ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 2008"

Transcript

1

2

3 ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 008

4 Κάθε γνήσιο αντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογραφή του συγγραφέα Γενική επιμέλεια : Στράτης Αντωνέας Copyright : Στράτης Αντωνέας Τηλέφωνα επικοινωνίας και διάθεσης βιβλίων Απαγορεύεται η αναδημοσίευση όλου ή μέρους του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα.

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πρόλογος ΜΕΡΟΣ Α ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο. Τριγωνομετρία Τυπολόγιο τριγωνομετρίας. 5 Ενότητα Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις 7» Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις» Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών 9» 4 Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας α Κεφάλαιο. Πολυώνυμα Πολυωνυμικές εξισώσεις 4 Ενότητα Πολυώνυμα 4» Διαίρεση πολυωνύμων 50» Πολυωνυμικές εξισώσεις 58» 4 Εξισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές 6 Κεφάλαιο. Πρόοδοι 67 Ενότητα Ακολουθίες 69» Αριθμητική πρόοδος 7» Γεωμετρική πρόοδος 85 Κεφάλαιο 4. Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση 95 Ενότητα Εκθετική συνάρτηση 97» Λογάριθμοι 07» Λογαριθμική συνάρτηση ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 5 Ενότητα Μετρικές σχέσεις σε ορθογώνιο τρίγωνο 7» Γενίκευση του Πυθαγόρειου Θεωρήματος» Θεωρήματα διαμέσων 6» 4 Μετρικές σχέσεις σε κύκλο.. 40» 5 Εμβαδόν βασικών ευθυγράμμων σχημάτων.. 44» 6 Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου... 48» 7 Εμβαδόν και ομοιότητα... 5» 8 Κανονικά πολύγωνα... 56» 9 Εγγραφή κανονικών πολυγώνων 57» 0 Μήκος κύκλου. 59» Εμβαδόν κυκλικού δίσκου. 60

6 ΜΕΡΟΣ Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κεφάλαιο. Διανύσματα 65 Ενότητα Η έννοια του διανύσματος 67 Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσμάτων» Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα 7» Συντεταγμένες στο επίπεδο 84» 4 Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων 94 Κεφάλαιο. Η ευθεία στο επίπεδο Ενότητα Εξίσωση ευθείας» Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας» Εμβαδόν τριγώνου. Κεφάλαιο. Κωνικές τομές 9 Ενότητα Ο κύκλος 4» Η παραβολή 55» Η έλλειψη 65» 4 Η υπερβολή 7 Κεφάλαιο 4. Θεωρία Αριθμών 8 Ενότητα Η Μαθηματική Επαγωγή 8» Ευκλείδεια διαίρεση 87» Διαιρετότητα 90

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τ ο βιβλίο αυτό αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο αναφέρεται στην άλγεβρα, το δεύτερο στη Γεωμετρία και το τρίτο καλύπτει την ύλη που περιέχουν τα Μαθηματικά της κατεύθυνσης. Τα περιοδικά φαινόμενα είναι πανταχού παρόντα. Η κίνηση των πλανητών γύρω από τον ήλιο, η περιστροφή της γης γύρω από τον άξονά της, οι κινήσεις των δορυφόρων φυσικών και τεχνικών, ταλαντώσεις σωμάτων, παλιρροιακές κινήσεις κ.τ.λ. Τα μαθηματικά μοντέλα για τη μελέτη των φαινομένων αυτών περιέχουν τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Έτσι φαίνεται η αναγκαιότητα για τη μελέτη των συναρτήσεων αυτών. Η επίλυση τριγωνομετρικών εξισώσεων είναι το επόμενο βήμα, το οποίο απαιτεί τη χρήση ορισμένων βασικών τύπων που δίνουν τις λύσεις στοιχειωδών τριγωνομετρικών εξισώσεων. Η λίστα των βασικών τριγωνομετρικών ταυτοτήτων που γνωρίζουμε, συμπληρώνεται με ορισμένες άλλες, απαραίτητες για το λογισμό. Αυτές αναφέρονται στο άθροισμα και τη διαφορά δύο γωνιών, καθώς και στο διπλάσιο μιας γωνίας. Τα πολυώνυμα είναι οι απλούστερες αγλεβρικές παραστάσεις και εδώ αποκτούμε όλο το απαραίτητο υπόβαθρο όπως είναι ο ορισμός, η ισότητα μεταξύ πολυωνύμων και ο λογισμός των πράξεων. Δίνεται ο αλγόριθμος της διαίρεσης δύο πολυωνύμων, καθώς και προτάσεις που αναφέρονται στη διαίρεση ενός πολυωνύμου από ένα άλλο πρώτου βαθμού. Παρόλο που έχει επινοηθεί τρόπος επίλυσης πολυωνυμικών εξισώσεων τρίτου και τετάρτου βαθμού, εδώ αναφέρεται ο κλασσικός τρόπος με παραγοντοποίηση καθώς η εύρεση ακεραίων ριζών όταν οι συντελεστές του είναι ακέραιοι. Επίσης επιλύουμε και άλλες εξισώσεις οι οποίες μπορούν να αναχθούν σε πολυωνυμικές. Η τοποθέτηση αντικειμένων σε μία σειρά και η αντιστοίχισή τους με το σύνολο των φυσικών αριθμών, μας οδηγεί στην έννοια της ακολουθίας. Έτσι μπορούμε να αναφερθούμε στον προηγούμενο ή τον επόμενο κάποιου όρου, τον νιοστό όρο κ.τ.λ. Δύο ακολουθίες με πολλές εφαρμογές ακόμα και στην καθημερινή πρακτική έχουν σχέση με τις δύο βασικές πράξεις, της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού. Η αριθμητική και η γεωμετρική πρόοδος, όπως ονομάζονται οι δύο κλάσεις ακολουθιών, δημιουργούνται με την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό του ίδιου αριθμού στον προηγούμενο προκειμένου να δημιουργήσουμε τον επόμενο όρο. Στην τελευταία ενότητα της Άλγεβρας παρουσιάζεται η εκθετική και η λογαριθμική συνάρτηση. Γίνεται η μελέτη τους και παρουσιάζονται μέθοδοι για την επίλυση εξισώσεις, ανισώσεων και συστημάτων που περιέχουν τέτοιες συναρτήσεις. Παρουσιάζονται οι ιδιότητές τους και σημειώνεται ότι εμφανίζουν μία αντιστρεπτή διαδικασία. Οι ενότητες που αφορούν τη Γεωμετρία αναφέρονται σε μετρικές σχέσεις στο τρίγωνο και στον κύκλο. Επίσης παρουσιάζονται οι τύποι που δίνουν το εμβαδόν όλων των βασικών ευθυγράμμων τμημάτων καθώς και του κυκλικού δίσκου.

8 Τα Μαθηματικά της κατεύθυνσης ξεκινούν με τον διανυσματικό λογισμό. Η έννοια του διανύσματος η οποία είναι στενά συνυφασμένη με τη Φυσική, απ ό- που προέρχονται και οι μέχρι τώρα γνώσεις, αφού έχει χρησιμοποιηθεί για να παραστήσει την ταχύτητα, την επιτάχυνση, τη δύναμη κ.τ.λ. Εκτός από τη γεωμετρική παράσταση του διανύσματος, εισάγεται και η αναλυτική παράστασή του από ένα ζεύγος συντεταγμένων σε ένα ορθογώνιο σύστημα αξόνων. Τέλος παρουσιάζεται το εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων, μία εξωτερική πράξη, για την ο- ποία αφιερώνεται αρκετό μέρος από παραδείγματα, εφαρμογές και ασκήσεις εξ αιτίας της μεγάλης σημασίας του και εφαρμογής του σε πολλά προβλήματα. Ακολουθεί η παρουσίαση της εξίσωσης μιας ευθείας, της απλούστερης από τις γραμμές που θα μελετήσουμε. Δίνονται οι διάφορες μορφές της εξίσωσής της, οι συνθήκες ώστε δύο ευθείες να είναι παράλληλες ή κάθετες καθώς και η εύρεση της γωνίας δύο ευθειών. Παρουσιάζονται οι τύποι απόστασης ενός σημείου από μία ευθεία, καθώς και ο τύπος που δίνει το εμβαδόν ενός τριγώνου. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κωνικές τομές, ο κύκλος, η παραβολή, η έλλειψη και η υπερβολή. Δίνονται οι διάφορες μορφές των εξισώσεών τους, οι ιδιότητές τους καθώς και οι εξισώσεις των εφαπτόμενων τους. Ειδικά για την παραβολή, την έλλειψη και την υπερβολή, τα περισσότερα από τα θέματα που θα αντιμετωπίσουμε είναι παρόμοια, οπότε και οι μέθοδοι είναι ίδιες και στο μόνο που υπάρχει διαφορά είναι οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται. Στον κύκλο υ- πάρχει μία μεγαλύτερη ποικιλία θεμάτων, σε μερικά από αυτά χρησιμοποιούνται και γνώσεις από την Ευκλείδεια γεωμετρία. Τα πιο ενδιαφέροντα θέματα έχουν την εφαπτόμενη της κωνικής τομής και έτσι χρησιμοποιούνται γνώσεις από το προηγούμενο κεφάλαιο. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μία στοιχειώδης εισαγωγή στην θεωρία αριθμών. Διατυπώνεται η αρχή της Μαθηματικής επαγωγής, το θεώρημα της Ευκλείδειας διαίρεσης καθώς και ορισμένα βασικά θεωρήματα της διαιρετότητας μεταξύ ακεραίων. Στράτης Αντωνέας Σπάρτη, Ιούνιος 008

9 ΜΕΡΟΣ Α ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ Οι Τριγωνομετρικές συναρτήσεις Βασικές Τριγωνομετρικές εξισώσεις Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας α Η τριγωνομετρία, όπως φαίνεται από τα συνθετικά της λέξης, γεννήθηκε από την προσπάθεια σύνδεσης γωνιών και πλευρών ενός τριγώνου, που παραμένει όμοιο προς τον εαυτό του, όταν μεγεθύνεται ή σμικρύνεται. Έτσι αφού δημιουργήσαμε πίνακες με τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών, μπορέσαμε να υπολογίζουμε μήκη γνωρίζοντας κάποια άλλα. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί συνέχεια της εισαγωγής στην τριγωνομετρία που παρουσιάστηκε στην ύλη της Α Λυκείου. Στο τυπολόγιο που υ- πάρχει αμέσως μετά υπενθυμίζονται οι τύποι που χρειαζόμαστε, όπως οι τριγωνομετρικοί αριθμοί μερικών γωνιών, οι βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες καθώς και οι τύποι αναγωγής στο πρώτο τεταρτημόριο. Αρχικά γίνεται μελέτη των τριγωνομετρικών συναρτήσεων, οι οποίες εφαρμόζονται στην περιγραφή περιοδικών φαινομένων όπως π.χ. τις ταλαντώσεις, τα κύματα κ.τ.λ. Βρίσκουμε το πεδίο ορισμού, το σύνολο τιμών, τα διαστήματα μονοτονίας, τα ακρότατα και τέλος σχεδιάζουμε τη γραφική παράστασή τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τύποι για την επίλυση των βασικών τριγωνομετρικών εξισώσεων. Με βάση αυτές μπορούμε να λύσουμε άλλες τριγωνομετρικές εξισώσεις με τη βοήθεια και του αλγεβρικού λογισμού. Ακολουθούν οι τύποι που δίνουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς αθροίσματος γωνιών και έπειτα για το διπλάσιο μιας γωνίας. Οι ασκήσεις και οι μέθοδοι επίλυσής τους στις δύο τελευταίες ενότητες είναι παρόμοιες. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι οι επιπλέον τύποι και ο συνδυασμός με τα προηγούμενα προσφέρουν μία ποικιλία νέων θεμάτων.

10

11 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Γωνίες μεγαλύτερες των 60 0 ημ(κ ω) ημω, κ εφ(κ ω) εφω, κ Πρόσημο τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας ω συν(κ ω) συνω, κ σφ(κ ω) σφω, κ Τριγωνομετρικός κύκλος Τεταρτημόρια ο ο ο 4 ο ημω + + συνω + + εφω + + σφω + + Τριγωνομετρικοί αριθμοί βασικών γωνιών ω σε μοίρες ω σε rad 0 ημω 0 συνω εφω 0 π 6 π 4 σφω π π π π π Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες ημ ω συν ω ημ ω + συν ω συν ω ημ ω εφω ημ ω, συνω 0, σφω συνω συνω ημω, ημω 0 εφω. σφω + εφ ω συν ω, συνω 0, + σφ ω ημ ω, ημω 0

12 6 Γωνίες αντίθετες ημ( ω) ημω συν( ω) συνω εφ( ω) εφω σφ( ω) σφω Αναγωγή στο ο τεταρτημόριο Γωνίες με άθροισμα Γωνίες με διαφορά ημ(80 0 ω) ημω ημ(80 0 +ω) ημω συν(80 0 ω) συνω συν(80 0 +ω) συνω εφ(80 0 ω) εφω εφ(80 0 +ω) εφω σφ(80 0 ω) σφω σφ(80 0 +ω) σφω Γωνίες με άθροισμα 90 0 ημ(90 0 ω) συνω συν(90 0 ω) ημω εφ(90 0 ω) σφω σφ(90 0 ω) εφω ημ(90 0 +ω) ημ[90 0 ( ω)] συν( ω) συνω συν(90 0 +ω) ημω εφ(90 0 +ω) σφω σφ(90 0 +ω) εφω Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις κπ + θ ημ α ημ ημθ κπ + ( π θ), κ ( α ) κπ + θ συν α συν συνθ κπ θ, κ ( α ) εφ α εφ εφθ κπ + θ, κ σφ α σφ σφθ κπ + θ, κ Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών ημ(α + β) ημα. συνβ + συνα. ημβ συν(α + β) συνα. συνβ ημα. ημβ εφα+ εφβ εφ(α + β) εφα εφβ σφα σφβ σφ(α + β) σφβ + σφα Τριγωνομετρικοί αριθμοί διαφοράς γωνιών ημ(α β) ημα. συνβ συνα. ημβ συν(α β) συνα. συνβ + ημα. ημβ εφ(α β) σφ(α β) εφα εφβ + εφα εφβ σφα σφβ+ σφβ σφα Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας α ημα ημα. συνα συνα συν α ημ α συν α ημ α εφα εφα. εφ α Τύποι αποτετραγωνισμού ημ α συν α συν α + συν α εφ α συν α + συνα

13 ΕΝΟΤΗΤΑ Η : ΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 7 ΕΝΟΤΗΤΑ. ΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ.. ΟΡΙΣΜΟΣ: Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το Α λέγεται περιοδική, όταν υπάρχει πραγματικός αριθμός Τ > 0 τέτοιος, ώστε για κάθε Α να ισχύει: (i) + T Α, T Α και (ii) f ( + T) f ( T) f () Ο πραγματικός αριθμός Τ λέγεται περίοδος της συνάρτησης f.. Η συνάρτηση f () ημ. Ο πίνακας μονοτονίας της συνάρτησης f () ημ, όταν 0 π, είναι: 0 π π π π f () ημ 0 μεγ. 0 ελαχ. 0 β) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f () ημ είναι:. Η συνάρτηση f () συν. Ο πίνακας μονοτονίας της συνάρτησης f () συν, όταν 0 π, είναι: 0 π π π π f () συν μεγ. 0 ελαχ. 0 μεγ.

14 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ β) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f () συν είναι:. Η συνάρτηση f () εφ. Ο πίνακας μονοτονίας της συνάρτησης f () συν, όταν 0 π, είναι: π π π π f () εφ β) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f () εφ είναι:.. ΠΡΟΤΑΣΗ: Κάθε μια από τις δύο συναρτήσεις f () ρ.ημ(ω) και g() ρ.συν(ω) με ρ, ω > 0 έχει: Μέγιστη τιμή την ρ και ελάχιστη τιμή την ρ. Περίοδο Τ π ω....σημειωση: Αν δεν γνωρίζουμε ότι το ρ > 0, τότε η μέγιστη τιμή των συναρτήσεων είναι ρ, ενώ η ελάχιστη τιμή είναι το ρ.

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Η : ΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 9 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.. Δίνεται η συνάρτηση f () α.συν( π +4).ημ(π+4), με α >0. i) Να γράψετε τη συνάρτηση στη μορφή f () ρ.ημ(ω). ii) Να βρείτε τον α αν η συνάρτηση έχει μέγιστη τιμή. iii) Να βρείτε την περίοδο της συνάρτησης και να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση, όταν 0 π. Λύση: i) f () α.συν( π + 4).ημ(π + 4) α.συν[( π ( 4)].( ημ4) α.ημ( 4) +.ημ4 α.ημ4 +.ημ4 ( α).ημ4. ii) Η συνάρτηση f έχει μέγιστη τιμή το αν και μόνο αν α α ή α α ή α α ή α 5 α (απορρίπτεται) ή α 5 α 5. iii) Για α 5 έχουμε: f (). ημ4. Η περίοδος της συνάρτησης f είναι Τ π π. 4 Όταν 0 π η γραφική της παράσταση φαίνεται στο διπλανό σχήμα. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α Ομάδα.4. Να συμπληρώσετε τον επόμενο πίνακα: Συνάρτηση f () συν Περίοδος Μέγιστη- Ελάχιστη τιμή Θέσεις ακροτάτων f ().ημ5 f ().συν ( ) 4.5. Να συμπληρώσετε τον επόμενο πίνακα: Συνάρτηση f () 5 ημ ( ) f ().συν4 f () ημ + Περίοδος Μέγιστη- Ελάχιστη τιμή Διαστήματα μονοτονίας

16 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ.6. Δίνεται η συνάρτηση f () συν 4. i) Να βρείτε την περίοδο, τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της συνάρτησης. ii) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f σε διάστημα πλάτους μιας περιόδου..7. Δίνονται οι συναρτήσεις f () ημ και g() συν. i) Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων, τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g, όταν 0 π. ii) Από το σχέδιο του ερωτήματος (i) να λύσετε την ανίσωση f () > g()..8. Δίνεται η συνάρτηση f () συν( π + 4). i) Να βρείτε την περίοδο, τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της συνάρτησης. ii) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f για 0 π..9. Δίνεται η συνάρτηση f () συν( π ) ημ(π + ). i) Να απλοποιήσετε τον τύπο της. ii) Να βρείτε την περίοδο και τα ακρότατα της f. iii) Να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης..0. Έστω η συνάρτηση f () ημ ( ημ ) συν( π + ) συν ημ(π + ). α) Να γράψετε τη συνάρτηση στη μορφή f () ρ.ημ(ω) + κ. β) Να κατασκευάσετε τον πίνακα τιμών και μονοτονίας της f σε διάστημα πλάτους μιας περιόδου της... Δίνεται η συνάρτηση f () ημ(π ) ημ[( π + )]. α) Να γράψετε τη συνάρτηση στη μορφή f () ρ.ημ(ω). β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης. γ) Να λύσετε την εξίσωση f ()... Δίνονται οι συναρτήσεις f () 5ημ[( κ+ λ )] + λ και g() (κ + )συν με κ, λ *. Να βρείτε τα κ, λ αν οι δύο συναρτήσεις έχουν την ίδια μέγιστη τιμή και η περίοδος της g είναι διπλάσια της περιόδου της f... Στο διπλανό σχέδιο η f () είναι ημιτονοειδής και η g() είναι συνημιτονοειδής συνάρτηση. i) Να βρείτε τις δύο συναρτήσεις. ii) Να λυθεί η εξίσωση εφ,5 στο διάστημα [0,π]. [Απ. ii) 5π 6, π 6 ] [Απ. κ, λ]

17 ΕΝΟΤΗΤΑ Η : ΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ.4. α) Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f () ημ και g() συν όταν [0,π]. β) Να βρείτε τη μέγιστη τιμή της παράστασης f ( ) g( ) για κάθε [0,π]. γ) Να βρείτε τις τιμές του για τις οποίες η προηγούμενη παράσταση γίνεται μέγιστη. [Απ. β) γ) π 4, 7π 4 ] Β Ομάδα.5. i) Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f () συν και g() + στο ίδιο σύστημα αξόνων. ii) Να λύσετε την εξίσωση συν Θεωρούμε τη συνάρτηση f () ( α).ημ(β) με α > και β > 0. Η συνάρτηση έχει μέγιστη τιμή και περίοδο π. i) Να βρείτε τα α, β. ii) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης σε διάστημα μιας περιόδου..7. Οι ετήσιες πωλήσεις ενός προϊόντος, σε χιλιάδες κομμάτια, δίνονται κατά προσέγγιση π t όπου t ο χρόνος σε έτη και 0 t 8. από τον τύπο f (t) + 5.συν ( ) 4 i) Να βρείτε τη μέγιστη, την ελάχιστη τιμή της f καθώς και την περίοδό της. ii) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης. iii) Σε ποιο έτος θα έχουμε τον μικρότερο αριθμό πωλήσεων; iv) Σε ποιο έτος οι πωλήσεις θα φθάσουν τα 5500 κομμάτια. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ.8. Να χαρακτηρίσετε Σωστή ή Λάθος κάθε μια από τις επόμενες προτάσεις. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. I. Η συνάρτηση f () ημ είναι περιττή. II. Η περίοδος της συνάρτησης f () συν( π) είναι π. III. Η συνάρτηση f () εφ έχει άπειρες κατακόρυφες ασύμπτωτες..9. Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση στις επόμενες προτάσεις. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. I. Αν η μέγιστη τιμή της συνάρτησης f () (κ + )ημ + 4κ είναι, τότε η τιμή του κ είναι: Α. Β. Γ. 4 Δ. 0 Ε. II. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f () συν είναι: Α. το (,) Β. το [,] Γ. το Δ. το III.Το σύνολο τιμών της συνάρτησης f () εφ είναι: Α. το {,} Β. το [,] Γ. το * Ε. το {,} * Δ. το Ε. το (,)

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.. ΠΡΟΤΑΣΗ: Οι τύποι που δίνουν τις λύσεις των βασικών τριγωνομετρικών εξισώσεων είναι: κπ + θ i) ημ α ημ ημθ η, κ. κπ + ( π θ).. Βασική εφαρμογή: ii) συν α συν συνθ κπ + θ η κπ θ, κ. iii) εφ α εφ εφθ κπ + θ, κ. iv) σφ α σφ σφθ κπ + θ, κ. κπ + 0 (i) ημ 0 ημ ημ0 ή κπ + ( π 0) λπ, λ. (ii) συν 0 συν συν π κπ + ή κπ π π κπ ή κπ+π κπ ή, κ ( κ+) π, κ λπ + π, λ....σημειωση: Στις εξισώσεις ημ 0 και συν 0 οι δύο οικογένειες λύσεων μπορούν να συμπτυχθούν σε μία... Βασική εφαρμογή: (i) ημ ημ ημ π π κπ+ ή π κπ + ( π ) π κπ+ ή π κπ +

19 ΕΝΟΤΗΤΑ Η : ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ κπ + π, κ. (ii) συν συν συν0 κπ + 0 ή κπ 0 κπ, κ....σημειωση: Στις εξισώσεις ημ και συν οι δύο οικογένειες λύσεων συμπίπτουν..4. Βασική εφαρμογή: π κπ (i) ημ ημ ημ( π ) ή π κπ + ( π + ) κπ π, κ. κπ ή κπ + π π (ii) συν συν συνπ κπ + π ή κπ π κπ + π, κ..4..σημειωση: Στις εξισώσεις ημ και συν οι δύο οικογένειες λύσεων συμπίπτουν. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.5. Να λυθεί η εξίσωση: σφ συν σφ.συν. Λύση: Η εξίσωση ορίζεται αν και μόνο αν ημ 0. σφ συν σφ.συν σφ συν + σφ.συν 0 σφ.(+συν) (+συν) 0 (+συν)(σφ ) 0 +συν 0 ή σφ 0 συν ή σφ. συν αδύνατη γιατί τότε θα ήταν ημ 0. σφ σφ σφ π κπ + π, κ Να λυθούν οι εξισώσεις: (i) ημ + 0 (ii) συν(+ π 5 ) + 0. Λύση: π κπ + ( ) (i) ημ + 0 ημ ημ ημ( π ) ή π κπ + π ( )

20 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ π κπ ή π κπ + π + π κπ ή π κπ+ κπ π κπ π, κ. 6 (i) συν(+ 5 π ) + 0 συν(+ 5 π ) συν(+ 5 π ) π π + κπ + συν(+ π ) συν π 5 ή 5 π π + κπ - 5 7π κπ + 0 ή, κ. π κπ 0 π π κπ + 5 ή π π κπ 5 7π κπ + 5 ή π κπ 5.6..ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το ημ, εφ, σφ είναι αρνητικά, δηλαδή ημ α, εφ α, σφ α, όπου α > 0 τότε παίρνουμε ημ( θ) α, με ημθ α, εφ( θ) α, με εφθ α, σφ( θ) α, με σφθ α. Όταν όμως έχουμε συν α, τότε παίρνουμε συν(π θ) α, με συνθ α..7. Να λυθεί η εξίσωση: 6ημ + 5συν. Λύση: 6ημ + 5συν 6ημ + 5συν 0 6( συν ) + 5συν 0 6 6συν + 5συν 0 6συν + 5συν συν 5συν 4 0. Δ ( 5) ( 4) συν 5 ± 6 Άρα συν 5 ± συν συν π > απορριπτεται 5 6 κπ ± π, κ..8. Να λυθεί η εξίσωση: ημ ( +).ημ.συν +.συν 0. Λύση: Αν συν 0 τότε η εξίσωση ισοδυναμεί με ημ 0 ημ 0 αδύνατο. Επομένως, ημ ( +). ημ. συν +. συν 0 ημ συν ( +). ημ συν +. συν συν συν 0 συν εφ ( +). εφ + 0. Δ [ ( +)] 4.. ( +) 4. ( ) ( ) + ( ).

21 ΕΝΟΤΗΤΑ Η : ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 5 εφ ( + ) ± ( ) ( + ) ± ( ) εφ εφ εφ π κπ + π, κ. 4 4 εφ εφ εφ π κπ + π, κ Να λυθεί η εξίσωση:.εφ + 0, στο διάστημα [ π, π]. Λύση:.εφ + 0.εφ εφ εφ εφ( π ) κπ π 6 6 κπ π, κ. Είναι: π π π κπ π π π π κπ π + π π κπ π κ κ 6 6. Επειδή κ θα είναι κ ή κ 0 ή κ ή κ. Επομένως οι ζητούμενες λύσεις είναι: π π 7π, 0 π π π π π 5π, π π π..0. Να λυθεί η εξίσωση: ημ + συν( 4 π ) 0, στο διάστημα [0,π]. Λύση: ημ + συν( 4 π ) 0 συν( 4 π ) ημ συν( 4 π ) ημ( ) π π κπ συν( π ) συν( π + ) η 4 π π κπ 4 π κπ + + π κπ 4 4 η η 5 π κπ π κπ π 0 4 κπ + π π π 4κπ π π π 4κπ π π π κπ η π π + κπ κπ + π η. 4 κπ π π 0 4 κπ π π 5 0 π 0 π 0 4 κπ π + π κπ π 5 0

22 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ 4 κ 8 κ 9 8. Επειδή κ θα είναι κ 0 ή κ. Άρα 40 π + π π ή 4 π + π 4π + π π κ κ 8. Επειδή κ θα είναι κ ή κ. Άρα 4 π π 4π π 7π ή π π 8π π 5π ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α Ομάδα.. Να λυθεί η εξίσωση: (εφ )(ημ+) 0. [Απ. κπ+ π 4, κπ- π ].. Να λυθούν οι εξισώσεις: i) συν+ 0 ii) ημ + 0 [Απ. i) κπ ± π 9 ii)4κπ-π].. Να λυθεί η εξίσωση: ημ. συν + συν ημ..4. Να λυθεί η εξίσωση: συν + ημ Να λυθεί η εξίσωση: (ημ+) + (συν )..6. Να λυθεί η εξίσωση: 9σφ Να λυθεί η εξίσωση: ημ 4 συν 0. [Απ. κπ- π 6 [Απ. κπ+ π 4 ], κπ+ 7π 6 ] [Απ. κπ+ π 4 ] [Απ. κπ ± π ] [Απ. κπ ± π ].8. Να λύσετε την εξίσωση: ημ + συν.9. Να λυθεί η εξίσωση: εφ + ημ. συν συν..0. Να λυθεί η εξίσωση: ημ(π) + συν(π) 0. [Απ. κπ+ π, κπ+ π 4 ] [Απ. κπ] [Απ. κ- ]

23 ΕΝΟΤΗΤΑ Η : ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 7.. Να λυθεί η εξίσωση: συν εφ... Να λυθεί η εξίσωση: εφ 4συν. [Απ. κπ+ π 4 ] [Απ. κπ ± π 4, κπ ± π 4 ].. Να λυθεί η εξίσωση: συν.(+εφ ) εφ συν..4. Δίνεται η συνάρτηση f () α. ημ ( ) + β,, α > 0. [Απ. κπ] Η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σημείο Α( π,) και η μέγιστη τιμή f είναι 5. Να βρείτε: i) Τα α, β. ii) Την περίοδο της συνάρτησης. iii) Τις τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της f με την ευθεία y Να λύσετε την εξίσωση: σφ + ημ +συν. [Απ. κπ+ π, κπ+ 5π 6 6 ].6. Να λυθεί η εξίσωση ημ + συν 0. [Απ. κπ- π, κπ + π ].7. Να λυθεί η εξίσωση εφ + 0, στο διάστημα (0,π). [Απ. 5π 4, π 4 ].8. Να λύσετε την εξίσωση σφ 0, στο διάστημα ( π,π)..9. Να λυθεί η εξίσωση σφ 4 0, όταν [0,π]. [Απ. - π, - 5π, π, 7π, π, 9π ] [Απ. π 8, π 8, 5π 8, 7π 8, 9π 8, π 8, π 8, 5π 8 ].0. Να λύσετε την εξίσωση ημ σφ, στο διάστημα [ π, π]. [Απ. - π 4, π 4 ].. Δίνονται οι συναρτήσεις f () ημ(+π) + συν( π +) + ημ ( ) + και g() ημ[( π )] συν (π ), με [0,π]. Να βρείτε τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων των δύο συναρτήσεων.

24 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ [Απ. ( π 4, ),( π 4,- )].. Να λύσετε την εξίσωση συν ημ + συν + 0, στο διάστημα ( π,π]. [Απ. - 4π, - π, π ] Β Ομάδα.. Να λυθεί η εξίσωση: + ημ + συν συν + ημ 4. [Απ. κπ ± π ].4. Να λύσετε την εξίσωση ( +)ημ + ( )ημ.συν. [Απ. κπ- π 4, κπ+ π 6 ] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ.5. Να χαρακτηρίσετε Σωστή ή Λάθος κάθε μια από τις επόμενες προτάσεις. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. I. Η εξίσωση ημ έχει άπειρο πλήθος λύσεων. II. Η εξίσωση συν ρ έχει λύση μόνο όταν < ρ <. III. Η εξίσωση ημ ημα έχει λύση μόνο όταν α. IV. Η εξίσωση συν κ κ+ έχει λύση μόνο όταν κ..6. Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση στις επόμενες προτάσεις. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. I. Η εξίσωση εφ κ 4 έχει λύση όταν: Α. κ 0 Β. κ Γ. κ Δ. κ Ε. για κάθε κ

25 ΕΝΟΤΗΤΑ Η : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΩΝ 9 ΕΝΟΤΗΤΑ. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΩΝ Συνημίτονο αθροίσματος και διαφοράς γωνιών.. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να αποδείξετε τους τύπους: i) συν(α β) συνα. συνβ + ημα. ημβ ii) συν(α + β) συνα. συνβ ημα. ημβ Απόδειξη: ii) συν(α + β) συν[α ( β)] συνα. συν( β) + ημα. ημ( β) συνα. συνβ + ημα. ( ημβ) συνα. συνβ ημα. ημβ....παραδείγματα: συν5 0 συν( ) συν45 0.συν0 0 + ημ45 0.ημ0 0 + ( + ). 4 συν75 0 συν( ) συν45 0.συν0 0 ημ45 0.ημ0 0 ( ) 4. Ημίτονο αθροίσματος και διαφοράς γωνιών.. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να αποδείξετε τους τύπους: i) ημ(α + β) ημα. συνβ + συνα. ημβ ii) ημ(α β) ημα. συνβ συνα. ημβ Απόδειξη: i) ημ(α + β) συν[ π (α+β)] συν( π α β) συν[( π α) β] συν( π α). συνβ + ημ( π α). ημβ ημα. συνβ + συνα. ημβ. ii) ημ(α β) ημ[α + ( β)] ημα. συν( β) + συνα. ημ( β) ημα. συνβ + συνα. ( ημβ) ημα. συνβ συνα. ημβ.

26 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ...Παραδείγματα: ημ5 0 ημ( ) ημ45 0.συν0 0 συν45 0.ημ0 0 ημ75 0 ημ( ) ημ45 0.συν0 0 + συν45 0.ημ0 0 + ( ) 4 ( + ) 4. Εφαπτομένη αθροίσματος και διαφοράς γωνιών.. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να αποδείξετε τους τύπους: εφα+ εφβ i) εφ(α + β) εφα εφβ εφα εφβ ii) εφ(α β) + εφα εφβ Απόδειξη: i) Οι εφα, εφβ και εφ(α+β) ορίζονται αν και μόνο αν συνα 0, συνβ 0 και συν(α+β) 0. Τότε είναι: ημα συνβ συνα ημβ εφ(α + β) ημ( α+ β ) + ημα συνβ+ συνα ημβ συνα συνβ συνα συνβ εφα+ εφβ. συν( α+ β) συνα συνβ ημα ημβ συνα συνβ ημα ημβ εφα εφβ συνα συνβ συνα συνβ ii) Οι εφα, εφβ και εφ(α β) ορίζονται αν και μόνο αν συνα 0, συνβ 0 και συν(α β) 0 Τότε είναι: ος τρόπος: ημα συνβ συνα ημβ εφ(α β) ημ( α β ) ημα συνβ συνα ημβ συνα συνβ συνα συνβ εφα εφβ. συν( α β) συνα συνβ+ ημα ημβ συνα συνβ ημα ημβ + εφα εφβ + συνα συνβ συνα συνβ ος τρόπος: εφα+ εφ( β) εφ α+ ( εφ β) εφα εφβ εφ(α β) εφ[α + ( β)]. εφα εφ( β) εφ α ( εφ β) + εφα εφβ...παραδείγματα: εφ5 0 εφ( εφ45 εφ0 ) +εφ45 εφ0 ( )( ) + ( ) (+ )( ) ( ). 0 0 εφ75 0 εφ( εφ45 +εφ0 ) εφ45 εφ0 (+ )(+ ) + + ( ) ( )(+ ) ( ) ( ) 6 + 6( + ) 6

27 ΕΝΟΤΗΤΑ Η : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΩΝ Συνεφαπτομένη αθροίσματος και διαφοράς γωνιών.4. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να αποδείξετε τους τύπους: σφα σφβ i) σφ(α + β) σφβ + σφα σφα σφβ+ ii) σφ(α β) σφβ σφα Απόδειξη: i) Οι σφα, σφβ και σφ(α+β) ορίζονται αν και μόνο αν ημα 0, ημβ 0 και ημ(α+β) 0. Τότε είναι: συνα συνβ ημα ημβ σφ(α + β) συν( α+ β ) συνα συνβ ημα ημβ ημα ημβ ημα ημβ σφα σφβ. ημ( α+ β) ημα συνβ+ συνα ημβ ημα συνβ συνα ημβ σφβ + σφα + ημα ημβ ημα ημβ ii) Οι σφα, σφβ και σφ(α β) ορίζονται αν και μόνο αν ημα 0, ημβ 0 και ημ(α β) 0 Τότε είναι: ος τρόπος: συνα συνβ ημα ημβ σφ(α β) συν( α β ) + συνα συνβ+ ημα ημβ ημα ημβ ημα ημβ σφα σφβ+. ημ( α β) ημα συνβ συνα ημβ ημα συνβ συνα ημβ σφβ σφα ημα ημβ ημα ημβ ος τρόπος: σφα σφ( β) σφ α ( σφ β) σφα σφβ σφ(α β) σφ[α + ( β)] σφ( β) + σφα σφβ + σφα σφβ + σφα σφα σφβ+ σφβ σφα ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Μέθοδος Υπολογισμού τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας που είναι άθροισμα ή διαφορά δύο άλλων. Αν θέλουμε να υπολογίσουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς μιας γωνίας που είναι άθροισμα ή διαφορά δύο άλλων γωνιών, βρίσκουμε πρώτα τους τριγωνομετρικούς α- ριθμούς των δύο γωνιών και μετά εφαρμόζουμε τους προηγούμενους τύπους..5. Αν ημα 4 5 με π < α < π και συνβ 5 με π < β < π, να υπολογίσετε: i) το ημ(α β) ii) το συν(α + β) Λύση: Είναι συν α ημ α ( 4 5 ) Επειδή π < α < π θα είναι συνα Ακόμα ημ β συν β ( ) Επειδή π < β < π θα είναι ημβ

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ i) ημ(α β) ημα. συνβ συνα. ημβ 4 5 ( 5 ) ( 5 )( 4 5 ) ii) συν(α+β) συνα. συνβ ημα. ημβ 5 ( 5 ) 4 5 ( 4 5 ) Μέθοδος Απόδειξης τριγωνομετρικών ταυτοτήτων. Όταν θέλουμε να αποδείξουμε μία τριγωνομετρική ταυτότητα, τότε: Προσέχουμε μήπως η ταυτότητα είναι απλή εφαρμογή των τύπων. Διαφορετικά δουλεύουμε όπως στις αλγεβρικές ταυτότητες ταυτότητες, χρησιμοποιώντας τους τριγωνομετρικούς τύπους. Έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε από το ένα μέλος και να φθάσουμε στο δεύτερο ή να δουλέψουμε με ισοδυναμίες και να καταλήξουμε σε μία αληθή σχέση. Αν η ταυτότητα έχει και συνθήκη, τότε ξεκινούμε από αυτήν ή τη χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια των πράξεων. Αν η σχέση αναφέρεται σε τρίγωνο ΑΒΓ τότε θα χρησιμοποιήσουμε την ισότητα Α + Β + Γ π ή Α + Β + Γ π. Όταν δίνεται μία σχέση που ισχύει για ένα τρίγωνο και θέλουμε να αποδείξουμε ότι αυτό είναι ισοσκελές ή ορθογώνιο κ.τ.λ, τότε μετασχηματίζουμε τη σχέση χρησιμοποιώντας τους τύπους και καταλήγουμε σε δύο γωνίες ίσες ή μία γωνία 90 0 ή κ.τ.λ..6. Αν α+β+γ π τότε να αποδειχθούν οι επόμενες ισότητες: i) εφα + εφβ + εφγ εφα. εφβ. εφγ. ii) εφ α. β εφ + εφ β. γ εφ + εφ γ. εφ α. iii) σφα. σφβ + σφβ. σφγ + σφγ. σφα. iv) σφ α β γ + σφ + σφ σφ α. σφ β. γ σφ. Λύση: εφα+ εφβ i) α + β + γ π α+β π γ εφ(α+β) εφ(π γ) εφγ εφα εφβ εφα + εφβ εφγ.( εφα+εφβ) εφα + εφβ εφγ + εφα.εφβ.εφγ εφα + εφβ + εφγ εφα.εφβ.εφγ. ii) α + β + γ π α β γ + + π α β εφ( α β + ) εφ( π γ εφ + εφ ) α εφ εφ εφ γ.(εφ α +εφ β ) εφ α.εφ β β α β + π γ α γ εφ + εφ σφ α εφ εφ β β εφ γ εφ α.εφ γ + εφ β.εφ γ εφ α.εφ β εφ α.εφ β + εφ β.εφ γ + εφ γ.εφ α.

29 ΕΝΟΤΗΤΑ Η : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΩΝ σφα σφβ iii) α + β + γ π α + β π γ σφ(α+β) σφ(π γ) σφγ σφβ+ σφα σφα. σφβ σφγ.(σφβ + σφα) σφα. σφβ σφγ.σφβ σφγ.σφα σφα. σφβ + σφβ.σφγ + σφγ.σφα. iv) α + β + γ π α β γ + + π σφ( α β + ) σφ( π γ σφ σφ ) β α σφ + σφ α β α β + π γ α β γ σφ σφ εφ β α σφ + σφ σφ γ σφ γ.(σφ α. σφ β ) σφ β + σφ α σφ γ.σφ α.σφ β σφ γ σφ β + σφ α σφ α + σφ β + σφ γ σφ α.σφ β.σφ γ..6..σημειωση: Σε ένα μη ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, επειδή ˆΑ + ˆΒ + ˆΓ π θα είναι: εφα+εφβ+εφγ εφα. εφβ. εφγ, εφ Α.εφ Β + εφ Β.εφ Γ + εφ Γ.εφ Α, κ.τ.λ. Οι σχέσεις (i) και (iii) ισχύουν γενικά όταν: α + β + γ κπ, κ. Οι σχέσεις (ii) και (iv) ισχύουν γενικά όταν: α + β + γ (κ+)π, κ ημ( α+ β) ημ( α β).7. Να αποδείξετε ότι: i) εφ α εφ β. συν α συν β ημ( α+ β) ημ( α β) ημ( β+ γ) ημ( β γ) ημ( γ+ α) ημ( γ α) ii) συν α συν β συν β συν γ συν γ συν α Λύση: ημ( α+ β) ημ( α β) (ημα συνβ+ συνα ημ β)(ημ α συνβ συνα ημ β) i) συν α συν β συν α συν β (ημα συν β) (συνα ημ β) συν α συν β εφ α εφ β. ημ α συν β συν α ημ β συν α συν β ημ α συν β συν α συν β ii) Σύμφωνα με το (i) θα είναι ημ( β + γ) ημ( β γ) εφ β εφ ημ( γ+ α) ημ( γ α) γ και εφ γ εφ α. συνβ συνγ συνγ συνα ημ( α+ β) ημ( α β) ημ( β + γ) ημ( β γ) ημ( γ+ α) ημ( γ α) Άρα + + συνα συνβ συνβ συνγ συνγ συνα εφ α εφ β + εφ β εφ γ + εφ γ εφ α 0. συν α ημ β συν α συν β.8. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει η σχέση ημa ημb.συνγ, τότε να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ισοσκελές. Λύση: ημa ημ B. συνγ ημα.ημβ.συνγ ημ[80 0 (Β+Γ)].ημΒ.συνΓ

30 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ ημ(β+γ).ημβ.συνγ ημβ.συνγ + συνβ.ημγ.ημβ.συνγ ημβ.συνγ + συνβ.ημγ. ημβ.συνγ 0 συνβ.ημγ ημβ.συνγ 0 ημ(γ Β) 0 Γ Β 0 Γ Β. Επομένως, το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές..8..σημειωση: () ημβ 0, γιατί διαφορετικά θα ήταν Β 0 0 () Αν Γ Β80 0 Γ Β αδύνατο. ή Β 80 0, πράγμα άδύνατο. Μέθοδος Επίλυσης τριγωνομετρικών εξισώσεων οι οποίες έχουν ά- θροισμα ή διαφορά γωνιών. Αν θέλουμε να επιλύσουμε μία τριγωνομετρική εξίσωση στην οποία παρουσιάζεται τριγωνομετρικός αριθμός με άθροισμα ή διαφορά δύο άλλων γωνιών, τότε εφαρμόζουμε τους προηγούμενους τύπους και μετασχήματίζουμε την εξίσωση σε μία από τις γνωστές μορφές που έχουμε μελετήσει στην αντίστοιχη ενότητα..9. Να λυθεί η εξίσωση.ημ συν( 6 π ), όταν [ π,π]. Λύση:. ημ συν( 6 π ). ημ συν. συν 6 π + ημ. ημ 6 π. ημ συν. + ημ. 4. ημ. ημ. ημ συν συν εφ κπ + π κπ + π, κ συν + ημ εφ εφ 6 π Είναι π π π κπ + π π π π κπ + π π π π π π κπ 8π π 0 π κπ 7π κ κ 7. Επειδή κ θα είναι κ ή κ 0 ή κ ή κ. 6 Επομένως, οι λύσεις τις εξίσωσης είναι: π + π 6π + π 5π, 0 π + π π π + π 6π + π 7π και π + π π + π π ΣΗΜΕΙΩΣΗ: () συν 0, γιατί αν συν 0 τότε και ημ 0, το οποίο είναι αδύνατο. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α Ομάδα.0. Να γράψετε σε απλούστερη μορφή τις παραστάσεις: i) συνθ. συνθ + ημθ. ημθ ii) ημ4θ. συνθ + συν4θ. ημθ iii) ημ(α β).συν(α+β) + συν(α β).ημ(α+β)

31 ΕΝΟΤΗΤΑ Η : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΩΝ 5.. Να αποδείξετε ότι: i) συν(45 0 α).συν(45 0 β) ημ(45 0 α).ημ(45 0 β) ημ(α+β) ii) ημ(45 0 +α).συν(45 0 β) + συν(45 0 +α).ημ(45 0 β) συν(α β).. Να αποδείξετε ότι: συν(+ π ).συν( π ) ημ(+ π ).ημ( π )... Να αποδείξετε ότι: ημ(α+8 ο ).συν( ο α) συν(α+78 ο ).ημ(α 7 ο )..4. Να αποδείξετε ότι: ημ( 4 π +φ) + ημ( 4 π φ). συνφ..5. Να αποδείξετε ότι: (συνα ημα)(συνα ημα) συνα ημα..6. Στο διπλανό σχήμα, το τετράπλευρο ΑΒΓΔ έχει ΑΒ, ΓΔ και ΑΓ 5. Επίσης ΑΓ ΒΓ και ΑΔ ΓΔ. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ˆΑ. [Απ. ημα 6,συνΑ- 6,εφΑ- 6,σφΑ ].7. Να αποδείξετε ότι το κλάσμα Α ημ( α+ ) ημ( α ) συν( β ) συν( β+ ) είναι ανεξάρτητο του..8. Να αποδείξετε ότι: ημα συνβ ημ( α β) συν( α β ) ημα ημβ εφ(α + β)..9. Στο διπλανό σχήμα το τετράπλευρο ΑΒΓΔ έχει ˆΒ ˆΔ 90 0, ΑΒ 4 και ΒΓ 4 +. Να υπολογίσετε: α) το συνα β) τις γωνίες ˆΑ και ˆΓ. [Απ. α)- β) ˆΑ 0 0, ˆΓ 60 0 ].0. α) Να αποδείξετε ότι: ημ συν ημ( π ). β) Να λύσετε την εξίσωση: ημ συν... Στο διπλανό σχήμα το ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο, με διαγώνιο και ΑΓΔ ˆθ. i) Να αποδείξετε ότι η περίμετρος του ορθογωνίου ισούται με Ρ 4.ημ(θ + π ). 4 ii) Να βρείτε τη γωνία ˆθ αν η περίμετρος είναι ίση με.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Το ακτίνιο ως μονάδα μέτρησης γωνιών: Το ακτίνιο (ή rad) είναι η γωνία που, όταν γίνει επίκεντρη κύκλου (Ο, ρ), βαίνει σε τόξο που έχει μήκος ίσο με την ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: ημ χ+συν χ= ημ χ=-συν χ συν χ=- ημ χ εφχ + σφ χ = εφχ ημχ συνχ = σφχ = ημ χ εφχσφχ σφχ = = συνχ ημχ + εφ χ = συν χ Γωνία χ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 133 Θέματα - 21/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 133 Θέματα - 21/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Άλγεβρα 1 Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 133 Θέματα - 1/1/015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Άλγεβρα Κεφάλαιο 1 ο : Συστήματα 3 1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρικός κύκλος Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜAΤΙΚΟΣ

Τριγωνομετρικός κύκλος Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜAΤΙΚΟΣ Τριγωνομετρικός κύκλος Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜAΤΙΚΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Β ημφ, εφφ σφφ Μ Δ συνφ Α www.commonmaths.weebly.com Σελίδα 1 N Β, 90 ο Α, ο H O 1ο 3ο E Σ Δ, 180 ο 360 ο Ν, 70 ο 4ο 1 ο Τεταρτημόριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 011-01 ΝΟΜΟΣ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ03 ΡΟΔΟΣ, ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 01 Θέματα προαγωγικών και απολυτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr

Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr 1η έκδοση: 30 11 014 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο)

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) ΑΘΗΝΑ 2006 Σημείωμα Συνέταξα αυτές τις σημειώσεις, προς χάριν των μαθητών μου, το σχολικό έτος 1998-1999 όταν δίδασκα στο

Διαβάστε περισσότερα

(Έκδοση: 05 03 2015)

(Έκδοση: 05 03 2015) (Έκδοση: 05 03 05) Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς των συνεργατών του δικτυακού τόπου http://lisari.blogspot.gr 4η έκδοση: 05 03 05 (συνεχής ανανέωση) Το βιβλίο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα

Κεφάλαιο 9 1 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα Σελίδα από 58 Κεφάλαιο 9 Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα 9. Ορισμοί... 9. Ιδιότητες... 9. Θεώρημα Cayley-Hamlto...9 9.. Εφαρμογές του Θεωρήματος Cayley-Hamlto... 9.4 Ελάχιστο Πολυώνυμο...40 Ασκήσεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε Φυσική; Φυσική ονομάζουμε την επιστήμη η οποία μελετά τα φυσικά φαινόμενα. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Τι ονομάζουμε Φυσική; Φυσική ονομάζουμε την επιστήμη η οποία μελετά τα φυσικά φαινόμενα. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τι ονομάζουμε Φυσική; Φυσική ονομάζουμε την επιστήμη η οποία μελετά τα φυσικά φαινόμενα. ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ξ εκινώντας τη προσπάθεια μου να γράψω αυτό το βιβλίο αναρωτιόμουν πως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες. ΚΕΦΛΙΟ ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Κανονικά Πολύγωνα. Να δοθεί ο ορισμός του κανονικού πολυγώνου. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.. Να βρεθεί η γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δημήτρης Μπουνάκης Σχ. Σύμβουλος Μαθηματικών dimitrmp@sch.gr Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 ΘΕΜΑ : ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ : ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα