GEOMETRIE ANALITICĂ. Mihai-Sorin Stupariu

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GEOMETRIE ANALITICĂ. Mihai-Sorin Stupariu"

Transcript

1 GEOMETRIE ANALITICĂ Mihai-Sorin Stupariu Sem. al II-lea,

2 Cuprins 1 Elemente de algebră liniară Spaţii vectoriale. Definiţie. Exemple Combinaţii liniare. Baze şi repere Subspaţii vectoriale Aplicaţii liniare Spaţii vectoriale euclidiene Aplicaţii ortogonale Geometrie afină 16.1 Combinaţii afine. Afin (in)dependenţă Repere carteziene Varietăţi liniare Definiţie. Ecuaţiile varietăţilor liniare Fascicole de hiperplane Poziţii relative ale varietăţilor liniare. Paralelism afin Suma a două varietăţi liniare Mulţimi convexe Raport Aplicaţii afine Translaţii Omotetii Proiecţii Simetrii Exerciţii Geometrie euclidiană Distanţe şi unghiuri în spaţiul R n Repere carteziene ortonormate Perpendicularitatea varietăţilor liniare Izometrii Proiecţii centrale Exerciţii Conice 39 1

3 A Proiecte 41 Bibliografie 44

4 Capitolul 1 Elemente de algebră liniară 1.1 Spaţii vectoriale. Definiţie. Exemple Definiţia 1.1 Fie (K, +, ) un corp comutativ. Un K-spaţiu vectorial (spaţiu vectorial peste corpul K) este un triplet (V, +, ) format dintr-o mulţime nevidă V şi două legi de compoziţie + : V V V, : K V V astfel încât sunt verificate axiomele spaţiului vectorial: (i) (V, +) este grup abelian, (ii) 1 v = v, pentru orice v V, (iii) (ab) v = a (b v), pentru orice a, b K, v V, (iv) a (v + w) = a v + a w, pentru orice a K, v, w V, (v) (a + b) v = a v + b v, pentru orice a, b K, v V. Terminologie. Elementele lui V se numesc vectori, iar elementele lui K se numesc scalari. Exemplul 1. Fie V (respectiv V 3 ) mulţimea vectorilor liberi din planul geometric (respectiv din spaţiu). În raport cu operaţiile de adunare a vectorilor, respectiv de înmulţire cu scalari reali, aceste mulţimi au structuri naturale de R-spaţii vectoriale. Exemplul 1.3 Mulţimea K n = {(x 1,..., x n ) x 1,..., x n K} are o structură naturală de K-spaţiu vectorial, cu operaţiile date de (x 1,..., x n ) + (y 1,..., y n ) := (x 1 + y 1,..., x n + y n ), a (x 1,..., x n ) := (ax 1,..., ax n ) (a K şi (x 1,..., x n ), (y 1,..., y n ) K n ). Cazuri particulare importante sunt R-spaţiile vectoriale R şi R 3. Exerciţiul 1.4 Verificaţi axiomele spaţiului vectorial pentru spaţiul vectorial din exemplul Combinaţii liniare. Baze şi repere Fie V un K-spaţiu vectorial. 3

5 Definiţia 1.5 Fie S = {v 1,..., v q } V un sistem de vectori. (i) O combinaţie liniară a vectorilor v 1,..., v q este un vector de forma α 1 v α q v q, unde α 1,..., α q K sunt scalari. (ii) Mulţimea tuturor combinaţiilor liniare ale vectorilor din sistemul S se numeşte acoperire liniară a lui S şi se notează L(S). Observaţia 1.6 Dacă S = {v 1,..., v q } este un sistem de vectori, atunci avem L(S) = {α 1 v α q v q α 1,..., α q K}. Exemplul 1.7 Considerăm R-spaţiul vectorial R 3. (i) Fie vectorii v 1 = (1,, 3), v = ( 1,, 1), v 3 = (0, 1, ) şi scalarii α 1 = 1, α =, α 3 = 3. Combinaţia liniară a vectorilor v 1, v, v 3 cu scalarii indicaţi este vectorul v = 3 α i v i = 1 (1,, 3) + ( ) ( 1,, 1) + 3 (0, 1, ) = i=1 = (1,, 3) + (, 4, ) + (0, 3, 6) = (3, 5, 11). (ii) Stabilim în continuare dacă v = ( 1, 4, 8) este o combinaţie liniară a vectorilor v 1 = (, 0, 1), v = (,, 6), v 3 = ( 1,, 3). Aceasta este echivalent cu existenţa unor scalari α 1, α, α 3 astfel ca v = 3 i=1 α iv i, cu alte cuvinte ( 1, 4, 8) = α 1 (, 0, 1) + α (,, 6) + α 3 ( 1,, 3). Această egalitate din R 3 este echivalentă cu sistemul de ecuaţii 1 = α 1 + α α 3 4 = α + α 3, 8 = α 1 + 6α + 3α 3 care admite soluţia (unică!) α 1 = α = α 3 = 1, deci v = v 1 + v + v 3. (iii) Vectorul ( 1, 1, ) nu este o combinaţie liniară a vectorilor (1, 0, 0) şi (0, 3, 0) (de ce?). (iv) Pentru S = {(1,, 0), (, 1, 1)} avem L(S) = {(α 1 + α, α 1 + α, α ) α 1, α R}. Definiţia 1.8 (i) Un sistem de vectori S = {v 1,..., v q } V se numeşte sistem de generatori dacă L(S) = V. (ii) Un spaţiu vectorial se numeşte finit generat dacă admite un sistem finit de generatori. Exemplul 1.9 Spaţiul K n este finit generat, admiţând sistemul de generatori {e 1,..., e n }, unde e 1 = (1, 0,..., 0), e = (0, 1,..., 0),..., e n = (0, 0,..., 1). Exemplul 1.10 În R3 sistemele de vectori S 1 = {(1, 0, ), (0, 1, 0), (, 0, 1)}, S = {(1, 0, 1), (, 1, 0), (3, 1, ), (1, 1, 1)} sunt sisteme de generatori. În schimb, sistemele de vectori S 3 = {(1,, 3), (, 1, 3)}, S 4 = {(1, 0, 1), (, 1, 0), (3, 1, 1)} nu sunt sisteme de generatori. 4

6 Definiţia 1.11 (i) Un sistem de vectori S = {v 1,..., v q } V se numeşte liniar dependent dacă există scalari α 1,..., α q K, nu toţi nuli, astfel încât α 1 v α q v q = 0. (ii) Un sistem de vectori S = {v 1,..., v q } V se numeşte liniar independent dacă este îndeplinită condiţia: α 1 v α q v q = 0 dacă şi numai dacă α 1 =... = α q = 0. Exemplul 1.1 Sistemul S = {e 1,..., e n } este un sistem liniar independent în K n. Exemplul 1.13 În R3 sistemele de vectori S 1 = {(1, 0, ), (0, 1, 0), (, 0, 1)}, S = {(1, 0, 1), (, 1, 0), (3, 1, )} sunt liniar independente, iar sistemul S 3 = {(1, 0, 1), (, 1, 0), (3, 1, 1)} este liniar dependent. Definiţia 1.14 (i) Un sistem de vectori S = {v 1,..., v q } V se numeşte bază a lui V dacă este un sistem de generatori liniar independent. (ii) O bază ordonată a unui spaţiu vectorial se numeşte reper. Exemplul 1.15 Sistemul de vectori {e 1,..., e n } formează o bază a lui K n, numită baza canonică, iar reperul (e 1,..., e n ) se numeşte reper canonic. Exemplul 1.16 (i) Sistemele de vectori S 1 = {(1, 0, ), (0, 1, 0), (, 0, 1)}, S = {(1, 0, 1), (, 1, 0), (3, 1, )} formează baze ale lui R 3. (ii) Unei baze {b 1, b } a lui R îi putem asocia două repere distincte: (b 1, b ) şi (b, b 1 ). Teorema 1.17 Fie V un K-spaţiu vectorial finit generat. Atunci V admite (cel puţin) o bază finită. Mai mult, orice două baze ale lui V au acelaşi cardinal. Definiţia 1.18 Dimensiunea unui K-spaţiu vectorial finit generat V este cardinalul unei baze (deci al oricărei baze) şi este notată cu dim K V. Exemplul 1.19 Conform celor arătate anterior, avem dim K K n = n. Observaţia 1.0 Fie R = (b 1,..., b n ) un reper al K-spaţiului vectorial V. Pentru orice vector x V există şi sunt unici scalarii x 1,..., x n K astfel ca x = x 1 b x n b n. Exemplul 1.1 Componentele vectorului (, 3) R în reperul canonic (e 1, e ) sunt (, 3), iar componentele acestui vector în reperul (e, e 1 ) sunt ( 3, ). Definiţia 1. Cu notaţiile din observaţia 1.0, sistemul de scalari (x 1,..., x n ) reprezintă componentele vectorului x în reperul R. Observaţia 1.3 Fie R = (b 1,..., b n ) şi R = (b 1,..., b n) două repere ale unui K-spaţiu vectorial n-dimensional V. Cum sistemul de vectori b 1,..., b n formează o bază a lui V, există şi sunt unici scalarii (α ji ) j,i=1,...,n astfel ca b i = n α ji b j, i = 1,..., n. j=1 5

7 Definiţia 1.4 Cu notaţiile din observaţia 1.3, matricea (α ji ) j,i=1,...,n se numeşte matrice de trecere de la reperul R la reperul R şi este notată cu M RR Exemplul 1.5 În R considerăm reperul canonic R 0 = (e 1, e ) şi reperul R = (b 1, b ) format din vectorii b 1 = (1, 3), b = (, 5). Cum deducem că avem Pe de altă parte, din egalităţile b 1 = 1 e e b = e e, M R0R = ( e 1 = 5b 1 + 3b e = b 1 b, ). rezultă că M RR0 = ( ). Observaţia 1.6 Fie R = (b 1,..., b n ) şi R = (b 1,..., b n) două repere ale unui K-spaţiu vectorial n-dimensional V. (i) Matricea M RR este inversabilă şi are loc egalitatea M 1 RR = M R R. (ii) Fie x un vector care în reperul R are coordonatele (x 1,..., x n ), iar în reperul R are coordonatele (x 1,..., x n). Atunci, cu notaţiile din observaţia 1.3, avem n x i = α ij x j, i = 1,..., n. (1.1) j=1 Notând cu (x) R = (x 1,..., x n ) t, respectiv cu (x) R = (x 1,..., x n) matricele coloană ale coordonatelor lui x în cele două repere, putem scrie relaţiile (1.1) sub forma matriceală (x) R = M RR (x) R. Definiţia 1.7 Fie R şi R două repere ale unui R-spaţiu vectorial V. Dacă det M RR > 0, cele două repere sunt orientate la fel, iar dacă det M RR < 0, cele două repere sunt orientate opus. Exemplul 1.8 Reperele R 0 şi R din exemplul 1.5 sunt orientate opus. Definiţia 1.9 Fie R un reper al R-spaţiului vectorial R n şi R 0 reperul canonic al acestui spaţiu vectorial. Reperul R se numeşte reper drept (respectiv reper strâmb) dacă det M R0R > 0 (respectiv det M R0R < 0). Definiţia 1.30 Fie S = {v 1,..., v q } K n un sistem de vectori din spaţiul vectorial K n. Matricea asociată sistemului de vectori S este acea matrice A S M n,q (K) care are pe coloana i componentele vectorului v i (i = 1,..., q). Exemplul 1.31 Pentru S = {(1,, 3), (1, 0, 1), (0, 1, 4), (, 6, 5)} avem A S =

8 Propoziţia 1.3 (Criteriu de verificare a liniar independenţei sau a faptului că un sistem de vectori formează sistem de generatori). Fie S = {v 1,..., v q } K n un sistem de vectori şi A S M n,q (K) matricea asociată lui S. Atunci: (i) S este liniar independent dacă şi numai dacă rang A S = q. (ii) S este sistem de generatori dacă şi numai dacă rang A S = n. (iii) S este bază dacă şi numai dacă q = n = rang A S. Exemplul 1.33 Pentru sistemul S din exemplul 1.31 avem rang A S = 3, deci S este un sistem de generatori care nu este liniar independent. Exerciţiul 1.34 Fie S = {(1,, 1), (, 4, ), (1, 0, 1)} R 3. Stabiliţi dacă următorii vectori sunt elemente ale lui L(S): (0, 1, 0), (3, 6, 3), (4, 5, 4), (0, 0, 0). Exerciţiul 1.35 Studiaţi liniar independenţa sistemelor de vectori S 1 = {(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)}, S = {(1, 3, 1), (, 6, )}. Exerciţiul 1.36 Stabiliţi dacă sistemele de mai jos sunt sisteme de generatori pentru R 3 : S 1 = {(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)}, S = {(1, 3, 1), (, 0, 1), (0, 6, )}. Exerciţiul 1.37 Stabiliţi pentru ce valori ale parametrului α mulţimile de mai jos formează baze ale R-spaţiului vectorial R 3 : S 1 = {( 1, 3, ), (, α, 3), (, 0, 1)}, S = {(, 1, α), (1, 0, α), ( 1,, 3)}. 1.3 Subspaţii vectoriale Fie V un K-spaţiu vectorial. Definiţia 1.38 O submulţime nevidă W V se numeşte subspaţiu vectorial dacă pentru orice α K, v, w W avem v + w W, αv W. Definiţia 1.39 Un subspaţiu vectorial de dimensiune 1 se numeşte dreaptă vectorială, iar un subspaţiu vectorial de dimensiune se numeşte plan vectorial. Exemplul 1.40 (i) Mulţimea W = {(α, β, α + β) α, β R} = L({(1, 0, 1), (0, 1, 1)}) este un plan vectorial în R 3. (ii) Mulţimea W = {(x 1, x, x 3 ) R 3 x 1 x + x 3 = 0} este un plan vectorial în R 3. (iii) Orice spaţiu vectorial V admite subspaţiile triviale {0 V } şi V. Observaţia 1.41 (Reprezentări parametrice şi implicite ale subspaţiilor lui R n ) Această observaţie generalizează (i) şi (ii) din exemplul Fie S = {v 1,..., v q } K n o submulţime liniar independentă. Atunci L(S) = {α 1 v α q v q α 1,..., α q K} este subspaţiu vectorial al lui K n ; S este o bază a lui L(S) şi, în particular, dim K L(S) = q. Spunem că am dat o reprezentare parametrică a lui L(S). Concret, dacă avem S = {(1,, 1), (0, 1, 3)} R 3, o reprezentare parametrică lui L(S) este x 1 = α L(S) = {(x 1, x, x 3 ) R 3 x = α + β, α, β R}. x 3 = α + 3β 7

9 Fie A M m,n (K) o matrice cu coeficienţi în K. Atunci mulţimea W = {X AX = 0} a soluţiilor sistemului liniar omogen AX = 0 formează un subspaţiu vectorial al lui K n cu dim K W = n rang A (cu X M n,1 (K) am notat vectorul coloană X = (x 1,..., x n ) t al necunoscutelor sistemului). Spunem ( că W a fost) descris printr-o reprezentare implicită. Concret, dacă 1 0 A =, atunci subspaţiul soluţiilor sistemului liniar omogen asociat este { 3 1 W = {(x 1, x, x 3 ) R 3 x1 x = 0 x 1 + 3x x 3 = 0 }. Pentru orice susbspaţiu vectorial al lui K n putem găsi atât reprezentări parametrice, cât şi implicite. În general, acestea nu sunt unice. Trecerea de la o reprezentare parametrică la o reprezentare implicită se face eliminând parametrii. Concret, subspaţiul L(S) descris mai sus are reprezentarea implicită L(S) = {x R 3 7x 1 3x + x 3 = 0}. Trecerea de la o reprezentare implicită la una parametrică se face rezolvând sistemul de ecuaţii liniar omogen care dă reprezentarea implicită; necunoscutele secundare vor deveni parametri. De exemplu, subspaţiul W descris mai sus admite reprezentarea parametrică W = {(α, α, 7α) α R}. Observaţia 1.4 (i) Intersecţia a două subspaţii vectoriale este un subspaţiu vectorial. (ii) Reuniunea a două subspaţii vectoriale nu este, în general, subspaţiu vectorial. Mai precis, W 1 W este subspaţiu vectorial dacă şi numai dacă W 1 W sau W W 1. Definiţia 1.43 Suma a două subspaţii vectoriale W 1, W, notată W 1 +W, este subspaţiul generat de reuniunea W 1 W, i.e. W 1 + W := L(W 1 W ). Lema 1.44 W 1 + W = {w 1 + w w 1 W 1, w W }. Observaţia 1.45 Fie W 1, W subspaţii ale lui V K cu dim K (W 1 W ) = p, dim K W 1 = q, dim K W = r. Dacă {e 1,..., e p } este o bază a lui W 1 W şi dacă {e 1,..., e p, f p+1,..., f q }, respectiv {e 1,..., e p, h p+1,..., h r } sunt baze ale lui W 1, respectiv W, atunci {e 1,..., e p, f p+1,..., f q, h p+1,..., h r } este o bază a lui W 1 +W. În particular are loc enunţul cunoscut ca teorema dimensiunii a lui Grassmann dim K (W 1 + W ) + dim K (W 1 W ) = dim K W 1 + dim K W. Exemplul 1.46 În R4 considerăm subspaţiile vectoriale W 1 = {x R 4 x 1 x + x 3 x 4 = 0, x 1 x 3 x 4 = 0}, W = {x R 4 x 1 + x x 3 x 4 = 0, x 1 + x x 4 = 0}. Intersecţia lor este dată de x 1 x + x 3 x 4 = 0 W 1 W = {x R 4 x 1 x 3 x 4 = 0 x 1 + x x 3 x 4 = 0 x 1 + x x 4 = 0 iar suma lor este } = {(α, α, α, α) α R} W 1 +W = {(α+β+γ, α β γ, α, α+β) α, β, γ R} = {x x 1 +x x 3 = 0}. 8

10 Definiţia 1.47 Fie W un subspaţiu vectorial al lui V. Un subspaţiu vectorial W al lui V se numeşte complement al lui W dacă W W = {0 V } şi W +W = V. În acest caz scriem V = W W. Exemplul 1.48 Fie W = {x R x 1 + x = 0}. Atunci atât subspaţiul W = {x R x 1 x = 0}, cât şi W = {x R x 1 + x = 0} reprezintă complemente ale lui W. Exerciţiul 1.49 Scrieţi ecuaţii parametrice şi implicite şi precizaţi dimensiunea subspaţiului vectorial L(S) dacă: a) S = {(1,, 1)} R 3 ; b) S = {(, 0, 1), ( 1,, 0)} R 3 ; c) S = {(1,, ), (, 4, 4)} R 3. Exerciţiul 1.50 Indicaţi baze şi precizaţi dimensiunea pentru fiecare din următoarele subspaţii: a) W 1 = {x R 3 x 1 x 3 = 0, x = 0}; b) W = {x R 3 x 1 + x 3x 3 = 0}; c) W 3 = {x R 4 x x 3 x 4 = 0}. Exerciţiul 1.51 Determinaţi dimensiunea sumei şi a intersecţiei subspaţiilor L(S 1 ) şi L(S ) pentru mulţimile: a) S 1 = {(1,, 3)}, S = {(, 1, 1), ( 1, 1, )} din R 3 ; b) S 1 = {(1, 1, 1, 0), (1, 0, 0, 1), }, S = {(1, 0, 0, 0), (1,,, 1)} din R 4. Exerciţiul 1.5 Descrieţi (folosind eventual atât reprezentări parametrice cât şi implicite) suma şi intersecţia subspaţiilor W 1 şi W de mai jos şi precizaţi dimensiunea subspaţiilor determinate: a) W 1 = {x R 3 x 1 + x + x 3 = 0}, W = {x R 3 x 1 + 3x 3 = 0}; b) W 1 = {(t, t, t) t R}, W = {(3s, s, s) s R}; c) W 1 = {(s + t, s, s t, 3s t) s, t R}, W = {x R 4 x 1 + x x 4 = 0}. Exerciţiul 1.53 În R3 considerăm subspaţiile W 1 = {x x 1 + x = 0, x 1 x x 3 = 0}, W = {x x 1 + x + x 3 = 0}. Arătaţi că R 3 = W 1 W şi scrieţi vectorul (1, 1, 1) ca suma dintre un vector din W 1 şi unul din W. Exerciţiul 1.54 Construiţi un complement al subspaţiului vectorial W 1 = {x R 3 x 1 x + x 3 = 0}. 1.4 Aplicaţii liniare Definiţia 1.55 Fie V şi V două K-spaţii vectoriale. O funcţie f : V V se numeşte aplicaţie liniară dacă f(v +w) = f(v)+f(w), f(αv) = αf(v), pentru orice α K şi v, w V. Exemplul 1.56 (i) Aplicaţia identică şi funcţia nulă sunt aplicaţii liniare. În general, omotetia de raport α K definită prin L α : V V, L α (v) = αv este o aplicaţie liniară. (ii) f : R 3 R, f(x 1, x, x 3 ) = (x 1 x 3, 3x 1 + x + x 3 ) este aplicaţie liniară. 9

11 Observaţia 1.57 În general, orice aplicaţie liniară f : Kn K m este de forma f(x) = AX, unde A M m,n (K) este o matrice şi X = (x 1,..., x n ) t. Concret, aplicaţia liniară din exemplul 1.56 (ii) corespunde matricei A = ( ). Lema 1.58 Fie W 1, W subspaţii vectoriale ale lui V, astfel ca V = W 1 W. Pentru orice v V există şi sunt unice elementele w 1 W 1, w W astfel ca v = w 1 + w. Definiţia 1.59 Cu notaţiile din lema 1.58, aplicaţia p : V V, definită prin p(v) = w 1 se numeşte proiecţie pe W 1 de-a lungul lui W. Aplicaţia s : V V dată de s := p id V se numeşte simetrie asociată lui p, de axă W 1 şi direcţie W. Exemplul 1.60 Considerăm spaţiul vectorial V = R şi subspaţiile vectoriale W 1 = {x x 1 x = 0}, W = {x x 1 + x = 0}. Proiecţia pe W 1 de-a lungul lui W este dată de p(x 1, x ) = ( x 1+x ), x1+x, iar simetria asociată este s(x 1, x ) = (x, x 1 ). Definiţia 1.61 Fie f : V V o aplicaţie liniară. Nucleul, respectiv imaginea lui f sunt definite prin Ker f := {v V f(v) = 0 V }, Im f := {f(v) v V }. Propoziţia 1.6 Fie f : V V o aplicaţie liniară. (i) Nucleul şi imaginea lui f sunt subspaţii vectoriale. (ii) Fie {b 1,..., b n } o bază a lui V (dim K V = n), astfel ca {b 1,..., b q } să fie o bază a lui Ker f. Atunci {f(b q+1 ),..., f(b n )} formează o bază a lui Im f. În particular, are loc egalitatea dim K Ker f + dim K Im f = dim K V. Exemplul 1.63 Pentru aplicaţia liniară din exemplul 1.56 (ii) avem Ker f = {x R 3 x 1 x 3 = 0, 3x 1 + x + x 3 = 0}; Im f = R. Exerciţiul 1.64 Descrieţi Ker f, Im f scriind (dacă este cazul) ecuaţii parametrice şi implicite pentru aceste subspaţii şi indicând baze ale lor pentru aplicaţiile liniare: a) f : R 3 R 3, f(x 1, x, x 3 ) = (x 1 + x + x 3, x + x 3, x 1 ); b) f : R 4 R 4, f(x 1, x, x 3, x 4 ) = (x 1 x 4, x x 4, x 3 x 4 ). Exerciţiul 1.65 Fie W = {x R 4 x 1 + x + x 3 + x 4 = 0} şi f : R 4 R 3, f(x 1, x, x 3, x 4 ) = (x 1 x, x x 3, x 3 x 1 ). a) Să se determine dimensiunea subspaţiilor vectoriale Ker f W, Ker f +W, indicând şi baze ale acestora. b) Să se descrie subspaţiul vectorial f(w ) implicit şi parametric. Exerciţiul 1.66 Fie W 1 = {x R 4 x 1 + x = 0, x 3 + x 4 = 0} şi W = {x R 4 x 1 x = 0, x 3 x 4 = 0}. a) Să se arate că R 4 = W 1 W. b) Notăm cu p 1, respectiv p, proiecţia pe W 1 de-a lungul lui W, respectiv proiecţia pe W de-a lungul lui W 1 şi cu s 1, s simetriile asociate. Să se descrie explicit aplicaţiile p 1, p, s 1, s. 10

12 1.5 Spaţii vectoriale euclidiene Definiţia 1.67 (i) Fie E un spaţiu vectorial real. Un produs scalar pe E este o aplicaţie, : E E R cu proprietăţile: (a) av + bw, u = a v, u + b w, u, a, b R, u, v, w E; (b) v, w = w, v, v, w E; (c) v, v 0, cu egalitate dacă şi numai dacă v = 0 E. (ii) Norma unui vector v este definită prin v := v, v iar versorul unui vector nenul v 0 este vectorul v v. (iii) Un spaţiu vectorial euclidian este o pereche (E,, ) formată dintrun spaţiu vectorial real E şi un produs scalar, pe E. Exemplul 1.68 Pe R n avem produsul scalar canonic definit prin x, y = x 1 y x n y n, x = (x 1,..., x n ), y = (y 1,..., y n ) R n. Perechea (R n,, ) o vom numi spaţiu euclidian standard. Pentru simplificarea notaţiilor, în cele ce urmează vom omite scrierea produsului scalar, vorbind de spaţiul vectorial euclidian (standard) R n, subînţelegând că este înzestrat cu produsul scalar canonic. Concret, produsul scalar canonic dintre vectorii (1, 1, 3) şi (, 0, 1) din R 3 este 1; norma vectorului (1, 1, 1) este 3, iar versorul său este vectorul ( 1 3, 1 3, 1 3 ). În continuarea acestei secţiuni (E,, ) este un spaţiu vectorial euclidian. Teorema 1.69 (Inegalitatea Cauchy-Buniakowski-Schwarz) Pentru orice v, w E are loc inegalitatea v, w v w, cu egalitate dacă şi numai dacă v şi w sunt liniar dependenţi. Definiţia 1.70 (i) Fie v, w E doi vectori nenuli. Unghiul dintre v şi w, notat (v, w), este unicul număr real θ [0, π] cu proprietatea cos θ = v, w v w. 0. (ii) Vectorii v, w E se numesc ortogonali (perpendiculari) dacă v, w = În acest caz scriem v w şi avem (v, w) = π. Exemplul 1.71 În spaţiul vectorial euclidian standard R3 considerăm vectorii u = ( 1,, ), v = (0, 1, 1) şi w = ( 1, 1, 0). Atunci u v şi (u, w) = π Definiţia 1.7 (i) O bază {b 1,..., b n } a unui spaţiu vectorial euclidian se numeşte ortogonală dacă b i, b j = 0 pentru orice i j şi se numeşte ortonormată dacă b i, b j = δ ij pentru orice i, j = 1,..., n. (ii) Un reper (b 1,..., b n ) se numeşte ortonormat dacă baza {b 1,..., b n } este ortonormată. Observaţia 1.73 Fie R un reper al lui R n, R 0 reperul canonic al acestui spaţiu şi M R0R matricea de trecere de la reperul canonic la R. Reperul R este ortonormat dacă şi numai dacă matricea M R0R este ortogonală

13 Exemplul 1.74 (i) Baza şi reperul canonice ale lui R n sunt ortonormate. (ii) Vectorii (1, 1), ( 1, 1) formează o bază ortogonală a lui R care nu este ortonormată. (iii) Vectorii b 1 = (, ), b = (, ) formează o bază ortonormată a lui R. Reperul (b 1, b ) este un reper ortonormat drept, iar reperul (b, b 1 ) este un reper ortonormat strâmb. Definiţia 1.75 Produsul mixt x y z al vectorilor x = (x 1, x, x 3 ), y = (y 1, y, y 3 ), z = (z 1, z, z 3 ) din R 3 este, prin definiţie, numărul real x 1 y 1 z 1 x y z := x y z x 3 y 3 z 3. Lema 1.76 Fie x, y R 3 doi vectori. Există şi este unic un vector w cu proprietatea că w, z = x y z, z R 3. Definiţia 1.77 Vectorul w din lema 1.76 se numeşte produs vectorial al lui x şi y şi este notat cu x y. Exemplul 1.78 Vectorii reperului canonic (e 1, e, e 3 ) verifică relaţiile e 1 e = e 3 e e 3 = e 1 e 3 e 1 = e. (1.) Observaţia 1.79 Coordonatele lui x y în reperul canonic sunt date de formula x y = x y x 3 y 3 e 1 x 1 y 1 x 3 y 3 e + x 1 y 1 x y e 3. Cu alte cuvinte, produsul vectorial poate fi obţinut din dezvoltarea unui determinant formal: x 1 y 1 e 1 x y = x y e x 3 y 3 e 3. Trebuie observat că ultima coloană a determinantului de mai sus are ca elemente vectori, în timp ce primele două sunt coloane de numere. Exemplul 1.80 Produsul vectorial x y al vectorilor x = (1,, 3) şi y = ( 1,, 0) este x y = 3 0 e e e 3 = 6e 1 3e +4e 3 = ( 6, 3, 4). Observaţia 1.81 (i) Produsul vectorial nu este asociativ, dar verifică identitatea lui Jacobi x (y z) + y (z x) + z (x y) = 0, oricare ar fi x, y, z R 3. (ii) Produsul vectorial este anticomutativ: x y = y x, oricare ar fi x, y R 3. (iii) x y = 0 dacă şi numai dacă x şi y sunt liniar dependenţi. (iv) x y, x = 0, x y, y = 0. În particular, dacă x şi y sunt liniar independenţi, vectorul x y este nenul şi este perpendicular pe planul determinat 1

14 de x şi y. În consecinţă, R = (x, y, x y) este un reper al lui R3. Mai mult, acest reper este la fel orientat cu reperul canonic R 0, deoarece det M R0R = det(x, y, x y) = x y (x y) = x y, x y = x y > 0. (v) Un reper ortonormat R = (b 1, b, b 3 ) este un reper drept dacă şi numai dacă are loc una din egalităţile b 1 b = b 3 b b 3 = b 1 b 3 b 1 = b. Comparând aceste relaţii cu cele din formulele (1.), deducem că un reper ortonormat R este drept dacă se comportă la fel ca reperul canonic faţă de produsele vectoriale ale vectorilor din R. Definiţia 1.8 Subspaţiile W 1, W E se numesc ortogonale (perpendiculare) dacă oricare ar fi w 1 W 1, w W avem w 1 w. Definiţia 1.83 Fie W E un subspaţiu vectorial. Complementul ortogonal al lui W este definit prin W := {x E x w, w W }. Propoziţia 1.84 (i) Complementul ortogonal al unui subspaţiu W este, la rândul său, subspaţiu vectorial al lui E. (ii) Fie {b 1,..., b q } o bază a lui W. Atunci x W dacă şi numai dacă x, b 1 =... = x, b q = 0. Aceste egalităţi ne dau o reprezentare implicită a lui W. Propoziţia 1.85 Complementul ortogonal al subspaţiului W E verifică proprietăţile W W, E = W W. Mai mult, W este unicul subspaţiu care verifică simultan aceste două condiţii şi orice subspaţiu ortogonal pe W este inclus în W. Exemplul 1.86 Considerăm W = {x R 3 x 1 x = 0, x 1 + x + x 3 = 0}. Atunci (1,, 3) este o bază a lui W şi W = {x R 3 x 1 + x 3x 3 = 0}. Subspaţiul W = {(3α, 0, α) α R} este, la rândul său, ortogonal pe W, dar, cum W + W R 3, nu este complement al lui W. Pe de altă parte, subspaţiul W = {x R 3 x 1 + x + x 3 = 0} este un complement al lui W, dar nu este perpendicular pe acesta. Exerciţiul 1.87 Pentru fiecare din submulţimile S ale spaţiului vectorial euclidian standard R 3 indicate mai jos construiţi subspaţiul L(S) : a) S = {(1,, 3)}; b) S = {(1, 1, 0), (,, 1)}. Exerciţiul 1.88 Determinaţi complementul ortogonal şi indicaţi o bază a acestuia pentru fiecare din următoarele subspaţii: a) W 1 = {x R 3 x 1 + 3x + 4x 3 = 0}; b) W = {x R 3 x 1 + x = 0, x + x 3 = 0}. 13

15 1.6 Aplicaţii ortogonale Definiţia 1.89 (i) Fie (E 1,, 1 ), (E,,, ) două spaţii vectoriale euclidiene. O aplicaţie liniară f : E 1 E se numeşte aplicaţie ortogonală dacă pentru orice v, w E 1 are loc egalitatea f(v), f(w) = v, w 1. (ii) Când cele două spaţii vectoriale euclidiene coincid, vorbim de o transformare ortogonală. Observaţia 1.90 O aplicaţie ortogonală păstrează normele şi unghiurile. Lema 1.91 Considerăm spaţiul vectorial euclidian standard R n. Fie A M n (R) o matrice pătratică de ordinul n şi f : R n R n, f(x) = AX aplicaţia liniară asociată. Atunci f este o aplicaţie ortogonală dacă şi numai dacă A este o matrice ortogonală, i.e. A t A = I n, unde A t este transpusa lui A şi I n este matricea identică de ordinul n. Observaţia 1.9 Dacă A este matrice ortogonală, atunci det A {±1}. Exemplul 1.93 Aplicaţiile liniare f : R R, f(x 1, x ) = ( x 1 + x, x 1 + x ), g : R 3 R 3, g(x) = ( 3 x x 1 3 x 3, 1 3 x x + 3 x 3, 3 x x + 3 x 3) sunt aplicaţii ortogonale corespunzătoare respectiv matricelor A = 3, B = Teorema 1.94 (Clasificarea transformărilor ortogonale plane). Fie f : R R, f(x) = AX o transformare ortogonală a spaţiului vectorial euclidian standard R corespunzătoare matricei A. (i) Dacă det A = 1, atunci există θ [0, π) astfel ca ( ) cos θ sin θ A =. sin θ cos θ (ii) Dacă det A = 1, atunci există θ [0, π) astfel ca ( ) cos θ sin θ A =. sin θ cos θ Observaţia 1.95 O transformare ortogonală de tipul (i) din teorema 1.94 este o rotaţie de unghi θ. O transformare ortogonală de tipul (ii) este o simetrie cu axa determinată de vectorul (cos θ, sin θ ) şi direcţia determinată de vectorul ( sin θ, cos θ ). Teorema 1.96 (Clasificarea transformărilor ortogonale în spaţiu). Fie f : R 3 R 3 o transformare ortogonală a spaţiului vectorial euclidian standard R 3 corespunzătoare matricei A. 14

16 (i) Dacă det A = 1, atunci există o bază ortonormată {b 1, b, b 3 } a lui R 3 şi θ [0, π) astfel ca f(b 1 ) = b 1, f(b ) = (cos θ)b + (sin θ)b 3, f(b 3 ) = ( sin θ)b + (cos θ)b 3. (ii) Dacă det A = 1, atunci există o bază ortonormată {b 1, b, b 3 } a lui R 3 şi θ [0, π) astfel ca f(b 1 ) = b 1, f(b ) = (cos θ)b + (sin θ)b 3, f(b 3 ) = ( sin θ)b + (cos θ)b 3. Observaţia 1.97 O transformare de tipul (i) din teorema 1.96 reprezintă o rotaţie de unghi θ în planul L({b, b 3 }) în jurul axei L({b 1 }). O transformare de tipul (ii) reprezintă compunerea dintre o rotaţie de unghi θ în planul L({b, b 3 }) în jurul axei L({b 1 }) şi o simetrie de axă L({b, b 3 }) şi direcţie L({b 1 }). Exerciţiul 1.98 În R considerăm vectorul b 1 = ( 1, 3 ). a) Construiţi un vector b astfel ca {b 1, b } să fie o bază ortonormată. Este soluţia unică? b) Scrieţi explicit simetria de axă L({b 1 }) şi direcţie L({b }) şi verificaţi că este o transformare ortogonală. Exerciţiul 1.99 În R3 considerăm vectorul b 1 = ( 1, 1, 0). a) Determinaţi subspaţiul L({b 1 }) şi construiţi o bază ortonormată {b, b 3 } a acestuia. b) Scrieţi explicit rotaţia de unghi π facută în planul L({b, b 3 }) în jurul axei L({b 1 }) şi verificaţi că este o transformare ortogonală. 15

17 Capitolul Geometrie afină.1 Combinaţii afine. Afin (in)dependenţă Definiţia.1 Fie P 1,..., P q puncte din K n. O combinaţie de forma α 1 P α q P q, unde α α q = 1 se numeşte combinaţie afină a punctelor P 1,..., P q cu ponderile α 1,..., α q. Punctul P := α 1 P α q P q se numeşte centru de greutate al punctelor P 1,..., P q cu ponderile α 1,..., α q. Exemplul. (i) Dacă A şi B sunt două puncte din R n, atunci punctul M = 1 A + 1 B este o combinaţie afină a punctelor A şi B. Concret, dacă A = (1,, 1), B = (3, 0, 3), avem M = (, 1, ). (ii) Punctul G = (0, 0, 0) este o combinaţie afină a punctelor A = (1, 0, 0), B = (,, 1), C = (1,, 1) din R 3 cu ponderile 1 3, 1 3, 1 3. Definiţia.3 Fie M = {P 1,..., P q } K n o mulţime de puncte din K n. Mulţimea tuturor combinaţiilor afine ale punctelor P 1,..., P q se numeşte acoperire afină a mulţimii M şi se notează Af(M). Avem Af(M) = {α 1 P α q P q α 1,..., α q K, α α q = 1}. Exemplul.4 Pentru mulţimea M = {(1, 0, 1), (, 1, 3)} R 3 avem Af(M) = {(α + β, β, α 3β) α, β R, α + β = 1}. Definiţia.5 Fie A, B K n două puncte. Vectorul determinat de A şi B (notat cu AB) este, prin definiţie, AB:= B A K n. ATENŢIE! Atunci când lucrăm cu K n mulţimea vectorilor coincide cu mulţimea punctelor. În funcţie de context, trebuie facută distincţia între vector şi punct. Exemplul.6 (i) Pentru orice punct A avem AA= 0. (ii) Pentru A = (3, 4, 5), B = (6,, 1) R 3, avem AB= (3,, 6). Definiţia.7 Un sistem de puncte {P 0, P 1,..., P q } din K n se numeşte afin independent (respectiv afin dependent) dacă şi numai dacă sistemul de vectori { P 0 P 1,..., P 0 P q } este liniar independent (respectiv liniar dependent). Exemplul.8 (i) Două puncte sunt afin independente dacă şi numai dacă ele sunt distincte. (ii) Punctele A, B, 1 A + 1 B sunt afin dependente. (iii) Punctele (1,, 3), (, 1, 1), (1, 0, 1) din R 3 sunt afin independente. 16

18 . Repere carteziene Definiţia.9 Un reper cartezian (O; R = (b 1,..., b n )) al spaţiului K n este format dintr-un punct O, numit originea reperului şi un reper R = (b 1,..., b n ) al K-spaţiului vectorial K n. Exemplul.10 (i) Reperul cartezian canonic al lui K n are originea în punctul (0,..., 0), iar reperul corespunzător al lui K n este cel canonic R 0 = (e 1,..., e n ). (ii) În R considerăm punctul A = (, ) şi vectorii b 1 = (1, 3) şi b = (, 5). Sistemul (A; (b 1, b )) este un reper cartezian al lui R. Observaţia.11 Fie (O; R = (b 1,..., b n )) un reper cartezian al lui K n şi P K n un punct. Cum (b 1,..., b n ) este un reper al K-spaţiului vectorial K n, există şi sunt unici scalarii x 1,..., x n astfel ca OP = x 1 b x n b n (aceşti scalari reprezintă componentele vectorului OP în reperul R). Definiţia.1 Cu notaţiile din observaţia.11, sistemul (x 1,..., x n ) K n reprezintă coordonatele punctului P în reperul cartezian dat. Exemplul.13 (i) Coordonatele unui punct P = (x 1,..., x n ) din K n în raport cu reperul cartezian canonic sunt (x 1,..., x n ). (ii) În R considerăm reperul (A; (b 1, b )), unde A = (, ), b 1 = (1, 3), b = (, 5) şi determinăm coordonatele punctului P = (3, 1) în acest reper. Vectorul AP este egal cu AP = P A = (5, 1). Componentele sale în reperul (b 1, b ) sunt acei scalari α, β pentru care (5, 1) = αb 1 + βb. Suntem conduşi la sistemul de ecuaţii liniare { α + β = 5 3α + 5β = 1, care admite soluţia α = 7, β = 16, deci coordonatele lui P în reperul cartezian dat sunt ( 7, 16). Definiţia.14 Fie (O; (b 1,..., b n )) un reper cartezian al lui R n. Sistemul de axe Ox 1,..., Ox n asociat este definit prin Ox i = {P R n.3 Varietăţi liniare OP = λb i, λ 0}, i = 1,..., n..3.1 Definiţie. Ecuaţiile varietăţilor liniare În cele ce urmează K va fi un corp de caracteristică diferită de. Definiţia.15 O submulţime L K n a lui K n se numeşte varietate liniară dacă pentru orice două puncte A, B L avem Af({A, B}) L (i.e. oricare ar fi A, B L şi α, β K cu α + β = 1 avem αa + βb L). 17

19 Exemplul.16 (i) Mulţimea vidă şi K n sunt varietăţi liniare. (ii) Mulţimile formate dintr-un singur punct sunt varietăţi liniare. (iii) Dacă A K n este o mulţime finită de puncte, acoperirea sa afină este o varietate liniară. (iv) Mulţimea L = {x R 3 x 1 + x x 3 = 3, x 1 + x x 3 = 1} este varietate liniară. x 1 = 1 + s t (v) Mulţimea L = {x R 3 x = + t s, t R} este varietate x 3 = 3 + s + t liniară. Teorema.17 O submulţime a lui K n este varietate liniară dacă şi numai dacă ea coincide cu acoperirea sa afină. Teorema.18 (Descrierea varietăţilor liniare nevide cu ajutorul subspaţiilor vectoriale) (i) Fie P K n un punct şi W K n un subspaţiu vectorial. Atunci mulţimea P + W = {P + w w W } este varietate liniară în K n. (ii) Fie L o varietate liniară nevidă în K n. Atunci există un unic subspaţiu W al lui K n, numit subspaţiul director al lui L, astfel ca pentru orice P 0 L să avem L = P 0 + W. Mai mult, oricare ar fi P 0 L are loc egalitatea W = { P 0 P P L}. Corolarul.19 Fie P K n un punct fixat şi W K n un subspaţiu vectorial al lui K n. Atunci există o unică varietate liniară care să treacă prin P şi să aibă subspaţiul director W. Definiţia.0 (i) Dimensiunea unei varietăţi liniare L este dimensiunea subspaţiului său director şi este notată cu dim K L. (ii) O varietate liniară de dimensiune 1 se numeşte dreaptă. O varietate liniară de dimensiune se numeşte plan. O varietate liniară de dimensiune n 1 din K n se numeşte hiperplan. Exemplul.1 (i) Dacă P K n este un punct, atunci varietatea liniară L = {P } are subspaţiul director nul {0 K n} şi are dimensiunea 0. Varietatea liniară K n are dimensiunea n. (ii) Varietatea liniară descrisă în exemplul.16 (iv) este o dreaptă cu subspaţiul director W = {x R 3 x 1 + x x 3 = 0, x 1 + x x 3 = 0}. (iii) Varietatea liniară L din exemplul.16 (v) este un plan cu subspaţiul director W = {(s t, t, s + t) s, t R}. Observaţia. (Ecuaţii parametrice şi implicite pentru varietăţi liniare) Această observaţie generalizează (iv) şi (v) din exemplul.16. Fie A M m,n (K) şi B M m,1 (K) matrice cu coeficienţi în K. Atunci mulţimea L = {X AX = B} a soluţiilor sistemului liniar AX = B formează o varietate liniară a lui K n. Dacă L este nevidă (i.e. dacă sistemul AX = B este compatibil), atunci subspaţiul său director W este dat de mulţimea soluţiilor sistemului liniar omogen asociat W = {X AX = 0}. Ca şi în cazul subspaţiilor vectoriale, spunem că varietatea liniară L a fost descrisă printr-o reprezentare implicită. Concret, varietatea liniară descrisă în exemplul.16 (iv) corespunde matricelor A = ( ) ( 3 şi B = 1 ). 18

20 Fie S = {v 1,..., v q } K n o submulţime liniar independentă şi fie P K n un punct fixat. Atunci L = P + L(S) = {P + α 1 v α q v q α 1,..., α q K} este o varietate liniară în K n cu subspaţiu director L(S). Spunem că am dat o reprezentare parametrică a lui L. Concret, varietatea liniară din exemplul.16 (v) corespunde punctului P = (1,, 3) şi vectorilor v 1 = (1, 0, ), v = ( 1, 1, ). Pentru orice varietate liniară putem găsi atât reprezentări parametrice, cât şi implicite. În general, acestea nu sunt unice. Trecerea de la o reprezentare parametrică la o reprezentare implicită se face eliminând parametrii. Concret, varietatea L din exemplul.16 (v) are reprezentarea implicită L = {x R 3 x 1 + 4x x 3 = 9}. Trecerea de la o reprezentare implicită la una parametrică se face rezolvând sistemul de ecuaţii care dă reprezentarea implicită; necunoscutele secundare vor deveni parametri. De exemplu, varietatea liniară L din exemplul.16 (iv) admite reprezentarea parametrică W = {(5, t, + t) t R}. Propoziţia.3 Fie M = {P 0, P 1,..., P q } un sistem de puncte afin independente din K n. Atunci Af(M) este varietatea liniară care trece prin P 0 şi are subspaţiul director L({ P 0 P 1,..., P 0 P q }). Observaţia.4 I. Ecuaţii ale dreptelor Ecuaţiile dreptei când se dau un punct şi direcţia sa Fie A = (a 1,..., a n ) K n un punct şi v = (v 1,..., v n ) un vector nenul. Dreapta d determinată de A şi având subspaţiul director L({v}) are ecuaţiile parametrice şi ecuaţiile implicite x 1 = a 1 + tv x n = a n + tv n, t K x 1 a 1 = x a =... = x n a n v 1 v v n (prin convenţie, dacă pentru un indice j avem v j = 0, atunci x j a j = 0). Vectorul v se numeşte vector director al dreptei d; pentru orice scalar λ nenul λv este, la rândul său, un vector director al lui d. Ecuaţiile dreptei determinate de două puncte distincte Fie A = (a 1,..., a n ), B = (b 1,..., b n ) două puncte distincte (deci afin independente) din K n. Conform propoziţiei.3 punctele A şi B determină o varietate AB, deci o dreaptă, no- liniară având subspaţiul director generat de vectorul tată AB. Cum AB este un vector director al lui AB, ecuaţiile parametrice ale acestei drepte sunt x 1 = a 1 + t(b 1 a 1 ) = (1 t)a 1 + tb x n = a n + t(b n a n ) = (1 t)a n + tb n, t K, iar ecuaţiile implicite se scriu sub forma x 1 a 1 b 1 a 1 = x a b a =... = x n a n b n a n. 19

21 Observăm că un punct C este situat pe dreapta AB dacă şi numai dacă există t K astfel ca C = (1 t)a + tb, deci dacă şi numai dacă vectorii AB şi AC sunt liniar dependenţi (vezi şi secţiunea.5). II. Ecuaţii ale planelor Ecuaţiile planului când se dau un punct şi subspaţiul său director Fie A = (a 1,..., a n ) K n un punct şi v = (v 1,..., v n ), w = (w 1,..., w n ) K n doi vectori liniar independenţi. Planul π determinat de A şi având subspaţiul director L({v, w}) are ecuaţiile parametrice x 1 = a 1 + tv 1 + sw x n = a n + tv n + sw n, t, s K. Ecuaţiile planului determinat de trei puncte necoliniare Fie A = (a 1,..., a n ), B = (b 1,..., b n ), C = (c 1,..., c n ) trei puncte necoliniare. Acest fapt este echivalent cu faptul că vectorii AB, AC sunt liniar independenţi, deci, conform propoziţiei.3 punctele A, B şi C determină o varietate liniară AB, AC, adică un plan, notat având subspaţiul director generat de vectorii (ABC) şi care are ecuaţiile parametrice x 1 = a 1 + t(b 1 a 1 ) + s(c 1 a 1 ) = (1 t s)a 1 + tb 1 + sc x n = a n + t(b n a n ) + s(c n a n ) = (1 t s)a n + tb n + sc n, t, s K. III. Ecuaţii ale hiperplanelor Ecuaţia implicită a hiperplanului Fie A = (a 1,..., a n ) K n un punct şi v 1,..., v n 1 vectori liniar independenţi din K n. Hiperplanul H care trece prin A şi are subspaţiul director egal cu L({v 1,..., v n 1 }) are ecuaţiile parametrice x 1 = a 1 + t 1 v 11 + t v t n 1 v n x n = a n + t 1 v 1n + t v n t n 1 v n 1n, t 1,..., t n 1 K. Hiperplanul H are o singură ecuaţie implicită, care se obţine privind ecuaţiile de mai sus ca pe un sistem liniar cu necunoscutele t 1,..., t n 1. Acest sistem este compatibil dacă şi numai dacă rangul matricei asociate este egal cu rangul matricei extinse, deci dacă şi numai dacă determinantul matricei extinse este 0, i.e. x 1 a 1 v v n x n a n v 1n... v n 1n = Fascicole de hiperplane Definiţia.5 Fie L o varietate liniară de dimensiune n din K n. Mulţimea tuturor hiperplanelor care conţin varietatea L se numeşte fascicol de hiperplane de axă (suport) L. 0

22 Observaţia.6 (i) Dacă varietatea L are ecuaţiile implicite α 1 x 1 + α x α n x n + α 0 = 0, β 1 x 1 + β x β n x n + β 0 = 0, atunci un hiperplan din L are o ecuaţie implicită de forma λ(α 1 x 1 + α x α n x n + a 0 ) + µ(β 1 x 1 + β x β n x n + β 0 ) = 0, cu λ, µ K. (ii) Pentru n = vorbim de un fascicol de drepte, iar pentru n = 3 de un fascicol de plane..3.3 Poziţii relative ale varietăţilor liniare. Paralelism afin Propoziţia.7 Fie L 1 şi L varietăţi liniare în K n având subspaţiile directoare W 1, respectiv W. Atunci L 1 L este varietate liniară. Dacă L 1 L este nevidă, atunci subspaţiul său director este W 1 W. Exemplul.8 Fie varietăţile L 1 = {x R 3 x 1 x = 3, x 1 x 3 = }, L 1 = {x R 3 x 1 x = 1, x 1 x 3 = } şi L = {x R 3 x 1 x x 3 = 5}. Atunci L 1 L = L 1 şi L 1 L = L 1 L 1 =. Definiţia.9 Fie L 1, L varietăţi liniare având subspaţiile directoare W 1 respectiv W. Spunem că L 1 este paralelă cu L şi scriem L 1 L dacă W 1 W sau W W 1. Exemplul.30 Varietăţile liniare L 1, L 1, L din exemplul.8 sunt paralele două câte două. Observaţia.31 (i) În planul K condiţia de paralelism a dreptelor se reduce la paralelismul definit prin coincidenţă sau neintersecţie. (ii) În spaţiul K3 condiţia de paralelism a planelor se reduce la paralelismul definit prin coincidenţă sau neintersecţie, iar condiţia de paralelism dintre o dreaptă şi un plan se reduce la incluziune sau neintersecţie. Propoziţia.3 (Postulatul lui Euclid) Fie P K n un punct şi L K n o varietate liniară. Atunci există o unică varietate liniară care conţine punctul P, este paralelă cu L şi are dimensiunea egală cu cea a lui L. Exemplul.33 În R3 considerăm punctul P = (, 1, 4) şi varietatea liniară L = {x R 3 x 1 x x 3 = }. Atunci varietatea liniară L, unde L = {x R 3 x 1 x x 3 = 4} conţine punctul P, este paralelă cu L şi are aceeaşi dimensiune cu aceasta. În schimb, varietatea liniară L = {x R 3 x 1 x x 3 = 4, x 1 + x + x 3 = 5} conţine punctul P şi este paralelă cu L, dar nu are aceeaşi dimensiune cu ea. Observaţia.34 (Poziţia relativă a două varietăţi liniare paralele) Fie L 1 şi L două varietăţi liniare paralele. Atunci L 1 L = sau L 1 L sau L L 1. Exemplul.35 În R3 dreptele L 1 şi L, cu L 1 = {x R 3 x 1 = 1, x = } şi L = {x R 3 x 1 =, x 1 + x + x 3 = 3} au intersecţia vidă, dar nu sunt paralele. 1

23 Observaţia.36 Poziţia relativă a două drepte din K n descrise parametric Fie d şi d două drepte având ecuaţiile parametrice d : x 1 = a 1 + tv t K; d : x n = a n + tv n Considerăm matricele v 1 v 1 A =.. v n v n, Ā = x 1 = a 1 + t v x n = a n + t v n v 1 v 1 a 1 a 1... v n v n a n a n t K.. Atunci: (i) d şi d se intersectează dacă şi numai dacă rang A = rang Ā; (ii) d şi d sunt paralele dacă şi numai dacă rang A = 1. Aşadar: dacă rang A = rang Ā = 1 cele două drepte coincid, dacă rang A = 1, rang Ā = cele două drepte sunt paralele dar distincte, dacă rang A = rang Ā = cele două drepte se intersectează într-un singur punct, iar dacă rang A =, rang Ā = 3, cele două drepte sunt neconcurente şi neparalele (necoplanare). Concret, dreptele x 1 = 1 + 3t x 1 = + t d : x = 1 3t t R d : x = t K x 3 = t x 3 = t sunt concurente în punctul (,, ), corespunzător valorilor parametrilor t = 1, t =. Poziţia relativă a două hiperplane din K n descrise implicit Fie H şi H două hiperplane de ecuaţii implicite α 1 x α n x n = α 0, respectiv α 1x α nx n = α 0. Considerând matricele ( α1... α A = n α 1... α n ), Ā = ( α1... α n α 0 α 1... α n α 0 avem că: (i) H şi H se intersectează dacă şi numai dacă rang A = rang Ā, (ii) H şi H sunt paralele dacă şi numai dacă rang A = 1. Aşadar: dacă rang A = rang Ā = 1 cele două hiperplane coincid, dacă rang A = 1, rang Ā =, cele două hiperplane sunt paralele dar distincte, iar dacă rang A = rang Ā =, cele două hiperplane au ca intersecţie o varietate liniară de dimensiune n. Concret, considerăm în R 3 planele π, π, π de ecuaţii x 1 3x + x 3 = 1, x 1 3x + x 3 = 3, respectiv x 1 + x + 4x 3 = 5. Atunci π este paralel cu π, dar distinct de acesta, iar π şi π sunt concurente, intersecţia lor fiind o dreaptă. Poziţia relativă a două drepte din K 3 descrise implicit Fie d şi d două drepte din K 3 date de ecuaţiile implicite: ), d : { α1 x 1 + α x + α 3 x 3 = α 0 β 1 x 1 + β x + β 3 x 3 = β 0 d : { α 1 x 1 + α x + α 3x 3 = α 0 β 1x 1 + β x + β 3x 3 = β 0.

24 Formăm matricele A = α 1 α α 3 β 1 β β 3 α 1 α α 3 β 1 β β 3, Ā = α 1 α α 3 α 0 β 1 β β 3 β 0 α 1 α α 3 α 0 β 1 β β 3 β 0. Cu aceste notaţii obţinem următoarea caracterizare: (i) d şi d au intersecţia nevidă dacă şi numai dacă rang A = rang Ā, (ii) d şi d sunt paralele dacă şi numai dacă rang A =. În concluzie, dacă rang A = rang Ā =, cele două drepte coincid, dacă rang A =, rang Ā = 3, cele două drepte sunt paralele dar distincte, dacă rang A = rang Ā = 3, cele două drepte sunt concurente într-un singur punct, iar dacă rang A = 3, rang Ā = 4, cele două drepte sunt necoplanare. De exemplu, dreptele de ecuaţii x 1 x 3x 3 =, 3x 1 x +x 3 = 1, respectiv x 1 x + 4x 3 = 1, x 1 x = sunt concurente în punctul ( 9 4, 17 4, 3 4 ). Poziţia relativă dintre o dreaptă descrisă parametric şi un hiperplan descris implicit În K n considerăm dreapta d având ecuaţiile parametrice x 1 = a 1 + tv 1 d : t K x n = a n + tv n şi hiperplanul H de ecuaţie α 1 x α n x n = α 0. Atunci d şi H sunt paralele dacă şi numai dacă α 1 v α n v n = 0. Condiţia ca d şi H să aibă intersecţia nevidă este ca rang (α 1 v α n v n ) = rang (α 1 v α n v n, α 0 α 1 a 1... α n a n ). De exemplu, dreapta {( t, 3 4t, 3t) t R} este paralelă cu planul de ecuaţie x 1 x = 3, dar nu e inclusă în acesta..3.4 Suma a două varietăţi liniare Definiţia.37 Suma varietăţilor liniare L 1 şi L din K n, notată L 1 + L, este acoperirea afină a reuniunii lor: L 1 + L := Af(L 1 L ). Propoziţia.38 (Spaţiul director al sumei) Fie L 1 şi L două varietăţi liniare având subspaţiile directoare W 1, respectiv W. Subspaţiul director al sumei L 1 + L este egal cu: W 1 + W, dacă L 1 L, W 1 + W + L({ O 1 O }), dacă L 1 L =, unde O 1 L 1, O L sunt arbitrare. Corolarul.39 (Teorema dimensiunii pentru varietăţi liniare) Fie L 1, L varietăţi liniare în K n cu subspaţiile directoare W 1, respectiv W. Atunci are loc egalitatea { dimk L dim K (L 1 +L ) = 1 + dim K L dim K (L 1 L ), L 1 L dim K L 1 + dim K L dim K (W 1 W ) + 1, L 1 L =. Exemplul.40 Considerăm punctul P = (, 1, 0) şi dreapta d având reprezentarea parametrică {(1 t, + 3t, 4 t) t R}. Atunci P nu aparţine lui d, deci intersecţia varietăţilor liniare {P } şi d este mulţimea vidă. Suma 3

25 P + d este un plan, având subspaţiul director generat de vectorii (, 3, 1) şi P A= ( 1, 3, 4), unde A = (1,, 4) d. Planul P + d admite reprezentarea parametrică {(1 t s, + 3t + 3s, 4 t + 4s) s, t R} şi reprezentarea implicită 15x 1 + 9x 3x 3 = 1. Exemplul.41 În R3 considerăm dreptele d 1, d şi d 3 având reprezentările parametrice {(1 + t, 3 t, 1 + t) t R}, {( + s, s, + s) s R}, respectiv {(1 + u, + u, u) u R}. Atunci d 1 şi d sunt paralele şi distincte şi suma lor este planul de ecuaţie x 1 x 5x 3 = 6, iar d 1 şi d 3 sunt concurente în punctul ( 5 3, 8 3, 4 3 ) şi suma lor este planul de ecuaţie x 1 + x x 3 = 3..4 Mulţimi convexe În această secţiune spaţiile considerate sunt de forma R n (corpul scalarilor este corpul numerelor reale). Definiţia.4 Fie A, B R n puncte (nu neapărat distincte). Segmentul închis [AB], respectiv segmentul deschis (AB) sunt definite astfel: [AB] := {λa + (1 λ)b λ [0, 1]}, (AB) := {λa + (1 λ)b λ (0, 1)}. Dacă C [AB] spunem că C se găseşte între A şi B sau că C separă punctele A şi B. Dacă C (AB) spunem că C se găseşte strict între A şi B. Definiţia.43 O mulţime M R n se numeşte mulţime convexă dacă pentru orice A, B M avem [AB] M. Exemplul.44 (i) Spaţiul R n este o mulţime convexă. (ii) Mulţimea vidă şi mulţimile formate dintr-un singur punct sunt mulţimi convexe. (iii) Orice varietate liniară este o mulţime convexă. (iv) Mulţimea S = {x R 3 x 1 + x 3x 3 4 0} este o mulţime convexă. În general, dacă H este un hiperplan din Rn dat prin ecuaţia implicită h(x) = 0, mulţimile {x R n h(x) 0}, {x R n h(x) 0}, precum şi mulţimile {x R n h(x) < 0} şi {x R n h(x) > 0} sunt mulţimi convexe (numite semispaţii închise, respectiv deschise determinate de H). Definiţia.45 Două puncte distincte A şi B sunt separate (strict) de către un hiperplan H dacă dreapta AB intersectează hiperplanul H într-un punct situat (strict) între A şi B. Punctele A şi B sunt situate de aceeaşi parte a lui H dacă nu sunt separate de către H. Propoziţia.46 Fie H un hiperplan de ecuaţie implicită h(x) = 0. Două puncte distincte A şi B sunt separate strict de către H dacă şi numai dacă h(a) h(b) < 0. Exemplul.47 În R considerăm dreapta d de ecuaţie implicită h(x) = 0, unde h(x) = x 1 + x 1 şi punctele A = (1, 3), B = (, 1). Avem h(a) = h(1, 3) = 6, h(b) = h(, 1) = 1, deci A şi B sunt separate de către d. Observaţia.48 (i) Intersecţia α A M α a unei familii de mulţimi convexe {M α } α A este o mulţime convexă. (ii) Fie ϕ : R n R m o aplicaţie afină. Dacă X R n, respectiv Y R m sunt mulţimi convexe, atunci şi ϕ(x) R m, respectiv ϕ 1 (Y ) R n sunt mulţimi convexe. 4

26 Definiţia.49 Închiderea (înfăşurătoarea/acoperirea) convexă a unei mulţimi M R n este intersecţia tuturor mulţimilor convexe care conţin mulţimea M: convm := X. X M,Xconvexă Propoziţia.50 Fie M R n o mulţime. Atunci convm = { q λ i A i A 1,..., A q M, λ 1,..., λ q > 0, λ λ q = 1, q N}. i=1 Definiţia.51 (i) O intersecţie finită de semispaţii din R n se numeşte tronson sau poliedru convex (ii) Înfăşurătoarea convexă a unei mulţimi finite de puncte din Rn se numeşte politop. (iii) Înfăşurătoarea convexă a unei mulţimi formate din n + 1 puncte afin independente din R n se numeşte simplex n-dimensional..5 Raport Lema.5 Fie A şi B două puncte distincte în K n. Pentru orice punct P AB, P B există un unic scalar r K \ { 1} astfel ca AP = r P B. Reciproc, fiecărui scalar r K \ { 1}, îi corespunde un unic punct P AB. Definiţia.53 Scalarul r definit în lema.5 se numeşte raportul punctelor A, B, P (sau raportul în care punctul P împarte segmentul [AB]) şi este notat cu r(a, P, B). Observaţia.54 În calcularea raportului, ordinea punctelor este esenţială. Modul în care este definit această noţiune (mai precis ordinea în care sunt considerate punctele) diferă de la autor la autor. Propoziţia.55 Fie A, B, P trei puncte coliniare, cu P B. Atunci: (i) P = 1 r+1 A + r r+1b, unde r = r(a, P, B); (ii) P = (1 α)a + αb dacă şi numai dacă r(a, P, B) = (ii) P = α 1 α ; α α+β A + β α+β B dacă şi numai dacă r(a, P, B) = β α. Observaţia.56 Fie P AB \ {A, B}. Atunci: (i) r(a, P, B) > 0 dacă şi numai dacă P (AB); (ii) r(b, P, A) = 1 r(a,p,b). Exemplul.57 (i) În R3 considerăm punctele A = (1,, 3), B = (, 1, 1), C = (0, 3, 7). Atunci punctele A, B, C sunt coliniare şi avem r(a, C, B) = 1, r(b, C, A) =, r(c, A, B) = 1, r(c, B, A) =. (ii) Fie A, B două puncte din R n şi M = 1 A + 1 B. Atunci r(a, M, B) = 1, r(m, A, B) = 1. 5

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă Noţiunea de spaţiu liniar 1 Noţiunea de spaţiu liniar Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară 2 Mulţime infinită liniar independentă 3 Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Subspatii ane Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VI Subspatii ane Table of Contents 1 Structura de spatiu an E 3 2 Subspatii

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt.

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt. liberi 1 liberi 2 3 4 Segment orientat liberi Fie S spaţiul geometric tridimensional cu axiomele lui Euclid. Orice pereche de puncte din S, notată (A, B) se numeşte segment orientat. Dacă A B, atunci direcţia

Διαβάστε περισσότερα

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale Transformări 1 Noţiunea de transformare liniară Proprietăţi. Operaţii Nucleul şi imagine Rangul şi defectul unei transformări 2 Matricea unei transformări Relaţia dintre rang şi defect Schimbarea matricei

Διαβάστε περισσότερα

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă.

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă. Sala: 2103 Decembrie 2014 Conf. univ. dr.: Dragoş-Pătru Covei CURS 11: ALGEBRĂ Specializarea: C.E., I.E., S.P.E. Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat.

Διαβάστε περισσότερα

Algebra si Geometrie Seminar 9

Algebra si Geometrie Seminar 9 Algebra si Geometrie Seminar 9 Decembrie 017 ii Equations are just the boring part of mathematics. I attempt to see things in terms of geometry. Stephen Hawking 9 Dreapta si planul in spatiu 1 Notiuni

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi Lect. dr. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC http://math.etti.tuiasi.ro/maticiuc/ CURS XI XII SINTEZĂ 1 Algebra vectorială

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune .3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune Definiţia.3. Se numeşte bază a spaţiului vectorial V o familie de vectori B care îndeplineşte condiţiile de mai jos: a) B este liniar independentă; b) B este

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VII Dreapta si planul

Lectia VII Dreapta si planul Planul. Ecuatii, pozitii relative Dreapta. Ecuatii, pozitii relative Aplicatii Lectia VII Dreapta si planul Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VII Planul. Ecuatii, pozitii relative Dreapta.

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

Spaţii vectoriale. Definiţia 1.1. Fie (K, +, ) un corp şi (V, +) un grup abelian.

Spaţii vectoriale. Definiţia 1.1. Fie (K, +, ) un corp şi (V, +) un grup abelian. Spaţii vectoriale 1. Spaţii vectoriale. Definiţii şi proprietăţi de bază În continuare prin corp vom înţelege corp comutativ. Dacă nu se precizează altceva, se vor folosi notaţiile standard pentru elementele

Διαβάστε περισσότερα

CURS 5 Spaţii liniare. Spaţiul liniar R n

CURS 5 Spaţii liniare. Spaţiul liniar R n CURS 5 Spaţii liniare. Spaţiul liniar R n A. Arusoaie arusoaie.andreea@gmail.com andreea.arusoaie@info.uaic.ro Facultatea de Informatică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 30 Octombrie 2017 Structura

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Forme biafine Forme pătratice afine. Aducerea la forma canonică Centre de simetrie Varietăţi pătratice...

2.9 Forme biafine Forme pătratice afine. Aducerea la forma canonică Centre de simetrie Varietăţi pătratice... Geometrie Afină Contents 1 Spaţii vectoriale 3 1.1 Spaţii vectoriale peste un corp K........................ 3 1.2 Exemple de spaţii vectoriale........................... 4 1.3 Dependenţă liniară de vectori..........................

Διαβάστε περισσότερα

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)).

Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism. (Y = f(x)). Teoremă. (Y = f(x)). Orice izometrie f : (X, d 1 ) (Y, d 2 ) este un homeomorfism Demonstraţie. f este continuă pe X: x 0 X, S Y (f(x 0 ), ε), S X (x 0, ε) aşa ca f(s X (x 0, ε)) = S Y (f(x 0 ), ε) : y

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Geometria analitică liniarăînspaţiu

2.3 Geometria analitică liniarăînspaţiu 2.3 Geometria analitică liniarăînspaţiu Pentru început sădefinim câteva noţiuni de bază în geometria analitică. Definitia 2.3.1 Se numeşte reper în spaţiu o mulţime formată dintr-un punct O (numit originea

Διαβάστε περισσότερα

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I. Modelul 4 Se acordă din oficiu puncte.. Fie numărul complex z = i. Calculaţi (z ) 25. 2. Dacă x şi x 2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 9x+8 =, atunci să se calculeze x2 +x2 2 x x 2. 3. Rezolvaţi în mulţimea

Διαβάστε περισσότερα

Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Departamentul de Informaticǎ. Simina Mariş Simona Epure Ioan Rodilǎ

Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Departamentul de Informaticǎ. Simina Mariş Simona Epure Ioan Rodilǎ Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Departamentul de Informaticǎ Liliana Brǎescu Eva Kaslik Simina Mariş Simona Epure Ioan Rodilǎ CURS DE GEOMETRIE Timişoara 2007

Διαβάστε περισσότερα

OANA CONSTANTINESCU. ( a carei ecuatie matriceala este data in raport cu un reper cartezian R = {O; ē 1,, ē n }.

OANA CONSTANTINESCU. ( a carei ecuatie matriceala este data in raport cu un reper cartezian R = {O; ē 1,, ē n }. ELEMENTE DE SIMETRIE ALE UNEI HIPERCUADRICE IN SPATII AFINE EUCLIDIENE OANA CONSTANTINESCU 1. Centru de simetrie pentru o hipercuadrica afina Pentru inceput cadrul de lucru este un spatiu an real de dimensiune

Διαβάστε περισσότερα

Algebră liniară CAPITOLUL 3

Algebră liniară CAPITOLUL 3 Algebră liniară CAPITOLUL 3 TRANSFORĂRI LINIARE 3.. Definiţia transformării liniare Definiţia 3... Fie V şi W două spaţii vectoriale peste un corp comutativ K. O funcţie u: V W se numeşte transformare

Διαβάστε περισσότερα

1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,...

1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,... 1. Sisteme de ecuaţii liniare Definiţia 1.1. Fie K un corp comutativ. 1) Prin sistem de m ecuaţii liniare cu n necunoscute X 1,..., X n şi coeficienţi în K se înţelege un ansamblu de egalităţi formale

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTE DE GEOMETRIE. Dorel Fetcu

ELEMENTE DE GEOMETRIE. Dorel Fetcu ELEMENTE DE GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ Dorel Fetcu Acest curs este un fragment din manualul D. Fetcu, Elemente de algebră liniară, geometrie analitică şi geometrie diferenţială, Casa Editorială

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 9. Geometrie analitică. 9.1 Repere

Capitolul 9. Geometrie analitică. 9.1 Repere Capitolul 9 Geometrie analitică 9.1 Repere Vom considera spaţiile liniare (X, +,, R)în careelementelespaţiului X sunt vectorii de pe odreaptă, V 1, dintr-un plan, V sau din spaţiu, V 3 (adică X V 1 sau

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

Geometrie afină. Conf. Univ. Dr. Cornel Pintea

Geometrie afină. Conf. Univ. Dr. Cornel Pintea Geometrie afină Conf Univ Dr Cornel Pintea E-mail: cpintea mathubbclujro Cuprins 1 Săptămâna 13 1 2 Endomorfismele unui spaţiu afin 1 21 Translaţia 1 22 Subspaţii invariante 2 23 Omotetii 2 24 Proiecţii

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare Matrice 1 Matrice Adunarea matricelor Înmulţirea cu scalar. Produsul 2 Proprietăţi ale determinanţilor Rangul unei matrice 3 neomogene omogene Metoda lui Gauss (Metoda eliminării) Notiunea de matrice Matrice

Διαβάστε περισσότερα

Nicolae Cotfas ELEMENTE DE EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

Nicolae Cotfas ELEMENTE DE EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI Nicolae Cotfas ELEMENTE DE ALGEBRĂ LINIARĂ EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI Introducere Pe parcursul acestei cărţi ne propunem să prezentăm într-un mod cât mai accesibil noţiuni si rezultate de bază

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 6 GEOMETRIE LINIARĂ ÎN SPAŢIU Sisteme de coordonate în plan şi în spaţiu. I. Coordonate carteziene

CAPITOLUL 6 GEOMETRIE LINIARĂ ÎN SPAŢIU Sisteme de coordonate în plan şi în spaţiu. I. Coordonate carteziene Geometrie liniară în spaţiu CAPITOLUL 6 GEOMETRIE LINIARĂ ÎN SPAŢIU 6.. Sisteme de coordonate în plan şi în spaţiu I. Coordonate carteziene În cele ce urmează, notăm cu E 3 spaţiul punctual tridimensional

Διαβάστε περισσότερα

Gheorghe PROCOPIUC PROBLEME DE ALGEBRĂ LINIARĂ GEOMETRIE

Gheorghe PROCOPIUC PROBLEME DE ALGEBRĂ LINIARĂ GEOMETRIE Gheorghe PROCOPIUC PROBLEME DE ALGEBRĂ LINIARĂ ŞI GEOMETRIE IAŞI, 005 CUPRINS 1 MATRICE ŞI SISTEME ALGEBRICE LINIARE 5 1.1 Matrice şi determinanţi.......................... 5 1. Sisteme de ecuaţii algebrice

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

Lectia III Produsul scalar a doi vectori liberi

Lectia III Produsul scalar a doi vectori liberi Produsul scalar: denitie, proprietati Schimbari de repere ortonormate in plan Aplicatii Lectia III Produsul scalar a doi vectori liberi Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia III Produsul scalar:

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice

Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice Preliminarii geometrice Spatiu Euclidean: E d Spatiu de d-tupluri,

Διαβάστε περισσότερα

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0 Rezolvari ale unor probleme propuse "Matematica const în a dovedi ceea ce este evident în cel mai puµin evident mod." George Polya P/Seminar Valori si vectori proprii : Solutie: ( ) a) A = Valorile proprii:

Διαβάστε περισσότερα

Algebră liniară CAPITOLUL 1

Algebră liniară CAPITOLUL 1 Algebră liniară CAPITOLUL SPAŢII VECTORIALE FINIT DIMENSIONALE. Definiţia spaţiilor vectoriale Pentru a introduce noţiunea de spaţiu vectorial avem nevoie de noţiunea de corp comutativ de caracteristică

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial

1.4 Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială. Schimbarea bazei unui spaţiu vectorial După cum s-a văzut deja, într-un spaţiu vectorial V avem mai multe baze, iar un vector x V va avea câte un sistem

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 Şiruri de numere reale

Curs 2 Şiruri de numere reale Curs 2 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Convergenţă şi mărginire Teoremă Orice şir convergent este mărginit. Demonstraţie Fie (x n ) n 0 un

Διαβάστε περισσότερα

Vladimir BALAN. Algebră Liniară, Geometrie Analitică, şi Elemente de Geometrie Diferenţială. Student Web Copy. = Bucureşti 2011 =

Vladimir BALAN. Algebră Liniară, Geometrie Analitică, şi Elemente de Geometrie Diferenţială. Student Web Copy. = Bucureşti 2011 = Vladimir BALAN Algebră Liniară, Geometrie Analitică, şi Elemente de Geometrie Diferenţială = Bucureşti 2011 = Prefaţă Acest material include noţiunile, rezultatele teoretice de bază, precum şi probleme

Διαβάστε περισσότερα

a carei ecuatie matriceala este data in raport cu R.

a carei ecuatie matriceala este data in raport cu R. POZITIA RELATIVA A UNEI DREPTE FATA DE O HIPERCUADRICA AFINA REALA. TANGENTE SI ASIMPTOTE. OANA CONSTANTINESCU Pentru studiul pozitiei relative a unei drepte fata de o hipercuadrica, remarcam ca nu mai

Διαβάστε περισσότερα

Lectia IV Produsul vectorial a doi vectori liberi

Lectia IV Produsul vectorial a doi vectori liberi Orientarea spatiului E 3 Denitia produsului vectorial. Proprietati Rezolvari de ecuatii vectoriale Schimbari de baze ortonormate in spatiu Aplicatii Lectia IV Produsul vectorial a doi vectori liberi Oana

Διαβάστε περισσότερα

Dreapta in plan. = y y 0

Dreapta in plan. = y y 0 Dreapta in plan 1 Dreapta in plan i) Presupunem ca planul este inzestrat cu un reper ortonormat de dreapta (O, i, j). Fiecarui punct M al planului ii corespunde vectorul OM numit vector de pozitie al punctului

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI GEOMETRIE. Teorie şi probleme

ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI GEOMETRIE. Teorie şi probleme ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI GEOMETRIE DIFERENŢIALĂ. Teorie şi probleme Florian MUNTEANU Departamentul de Matematici Aplicate, Universitatea din Craiova Al. Cuza 3, 585 Craiova, Dolj, România

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE VECTORIALĂ, ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ. PROBLEME REZOLVATE. Gabriel POPA, Paul GEORGESCU c August 20, 2009, Iaşi

GEOMETRIE VECTORIALĂ, ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ. PROBLEME REZOLVATE. Gabriel POPA, Paul GEORGESCU c August 20, 2009, Iaşi GEOMETRIE VECTORIALĂ, ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ. PROBLEME REZOLVATE Gabriel POPA, Paul GEORGESCU c August 0, 009, Iaşi Cuprins 1 SPAŢIUL VECTORILOR LIBERI. STRUCTURA AFINĂ 4 SPAŢIUL VECTORILOR LIBERI.

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE ANALITICĂ. Gheorghe MUNTEANU, Adelina MANEA

GEOMETRIE ANALITICĂ. Gheorghe MUNTEANU, Adelina MANEA GEOMETRIE ANALITICĂ Gheorghe MUNTEANU, Adelina MANEA 2 Cuprins Prefaţă 7 I Consideraţii teoretice 9 1 Spaţii vectoriale 11 1.1 Definiţie, exemple......................... 12 1.2 Subspaţii..............................

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b.

Lucrare. Varianta aprilie I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2. sau p b. Lucrare Soluţii 28 aprilie 2015 Varianta 1 I 1 Definiţi noţiunile de număr prim şi număr ireductibil. Soluţie. Vezi Curs 6 Definiţiile 1 şi 2 Definiţie. Numărul întreg p se numeşte număr prim dacă p 0,

Διαβάστε περισσότερα

Sala: 2103 Octombrie 2014 CURS 1: ALGEBRĂ. Fie K corp comutativ cu elementul neutru la înmulţire notat prin 1 iar 0 la adunare.

Sala: 2103 Octombrie 2014 CURS 1: ALGEBRĂ. Fie K corp comutativ cu elementul neutru la înmulţire notat prin 1 iar 0 la adunare. Sala: 2103 Octombrie 2014 Conf. univ. dr.: Dragoş-Pătru Covei CURS 1: ALGEBRĂ Specializarea: C.E., I.E., S.P.E. Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat.

Διαβάστε περισσότερα

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. Seminarul 1 Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. 1.1 Breviar teoretic 1.1.1 Esalonul Redus pe Linii (ERL) Definitia 1. O matrice A L R mxn este in forma de Esalon Redus pe Linii (ERL), daca indeplineste

Διαβάστε περισσότερα

3. REPREZENTAREA PLANULUI

3. REPREZENTAREA PLANULUI 3.1. GENERALITĂŢI 3. REPREZENTAREA PLANULUI Un plan este definit, în general, prin trei puncte necoliniare sau prin o dreaptă şi un punct exterior, două drepte concurente sau două drepte paralele (fig.3.1).

Διαβάστε περισσότερα

X 2, Φ 2 doua K-spatii ane. O conditie necesara si sucienta ca aplicatia f : X 1 X 2 sa e morsm an este:

X 2, Φ 2 doua K-spatii ane. O conditie necesara si sucienta ca aplicatia f : X 1 X 2 sa e morsm an este: CURS 4: IZOMETRIILE UNUI SPATIU AFIN EUCLIDIAN 1. Recapitulare morfisme afine In acest curs dorim sa studiem izometriile unui spatiu an euclidian. Vom vedea ca acestea sunt morsme ane cu anumite proprietati

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Sala: Octombrie 2014 SEMINAR 1: ALGEBRĂ. este un Q-spaţiu vectorial, faţă de operaţiile uzuale de adunare şi înmulţire cu un număr raţional.

Sala: Octombrie 2014 SEMINAR 1: ALGEBRĂ. este un Q-spaţiu vectorial, faţă de operaţiile uzuale de adunare şi înmulţire cu un număr raţional. Sala: Octombrie 24 SEMINAR : ALGEBRĂ Conf univ dr: Dragoş-Pătru Covei Programul de studii: CE, IE, SPE Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat distribuit

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...4

3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...4 SEMINAR 3 MMENTUL FRŢEI ÎN RAPRT CU UN PUNCT CUPRINS 3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere...1 3.1. Aspecte teoretice...2 3.2. Aplicaţii rezolvate...4 3. Momentul forţei

Διαβάστε περισσότερα

Lucian Maticiuc CURS I II. 1 Matrice şi determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare. 1.1 Matrice şi determinanţi

Lucian Maticiuc CURS I II. 1 Matrice şi determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare. 1.1 Matrice şi determinanţi Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr Lucian MATICIUC http://mathettituiasiro/maticiuc/ CURS I II Matrice şi determinanţi Sisteme de ecuaţii

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii

CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ ADOLF HAIMOVICI, 2017 ETAPA LOCALĂ, HUNEDOARA Clasa a IX-a profil științe ale naturii, tehnologic, servicii Clasa a IX-a 1 x 1 a) Demonstrați inegalitatea 1, x (0, 1) x x b) Demonstrați că, dacă a 1, a,, a n (0, 1) astfel încât a 1 +a + +a n = 1, atunci: a +a 3 + +a n a1 +a 3 + +a n a1 +a + +a n 1 + + + < 1

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R În cele ce urmează, vom studia unele proprietăţi ale mulţimilor din R. Astfel, vom caracteriza locul" unui punct în cadrul unei mulţimi (în limba

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite Capitolul 4 Integrale improprii 7-8 În cadrul studiului integrabilităţii iemann a unei funcţii s-au evidenţiat douăcondiţii esenţiale:. funcţia :[ ] este definită peintervalînchis şi mărginit (interval

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 2 VECTORI LIBERI. 2.1 Segment orientat. Vector liber

CAPITOLUL 2 VECTORI LIBERI. 2.1 Segment orientat. Vector liber Algebră liniară CAPITOLUL VECTORI LIBERI. Segment orientat. Vector liber Acest capitol este dedicat în totalitate studierii spaţiului vectorilor liberi, spaţiu cu foarte multe aplicaţii în geometrie, fizică

Διαβάστε περισσότερα

CUPRINS 5. Reducerea sistemelor de forţe (continuare)... 1 Cuprins..1

CUPRINS 5. Reducerea sistemelor de forţe (continuare)... 1 Cuprins..1 CURS 5 REDUCEREA SISTEMELOR DE FORŢE (CONTINUARE) CUPRINS 5. Reducerea sistemelor de forţe (continuare)...... 1 Cuprins..1 Introducere modul.1 Obiective modul....2 5.1. Teorema lui Varignon pentru sisteme

Διαβάστε περισσότερα

Adriana-Ioana Lefter DIFERENŢIALE) Anul I, Facultatea de Chimie Note de curs

Adriana-Ioana Lefter DIFERENŢIALE) Anul I, Facultatea de Chimie Note de curs Adriana-Ioana Lefter MATEMATICĂ (ALGEBRĂ ŞI ECUAŢII DIFERENŢIALE) Anul I, Facultatea de Chimie Note de curs Cuprins Partea 1 ALGEBRĂ 1 Capitolul 1 Matrice şi determinanţi 3 11 Corpuri 3 12 Matrice 4 13

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

Contract POSDRU/86/1.2/S/ POSDRU ID * Bucureşti 2012

Contract POSDRU/86/1.2/S/ POSDRU ID * Bucureşti 2012 Contract POSDRU/86/1.2/S/62485 Algebră Liniară POSDRU ID 62485 * Bucureşti 212 Prefaţă Algebra liniară şi geometria analitică stau la baza pregătirii matematice universitare, oferind modelări bazate pe

Διαβάστε περισσότερα

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l +

f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl, x U 0 D\{x 0 }. < f(x) < l + Semnul local al unei funcţii care are limită. Propoziţie. Fie f : D (, d) R, x 0 D. Presupunem că lim x x 0 f(x) = l 0. Atunci f are local semnul lui l, adică, U 0 V(x 0 ) astfel încât sgnf(x) = sgnl,

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra

Aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra Adevărul matematic, indiferent unde, la Paris sau la Toulouse, este unul şi acelaşi (Blaise Pascal) Diana-Florina Haliţă grupa 331 dianahalita@gmailcom

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTE DE GEOMETRIA COMPUTAŢIONALĂ A CURBELOR Interpolare cu ajutorul funcţiilor polinomiale

ELEMENTE DE GEOMETRIA COMPUTAŢIONALĂ A CURBELOR Interpolare cu ajutorul funcţiilor polinomiale 3 ELEMENTE DE GEOMETRIA COMPUTAŢIONALĂ A CURBELOR 31 Interpolare cu ajutorul funcţiilor polinomiale Prin interpolare se înţelege următoarea problemă: se dau n + 1 puncte P 0, P 1,, P n în plan sau în spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

y y x x 1 y1 Elemente de geometrie analiticã 1. Segmente 1. DistanŃa dintre douã puncte A(x 1,y 1 ), B(x 2,y 2 ): AB = 2. Panta dreptei AB: m AB =

y y x x 1 y1 Elemente de geometrie analiticã 1. Segmente 1. DistanŃa dintre douã puncte A(x 1,y 1 ), B(x 2,y 2 ): AB = 2. Panta dreptei AB: m AB = Elemente de geometrie analiticã. Segmente. DistanŃa dintre douã puncte A(, ), B(, ): AB = ) + ( ) (. Panta dreptei AB: m AB = +. Coordonatele (,) ale mijlocului segmentului AB: =, =. Coordonatele punctului

Διαβάστε περισσότερα

b = CA, c = AB, atunci concluzia rezultă din regula triunghiului de adunare a vectorilor:

b = CA, c = AB, atunci concluzia rezultă din regula triunghiului de adunare a vectorilor: Trei vectori a, b, c formează untriunghi a + b + c = 0 (relaţia lui Chasles). Dacă a, b, c sunt laturi ale unui triunghi ABC, a = BC, b = CA, c = AB, atunci concluzia rezultă din regula triunghiului de

Διαβάστε περισσότερα

Varietăţi algebrice. 1.1 Definiţia spaţiului proiectiv şi primele proprietăţi

Varietăţi algebrice. 1.1 Definiţia spaţiului proiectiv şi primele proprietăţi Facultatea de Matematică Anul II Master, Geometrie Algebrică Varietăţi algebrice 1 Spaţiul proiectiv 1.1 Definiţia spaţiului proiectiv şi primele proprietăţi Fie n N şi E un spaţiu vectorial de dimensiune

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 8 CURBE ÎN PLAN ŞI ÎN SPAŢIU Curbe în plan

CAPITOLUL 8 CURBE ÎN PLAN ŞI ÎN SPAŢIU Curbe în plan CAPITOLUL 8 CURBE ÎN PLAN ŞI ÎN SPAŢIU 81 Curbe în plan I Definiţia analitică a curbelor plane În capitolul 7 am studiat deja câteva eemple de curbe plane, amintim aici conicele nedegenerate: elipsa, hiperbola

Διαβάστε περισσότερα

, m ecuańii, n necunoscute;

, m ecuańii, n necunoscute; Sisteme liniare NotaŃii: a ij coeficienńi, i necunoscute, b i termeni liberi, i0{1,,..., n}, j0{1,,..., m}; a11 1 + a1 +... + a1 nn = b1 a11 + a +... + an n = b (S), m ecuańii, n necunoscute;... am11 +

Διαβάστε περισσότερα

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu Primul test de selecție pentru juniori I. Să se determine numerele prime p, q, r cu proprietatea că 1 p + 1 q + 1 r 1. Fie ABCD un patrulater convex cu m( BCD) = 10, m( CBA) = 45, m( CBD) = 15 și m( CAB)

Διαβάστε περισσότερα

CUPRINS 3. Sisteme de forţe (continuare)... 1 Cuprins..1

CUPRINS 3. Sisteme de forţe (continuare)... 1 Cuprins..1 CURS 3 SISTEME DE FORŢE (continuare) CUPRINS 3. Sisteme de forţe (continuare)... 1 Cuprins..1 Introducere modul.1 Obiective modul....2 3.1. Momentul forţei în raport cu un punct...2 Test de autoevaluare

Διαβάστε περισσότερα

z a + c 0 + c 1 (z a)

z a + c 0 + c 1 (z a) 1 Serii Laurent (continuare) Teorema 1.1 Fie D C un domeniu, a D şi f : D \ {a} C o funcţie olomorfă. Punctul a este pol multiplu de ordin p al lui f dacă şi numai dacă dezvoltarea în serie Laurent a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα