ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΜΙΚΡΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΜΙΚΡΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ, ΜΙΚΡΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε. Μαλιδέρου 1, Σ. Ροζάκης 2, Γ. Παπαδάκης 1 1 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τοµέας Γεωργικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας, Ιερά Οδός 75, Αθήνα, / 2 ΤΕΙ Ηρακλείου, Τµήµα Τεχνολογίας ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Χανιά, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η οικονοµική µελέτη δύο ηλιακών συστηµάτων αφαλάτωσης, µικρής δυναµικότητας, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια Ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Στο πρώτο σύστηµα (SODESA) η αφαλάτωση γίνεται µε απόσταξη, όπου το υπό αφαλάτωση θαλασσινό νερό θερµαίνεται σε ειδικούς επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες, µη διαβρωτούς, µε 24ωρη αποθήκευση θερµότητας. Το δεύτερο (DESSOL) είναι ένα σύστηµα αφαλάτωσης αντίστροφης ώσµωσης που ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκά. Για τη σύγκριση αυτών των δύο συστηµάτων εφαρµόζεται η ανάλυση κόστους/οφέλους. Αναπτύσσεται ένα οικονοµικό µοντέλο για την κοστολόγηση και αξιολόγηση τους µε τη µέθοδο των προεξοφλητικών ροών. Υπολογίζεται το κόστος του παραγόµενου νερού του κάθε συστήµατος όταν η καθαρή παρούσα αξία είναι µηδενική, χωρίς δηλαδή να υπάρχει κέρδος. Υπολογίζονται επίσης οι δείκτες κερδοφορίας ή αποδοτικότητας (profitability index) του κάθε συστήµατος οι οποίοι βοηθούν στη σύγκριση των δύο συστηµάτων. Ακολουθούν τα συµπεράσµατα για την ευρύτερη εφαρµογή του κάθε συστήµατος και τη διείσδυσή του στην αγορά. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη για πόσιµο νερό λαµβάνει όλο και µεγαλύτερες διαστάσεις στις µέρες µας καθώς αυξάνεται ο πληθυσµός και µεγαλώνει η ζήτηση, οι υδροφόροι ορίζοντες χαµηλώνουν και το νερό από γεωτρήσεις στα νησιά έχει γίνει ακατάλληλο αφού η περιεκτικότητα του σε άλατα ολοένα αυξάνει λόγω υπεράντλησης. Η αφαλάτωση εφαρµόζεται όλο και περισσότερο µέσω κλασσικών µεθόδων και χρήση συµβατικών καυσίµων. Με τη µείωση όµως των συµβατικών καυσίµων και την τάση για χρήση πηγών ενέργειας που δεν µολύνουν το περιβάλλον, εµφανίζεται συχνότερα η χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε συστήµατα αφαλάτωσης, ιδίως σε περιοχές µακριά από το ηλεκτρικό δίκτυο. Σ αυτές τις περιπτώσεις χρησιµοποιούνται µικρά συστήµατα αφαλάτωσης, παραγωγής νερού µερικών κυβικών ανά ηµέρα. Ενδεικτικά, το κόστος του παραγόµενου νερού από θαλασσινό µε συµβατικές πηγές ενέργειας κυµαίνεται στο εύρος 1-6 /m 3, ενώ µε ηλιακή απόσταξη το κόστος είναι µεταξύ 2-8 /m 3, µε αντίστροφη όσµωση και χρήση φωτοβολταϊκών το κόστος ξεκινάει από 6 /m 3 και µε εξάτµιση πολλαπλών σταδίων και ηλιακή θερµική ενέργεια είναι µεταξύ /m 3. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η οικονοµική µελέτη και σύγκριση δύο ηλιακών συστηµάτων αφαλάτωσης, µικρής δυναµικότητας, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια Ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Στο πρώτο σύστηµα (SODESA) η αφαλάτωση γίνεται µε απόσταξη, όπου το υπό αφαλάτωση θαλασσινό νερό θερµαίνεται περνώντας απ ευθείας µέσα σε ειδικούς επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες, µη διαβρωτούς, µε 24ωρη αποθήκευση θερµότητας. Το δεύτερο (DESSOL) είναι ένα σύστηµα αφαλάτωσης αντίστροφης όσµωσης που ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκά.

2 Η µέση δυναµικότητα του SODESA είναι.6 m 3 /ηµέρα µε περίπου 33 ηµέρες λειτουργίας το έτος και χρόνο ζωής 15 έτη. Αντίστοιχα η µέση δυναµικότητα του DESSOL είναι 1.3 m 3 /ηµέρα µε περίπου 35 µέρες λειτουργίας το έτος και χρόνο ζωής 2 έτη. 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SODESA Στην οικονοµική ανάλυση του συστήµατος SODESA αναπτύσσεται η αποδοτικότητα της συγκεκριµένης µεθόδου αφαλάτωσης µε την αντίστοιχη δυναµικότητα και υπολογίζεται η τιµή του παραγόµενου νερού ώστε να πραγµατοποιηθεί η απόσβεση του συστήµατος. Για να εκτιµηθούν όλα τα έξοδα και οφέλη του συστήµατος καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του, πρέπει όλες οι τιµές να αναχθούν στις αντίστοιχες παρούσες αξίες, ΠΑ (η λέξη παρούσα αναφέρεται στη στιγµή εγκατάστασης του συστήµατος) χρησιµοποιώντας το επιτόκιο προεξόφλησης i, d. Με αυτόν τον τόκο εισάγουµε τη µεταβλητή του χρόνου µε την έννοια του χρήµατος στους υπολογισµούς των εκροών και εισροών, λαµβάνοντας υπόψη ότι µια εξόφληση που γίνεται νωρίτερα είναι πιο συµφέρουσα από αυτήν που γίνεται αργότερα. Έτσι µπορούµε να υπολογίσουµε την καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ) του συστήµατος, που προκύπτει από τη διαφορά των παρόντων αξιών των καθαρών ροών (εκροών και εισροών) και δείχνει αν υπάρχει κέρδος (ΚΠΑ>), ζηµιά (ΚΠΑ<) ή καθόλου κέρδος ή απώλειες (ΚΠΑ=), οπότε κατ επέκταση µπορούµε να αποφασίσουµε αν θα έπρεπε να συνεχίσουµε την επένδυση ή όχι. Αυτό δίνεται από την Εξίσωση 2.1. ΚΠΑ = ΠΑ(Τ Ν x Π Ν ) (Κ Επένδ + Κ Εγκ ) ΠΑ(Κ Λ&Σ + Κ Αντικ ) (2.1) Όπου ΠΑ(α): το άθροισµα ετήσιων ροών ισοδύναµων µε α n παρούσες αξίες για Ν έτη, όπου n = 1, 2,, N. Τ Ν : η τιµή της πώλησης του παραγόµενου νερού, Π Ν : η δυναµικότητα της µονάδας αφαλάτωσης ως ποσότητα παραγόµενου νερού της µονάδας αφαλάτωσης το έτος Κ Επένδ : το αρχικό κόστος επένδυσης, Κ Εγκ : το κόστος εγκατάστασης Κ Λ&Σ : το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, Κ Αντικ : το κόστος αντικατάστασης Το αρχικό κόστος επένδυσης υπολογίζεται στα από τον Πίνακα 2.1. Πίνακας 2.1 Αρχικό κόστος επένδυσης του συστήµατος SODESA Στοιχεία συστήµατος Κόστος ( ) Ηλιακοί συλλέκτες Μονάδα απόσταξης 21 εξαµενή αποθήκευσης 85 Μονάδα επεξεργασίας νερού 65 Στοιχεία ελέγχου συστήµατος ηλιακών συλλεκτών 148 Στοιχεία ελέγχου µονάδας απόσταξης 281 Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός 4 Στέγαση + Οικόπεδο ( 15 m 2 ) Κ Επένδ i ΠΑ(Τ Ν Π Ν ) = Τ Ν Π Ν (1+d) -1 + Τ Ν Π Ν (1+d) Τ Ν Π Ν (1+d) -Ν (2.2) όπου d: επιτόκιο προεξόφλησης (discount rate). Mια ενδεικτική τιµή µπορεί να είναι το βασικό επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας. Αν οι ετήσιες ροές είναι ίσες κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, τότε ΠΑ=ΑxPa, όπου Α ένα επαναλαµβανόµενο κόστος που πολλαπλασιαζόµενο µε τον παράγοντα Pa ανάγεται στο παρόν ενώ Pa = (1/i) [1 - (1+i) -N ] (2.3) Σηµείωση: Για να συνυπολογιστεί ο πληθωρισµός, ο παράγοντας Pa υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο 1 + i 1 + i N 1 + i Pa = ( )[( ) 1] /( 1) (2.4) 1 + d 1 + d 1 + d όπου i: ο επιπλέον πληθωρισµός (excess inflation), δηλαδή ο ρυθµός µεταβολής της τιµής ενός προϊόντος πάνω ή κάτω από το γενικό πληθωρισµό. Συνήθως χρησιµοποιείται για το πετρέλαιο. Εδώ θεωρείται µηδέν.

3 Η µέση δυναµικότητα της µονάδας αφαλάτωσης ανά έτος, Π Ν, υπολογίζεται από το γινόµενο του µέσου ρυθµού παραγωγής,.6 m 3 /ηµέρα, και των ηµερών λειτουργίας ανά έτος (έστω 3 ηµέρες). Π Ν =.6 m 3 /ηµέρα x 3 ηµέρες λειτουργίας/έτος = 18 m 3 /έτος Το κόστος εγκατάστασης, Κ Εγκ, είναι το γινόµενο των συνολικών ανθρωποηµερών που χρειάζονται για την εγκατάσταση του συστήµατος, στη συγκεκριµένη περίπτωση 2.5 και του τυπικού ηµεροµισθίου για την Ελλάδα, 3 /ηµέρα (οµοίως πράττουµε για άλλες χώρες, αν το σύστηµα εγκατασταθεί εκτός Ελλάδας). Κ Εγκ = 2.5 ανθρωποηµέρες x 3 /ανθρωποηµέρα = 615 Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, Κ Λ&Σ, εκτιµάται ως ένα ποσοστό (3%) του αρχικού κόστους εγκατάστασης για το πρώτο έτος, Κ Λ&Σ 1, και σταθερό για τα επόµενα χρόνια της διάρκειας ζωής του προγράµµατος. Τότε το ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης πρέπει να πολλαπλασιαστεί µε ένα συντελεστή Ρα (Εξίσωση 2.3 της υποσηµείωσης i), ώστε να υπολογιστεί η συνολική παρούσα αξία του επαναλαµβανόµενου κόστους λειτουργίας και συντήρησης. Οπότε Κ Λ&Σ 1 = 3% Κ Εγκ = 1957 Κ Λ&Σ = Κ Λ&Σ 1 x Ρα Για d = 7% και Ν = 15, ο συντελεστής Pa υπολογίζεται Pa = Τότε Κ Λ&Σ = Το κόστος αντικατάστασης, Κ Αντικ, αναφέρεται στην αντικατάσταση των δύο αντλιών κάθε 5 χρόνια. Το κόστος των αντλιών το έτος εγκατάστασης είναι Κ Αντικ 1 = = 12 Οι αντλίες αντικαθίστανται κάθε 5 χρόνια οπότε η συνολική καθαρή παρούσα αξία του κόστους αντικατάστασης είναι το άθροισµα των παρούσων αξιών του κόστους αντικατάστασης το πέµπτο και το δέκατο έτος. Η παρούσα αξία των αντλιών µετά από n έτη µπορεί να υπολογιστεί από το γινόµενο του κόστους των αντλιών κατά το έτος εγκατάστασης κι ενός παράγοντα Pr(n). Οπότε Κ Αντικ = Κ Αντικ (5) + Κ Αντικ (1) Κ Αντικ (n) = Κ Αντικ 1 x Pr(n) 1+ i n Pr( n ) = ( ) (2.5) 1+ d όπου n το έτος αντικατάστασης, d ο προεξοφλητικός τόκος, i ο επιπλέον πληθωρισµός (i = ). Οπότε, Pr(5) =.71 και Pr(1) =.5. Από τους παραπάνω υπολογισµούς Κ Αντικ = Όταν ΚΠΑ =, θεωρούµε ότι γίνεται πλήρης απόσβεση του συστήµατος στο πέρας της διάρκειας ζωής του χωρίς κανένα κέρδος. Αυτό συµβαίνει όταν η τιµή του παραγόµενου νερού, Τ Ν, είναι ίση µε το προεξοφληµένο κόστος του νερού, ΠΚ Ν, που συνεπάγεται από την εξίσωση 2.1 ως εξής ΠΚ Ν = [(Κ Επένδ + Κ Λ&Σ + Κ Αντικ + Κ Εγκ ) x R] /Π Ν (2.6) Η δυναµικότητα της µονάδας αφαλάτωσης στην Εξίσωση (2.6), Π Ν, εκφράζεται από την ετήσια παραγωγή νερού. Για να βρεθεί το προεξοφληµένο κόστος νερού, όλα τα έξοδα/εκροές πρέπει να αναχθούν στο παρόν. Ο παράγοντας ανάκτησης ii, R, χρησιµοποιείται ii Ο παράγοντας ανάκτησης, R (recovery factor), εκφράζει την αναγωγή στο έτος ή τις ετήσιες σταθερές δόσεις αποπληρωµής του δανείου µε σταθερό επιτόκιο και υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο N d(1 + d) R = (2.7) N (1 + d) 1 όπου d = 7% (επιτόκιο προεξόφλησης), Ν = 15 (έτη λειτουργίας συστήµατος), οπότε R =.11.

4 γι αυτόν ακριβώς το λόγο και είναι ουσιαστικά ίσος µε 1/Pa. Μετά από υπολογισµούς ΠΚ Ν = 65.2 /m 3. Η παραπάνω τιµή του προεξοφληµένου κόστους νερού µπορεί να αλλάξει λαµβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες, όπως I. Την αγορά της γης, που αν δεν ληφθεί υπόψη, είτε γιατί µπορεί να δωριθεί από το δήµο είτε γιατί µπορεί να εκπίπτει από οικονοµικές διευκολύνσεις που µπορεί να παρέχει η κυβέρνηση. Τότε υπολογίζεται ΠΚ Ν = 56.1 /m 3 που σηµαίνει ότι η τιµή του νερού έπεσε αισθητά κατά 9.1 /m 3. II. Το προαναφερόµενο κόστος εγκατάστασης, Κ Εγκ = 615. Αυτή η τιµή αναφέρεται στην πρώτη εγκατάσταση του συστήµατος και είναι µάλλον πολύ υψηλή για µετέπειτα εγκαταστάσεις. Με την απόκτηση εµπειρίας µερικών εγκαταστάσεων το κόστος αυτό µπορεί να µειωθεί στα 3. Τότε ΠΚ Ν = 63.3 /m 3. III. Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Για το πρώτο έτος εκτιµήθηκε ως το 3% του αρχικού κόστους επένδυσης και ήταν για τα 15 έτη λειτουργίας του συστήµατος, το οποίο θεωρείται υπερεκτιµηµένο. Μια ρεαλιστική τιµή που δίνεται από τους εταίρους του προγράµµατος είναι 1 για το πρώτο έτος και, µετά από υπολογισµούς, 918 για τα 15 έτη. Παίρνοντας αυτό υπόψη, ΠΚ Ν = 59.9 /m 3. IV. Τον αριθµό ηµερών λειτουργίας ανά έτος. Σ ένα πολύ καλό έτος που το σύστηµα λειτουργεί όχι 3 αλλά 33 ηµέρες, ο ρυθµός του παραγόµενου νερού αυξάνει και το κόστος νερού µειώνεται στα ΠΚ Ν = 59.3 /m 3. Αν λάβουµε όλες τις παραπάνω ευνοϊκές προϋποθέσεις υπόψη, το προεξοφληµένο κόστος νερού πέφτει στα ΠΚ Ν = 44.4 /m 3 που είναι σχεδόν τα 2/3 της αρχικά υπολογισµένης τιµής. Όλα αυτά συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 2.2 Προεξοφληµένο κόστος νερού σύµφωνα µε ρεαλιστικό κι αισιόδοξο σενάριο Έξοδα ( ) Ρεαλιστικό σενάριο Αισιόδοξο σενάριο Κόστος οικοπέδου 15 Κ Επένδ Κ Εγκ Κ Λ&Σ Κ Αντικ Ηµέρες λειτουργίας συστήµατος/έτος 3 33 ΠΚ Ν ( /m 3 ) Τιµή Παραγόµενου Νερού ( /m3) Για να υπάρξει κάποιο κέρδος, το νερό πρέπει να πωληθεί σε υψηλότερη τιµή από το προεξοφληµένο κόστος νερού. Στην καλύτερη περίπτωση (αισιόδοξο σενάριο), το κέρδος που µπορεί να υπάρξει φαίνεται στο ιάγραµµα 2.1 και αυξάνεται αυξανοµένης της τιµής που πωλείται το παραγόµενο νερό. ιάγραµµα 2.1 Σχέση κέρδους και τιµής νερού για το αισιόδοξο σενάριο (SODESA) Εναλλακτικά, το προεξοφληµένο κόστος νερού µπορεί να βρεθεί µε εφαρµογή της ανάλυσης κόστους στο σύστηµα µε τους υπολογισµούς των ΚΠΑ. Στα περισσότερα πολυετή συστήµατα µερικά από τα έξοδα δεν γίνονται ανά έτος. Οπότε η κοστολόγηση πρέπει να γίνει παίρνοντας ένα τυπικό ή µέσο έτος ώστε να δοθεί µια ουσιαστική εκτίµηση κόστους, λαµβάνοντας πάντα

5 υπόψη τη χρονική αξία των χρηµάτων και χρησιµοποιώντας ετήσια ισοδύναµα έξοδα όπως αναπτύχθηκε προηγουµένως στην ανάλυση της ΚΠΑ, κι όχι απλές µέσες τιµές. Το σύνολο όλων των εξόδων σε µορφή παρούσων αξιών είναι τα συνολικά έξοδα κύκλου ζωής (ΚΖΕΞ) του συστήµατος. Τα ΚΖΕΞ ανάγονται στη µονάδα του έτους. Όµως τα ΚΖΕΞ δεν µπορούν απλά να διαιρεθούν µε τον αριθµό των ετών λειτουργίας του συστήµατος στην ανάλυση, γιατί έτσι δεν λαµβάνεται υπόψη η αλλαγή της αξίας των χρηµάτων λόγω του πληθωρισµού και των επιτοκίων. Αντί γι αυτό, πρέπει τα ΚΖΕΞ να διαιρεθούν µε τον παράγοντα Pa (τον παράγοντα αναγωγής στο έτος από την Εξίσωση 2.3), χρησιµοποιώντας τον επιλεγµένο επιτόκιο προεξόφλησης (7%), µηδενικό επιπλέον πληθωρισµό και 15 έτη λειτουργίας, οπότε, όπως έχει ήδη υπολογιστεί, Pa = Οι αναγόµενες στο έτος αξίες, για το αισιόδοξο σενάριο, φαίνονται στον Πίνακα 2.3. Αν διαιρέσουµε το συνολικό ετήσιο κόστος κύκλου ζωής µε τη συνολική ποσότητα παραγόµενου νερού στα 15 έτη, έχουµε σαν αποτέλεσµα τιµές σχετικές µε αυτές του Πίνακα 2.2. Πίνακας 2.3 Συνολικά έξοδα κύκλου ζωής συστήµατος και έξοδα αναγόµενα στη µονάδα του έτους για το αισιόδοξο σενάριο Κόστος ( ) Έξοδα αναγόµενα στο έτος ( /έτος) Κ Επένδ Κ Εγκατ Κ Λ&Σ Κ Αντικ ΚΖΕΞ Γενικά, µπορεί να παρατηρηθεί ότι το αρχικό κόστος επένδυσης είναι πολύ υψηλό, όπως κι άλλωστε σε όλα τα συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Όµως το κόστος εγκατάστασης είναι χαµηλό κι επιπλέον το κόστος λειτουργίας και συντήρησης για τα 15 έτη λειτουργίας είναι σχετικά µικρό. Επίσης το σύστηµα κρίνεται πολύ αξιόπιστο αφού και το κόστος αντικατάστασης είναι χαµηλό. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DESSOL Ένα παρόµοιο σύστηµα αφαλάτωσης είναι αυτό µε αντίστροφη όσµωση µε ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρεται από φωτοβολταϊκά, το DESSOL. Τα δύο συστήµατα, SODESA και DESSOL είναι συγκρίσιµα, γιατί και τα δύο είναι συστήµατα µικρής δυναµικότητας,.6 και 1.3 m 3 /ηµέρα αντίστοιχα, ενώ η διάρκεια ζωής είναι 15 και 2 έτη αντίστοιχα. Τα διάφορα έξοδα του DESSOL µπορούν να υπολογιστούν όπως και στην περίπτωση του SODESA. Έτσι, η δυναµικότητα του DESSOL είναι 455 m 3 /έτος για 35 ηµέρες λειτουργίας το έτος. Το αρχικό κόστος επένδυσης υπολογίζεται από τον Πίνακα 3.1 και το κόστος Πίνακας 3.1 Αρχικό κόστος επένδυσης Στοιχεία συστήµατος Κόστος ( ) Φωτοβολταϊκό σύστηµα Μονάδα αφαλάτωσης 739 Οικόπεδο Κ Επένδ 463 εγκατάστασης από τον Πίνακα 3.2 Πίνακας 3.2 Κόστος εγκατάστασης Εγκατάσταση Κόστος ( ) Φωτοβολταϊκό σύστηµα 91 Ηλ/κες συνδέσεις, εγκατάσταση µονάδας αφαλάτωσης 122 Σύστηµα ελέγχου και µετρήσεων 361 Κ Εγκατ 2464 Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης για το πρώτο έτος λειτουργίας, Κ Λ&Σ 1, ως ποσοστό (3%) του αρχικού κόστους επένδυσης, είναι Κ Λ&Σ 1 = 3% 463 = 1389 Pa = 1.59 από την Εξίσωση 1.2 για d = 7%, i = και N = 2 έτη Οπότε Κ Λ&Σ =

6 Το κόστος αντικατάστασης, Κ Αντικ, αναφέρεται στην αντικατάσταση των µεµβρανών κάθε 5 έτη και την αντικατάσταση των µπαταριών κάθε 1 έτη, που κοστίζουν 448 και 488 αντίστοιχα το έτος αντικατάστασης. Οπότε Κ Αντικ = Κ Αντικ (5) + Κ Αντικ (1) + Κ Αντικ (15) = = 448 x Pr(5) + ( ) x Pr(1) x Pr(15) Οι παράγοντες Pr(n) υπολογίζονται από την Εξίσωση 1.3 για d = 7%, i =. Τελικά είναι Κ Αντικ = Ο παράγοντας ανάκτησης, R, υπολογίζεται από την Εξίσωση 1.4 για Ν = 2 έτη. Οπότε R =.94. Η ελάχιστη τιµή για το παραγόµενο νερό είναι στην περίπτωση που δεν υπάρχει κέρδος και υπολογίζεται από την Εξίσωση 1.6 για όλα τα έξοδα και τους παράγοντες που υπολογίστηκαν παραπάνω. Τότε ΠΚ Ν = 13.8 /m Τιµή Παραγόµενου Νερού ( /m3) Το αντίστοιχο ιάγραµµα 1.1 του SODESA για το DESSOL είναι το ιάγραµµα 3.1, που δείχνει το κέρδος που µπορεί να υπάρξει αυξανοµένης της τιµής του παραγόµενου νερού. ιάγραµµα 3.1 Σχέση κέρδους και τιµής νερού για το αισιόδοξο σενάριο (DESSOL) 4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ SODESA ΚΑΙ DESSOL Το µικρό σύστηµα αφαλάτωσης SODESA συγκρίνεται µε το σύστηµα DESSOL, µικρής επίσης δυναµικότητας, αποφέροντας σηµαντικά αποτελέσµατα για την αποδοτικότητα των συστηµάτων αντικατάσταση λειτουργικά κόστη εγκατάσταση επένδυση έσοδα SODESA Έσοδα SODESA Έξοδα DESSOL Έσοδα DESSOL Έξοδα ιάγραµµα 4.1 Έσοδα κι έξοδα για τα δύο συστήµατα συστήµατος ύο στοιχεία δηµιουργούν αισθητή διαφορά στη σύγκριση των δύο συστηµάτων αφαλάτωσης. Πρώτον η δυναµικότητα, που για το σύστηµα DESSOL είναι περίπου 3 φορές µεγαλύτερη από αυτή του συστήµατος SODESA και δεύτερον ο χρόνος ζωής, που για το DESSOL είναι 5 χρόνια µεγαλύτερος, κάτι που αποβαίνει υπέρ της οικονοµικότητας του. Όπως παρατηρείται στο ιάγραµµα 4.1 που παρουσιάζει την κατανοµή των εξόδων και των δύο συστηµάτων, τα αναγόµενα στο παρόν συνολικά έξοδα είναι υψηλότερα για το σύστηµα SODESA, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους επένδυσης, ενώ τα αναγόµενα στο παρόν συνολικά έσοδα (από την πώληση του νερού σε τιµή ίση µε 5 /m 3 και για τα δύο συστήµατα) είναι σηµαντικά υψηλότερα για το

7 σύστηµα DESSOL, λόγω των δύο προαναφερθέντων λόγων. Η σπουδαιότητα του παράγοντα της δυναµικότητας εξετάζεται ξεχωριστά και φανερώνεται στο ιάγραµµα 4.2, όπου τα έξοδα παρουσιάζονται σαν µονάδες σε χρηµατικές αξίες ανά µονάδα παραγωγής νερού. Έτσι παρατηρείται ότι η µονάδα του κόστους επένδυσης είναι 1 /m 3 στην περίπτωση του DESSOL, ενώ ανέρχεται στα 35 /m 3 για το SODESA. Επίσης, τα δύο συστήµατα µπορούν να συγκριθούν µελετώντας την εκτιµώµενη τιµή πώλησης του παραγόµενου νερού. Η µεταβολή της τιµής του νερού µε το δείκτη κερδοφορίας δείχνει ποια τιµή ανταποκρίνεται καλύτερα στις οικονοµικές απαιτήσεις της επένδυσής µας. Ο δείκτης κερδοφορίας, Κ, (profitability index, ΡΙ) ορίζεται ως η καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης ανά µονάδα του αρχικού κεφαλαίου επένδυσης (Εξίσωση 4.1). Το κατώτερο όριο κερδοφορίας, που καθορίζει τη διαφορά του κόστους αναγόµενου στο παρόν και της τιµής πώλησης, µετριέται µε το δείκτη 4 κερδοφορίας. Θετικές τιµές του Κ 35 DESSOL δείχνουν ότι η επένδυση είναι 3 οικονοµικά εφικτή, ενώ αρνητικές SODESA τιµές δείχνουν ότι τα συνολικά έξοδα 25 /m3 αναγόµενα στο παρόν είναι 2 υψηλότερα από τα αναµενόµενα 15 έσοδα από την πώληση του 1 παραγόµενου νερού. 5 Κ επένδυση εγκατάσταση λειτουργικά κόστη αντικατάσταση Τιµή Νερού ( /m3) Κ = ΚΠΑ / Κ Επένδ (4.1) ιάγραµµα 4.2 Σύγκριση δύο συστηµάτων σε σχέση µε τα έξοδα ανά µονάδα παραγωγής νερού DESSOL SODESA Το ιάγραµµα 4.3 δείχνει τη σύγκριση των δύο συστηµάτων, βασιζόµενη στη µεταβολή της τιµής του νερού µε το δείκτη κερδοφορίας. ιάγραµµα 4.3 είκτης κερδοφορίας σε σχέση µε την τιµή του νερού Η καλύτερη περίπτωση είναι αυτή στην οποία µια µικρή αύξηση στην τιµή του νερού προκαλεί µια αισθητή άνοδο του δείκτη κερδοφορίας. Αυτό παρατηρείται στο DESSOL, ενώ ένα άλλο σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι ότι το προεξοφληµένο κόστος νερού για το οποίο Κ = είναι πολύ µικρότερο για το DESSOL από αυτό του SODESA. Προκειµένου να εξεταστεί ο αντίκτυπος των µέτρων πολιτικής, ευνοϊκών απέναντι στις τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µπορεί να υποτεθεί ότι το αρχικό κόστος επένδυσης είναι δυνατόν να επιδοτηθεί σε µεγάλο βαθµό. Στην πραγµατικότητα, η νοµοθεσία που αφορά επενδύσεις επιτρέπει επιδοτήσεις που ποικίλουν ανάλογα µε την τοποθεσία της προτεινόµενης εγκατάστασης και µπορούν να φτάσουν έως και 5% του κόστους. Το ιάγραµµα 4.4 απεικονίζει τα αποτελέσµατα µιας ανάλυσης ευαισθησίας των καθαρών αναγόµενων στο παρόν κερδών σε σχέση µε διάφορες τιµές νερού. Το µέγεθος της επιδότησης, από % έως 5%, κάνει τα καθαρά κέρδη να ποικίλουν για την ίδια τιµή πώλησης νερού. Έτσι για µια συγκεκριµένη τιµή, π.χ. 3 /m 3, το σύστηµα SODESA

8 λειτουργεί στο νεκρό σηµείο (µόλις καλύπτει τα έξοδα) για το υψηλότερο ποσοστό επιδότησης (5%) ενώ, για την ίδια τιµή νερού και για επιδότηση από % έως 5% αντίστοιχα, τα καθαρά οφέλη για το σύστηµα DESSOL ποικίλουν από 7 στις 1 /έτος. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι τιµές του παραγόµενου νερού για το SODESA είναι αρκετά υψηλές, λόγω του υψηλού κόστους των ηλιακών, µη διαβρωτών συλλεκτών και της καινοτόµου µονάδας απόσταξης. Για το DESSOL οι τιµές είναι πιο προσιτές, δεν µπορούν όµως να συγκριθούν άµεσα µε τα προαναφερθέντα νούµερα της τάξεως των /m 3 από άλλες 2 µεθόδους αφαλάτωσης µε χρήση ανανεώσιµων 15 dessol πηγών ενέργειας, γιατί 1 sodesa αυτές αναφέρονται σε µεγαλύτερα συστήµατα, 5 µε πολύ µεγαλύτερη παραγωγή νερού ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ τιµη νερου ( /m3) ιάγραµµα 4.4 Σχέση ΚΠΑ και τιµής νερού για επιδοτήσεις του κόστους επένδυσης από % έως 5% Ευχαριστούµε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Γ Έρευνας µε χρηµατοδότηση της οποίας πραγµατοποιήθηκαν τα προγράµµατα SODESA και DESSOL, καθώς και τους εταίρους των προγραµµάτων και ιδίως τους Matthias Rommel και Gonzalo Piernavieja για την προµήθεια οικονοµικών στοιχείων για τα συστήµατα SODESA και DESSOL αντίστοιχα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Desalination Guide Using Renewable Energies, for the EC DG XVII, European Communities, Bierman H. Jr., and Smidt S. (1993). The Capital Budgeting Decision, 8th Edition, Macmillan. 3. Assimacopoulos D., Zervos A., Estimating the cost of water produced by RES powered Desalination Systems, Mediterranean Conference on Renewable Energy Sources for Water Production, Santorini, Greece, 2 4. Chabot B., Cost and Profitability Analysis of Renewable Energy Based Desalination Systems, Mediterranean Conference on Renewable Energy Sources for Water Production, Santorini, Greece, 2 5. Solar Electricity, Tomas Markvart, published by John Wiley and Sons, Chichester, 1994

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Source: Pacific Institute, 2006

Source: Pacific Institute, 2006 Σύρος, 19 Ιουνίου 2010 Αφαλάτωση Η λύση στη λειψυδρία Ευτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Το πρόβληµα νερού στην Ελλάδα Μείωση βροχοπτώσεων Ακραίες µετεωρολογικές µεταβολές Λειψυδρία

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

11.1.2 Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων

11.1.2 Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα ΑΠΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Οµάδα ΑΠΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αφαλάτωση µε ΑΠΕ: εφαρµογές στη Μεσόγειο Καθ. Γιώργος ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ, ρ. ηµήτρης ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών AQUA 2010 22-23 Οκτωβρίου 2010 οµή Παρουσίασης 1. Εισαγωγή-Η αφαλάτωση παγκοσµίως 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής ρ Γ. Γιαννακίδης Εισαγωγή Στόχοι και Οφέλη Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Life Cycle Cost Analysis - LCCA Μέθοδος οικονοµικής σύγκρισης εναλλακτικών επενδύσεων που βασίζεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά μεταλλευτικής

Χαρακτηριστικά μεταλλευτικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών Χαρακτηριστικά μεταλλευτικής Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Αυξημένος επιχειρηματικός κίνδυνος Αβεβαιότητα στοιχείων ιακυμάνσεις τιμών μετάλλων,

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο Γεώργιος Χ. Χριστοφορίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Εισαγωγή (1) Έως και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων η ΕΝΟΤΗΤΑ Αξιολόγηση Επενδύσεων Ορισμός Επένδυσης Με τον όρο επένδυση εννοούμε μια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) παραγωγικές επενδύσεις: διαφορά μεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡ. - 2.900 1.250 1.900 1.585 1.280 Π.ΚΤΡ. - 2.900 1.147 1.599 1.224 907 Κ.Π.Α. 1.977

ΚΤΡ. - 2.900 1.250 1.900 1.585 1.280 Π.ΚΤΡ. - 2.900 1.147 1.599 1.224 907 Κ.Π.Α. 1.977 1.Έχετε να επιλέξτε για την κατάθεση ενός ποσού 150 Euro, στην τράπεζα Αλφα µε σταθερό επιτόκιο 10% για 5 έτη και ανατοκισµό στο τέλος κάθε έτους, και την κατάθεση 148 Euro στην τράπεζα Βήτα µε το ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Άσκηση 1 Η εταιρεία Αλεξάνδρου Α.Ε. σχεδιάζει να αντικαταστήσει παλαιά µηχανήµατα µε νέα. Τα νέα µηχανήµατα κοστίζουν 100.000. Τα µηχανήµατα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Πετσάκος Αθανάσιος Τσιμπούκας Κων/νος Τσουκαλάς Σταύρος Ροζάκης Στέλιος "Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Χ. Κορωναίος, Κ. Νερούτσος,. Σαββόπουλος, Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ FV Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και σταθερού επιτοκίου. =FV(επιτόκιο; αριθμός περιόδων; δόση αποπληρωμής; παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Βασικά Σηµεία ιάλεξης Ορισµός Επένδυσης Μελλοντική Αξία Επένδυσης Παρούσα Αξία Επένδυσης Αξιολόγηση Επενδυτικών Έργων Ορθολογικά Κριτήρια Μέθοδος της Καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15: Οικονομικά στοιχεία για υδρευτικά έργα

Κεφάλαιο 15: Οικονομικά στοιχεία για υδρευτικά έργα Κεφάλαιο 15: Οικονομικά στοιχεία για υδρευτικά έργα Επιμερισμός κόστους έργων Αρχικό κατασκευαστικό κόστος Δαπάνες κατασκευής (υλικά, προσωπικό, μηχανήματα, ασφάλιση) Δαπάνες εξοπλισμού Δαπάνες μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 3: Τεχνικές επενδύσεων Ι Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Εισαγωγή Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ Γκράτζιου Μαρία ρ. Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός-Υγειονολόγος Μηχανικός Λέκτορας, ηµοκριτείου Πανεπιστήµιου Θράκης, Τµήµα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Δομή Παρουσίασης Παρούσα κατάσταση Δυναμικό - Αιτήσεις Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου

Εκτίµηση και Οµόλογα. Κεφάλαιο. 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου 1. Κεφάλαιο 6 Εκτίµηση και Οµόλογα 6.1 Εκτίµηση και Κόστος Ευκαιρίας Κεφαλαίου Είναι καµιά φορά δύσκολο να εξηγήσει κανείς τι σηµαίνει παρούσα αξία σε κάποιον που δεν το έχει µελετήσει. Αλλά, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Β. Βασιλειάδης Τµ. Διοικ. Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Μελέτη Σκοπιµότητας Ø Τι είναι: Ø Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο

Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο Αφαλάτωση με χρήση αιολικής ενέργειας στη Μήλο Ολοκληρωμένη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος λειψυδρίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος international technological applications

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Ανάπτυξης της Γεωθερµίας και Χρηµατοδοτικές Λύσεις Νικόλαος Σοφιανός (Mphil Development Studies) Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, IENE Ενέργεια Β2Β - 2010 Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2010 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100KW ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 100KW ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ Η εταιρία µας δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό καταρτισµένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ. Περιεχόµενα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ. Περιεχόµενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Περιεχόµενα Επενδύσεις Η έννοια της επένδυσης Φάσεις ολοκλήρωσης µίας επένδυσης Επιπτώσεις από την προώθηση µίας επένδυσης Αξιολόγηση επενδύσεων υσκολίες ιδιωτικο-οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερωτήσεις Απαντήσεις σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 1. Που µπορεί να εγκατασταθεί ΦΒ σύστηµα; Το Πρόγραµµα αφορά συστήµατα µέχρι 10 kw p, στο δώµα ή τη στέγη (συµπεριλαµβανόµενων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης.

ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. ιαβάστε τα βασικά σηµεία του νέου προγράµµατος του Ταµείου Εγγυοδοσίας για την επιδότηση και την εγγύηση των κεφαλαίων κίνησης. Το νέο πρόγραµµα αναµένεται να ξεκινήσει άµεσα, εντός του µήνα. Έχει η επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 3α. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα παρακάτω:

Ερώτημα 3α. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα παρακάτω: Θέμα 3ο Ερώτημα 3α Αναφορά στον έλεγχο της οικονομικής προόδου ενός έργου γίνεται στην ενότητα 6.2 του Β τόμου. Επίσης, στην σελίδα 76 του τόμου β (σχήμα 11) απεικονίζεται ένα διάγραμμα αθροιστικών χρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ως κρατική ενίσχυση (βάσει του άρθρου 107, παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΣΛΕΕ) θεωρείται κάθε οικονομικό πλεονέκτημα προς

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone Hµέθοδος Stepping Stoneείναι µία επαναληπτική διαδικασία για τον προσδιορισµό της βέλτιστης λύσης σε ένα πρόβληµα µεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος

11.1.1 Χρονική αξία του χρήματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο OPET BUILDING. Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

Το έργο OPET BUILDING. Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης Το έργο OPET BUILDING Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης Το έργο OPET BUILDING Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ως µέλος του δικτύου ΟΠΕΤ (Οργανισµός για την Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες

SOLPOOL. Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες SOLPOOL Χρήση Ηλιακής Ενέργειας σε Εξωτερικές Πισίνες Solar Energy Use in Outdoor Swimming Pools Φύλλο Τεχνοοικονομικών Πληροφοριών Συγγραφείς Δ. Χασάπης, ΚΑΠΕ Β. Δρόσου, ΚΑΠΕ 08 2007 Το έργο SOLPOOL χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικές σηµειώσεις

Βοηθητικές σηµειώσεις ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων Βοηθητικές σηµειώσεις. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Δημόσια Διαβούλευση: Υλοποίηση μονάδων αφαλάτωσης σε νησιά των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Περιεχόμενα Αντικείμενο του έργου 3 Υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ 5 Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση 6 1. Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

5.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ

5.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ 1 5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. ύο υπάλληλοι έχουν µηνιαίο µισθό 1500. Στον έναν από τους δύο έγινε αύξηση % και στον άλλο µείωση 5% πάνω στις αποδοχές του πρώτου υπαλλήλου όπως αυτές διαµορφώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (Ηλιακά Βεβιασμένης Κυκλοφορίας) Το ζεστό νερό χρήσης, αποτελεί, όσο και εάν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, μία δραστηριότητα, καθημερινώς

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ενέργειας με την μορφή θερμότητας και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1)

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (internal rate of return) ως κριτήριο αξιολόγησης επενδύσεων Προβλήµατα προκύπτουν όταν υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 2012 Η Επιχειρηµατικότητα ως επιλογή εργασίας ΜΟΚΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ρ. ΗΜ Ευάγγελος Τσιµπλοστεφανάκης ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΕ 1 Στην παρουσίαση αυτή εξετάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

(550C, 150bar) MWh/MW

(550C, 150bar) MWh/MW Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς-Κοσµετάτος 4 ο Εθνικό Συνέδριο RENES 11 Μαϊου 2010 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ)

Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 2. ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ... 35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ;... 17 Βασικές Ικανότητες της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης... 23 Κατανόηση των Οικονομικών Παραγόντων... 23 Σημασία της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατανομή πόρων σε συνθήκες στατικής αποτελεσματικότητας

1. Κατανομή πόρων σε συνθήκες στατικής αποτελεσματικότητας Εφαρμογές Θεωρίας 1. Κατανομή πόρων σε συνθήκες στατικής αποτελεσματικότητας Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης για την κατανάλωση του νερού ενός φράγματος (εκφρασμένη σε ευρώ) είναι q = 12-P και το οριακό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Στρατηγική Οικονομοτεχνικών Αποφάσεων

Κεφάλαιο 3: Στρατηγική Οικονομοτεχνικών Αποφάσεων Κ3.1 Μέθοδο της παρούσας αξίας Η παρούσα αξία έχει μεγάλη πρακτική αξία σε περιπτώσεις εκτίμησης ιδιοκτησίας (ακίνητης περιουσίας, κλπ.). Υπολογίζουμε την παρούσα αξία που αντιπροσωπεύουν τα καθαρά οριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

11.2.3 Αποτίμηση κόστους / οφέλους

11.2.3 Αποτίμηση κόστους / οφέλους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις

Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Από την Θεωρία Θνησιµότητας Συνάρτηση Επιβίωσης : Ασφαλιστικά Μαθηµατικά Συνοπτικές σηµειώσεις Η s() δίνει την πιθανότητα άτοµο ηλικίας µηδέν, ζήσει πέραν της ηλικίας. όταν s() s( ) όταν o

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ως λύση στην ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών στην υπηρεσία του πολίτη

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ως λύση στην ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών στην υπηρεσία του πολίτη Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ως λύση στην ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών στην υπηρεσία του πολίτη 11/3/2013 1 Net Metering Ποιες είναι οι δυνατότητες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Τριήµερο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΛΑΡΙΣΑ, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας Μ. Μαθιουλάκης Εργαστήριο Ηλιακών & άλλων Ενεργειακών Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η επένδυση είναι η βάση δημιουργίας μιας επιχείρησης καθώς και το κυριότερο συντελεστή ανάπτυξης, τόσο της επιχείρησης, όσο και της εθνικής οικονομίας γενικότερα. Η επένδυση δεσμεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1. Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να εκτιμηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» (Συµπληρωµατικές των διανεµοµένων συγγραµµάτων) Μ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις που ακολουθούν είναι αποσπασµατικές και αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Οικονοµικής Αξιολόγησης Επενδύσεων Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Σηµειώσεις Οικονοµικής Αξιολόγησης Επενδύσεων Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Σηµειώσεις Οικονοµικής Αξιολόγησης Επενδύσεων Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ Μάθηµα: Ανανεώσιµες Πηγές

Διαβάστε περισσότερα