ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr."

Transcript

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1

2 Έλυσαν οι Δημήτρης Ιωάννου, Γιώργος Βισβίκης, Μπάμπης Στεργίου, Χρήστος Κάναβης, Γιώργης Καλαθάκης, Παναγιώτης Γκριμπαβιώτης, Περικλής Γιαννουλάτος Κώστας Ζυγούρης, Χρήστος Ντάβας, Γιώργος Ρίζος Ηλίας Καμπελής, Νίκος Φραγκάκης,Αντώνης Βρέντζος, Γιώργος Γαβριλόπουλος, lafkasd, Περικλής Γιαννουλάτος Επιμέλεια : Τσιφάκης Χρήστος Αφιερωμένο σε όλους τους μαθητές της Α Λυκείου Τεύχος ο Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα

3 ΘΕΜΑ 787 Στο τρίγωνο AB του παρακάτω σχήματος η κάθετη από το μέσο M της B τέμνει την προέκταση της διχοτόμου A στο σημείο E. Αν, Z είναι οι προβολές του E στις AB, A, να αποδείξετε ότι: α) Το τρίγωνο EB είναι ισοσκελές. (Μονάδες 5) β) Τα τρίγωνα BE, ZE είναι ίσα. (Μονάδες 8) γ) Aˆ E ABE 18. (Μονάδες 1) α) Το τρίγωνο EB είναι ισοσκελές, επειδή η είναι μεσοκάθετος του B. β) Τα τρίγωνα BE, ZE είναι ορθογώνια και έχουν EB E και EEZ (κάθε σημείο της διχοτόμου ισαπέχει από τις πλευρές της γωνίας). γ) Από την ισότητα των παραπάνω τριγώνων προκύπτει ότι E1 E (1). Είναι ακόμα: ˆ AE 9 E και ABE 9 E1 (ως εξωτερική γωνία στο τρίγωνο EB ). Άρα: (1) 1 Aˆ E ABE 9 E 9 E Aˆ E ABE 18. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 3

4 ΘΕΜΑ 788 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο AB( A 9 ) B 5, το ύψος του A και σημείο E, ώστε E B. Το σημείο Z είναι η προβολή του στην. α) Να αποδείξετε ότι: i) Το τρίγωνο είναι ισοσκελές. (Μονάδες 6) ii) AE 1. (Μονάδες 1) β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου. (Μονάδες 9) α.i) Το τρίγωνο είναι ισοσκελές, επειδή η A είναι μεσοκάθετος του. α.ii) B 5, οπότε από το ορθογώνιο τρίγωνο AB και από το ισοσκελές, έχουμε διαδοχικά: ˆ 4 και AE ˆ5. Αλλά η AE ˆ είναι εξωτερική στο τρίγωνο AE, άρα: AEB ˆ AE AE ˆ 1. β) Είναι ˆ Z 9, EZ ˆ 5 (ως κατακορυφήν της AE ), οπότε, Eˆ Z 4. ΘΕΜΑ 79 Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα AB και στο εσωτερικό του θεωρούμε τα σημεία, ώστε να ισχύει A B. Επίσης θεωρούμε σημείο Oεκτός του ευθυγράμμου τμήματος AB έτσι ώστε να ισχύουν O AΓ και O B. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 4

5 α) Να αποδείξετε ότι: i. η γωνία O 6 (Μονάδες 9) ii. οι γωνίες OA,OB είναι ίσες και κάθε μια ίση με 3. (Μονάδες 9) β) Αν το μέσον του ευθυγράμμου τμήματος AB, να αποδείξετε ότι OM OA. (Μονάδες 7) α) Το τρίγωνο Oείναι ισόπλευρο εκ κατασκευής και το ζητούμενο έπεται άμεσα O O 6, το ζητούμενο έπεται άμεσα. β) Τα τρίγωνα OA,OB είναι ισοσκελή, οπότε οι γωνίες που πρόσκεινται σε κάθε βάση είναι ίσες κι αφού οι εξωτερικές τους γωνίες γ) Το OMείναι διάμεσος στο ισόπλευρο τρίγωνο, άρα και ύψος, οπότε το τρίγωνο OA MOA είναι ορθογώνιο με A 3, άρα OM OA OM. ΘΕΜΑ 794 Σε τραπέζιο AB AB/ / είναι AB. Επίσης τα Z,H,E είναι τα μέσα των A,B και αντίστοιχα. Ακόμη η ZHτέμνει τις AE,BE στα σημεία,i αντίστοιχα. α) Να δείξετε ότι, το τετράπλευρο AB Eείναι παραλληλόγραμμο. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 5

6 β) Να δείξετε ότι, τα σημεία,i είναι μέσα των AE,BE αντίστοιχα. γ) Να δείξετε ότι 3 ZH AB. α) Είναι E 1 αφού το E είναι μέσο του και 1 AB/ / AB/ / E, έτσι το AB E είναι παραλληλόγραμμο. β) Το ZHείναι διάμεσος του τραπεζίου AB, οπότε ZH/ /AB/ / και AB ZH. Στο τρίγωνο AE το Z είναι μέσο της A και Z / / E, έτσι το είναι μέσο του AE. Ομοίως, στο τρίγωνο BE είναι H μέσο του B και HI / / E, έτσι το I είναι μέσο του BE. γ) Από ΘΕΜΑ 796 AB AB AB AB 3AB ZH ZH ZH. Δίνεται κύκλος με κέντρο O και έστω $AB$ μία διάμετρός του, το μέσο του ενός ημικυκλίου και τυχαίο σημείο του άλλου. Στην προέκταση της B(προς το B) θεωρούμε σημείο E ώστε BE A. α) Να αποδείξετε ότι: Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 6

7 i) Τα τρίγωνα A, BE είναι ίσα. (Μονάδες 8) ii) Η είναι κάθετη στη E. (Μονάδες 8) β) Να αιτιολογήσετε γιατί στην περίπτωση που το σημείο είναι αντιδιαμετρικό του, η E είναι εφαπτομένη του κύκλου. (Μονάδες 9) α. i) Επειδή το είναι μέσο του ημικυκλίου, θα είναι A B και Aˆ B 9. Τα τρίγωνα A, BE έχουν: A B ABE (από υπόθεση) A EB (η γωνία εγγεγραμμένου τετραπλεύρου είναι ίση με την απέναντι εξωτερική). Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα (Π-Γ-Π). α. ii) Από την ισότητα των τριγώνων προκύπτει ότι. ˆ ˆ E. E AB AB 9 β) Είναι από το προηγούμενο ερώτημα ˆE 9 και επειδή η είναι διάμετρος του κύκλου, η E θα είναι εφαπτομένη. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 7

8 ΘΕΜΑ 797 Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει Aˆ B και έστω A ύψος και BE διχοτόμος του τριγώνου που τέμνονται στο Z. α) Να αποδείξετε ότι: i. B 6 και AZ BZ. (Μονάδες 1) ii. 3 A BZ (Μονάδες 8) β) Αν είναι γνωστό ότι το τρίγωνο AZE είναι ισόπλευρο, να υπολογίσετε τις άλλες γωνίες του τριγώνου AB. (Μονάδες 7) α) i. Aˆ B ABˆ 3B 3B 18 B 6. Από το ορθογώνιο τρίγωνο AB, έχουμε ότι A 3 κι ακόμα 1 6 B 3 ABZ είναι ισοσκελές, άρα AZ BZ. 1, οπότε το έχουμε ότι: έπεται ότι: BZ Z, BZ 3 A AZ Z BZ BZ. ii. Αφού AZ BZ και από το BZ με B 3, Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 8

9 β) Αφού το τρίγωνο ΑZEείναι ισόπλευρο, έχουμε ότι A 6, οπότε A Επίσης B 6, οπότε ˆ 3. ΘΕΜΑ 799 Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται μια κρεμάστρα τοίχου η οποία αποτελείται από έξι ίσα ευθύγραμμα κομμάτια ξύλου A,B, Z, H,ZK,H που είναι στερεωμένα με έντεκα καρφιά A,B,,,,E,M,H,K,,Z. Αν το σημείο, είναι μέσο των τμημάτων A και B ενώ το σημείο E είναι μέσο των τμημάτων Z και H, να αποδείξετε ότι: α) Το τετράπλευρο HZ είναι ορθογώνιο. β) Τα σημεία B,,Z είναι συνευθειακά. γ) Το τετράπλευρο AZ είναι παραλληλόγραμμο. α) Το τετράπλευρο HZ είναι ορθογώνιο αφού οι διαγώνιοι του διχοτομούνται στο E και είναι ίσες λόγω της υπόθεσης. β) Για τον ίδιο λόγο και το AB είναι ορθογώνιο, έτσι: B Z άρα τα σημεία B,,Z είναι συνευθειακά. γ) Για τον ίδιο λόγο και τα σημεία A,,H είναι συνευθειακά, οπότε A / / Z1 Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 9

10 Το τετράπλευρο ως μισά ίσων τμημάτων, οπότε E είναι ρόμβος αφού και οι τέσσερεις πλευρές του είναι ίσες E. Τα τρίγωνα A και EZ είναι ίσα από αφού έχουν: A E και ZE ως μισά ίσων τμημάτων και A EZ ως παραπληρωματικές των ίσων γωνιών Έτσι A Z. E. Από 1, A / / Z άρα το AZ είναι παραλληλόγραμμο. ΘΕΜΑ 84 Στο παρακάτω σχήμα δίνεται τρίγωνο AB, τα ύψη του B και E που τέμνονται στο σημείο H και το μέσο M της πλευράς B. α) Να αποδείξετε ότι: i) MME. (Μονάδες 1) ii) Η ευθεία τέμνει κάθετα τη B και AH, ˆ όπου ˆ η γωνία του τριγώνου AB. (Μονάδες 5) γ) Να βρείτε το ορθόκεντρο του τριγώνου. (Μονάδες 1) α.i. Τα ορθογώνια τρίγωνα B, EB έχουν αντίστοιχες διαμέσους M, EM. Άρα: B M ME. α. ii) Το H είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου AB, οπότε και το τρίτο ύψος θα διέρχεται από το σημείο H. Δηλαδή, AH B. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1

11 Τα τρίγωνα AH, AZ είναι ισογώνια, επειδή είναι ορθογώνια και έχουν κοινή τη γωνία A 1. Άρα: ˆ AH. γ) Το σημείο είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου. (Πόρισμα του σχολικού βιβλίου). ΘΕΜΑ 86 Δύο κύκλοι ( K, ),(, R) τέμνονται στα σημεία A, B. Αν και είναι τα αντιδιαμετρικά σημεία του A στους δύο κύκλους, τότε να αποδείξετε ότι: α) AB 9 (Μονάδες 5) β) Τα σημεία, B, είναι συνευθειακά. (Μονάδες 1) γ) Το τετράπλευρο με κορυφές τα σημεία K,,, είναι τραπέζιο. (Μονάδες 1) α) Στον κύκλο (, ) η γωνία Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 11

12 είναι εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο, οπότε 9. β) Ομοίως είναι και AB 9 (ως εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο του κύκλου ( )). Άρα B 18, δηλαδή τα σημεία, B, είναι συνευθειακά. γ) Τα σημεία K, είναι τα μέσα των πλευρών A, A αντίστοιχα, του τριγώνου A. Άρα K και K. Το τετράπλευρο λοιπόν, με κορυφές τα σημεία K,,, είναι τραπέζιο (δεν μπορεί να είναι παραλληλόγραμμο, αφού K ). ΘΕΜΑ 88 Θεωρούμε παραλληλόγραμμο AB,,, αντίστοιχα, σε μία ευθεία (). AB και τις προβολές AB,,, των κορυφών α) Αν η ευθεία () αφήνει τις κορυφές του παραλληλογράμμου στο ίδιο ημιεπίπεδο και είναι AA 3, BB, 5, τότε: i) Να αποδείξετε ότι η απόσταση του κέντρου O του παραλληλογράμμου από την ευθεία () είναι ίση με 4. (Μονάδες 8) ii) Να βρείτε την απόσταση. (Μονάδες 9) Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1

13 β) Αν η ευθεία ( ) διέρχεται από το κέντρο του παραλληλογράμμου και είναι παράλληλη προς δύο απέναντι πλευρές του, τι παρατηρείτε για τις αποστάσεις AA, BB,, ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 8) α. i) Έστω ' η προβολή του O στην ευθεία( ). Το τετράπλευρο AA είναι τραπέζιο (δεν μπορεί να είναι παραλληλόγραμμο γιατί AA ) και είναι η διάμεσός του (Αφού είναι το μέσο του A και OO AA ). Άρα: AA 35 OO OO 4 α. ii) Ομοίως το τετράπλευρο BB είναι τραπέζιο και OO είναι η διάμεσός του. Άρα: BB OO 4 6 β) Οι αποστάσεις είναι ίσες. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 13

14 Πράγματι, η ευθεία () διέρχεται από το κέντρο του παραλληλογράμμου και έστω ότι είναι παράλληλη στις AB,. Άρα θα είναι η μεσοπαράλληλή τους, οπότε θα ισαπέχει από αυτές, άρα και από τις κορυφές του παραλληλογράμμου. ΘΕΜΑ 89 Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο AB και τα ύψη του Αν, τα μέσα των BI,I αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι: BK, τα οποία τέμνονται στο I. α) Το τρίγωνο BI είναι ισοσκελές. (Μονάδες 5) β) Τα τρίγωνα BI και IK είναι ίσα. (Μονάδες 5) γ) Το προεκτεινόμενο διέρχεται από το μέσο της πλευράς B. (Μονάδες 5) δ) Το τετράπλευρο MKN είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 1) α) Στο ισόπλευρο τρίγωνο τα ύψη είναι διάμεσοι και διχοτόμοι. Άρα ˆ BI BI 3, οπότε το τρίγωνο BI είναι ισοσκελές. β) Τα ορθογώνια τρίγωνα BI και IK έχουν τις υποτείνουσες και ίσες και τις κατακορυφήν γωνίες BI IK. Άρα είναι ίσα. γ) Επειδή το τρίγωνο AB είναι ισόπλευρο το ορθόκεντρο I, θα συμπίπτει με το βαρύκεντρο, οπότε το προεκτεινόμενο διέρχεται από το μέσο της πλευράς B. AI δ) M ( M, είναι τα μέσα των, ) AI KN (, είναι τα μέσα των I, A). Άρα: M KN, δηλαδή το Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 14

15 τετράπλευρο MKN είναι παραλληλόγραμμο. Επειδή όμως AI B ( I είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου AB ) ), θα είναι και AI K ( K B ). Άρα οι δύο πλευρές του παραλληλογράμμου είναι κάθετες στις δύο άλλες πλευρές του. Επομένως το παραλληλόγραμμο είναι ορθογώνιο. ΘΕΜΑ 81 Δίνεται το ισόπλευρο τρίγωνο AB που είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο με κέντρο O και ακτίνα. Τα τμήματα Z και είναι τα εφαπτόμενα τμήματα του κύκλου στα σημεία και B αντίστοιχα. Αν το τμήμα H είναι κάθετο στο τμήμα στο Z, να αποδείξετε ότι: α) Το τρίγωνο ZB είναι ισόπλευρο. (Μονάδες 7 ) β) Το τετράπλευρο AZB είναι ρόμβος. (Μονάδες 8) γ) Το τετράπλευρο BH είναι τραπέζιο με BBZ και H B. (Μονάδες 1) α) Bˆ Z BZ 6 (είναι γωνίες χορδής και εφαπτομένης ίσες με την αντίστοιχη εγγεγραμμένη A 6 ). Επομένως το τρίγωνο ZB είναι ισόπλευρο. β) Τα τρίγωνα AB και ZB είναι ισόπλευρα, οπότε όλες οι πλευρές του τετραπλεύρου AZB είναι ίσες μεταξύ τους, άρα είναι ρόμβος. γ) AZ B (ως διαγώνιες ρόμβου) και AZ H (από υπόθεση). Άρα B H, δηλαδή το τετράπλευρο Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 15

16 BH είναι τραπέζιο, αφού οι B, H τέμνονται στο σημείο A. Αν M είναι το σημείο τομής των διαγωνίων του ρόμβου AZB, τότε θα είναι το μέσο της B, άρα τα σημεία B, είναι τα μέσα των πλευρών A, AH αντίστοιχα, του τριγώνου AH. Επομένως: H B και B AB A BZ. Σημείωση Το κέντρο O του κύκλου και η ακτίνα που δίνονται στην εκφώνηση, και το σημείο E που δίνεται στο σχήμα, δεν χρησιμεύουν πουθενά. ΘΕΜΑ 3691 Οι κύκλοι ( K, ) και (,3 ) εφάπτονται εξωτερικά στο σημείο A. Μία ευθεία εφάπτεται εξωτερικά και στους δυο κύκλους στα σημεία B και αντίστοιχα και τέμνει την προέκταση της διακέντρου K στο σημείο E. Φέρουμε από το σημείο K παράλληλο τμήμα στην που τέμνει το τμήμα στο. α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο BK είναι ορθογώνιο. (Μονάδες 9) β) Να αποδείξετε ότι η γωνία K ˆ είναι 3 o. (Μονάδες 8) γ) Να αποδείξετε ότι το τμήμα E6, όπου η ακτίνα του κύκλου ( K, ). (Μονάδες 8) α) Αφού είναι κοινή εφαπτομένη έχω BK και. Άρα B και ˆ o B 9 ˆ. Είναι K (υπόθεση )και, άρα K δηλ. ˆ 9 o. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 16

17 Τότε το τετράπλευρο BK είναι ορθογώνιο αφού έχει τρεις ορθές γωνίες. β) Λόγω του α) BK ως απέναντι πλευρές ορθογωνίου. Έτσι, 3. Τότε στο ορθογώνιο ( ˆ 9 o ) τρίγωνο K, K από θεώρημα, 1ˆ 3 o.. Άρα γ) Αλλά ˆ ˆ 1 3 o ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες, των παραλλήλων K που τέμνονται από E.Τότε στο ορθογώνιο τρίγωνο E, ˆ 3 o. Επομένως E E 6. ΘΕΜΑ 3693 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο AB ( A 9 ) και η διχοτόμος του B. Από το φέρουμε E B και ονομάζουμε Zτο σημείο στο οποίο η ευθεία Eτέμνει την προέκταση της BA. Να αποδείξετε ότι: α) Το τρίγωνο ABEείναι ισοσκελές. (Μονάδες 6) β)τα τρίγωνα ABκαι BEZείναι ίσα. (Μονάδες 6) γ) Η ευθεία B είναι μεσοκάθετη των τμημάτων AE και Z. (Μονάδες 6) δ)το τετράπλευρο AEZ είναι ισοσκελές τραπέζιο. (Μονάδες 7) α) Τα ορθογώνια τρίγωνα BA,B E είναι ίσα διότι η B είναι κοινή και A E, αφού τα σημεία της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχουν από τις πλευρές της(ή διότι οι γωνίες BA, B είναι ίσες). Επομένως BA BE β) Τα τρίγωνα AB και ABE είναι ορθογώνια και έχουν : Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 17

18 AB AE, από το πρώτο ερώτημα Τη γωνία Bκοινή. γ) i) Είναι BA BE και A E, οπότε τα σημεία B, βρίσκονται στη μεσοκάθετο του. ii) Επειδή BZ B, το τρίγωνο BZ είναι ισοσκελές. Επομένως η διχοτόμος της γωνίας B, δηλαδή η (ημι)ευθεία B είναι μεσοκάθετος της βάσης του Z. Εναλλακτικά, μπορούμε επίσης να βασιστούμε στο γεγονός ότι : Z,BZ B. ΘΕΜΑ 3698 Δίνεται τραπέζιο AB με O AB, A= ˆ ˆ=9, AB και B ˆ 3ˆ.Από το B φέρνουμε κάθετη στη που τέμνει την A στο σημείο K και την A στο E. Επίσης φέρνουμε την AE που τέμνει τη B στο σημείο. Να αποδείξετε ότι: O α) ˆ 45. (Μονάδες 8) β) BAE. (Μονάδες 9) γ) 1 K. (Μονάδες 8) 4 α) Αφού AB τότε Bˆ 3ˆ o ˆ ˆ 18 ˆ o B 45 ως εντός και επί τα αυτά μέρη (...). Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 18

19 β) Αφού BE, BEA ˆ BE ˆ 9 o. Τότε: Το τετράπλευρο ABE είναι ορθογώνιο αφού και A ˆ ˆ 9 o (τρεις ορθές). Άρα AE B (διαγώνιες ορθογωνίου ίσες). Ακόμη AE, B διχοτομούνται. Άρα μέσο του $AE$. Λόγω του ορθογωνίου ακόμη, E AB (απέναντι πλευρές ορθογωνίου). Τότε E E. τρίγωνο? BE ορθογώνιο με ˆ 45. Άρα ισοσκελές, με BE E. 1 γ) Έτσι έχουμε AB E. Άρα το τετράπλευρο AB E είναι παραλληλόγραμμο. Έτσι A, BE διχοτομούνται. Άρα K μέσο A. Τότε στο τρίγωνο AE τα K, είναι μέσα, άρα E K. 4 ΘΕΜΑ 3699 Έστω παραλληλόγραμμο. Αν τα σημεία και είναι τα μέσα των πλευρών του και αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι : α) Το τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 8) β). (Μονάδες 8) γ) Οι και τριχοτομούν τη διαγώνιο του παραλληλογράμμου. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 19

20 (Μονάδες 9) α) Επειδή / / / /.. Επομένως //. Άρα το είναι παραλληλόγραμμο. β) (1) (ως εντός εναλλάξ, // και τέμνουσα.) () (λόγω του ότι το είναι παραλληλόγραμμο.) (3) (ως εντός εναλλάξ, // και τέμνουσα.) Από (1),(), (3) προκύπτει ότι. γ) Έστω είναι, τα σημεία που οι και αντίστοιχα τέμνουν την. Στο τρίγωνο έχουμε μέσο του και // τότε μέσο, άρα (4). Στο τρίγωνο έχουμε μέσο του και // τότε μέσο, άρα (5). Από (4), (5)έχουμε το ζητούμενο. ΘΕΜΑ 37 Στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο είναι 3 και το κέντρο του. Φέρουμε. α) Να αποδείξετε ότι η γωνία χωρίζεται από τη και τη διαγώνιο σε τρείς ίσες γωνίες. (Μονάδες 13) Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα

21 β) Φέρουμε κάθετη στην στο σημείο η οποία τέμνει την προέκταση της στο. Να δείξετε ότι τα τρίγωνα και είναι ίσα. (Μονάδες 1) 6 γιατί Στο τρίγωνο έχουμε 18 3.Άρα 6. Στο τρίγωνο έχουμε 3. Στο τρίγωνο έχουμε 6. Άρα 6 (ως κατακορυφήν). Στο τρίγωνο έχουμε 3. Στο τρίγωνο έχουμε ( ισοσκελές ) άρα 3. β) Επειδή και 6 τότε ισόπλευρο. Άρα τα ορθογώνια τρίγωνα και έχουν, ΘΕΜΑ 371. Άρα είναι ίσα. Έστω ότι E,Z είναι τα μέσα των πλευρών AB, παραλληλογράμμου AB αντίστοιχα. Αν για το παραλληλόγραμμο AB επιπλέον ισχύει AB A, να εξετάσετε αν είναι αληθείς ή όχι οι ακόλουθοι ισχυρισμοί: Ισχυρισμός 1: Το τετράπλευρο EBZ είναι παραλληλόγραμμο. Ισχυρισμός : AE =BZ Ισχυρισμός 3: Οι E, BZ είναι διχοτόμοι των απέναντι γωνιών,b. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1

22 α) Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι κάποιος ισχυρισμός είναι αληθής να τον αποδείξετε. (Μονάδες 16) β) Στην περίπτωση που κάποιος ισχυρισμός δεν είναι αληθής, να βρείτε τη σχέση των διαδοχικών πλευρών του παραλληλογράμμου ώστε να είναι αληθής. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 9) α) Ισχυρισμός 1: Είναι αληθής αφού : Z/ /EB και Z EB ως μισά ίσων τμημάτων. Άρα τετράπλευρο EBZ είναι παραλληλόγραμμο, αφού έχει ένα ζεύγος πλευρές ίσες και παράλληλες. Ισχυρισμός : Είναι αληθής αφού : AE =EBZ (εντός,εκτός και επί τα αυτά των E//BZ ), EBZ=BZ (εντός εναλλάξ των / /AB ). Επομένως : AE =BZ. Ισχυρισμός 3: Οι E, BZ είναι διχοτόμοι των απέναντι γωνιών,b. Αν υποτεθεί ότι αυτό συμβαίνει, τότε ˆ ˆ 1 AE,οπότε το τρίγωνο AE θα είναι ισοσκελές, άρα 1 A AE AB. Η τελευταία σχέση, εφόσον A AB μπορεί να είναι είτε αληθής, είτε ψευδής. Άρα ο ισχυρισμός ότι Οι E,BZ είναι διχοτόμοι των απέναντι γωνιών,b είναι άλλοτε αληθής κι άλλοτε ψευδής. Ομοίως για την BZ Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα

23 β) Ισχυρισμός 3: Ο ισχυρισμός είναι αληθής εφόσον, όπως είδαμε στο (α), 1 ισχύει : A AB. ΘΕΜΑ 373 Στο κυρτό εξάγωνο ABEZ ισχύουν τα εξής: ˆ, ˆ ˆ ˆ και ˆ ˆ. (α) Να υπολογίσετε το άθροισμα ˆ ˆ ˆ. (8 Μονάδες) (β) Αν οι πλευρές και E προεκτεινόμενες τέμνονται στο H και οι πλευρές και προεκτεινόμενες τέμνονται στο, να αποδείξετε ότι: (i.) Οι γωνίες A και H είναι παραπληρωματικές. (1 Μονάδες) (ii.) Το τετράπλευρο AH είναι παραλληλόγραμμο. (7 Μονάδες) (α) Οι γωνίες κυρτού εξαγώνου έχουν άθροισμα ορθές, δηλ Αφού ˆ, ˆ ˆ ˆ και ˆ ˆ 7, είναι ˆ ˆ ˆ 36. (β) (i) Είναι Aˆ Hˆ ˆ (18 HZE ˆ HEZ ˆ ) ˆ ˆ HEZ ˆ ˆ ˆ (18 ˆ ) ˆ ˆ ˆ 18 ˆ ˆ ˆ ος τρόπος Το κυρτό πεντάγωνο ABH έχει άθροισμα γωνιών ορθές, δηλ Συνεπώς, ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ H 54, κι άρα Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 3

24 ˆ ˆ H 54 ( ˆ ˆ ˆ ) Αφού ˆA, ˆ έπεται ότι και Aˆ H ˆ 18. (ii) Από το προηγούμενο υποερώτημα είναι A// H. Επίσης, ˆ ˆ ˆ ˆ H A H 18, κι άρα AH //. Συνεπώς, οι απέναντι πλευρές του AH είναι παράλληλες, κι άρα είναι παραλληλόγραμμο. ΘΕΜΑ 3737 Δίνεται τραπέζιο AB, τέτοιο ώστε A ˆ 9, Επιπλέον φέρνουμε BE. 1 AB και 4 1 AB A. 3 α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ABE ορθογώνιο. (Μονάδες 6 ) β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο BE είναι ορθογώνιο και ισοσκελές. (Μονάδες 1) γ) Αν, K είναι τα μέσα των και A αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι η A διέρχεται από το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος. (Μονάδες 9) Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 4

25 α)το τετράπλευρο ABE είναι ορθογώνιο επειδή έχει τρεις γωνίες ορθές. β) Είναι 4AB, BE A 3AB, AB E. Άρα, E E 3AB. Δηλαδή, BE E, οπότε το τρίγωνο BE είναι ορθογώνιο και ισοσκελές. γ) Το τετράπλευρο AB E είναι τραπέζιο και το τμήμα K ενώνει τα μέσα των διαγωνίων του. Άρα K K AB. AB και E AB 3AB AB K Επομένως το AB K είναι παραλληλόγραμμο και αν M είναι το σημείο τομής των διαγωνίων του, τότε θα είναι το μέσο του. ΘΕΜΑ 3759 Δίνεται κύκλος ( OR, ) με διάμετρο B. Θεωρούμε σημείο A του κύκλου και σχεδιάζουμε το τρίγωνο AB. H προέκταση της τέμνει τον κύκλο στο σημείο Z. Φέρουμε το ύψος του A, η προέκταση του οποίου τέμνει τον κύκλο στο σημείο E. α) Να αποδείξετε ότι: i. Z AB BE (Μονάδες 8) ii. Το τετράπλευρο BEZείναι ισοσκελές τραπέζιο. (Μονάδες 7) Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 5

26 β) Αν ˆ 3, να αποδείξετε ότι η περίμετρος του τραπεζίου BEZείναι ίση με 5R, όπου R η ακτίνα του κύκλου. (Μονάδες 1) α) i) Φέρνουμε τις BE, BZ, Z. Η O είναι απόστημα στη χορδή, οπότε η διχοτομεί το AE, άρα AB BE. Το ABZ είναι παραλληλόγραμμο, αφού οι διαγώνιοί του διχοτομούνται, άρα AB Z. ii) Είναι EZ/ /Bαφού είναι χορδές που ορίζουν ίσα κυρτά τόξα. Επίσης είναι EZ B (διάμετρος του κύκλου), άρα το BEZείναι τραπέζιο, ισοσκελές. β) Είναι BA 9 ως εγγεγραμμένη που βαίνει σε ημικύκλιο. Έστω AB 3, οπότε Z R. B AB R, άρα και Αφού BE Z 6 EZ 6, οπότε AEZ 3 δηλαδή και AZ EZ R. Οπότε Περίμετρος BEZ = BE EZ ZB 5R. ΘΕΜΑ 3765 Δίνεται τραπέζιο AB ( AB ) με A ˆ 9, AB και B3. ˆ Φέρνουμε BE που τέμνει τη διαγώνιο A στο M. Φέρνουμε την που τέμνει τη διαγώνιο B στο N. Να αποδείξετε ότι: α) ˆ 45. (Μονάδες 6 ) Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 6

27 β) Το τετράπλευρο AB E είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 6 ) γ) 1 MN. (Μονάδες 7 ) 4 δ) AE B. (Μονάδες 6 ) α) B 3ˆ AB Bˆ 18 4ˆ 18 ˆ 45. β) Το τετράπλευρο ABE είναι ορθογώνιο (έχει τρεις γωνίες ορθές), κι επειδή AB, θα είναι AB E E, οπότε το AB E είναι παραλληλόγραμμο. γ) Τα σημεία, ως σημεία τομής των διαγωνίων του παραλληλογράμμου AB E και του ορθογωνίου ABE αντίστοιχα, θα είναι μέσα των πλευρών A, AE του τριγώνου AE. Άρα: MN E MN. 4 δ) Επειδή ˆ 45 το τρίγωνο BE είναι ορθογώνιο και ισοσκελές, οπότε BE E E. Άρα το ορθογώνιο ABE είναι τετράγωνο, που σημαίνει ότι οι διαγώνιοι του τέμνονται κάθετα, δηλαδή AE B. ΘΕΜΑ 3771 Δίνεται ημικύκλιο διαμέτρου και δύο χορδές του A και B οι οποίες τέμνονται στο σημείο E. Φέρουμε EZ AB. Να αποδείξετε ότι: Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 7

28 α) Οι γωνίες A και B είναι ίσες. (Μονάδες 7 ) β) Τα τετράπλευρα AEZ και EZB είναι εγγράψιμα. (Μονάδες 9) γ) Η είναι διχοτόμος της γωνίας. Z (Μονάδες 9) α) Οι γωνίες A και B είναι ίσες, επειδή είναι εγγεγραμμένες στο ίδιο τόξο. β) Είναι Aˆ B Aˆ B 9 (ως εγγεγραμμένες σε ημικύκλιο). Επομένως τα τετράπλευρα AEZ και EZB είναι εγγράψιμα, επειδή έχουν τις απέναντι γωνίες τους ορθές. γ) Από τα εγγράψιμα τετράπλευρα AEZ και EZB, έχουμε AE Z1 και BE Z. Αλλά, AE BE Z1 Z, οπότε η είναι διχοτόμος της γωνίας. Z ΘΕΜΑ 3775 Δίνεται παραλληλόγραμμο με O το κέντρο του. Από την κορυφή φέρουμε το τμήμα K κάθετο στην A και στην προέκτασή του προς το K θεωρούμε σημείο E, ώστε KE K. Να αποδείξετε ότι: α) B EO. (Μονάδες 8) β) Η γωνία EB είναι ορθή. (Μονάδες 8) γ) Το τετράπλευρο AEB είναι ισοσκελές τραπέζιο. (Μονάδες 9) Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 8

29 α) Το τρίγωνο OE είναι ισοσκελές, επειδή η είναι μεσοκάθετος του E. Άρα: B EO O. β) Η είναι διάμεσος του τριγώνου EB και είναι ίση με το μισό της B. Άρα η γωνία EB είναι ορθή. γ) // (είναι κάθετες στην ίδια ευθεία E ) A B (απέναντι πλευρές παραλληλογράμμου) και AAE ( είναι σημείο της μεσοκαθέτου του τμήματος E). Άρα, το τετράπλευρο AEB είναι ισοσκελές τραπέζιο ή παραλληλόγραμμο. Αν A A(δηλαδή τα σημεία, K συμπίπτουν), τότε είναι ορθογώνιο. AE B, οπότε το AEB θα Πιστεύω πως έπρεπε να δοθεί στην εκφώνηση ότι η διαγώνιος A δεν είναι κάθετη στην πλευρά A του παραλληλογράμμου. Δηλαδή το (γ) ερώτημα δεν ισχύει για οποιοδήποτε παραλληλόγραμμο AB γι αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι προβληματικό. ΘΕΜΑ 3777 Δύο κύκλοι ( O, 1), (K, ) εφάπτονται εξωτερικά στο N. Μια ευθεία () εφάπτεται στους δύο κύκλους στα σημεία A,Bαντίστοιχα. Η κοινή εφαπτομένη των κύκλων στο N τέμνει την ( ) στο M. Να αποδείξετε ότι: α) Το M είναι μέσον του AB. (Μονάδες 7) Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 9

30 β) OMK 9. (Μονάδες 9) γ) ANB 9. (Μονάδες 9) α) Τα εφαπτόμενα τμήματα από το Mστους κύκλους είναι ίσα, άρα MA MN,MB MN, οπότε MA MB άρα το M είναι το μέσον του AB. β) Οι MO,MK ως διχοτόμοι των εφεξής παραπληρωματικών γωνιών AMN,BMN, είναι μεταξύ τους κάθετες και το ζητούμενο έπεται. γ) Από το (β) και τα ισοσκελή τρίγωνα MAN,MNB, έχουμε ότι ANB ANM MNB A B Σχόλιο Άλλος τρόπος λύσης μπορεί να προκύψει αν δούμε ότι οι γωνίες A 1,B 1 είναι χορδής και εφαπτομένης και ότι τα τετράπλευρα AMNO,MNKB είναι εγγράψιμα, κτλ. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 3

31 ΘΕΜΑ 3781 Έστω κύκλος O, και E το μέσον του τόξου του B. Μια ευθεία () εφάπτεται στο κύκλο στο E. Οι προεκτάσεις των OB,O τέμνουν την ευθεία ( ) στα σημεία Z και H αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι : α) B / /ZH. β) OZ OH. γ) Αν B μέσον της OZ. i. να αποδείξετε ότι ZOH BEZ 4 ii. να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ZOH α) Αφού το E είναι το μέσον του τόξου του B, τότε η ακτίνα OE είναι και απόστημα της χορδής B δηλαδή OE B Έτσι B / /ZH ως κάθετες στην OE β) Τα ορθογώνια τρίγωνα OEZ και OEH είναι ίσα επειδή έχουν: OE κοινή πλευρά και BOE OE ως επίκεντρες που βαίνουν στα ίσα τόξα BE και E άρα OZ OH γ) Αν B μέσον της OZ τότε: Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 31

32 i. Επειδή OZ OH το τρίγωνο OZH είναι ισοσκελές οπότε Z H 1 Στο ορθογώνιο τρίγωνο OEZ η EB είναι διάμεσος στην υποτείνουσα, δηλαδή OZ EB BZ. Έτσι το τρίγωνο BEZ είναι ισοσκελές με BEZ Z και OE ύψος και διχοτόμος. Όμως η BEZ είναι γωνία χορδής BE και εφαπτομένης ZE, οπότε ZOH o BE ZOE ZOH BEZ BEZ BEZ BEZ ZOH Z 4 4 ii. Από το ισοσκελές τρίγωνο BEZ είναι: 1, ZH ZOH 18 Z ZOH 18 ZOH 18 ZOH 1 ZOH 1 1 1, 4 Z H 3. 4 ΘΕΜΑ 3784 Δίνεται τετράπλευρο AB με A B. Αν E,,Z,K,N,M είναι τα μέσα των AB, B,, A, B και A αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι: α) Το τετράπλευρο EMZN ρόμβος. β) Η EZ είναι μεσοκάθετος του ευθύγραμμου τμήματος MN. γ) KE Z. δ) Τα ευθύγραμμα τμήματα K,MN,EZ διέρχονται από ίδιο σημείο. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 3

33 A α) Είναι EN/ / 1, αφού το EN ενώνει τα μέσα δύο πλευρών του τριγώνου AB. A MZ/ /, αφού το MZ ενώνει τα μέσα δύο πλευρών του τριγώνου A. B BA A EM EM 3. Από 1,, 3 συμπεραίνουμε ότι το EMZN ρόμβος. β) Από τον ρόμβο είναι: EN EM και ZN ZM, δηλαδή η EZ είναι μεσοκάθετος του ευθύγραμμου τμήματος MN αφού τα E,Z ισαπέχουν από τα άκρα του MN. B B γ) Είναι KE/ / και Z / / γιατί τα KE,Z ενώνουν τα μέσα δύο πλευρών των τριγώνων AB και B αντίστοιχα. Έτσι KE Z. δ) Από τις παραπάνω σχέσεις συμπεραίνουμε ότι το KE Z είναι παραλληλόγραμμο. Οι διαγώνιοι του K και EZ διέρχονται από το μέσο O της EZ. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 33

34 Όμως το μέσο O της EZ είναι και κέντρο του ρόμβου, οπότε και η MN διέρχεται από το Ο. ΘΕΜΑ 3994 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο με και, τα μέσα των πλευρών, αντίστοιχα. Στην προέκταση της (προς το ) θεωρούμε σημείο ώστε και στην προέκταση της (προς το ) θεωρούμε σημείο τέτοιο ώστε. Να αποδείξετε ότι: α). β) Τα τρίγωνα και είναι ορθογώνια. γ) Τα τρίγωνα και είναι ίσα. α) Τα τμήματα,,, είναι ίσα ως μισά των ίσων τμημάτων, Είναι:. ά επομένως β) Στο τρίγωνο η διάμεσος ισούται με το μισό της πλευράς που αντιστοιχεί ( ), οπότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με 9. Ομοίως στο τρίγωνο η διάμεσος ισούται με το μισό της πλευράς που αντιστοιχεί ( ), οπότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με 9. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 34

35 γ) Το τρίγωνο είναι ισοσκελές ( ), επομένως 1 1. Συγκρίνω πρώτα τα τρίγωνα και Έχουν: ( ά ί ά ) ( ύ ώ ) ( έ ί ώ, 1 1 Άρα τα τρίγωνα και είναι ίσα (Π-Γ-Π), επομένως θα είναι και. Συγκρίνω τώρα τα τρίγωνα και Είναι ορθογώνια Έχουν και Άρα τα τρίγωνα και είναι ίσα. ΘΕΜΑ 4559 Δίνονται δύο παράλληλες ευθείες () και () και μία Τρίτη που τις τέμνει στα σημεία αντίστοιχα., Θεωρούμε τις διχοτόμους των εντός και επί τα αυτά μέρη γωνιών που σχηματίζονται, οι οποίες τέμνονται σε σημείο. Αν είναι το μέσον του, να αποδείξετε ότι: α) Η γωνία β). γ) / /( ). είναι ορθή. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 35

36 α) Είναι ˆ 1 ˆ ˆ ˆ 1 (ΑΔ, ΒΔ διχοτόμοι των γωνιών ˆ, ˆ αντίστοιχα) Οι γωνίες ˆ, ˆ είναι εντός και επί τα αυτά των παραλλήλων (), ( ) που τέμνονται από την, επομένως : ˆ ˆ 18 ˆ ˆ ˆ ˆ Στο τρίγωνο είναι ˆ ˆ 9, επομένως β) Στο ορθογώνιο, πλέον τρίγωνο, η είναι διάμεσος προς την υποτείνουσα, επομένως ˆ ˆ. 1 1 Η γωνία είναι εξωτερική του τριγώνου, επομένως , άρα γ) είναι ˆ ˆ 1 1 και ˆ ˆ 1, οπότε ˆ ˆ 1. Όμως οι γωνίες ˆ 1, ˆ είναι εντός εναλλάξ των ευθειών και () που τέμνονται από την. Άρα οι ευθείες και () είναι παράλληλες. ΘΕΜΑ 4781 Δίνεται τρίγωνο AB, με AK διχοτόμο της γωνίας A. Στην προέκταση της AK θεωρούμε σημείο ώστε AK K. Η παράλληλη από το προς την AB τέμνει τις Aκαι Bστα E και Zαντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 36

37 α) Το τρίγωνο AE είναι ισοσκελές. β) Η EK είναι μεσοκάθετος της A. γ) Τα τρίγωνα AKB και K Zείναι ίσα. δ) Το τετράπλευρο AZ B είναι παραλληλόγραμμο. α) Είναι A EA BA ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων E και AB που τέμνονται από την A. Όμως και A EA οπότε EA EA δηλαδή το τρίγωνο AE είναι ισοσκελές αφού έχει δύο ίσες γωνίες. β) Η EK είναι διάμεσος στη βάση A του ισοσκελούς τριγώνου AE οπότε είναι μεσοκάθετος της. γ) Τα τρίγωνα AKB και K Zείναι ίσα από αφού έχουν: AK K από την υπόθεση A EA BA και AKB KZ ως κατακορυφήν. δ) Από την παραπάνω ισότητα συμπεραίνουμε ότι BK KZ. Όμως είναι και AK K Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 37

38 Άρα το AZ B είναι παραλληλόγραμμο αφού οι διαγώνιοι του διχοτομούνται. ΘΕΜΑ 4783 Δίνεται τρίγωνο AB. Στην προέκταση του ύψους του AK, θεωρούμε σημείο Δ ώστε AK K. Έστω,M, Nτα μέσα των πλευρών AB,A και B αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: α) Το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές. (Μονάδες 7) β) Το τετράπλευρο ΒΛΚΝ είναι ρόμβος. (Μονάδες 9) γ) M N. (Μονάδες 9) α) Γνωρίζουμε ότι AK Kκαι B A, άρα το σημείο B ανήκει στην μεσοκαθέτου του ευθυγράμμου τμήματος A, συνεπώς ισαπέχει από τα άκρα του ευθυγράμμου τμήματος και το σχηματιζόμενο τρίγωνο AB είναι ισοσκελές. β) Τα σημεία,k ενώνουν τα μέσα των πλευρών AB,A άρα: B K BN Τα σημεία N,K ενώνουν τα μέσα των πλευρών B,A άρα: BA NK B Γνωρίζουμε από το προηγούμενο ερώτημα ότι BA B BA B B BN Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 38

39 Άρα το τετράπλευρο BKN έχει τέσσερις πλευρές ίσες άρα πρόκειται για ρόμβο. γ) Τα σημεία,nενώνουν τα μέσα των πλευρών AB,B άρα: N/ /A Τα σημεία,mενώνουν τα μέσα των πλευρών AB,Aάρα: M/ /B Γνωρίζουμε ότι A B, άρα λαμβάνοντας τα παραπάνω έχουμε: N M. ΘΕΜΑ 4786 Δίνεται τρίγωνο τέμνονται στο μέσο M της B. AB. Οι μεσοκάθετοι 1, των πλευρών AB, A αντίστοιχα α)να αποδειχθεί ότι: i)το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με A 9. ii)το τετράπλευρο AKM είναι παραλληλόγραμμο (σημεία K, δεν αναφέρονται πουθενά στην εκφώνηση-στο σχήμα ωστόσο που δίνεται φαίνονται σαν τα σημεία τομής των 1, με τις iii) B όπου το σημείο τομής των AM, K. 4 β) Αν I σημείο της B τέτοιο ώστε KIB είναι παραλληλόγραμμο. AB, A αντίστοιχα). BI B να αποδειχθεί ότι το τετράπλευρο 4 α) i) Η AM είναι διάμεσος. Βλέπουμε ότι AM BM αφού το M ανήκει στη διάμεσο της AB.Επομένως η διάμεσος είναι ίση με το μισό της πλευράς στην οποία βαίνει. Έτσι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα την B άρα A 9. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 39

40 ii) Αφού η 1 είναι μεσοκάθετος της AB θα είναι κάθετη σ' αυτήν. Αφού το τρίγωνο είναι ορθογώνιο AAB άρα MK A.Ομοίως M AB επομένως οι απέναντι πλευρές του τετραπλεύρου παραλληλόγραμμο. iii) Οι διαγώνιοι του παραλληλογράμμου διχοτομούνται άρα K.Όμως τα τρίγωνα ABM, AM είναι ισοσκελή αφού η κορυφή τους M ανήκει στη μεσοκάθετο της απέναντι πλευράς τους. Η κάθε μεσοκάθετος διχοτομεί το αντίστοιχο τμήμα της άρα K, είναι τα μέσα των AB, A.Έτσι B K B και τελικά B. 4 AKM είναι ίσες ανά δύο κι έτσι αυτό είναι β)είδαμε παραπάνω ότι K B κι αφού το I ανήκει στην B και το στην B θα είναι K BI.Ακόμη K BI άρα το KIB έχει δύο απέναντι 4 πλευρές παράλληλες και ίσες συνεπώς είναι παραλληλόγραμμο. ΘΕΜΑ 4788 K Δίνεται τραπέζιο AB με AB/ /, της, ώστε Z AB. 4AB και B AB. Θεωρούμε σημείο Z Αν η γωνία είναι 6 και BE το ύψος του τραπεζίου, να αποδείξετε ότι: α) Το τετράπλευρο AB E είναι παραλληλόγραμμο. β) Το τρίγωνο ZAE είναι ισόπλευρο. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 4

41 γ) Τα τρίγωνα AZ και AE είναι ίσα. α) Στο ορθογώνιο τρίγωνο BE είναι ˆ 6 οπότε BE 3, έτσι B E E AB. Όμως E/ /AB έτσι το AB E είναι παραλληλόγραμμο. β) Από το AB E είναι AE B AB. Είναι ZE Z E ZE 4AB AB AB ZE AB. AEZ ˆ 6 ως εντός εκτός και επί τα αυτά. Έτσι το τρίγωνο ZAE είναι ισοσκελές αφού AE ZE και επειδή AEZ 6 θα είναι ισόπλευρο. γ) Τα τρίγωνα AZ και AE είναι ίσα από αφού έχουν: Z E AB, AZ AE από το ισόπλευρο τρίγωνο ZAE και ZA AE 1 ως παραπληρωματικές των γωνιών Z,E του ισοπλεύρου τριγώνου. ΘΕΜΑ 479 Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο AB με AB/ / και A B AB. Φέρουμε τμήματα AE και BZ κάθετα στις διαγώνιες B και A αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: α) Τα σημεία Z και E είναι μέσα των διαγωνίων A και B αντίστοιχα. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 41

42 β) AE BZ. γ) Το τετράπλευρο AEZB είναι ισοσκελές τραπέζιο. δ) Η B είναι διχοτόμος της γωνίας. α) Τα τρίγωνα AB και AB είναι ισοσκελή αφού A B AB και τα τμήματα BZ και AE είναι ύψη στις βάσεις τους, άρα θα είναι και διάμεσοι των τριγώνων, οπότε τα Z και E είναι μέσα των διαγωνίων A και B αντίστοιχα. β) Τα ορθογώνια τρίγωνα AE και BZ είναι ίσα επειδή έχουν: A B από την υπόθεση και E Z ως μισά των ίσων διαγωνίων A και B ( ABισοσκελές τραπέζιο) γ) EZ/ /AB αφού το EZ ενώνει τα μέσα των διαγωνίων του τραπεζίου AB. AE BZ από την ισότητα των παραπάνω τριγώνων Οι BZ, AE δεν είναι παράλληλες ως κάθετες στις τεμνόμενες A και B Άρα το AEZB είναι ισοσκελές τραπέζιο. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 4

43 δ) Αν H είναι το σημείο τομής της AE με τη τότε στο τρίγωνο AH είναι Z μέσο της A και ZE/ /AB/ / H, δηλαδή το E είναι μέσο της AH. Στο τρίγωνο A Hτο E είναι ύψος και διάμεσος, οπότε αυτό είναι ισοσκελές, έτσι το E ή η B είναι διχοτόμος της γωνίας. ΘΕΜΑ 4791 Δίνεται παραλληλόγραμμο AB τέτοιο ώστε αν φέρουμε την κάθετη στην A στο κέντρο του O, αυτή τέμνει την A σε σημείο E τέτοιο ώστε E A. Να αποδείξετε ότι: α) Το τρίγωνο AE είναι ισοσκελές. (Μονάδες 7 ) β) Το τετράπλευρο BE είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 9) γ) Το τρίγωνο BO είναι ισοσκελές. (Μονάδες 9) α) Η είναι μεσοκάθετος της A, άρα το τρίγωνο AE είναι ισοσκελές. β) B AE, οπότε B E, δηλαδή το τετράπλευρο BE είναι παραλληλόγραμμο. γ) Στο ορθογώνιο τρίγωνο η O είναι διάμεσος, άρα O A E. Αλλά O OB, οπότε BO B. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 43

44 ΘΕΜΑ 479 Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο τμήμα B. Αν,, τότε: AB. Στην προέκταση της B (προς το ) θεωρούμε MK είναι τα μέσα των πλευρών B, AB, A αντίστοιχα, α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου BA (Μονάδες 7 ) β) Να αποδείξετε ότι: i) Το τετράπλευρο KM είναι ισοσκελές τραπέζιο με μεγάλη βάση διπλάσια από τη μικρή. (Μονάδες 8) ii) Το τρίγωνο KM είναι ορθογώνιο. (Μονάδες 1) α) Οι γωνίες του ισοπλεύρου τριγώνου είναι 6 η καθεμία. Η γωνία 6 είναι εξωτερική στο ισοσκελές τρίγωνο A, οπότε θα είναι A ˆ A 3. Έχουμε λοιπόν, A 9, B 6, 3. β. i) K M (ενώνει τα μέσα των πλευρών AB, A του τριγώνου AB ). A KM ((ενώνει τα μέσα των πλευρών AB, B του τριγώνου AB ). Η είναι κάθετη στην A, ως διάμεσος του ισοσκελούς τριγώνου A, κι A επειδή ˆ 3. Άρα KM, οπότε το τετράπλευρο KM είναι ισοσκελές τραπέζιο (δεν μπορεί να είναι παραλληλόγραμμο, γιατί όπως θα δείξουμε είναι K M ). Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 44

45 Πράγματι: B B K B M. ii) K1 6 (εντός εκτός και επί τα αυτά με τη γωνία B) A AM (απέναντι από γωνία 3 σε ορθογώνιο τρίγωνο). A M (διάμεσος ορθογωνίου τριγώνου). Άρα το τρίγωνο AM είναι ισόπλευρο, οπότε M1 6. Αφού M1 K1, το τετράπλευρο AKM είναι εγγράψιμο κι επειδή A 9, θα είναι και KM 9. Σημείωση: Το σημείο N που δινόταν στο σχήμα δεν χρησιμοποιήθηκε. ΘΕΜΑ 4793 Δίνεται τετράπλευρο AB και ο περιγεγραμμένος του κύκλος ( O, ) ώστε η διαγώνιος του B να είναι διάμετρος του κύκλου. Η γωνία ˆB είναι διπλάσια της Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 45

46 γωνίας ˆ και οι πλευρές και B είναι ίσες. Φέρουμε κάθετη στη B στο O, η οποία τέμνει τις πλευρές A και στα E και Z αντίστοιχα. α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου AB. (Μον 6) β) Να συγκρίνετε τα τρίγωνα AB και B. (Μον 6) γ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ABOείναι ρόμβος. (Μον 7) γ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο είναι εγγράψιμο σε κύκλο. (Μον 4) α) Αφού η B είναι διάμετρος τότε AB, B είναι ημικύκλια. Άρα ˆ o A 9 ˆ (1) ως εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στα προηγούμενα ημικύκλια. Αλλά ˆ ˆ ˆ ˆ o A B 36 () και από υπόθεση B ˆ ˆ (3). (1),(3) ˆ o () 3 18 ˆ o 6 (4). Έτσι λόγω (3), ˆ o B 1 (5). β) Όμως οι χορδές AB B από υπόθεση. Άρα AB B. Τότε ˆ ˆ 1 ως εγγεγραμμένες σε ίσα τόξα. Αλλά ˆ ˆ ˆ 1. Λόγω (4), 3 o. Τα τρίγωνα AB και B είναι ορθογώνια ˆ o A 9 ˆ, AB B, ˆ ˆ 1. Από κριτήριο είναι ίσα. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 46

47 γ) Στο ορθογώνιο τρίγωνο AB, AO είναι διάμεσος (υπόθεση: B διάμετρος) και B ˆ 3 o. Άρα AB AO OB.Όμοια στο τρίγωνο B, O B OB. Άρα το τετράπλευρο ABO είναι ρόμβος, αφού έχει τις πλευρές του ίσες. δ) Το τετράπλευρο είναι εγγράψιμο σε κύκλο, αφού οι απέναντι γωνίες του, ˆ ˆ o o o AEOB , παραπληρωματικές ( EZ B από υπόθεση). ΘΕΜΑ 4795 Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο AB. Με βάση την κατασκευάζουμε ισοσκελές τρίγωνο AB με γωνία ˆ 1. Θεωρούμε τα μέσα Z και H των πλευρών A και A αντίστοιχα. α) Να αποδείξετε ότι η είναι μεσοκάθετος του. Μονάδες 8) β) Αν η τέμνει την στο, να αποδείξετε ότι η γωνία Z ˆ M είναι ορθή. (Μονάδες 9) γ) Αν η είναι κάθετη στην από το σημείο Z, να αποδείξετε ότι (Μονάδες 8) A ZK 4 α) Επειδή το τρίγωνο AB είναι ισοσκελές, το AB είναι ισόπλευρο και έχουν κοινή βάση την, η είναι μεσοκάθετος του. β) Από το ισοσκελές AB έχουμε: ˆ AB 1. Άρα B 9 BA AB 3 Είναι ακόμα Z B (ενώνει τα μέσα Z και των πλευρών A και ) Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 47

48 H B (ενώνει τα μέσα και H των πλευρών και A ) Άρα Zˆ H 9 (έχει πλευρές παράλληλες με τη γωνία B 9 ) γ) Στο ορθογώνιο τρίγωνο, είναι AZ A ZAK 3 ZK ZK. 4 ΘΕΜΑ 4796 Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο AB ( AB ) και O το σημείο τομής των διαγωνίων του. Η A είναι κάθετη στην A και η B είναι κάθετη στη B. Θεωρούμε τα μέσα,, των, B, A αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: α) ME MZ (Μονάδες 6 ) β) Η είναι κάθετη στην A (Μονάδες 6 ) γ) Τα τρίγωνα ME και MZ είναι ίσα (Μονάδες 7 ) δ) Η είναι μεσοκάθετος του (Μονάδες 6 ) α) Επειδή,, είναι μέσα των, B, A αντίστοιχα, θα είναι B ME και A MZ.Αλλά λόγω του ισοσκελούς τραπεζίου AB, είναι B A. Οπότε: ME MZ. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 48

49 β) MZ A κι επειδή A A MZ A γ) Ομοίως είναι ME B. Τα ορθογώνια τρίγωνα ίσα. ME και δ) Η είναι μεσοκάθετος του. Αλλά, MZ, έχουν ME MZ και M M, οπότε είναι EZ (ενώνει τα μέσα των διαγωνίων του τραπεζίου). Άρα η είναι κάθετη στην. Επειδή όμως το τρίγωνο είναι ισοσκελές θα είναι μεσοκάθετος. Σημείωση Το σχήμα που έχουν δώσει είναι απαράδεκτο. Δείχνει (οξείες ή αμβλείες) γωνίες που υποτίθεται ότι είναι ορθές. ΘΕΜΑ 4797 Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε και Μ των ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ αντίστοιχα. Στην προέκταση του ΜΔ (προς το Δ) θεωρούμε τμήμα ΔΖ=ΔΜ. Να αποδείξετε ότι: Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 49

50 α) Τα τρίγωνα ΑΖΔ και ΒΜΔ είναι ίσα. β) Το τετράπλευρο ΖΑΓΜ είναι παραλληλόγραμμο γ) Τα τμήματα ΖΕ και ΑΔ τέμνονται κάθετα και διχοτομούνται δ) Η ΒΖ είναι κάθετη στη ΖΑ. α) Τα τρίγωνα ΑΖΔ και ΒΜΔ έχουν: A B (Δ μέσο ΑΒ), M Z (υπόθεση), ZA B M ((κατακορυφήν) επομένως είναι ίσα (Π-Γ-Π). β) Από την ισότητα των τριγώνων ΑΖΔ και ΒΜΔ έχουμε: BM ZA και ZA BM 6. Οι γωνίες ZAE,A B είναι παραπληρωματικές και εντός και επί τα αυτά των ευθειών ZA και M που τέμνονται από την A Άρα: ZA / /M 1 Επίσης είναι BM M και επομένως ZA M Από τις (1) και () συμπεραίνουμε ότι το ZA M είναι παραλληλόγραμμο. γ) Αφού το ZA M είναι παραλληλόγραμμο θα είναι : Z / /AE και Z AE (μισά των ίσων τμημάτων ZM,A ) Άρα το ZAE είναι παραλληλόγραμμο κι επειδή έχει δύο συνεχόμενες πλευρές ίσες ZA AE το ZAE θα είναι ρόμβος, οπότε οι διαγώνιοί του ZE,A θα τέμνονται κάθετα και θα διχοτομούνται. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 5

51 δ) Στο τρίγωνο ZAB η διάμεσος AB Z επομένως BZA 9. ΘΕΜΑ 4798 Δίνεται τρίγωνο με AB A. Φέρνουμε τμήμα B κάθετο στην AB και με B A και τμήμα E κάθετο στην A με E AB. Θεωρούμε τα μέσα Z,των A,AE, αντίστοιχα καθώς και τη διχοτόμο A της γωνίας AE. α) Να αποδείξετε ότι A AE. (Μονάδες 9) β) Αν Kτυχαίο σημείο της διχοτόμου A, να αποδείξετε ότι το Κ ισαπέχει από τα μέσα Zκαι. (Μονάδες 9) γ) Αν το Κ είναι σημείο της διχοτόμου A τέτοιο ώστε KZ AZ, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο AZK είναι ρόμβος. (Μονάδες 7) α) Τα ορθογώνια τρίγωνα AB,AE έχουν δύο ζεύγη πλευρών ίσες μία προς μία, οπότε είναι ίσα. Έπεται ότι A AE. β) Τα τρίγωνα AZK,A K είναι ίσα αφού έχουν την AΚ κοινή, AZ A ως μισά ίσων τμημάτων, ZAH AH, έπεται ότι ZK K. γ) Αφού AZ ZK, το Z ανήκει στη μεσοκάθετο ZH του AK. Από την ισότητα των τριγώνων AZK,A K, έπεται ότι A K, οπότε το ανήκει στη μεσοκάθετο ZH. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 51

52 Άρα το τετράπλευρο AZKέχει όλες τις πλευρές ίσες και επομένως είναι ρόμβος. ΘΕΜΑ 481 Έστω ισοσκελές τρίγωνο με 1. Φέρουμε ημιευθεία Ax κάθετη στην A στο A, η οποία τέμνει τη B στο. Έστω το μέσο του AB και Kτο μέσο του. Να αποδείξετε ότι: α) Το τρίγωνο AB είναι ισοσκελές. (Μονάδες 8) β) B. (Μονάδες 8) γ) / /AK. (Μονάδες 5) δ) AK. (Μονάδες 4) α) Επειδή η γωνία A 9, έπεται ότι A Επίσης, αφού το τρίγωνο AB είναι ισοσκελές έχουμε ότι 18 1 B 3. Επομένως A1 B 3, που σημαίνει ότι το τρίγωνο AB είναι ισοσκελές. β) Από το (α) έχουμε ότι B. Από το A επειδή 3, έχουμε ότι : A A. Τελικά : B. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 5

53 γ) Το τρίγωνο AB είναι ισοσκελές και το είναι μέσον. Επομένως το αφού είναι διάμεσος,θα είναι και ύψος, οπότε Ακόμα στο ορθογώνιο τρίγωνο A είναι 3, οπότε : AB (1). A , άρα το τρίγωνο A είναι ισόπλευρο, οπότε A 6 και τελικά BAK KA AB (). Από (1),() έχουμε ότι : / /AK. δ) Στο τρίγωνο BAKτο είναι μέσον και / /AK άρα το είναι μέσον και AK AK. ΘΕΜΑ 48 Έστω ορθογώνιο τρίγωνο AB με A 9 και B 6. Η διχοτόμος της γωνίας B τέμνει την A στο Z. Τα σημεία M και K είναι τα μέσα των BZ και B αντίστοιχα. Αν το τμήμα είναι κάθετο στη διχοτόμο B να αποδείξετε: α) Το τρίγωνο BZ είναι ισοσκελές. β) Το τετράπλευρο AMKZ είναι ρόμβος. γ) Z ZA δ) B A α) Στο ορθ. τρίγωνο AB είναι A 9 και B 6 οπότε ˆ 3 Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 53

54 Αφού η B είναι διχοτόμος της B τότε ZB 3 Έτσι ZB ˆ 3 δηλαδή το τρίγωνο BZ είναι ισοσκελές. β) Στο ορθ. τρίγωνο ABZ είναι ZBA 3 και AM διάμεσος στην υποτείνουσα BZ, έτσι BZ AM AM AZ 1. Το MK ενώνει τα μέσα δυο πλευρών του τριγώνου BZ έτσι MK/ / Z και Z ZBZ BZ MK MK AM AZ. Οπότε MK / / AZ και MK AZ. Έτσι το AMKZ είναι ρόμβος αφού είναι παραλληλόγραμμο με δύο ίσες διαδοχικές πλευρές. γ) Από το ισοσκελές τρίγωνο BZ είναι BZ Z. Από την 1 είναι BZ Z AZ AZ Z AZ. δ) Επειδή στο ορθ. τρίγωνο AB είναι ˆ 3 B τότε AB 3 Ομοίως, από ορθ. τρίγωνο B είναι ZB 3 B οπότε 4. Τα ορθ. τρίγωνα ABκαι B 3, 4 και ˆ ZB 3. Άρα και B A. ΘΕΜΑ 483 είναι ίσα αφού έχουν: AB από τις σχέσεις Έστω τρίγωνο AB με διάμεσο AMτέτοια ώστε AM AB. Φέρνουμε το ύψος AK και το προεκτείνουμε (προς το Κ) κατά τμήμα KAK. Προεκτείνουμε την AM (προς το M) κατά τμήμα ME AM. Να αποδείξετε ότι Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 54

55 α) E A και E KM (Μονάδες 7 ) β) Το τετράπλευρο ABE είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 6 ) γ) Το τετράπλευρο AB M είναι ρόμβος. (Μονάδες 6 ) δ) Η προέκταση της M τέμνει το A στο μέσον του Z (Μονάδες 6 ) α) E KM ( K,Mείναι τα μέσα των A, AE αντίστοιχα). Άρα E A (αφού A KM ) και E KM. β) Το τετράπλευρο ABEείναι παραλληλόγραμμο επειδή οι διαγώνιοι του διχοτομούνται. γ) Στο ισοσκελές τρίγωνο ABM το AKείναι ύψος, άρα και διάμεσος. Οπότε οι διαγώνιοι του τετραπλεύρου AB M είναι κάθετες και διχοτομούνται, δηλαδή είναι ρόμβος. δ) Z του A. AB και M είναι μέσο του B, άρα Z είναι μέσο ΘΕΜΑ 486 Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο AB, και την ευθεία της εξωτερικής διχοτόμου της γωνίας A. Η κάθετη στην πλευρά ABστο Bτέμνει την στο K και την ευθεία A στο Z. Η κάθετη στην πλευρά A στο τέμνει την στο και την ευθεία AB στο E. α) Να αποδείξετε ότι: Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 55

56 i. AZ AE ii. AK A β) Ένας μαθητής κοιτώντας το σχήμα, διατύπωσε την άποψη ότι η A είναι διχοτόμος της γωνίας A του τριγώνου AB, όπου το σημείο τομής των KH και E. Συμφωνείτε με την παραπάνω άποψη του μαθητή ή όχι; Δικαιολογήστε πλήρως την απάντησή σας. α) i. Θεωρώντας ότι AB A (ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΦΩΝΗΣΗ) τα ορθογώνια τρίγωνα ABZ και AE είναι ίσα αφού έχουν AB A από την (δικιά μας) υπόθεση και A κοινή γωνία. Άρα AZ AE. ii. Τα ορθογώνια τρίγωνα ABK και A είναι ίσα αφού έχουν: AB A από την υπόθεση και BAK A ως μισά των ίσων εξωτερικών γωνιών της A. Άρα AK A. β) Είναι B 9 B και B 9, ˆ έτσι B B αφού είναι B. ˆ Έτσι το τρίγωνο B είναι ισοσκελές δηλαδή B. Όμως AB A. Τα σημεία A και ισαπέχουν από τα άκρα του B οπότε η A είναι η μεσοκάθετος του B δηλαδή και διχοτόμος της γωνίας A αφού το τρίγωνο AB είναι ισοσκελές. Δηλαδή ο μαθητής έχει δίκιο. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 56

57 ΘΕΜΑ 481 Έστω παραλληλόγραμμο AB με O το σημείο τομής των διαγωνίων του και K το μέσο του. Προεκτείνουμε το κατά τμήμα KZ KO. Η τέμνει τη διαγώνιο A στο. Να αποδείξετε ότι: α) Τα τμήματα O και διχοτομούνται. (Μονάδες 8) β) AO Z. (Μονάδες 9) γ) Τα τρίγωνα και Z είναι ίσα. (Μονάδες 8) α) Τα σημεία, είναι τα μέσα των B, αντίστοιχα. Άρα: B OK OZ B, δηλαδή το τετράπλευρο OZB είναι παραλληλόγραμμο, οπότε οι O και διχοτομούνται. Β) Ομοίως είναι OZ A, οπότε το τετράπλευρο OA Z είναι παραλληλόγραμμο, δηλαδή AO Z. γ) AO Z, OB Z, AB. Άρα τα τρίγωνα και Z είναι ίσα. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 57

58 Τι νόημα είχε το τελευταίο ερώτημα; Απ' όσες ασκήσεις έχω λύσει μέχρι στιγμής, έχω παρατηρήσει, ότι -πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- τα ερωτήματα είναι υπερβολικά απλουστευμένα, σε βαθμό που να αναρωτιέται κανείς, τι νόημα έχει η ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Καταργεί την κριτική σκέψη και απλώς καθοδηγεί τους μαθητές βήμα-βήμα στις απαντήσεις. Κατά τη γνώμη μου, αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. ΘΕΜΑ 481 Έστω ισοσκελές τρίγωνο ABμε AB A. Προεκτείνουμε το B (προς το ) κατά τμήμα B. Φέρουμε τις διαμέσους AE, Z του τριγώνου ABπου τέμνονται στο. Το B προεκτεινόμενο, τέμνει το A στο Kκαι το Aστο. Να αποδείξετε ότι: α) Το ZK E είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 9) β) AH. (Μονάδες 9) γ) AH Z. (Μονάδες 7) α) Οι AE, Z είναι διάμεσοι του τριγώνου AB, επομένως το είναι το βαρύκεντρο, οπότε η BK είναι η τρίτη διάμεσος. Τότε : ZK / /E, οπότε το ZK E είναι παραλληλόγραμμο. B ZK E και Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 58

59 β) Φέρνουμε τη M/ /BH. Επειδή το είναι μέσον της B, το θα είναι μέσον της H, άρα HM M (1). Τότε στο τρίγωνο A είναι : K μέσον και KH/ / M, οπότε το H είναι μέσον της,οπότε AH HM (). Τότε : A A Z AH Από (1),() έχουμε ότι : AH HM M. γ) Στο τρίγωνο είναι AB είναι Z ( αφού το είναι βαρύκεντρο),οπότε από το (β) έχουμε: AH Z. ΘΕΜΑ 4814 Έστω κύκλος με κέντρο O και διάμετρο AB.Φέρνουμε χορδή μέσο της. Από το φέρνουμε το τμήμα E κάθετο στην A. AB με K το Να αποδειχθεί ότι: i)το τετράπλευρο KOE είναι παραλληλόγραμμο. ii) O EK. iii) KE KB. i) Αφού E A και A θα είναι E. Επίσης, αφού το K είναι μέσο χορδής, το τμήμα OK είναι απόστημα άρα OK.Τελικά το τετράπλευρο EOK έχει τρεις γωνίες ορθές επομένως είναι KK ορθογώνιο. Επομένως EO K EO K. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 59

60 Όμως EO K άρα το τετράπλευρο έχει δύο απέναντι πλευρές ίσες και παράλληλες, επομένως είναι παραλληλόγραμμο. ii) Το τρίγωνο O είναι ισοσκελές κι αφού η OK είναι ύψος, θα είναι και διχοτόμος της γωνίας O. O Επομένως OK.Ακόμη τα τρίγωνα EK και OK είναι ίσα αφού έχουν OK E (από το ορθογώνιο), K κοινή και είναι ορθογώνια. Επομένως O EK OK. iii) KE O (από το παραλληλόγραμμο) άρα KE OB. Στο τρίγωνο OKB η KB είναι υποτείνουσα άρα KB OB KE KB. ΘΕΜΑ 4816 Έστω ορθογώνιο τρίγωνο AB με A 9 και, E και N τα μέσα των AB, A και E αντίστοιχα. Στο τμήμα B θεωρούμε τα σημεία K και ώστε K KB και E. Να αποδείξετε ότι: α) K B και Eˆ K ˆ (Μονάδες 1) β) Το τετράπλευρο EK είναι παραλληλόγραμμο με E K (Μονάδες 8) γ) B AN K (Μονάδες 7 ). 4 α) Είναι B Bˆ K, ˆ E. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 6

61 K,Eˆ K (ως εξωτερικές γωνίες στα τρίγωνα KB, E αντίστοιχα). Άρα: K B και Eˆ K. ˆ β) E B (, E, μέσα των AB, A ) A 9 ˆ ˆ K E K (B ) (18 A) ˆ K EK 18 K E. Οπότε το τετράπλευρο E K είναι παραλληλόγραμμο. BK KE. B BK K K E K E E K E E K. γ) Στο ορθογώνιο τρίγωνο AE η είναι η διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα. Άρα: E AN K. Αλλά B E. Επομένως: B AN K. 4 ΘΕΜΑ 4818 Έστω τρίγωνο προέκταση της Να αποδειχθεί ότι: i) BE. AB με ii) B AM. iii)ea. AB A.Έστω M τέμνει την προέκταση της A το ύψος του και M το μέσο AB.Η A στο E ώστε E. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 61

62 i) Το τρίγωνο E είναι εξ υποθέσεως ισοσκελές επομένως E E M B (1) όπου το δεύτερο σκέλος προκύπτει επειδή οι γωνίες είναι κατακορυφήν. Ακόμη, αφού το τρίγωνο AB είναι ορθογώνιο και το M είναι μέσο της υποτείνουσας άρα M MB δηλαδή το τρίγωνο BM είναι ισοσκελές. Άρα (1) M B B B E. ii) Η γωνία AM είναι εξωτερική στο BM άρα ισούται με B αφού το τρίγωνο είναι ισοσκελές. Η είναι εξωτερική στο E άρα E αφού το τρίγωνο είναι ισοσκελές. Από την ισότητα του πρώτου ερωτήματος προκύπτει ότι B απ' όπου παίρνουμε τη ζητούμενη ισότητα. iii) E.Στο τρίγωνο A η A είναι υποτείνουσα άρα A E. ΘΕΜΑ 481 Έστω τρίγωνο AB, A η διχοτόμος της γωνίας A και Mτο μέσον της AB. Η κάθετη από το M στην A τέμνει το A στο E. Η παράλληλη από το B στο A τέμνει την προέκταση της A στο Kκαι την προέκταση της EM στο. Να αποδείξετε ότι: α) Τα τρίγωνα AEM,MB και ABK είναι ισοσκελή. β) Το τετράπλευρο A BE είναι παραλληλόγραμμο. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 6

63 α) Αν H το σημείο τομής των A και EM, τότε το τρίγωνο AEM είναι ισοσκελές αφού το AH είναι ύψος και διχοτόμος. Έτσι AE AM MB 1 και MEA AME Είναι MB MEA 3 ως εντός και εναλλάξ των παραλλήλων K,A που τέμνονται από την E και MB AME 4 ως κατακορυφήν. Από 3, 4 MB MB οπότε το τρίγωνο MB είναι ισοσκελές. Θα είναι και AB B MB 5. A Επίσης είναι KA AK ως εντός και εναλλάξ των παραλλήλων K,A που τέμνονται από την AK Άρα A KA KAB δηλαδή το τρίγωνο ABK είναι ισοσκελές. β) Είναι B / /AE από κατασκευή και AEM 5 B MB B MA B AE Άρα B / / AE δηλαδή το A BE είναι παραλληλόγραμμο. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 63

64 ΘΕΜΑ 48 Έστω ορθογώνιο τρίγωνο AB A 9. Με διάμετρο την πλευρά του A φέρουμε κύκλο που τέμνει την υποτείνουσα B στο. Από το φέρουμε εφαπτόμενο τμήμα το οποίο τέμνει την AB στο M. Να αποδείξετε ότι: α) A B β) Το τρίγωνο MB είναι ισοσκελές. γ) Το M είναι το μέσο του AB. α) Είναι A 9 ως εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο, έτσι A B. Άρα A B ως συμπληρωματικές της από τα ορθογώνια τρίγωνα A και AB (ή ως οξείες με κάθετες πλευρές). β) Είναι A M ˆ 1 γωνία χορδής γιατί η AM είναι A και εφαπτομένης και η ˆ είναι εγγεγραμμένη στη χορδή. Άρα MB B ως συμπληρωματικές των ίσων γωνιών MB και B οπότε το τρίγωνο MB είναι ισοσκελές αφού έχει δύο ίσες γωνίες. Έτσι θα είναι M MB. M γ) MA ˆ 3 διότι η MA είναι γωνία χορδής ˆ είναι εγγεγραμμένη στη χορδή. A και εφαπτομένης AM και η Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 64

65 Από 1, 3 AM MA δηλαδή το τρίγωνο MA είναι ισοσκελές και θα είναι MA MB 4., 4 AM M δηλαδή το M είναι το μέσο του AB. ΘΕΜΑ 483 Έστω ισοσκελές τρίγωνο AB AB A και A διάμεσος. Στο τμήμα A θεωρούμε τυχαίο σημείο K από το οποίο φέρνουμε τα τμήματα KZ και KE κάθετα στις AB και A αντίστοιχα. α) Να αποδείξετε ότι: i. ABK A K ii. Το τρίγωνο ZKE είναι ισοσκελές. iii. Το τετράπλευρο ZE B είναι ισοσκελές τραπέζιο. β) Ένας μαθητής το (αi.) ερώτημα έδωσε την εξής απάντηση: «Το τμήμα A είναι διάμεσος στη βάση ισοσκελούς άρα ύψος και διχοτόμος του τριγώνου ABκαι μεσοκάθετος του B. Οπότε και το τρίγωνο BK είναι ισοσκελές. Τα τρίγωνα ABK,A K έχουν 1. BK K. BAK AK επειδή AK διχοτόμος της A 3. ABK A K ως διαφορές ίσων γωνιών ισοσκελών τριγώνων. Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα βάση του κριτηρίου Γωνία Πλευρά Γωνία.» Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 65

66 Ο καθηγητής είπε ότι η απάντηση του είναι ελλιπής. Να συμπληρώσετε την απάντηση του μαθητή ώστε να ικανοποιεί το κριτήριο Γωνία Πλευρά- Γωνία διατηρώντας τις πλευρές BK και K. α) i. Η είναι διάμεσος του ισοσκελούς τριγώνου AB οπότε θα είναι διχοτόμος και ύψος. Τα τρίγωνα ABK,A Kείναι ίσα από αφού έχουν: AB A από υπόθεση, AK κοινή πλευρά και BAK AK αφού η A είναι διχοτόμος της A ii. Είναι KZ KE αφού το Kείναι σημείο της διχοτόμου της A και θα ισαπέχει από τις πλευρές της. Άρα το τρίγωνο ZKE είναι ισοσκελές. iii. Από την παραπάνω ισότητα είναι AZ AE 1 οπότε και BZ E ως διαφορές ίσων τμημάτων. Τα ισοσκελή τρίγωνα AZE (από την 1 ) και AB έχουν την A κοινή γωνία κορυφής, έτσι και οι γωνίες των βάσεων τους θα είναι ίσες, δηλαδή AZE B ZE / /B 3. Από την 1, 3 συμπεραίνουμε ότι το ZE B είναι ισοσκελές τραπέζιο αφού και οι BZ, E τέμνονται στο A. β) Το επιπλέον στοιχείο που πρέπει να προσθέσουμε για να ικανοποιείται το κριτήριο είναι: AKB AKE ως οι τρίτες γωνίες των τριγώνων ABK,A K αφού οι άλλες δύο είναι ανά δύο ίσες. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 66

67 ΘΕΜΑ 5895 Δίνονται τα ορθογώνια τρίγωνα AB( A ˆ 9 o ) και B ( ˆ 9 o ) (όπου A και εκατέρωθεν της B ) και το μέσο M της B. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο AM είναι ισοσκελές. (Μονάδες 9) β) AMˆ A ˆ (Μονάδες 9) γ) Bˆ A ˆ(Μονάδες 7) α)το τρίγωνο B είναι ορθογώνιο και M διάμεσος του αφού M μέσο B. Άρα M B (1). Όμοια AM B (). Από (1),(),M AM. Έτσι το τρίγωνο AM είναι ισοσκελές. β) Λόγω (1) και M μέσο της B, AM M. Άρα τρίγωνο AM ισοσκελές. Έτσι ˆ ˆ 1. Τότε AMB ˆ ως εξωτερική του τριγώνου AM. Όμοια BMˆ. Επομένως AMˆ AMB ˆ BMˆ ( ˆ ˆ ˆ 1 1) A. γ) Αφού οι απέναντι γωνίες ˆ ˆ o o o A (παραπληρωματικές), το τετράπλευρο AB είναι εγγράψιμο. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 67

68 Άρα πλευρά φαίνεται από τις απέναντι κορυφές υπό ίσες γωνίες, ˆ ˆ δηλαδή το ζητούμενο. ΘΕΜΑ 5898 Δίνεται τρίγωνο AB με AB Aκαι η διχοτόμος του A. Στην πλευρά A θεωρούμε σημείο E τέτοιο ώστε AE AB. Να αποδείξετε ότι : α) τα τρίγωνα AB και AE είναι ίσα. β) η ευθεία A είναι μεσοκάθετος του τμήματος BE. γ) αν το ύψος από την κορυφή B του τριγώνου AB τέμνει την A στο H τότε η ευθεία EH είναι κάθετη στην AB. α) Τα τρίγωνα AB και AE είναι ίσα από επειδή έχουν: A κοινή πλευρά, AE AB από υπόθεση και A BA AE. Οπότε είναι και B E 1 β) Αφού ισχύουν AE AB και B E η A είναι μεσοκάθετος του BE επειδή τα σημεία A, ισαπέχουν από τα άκρα του. γ) Το τρίγωνο ABE είναι ισοσκελές με AE AB και η διχοτόμος του A είναι και ύψος, Το σημείο H είναι ορθόκεντρο του τριγώνου ABE αφού διέρχονται τα δύο Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 68

69 ύψη του A και BZ, έτσι και το EH είναι ύψος δηλαδή η EH είναι κάθετη στην AB. ΘΕΜΑ 59 Έστω ισοσκελές τρίγωνο AB AB A και Mτο μέσο της B. Φέρουμε B με AB ( A, εκατέρωθεν της B). Να αποδείξετε ότι: α) AM/ / β) η A είναι διχοτόμος της γωνίας MA. γ) B A 45 δ) A AB α) Αφού το τρίγωνο AB είναι ισοσκελές η διάμεσος AM είναι και μεσοκάθετος της B, οπότε AM/ / ως κάθετες στην B. β) Είναι MA A 1 ως εντός και εναλλάξ των AM/ / που τέμνονται από την A. A A ως γωνίες της βάσης του ισοσκελούς τριγώνου A A AB 1, MA A δηλαδή η A είναι διχοτόμος της γωνίας MA. γ) Από το ισοσκελές τρίγωνο A έχουμε: Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 69

70 A A A 18 A 9 ˆ ). B A 45 ˆ B A 9 ˆ 18 (επειδή A A και δ) Από την τριγωνική ανισότητα στο τρίγωνο A είναι: AA AB A A A A AB. ΘΕΜΑ 594 Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι θέσεις στο χάρτη πέντε χωριών A,B,, και E και οι δρόμοι που τα συνδέουν. Το χωριό E ισαπέχει από τα χωριά B, και επίσης από τα χωριά A και. α) Να αποδείξετε ότι: i. η απόσταση των χωριών Aκαι Bείναι ίση με την απόσταση των χωριών και ii. αν οι δρόμοι AB και έχουν δυνατότητα να προεκταθούν, να αποδείξετε ότι αποκλείεται να συναντηθούν. iii. τα χωριά B και ισαπέχουν από τον δρόμο A. β) Να προσδιορίσετε γεωμετρικά το σημείο του δρόμου A που ισαπέχει από τα χωριά A και. α) i. Το τετράπλευρο AB είναι παραλληλόγραμμο αφού οι διαγώνιοί του διχοτομούντα στο E, έτσι AB. ii. Από το παραλληλόγραμμο AB είναι και AB/ /, δηλαδή οι δρόμοι AB και αποκλείεται να συναντηθούν. iii. Τα ορθογώνια τρίγωνα ABH και είναι ίσα αφού έχουν: Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 7

71 AB από αi ερώτημα και BA A ως εντός εναλλάξ των AB/ / που τέμνονται από τη A. Έτσι και BH δηλαδή τα χωριά B και ισαπέχουν από τον δρόμο A. β) Αφού το ζητούμενο σημείο ισαπέχει από τα A και θα ανήκει στη μεσοκάθετο του A. Άρα είναι το σημείο τομής Z της μεσοκαθέτου του A με την A. ΘΕΜΑ 598 Δίνεται παραλληλόγραμμο AB με AB και οι διχοτόμοι των γωνιών του ( όπου P,E στην και,tστην AB) τέμνονται στα σημεία K,,M, N, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Να αποδείξετε ότι: α) το τετράπλευρο EBT είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 7) β) το τετράπλευρο K MΝ είναι ορθογώνιο. (Μονάδες 8) γ) N/ /AB. (Μονάδες 5) δ) N AB A. (Μονάδες 5) α) Από το κριτήριο Π-Γ-Π τα τρίγωνα AT,BE είναι ίσα,επομένως : E AT, οπότε: AB AT E TB E. Επιπλέον είναι και TB/ / E, οπότε το τετράπλευρο EBT είναι παραλληλόγραμμο. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 71

72 β) Στο τρίγωνο AΝ είναι Aˆ 18 A 9 Ομοίως για άλλες δυο γωνίες, π,χ. M,K, οπότε το τετράπλευρο K MΝ είναι ορθογώνιο. γ) Στο τρίγωνο AT ˆ 1 1 οπότε είναι και N 9, το AN είναι ύψος και διχοτόμος. Επομένως είναι ισοσκελές και το N είναι μέσον της T. Ομοίως το είναι μέσον της EB. Από το (α) έχουμε ότι T / /EB και TB N είναι παρ/μο, οπότε N / /BT N / /AB. T EB T EB NT B. Άρα το. δ) N TB AB AT AB A, λόγω του ισοσκελούς AT. ΘΕΜΑ 591 Δίνεται τρίγωνο με AB, εγγεγραμμένο σε κύκλο με κέντρο O.Θεωρούμε το μέσο του κυρτογώνιου τόξου B και το ύψος A του τριγώνου AB. Να αποδείξετε ότι: α) Η AM είναι διχοτόμος της γωνίας AO. (Μονάδες 8 ) β) OA AB (Μονάδες 9 ) γ) AO B ˆ (Μονάδες 8 ) α) Το απόστημα OZ της χορδής B διέρχεται από το μέσον της χορδής και από το μέσον M του τόξου. Επομένως OM/ /A ως κάθετες στην ίδια ευθεία. Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 7

73 Τότε όμως A1 M1 και A1 M, αφού το AOM είναι ισοσκελές. Τελικά A1 A, οπότε η AM είναι διχοτόμος. β) Είναι AH 9 αφού βαίνει σε ημικύκλιο, οπότε OA 9 H Επίσης από το τρίγωνο AB είναι AB 9 B (). Επειδή B H, αφού βαίνουν στο ίδιο τόξο, έχουμε από (1),() ότι : OA AB γ) Η γωνία E 1 είναι εξωτερική στα τρίγωνα AE,E H, οπότε έχουμε ότι: E1 9 AO (3) και E H B (9 ˆ ) (4) 1 1 o. Από (3),(4) 9 AO B (9 ˆ) AO Bˆ ΘΕΜΑ 5911 o. Έστω ορθογώνιο AB με AB B τέτοιο ώστε οι διαγώνιοι του να σχηματίζουν γωνία 6. Από το φέρουμε M κάθετη στην A. α) Να αποδείξετε ότι: i) Το σημείο M είναι μέσο του, όπου O το κέντρο του ορθογωνίου. (Μονάδες 8) ii) 1 AM A (Μονάδες 7 ) 4 Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 73

74 β) Αν από το φέρουμε κάθετη στη B, να αποδείξετε ότι το MN είναι ισοσκελές τραπέζιο. (Μονάδες 1) α.i.οι διαγώνιοι του παραλληλογράμμου διχοτομούνται και είναι ίσες. Άρα OA O. Το ισοσκελές τρίγωνο AO έχει μία γωνία 6, οπότε είναι ισόπλευρο. Το ύψος λοιπόν, M, θα είναι και διάμεσος, δηλαδή το M είναι μέσο του α.ii. AM AO A 1 AM A. 4 β) Ομοίως το N είναι το μέσο του, άρα MN AB και MN, οπότε το MN δεν μπορεί να είναι παραλληλόγραμμο, άρα είναι τραπέζιο. Στα ορθογώνια τρίγωνα MO, NO είναι O O και MO ON 6 Τα τρίγωνα είναι λοιπόν ίσα, M N, οπότε το MN είναι ισοσκελές τραπέζιο. ΘΕΜΑ 6878 Σε ορθογώνιο τρίγωνο AB A 9 o έχουμε ότι B 3 o. Φέρουμε το ύψος AH και τη διάμεσο AM του τριγώνου AB. Από την κορυφή Bφέρνουμε κάθετη στη διάμεσο AM, η οποία την τέμνει στο σημείο E όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Να αποδείξετε ότι: α) AB BE, (Μονάδες 7) Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 74

75 β) AH BE, (Μονάδες 7) γ) το τετράπλευρο AHEB είναι εγγράψιμο, (Μονάδες 6) δ) EH/ /AB. (Μονάδες 5) α) Στο ορθογώνιο τρίγωνο AB γνωρίζουμε για τη διάμεσο AMότι το τρίγωνο BMA είναι ισοσκελές με MAB B 3 o. B AM, άρα Στο ορθογώνιο τρίγωνο BEA η κάθετη πλευρά του EB βρίσκεται απέναντι από την AB γωνία MAB άρα: EB. β) Θα συγκρίνουμε τα τρίγωνα BEA,AHB. Είναι ορθογώνια, έχουν κοινή υποτείνουσα AB και μια γωνία ίση EAB MAB B 3 o,συνεπώς είναι ίσα άρα AH BE γ) Στο τετράπλευρο AHEB η πλευρά AB φαίνεται υπό ίσες γωνίες BEA BHA 9 o συνεπώς είναι εγγράψιμο. δ) Θα συγκρίνουμε τα τρίγωνα BEH,AHE. Έχουν τρεις πλευρές ίσες, AH BE, BH AE ( τα τρίγωνα BEA,AHB είναι ίσα μεταξύ τους) και EH κοινή. Συνεπώς οι γωνίες HEM,EHM είναι ίσες μεταξύ τους συνάγεται ότι το τρίγωνο EMH είναι ισοσκελές. Έχουμε δείξει στο ερώτημα α) ότι το τρίγωνο BMA είναι ισοσκελές, άρα για τα δύο ισοσκελή τρίγωνα οι γωνίες των βάσεων τους είναι ίσες καθώς οι γωνίες που βρίσκονται απέναντι από τις βάσεις τους EMH,BMA είναι Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 75

76 ίσες ως κατακορυφήν. Άρα οι εντός εναλλάξ γωνίες HEA,EAB είναι ίσες συνεπώς EH/ /AB. ΘΕΜΑ 7433 Δίνεται τρίγωνο AB και η διάμεσός του A. Έστω E,Z και H είναι τα μέσα των B,A και A αντίστοιχα. α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο EZH είναι παραλληλόγραμμο. β) Να βρείτε τη σχέση των πλευρών AB και B του τριγώνου AB, ώστε το παραλληλόγραμμο EZH να είναι ρόμβος. γ) Στην περίπτωση που το τρίγωνο AB είναι ορθογώνιο (η γωνία B ορθή), να βρείτε το είδος του παραλληλογράμμου EZH. AB α) Είναι EZ/ / 1 διότι το E ενώνει τα μέσα των πλευρών A,BE του AB τριγώνου AB. H/ / διότι το H ενώνει τα μέσα των πλευρών B,A του τριγώνου AB Από 1, EZ/ / H οπότε το τετράπλευρο EZH είναι παραλληλόγραμμο. B 4, γιατί ενώνει τα μέσα β) Είναι ZH ZH 3 αφού B των πλευρών A,A A. του τριγώνου Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 76

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 Έλυσαν οι Δημήτρης Ιωάννου, Γιώργος Βισβίκης, Μπάμπης Στεργίου, Χρήστος Κάναβης, Γιώργης Καλαθάκης, Παναγιώτης Γκριμπαβιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια: xr.

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια: xr. ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 Έλυσαν οι Δημήτρης Ιωάννου, Γιώργος Βισβίκης, Μπάμπης Στεργίου, Χρήστος Κάναβης, Γιώργης Καλαθάκης, Παναγιώτης Γκριμπαβιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΚΑΙΟ 3 ο -ΤΡΙΓΩΝΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΚΑΙΟ 3 ο -ΤΡΙΓΩΝΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Α ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ) Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΚΑΙΟ 3 ο -ΤΡΙΓΩΝΑ 1. Ένα τρίγωνο είναι οξυγώνιο όταν έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ΛΥΚΙΟΥ - ΩΜΤΡΙ ΩΜΤΡΙ ΘΜ o ΙΩΝΙΣΜ. Να αποδείξετε ότι : Ι) διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. ΙΙ) ν μια διάμεσος τριγώνου είναι ίση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τα αξιώματα είναι προτάσεις που δεχόμαστε ως αληθείς, χωρίς απόδειξη: Από δύο σημεία διέρχεται μοναδική ευθεία. Για κάθε ευθεία υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ευθύγραμμο τμήμα είναι το κομμάτι της ευθείας που έχει αρχή και τέλος. Ημιευθεια Είναι το κομμάτι της ευθείας που έχει αρχή αλλά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΙΧΝΩ ΟΤΙ ΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 1. είχνω ότι τέµνονται από τρίτη ευθεία και σχηµατίζονται γωνίες

ΠΩΣ ΕΙΧΝΩ ΟΤΙ ΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 1. είχνω ότι τέµνονται από τρίτη ευθεία και σχηµατίζονται γωνίες ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ στη γεωµετρία της Α τάξης ΠΩΣ ΕΙΧΝΩ ΟΤΙ ΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ 1. είχνω ότι η γωνία τους είναι 90 ο 2. είχνω ότι είναι διχοτόµοι δύο εφεξής και παραπληρωµατικών γωνιών. 3. είχνω ότι

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια: xr.

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=142&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια: xr. http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=14&t=44444 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 4 ο ΘΕΜΑ Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=14&t=44444 Έλυσαν

Διαβάστε περισσότερα

α Εφαρµογές στα τρίγωνα Από τις (1), (2) έχουµε ότι το ΕΗΖ είναι παραλληλόγραµµο. είναι Οµοίως στο τρίγωνο BM είναι ZE // M

α Εφαρµογές στα τρίγωνα Από τις (1), (2) έχουµε ότι το ΕΗΖ είναι παραλληλόγραµµο. είναι Οµοίως στο τρίγωνο BM είναι ZE // M Απαντήσεις 51 5. Εφαρµογές των παραλληλογράµµων α Εφαρµογές στα τρίγωνα α.1 Στο τρίγωνο AB Γ είναι Ε // (1) Επίσης Ζ, ΕΗ, άρα Ζ // ΕΗ () Από τις (1), () έχουµε ότι το ΕΗΖ είναι παραλληλόγραµµο. α. Στο

Διαβάστε περισσότερα

3 o ΓΕ.Λ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. ΖΟΥΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μαθηματικός 2013 2014 EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 o ΓΕ.Λ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. ΖΟΥΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μαθηματικός 2013 2014 EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 o ΓΕ.Λ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Μαθηματικός 2013 2014 EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ΘΕΩΡΙΑ... 2 2) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 2.1. ΤΡΙΓΩΝΑ... 5 2.1.1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σωστού - Λάθους στα τρίγωνα... 5 2.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τι είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ; Πώς ονομάζονται τα σημεία Α και Β; 1 ος ορισμός : Είναι η «ίσια» γραμμή που ενώνει τα δύο σημεία Α και Β. 2 ος ορισμός : Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.8. Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες Κατά κορυφήν γωνίες

Β.1.8. Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες Κατά κορυφήν γωνίες Β.1.6. Είδη γωνιών Κάθετες ευθείες 1. Ορθή γωνία λέγεται η γωνία της οποίας το μέτρο είναι ίσο με 90 ο. 2. Οξεία γωνία λέγεται κάθε γωνία με μέτρο μικρότερο των 90 ο. 3. Αμβλεία γωνία λέγεται κάθε γωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία

Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία Η Θεωρία σε Ερωτήσεις Ερωτήσεις Κατανόησης Επαναληπτικά Θέματα Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Περιεχόμενα Τρίγωνα Α. Θεωρία-Αποδείξεις Σελ.2 Β. Θεωρία-Ορισμοί..Σελ.9 Γ. Ερωτήσεις Σωστού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Γεωμετρία - Τάξη Α

Γενικό Ενιαίο Λύκειο Γεωμετρία - Τάξη Α ενικό νιαίο Λύκειο εωμετρία - Τάξη 61 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στην εωμετρία Τάξη! Λυκείου ενικό νιαίο Λύκειο εωμετρία - Τάξη 6. Να αποδείξετε ότι διάμεσος τραπεζίου είναι παράλληλη προς

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

Σωστό -λάθος. 2) Δύο τρίγωνα που έχουν τις γωνίες τους ίσες μία προς μία είναι ίσα

Σωστό -λάθος. 2) Δύο τρίγωνα που έχουν τις γωνίες τους ίσες μία προς μία είναι ίσα Σωστό -λάθος Α. Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της και, ακριβώς δίπλα, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή, ή (Λ), αν αυτή είναι λανθασμένη. 1)Δύο ισόπλευρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β τάξης Γενικού Λυκείου 2 ο Θέμα. Εκφωνήσεις - Λύσεις των θεμάτων. Έκδοση 1 η (14/11/2014)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β τάξης Γενικού Λυκείου 2 ο Θέμα. Εκφωνήσεις - Λύσεις των θεμάτων. Έκδοση 1 η (14/11/2014) ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β τάξης Γενικού Λυκείου ο Θέμα Εκφωνήσεις - Λύσεις των θεμάτων Έκδοση 1 η (14/11/014) Θέματα ης Ομάδας GI_V_GEO 18975 Δίνεται τρίγωνο ABΓμε AB=9, AΓ=15. Από το βαρύκεντρο φέρνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΓΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΓΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΓΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΣ 1. Απόσταση δύο σηµείων Α και Β είναι το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος που τα ενώνει. 2. Γωνία είναι το µέρος του επιπέδου που βρίσκεται µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και Α. Να χαρακτηρίσετε Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α. Οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών και παραπληρωματικών γωνιών σχηματίζουν ορθή γωνία. β. Οι διαγώνιες κάθε παραλληλογράμμου είναι ίσες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 08/04/10

ΛΥΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 08/04/10 ΥΣΙΣ ΙΑΩΝΙΣΜΑ ΩΜΤΡΙΑ Α ΥΚΙΟΥ ΘΜΑ ο 08/04/0 Α. Να αποδείξετε ότι η διάµεσος ορθογωνίου τριγώνου που φέρουµε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση µε το µισό της υποτείνουσας. Θεωρία σχολικό βιβλίο σελ.09

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Β τάξης Γενικού Λυκείου Θέμα 4ο. Εκφωνήσεις - Λύσεις των θεμάτων. Έκδοση 1 η (16/11/2014)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Β τάξης Γενικού Λυκείου Θέμα 4ο. Εκφωνήσεις - Λύσεις των θεμάτων. Έκδοση 1 η (16/11/2014) ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β τάξης Γενικού Λυκείου Θέμα 4ο Εκφωνήσεις - Λύσεις των θεμάτων Έκδοση η (6//04) Οι απαντήσεις και οι λύσεις είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς των Επιμελητών των φακέλων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1)Τι ονομάζεται διχοτόμος μιας γωνίας ; Διχοτόμος γωνίας ονομάζεται η ημιευθεία που έχει αρχή την κορυφή της γωνίας και τη χωρίζει σε δύο ίσες γωνίες. 2)Να

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 η Να αποδείξετε ότι στις ομόλογες πλευρές δύο ίσων τριγώνων αντιστοιχούν ίσες διάμεσοι. Α Α ΑΠΟΔΕΙΞΗ Β Γ Β Γ Θα δείξουμε ότι ΑΜ=Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙA 5. Μονάδες 5x2=10 A2. Πότε ένα τετράπλευρο ονομάζεται τραπέζιο;

ΘΕΩΡΙA 5. Μονάδες 5x2=10 A2. Πότε ένα τετράπλευρο ονομάζεται τραπέζιο; 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 14 ΘΕΩΡΙA 5 ΘΕΜΑ A 1. A1. Να μεταφέρετε στην κόλλα απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα να σημειώσετε το γράμμα Σ αν

Διαβάστε περισσότερα

γεωµετρία του ευκλείδη µε λίγα λόγια για µαθητές α λυκείου (www.sonom.gr) 1 γωνίες Β ευθεία (2 ) οξεία (< 1 ) ορθή ( =1 ) αµβλεία ( > 1 )

γεωµετρία του ευκλείδη µε λίγα λόγια για µαθητές α λυκείου (www.sonom.gr) 1 γωνίες Β ευθεία (2 ) οξεία (< 1 ) ορθή ( =1 ) αµβλεία ( > 1 ) γεωµετρία του ευκλείδη µε λίγα λόγια για µαθητές α λυκείου (www.sonom.gr) 1 γωνίες µη κυρτή ευθεία ( ) πλήρης (4 ) κυρτή, οξεία (< 1 ) ορθή ( =1 ) αµβλεία ( > 1 ) συµπληρωµατικές παραπληρωµατικές φ ω ω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1) Από εξωτερικό σημείο Ρ ενός κύκλου (Ο,ρ) φέρνουμε τα εφαπτόμενα τμήματα ΡΑ και ΡΒ. Αν Μ είναι ένα τυχαίο εσωτερικό σημείο του ευθύγραμμου τμήματος ΟΡ, να αποδείξετε ότι: α) τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΠΑΡΑΛΛΗΛOΓΡΑΜΜΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΑ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΠΑΡΑΛΛΗΛOΓΡΑΜΜΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΑ. Εισαγωγή ΚΦΛΙΟ 5ο ΠΡΛΛΗΛOΡΜΜ - ΤΡΠΙ ισαγωγή. Τι καλείται τετράπλευρο ; Πόσες διαγώνιες έχει ένα κυρτό τετράπλευρο ; Τι καλείται παραλληλόγραμμο και τι τραπέζιο ; Το ευθύγραμμο σχήμα που έχει τέσσερις πλευρές λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Ερωτήσεις Θεωρίας Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

4 ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

4 ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 4 ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 1. Δίνεται ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ( ˆ =90 ο ) και ΑΔ η διχοτόμος της γωνίας A. Από το σημείο Δ φέρουμε παράλληλη προς την ΑΒ που τέμνει την πλευρά ΑΓ στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Ο κύκλος Ορισμός. Ο κύκλος (Κ, r) με κέντρο Κ και ακτίνα r είναι το σχήμα που αποτελείται από όλα τα σημεία του επιπέδου που απέχουν απόσταση r από το σημείο Κ. Σχήμα 9.1: Στοιχεία ενός κύκλου.

Διαβάστε περισσότερα

Τρίγωνο λέγεται το σχήμα που ορίζεται από τρία σημεία A,B και Γ, μη περιεχόμενα σε μία και μόνον ευθεία, καθώς και τα ευθύγραμμα τμήματα που τα

Τρίγωνο λέγεται το σχήμα που ορίζεται από τρία σημεία A,B και Γ, μη περιεχόμενα σε μία και μόνον ευθεία, καθώς και τα ευθύγραμμα τμήματα που τα Τρίγωνο λέγεται το σχήμα που ορίζεται από τρία σημεία A,B και Γ, μη περιεχόμενα σε μία και μόνον ευθεία, καθώς και τα ευθύγραμμα τμήματα που τα ενώνουν. Τα τρία σημεία αυτά λέγονται κορυφές του τριγώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Τελευταία ενηµέρωση: Νοέµβριος 2016) Ανέστης Τσοµίδης Κατερίνη Περιεχόµενα 1 Αναλογίες 2 1.1 Το ϑεώρηµα του Θαλή.......................... 2 1.2 Τα ϑεωρήµατα των διχοτόµων......................

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Γεωμετρίας Α Λυκείου Θέμα Α. Να αποδείξετε ότι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο με το μισό της (7 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 212-213 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1 ο Α. Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου

Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου Αριθμητική - Άλγεβρα Γεωμετρία Άρτιος λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

4 η εκάδα θεµάτων επανάληψης

4 η εκάδα θεµάτων επανάληψης 4 η εκάδα θεµάτων επανάληψης 3. ίνεται τετράγωνο µε κέντρο Ο και το µέσο του. Η τέµνει την στο. είξτε ότι = Το τρίγωνο είναι ορθογώνιο και ισοσκελές i Ο = 4 Τα ορθογώνια τρίγωνα και έχουν = και = άρα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος»

ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» ΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΥΚΕΙΟΥ Κεφάλαιο 9ο: ΜΕΤΡΙΚΕ ΧΕΕΙ Ερωτήσεις του τύπου «ωστό-άθος» Να χαρακτηρίσετε με (σωστό) ή (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις. 1. * Αν σε τρίγωνο ΑΒ ισχύει ΑΒ = Α + Β, τότε το τρίγωνο είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σε τρίγωνο ΑΒΓ το τετράγωνο πλευράς απέναντι από οξεία γωνία ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των άλλων δύο πλευρών ελαττωμένο κατά το διπλάσιο τ

Σε τρίγωνο ΑΒΓ το τετράγωνο πλευράς απέναντι από οξεία γωνία ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των άλλων δύο πλευρών ελαττωμένο κατά το διπλάσιο τ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ Το τετράγωνο μιας κάθετης πλευράς είναι ίσο με την υποτείνουσα επί την προβολή της πλευράς στην υποτείνουσα. ΑΒ 2 = ΒΓ ΑΔ ή ΑΓ 2 = ΒΓ ΓΔ Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

6.1 6.4. 1. Εγγεγραµµένη γωνία, αντίστοιχη επίκεντρη και τόξο. 2. Γωνία δύο χορδών και γωνία δύο τεµνουσών

6.1 6.4. 1. Εγγεγραµµένη γωνία, αντίστοιχη επίκεντρη και τόξο. 2. Γωνία δύο χορδών και γωνία δύο τεµνουσών 6. 6.4 ΘΩΡΙ. γγεγραµµένη γωνία, αντίστοιχη επίκεντρη και τόξο Το µέτρο της επίκεντρης ισούται µε το µέτρο του αντίστοιχου τόξου. Η εγγεγραµµένη ισούται µε το µισό της αντίστοιχης επίκεντρης. Η εγγεγραµµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις - Πυθαγόρειο Θεώρηµα

Ασκήσεις - Πυθαγόρειο Θεώρηµα Ασκήσεις - Πυθαγόρειο Θεώρηµα. Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Â = 90 ο ) µε ΒΓ = 0 και ΑΓ =. Αν το µέσο της ΒΓ και Ε ΒΓ (Ε σηµείο της ΑΒ) τότε το µήκος της ΑΕ είναι: i) 3 3,5 i 4 iv) 4,5 v) 5. Έστω ορθογώνιο

Διαβάστε περισσότερα

6.5 6.6. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 134. Ερωτήσεις Κατανόησης

6.5 6.6. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 134. Ερωτήσεις Κατανόησης 6.5 6.6 σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 34 ρωτήσεις Κατανόησης. Σε ένα εγγεγραµµένο τετράπλευρο i) Τα αθροίσµατα των απέναντι γωνιών του είναι ίσα Σ Λ ii) Κάθε πλευρά φαίνεται από τις απέναντι κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B ΓΥΝΜΑΣΙΟΥ. 1. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις :

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ B ΓΥΝΜΑΣΙΟΥ. 1. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : α) γ) x x 3x 7x 9 4 5 0 x x x 3 6 3 4 β) δ) 3x x 3 x 4 3 5 x x. 4 4 3 5 x 4x 3 x 6x 7. Να λυθεί στο Q, η ανίσωση :. 5 8 8 3. Να λυθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

4 η εκάδα θεµάτων επανάληψης

4 η εκάδα θεµάτων επανάληψης 4 η εκάδα θεµάτων επανάληψης 3. ίνεται τετράγωνο µε κέντρο Ο και Μ το µέσο του. Η Μ τέµνει την στο. είξτε ότι = Το τρίγωνο είναι ορθογώνιο και ισοσκελές i ΟΜ = 4 Τα ορθογώνια τρίγωνα Μ και Μ έχουν Μ =

Διαβάστε περισσότερα

1. ** Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε κορυφή το Α, έχουµε ΒΓ = 4 cm και ΑΒ = 7 cm. Να υπολογίσετε: ii. Το ύψος ΒΚ

1. ** Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε κορυφή το Α, έχουµε ΒΓ = 4 cm και ΑΒ = 7 cm. Να υπολογίσετε: ii. Το ύψος ΒΚ Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ** Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε κορυφή το Α, έχουµε ΒΓ = 4 cm και ΑΒ = 7 cm. Να υπολογίσετε: i. Το ύψος ΑΗ ii. Το ύψος ΒΚ. ** Σε ένα τετράγωνο ΑΒΓ ισχύει ΑΒ + ΑΓ = +. Να υπολογίσετε:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Παράλληλες Ευθείες και Τετράπλευρα Ορισμός. Δύο ευθείες ονομάζονται παράλληλες όταν ανήκουν στο ίδιο επίπεδο και δεν τέμνονται. Δύο παράλληλες ευθείες ε και ζ συμβολίζονται ε ζ. Γωνίες δύο ευθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις τύπου «Σωστό - Λάθος» Σωστό Λάθος

Ερωτήσεις τύπου «Σωστό - Λάθος» Σωστό Λάθος Εγγράψιμα και περιγράψιμα τετράπλευρα Ερωτήσεις τύπου «Σωστό - Λάθος» Σωστό Λάθος 1. Ένα τετράπλευρο είναι εγγράψιμο σε κύκλο αν είναι παραλληλόγραμμο.. Ένα τετράπλευρο είναι εγγράψιμο σε κύκλο αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Γεωμετρικές έννοιες

Βασικές Γεωμετρικές έννοιες Βασικές Γεωμετρικές έννοιες Σημείο Με την άκρη του μολυβιού μου ακουμπώντας την σε ένα κομμάτι χαρτί αφήνω ένα σημάδι το οποίο το λέω σημείο. Το σημείο το δίνω όνομα γράφοντας πάνω απ αυτό ένα κεφαλαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. ΘΕΜΑ 2ο

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. ΘΕΜΑ 2ο Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑ 8603 Δίνεται τρίγωνο και σημεία και του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και 5. α) Να γράψετε το διάνυσμα ως γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Θέμα 1 ο A. Να αποδείξετε ότι για δύο ενδεχόμενα Α και Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει: Ρ(Α Β) = Ρ(Α) +

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.5 ΛΟΓΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ - ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ 10.6 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΣΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.5 ΛΟΓΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ - ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ 10.6 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΣΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 Ο ΕΜΒΑΔΑ 0.5 ΛΟΓΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ - ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ 0.6 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΣΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΟΥ ΘΕΩΡΙΑ Αν θεωρήσουμε δύο τρίγωνα ΑΒΓ και Α Β Γ με εμβαδά Ε και Ε αντίστοιχα. Τότε είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Παραλληλόγραµµα - Τραπέζια

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Παραλληλόγραµµα - Τραπέζια ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Παραλληλόγραµµα - Τραπέζια 184 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1. Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης (Α) µε ένα µόνο στοιχείο της στήλης (Β): στήλη (Α) τετράπλευρα

Διαβάστε περισσότερα

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1

Λ υ μ ε ν ε ς Α σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 υ μ ε ν ε ς σ κ η σ ε ι ς ( Π α ρ α λ λ η λ o γ ρ α μ μ α ) 1 Προεκτεινουµε τις πλευρες και παραλληλογραμμου κατα τμηματα = και = αντιστοιχως. Να αποδειξετε οτι τα σημεια, και ειναι συνευθειακα. = παραλληλογραμμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Βˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 9 ο. Μετρικές Σχέσεις

Γεωμετρία Βˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 9 ο. Μετρικές Σχέσεις Γεωμετρία Β Λυκείου Κεφάλαιο 9 Γεωμετρία Βˊ Λυκείου Κεφάλαιο 9 ο Μετρικές Σχέσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ Μετρικές σχέσεις ονομάζουμε τις σχέσεις μεταξύ των μέτρων των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16691

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16691 1.. 2.. 1.,. ( ) ( ) (2 ).. ( ) (5 ),,. ; ; 2.,,. 3.,.,,. (,,,, ). : ), ) ),, ),...1 16692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. 5.. 6. (,, ). 1.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ taexeiolag ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 uuuu uuuu uuuu Αν OA OB 3O 0 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ uuuu uuuu uuuu OA OB 1, O α Να δείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να επιλέξετε μια απάντηση για κάθε ερώτηση και να δικαιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας. i. Αν η εξωτερική γωνία ενός κανονικού ν-γώνου ισούται με 0 ο, τότε το ν ισούται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η παρούσα σύνοψη παρουσιάζει τις προτάσεις του σχολικού βιβλίου που διδάχτηκαν την φετινή χρονιά,συνοπτικά δίχως αποδείξεις και με διαφορετική σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Σχολικό έτος : 04-05 Τα θέματα εμπλουτίζονται με την δημοσιοποίηση και των νέων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

και των πλευρών του,,, 1 αντίστοιχα τέτοια, ώστε. 3 Να αποδείξετε ότι: α) / / / /. (Μονάδες 10)

και των πλευρών του,,, 1 αντίστοιχα τέτοια, ώστε. 3 Να αποδείξετε ότι: α) / / / /. (Μονάδες 10) ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 04 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑ ΘΑΛΗ ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑ -8975 Δίνεται τρίγωνο ABΓ με AB=9, AΓ=5. Από το βαρύκεντρο φέρνουμε ευθεία παράλληλη στην πλευρά BΓ που τέμνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θεωρία 2014 2015 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδακτέα εξεταστέα ύλη σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι:

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα.θα αποδείξουμε ότι: 7o Γενικό Λύκειο Αθηνών Σχολικό Έτος 04-5 Τάξη: A' Λυκείου Αθήνα -6-05 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέμα ο Α. Να αποδείξετε ότι: Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 05/01/10

ΛΥΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 05/01/10 ΥΕΙ ΙΑΩΝΙΜΑ ΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΥΚΕΙΟΥ 05/0/0 ΘΕΜΑ ο Α. Να αποδειχτεί ότι σε κάθε παραλληλόγραµµο οι απέναντι πλευρές είναι ίσες. Θεωρία σελίδα 97 B. Να χαρακτηρίσετε µε την ένδειξη σωστό () ή λάθος () καθεµιά

Διαβάστε περισσότερα

5.6 5.9. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 110 112. Στα παρακάτω σχήµατα να υπολογίσετε τα x και ψ. Απάντηση Στο σχήµα (α) :

5.6 5.9. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 110 112. Στα παρακάτω σχήµατα να υπολογίσετε τα x και ψ. Απάντηση Στο σχήµα (α) : 5.6 5.9 σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 0 ρωτήσεις Κατανόησης. Στα παρακάτω σχήµατα να υπολογίσετε τα x και ψ (α ) ( β ) A x x, 5 ( γ) ψ x +, 5 x, 5 ε ε ε ε 4 δ δ ε ε B ε ε 4 (δ ) ψ ψ x 60 o 4 (ε) B 5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός: Δύο ευθύγραμμα σχήματα ονομάζονται όμοια, αν έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις γωνίες που σχηματίζονται από ομόλογες πλευρές τους ίσες μία προς μία. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΩΜΤΡΙ ΛΥΚΙΟΥ ΠΝΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΙΟ ΠΙΜΛΙ ΥΡΙΝΟΣ ΣΙΛΗΣ ΠΙΜΛΙ: ΥΡΙΝΟΣ ΣΙΛΗΣ ΘΜΤ ΘΩΡΙΣ ΚΦΛΙΟ ο Τ ΣΙΚ ΩΜΤΡΙΚ ΣΧΗΜΤ ΘΜ ο Τι καλείται μέσο ενός ευθυγράμμου τμήματος και τι ισχύει γι αυτό ; ΠΝΤΗΣΗ Μέσο ενός ευθύγραμμου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Β Λυκείου Θεωρήματα διχοτόμων Αρμονικά συζυγή Ομοιότητα τριγώνων.

Γεωμετρία Β Λυκείου Θεωρήματα διχοτόμων Αρμονικά συζυγή Ομοιότητα τριγώνων. Γεωμετρία Β Λυκείου Θεωρήματα διχοτόμων Αρμονικά συζυγή Ομοιότητα τριγώνων. Καρδαμίτσης Σπύρος «Τὰ ὅμοια πολύγωνα εἴς τε ὅμοια τρίγωνα διαιρεῖται καὶ εἰς ἴσα τὸ πλῆθος καὶ ὁμόλογα τοῖς ὅλοις, καὶ τὸ πολύγωνον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γ γυμνασίου από Σχολικό Βιβλίο + Ασκήσεις Εξάσκησης

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γ γυμνασίου από Σχολικό Βιβλίο + Ασκήσεις Εξάσκησης ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Γ γυμνασίου από Σχολικό Βιβλίο + Ασκήσεις Εξάσκησης ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Γρήγορη Επανάληψη Θεωρίας Ένα τρίγωνο ανάλογα με το είδος των γωνιών του ονομάζεται: Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο η πλευρά που

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Αχαρνών 197 Αγ. Νικόλαος 210.8651962. 2 ο Αγγ. Σικελιανού 43 Περισσός 210.2718688

1 ο Αχαρνών 197 Αγ. Νικόλαος 210.8651962. 2 ο Αγγ. Σικελιανού 43 Περισσός 210.2718688 1 ο Αχαρνών 197 Αγ. Νικόλαος 10.865196 ο Αγγ. Σικελιανού 4 Περισσός 10.718688 AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α =90Ο ) και Α το ύψος του. Αν Ε και Ζ είναι οι προβολές του

Διαβάστε περισσότερα

Τρίγωνα. Αθανασίου Δημήτρης (Μαθηματικός)

Τρίγωνα. Αθανασίου Δημήτρης (Μαθηματικός) Τρίγωνα Αθανασίου Δημήτρης (Μαθηματικός) www.peira.gr asepfreedom@yahoo.gr 1 3.1 Στοιχεία και είδη τριγώνων 2 Ένα τρίγωνο ΑΒΓ έχει τρεις κορυφές Α, Β, Γ, τρεις πλευρές ΒΓ, ΓΑ, ΑΒ και τρεις γωνίες Β ΑΓ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Σελίδα 1

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.6 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ 11.7 ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11.8 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 (Εμβαδόν κυκλικού δίσκου) Θεωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γεωμετρίας Β Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων Γεωμετρίας Β Λυκείου Σχ. έτος , Ν. Δωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 113 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑ Θα ασχοληθούμε με την εγγραφή μερικών βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και θα υπολογίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

και 2, 2 2 είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ επιπλέον ισχύει Α(3,1), να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του Β και Γ.

και 2, 2 2 είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ επιπλέον ισχύει Α(3,1), να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του Β και Γ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) 8556 ΘΕΜΑ Δίνονται τα διανύσματα και με, και, 3 α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο β) Αν τα διανύσματα γ) Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος 8558 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Αν ΑΒΓΔ είναι ένα τετράπλευρο περιγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας ρ, να δείξετε ότι ισχύει: ΑΒ + ΓΔ 4ρ.

2. Αν ΑΒΓΔ είναι ένα τετράπλευρο περιγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας ρ, να δείξετε ότι ισχύει: ΑΒ + ΓΔ 4ρ. Θαλής Β' Λυκείου 1995-1996 1. Έστω κύκλος ακτίνας 1, στον οποίο ορίζουμε ένα συγκεκριμένο σημείο Α 0. Στη συνέχεια ορίζουμε τα σημεία Α ν ως εξής: Το μήκος του τόξου Α 0 Α ν (όπου αυτό μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου. Δέκα Στοιχειώδεις Κατασκευές:

Εφαρμογές της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου. Δέκα Στοιχειώδεις Κατασκευές: Δέκα Στοιχειώδεις Κατασκευές: Κ 1 : Κατασκευή ευθείας διερχόμενης από δύο σημεία. Κ 2 : Κατασκευή κύκλου με δοθέν κέντρο και δοθείσα ακτίνα. Κ 3 : Κατασκευή ισοπλεύρου τριγώνου Κ 4 : Κατασκευή ευθυγράμμου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 / 11 / 09 ΘΕΜΑ 1 ο

ΛΥΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 / 11 / 09 ΘΕΜΑ 1 ο ΥΣΕΙΣ ΙΩΝΙΣΜΤΣ ΕΩΜΕΤΡΙΣ ΥΚΕΙΥ 1 / 11 / 09 ΘΕΜ 1 ο ) Χαρακτηρίστε ως σωστή (Σ) ή ως λάθος () καθεµία από τις επόµενες προτάσεις. ύο τόξα ενός κύκλου είναι ίσα, όταν οι αντίστοιχες χορδές τους είναι ίσες.

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου Είδη τριγώνων.

Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου Είδη τριγώνων. ΜΕΡΟΣ Β 1.1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 397 1. 1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ Κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου Είδη τριγώνων. Σε κάθε τρίγωνο οι πλευρές και οι γωνίες του ονομάζονται κύρια στοιχεία του τριγώνου. Οι πλευρές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ

ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ. 2ο ΘΕΜΑ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ - ΔΙΧΟΤΟΜΟΣ 5029 Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με και α) β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές μ 10 γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ μ 7 5619 Δίνεται γωνία χαy και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Διάνυσμα Θέσης ενός σημείου Αν θεωρήσουμε ένα οποιοδήποτε σημείο Ο του επιπέδου ως σημείο αναφοράς (ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Λύση: Β=Γ= = = = 50 2 2 2 ˆ ˆ 180 Γ 180 50 130

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Λύση: Β=Γ= = = = 50 2 2 2 ˆ ˆ 180 Γ 180 50 130 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι λύσεις των θεμάτων είναι ενδεικτικές.πιθανόν να υπάρχουν και άλλες λύσεις και μάλιστα πιο απλές. ΘΕΜΑ 2 2814 α) Αφού ΑΒΓ ισοσκελές 180 ˆ ˆ ˆ Α 180 80 100 Β=Γ= = = = 50 2 2 2 Επειδή ΒΕ=ΒΔ θα

Διαβάστε περισσότερα

1=45. β) Να υπολογίσετε τη γωνία φ.

1=45. β) Να υπολογίσετε τη γωνία φ. 1. Στο σχήµα που ακολουθεί, η Αx είναι εφαπτοµένη του κύκλου (Ο, ρ) σε σηµείο του Α και επιπλέον ισχύουν ΓΑ x =85 0 και BA =40 0. α) Να αποδείξετε ότι ˆΒ 1=45. β) Να υπολογίσετε τη γωνία φ. 2. Στο ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ Θεώρημα οξείας γωνίας Το τετράγωνο πλευράς τριγώνου, που βρίσκεται απέναντι από οξεία γωνία, είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών του, ελαττωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις κατανόησης σελίδας 114. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας Στα παρακάτω τραπέζια να βρείτε τα x, ψ ω, και θ

Ερωτήσεις κατανόησης σελίδας 114. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας Στα παρακάτω τραπέζια να βρείτε τα x, ψ ω, και θ 5.0 5. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 4 5 ρωτήσεις κατανόησης σελίδας 4. Στα παρακάτω τραπέζια να βρείτε τα x, ψ ω, και θ 3 3 (α) x 0 ψ 4 (β) x ψ 7 (γ) x (δ) θ x+ 3x ω 0 ο πάντηση + 0 Στο σχήµα (α) το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ)

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΩΜΤΡΙ ΛΥΚΙΟΥ (ΤΡΠΖ ΘΜΤΩΝ) GI_V_GEO_2_18975 ίνεται τρίγωνο AB με AB=9, A=15. πό το βαρύκεντρο φέρνουμε ευθεία παράλληλη στην πλευρά B που τέμνει τις AB,A στα,e αντίστοιχα. α) Να αποδείξετε ότι A = 2 AB

Διαβάστε περισσότερα

= π 3 και a = 2, β =2 2. a, β. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. (Μονάδες 8)

= π 3 και a = 2, β =2 2. a, β. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Δίνονται τα διανύσματα a και β με a, β = π 3 και a =, β =. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. β) Αν τα διανύσματα a + β και κ a + β είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. (Μονάδες 10) γ) Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015

2ηέκδοση 20Ιανουαρίου2015 ηέκδοση 0Ιανουαρίου015 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΘΗΣΗ (β-πακέτο ασκήσεων) 1 89 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Δ εσωτερικό σημείο του ΒΓ. Φέρουμε από το Δ παράλληλες στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ. Η παράλληλη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Ερώτηση 1 η Ποια καλούνται κύρια και ποια δευτερεύοντα στοιχεία ενός τριγώνου; Τι ονομάζεται τριγωνική ανισότητα; Κύρια στοιχεία ενός τριγώνου είναι οι πλευρές και οι γωνίες του. Οι

Διαβάστε περισσότερα

2 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης

2 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης 1 η δεκάδα θεµάτων επανάληψης 11. Σε κάθε τρίγωνο να αποδείξετε ότι το τετράγωνο µιας πλευράς που βρίσκεται απέναντι από οξεία γωνία, ισούται µε το άθροισµα των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών ελαττωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Το εγχειρίδιο αυτό, δεν είναι απλό τυπολόγιο αλλά μία εγκυκλοπαίδεια όλων των μαθηματικών του ενιαίου λυκείου.

Το εγχειρίδιο αυτό, δεν είναι απλό τυπολόγιο αλλά μία εγκυκλοπαίδεια όλων των μαθηματικών του ενιαίου λυκείου. Τυπολόγιο Μαθηματικών Πρόλογος Το εγχειρίδιο αυτό, δεν είναι απλό τυπολόγιο αλλά μία εγκυκλοπαίδεια όλων των μαθηματικών του ενιαίου λυκείου. Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Λυκείου Άλγεβρα 001 018 Γεωμετρία 019

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ.1.1. Σημείο - Ευθύγραμμο τμήμα - Ευθεία - Ημιευθεία - Επίπεδο - Ημιεπίπεδο. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / / 1. Σχεδιάστε το ευθύγραμμο τμήμα Α και το ευθύγραμμο τμήμα ΓΔ A B Γ Δ 2.

Διαβάστε περισσότερα

3.5 3.6. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 48. Ερωτήσεις κατανόησης

3.5 3.6. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 48. Ερωτήσεις κατανόησης .5.6 σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 48 ρωτήσεις κατανόησης. Έστω ευθεία ε και σηµείο εκτός αυτής. ν ε και ε (, σηµεία της ε) τότε i) Σ Λ ii) Σ Λ iii) = Σ Λ ιτιολογήστε την απάντηση σας i) ιότι από ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα ο Θέμα _8603 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ Βασικά θεωρήματα Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο μιας κάθετης πλευράς του είναι ίσο με το γινόμενο της υποτείνουσας επί την προβολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 o ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΕΦΛΙΟ 2 o Τ ΣΙΚ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚ ΣΧΗΜΤ Πρωταρχικές έννοιες Όπως τα αντιλαμβανόμαστε : Σημείο, Ευθεία, Επίπεδο. ξιώματα προτάσεις που τις αποδεχόμαστε χωρίς απόδειξη. αξίωμα: πό δυο διαφορετικά σημεία του επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισµα Γεωµετρίας Β Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισµα Γεωµετρίας Β Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισµα Γεωµετρίας Β Λυκείου Θέµα 1 Α. Να υπολογίσετε την πλευρά λ και το απόστηµα α τετραγώνου εγγεγραµµένου σε κύκλο (Ο, R) συναρτήσει της ακτίνας R (10 Μονάδες) Β. Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Β Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

Γεωμετρία Β Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 37 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 38 39 40 41 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟ 4 43 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 45 46 47 48 49 50 51 5 53

Διαβάστε περισσότερα