Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02"

Transcript

1 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 Μ Ν Α Δ Ε Σ

2 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η Σ Λ Ε Π Τ Α Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α ( Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ ) Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Ε νς φίλος σς θέλει ν συμουλευτεί το πρκάτω κείμενο ι μι ερσί στο πνεπιστήμιο. Μερικά σημεί, όμως, στη φωτοτυπημένη σελί εν εκτυπώθηκν κλά κι υπάρχουν κενά. Εσείς ιάζετε το κείμενο προσεκτικά κι συμπληρώνετε στον πίνκ της επόμενης σελίς, ίπλ σε κάθε φράση, τον ριθμό του κενού στο οποίο υτή τιριάζει, όπως στο πράειμ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ οι ριθμοί που πρέπει ν συμπληρώσετε είνι ΔΕΚΑ () χωρίς το πράειμ. Στον πίνκ υπάρχουν πέντε φράσεις που εν τιριάζουν σε κνέν κενό. Εξοικονομούμε ενέρει, φροντίζουμε το περιάλλον 2 Εξοικονομούμε ενέρει κι τυτόχρον προσττεύουμε το περιάλλον, κολουθώντς μερικές πλές συμουλές. Γι ν εξοικονομήσουμε ενέρει σήμερ, εν χρειάζετι ν λλάξουμε τρόπο ζωής. Αρκούν μερικές έξυπνες λλές, που μπορούν ν συμάλλουν τόσο στην εξοικονόμηση χρημάτων πό την κτνάλωση ρεύμτος όσο κι στην. Γιτί το περιάλλον είνι το σπίτι μς. Ας του ώσουμε την προσοχή που του ξίζει!. Kλιμτιστικό Ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη στους 26ο C το κλοκίρι κι στους 2ο C τον χειμών. Το νάουμε μόνο στο ωμάτιο όπου ρισκόμστε, με πόρτες κι πράθυρ κλειστά. Φροντίζουμε 2, ι ν λειτουρεί κλύτερ κι πιο ποοτικά. Μονώνουμε κτάλληλ το σπίτι μς, ι ν ιτηρεί την επιθυμητή θερμοκρσί ι περισσότερο χρόνο. 2. Θερμοσίφωνς Τον νάουμε μόνο όσο χρειάζετι ι ν ζεστθεί το νερό. Ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη στους 4ο C το κλοκίρι.. πλυντήριο ρούχων Ρυθμίζουμε τον ικόπτη στους ο C, κθώς το μελύτερο ποσοστό της ενέρεις που κτνλώνει το πλυντήριο, χρησιμοποιείτι ι. Με τ σύχρον πορρυπντικά, τ ρούχ κθρίζουν εξίσου κλά σε χμηλές θερμοκρσίες. Περιμένουμε ν εμίσει πριν πλύνουμε κι το ρυθμίζουμε στο ειικό οικονομικό πρόρμμ, ηλεκτρική κουζίν Φροντίζουμε ν εφρμόζουν οι κτσρόλες στις εστίες της κουζίνς κι εξοικονομούμε 2% περισσότερη θερμότητ. Μειρεύουμε με σκεπσμένη την κτσρόλ σε χμηλότερη θερμοκρσί ή με χύτρ τχύτητς

3 Χρησιμοποιούμε Σήνουμε Τοποθετούμε κι εξοικονομούμε 6% στο ρεύμ. τον θερμό έρ του φούρνου, ι ν μειρέψουμε περισσότερ φητά τυτόχρον κι, ότν είνι σε λειτουρί. Προτιμάμε υάλιν ή κερμικά σκεύη. τον φούρνο ή την εστί λεπτά πριν ίνει το φητό, κθώς η θερμότητ είνι ρκετή, ι ν συνεχιστεί το μείρεμ. το ψυείο κι τον κτψύκτη μκριά πό πηές θερμότητς, 6 κι η ηλεκτρική κουζίν κι ποφεύουμε ν κρτάμε νοιχτές τις πόρτες τους ι μεάλο χρονικό ιάστημ.. φωτισμός Αντικθιστούμε τις κοινές λάμπες με ειικούς 7, ι ν κτνλώνουμε μέχρι κι φορές λιότερο ρεύμ. Οι ειικοί λμπτήρες έχουν μέσο όρο ζωής φορές 8. Δεν φήνουμε τ φώτ νμμέν εκεί που εν χρειάζετι. Κτά τη ιάρκει της ημέρς, προτιμούμε το φυσικό φως. 6. ηλεκτρονικές συσκευές Βάζουμε 9, π.χ. την τηλεόρση κι το στερεοφωνικό, πό τον ικόπτη κι όχι πό το τηλεχειριστήριο. Ότν ρίσκοντι σε κτάστση νμονής,. τους φορτιστές πό την πρίζ, μετά τη φόρτιση των συσκευών μς. Πηή: Φυλλάιο ΔΕΗ στις κθημερινές μς συνήθειες ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ι την τκτική συντήρησή του ν ίνουν κλύτεροι χωρίς τους σωλήνες εάν είνι μισοεμάτο Κλείνουμε τις συσκευές συνεχίζουν ν κτνλώνουν ρεύμ ν μην το νάουμε λμπτήρες χμηλής κτνάλωσης τη θέρμνση του νερού προστσί του περιάλλοντος μελύτερο πό τις κοινές λάμπες ι όλ τ ρούχ πίρνουμε τις συσκευές όπως είνι το ηλικό φως εν νοίουμε άσκοπ την πόρτ του ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

4 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 2 ( Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ ) Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Έχετε ρει έν λοοτεχνικό πόσπσμ κι θέλετε ν ώσετε ένν τίτλο σε κάθε μί πό τις πρράφους του κειμένου, ι ν το πρκολουθείτε κλύτερ. Στον πίνκ μετά το κείμενο σημειώστε ίπλ στους τίτλους, τον ριθμό της πρράφου που ντιστοιχεί στον τίτλο που επιλέετε, όπως στο πράειμ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ υπάρχουν ΤΡΕΙΣ () τίτλοι που εν τιριάζουν σε κμί πράρφο. Διώ Σωτηρίου: Oι νεκροί περιμένουν ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Σε μς, όποιν ώρ της μέρς κι ν ερχότν κνείς, έρισκε πάντ κόσμο κι κίνηση κι κουζίν σε ράση. Μοσχοολούσν ψητά κι τηνητά κι λουκουμάες κι χλάες κι κτημέρι. Δεν χρειζότν κν ν υπάρχει η πρόφση κάποις ιορτής. Μπινόινν τ πιιά της ειτονιάς, οι σκάλοι μς, οι ράφτρες, οι προυλεύτρες, οι ειτόνισσες, φτωχές κι πλούσιες, οι χρτορίχτρες, η ινοούμενη νεολί του Αϊντινιού. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Κάθε Τετάρτη, μζεύοντν οι συένισσες κι οι φίλες, ι ν ίνει ο φιές. Ο φιές ήτν έν είος ψιλό κι στρουλό κριθράκι, σ χοντρές οξείες, που το φτιχνν οι υνίκες στρίοντς με εξιοτεχνί το ζυμάρι νάμεσ στ ουτυρωμέν άχτυλά τους κι το ράιζν πάνω σε κόσκιν, σε τρπέζι στρωμέν με ολόσπρ τρπεζομάντηλ. 2 Το σόι του πτέρ μου, που φιλοοξούσε ν ίνει στον κόσμο την εντύπωση της πιο μονισμένης οικοένεις, ήτν στην πρμτικότητ χωρισμένο σε ύο ντιμχόμενες μερίες. Στη μι νήκε η ιιά, ο θείος Θνάσης, η θεί Κλλιόπη κι ο πτέρς, ιτί ήτν όλοι τους πρλλές ενός ζωντνού, λϊκού, εύθυμου κι κλόκρου μοτίου, στην άλλη ο θείος Αριστείης κι υο άλλ πλούσι έρφι της ιιάς, ο θείος Περικλής κι ο θείος Ορέστης με τις οικοένειές τους. Η θεί Ερμιόνη ρισκότν νάμεσά τους, με το έν πόι εώ κι τ άλλο εκεί. Οι υνίκες του θείου Περικλή κι του θείου Ορέστη ήτν νωστές στο Αϊντίνι ι τις μεάλες προίκες τους κι την ξιπσιά τους. Είχν κι οι υο ρχιοελληνικά ονόμτ, όπως συνηθιζότν στη Μικρσί. Ηλέκτρ έλεν τη μί, Ιώ την άλλη. Ότν τις έλεπε η θεί Κλλιόπη ν κτφτάνουν τις Τετάρτες, με τις κόρες τους, κτάεχτες, με σουρωμέν τ χείλι τους, σ ν ήτν σκουλίτσες με λίρες, έλεε στη μητέρ: Μίρη, ετοιμάσου ν μζέψεις ηλητήρι.. Ωχ, τι έχεις ν κούσεις πάλι, που κάλεσες την Τκουή! Μ ι ν τις σοκάρω την κάλεσ, έλεε η μητέρ, κι τις έζε ν κθίσουν κοντά στην Αρμένισσ ειτόνισσά μς. Γλυκό της Χίου.

5 4 Η Τκουή που με την κλή, λϊκή της κριά κι την φέλειά της εν ξεχώριζε τις ιθέσεις τους, τις σκουντούσε με τον κών της σε κάθε στείο της ι ν ελάσουν, νποούριζε τ φλιτζάνι του κφέ ν τους πει την τύχη τους, ράιζε χίλιες υο συντές ι τον έρωτ κι την κλλονή, ι το πώς λύνοντι τ μάι των ξελοισμένων ντρών κι πώς εννιέτι τ ρσενικό πιί. Αυτές μειιούσν με τσικουνιά κι στην πρώτη ευκιρί άλλζν θέση. Έπινν κρυφά τη θεί Ερμιόνη κι της έλεν: Μ επιτρέπετι στη Μίρη ν συννστρέφετι υνίκες τέτοις κοινωνικής τάξεως! Επιτρέπετι; Η θεί Κλλιόπη, έκλεινε τότε το μάτι κι ψιθύριζε της μητέρς: Σουτ! ν κούσουμε τις ριστοκράτισσες. Μωρέ θύμισέ μου κμιά σόκιν ιστορί ν την ξεφουρνίσω, ν ελάσουμε. Όχι, ν χρείς, θεί Κλλιόπη, της έλεε η μητέρ. Φτάνει ι σήμερ. Πες, κλύτερ, την ερωτική περιπέτει του κπετάν Μθιού με την ελέζ λίη. Αυτή θ τους ρέσει. Κι η θεί Κλλιόπη άρχιζε τη ιήηση με ευθυμί κι μιμούτν τις νευρικές χειρονομίες κι τη φωνή του άτυχου κπετάν Μθιού, που ήτν ένς κροτσκισμένος θλσσόλυκος κι έινε ύστερ στερινός κι άρξε στο Αϊντίνι, κοντά σ ένν ερφό του, ιτί είχε πάθει κτρράχτη κι στ υο του μάτι. Του κπετάν Μθιού τις φντστικές ιστορίες τις ρουφούσε όλο το Αϊντίνι, σ ν ήτν νόστιμ θλσσινά. Μ εκείνη που τις ξιοποιούσε πρμτικά ήτν η θεί Κλλιόπη. Ότν περνούσε κμιά φορά π το σπίτι της ο κπτάν Μθιός ν πιει το κφεάκι του, τον πείρζε συνέχει ι ν της πει τον έρωτά του με την ελέζ λίη. Κείμεν Νεοελληνικής Λοοτεχνίς, Γ τάξη Γενικού Λυκείου Διώ Σωτηρίου, «Οι νεκροί περιμένουν» (ισκευσμέν ποσπάσμτ) ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ χ ε στ ζ η Έν σπίτι σε κίνηση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Έν σόι ενωμένο Οι πλούσιοι συενείς Κθημερινή μειρική Ένς άνρς ιφορετικός Μέρ φιερωμένη Ιστορίες πό τη θάλσσ Η Αρμένισσ κι οι άλλες Συενείς σε ύο στρτόπε ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

6 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α ( Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ ) Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Διάζετε σε έν ιλίο που έχει εκώσει η Ευρωπϊκή Ένωση το πρκάτω κεφάλιο σχετικά με τις σικές ρχές του υπεύθυνου κτνλωτή. Σημειώστε με σε κάθε έν πό τ ερωτήμτ που έχετε μπροστά σς την πάντηση (πό τις,, κι ) που θεωρείτε ότι είνι σωστή, όπως στο πράειμ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ι κάθε ερώτημ υπάρχει μόνο ΜΙΑ () σωστή πάντηση. Βιώσιμη κτνάλωση Ο άνθρωπος επί εκετίες φέρθηκε λόιστ κι επιάρυνε τον πλνήτη. Η κτνλωτική κοινωνί που ιμορφώθηκε, ιίως τον 2ο ιών, οήησε σε υπερκτνάλωση ενέρεις κι πρώτων υλών, κθώς κι σε πρωή υπερολικών ποσοτήτων πορριμμάτων. Έχει υπολοιστεί ότι σήμερ, μέσ σε μί μέρ κτνλώνουμε τόσους φυσικούς πόρους, όσους κτνάλωνε ένς πολίτης ολόκληρο το χρόνο, ικόσι χρόνι πριν. Τ ποτελέσμτ υτής της τκτικής είνι η υποάθμιση του φυσικού κι στικού περιάλλοντος κι η πειλή νέων κινύνων ι το μέλλον του πλνήτη κι την υεί μς. 6 Σήμερ, όλο κι περισσότεροι συνειητοποιούμε πλέον, ότι με υτόν τον τρόπο ζωής υποθηκεύουμε το μέλλον των πιιών μς. Το σημείο στο οποίο ρισκόμστε εν είνι χωρίς επιστροφή, λλά ι ν λλάξει η ζοφερή εικόν πιτείτι συντονισμένη προσπάθει πό όλους: κράτη, τοπική υτοιοίκηση, κοινωνί των πολιτών. Την ρχή μπορούμε ν την κάνουμε εμείς οι ίιοι, λλάζοντς τις κθημερινές μς συνήθειες. Ο ενερός πολίτης είνι υπεύθυνος πολίτης. Είνι υπεύθυνος κτνλωτής. Κτνλώνει σήμερ, λλά σκέφτετι κι το ύριο. Γι υτό εφρμόζει κθημερινά τις ρχές της ιώσιμης κτνάλωσης. Η ιώσιμη κτνάλωση είνι η υπεύθυνη χρήση θών κι υπηρεσιών, που ντποκρίνοντι στις σικές νθρώπινες νάκες κι η οποί ελχιστοποιεί τη κτστροφή των φυσικών πόρων του πλνήτη μς. Η ιώσιμη κτνάλωση είνι πλά πράμτ που μπορούμε ν κάνουμε ως κτνλωτές ι ν οηθήσουμε το πλνήτη. Ο εκάλοος της ιώσιμης κτνάλωσης ι τον υπεύθυνο πολίτη κτνλωτή. Προσπθώ ν κτνλώνω όσ πρμτικά χρειάζομι. 2. Κάνω κλή έρευν οράς, έχοντς στο μυλό μου τις ρχές της ιώσιμης κτνάλωσης.. Κτνλώνω σήμερ, λλά σκέφτομι κι το ύριο. 4. Ό,τι μου περισσεύει, πριν το πετάξω σκέφτομι μήπως το χρειάζετι κάποιος άλλος.. Δεν κάνω σπτάλες στην ενέρει κι σε φυσικά θά που χρειζόμστε όλοι. 6. Σέομι το φυσικό περιάλλον κι ποφεύω υπηρεσίες κι προϊόντ που το επιρύνουν. 7. Πράω όσ λιότερ σκουπίι μπορώ. 8. Δεν ξεχνώ ν κάνω νκύκλωση. 9. Στις κθημερινές μετκινήσεις μου επιρύνω όσο λιότερο ίνετι το περιάλλον.. Τηρώ πάντ υτές τις ρχές, ιτί έτσι σέομι τον ευτό μου.

7 Μπορούμε ν έχουμε τη ική μς κθοριστική συνρομή στη προστσί του περιάλλοντος, είχνοντς υπευθυνότητ κι ιάθεση ι λλή... Στις κθημερινές μου συνήθειες φροντίζοντς ν μην ρυπίνω τις περιοχές που πηίνω ι νψυχή. Ιίως ότν πηίνω ι μπάνιο, μζεύω πάντ τ σκουπίι πό την κτή. περιορίζοντς τη χρήση χημικών κθριστικών στη κθριότητ του σπιτιού. ποφεύοντς τη χρήση εντομοκτόνων, μικροιοκτόνων κι μυκητοκτόνων. επνχρησιμοποιώντς όσ περισσότερ προϊόντ μπορώ. Στις ορές μου προτιμώντς προϊόντ εποχής, ιτί ι την πρωή τους πνάτι λιότερη ενέρει. επιλέοντς προϊόντ με ετικέτ που ηλώνει ότι υτά τ προϊόντ είνι λιότερο λερά ι το περιάλλον. ποφεύοντς ν οράζω προϊόντ που ποτελούντι πό πολλές συσκευσίες κι περιτυλίμτ ή προϊόντ πό είη που πειλούντι με εξφάνιση. οράζοντς τοπικά προϊόντ, ώστε ν ποφεύοντι οι ρυποόνες μετφορές προϊόντων πό τη μί άκρη του πλνήτη στην άλλη. ποφεύοντς τις πλστικές συσκευσίες κι τ προϊόντ μις χρήσης. προτιμώντς κλλυντικά προϊόντ πό φυσικά συσττικά. φροντίζοντς ν έχω μζί μου μι υφσμάτινη τσάντ (ή κροτσάκι), ώστε ν ποφύω ν πίρνω πλστικές σκούλες. Στην εξοικονόμηση ενέρεις ποφεύοντς ν φήνω νμμέν φώτ στο σπίτι, ότν εν υπάρχει νάκη. κάνοντς ορθολοική χρήση κλιμτιστικών κι κλοριφέρ. ρυθμίζοντς στη σωστή θερμοκρσί λειτουρίς το ψυείο. φήνοντς το φητό ν κρυώσει, πριν το άλω στο ψυείο. ποφεύοντς ν φήνω την τηλεόρση ή το ριόφωνο, φού τ κλείσω, σε κτάστση νμονής, ιτί υτό σημίνει επιπλέον σπτάλη ενέρεις % ι κάθε νοικοκυριό. ποφεύοντς ν φήνω στην πρίζ τον φορτιστή του κινητού τηλεφώνου ενώ υτό έχει ήη φορτίσει. ντικθιστώντς τους κοινούς λμπτήρες με οικονομικούς λμπτήρες φθορίου. χμηλώνοντς τον θερμοστάτη του θερμοσίφων, κθώς ευθύνετι ι την κτνάλωση του 2% του ηλεκτρικού ρεύμτος σε έν μέσο νοικοκυριό. προτιμώντς ν οράζω ηλεκτρικές συσκευές που κτνλώνουν λιότερη ενέρει. φροντίζοντς ότν άζω πλυντήριο ν είνι εμάτο κι ν πλένω σε μέτρι θερμοκρσί νερού. Εάν έχω λί ρούχ κι υπάρχει πρόρμμ μισής χωρητικότητς κάου, το επιλέω. Στις μετκινήσεις μου στην πόλη χρησιμοποιώντς πιο συχνά τ Μέσ Μζικής Μετφοράς. κάνοντς τις μικρές ποστάσεις με τ πόι, ή με το ποήλτο. συντηρώντς τκτικά το υτοκίνητο μου, μειώνετι η κτνάλωση κυσίμου. οηώντς με ρυθμούς που εν υξάνουν τη σπτάλη ενέρεις λλά κι τη φθορά κινητήρ κι ελστικών (ποφεύοντς τις συχνές επιτχύνσεις κι σεόμενοι το όριο τχύτητς). 7 Το Βιλίο των Νέων της Ευρώπης 292, Ευρωπϊκές Κοινότητες, σ. 6 (ισκευσμένο πόσπσμ) ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

8 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Τι προκάλεσε η κτνλωτική κοινωνί του 2ου ιών; Μεάλη ζήτηση ενέρεις. Μεάλη κτνάλωση ενέρεις. Επιάρυνση του πλνήτη. Έλλειψη πρώτων υλών. Ένς υπεύθυνος κτνλωτής εφρμόζει τις ρχές της ιώσιμης κτνάλωσης κι χρησιμοποιεί τ θά, χωρίς ν κτστρέφει τους φυσικούς πόρους του πλνήτη. εν χρειάζετι ν λλάξει τις κθημερινές του συνήθειες. εν χρειάζετι ν νησυχεί ι το ύριο. προσπθεί ν οηθήσει τον πλνήτη, λλά είνι ύσκολο. Ο εκάλοος της ιώσιμης κτνάλωσης νφέρει ότι εν χρειάζετι ν ψάξω πολύ, πριν οράσω κάτι. πετάω μέσως ό,τι εν μου χρειάζετι. εν ενιφέρομι ι τ σκουπίι μου. κινούμι με μέσ που σέοντι το περιάλλον. Γι τις ορές μου προτιμώ προϊόντ εποχής, ιτί είνι πιο νόστιμ. οράζω προϊόντ κλά συσκευσμέν. προτιμώ προϊόντ που θ τ χρησιμοποιήσω μί φορά. πίρνω τσάντες πό ύφσμ ντί ι πλστικές σκούλες. Εξοικονόμηση ενέρεις σημίνει ν νάω συνέχει το κλοριφέρ τον χειμών κι το κλιμτιστικό το κλοκίρι. ν άζω το φητό κτευθείν στο ψυείο, μόλις το μειρέψω. ν άζω τον φορτιστή του τηλεφώνου πό την πρίζ, μόλις φορτίσει. ν λλάξω όλες τις λάμπες μου με κινούριες ι κλύτερο φως. Μέσ στην πόλη πηίνω με τ πόι ή το ποήλτο, ν είνι κοντά. χρησιμοποιώ μόνο τ Μέσ Μζικής Μετφοράς. εν χρειάζετι ν συντηρώ το υτοκίνητό μου. το υτοκίνητο εν σπτλάει ενέρει. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α

9 Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 4 ( Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ ) Διάζετε την περίληψη του προηούμενου κεφλίου. Αφού είτε ξνά κι το πλήρες κείμενο, ράψτε στον πρκάτω πίνκ ίπλ στον ριθμό του κάθε κενού της περίληψης τις κτάλληλες λέξεις/φράσεις, όπως στο πράειμ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ οι λέξεις/φράσεις που πρέπει ν συμπληρώσετε είνι ΠΕΝΤΕ () χωρίς το πράειμ. Περίληψη του προηούμενου κεφλίου ι τη ιώσιμη κτνάλωση Τ τελευτί εκτό χρόνι κυρίως, οι άνθρωποι κτνλώνουν υπερολικές ποσότητες ενέρεις κι πρώτων υλών κι πράουν ντίστοιχ πολλά με συνέπει ν κτστρέφετι το περιάλλον κι ν εμφνίζοντι κίνυνοι ι τον πλνήτη κι την υεί μς. Γι ν υπάρξει ελπί λλής, χρειάζετι προσπάθει πό όλους κι πό τον κθέν ξεχωριστά. Ο ενερός πολίτης είνι τυτόχρον κι : σκεπτόμενος κι το ύριο, κολουθεί κθημερινά τις ρχές της ιώσιμης κτνάλωσης. Σύμφων με τον εκάλοό της, εν χρησιμοποιεί ενικά προϊόντ κι υπηρεσίες 9 που οηούν 2 του περιάλλοντος, κθώς με υτόν τον τρόπο είχνει το του, τόσο πένντι στο περιάλλον, όσο κι στον ίιο του τον ευτό. Κθημερινά, 4 τη χρήση χημικών, νκυκλώνει κι επνχρησιμοποιεί ό,τι μπορεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ι ν συμάλλει στην εξοικονόμηση ενέρεις, χωρίς ν στερηθεί τις νέσεις του. Το μόνο που χρειάζετι είνι τις σπτάλες στη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών κι ν οράζει οικολοικές κι οικονομικές συσκευές. 2 4 πορρίμμτ/σκουπίι ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

10 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Υ Σ Ε Ι Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 Μ Ν Α Δ Ε Σ

11 Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Υ Σ Ε Ι Σ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α στις κθημερινές μς συνήθειες ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ι την τκτική συντήρησή του ν ίνουν κλύτεροι χωρίς τους σωλήνες εάν είνι μισοεμάτο 4 Κλείνουμε τις συσκευές 9 συνεχίζουν ν κτνλώνουν ρεύμ ν μην το νάουμε λμπτήρες χμηλής κτνάλωσης 7 τη θέρμνση του νερού προστσί του περιάλλοντος μελύτερο πό τις κοινές λάμπες 8 ι όλ τ ρούχ πίρνουμε τις συσκευές όπως είνι το ηλικό φως 6 εν νοίουμε άσκοπ την πόρτ του

12 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Υ Σ Ε Ι Σ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 2 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ χ Έν σπίτι σε κίνηση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Έν σόι ενωμένο Οι πλούσιοι συενείς 2 Κθημερινή μειρική Ένς άνρς ιφορετικός ε Μέρ φιερωμένη στ Ιστορίες πό τη θάλσσ ζ Η Αρμένισσ κι οι άλλες 4 η Συενείς σε ύο στρτόπε 2

13 Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Υ Σ Ε Ι Σ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Ένς υπεύθυνος κτνλωτής εφρμόζει τις ρχές της ιώσιμης κτνάλωσης κι χρησιμοποιεί τ θά, χωρίς ν κτστρέφει τους φυσικούς πόρους του πλνήτη. εν χρειάζετι ν λλάξει τις κθημερινές του συνήθειες. εν χρειάζετι ν νησυχεί ι το ύριο. προσπθεί ν οηθήσει τον πλνήτη, λλά είνι ύσκολο. 2 Ο εκάλοος της ιώσιμης κτνάλωσης νφέρει ότι εν χρειάζετι ν ψάξω πολύ, πριν οράσω κάτι. πετάω μέσως ό,τι εν μου χρειάζετι. εν ενιφέρομι ι τ σκουπίι μου. κινούμι με μέσ που σέοντι το περιάλλον. Γι τις ορές μου προτιμώ προϊόντ εποχής, ιτί είνι πιο νόστιμ. οράζω προϊόντ κλά συσκευσμέν. προτιμώ προϊόντ που θ τ χρησιμοποιήσω μί φορά. πίρνω τσάντες πό ύφσμ ντί ι πλστικές σκούλες. 4 Εξοικονόμηση ενέρεις σημίνει ν νάω συνέχει το κλοριφέρ τον χειμών κι το κλιμτιστικό το κλοκίρι. ν άζω το φητό κτευθείν στο ψυείο, μόλις το μειρέψω. ν άζω τον φορτιστή του τηλεφώνου πό την πρίζ, μόλις φορτίσει. ν λλάξω όλες τις λάμπες μου με κινούριες ι κλύτερο φως. Μέσ στην πόλη πηίνω με τ πόι ή το ποήλτο, ν είνι κοντά. χρησιμοποιώ μόνο τ Μέσ Μζικής Μετφοράς. εν χρειάζετι ν συντηρώ το υτοκίνητό μου. το υτοκίνητο εν σπτλάει ενέρει.

14 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Υ Σ Ε Ι Σ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 4 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α 2 4 πορρίμμτ/σκουπίι υπεύθυνος κτνλωτής σε επιάρυνση σεσμό μειώνει/περιορίζει ν ποφεύει/ν περιορίσει/ν μειώσει ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 Ολοκληρωμένη περίληψη Τ τελευτί εκτό χρόνι κυρίως, οι άνθρωποι κτνλώνουν υπερολικές ποσότητες ενέρεις κι πρώτων υλών κι πράουν ντίστοιχ πολλά. πορρίμμτ/σκουπίι με συνέπει ν κτστρέφετι το περιάλλον κι ν εμφνίζοντι κίνυνοι ι τον πλνήτη κι την υεί μς. Γι ν υπάρξει ελπί λλής, χρειάζετι προσπάθει πό όλους κι πό τον κθέν ξεχωριστά. Ο ενερός πολίτης είνι τυτόχρον κι. υπεύθυνος κτνλωτής: σκεπτόμενος κι το ύριο, κολουθεί κθημερινά τις ρχές της ιώσιμης κτνάλωσης. Σύμφων με τον εκάλοό της, εν χρησιμοποιεί ενικά προϊόντ κι υπηρεσίες που οηούν 2. σε επιάρυνση του περιάλλοντος, κθώς με υτόν τον τρόπο είχνει το. σεσμό του, τόσο πένντι στο περιάλλον, όσο κι στον ίιο του τον ευτό. Κθημερινά, 4. μειώνει/περιορίζειτη χρήση χημικών, νκυκλώνει κι επνχρησιμοποιεί ό,τι μπορεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ι ν συμάλλει στην εξοικονόμηση ενέρεις, χωρίς ν στερηθεί τις νέσεις του. Το μόνο που χρειάζετι είνι. ν ποφεύει/ν περιορίσει/ν μειώσει τις σπτάλες στη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών κι ν οράζει οικολοικές κι οικονομικές συσκευές.

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Κυρική 10-4-2005 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

[ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ

[ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ 213 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ [ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ] ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΑΟΥΞΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα μπορείτε να κάνετε για να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήμα

Όλα όσα μπορείτε να κάνετε για να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήμα Οδηγός εξοικονόμησης ενέργειας Όλα όσα μπορείτε να κάνετε για να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήμα Το παρόν έντυπο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας Eco 2 nomy του WWF Ελλάς, που υποστηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το κέρδος δικό σου και του τόπου

Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το κέρδος δικό σου και του τόπου Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας Το κέρδος δικό σου και του τόπου Η ΣΠΑΤΑΛΗ ΖΗΜΙΩΝΕΙ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ Ο ηλεκτρισμός είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής στο σπίτι, στη δουλειά, στο παιχνίδι.

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο

Eυρωπαϊκή Επιτροπή. ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΞΕ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΣ! Τι πρέπει να κάνετε ή να μην κάνετε για έναν πιο πράσινο κόσμο Ξεκαθαρίστε τη θέση σας! 1 Εισαγωγή 3 Ενέργεια 8 Αέρας 12 Νερό 16 Έδαφος Η Άμεση Ευρώπη είναι

Διαβάστε περισσότερα

αδύνατος αεροβική αεροπλανάκι αεροπλάνο αηδιαστική άθλημα o100 c30 s83 c97 s137 s88 αίθουσα πατινάζ στον πάγο s86

αδύνατος αεροβική αεροπλανάκι αεροπλάνο αηδιαστική άθλημα o100 c30 s83 c97 s137 s88 αίθουσα πατινάζ στον πάγο s86 barcode z88 CD d104 CD-mp3 z181 CD-player d102 Daisy ήχος κι εικόν z224 DVD d177 feather duster d187 Folie λουμινίου e64 hot-dog g10 UNICEF z87 yo-yo k24 γάπη p4 άγγελος z176 Αγγλικά z216 Αγγούρι h15 Αγελάδ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προστατεύω το περιβάλλον

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προστατεύω το περιβάλλον Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προστατεύω το περιβάλλον Ενότητα: Περιβάλλον (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: B1, B2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ Σηµείωση. Γράφουµε νν ντί του ν κι µόνον ν.. Προλεγόµεν. Σε ότι κολουθεί, ο νγνώστης θ έρθει σε επφή µε έννοιες πό την Μθηµτική Λογική, την Θεωρί Συνόλων, κι την Άλγεβρ. Σύµφων µε την Πλτωνική ντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 5 1. Τι συμβαίνει στον πλανήτη μας; Αίτια της κλιματικής αλλαγής 6 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στην αρχαιότητα

Η ανακύκλωση στην αρχαιότητα Η νκύκλωση στην ρχιότητ Δρ Φνουρί Δκορώνι Επίτιμη Έφορος Αρχιοτήτων Ηνκύκλωση είνι ένς όρος που μπήκε στη ζωή μς τις τελευτίες δεκετίες με φορμή τ περιλλοντικά προλήμτ, που δημιούργησε στον πλνήτη o άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Αναδάσωση από το 2 ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου Ευαισθητοποιημένοι Μαθητές. Από 1 η Μαΐου η Αντιπυρική Περίοδος

Αναδάσωση από το 2 ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου Ευαισθητοποιημένοι Μαθητές. Από 1 η Μαΐου η Αντιπυρική Περίοδος ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΡ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 04 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Συνέντευξη WWF Ελλάς Δημήτρης Καραβέλλας Η οργάνωση όπου κάθε ώρα, είναι «η Ώρα της Γης» σελ. 6 Αναδάσωση από το 2 ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. Ένας οδηγός από την Greenpeace. www.greenpeace.gr

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. Ένας οδηγός από την Greenpeace. www.greenpeace.gr ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Ένας οδηγός από την Greenpeace www.greenpeace.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δύναμη του συνειδητού καταναλωτή 3 Συνειδητός είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής 3 Κριτήρια επιλογής προϊόντων: Τι να προσέξω;

Διαβάστε περισσότερα

www.climatechange.eu.com

www.climatechange.eu.com Εκδότης... Catie Thorburn Διεθνής συντονιστής... Sylvie Huysmans Συντονιστής διακίνησης... Stéphanie Racette Εθνικός συντονιστής... Αναστασία Γκίκα Γραφικά και προεκτύπωση... Dominique Chasseur, Myriam

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς Οµάδα εργασίας για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς άσκαλος Μέλη Αναστασίου Αργυρώ ραµατοθεραπεύτρια Βογινδρούκας Γιάννης Λογοπεδικός έδες ηµήτρης άσκαλος ε.α. ίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Ιωάννης Κλϊτζόγλου, Ιωάννης Τσιφουντούδης 9 1. Εισγωγή Οι κκώσεις των συνδέσμων του γόντος είνι συχνές, ιδιίτερ σε άτομ που σχολούντι επγγελμτικά ή ερσιτεχνικά με θλητικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ίκπμμυιη: 4/06,77-93 Επιστήμες στην θωμνική υτκρτρί: ι εκπιδευτικί θεσμί C Βιβλιγρφική πρυσίση πό τ έργ: Ekmeleddin Ihsanoglu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)

Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα Ζωάκου Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ Μην απορρίπτεις Τσαβέ Πηνελόπη Παρδαλίδης Θεολόγος Περιεχόμενα Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στη Χώρα του Καλύτερου

Ταξιδεύοντας στη Χώρα του Καλύτερου αξιδεύοντας στη Χώρα του αλύτερου γεία ιατροφή ρωινό γιεινή Διατροφή νεργειακό σοζύγιο ρούτα & αχανικά αλακτοκοµικά νεργός ολίτης υµµετοχή στα οινά Διαφορετικότητα χολικός κφοβισµός πεύθυνη ατανάλωση ρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. Ένας οδηγός από την Greenpeace. www.greenpeace.gr

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. Ένας οδηγός από την Greenpeace. www.greenpeace.gr ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Ένας οδηγός από την Greenpeace www.greenpeace.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δύναμη του συνειδητού καταναλωτή 3 Συνειδητός είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής 3 Κριτήρια επιλογής προϊόντων: Τι να προσέξω;

Διαβάστε περισσότερα