ίιο. Συχνά, όμως, σε επιστημονικές κοινότητες όπου τ συμφέροντ που πίζοντι είνι μεάλ, το πρώτο πράμ που εκπίπτει είνι, υστυχώς, η ιεολοί. Το κλό με την τεχνολοική εποχή μς είνι, έι, πως είνι πλέον πολύ εύκολο ν ινώσει την επιστημονική πάτη με άση τη χρήση ειικών λοισμικών. Δισκευή πό το άρθρο ««Επιημί» επιστημονικής πάτης. Τ κρούσμτ επιστημονικής πάτης έχουν εκπλσιστεί πό το 197 ως σήμερ», Το Βήμ Σύμφων με το κείμενο η επιστημονική έρευν φορά: υστηρά τη θεωρί κι τη μελέτη. την εφρμοή της πράξης ι το κοινό κλό. σημντικές κι πολυεπίπεες μετολές. συκεκριμένους ερευνητές κι επιστήμονες. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

9 1 Ανάμεσ στο κύριο ερευνητικό ντικείμενο των επιστημόνων κι τη μελέτη τους υπάρχει συνάφει κθώς μφότερ φορούν τις πθοένειες ενός συστήμτος. χλρή σχέση ιτί η τκτική που κολουθείτι είνι ιφορετική. μι σχετική νλοί ως προς το ντικείμενο της έρευνς. μηενική σχέση κθώς είνι ιφορετικό το πείο της ιερεύνησης. Ο σικός στόχος που έθεσν οι ερευνητές ι τη μελέτη τους ήτν η ιερεύνηση των τρόπων σύντξης ενός επιστημονικού άρθρου. η νίχνευση κι η ποφυή των λόων πόσυρσης των άρθρων. η ποκάλυψη των ιάφορων μέσων επιστημονικής εξπάτησης. η εξέτση των νλοιών νάμεσ στην ιτρική κι τη ενική επιστήμη. Η φράση «κθώς ντιμετώπιζν το «ράκο» εκ των έσω» στην ρχή της τρίτης πρράφου σημίνει. ότι οι επιστήμονες ντιμετώπιζν με φόο το ενεχόμενο της πάτης.. ότι οι επιστήμονες είχν ήη ξεπεράσει τις υσκολίες της πάτης.. ότι οι επιστήμονες ιέθετν ήη προσωπική εμπειρί του προλήμτος.. ότι πολλοί συνάελφοι των επιστημόνων είχν ιπράξει πάτες. 9 Η σημσί της πάτης στη ιικσί πόσυρσης των άρθρων εν έχει ιεξοικά μελετηθεί ως τώρ. εν είχε υπολοιστεί εόντως ως τώρ. έτυχε της έουσς προσοχής των ερευνητών. εν είνι τόσο ρύνουσ όσο τ λάθη. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στο πράειμ των εμολίων, η επιστημονική ηθική οηεί το κοινό σε υσπιστί κι την επιστήμη σε θιά κρίση. ε συμπίπτει με τη ενική επιστημονική εοντολοί. υποχωρεί στο ωμό των οικονομικών συμφερόντων. ντνκλά τη ενική ηθική του συνόλου των επιστημόνων. ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

10 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α ( Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ ) Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Διάζετε την περίληψη του προηούμενου άρθρου. Αφού είτε ξνά κι το πλήρες κείμενο, ράψτε στον πρκάτω πίνκ ίπλ στον ριθμό του κάθε κενού της περίληψης τις κτάλληλες λέξεις/φράσεις, όπως στο πράειμ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ οι λέξεις/φράσεις που πρέπει ν συμπληρώσετε είνι ΠΕΝΤΕ () χωρίς το πράειμ Περίληψη του προηούμενου άρθρου ι το φινόμενο της επιστημονικής πάτης 10 Πολλές φορές οι επιστήμονες μπορούν ν είνι περήφνοι, ιτί οι νκλύψεις τους μπορούν ν λλάξουν τη ροή των εονότων στη ζωή μς. Πρόλη τη σπουιότητ των τους κι τη σημσί της επιστημονικής έρευνς, οι επιστήμονες συχνά υποπίπτουν σε ολισθήμτ, κθώς πρποιούν τ εομέν της επιστημονικής έρευνς, κτσκευάζουν στοιχεί ή τελούν , χρησιμοποιούν ηλή στοιχεί άλλων ερευνητών χωρίς νφορά σ υτούς, ιπράττοντς έτσι πάτη. Η τελευτί, μάλιστ, είχνει συνεχώς ν υξάνετι κι ι τον λόο υτό έτυχε ιεξοικής ιερεύνησης πό ύο επιστήμονες που έχουν ως σικό ντικείμενο την πθοόνων μέσ στον νθρώπινο ορνισμό. Οι επιστήμονες νίχνευσν μέσ πό τη μελέτη ενός μεάλου είμτος επιστημονικών άρθρων τους λόους πόσυρσής τους. Στόχος τους ήτν η έκοση ειικών οηιών ι την ποφυή της πόσυρσης. Τ ερευνητικά τους πορίσμτ κτέειξν πως ο κύριος λόος πόσυρσης των άρθρων, σε συντριπτικό ποσοστό, φορά επιστημονικές «πτεωνιές» ηλή φινόμεν πάτης. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστ, η επιστημονική πάτη μένει τιμώρητη, ιτί το σύστημ επιθυμεί ν τη Έν πρόσφτο ε πράειμ επιστημονικής πάτης με σημντικό κοινωνικό κόστος φορά τη ισπορά ψευών στοιχείων ι τη χρήση ενός εμολίου πό επιστήμον που πήρε χρήμτ ι ν ιστρελώσει τ πορίσμτ της έρευνάς του. Λόω τέτοιων περιπτώσεων συχνά κτηορείτι όλη η επιστημονική κοινότητ που ουλεύει ι το κοινό κλό εξιτίς κι της υσπιστίς που προκλεί μι τέτοι συμπεριφορά. Τελικά, κι οι επιστήμονες, σύμφων με το άρθρο, είνι άνθρωποι κι ενέχετι ν θυσιάζουν την ηθική τους ή ν τη εοντολοί με στόχο τον πλουτισμό κι τη ιάκρισή τους. Το κλό, όμως, στην περίπτωση της επιστημονικής πάτης είνι πως στην εποχή μς υπάρχει η τεχνολοί ιάνωσής της. Η θερπεί του φινομένου πάντως είνι στ χέρι των επιστημόνων, ιτρών κι μη 0 1 ευρημάτων ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

11 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Υ Σ Ε Ι Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 11

12 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Υ Σ Ε Ι Σ - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 1 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α κι ΙΣΤΟΡΙΑ μς χρκτηρίζει μί πό τις πλέον ρχέονες περιοχές 0 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 8 η ελωτοποιός ράση του εννήθηκε ως ντίρση 7 1 θυμόμστε ευχάριστ έν χμοελστό πρόσωπο άνωστο συνιτυμόν ή συντξιιώτη 6 κθώς κι με κλσικό πειρμτισμό οι εκεφλικές ιερσίες ολοκληρωθούν 10 ή πλή μυϊκή σύσπση ερνάμε επειή εν ελάμε του πρωτόονου νθρώπου εντελώς κι επί μκρόν 1 οι νλητικές κι θερπευτικές ιιότητες του έλιου τ ευρήμτ των επιστημόνων ύστερ πό εκεφλικούς τρυμτισμούς 9 ύστερ πό πνευμτική ιέερση

13 Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Υ Σ Ε Ι Σ - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 0 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ χ θ μ ζ κ η λ ε 1

14 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Υ Σ Ε Ι Σ - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α 1 Ανάμεσ στο κύριο ερευνητικό ντικείμενο των επιστημόνων κι τη μελέτη τους υπάρχει συνάφει κθώς μφότερ φορούν τις πθοένειες ενός συστήμτος. χλρή σχέση ιτί η τκτική που κολουθείτι είνι ιφορετική. μι σχετική νλοί ως προς το ντικείμενο της έρευνς. μηενική σχέση κθώς είνι ιφορετικό το πείο της ιερεύνησης. 1 Ο σικός στόχος που έθεσν οι ερευνητές ι τη μελέτη τους ήτν η ιερεύνηση των τρόπων σύντξης ενός επιστημονικού άρθρου. η νίχνευση κι η ποφυή των λόων πόσυρσης των άρθρων. η ποκάλυψη των ιάφορων μέσων επιστημονικής εξπάτησης. η εξέτση των νλοιών νάμεσ στην ιτρική κι τη ενική επιστήμη. Η φράση «κθώς ντιμετώπιζν το «ράκο» εκ των έσω» στην ρχή της τρίτης πρράφου σημίνει. ότι οι επιστήμονες ντιμετώπιζν με φόο το ενεχόμενο της πάτης.. ότι οι επιστήμονες είχν ήη ξεπεράσει τις υσκολίες της πάτης.. ότι οι επιστήμονες ιέθετν ήη προσωπική εμπειρί του προλήμτος.. ότι πολλοί συνάελφοι των επιστημόνων είχν ιπράξει πάτες. Η σημσί της πάτης στη ιικσί πόσυρσης των άρθρων εν έχει ιεξοικά μελετηθεί ως τώρ. εν είχε υπολοιστεί εόντως ως τώρ. έτυχε της έουσς προσοχής των ερευνητών. εν είνι τόσο ρύνουσ όσο τ λάθη. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στο πράειμ των εμολίων, η επιστημονική ηθική οηεί το κοινό σε υσπιστί κι την επιστήμη σε θιά κρίση. ε συμπίπτει με τη ενική επιστημονική εοντολοί. υποχωρεί στο ωμό των οικονομικών συμφερόντων. ντνκλά τη ενική ηθική του συνόλου των επιστημόνων.

15 Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Υ Σ Ε Ι Σ - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 0 1 ευρημάτων λοοκλοπή νίχνευση/ποκάλυψη συκάλυψει/κλύψει ίκως ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ πριάζουν/προσάλλουν 1

16 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α 16

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Κυρική 10-4-2005 Α.

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ρ. Στυλινός Γ. Λόζιος Επ. Κθηγητής του Τµήµτος Γεωλογίς του Εθνικού & Κποδιστρικού Πνεπιστηµίου Αθηνών Το εφρµοσµέν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Ιωάννης Κλϊτζόγλου, Ιωάννης Τσιφουντούδης 9 1. Εισγωγή Οι κκώσεις των συνδέσμων του γόντος είνι συχνές, ιδιίτερ σε άτομ που σχολούντι επγγελμτικά ή ερσιτεχνικά με θλητικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ίκπμμυιη: 4/06,77-93 Επιστήμες στην θωμνική υτκρτρί: ι εκπιδευτικί θεσμί C Βιβλιγρφική πρυσίση πό τ έργ: Ekmeleddin Ihsanoglu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στην αρχαιότητα

Η ανακύκλωση στην αρχαιότητα Η νκύκλωση στην ρχιότητ Δρ Φνουρί Δκορώνι Επίτιμη Έφορος Αρχιοτήτων Ηνκύκλωση είνι ένς όρος που μπήκε στη ζωή μς τις τελευτίες δεκετίες με φορμή τ περιλλοντικά προλήμτ, που δημιούργησε στον πλνήτη o άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ Σηµείωση. Γράφουµε νν ντί του ν κι µόνον ν.. Προλεγόµεν. Σε ότι κολουθεί, ο νγνώστης θ έρθει σε επφή µε έννοιες πό την Μθηµτική Λογική, την Θεωρί Συνόλων, κι την Άλγεβρ. Σύµφων µε την Πλτωνική ντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο Η υποχώρηση των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδίως της Ευρώπης, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εξοβελισμό 1 των ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Αν Α κι Β είνι δύο σύνο ν ποδείξετε ότι Α Β c BB Α c B Εφρμόζοντς την επιμεριστική ιδιότητ της ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δαλάι Λάμα και Howard C. Cutler, Μ.D. η Τέχνη της Ευτυχίας ΕΝΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΖΩΗΣ. Μετάφραση: Έλενα Λυμπέρη. εσοπτρον

Δαλάι Λάμα και Howard C. Cutler, Μ.D. η Τέχνη της Ευτυχίας ΕΝΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΖΩΗΣ. Μετάφραση: Έλενα Λυμπέρη. εσοπτρον Δαλάι Λάμα και Howard C. Cutler, Μ.D. η Τέχνη της Ευτυχίας ΕΝΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΖΩΗΣ Μετάφραση: Έλενα Λυμπέρη εσοπτρον Αθήνα 2000 Αφιερωμένο στον αναγνώστη: είθε να ανακαλύψεις την ευτυχία Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικότητα, Ερωτικές Σχέσεις. και Καρκίνος του Μαστού

Σεξουαλικότητα, Ερωτικές Σχέσεις. και Καρκίνος του Μαστού Σεξουαλικότητα, Ερωτικές Σχέσεις και Καρκίνος του Μαστού Europa Donna Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τον Καρκίνο του Μαστού είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που τα μέλη του αποτελούν συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1. Netiquette Στην επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου ισχύουν κάποιοι κανόνες καλής συμπεριφοράς, όπως και στην πραγματική ζωή, και οφείλουμε να τους ακολουθούμε αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Πώς οργανώνω καλύτερα την προώθησή µου στην Αγορά Εργασίας (Πρακτικές Συµβουλές) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Πώς οργανώνω καλύτερα την προώθησή µου στην Αγορά Εργασίας (Πρακτικές Συµβουλές) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Πώς οργανώνω καλύτερα την προώθησή µου στην Αγορά Εργασίας (Πρακτικές Συµβουλές) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΖΗΤΑΝΕ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ 16 Διαγωνίσματα πος καλύπτοςν ολόκληπη την εξεταστέα ύλη τος μαθήματορ και όλοςρ τοςρ τύποςρ των ασκήσεων τηρ Σπάπεζαρ Θεμάτων Copyright για τιρ απαντήσειρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

Για να φαίνεστε σίγουρη και άψογη στο τηλέφωνο

Για να φαίνεστε σίγουρη και άψογη στο τηλέφωνο Για να φαίνεστε σίγουρη και άψογη στο τηλέφωνο The telephone (from the Greek: τῆλε, tēle, "far" and φωνή, phōnē, "voice") Ως γραµµατέας θα κάνετε µάλλον πολλά τηλέφωνα και εποµένως θα γνωρίζετε πώς έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Βαθµός ικανοποίησης των γονέων - παιδιών που βρίσκονται στους ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς του ήµου Ηρακλείου». ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο.

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο. στην Ούζμα... Το βιβλίο αυτό τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα το Μάιο του 2012. Διακινείται έξω από τον εμπορευματικό κόσμο και μακριά από κάθε χαρακτηριστικό του. Ανεκτίμητο, χωρίς κανένα αντίτιμο και εχθρικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης στον ορισμό του «καλού δασκάλου», μέσα από τις αντιλήψεις των μαθητών.

Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης στον ορισμό του «καλού δασκάλου», μέσα από τις αντιλήψεις των μαθητών. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία: Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ

Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κατεύθυνση Μάρκετινγκ Εφαρμοσμένη Έρευνα του Μάρκετινγκ Εργαστηριακές Σημειώσεις Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Η σηµερινή πραγµατικότητα και οι προοπτικές Ευκαιρίες και κίνδυνοι

ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Η σηµερινή πραγµατικότητα και οι προοπτικές Ευκαιρίες και κίνδυνοι 12.09.2011 ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Η σηµερινή πραγµατικότητα και οι προοπτικές Ευκαιρίες και κίνδυνοι Κ.Καρκανιάς * ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Έχω θέσει την λέξη «Πανεπιστήµια» σε εισαγωγικά παρ ότι χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα