Fie I R un interval deschis, G R n, n 1, un domeniu şi f : I G R n. Forma generala a unei ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi este: = f(x, y).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Fie I R un interval deschis, G R n, n 1, un domeniu şi f : I G R n. Forma generala a unei ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi este: = f(x, y)."

Transcript

1 Ecuaţii diferenţiale Ecuaţii diferenţiale ordinare Ecuaţii cu derivate parţiale Ordinul unei ecuaţii Soluţia unei ecuaţii diferenţiale ordinare Fie I R un interval deschis, G R n, n 1, un domeniu şi f : I G R n. Forma generala a unei ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi este: dx f defineşte o ecuaţie explicită. x variabila independentă = f(x, y). (1) C. Timofte Ecuatii diferentiale 1

2 y variabila dependentă (funcţia necunoscută) O ecuaţie care nu depinde de x se numeşte autonomă. O funcţie φ : I 1 I G este soluţie a ecuaţiei (1) dacă: (1) φ este derivabila, (2) φ si derivatele ei verifica: dφ dx = f(x, φ(x)), x I 1. Daca f i sunt componentele lui f, atunci obtinem sistemul: i dx = f i(x, y 1,..., y n ), i = 1, 2,..., n. O solutie a acestui sistem este o functie derivabila, φ( ) = (φ 1 ( ),..., φ n ( )) : I 1 I G, care verifica: dφ i dx = f(x, φ 1(x),..., φ n (x)), x I 1, i = 1,..., n. C. Timofte Ecuatii diferentiale 2

3 Probleme fundamentale in teoria ecuatiilor diferentiale ordinare Existenta solutiilor. Problema Cauchy Pentru f : I G R n continua, se poate arata usor ca exista, local, o solutie a ecuatiei (1). In plus, pentru orice punct (x 0, y 0 ) I G, exista o solutie φ : I 1 I G a ecuatiei (1), cu x 0 I 1 si φ(x 0 ) = y 0. Unicitatea solutiei Studiul calitativ al solutiilor Gasirea solutiilor - solutii explicite C. Timofte Ecuatii diferentiale 3

4 - solutii sub forma implicita: Ψ(x, ϕ(x)) 0, x I 1. (2) - solutii sub forma parametrica: x = α(p, C), y = β(p, C), p J 0 R. (3) - solutia generala: Φ(x, y, C) = 0. unde C este o constanta arbitrara in J R n. Pentru valori particulare ale constantei C, obtinem solutii particulare. - solutii singulare (nu pot fi obtinute din solutia generala prin particularizarea constantei) C. Timofte Ecuatii diferentiale 4

5 Exemplu. Ecuatia are solutia generala dx = 1 y 2, y si solutiile singulare y = ±1. Ecuatii de ordin superior (x + C) 2 + y 2 = 1, C R Ecuatia lui Newton: m d2 r dr = F(t, r, dt2 dt ). Forma generala a unei ecuatii de ordinul n: F (x, y, y, y,..., y (n) ) = 0. (4) C. Timofte Ecuatii diferentiale 5

6 Solutia generala a ecuatiei (4) depinde de n constante arbitrare: y(x) = φ(x, C 1, C 2,..., C n ), C i R, i = 1, 2,..., n. (5) F (x, φ(x), φ (x), φ (x),..., φ (n) (x)) = 0, x (a, b). (6) - solutii implicite: Φ(x, y, C 1, C 2,..., C n ) = 0, C i R, i = 1, 2,..., n. (7) Exemplu. y = 0. Integrand de trei ori, obtinem x 2 y(x) = C C 2x + C 3, C 1, C 2, C 3 R. C. Timofte Ecuatii diferentiale 6

7 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi Fie f : I G R n. Problema Cauchy: dx = f(x, y). (8) = f(x, y) dx y(x 0 ) = y 0. (9) Ecuaţii elementare integrabile prin cuadraturi Ecuaţia fundamentală dx = f(x), C. Timofte Ecuatii diferentiale 7

8 unde f : I R R este o functie continua data. Solutia generala: y(x) = f(x)dx + C, unde C este o constanta reala arbitrara. Constanta C poate fi determinata daca asociem o problema Cauchy prin impunerea conditiei y(x 0 ) = y 0. Obtinem: Exemplul 1. y(x) = y 0 + x x 0 f(x)dx. dx = 1 x 2, x I R \ { 1, 1}. 1 C. Timofte Ecuatii diferentiale 8

9 y(x) = dx x C, unde C este o constanta reala arbitrara. Rezulta Exemplul 2. y(x) = 1 2 ln x 1 x + 1 +C. dx = 2 (x 1) 2, x I R \ {1}, y(0) = 1. Solutia generala este: y(x) = 2 x 1 + C, x I. Din conditia initiala y(0) = 1, rezulta C = 1. C. Timofte Ecuatii diferentiale 9

10 y(x) = x + 1 x 1. Ecuaţii cu variabile separabile Fie I 1 si I 2 intervale deschise in R. Forma generala a unei ecuatii cu variabile separabile este: dx unde f : I 1 R si g : I 2 R sunt functii continue. = f(x)g(y), (10) Algoritm. 1) Daca y 1, y 2,..., y i sunt solutii ale ecuatiei g(y) = 0, atunci φ i (x) y i, pentru x I 1, sunt solutii stationare. C. Timofte Ecuatii diferentiale 10

11 2) Fie J = {y g(y) 0}. Separand variabilele si integrand, obtinem: g(y) = f(x)dx + C. Daca notam cu G o primitiva a functiei 1/g si cu F o primitiva a lui f, atunci obtinem solutia generala in forma implicita: G(y) = F (x) + C. Cand e posibil sa explicitam, obtinem: y = ψ(x, C). Deci, integrala completa a ecuatiei (10) este: y = ψ(x, C), y i (x) = y i. C. Timofte Ecuatii diferentiale 11

12 Exemplul 1. dx = y x, x I R +. Evident, y = 0 este solutie stationara. Pentru y 0, separand variabilele si integrand, obtinem y(x) = Cx, C R. Examplul 2. dx = y cot x, x (0, π/2). Evident, y = 0 este solutie stationara. Pentru y 0, obtinem y(x) = Csin x, C R. C. Timofte Ecuatii diferentiale 12

13 Examplul 3. x 2 y 2 dx + 1 = y, x I R +. Ecuatia poate fi scrisa in forma normala: dx = y 1 x 2 y 2. Evident, y = 1 este solutie stationara. Pentru y 1, separand variabilele si integrand, obtinem solutia generala in forma implicita: y y + ln y 1 = 1 x + C, C R. Examplul 4. C. Timofte Ecuatii diferentiale 13

14 Fie ecuatia: dx = (1 + y2 ) sin x. 2y a) Gasiti solutia ei generala. b) Aflati o solutie particulara care verifica si conditia initiala y(0) = 1. a) Separand variabilele si integrand, rezulta ln (1 + y 2 ) = cos x + C, C R. Deci y 2 = Ce cos x 1. b) Din conditia initiala rezulta y(x) = 2e cos x+1 1. C. Timofte Ecuatii diferentiale 14

15 Ecuaţii omogene Fie f : I R R o functie continua. Forma generala a unei ecuatii omogene este: dx = f( y ). (11) x Algoritm. 1) Schimbarea de variabile u = y x, ne conduce la du dx = f(u) u, (12) x care este o ecuatie cu variabile separabile. C. Timofte Ecuatii diferentiale 15

16 2) Integram ecuatia cu variabile separabile (12) si obtinem solutia generala u = ψ(x, C), unde C este o constanta reala arbitrara, si solutiile stationare u i (x) u i, cu u i solutii ale ecuatiei algebrice f(u) = u. Deci, integrala completa a ecuatiei (12) este: u(x) = ψ(x, C), u i (x) = u i. 3) Integrala completa a ecuatiei (11) este: y(x) = xψ(x, C), y i (x) = xu i (x). Exemplul 1. C. Timofte Ecuatii diferentiale 16

17 Aflati solutia problemei Cauchy: dx = x2 + y 2, x (0, ), xy y(1) = 0. Efectuand schimbarea de variabile ecuatia devine cu solutia generala Astfel, z(x) = y(x) x, dz dx = 1 xz, z 2 (x) = 2ln x + C. y 2 (x) = 2x 2 ln x + Cx 2. C. Timofte Ecuatii diferentiale 17

18 Din conditia initiala y(1) = 0, rezulta C = 0. Deci, solutia problemei Cauchy date este: y 2 (x) = 2x 2 ln x. Exemplul 2. dx = x + y y x. z(x) = y(x) x, x(z 1) dz dx = 1 + 2z z2. Evident, z = si z = 1 2 sunt solutii stationare. Deci, y = x(1 + 2) si y = x(1 2) sunt solutii ale ecuatiei initiale. Pentru C. Timofte Ecuatii diferentiale 18

19 z si z 1 2, separand variabilele si integrand, obtinem x 2 (1 + 2z z 2 ) = C, C R. Deci, solutia generala a ecuatiei initiale, este data implicit de x 2 + 2xy y 2 = C, C R. Exemplul 3. dx = y2 + 2xy x 2, x (0, ). dx = y2 x y x. z(x) = y(x) x C. Timofte Ecuatii diferentiale 19

20 x dz dx = z2 + z. Evident, z = 0 si z = 1 sunt solutii stationare, de unde obtinem y = 0 si y = x. Pentru z 0 si z 1, obtinem Integrand, rezulta Astfel, Cx = dz dx = z2 + z. x z z + 1, C R. y = Cx2 1 Cx, unde C poate fi determinata din conditia initiala. C. Timofte Ecuatii diferentiale 20

21 Ecuaţii care se reduc la ecuaţii cu variabile separabile dx = f(ax + by), (13) unde a si b sunt constante reale date si f : I R R este o functie continua. z = ax + by dz = a + bf(z), (14) dx care este o ecuatie cu variabile separabile. Daca a + bf(z) 0, C. Timofte Ecuatii diferentiale 21

22 separand variabilele si integrand, obtinem dz x = + C, C R. a + b(z) Daca z i sunt solutii ale ecuatiei algebrice a + bf(z) = 0, atunci z i (x) z i sunt solutii stationare ale ecuatiei (14). Deci, integrala completa a ecuatiei (13) este: dz x = a + b(z) + C, z i (x) = z i. Exemplul 1. dx = 2x 2y 1 x y + 1. C. Timofte Ecuatii diferentiale 22

23 z = x y dz dx = 3z z + 1. Evident, z = 0 este solutie statioanra. Astefel, y(x) = x este solutie a ecuatiei initiale. Pentru z 0, z + ln z = 3x + C. Exemplul 2. ln x y = 2x + y + C. dx = x + y + 1 2x + 2y 3. C. Timofte Ecuatii diferentiale 23

24 z = x + y dz dx = z 4 2z 3. Solutia stationara: z = 4 y(x) = 4 x solutie stationara. Pentru z 4, 2z + 5 ln z 4 = x + C. Deci, solutia generala este x + 2y + 5 ln x + y 4 = C. Ecuatii reductibile la ecuatii omogene dx ax + by + c = f( ), (15) αx + βy + γ C. Timofte Ecuatii diferentiale 24

25 unde a, b, c, α, β, γ R si f : I R R este o functie continua. Fie a b = α β. Daca 0, fie (x 0, y 0 ) solutia sistemului ax + by + c = 0, αx + βy + γ = 0. Schimbarea ne conduce la dz ds s = x x 0, z = y y 0 = f( as + bz αs + βz ), C. Timofte Ecuatii diferentiale 25

26 sau care este o ecuatie omogena. z dz a + b ds = f( s α + β z ) = φ( z s ), s Daca = 0, coeficientii sunt proportionali: a α = b β = k dx = f( ax + by + c ) = F (ax + by). k(ax + by) + γ Schimbarea t = ax + by ne conduce la o ecuatie cu variabile separabile. Exemplul 1. dx = 2(y + 2)2 (x + y 1) 2. C. Timofte Ecuatii diferentiale 26

27 Deoarece 0, fie (3, 2) solutia sistemului y + 2 = 0, x + y 1 = 0. s = x 3, z = y + 2 Schimbarea dz ds = 2z2 (z + s) 2. t = z s, C. Timofte Ecuatii diferentiale 27

28 ne conduce la dt ds = t(1 + t2 ) s(1 + t) 2. Evident, avem solutia stationara t = 0, care ne conduce la solutia y = 2. Pentru t 0, separand variabilele si integrand, obtinem t = C s e 2arctan t. Deci: y arctan y + 2 = Ce x 3. Exemplul 2. dx = x y + 1 x + y 3. C. Timofte Ecuatii diferentiale 28

29 In acest caz 0. Fie (1, 2) solutia sistemului x y + 1 = 0, x + y 3 = 0. s = x 1, z = y 2 dz ds = s z s + z. t = z s dt ds = 1 2t t2 s(1 + t). C. Timofte Ecuatii diferentiale 29

30 Solutii stationare: t = 1 ± 2, care ne conduc la y = 2 + (x 1)( 1 ± 2). Pentru t 1 ± 2, obtinem 1 2 ln 1 2t t2 = ln s +C. Ecuaţii liniare x 2 2xy y 2 + 2x + 6y = C 1, C 1 R. O ecuatie liniara de ordinul intai are forma: = a(x)y + b(x), (16) dx unde a, b : I R R sunt functii continue date. C. Timofte Ecuatii diferentiale 30

31 Daca b(x) 0, ecuatia (16) s.n. omogena. dx = a(x)y. (17) Evident, y = 0 este solutie stationara. Pentru y 0, obtinem y = a(x)dx + C 1, unde C 1 este o constanta reala arbitrara. Solutia generala: y = Ce a(x)dx, cu C R. C. Timofte Ecuatii diferentiale 31

32 Integrala completa: y = C e a(x)dx, C R, y = 0. Daca a : I R este continua, atunci, pentru orice (x 0, y 0 ) I R, exista o solutie unica φ( ) : I R a ecuatiei (17) a.i. φ(x 0 ) = y 0. x a(s)ds x φ(x) = y 0 e 0, x I. Exemplul 1. C. Timofte Ecuatii diferentiale 32

33 dx = 1 3 Evident, y = 0 este solutie stationara. y sin x. Pentru y 0, 1 y = Ce 3 cos x, C R. Exemplul 2. dx = y 2x x 2 1, x (1, ). y = 0 este solutie stationara. y = C(x 2 1), C R. C. Timofte Ecuatii diferentiale 33

34 Ecuatii neomogene. Metoda variatiei constantelor. Algoritm. Fie dx 1) Consideram ecuatia omogena: = a(x)y + b(x). (18) cu solutia generala dx = a(x)y, (19) y = Ce a(x)dx. 2) Cautam solutia ecuatiei (18) de forma: y = C(x)e a(x)dx. C. Timofte Ecuatii diferentiale 34

35 dc dx = a(x)dx b(x)e C(x) = b(x)e a(s)ds dx + K, unde K este o constanta reala arbitrara. y(x) = ( b(x)e a(s)ds dx + K) e a(x)dx. Solutia generala a unei ecuatii liniare neomogene este suma solutiei generale a ecuatiei omogene atasate si a unei solutii particulare a ecuatiei neomogene. Daca y 1 (x) este o solutie particulara a ecuatiei (18), y(x) = y 1 (x) + Ce a(x)dx. C. Timofte Ecuatii diferentiale 35

36 Exemplul 1. Ecuatia omogena dx are solutia generala = 2y + ln x x ln x, x I R +. dx = 2y x ln x y = C ln 2 x. Cautam solutii de forma y = C(x) ln 2 x. Rezulta: dc dx = 1 x ln 2 x C. Timofte Ecuatii diferentiale 36

37 C(x) = K 1 ln x. y(x) = ln x + K ln 2 x. Exemplul 2. dx = y x + x cos x. dx = y x y = Cx. MVC: y = C(x)x. C. Timofte Ecuatii diferentiale 37

38 dc dx = cos x C(x) = sin x + K. y(x) = x(sin x + K). Exemplul 3. Ecuatia omogena x dx + (x + 1)y = 3x2 e x, dx = x + 1 x y x (0, ). C. Timofte Ecuatii diferentiale 38

39 are solutia generala y = Ce x x. y = C(x) e x x. C(x) = x 3 + K. y(x) = K e x x + x2 e x. Exemplul 4. C. Timofte Ecuatii diferentiale 39

40 dx = 3 x y + sin x, x (0, π) x3 y(π/2) = 2. y(x) = cos x + C x 3, C R. Ecuatii Bernoulli cos x + π3 y(x) = 4 x 3. dx = a(x)y + b(x)yα, (20) C. Timofte Ecuatii diferentiale 40

41 unde a, b : I R R sunt functii continue si α R \ {0, 1}. Pentru α = 0, ecuatia (20) este o ecuatie liniara neomogena, iar pentru α = 1, ecuatia (20) este liniara si omogena. Schimbarea de variabila: z = y 1 α (21) ne conduce la dz dx = (1 α)a(x)z(x) + (1 α)b(x). (22) z(x) = ψ(x, C). 1 α y(x) = (ψ(x, C)). 1 C. Timofte Ecuatii diferentiale 41

42 Este posibil sa utilizam o metoda de tip MVC. Mai precis, cautam solutii de forma y(x) = C(x)e a(x)dx. (23) Rezulta C(x) = φ(x, K), unde K este o constanta reala arbitrara. y(x) = φ(x, K)e a(x)dx. Exemplul 1. 3y 2 dx y3 = x + 1. dx = 1 3 y + x + 1 y 2, 3 adica o ecuatie Bernoulli cu α = 2. C. Timofte Ecuatii diferentiale 42

43 z = y 3 dz dx = z + x + 1 z(x) = Ce x x 2, C R. y(x) = 3 Ce x x 2. Exemplul 2. dx = 2y tan x + y2, y(π/4) = 2. C. Timofte Ecuatii diferentiale 43

44 z = 1 y dz dx = 2z tan x 1. z(x) = C cos 2 x sin 2x, C R. 2 1 y(x) = C cos 2 x Din conditia initiala y(π/4) = 2, rezulta sin 2x 2. y(x) = 2 4 cos 2 x sin 2x. C. Timofte Ecuatii diferentiale 44

45 Ecuatii Riccati dx = a(x) + b(x)y + c(x)y2, (24) unde a, b, c : I R R sunt functii continue date. Fie y 0 (x) o solutie particulara. Schimbarea z(x) = y(x) y 0 (x) ne conduce la o ecuatie de tip Bernoulli: dz dx = (b(x) + 2y 0(x)a(x))z + a(x)z 2. z(x) = ψ(x, C), C R. C. Timofte Ecuatii diferentiale 45

46 y(x) = y 0 (x) + ψ(x, C). Exemplul 1. Integrati ecuatia dx = y2 sin x + 2 sin x cos 2 x, x (0, π/2), stiind ca admite solutia particulara y 0 (x) = 1 cos x. y(x) = 1 cos x + 1 z(x) dz dx = 2 sin x z + sin x, cos x C. Timofte Ecuatii diferentiale 46

47 cu solutia generala Deci: z(x) = C cos 2 x cos x 3, C R. y(x) = 1 cos x + 3 cos2 x 3C cos 3 x. Exemplul 2. Integrati ecuatia Riccati: dx = y2 y tan x + 1 cos 2 x, stiind ca admite solutia particulara y 0 (x) = tan x. x (0, π/2), y(x) = tan x + 1 z(x) C. Timofte Ecuatii diferentiale 47

48 dz dx = z tan x 1 Deci: z(x) = (ln tan x 2 1 tan x +C) cos x, C R y(x) = tan x + 1 (ln tan x 2 1 tan x +C) cos x Ecuatii exacte Fie D R 2 un domeniu si cu P, Q : D R continue si Q(x, y) 0. P (x, y)dx + Q(x, y) = 0, (25) C. Timofte Ecuatii diferentiale 48

49 Ecuatia (25) s.n. exacta daca exista o functie F : D R, F C 1 (D) a.i. df (x, y) = P (x, y)dx + Q(x, y). (26) F x F y (x, y) = P (x, y), (x, y) = Q(x, y). (27) Daca y(x) este solutie pentru ecuatia (25), atunci df (x, y) = 0. (28) df (x, y(x)) = 0 (29) si F (x, y(x)) = C, C R. (30) C. Timofte Ecuatii diferentiale 49

50 P y Q (x, y) = (x, y), (x, y) D. (31) x (x,y) (x 0,y 0 ) df = F (x, y) F (x 0, y 0 ). (32) (x,y) df = (x 0,y 0 ) (x,y0 ) = (x 0,y 0 ) Deci: F (x, y) = F (x 0, y 0 ) + (x,y) (x 0,y 0 ) P (x, y 0 )dx + (x,y0 ) (x 0,y 0 ) P (x, y)dx + Q(x, y) = (x,y) (x,y 0 ) P (x, y 0 )dx + Q(x, y). (33) (x,y) (x,y 0 ) Q(x, y). (34) F (x, y) = C. (35) C. Timofte Ecuatii diferentiale 50

51 Algoritm. 1) Verificam ca ecuatia este exacta. P (x, y)dx + Q(x, y) = 0 2) Scriem sistemul F x F y (x, y) = P (x, y), (x, y) = Q(x, y). (36) 3) Integram sistemul (36) si aflam F (x, y). 4) Solutia generala este data implicit de F (x, y) = C, C. Timofte Ecuatii diferentiale 51

52 unde C este o constanta reala arbitrara. Exemplul 1. (2x + 3x 2 y)dx + (x 3 3y 2 ) = 0, (x, y) D. P (x, y) = 2x + 3x 2 y, Q(x, y) = x 3 3y 2 P y Q (x, y) = (x, y), (x, y) D. x df (x, y) = P (x, y)dx + Q(x, y). F (x, y(x)) = C, C R. C. Timofte Ecuatii diferentiale 52

53 F (x, y) = F (x 0, y 0 ) + (x,y0 ) (x 0,y 0 ) (2x + 3x 2 y 0 )dx + (x,y) (x,y 0 ) (x 3 3y 2 ). x 2 + x 3 y y 3 = C. Exemplul 2. (2x y + 1)dx + ( x + 2y 1) = 0, (x, y) D. P (x, y) = 2x y + 1, Q(x, y) = x + 2y 1, P y Q (x, y) = (x, y), (x, y) D. x C. Timofte Ecuatii diferentiale 53

54 F (x, y(x)) = C, C R. F (x, y) = F (x 0, y 0 )+ (x,y0 ) (x 0,y 0 ) (2x y 0 +1)dx+ (x,y) (x,y 0 ) ( x+2y 1). Factor integrant x 2 xy + y 2 y + x = C. µ : D R \ {0}, µ C 1 (D), (37) df (x, y) = µ(x, y)(p (x, y)dx + Q(x, y)). (38) C. Timofte Ecuatii diferentiale 54

55 (µ(x, y)p (x, y)) = (µ(x, y)q(x, y)). (39) y x Q (ln µ(x, y))p (x, y) (ln µ(x, y))q(x, y) = y x x P y. (40) Exemplul 1. Integrati urmatoarea ecuatie cautand un factor integrant de forma µ = µ(x): (x 2 y 2 + 1)dx + 2xy = 0, (x, y) D. (µ(x, y)p (x, y)) = (µ(x, y)q(x, y)) y x C. Timofte Ecuatii diferentiale 55

56 rezulta µ(x) = 1 x 2. x 2 y x 2 dx + 2y x care este o ecuatie exacta. = 0, x 2 Cx + y 2 1 = 0, C R. Ecuaţii implicite Forma generala a unei ecuatii implicite: unde F : D R 3 R, F C 1 (D). F (x, y, y ) = 0, (41) C. Timofte Ecuatii diferentiale 56

57 O functie derivabila φ : I R R este solutie a ecuatiei (40) daca (x, φ(x), φ (x)) D, x I si F (x, φ(x), φ (x)) = 0, x I. (42) Ecuatii Lagrange y = x a(y ) + b(y ), unde a, b : I R R, a, b C 1 (I). Notam si diferentiem in raport cu x: y = p xa (p) + b (p) dp dx = p a(p). (43) C. Timofte Ecuatii diferentiale 57

58 a) Daca p a(p) 0, atunci, considerand x = x(p), obtinem dx dp = a (p) p a(p) x + b (p) p a(p). (44) Aceasta este o ecuatie liniara neomogena, integrabila prin MVC. Astfel, obtinem x = x(p, C), C R si, apoi, y = x a(p) + b(p). Deci, obtinem ecuatiile parametrice ale solutiei generale: x = x(p, C), y = y(p, C). b) Daca p a(p) = 0 si p i sunt radacinile reale ale acestei ecuatii algebrice, atunci y(x) = xa(p i ) + b(p i ) sunt solutii singulare. (45) Exemplul 1. C. Timofte Ecuatii diferentiale 58

59 Integrati ecuatia Lagrange: y = 2xy + ln y. Notand y = p si diferentiind in raport cu x, obtinem p = 2p + 2x dp dx + 1 p dp dx, p > 0. Solutia generala: dx dp = 2 p x 1 p 2, x(p) = C p 2 1 p, C R. C. Timofte Ecuatii diferentiale 59

60 x(p) = C p 2 1 p, y(p) = ln p + 2C p 2. Exemplul 2. y = 2xy y 2. y = p p = dp dx (2x 2p). C. Timofte Ecuatii diferentiale 60

61 Pentru p 0, considerand x = x(p), obtinem cu solutia generala dx dp = 2 p x + 2, x(p) = C p 2 + 2p 3, C R. x(p) = C p 2 + 2p 3, Pentru p = 0, obtinem solutia y = 0. Ecuatii Clairaut y(p) = 2C p + p2 3. C. Timofte Ecuatii diferentiale 61

62 unde g : I R R, g C 1 (I). y = x y + g(y ), (46) y = p dp dx (x + g (p)) = 0. (47) a) Daca dp dx = 0, atunci p = C si este solutia generala a ecuatiei (45). y(x) = Cx + g(c), C I, (48) C. Timofte Ecuatii diferentiale 62

63 b) Daca x + g (p) = 0, atunci obtinem solutiile singulare: x(p) = g (p)), y(p) = p g (p)) + g(p). (49) Exemplul 1. Integrati ecuatia Clairaut: y = xy + 1 2y. y = p Rezulta p 0. C. Timofte Ecuatii diferentiale 63

64 dp dx (x 1 2p 2 ) = 0. a) Daca dp dx = 0, atunci p = C si y(x) = Cx + 1 2C, C I R. b) Daca x 1 = 0, atunci 2p2 x(p) = 1 2p 2, Eliminand p, obtinem y(p) = 1 p. y 2 (x) = 2x. C. Timofte Ecuatii diferentiale 64

65 Exemplul 2. y = xy + ay 1 + y 2, a > 0 Solutia generala: y = Cx + Ca 1 + C 2, C R. Solutia singulara: a x(p) = (1 + p 2 ), 3/2 y(p) = ap 3 (1 + p 2 ) 3/2. Eliminand parametrul p, obtinem C. Timofte Ecuatii diferentiale 65

66 care este ecuatia unei astroide. x 2/3 + y 2/3 = a 2/3, Probleme rezolvate 1. Integrati: dx = y(1 y), y(0) = 2. Pentru ca y = 0 si y = 1 nu sunt solutii ale problemei date, separam variabilele: y(1 y) = dx. C. Timofte Ecuatii diferentiale 66

67 y 1 y = C ex, C R. y(x) = 2 2 e x. 2. Integrati ecuatia dx = 2 y + y2, stiind ca y 0 = 2 este o solutie particulara. y(x) = u(x) du dx = 3u + 1 C. Timofte Ecuatii diferentiale 67

68 u(x) = Ce 3x 1 3, C R. y(x) = 1 Ce 3x 1/ Dinamica populatiei. a) Modelul exponential. Rata de schimbare este proportionala cu marimea ei la momentul dat. Daca P (t) este populatia la momentul t, avem dp dt = kp, (50) unde k este o constanta data. Pentru k > 0, avem crestere, iar pentru k < 0 avem descrestere. C. Timofte Ecuatii diferentiale 68

69 Daca impunem conditia initiala P (0) = P 0, obtinem P (t) = P 0 e kt. (51) b) Modelul logistic (Verhulst-Pearl). unde L este o marime limita a populatiei. dp dt = kp (1 P ), (52) L Evident, avem solutiile stationare P = 0 si P = L. Pentru P 0 si P L, separand variabilele si integrand, avem P (t) = LCekt L + Ce kt, C R. (53) C. Timofte Ecuatii diferentiale 69

70 Daca unde P 0 0 si P 0 L, obtinem P (0) = P 0, Deci, P (t) = LP 0. (54) P 0 + (L P 0 )e kt lim P (t) = L. t 4. Legea lui Newton. Fie T temperatura unui obiect dat la momentul t. Avem dt = k(t S), k > 0, dt unde S este temperatura mediului. Impunem si conditia initiala T (0) = T 0. Rezulta T (t) = S + (T 0 S)e kt. C. Timofte Ecuatii diferentiale 70

71 T (t 1 ) S T (t 2 ) S = e k(t 1 t 2 ) k(t 1 t 2 ) = ln T (t 1 ) S T (t 2 ) S. Astfel, putem determina constanta k daca stim intervalul t 1 t 2 (si reciproc). Aplicatie: determinarea timpului mortii. Sa presupunem ca un corp omenesc este descoperit intr-o camera de hotel la ora 10 : 00 p.m. si temperatura lui este de 27 C. Temperatura camerei este constanta, 15 C. Doua ore mai tarziu, temperatura corpului a scazut la 24 C. Sa aflam timpul mortii. Determinam intai constanta k. Avem k = 1 2 ln C. Timofte Ecuatii diferentiale 71

72 Temperatura normala a unei persoane sanatoase este de 36.6 C. Atunci: t d = 1 k ln ore, ceea ce inseamna ca moartea s-a produs in jurul orei 5 : 48 p.m. C. Timofte Ecuatii diferentiale 72

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

1Ecuaţii diferenţiale

1Ecuaţii diferenţiale 1Ecuaţii diferenţiale 1.1 Introducere Definitia 1.1 Se numeşte ecuaţie diferenţială ordinarădeordin1: y 0 (x) =f (x, y (x)) (EDO) unde y este funcţia necunoscută, iar f este o funcţie de două variabile

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

Siruri de numere reale

Siruri de numere reale Siruri de numere reale efinitie. Un sir de elemente dintr-o multime M este o functie x : N M (sau x : N k M unde N k = {k, k +,...}). Un sir x : N M il vom nota cu (x n ) n N sau (x n ) n unde x n = x(n)

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme de ecuaţii diferenţiale

Sisteme de ecuaţii diferenţiale Curs 5 Sisteme de ecuaţii diferenţiale 5. Sisteme normale Definiţie 5.. Se numeşte sistem normal sistemul de ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi dx dt = f (t, x, x 2,..., x n ) dx 2 dt = f 2(t, x, x

Διαβάστε περισσότερα

Ion CRĂCIUN CAPITOLE DE MATEMATICI SPECIALE EDITURA PIM

Ion CRĂCIUN CAPITOLE DE MATEMATICI SPECIALE EDITURA PIM Ion CRĂCIUN CAPITOLE DE MATEMATICI SPECIALE EDITURA PIM IAŞI 2007 2 Cuprins 1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior 7 1.1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n cu coeficienţi variabili 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

Laborator 6. Integrarea ecuaţiilor diferenţiale

Laborator 6. Integrarea ecuaţiilor diferenţiale Laborator 6 Integrarea ecuaţiilor diferenţiale Responsabili: 1. Surdu Cristina(anacristinasurdu@gmail.com) 2. Ştirbăţ Bogdan(bogdanstirbat@yahoo.com) Obiective În urma parcurgerii acestui laborator elevul

Διαβάστε περισσότερα

z a + c 0 + c 1 (z a)

z a + c 0 + c 1 (z a) 1 Serii Laurent (continuare) Teorema 1.1 Fie D C un domeniu, a D şi f : D \ {a} C o funcţie olomorfă. Punctul a este pol multiplu de ordin p al lui f dacă şi numai dacă dezvoltarea în serie Laurent a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I. Modelul 4 Se acordă din oficiu puncte.. Fie numărul complex z = i. Calculaţi (z ) 25. 2. Dacă x şi x 2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 9x+8 =, atunci să se calculeze x2 +x2 2 x x 2. 3. Rezolvaţi în mulţimea

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Fişier template preliminar

Fişier template preliminar logo.png Contract POSDRU/86/1.2/S/62485 Fişier template preliminar Universitatea Tehnica din Iaşi (front-hyperlinks-colors * 29 iulie 212) UTC.png UTI.png Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi rezolvabile prin metode elementare

Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi rezolvabile prin metode elementare Capitolul 1 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi rezolvabile prin metode elementare Definiţia 1.0.1 O ecuaţie diferenţialǎ de ordinul întâi este o relaţie de dependenţǎ funcţionalǎ de forma g(t, x, ẋ)

Διαβάστε περισσότερα

Ecuatii trigonometrice

Ecuatii trigonometrice Ecuatii trigonometrice Ecuatiile ce contin necunoscute sub semnul functiilor trigonometrice se numesc ecuatii trigonometrice. Cele mai simple ecuatii trigonometrice sunt ecuatiile de tipul sin x = a, cos

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite Capitolul 4 Integrale improprii 7-8 În cadrul studiului integrabilităţii iemann a unei funcţii s-au evidenţiat douăcondiţii esenţiale:. funcţia :[ ] este definită peintervalînchis şi mărginit (interval

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. Probleme. Să se precizeze dacă funcţiile de mai jos sunt absolut integrabile pe R şi, în caz afirmativ să se calculeze { transformata Fourier., t a. σ(t), t < ; b. f(t) σ(t)

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

Puncte de extrem pentru funcţii reale de mai multe variabile reale.

Puncte de extrem pentru funcţii reale de mai multe variabile reale. Puncte de extrem pentru funcţii reale de mai multe variabile reale. Definiţie. Fie f : A R n R. i) Un punct a A se numeşte punct de extrem local pentru f dacă diferenţa f(x) f păstrează semn constant pe

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1)

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1) Ecuatii exponentiale Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. Cea mai simpla ecuatie exponentiala este de forma a x = b, () unde a >, a. Afirmatia.

Διαβάστε περισσότερα

Metode Runge-Kutta. 18 ianuarie Probleme scalare, pas constant. Dorim să aproximăm soluţia problemei Cauchy

Metode Runge-Kutta. 18 ianuarie Probleme scalare, pas constant. Dorim să aproximăm soluţia problemei Cauchy Metode Runge-Kutta Radu T. Trîmbiţaş 8 ianuarie 7 Probleme scalare, pas constant Dorim să aproximăm soluţia problemei Cauchy y (t) = f(t, y), a t b, y(a) = α. pe o grilă uniformă de (N + )-puncte din [a,

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

CURS METODA OPERAŢIONALĂ DE INTEGRARE A ECUAŢIILOR CU DERIVATE PARŢIALE DE ORDIN II

CURS METODA OPERAŢIONALĂ DE INTEGRARE A ECUAŢIILOR CU DERIVATE PARŢIALE DE ORDIN II CURS METODA OPERAŢIONALĂ DE INTEGRARE A ECUAŢIILOR CU DERIVATE PARŢIALE DE ORDIN II. Utiizarea transformării Lapace Să considerăm probema hiperboică de forma a x + b x + c + d = f(t, x), (t, x) [, + )

Διαβάστε περισσότερα

8 Intervale de încredere

8 Intervale de încredere 8 Intervale de încredere În cursul anterior am determinat diverse estimări ˆ ale parametrului necunoscut al densităţii unei populaţii, folosind o selecţie 1 a acestei populaţii. În practică, valoarea calculată

Διαβάστε περισσότερα

J F (ρ, ϕ, θ) = cos ϕ ρ sin ϕ 0. Teoremă (a diferenţiabilităţii compuse) (legea lanţului) Fie F : D deschis

J F (ρ, ϕ, θ) = cos ϕ ρ sin ϕ 0. Teoremă (a diferenţiabilităţii compuse) (legea lanţului) Fie F : D deschis 3) Coordonate sferice Fie funcţia vectorială F : R + [ π, π] [0, π) R 3, F (ρ, ϕ, θ) = (ρ sin ϕ cos θ, ρ sin ϕ sin θ, ρ cos ϕ). Observăm că F exprimă legătura dintre coordonatele carteziene şi coordonatele

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Coordonatori DANA HEUBERGER NICOLAE MUŞUROIA Nicolae Muşuroia Gheorghe Boroica Vasile Pop Dana Heuberger Florin Bojor MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Clasa a

Διαβάστε περισσότερα

APLICAŢII ALE CALCULULUI DIFERENŢIAL. Material pentru uzul studenţilor de la FACULTATEA DE

APLICAŢII ALE CALCULULUI DIFERENŢIAL. Material pentru uzul studenţilor de la FACULTATEA DE 1 APLICAŢII ALE CALCULULUI DIFERENŢIAL Material pentru uzul studenţilor de la FACULTATEA DE MECANICĂ 2 Contents 1 Aplicaţii ale calculului diferenţial 5 1.1 Extreme ale funcţiilor reale de mai multe variabile

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15 MĂSURI RELE Cursul 13 15 Măsuri reale Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură completă şi f : R o funcţie -măsurabilă. Cum am văzut în Teorema 11.29, dacă f are integrală pe, atunci funcţia de mulţime ν : R, ν()

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 7: INTEGRALE NEDEFINITE. Obiective:

TEMA 7: INTEGRALE NEDEFINITE. Obiective: TEMA 7: INTEGRALE NEDEFINITE 61 TEMA 7: INTEGRALE NEDEFINITE Obiective: Definirea principalelor proprietăţi matematice ale integralelor nedefinite Analiza principalelor proprietăţi matematice ale ecuaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţii şi sisteme diferenţiale. Teodor Stihi

Ecuaţii şi sisteme diferenţiale. Teodor Stihi Ecuaţii şi sisteme diferenţiale Teodor Stihi December 6, 204 2 Cuprins Noţiuni introductive 5 2 Ecuaţii diferenţiale liniare (EDL) 7 2. EDL cu coeficienţi constanţi................... 7 2.. Cazul omogen.......................

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l +

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l + Semnul local al unei funcţii care are limită. Propoziţie. Fie f : D (, d) R, x 0 D. Presupunem că lim x x 0 f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl,

Διαβάστε περισσότερα

Cuprins. Notaţii... viii Istoric... ix

Cuprins. Notaţii... viii Istoric... ix Cuprins Prefaţă... iii Notaţii... viii Istoric... ix 1 Capitol introductiv 1 1.1 Ecuaţii diferenţiale rezolvabile prin metode elementare... 3 1.2 InegalitatealuiGronwall... 16 1.3 Modelarea matematică...

Διαβάστε περισσότερα

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3)

BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 28 mai 2012 (barajul 3) BARAJ DE JUNIORI,,Euclid Cipru, 8 mi 0 (brjul ) Problem Arătţi că dcă, b, c sunt numere rele cre verifică + b + c =, tunci re loc ineglitte xy + yz + zx Problem Fie şi b numere nturle nenule Dcă numărul

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Ecuaţii liniare cu derivate parţiale de ordinul întâi... 25

2.1 Ecuaţii liniare cu derivate parţiale de ordinul întâi... 25 Cuprins 0.1 Prefaţă.................................................. vi 1 Sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare de ordinul întâi 1 1.1 Sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare de ordinul întâi neliniare

Διαβάστε περισσότερα

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică.

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică. Lect dr Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr Lucian MATICIUC CURS VII-IX Capitolul IV: Funcţii derivabile Derivate şi diferenţiale 1

Διαβάστε περισσότερα

FENOMENE TRANZITORII Circuite RC şi RLC în regim nestaţionar

FENOMENE TRANZITORII Circuite RC şi RLC în regim nestaţionar Pagina 1 FNOMN TANZITOII ircuite şi L în regim nestaţionar 1. Baze teoretice A) ircuit : Descărcarea condensatorului ând comutatorul este pe poziţia 1 (FIG. 1b), energia potenţială a câmpului electric

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 Şiruri de numere reale

Curs 2 Şiruri de numere reale Curs 2 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Convergenţă şi mărginire Teoremă Orice şir convergent este mărginit. Demonstraţie Fie (x n ) n 0 un

Διαβάστε περισσότερα

6 n=1. cos 2n. 6 n=1. n=1. este CONV (fiind seria armonică pentru α = 6 > 1), rezultă

6 n=1. cos 2n. 6 n=1. n=1. este CONV (fiind seria armonică pentru α = 6 > 1), rezultă Semiar 5 Serii cu termei oarecare Probleme rezolvate Problema 5 Să se determie atura seriei cos 5 cos Soluţie 5 Şirul a 5 este cu termei oarecare Studiem absolut covergeţa seriei Petru că cos a 5 5 5 şi

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii Clasa a IX-a 1 x 1 a) Demonstrați inegalitatea 1, x (0, 1) x x b) Demonstrați că, dacă a 1, a,, a n (0, 1) astfel încât a 1 +a + +a n = 1, atunci: a +a 3 + +a n a1 +a 3 + +a n a1 +a + +a n 1 + + + < 1

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) Funcţii diferenţiabile. cos x cos x 2. Fie D R o mulţime deschisă f : D R şi x0 D. Funcţia f este

( ) ( ) ( ) Funcţii diferenţiabile. cos x cos x 2. Fie D R o mulţime deschisă f : D R şi x0 D. Funcţia f este o ( ) o ( ) sin π ( sec ) = = ; R 2 + kπ k Z cos cos 2 cos ( cosec ) = = ; R 2 { kπ k Z} sin sin ( arcsec ) = ; (, ) (, ) 2 ( arcosec ) = ; (, ) (, ) 2 Funcţii dierenţiabile. Fie D R o mulţime deschisă

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, 5 martie 18 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1 Problemele tip grilă (Partea A pot avea unul

Διαβάστε περισσότερα

Integrale cu parametru

Integrale cu parametru 1 Integrle proprii cu prmetru 2 3 Integrle proprii cu prmetru Definiţi 1.1 Dcă f : [, b ] E R, E R este o funcţie cu propriette că pentru orice y E, funcţi de vribilă x x f (x, y) este integrbilă pe intervlul

Διαβάστε περισσότερα

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită.

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită. Trignmetrie Funcţia sinus sin : [, ] este peridică (periada principală T * = ), impară, mărginită. Funcţia arcsinus arcsin : [, ], este impară, mărginită, bijectivă. Funcţia csinus cs : [, ] este peridică

Διαβάστε περισσότερα

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1

Olimpiada Naţională de Matematică Etapa locală Clasa a IX-a M 1 Calea 13 Septembrie, r 09, Sector 5, 0507, București Tel: +40 (0)1 317 36 50 Fax: +40 (0)1 317 36 54 Olimpiada Naţioală de Matematică Etapa locală -00016 Clasa a IX-a M 1 Fie 1 abc,,, 6 şi ab c 1 Să se

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 3. Serii Fourier. a unei funcţii periodice de perioadă Dezvoltarea în serie Fourier

Capitolul 3. Serii Fourier. a unei funcţii periodice de perioadă Dezvoltarea în serie Fourier Capitolul Serii Fourier 7-8. Dezvoltarea în serie Fourier a unei funcţii periodice de perioadă Pornind de la discuţia asupra coardei vibrante începută în anii 75 între Euler şi d Alembert, se ajunge la

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE. Obiective:

TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE. Obiective: TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE 77 TEMA 9: FUNCȚII DE MAI MULTE VARIABILE Obiective: Deiirea pricipalelor proprietăţi matematice ale ucţiilor de mai multe variabile Aalia ucţiilor de utilitate şi

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

avem V ç,, unde D = b 4ac este discriminantul ecuaţiei de gradul al doilea ax 2 + bx +

avem V ç,, unde D = b 4ac este discriminantul ecuaţiei de gradul al doilea ax 2 + bx + Corina şi Cătălin Minescu 1 Determinarea funcţiei de gradul al doilea când se cunosc puncte de pe grafic, coordonatele vârfului, intersecţii cu axele de coordonate, puncte de extrem, etc. Probleme de arii.

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Subspatii ane Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VI Subspatii ane Table of Contents 1 Structura de spatiu an E 3 2 Subspatii

Διαβάστε περισσότερα

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale Transformări 1 Noţiunea de transformare liniară Proprietăţi. Operaţii Nucleul şi imagine Rangul şi defectul unei transformări 2 Matricea unei transformări Relaţia dintre rang şi defect Schimbarea matricei

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR TRANSFORMAREA LAPLACE. 1. Probleme. ω2 s s 2, Re s > 0; (4) sin ωt σ(t) ω. (s λ) 2, Re s > Re λ. (6)

SEMINAR TRANSFORMAREA LAPLACE. 1. Probleme. ω2 s s 2, Re s > 0; (4) sin ωt σ(t) ω. (s λ) 2, Re s > Re λ. (6) SEMINAR TRANSFORMAREA LAPLACE. Probleme. Foloind proprieaea de liniariae, ă e demonreze urmăoarele: in σ(, Re > ; ( + penru orice C. co σ( h σ( ch σ(, Re > ; ( +, Re > ; (3, Re > ; (4. Să e arae că penru

Διαβάστε περισσότερα

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă Laborator 11 Mulţimi Julia. Temă 1. Clasa JuliaGreen. Să considerăm clasa JuliaGreen dată de exemplu la curs pentru metoda locului final şi să schimbăm numărul de iteraţii nriter = 100 în nriter = 101.

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR Curs 2 OE. CRCUTE R E CUPRN tructură. imbol Relația curent-tensiune Regimuri de funcționare Punct static de funcționare Parametrii diodei Modelul cu cădere de tensiune constantă Analiza circuitelor cu

Διαβάστε περισσότερα

4. Ecuaţii diferenţiale de ordin superior

4. Ecuaţii diferenţiale de ordin superior 4.. Ecuaţii liiare 4. Ecuaţii difereţiale de ordi superior O problemã iportatã este rezolvarea ecuaţiilor difereţiale de ordi mai mare ca. Sut puţie ecuaţiile petru care se poate preciza forma aaliticã

Διαβάστε περισσότερα

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Componente şi circuite pasive Fig.3.85. Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Fig.3.86. Rezistenţa serie echivalentă pierderilor în funcţie

Διαβάστε περισσότερα

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0 Rezolvari ale unor probleme propuse "Matematica const în a dovedi ceea ce este evident în cel mai puµin evident mod." George Polya P/Seminar Valori si vectori proprii : Solutie: ( ) a) A = Valorile proprii:

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul IX. Integrale curbilinii

Seminariile Capitolul IX. Integrale curbilinii Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 7 8 Capitolul IX. Integrale curbilinii. Să se calculee Im ) d, unde este segmentul

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 2 ECUAŢII CU DERIVATE PARŢIALE DE ORDINUL AL DOILEA

Capitolul 2 ECUAŢII CU DERIVATE PARŢIALE DE ORDINUL AL DOILEA Capitolul 2 ECUAŢII CU DERIVATE PARŢIALE DE ORDINUL AL DOILEA Studiul ecuaţiilor cu derivate parţiale îşi are originea în secolul al XVIII-lea şi a fost inspirat de modele concrete din mecanică (elasticitate,

Διαβάστε περισσότερα

7. ECUAŢII ŞI SISTEME DE ECUAŢII DIFERENŢIALE

7. ECUAŢII ŞI SISTEME DE ECUAŢII DIFERENŢIALE 7. ECUAŢII ŞI SISTEME DE ECUAŢII DIFERENŢIALE 7. NOŢIUNI GENERALE. TEOREMA DE EXISTENŢĂ ŞI UNICITATE Pri ecuaţia difereţială de ordiul îtâi îţelegem o ecuaţie de forma: F,, = () ude F este o fucţie reală

Διαβάστε περισσότερα

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)).

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)). Teoremă. (Y = f(x)). Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism Demonstraţie. f este continuă pe X: x 0 X, S Y (f(x 0 ), ε), S X (x 0, ε) aşa ca f(s X (x 0, ε)) = S Y (f(x 0 ), ε) : y

Διαβάστε περισσότερα

3 FUNCTII CONTINUE Noţiuni teoretice şi rezultate fundamentale Spaţiul euclidian R p. Pentru p N *, p 2 fixat, se defineşte R

3 FUNCTII CONTINUE Noţiuni teoretice şi rezultate fundamentale Spaţiul euclidian R p. Pentru p N *, p 2 fixat, se defineşte R 3 FUNCTII CONTINUE 3.. Noţiuni teoretice şi rezultate fundamentale. 3... Saţiul euclidian R Pentru N *, fixat, se defineşte R = R R R = {(x, x,, x : x, x,, x R} de ori De exemlu, R = {(x, y: x, yr} R 3

Διαβάστε περισσότερα

Criptosisteme cu cheie publică III

Criptosisteme cu cheie publică III Criptosisteme cu cheie publică III Anul II Aprilie 2017 Problema rucsacului ( knapsack problem ) Considerăm un număr natural V > 0 şi o mulţime finită de numere naturale pozitive {v 0, v 1,..., v k 1 }.

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune .3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune Definiţia.3. Se numeşte bază a spaţiului vectorial V o familie de vectori B care îndeplineşte condiţiile de mai jos: a) B este liniar independentă; b) B este

Διαβάστε περισσότερα

Lucian Maticiuc CURS I II. 1 Matrice şi determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare. 1.1 Matrice şi determinanţi

Lucian Maticiuc CURS I II. 1 Matrice şi determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare. 1.1 Matrice şi determinanţi Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr Lucian MATICIUC http://mathettituiasiro/maticiuc/ CURS I II Matrice şi determinanţi Sisteme de ecuaţii

Διαβάστε περισσότερα

a) (3p) Sa se calculeze XY A. b) (4p) Sa se calculeze determinantul si rangul matricei A. c) (3p) Sa se calculeze A.

a) (3p) Sa se calculeze XY A. b) (4p) Sa se calculeze determinantul si rangul matricei A. c) (3p) Sa se calculeze A. Bac Variata Proil: mate-izica, iormatica, metrologie Subiectul I (3 p) Se cosidera matricele: X =, Y = ( ) si A= a) (3p) Sa se calculeze XY A b) (4p) Sa se calculeze determiatul si ragul matricei A c)

Διαβάστε περισσότερα

Dreapta in plan. = y y 0

Dreapta in plan. = y y 0 Dreapta in plan 1 Dreapta in plan i) Presupunem ca planul este inzestrat cu un reper ortonormat de dreapta (O, i, j). Fiecarui punct M al planului ii corespunde vectorul OM numit vector de pozitie al punctului

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei metode pentru calculul unor integrale definite din functii trigonometrice

Asupra unei metode pentru calculul unor integrale definite din functii trigonometrice Educţi Mtemtică Vol. 1, Nr. (5), 59 68 Asupr unei metode pentru clculul unor integrle definite din functii trigonometrice Ion Alemn Astrct In this pper is presented one method of clcultion for the trigonometricl

Διαβάστε περισσότερα

IV. CUADRIPOLI SI FILTRE ELECTRICE CAP. 13. CUADRIPOLI ELECTRICI

IV. CUADRIPOLI SI FILTRE ELECTRICE CAP. 13. CUADRIPOLI ELECTRICI V. POL S FLTE ELETE P. 3. POL ELET reviar a) Forma fundamentala a ecuatiilor cuadripolilor si parametrii fundamentali: Prima forma fundamentala: doua forma fundamentala: b) Parametrii fundamentali au urmatoarele

Διαβάστε περισσότερα

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă Noţiunea de spaţiu liniar 1 Noţiunea de spaţiu liniar Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară 2 Mulţime infinită liniar independentă 3 Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare

Διαβάστε περισσότερα

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a

SEMINARUL 3. Cap. II Serii de numere reale. asociat seriei. (3n 5)(3n 2) + 1. (3n 2)(3n+1) (3n 2) (3n + 1) = a Capitolul II: Serii de umere reale. Lect. dr. Lucia Maticiuc Facultatea de Hidrotehică, Geodezie şi Igieria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucia MATICIUC SEMINARUL 3. Cap. II Serii

Διαβάστε περισσότερα

* K. toate K. circuitului. portile. Considerând această sumă pentru toate rezistoarele 2. = sl I K I K. toate rez. Pentru o bobină: U * toate I K K 1

* K. toate K. circuitului. portile. Considerând această sumă pentru toate rezistoarele 2. = sl I K I K. toate rez. Pentru o bobină: U * toate I K K 1 FNCȚ DE ENERGE Fie un n-port care conține numai elemente paive de circuit: rezitoare dipolare, condenatoare dipolare și bobine cuplate. Conform teoremei lui Tellegen n * = * toate toate laturile portile

Διαβάστε περισσότερα

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 Marius Tărnăuceanu 1 Aprilie 2013 Abstract În această lucrare vom prezenta un rezultat ce extinde Problema

Διαβάστε περισσότερα

Principiul Inductiei Matematice.

Principiul Inductiei Matematice. Principiul Inductiei Matematice. Principiul inductiei matematice constituie un mijloc important de demonstratie in matematica a propozitiilor (afirmatiilor) ce depind de argument natural. Metoda inductiei

Διαβάστε περισσότερα