Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ"

Transcript

1 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1

2 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η Σ 0 Λ Ε Π Τ Α Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 1 ( 7 Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ ) Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Οφίλος σς έρψε έν κείμενο ι έν νέο είος νομίσμτος. Επειή, όμως, είνι ξένος, κάνει κόμη λάθη, ότν ράφει, κι ι υτό έχει ράψει επιπλέον λέξεις στο κείμενό του. Βρείτε τις λέξεις κι ιράψτε τες. Ύστερ ράψτε κθεμιά πό τις λέξεις υτές στο πλίσιο που είνι ίπλ στη ρμμή της, όπως στο πράειμ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ οι λέξεις που πρέπει ν ρείτε είνι ΕΠΤΑ (7) χωρίς το πράειμ. Αντλλάσσουν υπηρεσίες, κτρούν τ χρήμτ! ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΞΗ Πώς θ ήτν η ζωή μς, ν οι οικονομικές συνλλές κι οι επελμτικές συνερσίες σίζοντν στην λληλεύη κι όχι στ 2 χρτονομίσμτ; Στους σχεόν περισσότερους φντάζει ουτοπικό Δεν νωρίζουν, όμως, τ λεόμεν «κοινωνικά νομίσμτ». σχεόν ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μί πό τις πρώτες προσπάθειες ημιουρίς ενός κάτι τέτοιου πράλληλου κι ξιόπιστου συστήμτος συνλλών στην Ελλά είνι ο «Οολός». Από το 2009 που ξεκίνησε η προσπάθει ι την υλοποίησή του στην Πάτρ κι τη Θεσσλονίκη, έχει κτορθώσει ν συκεντρώσει περισσότερους πό νθρώπους που το χρησιμοποιούν ι κάθε έν είους συνλλή. Γι πράειμ, ένς κθηητής προσφέρει μθήμτ λικών ι 10 οολούς την ώρ. Χρήση υτής της προσφοράς την κάνει ι το πιί της μι μητέρ, κομμώτρι, κι προσφέρει μι περιποίηση μλλιών ίσης ξίς. Κάθε νέο μέλος στο σύστημ υτό ποκτά υτόμτ ένν νέο λορισμό ι την ποτμίευση των οολών, ηλή του κεφλίου του. Από τη στιμή που κάποιος έχει στη ιάθεση του οολούς, μπορεί ν οράσει κι ν πουλήσει προϊόντ κι υπηρεσίες πό οποιοήποτε άλλο μέλος, κριώς όπως θ πρμτοποιούσε τις ορές του με ευρώ.

3 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΞΗ Το κοινωνικό νόμισμ εν έρχετι ν ντικτστήσει το ευρώ. Σφώς υπάρχουν προϊόντ κι υπηρεσίες που εν μπορούν ν εντχθούν στο σύστημ συνλλών με οολούς, όπως σν η πράστση ενός ικηόρου στο ικστήριο. Ωστόσο, οι νομικές συμουλές του μη μπορούν ν έχουν έν ντίτιμο. Το κύριο πλεονέκτημ που έχουν είξει τις επιστημονικές μελέτες εντοπίζετι στο ότι σε κάθε τοπική ορά, σε χρονικό ιάστημ ενός έτους, η κυκλοφορί ενός νομίσμτος, όπως το ευρώ, ίνετι περίπου μιάμιση φορά, ενώ συμίνει ενός κοινωνικού νομίσμτος τέσσερις με πέντε φορές. Πηή: «Τύπος της Κυρικής», ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

4 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 2 ( 6 Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ ) Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Διάζετε έν κείμενο σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορούμε ν ιάξουμε στ πιιά μς την ποτμίευση. Όμως, μερικές λέξεις έχουν σηστεί. Στον πίνκ που κολουθεί σημειώνετε ίπλ στη λέξη που τιριάζει σε κάθε κενό του κειμένου, επιλέοντς πό τις,, κι, όπως στο πράειμ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ οι λέξεις που θ επιλέξετε είνι ΕΞΙ (6) χωρίς το πράειμ. Γι κάθε κενό υπάρχει μόνο μί σωστή επιλοή. Διάξτε στ πιιά σς οικονομί! 4 Στο ιχρονικό μύθο του Αισώπου ι το τζίτζικ κι το μέρμηκ που η οικονομική κρίση σήμερ περισσότερο επίκιρο πό ποτέ, ο μέχρι πρότινος ρφικός μέρμηκς ποεικνύετι πιο «μάκς» πό τον λεντζέ τζίτζικ κι ίνετι πράειμ προς μίμηση ι μεάλους κι μικρούς. Είνι κιρός εμείς οι μεάλοι ν την τέχνη της ποτμίευσης στ πιιά μς, ώστε στους ύσκολους κιρούς που έρχοντι εκείν ν κτφέρνουν ν τ άζουν πέρ όπως κριώς κι ο μέρμηκς του πημένου τους πιικού πρμυθιού. Κι υτό, ιτί η ποτμίευση εν είνι πλέον ούτε τσικουνιά ούτε πρξενιά, λλά νάκη, την οποί ιεθνώς η ύσκολη οικονομική συκυρί. Το πρώτο μάθημ ι την ποτμίευση μπορεί ν ξεκινήσει πό την ηλικί των -4 ετών. Αν κι τ νήπι εν είνι σε θέση ν την ξί του χρήμτος, μπορούμε ωστόσο ν ξεκινήσουμε ν τ ενημερώνουμε σχετικά. Γι πράειμ, μπορούν ν με τ χρτονομίσμτ κι τ νομίσμτ. Επίσης, μέσ πό την πρτήρηση, ότν μς στο σούπερ μάρκετ, τ μικρά πιιά μπορούν ν μυηθούν στην έννοι της συνλλής. Αφού προχωρήσει η εξοικείωσή τους με τ χρήμτ, τ οηθούμε ν τ με την έννοι της ερσίς. Έτσι θ εκτιμήσουν κλύτερ την ξί των χρημάτων κι εν θ τ ξοεύουν τόσο εύκολ. Ειικά στην εποχή μς με τ τόσ οικονομικά προλήμτ είνι πρίτητο ν μελώσουν ξέροντς ότι τ χρήμτ ε ίνουν εύκολ κι ότι πρέπει ν είμστε πολύ προσεκτικοί ότν ξοεύουμε. Τύπος της Κυρικής ( ) συνιστά 0 κθιστά νπριστά ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ εφιστά

5 5 ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ 1 μετώσουμε πρώσουμε κτώσουμε εκώσουμε 2 νάλλει περιάλλει κτάλλει επιάλλει υπονοήσουν πρνοήσουν μετνοήσουν κτνοήσουν 4 εξοικειωθούν οικειοποιηθούν προσημειωθούν προσομοιωθούν 5 προοεύουν μεθοεύουν συνοεύουν περιοεύουν 6 ποσυνέσουν συνέσουν συνθέσουν νσυνθέσουν

6 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α ( 7 Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ ) Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Ο κθηητής των ελληνικών σάς έωσε έν πόσπσμ πό έν λοοτεχνικό κείμενο πό το οποίο έσησε κάποιες λέξεις. Στον πίνκ που κολουθεί, σημειώνετε ίπλ σε κάθε λέξη/φράση τον ριθμό του κενού στο οποίο ντιστοιχεί, όπως στο πράειμ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ oι λέξεις που πρέπει ν ρείτε είνι ΕΠΤΑ (7) χωρίς το πράειμ. Υπάρχουν πέντε λέξεις που εν τιριάζουν σε κνέν κενό. Η ορεινή υνίκ Εκεί που περπτούσ, λέπω ν ίνει πό το άσος μί μικροκμωμένη υνίκ, μ έν σκί Η όψη της ήτνε σνισμένη ξιοπρέπει, πλότητ κι σεμνότητ. Τ μάτι της ήτνε τόσο εκφρστικά κι η ομιλί της τόσο σπουί, πονήρευτη κι συμπθητική, που τον άνθρωπο σν μνήτης. Το σώμ της ήτνε κοκλιάρικο κι πολύ σέλτο, κι πρόλο που ήτνε κκοντυμένη κι ξυπόλυτη, είχε επάνω της κάποιο νεξήητο μελείο, τόσο που κνείς κι ν συλλοίζετι ιτί εν ρίσκοντι πι τέτοιοι άνθρωποι νάμεσά μς. Μου μίλησε ι τ πρότ που τ φύλε ο ιος της κι εκείνη η ίι, μου μίλησε ι που τράνε με τους χειμώνες. Μου μίλησε κι ι κάποιους «επίσημους νθρώπους» που έρχοντι πό την Αθήν με συνοεί κι που τους φοερίζουνε πως τις οσκές κι που λένε πως εν χρειάζοντι τ πρότ κι πως θ τ ιώξουνε, επειή στ ουνά κάνουνε περίπτο οι άνθρωποι που έρχοντι πό τ ξέν μέρη. Α! το άλ κι το μλλί το θέλουνε οι άνθρωποι που έρχοντι πό την Αθήν! Τ κκόμοιρ τ πρότ ε θέλουνε! Ακουμπισμένη στο ρί, με κοίτζε με ήξερε πό χρόνι. Ήτνε σν το ριολούλουο που κρύετι ντροπλά κάτω πό την πέτρ. Κι οι σοφοί κι επίσημοι πό την Αθήν ε θέλουνε ν λέπουνε μήτε πρότ μήτε τσοπάνηες! Γιτί ν ρίσκοντι πάντ υπό ιωμό οι πλοϊκοί κι κθροί άνθρωποι; «Η ορεινή υνίκ», Φώτης Κόντολου (ισκευή)

7 στον ΙΣΤΟΡΙΑ ώμο 0 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ σν ν άρε σκεφτότν μήπως ν πορεί 7 τρούσε τ άσν τλιπωρίες όπως θ πάρουνε μ εμάτη φύουν ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

8 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Λ Υ Σ Ε Ι Σ 8 Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

9 Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Λ Υ Σ Ε Ι Σ - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 1 Αντλλάσσουν υπηρεσίες, κτρούν τ χρήμτ! ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΞΗ Πώς θ ήτν η ζωή μς, ν οι οικονομικές συνλλές κι οι επελμτικές συνερσίες σίζοντν στην λληλεύη κι όχι στ χρτονομίσμτ; Στους σχεόν περισσότερους φντάζει ουτοπικό Δεν νωρίζουν, όμως, τ λεόμεν «κοινωνικά νομίσμτ». Μί πό τις πρώτες προσπάθειες ημιουρίς ενός κάτι τέτοιου πράλληλου κι ξιόπιστου συστήμτος συνλλών στην Ελλά είνι σχεόν κάτι ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ο «Οολός». Από το 2009 που ξεκίνησε η προσπάθει ι την υλοποίησή του στην Πάτρ κι τη Θεσσλονίκη, έχει κτορθώσει ν συκεντρώσει περισσότερους πό νθρώπους που το χρησιμοποιούν ι κάθε έν είους συνλλή. Γι πράειμ, ένς κθηητής προσφέρει μθήμτ λικών ι 10 οολούς την ώρ. Χρήση υτής της προσφοράς την κάνει ι το πιί της μι μητέρ, κομμώτρι, κι προσφέρει μι περιποίηση μλλιών ίσης ξίς. Κάθε νέο μέλος στο σύστημ υτό ποκτά υτόμτ ένν νέο λορισμό ι την ποτμίευση των οολών, ηλή του κεφλίου του. Από τη στιμή που κάποιος έχει στη ιάθεση του οολούς, μπορεί ν οράσει κι ν πουλήσει προϊόντ κι υπηρεσίες πό οποιοήποτε άλλο μέλος, κριώς όπως θ πρμτοποιούσε τις ορές του με ευρώ. έν την 9

10 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Λ Υ Σ Ε Ι Σ - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 1 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΞΗ 10 Το κοινωνικό νόμισμ εν έρχετι ν ντικτστήσει το ευρώ. Σφώς υπάρχουν προϊόντ κι υπηρεσίες που εν μπορούν ν εντχθούν στο σύστημ συνλλών με οολούς, όπως σν η πράστση ενός ικηόρου στο ικστήριο. Ωστόσο, οι νομικές συμουλές του μη μπορούν ν έχουν έν ντίτιμο. Το κύριο πλεονέκτημ που έχουν είξει τις επιστημονικές μελέτες εντοπίζετι στο ότι σε κάθε τοπική ορά, σε χρονικό ιάστημ ενός έτους, η κυκλοφορί ενός νομίσμτος, όπως το ευρώ, ίνετι περίπου μιάμιση φορά, ενώ συμίνει ενός κοινωνικού νομίσμτος τέσσερις με πέντε φορές. σν μη τις συμίνει Πηή: «Τύπος της Κυρικής»,

11 Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Λ Υ Σ Ε Ι Σ - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 2 μετώσουμε 1 πρώσουμε κτώσουμε εκώσουμε νάλλει 2 περιάλλει κτάλλει επιάλλει υπονοήσουν πρνοήσουν μετνοήσουν 11 κτνοήσουν 4 εξοικειωθούν οικειοποιηθούν προσημειωθούν προσομοιωθούν προοεύουν 5 μεθοεύουν συνοεύουν περιοεύουν ποσυνέσουν 6 συνέσουν συνθέσουν νσυνθέσουν

12 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Λ Υ Σ Ε Ι Σ - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α στον ΙΣΤΟΡΙΑ ώμο σν ν άρε 0 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6 7 σκεφτότν μήπως 12 ν πορεί τρούσε τ άσν τλιπωρίες 2 4 όπως θ πάρουνε μ εμάτη φύουν 5 1