ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

2

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Φίλοι µαθητές και µαθήτριες Η καινούργια µας σειρά βιβλίων µε τον τίτλο ΒΙΒΛΙΟµαθήµατα δηµιουργήθηκε από µια ιδέα µας για το περιοδικό Εξετάσεις της Ελευθεροτυπίας. Παρουσιάσαµε στην εφηµερίδα τα µαθήµατα, όπως γίνονται στον πίνακα, δηµιουργώντας για το σκοπό αυτό την πολυπληθέστερη συγγραφική οµάδα που έχει ποτέ συσταθεί, προσπαθώντας την εµπειρία της τάξης να την αποτυπώσουµε στο χαρτί. Τη συγγραφική οµάδα αποτελούν καθηγητές συγγραφείς καταξιωµένοι στη συνείδηση γονιών και µαθητών για την ποιότητα της δουλειάς τους. Η συλλογική αυτή προσπάθεια, εµπλουτισµένη, σε σχέση µε το υλικό που παρουσιάστηκε στην εφηµερίδα, απευθύνεται, αφενός στον καθηγητή που θέλει να παρουσιάσει το µάθηµά του στην τάξη µε µια µεθοδικότητα, αφετέρου στο φιλόπονο µαθητή που θέλει να διαβάσει, να µελετήσει και να κατανοήσει την ύλη, χωρίς να σπαταλήσει τον πολύτιµο χρόνο του. Γι αυτό κάθε µάθηµα ολοκληρώνεται σ έναν τόµο. Στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχονται µια σειρά από νέες, στην Ελληνική βιβλιογραφία, ασκήσεις καθώς και συνδυαστικά θέµατα. Ο σκοπός µας: να δηµιουργήσουµε ένα εργαλείο δουλειάς για όλους µας. Η ύλη χωρίστηκε σε 1 ΒΙΒΛΙΟµαθήµατα που το καθένα περιέχει: Τις απαραίτητες γνώσεις θεωρίας, µε παρατηρήσεις για βαθύτερη κατανόηση. Λυµένα παραδείγµατα, στα οποία καταδεικνύεται η µεθοδολογία επίλυσής τους σε κίτρινο πλαίσιο. Λυµένες ασκήσεις. Τα προτεινόµενα θέµατα µε υποδείξεις - απαντήσεις σε µπλέ πλαίσιο. Το ξεχωριστό θέµα. Όσοι από τους συναδέλφους επιθυµούν να έχουν τις λύσεις των ασκήσεων, για έλεγχο των απαντήσεων, µε χαρά θα τις στείλουµε αν επικοινωνήσουν µαζί µας. Επίσης, θα θέλαµε κρίσεις, παρατηρήσεις, καθώς και επισηµάνσεις γι αυτή µας την προσπάθεια, ώστε η γόνιµη αυτή ανταλλαγή απόψεων να βοηθήσει στη βελτίωση των µελλοντικών µας εκδόσεων. Η συγγραφική οµάδα

4

5 Πρόλογος... 7 Περιεχόµενα... 9 Κεφάλαιο ο (του σχολικού βιβλίου) Μάθηµα 1 ο : Βασικά γεωµετρικά σχήµατα Μάθηµα ο : Γωνίες - κύκλος... 3 Κεφάλαιο 3 ο Μάθηµα 3 ο : Τρίγωνα Μάθηµα 4 ο : Βασικοί γεωµετρικοί τόποι Κεφάλαιο 4 ο Μάθηµα 5 ο : Κάθετες και παράλληλες ευθείες Κεφάλαιο 5 ο Μάθηµα 6 ο : Παραλληλόγραµµα...91 Μάθηµα 7 ο : Είδη παραλληλογράµµων...99 Μάθηµα 8 ο : Εφαρµογές παραλληλογράµµων Κεφάλαιο 6 ο Μάθηµα 9 ο : Κύκλος Μάθηµα 10 ο : Εγγεγραµµένα και εγγράψιµα τετράπλευρα Κεφάλαιο 7 ο Μάθηµα 11 ο :Εγγεγραµµένα σχήµατα Μάθηµα 1 ο :Αναλογίες...185

6

7 1 o ìüèçìá ÂáóéêÜ ãùìôñéêü ó Þìáôá à o ÊöÜëáéï o ì Üèçìá Ç ãùíßá - Ï êýêëïò H Ä Ã K x ù ù ö ö O ìç êõñôþ ãùíßá y êõñôþ ãùíßá O x

8

9 1 Βασικά γεωµετρικά σχήµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Πρωταρχικές γεωµετρικές έννοιες Τις έννοιες: σηµείο, ευθεία και επίπεδο τις δεχόµαστε ως αρχικές. i Το σηµείο δεν έχει διαστάσεις. Παριστάνεται µε µια τελεία και συµβολίζεται µε ένα κεφαλαίο γράµµα (π.χ Σηµείο Α (βλ.σχήµα)). i Η ευθεία είναι µια γραµµή που χαράζεται µε τη βοήθεια του κανόνα. Συµβολίζεται µε ένα µικρό γράµµα, π.χ. ε ή µε τα γράµµατα δυο σηµείων της π.χ. Γ (βλ.σχήµα). i Το επίπεδο είναι µια λεία επίπεδη επιφάνεια, όπως για παράδειγµα η επιφάνεια ενός τραπεζιού. Ã Ä Για να αναζητήσουµε και να ερµηνεύσουµε τις σχέσεις και τις ιδιότητες των στοιχείων αυτών,δεχόµαστε ορισµένες αλήθειες,που τις ονοµάζουµε αξιώµατα. Αξίωµα 1. Από δύο σηµεία διέρχεται µοναδική ευθεία. Με το αξίωµα 1 αποδεικνύουµε τα παρακάτω θεωρήµατα: Θεώρηµα 1 υο ευθείες που έχουν δύο τουλάχιστον κοινά σηµεία συµπίπτουν. Άρα δύο διαφορετικές ευθείες µπορεί να έχουν: µοναδικό κοινό σηµείο οπότε λέµε ότι τέµνονται. κανένα κοινό σηµείο οπότε λέµε ότι είναι παράλληλες. Θεώρηµα Αν τρία σηµεία ανήκουν στην ίδια ευθεία,τότε το καθένα ανήκει στην ευθεία που ορίζουν τα άλλα δύο. Ã

10 14. Βασικά γεωµετρικά σχήµατα Αξίωµα. Κάθε επίπεδο περιέχει τρία τουλάχιστον σηµεία µη συνευθειακά. Απο τρία µη συνευθειακά σηµεία διέρχεται ένα µόνο επίπεδο. Ã Με το αξίωµα αποδεικνύουµε τα παρακάτω θεωρήµατα: Θεώρηµα 3 Υπάρχει τουλάχιστον ένα σηµείο του επιπέδου που δεν ανήκει σε µια δοσµένη ευθεία. Θεώρηµα 4 Από ένα σηµείο διέρχονται άπειρες ευθείες. Αξίωµα 3. Μια ευθεία έχει άπειρα σηµεία. (εκτείνεται απεριόριστα προς τις δύο κατευθύνσεις) Ã Ä Å Æ

11 Βασικά γεωµετρικά σχήµατα 15. Η ηµιευθεία Έστω ευθεία ε και Α ένα τυχαίο σηµείο της. Το σηµείο Α χωρίζει την ευθεία σε δύο τµήµατα που συµβολίζονται µε Αx και x και λέγονται ηµιευθείες µε αρχή το σηµείο Α. x x Η ευθεία ε λέγεται φορέας της ηµιευθείας Αx. ύο ηµιευθείες µε µοναδικό κοινό σηµείο την αρχή και κοινό φορέα ονοµάζονται αντικείµενες ηµιευθείες. Το ευθύγραµµο τµήµα Ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ ονοµάζεται το τµήµα µιας ευθείας ε που ορίζεται από δύο σηµεία της Α,Β που ονοµάζονται άκρα του ευθύγραµµου τµήµατος ενώ η ευθεία ε ονοµάζεται φορέας του τµήµατος. ύο ευθύγραµµα τµήµατα µε µοναδικό κοινό σηµείο το ένα άκρο τους λέγονται διαδοχικά. Á Ã Ôá ÁÂ êáé ÂÃ ßíáé äéáäï éêü. Ôá Á êáé Ã ßíáé êáôýñùèí ôïõ Â. Ôá Â êáé Ã ßíáé ðñüò ôï ßäéï ìýñïò ôïõ Á. Â Γ Α Β ε Τα ΑΒ και ΒΓ είναι διαδοχικά. Μετατοπίσεις στο επίπεδο Το σχήµα που προκύπτει από τη µετατόπιση ενός σχήµατος από την αρχική του θέση σε κάποια άλλη θέση έτσι ώστε το σχήµα να παραµένει αναλοίωτο ως προς τη µορφή και το µέγεθος,ονοµάζεται οµόλογο ( ή εικόνα ) του αρχικού. Σύγκριση ευθυγράµµων τµηµάτων ύο ευθύγραµµα τµήµατα ονοµάζονται ίσα όταν µε κατάλληλη µετατόπιση συµπίπτουν. O Μέσο ενός ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ είναι ένα µοναδικό σηµείο Ο µεταξύ των Α και Β τέτοιο ώστε ΑΟ = ΟΒ. ΑΟ = Ο

12 16. Βασικά γεωµετρικά σχήµατα ύο σηµεία Α και Β λέγονται συµµετρικά ως προς κέντρο Ο, αν το Ο είναι µέσο του ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ δηλαδή ΑΟ = ΟΒ. Πράξεις µεταξύ ευθυγράµµων τµηµάτων Α) Πρόσθεση ευθυγράµµων τµηµάτων. Για να προσθέσουµε δύο ευθύγραµµα τµήµατα, µε τη βοήθεια του διαβήτη τα µετατοπίζουµε πάνω στην ίδια ευθεία ώστε να είναι διαδοχικά. Όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα το ΑΒ µετατοπίζεται στο ΚΛ, το Γ µετατοπίζεται στο ΛΖ. K Ë Z Ã Ä Á Τότε ΑΒ + Γ = ΚΖ. Το τµήµα ΚΖ λέγεται άθροισµα των ΑΒ και Γ. Β) Αφαίρεση ευθυγράµµων τµηµάτων. Για να αφαιρέσουµε δύο ευθύγραµµα τµήµατα, τα µετατοπίζουµε κατάλληλα, µε τη βοήθεια του διαβήτη, ώστε να βρίσκονται στην ίδια ευθεία και να έχουν κοινό άκρο και κοινά εσωτερικά σηµεία. Όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα το ΑΒ µετατοπίζεται στο ΕΖ, το Γ µετατοπίζεται στο ΕΛ. E Ë Z Â Ã Ä Τότε ΑΒ - Γ = ΛΖ. Το τµήµα ΛΖ λέγεται διαφορά των ΑΒ και Γ. Γ) Γινόµενο φυσικού αριθµού µε ευθύγραµµο τµήµα. Για να πολλαπλασιάσουµε ένα ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ µε φυσικό αριθµό ν, µετατοπίζουµε ν φορές το ευθύγραµµο τµήµα στην ίδια ευθεία. Όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα το ΑΒ µετατοπίζεται διαδοχικά στα ευθύγραµµα τµήµατα Α 1 Α, Α Α 3, Α 3 Α 4,., Α ν Α ν+1. Τα ν διαδοχικά ευθύγραµµα τµήµατα σχηµατίζουν το ευθύγραµµο τµήµα Α 1 Α ν + 1,που είναι ίσο µε ν. ΑΒ. 1 3 í í+1 í ôìþìáôá ßóá ì ôï ÁÂ

13 Βασικά γεωµετρικά σχήµατα 17. Μήκος ευθύγραµµου τµήµατος Μήκος ενός ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ είναι ένας θετικός αριθµός που δείχνει πόσες φορές µεγαλύτερο ή µικρότερο είναι το ΑΒ από ένα ευθύγραµµο τµήµα που θεωρούµε ότι έχει µήκος τη µονάδα. Το µήκος ενός ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ λέγεται και απόσταση των σηµείων Α και Β. Για παράδειγµα στο επόµενο σχήµα είναι ΑΒ = 3x δηλαδή ΑΒ = 3. x x x x Β. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Μέθοδος 1 1. Όταν δίνεται το µέσο Μ ενός ευθύγραµµου τµήµατος, έστω ΑΒ, να έχουµε πάντα υπόψη ότι M = M =. Μέθοδος. Για να αποδείξουµε µια σχέση ισότητας ευθυγράµµων τµηµάτων. Ξεκινάµε από το µέλος που µπορούν να γίνουν πράξεις. Προσπαθούµε µε κατάλληλες προσθαφαιρέσεις να εκφράσουµε τα ευθύγραµµα τµή- µατα που έχουµε συναρτήσει των τµηµάτων του άλλου µέλους της ισότητας. Συνήθως συµβολίζουµε µε τα ίδια γράµµατα τα ίσα ευθύγραµµα τµήµατα. Γ. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Έστω τα διαδοχικά και συνευθειακά σηµεία Α, Β, Γ και Μ, Ν τα µέσα των ΑΒ και ΒΓ Γ αντίστοιχα. είξτε ότι MΝ =. á á â â Ã M N

14 18. Βασικά γεωµετρικά σχήµατα Λύση 1 ος τρόπος Β Έχουµε Μ µέσο του ΑΒ,οπότε M = MΒ =. ΒΓ Οµοίως Ν µέσο του ΒΓ, οπότε ΒΝ = ΝΓ =. (1),() Β ΒΓ ΑΒ+ ΒΓ ΑΓ Άρα ΜΒ + ΒΝ = + = =. ος τρόπος Αν ονοµάσουµε ΑΜ = ΜΒ = α και ΒΝ = ΝΓ = β τότε: ( + ) α β ΑΓ ΜΝ = α + β = = Άσκηση Έστω τα διαδοχικά και συνευθειακά σηµεία Α, Β, Γ, και Μ, Ν τα µέσα των ΑΒ και Γ Α + ΒΓ αντίστοιχα. είξτε ότι i. ΜΝ = ii. ΑΓ + Β = Α + ΒΓ Λύση i. 1 ος τρόπος Ã Ä M N Β Έχουµε Μ µέσο του ΑΒ,οπότε M = MΒ =. Γ Επειδή Ν µέσο του Γ,είναι ΓΝ = Ν =. Άρα Α + ΒΓ ΑΒ + ΒΓ + Γ + ΒΓ ΑΒ ΒΓ Γ = = + + = ΜΒ + ΒΓ + ΓΝ = ΜΝ ος τρόπος Ì Ó Ñ

15 Βασικά γεωµετρικά σχήµατα 19. i. Αν ονοµάσουµε ΑΜ = x = ΜΒ και ΓΝ = y = ΝΒ, τότε: Α + ΒΓ x + ΒΓ + y + ΒΓ = = x + ΒΓ + y = ΜΝ ii. ΑΓ + Β = x + ΒΓ + ΒΓ + y = x + ΒΓ + y + ΒΓ = Α + ΒΓ. Άσκηση 3 Σε ευθεία ε θεωρούµε το ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ, το µέσο Μ, ένα τυχαίο σηµείο Σ µεταξύ των Μ και Β, και Ρ ένα τυχαίο εξωτερικό σηµείο του ΑΒ. είξτε ότι: ΣΑ - ΣΒ i. ΣΜ = Λύση ΡΑ + ΡΒ και ii. ΡΜ =. K Ó Â Έχουµε Μ µέσο του ΑΒ,οπότε Β M = MΒ = (1). i. ii. ΣΑ ΣΒ ΣΜ + ΜΑ ΜΒ ΣΜ ΣΜ + ΜΑ ΜΒ + ΣΜ = = = ΣΜ + ΜΒ ΜΒ = = ΣΜ. ΡΑ + ΡΒ ΡΜ + ΜΑ + ΡΜ ΜΒ ΡΜ + ΜΒ ΜΒ = = = ΡΜ. Άσκηση 4 () 1 Στην ευθεία ε παίρνουµε τα σηµεία Α, Β, Σ και Κ. Το σηµείο Σ είναι εσωτερικό σηµείο του 3 τµήµατος ΑΒ ώστε ΣΒ = ΣΑ. Το σηµείο Κ είναι εξωτερικό του τµήµατος ΑΒ προς το 4 3 ΚΑ + 4 ΚΒ µέρος του Α. Να δειχθεί ότι: ΚΣ =. 7

16 0. Βασικά γεωµετρικά σχήµατα Λύση M Â Ó Είναι ΚΣ = ΚΑ + ΑΣ 3 ΚΣ = 3 ΚΑ + 3 ΑΣ και 3 ΚΣ = ΚΒ ΣΒ 4 ΚΣ = 4 ΚΒ 4 ΣΒ = 4 ΚΒ 4 ΣΑ = 4ΚΒ 3ΣΑ 4 3 ΚΑ + 4 ΚΒ Άρα είναι 7ΚΣ = 3 ΚΑ + 4 ΚΒ ΚΣ = 7 Άσκηση 5 Σε ευθεία ε δίνονται στη σειρά τα σηµεία Α, Ρ, Β, Σ ώστε ΡΑ = κ ΡΒ και ΣΑ = κ ΣΒ, όπου 1 1 κ θετικός. Να δειχθεί ότι: = + ( ΑΒ) ( ΑΡ) ( ΑΣ ). Λύση 1 1 = + ΑΒ ΑΡ ΑΣ. Θέλουµε να δείξουµε ότι: Αρκεί να δείξουµε: ( ΑΒ ) ( ΑΡ) ( ΑΒ) ( ΑΣ) + =. ΑΒ ΑΒ ΑΡ + ΡΒ ΑΣ ΣΒ κρβ + ΡΒ κσβ ΣΒ + = + = + = ΑΡ ΑΣ ΑΡ ΑΣ κρβ κσβ κ+ 1 ΡΒ κ 1 ΣΒ κ+ 1 κ 1 + = + = κ ΡΒ κ ΣΒ κ κ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Έστω Α, Β, Γ συνευθειακά σηµεία και τα ευθύγραµµα τµήµατα ΑΒ µε µέσο το Μ, ΑΓ µε µέσο το Θ και ΑΒ < ΑΓ. είξτε ότι το σηµείο Θ βρίσκεται i. µεταξύ των Μ και Β, αν ΑΓ < ΑΒ και ii. µεταξύ των Β και Γ, αν ΑΓ > ΑΒ.

17 Βασικά γεωµετρικά σχήµατα 1.. Έστω τα διαδοχικά και συνευθειακά σηµεία Α, Β, Γ, και Γ µέσο του Β. είξτε ότι ΑΓ > Α. 3. Έστω τα διαδοχικά και συνευθειακά σηµεία Α, Β, Γ, και Μ, Ν τα µέσα των ΑΒ και Γ ΜΝ αντίστοιχα. Αν ισχύει ΒΓ =, δείξτε ότι Α = ΜΓ + ΒΝ ίνεται τµήµα ΑΒ ευθείας ε και ένα εσωτερικό σηµείο Μ, τέτοιο ώστε M = M. Αν 3 Σ είναι σηµείο στην προέκταση του ΑΒ προς το Β, τέτοιο ώστε 5 ΣΑ = ΣΒ, αποδείξτε = +. ότι: ( ΑΒ) ( ΑΜ) ( ΑΣ) 5. Έστω τα διαδοχικά και συνευθειακά σηµεία Α,Β,Γ, τέτοια ώστε ΒΓ = ΑΒ και Γ = 3ΑΒ. Αν Μ,Ν,Θ είναι τα µέσα των ΑΒ, ΒΓ και Γ αντίστοιχα και Ν είναι το συµµετρικό του Ν µε κέντρο το Γ να δείξετε ότι ΑΜ = ΘΝ. Ε. ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΘΕΜΑ Αν α, β, γ είναι τρία ευθύγραµµα τµήµατα τέτοια ώστε α > β > γ να δειχθεί ότι: α+β+γ γ< <α 3

18

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Περιέχει: Όλη την ύλη της Β Λυκείου, σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας σε (3) ΒΙΒΛΙΟµαθήµατα που το καθένα περιέχει: Α. Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Συγγραφική οµάδα: Πανελλαδικά Συνεργαζόµενα Φροντιστήρια Τµήµα Φυσικής:

ΦΥΣΙΚΗ Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Συγγραφική οµάδα: Πανελλαδικά Συνεργαζόµενα Φροντιστήρια Τµήµα Φυσικής: ΦΥΣΙΚΗ Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφική οµάδα: Πανελλαδικά Συνεργαζόµενα Φροντιστήρια Τµήµα Φυσικής: ΑΓΓΕΛΗΣ Β. ΑΛΕΞΙΟΥ Β. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Ν. ΑΝ ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΓΙΟΝΑΚΗΣ Ι. ΒΑΡΒΑΡΑΣ Ι. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα Εγγεγραµµένα σχήµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει στους µαθητές συνοπτικά τις απαραίτητες γνώσεις από τη διδακτέα ύλη της Α λυκείου που δεν διδάχθηκε ή διδάχθηκε περιληπτικά.

Διαβάστε περισσότερα

Τρύφων Παύλος - Ευκλείδεια Γεωµετρία Α τάξης Γενικού Λυκείου

Τρύφων Παύλος - Ευκλείδεια Γεωµετρία Α τάξης Γενικού Λυκείου Τρύφων Παύλος - Ευκλείδεια εωµετρία τάξης ενικού υκείου ΩΝΙΕΣ ρισµός: Έστω χ και ψ δύο ηµιευθείες που δεν έχουν κοινό φορέα και έστω p το ηµιεπίπεδο που έχει ακµή τον φορέα της Oχ και περιέχει την ψ και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΕΦΛΙΟ 2 o Τ ΣΙΚ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚ ΣΧΗΜΤ Πρωταρχικές έννοιες Όπως τα αντιλαμβανόμαστε : Σημείο, Ευθεία, Επίπεδο. ξιώματα προτάσεις που τις αποδεχόμαστε χωρίς απόδειξη. αξίωμα: πό δυο διαφορετικά σημεία του επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Α και Β Γενικού Λυκείου ε 3 Γ ε 2 Κ Ε ε 1 Ι Ο Θ Η Ζ Α μ α Ψ ε 4 Β Β ( Σελ. 63 120 ) Τόμος 2ος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' τάξης Γενικού Λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' τάξης Γενικού Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ Α' τάξης Γενικού Λυκείου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος Παπασταυρίδης Σταύρος Πολύζος Γεώργιος Σβέρκος Ανδρέας ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Φώτης Κουνάδης Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2007 Σειρά:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΣ. Αλγ ε β ρ α. Γενικής Παιδειασ

ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΣ. Αλγ ε β ρ α. Γενικής Παιδειασ ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΟΣ Αλγ ε β ρ α Β Λυ κ ε ί ο υ Γενικής Παιδειασ Α Τό μ ο ς 3η Εκ δ ο σ η Πρόλογος Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό και στόχο αφενός μεν να βοηθήσει τους μαθητές της Β Λυκείου να κατανοήσουν καλύτερα την

Διαβάστε περισσότερα

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.3 ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ιανύσµατα στον 2-διάστατο και στον 3-διάστατο χώρο

ιανύσµατα στον 2-διάστατο και στον 3-διάστατο χώρο Κεφάλαιο 3 ιανύσµατα στον -διάστατο και στον 3-διάστατο χώρο 3.1 Εισαγωγή στα ιανύσµατα (Γεωµετρική) Πολλές ϕυσικές ποσότητες, όπως το εµβαδόν, το µήκος, η µάζα και η ϑερµοκρασία, περιγράφονται πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Θαλής 1998 Β Γυµνασίου

Θαλής 1998 Β Γυµνασίου Να βρεθούν όλες οι πραγµατικές ρίζες της εξίσωσης 2 42 x + x= 2 x + x+ 1. Θαλής 1998 Α Λυκείου Έστω ότι για τους θετικούς πραγµατικούς αριθµούς α, β, γ ισχύει α+ β β+ γ γ + α αβ γ + βγ α + γα β = 0. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ η Κατηγορία : Ο Κύκλος και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδικοί Αριθμοί. Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση

Μιγαδικοί Αριθμοί. Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Μιγαδικοί Αριθμοί Μαθηματικά Γ! Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Θεωρία - Μέθοδοι Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις Ασκήσεις προς λύση Επιλεγμένα θέματα «Σας εύχομαι, καλό κουράγιο και μεγάλη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΥ ( 3.) ΚΥΚΛΣ Γνωρίζουµε ότι ένας κύκλος (, ρ) είναι ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν µια ορισµένη απόσταση ρ από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΛΙΟ 0ο ΕΜ ΕΠΙΜΕΛΕΙ ΥΕΡΙΝΟΣ ΣΙΛΗΣ 57 ΚΕΦΛΙΟ 0ο ΕΜ Πολυγωνικά χωρία - Πολυγωνικές επιφάνειες. Τι καλούμαι πολυγωνικό χωρίο και πως ονομάζεται αυτό ; Πότε δύο πολυγωνικά χωρία λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ www.pe03.gr. didefth.gr

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ www.pe03.gr. didefth.gr . ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ www.pe03.gr. Δημήτριος Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας www.pe03.gr ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία 2014 2015 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδακτέα εξεταστέα ύλη σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 324 416 ασκήσεις για λύση. 20 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 118 ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 34 416 ασκήσεις για λύση ερωτήσεις κατανόησης λυμένα παραδείγματα 0 συνδυαστικά θέματα εξετάσεων Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγική ενότητα Το λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

3 õ a õ#, 6 õ b õ, 9 õ g õú.

3 õ a õ#, 6 õ b õ, 9 õ g õú. . Η έννοια του χώρου Η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας είναι µια φυσική θεωρία, µε την ακόλουθη διπλή έννοια. Αποτελεί, πρώτ απ όλα µιαν εικόνα για τον τρόπο µε τον οποίο κινούνται και αλληλεπιδρούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ [7] ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Κύκλος µε κέντρο Κ και ακτίνα ρ λέγεται ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν από το Κ απόσταση ίση µε ρ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Αν ο κύκλος έχει κέντρο

Διαβάστε περισσότερα