ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΜΙΚΡΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΜΙΚΡΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΜΙΚΡΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε. Μαλιδέρου 1, Σ. Ροζάκης 2, Γ. Παπαδάκης 1 1 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τοµέας Γεωργικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας, Ιερά Οδός 75, Αθήνα, / 2 ΤΕΙ Ηρακλείου, Τµήµα Τεχνολογίας ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Χανιά, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η οικονοµική µελέτη δύο ηλιακών συστηµάτων αφαλάτωσης, µικρής δυναµικότητας, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια Ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Στο πρώτο σύστηµα (SODESA) η αφαλάτωση γίνεται µε απόσταξη, όπου το υπό αφαλάτωση θαλασσινό νερό θερµαίνεται σε ειδικούς επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες, µη διαβρωτούς, µε 24ωρη αποθήκευση θερµότητας. Το δεύτερο (DESSOL) είναι ένα σύστηµα αφαλάτωσης αντίστροφης ώσµωσης που ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκά. Για τη σύγκριση αυτών των δύο συστηµάτων εφαρµόζεται η ανάλυση κόστους/οφέλους. Αναπτύσσεται ένα οικονοµικό µοντέλο για την κοστολόγηση και αξιολόγηση τους µε τη µέθοδο των προεξοφλητικών ροών. Υπολογίζεται το κόστος του παραγόµενου νερού του κάθε συστήµατος όταν η καθαρή παρούσα αξία είναι µηδενική, χωρίς δηλαδή να υπάρχει κέρδος. Υπολογίζονται επίσης οι δείκτες κερδοφορίας ή αποδοτικότητας (profitability index) του κάθε συστήµατος οι οποίοι βοηθούν στη σύγκριση των δύο συστηµάτων. Ακολουθούν τα συµπεράσµατα για την ευρύτερη εφαρµογή του κάθε συστήµατος και τη διείσδυσή του στην αγορά. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη για πόσιµο νερό λαµβάνει όλο και µεγαλύτερες διαστάσεις στις µέρες µας καθώς αυξάνεται ο πληθυσµός και µεγαλώνει η ζήτηση, οι υδροφόροι ορίζοντες χαµηλώνουν και το νερό από γεωτρήσεις στα νησιά έχει γίνει ακατάλληλο αφού η περιεκτικότητα του σε άλατα ολοένα αυξάνει λόγω υπεράντλησης. Η αφαλάτωση εφαρµόζεται όλο και περισσότερο µέσω κλασσικών µεθόδων και χρήση συµβατικών καυσίµων. Με τη µείωση όµως των συµβατικών καυσίµων και την τάση για χρήση πηγών ενέργειας που δεν µολύνουν το περιβάλλον, εµφανίζεται συχνότερα η χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε συστήµατα αφαλάτωσης, ιδίως σε περιοχές µακριά από το ηλεκτρικό δίκτυο. Σ αυτές τις περιπτώσεις χρησιµοποιούνται µικρά συστήµατα αφαλάτωσης, παραγωγής νερού µερικών κυβικών ανά ηµέρα. Ενδεικτικά, το κόστος του παραγόµενου νερού από θαλασσινό µε συµβατικές πηγές ενέργειας κυµαίνεται στο εύρος 1-6 /m 3, ενώ µε ηλιακή απόσταξη το κόστος είναι µεταξύ 2-8 /m 3, µε αντίστροφη όσµωση και χρήση φωτοβολταϊκών το κόστος ξεκινάει από 6 /m 3 και µε εξάτµιση πολλαπλών σταδίων και ηλιακή θερµική ενέργεια είναι µεταξύ /m 3. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η οικονοµική µελέτη και σύγκριση δύο ηλιακών συστηµάτων αφαλάτωσης, µικρής δυναµικότητας, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια Ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Στο πρώτο σύστηµα (SODESA) η αφαλάτωση γίνεται µε απόσταξη, όπου το υπό αφαλάτωση θαλασσινό νερό θερµαίνεται περνώντας απ ευθείας µέσα σε ειδικούς επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες, µη διαβρωτούς, µε 24ωρη αποθήκευση θερµότητας. Το δεύτερο (DESSOL) είναι ένα σύστηµα αφαλάτωσης αντίστροφης όσµωσης που ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκά.

2 Η µέση δυναµικότητα του SODESA είναι.6 m 3 /ηµέρα µε περίπου 33 ηµέρες λειτουργίας το έτος και χρόνο ζωής 15 έτη. Αντίστοιχα η µέση δυναµικότητα του DESSOL είναι 1.3 m 3 /ηµέρα µε περίπου 35 µέρες λειτουργίας το έτος και χρόνο ζωής 2 έτη. 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SODESA Στην οικονοµική ανάλυση του συστήµατος SODESA αναπτύσσεται η αποδοτικότητα της συγκεκριµένης µεθόδου αφαλάτωσης µε την αντίστοιχη δυναµικότητα και υπολογίζεται η τιµή του παραγόµενου νερού ώστε να πραγµατοποιηθεί η απόσβεση του συστήµατος. Για να εκτιµηθούν όλα τα έξοδα και οφέλη του συστήµατος καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, πρέπει όλες οι τιµές να αναχθούν στις αντίστοιχες παρούσες αξίες, ΠΑ (η λέξη παρούσα αναφέρεται στη στιγµή εγκατάστασης του συστήµατος) χρησιµοποιώντας το επιτόκιο προεξόφλησης i, d. Με αυτόν τον τόκο εισάγουµε τη µεταβλητή του χρόνου µε την έννοια του χρήµατος στους υπολογισµούς των εκροών και εισροών, λαµβάνοντας υπόψη ότι µια εξόφληση που γίνεται νωρίτερα είναι πιο συµφέρουσα από αυτήν που γίνεται αργότερα. Έτσι µπορούµε να υπολογίσουµε την καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ) του συστήµατος, που προκύπτει από τη διαφορά των παρόντων αξιών των καθαρών ροών (εκροών και εισροών) και δείχνει αν υπάρχει κέρδος (ΚΠΑ>), ζηµιά (ΚΠΑ<) ή καθόλου κέρδος ή απώλειες (ΚΠΑ=), οπότε κατ επέκταση µπορούµε να αποφασίσουµε αν θα έπρεπε να συνεχίσουµε την επένδυση ή όχι. Αυτό δίνεται από την Εξίσωση 2.1. ΚΠΑ = ΠΑ(Τ Ν x Π Ν ) (Κ Επένδ + Κ Εγκ ) ΠΑ(Κ Λ&Σ + Κ Αντικ ) (2.1) Όπου ΠΑ(α): το άθροισµα ετήσιων ροών ισοδύναµων µε α n παρούσες αξίες για Ν έτη, όπου n = 1, 2,, N. Τ Ν : η τιµή της πώλησης του παραγόµενου νερού, Π Ν : η δυναµικότητα της µονάδας αφαλάτωσης ως ποσότητα παραγόµενου νερού της µονάδας αφαλάτωσης το έτος Κ Επένδ : το αρχικό κόστος επένδυσης, Κ Εγκ : το κόστος εγκατάστασης Κ Λ&Σ : το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, Κ Αντικ : το κόστος αντικατάστασης Το αρχικό κόστος επένδυσης υπολογίζεται στα από τον Πίνακα 2.1. Πίνακας 2.1 Αρχικό κόστος επένδυσης του συστήµατος SODESA Στοιχεία συστήµατος Κόστος ( ) Ηλιακοί συλλέκτες Μονάδα απόσταξης 21 εξαµενή αποθήκευσης 85 Μονάδα επεξεργασίας νερού 65 Στοιχεία ελέγχου συστήµατος ηλιακών συλλεκτών 148 Στοιχεία ελέγχου µονάδας απόσταξης 281 Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός 4 Στέγαση + Οικόπεδο ( 15 m 2 ) Κ Επένδ i ΠΑ(Τ Ν Π Ν ) = Τ Ν Π Ν (1+d) -1 + Τ Ν Π Ν (1+d) Τ Ν Π Ν (1+d) -Ν (2.2) όπου d: επιτόκιο προεξόφλησης (discount rate). Mια ενδεικτική τιµή µπορεί να είναι το βασικό επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας. Αν οι ετήσιες ροές είναι ίσες κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, τότε ΠΑ=ΑxPa, όπου Α ένα επαναλαµβανόµενο κόστος που πολλαπλασιαζόµενο µε τον παράγοντα Pa ανάγεται στο παρόν ενώ Pa = (1/i) [1 - (1+i) -N ] (2.3) Σηµείωση: Για να συνυπολογιστεί ο πληθωρισµός, ο παράγοντας Pa υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο 1 + i 1 + i N 1 + i Pa = ( )[( ) 1] /( 1) (2.4) 1 + d 1 + d 1 + d όπου i: ο επιπλέον πληθωρισµός (excess inflation), δηλαδή ο ρυθµός µεταβολής της τιµής ενός προϊόντος πάνω ή κάτω από το γενικό πληθωρισµό. Συνήθως χρησιµοποιείται για το πετρέλαιο. Εδώ θεωρείται µηδέν.

3 Η µέση δυναµικότητα της µονάδας αφαλάτωσης ανά έτος, Π Ν, υπολογίζεται από το γινόµενο του µέσου ρυθµού παραγωγής,.6 m 3 /ηµέρα, και των ηµερών λειτουργίας ανά έτος (έστω 3 ηµέρες). Π Ν =.6 m 3 /ηµέρα x 3 ηµέρες λειτουργίας/έτος = 18 m 3 /έτος Το κόστος εγκατάστασης, Κ Εγκ, είναι το γινόµενο των συνολικών ανθρωποηµερών που χρειάζονται για την εγκατάσταση του συστήµατος, στη συγκεκριµένη περίπτωση 2.5 και του τυπικού ηµεροµισθίου για την Ελλάδα, 3 /ηµέρα (οµοίως πράττουµε για άλλες χώρες, αν το σύστηµα εγκατασταθεί εκτός Ελλάδας). Κ Εγκ = 2.5 ανθρωποηµέρες x 3 /ανθρωποηµέρα = 615 Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, Κ Λ&Σ, εκτιµάται ως ένα ποσοστό (3%) του αρχικού κόστους εγκατάστασης για το πρώτο έτος, Κ Λ&Σ 1, και σταθερό για τα επόµενα χρόνια της διάρκειας ζωής του προγράµµατος. Τότε το ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης πρέπει να πολλαπλασιαστεί µε ένα συντελεστή Ρα (Εξίσωση 2.3 της υποσηµείωσης i), ώστε να υπολογιστεί η συνολική παρούσα αξία του επαναλαµβανόµενου κόστους λειτουργίας και συντήρησης. Οπότε Κ Λ&Σ 1 = 3% Κ Εγκ = 1957 Κ Λ&Σ = Κ Λ&Σ 1 x Ρα Για d = 7% και Ν = 15, ο συντελεστής Pa υπολογίζεται Pa = Τότε Κ Λ&Σ = Το κόστος αντικατάστασης, Κ Αντικ, αναφέρεται στην αντικατάσταση των δύο αντλιών κάθε 5 χρόνια. Το κόστος των αντλιών το έτος εγκατάστασης είναι Κ Αντικ 1 = = 12 Οι αντλίες αντικαθίστανται κάθε 5 χρόνια οπότε η συνολική καθαρή παρούσα αξία του κόστους αντικατάστασης είναι το άθροισµα των παρούσων αξιών του κόστους αντικατάστασης το πέµπτο και το δέκατο έτος. Η παρούσα αξία των αντλιών µετά από n έτη µπορεί να υπολογιστεί από το γινόµενο του κόστους των αντλιών κατά το έτος εγκατάστασης κι ενός παράγοντα Pr(n). Οπότε Κ Αντικ = Κ Αντικ (5) + Κ Αντικ (1) Κ Αντικ (n) = Κ Αντικ 1 x Pr(n) 1+ i n Pr( n ) = ( ) (2.5) 1+ d όπου n το έτος αντικατάστασης, d ο προεξοφλητικός τόκος, i ο επιπλέον πληθωρισµός (i = ). Οπότε, Pr(5) =.71 και Pr(1) =.5. Από τους παραπάνω υπολογισµούς Κ Αντικ = Όταν ΚΠΑ =, θεωρούµε ότι γίνεται πλήρης απόσβεση του συστήµατος στο πέρας της διάρκειας ζωής του χωρίς κανένα κέρδος. Αυτό συµβαίνει όταν η τιµή του παραγόµενου νερού, Τ Ν, είναι ίση µε το προεξοφληµένο κόστος του νερού, ΠΚ Ν, που συνεπάγεται από την εξίσωση 2.1 ως εξής ΠΚ Ν = [(Κ Επένδ + Κ Λ&Σ + Κ Αντικ + Κ Εγκ ) x R] /Π Ν (2.6) Η δυναµικότητα της µονάδας αφαλάτωσης στην Εξίσωση (2.6), Π Ν, εκφράζεται από την ετήσια παραγωγή νερού. Για να βρεθεί το προεξοφληµένο κόστος νερού, όλα τα έξοδα/εκροές πρέπει να αναχθούν στο παρόν. Ο παράγοντας ανάκτησης ii, R, χρησιµοποιείται ii Ο παράγοντας ανάκτησης, R (recovery factor), εκφράζει την αναγωγή στο έτος ή τις ετήσιες σταθερές δόσεις αποπληρωµής του δανείου µε σταθερό επιτόκιο και υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο N d(1 + d) R = (2.7) N (1 + d) 1 όπου d = 7% (επιτόκιο προεξόφλησης), Ν = 15 (έτη λειτουργίας συστήµατος), οπότε R =.11.

4 γι αυτόν ακριβώς το λόγο και είναι ουσιαστικά ίσος µε 1/Pa. Μετά από υπολογισµούς ΠΚ Ν = 65.2 /m 3. Η παραπάνω τιµή του προεξοφληµένου κόστους νερού µπορεί να αλλάξει λαµβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες, όπως I. Την αγορά της γης, που αν δεν ληφθεί υπόψη, είτε γιατί µπορεί να δωριθεί από το δήµο είτε γιατί µπορεί να εκπίπτει από οικονοµικές διευκολύνσεις που µπορεί να παρέχει η κυβέρνηση. Τότε υπολογίζεται ΠΚ Ν = 56.1 /m 3 που σηµαίνει ότι η τιµή του νερού έπεσε αισθητά κατά 9.1 /m 3. II. Το προαναφερόµενο κόστος εγκατάστασης, Κ Εγκ = 615. Αυτή η τιµή αναφέρεται στην πρώτη εγκατάσταση του συστήµατος και είναι µάλλον πολύ υψηλή για µετέπειτα εγκαταστάσεις. Με την απόκτηση εµπειρίας µερικών εγκαταστάσεων το κόστος αυτό µπορεί να µειωθεί στα 3. Τότε ΠΚ Ν = 63.3 /m 3. III. Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Για το πρώτο έτος εκτιµήθηκε ως το 3% του αρχικού κόστους επένδυσης και ήταν για τα 15 έτη λειτουργίας του συστήµατος, το οποίο θεωρείται υπερεκτιµηµένο. Μια ρεαλιστική τιµή που δίνεται από τους εταίρους του προγράµµατος είναι 1 για το πρώτο έτος και, µετά από υπολογισµούς, 918 για τα 15 έτη. Παίρνοντας αυτό υπόψη, ΠΚ Ν = 59.9 /m 3. IV. Τον αριθµό ηµερών λειτουργίας ανά έτος. Σ ένα πολύ καλό έτος που το σύστηµα λειτουργεί όχι 3 αλλά 33 ηµέρες, ο ρυθµός του παραγόµενου νερού αυξάνει και το κόστος νερού µειώνεται στα ΠΚ Ν = 59.3 /m 3. Αν λάβουµε όλες τις παραπάνω ευνοϊκές προϋποθέσεις υπόψη, το προεξοφληµένο κόστος νερού πέφτει στα ΠΚ Ν = 44.4 /m 3 που είναι σχεδόν τα 2/3 της αρχικά υπολογισµένης τιµής. Όλα αυτά συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 2.2 Προεξοφληµένο κόστος νερού σύµφωνα µε ρεαλιστικό κι αισιόδοξο σενάριο Έξοδα ( ) Ρεαλιστικό σενάριο Αισιόδοξο σενάριο Κόστος οικοπέδου 15 Κ Επένδ Κ Εγκ Κ Λ&Σ Κ Αντικ Ηµέρες λειτουργίας συστήµατος/έτος 3 33 ΠΚ Ν ( /m 3 ) Τιµή Παραγόµενου Νερού ( /m3) Για να υπάρξει κάποιο κέρδος, το νερό πρέπει να πωληθεί σε υψηλότερη τιµή από το προεξοφληµένο κόστος νερού. Στην καλύτερη περίπτωση (αισιόδοξο σενάριο), το κέρδος που µπορεί να υπάρξει φαίνεται στο ιάγραµµα 2.1 και αυξάνεται αυξανοµένης της τιµής που πωλείται το παραγόµενο νερό. ιάγραµµα 2.1 Σχέση κέρδους και τιµής νερού για το αισιόδοξο σενάριο (SODESA) Εναλλακτικά, το προεξοφληµένο κόστος νερού µπορεί να βρεθεί µε εφαρµογή της ανάλυσης κόστους στο σύστηµα µε τους υπολογισµούς των ΚΠΑ. Στα περισσότερα πολυετή συστήµατα µερικά από τα έξοδα δεν γίνονται ανά έτος. Οπότε η κοστολόγηση πρέπει να γίνει παίρνοντας ένα τυπικό ή µέσο έτος ώστε να δοθεί µια ουσιαστική εκτίµηση κόστους, λαµβάνοντας πάντα

5 υπόψη τη χρονική αξία των χρηµάτων και χρησιµοποιώντας ετήσια ισοδύναµα έξοδα όπως αναπτύχθηκε προηγουµένως στην ανάλυση της ΚΠΑ, κι όχι απλές µέσες τιµές. Το σύνολο όλων των εξόδων σε µορφή παρούσων αξιών είναι τα συνολικά έξοδα κύκλου ζωής (ΚΖΕΞ) του συστήµατος. Τα ΚΖΕΞ ανάγονται στη µονάδα του έτους. Όµως τα ΚΖΕΞ δεν µπορούν απλά να διαιρεθούν µε τον αριθµό των ετών λειτουργίας του συστήµατος στην ανάλυση, γιατί έτσι δεν λαµβάνεται υπόψη η αλλαγή της αξίας των χρηµάτων λόγω του πληθωρισµού και των επιτοκίων. Αντί γι αυτό, πρέπει τα ΚΖΕΞ να διαιρεθούν µε τον παράγοντα Pa (τον παράγοντα αναγωγής στο έτος από την Εξίσωση 2.3), χρησιµοποιώντας τον επιλεγµένο επιτόκιο προεξόφλησης (7%), µηδενικό επιπλέον πληθωρισµό και 15 έτη λειτουργίας, οπότε, όπως έχει ήδη υπολογιστεί, Pa = Οι αναγόµενες στο έτος αξίες, για το αισιόδοξο σενάριο, φαίνονται στον Πίνακα 2.3. Αν διαιρέσουµε το συνολικό ετήσιο κόστος κύκλου ζωής µε τη συνολική ποσότητα παραγόµενου νερού στα 15 έτη, έχουµε σαν αποτέλεσµα τιµές σχετικές µε αυτές του Πίνακα 2.2. Πίνακας 2.3 Συνολικά έξοδα κύκλου ζωής συστήµατος και έξοδα αναγόµενα στη µονάδα του έτους για το αισιόδοξο σενάριο Κόστος ( ) Έξοδα αναγόµενα στο έτος ( /έτος) Κ Επένδ Κ Εγκατ Κ Λ&Σ Κ Αντικ ΚΖΕΞ Γενικά, µπορεί να παρατηρηθεί ότι το αρχικό κόστος επένδυσης είναι πολύ υψηλό, όπως κι άλλωστε σε όλα τα συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Όµως το κόστος εγκατάστασης είναι χαµηλό κι επιπλέον το κόστος λειτουργίας και συντήρησης για τα 15 έτη λειτουργίας είναι σχετικά µικρό. Επίσης το σύστηµα κρίνεται πολύ αξιόπιστο αφού και το κόστος αντικατάστασης είναι χαµηλό. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DESSOL Ένα παρόµοιο σύστηµα αφαλάτωσης είναι αυτό µε αντίστροφη όσµωση µε ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρεται από φωτοβολταϊκά, το DESSOL. Τα δύο συστήµατα, SODESA και DESSOL είναι συγκρίσιµα, γιατί και τα δύο είναι συστήµατα µικρής δυναµικότητας,.6 και 1.3 m 3 /ηµέρα αντίστοιχα, ενώ η διάρκεια ζωής είναι 15 και 2 έτη αντίστοιχα. Τα διάφορα έξοδα του DESSOL µπορούν να υπολογιστούν όπως και στην περίπτωση του SODESA. Έτσι, η δυναµικότητα του DESSOL είναι 455 m 3 /έτος για 35 ηµέρες λειτουργίας το έτος. Το αρχικό κόστος επένδυσης υπολογίζεται από τον Πίνακα 3.1 και το κόστος Πίνακας 3.1 Αρχικό κόστος επένδυσης Στοιχεία συστήµατος Κόστος ( ) Φωτοβολταϊκό σύστηµα Μονάδα αφαλάτωσης 739 Οικόπεδο Κ Επένδ 463 εγκατάστασης από τον Πίνακα 3.2 Πίνακας 3.2 Κόστος εγκατάστασης Εγκατάσταση Κόστος ( ) Φωτοβολταϊκό σύστηµα 91 Ηλ/κες συνδέσεις, εγκατάσταση µονάδας αφαλάτωσης 122 Σύστηµα ελέγχου και µετρήσεων 361 Κ Εγκατ 2464 Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης για το πρώτο έτος λειτουργίας, Κ Λ&Σ 1, ως ποσοστό (3%) του αρχικού κόστους επένδυσης, είναι Κ Λ&Σ 1 = 3% 463 = 1389 Pa = 1.59 από την Εξίσωση 1.2 για d = 7%, i = και N = 2 έτη Οπότε Κ Λ&Σ =

6 Το κόστος αντικατάστασης, Κ Αντικ, αναφέρεται στην αντικατάσταση των µεµβρανών κάθε 5 έτη και την αντικατάσταση των µπαταριών κάθε 1 έτη, που κοστίζουν 448 και 488 αντίστοιχα το έτος αντικατάστασης. Οπότε Κ Αντικ = Κ Αντικ (5) + Κ Αντικ (1) + Κ Αντικ (15) = = 448 x Pr(5) + ( ) x Pr(1) x Pr(15) Οι παράγοντες Pr(n) υπολογίζονται από την Εξίσωση 1.3 για d = 7%, i =. Τελικά είναι Κ Αντικ = Ο παράγοντας ανάκτησης, R, υπολογίζεται από την Εξίσωση 1.4 για Ν = 2 έτη. Οπότε R =.94. Η ελάχιστη τιµή για το παραγόµενο νερό είναι στην περίπτωση που δεν υπάρχει κέρδος και υπολογίζεται από την Εξίσωση 1.6 για όλα τα έξοδα και τους παράγοντες που υπολογίστηκαν παραπάνω. Τότε ΠΚ Ν = 13.8 /m Τιµή Παραγόµενου Νερού ( /m3) Το αντίστοιχο ιάγραµµα 1.1 του SODESA για το DESSOL είναι το ιάγραµµα 3.1, που δείχνει το κέρδος που µπορεί να υπάρξει αυξανοµένης της τιµής του παραγόµενου νερού. ιάγραµµα 3.1 Σχέση κέρδους και τιµής νερού για το αισιόδοξο σενάριο (DESSOL) 4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SODESA ΚΑΙ DESSOL Το µικρό σύστηµα αφαλάτωσης SODESA συγκρίνεται µε το σύστηµα DESSOL, µικρής επίσης δυναµικότητας, αποφέροντας σηµαντικά αποτελέσµατα για την αποδοτικότητα των συστηµάτων αντικατάσταση λειτουργικά κόστη εγκατάσταση επένδυση έσοδα SODESA Έσοδα SODESA Έξοδα DESSOL Έσοδα DESSOL Έξοδα ιάγραµµα 4.1 Έσοδα κι έξοδα για τα δύο συστήµατα συστήµατος ύο στοιχεία δηµιουργούν αισθητή διαφορά στη σύγκριση των δύο συστηµάτων αφαλάτωσης. Πρώτον η δυναµικότητα, που για το σύστηµα DESSOL είναι περίπου 3 φορές µεγαλύτερη από αυτή του συστήµατος SODESA και δεύτερον ο χρόνος ζωής, που για το DESSOL είναι 5 χρόνια µεγαλύτερος, κάτι που αποβαίνει υπέρ της οικονοµικότητας του. Όπως παρατηρείται στο ιάγραµµα 4.1 που παρουσιάζει την κατανοµή των εξόδων και των δύο συστηµάτων, τα αναγόµενα στο παρόν συνολικά έξοδα είναι υψηλότερα για το σύστηµα SODESA, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους επένδυσης, ενώ τα αναγόµενα στο παρόν συνολικά έσοδα (από την πώληση του νερού σε τιµή ίση µε 5 /m 3 και για τα δύο συστήµατα) είναι σηµαντικά υψηλότερα για το

7 σύστηµα DESSOL, λόγω των δύο προαναφερθέντων λόγων. Η σπουδαιότητα του παράγοντα της δυναµικότητας εξετάζεται ξεχωριστά και φανερώνεται στο ιάγραµµα 4.2, όπου τα έξοδα παρουσιάζονται σαν µονάδες σε χρηµατικές αξίες ανά µονάδα παραγωγής νερού. Έτσι παρατηρείται ότι η µονάδα του κόστους επένδυσης είναι 1 /m 3 στην περίπτωση του DESSOL, ενώ ανέρχεται στα 35 /m 3 για το SODESA. Επίσης, τα δύο συστήµατα µπορούν να συγκριθούν µελετώντας την εκτιµώµενη τιµή πώλησης του παραγόµενου νερού. Η µεταβολή της τιµής του νερού µε το δείκτη κερδοφορίας δείχνει ποια τιµή ανταποκρίνεται καλύτερα στις οικονοµικές απαιτήσεις της επένδυσής µας. Ο δείκτης κερδοφορίας, Κ, (profitability index, ΡΙ) ορίζεται ως η καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης ανά µονάδα του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης (Εξίσωση 4.1). Το κατώτερο όριο κερδοφορίας, που καθορίζει τη διαφορά του κόστους αναγόµενου στο παρόν και της τιµής πώλησης, µετριέται µε το δείκτη 4 κερδοφορίας. Θετικές τιµές του Κ 35 DESSOL δείχνουν ότι η επένδυση είναι 3 οικονοµικά εφικτή, ενώ αρνητικές SODESA τιµές δείχνουν ότι τα συνολικά έξοδα 25 /m3 αναγόµενα στο παρόν είναι 2 υψηλότερα από τα αναµενόµενα 15 έσοδα από την πώληση του 1 παραγόµενου νερού. 5 Κ επένδυση εγκατάσταση λειτουργικά κόστη αντικατάσταση Τιµή Νερού ( /m3) Κ = ΚΠΑ / Κ Επένδ (4.1) ιάγραµµα 4.2 Σύγκριση δύο συστηµάτων σε σχέση µε τα έξοδα ανά µονάδα παραγωγής νερού DESSOL SODESA Το ιάγραµµα 4.3 δείχνει τη σύγκριση των δύο συστηµάτων, βασιζόµενη στη µεταβολή της τιµής του νερού µε το δείκτη κερδοφορίας. ιάγραµµα 4.3 είκτης κερδοφορίας σε σχέση µε την τιµή του νερού Η καλύτερη περίπτωση είναι αυτή στην οποία µια µικρή αύξηση στην τιµή του νερού προκαλεί µια αισθητή άνοδο του δείκτη κερδοφορίας. Αυτό παρατηρείται στο DESSOL, ενώ ένα άλλο σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι ότι το προεξοφληµένο κόστος νερού για το οποίο Κ = είναι πολύ µικρότερο για το DESSOL από αυτό του SODESA. Προκειµένου να εξεταστεί ο αντίκτυπος των µέτρων πολιτικής, ευνοϊκών απέναντι στις τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µπορεί να υποτεθεί ότι το αρχικό κόστος επένδυσης είναι δυνατόν να επιδοτηθεί σε µεγάλο βαθµό. Στην πραγµατικότητα, η νοµοθεσία που αφορά επενδύσεις επιτρέπει επιδοτήσεις που ποικίλουν ανάλογα µε την τοποθεσία της προτεινόµενης εγκατάστασης και µπορούν να φτάσουν έως και 5% του κόστους. Το ιάγραµµα 4.4 απεικονίζει τα αποτελέσµατα µιας ανάλυσης ευαισθησίας των καθαρών αναγόµενων στο παρόν κερδών σε σχέση µε διάφορες τιµές νερού. Το µέγεθος της επιδότησης, από % έως 5%, κάνει τα καθαρά κέρδη να ποικίλουν για την ίδια τιµή πώλησης νερού. Έτσι για µια συγκεκριµένη τιµή, π.χ. 3 /m 3, το σύστηµα SODESA

8 λειτουργεί στο νεκρό σηµείο (µόλις καλύπτει τα έξοδα) για το υψηλότερο ποσοστό επιδότησης (5%) ενώ, για την ίδια τιµή νερού και για επιδότηση από % έως 5% αντίστοιχα, τα καθαρά οφέλη για το σύστηµα DESSOL ποικίλουν από 7 στις 1 /έτος. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι τιµές του παραγόµενου νερού για το SODESA είναι αρκετά υψηλές, λόγω του υψηλού κόστους των ηλιακών, µη διαβρωτών συλλεκτών και της καινοτόµου µονάδας απόσταξης. Για το DESSOL οι τιµές είναι πιο προσιτές, δεν µπορούν όµως να συγκριθούν άµεσα µε τα προαναφερθέντα νούµερα της τάξεως των /m 3 από άλλες 2 µεθόδους αφαλάτωσης µε χρήση ανανεώσιµων 15 dessol πηγών ενέργειας, γιατί 1 sodesa αυτές αναφέρονται σε µεγαλύτερα συστήµατα, 5 µε πολύ µεγαλύτερη παραγωγή νερού ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ τιµη νερου ( /m3) ιάγραµµα 4.4 Σχέση ΚΠΑ και τιµής νερού για επιδοτήσεις του κόστους επένδυσης από % έως 5% Ευχαριστούµε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Γ Έρευνας µε χρηµατοδότηση της οποίας πραγµατοποιήθηκαν τα προγράµµατα SODESA και DESSOL, καθώς και τους εταίρους των προγραµµάτων και ιδίως τους Matthias Rommel και Gonzalo Piernavieja για την προµήθεια οικονοµικών στοιχείων για τα συστήµατα SODESA και DESSOL αντίστοιχα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Desalination Guide Using Renewable Energies, for the EC DG XVII, European Communities, Bierman H. Jr., and Smidt S. (1993). The Capital Budgeting Decision, 8th Edition, Macmillan. 3. Assimacopoulos D., Zervos A., Estimating the cost of water produced by RES powered Desalination Systems, Mediterranean Conference on Renewable Energy Sources for Water Production, Santorini, Greece, 2 4. Chabot B., Cost and Profitability Analysis of Renewable Energy Based Desalination Systems, Mediterranean Conference on Renewable Energy Sources for Water Production, Santorini, Greece, 2 5. Solar Electricity, Tomas Markvart, published by John Wiley and Sons, Chichester, 1994

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ηµήτριος Α. Γεωργακέλλος Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Καραολή και ηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων και επιχειρηµατική δραστηριότητα

4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων και επιχειρηµατική δραστηριότητα Κεφ. 4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων -4.1-4. Οικονοµική αξιολόγηση ενεργειακών συστηµάτων και επιχειρηµατική δραστηριότητα 4.1 Εισαγωγή Η τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο των ενεργειακών συστηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά.

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σηµειώσεις Μαθήµατος Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα.

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 2 Ενότητα 1 1. Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας από Βιομάζα

Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας από Βιομάζα Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 2005, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 23 Οικονομική Αξιολόγηση Παραγωγής Θερμικής Ενέργειας από Βιομάζα H. Ι. ΓΟΥΣΓΟΥΡΙΩΤΗΣ Ι. Α. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Π. Σ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ» Σπουδάστριες Μαυροματάκη Στυλιανή Α.Μ. 8619

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Αξιολόγηση Επενδύσεων Mια Έκδοση του Επιμέλεια Έκδοσης: Nίκος Σακκάς Αξιολόγηση Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Ι: Βασική Θεωρία Υλικό που διατίθεται δωρεάν από το δικτυακό τόπο του LEI Crete http://talos.stef.teiher.gr/nsak Καλοκαίρι 2002

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους Από Ιωάννης Κατσαμποξάκης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στηνεφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιµότητας εγκατάστασης Συστήµατος Συµπαραγωγής στο Νοσοκοµείο «ΚΑΤ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη σκοπιµότητας εγκατάστασης Συστήµατος Συµπαραγωγής στο Νοσοκοµείο «ΚΑΤ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Μελέτη σκοπιµότητας εγκατάστασης Συστήµατος Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας για μία Ακτοπλοική Γραμμή Χανιά Θεσσαλονίκη Χανιά ΜΠΛΙΑΤΖΑ Κ. ΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Λόγος Οφέλους - Κόστους

Λόγος Οφέλους - Κόστους 1. Κεφάλαιο 8 Λόγος Οφέλους - Κόστους 8.1 Μέθοδος λόγος Οφέλους - Κόστους Η µέθοδος Λόγος Οφέλους-Κόστους είναι άλλη µία µέθοδος ανάλυσης και υποστήριξης αποφάσεων στον τοµέα των επενδύσεων. Σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Χ. Κορωναίος, Κ. Νερούτσος,. Σαββόπουλος, Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Γεωθερµικός σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, παροχής θερµικής ενέργειας και αφαλάτωσης MED στη θέση «Βουνάλια»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΤΣΙΦΟΥ ΕΜΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών

Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών Κύρια περιοχή έρευνας: Παραγωγή, ιανοµή, ιαχείριση και Αποθήκευση Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών

Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών Ενότητα 3 Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανιών και Διεργασιών 3. 1 Εισαγωγή Η Αντικειμενική Συνάρτηση είναι το κριτήριο αξιολόγησης με βάση το οποίο διενεργούμε την αριστοποίηση. Υπάρχουν πολλά είδη τέτοιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ Μ.Χ.Θ..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ Μ.Χ.Θ.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ Μ.Χ.Θ.. ΚΛΙΝΙΚΗΣ ιπλωµατική Εργασία για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία της: Αθανασίας Αργυροπούλου Τίτλος: Σχεδίαση διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού 100 KW με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ιπλωµατική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2003 Ευαγγελία Ε. Ρούσσου Πτυχίο ηµόσιας ιοίκησης, Παντείου Πανεπιστηµίου Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0

Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0 Μονάδα καινοτοµίας & επιχειρηµατικότητας Εγχειρίδιο του λογισμικού Business Plan v.3.0 Γιώργος Παπαγιαννάκης, Ph.D Επιστημονικός Συνεργάτης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Αξία (Annual Worth)

Ετήσια Αξία (Annual Worth) 1. Κεφάλαιο 7 Ετήσια Αξία (Annual Worth) 7.1 Εισαγωγή Η µέθοδος της ετήσιας αξίας έχει το µεγάλο πλεονέκτηµα να γίνεται αµέσως κατανοητή µε µια απλή ανάγνωση από απλό κόσµο. Απλά σηµαίνει ετήσιο κέρδος

Διαβάστε περισσότερα