Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν"

Transcript

1 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ

2 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Η Σ Λ Ε Π Τ Α Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α ( Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ ) Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Ε νς φίλος σς έρψε έν κείμενο ι την ύπρξη μυστικών στις οικοένειες, λλά έχει υσκολί στην επιλοή των κτάλληλων λέξεων σε κάποιες προτάσεις κι ζητά τη οήθειά σς. Τ σημεί που τον υσκολεύουν τ έχει φήσει κενά. Διάζετε προσεκτικά το κείμενο κι συμπληρώνετε στον πίνκ μετά το κείμενο, ίπλ σε κάθε φράση, τον ριθμό του κενού στο οποίο υτή τιριάζει, όπως στο πράειμ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ οι ριθμοί που πρέπει ν συμπληρώσετε είνι ΔΕΚΑ () χωρίς το πράειμ. Στον πίνκ υπάρχουν πέντε φράσεις που εν τιριάζουν σε κνέν κενό. Mπορείτε ν ζήσετε χωρίς μυστικά; Mί πό τις πιο σικές κι πιο ύσκολ μφισητήσιμες ρχές μελώσμε εμείς κι πριν πό εμάς οι ονείς μς ήτν, είνι κι θ είνι η ειλικρίνει πιτούσν οι ονείς πό τ πιιά τους πριν πό χρόνι ν είνι ειλικρινή κι όσο ευσυνείητ κι ν προσπθούσν εκείν, ύσκολ θ μπορούσν οι μεάλοι ν μάθουν τι έλεν, τι σχείζν κι τι έκνν υρνώντς με τ άλλ πιιά στους ρόμους της ειτονιάς. Πόσ μυστικά, όμως, μπορεί ν χωράει σήμερ η ζωή ενός πιιού που περνάει την περισσότερη ώρ της ημέρς του στο σπίτι, στο σχολείο, στο φροντιστήριο, ιρκώς μέσω κινητού με κάθε μέλος της οικοένειάς του; Kι ως ενήλικοι έχουμε μεν μελύτερη υντότητ ν κινηθούμε, λλά είνι πολύ πιο ύσκολο ν έχουμε χώρους το «άτο». H ζωή μς έχει ίνει περισσότερο «ιφνής», πιο ορτή, κι υτό έι Δεν είνι, όμως, T μυστικά έχουν κκή φήμη κι οι ψυχολόοι κι οι ψυχοθερπευτές εν είνι σε υτό. Xρόνι τώρ προπνίζουν τη ιφάνει κι την πόλυτη ειλικρίνει μετξύ συζύων, μετξύ πιιών κι ονιών, μετξύ φίλων. Γι ν λυθούν ιφορές, ι ν μη συσσωρεύοντι κκά συνισθήμτ, ι ν υπάρχει επικοινωνί κι θιά νωριμί, ι ν νπτυχθεί κτνόηση κι εύτητ, ο κθένς ν εξελιχθεί κι ν ωριμάσει ψυχολοικά, θ πρέπει ν μην έχει νάκη πό κνενός είους μυστικά ή ψέμτ. Πάρ πολλές επιστημονικές έρευνες ποεικνύουν ότι προλημτικές οικοενεικές σχέσεις, σορές ψυχολοικές ιτρχές κι προλήμτ στ μέλη μις οικοένεις σε κλά κρυμμέν μυστικά που ηλητηριάζουν επί χρόνι το οικοενεικό κλίμ του μυστικού λυίζει κάτω πό το άρος του, όπως το μφιλεόμενο πρελθόν του πππού ή μι υιοθεσί, λλά κι τ υπόλοιπ μέλη της οικοένεις, που νοούν το μυστικό, μπορεί ν υποφέρουν. Το ποτέλεσμ είνι χρόνι έντση πό την τήρηση της σιωπής μέσ στο οικοενεικό σύστημ. Πηή:

3 στον ΙΣΤΟΡΙΑ τρόπο που ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ν ημιουρείτι είνι κθησυχστικό συνεεμένο μάλιστ μόνο υτό εξρτώμενο έι εντελώς μέτοχοι σπάνι ποίοντι όπου θ ισχύει υστηρά μπορεί ν οφείλοντι Όσο υστηρά κι ν Οι περισσότεροι προτιμούν λλά κι ι ν μπορεί χωρίς ν νωρίζουμε πρέπει συνήθως Όχι μόνο ο φορές ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

4 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α ( Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ ) Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Διάζετε σε μι τοπική ελληνόφωνη εφημερί το πρκάτω άρθρο που υποστηρίζει την επένυση χρημάτων σε ευχάριστες ρστηριότητες. Θέλετε ν ώσετε ένν τίτλο σε κάθε μί πό τις πρράφους του, ι ν το επεξερστείτε κλύτερ. Στον πίνκ μετά το κείμενο σημειώστε ίπλ στους τίτλους, τον ριθμό της πρράφου που ντιστοιχεί στον τίτλο που επιλέετε, όπως στο πράειμ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ υπάρχουν ΤΡΕΙΣ () τίτλοι που εν τιριάζουν σε κμί πράρφο. ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Πώς θ μπορούσ ν νιώσω λίες στιμές «ευτυχίς» με ευρώ στο χέρι; Αοράζοντς κάτι που μου ρέσει ή έν εισιτήριο ι μι κυρικάτικη εξόρμηση στην εξοχή; Οι τελευτίες επιστημονικές έρευνες ίνουν την πάντηση: «Επενύστε στις εμπειρίες κι λιότερο στ ντικείμεν». ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μί ημοσιοράφος εξέτσε το περιεχόμενο της ντουλάπς της. Κοίτξε τ ρούχ κι τ ππούτσι. Ήτν ρκετά σε ποσότητ κι σε κλή κτάστση. Σκέφθηκε πως σίουρ θ μπορούσε ν φορέσει τ ίι ρούχ κι τον επόμενο χρόνο χωρίς ν χρειστεί ν εμπλουτίσει την κρντρόμπ της με το πρμικρό ξεσουάρ. Έτσι, λοιπόν, τ χρήμτ που υπό άλλες συνθήκες θ ξόευε σε ρούχ ή κλλυντικά άρχισε ν τ ξοεύει σε «εκρομές, τρπεζώμτ, εξόους με φίλους». Κι ότν ο χρόνος πέρσε, με τ ίι ρούχ στην ντουλάπ κι τ κλλυντικά στο μπάνιο σχεόν τελειωμέν, ένιωσε κάτι που είχε χρόνι ν ισθνθεί. Τ όσ έζησε της άφησν μι εύση θύτερης ευτυχίς που είχε ιάρκει εομάων ή κι μηνών! Πράμτι, ν κι κνείς εν μπορεί ν μφισητήσει τη χρά που νιώθει κάποιος μόλις οράσει έν προϊόν που επιθυμεί, ίσως οι περισσότεροι θ συμφωνούσν πως έν τέτοιο συνίσθημ είνι προσωρινό. Κλύπτει μι προρμητική ή μι ντικειμενική νάκη, ενώ το ίσθημ της ικνοποίησης ή της ευτυχίς που προσφέρει εν κρτά πρά μόνο λίο κιρό. Απενντίς, το συνίσθημ της χράς κι του ενθουσισμού που προκλείτι πό μι κτάστση, όπως έν ωρίο ράυ πρέ με κλούς φίλους, μπορεί ν το νκλέσει κάποιος, επνφέροντς πλά στη μνήμη του υτές τις στιμές. Στην τελευτί της μελέτη, που ημοσιεύτηκε στην Επιθεώρηση Ψυχολοίς, επισημίνετι εμφτικά ότι ο τρόπος που ξοεύουμε τ χρήμτά μς είνι τόσο σημντικός όσο κι το πόσ χρήμτ έχουμε. Ψυχολόοι ιενήρησν μί έρευν σε περισσότερ πό. άτομ. Τους ζήτησν ν θυμηθούν κάτι που όρσν στο πρελθόν ή μι εμπειρί που ιάλεξν ν ζήσουν με σκοπό ν ισθνθούν κλά κι ν νιώσουν ευτυχισμένοι. Από το σύνολο των νθρώπων που ρωτήθηκν, μόνο το 4% νέφερε πως ίωσε ισθήμτ λλίσης, επειή όρσε κάποιο υλικό θό, ενώ το υπόλοιπο 66% των ερωτηθέντων ρήκε την ευτυχί σε ιωμτικές εμπειρίες που σχετίζοντν με ικοπές, ρινές εξόους, κλλιτεχνικά ρώμεν.

5 4 Όσο κι ν επιθυμούμε ν ποκτήσουμε έν ωρίο ντικείμενο, η συνισθημτική επφή κι η λληλεπίρση με τους νθρώπους είνι ό,τι, ουσιστικά, μένει κι σε κάνει ν ιώσεις συνισθήμτ κι εμπειρίες που ιρκούν. Ίσως έτσι εξηείτι το εονός πως οι περισσότεροι πό μς νπολούν κι χίροντι περισσότερο, λέποντς πλιές φωτορφίες, πρά ρούχ, ππούτσι, ή έν υτοκίνητο που κάποτε όρσν. Οι νευροεπιστήμονες υποστηρίζουν ότι η προσμονή της πόκτησης ενός θού είνι εκείνη που πελευθερώνει στον εκέφλο τη χημική ουσί ντοπμίνη που μς κάνει ν ισθνόμστε όμορφ κι όχι υτή κθυτή η ιικσί οράς του. Γι τη ημοσιοράφο η πόφση ν στμτήσει ι έν χρόνο ν επισκέπτετι εμπορικά κτστήμτ ήτν πρόκληση στον υτοέλεχό της, λλά πρέχετι ότι λειτούρησε σν τονωτικό. Οι πλές κθημερινές χρές πρέ με νθρώπους επιάρυνν την τσέπη της λιότερο κι το όποιο κόστος εξρυρώθηκε, σε μεάλο θμό, σε ψυχική λλίση μκράς ιάρκεις! Λέει ότι τ Χριστούενν που έρχοντι ίσως θ άξιζε τον κόπο «ν σκεφθούμε ν κάνουμε ώρ που μς υπόσχοντι ν ζήσουμε κάτι ευχάριστο όπως κάποι εισιτήρι ι θέτρο ή ι μι κοντινή εκρομή κόμη κι μι πρόσκληση ι έν κοκτέιλ». Πηή: ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ χ ε στ ζ η Η ευτυχί λλιώς ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ευτυχί είνι ιωμτική Χρούμενοι μζί Στιμές ευτυχίς στη μνήμη Διάρκει στον χρόνο Η ευτυχί των υλικών θών Οι πλές κθημερινές χρές στοιχίζουν λιότερο Το κόστος της ευτυχίς Μί οκιμή ιφορετικής ευτυχίς ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

6 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α ( Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ ) Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Διάζετε στο ιίκτυο το πρκάτω άρθρο σχετικά με τις συνέπειες των ηλεκτρονικών πιχνιιών. Σημειώστε με σε κάθε έν πό τ ερωτήμτ που έχετε μπροστά σς την πάντηση (πό τις,, κι ) που θεωρείτε ότι είνι σωστή, όπως στο πράειμ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ι κάθε ερώτημ υπάρχει μόνο ΜΙΑ () σωστή πάντηση. Ηλεκτρονικά πιχνίι 6 Τ ηλεκτρονικά πιχνίι υπάρχουν πλέον σε κάθε σπίτι που ιθέτει μι συσκευή με οθόνη κι πληκτρολόιο. Οι σικοί χρήστες των ηλεκτρονικών πιχνιιών είνι τ πιιά κι οι έφηοι, ιότι η κινούμενη εικόν κι το εικονικό περιάλλον ιεείρουν τη φντσί τους. Ανμφίολ, λοιπόν, τ ηλεκτρονικά πιχνίι κι η συχνή χρήση τους πό τ πιιά, ποτελούν μι πρμτικότητ, κθώς τους ρέσει ν πίζουν κι ν περνούν ευχάριστ την ώρ τους, έν εονός που επιφνεικά εν προυσιάζει κάποι επικινυνότητ. Η χρήση με μέτρο τέτοιων πιχνιιών μπορεί ν επιφέρει ρκετά θετικά ποτελέσμτ στο πιί, οηθώντς το ν νπτύξει ρκετές εξιότητες κι ν κλλιερήσει τη φντσί του. Συμάλλει στην νάπτυξη κι στη ελτίωση κάποιων νωστικών εξιοτήτων όπως η συκέντρωση της προσοχής, η πρτηρητικότητ, ο οπτικοκινητικός συντονισμός, η ικνότητ επίλυσης προλημάτων, η ύξηση των ενικών νώσεων κι η εξοικείωση με την τεχνολοί. Κοιτώντς, όμως, λίο κλύτερ το θέμ, εύκολ συνειητοποιούμε ότι η χρήση των ηλεκτρονικών πιχνιιών μπορεί ν έχει κι ρνητικές επιράσεις στο πιί. Συκεκριμέν, τ πιχνίι που πίζουν σήμερ τ πιιά έχουν μι σημντική ιιιτερότητ, είνι ιικτυκά κι υπάοντι στην κτηορί ιικτυκών πιχνιιών-ρόλων. Σε υτά, ο χρήστης φτιάχνει έν χρκτήρ τον οποίο ιχειρίζετι ολοκληρωτικά, συννστρέφετι με άλλους χρκτήρες μέσ στο πιχνίι, ίνοντς έτσι την ίσθηση μις υνμικής ιικτυκής κοινωνίς, στην οποί το πιί ζει πράλληλ μέσω του χρκτήρ που έχει φτιάξει. Αυτό επηρεάζει τον τρόπο ζωής του πιιού κι του εφήου με ποικίλους τρόπους. Έν σημντικό θέμ που συζητείτι ρκετά είνι το κτά πόσο τ πιχνίι που περιέχουν ί επιρούν στη συμπεριφορά του πιιού. Οι πόψεις κι τ ποτελέσμτ των ερευνών ποικίλλουν. Υπάρχει η άποψη πως οι ίιες συμπεριφορές υιοθετούντι πό τ πιιά λόω του ότι θέλουν ν μιμηθούν τον ήρω του πιχνιιού κι ν ποτελέσουν έν πρότυπο επιτυχίς (εικόν του υντού στο σχολείο ή την πρέ), μέσω μις ίιης κι πράνομης συμπεριφοράς. Το πιί, λέποντς τον ήρω του πιχνιιού ν ίνετι κλύτερος κι πιο υντός χρησιμοποιώντς ί κι έχοντς πρτική συμπεριφορά, πιστεύει πως μιμούμενος τον ήρωά του θ έχει τ ίι ποτελέσμτ. Μι άλλη άποψη υποστηρίζει πως υτό σπάνι συμίνει ιτί η ίιη κι πράνομη ρστηριότητ ρχίζει κι τελειώνει στη ιάρκει του πιχνιιού, χωρίς ν συνεχίζετι ή ν υιοθετείτι πό το πιί στην υπόλοιπη κθημερινότητά του. Επίσης, μέσω

7 της χρήσης των ιικτυκών πιχνιιών/ρόλων, μειώνετι ι το πιί η ξί της επικοινωνίς με το πρμτικό του περιάλλον. Η ενσχόλησή του με το εικονικό περιάλλον που έχει όλ τ στοιχεί του πρμτικού, όπως η συνομιλί, συνερσί, ποτυχίες, επιτυχίες, εξέλιξη μειώνει την προσπάθειά του ν συννστρέφετι κι ν επενύει στις σχέσεις του με την οικοένει ή τους φίλους. Ότν το πιί φιερώνει τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο του στην εικονική κοινωνί των πιχνιιών υτών, ιώνοντς πό εκεί εμπειρίες κι συνισθήμτ, οι πρμτικές ιπροσωπικές σχέσεις έρχοντι σε εύτερη μοίρ. Δεν σχολείτι ρκετά με πολιτιστικές, κοινωνικές ή θλητικές ρστηριότητες, με συνέπει ν μην εξελίσσετι σε προσωπικό επίπεο, πρά μόνο στο πλίσιο της εικονικής/ψεύτικης ζωής μέσ στο πιχνίι. Πράλληλ, το πιί που πίζει πολλές ώρες μπορεί ν εμφνίσει κάποι κλσικά χρκτηριστικά εξάρτησης πό τ ηλεκτρονικά πιχνίι, όπως το ν θέλει ν πίζει κόμη περισσότερο κι ν μην ρκείτι σε μι μετρισμένη κι στθερή χρήση. Επιπλέον, μπορεί ν νιώθει άσχημ ότν εν πίζει, φού πλέον θεωρεί ως κύρι ρστηριότητ της ζωής του το πιχνίι κι μέσω υτού νιώθει κλά. Η εξάρτηση μπορεί ν πάρει μεάλες ιστάσεις, σε θμό που το άτομο ν χρειάζετι υποστήριξη πό επελμτίες ψυχικής υείς, ώστε ν πεξρτηθεί. Άλλη μι ιάστση του θέμτος είνι ότι η έννοι της ψυχωίς λλάζει. Σ υτό οηθά κι η θετική κυρίως άποψη που έχουν οι ονείς ι την ενσχόληση του πιιού με τον υπολοιστή κι το ιίκτυο. Η κοινωνί σήμερ θεωρεί νκί τη νώση των νέων τεχνολοιών κι οι ονείς θέλουν κι ποέχοντι ν χρησιμοποιεί το πιί τους υπολοιστή. Η χρήση, όμως, ι το πιί, φορά κυρίως τ ιικτυκά πιχνίι. Έτσι, είνι σν ν φήνουμε το πιί ν πίζει πολλές ώρες, ικιολοώντς το, σκεπτόμενοι πως εξοικειώνετι με τις νέες τεχνολοίες. Ο τρόπος ιπιώησης του πιιού πό την οικοένει, το σχολείο κι το υπόλοιπο κοινωνικό περιάλλον πίζει σημντικό ρόλο στη στάση του πιιού πένντι στ ηλεκτρονικά πιχνίι. Επομένως, κλό θ ήτν οι ονείς ν ενημερώνοντι περισσότερο ι τ ηλεκτρονικά πιχνίι, ν θέτουν όρι στον χρόνο χρήσης κι ν επικοινωνούν ουσιστικά με το πιί τους. 7 Πηή: Ο συρφές θεωρεί ότι οι σικοί χρήστες των ηλεκτρονικών πιχνιιών είνι τ πιιά κι οι έφηοι, επειή τ ηλεκτρονικά πιχνίι κτσκευάζοντι ι υτούς. τ ηλεκτρονικά πιχνίι εν θεωρούντι επικίνυν πό τους ονείς. η εικόν κι το εικονικό περιάλλον ιεείρουν το μυλό τους. οι έντονες εικόνες εν τους κουράζουν. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

8 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Ο συρφές ράφει ότι τ ηλεκτρονικά πιχνίι έχουν κι θετικά ποτελέσμτ, επειή ελτιώνουν την πρτηρητικότητ. νπτύσσουν εξιότητες στον ρπτό λόο. υξάνουν την εξειικευμένη νώση. κλλιερούν την νθρώπινη επφή. 8 Ο χρήστης μέσω των ιικτυκών πιχνιιών- ρόλων λλάζει θετικά τ συνισθήμτά του. ελέχει το ίιο το πιχνίι. ποκτά πολλούς φίλους. ζει πράλληλ με τον ηλεκτρονικό κόσμο. Σύμφων με τον συρφέ το εικονικό περιάλλον των πιχνιιών ευθύνετι ποκλειστικά ι τις ίιες συμπεριφορές των νέων. τελειώνει με το τέλος του πιχνιιού. πομκρύνει τους νέους πό τις οικοένειές τους. ενισχύει την ξί της επικοινωνίς. 4 Το ηλεκτρονικό πιχνίι ίνετι εξάρτηση, ότν ο χρήστης πρμελεί τις κοινωνικές ρστηριότητες. νιώθει κλά μόνο ότν πίζει. πίζει ελεχόμεν σε εομιί άση. θέτει τις προσωπικές εμπειρίες σε εύτερη μοίρ. Οι ονείς εν ντιλμάνοντι τους κινύνους, επειή χρκτηρίζουν ως θετική την επφή με τις νέες τεχνολοίες. είνι κι οι ίιοι πολλές ώρες στο ιίκτυο. εν είνι επρκώς ενημερωμένοι ι τις επιπτώσεις. θεωρούν πως τ ηλεκτρονικά πιχνίι είνι ψυχωί.

9 Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 4 ( Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ ) Διάζετε την περίληψη του προηούμενου άρθρου. Αφού είτε ξνά κι το πλήρες κείμενο, ράψτε στον πρκάτω πίνκ ίπλ στον ριθμό του κάθε κενού της περίληψης τις κτάλληλες λέξεις/φράσεις, όπως στο πράειμ. ΠΡΟΣΕΞΤΕ οι λέξεις/φράσεις που πρέπει ν συμπληρώσετε είνι ΠΕΝΤΕ () χωρίς το πράειμ. Περίληψη του προηούμενου άρθρου ι τ ηλεκτρονικά πιχνίι Τ ηλεκτρονικά πιχνίι κι η συχνή τους πό τ πιιά, ποτελούν μι πρμτικότητ, μι κτάστση που επιφνεικά εν προυσιάζει κάποιο Εξετάζοντς, όμως, λίο κλύτερ το θέμ, εύκολ ιπιστώνουμε ότι η χρήση των ηλεκτρονικών πιχνιιών κι ειικά των ιικτυκών πιχνιιών - ρόλων μπορεί ν έχει έντονες επιράσεις στο πιί. Συκεκριμέν, το πιί, λέποντς τον ήρω του πιχνιιού ν ίνετι κλύτερος κι πιο υντός της ίς, πιστεύει πως μιμούμενος τον ήρωά του θ έχει τ ίι ποτελέσμτ κι στον έξω κόσμο. Η ενσχόλησή του με το εικονικό περιάλλον μειώνει την προσπάθειά του ν συννστρέφετι κι ν επενύει στις σχέσεις του με την οικοένει ή τους φίλους με ν μειώνετι ι το πιί η ξί της επικοινωνίς με το πρμτικό του περιάλλον. Έτσι, εν σχολείτι ρκετά με πολιτιστικές, κοινωνικές ή θλητικές ρστηριότητες, με συνέπει ν μην εξελίσσετι σε προσωπικό επίπεο, πρά μόνο στο πλίσιο της ζωής μέσ στο πιχνίι. 9 4 χρήση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

10 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Υ Σ Ε Ι Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ

11 Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Υ Σ Ε Ι Σ - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α στον ΙΣΤΟΡΙΑ τρόπο που ν ημιουρείτι είνι κθησυχστικό συνεεμένο μάλιστ μόνο υτό ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 εξρτώμενο έι εντελώς μέτοχοι σπάνι ποίοντι 6 όπου θ ισχύει υστηρά μπορεί ν οφείλοντι Όσο υστηρά κι ν 8 Οι περισσότεροι προτιμούν λλά κι ι ν μπορεί 7 χωρίς ν νωρίζουμε πρέπει συνήθως Όχι μόνο ο φορές 9

12 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Υ Σ Ε Ι Σ - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ χ Η ευτυχί λλιώς ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ευτυχί είνι ιωμτική Χρούμενοι μζί Στιμές ευτυχίς στη μνήμη Διάρκει στον χρόνο 4 ε Η ευτυχί των υλικών θών στ Οι πλές κθημερινές χρές στοιχίζουν λιότερο ζ Το κόστος της ευτυχίς η Μί οκιμή ιφορετικής ευτυχίς

13 Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Υ Σ Ε Ι Σ - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Ο συρφές ράφει ότι τ ηλεκτρονικά πιχνίι έχουν κι θετικά ποτελέσμτ, επειή ελτιώνουν την πρτηρητικότητ. νπτύσσουν εξιότητες στον ρπτό λόο. υξάνουν την εξειικευμένη νώση. κλλιερούν την νθρώπινη επφή. Ο χρήστης μέσω των ιικτυκών πιχνιιών- ρόλων λλάζει θετικά τ συνισθήμτά του. ελέχει το ίιο το πιχνίι. ποκτά πολλούς φίλους. ζει πράλληλ με τον ηλεκτρονικό κόσμο. Σύμφων με τον συρφέ το εικονικό περιάλλον των πιχνιιών ευθύνετι ποκλειστικά ι τις ίιες συμπεριφορές των νέων. τελειώνει με το τέλος του πιχνιιού. πομκρύνει τους νέους πό τις οικοένειές τους. ενισχύει την ξί της επικοινωνίς. 4 Το ηλεκτρονικό πιχνίι ίνετι εξάρτηση, ότν ο χρήστης πρμελεί τις κοινωνικές ρστηριότητες. νιώθει κλά μόνο ότν πίζει. πίζει ελεχόμεν σε εομιί άση. θέτει τις προσωπικές εμπειρίες σε εύτερη μοίρ. Οι ονείς εν ντιλμάνοντι τους κινύνους, επειή χρκτηρίζουν ως θετική την επφή με τις νέες τεχνολοίες. είνι κι οι ίιοι πολλές ώρες στο ιίκτυο. εν είνι επρκώς ενημερωμένοι ι τις επιπτώσεις. θεωρούν πως τ ηλεκτρονικά πιχνίι είνι ψυχωί.

14 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Λ Υ Σ Ε Ι Σ - Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α 4 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Μ Α Θ Ε Ι Α Σ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α χρήση κίνυνο/πρόλημ ρνητικές ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 4 μέσω ποτέλεσμ εικονικής

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ 1 2 3 4 5 6 7 8 Ποιες θεωρούντι ορνωμένες ορές στην Ελλά; Η ορά ξιών του Χρημτιστηρίου Αθηνών Η ορά πρώων του Χρημτιστηρίου Αθηνών Η Ηλεκτρονική Δευτεροενής Αορά Τίτλων Όλ τ πρπάνω Τ προϊόντ της χρημτοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχος 3 Χειμώνς 2013 magazine Ελληνική έκδοση του σφλιστικού ομίλου ERGO Training Εμπειρίες φροντίδς γι το διοικητικό προσωπικό Web Portal Oι διδικτυκές σχέσεις της ERGO νβθμίστηκν Πρόσωπ Ανδρές Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Newsletter Δεκέμβριος 2011 Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Πρσκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Ελάτε ν γιορτάσουµε σε µί κεφάτη Χριστουγεννιάτικη τµόσφιρ µε πολύ µουσική, χορό, χορτοφγικό µπουφέ κι εκπλήξεις!

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. 1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: επνεπίσκεψη. Η εξής πρτήρηση γι τις (μονομερείς) διμελείς σχέσεις, εξυπηρετεί την τξινόμησή τους: τ ζεύγη μις οποιδήποτε τέτοις σχέσης εμπίπτουν σε τρείς κτηγορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ιδιαίτερη ευχαρίστηση». Όμως εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: «Ποιός είναι αυθεντία Istvan Urban Εμφυτευματολόγος Συνεδρία I, ΙΙI

ιδιαίτερη ευχαρίστηση». Όμως εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: «Ποιός είναι αυθεντία Istvan Urban Εμφυτευματολόγος Συνεδρία I, ΙΙI 12 Κλινικά Θέμτ - Αισθητική Οδοντιτρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition Η λειτουργική ισθητική ζώνη του στόμτος: Ο κθοριστικός πράγοντς γι τη σχεδίση ενός ισθητικά άρτιου χμόγελου J. J. Massad, DDS

Διαβάστε περισσότερα

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία Σκέψου τον πλνήτη σου... νκύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομδιί πολιτική εφημερίδ Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ φιερωµέν στην ενηµέρωση Πρσκευή 10 Δεκεμβρίου 2010 Φύλλο 139 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο Νέ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη.

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη. ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 Ποιος έχει την υποχρέωση ν πρδώσει στον οδηό τις ρπτές οδηίες σχετικές με τη μετφερόμενη επικίνδυνη ύλη; Ο πρλήπτης. Η τροχί. Ο ποστολές.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα Οι ΤΠΕ ως πιδγωγική εμπειρί μέσ πό τ βιώμτ των πιδιών: Εμπειρίες κι προκλήσεις γι το ψηφικό χάσμ Στύρου Χριστίν Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου & Βρυωνίδης Μάριος Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη H προύσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΤΟΝΙΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙ ΑΤΑΣΕΥΑΣΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΣΙΗΣ ΑΡΧΙΤΕΤΟΝΙΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

[ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ

[ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ 213 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ [ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ] ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΑΟΥΞΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων

Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Νέ Ελληνική Λογοτεχνί B Γενικού Λυκείου Απντήσεις στ θέμτ της Τράπεζς Θεμάτων Συγγρφές: Κτερίν Νικολκοπούλου ΘΕΜΑΤΑ [1-220] Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο ριστερό μέρος της οθόνης γι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Ιωάννης Κλϊτζόγλου, Ιωάννης Τσιφουντούδης 9 1. Εισγωγή Οι κκώσεις των συνδέσμων του γόντος είνι συχνές, ιδιίτερ σε άτομ που σχολούντι επγγελμτικά ή ερσιτεχνικά με θλητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ. Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 200113

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ. Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 200113 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝ Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 00113 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΝΕΤΡΙΝΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ MINOS

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Κυρική 10-4-2005 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

K a r fi t s a. Πολιτικοί, επιχειρηματίες και... μοντέλα. Κρίση και...κροίσοι. «Το δημοψήφισμα δεν είναι... μπαμπούλας»

K a r fi t s a. Πολιτικοί, επιχειρηματίες και... μοντέλα. Κρίση και...κροίσοι. «Το δημοψήφισμα δεν είναι... μπαμπούλας» Karfitsa Σάββτο 16.5.2015 Α. Φύλλου 565 kar fitsa.gr - paraskhnio.gr - toxrima.gr - verysorry.gr TA «ΑΛΛΙΣΤΕΙΑ» ΑΙ ΤΟ MONEY SHOW Πολιτικοί, επιχειημτίες κι... μοντέλ «ΕΛΑΙΑ ΕΡΙΖΩΣΕ» Ο πόεδος της NK Media

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος 224 ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (4):224-234, 2009 Ελληνική Ετιρεί Δερμτοχειρουργικής 43 η Ετήσι Συνάντηση της Ελληνικής Ετιρείς Δερμτοχειρουργικής Laser κι άλλες πηγές ενέργεις στη Δερμτολογί

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 4η Θεωρία Γραφηµάτων

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 4η Θεωρία Γραφηµάτων ικριτά Μηµτικά κι Μηµτική Λογική ΠΛΗ Ε ρ γ σ ί 4η Θεωρί Γρφηµάτων Α π ν τ ή σ ε ι ς Ε ρ ω τ η µ ά τ ω ν Ερώτηµ. ίετι το ένρο του πρκάτω σχήµτος. e d f b l i a k m p c g h n o Θεωρώντς σν ρίζ του ένρου

Διαβάστε περισσότερα