Q = ( P) + 1.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Q = (2 3 5... P) + 1."

Transcript

1 Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ G.H. Hardy ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η Η ΦΑΝΕΡΟ ότι, αν θέλουµε να έχουµε οποιαδήποτε πιθανότητα να προχωρήσει η συζήτηση, οφείλω να δώσω παραδείγµατα «πραγµατικών» µαθηµατικών θεωρηµάτων θεωρήµατα που ο κάθε µαθηµατικός θα παραδεχτεί ότι είναι πρώτης τάξεως. Και ως προς αυτό βρίσκοµαι σε' εξαιρετικά µειονεκτική θέση εξ αιτίας των περιορισµών υπό τους οποίους γράφω. Αφ' ενός µεν τα παραδείγµατα µου πρέπει να είναι πολύ απλά και κατανοητά για τον αναγνώστη που δεν έχει ειδικές µαθηµατικές γνώσεις. Καµιά λεπτοµερής προκαταρκτική εξήγηση δεν θα πρέπει να είναι αναγκαία, και ο αναγνώστης πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί τόσο τις αποδείξεις όσο και τις διατυπώσεις. Αυτές οι συνθήκες αποκλείουν, επί παραδείγµατι, πολλά από τα πιο όµορφα θεωρήµατα της Αριθµοθεωρίας, όπως το θεώρηµα «των δύο τετραγώνων» του Fermat ή τον νόµο των τετραγωνικών αντίστροφων. Αφ' ετέρου δε, τα παραδείγµατα µου θα πρέπει να προέρχονται από τα «καθαρά» Μαθηµατικά, τα µαθηµατικά του εργαζόµενου επαγγελµατία µαθηµατικού. Και αυτή η συνθήκη αποκλείει ένα σηµαντικό κοµµάτι τους που θα ήταν συγκριτικά εύκολο να γίνει κατανοητό, αλλά το οποίο υπεισέρχεται στη Μαθηµατική Λογική και Φιλοσοφία. ύσκολα µπορώ να πετύχω κάτι καλύτερο από το να επιστρέψω στους Έλληνες. Θα διατυπώσω και θα αποδείξω δύο από τα διάσηµα θεωρήµατα των Ελληνικών Μαθηµατικών. Είναι µεν «απλά» θεωρήµατα τόσο ως προς την σύλληψη όσο και ως προς την εκτέλεση, αλλά δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι είναι θεωρήµατα πρώτης τάξεως. Το κάθε ένα από αυτά είναι τόσο σύγχρονο και σηµαντικό όπως κι όταν ανεκαλύφθη - εδώ και χρόνια παρέµειναν ανέπαφα. Τελικά, οι διατυπώσεις και οι αποδείξεις τους µπορούν να γίνουν κτήµα ενός ευφυούς αναγνώστη µέσα σε µια ώρα, οσοδήποτε αδύνατα κι αν είναι τα µαθηµατικά του εφόδια. Ι. Το πρώτο είναι η απόδειξη του Ευκλείδη [1] για την ύπαρξη απείρου πλήθους πρώτων αριθµών. Οι πρώτοι αριθµοί, ή απλώς πρώτοι, είναι οι αριθµοί: (Α) 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,... οι οποίοι δεν µπορούν να αναλυθούν σε γινόµενο µικρότερων παραγόντων [2]. Έτσι, ο 37 και ο 317 είναι πρώτοι. Οι πρώτοι είναι το υλικό από το οποίο κτίζονται όλοι οι αριθµοί µέσω πολλαπλασιασµού: Έτσι, 666 = Κάθε αριθµός που δεν είναι ο ίδιος πρώτος, διαιρείται τουλάχιστον από έναν πρώτο (βεβαίως, συνήθως διαιρείται από διαφόρους). Πρέπει να αποδείξουµε ότι υπάρχουν άπειροι πρώτοι, δηλαδή ότι η ακολουθία (Α) δεν τελειώνει ποτέ. Ας υποθέσουµε ότι τελειώνει, και ότι 2, 3, 5,... P είναι η πλήρης ακολουθία (ώστε ο P να είναι ο µεγαλύτερος πρώτος). Με αυτή την υπόθεση, ας θεωρήσουµε τον αριθµό Q που ορίζεται από τον τύπο: Q = ( P) + 1. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Q δεν διαιρείται µε κανέναν από τους 2, 3, 5,... P αφού αφήνει υπόλοιπο 1. Αλλά αν ο ίδιος ο Q δεν είναι πρώτος, διαιρείται από κάποιον πρώτο, και εποµένως υπάρχει κάποιος πρώτος (ο οποίος µπορεί να είναι ο ίδιος ο Q) µεγαλύτερος από οποιονδήποτε απ' αυτούς. Αυτό αντιφάσκει µε την υπόθεση µας ότι δεν υπάρχει πρώτος µεγαλύτερος από τον P, και άρα η υπόθεση µας είναι εσφαλµένη.

2 Η απόδειξη έγινε µε εις άτοπον απαγωγή, και η εις άτοπον απαγωγή που ο Ευκλείδης αγαπούσε τόσο πολύ, είναι ένα από τα ωραιότερα όπλα του µαθηµατικού." Είναι πιο όµορφο από οποιοδήποτε σκακιστικό γκαµπί. 3 Ένας σκακιστής µπορεί να θυσιάσει ένα πιόνι, ή ακόµη και ένα κοµµάτι, αλλά ο µαθηµατικός προσφέρει το ίδιο το παιγνίδι. II. Το δεύτερο παράδειγµα µου είναι η απόδειξη του Πυθαγόρα [4] για το ότι ο 2 είναι άρρητος. Ένας ρητός αριθµός είναι ένα κλάσµα a, όπου οι a, b είναι ακέραιοι. Μπορεί να b υποθέσουµε ότι οι a, b δεν έχουν κοινό παράγοντα, αφού αν είχαν θα µπορούσαµε να τον απαλείψουµε. Το να πούµε ότι ο «2 είναι άρρητος» είναι απλώς ένας άλλος τρόπος για να πούµε ότι ο 2 δεν µπορεί να γραφεί στην µορφή (alb) 2, το οποίο είναι το ίδιο µε το να πούµε ότι η εξίσωση: (Β) α 2 = 2β 2 δεν µπορεί να ικανοποιηθεί από ακέραιες τιµές των a, b που δεν έχουν κοινό παράγοντα. Αυτό είναι ένα θεώρηµα καθαρής αριθµητικής που δεν απαιτεί καµία γνώση «αρρήτων αριθµών» ούτε εξαρτάται από οποιαδήποτε θεωρία για τη φύση τους. Το αποδεικνύουµε ξανά µε εις άτοπον απαγωγή. Υποθέτουµε ότι η εξίσωση (Β) είναι αληθής και ότι a, b ακέραιοι χωρίς κοινό παράγοντα. Έπεται από την (Β) ότι ο α 2 είναι άρτιος (αφού ο 2b 2 διαιρείται µε το 2), και άρα ο α είναι άρτιος (αφού το τετράγωνο ενός περιττού είναι περιττός). Αν ο α είναι άρτιος, τότε (C) a = 2c για κάποιον ακέραιο c Και εποµένως 2b 2 =a 2 =(2c) 2 =4c 2 ή (D) b 2 =2c 2 Άρα ο b 2 είναι άρτιος και εποµένως (για τους ίδιους λόγους όπως πριν) ο b είναι άρτιος. Αυτό θα πει ότι ο α και ο b είναι και οι δύο άρτιοι και έτσι έχουν κοινό παράγοντα το 2, πράγµα που αντιφάσκει προς την υπόθεση µας και εποµένως η υπόθεση µας είναι ψευδής. Από το θεώρηµα του Πυθαγόρα έπεται ότι η διαγώνιος ενός τετραγώνου είναι ασύµµετρος προς την πλευρά (ότι ο λόγος τους δεν είναι ρητός αριθµός, δηλαδή δεν υπάρχει µονάδα µήκους της οποίας η πλευρά και η διαγώνιος να είναι ακέραια πολλαπλάσια). Αυτό συµβαίνει επειδή, αν πάρουµε την πλευρά του ως µονάδα µήκους και το µήκος της διαγωνίου είναι d, τότε από ένα πολύ οικείο θεώρηµα το οποίο επίσης αποδίδεται στον Πυθαγόρα [5], d 2 = =2 και άρα ο d δεν µπορεί να είναι ρητός. Θα µπορούσα να αναφέρω οσαδήποτε θαυµάσια θεωρήµατα από την Αριθµοθεωρία, των οποίων το νόηµα ήταν σε θέση να καταλάβει ο καθένας. Για παράδειγµα, υπάρχει το αποκαλούµενο «Θεµελιώδες Θεώρηµα της Αριθµητικής» που λέει ότι οποιοσδήποτε ακέραιος µπορεί να αναλυθεί, κατά έναν και µόνο τρόπο, σε

3 γινόµενο πρώτων. Έτσι, 666 = και δεν υπάρχει άλλη ανάλυση. Είναι αδύνατον 666 = ή = (και µπορούµε να το δούµε χωρίς να κάνουµε τον πολλαπλασιασµό). Αυτό το θεώρηµα, όπως το συµπεραίνει κανείς κι από το όνοµα του, είναι το θεµέλιο της ανωτέρας αριθµητικής. Αλλά η απόδειξη, αν και δεν είναι «δύσκολη», απαιτεί µια κάπως εκτεταµένη εισαγωγή και µπορεί να θεωρηθεί βασανιστική για κάποιον µη µαθηµατικό αναγνώστη. Ένα άλλο περίφηµο και όµορφο θεώρηµα είναι το «Θεώρηµα των δύο τετραγώνων» του Fermat. Οι πρώτοι (αν αγνοηθεί η ειδική περίπτωση του 2) µπορεί να διαταχθούν σε δύο κατηγορίες: στους πρώτους 5,13,17,29,37,41,... οι οποίοι αφήνουν υπόλοιπο 1 όταν διαιρεθούν µε το 4, και στους πρώτους 3,7,11,19,23,31,... οι οποίοι αφήνουν υπόλοιπο 3 όταν διαιρεθούν µε το 4. Όλοι οι πρώτοι της πρώτης κατηγορίας, και κανένας της δεύτερης, µπορούν να γραφούν ως το άθροισµα των τετραγώνων δύο ακεραίων. Έτσι, 5 = , 13 = = , 29 = Αλλά, ο 3, ο 7, ο 11 και ο 19 δεν µπορούν να εκφραστούν µε αυτό τον τρόπο (όπως µπορεί να ελέγξει ο αναγνώστης µε δοκιµές). Αυτό είναι το θεώρηµα του Fermat, το οποίο κατατάσσεται, και δίκαια, στα ωραιότερα της Αριθµητικής. υστυχώς, δεν υπάρχει απόδειξη στα πλαίσια της αντίληψης οποιουδήποτε δεν είναι αρκετά έµπειρος µαθηµατικός. Υπάρχουν επίσης όµορφα θεωρήµατα στη Συνολοθεωρία, όπως το θεώρηµα του Cantor για την «µη αριθµησιµότητα» του συνεχούς. Εδώ ακριβώς υπάρχει η αντίστροφη δυσκολία. Η απόδειξη είναι αρκετά εύκολη, όταν κάποιος κατέχει την µαθηµατική γλώσσα, αλλά είναι αναγκαίες πολλές επεξηγήσεις πριν το νόηµα του θεωρήµατος γίνει καθαρό. Γι' αυτό και δεν θα προσπαθήσω να δώσω περισσότερα παραδείγµατα. Αυτά που έδωσα είναι ενδεικτικά, και ένας αναγνώστης που δεν µπορεί να τα εκτιµήσει, είναι απίθανο να εκτιµήσει ο,τιδήποτε στα Μαθηµατικά. Είπα ότι ένας µαθηµατικός είναι κατασκευαστής σχεδιασµάτων από ιδέες, και ότι η οµορφιά και η σοβαρότητα είναι τα κριτήρια µε τα οποία τα σχεδιάσµατα του θα έπρεπε να κριθούν. εν µπορώ να πιστέψω πως οποιοσδήποτε κατάλαβε τα δύο θεωρήµατα που έφερα ως παραδείγµατα, θα αµφισβητήσει ότι ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια. Αν συγκρίνουµε τα δύο παραδείγµατα µε τις πιο έξυπνες σπαζοκεφαλιές του Dudeney, ή µε τα καλύτερα σκακιστικά προβλήµατα που οι µαιτρ του είδους έχουν συνθέσει, η ανωτερότητα τους και ως προς τις δύο πλευρές είναι εµφανής: υπάρχει µια σαφέστατη διαφορά επιπέδου. Είναι πολύ πιο σοβαρά και επίσης πολύ πιο όµορφα. Μπορούµε, άραγε, κοιτώντας τα προσεκτικότερα, να καθορίσουµε πού έγκειται η ανωτερότητα τους; ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ, Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ των µαθηµατικών θεωρηµάτων ως προς την σοβαρότητα είναι προφανής και συντριπτική. Το σκακιστικό πρόβληµα είναι το προϊόν ενός ιδιοφυούς αλλά πολύ περιορισµένου πλέγµατος ιδεών, οι οποίες δεν διαφέρουν ουσιαστικά από το ένα πρόβληµα στο άλλο και ούτε έχουν εξωτερικές επιπτώσεις. Θα σκεφτόµασταν µε ακριβώς τον ίδιο τρόπο ακόµη κι αν το σκάκι δεν

4 είχε εφευρεθεί ποτέ, ενώ τα θεωρήµατα του Ευκλείδη και του Πυθαγόρα έχουν επηρεάσει βαθιά την σκέψη, και µάλιστα έξω από τον κύκλο των Μαθηµατικών. Έτσι, το θεώρηµα του Ευκλείδη είναι ζωτικής σηµασίας για όλη την δοµή της Αριθµητικής. Οι πρώτοι αριθµοί είναι το αρχικό υλικό µε το οποίο έχουµε οικοδοµήσει την αριθµητική, και το θεώρηµα του Ευκλείδη µάς εξασφαλίζει ότι έχουµε άφθονο υλικό γι' αυτό το σκοπό. Το θεώρηµα του Πυθαγόρα όµως έχει ευρύτερες εφαρµογές και προσφέρεται για µια καλύτερη παρουσίαση. Πρέπει να παρατηρήσουµε, κατ' αρχάς, ότι ο συλλογισµός µπορεί να επεκταθεί κατά πολύ, και µπορεί να εφαρµοστεί -µε µικρή αλλαγή στην βάση του- σε ευρύτατες κατηγορίες «αρρήτων». Με όµοιο τρόπο, είναι δυνατόν να αποδείξουµε (όπως φαίνεται ότι το έκανε ο Θεόδωρος) ότι οι: 3, 5, 7, 9, 11, 13 είναι άρρητοι, ή (πηγαίνοντας πιο πέρα κι απ' τον Θεόδωρο) ότι ο 3 2 και ο 3 17 είναι άρρητοι. [6] Το Θεώρηµα του Ευκλείδη µας λέει ότι έχουµε ένα ικανό απόθεµα υλικού για την κατασκευή µιας συγκροτηµένης αριθµητικής των ακεραίων αριθµών. Το Θεώρηµα του Πυθαγόρα και οι επεκτάσεις του µας λένε ότι, άπαξ και κατασκευάσθηκε αυτή η αριθµητική, δεν θα αποδειχτεί αρκετή για τις ανάγκες µας, αφού υπάρχουν πολλά µεγέθη τα οποία µας επιβάλλουν την παρουσία τους και τα οποία αυτή η αριθµητική είναι ανήµπορη να µετρήσει: η διαγώνιος του τετραγώνου είναι απλώς το πιο προφανές παράδειγµα. Η µεγάλη σπουδαιότητα αυτής της ανακάλυψης αναγνωρίστηκε αµέσως από τους Έλληνες µαθηµατικούς. Είχαν ξεκινήσει µε την υπόθεση ότι (σε συµφωνία, υποθέτω, µε τις «φυσικές» επιταγές της «κοινής λογικής») όλα τα µεγέθη του ίδιου είδους είναι σύµµετρα (ότι για παράδειγµα, δύο οποιαδήποτε µήκη είναι πολλαπλάσια κάποιας κοινής µονάδας µήκους), και είχαν κατασκευάσει µια θεωρία αναλογιών στηριγµένη σ' αυτή την υπόθεση. Η ανακάλυψη του Πυθαγόρα κατέδειξε το µη στέρεο της θεµελίωσης αυτής και οδήγησε στην κατασκευή της πολύ βαθύτερης θεωρίας του Ευδόξου που εκτίθεται στο πέµπτο βιβλίο των Στοιχείων και που θεωρείται από πολλούς σύγχρονους µαθηµατικούς ως το εξέχον επίτευγµα των ελληνικών Μαθηµατικών. Αυτή η θεωρία είναι εκπληκτικά σύγχρονη στο πνεύµα της, και µπορεί να θεωρηθεί ως η απαρχή της σηµερινής θεωρίας των αρρήτων αριθµών που έφερε επανάσταση στη Μαθηµατική Ανάλυση και είχε µεγάλη επίδραση στη φιλοσοφία του καιρού µας. εν υπάρχει καµία αµφιβολία, εποµένως, ως προς τη «σοβαρότητα» και των δύο θεωρηµάτων. Κατά συνέπεια, αξίζει περισσότερο απ' όλα να σηµειώσουµε ότι κανένα απ' αυτά δεν έχει την παραµικρή πρακτική σπουδαιότητα. Στις πρακτικές εφαρµογές ασχολούµαστε µόνο µε µικρούς συγκριτικά αριθµούς µόνο η Αστρονοµία και η Ατοµική Φυσική ασχολούνται µε µεγάλους αριθµούς και αυτές, επί τους παρόντος, έχουν πολύ µικρή πρακτική σηµασία σε σχέση µε τα αφηρηµένα και περισσότερο καθαρά Μαθηµατικά.36 εν γνωρίζω ποιος είναι ο πλέόν µεγάλος βαθµός ακριβείας που χρησίµευσε ποτέ σ' έναν µηχανικό - θα είµαστε πολύ γενναιόδωροι αν πούµε έως το δέκατο δεκαδικό ψηφίο. Τώρα, ο 3, (που είναι η τιµή του π µέχρι το ένατο δεκαδικό ψηφίο) είναι το πηλίκον:

5 δύο αριθµών µε δέκα ψηφία. Το πλήθος των πρώτων αριθµών µέχρι το είναι : αυτό είναι αρκετό για έναν µηχανικό ο οποίος µπορεί να αισθάνεται απολύτως ευτυχής χωρίς τους υπόλοιπους πρώτους. Αυτά όσον αφορά στο Θεώρηµα του Ευκλείδη σε σχέση µε εκείνο του Πυθαγόρα, είναι προφανές ότι οι άρρητοι δεν ενδιαφέρουν έναν µηχανικό, αφού αυτός ενδιαφέρεται µόνο για προσεγγίσεις και αφού όλες οι προσεγγίσεις είναι ρητές. 1. Στοιχεία IX 20. Η πραγµατική προέλευση πολλών θεωρηµάτων των Στοιχείων είναι οµιχλώδης, αλλά δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος να υποθέσουµε ότι δεν είναι του ίδιου του Ευκλείδη. 2. Υπάρχουν τεχνικοί λόγοι για τους οποίους δεν µετράµε τον 1 ως πρώτοι. Η απόδειξη µπορεί να διευθετηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγει την απαγωγή, και οι Λογικοί ορισµένων σχολών θα το προτιµούσαν έτσι. 3. Γκαµπί: σκακιστικός όρος για τη θυσία κοµµατιού που επιφέρει εντούτοις πλεονέκτηµα. 4. Παραδοσιακά, η απόδειξη αποδίδεται στον Πυθαγόρα και σίγουρα είναι προϊόν της σχολής του. Το θεώρηµα εµφανίζεται σε µια πολύ πιο γενική µορφή στον Ευκλείδη (Στοιχεία Χ, 9). 5. Ευκλείδης, Στοιχεία Βλέπε Κεφ. IV των Hardy και Wright, Introduction to the Theory of Numbers {Εισαγωγή στη Θεωρία των Αριθµών), όπου υπάρχουν συζητήσεις γα διάφορες γενικεύσεις του συλλογισµοί του Πυθαγόρα, και ένας ιστορικός γρίφος για τον Θεόδωρο.

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 978 0 19 285361-5

OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 978 0 19 285361-5 W.T. Gowers Mathematics A very short introduction OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 978 0 19 285361-5 Μετάφραση του κεφαλαίου Numbers and abstraction στα Ελληνικά από τον Παππά Ιωάννη. 1 Κάποια χρόνια πριν,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα για τους µαθητές µε το κόσκινο του Ερατοσθένη:.. (και άσκηση 10 σελ. 219 «Η φύση και η δύναµη των µαθηµατικών»)

Δραστηριότητα για τους µαθητές µε το κόσκινο του Ερατοσθένη:.. (και άσκηση 10 σελ. 219 «Η φύση και η δύναµη των µαθηµατικών») Πρώτοι αριθµοί: Τι µας λέει στο βιβλίο (σελ.25-26): 1. Μου αρέσουν οι πρώτοι αριθµοί, γι αυτό αρίθµησα µε πρώτους τα κεφάλαια. Οι πρώτοι αριθµοί είναι αυτό που αποµένει όταν αφαιρέσεις όλα τα στερεότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εννοιολογικό, αλλά πραγµατικό. Επειδή ο χάρτης είναι µια διδιάστατη γραφική εικόνα, δίνει αυτήν την πληροφορία συστηµατικά. Κανένα άλλο φαινόµενο

εννοιολογικό, αλλά πραγµατικό. Επειδή ο χάρτης είναι µια διδιάστατη γραφική εικόνα, δίνει αυτήν την πληροφορία συστηµατικά. Κανένα άλλο φαινόµενο Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν µια ελεύθερη µετάφραση, αντίστοιχων ενοτήτων από το βιβλίο Understanding Maps J. S. Keates (1982), για να διευκολύνουν τους σπουδαστές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ME TH ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ Η/Υ

Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ME TH ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ,ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ& ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Mathematics The Man Made Universe, SHERMAN K. STEIN, 1963 Α] ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2-1 ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' τάξης Γενικού Λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' τάξης Γενικού Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ Α' τάξης Γενικού Λυκείου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος Παπασταυρίδης Σταύρος Πολύζος Γεώργιος Σβέρκος Ανδρέας ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΛΦΡΕΝΤ ΡΕΝΙΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΛΦΡΕΝΤ ΡΕΝΙΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΛΦΡΕΝΤ ΡΕΝΙΙ ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ψάχνεις για κανέναν, αγαπητέ µου 'Ιπποκράτη; ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Όχι, Σωκράτη, γιατί τον βρήκα κιόλας. Είσαι εσύ. Έψαχνα παντού να σε βρω. Κάποιος στην αγορά µου 'πε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός

Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός Μάνος Καρβούνης Για το μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 2 Περιεχόμενα: Πρόλογος Σελ 3 Τι είναι ένας αλγόριθμος; Και τι είναι ένας αλγόριθμος για υπολογιστές;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΞΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» του Κάρλο Φραµπέτι, Εκδόσεις opera, 2000

ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» του Κάρλο Φραµπέτι, Εκδόσεις opera, 2000 ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» του Κάρλο Φραµπέτι, Εκδόσεις opera, 2000 (Οι θεωρητικές θέσεις που αναφέρονται παρακάτω είναι γραµµένες αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΩΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ALFRED RENYI: 1965 ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1979 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ: ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΩΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Ψάχνεις για κανέναν, αγαπητέ µου Ιπποκράτη ; ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : "Όχι, Σωκράτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ε θα πρωτοτυπήσουµε βέβαια διαβεβαιώνοντας για µια ακόµη φορά τη τεράστια συνδροµή της αρχαίας ελληνικής σκέψης στην εδραίωση του δυτικού πολιτισµού, τις θεωρητικές και πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της λογικής και της απόδειξης στο Λύκειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διδασκαλία της λογικής και της απόδειξης στο Λύκειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διδασκαλία της λογικής και της απόδειξης στο Λύκειο Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης gthom@otenet.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουν γίνει αρκετές απόπειρες στο παρελθόν για τη διδασκαλία στοιχείων της μαθηματικής λογικής

Διαβάστε περισσότερα

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 O Χρόνος Εκτέλεσης Προγραμμάτων Στο Κεφάλαιο 2 είδαμε δύο ριζικά διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης: τον αλγόριθμο ταξινόμησης με εισαγωγή και τον αλγόριθμο ταξινόμησης με συγχώνευση. Υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή Σηµειώσεις 1-1 Εισαγωγή Τα µαθήµατα της Μεθοδολογίας Έρευνας και ιδιαίτερα της Στατιστικής είναι από τα πλέον παρεξηγηµένα στα διάφορα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα ψυχολογίας παγκοσµίως. Οι

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ ΩΣ ΤΟΝ FELIX KLEIN ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ERLANGEN 2. ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ξεκινώντας από την κάπως αόριστη αντίληψη της συµµετρίας σαν "αρµονία των αναλογιών", σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών»

«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που απονέμει το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

«Η Δυναμική Σχέση Αιτημάτων Ορισμών στα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά και η Προβολή της στις Σύγχρονες Μαθηματικές Θεμελιώσεις»

«Η Δυναμική Σχέση Αιτημάτων Ορισμών στα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά και η Προβολή της στις Σύγχρονες Μαθηματικές Θεμελιώσεις» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Δυναμική Σχέση Αιτημάτων Ορισμών στα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Στοιχεία Θεωρίας - Λυμένα Παραδείγματα. Ασκήσεις - Ερωτήσεις Θεωρίας. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Στοιχεία Θεωρίας - Λυμένα Παραδείγματα. Ασκήσεις - Ερωτήσεις Θεωρίας. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ Στοιχεία Θεωρίας - Λυμένα Παραδείγματα Ασκήσεις - Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο)

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) ΑΘΗΝΑ 2006 Σημείωμα Συνέταξα αυτές τις σημειώσεις, προς χάριν των μαθητών μου, το σχολικό έτος 1998-1999 όταν δίδασκα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρρητοι Αριθμοί και Συνεχή Κλάσματα: Παραστάσεις, Προσεγγίσεις, Εξισώσεις και Διδακτικές Εφαρμογές.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Άρρητοι Αριθμοί και Συνεχή Κλάσματα: Παραστάσεις, Προσεγγίσεις, Εξισώσεις και Διδακτικές Εφαρμογές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικες Μορφες Λογαριθµων Αλγεβρικων Αριθµων και Εφαρµογες

Γραµµικες Μορφες Λογαριθµων Αλγεβρικων Αριθµων και Εφαρµογες Γραµµικες Μορφες Λογαριθµων Αλγεβρικων Αριθµων και Εφαρµογες Νικόλαος Κατσίπης Μεταπτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Ν.Γ. Τζανάκης Τµήµα Μαθηµατικών - Πανεπιστήµιο Κρήτης Φθινοπωρινό εξάµηνο 2007 έκδοση

Διαβάστε περισσότερα