Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας."

Transcript

1 Κατάλογος

2 Η GARLAND ξεκίνησε το 1992 σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας την πρώτη σειρά αλυσοπριόνων και σκαπτικών, τα οποία προώθησε με μεγάλη επιτυχία στην απαιτητική αγορά της Ισπανίας, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει με τον ιδιάιτερο σχεδιασμό των προϊοντων της καθώς και με την ποιοτική αξιοπιστία της. Μετά από 17 χρόνια συνεχών αλλαγών και βελτιώσεων, η GARLAND με εδρα τη Μαδρίτη και με συνεργαζόμενα εργοστάσια στη Γαλλία και στην Ιταλία, προσφέρει μία ολοκληρωμένη γκάμα γεωργικών μηχανημάτων υψηλών προδιαγραφών, όπως αλυσοπρίονα,θαμνοκοπτικά, μηχανές κοπής γκαζόν, ψαλίδια μπορντούρας, σκαπτικά, ψεκαστήρες, φυσητήρες, τεμαχιστές κλαδιών, αντλίες, γεννήτριες, πλυστικά μηχανήματα και σκούπες θέτοντας νέα πρότυπα που αφορούν την λειτουργικότητα, τον άριστο σχεδιασμό, την εργονομία και την αξιοπιστία των προϊόντων της. Ταυτόχρονα, η GARLAND έχει καθιερωθεί σε μεγάλες αγορές της Ευρώπης, και συγκεκριμένα στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Βοσνία και τη Ρωσία χώρες όπου η γεωργική ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της οικονομίας. Στην Ελλάδα, η GARLAND, αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά με αξιοπιστία, εγγύηση, αμέριστη υποστήριξη και εξειδικευμένο σέρβις με μεγάλο στοκ ανταλλακτικών από την ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΕ. Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας.

3 ÇëåêôñéêÜ Áëõóïðñßïíá Bulk 38 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1800W ÌÞêïò ëüìáò: 16 /40cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 3/8 /0,50 ÖñÝíï: áõôüìáôï ìç áíéêü Íïýìåñï ïäçãþí: 56 ÂÜñïò: 5,20kg Ìðïõôüí áóöáëåßáò (Óå üëá ôá ìïíôýëá) Bulk 42 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 2000W ÌÞêïò ëüìáò: 16 /40cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 3/8 /0,50 ÖñÝíï: áõôüìáôï ìç áíéêü Íïýìåñï ïäçãþí: 56 ÂÜñïò: 5,25kg ÏñáôÞ ëßðáíóç ôçò áëõóßäáò (óå üëá ôá ìïíôýëá) ÖñÝíï Áëõóßäáò (óå üëá ôá ìïíôýëá) ÊÁÉÍÏÔÏÌÉÁ íäåéîç åëýã ïõ õðåñöüñôéóçò êéíçôþñá στο μοντέλο Bulk 46 Bulk 46 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 2200W ÌÞêïò ëüìáò: 16 /40cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 3/8 /0,50 ÖñÝíï: áõôüìáôï ìç áíéêü Íïýìåñï ïäçãþí: 56 ÂÜñïò: 5,30kg

4 Âåíæéíïêßí çôá Áëõóïðñßïíá Ìðïõôüí Primner ãéá åõêïëüôåñç åêêßíçóç üôáí ï êéíçôþñáò åßíáé êñýïò (Forest 38, 41) Áíôéêñáäáóìéêü óýóôçìá (Forest 38, 41) Áíôéêñáäáóìéêü óýóôçìá (Forest 45, 50,62) ÓôáèåñïðïéçôéêÞ ïäïíôùôþ ìðüñá ãéá äéåõêüëõíóç ôçò åñãáóßáò Óýóôçìá øýîçò êéíçôþñá Vortex ðïõ ìåéþíåé ôçí èýñìáíóç ôïõ êéíçôþñá (Forest 38, 41, 45, 50, 62) Forest 41 Êõâéóìüò: 40,1cc Éó ýò: 2,1hp Τύπος καρμπυρατέρ: WALBRO Made in Japan Κατασκευαστής αλυσίδας: CARLTON ÌÞêïò ëüìáò: 16"/40cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 3/8 /0,50" Íïýìåñï ïäçãþí: 57 ÂÜñïò:5,4kg Forest 38 Êõâéóìüò: 37,2cc Éó ýò: 1,7hp Τύπος καρμπυρατέρ: WALBRO Made in Japan Κατασκευαστής αλυσίδας: CARLTON ÌÞêïò ëüìáò: 16"/40cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 3/8 050" Íïýìåñï ïäçãþí: 57 ÂÜñïò: 5,4kg Με σύστημα εύκολης εκκίνησης easy start Forest 45 Êõâéóìüò: 45cc Éó ýò: 2,5hp Τύπος καρμπυρατέρ: WALBRO Made in Japan Κατασκευαστής αλυσίδας: CARLTON ÌÞêïò ëüìáò: 16 /40cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 0,325 /0,058 Íïýìåñï ïäçãþí: 66 ÂÜñïò:7kg

5 Forest 50 Êõâéóìüò: 49,3cc Éó ýò: 3hp Τύπος καρμπυρατέρ: WALBRO Made in Japan Κατασκευαστής αλυσίδας: CARLTON ÌÞêïò ëüìáò: 18"/45cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 0,325 /0,058" ÂÜñïò: 7,1kg Forest 62 Êõâéóìüò: 62cc Éó ýò: 4,4hp Τύπος καρμπυρατέρ: WALBRO Made in Japan Κατασκευαστής αλυσίδας: CARLTON ÌÞêïò ëüìáò: 20"/50cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 3/8 /0,058" ÂÜñïò: 8kg

6 Κλαδευτικά Âåíæéíïêßí çôá Áëõóïðñßïíá Forest 25 Êõâéóìüò: 25cc Éó ýò: 1,25hp Τύπος καρμπυρατέρ: WALBRO Made in Japan Κατασκευαστής αλυσίδας: CARLTON ÌÞêïò ëüìáò: 12"/30cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 3/8 050" ÂÜñïò: kg 2,8kg 1,6hp Forest 35 Êõâéóìüò: 36cc Éó ýò: 1,6hp Τύπος καρμπυρατέρ: WALBROMade in Japan Κατασκευαστής αλυσίδας: CARLTON ÌÞêïò ëüìáò: 14 /30cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 0,325 /0,058 Íïýìåñï ïäçãþí: 66 ÂÜñïò: 3,2kg

7 ÌðïñíôïõñïøÜëéäá FSL 600 Êõâéóìüò: 22,5cc Éó ýò: 0,9hp ÌÞêïò ëüìáò: 60cm Áðüóôáóç ìåôáîý äïíôéþí: 28mm Áíôéêñáäáóìéêü óýóôçìá ÂÜñïò: 5,3kg Áðüóôáóç ìåôáîý ôùí äïíôéþí 28mm (FSL 600) ÅîÜôìéóç áðü ôçí ìðñïóôéíþ ðëåõñü ãéá ðñïóôáóßá ôïõ åéñéóôþ (FSL 600) Ðåñéóôñåöüìåíï ôéìüíé 90 0 (FSL 600) Áðüóôáóç ìåôáîý ôùí äïíôéþí 28mm (HSL 750, 1050) HSL HSL 1050 Êõâéóìüò: 22,5cc Éó ýò: 0,9hp ÌÞêïò ëüìáò: 75cm - 105cm Áðüóôáóç ìåôáîý äïíôéþí: 28mm Áíôéêñáäáóìéêü óýóôçìá ÌåôáëëéêÜ äüíôéá äéðëþò êïðþò ìéáò ðëåõñüò ÂÜñïò: 5,3kg - 7kg HSN 52 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 520W åéñïëáâþ áóöáëåßáò: 2 ÌÞêïò ëüìáò: 55cm Áðüóôáóç ìåôáîý äïíôéþí: 18mm ÓÜêïò ìåôáöïñüò ÂÜñïò:3,5kg Δόντια από χάλυβα με φινίρισμα ακριβειας σε όλα τα μοντέλα Κόλληση δοντιών με laser σε όλα τα μοντέλα HTN 55 D- HTN 70 D ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 600W - 650W åéñïëáâþ áóöáëåßáò: 2 ÌÞêïò ëüìáò: 55cm - 70cm Áðüóôáóç ìåôáîý äïíôéþí: 24mm ÓÜêïò ìåôáöïñüò ÂÜñïò: 3,5kg - 3,7kg Ðåñéóôñåöüìåíï ôéìüíé 90 0 ãéá åõêïëßá óôçí êüèåôç êïðþ (HTN 55 D, HTN 70 D, HSDN 600 Profi, ÇSD 700 Profi)

8 ÇëåêôñéêÜ ÈáìíïêïðôéêÜ GT 2800 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 280W Êõâéóìüò: 25cc Ôýðïò êåöáëþò: Çìéáõôüìáôç ìïíþ ìåóéíýæá Åýñïò êïðþò: 25cm ÂÜñïò: 1,7kg GT 4500 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 450W Ôýðïò êåöáëþò: Çìéáõôüìáôç äéðëþ ìåóéíýæá Åýñïò êïðþò: 35cm Ñýèìéæüìåíï êáè ýøïò óôýëå ïò ÂÜñïò: 2,6kg Óðáóôü óå äýï ôìþìáôá óôýëå ïò (GT 10000) ÔçëåóêïðéêÞ ñýèìéóç ðïõ åðéôñýðåé ôç ñþóç ôçò ìç áíþò óå 1800 ãéá êüèåôç êïðþ (GT4500)

9 SG 230 ÌïôÝñ: Äß ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 22cc Éó ýò: 0,7hp ÇëåêôñïíéêÞ áíüöëåîç ÌÞêïò óôåëý ïõò: 115cm Ôýðïò åéñïëáâþò: ÄÝëôá ÂÜñïò: 3,7kg Ìðïõôüí Primner ãéá åõêïëüôåñç åêêßíçóç üôáí ï êéíçôþñáò åßíáé êñýïò (Forest 38, 41) GT ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1000W Ôýðïò êåöáëþò: Çìéáõôüìáôç äéðëþ ìåóéíýæá Åýñïò êïðþò: 35cm Ñõèìéæüìåíç åéñïëáâþ ÂÜñïò:4,5kg Ðñïáéñåôéêüò åîïðëßóìüò GT Áëõóïðñßïíï ÌðïñíôïõñïøÜëéäï Èáìíïêïðôéêü äßóêïõ Çìéáõôüìáôç äéðëþ ìåóéíüæá (SG 230)

10 Âåíæéíïêßíçôá ÈáìíïêïðôéêÜ BT 250 Êõâéóìüò: 25cc Éó ýò: 0,95hp ÇëåêôñïíéêÞ áíüöëåîç ÄéÜìåôñïò óôåëý ïõò: 25mm ÌÞêïò óôåëý ïõò: 150cm Áõôïñõèìéæüìåíï êáñìðõñáôýñ Ôýðïò åéñïëáâþò: ÄÝëôá ÂÜñïò: 5,1kg BT 260 P Êõâéóìüò: 25,4cc Éó ýò: 1,02hp ÇëåêôñïíéêÞ áíüöëåîç Áõôïñõèìéæüìåíï êáñìðõñáôýñ ÄéÜìåôñïò óôåëý ïõò: 25mm ÌÞêïò óôåëý ïõò: 150cm Ôýðïò åéñïëáâþò: ÂÜñïò:5,9kg Óðáóôü óå äýï ôìþìáôá óôýëå ïò (BT 250) Ðñïáéñåôéêüò åîïðëßóìüò ÂÔ 250 Μπορντουροψάλιδο μήκους 40cm Óðáóôü óå äýï ôìþìáôá óôýëå ïò (ÂÔ 260P) Ðñïáéñåôéêüò åîïðëßóìüò ÂÔ 250 Áëõóïðñßïíï Αλυσοπρίονο 8 /20cm Áíáäßðëùóç ìå ìéá êßíçóç ãéá åõêïëßá óôç ìåôáöïñü (ãéá üëá ôá ìïíôýëá ìå óðáóôü óôýëå ïò)

11 BT 430 A Êõâéóìüò: 42,7cc Éó ýò: 1,75hp ÇëåêôñïíéêÞ áíüöëåîç Áõôïñõèìéæüìåíï êáñìðõñáôýñ ÄéÜìåôñïò óôåëý ïõò: 28mm ÌÞêïò óôåëý ïõò: 150cm Ôýðïò åéñïëáâþò: Äéðëü ôéìüíé ÂÜñïò: 8kg BT 520 Êõâéóìüò: 51,7cc Éó ýò: 2hp ÇëåêôñïíéêÞ áíüöëåîç Áõôïñõèìéæüìåíï êáñìðõñáôýñ ÄéÜìåôñïò óôåëý ïõò: 28mm ÌÞêïò óôåëý ïõò: 150cm Ôýðïò åéñïëáâþò: Äéðëü ôéìüíé ÂÜñïò: kg BT 330 A Êõâéóìüò: 32,6cc Éó ýò: 1,3hp ÇëåêôñïíéêÞ áíüöëåîç Áõôïñõèìéæüìåíï êáñìðõñáôýñ ÄéÜìåôñïò óôåëý ïõò: 28mm ÌÞêïò óôåëý ïõò: 150cm Ôýðïò åéñïëáâþò: Äéðëü ôéìüíé ÂÜñïò: 6,8kg Ìðïõôüí Primner ãéá åõêïëüôåñç åêêßíçóç üôáí ï êéíçôþñáò åßíáé êñýïò (óå üëá ôá ìïíôýëá) ñþóç êáô åðéëïãþí: ÄéðëÞ çìéáõôüìáôç ìåóéíýæá Þ ìåôáëëéêüò äßóêïò (óå üëá ôá ìïíôýëá) 4 ñïíïò êéíçôþñáò (BT 344) BT 344 ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 33,5cc Éó ýò: 1hp ÇëåêôñïíéêÞ áíüöëåîç Áõôïñõèìéæüìåíï êáñìðõñáôýñ ÄéÜìåôñïò óôåëý ïõò: 28mm ÌÞêïò óôåëý ïõò:150cm Ôýðïò åéñïëáâþò: Äéðëü ôéìüíé ÂÜñïò: 8kg

12 ëïïêïðôéêýò ìç áíýò G 933 E ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 900W Õëéêü êýëõöïõò: ÐïëõðñïðõëÝíéï Åýñïò êïðþò: 33cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 4 ïñôïóõëëýêôçò: 30Lt Äéáêüðôçò áóöáëåßáò ÂÜñïò: 14kg G 1440 E ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1400W Õëéêü êýëõöïõò: ÐïëõðñïðõëÝíéï Åýñïò êïðþò: 40cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 7 ïñôïóõëëýêôçò: 50Lt Äéáêüðôçò áóöáëåßáò ÂÜñïò: 18,5kg G 32 E ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1000W Õëéêü êýëõöïõò: ABS Åýñïò êïðþò: 32cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 3 ïñôïóõëëýêôçò: 36Lt Äéáêüðôçò áóöáëåßáò ÂÜñïò: 12kg ÕöáóìÜôéíïò ïñôïóõëëýêôçò (G 1440 E, 32 E, 46 E) Ôñï ïß ìå äéðëü ñïõëåìüí (G 1440 E, 46 E) G 46 E ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1600W Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò Åýñïò êïðþò: 46cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 5 ïñôïóõëëýêôçò: 45Lt Äéáêüðôçò áóöáëåßáò ÂÜñïò: 26kg

13 ÕöáóìÜôéíïò ïñôïóõëëýêôçò (óå üëá ôá ìïíôýëá) Ôñï ïß ìå äéðëü ñïõëåìüí (óå üëá ôá ìïíôýëá) ÊéíçôÞñáò Briggs & Stratton 148cc ÊéíçôÞñáò Garland 118cc G 420 P ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 118cc Õëéêü êýëõöïõò: ÐïëõðñïðõëÝíéï Åýñïò êïðþò: 40cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 7 ïñôïóõëëýêôçò: 50Lt ÂÜñïò: 25kg ÊéíçôÞñáò Garland 135cc G 340 B - G 240 G - G 246 G- G 346 B ÌïôÝñ 4 ñïíï Âåíæßíçò: Briggs &Stratton - Garland - Garland - Briggs &Stratton Êõâéóìüò: 148cc - 118cc - 135cc - 148cc Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò Åýñïò êïðþò: 40cm - 40cm - 46cm - 46cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 10 ïñôïóõëëýêôçò: 50Lt - 50Lt - 60Lt - 60Lt ÂÜñïò: 25 kg - 28kg - 32kg - 29 kg G 46 H - G 46 B ÌïôÝñ 4 ñïíï Âåíæßíçò: Honda - Briggs &Stratton Êõâéóìüò: 135cc - 158cc Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò Åýñïò êïðþò: 40cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 5 ïñôïóõëëýêôçò: 45Lt ÂÜñïò: 28 kg

14 ëïïêïðôéêýò ìç áíýò ÕöáóìÜôéíïò ïñôïóõëëýêôçò (óå üëá ôá ìïíôýëá) Ôñï ïß ìå äéðëü ñïõëåìüí (óå üëá ôá ìïíôýëá) G 246 TG ÌïôÝñ 4 ñïíï Âåíæßíçò: Garland Êõâéóìüò: 135cc Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò Åýñïò êïðþò: 46cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 10 ïñôïóõëëýêôçò: 60Lt Áõôïêéíïýìåíï ÂÜñïò: 33kg ÊéíçôÞñáò Briggs &Stratton 158cc ÊéíçôÞñáò Briggs &Stratton 190cc ÊéíçôÞñáò Garland 173cc ÊéíçôÞñáò Honda 135cc ÊéíçôÞñáò Garland 139cc G 470 T ÌïôÝñ 4 ñïíï Âåíæßíçò: Garland Êõâéóìüò: 139cc Õëéêü êýëõöïõò: ÐïëõðñïðõëÝíéï Åýñïò êïðþò: 47cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 7 ïñôïóõëëýêôçò: 75Lt Áõôïêéíïýìåíï ÂÜñïò: 43 kg G 350 TB - G 250 TG ÌïôÝñ 4 ñïíï Âåíæßíçò: Briggs & Stratton - Garland Êõâéóìüò: 190cc - 173cc Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò Åýñïò êïðþò: 50cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 10 ïñôïóõëëýêôçò: 65Lt Áõôïêéíïýìåíï ÂÜñïò: 33 kg - 36 kg

15 G 46 SB - G 46 SH ÌïôÝñ 4 ñïíï Âåíæßíçò: Briggs & Stratton - Honda Êõâéóìüò: 190cc - 160cc Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò Åýñïò êïðþò: 46cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 5 ïñôïóõëëýêôçò: 45Lt Áõôïêéíïýìåíï ÂÜñïò: 31 kg Óýóôçìá 3 óå1 ÁðïèÞêåõóç õëéêïý áëýâäéíåò ñüäåò ìå äéðëü ñïõëåìüí ãéá ôï ìïíôýëï G 57 SH ÐëåõñéêÞ áðüññéøç õëéêïý Èñõìáôïðïßçóç G 256 TG - G 356 TB ÌïôÝñ 4 ñïíï âåíæßíçò: Garland - Briggs & Stratton Êõâéóìüò: 173cc - 190cc Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò Åýñïò êïðþò: 56cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 10 ïñôïóõëëýêôçò: 75Lt Óýóôçìá 3 óå 1 Áõôïêéíïýìåíï ÂÜñïò: 40 kg - 39 kg G 57 SH - G 53 SÇ - G 57 SB ÌïôÝñ 4 ñïíï âåíæßíçò: Honda - Honda - Briggs & Stratton Êõâéóìüò: 160cc - 160cc - 190cc Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò Åýñïò êïðþò: 57cm - 53cm - 57cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 5 ïñôïóõëëýêôçò: 85Lt - 58Lt - 85Lt Áõôïêéíïýìåíï ÂÜñïò: 42 kg - 35 kg - 42 kg

16 ëïïêïðôéêýò ìç áíýò ÕöáóìÜôéíïò ïñôïóõëëýêôçò (óå üëá ôá ìïíôýëá) Ôñï ïß ìå äéðëü ñïõëåìüí (óå üëá ôá ìïíôýëá) GX 560 TB ÌïôÝñ 4 ñïíï Âåíæßíçò: Briggs & Stratton Êõâéóìüò: 190cc Õëéêü êýëõöïõò: Áëïõìßíéï Åýñïò êïðþò: 56cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 9 ïñôïóõëëýêôçò: 90Lt Áõôïêéíïýìåíï ÂÜñïò: 45 kg ÊéíçôÞñáò Briggs & Stratton 190cc ÊéíçôÞñáò Honda 160cc GX 56 SH ÌïôÝñ 4 ñïíï Âåíæßíçò: Honda Êõâéóìüò: 160cc Õëéêü êýëõöïõò: Áëïõìßíéï Åýñïò êïðþò: 563cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 7 ïñôïóõëëýêôçò: 70Lt Áõôïêéíïýìåíï ÂÜñïò: 51 kg

17 Ìç áíýò áåñéóìïý ãêáæüí ÌåôáëëéêÜ äüíôéá (S300 E) S 300 E ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 800W Åýñïò êïðþò : 30m Ñýèìéóç ýøïõò: 0-5 mm ùñçôéêüôçôá óüêïõ: 40Lt Õëéêü êýëõöïõò: ÐïëõðñïðõëÝíéï ÂÜñïò: 16kg ÁíåîÜñôçôç ñýèìéóç êüèå ñüäáò ãéá íá ðåôý åôå ôï áðüëõôï ýøïò êïðþò(s 300 E) ÓÜêïò áðïèþêåõóçò (óå üëá ôá ìïíôýëá) 4 ñïíïò êéíçôþñáò Honda (S 390 H) S 390 E ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1700W Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò Åýñïò êïðþò : 38m Ñýèìéóç ýøïõò: 0-10 mm ùñçôéêüôçôá óüêïõ: 40Lt ÂÜñïò: 28kg S 390 H ÌïôÝñ 4 ñïíï Âåíæßíçò: Honda ÊéíçôÞñáò: 4hp Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò ùñçôéêüôçôá óüêïõ: 40Lt Åýñïò êïðþò: 38cm ¾øïò êïðþò: 0-10mm ÂÜñïò: 30kg ÌåôáëëéêÜ äüíôéá (S390 E, 390 H ) Ñýèìéóç ýøïõò ãéá áðüëõôï Ýëåã ï ðñïößë êïðþò (S390 E, 390 H )

18 ØåêáóôÞñåò 2 ëüã åò ìþêïõò 60cm ãéá åñãáóßá óôá 60cm Þ óôá 120cm FUM 12 B ÌïôÝñ: Ìðáôáñßáò Ðßåóç: 2-4bar Ðáñï Þ: 48-72Lt/h ùñçôéêüôçôá íôåðüæéôïõ: 12Lt ÌÝãéóôç äéüñêåéá ìðáôáñßáò: 5-6h ÂÜñïò ìå ìðáôáñßá: 5,6 kg ÐáëìéêÞ áíôëßá ìåìâñüíçò ãéá ìåãáëýôåñç áíôï Þ áôá çìéêü äéáëýìáôá Íôåðüæéôï 14Lt (Atom 3- S) Atom 3-S Êõâéóìüò: 41,7cc Éó ýò: 1,84kw Ôá ýôçôá áýñïò: 288km/h Ðáñï Þ áýñïò: 13,8m 3/ min ÐéåóôéêÞ áíôëßá ùñçôéêüôá íôåðüæéôïõ:14lt ÂÜñïò: 11kg

19 Ôåìá éóôýò Êëáäéþí BGS 2400 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 2400W ÄéÜìåôñïò êïðþò: Ö 4cm ÓôñïöÝò/ëåðôü: 44 ÂÜñïò: 28kg Μηχανισμός που διευκολύνει την κίνηση του υλικού Εύκολη υποδοχή κλαδιών Έξτρα υποδοχή για κλαδιά εώς 7,6cm BG 65 ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 196cc Éó ýò: 6Hp ÄéÜìåôñïò êïðþò: Ö 7,6cm ÓôñïöÝò/ëåðôü: 2000 ÂÜñïò: 70kg

20 ÇëåêôñéêÜ ÓêáðôéêÜ MK 1300 E ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 300W Åýñïò Åñãáóßáò: 16cm ÌåôÜäïóç êßíçóçò: ÃñáíáæùôÞ ÂÜñïò: 4,3kg Êéâþôéï ôá õôþôùí áðü áëïõìéíßï (MK 1750 E) Êïðôéêïß äßóêïé óå óõóôï ßá 4 âñá éüíùí (MK 1750 E) MK 1750 E ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 750W Åýñïò Åñãáóßáò: 28cm ÌåôÜäïóç êßíçóçò: ÃñáíáæùôÞ ÂÜñïò: 7,5kg MK 230 Êõâéóìüò: 51,7cc Éíßá: 4 ïìüäåò Eýñïò åñãáóßáò: 36cm Ñüäá ìåôáöïñüò Ñõèìéæüìåíç åéñïëáâþ

21 Âåíæéíïêßíçôá ÓêáðôéêÜ MK 550 / MK 550R ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Éó ýò: 5,5hp Éíßá: 6 ïìüäåò Eýñïò åñãáóßáò: 74cm Ñüäá ìåôáöïñüò Êßíçóç åìðñüò (MK 550) Êßíçóç åìðñüò êáé üðéóèåí (MK 550R) MK 245 ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 118cc Éíßá: 4 ïìüäåò Eýñïò åñãáóßáò: 36cm Ñüäá ìåôáöïñüò Êéâþôéï áëïõìéíßïõ ôá õôþôùí (MK 230) Ðñïóôáôåõôéêü êáðüêé ãéá öõôü (MK 750) ÅîÜãùíïò Üîïíáò Carter ãéá ôç ìåôüäïóç êßíçóçò (MK 230) MK 750 ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 5,5hp Éíßá: 6 ïìüäåò Eýñïò åñãáóßáò: 36cm Ñüäá ìåôáöïñüò Ñõèìéæüìåíç åéñïëáâþ

22 MK 650 H ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 5hp Éíßá: 6 ïìüäåò Eýñïò åñãáóßáò: 80cm Ñüäá ìåôáöïñüò Ñõèìéæüìåíç åéñïëáâþ MK 410 R - MK 410 ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 5hp ÉÉíßá: 6 ïìüäåò Eýñïò åñãáóßáò: 80cm Êßíçóç åìðñüò êáé üðéóèåí (MK 410 R) - êßíçóç åìðñüò(mk 410) Ñüäá ìåôáöïñüò Ñõèìéæüìåíç åéñïëáâþ Ñüäåò ìåôáöïñüò (ÌÊ 410, 410 R, 650 H, 830 GX) õôïóéäçñü êéâþôéï ôá õôþôùí (MK 830 GX, 930 GX) Ðñïóôáôåõôéêü êáðüêé ãéá öõôü (ÌÊ 410, 410 R, 650 H, 830 GX, 930 GX) Êéâþôéï 2 ôá õôþôùí (MK 830 GX, 930 GX) MK 830 GX ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 5,5hp Éíßá: 6 ïìüäåò Eýñïò åñãáóßáò: 74cm Êßíçóç åìðñüò êáé üðéóèåí Ñüäá ìåôáöïñüò Ñõèìéæüìåíç åéñïëáâþ MK 930 GX ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 5,5hp Éíßá: 6 ïìüäåò Eýñïò åñãáóßáò: 74cm Ñõèìéæüìåíç åéñïëáâþ ÐñïåñáéôéêÜ áîåóïõüñ

23 Öõãïêåíôñéêü Øáëßäé 4 ëåéôïõñãéþí ÊïðÞ Áíáññüöçóç Ðåñéðïßçóç ÓõëëïãÞ Αυτοκινούμενο Êáñüôóé Garden Groom ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 430W ÄéÜìåôñïò êïðþò: Ö 10mm åéñïëáâþ áóöáëåßáò: 2 èýóåùí ÊÜäïò áðïèþêåõóçò: 6lt Ñýèìéóç êüäïõ Ìï ëüò ãéá ïðéóèåí êßíçóç ÃêÜæé Óýóôçìá êßíçóçò 3 èýóåùí Ελεύθερη κίνηση των τροχών για χειροκίνητη λειτουργία Κίνηση σχεδόν για εύκολη αλλαγή κατεύθυνσης ÅéäéêÜ ñïäüêéá ãéá ðåñéóôñïöþ Óýóôçìá åêôñïðþò ãéá åõêïëßá óôçí áðüèåóç ôïõ õëéêïý Garlandcarro C 50 ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 118cc ÌåôÜäïóç êßíçóçò åìðñïóèåí Ôá ýôçôá: Ýìðñïóèåí 4,5km/h, üðéóèåí 2,8km/h ÂÜñïò: 62kg ÌÝãéóôåò ÄéáóôÜóåéò: ÌÞêïò: 130cm ¾øïò: 105cm ÐëÜôïò: 67cm

24 ÖõóçôÞñåò - ÁðïññïöçôÞñåò Óýóôçìá ìåßùóçò üãêïõ êáôü 7 öïñýò Áíáññüöçóç : 48cm (KLS 2000) BLV 2500 CLV ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 2500W Ôá ýôçôá áýñïò: km/h Ðáñï Þ áýñá: 14m 3/ min ùñçôéêüôçôá óüêïõ: 50Lt ÂÜñïò: 5,8kg KLS 2000 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 2000W Ðáñï Þ áýñá: 52-64m 3/ min ÌÝãéóôç Éó ýò áíáññüöçóçò: 20m 3 /min ùñçôéêüôçôá óüêïõ: 35Lt ÂÜñïò: 10,5kg

25 ÖõóçôÞñåò - ÁðïññïöçôÞñåò Ãéá ëåéôïõñãßá áíáññüöçóçóçò GLS 1800 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1800W Ôá ýôçôá áýñïò: km/h Ðáñï Þ áýñá: 8m 3/ min ùñçôéêüôçôá óüêïõ: 50Lt ÂÜñïò: 5,6kg Óýóôçìá ìåßùóçò üãêïõ êáôü 7 öïñýò (GLS 1800) GAS 260 Êõâéóìüò: 26cc Ió ýò: 1,02hp Ôá ýôçôá áýñïò: 225km/h Ðáñï Þ áýñá: 10,2m 3/ min ùñçôéêüôçôá óüêïõ: 45Lt ÂÜñïò: 4,5kg ÖõóçôÞñáò ÁðïññüöçôÞñáò ÈñõìáôéóôÞò Óýóôçìá ìåßùóçò üãêïõ êáôü 16 öïñýò ÖõóçôÞñáò ðëüôçò Ößëôñï äéðëþò ëåéôïõñãßáò ãéá êáëýôåñï êáèáñéóìü ôïõ áýñá ÁíáñôÞñáò ðëüôçò ãéá äéåõêüëõíóç ôïõ åéñéóôþ (EB 650) EB 650 Êõâéóìüò: 63,3cc Ió ýò: 3,7hp Ôá ýôçôá áýñïò: 335km/h Ðáñï Þ áýñá: 10m 3/ min ÂÜñïò: 11kg

26 Õðïâñý éåò Áíôëßåò GBL 550 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 550W ÌÝãéóôï ýøïò ðñïþèçóçò: 8,5m ÌÝãéóôç ðáñï Þ: 183Lt/min ÌÝãéóôç âýèéóç: 5m Õëéêü êýëõöïõò: ÐïëõðñïðõëÝíéï ÄéÜìåôñïò ñáêüñ: 1 1 /4 32mm ñþóç óå êáèáñü ýäáôá ÂÜñïò: 5,7kg GBL 750 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 750W ÌÝãéóôï ýøïò ðñïþèçóçò: 8,5m ÌÝãéóôç ðáñï Þ: 192Lt/min ÌÝãéóôç âýèéóç: 5m Õëéêü êýëõöïõò: ÐïëõðñïðõëÝíéï ÄéÜìåôñïò ñáêüñ: 1 1 /4 32mm ñþóç óå áêüèáñôá ýäáôá ÂÜñïò: 6,3kg GBL 750 inox ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 750W ÌÝãéóôï ýøïò ðñïþèçóçò: 9m ÌÝãéóôç ðáñï Þ: 208Lt/min ÌÝãéóôç âýèéóç: 5m Õëéêü êýëõöïõò: ÄéÜìåôñïò ñáêüñ: 1 1 /4 32mm ñþóç óå áêüèáñôá ýäáôá ÂÜñïò: 5,5kg Áõôüìáôï öëïôýñ (óå üëá ôá ìïíôýëá) Ñáêüñ universal (óå üëá ôá ìïíôýëá) 2 172

27 Βενζινοκίνητες Αντλίες 4 m ëüóôé ï (GTP 25 kit) OGZ 40 Êõâéóìüò: 40,2cc Éó ýò: 2hp ÌÝãéóôï ýøïò áíáññüöçóçò: 8m ÌÝãéóôç ðáñï Þ:15000: Lt/h ÌÝãéóôï ìþêïò ðñïþèçóçò: 35m Äï åßï êáõóßìïõ: 0,95Lt ÄéÜìåôñïò ñáêüñ: 1 1 /2 /40mm ÂÜñïò: 9,5kg GTP 25 Êõâéóìüò: 25,4cc Éó ýò: 1hp ÌÝãéóôï ýøïò áíáññüöçóçò: 5m ÌÝãéóôç ðáñï Þ: 8000: Lt/h ÌÝãéóôï ìþêïò ðñïþèçóçò: 18m Äï åßï êáõóßìïõ: 0,6Lt ÄéÜìåôñïò ñáêüñ: 1 /25mm ÂÜñïò: 4,3kg 1 /25mm (GTP 25) 11/2 /40mm (QGZ 40, FGP 15 A) 2 /50mm (GTP 50 Y) GTP 50 Y ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 171cc Éó ýò: 5,6hp ÌÝãéóôï ýøïò áíáññüöçóçò: 7m ÌÝãéóôç ðáñï Þ: 36000: Lt/h ÌÝãéóôï ìþêïò ðñïþèçóçò: 28m Äï åßï êáõóßìïõ: 4,5Lt ÄéÜìåôñïò ñáêüñ: 2 /50mm ÂÜñïò: 29kg FGP 15 A ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 80,7cc Éó ýò: 2,5hp ÌÝãéóôï ýøïò áíáññüöçóçò: 7m ÌÝãéóôç ðáñï Þ: 18000: Lt/h ÌÝãéóôï ìþêïò ðñïþèçóçò: 24m Äï åßï êáõóßìïõ: 4,5Lt ÄéÜìåôñïò ñáêüñ: 1 1 /2 /40mm ÂÜñïò: 17kg

28 Óêïýðåò Õãñþí - Óôåñåþí Pro 20 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1300W ùñçôéêüôçôá êüäïõ: 20Lt ùñçôéêüôçôá: 15Lt óôåñåü/ 14Lt õãñü ÅîáñôÞìáôá: Ö32mm ÌéëéìåôñéêÞ õðïðßåóç: 1.575mm Ðáñï Þ áýñá: 80Lt/1 Õëéêü êüäïõ: ÐïëõðñïðéëÝíéï Pro 20 inox ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1300W ùñçôéêüôçôá êüäïõ: 20Lt ùñçôéêüôçôá: 14Lt óôåñåü/ 11Lt õãñü ÅîáñôÞìáôá: Ö32mm ÌéëéìåôñéêÞ õðïðßåóç: 1.575mm Ðáñï Þ áýñá: 80Lt/1 Õëéêü êüäïõ: Áíïîåßäùôïò Üëõâáò ÁîåóïõÜñ Pro 20, 20 Inox, 30, 30 PW Inox Ëáóôé ï 2,5m Ö 32mm Ößëôñï êáèáñéóìïý 2 ìåôáëëéêü óôåëý ç ÄéÜöïñïé ôýðïé ðåëìüôùí ãéá êüèå áíüãêç Pro 30 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1300W ùñçôéêüôçôá êüäïõ: 30Lt ùñçôéêüôçôá: 28Lt óôåñåü/ 24Lt õãñü ÅîáñôÞìáôá: Ö32mm ÌéëéìåôñéêÞ õðïðßåóç: 1.575mm Ðáñï Þ áýñá: 80Lt/1 Õëéêü êüäïõ: ÐïëõðñïðéëÝíéï

29 Ultra 45 inox (2 μ ο τ έ ρ ) ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1600W ùñçôéêüôçôá êüäïõ: 45Lt ùñçôéêüôçôá: 40Lt óôåñåü/ 35Lt õãñü ÅîáñôÞìáôá: Ö38mm ÌéëéìåôñéêÞ õðïðßåóç: 2.795mm Ðáñï Þ áýñá: 50Lt/1 Õëéêü êüäïõ: Áíïîåßäùôïò Üëõâáò Pro 30 PW inox (Óõã ñïíéæüìåíç) ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1500W ùñçôéêüôçôá êüäïõ: 30Lt ùñçôéêüôçôá: 27Lt óôåñåü/ 20Lt õãñü ÅîáñôÞìáôá: Ö32mm ÌéëéìåôñéêÞ õðïðßåóç: 1.650mm Ðáñï Þ áýñá: 87Lt/1 Õëéêü êüäïõ: Áíïîåßäùôïò Üëõâáò ÁîåóïõÜñ Ultra 45 Inox Ëáóôé ï 3,7m Ö 38mm Ößëôñï êáèáñéóìïý 2 ìåôáëëéêü óôåëý ç ÄéÜöïñïé ôýðïé ðåëìüôùí ãéá êüèå áíüãêç

30 ÐëõóôéêÜ Ìç áíþìáôá õøçëþò ðßåóçò Magic 100/370TSS ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1400W MÝãéóôç ðßåóç: 100bar Ðáñï Þ íåñïý: 370Lt/h ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý ðáñï Þò: 50 0 C Áíôëßá ìå 3 ðéóôüíéá Óõìðáñáäéäüìåíá: Hobby line Óýóôçìá TSS ÂÜñïò: 3,5kg Executive 130/390TSS ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1800W MÝãéóôç ðßåóç: 130bar Ðáñï Þ íåñïý: 370Lt/h ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý ðáñï Þò: 50 0 C Óõìðáñáäéäüìåíá: Super Line Óýóôçìá TSS ÂÜñïò: 16kg ÐñïáéñåôéêÜ áîåóïõüñ (Executive 130/390 TSS) Manager 140/410TSS ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 2100W MÝãéóôç ðßåóç: 140bar Ðáñï Þ íåñïý: 410Lt/h ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý ðáñï Þò: 50 0 C Áíôëßá ìå 3 ðéóôüíéá ÅíóùìáôùìÝíïò êüäïò áðïññõðáíôéêïý Óõìðáñáäéäüìåíá: Profesional Óýóôçìá TSS ÂÜñïò: 18kg ÐñïáéñåôéêÜ áîåóïõüñ (Manager 140/410 TSS) Proliner 150/480TSS ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 2700W MÝãéóôç ðßåóç: 150bar Ðáñï Þ íåñïý: 480Lt/h ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý ðáñï Þò: 60 0 C Áíôëßá ìå 3 ðéóôüíéá Pro ÅíóùìáôùìÝíïò êüäïò áðïññõðáíôéêïý Máíüìåôñï ÑõèìéóôÞò ðßåóçò Óõìðáñáäéäüìåíá: Profesional Óýóôçìá TSS ÂÜñïò: 35kg ÁíÝìç ëáóôé ïóùëþíá õøçëþò ðßåóçò 8m (Manager 140/410 TSS) ÁíÝìç ëáóôé ïóùëþíá õøçëþò ðßåóçò 10m (Manager 150/480 TSS)

31 ÃåííÞôñéåò GT 950 Êõâéóìüò: 64cc Éó ýò: 0,75kva (max)/0,65kva (óõíå ïýò ëåéôïõñãßáò) ÔÜóç AC: 220/230V Óõ íüôçôá: 50hz Äï åßï êáõóßìïõ: 4,2Lt ÌÝãéóôç áõôïíïìßá: 5,8h ÂÜñïò: 17kg Eðßðåäï èïñýâïõ óôá 7m: 68db GTi 1.0 ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 53,5cc Éó ýò: 1,0kva(max)/0,9kva (óõíå ïýò ëåéôïõñãßáò) ÔÜóç AC: 220/230V Óõ íüôçôá: 50hz Äï åßï êáõóßìïõ: 2,7Lt ÌÝãéóôç áõôïíïìßá: 4h ÂÜñïò: 15kg Eðßðåäï èïñýâïõ óôá 7m: 54-59db Åýêïëç ìåôáöïñü ìå åéñïëáâþ (GT 950, GTi 1.0) îõðíç êßíçóç åðéôü õíóçò -Ìåßùóç êáôáíüëùóçò -Ìåßùóç áðùëåéþí (GTi 1.0) -Ðßíáêáò ãéá Ýíäåéîç óôüèìçò ëáäéïý -ÄéáêïðÞ ðáñï Þò åíáëëáóóüìåíçò ôüóçò - 2 åíóùìáôùìýíåò ìðñßæåò (GT 2700) GT 2700 ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 171cc Éó ýò: 2,1kva(max)/2,0kva (óõíå ïýò ëåéôïõñãßáò) ÔÜóç AC: 220/230V Óõ íüôçôá: 50hz ÌÝãéóôç áõôïíïìßá: 10h ÂÜñïò: 43kg Eðßðåäï èïñýâïõ óôá 7m: 65db

32 ÄéáíïìÝáò

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR1830 18 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR2230 22 mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 0-1500 rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 0-5000 1,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ Αντλίες ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια με φλοτέρ κατάλληλα για καθαρά νερά ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή αναρρόφηση υγρών έως και 2mm. 43577 43580 SP 400 SP 750 ÊÙÄÉÊOÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων

Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων ÅÑÃÁËÅÉÁ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÄÑÁÐÁÍÁ ÊÁÉ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉÁ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΚΟΦΤΕΣ - ΨΑΛΙΔΙΑ ÐËÁÍÅÓ ÊÁÉ ÑÏÕÔÅÑ

Διαβάστε περισσότερα

ÕÄÑÏËÇØÉÅÓ ÔÕÐÏÕ Á2 - Á4 ÌÅ ÁÍÔÉÐÁÃÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ

ÕÄÑÏËÇØÉÅÓ ÔÕÐÏÕ Á2 - Á4 ÌÅ ÁÍÔÉÐÁÃÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÕÄÑÏËÇØÉÅÓ ÔÕÐÏÕ Á - Á ÌÅ ÁÍÔÉÐÁÃÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ Ç ÅÕÄÏÓ ÁÂÅÅ êáôáóêåõüæåé õäñïëçøßåò Üñäåõóçò ôýðïõ SCHLUMBERGER ïé ïðïßåò áíôáðïêñßíïíôáé ðëþñùò ðñïò ôéò äéåèíåßò ðñïäéáãñáöýò, êáôáóêåõüæïíôáé ìå Þ ùñßò

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ. Βάση αλουµινίου

ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ. Βάση αλουµινίου ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ BTC-530 Βάση αλουµινίου ÊÙÄÉÊOÓ 42629 TΥΠΟΣ ΒΤC-530 ΚΟΠΗ ευθεία 0 (mm) 530 διαγώνιο 45 (mm) 375 ÔÉÌÇ 84,00 BTC-630 S Επαγγελµατικός Βάση αλουµινίου Ενισχυµένη λαβή από χυτό αλουµίνιο,

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r

Select only the best. å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ. w w w. d i a l e c t o s. g r Select only the best å ß ä ç ã ñ á ö å ß ï õ w w w. d i a l e c t o s. g r m a d e i n G e r m a n y No design writes better 4 pen scribble pico AL-star agenda & spirit Ο πλήρης κατάλογος LAMY στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

HVAC Products. Äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí On-off åëåãêôþò ðïéüôçôáò áýñá ÈåñìïóôÜôåò ãéá fan-coils

HVAC Products. Äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí On-off åëåãêôþò ðïéüôçôáò áýñá ÈåñìïóôÜôåò ãéá fan-coils 2 HVAC Products Äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí On-off åëåãêôþò ðïéüôçôáò áýñá ÈåñìïóôÜôåò ãéá fan-coils Åðßôïé ïò äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí Åðßôïé ïò äéáêüðôçò 3 ôá õôþôùí ìå åðéëïãýá off I-II-III RAB90 1(40) 15,18

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊÙÄÉÊÏÓ 49858 49859 49860 49861 ÔÕÐÏÓ KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm 3 32,6 cm 3 42,7 cm 3 51,7 cm 3 IΣΧΥΣ 1 HP/

Διαβάστε περισσότερα

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος αυξάνεται και η κούραση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Με τη πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ñçóéìïðïéþíôáò ôïí êáíüíá áëõóßäáò íá âñåèåß ç dr

2.4 ñçóéìïðïéþíôáò ôïí êáíüíá áëõóßäáò íá âñåèåß ç dr 2.1 i) Íá âñåèïýí ïé óõíôåôáãìýíåò ôïõ óçìåßïõ óôï ïðïßï ç åõèåßá r = 2 + t)i + 1 2t)j + 3tk ôýìíåé ôï åðßðåäï xz. ii) Íá âñåèïýí ïé óõíôåôáãìýíåò ôïõ óçìåßïõ óôï ïðïßï ç åõèåßá r = ti + 1 + 2t)j 3tk ôýìíåé

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

BÜíåò êáé êéíçôþñåò ãéá fan-coils ÊéíçôÞñåò êáé ìéêñýò âüíåò ìå 2.5mm äéáäñïìþ åìâüëïõ

BÜíåò êáé êéíçôþñåò ãéá fan-coils ÊéíçôÞñåò êáé ìéêñýò âüíåò ìå 2.5mm äéáäñïìþ åìâüëïõ ÊéíçôÞñåò êáé ìéêñýò âüíåò ìå mm äéáäñïìþ åìâüëïõ ( ) fan-coils êáé æùíþí. ñçóéìïðïéïýíôáé óáí âüíåò äéáíïìþò êáé êüôù áðü ïñéóìýíåò ðñïûðïèýóåéò êáé áíüìåéîçò (ïé ôéìýò óôï Kvs óôï bypass åßíáé 7% ìéêñüôåñåò

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ.

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Ο ιταλικός οίκος LAVORWASH είναι ένας από τους σημαντικότερους και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ www.giannoulis.com.gr ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / 640 04 05 ILSA Mec

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x. (iv) f(x, y, z) = sin x 2 + y 2 + 3z Íá âñåèïýí ôá üñéá (áí õðüñ ïõí): lim

3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x. (iv) f(x, y, z) = sin x 2 + y 2 + 3z Íá âñåèïýí ôá üñéá (áí õðüñ ïõí): lim 3.1 Íá âñåèåß ôï ðåäßï ïñéóìïý ôçò óõíüñôçóçò f: 4 x (i) f(x, y) = sin 1 2 (x + y) (ii) f(x, y) = y 2 + 3 (iii) f(x, y, z) = 25 x 2 y 2 z 2 (iv) f(x, y, z) = z +ln(1 x 2 y 2 ) 3.2 (i) óôù f(x, y, z) =

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI HΛΕΚΤΡΙΚΑ 230 VOLT RPW-100Ε RPW-120Ε Νέος σχεδιασµός. Συµπαγής κατασκευή. Εύκολη µεταφορά. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. RPW-105DM 2 σε 1: Υδροπλυστικό & απεδοκαθαριστής

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815

J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815 J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815 ÅÖÁÑÌÏÃÇ ñçóéìïðïéïýíôáé óå ìüíéìåò åãêáôáóôüóåéò ãéá ôç ìåôüäïóç áíáëïãéêïý Þ øçöéáêïý óþìáôïò. Ôï ðåäßï åöáñìïãþí ôïõò ðåñéëáìâüíåé

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Express 5 Time 0 FORCE 5 500 Watt 00 Bar Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος - Φθινόπωρο 2013

Τιμοκατάλογος - Φθινόπωρο 2013 Τιμοκατάλογος - Φθινόπωρο 2013 ΚΕΡΔΙΣΤΕ 50 ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ ΣΤΗ ΣΕΛ.3 2 Μηχανήματα Αγρού, Δάσους & Κήπου αξιόπιστη δύναμη! Οι ειδικοί στα μηχανήματα κήπου, γεωργίας & δασοκομίας! Η GARLAND είναι η κορυφαία Ισπανική

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ FABEL ΦΟΡΗΤΑ G4510 WA UE 100S HEAVY DUTY PROFESSIONAL ÊÙÄÉÊOÓ 63240 47565 ÔÕÐÏÓ G4510 WA UE 100S ÉÓ ÕÓ (HP) 1/2 1/2 ÔÁÓÇ (V) 230 230 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση.

Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. MAXI-COSI Το νέο Maxi-Cosi Pebble. Η τελευταία λέξη στην ασφάλεια και την άνεση. Ανεση 2 τρόποι τοποθέτησης του Maxi-Cosi Pebble: - µε τη βάση Maxi-Cosi FamilyFix (IsoFix). - χωρίς βάση, µε ζώνη ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: 42870 (230V) ÊÙÄ.: 42871 (230V) ÊÙÄ.: 42872 B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ 42870 (230V) 42871 (230V) 42872 (230V) ÔÕÐOÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT Μηχανήματα κήπου ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT Ôá áëõóïðñßïíá KRAFT äéáèýôïõí: Å îå ëéã ìý íïõò êé íç ôþ ñåò ìå õøçëþ ñïðþ, çëåêôñïíéêþ áíüöëåîç êáé êáñìðõñáôýñ WALBRO. Eðßóçò äéáèýôïõí: Á ëõ óß äåò

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70 ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ µε σπείρωµα 44201 3/8 ðëþñåò 1,70 44245 BT 3/8 ðëþñåò 1,70 C50, C56, C60, C100, C120 100x70 44229 εσωτερικό* 10,00 44230 ðëþñåò 22,00 A30, A50, A56 ιαστάσεις φίλτρου 95x50x30 44205

Διαβάστε περισσότερα

395,00. Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. Εκπληκτικές προσφορές! Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Από 596,55 EF 8460

395,00. Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. Εκπληκτικές προσφορές! Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Από 596,55 EF 8460 Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. EF 8460 395,00 Από 596,55 Κυβισμός 46 cm 3 2,5 hp / 1,8 kw 8,1 kg Εκπληκτικές προσφορές! Α Ν Ο Ι Ξ Η / Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι 2 0 1 2 Βενζινοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς ομίλου «TTI Group» αποκτά νέα δυναμική και άλλες δυνατότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Ëßðáíóç. ΤΡΟΛΕΪ ΚΙΤ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΡΑΣΟΥ áðü ÓÅË ÐÉÓÔÏËÉÁ ËÁÄÉÏÕ áðü ÓÅË ΛΑΣΤΙΧΑ, ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ áðü ÓÅË.

Ëßðáíóç. ΤΡΟΛΕΪ ΚΙΤ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΡΑΣΟΥ áðü ÓÅË ÐÉÓÔÏËÉÁ ËÁÄÉÏÕ áðü ÓÅË ΛΑΣΤΙΧΑ, ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ áðü ÓÅË. ΤΡΟΛΕΪ ΚΙΤ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΡΑΣΟΥ áðü ÓÅË. 285 ÐÉÓÔÏËÉÁ ËÁÄÉÏÕ áðü ÓÅË. 285 ΛΑΣΤΙΧΑ, ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ áðü ÓÅË. 285 ÃÑÁÓÁÄÏÑÏÉ - ÂÁËÂÏÍÉÅÑÅÓ ÅÉÑÏÓ áðü ÓÅË. 286 ÂÁËÂÏÍÉÅÑÁ ÁÅÑÏÓ áðü ÓÅË.

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 545154663 Rev. 2 9/27/07 Greek - 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...22 Αναγνώριση συµβόλων...23 Οδηγίες ασφαλείας...25 Περιγραφή...28 Χειρσιµός καυσίµου...34 Εκκίνηση και σταµάτηµα...36 Χρήση του φυσητήρα...38 Συντήρηση...42 Τεχνικά στοιχεία...47

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Είδη Συνεργείου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Μέγιστο φορτίο 600 Kg Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC Ηλεκτροστατική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ Εύκολη, γρήγορη και σταθερή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης Χαμηλό επίπεδο δόνησης για ομαλό έλεγχο και φινίρισμα ÊÙÄÉÊÏÓ 65259 ESS 200 RS ÉÓ ÕÓ (Watt) 200 TAXYTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές

Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Μεσολόγγι 2008 Γενικές Οδηγίες για Ορθές Γεωργικές Πρακτικές Έκδοση: Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Κύπρου 41, 30 200

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â

ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ Â 464 ÅÊÙÓ 000 - Ó ÏËÉÁ ÓÕÍÈÇÊÇ ÁÌÅÔÁÈÅÔÏÔÇÔÁÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÔÏÉ ÙÌÁÔÙÍ Â.1 ÁÓÕÌÌÅÔÑÏ ÓÕÓÔÇÌÁ Η N / ( 0. + 0.1 η) 0.6 ν ν, η 3, η > 3...

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊËÅÉÄA

EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊËÅÉÄA ÁÅÑOÊËÅÉÄA 1/2 35 kgm ÊÙÄÉÊOÓ 42741 ÑÏÐÇ (Kgm) 35 ÌÇÊÏÓ (mm) 180 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,4/2,44 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 7x20x20 ÔÉÌÇ 55 () ÊÙÄÉÊOÓ 42742 ÂÁÑÏÓ ΜΙΚΤΟ (Kg) 4,36 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 10x25,5x27,5 ÔÉÌÇ 75

Διαβάστε περισσότερα

Áí øü íåôå ãéá ôçí êáëýôåñç ó åäßáóç, Üíåóç êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôá, äåí èá âñåßôå êüôé êáëýôåñï áðü ôá ðéóôüëéá ôçò Claber.

Áí øü íåôå ãéá ôçí êáëýôåñç ó åäßáóç, Üíåóç êáé áðïôåëåóìáôéêüôçôá, äåí èá âñåßôå êüôé êáëýôåñï áðü ôá ðéóôüëéá ôçò Claber. Ðñáêôéêüôçôá êáé áíôï Þ: ï ó åäéáóìüò ôçò Claber óôá êáëýôåñü ôïõ. Äåí óêïõñéüæïõí, (äåí ðåñéý ïõí ìåôáëëéêü ìýñç), áíèåêôéêïß óôá ôõðþìáôá, óôçí õðåñéþäç áêôéíïâïëßá êáé óôéò õøçëåò ðéýóåéò. Ç Claber

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοπαιδικά - Αθλητιατρικά. κατάλογος προϊόντων

Ορθοπαιδικά - Αθλητιατρικά. κατάλογος προϊόντων Ορθοπαιδικά - Αθλητιατρικά κατάλογος προϊόντων Η εταιρεία Anatomic help ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1996. Στους ιδιόκτητους εργοστασιακούς χώρους 7.000m2 στη Νέα Σάντα του Κιλκίς, η Anatomic help παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 14. Óôáèìüò ðáñáãùãþò ðåðéåóìýíïõ áýñá

Üóêçóç 14. Óôáèìüò ðáñáãùãþò ðåðéåóìýíïõ áýñá Óôáèìüò ðáñáãùãþò ðåðéåóìýíïõ áýñá Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôéò ìïíüäåò ðïõ óõíèýôïõí Ýíá óôáèìü ðáñáãùãþò

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER IMPERIAeco

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER IMPERIAeco ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER IMPERIAeco Ηλεκτροσυγκολλήσεις inverter υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας κατασκευής. Χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος. Μικρό µέγεθος και χαµηλό βάρος για εύκολη µεταφορά και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ÓÔÏÌÉÁ ÓÅÉÑÁÓ GR GR-AA GR-AR GR-AA-A GR-AR-A GR-RR GR-B. ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåëßäá - ÃåíéêÞ ðåñéãñáöþ... Gr1 - Ôñüðïé åêôüîåõóçò áýñá...

ÓÔÏÌÉÁ ÓÅÉÑÁÓ GR GR-AA GR-AR GR-AA-A GR-AR-A GR-RR GR-B. ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåëßäá - ÃåíéêÞ ðåñéãñáöþ... Gr1 - Ôñüðïé åêôüîåõóçò áýñá... ÓÔÏÌÉÁ ÓÅÉÑÁÓ GR ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ óåëßäá - ÃåíéêÞ ðåñéãñáöþ... Gr - Ôñüðïé åêôüîåõóçò áýñá... Gr - Äéáóôáóéïëüãéï GR-... Gr - Äéáóôáóéïëüãéï GR-R... Gr - Äéáóôáóéïëüãéï GR-/... Gr - Äéáóôáóéïëüãéï GR-R/...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία åãêáôüóôáóçò MS SQL Server, SingularLogic Accountant, SingularLogic Accountant Ìéóèïäïóßá

ιαδικασία åãêáôüóôáóçò MS SQL Server, SingularLogic Accountant, SingularLogic Accountant Ìéóèïäïóßá 1.1 ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí Express Ýêäïóç ôïõ SQL Server... 3 1.2 ÃåíéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç... 3 2.1 ÅãêáôÜóôáóç Microsoft SQL Server 2008R2 Express Edition... 4 2.1 Åíåñãïðïßçóç ôïõ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÄÉÁÃÑÁÌÌÁÔÙÍ - ÐÉÍÁÊÙÍ - ÅÉÊÏÍÙÍ... 21 ÐÑÏËÏÃÏÓ... 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 31 ΟΡΙΣΜΟΙ... 32 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ... 33 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ... 34 ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΑΛΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

δουλειά! Φθινοπωρινές υπερπροσφορές! Εξοπλισμός, μηχανήματα & εργαλεία, αγρού δάσους & κήπου ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ 30/11/2014

δουλειά! Φθινοπωρινές υπερπροσφορές! Εξοπλισμός, μηχανήματα & εργαλεία, αγρού δάσους & κήπου ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ 30/11/2014 Φθινοπωρινές υπερπροσφορές! ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ 30/11/2014 δουλειά! Εξοπλισμός, μηχανήματα & εργαλεία, αγρού δάσους & κήπου ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ: 36 χρόνια συνέπειας δίπλα στον επαγγελματία & τον ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2008 - ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ B ÈÝìá. Èåùñïýìå ôï óýíïëï Ω {; 2; ; 2008}. (á ( âáèìüò Ðüóåò åßíáé ïé ìåôáèýóåéò ôùí óôïé åßùí ôïõ Ω óôéò ïðïßåò ôá Üñôéá óôïé åßá êáôáëáìâüíïõí ôéò ôåëåõôáßåò

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á

ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÇ É, ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2008 - ÏÌÁÄÁ ÈÅÌÁÔÙÍ Á ÈÝìá. Èåùñïýìå ôï óýíïëï Ω {; 2; ; 2008}. (á ( âáèìüò Ðüóåò åßíáé ïé ìåôáèýóåéò ôùí óôïé åßùí ôïõ Ω óôéò ïðïßåò ôï óôïé åßï âñßóêåôáé óå êüðïéá áðü ôéò

Διαβάστε περισσότερα

1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò

1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò 1ï ÊñéôÞñéï Áîéïëüãçóçò óå üëç ôçí ýëç ÖõóéêÞò. à ôüîç ÊáèçãçôÞò: ¼íïìá: Âáèìüò: ÈÅÌÁ 1ï Åéê. 1 A. -2ìC ç Á êáé +2ìC ç  -1ìC ç Á êáé -1ìC ç  -9ìC ç Á êáé -9ìC ç  D. +1ìC ç Á êáé +1ìC ç  ÅðéëÝîôå ôç

Διαβάστε περισσότερα

Μικροαυτόματες ασφάλειες (MCB) Ρελέ διαρροής (RCCB) Ρελέ διαρροής με προστασία υπερέντασης (RCBO) Ραγοδιακόπτες (MSD)

Μικροαυτόματες ασφάλειες (MCB) Ρελέ διαρροής (RCCB) Ρελέ διαρροής με προστασία υπερέντασης (RCBO) Ραγοδιακόπτες (MSD) Νέα σειρά ραγοϋλικού HYUNDAI Μικροαυτόματες ασφάλειες (MCB) Ρελέ διαρροής (RCCB) Ρελέ διαρροής με προστασία υπερέντασης (RCBO) Ραγοδιακόπτες (MSD) Η σειρά ραγοδιακοπτών Hyundai αποτελεί την τέλεια λύση

Διαβάστε περισσότερα

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων αέρος και γρύλλων μπουκάλας. Όνομα αναγνωρισμένο, προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÄÉÁ ÙÑÉÓÌÏÕ ÊÁÉ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÄÉÁ ÙÑÉÓÌÏÕ ÊÁÉ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ÅÐÉÄÁÐÅÄÉÏÓ ÁÍÏÎÅÉÄÙÔÏÓ ËÉÐÏÓÕËËÅÊÔÇÓ PREMIUM: ÃÉÁ ÇÌÉÁÕÔÏÌÁÔÏ ÁÄÅÉÁÓÌÁ NS Ëáóðïóõë. Ëéðïóõë. Óõí/êç L A W C H DN/Ö a b c Óõí/êÞ kw Êáô/íóç Êùäéêüò (L/sec) L Kg L Kg ùñçô/ôá (mm) (mm) (mm)(mm)(mm) (mm)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ÄÉÐËÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ - ÁÌÅÓÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ ÓÅÉÑÁ CBM 230V/50Hz

ÄÉÐËÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ - ÁÌÅÓÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ ÓÅÉÑÁ CBM 230V/50Hz öõãïêåíôñéêïé åîáåñéóôçñåò ÄÉÐËÇÓ ÁÍÁÑÑÏÖÇÓÇÓ - ÁÌÅÓÇÓ ÊÉÍÇÓÇÓ ÓÅÉÑÁ CBM 230V/50Hz DOUBLE INLET DIRECT DRIVE FANS (for low pressure) ÄéðëÞò áíáññüöçóçò ìå ðõêíþ ðôåñùôþ ôýðïõ óéñüêï. Moτέρ ανοιχτού τύπου

Διαβάστε περισσότερα

www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929

www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929 Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx L2616 GR Rev. B 08/06 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ÁÔÅÍ ÅÐÅ Ôçë 210 2710246 Fax 210

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2018... κλασσική επιλογή ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 07. Καμπάνες Αλυσοπρίονων 03 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10. Αντιδονητικά Αλυσοπρίονων 03 11. Αντλίες Λαδιού Αλυσοπρίονων 04 24. Προφυλακτήρες Θαμνοκοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ÖïñçôÞ èåñìáíôéêþ ìïíüäá ìå õðýñõèñç áêôéíïâïëßá

ÖïñçôÞ èåñìáíôéêþ ìïíüäá ìå õðýñõèñç áêôéíïâïëßá SOL321-336.qxd 13/5/2005 10:10 Page 321 ÖïñçôÞ èåñìáíôéêþ ìïíüäá ìå õðýñõèñç áêôéíïâïëßá 10.82.050 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α µε υπέρυθρες ΑΗ-600F AIEX ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ LED Οθόνη Θερµοκρασία, ώρα, διάγνωση λαθών

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές Γλώσσες. Μεταγλωττιστές. (μέρος 1ο) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας

Τυπικές Γλώσσες. Μεταγλωττιστές. (μέρος 1ο) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταγλωττιστές Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Τυπικές Γλώσσες (μέρος 1ο) Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ÊåöÜëáéï 4 ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÁ. 4.1 ÅéóáãùãÞ (ÃåùìåôñéêÞ)

ÊåöÜëáéï 4 ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÁ. 4.1 ÅéóáãùãÞ (ÃåùìåôñéêÞ) 44 ÊåöÜëáéï 4 ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÁ 4.1 ÅéóáãùãÞ (ÃåùìåôñéêÞ) Óå äéüöïñåò öõóéêýò åöáñìïãýò õðüñ ïõí ìåãýèç ôá ïðïßá ìðïñïýí íá áñáêôçñéóèïýí ìüíï ìå Ýíá áñéèìü. ÔÝôïéá ìåãýèç, üðùò ãéá ðáñüäåéãìá, ç èåñìïêñáóßá

Διαβάστε περισσότερα

Õäñïëïãéêüò êýêëïò Υδρολογικός κύκλος

Õäñïëïãéêüò êýêëïò Υδρολογικός κύκλος Âéïãåù çìéêïß êýêëïé Êýñéá ãíùñßóìáôá: äåîáìåíþ áðïèήκευσης (Ä.Á.) êáé äåîáìåíþ áíáêύκλωσης äéáêñßíïíôáé óå: áôìïóöáéñéêïýò (Ä.Á. η áôìüóöáéñá, ôýëåéïé) ãåùóöáéñéêïýò (Ä.Á. η ëéèüóöáéñá, áôåëåßò) S êáé

Διαβάστε περισσότερα

å) Íá âñåßôå ôï äéüóôçìá ðïõ äéáíýåé ôï êéíçôü êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá áðü ôï ðñþôï Ýùò ôï Ýâäïìï äåõôåñüëåðôï ôçò êßíçóþò ôïõ.

å) Íá âñåßôå ôï äéüóôçìá ðïõ äéáíýåé ôï êéíçôü êáôü ôï ñïíéêü äéüóôçìá áðü ôï ðñþôï Ýùò ôï Ýâäïìï äåõôåñüëåðôï ôçò êßíçóþò ôïõ. ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ ÃÅÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ Ã ËÕÊÅÉÏÕ È Å Ì Á 1 ï 3 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á á êéçôü êéåßôáé ðüù óôï Üîïá x~x. Ç èýóç ôïõ êüèå ñïéêþ óôéãìþ t äßåôáé áðü ôç 3 óõüñôçóç x(t) = t 1t + 60t + 1, üðïõ ôï t ìåôñéýôáé

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα:

Σκάλες: Παλάγκα: Μηχανισμοί γκαραζόπορτας: Παλετοφόρα: ~ Σκάλες: Πλήρης σειρά από σκάλες οικιακής - ιδιωτικής χρήσης. Πληρούν το πρότυπο ΕΝ131 και είναι εξαιρετικά συμφέρουσες. Παλάγκα: Επιλέγουμε και σας προτείνουμε μια γκάμα παλάγκων που ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

3.. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης

3.. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 3.. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

O Êëéìáôéóìüò óôï Áõôïêßíçôï

O Êëéìáôéóìüò óôï Áõôïêßíçôï Ñ Å Ù Ð Å Ó Õ Ê ÉÁ Ä ÕÔ É Ì ÉÔ Ô ÑÖ Ó ÉÍ Ù ÓÇÓ Õ Ô ÅÐ Ç É ÉÍ Å ÉÑ Ê Ç Ô Ó Í Á Õ ÉÍÓÔÉÔÕÔ ÄÉÁÑÊÕÓ ÅÐÉÌÑÖÙÓÇÓ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÕÔÊÉÍÇÔÕ ÃéÜííïò Ãåþñãéïò e-book O IS BN : 960-86333-4-6 Ê ìáôé ì ò O Ê ëé ìáôé

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïäçãßåò ñþóçò. ZA4 Αεροϋδραυλικές αντλίες ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò Z4 Αεροϋδραυλικές αντλίες L671 GR Rev. 03/07 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ΑΤΕΝ Ε.Π.Ε. Ôçë 10 71046 Fax 10 7399 atengr@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. 10x. τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. info@dentalvision. Evetric Προσφορά Α: Με την αγορά δύο (2) κασετινών 8x3,5gr., σε χρώματα Α1, Α2, Α3, Α3,5, Β2, C2, T, A3,5 Dentin Παίρνετε δώρο* 1 κασετίνα (4x3,5gr. σε χρώματα Α2x2, Α3x2 και 1 φιαλίδιο συγκολλητικού παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

( ) ξî τέτοιο, + Ý åé ìßá ôïõëü éóôïí ñßæá óôï äéüóôçìá ( ) h x =,να δείξετε ότι υπάρχει ( α,β) x ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

( ) ξî τέτοιο, + Ý åé ìßá ôïõëü éóôïí ñßæá óôï äéüóôçìá ( ) h x =,να δείξετε ότι υπάρχει ( α,β) x ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ . Äßíåôáé ç óõíüñôçóç : [, + ) R óõíå Þò óôï äéüóôçìá [,+ ) êáé ðáñáãùãßóéìç óôï äéüóôçìá (,+ ), ãéá ôçí ïðïßá éó ýåé ( ) = α. óôù üôé õðüñ åé κî R, þóôå íá éó ýåé ( ) κ ãéá êüèå Î (,+ ). Íá äåßîåôå üôé

Διαβάστε περισσότερα

ÊÁÍÁËÉA ÁÐÏ ÐÏËÕÌÅÑÉÊÏ ÌÐÅÔÏÍ

ÊÁÍÁËÉA ÁÐÏ ÐÏËÕÌÅÑÉÊÏ ÌÐÅÔÏÍ ÔÕÐÏÕ SELF ñþóåéò: þñïé ÓôÜèìåõóçò Äñüìïé áìçëþò êõêëïöïñßáò Ðåæüäñïìïé ÐåñéâÜëëïíôåò þñïé ðéóßíáò X Self Áðïôåëïýí ôçí éäáíéêüôåñç åðáããåëìáôéêþ ëýóç óå þñïõò üðïõ äåí õðüñ ïõí õøçëýò áðáéôþóåéò ãéá áíôï

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

δñïóéìüò - αöýãñáíóç - ύγρανση

δñïóéìüò - αöýãñáíóç - ύγρανση heating δñïóéìüò - αöýãñáíóç - ύγρανση ÏÉÊÏËÏÃÉÊÁ ÊËÉÌÁÔÉÓÔÉÊÁ 276-277 ÁD - SMALL 278 AD - BIG 279 DESIGN COOLER - TOΠΟΘΕΤΗΣΗ 280-281 COMFEE 282 DHUM E 283 MINIDRV - DRYDIGIT 284 FDC 285 FDNF 286 FD -

Διαβάστε περισσότερα

: Ï ðáñþí ïäçãüò åîçãåß ôïí ôñüðï ñþóçò ðñïáéñåôéêþí åîùôåñéêþí óõóêåõþí ìå ôïí õðïëïãéóôþ.

: Ï ðáñþí ïäçãüò åîçãåß ôïí ôñüðï ñþóçò ðñïáéñåôéêþí åîùôåñéêþí óõóêåõþí ìå ôïí õðïëïãéóôþ. : 419432-151 2007 Ï ðáñþí ïäçãüò åîçãåß ôïí ôñüðï ñþóçò ðñïáéñåôéêþí åîùôåñéêþí óõóêåõþí ìå ôïí õðïëïãéóôþ. µ 1 USB Óýíäåóç óõóêåõþò USB........................ 1 2 ÄéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõþò

Διαβάστε περισσότερα

F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 5551 ÔÅÕ ÏÓ ÔÅÔÁÑÔÏ Áñ. Öýëëïõ 647 7 Áõãïýóôïõ 2001 ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Ôñïðïðïßçóç åãêåêñéìýíïõ ó åäßïõ ðüëçò ÄÞìïõ Çñáêëåßïõ, óôçí ðïëåïäïìéêþ åíüôçôá

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20 Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 Χωρητικότητα κάδου : 10 lt Ναί Βάρος: 100 Kg Ισχύς: 0,5 Kw C LINE 20 Χωρητικότητα κάδου : 20 lt Βάρος: 105 Kg Ισχύς: 0,7 Kw Ναί Επιδαπέδια μίξερ σειρά C LINE C LINE 10 Χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνει τα πράγµατα...efcoλα! ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MT 3500 S

Κάνει τα πράγµατα...efcoλα! ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MT 3500 S Κάνει τα πράγµατα...efcoλα! ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MT 3500 S - 16 185.00 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2016 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝA ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ MT 2000E - 16 Ισχύς: 2000 w Μήκος λάμας: 41 cm /16 *Βάρος: 4,4 kg ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα