Geometrie analitică şi. asist. Ciprian Deliu Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Geometrie analitică şi. asist. Ciprian Deliu Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului"

Transcript

1 Geometrie analitică şi diferenţială asist. Ciprian Deliu Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 014

2 Cuprins 1 Conice Dreapta în plan Conice pe ecuaţii reduse Cercul Elipsa Hiperbola Parabola Schimbări de repere carteziene Rotaţia Translaţia Reducerea conicelor la forma canonică Invarianţii unei conice Forma canonică a conicelor cu centru Forma canonică a conicelor fără centru Exerciţii Cuadrice 6.1 Cuadrice pe ecuaţii reduse Sfera Elipsoidul Hiperboloidul cu o pânză Hiperboloidul cu două pânze Conul Paraboloidul eliptic Paraboloidul hiperbolic Cilindri Generatoare rectilinii Reducerea cuadricelor la forma canonică Exemple Generări de suprafeţe Suprafeţe cilindrice

3 .3. Suprafeţe conice Suprafeţe de rotaţie Exerciţii Geometria diferenţială a curbelor şi suprafeţelor Curbe plane Introducere Tangenta şi normala la o curbă plană Elementul de arc al unei curbe plane Curbura unei curbe plane Înfăşurătoarea unei familii de curbe plane Curbe în spaţiu Reprezentări analitice. Puncte ordinare Triedrul Frenet Elementul de arc. Curbură şi torsiune Suprafeţe Generalităţi Plan tangent şi normală la o suprafaţă Prima formă fundamentală a unei suprafeţe Exerciţii

4 Capitolul 1 Conice 1.1 Dreapta în plan Fie {O, i, j } un reper cartezian ortogonal în plan. Ecuaţia canonică a dreptei determinată de punctul M 0 (x 0, y 0 ) şi de vectorul director v = l i + m j (cu l + m > 0) este sau echivalent x x 0 l = y y 0 m mx ly mx 0 + ly 0 = 0 Notând a = m, b = l şi c = mx 0 + ly 0, obţinem ecuaţia ax + by + c = 0 cu a +b > 0, ecuaţie care se numeşte ecuaţia generală a dreptei în plan. Dacă egalăm rapoartele din ecuaţia dreptei cu λ: x x 0 l = y y 0 m = λ se obţin ecuaţiile parametrice ale dreptei: x = x 0 + λl y = y 0 + λm De asemenea ecuaţia canonică a dreptei determinată de două puncte M 1 (x 1, y 1 ) şi M (x, y ) este: x x 1 x x 1 = y y 1 y y 1 3

5 ecuaţie care se poate rescrie Cazuri particulare x y 1 x 1 y 1 1 x y 1 = 0 ˆ Ecuaţia axei Ox: y = 0 ˆ Ecuaţia unei drepte paralele cu Ox: y = y 0 ˆ Ecuaţia axei Oy: x = 0 ˆ Ecuaţia unei drepte paralele cu Oy: x = x 0 ˆ Ecuaţia primei bisectoare: y = x ˆ Ecuaţia celei de-a doua bisectoare: y = x ˆ Ecuaţia dreptei prin tăieturi: Fie o dreaptă care nu trece prin origine şi nu este paralelă cu axele de coordonate şi fie A(a, 0), B(0, b) punctele de intersecţie ale dreptei cu axele de coordonate, cu a b 0. Obţinem: Fie o dreaptă d de ecuaţie x a 0 a = y 0 b 0 bx + ay ab = 0 x a + y b 1 = 0. ax + by + c = 0, a + b > 0 Atunci şi λax + λby + λc = 0, λ R este o ecuaţie a dreptei d, deci o dreaptă are o infinitate de ecuaţii. Două ecuaţii reprezintă aceeaşi dreaptă dacă şi numai dacă au coeficienţii proporţionali. Dacă dreapta d nu este paralelă cu Oy (deci b 0), ecuaţia dreptei se poate rescrie: y = a b x c b Notănd m = a b, n = c b obţinem y = mx + n care se numeşte ecuaţia explicită a dreptei d. Coeficientul m se numeşte panta dreptei, iar n este ordonata intersecţiei dreptei cu axa Oy. 4

6 Fie A(x A, y A ) şi B(x B, y B ) două puncte distincte pe dreapta d. Dreapta nefiind paralelă cu Oy, avem că x A x B. Punând condiţia ca cele două puncte să verifice ecuaţia dreptei obţinem Scăzând cele două ecuaţii obţinem y A = mx A + n şi y B = mx B + n. y B y A = m(x B x A ) m = y B y A x B x A = tg θ unde θ este unghiul dintre semiaxa pozitivă a axei Ox şi semidreapta de pe dreapta d situată deasupra axei Ox. Avem: ˆ m > 0 θ unghi ascuţit ˆ m < 0 θ unghi obtuz ˆ m = 0 dreapta este paralelă cu Ox Observaţii 1. Dreapta d care are ecuaţia explicită y = mx + n trece prin punctele de coordonate (0, n) şi (1, m + n), deci ecuaţia canonică a dreptei este x 1 = y n m, aşadar un vector director al dreptei este v = 1 i + m j. O dreaptă este unic determinată de un punct M 0 (x 0, y 0 ) şi de panta m. Pentru un punct oarecare M(x, y) de pe dreaptă avem m = y y 0 x x 0 y y 0 = m(x x 0 ) 3. Două drepte d 1 şi d neparalele cu Oy având pantele m 1 şi m sunt paralele dacă şi numai dacă m 1 = m. 4. Două drepte d 1 şi d neparalele cu Oy având pantele m 1 şi m sunt perpendiculare dacă şi numai dacă m 1 m = Conice pe ecuaţii reduse Definiţia 1.1. Se numeşte conică o curbă plană definită în reperul cartezian ortonormat {O; i, j } printr-o ecuaţie algebrică de gradul al doilea de forma a 11 x + a 1 xy + a y + a 13 x + a 3 y + a 33 = 0, unde a ij R, i, j {1,, 3}, a 11 + a 1 + a > 0 (adică cel puţin unul dintre coeficienţii termenilor de gradul al doilea este nenul), iar (x, y) sunt coordonatele euclidiene în reperul dat ale unui punct oarecare al conicei. 5

7 Conicele se mai numesc şi curbe de gradul al doilea. Exemple de conice: cercul, elipsa, hiperbola, parabola Cercul Definiţia 1.. Fie un punct fixat C(a, b) şi r > 0 un număr real fixat. Se numeşte cerc de centru C şi rază r este locul geometric al punctelor M(x, y) care satisfac egalitatea CM = r. (1.1) Avem CM = (x a) i + (y b) j, deci (1.1) se rescrie (x a) + (y b) = r sau echivalent (x a) + (y b) = r (1.) care se numeşte ecuaţia carteziană implicită a cercului de centru C(a, b) şi rază r. Efectuând calculele în ecuaţia (1.) obţinem: x + y ax by + a + b r = 0. Notând m = a, n = b şi p = a + b r, ecuaţia se rescrie x + y + mx + ny + p = 0, care se numeşte ecuaţia generală a cercului. Ecuaţia (1.) este de asemenea echivalentă cu ecuaţiile x = a + r cos t y = b + r sin t, t [0, π) numite ecuaţiile parametrice ale cercului. 1.. Elipsa Definiţia 1.3. Fie F, F două puncte în plan şi a > 0. Locul geometric al punctelor M din plan cu proprietatea se numeşte elipsă. MF + MF = a 6

8 ˆ Punctele F, F se numesc focarele elipsei ˆ Dreapta F F se numeşte axă focală. ˆ Distanţa dintre focare se numeşte distanţă focală: F F = c < a ˆ distanţele MF şi MF se numesc raze focale Pentru a găsi ecuaţia elipsei alegem ca axă a absciselor axa focală F F, iar ca axă a ordonatelor mediatoarea segmentului F F. Originea reperului este mijlocul segmentului F F, deci focarele au coordonatele F (c, 0) şi F ( c, 0). Din definiţia elipsei, punctul M(x, y) aparţine elipsei dacă şi numai dacă (x c) + y + (x + c) + y = a (x + c) + y = a (x c) + y x + cx + c + y = 4a 4a (x c) + y + x cx + c + y a (x c) + y = a cx a (x cx + c + y ) = a 4 a cx + c x (a c )x + a y = a (a c ) Notând b = a c, ecuaţia anterioară devine b x + a y = a b x a + y b = 1, ecuaţie care se numeşte ecuaţia carteziană implicită a elipsei. Observaţii ˆ Dacă M(x, y) este un punct pe elipsă, atunci şi simetricul lui faţă de Ox, punctul de coordonate (x, y) verifică ecuaţia elipsei, deci Ox este axă de simetrie a elipsei. ˆ Simetricul lui M faţă de Oy, punctul de coordonate ( x, y) verifică ecuaţia elipsei, deci Oy este axă de simetrie a elipsei. ˆ Simetricul lui M faţă de O, punctul de coordonate ( x, y) verifică ecuaţia elipsei, deci O este centru de simetrie al elipsei. ˆ Intersecţiile elipsei cu axele de coordonate, punctele A(a, 0), A ( a, 0), B(0, b), B (0, b) se numesc vârfurile elipsei. ˆ OA = a şi OB = b se numesc semiaxa mare şi respectiv semiaxa mică a elipsei. 7

9 ˆ Raportul e = c < 1 se numeşte excentricitatea elipsei. Avem: a e = c a = a b a = 1 ( b a ) b a = 1 e deci excentricitatea caracterizează forma elipsei. ˆ Ecuaţia carteziană a elipsei este echivalentă cu ecuaţiile x = a cos t y = b sin t, t [0, π) numite ecuaţiile parametrice ale elipsei. ˆ Ecuaţia tangentei la elipsă dusă printr-un punct M 0 (x 0, y 0 ) de pe elipsă se obţine prin dedublare: 1..3 Hiperbola xx 0 a + yy 0 b 1 = 0. Definiţia 1.4. Fie F, F două puncte în plan şi a > 0. Locul geometric al punctelor M din plan cu proprietatea se numeşte hiperbolă. MF MF = a ˆ Punctele F, F se numesc focarele hiperbolei ˆ Dreapta F F se numeşte axă focală. ˆ Distanţa dintre focare se numeşte distanţă focală: F F = c > a ˆ distanţele MF şi MF se numesc raze focale Pentru a găsi ecuaţia carteziană implicită a hiperbolei alegem ca axă a absciselor axa focală F F, iar ca axă a ordonatelor mediatoarea segmentului F F. Originea reperului este mijlocul segmentului F F, deci focarele au 8

10 coordonatele F (c, 0) şi F ( c, 0). Prin definiţie, punctul M(x, y) aparţine hiperbolei dacă şi numai dacă (x + c) + y (x c) + y = ±a (x + c) + y = (x c) + y ± a x + cx + c + y = x cx + c + y ± 4a (x c) + y + 4a Observaţii ±a (x c) + y = cx a a (x cx + c + y ) = a 4 a cx + c x (c a )x a y = a (c a ) b x a y = a b x a y b = 1. ˆ Axele Ox şi Oy sunt axe de simetrie ale hiperbolei; ˆ Intersecţiile hiperbolei cu axa Ox, punctele A(a, 0), A ( a, 0), se numesc vârfurile hiperbolei, iar axa Ox se numeşte axa transversă a hiperbolei; ˆ Dreptele de ecuaţii y = ± b x sunt asimptotele hiperbolei şi se obţin ca a asimptote oblice ale funcţiilor f 1 (x) = b a x a şi f (x) = b a x a ; ˆ Dacă a = b, hiperbola are ecuaţia x y = a şi se numeşte hiperbolă echilateră, iar asimptotele sunt bisectoarele axelor y = x şi y = x; ˆ O ecuaţie de forma xy = ±a reprezintă tot o hiperbolă echilateră, având ca asimptote axele de coordonate, iar ca axe de simetrie bisectoarele axelor. ˆ Raportul e = c a < 1 se numeşte excentricitatea hiperbolei. Avem: e = c a = a + b a = 1 + ( b a ) b a = e 1 deci excentricitatea caracterizează forma hiperbolei. 9

11 ˆ Ecuaţia carteziană a elipsei este echivalentă cu ecuaţiile x = a ch t y = b sh t, t R numite ecuaţiile parametrice ale hiperbolei. ˆ Ecuaţia tangentei la hiperbolă dusă printr-un punct M 0 (x 0, y 0 ) de pe hiperbolă se obţine prin dedublare: 1..4 Parabola xx 0 a yy 0 b 1 = 0. Definiţia 1.5. Fie o dreaptă fixă d în plan şi un punct fix F d. Locul geometric al punctelor M din plan cu proprietatea că distanţa la punctul F este egală cu distanţa la dreapta d se numeşte parabolă. ˆ Punctul F se numeşte focar; ˆ Dreapta d se numeşte dreaptă directoare; ˆ Distanţa de la focar la dreapta directoare se numeşte parametrul parabolei şi se notează cu p. Pentru a găsi ecuaţia parabolei alegem ca axă a absciselor perpendiculara dusă prin F la d, care intersectează dreapta d în punctul A şi are sensul pozitiv de la directoare către focar, iar axa ordonatelor este mediatoarea segmentului AF. Focarul F are coordonatele ( p, 0), iar prin definiţie un punct oarecare M(x, y) se află pe parabolă dacă şi numai dacă MF = MB unde B este proiecţia lui M pe dreapta d şi are coordonatele ( p, y). Obţinem: (x p ) + y = x + p x px + p 4 + y = x + px + p 4 de unde se obţine ecuaţia carteziană implicită a parabolei: y = px Axa Ox se numeşte axa parabolei (sau axa transversă a parabolei) şi este axă de simetrie pentru parabolă, iar punctul O(0, 0) se numeşte vârful parabolei. Observaţii 10

12 ˆ Ecuaţia carteziană a parabolei este echivalentă cu ecuaţiile x = t p y = t, t R numite ecuaţiile parametrice ale parabolei; ˆ Ecuaţia tangentei la parabolă dusă printr-un punct M 0 (x 0, y 0 ) de pe parabolă se obţine prin dedublare: yy 0 = p(x + x 0 ); ˆ Ecuaţia y = px, p > 0 reprezintă tot o parabolă cu axa transversă Ox, vârful în origine, dar situată în semiplanul din stânga axei Oy; ˆ Ecuaţiile x = py şi x = py, cu p > 0 reprezintă parabole având axa transversă Oy şi vârful în origine. 1.3 Schimbări de repere carteziene Rotaţia Fie {O; i, j } un reper cartezian ortonormat obţinut prin rotirea reperului {O; i, j } cu un unghi θ [0, π). Notăm cu (x, y) coordonatele unui punct oarecare M din plan în reperul iniţial şi cu (x, y ) coordonatele aceluiaşi punct în reperul rotit. Avem: OM = x i + y j = x i + y j Înmulţind scalar această egalitate cu i, respectiv j, obţinem: x i i + y j i = x i i + y j i x i j + y j j = x i j + y j j Avem i i = j j = 1 şi i j = j i = 0, deci x = x i i + y j i y = x i j + y j j (1.3) Avem i i = cos θ, j i = cos (θ + π ) = sin θ i j = cos ( π θ) = sin θ, j j = cos θ 11

13 şi înlocuind în (1.3) găsim sau echivalent ( x y x = x cos θ y sin θ y = x sin θ + y cos θ ) = ( cos θ sin θ sin θ cos θ ) ( x y ). Matricea C = ( cos θ sin θ sin θ cos θ ) este o matrice ortogonală (C 1 = C T ), deci rotaţia în plan de unghi θ este o transformare ortogonală Translaţia Fie reperul {O; i, j }, un punct A(x 0, y 0 ) şi considerăm reperul cartezian ortonormat {A; i, j }. Notăm cu (x, y) coordonatele unui punct oarecare M din plan în reperul iniţial şi cu (x, y ) coordonatele aceluiaşi punct în reperul nou. Avem: OM = OA + AM x i + y j = x 0 i + y0 j + x i + y j de unde obţinem x = x 0 + x. y = y 0 + y Prin compunerea unei translaţii cu o rotaţie se obţine rototranslaţia de ecuaţii x = x 0 + X cos θ Y sin θ, y = y 0 + X sin θ + Y cos θ unde (X, Y ) sunt coordonatele punctului M în {A; i, j }. 1.4 Reducerea conicelor la forma canonică Fie o conică de ecuaţie a 11 x + a 1 xy + a y + a 13 x + a 3 y + a 33 = 0. Prin schimbarea reperului, se schimbă şi coordonatele punctelor de pe conică, deci se schimbă şi ecuaţia pe care o verifică acestea. Vom căuta reperul în care ecuaţia conicei are o formă particulară (de elipsă, hiperbolă sau parabolă), numită formă canonică. 1

14 1.4.1 Invarianţii unei conice Definiţia 1.6. Fie o conică de ecuaţie a 11 x + a 1 xy + a y + a 13 x + a 3 y + a 33 = 0, (1.4) f(x,y) cu a ij R, i, j {1,, 3}, a 11 + a 1 + a > 0. Numerele reale I = a 11 + a, δ = a 11 a 1 a 1 a, = se numesc invarianţii conicei. a 11 a 1 a 13 a 1 a a 3 a 13 a 3 a 33 Teorema 1.1. Invarianţii I, δ, nu se schimbă la translaţii sau rotaţii. Demonstraţie: x = x 0 + x Înlocuind ecuaţiile translaţiei y = y 0 + y în (1.4) obţinem a 11 x + a 1 x y + a y + a 13x + a 3y + a 33 = 0, (1.5) a 13 = a 11x 0 + a 1 y 0 + a 13 unde a 3 = a 1x 0 + a y 0 + a 3, deci coeficienţii termenilor de grad nu se a 33 = f(x 0, y 0 ) modifică, aşadar I şi δ rămân neschimbaţi. Efectuând operaţii pe coloane în avem: = a 11 a 1 a 13 a 1 a a 3 a 13 a 3 a 33 C 3 x 0 C 1 = C 3 y 0 C Efectuând operaţii pe linii în avem : a 11 a 1 a 13 a 1 a a 3 a 13 a 3 a 13 x 0 + a 3 y 0 + a 33 a 11 a 1 a 13 a 1 a a 3 a 13 a 3 a 13 x 0 + a 3 y 0 + a 33 Fie acum o rotaţie de unghi θ. Avem: L 3 x 0 L 1 = L 3 y 0 L a 11 a 1 a 13 a 1 a a 3 a 13 a 3 a 33 =. x = x cos θ y sin θ y = x sin θ + y cos θ ( x y ) = ( cos θ sin θ sin θ cos θ ) ( x y ) X = CX, 13

15 unde C = ( cos θ sin θ sin θ cos θ ), X = ( x y ), X = ( x y ). Introducem de asemenea notaţiile A = ( a 11 a 1 a 1 a ), B = ( a 13 a 3 ). Ecuaţia conicei se rescrie matriceal X T AX + BX + a 33 = 0. Înlocuind ecuaţiile rotaţiei X = CX în ecuaţia matriceală anterioară obţinem X T (C T AC)X + B(CX ) + a 33 = 0 Matricea C fiind ortogonală, A şi C T AC au acelaşi polinom caracteristic, iar coeficienţii acestuia fiind chiar I şi δ, deducem că aceştia nu se schimbă la efectuarea unei rotaţii. Introducem notaţiile Ā = a 11 a 1 a 13 a 1 a a 3 a 13 a 3 a 33, C = cos θ sin θ 0 sin θ cos θ , Ā = a 11 a 1 a 13 a 1 a a 3 a 13 a 3 a 33 Considerăm forma pătratică având matricea Ā în baza canonică din R3. Atunci Ā este matricea aceleiaşi forme pătratice în baza dată de matricea C, deci avem = det Ā = det( C T Ā C) = det C T det Ā det C = det Ā = Forma canonică a conicelor cu centru Fie conica de ecuaţie a 11 x + a 1 xy + a y + a 13 x + a 3 y + a 33 = 0, (1.6) f(x,y) cu a ij R, i, j {1,, 3}, a 11 + a 1 + a > 0. Căutăm o translaţie de ecuaţii x = x 0 + x astfel încât în noile coordonate ecuaţia conicei y = y 0 + y a 11 x + a 1 x y + a y + a 13x + a 3y + a 33 = 0, (1.7) a 13 să nu conţină termeni de grad 1, adică = a 11x 0 + a 1 y 0 + a 13 = 0 a 3 = a. 1x 0 + a y 0 + a 3 = 0 Caz 1. Dacă δ 0, sistemul anterior are soluţie unică, iar în reperul translatat cu centrul în O (x 0, y 0 ) ecuaţia conicei este a 11 x + a 1 x y + a y + f(x 0, y 0 ) = 0, (1.8) 14

16 Dacă punctul de coordonate (x, y ) verifică (1.8), atunci şi punctul de coordonate ( x, y ) verifică (1.8), deci O este centru de simetrie pentru conică, iar coordonatele lui sunt: a 13 a 1 a 3 a x 0 =, y 0 = δ Termenul liber f(x 0, y 0 ) din (1.8) se rescrie astfel: a 11 a 13 a 1 a 3 δ (1.9) f(x 0, y 0 ) = a 11 x 0 + a 1 x 0 y 0 + a y0 + a 13 x 0 + a 3 y 0 + a 33 = (a 11 x 0 + a 1 y 0 + a 13 )x 0 + (a 1 x 0 + a y 0 + a 3 )y 0 + +a 13 x 0 + a 3 y 0 + a 33 = a 13 x 0 + a 3 y 0 + a 33 a 11 a 1 a 13 Avem = a 1 a a 3 = a 13 x 0 δ + a 3 y 0 δ + a 33 δ = δf(x 0, y 0 ) a 13 a 3 a 33 Ecuaţia (1.8) devine a 11 x + a 1 x y + a y + δ = 0, (1.10) Dacă a 1 = 0, atunci (1.10) este formă canonică. Dacă a 1 0, considerăm forma pătratică Φ R R, Φ(x, y ) = a 11 x + a 1 x y + a y, având matricea A = ( a 11 a 1 ) în baza canonică. Există o bază ortonormată formată din vectori proprii ai lui A în care Φ are forma canonică a 1 a λ 1 X + λ Y, unde λ 1 şi λ sunt valorile proprii ale lui A, adică rădăcinile ecuaţiei caracteristice: a 11 λ a 1 a 1 a λ = 0 λ Iλ + δ = 0. În noile coordonate ecuaţia conicei (1.10) devine λ 1 X + λ Y + δ = 0, (1.11) deci are formă canonică. Putem presupune că baza { v 1, v } în care avem forma canonică se obţine din baza { i, j } printr-o rotaţie de unghi θ 15

17 v (0, π), aşadar 1 = cos θ i + sin θ j v = sin θ i + cos θ j corespunzători matricei A obţinem:. Cum v 1 şi v sunt vectori proprii ( a 11 a 1 ) ( cos θ a 1 a sin θ ) = λ 1 ( cos θ sin θ ) λ 1 cos θ = a 11 cos θ + a 1 sin θ ( a 11 a 1 ) ( sin θ a 1 a cos θ ) = λ ( sin θ cos θ ) λ sin θ = a 11 sin θ + a 1 cos θ Înmulţind prima relaţie cu sin θ, pe a doua cu cos θ şi sumându-le obţinem (λ 1 λ ) sin θ cos θ = a 1 Cum a 1 0 şi θ (0, π ), deducem că λ 1 λ şi λ 1 λ are acelaşi semn cu a 1. Din cele două formule anterioare se poate obţine unghiul θ: λ 1 cos θ = a 11 cos θ + a 1 sin θ tg θ = λ 1 a 11 a 1 λ sin θ = a 11 sin θ + a 1 cos θ tg θ = a 11 λ Legătura între coordonatele iniţiale x, y şi coordonatele X, Y în care avem forma canonică sunt: a 1 x = x 0 + X cos θ Y sin θ y = y 0 + X sin θ + Y cos θ. Coeficienţii formei canonice λ 1 X + λ Y + δ = 0 fiind rădăcinile ecuaţiei caracteristice λ Iλ + δ = 0, distingem următoarele cazuri: 1. δ > 0, I > 0, < 0 λ 1 > 0, λ > 0, δ < 0 elipsă. δ > 0, I > 0, = 0 λ 1 > 0, λ > 0, δ = 0 un punct 3. δ > 0, I > 0, > 0 λ 1 > 0, λ > 0, δ > 0 4. δ > 0, I < 0, < 0 λ 1 < 0, λ < 0, δ < 0 5. δ > 0, I < 0, = 0 λ 1 < 0, λ < 0, δ = 0 un punct 6. δ > 0, I < 0, > 0 λ 1 < 0, λ < 0, δ > 0 elipsă 7. δ < 0, 0 hiperbolă 16

18 8. δ < 0, = 0 două drepte concurente Dacă 0 conica se numeşte nedegenerată, iar dacă = 0 conica se numeşte degenerată. Caz. Dacă δ = 0 şi rang( a 11 a 1 a 13 a 11 x 0 + a 1 y 0 + a 13 = 0 ) = 1, sistemul a 1 a a 3 a 1 x 0 + a y 0 + a 3 = 0 are o infinitate de soluţii, deci conica are o infinitate de centre. Dacă (x 0, y 0 ) este o soluţie a sistemului anterior, atunci în reperul translatat cu centrul în O (x 0, y 0 ) ecuaţia conicei este a 11 x + a 1 x y + a y + f(x 0, y 0 ) = 0, (1.1) unde f(x 0, y 0 ) = a 13 x 0 + a 3 y 0 + a 33. Distingem cazurile: 1. Dacă a 1 = 0, cum a 11 a = a 1 a 11 = 0 sau a = 0, deci conica degenerează în două drepte paralele sau confundate sau mulţimea vidă.. Dacă a 1 0, cum a 11 a = a 1 a 11 şi a au acelaşi semn. Înmulţind eventual ecuaţia (1.1) cu 1, putem presupune că a 11 > 0 şi a > 0, iar (1.1) devine ( a 11 x ± a y ) ± f(x 0, y 0 ) = 0 deci conica degenerează în două drepte paralele sau confundate sau mulţimea vidă Forma canonică a conicelor fără centru Fie din nou conica de ecuaţie a 11 x + a 1 xy + a y + a 13 x + a 3 y + a 33 = 0, (1.13) f(x,y) cu a ij R, i, j {1,, 3}, a 11 + a 1 + a > 0. Caz 3. Dacă δ = 0 şi rang( a 11 a 1 a 13 a 1 a a 3 ) =, sistemul a 11 x 0 + a 1 y 0 + a 13 = 0 a 1 x 0 + a y 0 + a 3 = 0 este incompatibil, deci nu există o translaţie în urma căreia să dispară termenii de grad 1 din ecuaţie, altfel spus conica nu are centru de simetrie. Dacă a 1 0, considerăm forma pătratică Φ R R, Φ(x, y) = a 11 x + a 1 xy + a y, 17

19 având matricea A = ( a 11 a 1 ) în baza canonică. Există o bază ortonormată formată din vectori proprii ai lui A în care Φ are forma canonică a 1 a λ 1 x + λ y, unde λ 1 şi λ sunt valorile proprii ale lui A, adică rădăcinile ecuaţiei caracteristice: a 11 λ a 1 a 1 a λ = 0 λ Iλ + δ = 0 Cum δ = 0 λ 1 λ = 0. Presupunem λ 1 = 0, λ = I 0 (dacă ambele valori proprii ar fi nule, ar rezulta a 11 = a 1 = a = 0). În noile coordonate x, y ecuaţia conicei devine Iy + a 13x + a 3y + a 33 = 0 (1.14) Putem presupune că baza { v 1, v } în care avem forma canonică se obţine din baza { i, j } printr-o rotaţie de unghi θ (0, π ), aşadar v 1 = cos θ i + sin θ j v = sin θ i + cos θ j x = x cos θ y sin θ y = x sin θ + y cos θ Cum v 1 este vector propriu corespunzător valorii proprii 0 obţinem: ( a 11 a 1 ) ( cos θ a 1 a sin θ ) = ( 0 0 ) a 11 cos θ + a 1 sin θ = 0 tg θ = a 11 a 1 a 13 Prin calcul se obţine de asemenea = a 13 cos θ + a 3 sin θ a 3 = a 13 sin θ + a 3 cos θ Dacă a 13 = 0 a 13 = tg θ = a 11 rang ( a 11 a 1 a 13 ) = 1, deci a a 3 a 1 a 1 a a în Iy + a 13 x + a 3 y + a 33 = 0. Grupând corespunzător termenii în ecuaţia anterioară obţinem I (y + a 3 I ) + a 13 (x + c ) = 0 a 3 unde c = a 33 a 3 I. Efectuând translaţia X = x + c a 3 Y = y + a 3 I ecuaţia conicei devine IY + a 13X = 0 18

20 Cum este invariant la rotaţii şi translaţii, avem = deci găsim forma canonică 0 0 a 13 0 I 0 a Y = ±px, unde p = = a 13I a 13 = I I 3. Semnul ± în ecuaţia anterioară se alege în funcţie de poziţia parabolei faţă de axele de coordonate ale reperului iniţial, intersectând parabola cu aceste axe. Ecuaţia axei de simetrie a parabolei este a 11 (a 11 x + a 1 y + a 13 ) + a 1 (a 1 x + a y + a 3 ) = 0 iar coordonatele vârfului parabolei se obţin intersectând parabola cu axa de simetrie, deci rezolvând sistemul format din ecuaţia anterioară şi ecuaţia iniţială a conicei. Dacă a 1 = 0, din δ = 0 a 11 = 0 sau a = 0. Pentru a 11 = 0, ecuaţia conicei devine a y + a 13 x + a 3 y + a 33 = 0 a 13 = 0 conică degenerată. a 13 0 parabolă (făcând o translaţie ca mai sus). Exemplu: Fie conica de ecuaţie x 4xy + 4y 6x + y + 1 = 0. ˆ coeficienţii a 11 = 1, a = 4, a 1 =, a 13 = 3, a 3 = 1, a 33 = 1; ˆ invarianţii I = 5, δ = 4 = 0, = deci conica este o parabolă nedegenerată ˆ p = I = 1 forma canonică Y = ± X = 5 ˆ axa de simetrie: a 11 (a 11 x + a 1 y + a 13 ) + a 1 (a 1 x + a y + a 3 ) = 0 x y 1 = 0 x ˆ vârful 4xy + 4y 6x + y + 1 = 0 x y 1 = 0 V ( 1 5, 5 ) 19

21 ˆ intersecţia parabolei cu axa Ox: x 4xy + 4y 6x + y + 1 = 0 y = 0 x 1, = 6 ± 3 parabola 4 3 y x Concluzii: În funcţie de semnul invarianţilor distingem cazurile: δ Forma canonică Tip X 0 a + Y > 0 b 1 = 0 elipsă X a + Y b + 1 = 0 X = 0 a + Y b = 0 punct X 0 < 0 a Y b 1 = 0 hiperbolă X = 0 a Y = 0 două drepte concurente b 0 Y px = 0 parabolă Y = 0 a = 0 două drepte paralele = 0 Y = 0 două drepte confundate Y + a = 0 0

22 1.5 Exerciţii 1. Să se scrie ecuaţiile cercurilor determinate de: (a) centrul în C(, 3) şi raza r = 7 (b) centrul în C(1, 1) şi o tangetă la cerc este dreapta 3x + 4y + 8 = 0 (c) extremităţile unui diametru sunt A(3, ) şi B( 1, 6) (d) trece prin punctele M 1 ( 1, 5), M (, ), M 3 (5, 5) (e) trece prin origine şi are centrul C(, 0). Să se determine centrul şi raza următoarelor cercuri; să se scrie ecuaţiile parametrice şi să se reprezinte grafic: (a) x + y 6x 4y + 9 = 0 (b) x + y 4x + y 4 = 0 (c) x + y x = 0 (d) x + y y = 0 (e) x + y 4x + 3 = 0 (f) x + y x y = 0 3. Să se determine intersecţia cercului cu dreapta: (a) (C) x + y y = 0, (d) x + y = 1 (b) (C) x + y x = 0, (d) x = y 4. Să se scrie ecuaţiile elipselor date prin elementele: (a) F ( 1, 0), F (1, 0) şi semiaxa mare 5 (b) axa mare 10 şi distanţa dintre focare 8 (c) axa mică 16 şi F (3, 0) (d) semiaxele 4 şi (e) distanţa dintre focare 6 şi semiaxa mare 5 (f) semiaxa mare 5 şi excentricitatea 0, 6 5. Să se determine semiaxele, focarele şi excentricitatea elipselor, şi să se scrie ecuaţiile lor parametrice: (a) x 9 + y 4 1 = 0 1

23 (b) 9x + 5y = 5 (c) 3x + 4y = 1 (d) x + y 6 = 0 (e) 5x + 169y = 5 6. Să se afle punctele de intersecţie ale elipsei cu dreapta: (a) x 4 + y 1 = 0, x + y 3 = 0 (b) 5x + 8y 77 = 0, x + y 7 = 0 7. Să se scrie ecuaţia tangentei la elipsa x +y 6 = 0 în punctul M(, 3) de pe elipsă 8. Să se scrie ecuaţiile hiperbolelor având focarele pe axa Ox şi cunoscând următoarele elemente: (a) semiaxele sunt 4 şi 3 (b) distanţa dintre vârfuri 6 iar distanţa între focare 10 (c) semiaxa transversă este 1 şi e = 5 4 (d) F (0, 10), F (0, 10) şi distanţa între vârfuri 8 9. Să se afle semiaxele, focarele, excentricitatea şi asimptotele hiperbolelor (a) 16x 5y = 400 (b) x 9 y 16 = 1 (c) x 5y 10 = Să se reprezinte hiperbolele şi asimptotele lor: (a) x y = 1 (b) x 4y 4 = 0 (c) 4y 9x 36 = 0 (d) xy = ; xy = (e) x 5 y 49 1 = Să se scrie ecuaţia tangentei la hiperbola în punctul M 0 (5, 4) x 5 y 4 = 1

24 1. Să se scrie ecuaţiile tangentelor duse din M 0 (, 1) la hiperbola şi să se afle punctele de contact. x 4y 1 = Să se scrie ecuaţia unei parabole cu vârful în originea reperului ştiind că: (a) focarul este F (1, 0) (b) focarul este F (0, ) (c) axa de simetrie este Ox, cu p = 0, 5, situată în semiplanul stâng (d) axa de simetrie este Oy, p = 3 şi situată în semiplanul inferior 14. Să se determine focarul, axa de simetrie, şi să se reprezinte grafic parabolele: (a) y = x (b) y = 4x (c) x = 5y (d) x = y 15. Să se scrie ecuaţia tangentei şi ecuaţia normalei la parabola y = 3x în punctul de abscisă x = Să se recunoască şi să se reprezinte grafic curbele: (a) 4x 5y = 0 (b) x + y 9 = 0 (c) y x = 0 (d) x + y x = 0 (e) x + y 4 = 0 x = cos t (f), t [0, π] y = sin t (g) y + x = 0 (h) 16x 9y = 0 (i) x + y 1 = 0 x = 1 + cos t (j), t [0, π] y = sin t (k) y + 4x = 0 x = 3 cos t (l), t [0, π] y = sin t 3

25 17. Să se reprezinte domeniile din plan mărginite de curbele: y a) = x x = y y = x b) y = 1 y = x c) y = x x = 18. Să se reprezinte domeniile din plan determinate de: x + y y a) y x x 0 x + y 4 b) x + y 4 1 x 0 x c) + y 4 x + y x x + y x y d) x y y Să se aducă la forma canonică şi să se reprezinte grafic conicele: (a) 5x + 8xy + 5y 18x 18y + 9 = 0 R: X 1 + Y 9 1 = 0, C(1, 1), α = π 4. (b) 5x + 6xy + 5y 16x 16y 16 = 0 R: X 4 + Y 16 1 = 0, C(1, 1), α = π 4. (c) x xy + y 5x + y = 0 R: X 18 + Y 6 1 = 0, C(3, 1), α = π 4. (d) 3x xy + 3y 4x 4y 36 = 0 R: X 0 + Y 10 1 = 0, C(1, 1), α = π 4. (e) 5x 8xy + 5y 1x + 6y = 0 R: X 9 + Y 1 1 = 0, C(, 1), α = π 4. (f) x xy + y 5x + y = 0 R: X 18 + Y 6 1 = 0, C(3, 1), α = π 4. (g) 3x + 10xy + 3y x 14y 13 = 0 R: X 1 Y 4 1 = 0, C(, 1), α = π 4. (h) x 8xy + 7y + 6x 6y + 9 = 0 R: X 9 Y 1 1 = 0, C(1, 1), α = arctg 1. (i) 3xy + 6x y 8 = 0 R: X 4 Y 4 1 = 0, C( 1 3, ), α = π 4. (j) 6xy + 8y 1x 6y + 11 = 0 R: X 1 Y 9 (k) 5x + 1xy x 1y 19 = 0 1 = 0, C( 1, ), α = arctg 3. R: X 4 Y 9 1 = 0, C(1, 1), α = arctg 3. 4

26 (l) 5x 6xy + 5y + x 14y + 1 = 0 R: X 4 + Y + 1 = 0 (m) 5x xy + 5y + 1x 1y + 1 = 0 R: X + 3Y = 0, C( 1, 1) (n) x + 3xy + y x 1 = 0 R: y = x + 1, y = x 1. (o) 3x 7xy + y 4x + 3y + 1 = 0 R: x y 1 = 0, 3x y 1 = 0 (p) x xy + y 10x 6y + 5 = 0 R: = 64, Y = 4 X, x y 1 = 0, V (, 1). (q) x + 4xy + 4y + x y 1 = 0 R: = 5 4, Y = 1 5 X, x + y = 0, V ( 5, 1 5 ). (r) x 4xy + 4y 4x y + 10 = 0 R: = 5, Y = 5 X, x y = 0, V (, 1). (s) x 4xy + 4y 6x 38y + 5 = 0 R: = 05, Y = 18 5 X, x y + 5 = 0, V ( 1, ). (t) 4x 4xy + y 8x 8y + 4 = 0 R: = 144, Y = X, 10x 5y 4 = 0, V ( 5 50, 3 ). 5 (u) x + 4xy + 4y + x + y = 0 R: x + y = 1, x + y =. (v) x 4xy + 4y + 10x 0y + 5 = 0 R: x y + 5 = 0. (w) x 4xy + 4y + 3x 6y + = 0 R: x y + 1 = 0, x y + = 0. 5

27 Capitolul Cuadrice Definiţia.1. Se numeşte cuadrică o suprafaţă în spaţiu definită în reperul cartezian ortonormat {O; i, j, k } printr-o ecuaţie algebrică de gradul al doilea de forma a 11 x + a y + a 33 z + a 1 xy + a 13 xz + a 3 yz + a 14 x + a 4 y + a 34 z + a 44 = 0, unde a ij R, i, j {1,, 3, 4}, j i, iar coeficienţii termenilor de gradul al doilea a 11, a, a 33, a 1, a 13, a 3 nu sunt toţi nuli. Aşadar o cuadrică este o mulţime de puncte în spaţiu ale căror coordonate (x, y, z) verifică o ecuaţie de gradul al doilea de forma celei de mai sus. ˆ cuadricele se mai numesc şi suprafeţe algebrice de ordinul al doilea ˆ exemple de cuadrice: sferă, elipsoid, hiperboloizi, paraboloizi.1 Cuadrice pe ecuaţii reduse.1.1 Sfera Definiţia.. Fie un punct fixat C(a, b, c) şi R > 0 un număr real fixat. Sfera de centru C şi rază R este locul geometric al punctelor M(x, y, z) care satisfac egalitatea CM = R. (.1) Avem CM = (x a) i + (y b) j + (z c) k, deci (.1) se rescrie (x a) + (y b) + (z c) = R 6

28 sau echivalent (x a) + (y b) + (z c) = R (.) care se numeşte ecuaţia carteziană implicită a sferei de centru C(a, b, c) şi rază R. Efectuând calculele în ecuaţia (.) obţinem: x + y + z ax by cz + d = 0, (.3) unde d = a +b +c R. Se pune problema dacă orice ecuaţie de forma (.3) reprezintă ecuaţia unei sfere. Cum (.3) este echivalentă cu distingem următoarele cazuri: (x a) + (y b) + (z c) = a + b + c d, 1. dacă a + b + c d > 0 atunci mulţimea punctelor care satisfac (.3) reprezintă sfera cu centrul C(a, b, c) şi rază R = a + b + c d;. dacă a + b + c d = 0 atunci mulţimea punctelor care satisfac (.3) se reduce la punctul de coordonate (a, b, c); 3. dacă a + b + c d < 0 atunci mulţimea punctelor care satisfac (.3) este mulţimea vidă. Ecuaţia (.3) în care a + b + c d > 0 se numeşte ecuaţia generală a sferei. Fie M(x, y, z) un punct din spaţiu şi M (x, y, 0) proiecţia lui M pe planul xoy. Introducem notaţiile: ˆ ρ = OM - distanţa de la M la origine ˆ θ [0, π] - unghiul dintre Oz şi OM ˆ ϕ [0, π) - unghiul dintre Ox şi OM Numerele reale ρ, θ, ϕ se numesc coordonatele sferice ale lui M. Relaţiile de legătură între coordonatele carteziene şi coordonatele sferice ale punctului M sunt: x = ρ sin θ cos ϕ y = ρ sin θ sin ϕ z = ρ cos θ, ρ 0, θ [0, π], ϕ [0, π). 7

29 Considerând coordonatele sferice ale punctelor din sistemul de coordonate cu centrul în C(a, b, c) şi axele paralele cu cele iniţiale, obţinem ecuaţiile parametrice ale sferei cu centrul în C şi rază R: x = a + R sin θ cos ϕ y = b + R sin θ sin ϕ z = c + R cos θ, θ [0, π], ϕ [0, π). Considerăm un plan (p) şi notăm cu d distanţa de la C la acest plan. Avem următoarele situaţii posibile: ˆ d > R intersecţia dintre plan şi sferă este vidă, deci planul este exterior sferei; ˆ d = R intersecţia dintre plan şi sferă este un punct, deci planul este tangent la sferă; ˆ d < R intersecţia dintre plan şi sferă este un cerc, deci planul este secant la sferă..1. Elipsoidul Definiţia.3. Se numeşte elipsoid o cuadrică pentru care există un reper ortogonal în spaţiu în raport cu care suprafaţa are ecuaţia canonică unde a > 0, b > 0, c > 0. x a + y b + z c 1 = 0, Fie M(x 0, y 0, z 0 ) un punct pe elipsoid. Atunci: ˆ punctele de coordonate (x 0, y 0, z 0 ), (x 0, y 0, z 0 ), ( x 0, y 0, z 0 ) aparţin elipsoidului, deci planele xoy, xoz, yoz sunt plane de simetrie ale elipsoidului; ˆ punctele de coordonate (x 0, y 0, z 0 ), ( x 0, y 0, z 0 ), ( x 0, y 0, z 0 ) aparţin elipsoidului, deci axele Ox, Oy, Oz sunt axe de simetrie ale elipsoidului; ˆ punctul de coordonate ( x 0, y 0, z 0 ) aparţine elipsoidului, deci O este centru de simetrie al elipsoidului. Intersecţiile elipsoidului de ecuaţie x a + y b + z 1 = 0 cu planele şi axele c de coordonate sunt: 8

30 ˆ intersecţia cu xoy(z = 0): x a + y b 1 = 0 elipsă ˆ intersecţia cu xoz(y = 0): x a + z c 1 = 0 elipsă ˆ intersecţia cu yoz(x = 0): y b + z c 1 = 0 elipsă ˆ intersecţia cu Ox(y = z = 0): x a 1 = 0 A(a, 0, 0), A ( a, 0, 0) ˆ intersecţia cu Oy(x = z = 0): y b 1 = 0 B(0, b, 0), B (0, b, 0) ˆ intersecţia cu Oz(x = y = 0): z c 1 = 0 C(0, 0, c), C (0, 0, c) Numerele a, b, c se numesc semiaxele elipsoidului. Dacă a = b = c, elipsoidul este o sferă. Ecuaţiile parametrice ale elipsoidului sunt: x = a sin θ cos ϕ y = b sin θ sin ϕ z = c cos θ, θ [0, π], ϕ [0, π). 9

31 .1.3 Hiperboloidul cu o pânză Definiţia.4. Se numeşte hiperboloid cu o pânză o cuadrică pentru care există un reper ortogonal în spaţiu în raport cu care suprafaţa are ecuaţia canonică x a + y b z c 1 = 0, unde a > 0, b > 0, c > 0. Ca şi în cazul elipsoidului, avem: ˆ planele de coordonate sunt plane de simetrie ˆ axele de coordonate sunt axe de simetrie ˆ originea este centru de simetrie Tot hiperboloizi cu o pânză sunt şi cuadricele de ecuaţii x a y b + z x 1 = 0 sau c a y b z c + 1 = 0. Intersecţiile hiperboloidului cu o pânză de ecuaţie x a + y b z c 1 = 0 cu planele şi axele de coordonate sunt: 30

32 ˆ intersecţia cu xoy(z = 0): x a + y b 1 = 0 elipsă ˆ intersecţia cu xoz(y = 0) : x a z c 1 = 0 hiperbolă ˆ intersecţia cu yoz(x = 0): y b z c 1 = 0 hiperbolă ˆ intersecţia cu Ox(y = z = 0): x a 1 = 0 A(a, 0, 0), A ( a, 0, 0) ˆ intersecţia cu Oy(x = z = 0): y b 1 = 0 B(0, b, 0), B (0, b, 0) ˆ intersecţia cu Oz(x = y = 0): z c 1 = 0 ˆ intersecţia cu plane paralele cu xoy(z = z 0 ): elipsă x a + y b z 0 c + 1 = Hiperboloidul cu două pânze Definiţia.5. Se numeşte hiperboloid cu două pânze o cuadrică pentru care există un reper ortogonal în spaţiu în raport cu care suprafaţa are ecuaţia canonică x a + y b z c + 1 = 0, unde a > 0, b > 0, c > 0. 31

33 Ca şi în cazurile anterioare, avem: ˆ planele de coordonate sunt plane de simetrie ˆ axele de coordonate sunt axe de simetrie ˆ originea este centru de simetrie Tot hiperboloizi cu două pânze sunt şi cuadricele de ecuaţii x a y b + z x + 1 = 0 sau c a y b z c 1 = 0. Intersecţiile hiperboloidului cu două pânze de ecuaţie x a + y b z c + 1 = 0 cu planele şi axele de coordonate sunt: ˆ intersecţia cu xoy(z = 0): x a + y b + 1 = 0 ˆ intersecţia cu xoz(y = 0): x a z c + 1 = 0 hiperbolă ˆ intersecţia cu yoz(x = 0): y b z c + 1 = 0 hiperbolă ˆ intersecţia cu Ox(y = z = 0): x a + 1 = 0 ˆ intersecţia cu Oy(x = z = 0): y b + 1 = 0 ˆ intersecţia cu Oz(x = y = 0): z c + 1 = 0 C(0, 0, c), C (0, 0, c) ˆ intersecţia cu plane paralele cu xoy(z = z 0 ): elipsă sau punct sau x a + y b z 0 c + 1 = Conul Definiţia.6. Se numeşte con o cuadrică pentru care există un reper ortogonal în spaţiu în raport cu care suprafaţa are ecuaţia canonică unde a > 0, b > 0, c > 0. x a + y b z c = 0, 3

34 Ca şi în cazurile anterioare, avem: ˆ planele de coordonate sunt plane de simetrie ˆ axele de coordonate sunt axe de simetrie ˆ originea este centru de simetrie Tot conuri sunt şi cuadricele de ecuaţii x a y b + z x = 0 sau c a y b z c = 0. Intersecţiile conului de ecuaţie x a + y b z c coordonate sunt: = 0 cu planele şi axele de ˆ intersecţia cu xoy(z = 0): x a + y = 0 O(0, 0, 0) b ˆ intersecţia cu xoz(y = 0): x a z = 0 două drepte c ˆ intersecţia cu yoz(x = 0): y b z = 0 două drepte c 33

35 ˆ intersecţia cu Ox(y = z = 0): x = 0 O(0, 0, 0) a ˆ intersecţia cu Oy(x = z = 0): y = 0 O(0, 0, 0) b ˆ intersecţia cu Oz(x = y = 0): z = 0 O(0, 0, 0) c ˆ intersecţia cu plane paralele cu xoy(z = z 0 ): x a + y b z 0 c = 0 elipsă.1.6 Paraboloidul eliptic Definiţia.7. Se numeşte paraboloid eliptic o cuadrică pentru care există un reper ortogonal în spaţiu în raport cu care suprafaţa are ecuaţia canonică unde a > 0, b > 0. x a + y b = z, Avem: ˆ planele xoz şi yoz sunt plane de simetrie ˆ axa Oz este axă de simetrie Tot paraboloizi eliptici sunt şi cuadricele de ecuaţii x a + z y = y sau c b + z c = x. 34

36 Intersecţiile paraboloidului eliptic de ecuaţie x a + y b axele de coordonate sunt: ˆ intersecţia cu xoy(z = 0): x a + y = 0 O(0, 0, 0) b ˆ intersecţia cu xoz(y = 0): x = z parabolă a ˆ intersecţia cu yoz(x = 0): y = z parabolă b ˆ intersecţia cu Ox(y = z = 0): x = 0 O(0, 0, 0) a ˆ intersecţia cu Oy(x = z = 0): y = 0 O(0, 0, 0) b ˆ intersecţia cu Oz(x = y = 0): z = 0 O(0, 0, 0) = z cu planele şi ˆ intersecţia cu plane paralele cu xoy(z = z 0 ): (pentru z 0 > 0) x a + y b = z 0 elipsă.1.7 Paraboloidul hiperbolic Definiţia.8. Se numeşte paraboloid hiperbolic o cuadrică pentru care există un reper ortogonal în spaţiu în raport cu care suprafaţa are ecuaţia canonică x a y b = z, unde a > 0, b > 0. Avem: ˆ planele xoz şi yoz sunt plane de simetrie ˆ axa Oz este axă de simetrie Tot paraboloizi eliptici sunt şi cuadricele de ecuaţii x a z y = y sau c b z c = x. Intersecţiile paraboloidului hiperbolic de ecuaţie x a y = z cu planele b şi axele de coordonate sunt: 35

37 ˆ intersecţia cu xoy(z = 0): x a y = 0 două drepte b ˆ intersecţia cu xoz(y = 0): x = z parabolă a ˆ intersecţia cu yoz(x = 0): y = z parabolă b ˆ intersecţia cu Ox(y = z = 0): x = 0 O(0, 0, 0) a ˆ intersecţia cu Oy(x = z = 0): y = 0 O(0, 0, 0) b ˆ intersecţia cu Oz(x = y = 0): z = 0 O(0, 0, 0) ˆ intersecţia cu plane paralele cu xoy(z = z 0 ): x a y b = z 0 hiperbolă.1.8 Cilindri Definiţia Se numeşte cilindru eliptic o cuadrică pentru care există un reper ortogonal în spaţiu în raport cu care suprafaţa are ecuaţia canonică x a + y 1 = 0, unde a > 0, b > 0. b 36

38 . Se numeşte cilindru hiperbolic o cuadrică pentru care există un reper ortogonal în spaţiu în raport cu care suprafaţa are ecuaţia canonică x a y 1 = 0, unde a > 0, b > 0. b 3. Se numeşte cilindru parabolic o cuadrică pentru care există un reper ortogonal în spaţiu în raport cu care suprafaţa are ecuaţia canonică y = px, unde p R. 37

39 .1.9 Generatoare rectilinii Conul şi cilindrii sunt suprafeţe riglate, adică pot fi scrise ca reuniunea unei familii de drepte. În afară de acestea, hiperboloidul cu o pânză şi paraboloidul hiperbolic sunt de asemenea suprafeţe riglate. Ecuaţia hiperboloidului cu o pânză se poate rescrie sub forma x a + y b z c 1 = 0 x a z c = 1 y b (x a + z c ) (x a z c ) = (1 + y b ) (1 y b ) (.4) α ( x Considerăm familia de drepte d α,β a + z c ) = β (1 + y b ) β ( x a z c ) = α (1 y unde α şi β b ) nu sunt simultan nuli. Reuniunea acestei familii de drepte este chiar hiperboloidul cu o pânză anterior. α ( x 0 Fie M 0 (x 0, y 0, z 0 ) d α,β, deci a + z 0 c ) = β (1 + y 0 b ) β ( x 0 a z 0 c ) = α (1 y. 0 b ) ˆ dacă αβ 0, atunci înmulţind ecuaţiile anterioare şi împărţind prin αβ obţinem x 0 a + y 0 b z 0 c 1 = 0 deci M 0 este pe hiperboloid; ˆ dacă α = 0, β y 0 b = 0, x 0 a z 0 c = 0, aşadar în (.4) ambii membri sunt nuli, deci M 0 verifică ecuaţia hiperboloidului; ˆ dacă α 0, β = 0 1 y 0 b = 0, x 0 a + z 0 c = 0, aşadar în (.4) ambii membri sunt nuli, deci M 0 verifică ecuaţia hiperboloidului; Aşadar orice dreaptă din familia d α,β este inclusă în hiperboloid. Reciproc, se poate arăta că petru orice punct M 0 (x 0, y 0, z 0 ) de pe hiperboloid există α, β R astfel încât a + z 0 α ( x 0 c ) = β (1 + y 0 b ) β ( x 0 a z 0 c ) = α (1 y aşadar M 0 d 0 α,β. b ) Dreptele din familia d α,β se numesc generatoare rectilinii ale hiperboloidului cu o pânză. 38

40 O altă familie de generatoare rectilinii ale hiperboloidului cu o pânză x a + y b z c 1 = 0 este λ ( x d λ,µ a + z c ) = µ (1 y b ) µ ( x a z c ) = λ (1 + y. b ) În mod analog găsim pentru paraboloidul hiperbolic x a y = z următoarele b familii de generatoare rectilinii: α ( x d α,β a + y b ) = βz β ( x a y b ) = α λ ( x şi d λ,µ a + y b ) = µ µ ( x a y. b ) = λz. Reducerea cuadricelor la forma canonică Fie cuadrica definită prin ecuaţia generală a 11 x + a y + a 33 z + a 1 xy + a 13 xz + a 3 yz + a 14 x + a 4 y + a 34 z + a 44 = 0, f(x,y,z) Ca şi în cazul conicelor, pentru orice cuadrică se poate determina un reper cartezian ortogonal convenabil în raport cu care ecuaţia cuadricei are forma cea mai simplă, numită formă canonică sau redusă. La această formă se poate ajunge printr-o translaţie şi o rotaţie adecvată a reperului iniţial {O; i, j, k }. Un punct C se numeşte centru de simetrie al cuadricei dacă simetricul oricărui punct M al cuadricei în raport cu C aparţine de asemenea cuadricei. Elipsoidul, hiperboloizii şi conul sunt cuadrice cu centru, iar paraboloizii sunt cuadrice fără centru. Căutăm o translaţie a sistemului Oxyz astfel încât originea noului sistem de coordonate C(x 0, y 0, z 0 ) să fie centru de simetrie al cuadricei. Relaţiile dintre coordonatele x, y, z din reperul iniţial {O; i, j, k } şi coordonatele x, y, z din sistemul translatat {C; i, j, k } sunt: x = x 0 + x y = y 0 + y z = z 0 + z 39

41 Înlocuind în ecuaţia iniţială a cuadricei obţinem a 11 x +a y +a 33 z +a 1 x y +a 13 x z +a 3 y z +a 14x +a 4y +a 34z +a 44 = 0, a 14 = a 11x 0 + a 1 y 0 + a 13 z 0 + a 14 unde a 4 = a 1x 0 + a y 0 + a 3 z 0 + a 4, iar a 44 = f(x 0, y 0, z 0 ). a 34 = a 13x 0 + a 3 y 0 + a 33 z 0 + a 34 Pentru ca C(x 0, y 0, z 0 ) să fie centru de simetrie, trebuie ca ecuaţia în noile coordonate să nu conţină termeni de gradul 1, aşadar a 14 = a 4 = a 34 = 0, deci (x 0, y 0, z 0 ) sunt soluţii ale sistemului a 11 x 0 + a 1 y 0 + a 13 z 0 + a 14 = 0 a 1 x 0 + a y 0 + a 3 z 0 + a 4 = 0 a 13 x 0 + a 3 y 0 + a 33 z 0 + a 34 = 0. a 11 a 1 a 13 Dacă δ = a 1 a a 3 0, sistemul anterior are soluţie unică, iar ecuaţia a 13 a 3 a 33 cuadricei este a 11 x + a y + a 33 z + a 1 x y + a 13 x z + a 3 y z + f(x 0, y 0, z 0 ) = 0. Dacă a 1 = a 13 = a 3 = 0, atunci cuadrica este în formă canonică. Dacă cel puţin unul din coeficienţii a 1, a 13, a 3 este nenul, atunci efectuăm o rotaţie a reperului cartezian, folosind metoda valorilor şi vectorilor proprii. Considerăm forma pătratică Φ R 3 R, Φ(x, y, z ) = a 11 x + a y + a 33 z + a 1 x y + a 13 x z + a 3 y z Se determină valorile proprii λ 1, λ, λ 3 ale matricei A = a 11 a 1 a 13 a 1 a a 3 a 13 a 3 a 33, precum şi vectorii proprii ortonormaţi corespunzători v 1, v, v 3. În reperul cartezian {C; v 1, v, v 3 }, cuadrica are ecuaţia canonică λ 1 X + λ Y + λ 3 Z + f(x 0, y 0, z 0 ) = 0 iar relaţiile dintre coordonatele x, y, z şi X, Y, Z sunt x y z = S BB 40 X Y Z

42 unde S BB este matricea de trecere de la baza B = { i, j, k } la baza B = { v 1, v, v 3 }. Dacă δ = 0, atunci cuadrica este fără centru. În acest caz se efectuează mai întâi o rotaţie folosind metoda valorilor şi vectorilor proprii, urmată de o translaţie adecvată...1 Exemple 1. Reducerea la forma canonică a cuadricei de ecuaţie 5x + 7y + 5z + xy + xz + yz 6y + 4z + 1 = 0. ˆ a 11 = a 33 = 5, a = 7, a 1 = a 13 = a 3 = 1,a 14 = 0, a 4 = 3, a 34 =, a 44 = 1 a 11 a 1 a ˆ δ = a 1 a a 3 = = a 13 a 3 a x 0 + y 0 + z 0 = 0 ˆ centrul de simetrie: x 0 + 7y 0 + z 0 3 = 0 x 0 + y 0 + 5z 0 + = 0 x = 0 + x ˆ translaţia y = 1 + y z = 1 + z ˆ 5x + 7y + 5z + x y + x z + y z 3 = 0 C (0, 1, 1 ) 5 λ 1 1 ˆ valorile proprii 1 7 λ 1 = 0 λ 1 = 4, λ = 5, λ 3 = λ ˆ vectorii proprii v 1 = (1, 0, 1), v = (1, 1, 1), v 3 = (1,, 1) ˆ rotaţia x y z = ˆ ecuaţia canonică X Y Z 4X + 5Y + 8Z 3 = 0 X Y Z = 0 deci cuadrica este un elipsoid. 41

43 . Reducerea la forma canonică a cuadricei de ecuaţie y + 4xy 8xz 4yz + 6x 5 = 0. ˆ a 11 = a 33 = 0, a =, a 1 =, a 13 = 4, a 3 =, a 14 = 3, a 4 = a 34 = 0, a 44 = 5 ˆ δ = a 11 a 1 a 13 a 1 a a 3 a 13 a 3 a 33 = λ 4 ˆ valorile proprii λ = 0 λ 1 = 0, λ = 6, λ 3 = 4 4 λ ˆ vectorii proprii v 1 = ( 1,, 1), v = (1, 1, 1), v 3 = (1, 0, 1) ˆ rotaţia x y z = = 0 ˆ 6y 4z 6x + 3y + 3 z 5 = 0 3 ˆ 6 (y + 6 ) 4 (z 3 8 ) 6 (x ) = 0 X = x ˆ translaţia 3 Y = y + 6 Z = z 3 8 ˆ ecuaţia canonică 6Y 4Z 6X = 0 deci cuadrica este un paraboloid hiperbolic. x y z.3 Generări de suprafeţe Prin ecuaţia unei suprafeţe în spaţiu se înţelege o ecuaţie în 3 variabile de forma F (x, y, z) = 0, unde F D R 3 R, ecuaţie care este satisfăcută de coordonatele tuturor punctelor de pe suprafaţă în raport cu un reper fixat, dar nu este satisfăcută de coordonatele nici unui alt punct din afara suprafeţei. 4

44 Orice curbă în spaţiu poate fi privită ca intersecţia a două suprafeţe care conţin acea curbă şi care nu mai au alte puncte comune. Aşadar o curbă în spaţiu poate fi definită prin două ecuaţii de forma F (x, y, z) = 0 G(x, y, z) = 0. Exemple: o dreaptă este intersecţia dintre două plane, un cerc este intersecţia dintre o sferă şi un plan, etc..3.1 Suprafeţe cilindrice Definiţia.10. Fie v = l i +m j +n F (x, y, z) = 0 k 0 şi o curbă (C). G(x, y, z) = 0 Se numeşte suprafaţă cilindrică o suprafaţă generată prin mişcarea unei drepte de direcţie v, numită generatoare, care se sprijină pe curba C, numită curbă directoare a suprafeţei. Ecuaţiile unei drepte oarecare de direcţie v x x 0 l = y y 0 m = z z 0 n pot fi rescrise sub forma de intersecţie de plane nx lz = λ d λ,µ ny mz = µ, λ, µ R. (.5) Suprafaţa cilindrică este generată de acele drepte din familia d λ,µ care se sprijină pe curba C (deci intersectează această curbă). Aşadar căutăm acele valori ale lui λ şi µ pentru care sistemul nx lz = λ ny mz = µ F (x, y, z) = 0 G(x, y, z) = 0 (.6) este compatibil. Eliminând x, y, z din acest sistem, obţinem o relaţie între λ şi µ Φ(λ, µ) = 0 (.7) numită condiţie de compatibilitate. Suprafaţa cilindrică este formată din toate dreptele d λ,µ corespunzătoare valorilor lui λ şi µ care satisfac condiţia de 43

45 compatibilitate (.7), aşadar coordonatele punctelor acestei suprafeţe satisfac ecuaţia Φ(nx lz, ny mz) = 0 Exemplu: Să se găsească ecuaţia cilindrului având curba directoare de x ecuaţii y = z iar generatoarele sunt perpendiculare pe planul curbei. x + y + z = 0 ˆ v = i + j + x z = λ k generatoarele y z = µ x z = λ y z = µ ˆ sistemul x y = z x + y + z = 0 este compatibil ˆ condiţia de compatibilitate (λ µ) (µ λ) + 3(µ + λ) = 0 ˆ ecuaţia suprafeţei cilindrice.3. Suprafeţe conice x y xz + yz + x + y z = 0 F (x, y, z) = 0 Definiţia.11. Fie V (x 0, y 0, z 0 ) şi o curbă (C). Se G(x, y, z) = 0 numeşte suprafaţă conică o suprafaţă generată prin mişcarea unei drepte, numită generatoare, care trece prin punctul fix V şi se sprijină pe curba C, numită curbă directoare a suprafeţei. Ecuaţiile unei drepte oarecare care trece prin V pot fi rescrise sub forma x x 0 l = y y 0 m = z z 0 n d λ,µ x x 0 λ = y y 0 µ = z z 0, λ = l 1 n, µ = m n R. (.8) Suprafaţa conică este generată de acele drepte din familia d λ,µ care se sprijină pe curba C (deci intersectează această curbă). Aşadar căutăm acele 44

46 valori ale lui λ şi µ pentru care sistemul x x 0 = y y 0 λ µ F (x, y, z) = 0 G(x, y, z) = 0 = z z 0 1 (.9) este compatibil. Eliminând x, y, z din acest sistem, obţinem o relaţie între λ şi µ Φ(λ, µ) = 0 (.10) numită condiţie de compatibilitate. Suprafaţa conică este formată din toate dreptele d λ,µ corespunzătoare valorilor lui λ şi µ care satisfac condiţia de compatibilitate (.13), aşadar coordonatele punctelor acestei suprafeţe satisfac ecuaţia Φ ( x x 0 z z 0, y y 0 z z 0 ) = 0 Exemplu: Să se găsească ecuaţia conului cu vârful în origine şi curba x directoare de ecuaţii + y = 1. z = 1 ˆ generatoarele x λ = y µ = z 1 x λ = y µ = z 1 ˆ sistemul x + y = 1 z = 1 este compatibil ˆ condiţia de compatibilitate λ + µ = 1 ˆ ecuaţia suprafeţei conice ( x z ) + ( y z ) = 1 x + y = z.3.3 Suprafeţe de rotaţie F (x, y, z) = 0 Definiţia.1. Fie o curbă (C). Se numeşte suprafaţă de G(x, y, z) = 0 rotaţie o suprafaţă generată prin rotirea curbei C în jurul unei drepte d, numită axă de rotaţie. 45

47 Presupunem că axa de rotaţie are ecuaţiile d x x 0 = y y 0 l m = z z 0 n. Prin rotirea în jurul lui d, fiecare punct de pe curba C va descrie un cerc (numit cerc generator) care se află într-un plan perpendicular pe d şi are centrul pe d. Un astfel de cerc poate fi scris ca intersecţia dintre o sferă cu centrul pe d şi un plan perpendicular pe d: (x x 0 ) + (y y 0 ) + (z z 0 ) = λ C λ,µ (.11) lx + my + nz = µ Suprafaţa de rotaţie este generată de acele cercuri din familia C λ,µ care se sprijină pe curba C (deci intersectează această curbă). Aşadar căutăm acele valori ale lui λ şi µ pentru care sistemul (x x 0 ) + (y y 0 ) + (z z 0 ) = λ lx + my + nz = µ F (x, y, z) = 0 G(x, y, z) = 0 (.1) este compatibil. Eliminând x, y, z din acest sistem, obţinem o relaţie între λ şi µ Φ(λ, µ) = 0 (.13) numită condiţie de compatibilitate. Suprafaţa de rotaţie este formată din toate cercurile C λ,µ corespunzătoare valorilor lui λ şi µ care satisfac condiţia de compatibilitate (.13), aşadar coordonatele punctelor acestei suprafeţe satisfac ecuaţia Φ ((x x 0 ) + (y y 0 ) + (z z 0 ), lx + my + nz) = 0. Exemplu: Să se găsească ecuaţia suprafeţei obţinute prin rotirea dreptei de x + z = x = 0 ecuaţii în jurul dreptei de ecuaţii. y = 0 y = 0 (x ) + (y ) + z = λ cercurile generatoare z = µ (x ) + (y ) + z = λ z = µ sistemul x + z = y = 0 este compatibil condiţia de compatibilitate µ λ + 4 = 0 ecuaţia suprafeţei de rotaţie (x ) + (y ) z = 4 46

48 .4 Exerciţii 1. Să se scrie ecuaţia sferei în următoarele cazuri: (a) C(1,, ), R = 3 (b) C = O, R = (c) C = O şi trece prin punctul A(3, 1, ) (d) C(, 1, 3) şi trece prin punctul B(, 0, 1) (e) Punctele A(1,, 1) şi B(3, 4, 5) sunt extremităţile unui diametru (f) C(1,, 3) şi este tangentă planului 6x + 7y 6z + 31 = 0 (g) Sfera trece prin O(0, 0, 0), A(, 0, 0), B(0, 5, 0), C(0, 0, 3) R: a = 1, b = 5, c = 3. Să se determine centrul şi raza sferelor: (a) x + y + z x 4y 6z + 5 = 0 (b) x + y + z 8x 4y + z + 17 = 0 (c) x + y + z + x 6y + 4z 11 = 0 (d) x + y + z x + 3y 4z + 1 = 0 (e) (x + y + z ) + 4x y + z 5 = 0 3. Fie sfera de ecuaţie şi planul (p) x y z + 9 = 0. (S) x + y + z 6x + 4y z 86 = 0 (a) Să se afle centrul şi raza sferei (b) Să se arate că S p (c) Să se afle centrul şi raza cercului de intersecţie a sferei S cu planul p R: C(3,, 1), R = 10, C 1 ( 1,, 3), r = 8 Aceleaşi cerinţe pentru: (a) (S) x + y + z 4x y + 6z + 1 = 0, (p) x + y z 3 = 0 (b) (S) (x 4) + (y 7) + (z + 1) 36 = 0, (p) 3x + y z 9 = 0 4. Să se scrie ecuaţiile planelor tangente la sfera (S) x + y + z 4x + y 6z + 8 = 0 în punctele de intersecţie ale sferei cu dreapta (d) x 1 1 R: S d = {M 1 (1, 0, 1), M (3,, 5)} 47 = y 1 = z 1

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera.

Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Sfera prin 4 puncte necoplanare. Elipsoidul Hiperboloizi Paraboloizi Conul Cilindrul. 1 Sfera. pe ecuaţii generale 1 Sfera Ecuaţia generală Probleme de tangenţă 2 pe ecuaţii generale Sfera pe ecuaţii generale Ecuaţia generală Probleme de tangenţă Numim sferă locul geometric al punctelor din spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

Conice - Câteva proprietǎţi elementare

Conice - Câteva proprietǎţi elementare Conice - Câteva proprietǎţi elementare lect.dr. Mihai Chiş Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Universitatea de Vest din Timişoara Viitori Olimpici ediţia a 5-a, etapa I, clasa a XII-a 1 Definiţii

Διαβάστε περισσότερα

Dacă centrul cercului este în origine, atunci ecuaţia cercului va fi = 2

Dacă centrul cercului este în origine, atunci ecuaţia cercului va fi = 2 Capitolul 9 CONICE ŞI CUADRICE 9.1 Conice pe ecuaţii reduse 9.1.1 Cercul Definiţia 9.1 Fie un plan () şi un reper ortonormat R =(; ) Cercul este locul geometric al punctelor din plan care au proprietatea

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 10 CONICE ŞI CUADRICE Conice pe ecuaţii reduse Elipsa

Capitolul 10 CONICE ŞI CUADRICE Conice pe ecuaţii reduse Elipsa Capitolul 1 CONICE ŞI CUADRICE 1.1 Conice pe ecuaţii reduse 1.1.1 Elipsa Definiţia 1.1 Elipsa este locul geometric al punctelor din plan cu proprietatea că suma distanţelor la două puncte fie, F şi F (numite

Διαβάστε περισσότερα

OANA CONSTANTINESCU. ( a carei ecuatie matriceala este data in raport cu un reper cartezian R = {O; ē 1,, ē n }.

OANA CONSTANTINESCU. ( a carei ecuatie matriceala este data in raport cu un reper cartezian R = {O; ē 1,, ē n }. ELEMENTE DE SIMETRIE ALE UNEI HIPERCUADRICE IN SPATII AFINE EUCLIDIENE OANA CONSTANTINESCU 1. Centru de simetrie pentru o hipercuadrica afina Pentru inceput cadrul de lucru este un spatiu an real de dimensiune

Διαβάστε περισσότερα

a carei ecuatie matriceala este data in raport cu R.

a carei ecuatie matriceala este data in raport cu R. POZITIA RELATIVA A UNEI DREPTE FATA DE O HIPERCUADRICA AFINA REALA. TANGENTE SI ASIMPTOTE. OANA CONSTANTINESCU Pentru studiul pozitiei relative a unei drepte fata de o hipercuadrica, remarcam ca nu mai

Διαβάστε περισσότερα

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA

Profesor Blaga Mirela-Gabriela DREAPTA DREAPTA Fie punctele A ( xa, ya ), B ( xb, yb ), C ( xc, yc ) şi D ( xd, yd ) în planul xoy. 1)Distanţa AB = (x x ) + (y y ) Ex. Fie punctele A( 1, -3) şi B( -2, 5). Calculaţi distanţa AB. AB = ( 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 9. Geometrie analitică. 9.1 Repere

Capitolul 9. Geometrie analitică. 9.1 Repere Capitolul 9 Geometrie analitică 9.1 Repere Vom considera spaţiile liniare (X, +,, R)în careelementelespaţiului X sunt vectorii de pe odreaptă, V 1, dintr-un plan, V sau din spaţiu, V 3 (adică X V 1 sau

Διαβάστε περισσότερα

y y x x 1 y1 Elemente de geometrie analiticã 1. Segmente 1. DistanŃa dintre douã puncte A(x 1,y 1 ), B(x 2,y 2 ): AB = 2. Panta dreptei AB: m AB =

y y x x 1 y1 Elemente de geometrie analiticã 1. Segmente 1. DistanŃa dintre douã puncte A(x 1,y 1 ), B(x 2,y 2 ): AB = 2. Panta dreptei AB: m AB = Elemente de geometrie analiticã. Segmente. DistanŃa dintre douã puncte A(, ), B(, ): AB = ) + ( ) (. Panta dreptei AB: m AB = +. Coordonatele (,) ale mijlocului segmentului AB: =, =. Coordonatele punctului

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

Introducere. ALGAD 2 - Geometrie analitica si diferentiala. Vectori liberi - produsul vectorial. Vectori liberi - produsul scalar

Introducere. ALGAD 2 - Geometrie analitica si diferentiala. Vectori liberi - produsul vectorial. Vectori liberi - produsul scalar Introducere Introducere ALGAD 2 - Geometrie analitica si diferentiala asist.dr. Ana Nistor Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi Cursurile

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

Algebra si Geometrie Seminar 9

Algebra si Geometrie Seminar 9 Algebra si Geometrie Seminar 9 Decembrie 017 ii Equations are just the boring part of mathematics. I attempt to see things in terms of geometry. Stephen Hawking 9 Dreapta si planul in spatiu 1 Notiuni

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VII Dreapta si planul

Lectia VII Dreapta si planul Planul. Ecuatii, pozitii relative Dreapta. Ecuatii, pozitii relative Aplicatii Lectia VII Dreapta si planul Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VII Planul. Ecuatii, pozitii relative Dreapta.

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

Dreapta in plan. = y y 0

Dreapta in plan. = y y 0 Dreapta in plan 1 Dreapta in plan i) Presupunem ca planul este inzestrat cu un reper ortonormat de dreapta (O, i, j). Fiecarui punct M al planului ii corespunde vectorul OM numit vector de pozitie al punctului

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Geometria analitică liniarăînspaţiu

2.3 Geometria analitică liniarăînspaţiu 2.3 Geometria analitică liniarăînspaţiu Pentru început sădefinim câteva noţiuni de bază în geometria analitică. Definitia 2.3.1 Se numeşte reper în spaţiu o mulţime formată dintr-un punct O (numit originea

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 6 GEOMETRIE LINIARĂ ÎN SPAŢIU Sisteme de coordonate în plan şi în spaţiu. I. Coordonate carteziene

CAPITOLUL 6 GEOMETRIE LINIARĂ ÎN SPAŢIU Sisteme de coordonate în plan şi în spaţiu. I. Coordonate carteziene Geometrie liniară în spaţiu CAPITOLUL 6 GEOMETRIE LINIARĂ ÎN SPAŢIU 6.. Sisteme de coordonate în plan şi în spaţiu I. Coordonate carteziene În cele ce urmează, notăm cu E 3 spaţiul punctual tridimensional

Διαβάστε περισσότερα

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011

Functii Breviar teoretic 8 ianuarie ianuarie 2011 Functii Breviar teoretic 8 ianuarie 011 15 ianuarie 011 I Fie I, interval si f : I 1) a) functia f este (strict) crescatoare pe I daca x, y I, x< y ( f( x) < f( y)), f( x) f( y) b) functia f este (strict)

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

Concurs MATE-INFO UBB, 1 aprilie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ Concurs MATE-INFO UBB, aprilie 7 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (3 puncte) ) (5 puncte) Fie matricele A = 3 4 9 8

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

b = CA, c = AB, atunci concluzia rezultă din regula triunghiului de adunare a vectorilor:

b = CA, c = AB, atunci concluzia rezultă din regula triunghiului de adunare a vectorilor: Trei vectori a, b, c formează untriunghi a + b + c = 0 (relaţia lui Chasles). Dacă a, b, c sunt laturi ale unui triunghi ABC, a = BC, b = CA, c = AB, atunci concluzia rezultă din regula triunghiului de

Διαβάστε περισσότερα

Conice şi cercuri tangente

Conice şi cercuri tangente Conice şi cercuri tangente Ioan POP 1 Abstract It proves how to obtain the non-degenerate conics, ellipse, hyperbola and parabola, of some basic tangent problems Keywords: circle, ellipse, hyperbola, parabola

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I.

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. Se acordă din oficiu 10 puncte. SUBIECTUL I. Modelul 4 Se acordă din oficiu puncte.. Fie numărul complex z = i. Calculaţi (z ) 25. 2. Dacă x şi x 2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 9x+8 =, atunci să se calculeze x2 +x2 2 x x 2. 3. Rezolvaţi în mulţimea

Διαβάστε περισσότερα

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt.

Vectori liberi Produs scalar Produs vectorial Produsul mixt. 1 Vectori liberi. 2 Produs scalar. 3 Produs vectorial. 4 Produsul mixt. liberi 1 liberi 2 3 4 Segment orientat liberi Fie S spaţiul geometric tridimensional cu axiomele lui Euclid. Orice pereche de puncte din S, notată (A, B) se numeşte segment orientat. Dacă A B, atunci direcţia

Διαβάστε περισσότερα

Lucian Maticiuc SEMINAR Conf. dr. Lucian Maticiuc. Capitolul VI. Integrala triplă. Teoria:

Lucian Maticiuc SEMINAR Conf. dr. Lucian Maticiuc. Capitolul VI. Integrala triplă. Teoria: Capitolul I: Integrala triplă Conf. dr. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Analiza Matematică II, Semestrul II Conf. dr. Lucian MATICIUC Teoria: SEMINAR 3 Capitolul I. Integrala

Διαβάστε περισσότερα

CURS MECANICA CONSTRUCŢIILOR

CURS MECANICA CONSTRUCŢIILOR CURS 10+11 MECANICA CONSTRUCŢIILOR Conf. Dr. Ing. Viorel Ungureanu CINEMATICA SOLIDULUI RIGID In cadrul cinematicii punctului material s-a arătat ca a studia mişcarea unui punct înseamnă a determina la

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

6.CONUL ŞI CILINDRUL. Fig Fig. 6.2 Fig. 6.3

6.CONUL ŞI CILINDRUL. Fig Fig. 6.2 Fig. 6.3 6.CONUL ŞI CILINDRUL 6.1.GENERALITĂŢI Conul este corpul geometric mărginit de o suprafaţă conică şi un plan; suprafaţa conică este generată prin rotaţia unei drepte mobile, numită generatoare, concurentă

Διαβάστε περισσότερα

Geometria Curbelor şi Suprafeţelor Teorie şi Aplicaţii. Mircea NEAGU

Geometria Curbelor şi Suprafeţelor Teorie şi Aplicaţii. Mircea NEAGU Geometria Curbelor şi Suprafeţelor Teorie şi Aplicaţii Mircea NEAGU Cuprins 1 Conice 7 1.1 Conice pe ecuaţii reduse............................ 7 1.1.1 Cercul.................................. 7 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL 8 CURBE ÎN PLAN ŞI ÎN SPAŢIU Curbe în plan

CAPITOLUL 8 CURBE ÎN PLAN ŞI ÎN SPAŢIU Curbe în plan CAPITOLUL 8 CURBE ÎN PLAN ŞI ÎN SPAŢIU 81 Curbe în plan I Definiţia analitică a curbelor plane În capitolul 7 am studiat deja câteva eemple de curbe plane, amintim aici conicele nedegenerate: elipsa, hiperbola

Διαβάστε περισσότερα

3. Locuri geometrice Locuri geometrice uzuale

3. Locuri geometrice Locuri geometrice uzuale 3. Locuri geometrice 3.. Locuri geometrice uzuale oţiunea de loc geometric în plan care se găseşte şi în ELEETELE LUI EUCLID se pare că a fost folosită încă de PLATO (47-347) şi ARISTOTEL(383-3). Locurile

Διαβάστε περισσότερα

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ

CONCURS DE ADMITERE, 17 iulie 2017 Proba scrisă la MATEMATICĂ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ CONCURS DE ADMITERE, 7 iulie 207 Proba scrisă la MATEMATICĂ SUBIECTUL I (30 puncte) ) (0 puncte) Să se arate că oricare ar

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

Geometria diferenţială a curbelor în spaţiu

Geometria diferenţială a curbelor în spaţiu Geometria diferenţială a curbelor în spaţiu A. U. Thor 0.1 Generalităţi Definitia 1.1 Se numeşte curbă înspaţiu dată parametric mulţimea punctelor M (x, y, z) din spaţiuacăror coordonate sunt date de x

Διαβάστε περισσότερα

avem V ç,, unde D = b 4ac este discriminantul ecuaţiei de gradul al doilea ax 2 + bx +

avem V ç,, unde D = b 4ac este discriminantul ecuaţiei de gradul al doilea ax 2 + bx + Corina şi Cătălin Minescu 1 Determinarea funcţiei de gradul al doilea când se cunosc puncte de pe grafic, coordonatele vârfului, intersecţii cu axele de coordonate, puncte de extrem, etc. Probleme de arii.

Διαβάστε περισσότερα

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale

2 Transformări liniare între spaţii finit dimensionale Transformări 1 Noţiunea de transformare liniară Proprietăţi. Operaţii Nucleul şi imagine Rangul şi defectul unei transformări 2 Matricea unei transformări Relaţia dintre rang şi defect Schimbarea matricei

Διαβάστε περισσότερα

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane

Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Subspatii ane Lectia VI Structura de spatiu an E 3. Dreapta si planul ca subspatii ane Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia VI Subspatii ane Table of Contents 1 Structura de spatiu an E 3 2 Subspatii

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTE DE GEOMETRIE. Dorel Fetcu

ELEMENTE DE GEOMETRIE. Dorel Fetcu ELEMENTE DE GEOMETRIE ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ Dorel Fetcu Acest curs este un fragment din manualul D. Fetcu, Elemente de algebră liniară, geometrie analitică şi geometrie diferenţială, Casa Editorială

Διαβάστε περισσότερα

Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Departamentul de Informaticǎ. Simina Mariş Simona Epure Ioan Rodilǎ

Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Departamentul de Informaticǎ. Simina Mariş Simona Epure Ioan Rodilǎ Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Matematicǎ şi Informaticǎ Departamentul de Informaticǎ Liliana Brǎescu Eva Kaslik Simina Mariş Simona Epure Ioan Rodilǎ CURS DE GEOMETRIE Timişoara 2007

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Un cerc care trece prin A şi B intersectează

7. Fie ABCD un patrulater inscriptibil. Un cerc care trece prin A şi B intersectează TEMĂ 1 1. În triunghiul ABC, fie D (BC) astfel încât AB + BD = AC + CD. Demonstraţi că dacă punctele B, C şi centrele de greutate ale triunghiurilor ABD şi ACD sunt conciclice, atunci AB = AC. India 2014

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 Şiruri de numere reale

Curs 2 Şiruri de numere reale Curs 2 Şiruri de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Convergenţă şi mărginire Teoremă Orice şir convergent este mărginit. Demonstraţie Fie (x n ) n 0 un

Διαβάστε περισσότερα

GA XI. 138 Să se calculeze produsul distanţelor unui punct oarecare al hiperbolei : d) ;

GA XI. 138 Să se calculeze produsul distanţelor unui punct oarecare al hiperbolei : d) ; c) 9 6 0 d) 6 0 0 Culegere de robleme e) 9 6 0 f) 0 9 6 9 GA XI. Pentru hierbola ( H ): să se calculee aria triunghiului format de asimtotele hierbolei (H) şi dreata ( d ): 9. a) b) 6 c) d) e) f) GA XI.

Διαβάστε περισσότερα

DEFINITIVAT 1993 PROFESORI I. sinx. 0, dacă x = 0

DEFINITIVAT 1993 PROFESORI I. sinx. 0, dacă x = 0 DEFINITIVAT 1993 TIMIŞOARA PROFESORI I 1. a) Metodica predării noţiunii de derivată a unei funcţii. b) Să se reprezinte grafic funci a sinx, dacă x (0,2π] f : [0,2π] R, f(x) = x. 0, dacă x = 0 2. Fie G

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi

CURS XI XII SINTEZĂ. 1 Algebra vectorială a vectorilor liberi Lect. dr. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Algebră, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC http://math.etti.tuiasi.ro/maticiuc/ CURS XI XII SINTEZĂ 1 Algebra vectorială

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu

Să se arate că n este număr par. Dan Nedeianu Primul test de selecție pentru juniori I. Să se determine numerele prime p, q, r cu proprietatea că 1 p + 1 q + 1 r 1. Fie ABCD un patrulater convex cu m( BCD) = 10, m( CBA) = 45, m( CBD) = 15 și m( CAB)

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă

Spatii liniare. Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară. Mulţime infinită liniar independentă Noţiunea de spaţiu liniar 1 Noţiunea de spaţiu liniar Exemple Subspaţiu liniar Acoperire (înfăşurătoare) liniară 2 Mulţime infinită liniar independentă 3 Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

Lectia III Produsul scalar a doi vectori liberi

Lectia III Produsul scalar a doi vectori liberi Produsul scalar: denitie, proprietati Schimbari de repere ortonormate in plan Aplicatii Lectia III Produsul scalar a doi vectori liberi Oana Constantinescu Oana Constantinescu Lectia III Produsul scalar:

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune

1.3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune .3 Baza a unui spaţiu vectorial. Dimensiune Definiţia.3. Se numeşte bază a spaţiului vectorial V o familie de vectori B care îndeplineşte condiţiile de mai jos: a) B este liniar independentă; b) B este

Διαβάστε περισσότερα

3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...4

3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...4 SEMINAR 3 MMENTUL FRŢEI ÎN RAPRT CU UN PUNCT CUPRINS 3. Momentul forţei în raport cu un punct...1 Cuprins...1 Introducere...1 3.1. Aspecte teoretice...2 3.2. Aplicaţii rezolvate...4 3. Momentul forţei

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra

Aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra ale numerelor complexe în geometrie, utilizând Geogebra Adevărul matematic, indiferent unde, la Paris sau la Toulouse, este unul şi acelaşi (Blaise Pascal) Diana-Florina Haliţă grupa 331 dianahalita@gmailcom

Διαβάστε περισσότερα

Criptosisteme cu cheie publică III

Criptosisteme cu cheie publică III Criptosisteme cu cheie publică III Anul II Aprilie 2017 Problema rucsacului ( knapsack problem ) Considerăm un număr natural V > 0 şi o mulţime finită de numere naturale pozitive {v 0, v 1,..., v k 1 }.

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE VECTORIALĂ, ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ. PROBLEME REZOLVATE. Gabriel POPA, Paul GEORGESCU c August 20, 2009, Iaşi

GEOMETRIE VECTORIALĂ, ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ. PROBLEME REZOLVATE. Gabriel POPA, Paul GEORGESCU c August 20, 2009, Iaşi GEOMETRIE VECTORIALĂ, ANALITICĂ ŞI DIFERENŢIALĂ. PROBLEME REZOLVATE Gabriel POPA, Paul GEORGESCU c August 0, 009, Iaşi Cuprins 1 SPAŢIUL VECTORILOR LIBERI. STRUCTURA AFINĂ 4 SPAŢIUL VECTORILOR LIBERI.

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare

Matrice. Determinanti. Sisteme liniare Matrice 1 Matrice Adunarea matricelor Înmulţirea cu scalar. Produsul 2 Proprietăţi ale determinanţilor Rangul unei matrice 3 neomogene omogene Metoda lui Gauss (Metoda eliminării) Notiunea de matrice Matrice

Διαβάστε περισσότερα

3. REPREZENTAREA PLANULUI

3. REPREZENTAREA PLANULUI 3.1. GENERALITĂŢI 3. REPREZENTAREA PLANULUI Un plan este definit, în general, prin trei puncte necoliniare sau prin o dreaptă şi un punct exterior, două drepte concurente sau două drepte paralele (fig.3.1).

Διαβάστε περισσότερα

Cercul lui Euler ( al celor nouă puncte și nu numai!)

Cercul lui Euler ( al celor nouă puncte și nu numai!) Cercul lui Euler ( al celor nouă puncte și nu numai!) Prof. ION CĂLINESCU,CNDG, Câmpulung Voi prezenta o abordare simplă a determinării cercului lui Euler, pe baza unei probleme de loc geometric. Preliminarii:

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă.

CURS 11: ALGEBRĂ Spaţii liniare euclidiene. Produs scalar real. Spaţiu euclidian. Produs scalar complex. Spaţiu unitar. Noţiunea de normă. Sala: 2103 Decembrie 2014 Conf. univ. dr.: Dragoş-Pătru Covei CURS 11: ALGEBRĂ Specializarea: C.E., I.E., S.P.E. Nota: Acest curs nu a fost supus unui proces riguros de recenzare pentru a fi oficial publicat.

Διαβάστε περισσότερα

z a + c 0 + c 1 (z a)

z a + c 0 + c 1 (z a) 1 Serii Laurent (continuare) Teorema 1.1 Fie D C un domeniu, a D şi f : D \ {a} C o funcţie olomorfă. Punctul a este pol multiplu de ordin p al lui f dacă şi numai dacă dezvoltarea în serie Laurent a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice

Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice Platformă de e-learning și curriculă e-content pentru învățământul superior tehnic Geometrie computationala 2. Preliminarii geometrice Preliminarii geometrice Spatiu Euclidean: E d Spatiu de d-tupluri,

Διαβάστε περισσότερα

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0

Seminar Algebra. det(a λi 3 ) = 0 Rezolvari ale unor probleme propuse "Matematica const în a dovedi ceea ce este evident în cel mai puµin evident mod." George Polya P/Seminar Valori si vectori proprii : Solutie: ( ) a) A = Valorile proprii:

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE ANALITICĂ. Mihai-Sorin Stupariu

GEOMETRIE ANALITICĂ. Mihai-Sorin Stupariu GEOMETRIE ANALITICĂ Mihai-Sorin Stupariu Sem. al II-lea, 007-008 Cuprins 1 Elemente de algebră liniară 3 1.1 Spaţii vectoriale. Definiţie. Exemple................ 3 1. Combinaţii liniare. Baze şi repere..................

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite

Capitolul 4. Integrale improprii Integrale cu limite de integrare infinite Capitolul 4 Integrale improprii 7-8 În cadrul studiului integrabilităţii iemann a unei funcţii s-au evidenţiat douăcondiţii esenţiale:. funcţia :[ ] este definită peintervalînchis şi mărginit (interval

Διαβάστε περισσότερα

Ecuatii trigonometrice

Ecuatii trigonometrice Ecuatii trigonometrice Ecuatiile ce contin necunoscute sub semnul functiilor trigonometrice se numesc ecuatii trigonometrice. Cele mai simple ecuatii trigonometrice sunt ecuatiile de tipul sin x = a, cos

Διαβάστε περισσότερα

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE 5.5. A CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE PROBLEMA 1. În circuitul din figura 5.54 se cunosc valorile: μa a. Valoarea intensității curentului de colector I C. b. Valoarea tensiunii bază-emitor U BE.

Διαβάστε περισσότερα

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii

GEOMETRIE PLANĂ TEOREME IMPORTANTE ARII. bh lh 2. abc. abc. formula înălţimii GEOMETRIE PLNĂ TEOREME IMPORTNTE suma unghiurilor unui triunghi este 8º suma unghiurilor unui patrulater este 6º unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt congruente într-un triunghi isoscel liniile

Διαβάστε περισσότερα

GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I

GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I GRADUL II 1995 CRAIOVA PROFESORI I 1. Fie f : R R definită prin f(x) = x(1+e x ). a) Să se arate că f este indefinit derivabilă şi că f (n) (x) = a n e x +b n xe x, ( ) n 3, ( ) x R. Deduceţi că a n+1

Διαβάστε περισσότερα

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1)

Ecuatii exponentiale. Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. a x = b, (1) Ecuatii exponentiale Ecuatia ce contine variabila necunoscuta la exponentul puterii se numeste ecuatie exponentiala. Cea mai simpla ecuatie exponentiala este de forma a x = b, () unde a >, a. Afirmatia.

Διαβάστε περισσότερα

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:, REZISTENTA MATERIALELOR 1. Ce este modulul de rezistenţă? Exemplificaţi pentru o secţiune dreptunghiulară, respectiv dublu T. RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTE DE GEOMETRIA COMPUTAŢIONALĂ A CURBELOR Interpolare cu ajutorul funcţiilor polinomiale

ELEMENTE DE GEOMETRIA COMPUTAŢIONALĂ A CURBELOR Interpolare cu ajutorul funcţiilor polinomiale 3 ELEMENTE DE GEOMETRIA COMPUTAŢIONALĂ A CURBELOR 31 Interpolare cu ajutorul funcţiilor polinomiale Prin interpolare se înţelege următoarea problemă: se dau n + 1 puncte P 0, P 1,, P n în plan sau în spaţiu

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Cum folosim cazuri particulare în rezolvarea unor probleme

Cum folosim cazuri particulare în rezolvarea unor probleme Cum folosim cazuri particulare în rezolvarea unor probleme GHEORGHE ECKSTEIN 1 Atunci când întâlnim o problemă pe care nu ştim s-o abordăm, adesea este bine să considerăm cazuri particulare ale acesteia.

Διαβάστε περισσότερα

2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...3

2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere Aspecte teoretice Aplicaţii rezolvate...3 SEMINAR 2 SISTEME DE FRŢE CNCURENTE CUPRINS 2. Sisteme de forţe concurente...1 Cuprins...1 Introducere...1 2.1. Aspecte teoretice...2 2.2. Aplicaţii rezolvate...3 2. Sisteme de forţe concurente În acest

Διαβάστε περισσότερα

CUPRINS 5. Reducerea sistemelor de forţe (continuare)... 1 Cuprins..1

CUPRINS 5. Reducerea sistemelor de forţe (continuare)... 1 Cuprins..1 CURS 5 REDUCEREA SISTEMELOR DE FORŢE (CONTINUARE) CUPRINS 5. Reducerea sistemelor de forţe (continuare)...... 1 Cuprins..1 Introducere modul.1 Obiective modul....2 5.1. Teorema lui Varignon pentru sisteme

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare

Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R. 4.1 Proprietăţi topologice ale lui R Puncte de acumulare Capitolul 4 PROPRIETĂŢI TOPOLOGICE ŞI DE NUMĂRARE ALE LUI R În cele ce urmează, vom studia unele proprietăţi ale mulţimilor din R. Astfel, vom caracteriza locul" unui punct în cadrul unei mulţimi (în limba

Διαβάστε περισσότερα

INTERPOLARE. y i L i (x). L(x) = i=0

INTERPOLARE. y i L i (x). L(x) = i=0 INTERPOLARE Se dau punctele P 0, P 1,..., P n in plan sau in spatiu, numite noduri si avand vectorii de pozitie r 0, r 1,..., r n. Problemă. Să se găsească o curbă (dintr-o anumită familie) care să treacă

Διαβάστε περισσότερα

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1998 Clasa a V-a

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 1998 Clasa a V-a CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ TRAIAN LALESCU, 998 Clasa a V-a. La gara Timișoara se eliberează trei bilete de tren: unul pentru Arad, altul pentru Deva și al treilea pentru Reșița. Cel pentru Deva

Διαβάστε περισσότερα

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. Seminarul 1 Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. 1.1 Breviar teoretic 1.1.1 Esalonul Redus pe Linii (ERL) Definitia 1. O matrice A L R mxn este in forma de Esalon Redus pe Linii (ERL), daca indeplineste

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul IX. Integrale curbilinii

Seminariile Capitolul IX. Integrale curbilinii Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 7 8 Capitolul IX. Integrale curbilinii. Să se calculee Im ) d, unde este segmentul

Διαβάστε περισσότερα