Ion CRĂCIUN CAPITOLE DE MATEMATICI SPECIALE EDITURA PIM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ion CRĂCIUN CAPITOLE DE MATEMATICI SPECIALE EDITURA PIM"

Transcript

1 Ion CRĂCIUN CAPITOLE DE MATEMATICI SPECIALE EDITURA PIM IAŞI 2007

2 2

3 Cuprins 1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n cu coeficienţi variabili Ecuaţii diferenţiale liniare omogene de ordinul n cu coeficienţi variabili Ecuaţia diferenţială liniară neomogenă de ordinul n cu coeficienţi variabili Ecuaţii diferenţiale de ordinul n liniare omogene cu coeficienţi constanţi Identitaţile lui Euler Cazul rădăcinilor caracteristice reale distincte Cazul rădăcinilor caracteristice complexe distincte Ecuaţia caracteristică are rădăcini distincte Ecuaţia caracteristică are o rădăcină multiplă Cazul rădăcinilor caracteristice reale multiple Rădăcini caracteristice complex conjugate multiple Rădăcini caracteristice reale şi complexe multiple Ecuaţii diferenţiale liniare neomogene cu coeficienţi constanţi 41 2 Sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare de ordinul întâi Sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare de ordinul întâi neliniare sub formă normală Legătura cu ecuaţiile diferenţiale de ordinul n Integrale prime. Soluţie generală Sisteme diferenţiale sub formă simetrică Sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare Sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare şi omogene Matrice fundamentală a unui sistem omogen Determinantul lui Wronski

4 4 CUPRINS Soluţia generală a sistemului omogen de ecuaţii diferenţiale liniare Sisteme neomogene de ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul întâi Sisteme de ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi Ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale de ordinul întâi Ecuaţii diferenţiale liniare cu derivate parţiale de ordinul întâi Definiţii. Suprafeţe integrale Sistem caracteristic. Curbe caracteristice Soluţia generală Problema lui Cauchy Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul întâi, cuasiliniare Soluţia generală Problema lui Cauchy Elemente de teoria câmpurilor Câmpuri scalare. Curbe şi suprafeţe de nivel Derivata după o direcţie şi gradientul unui câmp scalar Câmpuri vectoriale. Linii şi suprafeţe de câmp Integrale cu vectori şi câmpuri scalare Integrale curbilinii Integrale de suprafaţă Integrale triple (de volum) Formula integrală Gauss Ostrogradski. Consecinţe Câmp potenţial Divergenţa unui câmp vectorial Rotorul unui câmp vectorial Reguli de calcul cu operatorul lui Hamilton Formule integrale Funcţii de variabilă complexă Mulţimea numerelor complexe Funcţii de o variabilă complexă Funcţie monogenă într un punct Condiţiile Cauchy Riemann Funcţie olomorfă. Proprietăţi Puncte ordinare şi puncte singulare. Planul lui Gauss Funcţii elementare de o variabilă complexă

5 CUPRINS Funcţia polinom în planul complex Funcţia raţională Funcţia exponenţială Funcţiile circulare şi funcţiile hiperbolice Funcţia logaritmică Funcţia radical Funcţii trigonometrice inverse Funcţii algebrice Exerciţii rezolvate Integrala curbilinie. Teoremele lui Cauchy Integrala curbilinie în planul complex şi proprietăţile ei fundamentale Teoremele lui Cauchy Integrala nedefinită Integrala Cauchy Deducerea formulei integrale a lui Cauchy Consecinţe ale formulei lui Cauchy Integrale depinzând de parametru Expresia derivatelor unei funcţii olomorfe Serii de funcţii analitice în complex Funcţii analitice Serii de funcţii de o variabilă complexă, uniform convergente Serii de puteri în complex Teorema lui Abel Serii Taylor Serii Laurent Domeniul de convergenţă al seriei Laurent Dezvoltarea unei funcţii analitice într o serie Laurent Clasificarea punctelor singulare izolate Teoria reziduurilor şi aplicaţiile ei Reziduul funcţiei analitice într un punct singular izolat Formule de calcul ale reziduurilor Teorema reziduurilor Calculul unor integrale reale folosind teorema reziduurilor Integrale de forma 2π 0 R(sin θ, cos θ) dθ

6 6 CUPRINS Integrale de forma Integrale de forma I = f(x) dx x α R(x) dx, α ( 1, 0) (0, 1) Integrale de forma Integrale de forma I = e iω x f(x) dx. Lema lui Jordan x α R(x) ln x dx, cu α ( 1, 1) Serii trigonometrice şi serii Fourier Serii trigonometrice Seria Fourier a unei funcţii periodice Seriile Fourier ale funcţiilor pare şi impare Forma complexă a seriei Fourier Integrala Fourier şi transformate Fourier Forma complexă a integralei Fourier Forma reală a integralei Fourier Integralele Fourier ale funcţiei pare respectiv impare Transformata Fourier Proprietăţi ale transformatei Fourier Bibliografie 307

7 Capitolul 1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior 1.1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n cu coeficienţi variabili Fie C n ([a, b]) spaţiul vectorial al funcţiilor reale continue, cu derivate continue până la ordinul n inclusiv pe intervalul real [a, b] şi funcţiile a 0, a 1,..., a n, f C 0 ([a, b]). Funcţia a 0 este considerată astfel încât să nu se anuleze pe intervalul [a, b]. Definiţia O ecuaţie de forma a 0 (x)y (n) + a 1 (x)y (n 1) + + a n 1 (x)y + a n (x)y = f(x) (1.1) se numeşte ecuaţie diferenţială liniară de ordinul n neomogenă dacă se cere să se determine toate funcţiile y = ϕ(x), unde ϕ C n ([a, b]), astfel încât să avem a 0 (x)ϕ (n) (x)+a 1 (x)ϕ (n 1) (x)+ +a n 1 (x)ϕ (x)+a n (x)ϕ(x) f(x) (1.2) Definiţia Funcţia y din ecuaţia diferenţială (1.1) se numeşte necunoscuta, ϕ C n ([a, b]) care satisface identitatea (1.2) este o soluţie, a 0, a 1,..., a n se numesc coeficienţi, iar f este termenul liber al ecuaţiei. 7

8 8 Ion Crăciun Definiţia O ecuaţie de forma a 0 (x)y (n) + a 1 (x)y (n 1) + + a n 1 (x)y + a n (x)y = 0 (1.3) se numeşte ecuaţie diferenţială liniară şi omogenă de ordinul n. Definiţia Când coeficienţii ecuaţiei diferenţiale (1.3) sunt aceeaşi cu cei ai ecuaţiei (1.1), ecuaţia (1.3) se numeşte ecuaţia diferenţială omogenă asociată ecuaţiei neomogene (1.1). Pe spaţiul vectorial C n ([a, b]) definim aplicaţia L prin ( n L(y) = a k (x)d n k) y, (1.4) k=0 unde D = d dx este operatorul de derivare de ordinul întâi iar Dn k este operatorul obţinut prin aplicarea repetată de n k ori a operatorului D, adică D n k = dn k dx n k. Evident, Dn k y este derivata de ordinul n k a funcţiei y C n ([a, b]). Teorema Aplicaţia L : C n ([a, b]) C 0 ([a, b]) este operator liniar. Demonstraţie. Operatorul de derivare D este liniar deoarece derivata unei combinaţii liniare de funcţii derivabile este egală cu combinaţia liniară a derivatelor funcţiilor, adică are loc egalitatea D(α 1 y 1 + α 2 y 2 ) = α 1 Dy 1 + α 2 Dy 2, (1.5) oricare ar fi constantele α 1, α 2 şi oricare ar fi funcţiile derivabile y 1, y 2. În baza relaţiilor (1.4) şi (1.5), egalitatea L(α 1 y 1 + α 2 y 2 ) = α 1 L(y 1 ) + α 2 L(y 2 ), (1.6) este satisfăcută oricare ar fi constantele α 1, α 2 şi oricare ar fi funcţiile reale y 1, y 2 aparţinând spaţiului vectorial C n ([a, b]). Rezultatul aplicării operatorului L unei funcţii y C n ([a, b]) este o funcţie continuă. Din (1.6) rezultă că L : C n ([a, b]) C 0 ([a, b]) este operator liniar.

9 Capitolul 1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n 9 Definiţia Fie x 0 un punct arbitrar din intervalul [a, b]. Problema determinării acelei soluţii y C n ([a, b]) a ecuaţiei diferenţiale (1.1) care să satisfacă condiţiile iniţiale y(x 0 ) = (D 0 y)(x 0 ) = y 01, y (x 0 ) = (D 1 y)(x 0 ) = y 02,, y (n 1) (x 0 ) = (D n 1 y)(x 0 ) = y 0n, (1.7) unde y 01, y 02,, y 0n sunt numere reale arbitrare date, se numeşte problema lui Cauchy a ecuaţiei diferenţiale (1.1). O definiţie asemănătoare se poate formula şi pentru ecuaţia diferenţială liniară, de ordinul n, omogenă. Teorema (Existenţa şi unicitatea soluţiei problemei Cauchy) Dacă funcţiile reale a 0, a 1,, a n şi f din ecuaţia diferenţială (1.1) sunt funcţii continue pe [a, b], atunci soluţia problema lui Cauchy a acestei ecuaţii diferenţiale, cu condiţiile iniţiale (1.7), există şi este unică, oricare ar fi condiţiile iniţiale (1.7). Observaţia Rezultat similar are loc şi pentru soluţia problemei lui Cauchy a unei ecuaţii diferenţiale liniară, cu coeficienţi variabili, de ordinul n, omogenă de forma (1.3). 1.2 Ecuaţii diferenţiale liniare omogene de ordinul n cu coeficienţi variabili Să considerăm ecuaţia L(y) = a 0 (x)y (n) + a 1 (x)y (n 1) + + a n 1 (x)y + a n (x)y = 0, (1.8) numită, după cum s a specificat, ecuaţie diferenţială liniară de ordinul n, omogenă şi cu coeficienţi variabili. Considerăm y C n ([a, b]), a 0, a 1,, a n C 0 ([a, b]) şi a 0 (x) 0, ( ) x [a, b]. Teorema Mulţimea soluţiilor ecuaţiei diferenţiale liniară, omogenă, de ordinul n, cu coeficienţi variabili, este spaţiu liniar real.

10 10 Ion Crăciun Demonstraţie. Fie y 1, y 2 soluţii arbitrare ale ecuaţiei (1.8). Aceasta înseamnă că L(y 1 ) = 0, L(y 2 ) = 0. (1.9) Teorema este demonstrată dacă L(α 1 y 1 + α 2 y 2 ) = 0, ( ) α 1, α 2 IR. (1.10) Dar L : C n ([a, b]) C 0 ([a, b]) este operator liniar, prin urmare avem L(α 1 y 1 + α 2 y 2 ) = α 1 L(y 1 ) + α 2 L(y 2 ). (1.11) Din (1.9) şi (1.11) rezultă (1.10), ceea ce arată că mulţimea soluţiilor ecuaţiei (1.8) este subspaţiu liniar al spaţiului vectorial C n ([a, b]). Dar, un subspaţiu liniar al unui spaţiu liniar este el însuşi spaţiu liniar şi teorema este demonstrată. De altfel, concluzia Teoremei rezultă şi din observaţia care urmează. Observaţia Mulţimea soluţiilor unei ecuaţii diferenţiale liniară omogenă de ordinul n cu coeficienţi variabili este nucleul Ker(L) al operatorului liniar L Ker(L) = {y C n ([a, b]) L(y) = 0}. Dar, nucleul unui operator liniar definit pe un spaţiu liniar este un subspaţiu liniar al acelui spaţiu. Prin urmare, Ker(L) este subspaţiu liniar al spaţiului vectorial C n ([a, b]). Observaţia Dacă y 1, y 2,..., y p sunt p soluţii arbitrare ale ecuaţiei (1.8) şi C 1, C 2,, C p sunt constante oarecare, atunci funcţia y = C 1 y 1 + C 2 y C p y p este de asemeni soluţie a aceleiaşi ecuaţii. Definiţia Se numeşte soluţie generală a ecuaţiei diferenţiale (1.8) un element y Ker(L) depinzând de n constante arbitrare, de forma y = ϕ(x, C 1, C 2,..., C n ), cu proprietatea că, dând valori constantelor C 1, C 2,..., C n, se poate obţine orice soluţie particulară a ecuaţiei diferenţiale (1.8) care satisface condiţiile iniţiale (1.7), unde y 0 = (y 01, y 02,..., y 0n ) este un vector arbitrar din IR n.

11 Capitolul 1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n 11 Fie B un sistem de n soluţii arbitrare ale ecuaţiei diferenţiale (1.8), B = {y 1, y 2,..., y n }, y j Ker(L), j = 1, n. (1.12) Definiţia Se numeşte wronskianul sistemului B de soluţii ale ecuaţiei diferenţiale (1.8), funcţia W [y 1, y 2,..., y n ] : [a, b] IR ale cărei valori, W [y 1, y 2,..., y n ](x) sau W (x), sunt date de valorile determinantului y 1 (x) y 2 (x) y n (x) y 1 (x) y 2 (x) y n(x) W (x) =, x [a, b]. y (n 1) 1 (x) y (n 1) 2 (x) y n (n 1) (x) Pentru wronskianul sistemului B de soluţii ale ecuaţiei diferenţiale (1.8) se utilizează şi denumirea determinantul lui Wronski, după numele matematicianului polonez Josef Hoené Wronski ( ). Definiţia Sistemul de soluţii B din (1.12) se spune că formează un sistem fundamental de soluţii al ecuaţiei diferenţiale (1.8) dacă W (x) 0, ( ) x (a, b). Teorema (Liouville) Wronskianul oricăror n soluţii ale ecuaţiei diferenţiale liniară, de ordinul n, omogenă este, sau identic nul pe intervalul (a, b), sau diferit de zero în orice punct din (a, b). Demonstraţie. Utilizând regula de derivare a unui determinant şi proprietăţile determinanţilor deducem că W (x) satisface ecuaţia diferenţială ordinară, de ordinul întâi, cu variabile separate W (x) = a 1(x) W (x), x (a, b). (1.13) a 0 (x) Dacă în locul variabilei x din egalitatea (1.13) punem t şi scriem egalitatea corespunzătoare pe intervalul [x 0, x] [a, b], avem W (t) = a 1(t) a 0 (t) W (t), t [x 0, x]. (1.14)

12 12 Ion Crăciun Integrând relaţia (1.14) pe intervalul indicat alăturat, obţinem de unde x a 1 (t) ln W (x) ln W (x 0 ) = x 0 a 0 (t) dt, ( x a 1 (t) ) W (x) = W (x 0 ) exp x 0 a 0 (t) dt, x (a, b). (1.15) Relaţia (1.15) arată că W este, sau funcţia identic nulă, sau nu are nici un zerou, după cum W (x 0 ) este zero, respectiv, diferit de zero. Teorema (Existenţa unui sistem fundamental de soluţii) Pentru orice ecuaţie diferenţială liniară şi omogenă, de forma (1.8), există un sistem fundamental de soluţii. Demonstraţie. Considerăm n 2 numere reale α ij cu proprietatea că matricea pătratică A de ordinul n, având elementele α ij, este nesingulară. Fie y 1, y 2,, y n soluţiile a n probleme ale lui Cauchy pentru ecuaţia (1.8) care satisfac respectiv condiţiile iniţiale y i (x 0 ) = α i1, y i (x 0) = α i2,, y (n 1) i (x 0 ) = α in, i = 1, n. Existenţa şi unicitatea acestor n soluţii este asigurată de Teorema Valoarea în x 0 a wronskianului acestor n soluţii este W [y 1, y 2,..., y n ](x 0 ) = W (x 0 ) = det A. (1.16) Deoarece A este matrice nesingulară, determinantul ei este diferit de zero. Atunci, din (1.15) şi (1.16) rezultă că valorile wronskianului celor n soluţii ale ecuaţiei (1.8) sunt nenule pe intervalul (a, b). Rezultatul stabilit şi Definiţia demonstrează teorema. Observaţia Pentru o ecuaţie diferenţială liniară de forma (1.8) se pot determina o infinitate de sisteme fundamentale de soluţii. Definiţia Sistemul fundamental de soluţii B = {y 1, y 2,..., y n } ale căror derivate au proprietatea că într un punct x 0 (a, b) y (j 1) i (x 0 ) = δ ij, i = 1, n, j = 1, n, unde δ ij sunt simbolii lui Kronecker, se numeşte sistem fundamental normal.

13 Capitolul 1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n 13 Observaţia Pentru un sistem fundamental normal, matricea A din demonstraţia teoremei precedente este matricea unitate de ordinul n. S a arătat că Ker (L) este un spaţiu vectorial (vezi Teorema 1.2.1). Reamintim următoarele definiţii valabile pentru un spaţiu vectorial real S, oarecare. Definiţia Elementele y 1, y 2,..., y p S sunt liniar dependente dacă există p numere reale λ 1, λ 2,..., λ p, nu toate nule, astfel încât să avem λ 1 y 1 + λ 2 y λ p y p = 0. (1.17) Dacă elementele y 1, y 2,..., y p S sunt liniar dependente, se mai spune că sistemul de vectori S p = {y 1, y 2,..., y p } este liniar dependent. Definiţia Elementele y 1, y 2,..., y p S sunt liniar independente, dacă ele nu sunt liniar dependente. Observaţia Sistemul de vectori S p = {y 1, y 2,..., y p } S este liniar independent dacă identitatea (1.17) are loc atunci şi numai atunci când toate constantele λ 1, λ 2,, λ p sunt nule. Elementele din definiţiile precedente pot fi funcţii reale definite pe un interval real. Se poate demonstra fără dificultate că un sistem de p vectori din S este liniar dependent dacă şi numai dacă cel puţin unul din vectori se scrie ca o combinaţie liniară de ceilalţi vectori ai sistemului. Definiţia Dacă în spaţiul liniar S avem un sistem de p elemente liniar independente S p = {y 1, y 2,..., y p } şi dacă orice y S se exprimă în mod unic prin y = C 1 y 1 + C 2 y C p y p, (1.18) unde C 1, C 2,..., C p sunt numere reale, atunci spunem că spaţiul vectorial S are dimensiunea p, sau că este p dimensional şi că sistemul S p de vectori formează o bază în S. Numerele reale C 1, C 2,, C p se numesc coordonatele vectorului y în baza S p. Observaţia Relaţia (1.18) se poate scrie în forma matriceală y = Γ C, (1.19) unde Γ este o matrice de tipul 1 p, de elemente y 1, y 2,..., y p, iar C este matrice de tipul p 1 având elementele C 1, C 2,..., C p. Putem spune că C este matricea coloană a coordonatelor vectorului y în baza S p.

14 14 Ion Crăciun Teorema Baza într un spaţiu liniar p dimensional S, dacă există, nu este unică. Demonstraţie. Să considerăm un alt sistem de vectori din spaţiul liniar S, de elemente z 1, z 2,, z p. Conform Observaţiei rezultă că elementele acestui sistem se pot scrie în formele z i = Γ C i, i = 1, p, unde C i este matricea coloană a coordonatelor vectorului z i în baza S p. Dacă elementele matricei C i sunt c i1, c i2,, c ip, atunci matricea linie z, cu elementele z 1, z 2,, z p, se exprimă prin z = Γ C, (1.20) unde C = (c ij ) p p este matricea pătratică cu coloanele C i, i = 1, p. Matricea C din (1.20) se numeşte matricea de trecere de la baza S p la sistemul de vectori S p = {z 1, z 2,..., z p }. Pentru ca sistemul de vectori S p să fie bază în S este necesar ca el să fie liniar independent. Dependenţa sau independenţa unui sistem de vectori rezultă studiind combinaţia liniară λ 1 z 1 + λ 2 z λ p z p = 0, care, conform (1.19), se scrie z Λ = 0, (1.21) unde Λ este o matrice coloană de elemente λ 1, λ 2,..., λ p, iar z este matricea linie de elemente z 1, z 2,..., z p. Din relaţiile (1.20), (1.21) şi din faptul că S p este un sistem liniar independent rezultă C Λ = O, (1.22) unde O este matricea pătratică nulă de ordinul n. Egalând elementele corespunzătoare din cei doi membri ai relaţiei (1.22) suntem conduşi la un sistem liniar şi omogen de p ecuaţii cu p necunoscute λ 1, λ 2,..., λ p. Acest sistem are numai soluţia banală dacă şi numai dacă matricea sa C este nesingulară. Astfel, am demonstrat că dacă matricea de trecere C de la baza S p la sistemul de vectori S p este nesingulară, atunci S p este bază în S. Cum numărul matricelor pătratice nesingulare de ordinul p este infinit, rezultă că dacă într un spaţiu vectorial p dimensional există o bază, atunci el are o infinitate de baze.

15 Capitolul 1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n 15 Orice alt sistem format din p vectori ai spaţiului formează bază dacă şi numai dacă matricea de trecere de la o bază la acel sistem de vectori este nesingulară. Exemplul Funcţiile 1, x, e x sunt liniar independente pe IR deoarece condiţia λ λ 2 x + λ 3 e x = 0, ( ) x IR implică λ 1 = λ 2 = λ 3 = 0. Teorema Condiţia necesară şi suficientă ca n soluţii y 1, y 2,..., y n ale ecuaţiei diferenţiale L(y) = 0 să fie liniar independente este ca wronskianul W [y 1, y 2,..., y n ] să nu fie identic nul pe [a, b]. Demonstraţie. Să arătăm că această condiţie este suficientă, adică dacă funcţiile y 1, y 2,..., y n Ker (L) sunt astfel încât W [y 1, y 2,..., y n ](x 0 ) 0, atunci sistemul B = {y 1, y 2,..., y n } este liniar independent. Să admitem contrariul, ceea ce înseamnă că y 1, y 2,..., y n sunt liniar dependente pe [a, b]. Atunci, există constantele C 1, C 2,..., C n, nu toate nule, astfel încât C 1 y 1 + C 2 y C n y n = 0. (1.23) În orice x [a, b] egalitatea (1.23) şi cele obţinute derivând de (n 1) ori sunt adevărate, astfel că putem scrie sistemul C 1 y 1 (x) + C 2 y 2 (x) + + C n y n (x) = 0, C 1 y 1 (x) + C 2y 2 (x) + + C ny n(x) = 0, C 1 y (n 1) 1 (x) + C 2 y (n 1) 2 (x) + + C n y (n 1) n (x) = 0 (1.24) şi, în particular C 1 y 1 (x 0 ) + C 2 y 2 (x 0 ) + + C n y n (x 0 ) = 0, C 1 y 1 (x 0) + C 2 y 2 (x 0) + + C n y n(x 0 ) = 0, C 1 y (n 1) 1 (x 0 ) + C 2 y (n 1) 2 (x 0 ) + + C n y (n 1) n (x 0 ) = 0. (1.25)

16 16 Ion Crăciun Însă, determinantul sistemului (1.25) în necunoscutele C 1, C 2,, C n este W [y 1, y 2,..., y n ](x 0 ) 0. Deci, sistemul nu are decât soluţia banală C 1 = C 2 = = C n = 0. Acest rezultat vine să contrazică presupunerea că soluţiile y 1, y 2,..., y n sunt liniar dependente, prin urmare ele sunt liniar independente. Să arătăm acum necesitatea condiţiei din enunţul teoremei, adică dacă soluţiile y 1, y 2,..., y n sunt liniar independente în Ker (L) atunci, în x 0 [a, b], avem W [y 1, y 2,..., y n ](x 0 ) 0. Deoarece funcţiile y 1, y 2,..., y n sunt liniar independente, (1.23) are loc dacă şi numai dacă toate constantele sunt nule. În particular, sistemul (1.25) are numai soluţia banală, situaţie care se întâmplă dacă şi numai dacă determinantul sistemului, adică W [y 1, y 2,..., y n ](x 0 ), este diferit de zero. Din Teorema rezultă că wronskianul celor n soluţii este diferit de zero în orice punct din [a, b]. Teorema Ker (L) este un spaţiu vectorial n dimensional. Demonstraţie. Să considerăm soluţiile y 1, y 2,..., y n ale ecuaţiei L(y) = 0 care satisfac următoarele condiţii iniţiale y 1 (x 0 ) = 1, y 2 (x 0 ) = 0,, y n (x 0 ) = 0, y 1 (x 0) = 0, y 2 (x 0) = 1,, y n (x 0 ) = 0, (1.26) y (n 1) 1 (x 0 ) = 0, y (n 1) 2 (x 0 ) = 0,, y n (n 1) (x 0 ) = 1 şi să demonstrăm că ele sunt liniar independente. Dacă aceste soluţii ar fi liniar dependente, atunci ar exista constantele C 1, C 2,..., C n, nu toate nule, astfel încât să avem relaţia (1.23). Însă, deoarece y 1, y 2,..., y n Ker (L), din ecuaţia (1.23) deducem că într un punct oarecare x [a, b] avem sistemul (1.24). În particular, sistemul (1.24) este adevărat pentru x = x 0 şi, datorită condiţiilor iniţiale (1.26), acesta devine de forma (1.25) C C C n 0 = 0, C C C n 0 = 0,, C C C n 1 = 0.

17 Capitolul 1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n 17 Acest sistem are doar soluţia banală C 1 = 0, C 2 = 0,..., C n = 0, rezultat care contrazice ipoteza. Prin urmare, sistemul de soluţii B = {y 1, y 2,..., y n } este liniar independent. Pentru ca acest sistem de soluţii să fie o bază în Ker (L) trebuie să arătăm că orice element y Ker (L) este de forma y = C 1 y 1 + C 2 y C n y n. (1.27) Putem afirma că Ker (L) cuprinde totalitatea soluţiilor problemelor lui Cauchy pentru ecuaţia L(y) = 0. Existenţa şi unicitatea soluţiei y a unei probleme Cauchy pentru ecuaţia diferenţială L(y) = 0 este asigurată de Teorema Rămâne să arătăm că C i, i = 1, n, din (1.27) există şi sunt unice. Dar aceasta rezultă din condiţiile iniţiale (1.7) care conduc la un sistem liniar şi neomogen. Datorită relaţiilor (1.26), sistemul liniar şi neomogen capătă forma foarte simplă C 1 = y(x 0 ), C 2 = y (x 0 ),..., C n = y (n 1) (x 0 ). Deci orice element y Ker (L) se exprimă în forma (1.27), ceea ce înseamnă că Ker (L) este n dimensional şi că sistemul B = {y 1, y 2,..., y n }, ale cărui elemente satisfac condiţiile iniţiale (1.26), formează o bază în Ker (L). Observaţia Un sistem fundamental de soluţii ale ecuaţiei (1.8) este o bază în Ker (L). Baza ale cărei elemente satisfac condiţiile iniţiale (1.26) este sistemul fundamental normal al ecuaţiei L(y) = 0. Observaţia Wronskianul oricăror n + 1 soluţii ale unei ecuaţii diferenţiale liniare, de ordinul n, omogenă şi cu coeficienţi variabili este identic nul pe intervalul de definiţie al coeficienţilor ecuaţiei. Din această observaţie rezultă că dacă sistemul de funcţii {y 1, y 2,..., y n }, definite pe un interval [a, b], este liniar independent, el poate constitui sistemul fundamental de soluţii pentru o ecuaţie diferenţială lniară, de ordinul n, omogenă şi cu coeficienţi variabili. Dacă y este o soluţie oarecare a acestei ecuaţii, atunci sistemul de funcţii {y, y 1, y 2,..., y n } este liniar dependent şi aceasta se întâmplă dacă şi numai dacă wronskianul asociat acestui sistem de funcţii este nul. Prin urmare, ecuaţia diferenţială căutată este W (y, y 1, y 2,..., y n ) = 0.

18 18 Ion Crăciun Exerciţiul Pe întreaga axă a numerelor reale se definesc funcţiile y 1, y 2, y 3 ale căror valori se determină după legile y 1 (x) = x, y 2 (x) = x 2, y 3 (x) = e x. Să se arate că aceste funcţii sunt liniar independente şi să se determine ecuaţia diferenţială de ordinul al treilea, liniară şi omogenă care admite ca sistem fundamental de soluţii sistemul {y 1, y 2, y 3 }. Soluţie. Se găseşte că wronskianul celor trei funcţii este W (x) = (x 2 +2x+ 2)e x, ceea ce arată că el este nenul pe mulţimea IR. Prin urmare, sistemul de funcţii {y 1, y 2, y 3 } poate fi un sistem fundamental de soluţii pentru o ecuaţie diferenţială liniară, de ordinul al treilea, omogenă şi cu coeficienţi variabili. Această ecuaţie este dată de anularea wronskianului W (y, y 1, y 2, y 3 ), Se găseşte y y 1 y 2 y 3 y y 1 y 2 y 3 y y 1 y 2 y 3 y y 1 y 2 y 3 = y x x 2 e x y 1 2x e x y 0 2 e x = 0. y 0 0 e x (x 2 + 2x + 2)y + x 2 y 2xy + 2y = 0. Această ecuaţie diferenţială are ordinul trei, este omogenă şi are coeficienţi variabili definiţi pe întreaga axă a numerelor reale. Teorema (Soluţia generală) Dacă B = {y 1, y 2,..., y n } Ker (L) este un sistem fundamental de soluţii pentru ecuaţia diferenţială liniară de ordinul n omogenă L(y) = 0, atunci soluţia generală a acesteia este y = C 1 y 1 + C 2 y C n y n, (1.28) unde C 1, C 2,..., C n sunt constante arbitrare. Demonstraţie. Din Observaţia şi din definiţia unei baze într un spaţiu vectorial rezultă că orice alt element al spaţiului liniar Ker (L) este de forma (1.28). Să considerăm mulţimea soluţiilor de forma (1.28). Conform Definiţiei 1.2.1, aceasta constituie soluţia generală a ecuaţiei L(y) = 0, deoarece:

19 Capitolul 1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n Orice element al mulţimii conţine n constante; 2. Oricare ar fi constantele C 1, C 2,..., C n, funcţia (1.28) este o soluţie a ecuaţiei diferenţiale L(y) = 0 deoarece Ker (L) este un spaţiu liniar n dimensional; 3. Oricare ar fi x [a, b] şi oricare ar fi numerele reale y 1, y 2,, y n, putem determina în mod unic constantele C 1, C 2,..., C n din (1.28) astfel încât y corespunzător să fie soluţia problemei lui Cauchy pentru ecuaţia diferenţială L(y) = 0 cu condiţiile iniţiale y(x ) = y 1, y (x ) = y 2,, y(n 1) (x ) = y n, căci aceasta revine la a rezolva sistemul liniar şi neomogen C 1 y 1 (x ) + C 2 y 2 (x) + + C n y n (x ) = y1, C 1 y 1 (x ) + C 2 y 2 (x ) + + C n y n(x ) = y 2, C 1 y (n 1) 1 (x ) + C 2 y (n 1) 2 (x ) + + C n y (n 1) n (x ) = y n. Determinantul acestui sistem, W [y 1, y 2,..., y n ](x ), este diferit de zero deoarece mulţimea {y 1, y 2,..., y n }, fiind un sistem fundamental de soluţii, are wronskianul W [y 1, y 2,..., y n ] nenul pe [a, b]. În consecinţă, sistemul are soluţie unică. Astfel, teorema este demonstrată. Observaţia Pentru a scrie soluţia generală (1.28) a ecuaţiei diferenţiale L(y) = 0, este necesară cunoaşterea unui sistem fundamental de soluţii al acesteia. Observaţia Ecuaţia diferenţială L(y) = 0 are o infinitate de sisteme fundamentale de soluţii. Este de ajuns să ne gândim că un sistem fundamental de soluţii este o bază în Ker (L) şi că un spaţiu vectorial finit dimensional are o infinitate de baze. Oricare alt sistem fundamental de soluţii se obţine cu ajutorul unei matrice de trecere nesingulară. Definiţia Matricea cu o singură linie şi n coloane Γ = (y 1 y 2... y n ), unde {y 1, y 2,..., y n } este un sistem fundamental de soluţii pentru ecuaţia diferenţială L(y) = 0, se numeşte matrice fundamentală a acestei ecuaţii.

20 20 Ion Crăciun Observaţia Pentru o ecuaţie diferenţială liniară omogenă de ordinul n cu coeficienţi variabili există o infinitate de matrici fundamentale, oricare două asemenea matrici, Γ şi Γ, fiind legate prin Γ = Γ C, unde C este o matrice pătratică de ordinul n nesingulară. Exerciţiul Fie y 1, y 2 soluţii ale ecuaţiei diferenţiale liniară omogenă de ordinul al doilea cu coeficienţi variabili y + (2x 1)y + (sin e x )y = 0, care satisfac respectiv condiţiile iniţiale: y(0) = 1, y (0) = 1; y(0) = 2, y (0) = 1. Să se determine W [y 1, y 2 ] şi să se scrie soluţia generală a ecuaţiei. Soluţie. Existenţa şi unicitatea celor două soluţii este asigurată în baza Observaţiei Valoarea în x = 0 a wronskianului celor două soluţii y 1 şi y 2 este W [y 1, y 2 ](0) = W (0) = y 1 (0) y 2 (0) y 1 (0) y 2 (0) = 1 2 = Din Teorema rezultă că ( W (x) = W (0) exp x 0 ) (2t 1)dt = W (0) e x2 +x. Prin urmare, wronskianul celor două soluţii este nenul în toate punctele axei reale. Deoarece numărul celor două soluţii este egal cu ordinul ecuaţiei diferenţiale, rezultă că sistemul de soluţii {y 1, y 2 } este un sistem fundamental de soluţii. Aşadar, soluţia generală a ecuaţiei date, definită pe întreaga axă a numerelor reale, este y = C 1 y 1 + C 2 y 2, unde C 1 şi C 2 sunt constante arbitrare.

21 Capitolul 1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n 21 Teorema Dacă se cunoaşte o soluţie particulară a ecuaţiei (1.8), fie aceea y 1 (x), atunci prin schimbarea de funcţie y(x) = y 1 z(x), (1.29) z(x) fiind noua funcţie necunoscută, ordinul ei poate fi micşorat cu o unitate. Demonstraţie. Obţinem succesiv: y = y 1 z, y = y 1 z + y 1z, y = y 1 z + 2y 1 z + y 1 z y (n) = y (n) 1 z + C1 ny (n 1) 1 z + + C n ny 1 z (n). Înlocuind acestea în (1.8) şi ţinând cont că L(y 1 ) = 0, deducem o ecuaţie diferenţială de ordinul n având ca necunoscută funcţia z = z(x), care are coeficientul lui z nul. Această ecuaţie conţine derivatele până la ordinul n ale funcţiei z. Cu o nouă schimbare de variabilă dependentă z = u, obţinem o ecuaţie diferenţială liniară şi omogenă de ordinul n 1, de forma A 0 (x)u (n 1) + A 1 (x)u (n 1) + + A n 1 (x)u = 0, a cărei necunoscută este funcţia u. Exerciţiul Se consideră ecuaţia diferenţială y + (tg x 2 )y + 2 tg x tg 2 x y = 0 căreia i se cunoaşte soluţia particulară y 1 (x) = sin x. Să se determine soluţia generală a acestei ecuaţii şi să se rezolve problema lui Cauchy cu condiţiile iniţiale ( π ) y = 0, y ( π ) = Soluţie. Efectuând schimbarea de funcţie necunoscută y = z sin x şi ţinând cont de y = z sin x + z cos x, y = z sin x + 2z cos x z cos x,

22 22 Ion Crăciun obţinem z z + sin x cos x = 0. Soluţia acestei ecuaţii este z = C 1 cos x şi deci z = C 1 sin x + C 2. Ţinând cont că y = z sin x, deducem că soluţia generală a ecuaţiei iniţiale este y = C 1 sin 2 x + C 2 sin x. Impunându i acestei soluţii generale condiţiile iniţiale, suntem conduşi la sistemul C C2 = 0, care are soluţia C 1 = 4 3 3, C 2 = 2. C C2 = 2, Deci soluţia problemei lui Cauchy este y = sin2 x 2 sin x. Observaţia Dacă a 0 (x)+a 1 (x)+ +a n (x) = 0, atunci y = e x este o soluţie particulară a ecuaţiei diferenţiale (1.8), iar dacă a n 1 (x)+xa n (x) = 0, ecuaţia (1.8) admite soluţia particulară y = x. Exerciţiul Cunoscând o soluţie y = y 1 (x) a ecuaţiei diferenţiale liniară, omogenă, de ordinul al doilea să se determine soluţia sa generală. a 0 (x)y + a 1 (x)y + a 2 (x)y = 0, (1.30) Soluţie. Împărţind cu a 0(x) şi folosind notaţia p 1 (x) = a 1(x) a 0 (x), p 2(x) = a 2(x) a 0 (x), ecuaţia (1.30) devine y + p 1 (x)y + p 2 (x)y = 0. Dacă cunoaştem o soluţie y 1 a acestei ecuaţii, atunci, cu schimbarea de funcţie necunoscuta y = y 1 z, putem micşora ordinul cu o unitate. Ecuaţia diferenţială în z este y 1 (x)z + (2y 1(x) + p 1 (x)y 1 (x))z = 0.

23 Capitolul 1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n 23 Această ecuaţie se scrie în forma echivalentă z z + 2 y 1 (x) y 1 (x) + p 1(x) = 0. Integrând, obţinem ( ( ln z + 2 ln y 1 (x) = ln C 2 exp )) p 1 (x)dx, de unde rezultă z = Integrând şi această ecuaţie, obţinem ( ) C 2 exp p 1 (x)dx y1 2(x). ( exp z = C 1 + C 2 y 2 1 (x) ) p 1 (x)dx dx. De aici rezultă că soluţia generală a ecuaţiei (1.30) este ( exp y = C 1 y 1 (x) + C 2 y 1 (x) y 2 1 (x) ) p 1 (x)dx dx. Din expresia soluţiei generale deducem că un sistem fundamental de soluţii pentru ecuaţia diferenţială liniară de ordinul al doilea este format din funcţia y 1 şi funcţia ( exp y 2 = y 1 (x) ) p 1 (x)dx y 2 1 (x) dx (1.31) determinată cu ajutorul lui y 1 (x) şi a unuia din coeficienţii ecuaţiei. Exerciţiul Să se integreze ecuaţia diferenţială y + 2 x y + y = 0 cunoscând că admite soluţia particulară y 1 = sin x x.

24 24 Ion Crăciun Soluţie. A integra o ecuaţie diferenţială înseamnă a determina toate soluţiile sale. Pentru o ecuaţie diferenţială liniară, aceasta revine la a determina soluţia sa generală. Soluţia generală se poate preciza dacă se cunoaşte un sistem fundamental de soluţii ale acelei ecuaţii. Conform Exerciţiului 1.2.4, un sistem fundamental de soluţii pentru e- cuaţia dată este format din y 1 (x) şi funcţia y 2 (x) dată de (1.31). Avem y 2 (x) = sin x x x 2 ( 2 ) sin 2 x exp x dx dx = sin x x Având un sistem fundamental de soluţii y 1 (x) = sin x x, y 2(x) = cos x x, dx sin 2 x = cos x x. soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale liniare omogene de ordinul al doilea este sin x y(x) = C 1 x + C cos x 2 x, unde C 1 şi C 2 sunt constante arbitrare. Exerciţiul Să se determine soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale xy (x + 1)y + y = 0. Soluţie. Suma coeficienţilor acestei ecuaţii diferenţiale este zero, prin urmare ecuaţia admite soluţia particulară y 1 = e x. Pe de altă parte, coeficienţii ecuaţiei date sunt polinoame, fapt ce conduce la posibilitatea ca ea să admită ca soluţii particulare polinoame, de exemplu de forma y 2 (x) = ax + b. Impunând ca y 2 să fie soluţie, găsim b = a. Prin urmare, y 2 = a(x + 1), cu a 0, poate constitui soluţie particulară a ecuaţiei date. Soluţia generală este y = C 1 e x + C 2 (x + 1). 1.3 Ecuaţia diferenţială liniară neomogenă de ordinul n cu coeficienţi variabili Am văzut că o asemenea ecuaţie diferenţială are forma unde L(y) = f(x), (1.32) L(y) = a 0 (x)y (n) + a 1 (x)y (n 1) + + a n 1 (x)y + a n (x)y. (1.33)

25 Capitolul 1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n 25 În ecuaţia diferenţială (1.32), y C n ([a, b]) este funcţia necunoscută, f C 0 ([a, b]) este termenul liber al ecuaţiei, a 0, a 2,..., a n C 0 ([a, b]) sunt coeficienţii ecuaţiei, iar a 0 (x) 0 pe [a, b]. Ecuaţia diferenţială L(y) = 0 (1.34) a fost denumită ecuaţia omogenă asociată ecuaţiei (1.32). În paragraful precedent am demonstrat că soluţia generală y o a ecuaţiei omogene asociate este y o = C 1 y 1 (x) + C 2 y 2 (x) + + C n y n (x), (1.35) unde C 1, C 2,..., C n sunt constante arbitrare, iar {y 1, y 2,..., y n } este un sistem fundamental de soluţii ale ecuaţiei (1.34). Teorema (Soluţia generală a ecuaţiei neomogene) Dacă y o este soluţia generală a ecuaţiei omogene asociate (1.34) şi y p este o soluţie particulară a ecuaţiei neomogene (1.32), atunci este soluţia generală a ecuaţiei (1.32). y = y o + y p (1.36) Demonstraţie. Deoarece y p este o soluţie particulară a ecuaţiei neomogene (1.32) rezultă L(y p ) = f(x), ( ) x [a, b], (1.37) iar din faptul că y o este soluţia generală a ecuaţiei omogene asociată ecuaţiei (1.32), avem L(y o ) = 0, ( ) x [a, b]. (1.38) Relaţiile (1.37) şi (1.38) demonstrează că (1.36) este o soluţie a ecuaţiei diferenţiale neomogene (1.32). Soluţia (1.36) conţine n constante arbitrare. Pentru ca (1.36) să fie soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale (1.32), mai trebuie arătat că problema lui Cauchy pentru ecuaţia (1.32) cu condiţiile iniţiale oarecare y(x 0 ) = y 0 1, y (x 0 ) = y 0 2,, y(n 1) (x 0 ) = y 0 n, (1.39) are soluţie unică în mulţimea funcţiilor de forma (1.36), adică putem determina în mod unic constantele C 0 1, C0 2,, C0 n astfel încât funcţia y = C 0 1 y 1(x) + C 0 2 y 2(x) + + C 0 ny n (x) + y p (x), x [a, b], (1.40)

26 26 Ion Crăciun să satisfacă condiţiile iniţiale (1.39). Pentru aceasta ar trebui ca sistemul liniar şi neomogen de n ecuaţii cu n necunoscute C 1 y 1 (x 0 ) + C 2 y 2 (x 0 ) + + C n y n (x 0 ) = y 0 1 y p(x 0 ), C 1 y 1 (x 0) + C 2 y 2 (x 0) + + C n y n(x 0 ) = y 0 2 y p(x 0 ),, C 1 y (n 1) 1 (x 0 ) + C 2 y (n 1) 2 (x 0 ) + + C n y (n 1) n (x 0 ) = y 0 n y p (x 0 ) să aibă soluţie unică. Determinantul sistemului, W [y 1, y 2,..., y n ](x 0 ), este diferit de zero deoarece {y 1, y 2,..., y n } este sistem fundamental de soluţii pentru ecuaţia diferenţială omogenă (1.34). În consecinţă, sistemul are soluţia unică C0 1, C0 2,..., C 0 n. Teorema Dacă {y 1, y 2,..., y n } este un sistem fundamental de soluţii pentru ecuaţia omogenă asociată ecuaţiei diferenţiale liniare de ordinul n neomogenă cu coeficienţi variabili (1.32) şi funcţiile u 1, u 2,, u n, derivabile pe intervalul real [a, b], sunt astfel încât derivatele lor satisfac sistemul liniar şi neomogen y 1 (x)u 1 (x) + y 2(x)u 2 (x) + + y n(x)u n(x) = 0, y 1 (x)u 1 (x) + y 2 (x)u 2 (x) + + y n(x)u n(x) = 0,... y (n 2) 1 (x)u 1 (x) + y(n 2) 2 (x)u 2 (x) + + y(n 2) n (x)u n(x) = 0, y (n 1) 1 (x)u 1 (x) + y(n 1) 2 (x)u 2 (x) + + y(n 1) n (x)u n(x) = f(x) a 0 (x), (1.41) atunci funcţia y p (x) = u 1 (x)y 1 (x) + u 2 (x)y 2 (x) + + u n (x)y n (x), x [a, b], (1.42) este o soluţie particulară a ecuaţiei diferenţiale neomogene (1.32). Demonstraţie. Trebuie să arătăm că avem L(y p ) = f(x). (1.43)

27 Capitolul 1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n 27 Pentru aceasta trebuie să determinăm expresiile derivatelor până la ordinul n ale funcţiei y p din (1.42). Având în vedere (1.41), rezultă că y p(x) = u 1 (x)y 1 (x) + u 2(x)y 2 (x) + + u n(x)y n(x), y p(x) = u 1 (x)y 1 (x) + u 2(x)y 2 (x) + + u n(x)y n(x),..., y p (n 1) (x) = u 1 (x)y (n 1) 1 (x) + u 2 (x)y (n 1) 2 (x) + + u n (x)y n (n 1) (x), y p (n) (x) = u 1 (x)y (n) 1 (x) + u 2(x)y (n) 2 (x) + + u n(x)y n (n) (x) + f(x) a 0 (x). Din aceste derivate şi (1.42) rezultă (1.43). Exerciţiul Să se integreze ecuaţia diferenţială liniară, de ordinul al doilea, cu coeficienţi variabili, neomogenă xy y = x 2, pe intervalul nemărginit (0, + ). Soluţie. Ecuaţia omogenă asociată ecuaţiei date, xy y = 0, se scrie în forma echivalentă y y = 1 x, din care deducem d(ln y ) = d(ln x). Diferenţialele a două funcţii sunt egale dacă şi numai dacă funcţiile diferă printr o constantă. Prin urmare, ln y = ln x + ln (2C 2 ), unde C 2 este o constantă reală pozitivă. Ultima egalitate conduce la y = 2C 2 x şi, de aici, putem afirma că orice soluţie a ecuaţiei omogene asociate este o funcţie strict crescătoare pe [0, + ). Integrând ecuaţia liniară y = 2C 2 x, obţinem y = C 1 + C 2 x 2, unde C 1 este o constantă reală arbitrară. Din faptul că sistemul de funcţii {1, x 2 } este liniar independent în spaţiul liniar C 2 ([0, + )) rezultă că y 1 = 1 şi y 2 = x 2 constituie un sistem fundamental de soluţii pentru ecuaţia omogenă asociată. Căutând soluţia particulară y p (x) de forma y p (x) = u 1 (x) + x 2 u 2 (x), rezultă că derivatele funcţiilor u 1 şi u 2 trebuie să verifice sistemul u 1 + x 2 u 2 = 0, 2xu 2 = x2 x. Soluţia acestui sistem este u 1 = 1 2 x2, u 2 = 1 2.

28 28 Ion Crăciun Determinând câte o primitivă, găsim u 1 (x) = x3 6, u 2(x) = 1 2 x. Prin urmare, o soluţie particulară a ecuaţiei neomogene este y p (x) = u 1 (x)y 1 (x) + u 2 (x)y 2 (x) = x3 6 + x3 2 = x3 3. Soluţia generală a ecuaţiei date este y = C 1 + C 2 x 2 + x3 3. Observaţia Din (1.28) şi (1.42) deducem că, formal, o soluţie particulară a unei ecuaţii diferenţiale liniară şi neomogenă de ordinul n cu coeficienţi variabili se obţine din soluţia generală a ecuaţiei omogene asociate trecând constantele în funcţii, adică prin variaţia constantelor. Ideea acestei treceri aparţine lui Lagrange şi din acest motiv metoda de determinare a unei soluţii particulare este cunoscută ca metoda variaţiei constantelor a lui Lagrange. Dacă soluţia sistemului (1.41) este u 1 (x) = f 1(x), u 2 (x) = f 2(x),..., u n(x) = f n (x), atunci determinarea funcţiilor u 1, u 2,..., u n se reduce la cuadraturile u j (x) = K j + x x 0 f j (t)dt, j = 1, n, (1.44) unde K 1, K 2,..., K n sunt constante oarecare. Înlocuind pe u 1 (x), u 2 (x),..., u n (x) în egalitatea (1.42), obţinem soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale neomogene (1.1) unde Y = y 1 (x) x y = K 1 y 1 + K 2 y K n y n + Y, (1.45) x 0 f 1 (t)dt + y 2 (x) x x 0 f 2 (t)dt + + y n (x) x x 0 f n (t)dt, (1.46) care depinde de n constante oarecare K 1, K 2,..., K n, cu ajutorul căreia se poate rezolva o problema a lui Cauchy a ecuaţiei diferenţiale (1.1) pentru orice x [a, b] şi orice date iniţiale (y1 0, y0 2,..., y0 n) IR n. Este important de reţinut forma ecuaţiei (1.45). În această ecuaţie, Y (x) este o soluţie a ecuaţiei neomogene (1.1) care se obţine din ecuaţia (1.44) luând K 1 = 0, K 2 = 0,..., K n = 0. Observaţia Soluţia generală a unei ecuaţii diferenţiale linaiare neomogenă se obţine adăugând la soluţia generală a ecuaţiei omogene asociate o soluţie particulară a ecuaţiei neomogene.

29 Capitolul 1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n Ecuaţii diferenţiale de ordinul n liniare omogene cu coeficienţi constanţi În acest paragraf ne vom ocupa de integrarea ecuaţiei diferenţiale liniare şi omogene de ordinul n L(y) = a 0 y (n) + a 1 y (n 1) + + a n 1 y + a n y = 0, (1.47) în care coeficienţii a 0, a 1,..., a n sunt constante reale. Coeficienţii ecuaţiei (1.47) pot fi însă şi numere complexe. Tipul de ecuaţie diferenţială (1.47) constituie unul din exemplele cele mai interesante de ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n deoarece se integrează uşor cu ajutorul unor funcţii elementare. Metoda de integrare a fost elaborată de Euler şi se bazează pe două identităţi importante Identitaţile lui Euler Teorema Operatorul liniar L din (1.47) verifică identitatea unde L(e rx ) = e rx K(r), (1.48) K(r) = a 0 r n + a 1 r n a n 1 r + a n = Demonstraţie. Pentru funcţia y = e rx avem n a k r n k. (1.49) y (x) = re rx, y (x) = r 2 e rx,..., y (n 1) = r n 1 e rx, y (n) = r n e rx şi de aici rezultă că k=0 L(e rx ) = e rx (a 0 r n + a 1 r n a n 1 r + a n ), adică avem identitatea (1.48). Teorema Dacă în L(y) se înlocuieşte y cu z e rx, unde z este o funcţie de x, de n ori derivabilă pe IR, se obţine identitatea L(z e rx ) = [K(r)z + K (r) 1! z + K (r) 2! z + + K(n) (r) z (n)] e rx. (1.50) n!

30 30 Ion Crăciun Demonstraţie. Pentru a demonstra această identitate se observă că avem nevoie de derivata de ordinul k, unde k ia toate valorile întregi de la zero până la n, a funcţiei y = z e rx. Aplicând formula de derivare de ordinul k a unui produs de două funcţii, obţinem y (k) = (r k z + C 1 k rk 1 z + C 2 k rk 2 z + + C k k z(k) )e rx = k = e rx Ckr s k s z (s). s=0 (1.51) Se observă că expresia lui L(y) se scrie n L(y) = a n k y (k). (1.52) k=0 Introducând (1.51) în (1.52), obţinem n L(z e rx ) = e rx k a n k Ckr s k s z (s) = e rx n k Cka s n k r k s z (s). (1.53) k=0 s=0 k=0 s=0 Coeficientul derivatei de ordinul p a funcţiei z este 1 p! K(p) (r) e rx. Folosind acest rezultat, deducem identitatea (1.50). Definiţia Polinomul K(r) din (1.49) se numeşte polinomul caracteristic al ecuaţiei diferenţiale liniare omogene de ordin n cu coeficienţi constanţi, iar ecuaţia K(r) = a 0 r n + a 1 r n a n 1 r + a n = n a k r n k = 0 (1.54) se numeşte ecuaţie caracteristică. Rădăcinile ecuaţiei (1.54) se numesc rădăcini caracteristice. Din teorema fundamentală a algebrei rezultă că ecuaţia caracteristică, având gradul n, are, în corpul comutativ al numerelor complexe, n rădăcini. Coeficienţii ecuaţiei caracteristice fiind numere reale, rezultă că dacă r = α + iβ este o rădăcină caracteristică, atunci conjugata acesteia r = α iβ este de asemeni o rădăcină caracteristică. Aceste rădăcini, reale sau complex conjugate în perechi, pot fi distincte sau multiple. În continuare vom analiza diverse cazuri în care se pot plasa rădăcinile caracteristice şi, de fiecare dată, vom arăta cum se determină un sistem fundamental de soluţii a ecuaţiei (1.47) şi soluţia sa generală. k=0

31 Capitolul 1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n Cazul rădăcinilor caracteristice reale distincte Teorema Dacă toate rădăcinile r 1, r 2,..., r n ale ecuaţiei caracteristice (1.54) sunt reale şi distincte, atunci funcţiile y 1 (x) = e r 1x, y 2 (x) = e r 2x,, y n (x) = e r nx, (1.55) sunt soluţii liniar independente ale ecuaţiei (1.47) şi soluţia generală a e- cuaţiei diferenţiale (1.47) este y = C 1 e r 1x + C 2 e r 2x + + C n e r nx. (1.56) Demonstraţie. Conform Teoremei 1.4.1, fiecare din funcţiile (1.55) verifică ecuaţia (1.47). Aceste funcţii formează un sistem fundamental de soluţii deoarece wronskianul lor este produsul dintre e (r 1+r 2 + +r n )x = e a 1 x a 0 şi determinantul Vandermonde al numereleor distincte r 1, r 2,..., r n şi este deci diferit de zero. Dar un sistem fundamental de soluţii al ecuaţiei (1.47) este format din elemente liniar independente din spaţiul vectorial C n (IR). În această situaţie, soluţia generală a ecuaţiei (1.1) este evident (1.56) şi teorema este demonstrată. Exerciţiul Să se determine soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale liniare, omogenă, cu coeficienţi constanţi y 7y + 14y 8y = 0 şi să se rezolve problema lui Cauchy a acestei ecuaţii cu condiţiile iniţiale y(0) = 1, y (0) = 1, y (0) = 7. Soluţie. Ecuaţia caracteristică, r 3 7r r 8 = 0, are rădăcinile r 1 = 1, r 2 = 2, r 3 = 4 şi sistemul fundamental de soluţii y 1 = e x, y 2 = e 2x, y 3 = e 4x. Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale este y = C 1 e x + C 2 e 2x + C 3 e 4x. Impunând soluţiei generale să satisfacă condiţiile iniţiale, gasim sistemul C 1 + C 2 + C 3 = 1, C 1 + 2C 2 + 4C 3 = 1, C 1 + 4C C 3 = 7, care are soluţia unică C 1 = 7, C 2 = 8, C 3 = 2. Prin urmare, soluţia problemei Cauchy este y = 7e x 8e 2x + 2e 4x.

32 32 Ion Crăciun Cazul rădăcinilor caracteristice complexe distincte Dacă ecuaţia caracteristică are rădăcina complexă r = α +iβ, ea fiind una u coeficienţi reali, admite ca rădăcină şi conjugata complexă a acesteia, adică pe r = α iβ. În acest caz, ordinul n al ecuaţiei diferenţiale trebuie să fie un număr par, n = 2m. Să presupunem că rădăcinile ecuaţiei caracteristice sunt numerele complexe distincte r 1, r 2,..., r m, r m+1,..., r 2m şi că r m+j este conjugata lui r j. Prin urmare, expresiile acestor rădăcini sunt r 1 = α 1 + iβ 1, r 2 = α 2 + iβ 2,, r m = α m + iβ m, r m+1 = α 1 iβ 1, r m+2 = α 2 iβ 2,, r 2m = α m iβ m. (1.57) Conform celor prezentate, rădăcinilor caracteristice (1.57) le corespund soluţiile liniar independente ỹ 1 = e (α 1+iβ 1 )x, ỹ 2 = e (α 2+iβ 2 )x,, ỹ m = e (αm+iβm)x, ỹ m+1 = e (α 1 iβ 1 )x, ỹ m+2 = e (α 2 iβ 2 )x,, ỹ 2m = e (α m iβ m )x, (1.58) care sunt însă funcţii cu valori numere complexe. Relaţiile e (α+iβ)x = e αx (cos βx + i sin βx), e (α iβ)x = e αx (cos βx i sin βx) (1.59) şi faptul că ecuaţia diferenţială (1.47) este liniară conduc la concluzia că funcţiile obţinute din (1.58) prin anumite combinaţii liniare, care se vor vedea mai jos, sunt de asemeni soluţii ale ecuaţiei diferenţiale (1.47), cu precizarea că de data aceasta, spre deosebire de (1.58), ele vor fi reale. Aceste combinaţii liniare sunt y j = ỹj + ỹ m+j 2, y m+j = ỹj ỹ m+j, j = 1, m. (1.60) 2i Matricea de trecere de la sistemul fundamental de soluţii (1.58) la sistemul de soluţii (1.60) este nesingulară, prin urmare sistemul de soluţii (1.60) este de asemeni un sistem fundamental de soluţii.

33 Capitolul 1 Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul n 33 Din (1.58), (1.59) şi (1.60) rezultă că expresiile acestor soluţii sunt y 1 = e α 1x cos β 1 x, y m+1 = e α 1x sin β 1 x, y 2 = e α 2x cos β 2 x, y m+2 = e α 2x sin β 2 x, y m = e αmx cos β m x, y 2m = e αmx sin β m x. (1.61) În acest caz, soluţia generală a ecuaţiei (1.47) este y = m e αkx (C k cos β k x + C j+k sin β k x). (1.62) k=1 Exerciţiul Să se integreze ecuaţia diferenţială y + 4y + 13y = 0. Soluţie. Ecuaţia caracteristică corespunzătoare, r 2 + 4r + 13 = 0, are rădăcinile complex conjugate r 1 = 2 + 3i, r 2 = 2 3i. Conform celor prezentate, sistemul fundamental de soluţii este format din funcţiile y 1 (x) = e 2x cos 3x, y 2 (x) = e 2x sin 3x. Soluţia generală a ecuaţiei date este y = e 2x (C 1 cos 3x + C 2 sin 3x) Ecuaţia caracteristică are rădăcini distincte Să presupunem că rădăcinile ecuaţiei caracteristice (1.54), reale şi complex conjugate, sunt distincte. Primele 2m dintre ele sunt complex conjugate în perechi, adică de forma r j = α j + iβ j, r m+j = α j iβ j, j = 1, m, iar celelalte n 2m sunt reale şi notate cu r 2m+s, unde s 1, n 2m. Contribuţia rădăcinilor complex conjugate la un sistem fundamental de soluţii este format din funcţiile y k (x) = e α kx cos β k x, y m+k (x) = e α kx sin β k x, k = 1, m, (1.63) iar aportul celor reale se constituie din funcţiile y 2m+s (x) = e r 2m+sx, s 1, n 2m. (1.64)

34 34 Ion Crăciun Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale (1.47) este în acest caz y = m k=1 n 2m (C k cos β k x + C m+k sin β k x)e αkx + C 2m+s e r2m+sx. (1.65) Exerciţiul Să se determine soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi s=1 y + 3y + 4y + 2y = 0. Soluţie. Ecuaţia caracteristică, r 3 + 3r 2 + 4r + 2 = 0, are toate rădăcinile simple: r 1 = 1 + i; r 2 = 1 i; r 3 = 1. Contribuţia la un sistem fundamental de soluţii a rădăcinilor caracteristice complex conjugate este formată din funcţiile y 1 (x) = e x cos x, y 2 (x) = e x sin x, iar cea a rădăcinii reale este y 3 (x) = e x. Aceste contribuţii formează un sistem fundamental de soluţii pentru ecuaţia diferenţială dată şi deci soluţia generală a acesteia este y = (C 1 cos x + C 2 sin x)e x + C 3 e x Ecuaţia caracteristică are o rădăcină multiplă Să revenim la cazul general al ecuaţiei diferenţiale (1.47) în care coeficienţii sunt constante reale şi să presupunem că ecuaţia caracteristică (1.54) are rădăcina r = r 1 multiplă de ordinul p, unde 2 p n. Înlocuind în identitatea (1.50) pe r cu r 1 şi ţinând seama că obţinem K(r 1 ) = 0, K (r 2 ) = 0,, K (p 1) (r 1 ) = 0, K (p) (r 1 ) 0, L(z e r 1x ) = e r 1x [ K (p) (r 1 ) p! z (p) + K(p+1) (r 1 ) (p + 1)! Dacă z se înlocuieşte cu oricare din funcţiile 1, x, x 2,..., x p 1, z (p+1) + + K(n) (r 1 ) z (n)]. n! (1.66) paranteza din membrul al doilea al relaţiei (1.66) este nulă şi, prin urmare, avem L(e r 1x ) = 0, L(xe r 1x ) = 0, L(x 2 e r 1x ) = 0,..., L(x p 1 e r 1x ) = 0,

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă Noţiunea de spaţiu liniar 1 Noţiunea de spaţiu liniar Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară 2 Mulţime infinită liniar independentă 3 Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale Transformări 1 Noţiunea de transformare liniară Proprietăţi. Operaţii Nucleul şi imagine Rangul şi defectul unei transformări 2 Matricea unei transformări Relaţia dintre rang şi defect Schimbarea matricei

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune .3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune Definiţia.3. Se numeşte bază a spaţiului vectorial V o familie de vectori B care îndeplineşte condiţiile de mai jos: a) B este liniar independentă; b) B este

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

z a + c 0 + c 1 (z a)

z a + c 0 + c 1 (z a) 1 Serii Laurent (continuare) Teorema 1.1 Fie D C un domeniu, a D şi f : D \ {a} C o funcţie olomorfă. Punctul a este pol multiplu de ordin p al lui f dacă şi numai dacă dezvoltarea în serie Laurent a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,...

1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,... 1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,..., X n şi coeficienţi în K se înţelege un ansamblu de egalităţi formale

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 Şiruri de numere reale

Curs 2 Şiruri de numere reale Curs 2 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Convergenţă şi mărginire Teoremă Orice şir convergent este mărginit. Demonstraţie Fie (x n ) n 0 un

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme de ecuaţii diferenţiale

Sisteme de ecuaţii diferenţiale Curs 5 Sisteme de ecuaţii diferenţiale 5. Sisteme normale Definiţie 5.. Se numeşte sistem normal sistemul de ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi dx dt = f (t, x, x 2,..., x n ) dx 2 dt = f 2(t, x, x

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

1Ecuaţii diferenţiale

1Ecuaţii diferenţiale 1Ecuaţii diferenţiale 1.1 Introducere Definitia 1.1 Se numeşte ecuaţie diferenţială ordinarădeordin1: y 0 (x) =f (x, y (x)) (EDO) unde y este funcţia necunoscută, iar f este o funcţie de două variabile

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare Matrice 1 Matrice Adunarea matricelor Înmulţirea cu scalar. Produsul 2 Proprietăţi ale determinanţilor Rangul unei matrice 3 neomogene omogene Metoda lui Gauss (Metoda eliminării) Notiunea de matrice Matrice

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite Capitolul 4 Integrale improprii 7-8 În cadrul studiului integrabilităţii iemann a unei funcţii s-au evidenţiat douăcondiţii esenţiale:. funcţia :[ ] este definită peintervalînchis şi mărginit (interval

Διαβάστε περισσότερα

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1)

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1) Ecuatii exponentiale Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. Cea mai simpla ecuatie exponentiala este de forma a x = b, () unde a >, a. Afirmatia.

Διαβάστε περισσότερα

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I. Modelul 4 Se acordă din oficiu puncte.. Fie numărul complex z = i. Calculaţi (z ) 25. 2. Dacă x şi x 2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 9x+8 =, atunci să se calculeze x2 +x2 2 x x 2. 3. Rezolvaţi în mulţimea

Διαβάστε περισσότερα

Fie I R un interval deschis, G R n, n 1, un domeniu şi f : I G R n. Forma generala a unei ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi este: = f(x, y).

Fie I R un interval deschis, G R n, n 1, un domeniu şi f : I G R n. Forma generala a unei ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi este: = f(x, y). Ecuaţii diferenţiale Ecuaţii diferenţiale ordinare Ecuaţii cu derivate parţiale Ordinul unei ecuaţii Soluţia unei ecuaţii diferenţiale ordinare Fie I R un interval deschis, G R n, n 1, un domeniu şi f

Διαβάστε περισσότερα

Fişier template preliminar

Fişier template preliminar logo.png Contract POSDRU/86/1.2/S/62485 Fişier template preliminar Universitatea Tehnica din Iaşi (front-hyperlinks-colors * 29 iulie 212) UTC.png UTI.png Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi

Διαβάστε περισσότερα

Ecuatii trigonometrice

Ecuatii trigonometrice Ecuatii trigonometrice Ecuatiile ce contin necunoscute sub semnul functiilor trigonometrice se numesc ecuatii trigonometrice. Cele mai simple ecuatii trigonometrice sunt ecuatiile de tipul sin x = a, cos

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică.

CURS VII-IX. Capitolul IV: Funcţii derivabile. Derivate şi diferenţiale. 1 Derivata unei funcţii. Interpretarea geometrică. Lect dr Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr Lucian MATICIUC CURS VII-IX Capitolul IV: Funcţii derivabile Derivate şi diferenţiale 1

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă

EDITURA PARALELA 45 MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ. Clasa a X-a Ediţia a II-a, revizuită. pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Coordonatori DANA HEUBERGER NICOLAE MUŞUROIA Nicolae Muşuroia Gheorghe Boroica Vasile Pop Dana Heuberger Florin Bojor MATEMATICĂ DE EXCELENŢĂ pentru concursuri, olimpiade şi centre de excelenţă Clasa a

Διαβάστε περισσότερα

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15

Cursul Măsuri reale. D.Rusu, Teoria măsurii şi integrala Lebesgue 15 MĂSURI RELE Cursul 13 15 Măsuri reale Fie (,, µ) un spaţiu cu măsură completă şi f : R o funcţie -măsurabilă. Cum am văzut în Teorema 11.29, dacă f are integrală pe, atunci funcţia de mulţime ν : R, ν()

Διαβάστε περισσότερα

Siruri de numere reale

Siruri de numere reale Siruri de numere reale efinitie. Un sir de elemente dintr-o multime M este o functie x : N M (sau x : N k M unde N k = {k, k +,...}). Un sir x : N M il vom nota cu (x n ) n N sau (x n ) n unde x n = x(n)

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Subspatii ane Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VI Subspatii ane Table of Contents 1 Structura de spatiu an E 3 2 Subspatii

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme

SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. 1. Probleme SEMINAR TRANSFORMAREA FOURIER. Probleme. Să se precizeze dacă funcţiile de mai jos sunt absolut integrabile pe R şi, în caz afirmativ să se calculeze { transformata Fourier., t a. σ(t), t < ; b. f(t) σ(t)

Διαβάστε περισσότερα

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0 Rezolvari ale unor probleme propuse "Matematica const în a dovedi ceea ce este evident în cel mai puµin evident mod." George Polya P/Seminar Valori si vectori proprii : Solutie: ( ) a) A = Valorile proprii:

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 3. Serii Fourier. a unei funcţii periodice de perioadă Dezvoltarea în serie Fourier

Capitolul 3. Serii Fourier. a unei funcţii periodice de perioadă Dezvoltarea în serie Fourier Capitolul Serii Fourier 7-8. Dezvoltarea în serie Fourier a unei funcţii periodice de perioadă Pornind de la discuţia asupra coardei vibrante începută în anii 75 între Euler şi d Alembert, se ajunge la

Διαβάστε περισσότερα

Lucian Maticiuc CURS I II. 1 Matrice şi determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare. 1.1 Matrice şi determinanţi

Lucian Maticiuc CURS I II. 1 Matrice şi determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare. 1.1 Matrice şi determinanţi Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr Lucian MATICIUC http://mathettituiasiro/maticiuc/ CURS I II Matrice şi determinanţi Sisteme de ecuaţii

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă.

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă. Sala: 2103 Decembrie 2014 Conf. univ. dr.: Dragoş-Pătru Covei CURS 11: ALGEBRĂ Specializarea: C.E., I.E., S.P.E. Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat.

Διαβάστε περισσότερα

J F (ρ, ϕ, θ) = cos ϕ ρ sin ϕ 0. Teoremă (a diferenţiabilităţii compuse) (legea lanţului) Fie F : D deschis

J F (ρ, ϕ, θ) = cos ϕ ρ sin ϕ 0. Teoremă (a diferenţiabilităţii compuse) (legea lanţului) Fie F : D deschis 3) Coordonate sferice Fie funcţia vectorială F : R + [ π, π] [0, π) R 3, F (ρ, ϕ, θ) = (ρ sin ϕ cos θ, ρ sin ϕ sin θ, ρ cos ϕ). Observăm că F exprimă legătura dintre coordonatele carteziene şi coordonatele

Διαβάστε περισσότερα

APLICAŢII ALE CALCULULUI DIFERENŢIAL. Material pentru uzul studenţilor de la FACULTATEA DE

APLICAŢII ALE CALCULULUI DIFERENŢIAL. Material pentru uzul studenţilor de la FACULTATEA DE 1 APLICAŢII ALE CALCULULUI DIFERENŢIAL Material pentru uzul studenţilor de la FACULTATEA DE MECANICĂ 2 Contents 1 Aplicaţii ale calculului diferenţial 5 1.1 Extreme ale funcţiilor reale de mai multe variabile

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b.

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b. Lucrare Soluţii 28 aprilie 2015 Varianta 1 I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2 Definiţie. Numărul întreg p se numeşte număr prim dacă p 0,

Διαβάστε περισσότερα

, m ecuańii, n necunoscute;

, m ecuańii, n necunoscute; Sisteme liniare NotaŃii: a ij coeficienńi, i necunoscute, b i termeni liberi, i0{1,,..., n}, j0{1,,..., m}; a11 1 + a1 +... + a1 nn = b1 a11 + a +... + an n = b (S), m ecuańii, n necunoscute;... am11 +

Διαβάστε περισσότερα

INTERPOLARE. y i L i (x). L(x) = i=0

INTERPOLARE. y i L i (x). L(x) = i=0 INTERPOLARE Se dau punctele P 0, P 1,..., P n in plan sau in spatiu, numite noduri si avand vectorii de pozitie r 0, r 1,..., r n. Problemă. Să se găsească o curbă (dintr-o anumită familie) care să treacă

Διαβάστε περισσότερα

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. Seminarul 1 Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. 1.1 Breviar teoretic 1.1.1 Esalonul Redus pe Linii (ERL) Definitia 1. O matrice A L R mxn este in forma de Esalon Redus pe Linii (ERL), daca indeplineste

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial

1.4 Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială. Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial După cum s-a văzut deja, într-un spaţiu vectorial V avem mai multe baze, iar un vector x V va avea câte un sistem

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Ecuaţii liniare cu derivate parţiale de ordinul întâi... 25

2.1 Ecuaţii liniare cu derivate parţiale de ordinul întâi... 25 Cuprins 0.1 Prefaţă.................................................. vi 1 Sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare de ordinul întâi 1 1.1 Sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare de ordinul întâi neliniare

Διαβάστε περισσότερα

Principiul Inductiei Matematice.

Principiul Inductiei Matematice. Principiul Inductiei Matematice. Principiul inductiei matematice constituie un mijloc important de demonstratie in matematica a propozitiilor (afirmatiilor) ce depind de argument natural. Metoda inductiei

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 25 martie 2018 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, 5 martie 18 Proba scrisă la MATEMATICĂ NOTĂ IMPORTANTĂ: 1 Problemele tip grilă (Partea A pot avea unul

Διαβάστε περισσότερα

Activitatea A5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale

Activitatea A5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară nr. 1 Educaţiaşiformareaprofesionalăînsprijinulcreşteriieconomiceşidezvoltăriisocietăţiibazatepecunoaştere

Διαβάστε περισσότερα

Criterii de comutativitate a grupurilor

Criterii de comutativitate a grupurilor Criterii de comutativitate a grupurilor Marius Tărnăuceanu 10.03.2017 Abstract În această lucrare vom prezenta mai multe condiţii suficiente de comutativitate a grupurilor. MSC (2010): 20A05, 20K99. Key

Διαβάστε περισσότερα

Gheorghe PROCOPIUC PROBLEME DE ALGEBRĂ LINIARĂ GEOMETRIE

Gheorghe PROCOPIUC PROBLEME DE ALGEBRĂ LINIARĂ GEOMETRIE Gheorghe PROCOPIUC PROBLEME DE ALGEBRĂ LINIARĂ ŞI GEOMETRIE IAŞI, 005 CUPRINS 1 MATRICE ŞI SISTEME ALGEBRICE LINIARE 5 1.1 Matrice şi determinanţi.......................... 5 1. Sisteme de ecuaţii algebrice

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013

O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 O generalizare a unei probleme de algebră dată la Olimpiada de Matematică, faza judeţeană, 2013 Marius Tărnăuceanu 1 Aprilie 2013 Abstract În această lucrare vom prezenta un rezultat ce extinde Problema

Διαβάστε περισσότερα

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica.

Progresii aritmetice si geometrice. Progresia aritmetica. Progresii aritmetice si geometrice Progresia aritmetica. Definitia 1. Sirul numeric (a n ) n N se numeste progresie aritmetica, daca exista un numar real d, numit ratia progresia, astfel incat a n+1 a

Διαβάστε περισσότερα

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)).

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)). Teoremă. (Y = f(x)). Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism Demonstraţie. f este continuă pe X: x 0 X, S Y (f(x 0 ), ε), S X (x 0, ε) aşa ca f(s X (x 0, ε)) = S Y (f(x 0 ), ε) : y

Διαβάστε περισσότερα

Nicolae Cotfas ELEMENTE DE EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

Nicolae Cotfas ELEMENTE DE EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI Nicolae Cotfas ELEMENTE DE ALGEBRĂ LINIARĂ EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI Introducere Pe parcursul acestei cărţi ne propunem să prezentăm într-un mod cât mai accesibil noţiuni si rezultate de bază

Διαβάστε περισσότερα

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi Lect. dr. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC http://math.etti.tuiasi.ro/maticiuc/ CURS XI XII SINTEZĂ 1 Algebra vectorială

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTE DE GEOMETRIA COMPUTAŢIONALĂ A CURBELOR Interpolare cu ajutorul funcţiilor polinomiale

ELEMENTE DE GEOMETRIA COMPUTAŢIONALĂ A CURBELOR Interpolare cu ajutorul funcţiilor polinomiale 3 ELEMENTE DE GEOMETRIA COMPUTAŢIONALĂ A CURBELOR 31 Interpolare cu ajutorul funcţiilor polinomiale Prin interpolare se înţelege următoarea problemă: se dau n + 1 puncte P 0, P 1,, P n în plan sau în spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

Puncte de extrem pentru funcţii reale de mai multe variabile reale.

Puncte de extrem pentru funcţii reale de mai multe variabile reale. Puncte de extrem pentru funcţii reale de mai multe variabile reale. Definiţie. Fie f : A R n R. i) Un punct a A se numeşte punct de extrem local pentru f dacă diferenţa f(x) f păstrează semn constant pe

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

Algebră liniară CAPITOLUL 3

Algebră liniară CAPITOLUL 3 Algebră liniară CAPITOLUL 3 TRANSFORĂRI LINIARE 3.. Definiţia transformării liniare Definiţia 3... Fie V şi W două spaţii vectoriale peste un corp comutativ K. O funcţie u: V W se numeşte transformare

Διαβάστε περισσότερα

Funcţii Ciudate. Beniamin Bogoşel

Funcţii Ciudate. Beniamin Bogoşel Funcţii Ciudate Beniamin Bogoşel Scopul acestui articol este construcţia unor funcţii neobişnuite din punct de vedere intuitiv, care au anumite proprietăţi interesante. Construcţia acestor funcţii se face

Διαβάστε περισσότερα

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt.

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt. liberi 1 liberi 2 3 4 Segment orientat liberi Fie S spaţiul geometric tridimensional cu axiomele lui Euclid. Orice pereche de puncte din S, notată (A, B) se numeşte segment orientat. Dacă A B, atunci direcţia

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

1Reziduuri şi aplicaţii

1Reziduuri şi aplicaţii Reziduuri şi aplicaţii În acest curs vom prezenta noţiunea de reziduu, modul de calcul al reziduurilor, teorema reziduurilor şi câteva aplicaţii ale teoremei reziduurilor, în special la calculul unor tipuri

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţii şi sisteme diferenţiale. Teodor Stihi

Ecuaţii şi sisteme diferenţiale. Teodor Stihi Ecuaţii şi sisteme diferenţiale Teodor Stihi December 6, 204 2 Cuprins Noţiuni introductive 5 2 Ecuaţii diferenţiale liniare (EDL) 7 2. EDL cu coeficienţi constanţi................... 7 2.. Cazul omogen.......................

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 7: INTEGRALE NEDEFINITE. Obiective:

TEMA 7: INTEGRALE NEDEFINITE. Obiective: TEMA 7: INTEGRALE NEDEFINITE 61 TEMA 7: INTEGRALE NEDEFINITE Obiective: Definirea principalelor proprietăţi matematice ale integralelor nedefinite Analiza principalelor proprietăţi matematice ale ecuaţiilor

Διαβάστε περισσότερα

Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Matematică Informatică Catedra de Informatică ERNEST SCHEIBER

Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Matematică Informatică Catedra de Informatică ERNEST SCHEIBER Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Matematică Informatică Catedra de Informatică ERNEST SCHEIBER ANALIZĂ NUMERICĂ Braşov Cuprins I INTERPOLARE ŞI APLICAŢII 9 1 Diferenţe finite 11 11

Διαβάστε περισσότερα

CURS 5 Spaţii liniare. Spaţiul liniar R n

CURS 5 Spaţii liniare. Spaţiul liniar R n CURS 5 Spaţii liniare. Spaţiul liniar R n A. Arusoaie arusoaie.andreea@gmail.com andreea.arusoaie@info.uaic.ro Facultatea de Informatică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 30 Octombrie 2017 Structura

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi rezolvabile prin metode elementare

Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi rezolvabile prin metode elementare Capitolul 1 Ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi rezolvabile prin metode elementare Definiţia 1.0.1 O ecuaţie diferenţialǎ de ordinul întâi este o relaţie de dependenţǎ funcţionalǎ de forma g(t, x, ẋ)

Διαβάστε περισσότερα

Spaţii vectoriale. Definiţia 1.1. Fie (K, +, ) un corp şi (V, +) un grup abelian.

Spaţii vectoriale. Definiţia 1.1. Fie (K, +, ) un corp şi (V, +) un grup abelian. Spaţii vectoriale 1. Spaţii vectoriale. Definiţii şi proprietăţi de bază În continuare prin corp vom înţelege corp comutativ. Dacă nu se precizează altceva, se vor folosi notaţiile standard pentru elementele

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită.

T R A I A N ( ) Trigonometrie. \ kπ; k. este periodică (perioada principală T * =π ), impară, nemărginită. Trignmetrie Funcţia sinus sin : [, ] este peridică (periada principală T * = ), impară, mărginită. Funcţia arcsinus arcsin : [, ], este impară, mărginită, bijectivă. Funcţia csinus cs : [, ] este peridică

Διαβάστε περισσότερα

Sala: Octombrie 2014 SEMINAR 1: ALGEBRĂ. este un Q-spaţiu vectorial, faţă de operaţiile uzuale de adunare şi înmulţire cu un număr raţional.

Sala: Octombrie 2014 SEMINAR 1: ALGEBRĂ. este un Q-spaţiu vectorial, faţă de operaţiile uzuale de adunare şi înmulţire cu un număr raţional. Sala: Octombrie 24 SEMINAR : ALGEBRĂ Conf univ dr: Dragoş-Pătru Covei Programul de studii: CE, IE, SPE Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat distribuit

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l +

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l + Semnul local al unei funcţii care are limită. Propoziţie. Fie f : D (, d) R, x 0 D. Presupunem că lim x x 0 f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl,

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul IX. Integrale curbilinii

Seminariile Capitolul IX. Integrale curbilinii Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 7 8 Capitolul IX. Integrale curbilinii. Să se calculee Im ) d, unde este segmentul

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R În cele ce urmează, vom studia unele proprietăţi ale mulţimilor din R. Astfel, vom caracteriza locul" unui punct în cadrul unei mulţimi (în limba

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Forme biafine Forme pătratice afine. Aducerea la forma canonică Centre de simetrie Varietăţi pătratice...

2.9 Forme biafine Forme pătratice afine. Aducerea la forma canonică Centre de simetrie Varietăţi pătratice... Geometrie Afină Contents 1 Spaţii vectoriale 3 1.1 Spaţii vectoriale peste un corp K........................ 3 1.2 Exemple de spaţii vectoriale........................... 4 1.3 Dependenţă liniară de vectori..........................

Διαβάστε περισσότερα

Algebră liniară CAPITOLUL 1

Algebră liniară CAPITOLUL 1 Algebră liniară CAPITOLUL SPAŢII VECTORIALE FINIT DIMENSIONALE. Definiţia spaţiilor vectoriale Pentru a introduce noţiunea de spaţiu vectorial avem nevoie de noţiunea de corp comutativ de caracteristică

Διαβάστε περισσότερα

Laborator 6. Integrarea ecuaţiilor diferenţiale

Laborator 6. Integrarea ecuaţiilor diferenţiale Laborator 6 Integrarea ecuaţiilor diferenţiale Responsabili: 1. Surdu Cristina(anacristinasurdu@gmail.com) 2. Ştirbăţ Bogdan(bogdanstirbat@yahoo.com) Obiective În urma parcurgerii acestui laborator elevul

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) Funcţii diferenţiabile. cos x cos x 2. Fie D R o mulţime deschisă f : D R şi x0 D. Funcţia f este

( ) ( ) ( ) Funcţii diferenţiabile. cos x cos x 2. Fie D R o mulţime deschisă f : D R şi x0 D. Funcţia f este o ( ) o ( ) sin π ( sec ) = = ; R 2 + kπ k Z cos cos 2 cos ( cosec ) = = ; R 2 { kπ k Z} sin sin ( arcsec ) = ; (, ) (, ) 2 ( arcosec ) = ; (, ) (, ) 2 Funcţii dierenţiabile. Fie D R o mulţime deschisă

Διαβάστε περισσότερα

CURS METODA OPERAŢIONALĂ DE INTEGRARE A ECUAŢIILOR CU DERIVATE PARŢIALE DE ORDIN II

CURS METODA OPERAŢIONALĂ DE INTEGRARE A ECUAŢIILOR CU DERIVATE PARŢIALE DE ORDIN II CURS METODA OPERAŢIONALĂ DE INTEGRARE A ECUAŢIILOR CU DERIVATE PARŢIALE DE ORDIN II. Utiizarea transformării Lapace Să considerăm probema hiperboică de forma a x + b x + c + d = f(t, x), (t, x) [, + )

Διαβάστε περισσότερα

Probleme pentru clasa a XI-a

Probleme pentru clasa a XI-a Probleme pentru clasa a XI-a 1 ( ) 01. Fie A si B doua matrici de ordin n cu elemente numere reale, care satisfac relatia AB = A + B. a) Sa se arate ca det(a 2 + B 2 ) 0. b) Sa se arate ca rang A + B =

Διαβάστε περισσότερα