ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr."

Transcript

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1

2 Έλυσαν οι Δημήτρης Ιωάννου, Γιώργος Βισβίκης, Μπάμπης Στεργίου, Χρήστος Κάναβης, Γιώργης Καλαθάκης, Παναγιώτης Γκριμπαβιώτης, Περικλής Γιαννουλάτος Κώστας Ζυγούρης, Χρήστος Ντάβας, Γιώργος Ρίζος Ηλίας Καμπελής, Νίκος Φραγκάκης,Αντώνης Βρέντζος, Γιώργος Γαβριλόπουλος, lafkasd, Περικλής Γιαννουλάτος Επιμέλεια : Τσιφάκης Χρήστος Αφιερωμένο σε όλους τους μαθητές της Α Λυκείου Τεύχος ο Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα

3 ΘΕΜΑ 787 Στο τρίγωνο AB του παρακάτω σχήματος η κάθετη από το μέσο M της B τέμνει την προέκταση της διχοτόμου A στο σημείο E. Αν, Z είναι οι προβολές του E στις AB, A, να αποδείξετε ότι: α) Το τρίγωνο EB είναι ισοσκελές. (Μονάδες 5) β) Τα τρίγωνα BE, ZE είναι ίσα. (Μονάδες 8) γ) Aˆ E ABE 18. (Μονάδες 1) α) Το τρίγωνο EB είναι ισοσκελές, επειδή η είναι μεσοκάθετος του B. β) Τα τρίγωνα BE, ZE είναι ορθογώνια και έχουν EB E και EEZ (κάθε σημείο της διχοτόμου ισαπέχει από τις πλευρές της γωνίας). γ) Από την ισότητα των παραπάνω τριγώνων προκύπτει ότι E1 E (1). Είναι ακόμα: ˆ AE 9 E και ABE 9 E1 (ως εξωτερική γωνία στο τρίγωνο EB ). Άρα: (1) 1 Aˆ E ABE 9 E 9 E Aˆ E ABE 18. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 3

4 ΘΕΜΑ 788 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο AB( A 9 ) B 5, το ύψος του A και σημείο E, ώστε E B. Το σημείο Z είναι η προβολή του στην. α) Να αποδείξετε ότι: i) Το τρίγωνο είναι ισοσκελές. (Μονάδες 6) ii) AE 1. (Μονάδες 1) β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου. (Μονάδες 9) α.i) Το τρίγωνο είναι ισοσκελές, επειδή η A είναι μεσοκάθετος του. α.ii) B 5, οπότε από το ορθογώνιο τρίγωνο AB και από το ισοσκελές, έχουμε διαδοχικά: ˆ 4 και AE ˆ5. Αλλά η AE ˆ είναι εξωτερική στο τρίγωνο AE, άρα: AEB ˆ AE AE ˆ 1. β) Είναι ˆ Z 9, EZ ˆ 5 (ως κατακορυφήν της AE ), οπότε, Eˆ Z 4. ΘΕΜΑ 79 Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα AB και στο εσωτερικό του θεωρούμε τα σημεία, ώστε να ισχύει A B. Επίσης θεωρούμε σημείο Oεκτός του ευθυγράμμου τμήματος AB έτσι ώστε να ισχύουν O AΓ και O B. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 4

5 α) Να αποδείξετε ότι: i. η γωνία O 6 (Μονάδες 9) ii. οι γωνίες OA,OB είναι ίσες και κάθε μια ίση με 3. (Μονάδες 9) β) Αν το μέσον του ευθυγράμμου τμήματος AB, να αποδείξετε ότι OM OA. (Μονάδες 7) α) Το τρίγωνο Oείναι ισόπλευρο εκ κατασκευής και το ζητούμενο έπεται άμεσα O O 6, το ζητούμενο έπεται άμεσα. β) Τα τρίγωνα OA,OB είναι ισοσκελή, οπότε οι γωνίες που πρόσκεινται σε κάθε βάση είναι ίσες κι αφού οι εξωτερικές τους γωνίες γ) Το OMείναι διάμεσος στο ισόπλευρο τρίγωνο, άρα και ύψος, οπότε το τρίγωνο OA MOA είναι ορθογώνιο με A 3, άρα OM OA OM. ΘΕΜΑ 794 Σε τραπέζιο AB AB/ / είναι AB. Επίσης τα Z,H,E είναι τα μέσα των A,B και αντίστοιχα. Ακόμη η ZHτέμνει τις AE,BE στα σημεία,i αντίστοιχα. α) Να δείξετε ότι, το τετράπλευρο AB Eείναι παραλληλόγραμμο. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 5

6 β) Να δείξετε ότι, τα σημεία,i είναι μέσα των AE,BE αντίστοιχα. γ) Να δείξετε ότι 3 ZH AB. α) Είναι E 1 αφού το E είναι μέσο του και 1 AB/ / AB/ / E, έτσι το AB E είναι παραλληλόγραμμο. β) Το ZHείναι διάμεσος του τραπεζίου AB, οπότε ZH/ /AB/ / και AB ZH. Στο τρίγωνο AE το Z είναι μέσο της A και Z / / E, έτσι το είναι μέσο του AE. Ομοίως, στο τρίγωνο BE είναι H μέσο του B και HI / / E, έτσι το I είναι μέσο του BE. γ) Από ΘΕΜΑ 796 AB AB AB AB 3AB ZH ZH ZH. Δίνεται κύκλος με κέντρο O και έστω $AB$ μία διάμετρός του, το μέσο του ενός ημικυκλίου και τυχαίο σημείο του άλλου. Στην προέκταση της B(προς το B) θεωρούμε σημείο E ώστε BE A. α) Να αποδείξετε ότι: Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 6

7 i) Τα τρίγωνα A, BE είναι ίσα. (Μονάδες 8) ii) Η είναι κάθετη στη E. (Μονάδες 8) β) Να αιτιολογήσετε γιατί στην περίπτωση που το σημείο είναι αντιδιαμετρικό του, η E είναι εφαπτομένη του κύκλου. (Μονάδες 9) α. i) Επειδή το είναι μέσο του ημικυκλίου, θα είναι A B και Aˆ B 9. Τα τρίγωνα A, BE έχουν: A B ABE (από υπόθεση) A EB (η γωνία εγγεγραμμένου τετραπλεύρου είναι ίση με την απέναντι εξωτερική). Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα (Π-Γ-Π). α. ii) Από την ισότητα των τριγώνων προκύπτει ότι. ˆ ˆ E. E AB AB 9 β) Είναι από το προηγούμενο ερώτημα ˆE 9 και επειδή η είναι διάμετρος του κύκλου, η E θα είναι εφαπτομένη. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 7

8 ΘΕΜΑ 797 Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει Aˆ B και έστω A ύψος και BE διχοτόμος του τριγώνου που τέμνονται στο Z. α) Να αποδείξετε ότι: i. B 6 και AZ BZ. (Μονάδες 1) ii. 3 A BZ (Μονάδες 8) β) Αν είναι γνωστό ότι το τρίγωνο AZE είναι ισόπλευρο, να υπολογίσετε τις άλλες γωνίες του τριγώνου AB. (Μονάδες 7) α) i. Aˆ B ABˆ 3B 3B 18 B 6. Από το ορθογώνιο τρίγωνο AB, έχουμε ότι A 3 κι ακόμα 1 6 B 3 ABZ είναι ισοσκελές, άρα AZ BZ. 1, οπότε το έχουμε ότι: έπεται ότι: BZ Z, BZ 3 A AZ Z BZ BZ. ii. Αφού AZ BZ και από το BZ με B 3, Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 8

9 β) Αφού το τρίγωνο ΑZEείναι ισόπλευρο, έχουμε ότι A 6, οπότε A Επίσης B 6, οπότε ˆ 3. ΘΕΜΑ 799 Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται μια κρεμάστρα τοίχου η οποία αποτελείται από έξι ίσα ευθύγραμμα κομμάτια ξύλου A,B, Z, H,ZK,H που είναι στερεωμένα με έντεκα καρφιά A,B,,,,E,M,H,K,,Z. Αν το σημείο, είναι μέσο των τμημάτων A και B ενώ το σημείο E είναι μέσο των τμημάτων Z και H, να αποδείξετε ότι: α) Το τετράπλευρο HZ είναι ορθογώνιο. β) Τα σημεία B,,Z είναι συνευθειακά. γ) Το τετράπλευρο AZ είναι παραλληλόγραμμο. α) Το τετράπλευρο HZ είναι ορθογώνιο αφού οι διαγώνιοι του διχοτομούνται στο E και είναι ίσες λόγω της υπόθεσης. β) Για τον ίδιο λόγο και το AB είναι ορθογώνιο, έτσι: B Z άρα τα σημεία B,,Z είναι συνευθειακά. γ) Για τον ίδιο λόγο και τα σημεία A,,H είναι συνευθειακά, οπότε A / / Z1 Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 9

10 Το τετράπλευρο ως μισά ίσων τμημάτων, οπότε E είναι ρόμβος αφού και οι τέσσερεις πλευρές του είναι ίσες E. Τα τρίγωνα A και EZ είναι ίσα από αφού έχουν: A E και ZE ως μισά ίσων τμημάτων και A EZ ως παραπληρωματικές των ίσων γωνιών Έτσι A Z. E. Από 1, A / / Z άρα το AZ είναι παραλληλόγραμμο. ΘΕΜΑ 84 Στο παρακάτω σχήμα δίνεται τρίγωνο AB, τα ύψη του B και E που τέμνονται στο σημείο H και το μέσο M της πλευράς B. α) Να αποδείξετε ότι: i) MME. (Μονάδες 1) ii) Η ευθεία τέμνει κάθετα τη B και AH, ˆ όπου ˆ η γωνία του τριγώνου AB. (Μονάδες 5) γ) Να βρείτε το ορθόκεντρο του τριγώνου. (Μονάδες 1) α.i. Τα ορθογώνια τρίγωνα B, EB έχουν αντίστοιχες διαμέσους M, EM. Άρα: B M ME. α. ii) Το H είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου AB, οπότε και το τρίτο ύψος θα διέρχεται από το σημείο H. Δηλαδή, AH B. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1

11 Τα τρίγωνα AH, AZ είναι ισογώνια, επειδή είναι ορθογώνια και έχουν κοινή τη γωνία A 1. Άρα: ˆ AH. γ) Το σημείο είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου. (Πόρισμα του σχολικού βιβλίου). ΘΕΜΑ 86 Δύο κύκλοι ( K, ),(, R) τέμνονται στα σημεία A, B. Αν και είναι τα αντιδιαμετρικά σημεία του A στους δύο κύκλους, τότε να αποδείξετε ότι: α) AB 9 (Μονάδες 5) β) Τα σημεία, B, είναι συνευθειακά. (Μονάδες 1) γ) Το τετράπλευρο με κορυφές τα σημεία K,,, είναι τραπέζιο. (Μονάδες 1) α) Στον κύκλο (, ) η γωνία Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 11

12 είναι εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο, οπότε 9. β) Ομοίως είναι και AB 9 (ως εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο του κύκλου ( )). Άρα B 18, δηλαδή τα σημεία, B, είναι συνευθειακά. γ) Τα σημεία K, είναι τα μέσα των πλευρών A, A αντίστοιχα, του τριγώνου A. Άρα K και K. Το τετράπλευρο λοιπόν, με κορυφές τα σημεία K,,, είναι τραπέζιο (δεν μπορεί να είναι παραλληλόγραμμο, αφού K ). ΘΕΜΑ 88 Θεωρούμε παραλληλόγραμμο AB,,, αντίστοιχα, σε μία ευθεία (). AB και τις προβολές AB,,, των κορυφών α) Αν η ευθεία () αφήνει τις κορυφές του παραλληλογράμμου στο ίδιο ημιεπίπεδο και είναι AA 3, BB, 5, τότε: i) Να αποδείξετε ότι η απόσταση του κέντρου O του παραλληλογράμμου από την ευθεία () είναι ίση με 4. (Μονάδες 8) ii) Να βρείτε την απόσταση. (Μονάδες 9) Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1

13 β) Αν η ευθεία ( ) διέρχεται από το κέντρο του παραλληλογράμμου και είναι παράλληλη προς δύο απέναντι πλευρές του, τι παρατηρείτε για τις αποστάσεις AA, BB,, ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 8) α. i) Έστω ' η προβολή του O στην ευθεία( ). Το τετράπλευρο AA είναι τραπέζιο (δεν μπορεί να είναι παραλληλόγραμμο γιατί AA ) και είναι η διάμεσός του (Αφού είναι το μέσο του A και OO AA ). Άρα: AA 35 OO OO 4 α. ii) Ομοίως το τετράπλευρο BB είναι τραπέζιο και OO είναι η διάμεσός του. Άρα: BB OO 4 6 β) Οι αποστάσεις είναι ίσες. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 13

14 Πράγματι, η ευθεία () διέρχεται από το κέντρο του παραλληλογράμμου και έστω ότι είναι παράλληλη στις AB,. Άρα θα είναι η μεσοπαράλληλή τους, οπότε θα ισαπέχει από αυτές, άρα και από τις κορυφές του παραλληλογράμμου. ΘΕΜΑ 89 Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο AB και τα ύψη του Αν, τα μέσα των BI,I αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι: BK, τα οποία τέμνονται στο I. α) Το τρίγωνο BI είναι ισοσκελές. (Μονάδες 5) β) Τα τρίγωνα BI και IK είναι ίσα. (Μονάδες 5) γ) Το προεκτεινόμενο διέρχεται από το μέσο της πλευράς B. (Μονάδες 5) δ) Το τετράπλευρο MKN είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 1) α) Στο ισόπλευρο τρίγωνο τα ύψη είναι διάμεσοι και διχοτόμοι. Άρα ˆ BI BI 3, οπότε το τρίγωνο BI είναι ισοσκελές. β) Τα ορθογώνια τρίγωνα BI και IK έχουν τις υποτείνουσες και ίσες και τις κατακορυφήν γωνίες BI IK. Άρα είναι ίσα. γ) Επειδή το τρίγωνο AB είναι ισόπλευρο το ορθόκεντρο I, θα συμπίπτει με το βαρύκεντρο, οπότε το προεκτεινόμενο διέρχεται από το μέσο της πλευράς B. AI δ) M ( M, είναι τα μέσα των, ) AI KN (, είναι τα μέσα των I, A). Άρα: M KN, δηλαδή το Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 14

15 τετράπλευρο MKN είναι παραλληλόγραμμο. Επειδή όμως AI B ( I είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου AB ) ), θα είναι και AI K ( K B ). Άρα οι δύο πλευρές του παραλληλογράμμου είναι κάθετες στις δύο άλλες πλευρές του. Επομένως το παραλληλόγραμμο είναι ορθογώνιο. ΘΕΜΑ 81 Δίνεται το ισόπλευρο τρίγωνο AB που είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο με κέντρο O και ακτίνα. Τα τμήματα Z και είναι τα εφαπτόμενα τμήματα του κύκλου στα σημεία και B αντίστοιχα. Αν το τμήμα H είναι κάθετο στο τμήμα στο Z, να αποδείξετε ότι: α) Το τρίγωνο ZB είναι ισόπλευρο. (Μονάδες 7 ) β) Το τετράπλευρο AZB είναι ρόμβος. (Μονάδες 8) γ) Το τετράπλευρο BH είναι τραπέζιο με BBZ και H B. (Μονάδες 1) α) Bˆ Z BZ 6 (είναι γωνίες χορδής και εφαπτομένης ίσες με την αντίστοιχη εγγεγραμμένη A 6 ). Επομένως το τρίγωνο ZB είναι ισόπλευρο. β) Τα τρίγωνα AB και ZB είναι ισόπλευρα, οπότε όλες οι πλευρές του τετραπλεύρου AZB είναι ίσες μεταξύ τους, άρα είναι ρόμβος. γ) AZ B (ως διαγώνιες ρόμβου) και AZ H (από υπόθεση). Άρα B H, δηλαδή το τετράπλευρο Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 15

16 BH είναι τραπέζιο, αφού οι B, H τέμνονται στο σημείο A. Αν M είναι το σημείο τομής των διαγωνίων του ρόμβου AZB, τότε θα είναι το μέσο της B, άρα τα σημεία B, είναι τα μέσα των πλευρών A, AH αντίστοιχα, του τριγώνου AH. Επομένως: H B και B AB A BZ. Σημείωση Το κέντρο O του κύκλου και η ακτίνα που δίνονται στην εκφώνηση, και το σημείο E που δίνεται στο σχήμα, δεν χρησιμεύουν πουθενά. ΘΕΜΑ 3691 Οι κύκλοι ( K, ) και (,3 ) εφάπτονται εξωτερικά στο σημείο A. Μία ευθεία εφάπτεται εξωτερικά και στους δυο κύκλους στα σημεία B και αντίστοιχα και τέμνει την προέκταση της διακέντρου K στο σημείο E. Φέρουμε από το σημείο K παράλληλο τμήμα στην που τέμνει το τμήμα στο. α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο BK είναι ορθογώνιο. (Μονάδες 9) β) Να αποδείξετε ότι η γωνία K ˆ είναι 3 o. (Μονάδες 8) γ) Να αποδείξετε ότι το τμήμα E6, όπου η ακτίνα του κύκλου ( K, ). (Μονάδες 8) α) Αφού είναι κοινή εφαπτομένη έχω BK και. Άρα B και ˆ o B 9 ˆ. Είναι K (υπόθεση )και, άρα K δηλ. ˆ 9 o. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 16

17 Τότε το τετράπλευρο BK είναι ορθογώνιο αφού έχει τρεις ορθές γωνίες. β) Λόγω του α) BK ως απέναντι πλευρές ορθογωνίου. Έτσι, 3. Τότε στο ορθογώνιο ( ˆ 9 o ) τρίγωνο K, K από θεώρημα, 1ˆ 3 o.. Άρα γ) Αλλά ˆ ˆ 1 3 o ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες, των παραλλήλων K που τέμνονται από E.Τότε στο ορθογώνιο τρίγωνο E, ˆ 3 o. Επομένως E E 6. ΘΕΜΑ 3693 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο AB ( A 9 ) και η διχοτόμος του B. Από το φέρουμε E B και ονομάζουμε Zτο σημείο στο οποίο η ευθεία Eτέμνει την προέκταση της BA. Να αποδείξετε ότι: α) Το τρίγωνο ABEείναι ισοσκελές. (Μονάδες 6) β)τα τρίγωνα ABκαι BEZείναι ίσα. (Μονάδες 6) γ) Η ευθεία B είναι μεσοκάθετη των τμημάτων AE και Z. (Μονάδες 6) δ)το τετράπλευρο AEZ είναι ισοσκελές τραπέζιο. (Μονάδες 7) α) Τα ορθογώνια τρίγωνα BA,B E είναι ίσα διότι η B είναι κοινή και A E, αφού τα σημεία της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχουν από τις πλευρές της(ή διότι οι γωνίες BA, B είναι ίσες). Επομένως BA BE β) Τα τρίγωνα AB και ABE είναι ορθογώνια και έχουν : Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 17

18 AB AE, από το πρώτο ερώτημα Τη γωνία Bκοινή. γ) i) Είναι BA BE και A E, οπότε τα σημεία B, βρίσκονται στη μεσοκάθετο του. ii) Επειδή BZ B, το τρίγωνο BZ είναι ισοσκελές. Επομένως η διχοτόμος της γωνίας B, δηλαδή η (ημι)ευθεία B είναι μεσοκάθετος της βάσης του Z. Εναλλακτικά, μπορούμε επίσης να βασιστούμε στο γεγονός ότι : Z,BZ B. ΘΕΜΑ 3698 Δίνεται τραπέζιο AB με O AB, A= ˆ ˆ=9, AB και B ˆ 3ˆ.Από το B φέρνουμε κάθετη στη που τέμνει την A στο σημείο K και την A στο E. Επίσης φέρνουμε την AE που τέμνει τη B στο σημείο. Να αποδείξετε ότι: O α) ˆ 45. (Μονάδες 8) β) BAE. (Μονάδες 9) γ) 1 K. (Μονάδες 8) 4 α) Αφού AB τότε Bˆ 3ˆ o ˆ ˆ 18 ˆ o B 45 ως εντός και επί τα αυτά μέρη (...). Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 18

19 β) Αφού BE, BEA ˆ BE ˆ 9 o. Τότε: Το τετράπλευρο ABE είναι ορθογώνιο αφού και A ˆ ˆ 9 o (τρεις ορθές). Άρα AE B (διαγώνιες ορθογωνίου ίσες). Ακόμη AE, B διχοτομούνται. Άρα μέσο του $AE$. Λόγω του ορθογωνίου ακόμη, E AB (απέναντι πλευρές ορθογωνίου). Τότε E E. τρίγωνο? BE ορθογώνιο με ˆ 45. Άρα ισοσκελές, με BE E. 1 γ) Έτσι έχουμε AB E. Άρα το τετράπλευρο AB E είναι παραλληλόγραμμο. Έτσι A, BE διχοτομούνται. Άρα K μέσο A. Τότε στο τρίγωνο AE τα K, είναι μέσα, άρα E K. 4 ΘΕΜΑ 3699 Έστω παραλληλόγραμμο. Αν τα σημεία και είναι τα μέσα των πλευρών του και αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι : α) Το τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 8) β). (Μονάδες 8) γ) Οι και τριχοτομούν τη διαγώνιο του παραλληλογράμμου. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 19

20 (Μονάδες 9) α) Επειδή / / / /.. Επομένως //. Άρα το είναι παραλληλόγραμμο. β) (1) (ως εντός εναλλάξ, // και τέμνουσα.) () (λόγω του ότι το είναι παραλληλόγραμμο.) (3) (ως εντός εναλλάξ, // και τέμνουσα.) Από (1),(), (3) προκύπτει ότι. γ) Έστω είναι, τα σημεία που οι και αντίστοιχα τέμνουν την. Στο τρίγωνο έχουμε μέσο του και // τότε μέσο, άρα (4). Στο τρίγωνο έχουμε μέσο του και // τότε μέσο, άρα (5). Από (4), (5)έχουμε το ζητούμενο. ΘΕΜΑ 37 Στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο είναι 3 και το κέντρο του. Φέρουμε. α) Να αποδείξετε ότι η γωνία χωρίζεται από τη και τη διαγώνιο σε τρείς ίσες γωνίες. (Μονάδες 13) Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα

21 β) Φέρουμε κάθετη στην στο σημείο η οποία τέμνει την προέκταση της στο. Να δείξετε ότι τα τρίγωνα και είναι ίσα. (Μονάδες 1) 6 γιατί Στο τρίγωνο έχουμε 18 3.Άρα 6. Στο τρίγωνο έχουμε 3. Στο τρίγωνο έχουμε 6. Άρα 6 (ως κατακορυφήν). Στο τρίγωνο έχουμε 3. Στο τρίγωνο έχουμε ( ισοσκελές ) άρα 3. β) Επειδή και 6 τότε ισόπλευρο. Άρα τα ορθογώνια τρίγωνα και έχουν, ΘΕΜΑ 371. Άρα είναι ίσα. Έστω ότι E,Z είναι τα μέσα των πλευρών AB, παραλληλογράμμου AB αντίστοιχα. Αν για το παραλληλόγραμμο AB επιπλέον ισχύει AB A, να εξετάσετε αν είναι αληθείς ή όχι οι ακόλουθοι ισχυρισμοί: Ισχυρισμός 1: Το τετράπλευρο EBZ είναι παραλληλόγραμμο. Ισχυρισμός : AE =BZ Ισχυρισμός 3: Οι E, BZ είναι διχοτόμοι των απέναντι γωνιών,b. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1

22 α) Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι κάποιος ισχυρισμός είναι αληθής να τον αποδείξετε. (Μονάδες 16) β) Στην περίπτωση που κάποιος ισχυρισμός δεν είναι αληθής, να βρείτε τη σχέση των διαδοχικών πλευρών του παραλληλογράμμου ώστε να είναι αληθής. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 9) α) Ισχυρισμός 1: Είναι αληθής αφού : Z/ /EB και Z EB ως μισά ίσων τμημάτων. Άρα τετράπλευρο EBZ είναι παραλληλόγραμμο, αφού έχει ένα ζεύγος πλευρές ίσες και παράλληλες. Ισχυρισμός : Είναι αληθής αφού : AE =EBZ (εντός,εκτός και επί τα αυτά των E//BZ ), EBZ=BZ (εντός εναλλάξ των / /AB ). Επομένως : AE =BZ. Ισχυρισμός 3: Οι E, BZ είναι διχοτόμοι των απέναντι γωνιών,b. Αν υποτεθεί ότι αυτό συμβαίνει, τότε ˆ ˆ 1 AE,οπότε το τρίγωνο AE θα είναι ισοσκελές, άρα 1 A AE AB. Η τελευταία σχέση, εφόσον A AB μπορεί να είναι είτε αληθής, είτε ψευδής. Άρα ο ισχυρισμός ότι Οι E,BZ είναι διχοτόμοι των απέναντι γωνιών,b είναι άλλοτε αληθής κι άλλοτε ψευδής. Ομοίως για την BZ Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα

23 β) Ισχυρισμός 3: Ο ισχυρισμός είναι αληθής εφόσον, όπως είδαμε στο (α), 1 ισχύει : A AB. ΘΕΜΑ 373 Στο κυρτό εξάγωνο ABEZ ισχύουν τα εξής: ˆ, ˆ ˆ ˆ και ˆ ˆ. (α) Να υπολογίσετε το άθροισμα ˆ ˆ ˆ. (8 Μονάδες) (β) Αν οι πλευρές και E προεκτεινόμενες τέμνονται στο H και οι πλευρές και προεκτεινόμενες τέμνονται στο, να αποδείξετε ότι: (i.) Οι γωνίες A και H είναι παραπληρωματικές. (1 Μονάδες) (ii.) Το τετράπλευρο AH είναι παραλληλόγραμμο. (7 Μονάδες) (α) Οι γωνίες κυρτού εξαγώνου έχουν άθροισμα ορθές, δηλ Αφού ˆ, ˆ ˆ ˆ και ˆ ˆ 7, είναι ˆ ˆ ˆ 36. (β) (i) Είναι Aˆ Hˆ ˆ (18 HZE ˆ HEZ ˆ ) ˆ ˆ HEZ ˆ ˆ ˆ (18 ˆ ) ˆ ˆ ˆ 18 ˆ ˆ ˆ ος τρόπος Το κυρτό πεντάγωνο ABH έχει άθροισμα γωνιών ορθές, δηλ Συνεπώς, ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ H 54, κι άρα Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 3

24 ˆ ˆ H 54 ( ˆ ˆ ˆ ) Αφού ˆA, ˆ έπεται ότι και Aˆ H ˆ 18. (ii) Από το προηγούμενο υποερώτημα είναι A// H. Επίσης, ˆ ˆ ˆ ˆ H A H 18, κι άρα AH //. Συνεπώς, οι απέναντι πλευρές του AH είναι παράλληλες, κι άρα είναι παραλληλόγραμμο. ΘΕΜΑ 3737 Δίνεται τραπέζιο AB, τέτοιο ώστε A ˆ 9, Επιπλέον φέρνουμε BE. 1 AB και 4 1 AB A. 3 α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ABE ορθογώνιο. (Μονάδες 6 ) β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο BE είναι ορθογώνιο και ισοσκελές. (Μονάδες 1) γ) Αν, K είναι τα μέσα των και A αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι η A διέρχεται από το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος. (Μονάδες 9) Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 4

25 α)το τετράπλευρο ABE είναι ορθογώνιο επειδή έχει τρεις γωνίες ορθές. β) Είναι 4AB, BE A 3AB, AB E. Άρα, E E 3AB. Δηλαδή, BE E, οπότε το τρίγωνο BE είναι ορθογώνιο και ισοσκελές. γ) Το τετράπλευρο AB E είναι τραπέζιο και το τμήμα K ενώνει τα μέσα των διαγωνίων του. Άρα K K AB. AB και E AB 3AB AB K Επομένως το AB K είναι παραλληλόγραμμο και αν M είναι το σημείο τομής των διαγωνίων του, τότε θα είναι το μέσο του. ΘΕΜΑ 3759 Δίνεται κύκλος ( OR, ) με διάμετρο B. Θεωρούμε σημείο A του κύκλου και σχεδιάζουμε το τρίγωνο AB. H προέκταση της τέμνει τον κύκλο στο σημείο Z. Φέρουμε το ύψος του A, η προέκταση του οποίου τέμνει τον κύκλο στο σημείο E. α) Να αποδείξετε ότι: i. Z AB BE (Μονάδες 8) ii. Το τετράπλευρο BEZείναι ισοσκελές τραπέζιο. (Μονάδες 7) Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 5

26 β) Αν ˆ 3, να αποδείξετε ότι η περίμετρος του τραπεζίου BEZείναι ίση με 5R, όπου R η ακτίνα του κύκλου. (Μονάδες 1) α) i) Φέρνουμε τις BE, BZ, Z. Η O είναι απόστημα στη χορδή, οπότε η διχοτομεί το AE, άρα AB BE. Το ABZ είναι παραλληλόγραμμο, αφού οι διαγώνιοί του διχοτομούνται, άρα AB Z. ii) Είναι EZ/ /Bαφού είναι χορδές που ορίζουν ίσα κυρτά τόξα. Επίσης είναι EZ B (διάμετρος του κύκλου), άρα το BEZείναι τραπέζιο, ισοσκελές. β) Είναι BA 9 ως εγγεγραμμένη που βαίνει σε ημικύκλιο. Έστω AB 3, οπότε Z R. B AB R, άρα και Αφού BE Z 6 EZ 6, οπότε AEZ 3 δηλαδή και AZ EZ R. Οπότε Περίμετρος BEZ = BE EZ ZB 5R. ΘΕΜΑ 3765 Δίνεται τραπέζιο AB ( AB ) με A ˆ 9, AB και B3. ˆ Φέρνουμε BE που τέμνει τη διαγώνιο A στο M. Φέρνουμε την που τέμνει τη διαγώνιο B στο N. Να αποδείξετε ότι: α) ˆ 45. (Μονάδες 6 ) Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 6

27 β) Το τετράπλευρο AB E είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 6 ) γ) 1 MN. (Μονάδες 7 ) 4 δ) AE B. (Μονάδες 6 ) α) B 3ˆ AB Bˆ 18 4ˆ 18 ˆ 45. β) Το τετράπλευρο ABE είναι ορθογώνιο (έχει τρεις γωνίες ορθές), κι επειδή AB, θα είναι AB E E, οπότε το AB E είναι παραλληλόγραμμο. γ) Τα σημεία, ως σημεία τομής των διαγωνίων του παραλληλογράμμου AB E και του ορθογωνίου ABE αντίστοιχα, θα είναι μέσα των πλευρών A, AE του τριγώνου AE. Άρα: MN E MN. 4 δ) Επειδή ˆ 45 το τρίγωνο BE είναι ορθογώνιο και ισοσκελές, οπότε BE E E. Άρα το ορθογώνιο ABE είναι τετράγωνο, που σημαίνει ότι οι διαγώνιοι του τέμνονται κάθετα, δηλαδή AE B. ΘΕΜΑ 3771 Δίνεται ημικύκλιο διαμέτρου και δύο χορδές του A και B οι οποίες τέμνονται στο σημείο E. Φέρουμε EZ AB. Να αποδείξετε ότι: Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 7

28 α) Οι γωνίες A και B είναι ίσες. (Μονάδες 7 ) β) Τα τετράπλευρα AEZ και EZB είναι εγγράψιμα. (Μονάδες 9) γ) Η είναι διχοτόμος της γωνίας. Z (Μονάδες 9) α) Οι γωνίες A και B είναι ίσες, επειδή είναι εγγεγραμμένες στο ίδιο τόξο. β) Είναι Aˆ B Aˆ B 9 (ως εγγεγραμμένες σε ημικύκλιο). Επομένως τα τετράπλευρα AEZ και EZB είναι εγγράψιμα, επειδή έχουν τις απέναντι γωνίες τους ορθές. γ) Από τα εγγράψιμα τετράπλευρα AEZ και EZB, έχουμε AE Z1 και BE Z. Αλλά, AE BE Z1 Z, οπότε η είναι διχοτόμος της γωνίας. Z ΘΕΜΑ 3775 Δίνεται παραλληλόγραμμο με O το κέντρο του. Από την κορυφή φέρουμε το τμήμα K κάθετο στην A και στην προέκτασή του προς το K θεωρούμε σημείο E, ώστε KE K. Να αποδείξετε ότι: α) B EO. (Μονάδες 8) β) Η γωνία EB είναι ορθή. (Μονάδες 8) γ) Το τετράπλευρο AEB είναι ισοσκελές τραπέζιο. (Μονάδες 9) Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 8

29 α) Το τρίγωνο OE είναι ισοσκελές, επειδή η είναι μεσοκάθετος του E. Άρα: B EO O. β) Η είναι διάμεσος του τριγώνου EB και είναι ίση με το μισό της B. Άρα η γωνία EB είναι ορθή. γ) // (είναι κάθετες στην ίδια ευθεία E ) A B (απέναντι πλευρές παραλληλογράμμου) και AAE ( είναι σημείο της μεσοκαθέτου του τμήματος E). Άρα, το τετράπλευρο AEB είναι ισοσκελές τραπέζιο ή παραλληλόγραμμο. Αν A A(δηλαδή τα σημεία, K συμπίπτουν), τότε είναι ορθογώνιο. AE B, οπότε το AEB θα Πιστεύω πως έπρεπε να δοθεί στην εκφώνηση ότι η διαγώνιος A δεν είναι κάθετη στην πλευρά A του παραλληλογράμμου. Δηλαδή το (γ) ερώτημα δεν ισχύει για οποιοδήποτε παραλληλόγραμμο AB γι αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι προβληματικό. ΘΕΜΑ 3777 Δύο κύκλοι ( O, 1), (K, ) εφάπτονται εξωτερικά στο N. Μια ευθεία () εφάπτεται στους δύο κύκλους στα σημεία A,Bαντίστοιχα. Η κοινή εφαπτομένη των κύκλων στο N τέμνει την ( ) στο M. Να αποδείξετε ότι: α) Το M είναι μέσον του AB. (Μονάδες 7) Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 9

30 β) OMK 9. (Μονάδες 9) γ) ANB 9. (Μονάδες 9) α) Τα εφαπτόμενα τμήματα από το Mστους κύκλους είναι ίσα, άρα MA MN,MB MN, οπότε MA MB άρα το M είναι το μέσον του AB. β) Οι MO,MK ως διχοτόμοι των εφεξής παραπληρωματικών γωνιών AMN,BMN, είναι μεταξύ τους κάθετες και το ζητούμενο έπεται. γ) Από το (β) και τα ισοσκελή τρίγωνα MAN,MNB, έχουμε ότι ANB ANM MNB A B Σχόλιο Άλλος τρόπος λύσης μπορεί να προκύψει αν δούμε ότι οι γωνίες A 1,B 1 είναι χορδής και εφαπτομένης και ότι τα τετράπλευρα AMNO,MNKB είναι εγγράψιμα, κτλ. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 3

31 ΘΕΜΑ 3781 Έστω κύκλος O, και E το μέσον του τόξου του B. Μια ευθεία () εφάπτεται στο κύκλο στο E. Οι προεκτάσεις των OB,O τέμνουν την ευθεία ( ) στα σημεία Z και H αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι : α) B / /ZH. β) OZ OH. γ) Αν B μέσον της OZ. i. να αποδείξετε ότι ZOH BEZ 4 ii. να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ZOH α) Αφού το E είναι το μέσον του τόξου του B, τότε η ακτίνα OE είναι και απόστημα της χορδής B δηλαδή OE B Έτσι B / /ZH ως κάθετες στην OE β) Τα ορθογώνια τρίγωνα OEZ και OEH είναι ίσα επειδή έχουν: OE κοινή πλευρά και BOE OE ως επίκεντρες που βαίνουν στα ίσα τόξα BE και E άρα OZ OH γ) Αν B μέσον της OZ τότε: Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 31

32 i. Επειδή OZ OH το τρίγωνο OZH είναι ισοσκελές οπότε Z H 1 Στο ορθογώνιο τρίγωνο OEZ η EB είναι διάμεσος στην υποτείνουσα, δηλαδή OZ EB BZ. Έτσι το τρίγωνο BEZ είναι ισοσκελές με BEZ Z και OE ύψος και διχοτόμος. Όμως η BEZ είναι γωνία χορδής BE και εφαπτομένης ZE, οπότε ZOH o BE ZOE ZOH BEZ BEZ BEZ BEZ ZOH Z 4 4 ii. Από το ισοσκελές τρίγωνο BEZ είναι: 1, ZH ZOH 18 Z ZOH 18 ZOH 18 ZOH 1 ZOH 1 1 1, 4 Z H 3. 4 ΘΕΜΑ 3784 Δίνεται τετράπλευρο AB με A B. Αν E,,Z,K,N,M είναι τα μέσα των AB, B,, A, B και A αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι: α) Το τετράπλευρο EMZN ρόμβος. β) Η EZ είναι μεσοκάθετος του ευθύγραμμου τμήματος MN. γ) KE Z. δ) Τα ευθύγραμμα τμήματα K,MN,EZ διέρχονται από ίδιο σημείο. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 3

33 A α) Είναι EN/ / 1, αφού το EN ενώνει τα μέσα δύο πλευρών του τριγώνου AB. A MZ/ /, αφού το MZ ενώνει τα μέσα δύο πλευρών του τριγώνου A. B BA A EM EM 3. Από 1,, 3 συμπεραίνουμε ότι το EMZN ρόμβος. β) Από τον ρόμβο είναι: EN EM και ZN ZM, δηλαδή η EZ είναι μεσοκάθετος του ευθύγραμμου τμήματος MN αφού τα E,Z ισαπέχουν από τα άκρα του MN. B B γ) Είναι KE/ / και Z / / γιατί τα KE,Z ενώνουν τα μέσα δύο πλευρών των τριγώνων AB και B αντίστοιχα. Έτσι KE Z. δ) Από τις παραπάνω σχέσεις συμπεραίνουμε ότι το KE Z είναι παραλληλόγραμμο. Οι διαγώνιοι του K και EZ διέρχονται από το μέσο O της EZ. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 33

34 Όμως το μέσο O της EZ είναι και κέντρο του ρόμβου, οπότε και η MN διέρχεται από το Ο. ΘΕΜΑ 3994 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο με και, τα μέσα των πλευρών, αντίστοιχα. Στην προέκταση της (προς το ) θεωρούμε σημείο ώστε και στην προέκταση της (προς το ) θεωρούμε σημείο τέτοιο ώστε. Να αποδείξετε ότι: α). β) Τα τρίγωνα και είναι ορθογώνια. γ) Τα τρίγωνα και είναι ίσα. α) Τα τμήματα,,, είναι ίσα ως μισά των ίσων τμημάτων, Είναι:. ά επομένως β) Στο τρίγωνο η διάμεσος ισούται με το μισό της πλευράς που αντιστοιχεί ( ), οπότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με 9. Ομοίως στο τρίγωνο η διάμεσος ισούται με το μισό της πλευράς που αντιστοιχεί ( ), οπότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με 9. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 34

35 γ) Το τρίγωνο είναι ισοσκελές ( ), επομένως 1 1. Συγκρίνω πρώτα τα τρίγωνα και Έχουν: ( ά ί ά ) ( ύ ώ ) ( έ ί ώ, 1 1 Άρα τα τρίγωνα και είναι ίσα (Π-Γ-Π), επομένως θα είναι και. Συγκρίνω τώρα τα τρίγωνα και Είναι ορθογώνια Έχουν και Άρα τα τρίγωνα και είναι ίσα. ΘΕΜΑ 4559 Δίνονται δύο παράλληλες ευθείες () και () και μία Τρίτη που τις τέμνει στα σημεία αντίστοιχα., Θεωρούμε τις διχοτόμους των εντός και επί τα αυτά μέρη γωνιών που σχηματίζονται, οι οποίες τέμνονται σε σημείο. Αν είναι το μέσον του, να αποδείξετε ότι: α) Η γωνία β). γ) / /( ). είναι ορθή. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 35

36 α) Είναι ˆ 1 ˆ ˆ ˆ 1 (ΑΔ, ΒΔ διχοτόμοι των γωνιών ˆ, ˆ αντίστοιχα) Οι γωνίες ˆ, ˆ είναι εντός και επί τα αυτά των παραλλήλων (), ( ) που τέμνονται από την, επομένως : ˆ ˆ 18 ˆ ˆ ˆ ˆ Στο τρίγωνο είναι ˆ ˆ 9, επομένως β) Στο ορθογώνιο, πλέον τρίγωνο, η είναι διάμεσος προς την υποτείνουσα, επομένως ˆ ˆ. 1 1 Η γωνία είναι εξωτερική του τριγώνου, επομένως , άρα γ) είναι ˆ ˆ 1 1 και ˆ ˆ 1, οπότε ˆ ˆ 1. Όμως οι γωνίες ˆ 1, ˆ είναι εντός εναλλάξ των ευθειών και () που τέμνονται από την. Άρα οι ευθείες και () είναι παράλληλες. ΘΕΜΑ 4781 Δίνεται τρίγωνο AB, με AK διχοτόμο της γωνίας A. Στην προέκταση της AK θεωρούμε σημείο ώστε AK K. Η παράλληλη από το προς την AB τέμνει τις Aκαι Bστα E και Zαντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 36

37 α) Το τρίγωνο AE είναι ισοσκελές. β) Η EK είναι μεσοκάθετος της A. γ) Τα τρίγωνα AKB και K Zείναι ίσα. δ) Το τετράπλευρο AZ B είναι παραλληλόγραμμο. α) Είναι A EA BA ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων E και AB που τέμνονται από την A. Όμως και A EA οπότε EA EA δηλαδή το τρίγωνο AE είναι ισοσκελές αφού έχει δύο ίσες γωνίες. β) Η EK είναι διάμεσος στη βάση A του ισοσκελούς τριγώνου AE οπότε είναι μεσοκάθετος της. γ) Τα τρίγωνα AKB και K Zείναι ίσα από αφού έχουν: AK K από την υπόθεση A EA BA και AKB KZ ως κατακορυφήν. δ) Από την παραπάνω ισότητα συμπεραίνουμε ότι BK KZ. Όμως είναι και AK K Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 37

38 Άρα το AZ B είναι παραλληλόγραμμο αφού οι διαγώνιοι του διχοτομούνται. ΘΕΜΑ 4783 Δίνεται τρίγωνο AB. Στην προέκταση του ύψους του AK, θεωρούμε σημείο Δ ώστε AK K. Έστω,M, Nτα μέσα των πλευρών AB,A και B αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: α) Το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές. (Μονάδες 7) β) Το τετράπλευρο ΒΛΚΝ είναι ρόμβος. (Μονάδες 9) γ) M N. (Μονάδες 9) α) Γνωρίζουμε ότι AK Kκαι B A, άρα το σημείο B ανήκει στην μεσοκαθέτου του ευθυγράμμου τμήματος A, συνεπώς ισαπέχει από τα άκρα του ευθυγράμμου τμήματος και το σχηματιζόμενο τρίγωνο AB είναι ισοσκελές. β) Τα σημεία,k ενώνουν τα μέσα των πλευρών AB,A άρα: B K BN Τα σημεία N,K ενώνουν τα μέσα των πλευρών B,A άρα: BA NK B Γνωρίζουμε από το προηγούμενο ερώτημα ότι BA B BA B B BN Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 38

39 Άρα το τετράπλευρο BKN έχει τέσσερις πλευρές ίσες άρα πρόκειται για ρόμβο. γ) Τα σημεία,nενώνουν τα μέσα των πλευρών AB,B άρα: N/ /A Τα σημεία,mενώνουν τα μέσα των πλευρών AB,Aάρα: M/ /B Γνωρίζουμε ότι A B, άρα λαμβάνοντας τα παραπάνω έχουμε: N M. ΘΕΜΑ 4786 Δίνεται τρίγωνο τέμνονται στο μέσο M της B. AB. Οι μεσοκάθετοι 1, των πλευρών AB, A αντίστοιχα α)να αποδειχθεί ότι: i)το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με A 9. ii)το τετράπλευρο AKM είναι παραλληλόγραμμο (σημεία K, δεν αναφέρονται πουθενά στην εκφώνηση-στο σχήμα ωστόσο που δίνεται φαίνονται σαν τα σημεία τομής των 1, με τις iii) B όπου το σημείο τομής των AM, K. 4 β) Αν I σημείο της B τέτοιο ώστε KIB είναι παραλληλόγραμμο. AB, A αντίστοιχα). BI B να αποδειχθεί ότι το τετράπλευρο 4 α) i) Η AM είναι διάμεσος. Βλέπουμε ότι AM BM αφού το M ανήκει στη διάμεσο της AB.Επομένως η διάμεσος είναι ίση με το μισό της πλευράς στην οποία βαίνει. Έτσι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα την B άρα A 9. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 39

40 ii) Αφού η 1 είναι μεσοκάθετος της AB θα είναι κάθετη σ' αυτήν. Αφού το τρίγωνο είναι ορθογώνιο AAB άρα MK A.Ομοίως M AB επομένως οι απέναντι πλευρές του τετραπλεύρου παραλληλόγραμμο. iii) Οι διαγώνιοι του παραλληλογράμμου διχοτομούνται άρα K.Όμως τα τρίγωνα ABM, AM είναι ισοσκελή αφού η κορυφή τους M ανήκει στη μεσοκάθετο της απέναντι πλευράς τους. Η κάθε μεσοκάθετος διχοτομεί το αντίστοιχο τμήμα της άρα K, είναι τα μέσα των AB, A.Έτσι B K B και τελικά B. 4 AKM είναι ίσες ανά δύο κι έτσι αυτό είναι β)είδαμε παραπάνω ότι K B κι αφού το I ανήκει στην B και το στην B θα είναι K BI.Ακόμη K BI άρα το KIB έχει δύο απέναντι 4 πλευρές παράλληλες και ίσες συνεπώς είναι παραλληλόγραμμο. ΘΕΜΑ 4788 K Δίνεται τραπέζιο AB με AB/ /, της, ώστε Z AB. 4AB και B AB. Θεωρούμε σημείο Z Αν η γωνία είναι 6 και BE το ύψος του τραπεζίου, να αποδείξετε ότι: α) Το τετράπλευρο AB E είναι παραλληλόγραμμο. β) Το τρίγωνο ZAE είναι ισόπλευρο. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 4

41 γ) Τα τρίγωνα AZ και AE είναι ίσα. α) Στο ορθογώνιο τρίγωνο BE είναι ˆ 6 οπότε BE 3, έτσι B E E AB. Όμως E/ /AB έτσι το AB E είναι παραλληλόγραμμο. β) Από το AB E είναι AE B AB. Είναι ZE Z E ZE 4AB AB AB ZE AB. AEZ ˆ 6 ως εντός εκτός και επί τα αυτά. Έτσι το τρίγωνο ZAE είναι ισοσκελές αφού AE ZE και επειδή AEZ 6 θα είναι ισόπλευρο. γ) Τα τρίγωνα AZ και AE είναι ίσα από αφού έχουν: Z E AB, AZ AE από το ισόπλευρο τρίγωνο ZAE και ZA AE 1 ως παραπληρωματικές των γωνιών Z,E του ισοπλεύρου τριγώνου. ΘΕΜΑ 479 Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο AB με AB/ / και A B AB. Φέρουμε τμήματα AE και BZ κάθετα στις διαγώνιες B και A αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: α) Τα σημεία Z και E είναι μέσα των διαγωνίων A και B αντίστοιχα. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 41

42 β) AE BZ. γ) Το τετράπλευρο AEZB είναι ισοσκελές τραπέζιο. δ) Η B είναι διχοτόμος της γωνίας. α) Τα τρίγωνα AB και AB είναι ισοσκελή αφού A B AB και τα τμήματα BZ και AE είναι ύψη στις βάσεις τους, άρα θα είναι και διάμεσοι των τριγώνων, οπότε τα Z και E είναι μέσα των διαγωνίων A και B αντίστοιχα. β) Τα ορθογώνια τρίγωνα AE και BZ είναι ίσα επειδή έχουν: A B από την υπόθεση και E Z ως μισά των ίσων διαγωνίων A και B ( ABισοσκελές τραπέζιο) γ) EZ/ /AB αφού το EZ ενώνει τα μέσα των διαγωνίων του τραπεζίου AB. AE BZ από την ισότητα των παραπάνω τριγώνων Οι BZ, AE δεν είναι παράλληλες ως κάθετες στις τεμνόμενες A και B Άρα το AEZB είναι ισοσκελές τραπέζιο. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 4

43 δ) Αν H είναι το σημείο τομής της AE με τη τότε στο τρίγωνο AH είναι Z μέσο της A και ZE/ /AB/ / H, δηλαδή το E είναι μέσο της AH. Στο τρίγωνο A Hτο E είναι ύψος και διάμεσος, οπότε αυτό είναι ισοσκελές, έτσι το E ή η B είναι διχοτόμος της γωνίας. ΘΕΜΑ 4791 Δίνεται παραλληλόγραμμο AB τέτοιο ώστε αν φέρουμε την κάθετη στην A στο κέντρο του O, αυτή τέμνει την A σε σημείο E τέτοιο ώστε E A. Να αποδείξετε ότι: α) Το τρίγωνο AE είναι ισοσκελές. (Μονάδες 7 ) β) Το τετράπλευρο BE είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 9) γ) Το τρίγωνο BO είναι ισοσκελές. (Μονάδες 9) α) Η είναι μεσοκάθετος της A, άρα το τρίγωνο AE είναι ισοσκελές. β) B AE, οπότε B E, δηλαδή το τετράπλευρο BE είναι παραλληλόγραμμο. γ) Στο ορθογώνιο τρίγωνο η O είναι διάμεσος, άρα O A E. Αλλά O OB, οπότε BO B. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 43

44 ΘΕΜΑ 479 Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο τμήμα B. Αν,, τότε: AB. Στην προέκταση της B (προς το ) θεωρούμε MK είναι τα μέσα των πλευρών B, AB, A αντίστοιχα, α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου BA (Μονάδες 7 ) β) Να αποδείξετε ότι: i) Το τετράπλευρο KM είναι ισοσκελές τραπέζιο με μεγάλη βάση διπλάσια από τη μικρή. (Μονάδες 8) ii) Το τρίγωνο KM είναι ορθογώνιο. (Μονάδες 1) α) Οι γωνίες του ισοπλεύρου τριγώνου είναι 6 η καθεμία. Η γωνία 6 είναι εξωτερική στο ισοσκελές τρίγωνο A, οπότε θα είναι A ˆ A 3. Έχουμε λοιπόν, A 9, B 6, 3. β. i) K M (ενώνει τα μέσα των πλευρών AB, A του τριγώνου AB ). A KM ((ενώνει τα μέσα των πλευρών AB, B του τριγώνου AB ). Η είναι κάθετη στην A, ως διάμεσος του ισοσκελούς τριγώνου A, κι A επειδή ˆ 3. Άρα KM, οπότε το τετράπλευρο KM είναι ισοσκελές τραπέζιο (δεν μπορεί να είναι παραλληλόγραμμο, γιατί όπως θα δείξουμε είναι K M ). Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 44

45 Πράγματι: B B K B M. ii) K1 6 (εντός εκτός και επί τα αυτά με τη γωνία B) A AM (απέναντι από γωνία 3 σε ορθογώνιο τρίγωνο). A M (διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου). Άρα το τρίγωνο AM είναι ισόπλευρο, οπότε M1 6. Αφού M1 K1, το τετράπλευρο AKM είναι εγγράψιμο κι επειδή A 9, θα είναι και KM 9. Σημείωση: Το σημείο N που δινόταν στο σχήμα δεν χρησιμοποιήθηκε. ΘΕΜΑ 4793 Δίνεται τετράπλευρο AB και ο περιγεγραμμένος του κύκλος ( O, ) ώστε η διαγώνιος του B να είναι διάμετρος του κύκλου. Η γωνία ˆB είναι διπλάσια της Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 45

46 γωνίας ˆ και οι πλευρές και B είναι ίσες. Φέρουμε κάθετη στη B στο O, η οποία τέμνει τις πλευρές A και στα E και Z αντίστοιχα. α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου AB. (Μον 6) β) Να συγκρίνετε τα τρίγωνα AB και B. (Μον 6) γ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ABOείναι ρόμβος. (Μον 7) γ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο είναι εγγράψιμο σε κύκλο. (Μον 4) α) Αφού η B είναι διάμετρος τότε AB, B είναι ημικύκλια. Άρα ˆ o A 9 ˆ (1) ως εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στα προηγούμενα ημικύκλια. Αλλά ˆ ˆ ˆ ˆ o A B 36 () και από υπόθεση B ˆ ˆ (3). (1),(3) ˆ o () 3 18 ˆ o 6 (4). Έτσι λόγω (3), ˆ o B 1 (5). β) Όμως οι χορδές AB B από υπόθεση. Άρα AB B. Τότε ˆ ˆ 1 ως εγγεγραμμένες σε ίσα τόξα. Αλλά ˆ ˆ ˆ 1. Λόγω (4), 3 o. Τα τρίγωνα AB και B είναι ορθογώνια ˆ o A 9 ˆ, AB B, ˆ ˆ 1. Από κριτήριο είναι ίσα. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 46

47 γ) Στο ορθογώνιο τρίγωνο AB, AO είναι διάμεσος (υπόθεση: B διάμετρος) και B ˆ 3 o. Άρα AB AO OB.Όμοια στο τρίγωνο B, O B OB. Άρα το τετράπλευρο ABO είναι ρόμβος, αφού έχει τις πλευρές του ίσες. δ) Το τετράπλευρο είναι εγγράψιμο σε κύκλο, αφού οι απέναντι γωνίες του, ˆ ˆ o o o AEOB , παραπληρωματικές ( EZ B από υπόθεση). ΘΕΜΑ 4795 Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο AB. Με βάση την κατασκευάζουμε ισοσκελές τρίγωνο AB με γωνία ˆ 1. Θεωρούμε τα μέσα Z και H των πλευρών A και A αντίστοιχα. α) Να αποδείξετε ότι η είναι μεσοκάθετος του. Μονάδες 8) β) Αν η τέμνει την στο, να αποδείξετε ότι η γωνία Z ˆ M είναι ορθή. (Μονάδες 9) γ) Αν η είναι κάθετη στην από το σημείο Z, να αποδείξετε ότι (Μονάδες 8) A ZK 4 α) Επειδή το τρίγωνο AB είναι ισοσκελές, το AB είναι ισόπλευρο και έχουν κοινή βάση την, η είναι μεσοκάθετος του. β) Από το ισοσκελές AB έχουμε: ˆ AB 1. Άρα B 9 BA AB 3 Είναι ακόμα Z B (ενώνει τα μέσα Z και των πλευρών A και ) Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 47

48 H B (ενώνει τα μέσα και H των πλευρών και A ) Άρα Zˆ H 9 (έχει πλευρές παράλληλες με τη γωνία B 9 ) γ) Στο ορθογώνιο τρίγωνο, είναι AZ A ZAK 3 ZK ZK. 4 ΘΕΜΑ 4796 Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο AB ( AB ) και O το σημείο τομής των διαγωνίων του. Η A είναι κάθετη στην A και η B είναι κάθετη στη B. Θεωρούμε τα μέσα,, των, B, A αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: α) ME MZ (Μονάδες 6 ) β) Η είναι κάθετη στην A (Μονάδες 6 ) γ) Τα τρίγωνα ME και MZ είναι ίσα (Μονάδες 7 ) δ) Η είναι μεσοκάθετος του (Μονάδες 6 ) α) Επειδή,, είναι μέσα των, B, A αντίστοιχα, θα είναι B ME και A MZ.Αλλά λόγω του ισοσκελούς τραπεζίου AB, είναι B A. Οπότε: ME MZ. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 48

49 β) MZ A κι επειδή A A MZ A γ) Ομοίως είναι ME B. Τα ορθογώνια τρίγωνα ίσα. ME και δ) Η είναι μεσοκάθετος του. Αλλά, MZ, έχουν ME MZ και M M, οπότε είναι EZ (ενώνει τα μέσα των διαγωνίων του τραπεζίου). Άρα η είναι κάθετη στην. Επειδή όμως το τρίγωνο είναι ισοσκελές θα είναι μεσοκάθετος. Σημείωση Το σχήμα που έχουν δώσει είναι απαράδεκτο. Δείχνει (οξείες ή αμβλείες) γωνίες που υποτίθεται ότι είναι ορθές. ΘΕΜΑ 4797 Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε και Μ των ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ αντίστοιχα. Στην προέκταση του ΜΔ (προς το Δ) θεωρούμε τμήμα ΔΖ=ΔΜ. Να αποδείξετε ότι: Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 49

50 α) Τα τρίγωνα ΑΖΔ και ΒΜΔ είναι ίσα. β) Το τετράπλευρο ΖΑΓΜ είναι παραλληλόγραμμο γ) Τα τμήματα ΖΕ και ΑΔ τέμνονται κάθετα και διχοτομούνται δ) Η ΒΖ είναι κάθετη στη ΖΑ. α) Τα τρίγωνα ΑΖΔ και ΒΜΔ έχουν: A B (Δ μέσο ΑΒ), M Z (υπόθεση), ZA B M ((κατακορυφήν) επομένως είναι ίσα (Π-Γ-Π). β) Από την ισότητα των τριγώνων ΑΖΔ και ΒΜΔ έχουμε: BM ZA και ZA BM 6. Οι γωνίες ZAE,A B είναι παραπληρωματικές και εντός και επί τα αυτά των ευθειών ZA και M που τέμνονται από την A Άρα: ZA / /M 1 Επίσης είναι BM M και επομένως ZA M Από τις (1) και () συμπεραίνουμε ότι το ZA M είναι παραλληλόγραμμο. γ) Αφού το ZA M είναι παραλληλόγραμμο θα είναι : Z / /AE και Z AE (μισά των ίσων τμημάτων ZM,A ) Άρα το ZAE είναι παραλληλόγραμμο κι επειδή έχει δύο συνεχόμενες πλευρές ίσες ZA AE το ZAE θα είναι ρόμβος, οπότε οι διαγώνιοί του ZE,A θα τέμνονται κάθετα και θα διχοτομούνται. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 5

51 δ) Στο τρίγωνο ZAB η διάμεσος AB Z επομένως BZA 9. ΘΕΜΑ 4798 Δίνεται τρίγωνο με AB A. Φέρνουμε τμήμα B κάθετο στην AB και με B A και τμήμα E κάθετο στην A με E AB. Θεωρούμε τα μέσα Z,των A,AE, αντίστοιχα καθώς και τη διχοτόμο A της γωνίας AE. α) Να αποδείξετε ότι A AE. (Μονάδες 9) β) Αν Kτυχαίο σημείο της διχοτόμου A, να αποδείξετε ότι το Κ ισαπέχει από τα μέσα Zκαι. (Μονάδες 9) γ) Αν το Κ είναι σημείο της διχοτόμου A τέτοιο ώστε KZ AZ, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο AZK είναι ρόμβος. (Μονάδες 7) α) Τα ορθογώνια τρίγωνα AB,AE έχουν δύο ζεύγη πλευρών ίσες μία προς μία, οπότε είναι ίσα. Έπεται ότι A AE. β) Τα τρίγωνα AZK,A K είναι ίσα αφού έχουν την AΚ κοινή, AZ A ως μισά ίσων τμημάτων, ZAH AH, έπεται ότι ZK K. γ) Αφού AZ ZK, το Z ανήκει στη μεσοκάθετο ZH του AK. Από την ισότητα των τριγώνων AZK,A K, έπεται ότι A K, οπότε το ανήκει στη μεσοκάθετο ZH. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 51

52 Άρα το τετράπλευρο AZKέχει όλες τις πλευρές ίσες και επομένως είναι ρόμβος. ΘΕΜΑ 481 Έστω ισοσκελές τρίγωνο με 1. Φέρουμε ημιευθεία Ax κάθετη στην A στο A, η οποία τέμνει τη B στο. Έστω το μέσο του AB και Kτο μέσο του. Να αποδείξετε ότι: α) Το τρίγωνο AB είναι ισοσκελές. (Μονάδες 8) β) B. (Μονάδες 8) γ) / /AK. (Μονάδες 5) δ) AK. (Μονάδες 4) α) Επειδή η γωνία A 9, έπεται ότι A Επίσης, αφού το τρίγωνο AB είναι ισοσκελές έχουμε ότι 18 1 B 3. Επομένως A1 B 3, που σημαίνει ότι το τρίγωνο AB είναι ισοσκελές. β) Από το (α) έχουμε ότι B. Από το A επειδή 3, έχουμε ότι : A A. Τελικά : B. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 5

53 γ) Το τρίγωνο AB είναι ισοσκελές και το είναι μέσον. Επομένως το αφού είναι διάμεσος,θα είναι και ύψος, οπότε Ακόμα στο ορθογώνιο τρίγωνο A είναι 3, οπότε : AB (1). A , άρα το τρίγωνο A είναι ισόπλευρο, οπότε A 6 και τελικά BAK KA AB (). Από (1),() έχουμε ότι : / /AK. δ) Στο τρίγωνο BAKτο είναι μέσον και / /AK άρα το είναι μέσον και AK AK. ΘΕΜΑ 48 Έστω ορθογώνιο τρίγωνο AB με A 9 και B 6. Η διχοτόμος της γωνίας B τέμνει την A στο Z. Τα σημεία M και K είναι τα μέσα των BZ και B αντίστοιχα. Αν το τμήμα είναι κάθετο στη διχοτόμο B να αποδείξετε: α) Το τρίγωνο BZ είναι ισοσκελές. β) Το τετράπλευρο AMKZ είναι ρόμβος. γ) Z ZA δ) B A α) Στο ορθ. τρίγωνο AB είναι A 9 και B 6 οπότε ˆ 3 Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 53

54 Αφού η B είναι διχοτόμος της B τότε ZB 3 Έτσι ZB ˆ 3 δηλαδή το τρίγωνο BZ είναι ισοσκελές. β) Στο ορθ. τρίγωνο ABZ είναι ZBA 3 και AM διάμεσος στην υποτείνουσα BZ, έτσι BZ AM AM AZ 1. Το MK ενώνει τα μέσα δυο πλευρών του τριγώνου BZ έτσι MK/ / Z και Z ZBZ BZ MK MK AM AZ. Οπότε MK / / AZ και MK AZ. Έτσι το AMKZ είναι ρόμβος αφού είναι παραλληλόγραμμο με δύο ίσες διαδοχικές πλευρές. γ) Από το ισοσκελές τρίγωνο BZ είναι BZ Z. Από την 1 είναι BZ Z AZ AZ Z AZ. δ) Επειδή στο ορθ. τρίγωνο AB είναι ˆ 3 B τότε AB 3 Ομοίως, από ορθ. τρίγωνο B είναι ZB 3 B οπότε 4. Τα ορθ. τρίγωνα ABκαι B 3, 4 και ˆ ZB 3. Άρα και B A. ΘΕΜΑ 483 είναι ίσα αφού έχουν: AB από τις σχέσεις Έστω τρίγωνο AB με διάμεσο AMτέτοια ώστε AM AB. Φέρνουμε το ύψος AK και το προεκτείνουμε (προς το Κ) κατά τμήμα KAK. Προεκτείνουμε την AM (προς το M) κατά τμήμα ME AM. Να αποδείξετε ότι Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 54

55 α) E A και E KM (Μονάδες 7 ) β) Το τετράπλευρο ABE είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 6 ) γ) Το τετράπλευρο AB M είναι ρόμβος. (Μονάδες 6 ) δ) Η προέκταση της M τέμνει το A στο μέσον του Z (Μονάδες 6 ) α) E KM ( K,Mείναι τα μέσα των A, AE αντίστοιχα). Άρα E A (αφού A KM ) και E KM. β) Το τετράπλευρο ABEείναι παραλληλόγραμμο επειδή οι διαγώνιοι του διχοτομούνται. γ) Στο ισοσκελές τρίγωνο ABM το AKείναι ύψος, άρα και διάμεσος. Οπότε οι διαγώνιοι του τετραπλεύρου AB M είναι κάθετες και διχοτομούνται, δηλαδή είναι ρόμβος. δ) Z του A. AB και M είναι μέσο του B, άρα Z είναι μέσο ΘΕΜΑ 486 Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο AB, και την ευθεία της εξωτερικής διχοτόμου της γωνίας A. Η κάθετη στην πλευρά ABστο Bτέμνει την στο K και την ευθεία A στο Z. Η κάθετη στην πλευρά A στο τέμνει την στο και την ευθεία AB στο E. α) Να αποδείξετε ότι: Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 55

56 i. AZ AE ii. AK A β) Ένας μαθητής κοιτώντας το σχήμα, διατύπωσε την άποψη ότι η A είναι διχοτόμος της γωνίας A του τριγώνου AB, όπου το σημείο τομής των KH και E. Συμφωνείτε με την παραπάνω άποψη του μαθητή ή όχι; Δικαιολογήστε πλήρως την απάντησή σας. α) i. Θεωρώντας ότι AB A (ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ) τα ορθογώνια τρίγωνα ABZ και AE είναι ίσα αφού έχουν AB A από την (δικιά μας) υπόθεση και A κοινή γωνία. Άρα AZ AE. ii. Τα ορθογώνια τρίγωνα ABK και A είναι ίσα αφού έχουν: AB A από την υπόθεση και BAK A ως μισά των ίσων εξωτερικών γωνιών της A. Άρα AK A. β) Είναι B 9 B και B 9, ˆ έτσι B B αφού είναι B. ˆ Έτσι το τρίγωνο B είναι ισοσκελές δηλαδή B. Όμως AB A. Τα σημεία A και ισαπέχουν από τα άκρα του B οπότε η A είναι η μεσοκάθετος του B δηλαδή και διχοτόμος της γωνίας A αφού το τρίγωνο AB είναι ισοσκελές. Δηλαδή ο μαθητής έχει δίκιο. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 56

57 ΘΕΜΑ 481 Έστω παραλληλόγραμμο AB με O το σημείο τομής των διαγωνίων του και K το μέσο του. Προεκτείνουμε το κατά τμήμα KZ KO. Η τέμνει τη διαγώνιο A στο. Να αποδείξετε ότι: α) Τα τμήματα O και διχοτομούνται. (Μονάδες 8) β) AO Z. (Μονάδες 9) γ) Τα τρίγωνα και Z είναι ίσα. (Μονάδες 8) α) Τα σημεία, είναι τα μέσα των B, αντίστοιχα. Άρα: B OK OZ B, δηλαδή το τετράπλευρο OZB είναι παραλληλόγραμμο, οπότε οι O και διχοτομούνται. Β) Ομοίως είναι OZ A, οπότε το τετράπλευρο OA Z είναι παραλληλόγραμμο, δηλαδή AO Z. γ) AO Z, OB Z, AB. Άρα τα τρίγωνα και Z είναι ίσα. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 57

58 Τι νόημα είχε το τελευταίο ερώτημα; Απ' όσες ασκήσεις έχω λύσει μέχρι στιγμής, έχω παρατηρήσει, ότι -πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- τα ερωτήματα είναι υπερβολικά απλουστευμένα, σε βαθμό που να αναρωτιέται κανείς, τι νόημα έχει η ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Καταργεί την κριτική σκέψη και απλώς καθοδηγεί τους μαθητές βήμα-βήμα στις απαντήσεις. Κατά τη γνώμη μου, αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. ΘΕΜΑ 481 Έστω ισοσκελές τρίγωνο ABμε AB A. Προεκτείνουμε το B (προς το ) κατά τμήμα B. Φέρουμε τις διαμέσους AE, Z του τριγώνου ABπου τέμνονται στο. Το B προεκτεινόμενο, τέμνει το A στο Kκαι το Aστο. Να αποδείξετε ότι: α) Το ZK E είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 9) β) AH. (Μονάδες 9) γ) AH Z. (Μονάδες 7) α) Οι AE, Z είναι διάμεσοι του τριγώνου AB, επομένως το είναι το βαρύκεντρο, οπότε η BK είναι η τρίτη διάμεσος. Τότε : ZK / /E, οπότε το ZK E είναι παραλληλόγραμμο. B ZK E και Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 58

59 β) Φέρνουμε τη M/ /BH. Επειδή το είναι μέσον της B, το θα είναι μέσον της H, άρα HM M (1). Τότε στο τρίγωνο A είναι : K μέσον και KH/ / M, οπότε το H είναι μέσον της,οπότε AH HM (). Τότε : A A Z AH Από (1),() έχουμε ότι : AH HM M. γ) Στο τρίγωνο είναι AB είναι Z ( αφού το είναι βαρύκεντρο),οπότε από το (β) έχουμε: AH Z. ΘΕΜΑ 4814 Έστω κύκλος με κέντρο O και διάμετρο AB.Φέρνουμε χορδή μέσο της. Από το φέρνουμε το τμήμα E κάθετο στην A. AB με K το Να αποδειχθεί ότι: i)το τετράπλευρο KOE είναι παραλληλόγραμμο. ii) O EK. iii) KE KB. i) Αφού E A και A θα είναι E. Επίσης, αφού το K είναι μέσο χορδής, το τμήμα OK είναι απόστημα άρα OK.Τελικά το τετράπλευρο EOK έχει τρεις γωνίες ορθές επομένως είναι KK ορθογώνιο. Επομένως EO K EO K. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 59

60 Όμως EO K άρα το τετράπλευρο έχει δύο απέναντι πλευρές ίσες και παράλληλες, επομένως είναι παραλληλόγραμμο. ii) Το τρίγωνο O είναι ισοσκελές κι αφού η OK είναι ύψος, θα είναι και διχοτόμος της γωνίας O. O Επομένως OK.Ακόμη τα τρίγωνα EK και OK είναι ίσα αφού έχουν OK E (από το ορθογώνιο), K κοινή και είναι ορθογώνια. Επομένως O EK OK. iii) KE O (από το παραλληλόγραμμο) άρα KE OB. Στο τρίγωνο OKB η KB είναι υποτείνουσα άρα KB OB KE KB. ΘΕΜΑ 4816 Έστω ορθογώνιο τρίγωνο AB με A 9 και, E και N τα μέσα των AB, A και E αντίστοιχα. Στο τμήμα B θεωρούμε τα σημεία K και ώστε K KB και E. Να αποδείξετε ότι: α) K B και Eˆ K ˆ (Μονάδες 1) β) Το τετράπλευρο EK είναι παραλληλόγραμμο με E K (Μονάδες 8) γ) B AN K (Μονάδες 7 ). 4 α) Είναι B Bˆ K, ˆ E. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 6

61 K,Eˆ K (ως εξωτερικές γωνίες στα τρίγωνα KB, E αντίστοιχα). Άρα: K B και Eˆ K. ˆ β) E B (, E, μέσα των AB, A ) A 9 ˆ ˆ K E K (B ) (18 A) ˆ K EK 18 K E. Οπότε το τετράπλευρο E K είναι παραλληλόγραμμο. BK KE. B BK K K E K E E K E E K. γ) Στο ορθογώνιο τρίγωνο AE η είναι η διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα. Άρα: E AN K. Αλλά B E. Επομένως: B AN K. 4 ΘΕΜΑ 4818 Έστω τρίγωνο προέκταση της Να αποδειχθεί ότι: i) BE. AB με ii) B AM. iii)ea. AB A.Έστω M τέμνει την προέκταση της A το ύψος του και M το μέσο AB.Η A στο E ώστε E. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 61

62 i) Το τρίγωνο E είναι εξ υποθέσεως ισοσκελές επομένως E E M B (1) όπου το δεύτερο σκέλος προκύπτει επειδή οι γωνίες είναι κατακορυφήν. Ακόμη, αφού το τρίγωνο AB είναι ορθογώνιο και το M είναι μέσο της υποτείνουσας άρα M MB δηλαδή το τρίγωνο BM είναι ισοσκελές. Άρα (1) M B B B E. ii) Η γωνία AM είναι εξωτερική στο BM άρα ισούται με B αφού το τρίγωνο είναι ισοσκελές. Η είναι εξωτερική στο E άρα E αφού το τρίγωνο είναι ισοσκελές. Από την ισότητα του πρώτου ερωτήματος προκύπτει ότι B απ' όπου παίρνουμε τη ζητούμενη ισότητα. iii) E.Στο τρίγωνο A η A είναι υποτείνουσα άρα A E. ΘΕΜΑ 481 Έστω τρίγωνο AB, A η διχοτόμος της γωνίας A και Mτο μέσον της AB. Η κάθετη από το M στην A τέμνει το A στο E. Η παράλληλη από το B στο A τέμνει την προέκταση της A στο Kκαι την προέκταση της EM στο. Να αποδείξετε ότι: α) Τα τρίγωνα AEM,MB και ABK είναι ισοσκελή. β) Το τετράπλευρο A BE είναι παραλληλόγραμμο. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 6

63 α) Αν H το σημείο τομής των A και EM, τότε το τρίγωνο AEM είναι ισοσκελές αφού το AH είναι ύψος και διχοτόμος. Έτσι AE AM MB 1 και MEA AME Είναι MB MEA 3 ως εντός και εναλλάξ των παραλλήλων K,A που τέμνονται από την E και MB AME 4 ως κατακορυφήν. Από 3, 4 MB MB οπότε το τρίγωνο MB είναι ισοσκελές. Θα είναι και AB B MB 5. A Επίσης είναι KA AK ως εντός και εναλλάξ των παραλλήλων K,A που τέμνονται από την AK Άρα A KA KAB δηλαδή το τρίγωνο ABK είναι ισοσκελές. β) Είναι B / /AE από κατασκευή και AEM 5 B MB B MA B AE Άρα B / / AE δηλαδή το A BE είναι παραλληλόγραμμο. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 63

64 ΘΕΜΑ 48 Έστω ορθογώνιο τρίγωνο AB A 9. Με διάμετρο την πλευρά του A φέρουμε κύκλο που τέμνει την υποτείνουσα B στο. Από το φέρουμε εφαπτόμενο τμήμα το οποίο τέμνει την AB στο M. Να αποδείξετε ότι: α) A B β) Το τρίγωνο MB είναι ισοσκελές. γ) Το M είναι το μέσο του AB. α) Είναι A 9 ως εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο, έτσι A B. Άρα A B ως συμπληρωματικές της από τα ορθογώνια τρίγωνα A και AB (ή ως οξείες με κάθετες πλευρές). β) Είναι A M ˆ 1 γωνία χορδής γιατί η AM είναι A και εφαπτομένης και η ˆ είναι εγγεγραμμένη στη χορδή. Άρα MB B ως συμπληρωματικές των ίσων γωνιών MB και B οπότε το τρίγωνο MB είναι ισοσκελές αφού έχει δύο ίσες γωνίες. Έτσι θα είναι M MB. M γ) MA ˆ 3 διότι η MA είναι γωνία χορδής ˆ είναι εγγεγραμμένη στη χορδή. A και εφαπτομένης AM και η Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 64

65 Από 1, 3 AM MA δηλαδή το τρίγωνο MA είναι ισοσκελές και θα είναι MA MB 4., 4 AM M δηλαδή το M είναι το μέσο του AB. ΘΕΜΑ 483 Έστω ισοσκελές τρίγωνο AB AB A και A διάμεσος. Στο τμήμα A θεωρούμε τυχαίο σημείο K από το οποίο φέρνουμε τα τμήματα KZ και KE κάθετα στις AB και A αντίστοιχα. α) Να αποδείξετε ότι: i. ABK A K ii. Το τρίγωνο ZKE είναι ισοσκελές. iii. Το τετράπλευρο ZE B είναι ισοσκελές τραπέζιο. β) Ένας μαθητής το (αi.) ερώτημα έδωσε την εξής απάντηση: «Το τμήμα A είναι διάμεσος στη βάση ισοσκελούς άρα ύψος και διχοτόμος του τριγώνου ABκαι μεσοκάθετος του B. Οπότε και το τρίγωνο BK είναι ισοσκελές. Τα τρίγωνα ABK,A K έχουν 1. BK K. BAK AK επειδή AK διχοτόμος της A 3. ABK A K ως διαφορές ίσων γωνιών ισοσκελών τριγώνων. Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα βάση του κριτηρίου Γωνία Πλευρά Γωνία.» Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 65

66 Ο καθηγητής είπε ότι η απάντηση του είναι ελλιπής. Να συμπληρώσετε την απάντηση του μαθητή ώστε να ικανοποιεί το κριτήριο Γωνία Πλευρά- Γωνία διατηρώντας τις πλευρές BK και K. α) i. Η είναι διάμεσος του ισοσκελούς τριγώνου AB οπότε θα είναι διχοτόμος και ύψος. Τα τρίγωνα ABK,A Kείναι ίσα από αφού έχουν: AB A από υπόθεση, AK κοινή πλευρά και BAK AK αφού η A είναι διχοτόμος της A ii. Είναι KZ KE αφού το Kείναι σημείο της διχοτόμου της A και θα ισαπέχει από τις πλευρές της. Άρα το τρίγωνο ZKE είναι ισοσκελές. iii. Από την παραπάνω ισότητα είναι AZ AE 1 οπότε και BZ E ως διαφορές ίσων τμημάτων. Τα ισοσκελή τρίγωνα AZE (από την 1 ) και AB έχουν την A κοινή γωνία κορυφής, έτσι και οι γωνίες των βάσεων τους θα είναι ίσες, δηλαδή AZE B ZE / /B 3. Από την 1, 3 συμπεραίνουμε ότι το ZE B είναι ισοσκελές τραπέζιο αφού και οι BZ, E τέμνονται στο A. β) Το επιπλέον στοιχείο που πρέπει να προσθέσουμε για να ικανοποιείται το κριτήριο είναι: AKB AKE ως οι τρίτες γωνίες των τριγώνων ABK,A K αφού οι άλλες δύο είναι ανά δύο ίσες. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 66

67 ΘΕΜΑ 5895 Δίνονται τα ορθογώνια τρίγωνα AB( A ˆ 9 o ) και B ( ˆ 9 o ) (όπου A και εκατέρωθεν της B ) και το μέσο M της B. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο AM είναι ισοσκελές. (Μονάδες 9) β) AMˆ A ˆ (Μονάδες 9) γ) Bˆ A ˆ(Μονάδες 7) α)το τρίγωνο B είναι ορθογώνιο και M διάμεσος του αφού M μέσο B. Άρα M B (1). Όμοια AM B (). Από (1),(),M AM. Έτσι το τρίγωνο AM είναι ισοσκελές. β) Λόγω (1) και M μέσο της B, AM M. Άρα τρίγωνο AM ισοσκελές. Έτσι ˆ ˆ 1. Τότε AMB ˆ ως εξωτερική του τριγώνου AM. Όμοια BMˆ. Επομένως AMˆ AMB ˆ BMˆ ( ˆ ˆ ˆ 1 1) A. γ) Αφού οι απέναντι γωνίες ˆ ˆ o o o A (παραπληρωματικές), το τετράπλευρο AB είναι εγγράψιμο. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 67

68 Άρα πλευρά φαίνεται από τις απέναντι κορυφές υπό ίσες γωνίες, ˆ ˆ δηλαδή το ζητούμενο. ΘΕΜΑ 5898 Δίνεται τρίγωνο AB με AB Aκαι η διχοτόμος του A. Στην πλευρά A θεωρούμε σημείο E τέτοιο ώστε AE AB. Να αποδείξετε ότι : α) τα τρίγωνα AB και AE είναι ίσα. β) η ευθεία A είναι μεσοκάθετος του τμήματος BE. γ) αν το ύψος από την κορυφή B του τριγώνου AB τέμνει την A στο H τότε η ευθεία EH είναι κάθετη στην AB. α) Τα τρίγωνα AB και AE είναι ίσα από επειδή έχουν: A κοινή πλευρά, AE AB από υπόθεση και A BA AE. Οπότε είναι και B E 1 β) Αφού ισχύουν AE AB και B E η A είναι μεσοκάθετος του BE επειδή τα σημεία A, ισαπέχουν από τα άκρα του. γ) Το τρίγωνο ABE είναι ισοσκελές με AE AB και η διχοτόμος του A είναι και ύψος, Το σημείο H είναι ορθόκεντρο του τριγώνου ABE αφού διέρχονται τα δύο Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 68

69 ύψη του A και BZ, έτσι και το EH είναι ύψος δηλαδή η EH είναι κάθετη στην AB. ΘΕΜΑ 59 Έστω ισοσκελές τρίγωνο AB AB A και Mτο μέσο της B. Φέρουμε B με AB ( A, εκατέρωθεν της B). Να αποδείξετε ότι: α) AM/ / β) η A είναι διχοτόμος της γωνίας MA. γ) B A 45 δ) A AB α) Αφού το τρίγωνο AB είναι ισοσκελές η διάμεσος AM είναι και μεσοκάθετος της B, οπότε AM/ / ως κάθετες στην B. β) Είναι MA A 1 ως εντός και εναλλάξ των AM/ / που τέμνονται από την A. A A ως γωνίες της βάσης του ισοσκελούς τριγώνου A A AB 1, MA A δηλαδή η A είναι διχοτόμος της γωνίας MA. γ) Από το ισοσκελές τρίγωνο A έχουμε: Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 69

70 A A A 18 A 9 ˆ ). B A 45 ˆ B A 9 ˆ 18 (επειδή A A και δ) Από την τριγωνική ανισότητα στο τρίγωνο A είναι: AA AB A A A A AB. ΘΕΜΑ 594 Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι θέσεις στο χάρτη πέντε χωριών A,B,, και E και οι δρόμοι που τα συνδέουν. Το χωριό E ισαπέχει από τα χωριά B, και επίσης από τα χωριά A και. α) Να αποδείξετε ότι: i. η απόσταση των χωριών Aκαι Bείναι ίση με την απόσταση των χωριών και ii. αν οι δρόμοι AB και έχουν δυνατότητα να προεκταθούν, να αποδείξετε ότι αποκλείεται να συναντηθούν. iii. τα χωριά B και ισαπέχουν από τον δρόμο A. β) Να προσδιορίσετε γεωμετρικά το σημείο του δρόμου A που ισαπέχει από τα χωριά A και. α) i. Το τετράπλευρο AB είναι παραλληλόγραμμο αφού οι διαγώνιοί του διχοτομούντα στο E, έτσι AB. ii. Από το παραλληλόγραμμο AB είναι και AB/ /, δηλαδή οι δρόμοι AB και αποκλείεται να συναντηθούν. iii. Τα ορθογώνια τρίγωνα ABH και είναι ίσα αφού έχουν: Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 7

71 AB από αi ερώτημα και BA A ως εντός εναλλάξ των AB/ / που τέμνονται από τη A. Έτσι και BH δηλαδή τα χωριά B και ισαπέχουν από τον δρόμο A. β) Αφού το ζητούμενο σημείο ισαπέχει από τα A και θα ανήκει στη μεσοκάθετο του A. Άρα είναι το σημείο τομής Z της μεσοκαθέτου του A με την A. ΘΕΜΑ 598 Δίνεται παραλληλόγραμμο AB με AB και οι διχοτόμοι των γωνιών του ( όπου P,E στην και,tστην AB) τέμνονται στα σημεία K,,M, N, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Να αποδείξετε ότι: α) το τετράπλευρο EBT είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 7) β) το τετράπλευρο K MΝ είναι ορθογώνιο. (Μονάδες 8) γ) N/ /AB. (Μονάδες 5) δ) N AB A. (Μονάδες 5) α) Από το κριτήριο Π-Γ-Π τα τρίγωνα AT,BE είναι ίσα,επομένως : E AT, οπότε: AB AT E TB E. Επιπλέον είναι και TB/ / E, οπότε το τετράπλευρο EBT είναι παραλληλόγραμμο. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 71

72 β) Στο τρίγωνο AΝ είναι Aˆ 18 A 9 Ομοίως για άλλες δυο γωνίες, π,χ. M,K, οπότε το τετράπλευρο K MΝ είναι ορθογώνιο. γ) Στο τρίγωνο AT ˆ 1 1 οπότε είναι και N 9, το AN είναι ύψος και διχοτόμος. Επομένως είναι ισοσκελές και το N είναι μέσον της T. Ομοίως το είναι μέσον της EB. Από το (α) έχουμε ότι T / /EB και TB N είναι παρ/μο, οπότε N / /BT N / /AB. T EB T EB NT B. Άρα το. δ) N TB AB AT AB A, λόγω του ισοσκελούς AT. ΘΕΜΑ 591 Δίνεται τρίγωνο με AB, εγγεγραμμένο σε κύκλο με κέντρο O.Θεωρούμε το μέσο του κυρτογώνιου τόξου B και το ύψος A του τριγώνου AB. Να αποδείξετε ότι: α) Η AM είναι διχοτόμος της γωνίας AO. (Μονάδες 8 ) β) OA AB (Μονάδες 9 ) γ) AO B ˆ (Μονάδες 8 ) α) Το απόστημα OZ της χορδής B διέρχεται από το μέσον της χορδής και από το μέσον M του τόξου. Επομένως OM/ /A ως κάθετες στην ίδια ευθεία. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 7

73 Τότε όμως A1 M1 και A1 M, αφού το AOM είναι ισοσκελές. Τελικά A1 A, οπότε η AM είναι διχοτόμος. β) Είναι AH 9 αφού βαίνει σε ημικύκλιο, οπότε OA 9 H Επίσης από το τρίγωνο AB είναι AB 9 B (). Επειδή B H, αφού βαίνουν στο ίδιο τόξο, έχουμε από (1),() ότι : OA AB γ) Η γωνία E 1 είναι εξωτερική στα τρίγωνα AE,E H, οπότε έχουμε ότι: E1 9 AO (3) και E H B (9 ˆ ) (4) 1 1 o. Από (3),(4) 9 AO B (9 ˆ) AO Bˆ ΘΕΜΑ 5911 o. Έστω ορθογώνιο AB με AB B τέτοιο ώστε οι διαγώνιοι του να σχηματίζουν γωνία 6. Από το φέρουμε M κάθετη στην A. α) Να αποδείξετε ότι: i) Το σημείο M είναι μέσο του, όπου O το κέντρο του ορθογωνίου. (Μονάδες 8) ii) 1 AM A (Μονάδες 7 ) 4 Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 73

74 β) Αν από το φέρουμε κάθετη στη B, να αποδείξετε ότι το MN είναι ισοσκελές τραπέζιο. (Μονάδες 1) α.i.οι διαγώνιοι του παραλληλογράμμου διχοτομούνται και είναι ίσες. Άρα OA O. Το ισοσκελές τρίγωνο AO έχει μία γωνία 6, οπότε είναι ισόπλευρο. Το ύψος λοιπόν, M, θα είναι και διάμεσος, δηλαδή το M είναι μέσο του α.ii. AM AO A 1 AM A. 4 β) Ομοίως το N είναι το μέσο του, άρα MN AB και MN, οπότε το MN δεν μπορεί να είναι παραλληλόγραμμο, άρα είναι τραπέζιο. Στα ορθογώνια τρίγωνα MO, NO είναι O O και MO ON 6 Τα τρίγωνα είναι λοιπόν ίσα, M N, οπότε το MN είναι ισοσκελές τραπέζιο. ΘΕΜΑ 6878 Σε ορθογώνιο τρίγωνο AB A 9 o έχουμε ότι B 3 o. Φέρουμε το ύψος AH και τη διάμεσο AM του τριγώνου AB. Από την κορυφή Bφέρνουμε κάθετη στη διάμεσο AM, η οποία την τέμνει στο σημείο E όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Να αποδείξετε ότι: α) AB BE, (Μονάδες 7) Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 74

75 β) AH BE, (Μονάδες 7) γ) το τετράπλευρο AHEB είναι εγγράψιμο, (Μονάδες 6) δ) EH/ /AB. (Μονάδες 5) α) Στο ορθογώνιο τρίγωνο AB γνωρίζουμε για τη διάμεσο AMότι το τρίγωνο BMA είναι ισοσκελές με MAB B 3 o. B AM, άρα Στο ορθογώνιο τρίγωνο BEA η κάθετη πλευρά του EB βρίσκεται απέναντι από την AB γωνία MAB άρα: EB. β) Θα συγκρίνουμε τα τρίγωνα BEA,AHB. Είναι ορθογώνια, έχουν κοινή υποτείνουσα AB και μια γωνία ίση EAB MAB B 3 o,συνεπώς είναι ίσα άρα AH BE γ) Στο τετράπλευρο AHEB η πλευρά AB φαίνεται υπό ίσες γωνίες BEA BHA 9 o συνεπώς είναι εγγράψιμο. δ) Θα συγκρίνουμε τα τρίγωνα BEH,AHE. Έχουν τρεις πλευρές ίσες, AH BE, BH AE ( τα τρίγωνα BEA,AHB είναι ίσα μεταξύ τους) και EH κοινή. Συνεπώς οι γωνίες HEM,EHM είναι ίσες μεταξύ τους συνάγεται ότι το τρίγωνο EMH είναι ισοσκελές. Έχουμε δείξει στο ερώτημα α) ότι το τρίγωνο BMA είναι ισοσκελές, άρα για τα δύο ισοσκελή τρίγωνα οι γωνίες των βάσεων τους είναι ίσες καθώς οι γωνίες που βρίσκονται απέναντι από τις βάσεις τους EMH,BMA είναι Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 75

76 ίσες ως κατακορυφήν. Άρα οι εντός εναλλάξ γωνίες HEA,EAB είναι ίσες συνεπώς EH/ /AB. ΘΕΜΑ 7433 Δίνεται τρίγωνο AB και η διάμεσός του A. Έστω E,Z και H είναι τα μέσα των B,A και A αντίστοιχα. α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο EZH είναι παραλληλόγραμμο. β) Να βρείτε τη σχέση των πλευρών AB και B του τριγώνου AB, ώστε το παραλληλόγραμμο EZH να είναι ρόμβος. γ) Στην περίπτωση που το τρίγωνο AB είναι ορθογώνιο (η γωνία B ορθή), να βρείτε το είδος του παραλληλογράμμου EZH. AB α) Είναι EZ/ / 1 διότι το E ενώνει τα μέσα των πλευρών A,BE του AB τριγώνου AB. H/ / διότι το H ενώνει τα μέσα των πλευρών B,A του τριγώνου AB Από 1, EZ/ / H οπότε το τετράπλευρο EZH είναι παραλληλόγραμμο. B 4, γιατί ενώνει τα μέσα β) Είναι ZH ZH 3 αφού B των πλευρών A,A A. του τριγώνου Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 76

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Ο κύκλος Ορισμός. Ο κύκλος (Κ, r) με κέντρο Κ και ακτίνα r είναι το σχήμα που αποτελείται από όλα τα σημεία του επιπέδου που απέχουν απόσταση r από το σημείο Κ. Σχήμα 9.1: Στοιχεία ενός κύκλου.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Σχολικό έτος : 04-05 Τα θέματα εμπλουτίζονται με την δημοσιοποίηση και των νέων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 υ μ ε ν ε ς σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 Προεκτεινουµε τις πλευρες και παραλληλογραμμου κατα τμηματα = και = αντιστοιχως. Να αποδειξετε οτι τα σημεια, και ειναι συνευθειακα. = παραλληλογραμμο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι:

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι: 7o Γενικό Λύκειο Αθηνών Σχολικό Έτος 04-5 Τάξη: A' Λυκείου Αθήνα -6-05 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέμα ο Α. Να αποδείξετε ότι: Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα

1 Εγγεγραµµένα σχήµατα Εγγεγραµµένα σχήµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει στους µαθητές συνοπτικά τις απαραίτητες γνώσεις από τη διδακτέα ύλη της Α λυκείου που δεν διδάχθηκε ή διδάχθηκε περιληπτικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 113 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑ Θα ασχοληθούμε με την εγγραφή μερικών βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και θα υπολογίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ. Κανονικά Πολύγωνα. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες. ΚΕΦΛΙΟ ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Κανονικά Πολύγωνα. Να δοθεί ο ορισμός του κανονικού πολυγώνου. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωνίες του ίσες.. Να βρεθεί η γωνία

Διαβάστε περισσότερα

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015 ηέκδοση 0Ιανουαρίου015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΣΗ (β-πακέτο ασκήσεων) 1 89 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Δ εσωτερικό σημείο του ΒΓ. Φέρουμε από το Δ παράλληλες στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ. Η παράλληλη στην

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις

Γεωµετρία Α Γυµνασίου. Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Γεωµετρία Α Γυµνασίου Ορισµοί Ιδιότητες Εξηγήσεις Ευθεία γραµµή Ορισµός δεν υπάρχει. Η απλούστερη από όλες τις γραµµές. Κατασκευάζεται µε τον χάρακα (κανόνα) πάνω σε επίπεδο. 1. ύο σηµεία ορίζουν την θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

5.6 5.9. 1. Θεώρηµα, Ε µέσα των ΑΒ, ΑΓ Ε = //

5.6 5.9. 1. Θεώρηµα, Ε µέσα των ΑΒ, ΑΓ Ε = // 1 5.6 5.9 ΘΩΡΙ 1., µέσα των, = //. µέσο της και // µέσο της 3. = και ////Ζ = Ζ Ζ. Ο γ. τόπος της µεσοπαράλληλης Έστω ε η µεσοπαράλληλη των ε 1, ε. Τότε ισχύουν : i) άθε σηµείο της ε ισαπέχει από τις ε

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 08 Θέματα - 4//05 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσαν. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ 1. α. Τι γνωρίζετε για την Ευκλείδεια διαίρεση; Πότε λέγεται τέλεια; β. Αν σε μια διαίρεση είναι Δ=δ, πόσο είναι το πηλίκο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11.2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 11. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1 (Ορισμός κανονικού πολυγώνου) Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, όταν έχει όλες τις πλευρές

Διαβάστε περισσότερα

. Ασκήσεις για εξάσκηση

. Ασκήσεις για εξάσκηση . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

6. Εγγεγραμμένα Σχήματα. Αθανασίου Δημήτρης (Μαθηματικός) asepfreedom@yahoo.gr

6. Εγγεγραμμένα Σχήματα. Αθανασίου Δημήτρης (Μαθηματικός) asepfreedom@yahoo.gr 6. Εγγεγραμμένα Σχήματα Αθανασίου Δημήτρης (Μαθηματικός) asepfreedom@yahoo.gr 1 Επίκεντρη γωνία Μια γωνία λέγεται επίκεντρη γωνία ενός κύκλου αν η κορυφή της είναι το κέντρο του κύκλου. Το τόξο ΑΓΒ που

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_18556 Δίνονται τα διανύσματα α και β με ^, και,. α Να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γεωμετρικές κατασκευές Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να υπενθυμίζουν γεωμετρικές κατασκευές, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας, της προοπτικής, αξονομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευκλείδεια Γεωμετρία. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ και ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ευκλείδεια Γεωμετρία. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ και ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ και ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 Σωτήρης Ε. Λουρίδας 1. ΓΕΝΙΚΑ: 1.1 Θεωρούμε ότι κάθε Μαθηματικό πρόβλημα είναι της μορφής «αν p τότε q», συμβολικά p q. 1.2. Λύση ενός Μαθηματικού προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 Έστω ΑΒΓ ένα τρίγωνο με πλευρές α, β και γ. Συμβολίζουμε με τα την ημιπερίμετρο α + β + γ του ΑΒΓ, δηλαδή: τ =. 2 Το εμβαδόν Ε του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ΥΠΟΥΡΙΟ ΠΙΙΣ ΚΙ ΘΡΗΣΚΥΤΩΝ Κωδικός βιβλίου: 0--007 ΠΟΛΙΤΙΣΟΥ ΚΙ ΘΛΗΤΙΣΟΥ ΥΚΛΙΙ ΩΤΡΙ ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΗΣΩΝ ε Κ ε Ψ Ζ Ο Ι Θ ε Η μα ε4 και ΝΙΚΟΥ ΛΥΚΙΟΥ ISBN 978-960-06--6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός http://cutemaths.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 20,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ η Κατηγορία : Ο Κύκλος και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ. Δίνεται η συνάρτηση f (). Να βρείτε για ποιες τιμές του δεν ορίζεται η συνάρτηση f. Να βρείτε τον αριθμό f ( ). Να δείξετε ότι f () I. Δίνεται η εξίσωση με η οποία έχει ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ στο σημείο Η. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Α και Β Γενικού Λυκείου ε 3 Γ ε 2 Κ Ε ε 1 Ι Ο Θ Η Ζ Α μ α Ψ ε 4 Β Β ( Σελ. 63 120 ) Τόμος 2ος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ

Σειρά: ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Tίτλος: ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφέας: ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΝΑ ΗΣ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ Φώτης Κουνάδης Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Α Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2007 Σειρά:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 3.6 ΕΜΝ ΚΥΚΛΙΚΥ ΤΜΕ ΘΕΩΡΙ 1. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας µ ο : Ε = πρ. µ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου και π ο γνωστός αριθµός. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας α rad: Ε = 1 αρ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «άµιλλα» 1 ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΘΕΩΡΙΑ Μετρικές σχέσεις στο ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο κάθε κάθετης πλευράς είναι ίσο µε το γινόµενο της υποτείνουσας επί την προβολή της κάθετης στην υποτείνουσα.

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο .4 ΤΡΙΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΡΙΘΜΟΙ 0 Ο 45 Ο 60 Ο ΘΕΩΡΙ. Τριγωνοµετρικοί αριθµοί 0 ο, 45 ο, 60 ο : ηµίτονο συνηµίτονο εφαπτοµένη 0 ο 45 ο 60 ο ΣΚΗΣΕΙΣ. Στο διπλανό πίνακα, σε κάθε πληροφορία της στήλης, να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 74 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 74 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 Tel. 6165-617784 - Fax: 64105 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 1. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GEOGEBRA ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Για να κάνουμε Γεωμετρία χρειαζόμαστε εργαλεία κατασκευής, εργαλεία μετρήσεων και εργαλεία μετασχηματισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΜλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένες Βασικές Ασκήσεις κατάλληλες για την 1 η επανάληψη στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης της Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Αναλυτικά Λυμένες Βασικές Ασκήσεις κατάλληλες για την 1 η επανάληψη στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης της Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αναλυτικά Λυμένες Βασικές Ασκήσεις κατάλληλες για την η επανάληψη στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης της Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κάνε τα πράγματα με μεγαλοπρέπεια, σωστά και με στυλ. ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΕΡ Θέμα Σε ένα σύστημα αξόνων οι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια

Ενδεικτικά θέματα Μαθηματικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 6 η Δοκιμασία ο Θέμα Στις ερωτήσεις έως και 4 να επιλέξτε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας την απάντησή σας. Ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 011-01 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01 Θέματα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Κώστας Μαλλιάκας, Καθηγητής Δ.Ε., 1 ο ΓΕΛ Ρόδου, kmath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

1.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ.. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Αν είναι δυο μη μηδενικά διανύσματα τότε ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο των και τον αριθμό : όπου φ είναι η γωνία των

Διαβάστε περισσότερα

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ 1 4-5 ΣΥΜΜΤΡΙ ΩΣ ΠΡΣ ΣΗΜΙ ΚΝΤΡ ΣΥΜΜΤΡΙΣ ΘΩΡΙ Το συµµετρικό σηµείου ως προς κέντρο σηµείο νοµάζουµε συµµετρικό του ως προς κέντρο το σηµείο µε το οποίο συµπίπτει το περιστρεφόµενο περί το κατά γωνία 180

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟ φροντιστήριο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. ώστε τον ορισµό της υπερβολής και γράψτε τις εξισώσεις των ασύµπτωτων της ( C ): (Μονάδες 9) α β Β. Να διατυπώσετε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

β φυσικοί αριθμοί. Δίνεται ότι η Ευκλείδεια διαίρεση με διαιρετέο τον α και

β φυσικοί αριθμοί. Δίνεται ότι η Ευκλείδεια διαίρεση με διαιρετέο τον α και 06 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 36653-367784 - Fax: 36405 GR. 06 79 - Athens - HELLAS Tel. 36653-367784 - Fax: 36405 ΣΑΒΒΑΤΟ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 00 B Γυμνασίου 3. Έστω x = 3 4 :4+ 5 και y = 45 4 3 + 73. (α) Να βρεθούν οι αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996

Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996 Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996 1. Δυο μαθητές Α και Β παίζουν το ακόλουθο παιχνίδι: Τους δίνεται ένα κανονικό πολύγωνο με άρτιο πλήθος πλευρών, μεγαλύτερο από 6 (π.χ. ένα 100-γωνο). Κάθε παίκτης συνδέει δυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3 η ΕΚΑ Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 3 η ΕΚΑ Α ΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΝΛΗΨΗΣ η ΕΚ. Έστω οι παραστάσεις = 4 4 + 5, Β = 5 (8 + 0) : (7 5) και Γ = 6 : 5 4 Να υπολογίσετε την τιµή των παραστάσεων ν = 5, Β = 6 και Γ = να βρείτε : i) Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7. 2.3 Μέτρο µιγαδικού Ασκήσεις Γεωµετρικών τόπων ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7. 2.3 Μέτρο µιγαδικού Ασκήσεις Γεωµετρικών τόπων ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 7.3 Μέτρο µιγαδικού Ασκήσεις Γεωµετρικών τόπων. Να βρείτε το γεωµετρικό τόπο των µιγαδικών z, για τους οποίους οι εικόνες των µιγαδικών z, i, iz είναι συνευθειακά σηµεία. Έστω z = x + i,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι αν α,β τότε α //β α λβ, λ. είναι δύο διανύσματα, με β 0, Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Θεωρια και παραδειγματα livemath.eu σελ. απο 9 Περιεχομενα Α ΜΕΡΟΣ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χ 4 ΜΟΝΩΝΥΜΑ & ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΜΟΝΩΝΥΜΑ 5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΡΙΖΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ 5 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996. 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26

Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996. 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26 Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26 2. Σ' ένα ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ παίρνουμε τις διαμέσους ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ (που διέρχονται από το ίδιο σημείο Θ). Πόσες γωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Q k = ec5 ΚΟΛ. e-c.o 0 apex

Q k = ec5 ΚΟΛ. e-c.o 0 apex ΘΕΜΑ 2 Θεωρούμε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με Γ = Δ = 60, ΑΔ=12 και ΓΔ=20. Φέρουμε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Να αποδείξετε ότι ΔΕ=ΓΖ και ΑΒ=ΕΖ. (Μονάδες 12) β) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τραπεζίου.

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: Τράπεζα Θεμάτων Γυμνασίου

Σειρά: Τράπεζα Θεμάτων Γυμνασίου Σειρά: Τράπεζα Θεμάτων Γυμνασίου Θέματα Προαγωγικών και Απολυτηρίων εξετάσεων Γυμνασίων του Νομού Δωδεκανήσου Σχολικό Έτος: 01-013 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΗ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΘΑΛΗ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ

ΣΧΕΣΗ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΘΑΛΗ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΧΣΗ ΘΩΡΗΜΤΩΝ ΘΛΗ ΚΙ ΠΥΘΟΡ ισαγωγή ηµήτρης Ι Μπουνάκης dimitrmp@schgr Οι δυο µεγάλοι Έλληνες προσωκρατικοί φιλόσοφοι, Θαλής (περίπου 630-543 πχ) και Πυθαγόρας (580-500 πχ) άφησαν, εκτός των άλλων, στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Μαθ. Κατ. Τάξη B 151 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Τάξη - B Λυκείου 15 Α. Αν α, β, γ ακέραιοι ώστε α/β και α/γ, να δείξετε ότι α/(β + γ). Μονάδες 13 Β. α. Δώστε τον ορισμό της παραβολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/06/2015 ΤΑΞΗ: A Αριθμητικά... ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1η Κατηγορία : Εξίσωση Γραμμής 1.1 Να εξετάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κ ε φ α λ ά ( ) ( ) ηµθ + = ( )

Κ ε φ α λ ά ( ) ( ) ηµθ + = ( ) ΑΣΚΗΣΗ ίνονται οι µιγαδικοί αριθµοί z + 0i για τους οποίους ισχύει: z 4 =. z i. Να δείξετε ότι z =. ii. Αν επιπλέον ισχύει Re( z) Im( z) iii. = να υπολογίσετε τους παραπάνω µιγαδικούς αριθµούς. Για τους

Διαβάστε περισσότερα

ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012.

ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ 1. ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στόχος Να γνωρίζουν οι μαθητές: να αξιοποιούν το σύμβολο της συνεπαγωγής και της ισοδυναμίας να αξιοποιούν τους συνδέσμους «ή», «και» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συννενόηση μεταξύ των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο 1 11.1 11. ρισµός ιδιότητες εγγραφή κα. πολυγώω σε κύκλο ΘΩΡΙ 1. Έα πολύγωο λέγεται καοικό, ότα έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωίες του ίσες.. ύο καοικά πολύγωα µε το ίδιο αριθµό πλευρώ είαι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014. ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014. ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 013-014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 014 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου Χρόνος: ώρες Βαθμός: Ημερομηνία: Παρασκευή, 13 Ιουνίου 014 Υπογραφή καθηγητή: Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Να αποδειχθεί ότι οι γεωμετρικές εικόνες των μιγαδικών ριζών της εξίσωσης (συν θ)z (4συνθ)z + (5 συν θ) = 0 με θ π, π κινούνται σε υπερβολή, της οποίας να ευρεθούν τα στοιχεί ΑΣΚΗΣΗ Στο μιγαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ.ΔΒΜ ΚΑΙ ΘΡΗ. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ.ΔΒΜ ΚΑΙ ΘΡΗ. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ.ΔΒΜ ΚΑΙ ΘΡΗ. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 01 ΜΑΘΗΜΑ : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3.5 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΙΣΚΟΥ

3.5 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΙΣΚΟΥ 1 3.5 ΕΜΒ Ν ΚΥΚΛΙΚΥ ΙΣΚΥ ΘΕΩΡΙ Εµβαδόν κυκλικού δίσκου ακτίνας ρ : Ε = πρ Σηµείωση : Tο εµβαδόν του κυκλικού δίσκου, χάριν ευκολίας αναφέρεται σαν εµβαδόν του κύκλου. ΣΧΛΙ Για το εµβαδόν του κυκλικού δίσκου

Διαβάστε περισσότερα

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

9o Γεν. Λύκειο Περιστερίου ( 3.1) ΚΥΚΛΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ 3 ο : KΩΝΙΚΕΣ ΤΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΥ ( 3.) ΚΥΚΛΣ Γνωρίζουµε ότι ένας κύκλος (, ρ) είναι ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν µια ορισµένη απόσταση ρ από ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ www.pe03.gr. didefth.gr

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ www.pe03.gr. didefth.gr . ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ www.pe03.gr. Δημήτριος Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας www.pe03.gr ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία)

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) (Διεπιστημονική προσέγγιση αριθμητικού και οπτικού γραμματισμού) Εκπαιδευτικοί: Αθανασοπούλου Ζαφειρία (οπτικός γραμματισμός) Σαρακινίδου Σοφία (αριθμητικός γραμματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ. Λόγος οµοειδών µεγεθών : Ονοµάζουµε λόγο δύο οµοιειδών µεγεθών, που εκφράζονται µε την ίδια µονάδα µέτρησης, το πηλίκο των µέτρων τους. 2. Αναλογία: Η ισότητα δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 011-01 ΝΟΜΟΣ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ03 ΡΟΔΟΣ, ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 01 Θέματα προαγωγικών και απολυτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

B) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε..Β. 2010.

B) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Β Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ. Παπασταυρίδη, Γ. Πολύζου και Α. Σβέρκου, έκδοση Ο.Ε..Β. 2010. Β Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου Μ α θ ή µ α τ α Γ ε ν ι κ ή ς Π α ι δ ε ί α ς Άλγεβρα Γενικής Παιδείας I. ιδακτέα ύλη A) Από το βιβλίο «Άλγεβρα Α Γενικού Λυκείου» των Σ. Ανδρεαδάκη, Β. Κατσαργύρη, Σ.

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: ημ χ+συν χ= ημ χ=-συν χ συν χ=- ημ χ εφχ + σφ χ = εφχ ημχ συνχ = σφχ = ημ χ εφχσφχ σφχ = = συνχ ημχ + εφ χ = συν χ Γωνία χ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ . ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 4 α. Να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων του. β. Αν Re ( ) 0, τότε: 4 i. Να αποδείξετε ότι ο μιγαδικός w = + είναι πραγματικός και ισχύει 4 w 4. ii. Να βρείτε τον

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Ε - ΣΤ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012

Ε - ΣΤ Δημοτικού 13 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 2012 1. Πόσες ώρες έχουν περάσει από τις 6:45 πμ μέχρι τις 11:45 μμ της ίδιας μέρας; Α. 5 Β. 17 Γ. 24 Δ. 29 Ε. 41 1 1 2. Αν το χ είναι μεταξύ 1 και 1 +, τότε το χ μπορεί να είναι ίσο με τον κάθε 5 5 αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 6 1) Να εκφράσετε τον αριθμό 48 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων με δενδροδιάγραμμα. 2) Να συγκρίνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Ορισµός τριγωνοµετρικών αριθµών οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Ορισµός τριγωνοµετρικών αριθµών οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου 70 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Ορισµός τριγωνοµετρικών αριθµών οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου Σχέσεις µεταξύ τριγωνοµετρικών αριθµών 71 Εφαρµογές 72 73 74 75 76 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ OMNN. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις :

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ OMNN. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις : ΓΥΜΝΑΣ Ο ΕΞΑΠ ΑΤΑΝΟΥ ΣχολK Έτος: OMNM-OMNN Τάξη: Α Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙ Α Ημερομηνία : 30/05/2011 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ OMNN Θέμα 1 ο (ΘΕΩΡ Α) Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ENOTHTA. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο. Πώς προσδιορίζουμε τη θέση των αντικειμένων; A O M B ' y P Ì(,y) Ð Για τον προσδιορισμό της θέσης πάνω σε μία ευθεία πρέπει να έχουμε ένα σημείο της

Διαβάστε περισσότερα

Δύο φίλοι θα παίξουν τάβλι και αποφασίζουν νικητής να είναι εκείνος που θα κερδίσει τρεις συνολικά παρτίδες ή δύο συνεχόμενες παρτίδες.

Δύο φίλοι θα παίξουν τάβλι και αποφασίζουν νικητής να είναι εκείνος που θα κερδίσει τρεις συνολικά παρτίδες ή δύο συνεχόμενες παρτίδες. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση (Προτάθηκε από pito ) Για ένα φάρμακο σε πειραματικό στάδιο αποδείχθηκε ότι δημιουργεί δύο ειδών παρενέργειες. Η πιθανότητα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ [7] ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΥΚΛΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Κύκλος µε κέντρο Κ και ακτίνα ρ λέγεται ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων του επιπέδου τα οποία απέχουν από το Κ απόσταση ίση µε ρ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ Αν ο κύκλος έχει κέντρο

Διαβάστε περισσότερα