Τριγωνομετρικός κύκλος Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜAΤΙΚΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τριγωνομετρικός κύκλος Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜAΤΙΚΟΣ"

Transcript

1 Τριγωνομετρικός κύκλος Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜAΤΙΚΟΣ

2 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Β ημφ, εφφ σφφ Μ Δ συνφ Α Σελίδα 1

3 N Β, 90 ο Α, ο H O 1ο 3ο E Σ Δ, 180 ο 360 ο Ν, 70 ο 4ο 1 ο Τεταρτημόριο : { Όλα θετικά. ο Τεταρτημόριο : { Ημφ θετικό. 3 ο Τεταρτημόριο : { Εφφ,σφφ θετικές. 4 ο Τεταρτημόριο : { Συνφ θετική. Σελίδα

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Από τον τριγωνομετρικό κύκλο παρατηρούμε ότι τα ημφ,συνφ είναι αριθμοί που κυμαίνονται από το -1 έως το 1.Ενώ οι εφφ,σφφ μπορούν να πάρουν όποιες τιμές θέλουμε. Δηλ.: Αν παρατηρήσουμε προσεχτικά τον τριγωνομετρικό κύκλο μπορούμε να βρούμε εκείνους τους τριγωνομετρικούς αριθμούς που αντιστοιχούν στα 4 σημεία του ορίζοντα. Αν το τόξο καταλήξει στο Βορρά ή στο Νότο παρατηρούμε ότι όταν ενώσουμε αυτά τα δύο σημεία με το Ο και προεκτείνουμε δεν θα ακουμπήσουμε τον άξονα των εφαπτομένων, γι αυτό και δεν ορίζεται η εφ και η εφ. Ομοίως για τον ίδιο λόγο δεν ορίζεται η σφ και η σφ. ημ συν εφ 0 Χ 0 Χ 0 σφ Χ 0 Χ 0 Χ Σελίδα 3

5 ΑΚΤΙΝΙΟ (rad) ΟΡΙΣΜΟΣ: Ένα ακτίνιο ονομάζεται η επίκεντρη γωνία ενός κύκλου που το αντίστοιχο τόξο της έχει μήκος ίσο με μία ακτίνα. Α Β ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μήκος του κύκλου=l=π.ρ Η πλήρης γωνία είναι π rad Δηλ. ΣΧΕΣΗ ΑΚΤΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣ Είναι γνωστό ότι τα π ακτίνια αντιστοιχούν στις 180 ο.άρα: α ακτίνια π ακτίνια Σελίδα 4

6 Τριγωνομετρικοί αριθμοί βασικών γωνιών 0 rad ημ 0 1 συν 1 0 εφ 0 1 Χ σφ Χ 1 0 Σελίδα 5

7 ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 1 ο ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΟΞΑ :φ, π-φ ( ο τεταρτημόριο) π/ π-φ ημ(π-φ)= + ημφ συν(π-φ)= - συνφ ή συνφ= συν(π-φ) εφ(π-φ)= - εφφ σφ(π-φ)= - σφφ π Αφού καταλήγω στο ο τεταρτημόριο, μόνο το ημω είναι θετικό γι αυτό και βάζουμε +, ενώ στους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς βάζουμε αφού είναι αρνητικοί. π.χ ημ150 ο =ημ(180 ο -30 ο )=ημ30 ο =1/ συν10 ο =συν(180 ο -60 ο )=-συν60 ο = / ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΟΞΑ : φ,-φ (4 ο τεταρτημόριο) συν>0 0 ημ(-φ)= - ημφ ή -ημφ= ημ(-φ) 3π/ συν(-φ)= + συνφ εφ(-φ)= - εφφ ή -εφφ= εφ(-φ) σφ(-φ)= - σφφ ή -σφφ= σφ(-φ) π.χ εφ(-45 ο )= - εφ45 ο = - 1 σφ(-60 ο )= - σφ60 ο = /3 -φ Αφού καταλήγω στο 4 ο τεταρτημόριο, μόνο το συνω είναι θετικό γι αυτό και βάζουμε +, ενώ στους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς βάζουμε αφού είναι αρνητικοί. Σελίδα 6

8 ΤΟΞΑ ΜΕ ΔΤΑΦΟΡΑ π : φ, π+φ (3 ο τεταρτημόριο) εφ, σφ >0 π π+φ ημ(π+φ)= - ημφ 3π/ συν(π+φ)= - συνφ εφ(π+φ)= + εφφ σφ(π+φ)= + σφφ π.χ ημ5 ο =ημ(180 ο +45 ο )= - ημ45 ο = / σφ40 ο =σφ(180 ο +60 ο )= σφ60 ο = Αφού καταλήγω στο 3 ο τεταρτημόριο, μόνο η εφφ άρα και η σφφ είναι θετικές γι αυτό και βάζουμε +, ενώ στους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς βάζουμε αφού είναι αρνητικοί. ΤΟΞΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ π : φ, π+φ (1 ο τεταρ) ημ,συν,εφ,σφ >0 π/ π+φ ημ(π+φ)= + ημφ συν(π+φ)= + συνφ εφ(π+φ)= + εφφ σφ(π+φ)= + σφφ 0 π Αφού καταλήγω στο 1 ο τεταρτημόριο, όλοι τριγωνομετρικοί αριθμοί είναι θετικοί γι αυτό και βάζουμε σε όλους +. Δηλαδή στους τριγωνομετρικούς αριθμούς η μία ολόκληρη περιστροφή δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα,ομοίως και οι δύο περιστροφές κ.ο.κ οι κ περιστροφές. Άρα: ημ(κπ+φ)=ημφ συν(κπ+φ)=συνφ εφ(κπ+φ)=εφφ σφ(κπ+φ)=σφφ Π.χ. ημ390 ο =ημ(360 ο +30 ο )=ημ30 ο =1/ Σελίδα 7

9 ΤΟΞΑ ΜΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ π : φ,π-φ (4 ο τεταρ) συν >0 0 π ημ(π-φ)= - ημφ συν(π-φ)= + συνφ εφ(π-φ)= - εφφ σφ(π-φ)= - σφφ Π.χ. ημ300 ο =ημ(360 ο -60 ο )=-ημ60 ο =- 3π/ π-φ Αφού καταλήγω στο 4 ο τεταρτημόριο, μόνο το συνω είναι θετικό γι αυτό και βάζουμε +, ενώ στους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς βάζουμε αφού είναι αρνητικοί. συν315 ο =ημ(360 ο -45 ο )=συν45 ο =. ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΟΞΑ: φ, π/-φ (1 0 τετ.) ημ,συν,εφ,σφ >0 π/ π/-φ 0 ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ημ(π/-φ)= συνφ ή συνφ=ημ(π/-φ) Αφού καταλήγω στο 1 ο τεταρτημόριο, όλοι τριγωνομετρικοί αριθμοί είναι θετικοί γι αυτό και βάζουμε σε όλους +. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν έχουμε π/ αλλάζει ο τριγωνομετρικός αριθμός συν(π/-φ)= ημφ ή ημφ=συν(π/-φ) εφ(π/-φ)= σφφ ή σφφ=εφ(π/-φ) σφ(π/-φ)= εφφ ή εφφ=σφ(π/-φ) Σελίδα 8

10 ΤΟΞΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ π : φ,π/+φ ( 0 τετ.) ημ >0 π/ π/+φ ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ π Αφού καταλήγω στο ο τεταρτημόριο μόνο το ημω είναι θετικό γι αυτό και βάζουμε +, ενώ στους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς βάζουμε αφού είναι αρνητικοί. ημ(π/+φ)= + συνφ συν(π/+φ)= - ημφ εφ(π/+φ)= - σφφ σφ(π/+φ)= - εφφ ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν έχουμε π/ αλλάζει ο τριγωνομετρικός αριθμός ΤΟΞΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 3π/ : φ, 3π/+φ (4 0 τετ.) συν >0 π/ 0 3π/+φ ΠΡΟΣΟΧΗ : 3π/ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ημ(3π/+φ)= - συνφ συν(3π/+φ)= + ημφ εφ(3π/+φ)= - σφφ σφ(3π/+φ)= - εφφ Αφού καταλήγω στο 4 ο τεταρτημόριο μόνο το συνφ είναι θετικό γι αυτό και βάζουμε +, ενώ στους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς βάζουμε αφού είναι αρνητικοί. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν έχουμε 3 π/ αλλάζει ο τριγωνομετρικός αριθμός. Σελίδα 9

11 ΤΟΞΑ ΜΕ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3π/ : φ,3π/-φ (3 0 τετ.) εφ, σφ >0 ΠΡΟΣΟΧΗ : 3π/-φ π 3π/ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ημ(3π/-φ)= - συνφ συν(3π/-φ)= - ημφ εφ(3π/-φ)= + σφφ σφ(3π/-φ)= + εφφ Αφού καταλήγω στο 3 ο τεταρτημόριο μόνο η εφφ είναι θετική άρα και η σφφ, γι αυτό και βάζουμε +, ενώ στους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς βάζουμε αφού είναι αρνητικοί. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν έχουμε π/ αλλάζει ο τριγωνομετρικός αριθμός. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ i. { ii. { iii. Σελίδα 10

12 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η Να βρεθεί το πρόσημο των παρακάτω τριγωνομετρικών αριθμών:,,,, ΛΥΣΗ Θυμήσου το Ο.Η.Ε.Σ. στον τριγωνομετρικό κύκλο.,, κ.ο. κ. ΑΣΚΗΣΗ η Αν να βρεθεί το πρόσημο των τριγωνομετρικών αριθμών της γωνίας φ. ΑΣΚΗΣΗ 3 η Αν να δειχθεί ότι: i. εφφ ημφ +σφφ-συνφ ii. εφφ+ημφ. ΑΣΚΗΣΗ 4 η Αν να δειχθεί ότι: i. εφφ+ημφ-συνφ+σφφ ii. Σελίδα 11

13 ΑΣΚΗΣΗ 5 η Ποιος είναι ο τύπος που συνδέει τις μοίρες με τα ακτίνια; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο τύπος που συνδέει τις μοίρες με τα ακτίνια είναι : ΑΣΚΗΣΗ 6 η Να μετατρέψεις τις παρακάτω μοίρες σε ακτίνια: ΛΥΣΗ κ.ο.κ. ΑΣΚΗΣΗ 7 η Να μετατρέψεις τα παρακάτω ακτίνια σε μοίρες: ΛΥΣΗ, κ.ο. κ. Σελίδα 1

14 ΑΣΚΗΣΗ 8 η Nα φτιάξεις τον τριγωνομετρικό κύκλο και να αναφέρεις σε κάθε τεταρτημόριο το πρόσημο των τριγωνομετρικών αριθμών. ΑΣΚΗΣΗ 9 η Να αναχθούν οι παρακάτω τριγωνομετρικοί στο 1 ο τεταρτημόριο: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ) ( ). ΑΣΚΗΣΗ 10 η Να υπολογισθούν οι παρακάτω τριγωνομετρικοί αριθμοί: i. ημ150 ο = ii. συν10 ο = iii. εφ135 ο = iv. σφ10 ο = v. εφ40 ο = vi. ημ5 ο = vii. ημ(-30 ο )= viii. συν(-45 ο )= ix. εφ(-60 ο )= (Υπ. Τις παραπάνω μοίρες να τις γράψεις ως άθροισμα ή διαφορά με τις 180 ο, π.χ. 150 ο =180 ο -30 ο και 10 ο =180 ο +30 ο ) Σελίδα 13

15 ΑΣΚΗΣΗ 11 η Να υπολογισθούν οι παρακάτω τριγωνομετρικοί αριθμοί: i. ημπ/3= ( - ) ( ) ii. συν3π/4= iii. εφ5π/6= iv. σφ4π/3= v. εφ5π/4= vi. ημ7π/6= Θυμήσου ότι ημ(π-φ)= ημφ αφού το π-φ σε οδηγεί στο ο τεταρ. όπου το ημ vii. ημ(-5π/4)= -ημ5π/4= -ημ( + )= -ημ( + )= viii. ix. - (-ημπ/4)= ημπ/4= συν(-3π/4)= εφ(-5π/6)= Θυμήσου ότι ημ(-φ)=- ημφ αφού το -φ σε οδηγεί στο 4 ο τεταρ. όπου το ημ αλλά και το ημ(π+φ)=-ημφ αφού το π+φ σε οδηγεί στο 3 ο τετ. όπου ημ (Υπ. Τα παραπάνω ακτίνια να τα γράψεις ως άθροισμα ή διαφορά με το π, π.χ. = - = και = + = ) 9 ΑΣΚΗΣΗ 1 η Να υπολογισθούν οι τιμές των παραστάσεων: i. Α= ii. Β= i. Α= ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) αν φ= αν φ= ΛΥΣΗ αν φ= ( ), ( ) ( ) -ημφ, ( ) Θυμήσου ότι συν( αφού το τεταρ. όπου το συν -φ)=-ημφ -φ σε οδηγεί στο 3 ο ΠΡΟΣΟΧΗ: όποτε έχω Αλλάζει ο τριγωνομετρικός αριθμ. ( ), ( ) ΑΡΑ: Α= ( ) ( ) ( ) ii. Ομοίως. Σελίδα 14

16 ΑΣΚΗΣΗ 13 η Δίνεται ότι 90 ο <φ<180 ο και ημφ=.να υπολογιστούν οι υπόλοιποι τριγωνομετρικοί αριθμοί. ΛΥΣΗ 90 ο <φ<180 ο { ( ) Είναι γνωστό ότι σφφ =, δηλ. το αντίστροφο της εφφ. ΑΣΚΗΣΗ 14 η Δίνεται ότι 180 ο <φ<70 ο και συνφ= οι υπόλοιποι τριγωνομετρικοί αριθμοί. ΑΣΚΗΣΗ 15 η Δίνεται ότι 70 ο <φ<360 ο και ημφ= οι υπόλοιποι τριγωνομετρικοί αριθμοί..να υπολογιστούν.να υπολογιστούν ΑΣΚΗΣΗ 16 η Δίνεται ότι 0 ο <φ<90 ο και συνφ=.να υπολογιστούν οι υπόλοιποι τριγωνομετρικοί αριθμοί. Σελίδα 15

17 ΑΣΚΗΣΗ 17 η Δίνεται ότι 90 ο <φ<180 ο και εφφ=.να υπολογιστούν οι υπόλοιποι τριγωνομετρικοί αριθμοί. 90 ο <φ<180 ο { ΛΥΣΗ Πάντα ξεκινάμε με την σχέση και διαιρούμε με το συνφ για να εμφανισθεί η εφφ που είναι γνωστή. ( ) ( ) Είναι γνωστό ότι σφφ =, δηλ. το αντίστροφο της εφφ. ΑΣΚΗΣΗ 18 η Δίνεται ότι 180 ο <φ<70 ο και σφφ=.να υπολογιστούν οι υπόλοιποι τριγωνομετρικοί αριθμοί. Σελίδα 16

18 ΑΣΚΗΣΗ 19 η ταυτότητες: Να αποδειχθούν οι παρακάτω τριγωνομετρικές i. ( ) ( ) ii. iii. iv. ( ) ( ) Πάντα ξεκινάμε από το πιο σύνθετο μέλος ΛΥΣΗ i. 1 ο μέλος=( ) ( ) = ημα.συνα ημα.συνα= 5.( + )=5.1=5= ο μέλος ii. 1 ο μέλος= ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = ο μέλος. ΑΣΚΗΣΗ 19 η ταυτότητες: Να αποδειχθούν οι παρακάτω τριγωνομετρικές i. ii. 1 ημ θ - 1 εφ θ 1 1 συνα - συνα 1 + ημα = εφα Σελίδα 17

19 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Α) Ερωτήσεις Σωστού (Σ) - Λάθους (Λ) i. H γωνία με μέτρο 3π έχει την ίδια τελική πλευρά με την γωνία - π. ii. Η γωνία με μέτρο 60 ο έχει την ίδια τελική πλευρά με την γωνία - 40 ο iii. Αν ω < 0 τότε ημω < 0. iv. Το ημ750 ο είναι θετικός αριθμός. v. Για οποιαδήποτε γωνία ω ισχύει ημω> 1. Β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής i. Το μέτρο της γωνίας θ = 40 ο σε rad είναι: Α. π 5 Β. 3π 4 Γ. ii. Το μέτρο της γωνίας θ = π 9 7π 1 Δ. π 1 Ε. 3 σε μοίρες είναι: Α. 100 Β. 105 ο Γ. 50 ο Δ. 00 ο Ε. 300 ο iii. Αν ημx = λ λ - λ ο λ παίρνει τιμές: Α. λ 1 Β. λ > 1 Γ. λ = 1 Δ. λ < -1 iv. Αν συν x = λ λ IR ο λ παίρνει τιμές: λ + 1 Α. -1 λ 1 Β. λ > Γ. λ 0 Δ. λ < -1 v. Η μεγίστη τιμή της παράστασης Κ = 3συνθ + ημθ είναι: Α. 4 Β. -4 Γ. 3 Δ. 0 Ε Σελίδα 18

20 Γ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η Να βρεθούν πάνω στο τριγωνομετρικό κύκλο: Τα σημεία που ορίζονται από την τελική πλευρά της γωνίας i) π 3 + Κπ, ii) - π 4 + Kπ π, iii) 3 + Κπ 6 Κ Ζ. ΑΣΚΗΣΗ η Για κάθε γωνία θ να βρείτε τις τιμές που παίρνουν οι παραστάσεις: Α = 3 - ημθ, Β = ημθ - 5συνθ, Γ = ημ θ + 3συνθ Δ = 3 συν θ - 4. ΑΣΚΗΣΗ3 η Nα βρείτε το πρόσημο των παρακάτω τριγωνομετρικών αριθμών: i) ημ550 ο, ii) συν80 ο, iii) εφ(-1000 ο ), iv) συν(-300 ο ). ΑΣΚΗΣΗ 4 η Αν π < θ < παραστάσεων: 3π Α= εφθ - ημθ - συνθ, Β = να βρείτε το πρόσημο των ημθ - εφθ συνθ - σφθ. ΑΣΚΗΣΗ 5 η Να βρείτε το πρόσημο των παραστάσεων: Α = - συν100 εφ780, Β = ημ4000 εφ00 συν5000 Δ ΑΣΚΗΣΗ 6 η Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Γ = 30 ο. Φέρουμε το ύψος ΑΔ, αν ΒΔ = 1cm, ΔΓ = 3cm να βρεις την περίμετρο του ΑΒΓ. Δ ΑΒΓ ΑΣΚΗΣΗ 7 η Δίνεται τρίγωνο με B = 8 ο, Γ = 50 ο. Φέρουμε το ύψος ΑΔ, αν ΔΓ = 8cm να βρείτε την πλευρά ΑΒ. Σελίδα 19

21 ΑΣΚΗΣΗ 8 η Σε ένα κύκλο με κέντρο Ο και ακτίνα R να εγγράψετε ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ). Εστω Μ το μέσο της ΒΓ. Να δείξετε ότι: i) ΒΓ = RημΑ, ii) ΑΜ = R (1 + συνα). ΑΣΚΗΣΗ 9 η Ενας ζωγράφος παρατηρεί άγαλμα ύψους 4,70m και βρίσκεται σε απόσταση 8m από αυτό. Αν το ύψος του ζωγράφου είναι 1,70m να βρείτε το μέτρο της γωνίας ω υπό την οποία ο ζωγράφος βλέπει το άγαλμα. ΑΣΚΗΣΗ 10 η Να υπολογίσετε τις τιμές των παραστάσεων: π - εφπ Α = 3ημ - 4(συνπ - 5ημπ) + ημ 3π. Σελίδα 0

22 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Α) Ερωτήσεις Σωστού (Σ) - Λάθους (Λ) i. Αν ημω = 0 τότε συνω = 0. ii. Αν ημω = 1 τότε συνω = 0. iii. Αν ημω = 0 τότε συνω = 1 ή συνω = -1. iv. Αν εφω = v. Αν εφω = vi. Αν ημω = 5 4 τότε σφω = α α τότε συνω = 1 + α. 1 τότε συνω = 3. vii. Αν ημω < 0 και συνω < 0 τότε εφω < 0. viii. Για κάθε γωνία ω ισχύει συν ω = ix. Για κάθε γωνία ω ισχύει συν ω = 1 1+ εφ 1 1+ σφ ω. ω. Σελίδα 1

23 Β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής i. Αν x = συνθ και y = 3ημθ τότε ισχύει: y Α. x + 9 = 1, y Β. x - 9 = 1, y Γ. x + 3 = 1, Δ. x - y = 3. ii.αν x = 3ημθ και y = 4συνθ τότε ισχύει: x y x y Α. - = 1, Β. + = 1, Γ. 9x y = 1, Δ. x - y = 1. iii. H παράσταση Α = ημ 3 x συνx + συν 3 xημx είναι ίση με: Α. ημx, Β. συνx, Γ. ημxσυνx, Δ. εφx iv. H παράσταση Α = σφx συνxημx είναι ίση με: Α. ημx Β. ημ x Γ. συνx Δ. συν x v. Αν ημx = ο < x < 70 ο τότε συνx είναι ίσο με: Α. 4 5, Β. 5 4, Γ , Δ vi. Αν 0 < x < π και ημx + συνx = ημ 3 x + συν 3 x είναι: Α. 8 8 Β. Γ Δ Ε η τιμή της παράστασης π vii. Αν 0 < x < ημx + συνx είναι: και ημxσυνx = 5 8 η τιμή της παράστασης Α. 1, Β. 3, Γ., Δ. 3 8,Ε Σελίδα

24 Γ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ 4 ΑΣΚΗΣΗ 1 η Αν σφx - και 3 παράσταση A = 1 + ημxσυνx 1 + ημx 3π < x < π να υπολογίσετε την π ΑΣΚΗΣΗ η Αν 9εφ x = 4 και < x < π να υπολογίσετε την εφx παράσταση A = 1 - ημx + εφx 1 + ημx.. ΑΣΚΗΣΗ 3 η Να αποδειχθούν οι παρακάτω ισότητες: α) συν 4 x - ημ 4 x = συν x - ημ x = συν x - 1 = 1 - ημ x β) (ημx + συνx) = 1 + ημx συνx. γ) ημ 4 x + συν 4 x = 1 - ημ xσυν x δ) ημ 6 x + συν 6 x = 1-3ημ xσυν x. ΑΣΚΗΣΗ 4 η Να αποδειχθούν οι παρακάτω ισότητες: α) εφα + σφβ εφβ + σφα = εφα εφβ β) (1 + εφ α) (1 - συν α) = εφ α γ) (ημα + εφα) (συνα + σφα) = (1 + ημα) (1 + συνα) Σελίδα 3

25 ΑΣΚΗΣΗ 5 η Να δείξετε ότι: Τριγωνομετρικός κύκλος α) 1 ημ θ - 1 εφ θ 1 β) εφ θ - ημ θ = εφ θ ημ θ γ) σφθ 1 + σφθ + εφθ 1 + εφθ 1 δ) εφ θ εφ θ + σφ θ εφ θ ε) 1 + ημθ - συνθ 1 + ημθ + συνθ ημθ + συνθ 1 + ημθ - συνθ ημθ. ΑΣΚΗΣΗ 6 η Αν 0 < x < π να δείξετε ότι: α) 1 + ημx ημx 1 + ημx ημx = 1 + συνx ημx β) 1 + ημx 1 - ημx ημx 1 + ημx = εφx. ΑΣΚΗΣΗ 7 η Να δείξετε ότι: 4 α) ημ x + 4συν x = - ημ x β) ημ x + 4συν x + συν x + 4ημ x = Σελίδα 4

26 ΑΣΚΗΣΗ 8 η Εστω f(x) = 3 (ημ 4 x +συν 4 x) - (ημ 6 x + συν 6 x) με x R. Nα δείξετε ότι η f(x) είναι σταθερή. ΑΣΚΗΣΗ 9 η Αν είναι x = ημθ - συνθ το x ως συνάρτηση του y. και y = εφθ + σφθ να βρείτε ΑΣΚΗΣΗ 10 η Αν ημx + συνx = α του α οι παραστάσεις: να υπολογιστούν ως συνάρτηση Α. ημx συνx, Β. ημ 4 x + συν 4 x, Γ. ημ 3 x + συν 3 x, Δ. ημ 6 x + συν 6 x. ΑΣΚΗΣΗ 11 η Δίνεται η συνάρτηση : f(x) = (ασυνx - βημx) +(αημx+ βσυνx) f(x) είναι σταθερή. με x ΙR. Να δείξετε ότι η ΑΣΚΗΣΗ 1 η Αν για τη γωνία θ ισχύει 4ημθ + 3συνθ = 5 i) Να δείξετε ότι εφθ = 4 3 ii) Να δείξετε ότι εφθ 1 + σφθ + εφθ 1 + εφθ = 4 3 ΑΣΚΗΣΗ 13 η Να βρεθούν οι τιμές του κ ώστε να ισχύει ημω = κ - κ + και συνω = κ κ +. ΑΣΚΗΣΗ 14 η Για κάθε γωνία x να αποδείξετε ότι: 1 α) ημx συνx, β) ημx + συνx 1, γ) ημ 4 x + συν 4 x π, δ) ημ x - 3ημx + 3 > 0 στ) ημx + συνx>1 με 0<x <. Σελίδα 5

27 ΑΣΚΗΣΗ 15 η Δίνεται η εξίσωση x - x - εφ θ = 0, συνθ 0. i) Να δείξετε ότι η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές και άνισες, οι οποίες να βρεθούν. ii) Αν x 1, x οι ρίζες της εξίσωσης να υπολογίσετε την τιμή της A = παράστασης x - x 1 1. iii) Αν f(x) = x x - 1 να δείξετε ότι f(x 1 ) f(x ) = - εφ θ ημ θ. ΑΣΚΗΣΗ 16 η Δίνεται η εξίσωση x - x ημθ - συν θ = 0. i) Να λύσετε την εξίσωση. ii) Αν x 1, x οι ρίζες της εξίσωσης να αποδείξετε ότι : x 1 + x 4. iii) Να υπολογίσετε την παράσταση 1 x + 1 x 1 ΑΣΚΗΣΗ 17 η Δίνεται η εξίσωση x - (λ + 1)x + λ = 0 βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει ρίζες: α) ρ 1 = ημθ, ρ = συνθ β) ρ 1 = εφθ, ρ = σφθ. ΑΣΚΗΣΗ 18 η Αν είναι ημx + συνx = α με 0 < x < Α = ημx + συνx + ημ 3 x + συν 3 x + ημ 4 x + συν 4 x τότε: i) Να βρείτε τι τιμές παίρνει ο α.. π και ii) Να βρείτε την παράσταση Α ως συνάρτηση του α. iii) Να βρείτε την τιμή της παράστασης Α για x = λ ΙR. Να π 4. Σελίδα 6

28 ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 1ο ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ Α) Ερωτήσεις Σωστού (Σ) - Λάθους (Λ) i. Αν Α, Β, Γ γωνίες τριγώνου ισχύουν: α. ημ(α + Β) = - ημγ β. συν A + B Γ = ημ γ. συν (Α + Β) = - συνγ A δ. εφ + B Γ = - σφ ε. εφ(β + Γ) = εφα στ. σφ(β + Γ) = - σφα ii. ισχύει ημ600 ο = -συν30 ο iii. ισχύει ημ(180 ο + ω) = ημω iv. ισχύει συν(360 ο - ω) = συνω v. ισχύει εφ(90 ο + ω) = - σφω vi. ισχύει σφ(70 ο + ω) = - σφω vii. ισχύει ημ(90 ο - ω) = - συνω viii. ισχύει συν(70 ο + ω) = ημω ix. ισχύει σφ(70 ο - ω) = εφω x. ισχύει ημ 50 ο + ημ 40 ο = 1 xi. ισχύει ημ 70 ο + ημ 0 ο = 1 xii. ισχύει συν 80 ο + συν 170 ο = 1 Σελίδα 7

29 Β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής i. Το συν(180 + ω) είναι ίσο με: Α. συνω Β. - συνω Γ. ημω Δ. - ημω ii.η εφ(90 + ω) είναι ίση με: Α. - εφω Β. σφω Γ.- σφω Δ. εφω iii. Η σφ(360 + ω) είναι ίση με: Α. - εφω Β. εφω Γ. - σφω Δ. σφω 3π iv.το ημ + ω είναι ίσο με: Α. - συνω Β. συνω Γ. ημω Δ. - ημω 3π v.το συν - ω είναι ίσο με: Α. - ημω Β. ημω Γ. συνω Δ. - συνω 15π vi.το συν + ω είναι ίσο με: Α. ημω Β. συνω Γ. - ημω Δ. - συνω 19π vii.h εφ - ω είναι ίση με: Α. - σφω Β. σφω Γ. εφω Δ. - εφω 1π viii.το ημ + ω είναι ίσο με: Α. -ημω Β. ημω Γ. - συνω Δ. συνω Σελίδα 8

30 ix. Αν Α, Β, Γ γωνίες τριγώνου τότε: α) Το ημ(β + Γ) είναι ίσο με: Α. - συνα Β. συνα Γ. - ημα Δ. ημα β) Το συν A + B είναι ίσο με: Α. ημ Γ Β. - ημ Γ Γ. συν Γ Δ. - συν Γ B γ) Η εφ + Γ είναι ίση με: Α. εφ A Β. - σφ A Γ. - εφ A Δ. σφ A δ) Η σφ Γ + Α είναι ίση με: Α. σφ B Β. - εφ B Γ. εφ B Δ. - σφ B. x. H παράσταση συν ω + συν π - ω είναι ίση με: Α. συν ω Β.0 Γ.1 Δ. Ε. ημ ω xi. π H παράσταση συν 4 + x π - ημ 4 - x είναι ίση με: Α. ημx Β.συνx Γ.- Δ.0 Ε. Σελίδα 9

31 xii. Τριγωνομετρικός κύκλος π ημ(π + θ) ημ + θ H παράσταση συν (π - θ) συν(π + θ) είναι ίση με: Α. 1 Β. -1 Γ. σφθ Δ.- σφθ Ε. εφθ xiii. H παράσταση: π συνx +συν + x + συν(π + x) + συν 3π + x είναι ίση με: Α. 0 Β. 1 Γ. -1 Δ. ημx Ε. συνx Σελίδα 30

32 ΑΣΚΗΣΗ 1 η 187π 6 Τριγωνομετρικός κύκλος Γ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρεθούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών:, 04π 4, 105π 3. ΑΣΚΗΣΗ η Να βρεθούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών: ο, 50 ο, ο. ΑΣΚΗΣΗ 3 η ι. ημ 71π 4 ΑΣΚΗΣΗ 4 η A = Να υπολογίσετε τα:, ιι) συν - 5π 3, Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις: 3π συν (π + x) συν - x συν(π - x) ημ(π - x), ιιι) εφ 41π 6 B = Γ = ΑΣΚΗΣΗ 5 η ημ x - 3π 3 συν π- x εφ x - π συν x - 3π 3 3 π ημ - x ημ (- x) συν(- x) συν(π - x). Να υπολογιστούν οι τιμές των παραστάσεων: Α = ημ - 14π 3 + σφ - 9π 4 3π - εφ Β = 6συν - 3π 6 8π + σφ 4 - εφ 16π Σελίδα 31

33 ΑΣΚΗΣΗ 6 η π Αν ημ 4 + x π + ημ 4 - x = κ να αποδείξετε ότι: π συν 4 - x συν π 4 + x κ - 1 =. π ΑΣΚΗΣΗ 7 η Αν εφ 4 - α π + εφ 4 + α = 3 να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων: π i) εφ 4 - α εφ π 4 + α ii) εφ ΑΣΚΗΣΗ 8 η παραστάσεις: i) συν π 4 - α + εφ π Αν ημ 4 + α + ημ π 4 + α +συν π 4 - α π 4 + α. π 4 - α 3 = να υπολογίσετε τις ii) ΑΣΚΗΣΗ 9 η π συν 4 + α συν π 4 - α. Να δείξετε ότι οι παραστάσεις: Α = συν(x + 40 ο ) + συν(x ο ) + συν(x +0 ο ) + συν(x +310 ο ) π B = συν + x συν(π - x) [εφ (π +x) + εφ 3π - x ]. 7π Γ = ημ - x ημ(π - x) + ημ(3π +x) ημ 3π + x είναι ανεξάρτητες του x. Σελίδα 3

34 ΑΣΚΗΣΗ 10 η Τριγωνομετρικός κύκλος π Αν εφ 3 - x + εφ την τιμή της παράστασης Α = εφ π 6 + x = 4 να υπολογίσετε π 3 - x + εφ π 6 + x. ΑΣΚΗΣΗ 11 η Να βρεθούν οι τιμές του ημ κπ 3 όταν κ ακέραιος. ΑΣΚΗΣΗ 1 η Να αποδειχθεί ότι: i) 0 < εφ (π +x) εφx - σφ(π -x) < 1 ii) 0 < σφ (π +x) σφ (5π +x) + εφ(x - π) < 1 ΑΣΚΗΣΗ 13 η Σε ένα τετράπλευρο ΑΒΓΔ οι γωνίες του είναι ανάλογες των αριθμών, 3, 4 και 15 αντίστοιχα. i) Να βρείτε τα μέτρα των γωνιών Α, Β, Γ, Δ. ii) Να δείξετε ότι: α. 3εφΑ - εφ(-β) - εφγ + εφ(-α) = 0 β. ημα + συν (-Β) - συν(-γ) - ημ (-Δ) = 0 Σελίδα 33

35 ΑΣΚΗΣΗ 14 η Δίνεται ότι ημ π 1 = 6-4. i) Να υπολογίσετε τους συν π π 1, εφ 1 ii) Να υπολογίσετε τους ημ 5π 5π 1, συν 1 iii) iv) Να υπολογίσετε το ημ Να υπολογίσετε το ημ 11π 1 13π 1 v) Μπορείτε να υπολογίσετε το ημ 7π 1. Σελίδα 34

36 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (1 ώρας ) ΑΣΚΗΣΗ 1 η Α. Να βρείτε το συνημίτονο των γωνιών: i) 300 ο ii) -40 ο iii) 10 ο (15 μονάδες) Β. Αν συν π 5 = να βρείτε το συν 4π 5. ΑΣΚΗΣΗ η (10 μονάδες) π Α. Δίνεται ότι ημ 4 - x + ημ π 4 + x = κ. π i) Δείξτε ότι ημ 4 - x = συν π ii) Δείξτε ότι συν 4 - x συν π 4 + x. π 4 + x κ - 1 =. (8 μονάδες) (7 μονάδες) π Β. Αν ημ 1 = 6-4 υπολόγισε το συν 13π 1. (10 μονάδες) Σελίδα 35

37 ΑΣΚΗΣΗ 3 η Α. Να απλοποιήσετε την παράσταση: A = εφ 3π - θ συν π + θ ημ π - θ σφθ ημ(π + θ) ημ(15π + θ) (10 μονάδες) Β. Να δείξετε ότι η παράσταση: 7π Α = ημ - x ημ (π - x) + ημ(3π +x) ημ είναι ανεξάρτητη του x. 3π + x (15 μονάδες) ΑΣΚΗΣΗ 4 η π Α. Η παράσταση ημ - x + συν(π +x) + συν x - π είναι ίση με: Α. 0 Β. 1 Γ. ημx Δ. συνx Ε. -1. (10 μονάδες) Β. Να αποδείξετε ότι 0 < εφ (π +x) εφx - σφ(π -x) < 1 (15 μονάδες) Σελίδα 36

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: ημ χ+συν χ= ημ χ=-συν χ συν χ=- ημ χ εφχ + σφ χ = εφχ ημχ συνχ = σφχ = ημ χ εφχσφχ σφχ = = συνχ ημχ + εφ χ = συν χ Γωνία χ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Βασικός Πίνακας Μοίρες (Degrees) Ακτίνια (Radians) ΓΩΝΙΕΣ 0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Έστω ότι θέλω να μετατρέψω μοίρες σε ακτίνια : Έχω μία γωνία σε φ μοίρες. Για να την κάνω σε ακτίνια, πολλαπλασιάζω

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας v.5 «Αυτό το ρόβλημα, τούτ η μεγάλη συμφορά για να λυθεί χρειάζεται, δίχως αμφιβολία, όως κοιτάζω α τη δική σου την λευρά, να δεις κι εσύ α τη δική μου τη γωνία».. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 133 Θέματα - 21/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 133 Θέματα - 21/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Άλγεβρα 1 Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 133 Θέματα - 1/1/015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Άλγεβρα Κεφάλαιο 1 ο : Συστήματα 3 1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

( ) x. 1.1 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις. =. Να. 1. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x ) ( x 2

( ) x. 1.1 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις. =. Να. 1. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x ) ( x 2 11 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις 1 Δίνονται οι συναρτήσεις f ( ) ( ημ ) + σφ =, g( ) ημ ημ = και h( ) ημ( ) αποδειχθεί ότι η f είναι άρτια, η g περιττή και η h ούτε άρτια ούτε περιττή Να εξετασθεί αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/06/2015 ΤΑΞΗ: A Αριθμητικά... ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο .4 ΤΡΙΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΡΙΘΜΟΙ 0 Ο 45 Ο 60 Ο ΘΕΩΡΙ. Τριγωνοµετρικοί αριθµοί 0 ο, 45 ο, 60 ο : ηµίτονο συνηµίτονο εφαπτοµένη 0 ο 45 ο 60 ο ΣΚΗΣΕΙΣ. Στο διπλανό πίνακα, σε κάθε πληροφορία της στήλης, να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

εξισώσεις-ανισώσεις Μαθηματικά α λυκείου Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες

εξισώσεις-ανισώσεις Μαθηματικά α λυκείου Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες Με τον διεθνή όρο φράκταλ (fractal, ελλ. μορφόκλασμα ή μορφοκλασματικό σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες ονομάζεται ένα γεωμετρικό σχήμα που επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 Έστω ΑΒΓ ένα τρίγωνο με πλευρές α, β και γ. Συμβολίζουμε με τα την ημιπερίμετρο α + β + γ του ΑΒΓ, δηλαδή: τ =. 2 Το εμβαδόν Ε του

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώµα ταλαντώνεται κατακόρυφα στο άκρο ενός ελατηρίου. Η απόσταση του σώµατος

1. Ένα σώµα ταλαντώνεται κατακόρυφα στο άκρο ενός ελατηρίου. Η απόσταση του σώµατος 1. Ένα σώµα ταλαντώνεται κατακόρυφα στο άκρο ενός ελατηρίου. Η αόσταση του σώµατος αό το έδαφος (σε cm), δίνεται αό την συνάρτηση f(t)=1ηµ t +13, όου t ο χρόνος σε ώρες. α) Να βρείτε την ερίοδο της ταλάντωσης.

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Γ Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας σε () ΒΙΒΛΙΟμαθήματα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέριος Πρωτοπαπάς ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ)

Ελευθέριος Πρωτοπαπάς ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) Ελευθέρις Πρωταάς ΑΛΓΕΒΡΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ) Να βρείτε την τιµή των αραστάσεων: o o συν 90 + ηµ 0 -σφ75 α) A =, ηµ o o 0 + συν 80

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

3.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

3.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Ασκσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 88-89 A Oµάδας 1.i) Να λύσετε την εξίσωση ηµx = 0 ηµx = 0 ηµx = ηµ0 x = k + 0 x = k + 0, k Z Σηµείωση: Οι λύσεις αυτές διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ. Δίνεται η συνάρτηση f (). Να βρείτε για ποιες τιμές του δεν ορίζεται η συνάρτηση f. Να βρείτε τον αριθμό f ( ). Να δείξετε ότι f () I. Δίνεται η εξίσωση με η οποία έχει ρίζες

Διαβάστε περισσότερα