Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας."

Transcript

1 Κατάλογος

2 Η GARLAND ξεκίνησε το 1992 σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας την πρώτη σειρά αλυσοπριόνων και σκαπτικών, τα οποία προώθησε με μεγάλη επιτυχία στην απαιτητική αγορά της Ισπανίας, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει με τον ιδιάιτερο σχεδιασμό των προϊοντων της καθώς και με την ποιοτική αξιοπιστία της. Μετά από 17 χρόνια συνεχών αλλαγών και βελτιώσεων, η GARLAND με εδρα τη Μαδρίτη και με συνεργαζόμενα εργοστάσια στη Γαλλία και στην Ιταλία, προσφέρει μία ολοκληρωμένη γκάμα γεωργικών μηχανημάτων υψηλών προδιαγραφών, όπως αλυσοπρίονα,θαμνοκοπτικά, μηχανές κοπής γκαζόν, ψαλίδια μπορντούρας, σκαπτικά, ψεκαστήρες, φυσητήρες, τεμαχιστές κλαδιών, αντλίες, γεννήτριες, πλυστικά μηχανήματα και σκούπες θέτοντας νέα πρότυπα που αφορούν την λειτουργικότητα, τον άριστο σχεδιασμό, την εργονομία και την αξιοπιστία των προϊόντων της. Ταυτόχρονα, η GARLAND έχει καθιερωθεί σε μεγάλες αγορές της Ευρώπης, και συγκεκριμένα στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Βοσνία και τη Ρωσία χώρες όπου η γεωργική ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της οικονομίας. Στην Ελλάδα, η GARLAND, αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά με αξιοπιστία, εγγύηση, αμέριστη υποστήριξη και εξειδικευμένο σέρβις με μεγάλο στοκ ανταλλακτικών από την ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΕ. Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας.

3 ÇëåêôñéêÜ Áëõóïðñßïíá Bulk 38 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1800W ÌÞêïò ëüìáò: 16 /40cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 3/8 /0,50 ÖñÝíï: áõôüìáôï ìç áíéêü Íïýìåñï ïäçãþí: 56 ÂÜñïò: 5,20kg Ìðïõôüí áóöáëåßáò (Óå üëá ôá ìïíôýëá) Bulk 42 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 2000W ÌÞêïò ëüìáò: 16 /40cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 3/8 /0,50 ÖñÝíï: áõôüìáôï ìç áíéêü Íïýìåñï ïäçãþí: 56 ÂÜñïò: 5,25kg ÏñáôÞ ëßðáíóç ôçò áëõóßäáò (óå üëá ôá ìïíôýëá) ÖñÝíï Áëõóßäáò (óå üëá ôá ìïíôýëá) ÊÁÉÍÏÔÏÌÉÁ íäåéîç åëýã ïõ õðåñöüñôéóçò êéíçôþñá στο μοντέλο Bulk 46 Bulk 46 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 2200W ÌÞêïò ëüìáò: 16 /40cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 3/8 /0,50 ÖñÝíï: áõôüìáôï ìç áíéêü Íïýìåñï ïäçãþí: 56 ÂÜñïò: 5,30kg

4 Âåíæéíïêßí çôá Áëõóïðñßïíá Ìðïõôüí Primner ãéá åõêïëüôåñç åêêßíçóç üôáí ï êéíçôþñáò åßíáé êñýïò (Forest 38, 41) Áíôéêñáäáóìéêü óýóôçìá (Forest 38, 41) Áíôéêñáäáóìéêü óýóôçìá (Forest 45, 50,62) ÓôáèåñïðïéçôéêÞ ïäïíôùôþ ìðüñá ãéá äéåõêüëõíóç ôçò åñãáóßáò Óýóôçìá øýîçò êéíçôþñá Vortex ðïõ ìåéþíåé ôçí èýñìáíóç ôïõ êéíçôþñá (Forest 38, 41, 45, 50, 62) Forest 41 Êõâéóìüò: 40,1cc Éó ýò: 2,1hp Τύπος καρμπυρατέρ: WALBRO Made in Japan Κατασκευαστής αλυσίδας: CARLTON ÌÞêïò ëüìáò: 16"/40cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 3/8 /0,50" Íïýìåñï ïäçãþí: 57 ÂÜñïò:5,4kg Forest 38 Êõâéóìüò: 37,2cc Éó ýò: 1,7hp Τύπος καρμπυρατέρ: WALBRO Made in Japan Κατασκευαστής αλυσίδας: CARLTON ÌÞêïò ëüìáò: 16"/40cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 3/8 050" Íïýìåñï ïäçãþí: 57 ÂÜñïò: 5,4kg Με σύστημα εύκολης εκκίνησης easy start Forest 45 Êõâéóìüò: 45cc Éó ýò: 2,5hp Τύπος καρμπυρατέρ: WALBRO Made in Japan Κατασκευαστής αλυσίδας: CARLTON ÌÞêïò ëüìáò: 16 /40cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 0,325 /0,058 Íïýìåñï ïäçãþí: 66 ÂÜñïò:7kg

5 Forest 50 Êõâéóìüò: 49,3cc Éó ýò: 3hp Τύπος καρμπυρατέρ: WALBRO Made in Japan Κατασκευαστής αλυσίδας: CARLTON ÌÞêïò ëüìáò: 18"/45cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 0,325 /0,058" ÂÜñïò: 7,1kg Forest 62 Êõâéóìüò: 62cc Éó ýò: 4,4hp Τύπος καρμπυρατέρ: WALBRO Made in Japan Κατασκευαστής αλυσίδας: CARLTON ÌÞêïò ëüìáò: 20"/50cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 3/8 /0,058" ÂÜñïò: 8kg

6 Κλαδευτικά Âåíæéíïêßí çôá Áëõóïðñßïíá Forest 25 Êõâéóìüò: 25cc Éó ýò: 1,25hp Τύπος καρμπυρατέρ: WALBRO Made in Japan Κατασκευαστής αλυσίδας: CARLTON ÌÞêïò ëüìáò: 12"/30cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 3/8 050" ÂÜñïò: kg 2,8kg 1,6hp Forest 35 Êõâéóìüò: 36cc Éó ýò: 1,6hp Τύπος καρμπυρατέρ: WALBROMade in Japan Κατασκευαστής αλυσίδας: CARLTON ÌÞêïò ëüìáò: 14 /30cm Ôýðïò áëõóßäáò (ÂÞìá/ ýøïò): 0,325 /0,058 Íïýìåñï ïäçãþí: 66 ÂÜñïò: 3,2kg

7 ÌðïñíôïõñïøÜëéäá FSL 600 Êõâéóìüò: 22,5cc Éó ýò: 0,9hp ÌÞêïò ëüìáò: 60cm Áðüóôáóç ìåôáîý äïíôéþí: 28mm Áíôéêñáäáóìéêü óýóôçìá ÂÜñïò: 5,3kg Áðüóôáóç ìåôáîý ôùí äïíôéþí 28mm (FSL 600) ÅîÜôìéóç áðü ôçí ìðñïóôéíþ ðëåõñü ãéá ðñïóôáóßá ôïõ åéñéóôþ (FSL 600) Ðåñéóôñåöüìåíï ôéìüíé 90 0 (FSL 600) Áðüóôáóç ìåôáîý ôùí äïíôéþí 28mm (HSL 750, 1050) HSL HSL 1050 Êõâéóìüò: 22,5cc Éó ýò: 0,9hp ÌÞêïò ëüìáò: 75cm - 105cm Áðüóôáóç ìåôáîý äïíôéþí: 28mm Áíôéêñáäáóìéêü óýóôçìá ÌåôáëëéêÜ äüíôéá äéðëþò êïðþò ìéáò ðëåõñüò ÂÜñïò: 5,3kg - 7kg HSN 52 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 520W åéñïëáâþ áóöáëåßáò: 2 ÌÞêïò ëüìáò: 55cm Áðüóôáóç ìåôáîý äïíôéþí: 18mm ÓÜêïò ìåôáöïñüò ÂÜñïò:3,5kg Δόντια από χάλυβα με φινίρισμα ακριβειας σε όλα τα μοντέλα Κόλληση δοντιών με laser σε όλα τα μοντέλα HTN 55 D- HTN 70 D ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 600W - 650W åéñïëáâþ áóöáëåßáò: 2 ÌÞêïò ëüìáò: 55cm - 70cm Áðüóôáóç ìåôáîý äïíôéþí: 24mm ÓÜêïò ìåôáöïñüò ÂÜñïò: 3,5kg - 3,7kg Ðåñéóôñåöüìåíï ôéìüíé 90 0 ãéá åõêïëßá óôçí êüèåôç êïðþ (HTN 55 D, HTN 70 D, HSDN 600 Profi, ÇSD 700 Profi)

8 ÇëåêôñéêÜ ÈáìíïêïðôéêÜ GT 2800 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 280W Êõâéóìüò: 25cc Ôýðïò êåöáëþò: Çìéáõôüìáôç ìïíþ ìåóéíýæá Åýñïò êïðþò: 25cm ÂÜñïò: 1,7kg GT 4500 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 450W Ôýðïò êåöáëþò: Çìéáõôüìáôç äéðëþ ìåóéíýæá Åýñïò êïðþò: 35cm Ñýèìéæüìåíï êáè ýøïò óôýëå ïò ÂÜñïò: 2,6kg Óðáóôü óå äýï ôìþìáôá óôýëå ïò (GT 10000) ÔçëåóêïðéêÞ ñýèìéóç ðïõ åðéôñýðåé ôç ñþóç ôçò ìç áíþò óå 1800 ãéá êüèåôç êïðþ (GT4500)

9 SG 230 ÌïôÝñ: Äß ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 22cc Éó ýò: 0,7hp ÇëåêôñïíéêÞ áíüöëåîç ÌÞêïò óôåëý ïõò: 115cm Ôýðïò åéñïëáâþò: ÄÝëôá ÂÜñïò: 3,7kg Ìðïõôüí Primner ãéá åõêïëüôåñç åêêßíçóç üôáí ï êéíçôþñáò åßíáé êñýïò (Forest 38, 41) GT ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1000W Ôýðïò êåöáëþò: Çìéáõôüìáôç äéðëþ ìåóéíýæá Åýñïò êïðþò: 35cm Ñõèìéæüìåíç åéñïëáâþ ÂÜñïò:4,5kg Ðñïáéñåôéêüò åîïðëßóìüò GT Áëõóïðñßïíï ÌðïñíôïõñïøÜëéäï Èáìíïêïðôéêü äßóêïõ Çìéáõôüìáôç äéðëþ ìåóéíüæá (SG 230)

10 Âåíæéíïêßíçôá ÈáìíïêïðôéêÜ BT 250 Êõâéóìüò: 25cc Éó ýò: 0,95hp ÇëåêôñïíéêÞ áíüöëåîç ÄéÜìåôñïò óôåëý ïõò: 25mm ÌÞêïò óôåëý ïõò: 150cm Áõôïñõèìéæüìåíï êáñìðõñáôýñ Ôýðïò åéñïëáâþò: ÄÝëôá ÂÜñïò: 5,1kg BT 260 P Êõâéóìüò: 25,4cc Éó ýò: 1,02hp ÇëåêôñïíéêÞ áíüöëåîç Áõôïñõèìéæüìåíï êáñìðõñáôýñ ÄéÜìåôñïò óôåëý ïõò: 25mm ÌÞêïò óôåëý ïõò: 150cm Ôýðïò åéñïëáâþò: ÂÜñïò:5,9kg Óðáóôü óå äýï ôìþìáôá óôýëå ïò (BT 250) Ðñïáéñåôéêüò åîïðëßóìüò ÂÔ 250 Μπορντουροψάλιδο μήκους 40cm Óðáóôü óå äýï ôìþìáôá óôýëå ïò (ÂÔ 260P) Ðñïáéñåôéêüò åîïðëßóìüò ÂÔ 250 Áëõóïðñßïíï Αλυσοπρίονο 8 /20cm Áíáäßðëùóç ìå ìéá êßíçóç ãéá åõêïëßá óôç ìåôáöïñü (ãéá üëá ôá ìïíôýëá ìå óðáóôü óôýëå ïò)

11 BT 430 A Êõâéóìüò: 42,7cc Éó ýò: 1,75hp ÇëåêôñïíéêÞ áíüöëåîç Áõôïñõèìéæüìåíï êáñìðõñáôýñ ÄéÜìåôñïò óôåëý ïõò: 28mm ÌÞêïò óôåëý ïõò: 150cm Ôýðïò åéñïëáâþò: Äéðëü ôéìüíé ÂÜñïò: 8kg BT 520 Êõâéóìüò: 51,7cc Éó ýò: 2hp ÇëåêôñïíéêÞ áíüöëåîç Áõôïñõèìéæüìåíï êáñìðõñáôýñ ÄéÜìåôñïò óôåëý ïõò: 28mm ÌÞêïò óôåëý ïõò: 150cm Ôýðïò åéñïëáâþò: Äéðëü ôéìüíé ÂÜñïò: kg BT 330 A Êõâéóìüò: 32,6cc Éó ýò: 1,3hp ÇëåêôñïíéêÞ áíüöëåîç Áõôïñõèìéæüìåíï êáñìðõñáôýñ ÄéÜìåôñïò óôåëý ïõò: 28mm ÌÞêïò óôåëý ïõò: 150cm Ôýðïò åéñïëáâþò: Äéðëü ôéìüíé ÂÜñïò: 6,8kg Ìðïõôüí Primner ãéá åõêïëüôåñç åêêßíçóç üôáí ï êéíçôþñáò åßíáé êñýïò (óå üëá ôá ìïíôýëá) ñþóç êáô åðéëïãþí: ÄéðëÞ çìéáõôüìáôç ìåóéíýæá Þ ìåôáëëéêüò äßóêïò (óå üëá ôá ìïíôýëá) 4 ñïíïò êéíçôþñáò (BT 344) BT 344 ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 33,5cc Éó ýò: 1hp ÇëåêôñïíéêÞ áíüöëåîç Áõôïñõèìéæüìåíï êáñìðõñáôýñ ÄéÜìåôñïò óôåëý ïõò: 28mm ÌÞêïò óôåëý ïõò:150cm Ôýðïò åéñïëáâþò: Äéðëü ôéìüíé ÂÜñïò: 8kg

12 ëïïêïðôéêýò ìç áíýò G 933 E ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 900W Õëéêü êýëõöïõò: ÐïëõðñïðõëÝíéï Åýñïò êïðþò: 33cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 4 ïñôïóõëëýêôçò: 30Lt Äéáêüðôçò áóöáëåßáò ÂÜñïò: 14kg G 1440 E ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1400W Õëéêü êýëõöïõò: ÐïëõðñïðõëÝíéï Åýñïò êïðþò: 40cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 7 ïñôïóõëëýêôçò: 50Lt Äéáêüðôçò áóöáëåßáò ÂÜñïò: 18,5kg G 32 E ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1000W Õëéêü êýëõöïõò: ABS Åýñïò êïðþò: 32cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 3 ïñôïóõëëýêôçò: 36Lt Äéáêüðôçò áóöáëåßáò ÂÜñïò: 12kg ÕöáóìÜôéíïò ïñôïóõëëýêôçò (G 1440 E, 32 E, 46 E) Ôñï ïß ìå äéðëü ñïõëåìüí (G 1440 E, 46 E) G 46 E ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1600W Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò Åýñïò êïðþò: 46cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 5 ïñôïóõëëýêôçò: 45Lt Äéáêüðôçò áóöáëåßáò ÂÜñïò: 26kg

13 ÕöáóìÜôéíïò ïñôïóõëëýêôçò (óå üëá ôá ìïíôýëá) Ôñï ïß ìå äéðëü ñïõëåìüí (óå üëá ôá ìïíôýëá) ÊéíçôÞñáò Briggs & Stratton 148cc ÊéíçôÞñáò Garland 118cc G 420 P ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 118cc Õëéêü êýëõöïõò: ÐïëõðñïðõëÝíéï Åýñïò êïðþò: 40cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 7 ïñôïóõëëýêôçò: 50Lt ÂÜñïò: 25kg ÊéíçôÞñáò Garland 135cc G 340 B - G 240 G - G 246 G- G 346 B ÌïôÝñ 4 ñïíï Âåíæßíçò: Briggs &Stratton - Garland - Garland - Briggs &Stratton Êõâéóìüò: 148cc - 118cc - 135cc - 148cc Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò Åýñïò êïðþò: 40cm - 40cm - 46cm - 46cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 10 ïñôïóõëëýêôçò: 50Lt - 50Lt - 60Lt - 60Lt ÂÜñïò: 25 kg - 28kg - 32kg - 29 kg G 46 H - G 46 B ÌïôÝñ 4 ñïíï Âåíæßíçò: Honda - Briggs &Stratton Êõâéóìüò: 135cc - 158cc Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò Åýñïò êïðþò: 40cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 5 ïñôïóõëëýêôçò: 45Lt ÂÜñïò: 28 kg

14 ëïïêïðôéêýò ìç áíýò ÕöáóìÜôéíïò ïñôïóõëëýêôçò (óå üëá ôá ìïíôýëá) Ôñï ïß ìå äéðëü ñïõëåìüí (óå üëá ôá ìïíôýëá) G 246 TG ÌïôÝñ 4 ñïíï Âåíæßíçò: Garland Êõâéóìüò: 135cc Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò Åýñïò êïðþò: 46cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 10 ïñôïóõëëýêôçò: 60Lt Áõôïêéíïýìåíï ÂÜñïò: 33kg ÊéíçôÞñáò Briggs &Stratton 158cc ÊéíçôÞñáò Briggs &Stratton 190cc ÊéíçôÞñáò Garland 173cc ÊéíçôÞñáò Honda 135cc ÊéíçôÞñáò Garland 139cc G 470 T ÌïôÝñ 4 ñïíï Âåíæßíçò: Garland Êõâéóìüò: 139cc Õëéêü êýëõöïõò: ÐïëõðñïðõëÝíéï Åýñïò êïðþò: 47cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 7 ïñôïóõëëýêôçò: 75Lt Áõôïêéíïýìåíï ÂÜñïò: 43 kg G 350 TB - G 250 TG ÌïôÝñ 4 ñïíï Âåíæßíçò: Briggs & Stratton - Garland Êõâéóìüò: 190cc - 173cc Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò Åýñïò êïðþò: 50cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 10 ïñôïóõëëýêôçò: 65Lt Áõôïêéíïýìåíï ÂÜñïò: 33 kg - 36 kg

15 G 46 SB - G 46 SH ÌïôÝñ 4 ñïíï Âåíæßíçò: Briggs & Stratton - Honda Êõâéóìüò: 190cc - 160cc Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò Åýñïò êïðþò: 46cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 5 ïñôïóõëëýêôçò: 45Lt Áõôïêéíïýìåíï ÂÜñïò: 31 kg Óýóôçìá 3 óå1 ÁðïèÞêåõóç õëéêïý áëýâäéíåò ñüäåò ìå äéðëü ñïõëåìüí ãéá ôï ìïíôýëï G 57 SH ÐëåõñéêÞ áðüññéøç õëéêïý Èñõìáôïðïßçóç G 256 TG - G 356 TB ÌïôÝñ 4 ñïíï âåíæßíçò: Garland - Briggs & Stratton Êõâéóìüò: 173cc - 190cc Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò Åýñïò êïðþò: 56cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 10 ïñôïóõëëýêôçò: 75Lt Óýóôçìá 3 óå 1 Áõôïêéíïýìåíï ÂÜñïò: 40 kg - 39 kg G 57 SH - G 53 SÇ - G 57 SB ÌïôÝñ 4 ñïíï âåíæßíçò: Honda - Honda - Briggs & Stratton Êõâéóìüò: 160cc - 160cc - 190cc Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò Åýñïò êïðþò: 57cm - 53cm - 57cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 5 ïñôïóõëëýêôçò: 85Lt - 58Lt - 85Lt Áõôïêéíïýìåíï ÂÜñïò: 42 kg - 35 kg - 42 kg

16 ëïïêïðôéêýò ìç áíýò ÕöáóìÜôéíïò ïñôïóõëëýêôçò (óå üëá ôá ìïíôýëá) Ôñï ïß ìå äéðëü ñïõëåìüí (óå üëá ôá ìïíôýëá) GX 560 TB ÌïôÝñ 4 ñïíï Âåíæßíçò: Briggs & Stratton Êõâéóìüò: 190cc Õëéêü êýëõöïõò: Áëïõìßíéï Åýñïò êïðþò: 56cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 9 ïñôïóõëëýêôçò: 90Lt Áõôïêéíïýìåíï ÂÜñïò: 45 kg ÊéíçôÞñáò Briggs & Stratton 190cc ÊéíçôÞñáò Honda 160cc GX 56 SH ÌïôÝñ 4 ñïíï Âåíæßíçò: Honda Êõâéóìüò: 160cc Õëéêü êýëõöïõò: Áëïõìßíéï Åýñïò êïðþò: 563cm ÖñÝíï êïðþò ÈÝóåéò ýøïõò êïðþò: 7 ïñôïóõëëýêôçò: 70Lt Áõôïêéíïýìåíï ÂÜñïò: 51 kg

17 Ìç áíýò áåñéóìïý ãêáæüí ÌåôáëëéêÜ äüíôéá (S300 E) S 300 E ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 800W Åýñïò êïðþò : 30m Ñýèìéóç ýøïõò: 0-5 mm ùñçôéêüôçôá óüêïõ: 40Lt Õëéêü êýëõöïõò: ÐïëõðñïðõëÝíéï ÂÜñïò: 16kg ÁíåîÜñôçôç ñýèìéóç êüèå ñüäáò ãéá íá ðåôý åôå ôï áðüëõôï ýøïò êïðþò(s 300 E) ÓÜêïò áðïèþêåõóçò (óå üëá ôá ìïíôýëá) 4 ñïíïò êéíçôþñáò Honda (S 390 H) S 390 E ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1700W Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò Åýñïò êïðþò : 38m Ñýèìéóç ýøïõò: 0-10 mm ùñçôéêüôçôá óüêïõ: 40Lt ÂÜñïò: 28kg S 390 H ÌïôÝñ 4 ñïíï Âåíæßíçò: Honda ÊéíçôÞñáò: 4hp Õëéêü êýëõöïõò: Üëõâáò ùñçôéêüôçôá óüêïõ: 40Lt Åýñïò êïðþò: 38cm ¾øïò êïðþò: 0-10mm ÂÜñïò: 30kg ÌåôáëëéêÜ äüíôéá (S390 E, 390 H ) Ñýèìéóç ýøïõò ãéá áðüëõôï Ýëåã ï ðñïößë êïðþò (S390 E, 390 H )

18 ØåêáóôÞñåò 2 ëüã åò ìþêïõò 60cm ãéá åñãáóßá óôá 60cm Þ óôá 120cm FUM 12 B ÌïôÝñ: Ìðáôáñßáò Ðßåóç: 2-4bar Ðáñï Þ: 48-72Lt/h ùñçôéêüôçôá íôåðüæéôïõ: 12Lt ÌÝãéóôç äéüñêåéá ìðáôáñßáò: 5-6h ÂÜñïò ìå ìðáôáñßá: 5,6 kg ÐáëìéêÞ áíôëßá ìåìâñüíçò ãéá ìåãáëýôåñç áíôï Þ áôá çìéêü äéáëýìáôá Íôåðüæéôï 14Lt (Atom 3- S) Atom 3-S Êõâéóìüò: 41,7cc Éó ýò: 1,84kw Ôá ýôçôá áýñïò: 288km/h Ðáñï Þ áýñïò: 13,8m 3/ min ÐéåóôéêÞ áíôëßá ùñçôéêüôá íôåðüæéôïõ:14lt ÂÜñïò: 11kg

19 Ôåìá éóôýò Êëáäéþí BGS 2400 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 2400W ÄéÜìåôñïò êïðþò: Ö 4cm ÓôñïöÝò/ëåðôü: 44 ÂÜñïò: 28kg Μηχανισμός που διευκολύνει την κίνηση του υλικού Εύκολη υποδοχή κλαδιών Έξτρα υποδοχή για κλαδιά εώς 7,6cm BG 65 ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 196cc Éó ýò: 6Hp ÄéÜìåôñïò êïðþò: Ö 7,6cm ÓôñïöÝò/ëåðôü: 2000 ÂÜñïò: 70kg

20 ÇëåêôñéêÜ ÓêáðôéêÜ MK 1300 E ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 300W Åýñïò Åñãáóßáò: 16cm ÌåôÜäïóç êßíçóçò: ÃñáíáæùôÞ ÂÜñïò: 4,3kg Êéâþôéï ôá õôþôùí áðü áëïõìéíßï (MK 1750 E) Êïðôéêïß äßóêïé óå óõóôï ßá 4 âñá éüíùí (MK 1750 E) MK 1750 E ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 750W Åýñïò Åñãáóßáò: 28cm ÌåôÜäïóç êßíçóçò: ÃñáíáæùôÞ ÂÜñïò: 7,5kg MK 230 Êõâéóìüò: 51,7cc Éíßá: 4 ïìüäåò Eýñïò åñãáóßáò: 36cm Ñüäá ìåôáöïñüò Ñõèìéæüìåíç åéñïëáâþ

21 Âåíæéíïêßíçôá ÓêáðôéêÜ MK 550 / MK 550R ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Éó ýò: 5,5hp Éíßá: 6 ïìüäåò Eýñïò åñãáóßáò: 74cm Ñüäá ìåôáöïñüò Êßíçóç åìðñüò (MK 550) Êßíçóç åìðñüò êáé üðéóèåí (MK 550R) MK 245 ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 118cc Éíßá: 4 ïìüäåò Eýñïò åñãáóßáò: 36cm Ñüäá ìåôáöïñüò Êéâþôéï áëïõìéíßïõ ôá õôþôùí (MK 230) Ðñïóôáôåõôéêü êáðüêé ãéá öõôü (MK 750) ÅîÜãùíïò Üîïíáò Carter ãéá ôç ìåôüäïóç êßíçóçò (MK 230) MK 750 ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 5,5hp Éíßá: 6 ïìüäåò Eýñïò åñãáóßáò: 36cm Ñüäá ìåôáöïñüò Ñõèìéæüìåíç åéñïëáâþ

22 MK 650 H ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 5hp Éíßá: 6 ïìüäåò Eýñïò åñãáóßáò: 80cm Ñüäá ìåôáöïñüò Ñõèìéæüìåíç åéñïëáâþ MK 410 R - MK 410 ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 5hp ÉÉíßá: 6 ïìüäåò Eýñïò åñãáóßáò: 80cm Êßíçóç åìðñüò êáé üðéóèåí (MK 410 R) - êßíçóç åìðñüò(mk 410) Ñüäá ìåôáöïñüò Ñõèìéæüìåíç åéñïëáâþ Ñüäåò ìåôáöïñüò (ÌÊ 410, 410 R, 650 H, 830 GX) õôïóéäçñü êéâþôéï ôá õôþôùí (MK 830 GX, 930 GX) Ðñïóôáôåõôéêü êáðüêé ãéá öõôü (ÌÊ 410, 410 R, 650 H, 830 GX, 930 GX) Êéâþôéï 2 ôá õôþôùí (MK 830 GX, 930 GX) MK 830 GX ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 5,5hp Éíßá: 6 ïìüäåò Eýñïò åñãáóßáò: 74cm Êßíçóç åìðñüò êáé üðéóèåí Ñüäá ìåôáöïñüò Ñõèìéæüìåíç åéñïëáâþ MK 930 GX ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 5,5hp Éíßá: 6 ïìüäåò Eýñïò åñãáóßáò: 74cm Ñõèìéæüìåíç åéñïëáâþ ÐñïåñáéôéêÜ áîåóïõüñ

23 Öõãïêåíôñéêü Øáëßäé 4 ëåéôïõñãéþí ÊïðÞ Áíáññüöçóç Ðåñéðïßçóç ÓõëëïãÞ Αυτοκινούμενο Êáñüôóé Garden Groom ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 430W ÄéÜìåôñïò êïðþò: Ö 10mm åéñïëáâþ áóöáëåßáò: 2 èýóåùí ÊÜäïò áðïèþêåõóçò: 6lt Ñýèìéóç êüäïõ Ìï ëüò ãéá ïðéóèåí êßíçóç ÃêÜæé Óýóôçìá êßíçóçò 3 èýóåùí Ελεύθερη κίνηση των τροχών για χειροκίνητη λειτουργία Κίνηση σχεδόν για εύκολη αλλαγή κατεύθυνσης ÅéäéêÜ ñïäüêéá ãéá ðåñéóôñïöþ Óýóôçìá åêôñïðþò ãéá åõêïëßá óôçí áðüèåóç ôïõ õëéêïý Garlandcarro C 50 ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 118cc ÌåôÜäïóç êßíçóçò åìðñïóèåí Ôá ýôçôá: Ýìðñïóèåí 4,5km/h, üðéóèåí 2,8km/h ÂÜñïò: 62kg ÌÝãéóôåò ÄéáóôÜóåéò: ÌÞêïò: 130cm ¾øïò: 105cm ÐëÜôïò: 67cm

24 ÖõóçôÞñåò - ÁðïññïöçôÞñåò Óýóôçìá ìåßùóçò üãêïõ êáôü 7 öïñýò Áíáññüöçóç : 48cm (KLS 2000) BLV 2500 CLV ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 2500W Ôá ýôçôá áýñïò: km/h Ðáñï Þ áýñá: 14m 3/ min ùñçôéêüôçôá óüêïõ: 50Lt ÂÜñïò: 5,8kg KLS 2000 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 2000W Ðáñï Þ áýñá: 52-64m 3/ min ÌÝãéóôç Éó ýò áíáññüöçóçò: 20m 3 /min ùñçôéêüôçôá óüêïõ: 35Lt ÂÜñïò: 10,5kg

25 ÖõóçôÞñåò - ÁðïññïöçôÞñåò Ãéá ëåéôïõñãßá áíáññüöçóçóçò GLS 1800 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1800W Ôá ýôçôá áýñïò: km/h Ðáñï Þ áýñá: 8m 3/ min ùñçôéêüôçôá óüêïõ: 50Lt ÂÜñïò: 5,6kg Óýóôçìá ìåßùóçò üãêïõ êáôü 7 öïñýò (GLS 1800) GAS 260 Êõâéóìüò: 26cc Ió ýò: 1,02hp Ôá ýôçôá áýñïò: 225km/h Ðáñï Þ áýñá: 10,2m 3/ min ùñçôéêüôçôá óüêïõ: 45Lt ÂÜñïò: 4,5kg ÖõóçôÞñáò ÁðïññüöçôÞñáò ÈñõìáôéóôÞò Óýóôçìá ìåßùóçò üãêïõ êáôü 16 öïñýò ÖõóçôÞñáò ðëüôçò Ößëôñï äéðëþò ëåéôïõñãßáò ãéá êáëýôåñï êáèáñéóìü ôïõ áýñá ÁíáñôÞñáò ðëüôçò ãéá äéåõêüëõíóç ôïõ åéñéóôþ (EB 650) EB 650 Êõâéóìüò: 63,3cc Ió ýò: 3,7hp Ôá ýôçôá áýñïò: 335km/h Ðáñï Þ áýñá: 10m 3/ min ÂÜñïò: 11kg

26 Õðïâñý éåò Áíôëßåò GBL 550 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 550W ÌÝãéóôï ýøïò ðñïþèçóçò: 8,5m ÌÝãéóôç ðáñï Þ: 183Lt/min ÌÝãéóôç âýèéóç: 5m Õëéêü êýëõöïõò: ÐïëõðñïðõëÝíéï ÄéÜìåôñïò ñáêüñ: 1 1 /4 32mm ñþóç óå êáèáñü ýäáôá ÂÜñïò: 5,7kg GBL 750 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 750W ÌÝãéóôï ýøïò ðñïþèçóçò: 8,5m ÌÝãéóôç ðáñï Þ: 192Lt/min ÌÝãéóôç âýèéóç: 5m Õëéêü êýëõöïõò: ÐïëõðñïðõëÝíéï ÄéÜìåôñïò ñáêüñ: 1 1 /4 32mm ñþóç óå áêüèáñôá ýäáôá ÂÜñïò: 6,3kg GBL 750 inox ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 750W ÌÝãéóôï ýøïò ðñïþèçóçò: 9m ÌÝãéóôç ðáñï Þ: 208Lt/min ÌÝãéóôç âýèéóç: 5m Õëéêü êýëõöïõò: ÄéÜìåôñïò ñáêüñ: 1 1 /4 32mm ñþóç óå áêüèáñôá ýäáôá ÂÜñïò: 5,5kg Áõôüìáôï öëïôýñ (óå üëá ôá ìïíôýëá) Ñáêüñ universal (óå üëá ôá ìïíôýëá) 2 172

27 Βενζινοκίνητες Αντλίες 4 m ëüóôé ï (GTP 25 kit) OGZ 40 Êõâéóìüò: 40,2cc Éó ýò: 2hp ÌÝãéóôï ýøïò áíáññüöçóçò: 8m ÌÝãéóôç ðáñï Þ:15000: Lt/h ÌÝãéóôï ìþêïò ðñïþèçóçò: 35m Äï åßï êáõóßìïõ: 0,95Lt ÄéÜìåôñïò ñáêüñ: 1 1 /2 /40mm ÂÜñïò: 9,5kg GTP 25 Êõâéóìüò: 25,4cc Éó ýò: 1hp ÌÝãéóôï ýøïò áíáññüöçóçò: 5m ÌÝãéóôç ðáñï Þ: 8000: Lt/h ÌÝãéóôï ìþêïò ðñïþèçóçò: 18m Äï åßï êáõóßìïõ: 0,6Lt ÄéÜìåôñïò ñáêüñ: 1 /25mm ÂÜñïò: 4,3kg 1 /25mm (GTP 25) 11/2 /40mm (QGZ 40, FGP 15 A) 2 /50mm (GTP 50 Y) GTP 50 Y ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 171cc Éó ýò: 5,6hp ÌÝãéóôï ýøïò áíáññüöçóçò: 7m ÌÝãéóôç ðáñï Þ: 36000: Lt/h ÌÝãéóôï ìþêïò ðñïþèçóçò: 28m Äï åßï êáõóßìïõ: 4,5Lt ÄéÜìåôñïò ñáêüñ: 2 /50mm ÂÜñïò: 29kg FGP 15 A ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 80,7cc Éó ýò: 2,5hp ÌÝãéóôï ýøïò áíáññüöçóçò: 7m ÌÝãéóôç ðáñï Þ: 18000: Lt/h ÌÝãéóôï ìþêïò ðñïþèçóçò: 24m Äï åßï êáõóßìïõ: 4,5Lt ÄéÜìåôñïò ñáêüñ: 1 1 /2 /40mm ÂÜñïò: 17kg

28 Óêïýðåò Õãñþí - Óôåñåþí Pro 20 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1300W ùñçôéêüôçôá êüäïõ: 20Lt ùñçôéêüôçôá: 15Lt óôåñåü/ 14Lt õãñü ÅîáñôÞìáôá: Ö32mm ÌéëéìåôñéêÞ õðïðßåóç: 1.575mm Ðáñï Þ áýñá: 80Lt/1 Õëéêü êüäïõ: ÐïëõðñïðéëÝíéï Pro 20 inox ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1300W ùñçôéêüôçôá êüäïõ: 20Lt ùñçôéêüôçôá: 14Lt óôåñåü/ 11Lt õãñü ÅîáñôÞìáôá: Ö32mm ÌéëéìåôñéêÞ õðïðßåóç: 1.575mm Ðáñï Þ áýñá: 80Lt/1 Õëéêü êüäïõ: Áíïîåßäùôïò Üëõâáò ÁîåóïõÜñ Pro 20, 20 Inox, 30, 30 PW Inox Ëáóôé ï 2,5m Ö 32mm Ößëôñï êáèáñéóìïý 2 ìåôáëëéêü óôåëý ç ÄéÜöïñïé ôýðïé ðåëìüôùí ãéá êüèå áíüãêç Pro 30 ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1300W ùñçôéêüôçôá êüäïõ: 30Lt ùñçôéêüôçôá: 28Lt óôåñåü/ 24Lt õãñü ÅîáñôÞìáôá: Ö32mm ÌéëéìåôñéêÞ õðïðßåóç: 1.575mm Ðáñï Þ áýñá: 80Lt/1 Õëéêü êüäïõ: ÐïëõðñïðéëÝíéï

29 Ultra 45 inox (2 μ ο τ έ ρ ) ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1600W ùñçôéêüôçôá êüäïõ: 45Lt ùñçôéêüôçôá: 40Lt óôåñåü/ 35Lt õãñü ÅîáñôÞìáôá: Ö38mm ÌéëéìåôñéêÞ õðïðßåóç: 2.795mm Ðáñï Þ áýñá: 50Lt/1 Õëéêü êüäïõ: Áíïîåßäùôïò Üëõâáò Pro 30 PW inox (Óõã ñïíéæüìåíç) ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1500W ùñçôéêüôçôá êüäïõ: 30Lt ùñçôéêüôçôá: 27Lt óôåñåü/ 20Lt õãñü ÅîáñôÞìáôá: Ö32mm ÌéëéìåôñéêÞ õðïðßåóç: 1.650mm Ðáñï Þ áýñá: 87Lt/1 Õëéêü êüäïõ: Áíïîåßäùôïò Üëõâáò ÁîåóïõÜñ Ultra 45 Inox Ëáóôé ï 3,7m Ö 38mm Ößëôñï êáèáñéóìïý 2 ìåôáëëéêü óôåëý ç ÄéÜöïñïé ôýðïé ðåëìüôùí ãéá êüèå áíüãêç

30 ÐëõóôéêÜ Ìç áíþìáôá õøçëþò ðßåóçò Magic 100/370TSS ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1400W MÝãéóôç ðßåóç: 100bar Ðáñï Þ íåñïý: 370Lt/h ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý ðáñï Þò: 50 0 C Áíôëßá ìå 3 ðéóôüíéá Óõìðáñáäéäüìåíá: Hobby line Óýóôçìá TSS ÂÜñïò: 3,5kg Executive 130/390TSS ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 1800W MÝãéóôç ðßåóç: 130bar Ðáñï Þ íåñïý: 370Lt/h ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý ðáñï Þò: 50 0 C Óõìðáñáäéäüìåíá: Super Line Óýóôçìá TSS ÂÜñïò: 16kg ÐñïáéñåôéêÜ áîåóïõüñ (Executive 130/390 TSS) Manager 140/410TSS ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 2100W MÝãéóôç ðßåóç: 140bar Ðáñï Þ íåñïý: 410Lt/h ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý ðáñï Þò: 50 0 C Áíôëßá ìå 3 ðéóôüíéá ÅíóùìáôùìÝíïò êüäïò áðïññõðáíôéêïý Óõìðáñáäéäüìåíá: Profesional Óýóôçìá TSS ÂÜñïò: 18kg ÐñïáéñåôéêÜ áîåóïõüñ (Manager 140/410 TSS) Proliner 150/480TSS ÌïôÝñ: Çëåêôñéêü 2700W MÝãéóôç ðßåóç: 150bar Ðáñï Þ íåñïý: 480Lt/h ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý ðáñï Þò: 60 0 C Áíôëßá ìå 3 ðéóôüíéá Pro ÅíóùìáôùìÝíïò êüäïò áðïññõðáíôéêïý Máíüìåôñï ÑõèìéóôÞò ðßåóçò Óõìðáñáäéäüìåíá: Profesional Óýóôçìá TSS ÂÜñïò: 35kg ÁíÝìç ëáóôé ïóùëþíá õøçëþò ðßåóçò 8m (Manager 140/410 TSS) ÁíÝìç ëáóôé ïóùëþíá õøçëþò ðßåóçò 10m (Manager 150/480 TSS)

31 ÃåííÞôñéåò GT 950 Êõâéóìüò: 64cc Éó ýò: 0,75kva (max)/0,65kva (óõíå ïýò ëåéôïõñãßáò) ÔÜóç AC: 220/230V Óõ íüôçôá: 50hz Äï åßï êáõóßìïõ: 4,2Lt ÌÝãéóôç áõôïíïìßá: 5,8h ÂÜñïò: 17kg Eðßðåäï èïñýâïõ óôá 7m: 68db GTi 1.0 ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 53,5cc Éó ýò: 1,0kva(max)/0,9kva (óõíå ïýò ëåéôïõñãßáò) ÔÜóç AC: 220/230V Óõ íüôçôá: 50hz Äï åßï êáõóßìïõ: 2,7Lt ÌÝãéóôç áõôïíïìßá: 4h ÂÜñïò: 15kg Eðßðåäï èïñýâïõ óôá 7m: 54-59db Åýêïëç ìåôáöïñü ìå åéñïëáâþ (GT 950, GTi 1.0) îõðíç êßíçóç åðéôü õíóçò -Ìåßùóç êáôáíüëùóçò -Ìåßùóç áðùëåéþí (GTi 1.0) -Ðßíáêáò ãéá Ýíäåéîç óôüèìçò ëáäéïý -ÄéáêïðÞ ðáñï Þò åíáëëáóóüìåíçò ôüóçò - 2 åíóùìáôùìýíåò ìðñßæåò (GT 2700) GT 2700 ÌïôÝñ: 4 ñïíï Âåíæßíçò Êõâéóìüò: 171cc Éó ýò: 2,1kva(max)/2,0kva (óõíå ïýò ëåéôïõñãßáò) ÔÜóç AC: 220/230V Óõ íüôçôá: 50hz ÌÝãéóôç áõôïíïìßá: 10h ÂÜñïò: 43kg Eðßðåäï èïñýâïõ óôá 7m: 65db

32 ÄéáíïìÝáò

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για την παραγωγή Κομπόστας Ανακύκλωση Οργανικών Υλικών

Εξοπλισμός για την παραγωγή Κομπόστας Ανακύκλωση Οργανικών Υλικών Στατικός Κάδος 220 LT ή 330 LT Εξοπλισμός για την παραγωγή Κομπόστας Ανακύκλωση Οργανικών Υλικών Στατικός Κάδος 700 LT ή 980 LT Θρυμματιστής IKRA Προ-κομποστοποιητής Σεβόμαστε το περιβάλλον ανακυκλώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ειδήσε Ιούλιος Όρτσα τα πανιά κόντρα στους καιρούς μας Καλό καλοκαίρι! Ας γνωριστούμε καλύτερα

ειδήσε Ιούλιος Όρτσα τα πανιά κόντρα στους καιρούς μας Καλό καλοκαίρι! Ας γνωριστούμε καλύτερα ειδήσε Ιούλιος Το περιοδικό του ομίλου της ISS 2010 Όρτσα τα πανιά κόντρα στους καιρούς μας Καλό καλοκαίρι! Ας γνωριστούμε καλύτερα Σε αυτό το τεύχος γνωρίζουμε τον κύριο Μιχάλη Ρούσσο Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Scooters - Motorcycles - ATVs

Scooters - Motorcycles - ATVs Scooters - Motorcycles - ATVs 1954: ºäñõóç ôçò åôáéñåßáò. äñá: Taiwan 1962: Îåêßíçóå ç ðáñáãùãþ ìïôïðïäçëüôùí êáé åðéâáôçãþí áõôïêéíþôùí ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò Honda Motor Co., Ltd. ôçò Éáðùíßáò. 1994: Ç

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών. Συστήµατα Διαχείρισης Κλήσεων. Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση

Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών. Συστήµατα Διαχείρισης Κλήσεων. Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών Συστήµατα Διαχείρισης Κλήσεων Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών Τηλεφωνικών συνοµιλιών σταθερού, κινητού, τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Και όλα τα άλλα... κομμένα!

Και όλα τα άλλα... κομμένα! Και όλα τα άλλα... κομμένα! Xoρτοκοπτικό Husqvarna 122C τιμή προσφοράς 159,00 από 246,00 Προσφορές Άνοιξη - Καλοκαίρι 2014 HusqvarnaHellas 52 ΧΡΟΝΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Υψηλή τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Από το 1980 είμαστε κοντά σας και σας προσφέρουμε, προϊόντα με επώνυμη ποιότητα, στις καλύτερες τιμές της αγοράς και υποστήριξη που εξασφαλίζει την εγγύηση των συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

KARAGOUNIS PUBLICATIONS

KARAGOUNIS PUBLICATIONS 15 www.hoteldesign.gr Hotel Design Magazine and Guide 2013 KARAGOUNIS PUBLICATIONS No. 15 Hotel Design Magazine and Guide 2013 Mια ελληνική εταιρεία κατακτά τον κόσμο!!! Η Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε. είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τα γνήσια Aftermarket

Τα γνήσια Aftermarket Ο κόσμος της DENSO Ο κόσμος της DENSO Τα γνήσια Aftermarket Κορυφαία παγκοσμίως ανταλλακτικά από μία κορυφαία παγκοσμίως μάρκα Κάθε διανομέας και κάθε συνεργείο χρειάζεται μία μάρκα ανταλλακτικών που να

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα βαφής χωρίς αέρα

Συστήματα βαφής χωρίς αέρα Συστήματα βαφής χωρίς αέρα www.airlessco.eu.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί Airlessco;...σελ. 3 LP 400 & LP 460...σελ. 4 LP 540 & LP 690...σελ. 5 SL 810 & SL 1100...σελ. 6 SL 6500...σελ. 7 LP 800G...σελ. 8 SL 6250...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία φορτοεκφορτώσεων Υδραυλικές ράμπες, φυσούνες, συστήματα βιομηχανικών πορτών όλα από μία πηγή

Τεχνολογία φορτοεκφορτώσεων Υδραυλικές ράμπες, φυσούνες, συστήματα βιομηχανικών πορτών όλα από μία πηγή // ΝΕO: Σύστημα DOBO και βοηθητικό σύστημα Docking από τη Hörmann Τεχνολογία φορτοεκφορτώσεων Υδραυλικές ράμπες, φυσούνες, συστήματα βιομηχανικών πορτών όλα από μία πηγή 2 Η τεχνογνωσία του ειδικού 4-5

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα www.aluminco.com www.aluminco.com Η ALUMINCO, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας, είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο που από την ίδρυσή της ξεκίνησε με την παραγωγή προϊόντων από χυτό αλουμίνιο πάνω σε παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ επιχείρηση σας είναι δικό μας ζήτημα ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οφέλη για τους ιδιοκτήτες κτιρίων Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και τη μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού μέσου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα εφαρμογών χωρίς αέρα

Εξαρτήματα εφαρμογών χωρίς αέρα Εξαρτήματα εφαρμογών χωρίς αέρα Αξιοποιήστε πλήρως τον εξοπλισμό σας www.graco.be Επιλέξτε το σωστό εξάρτημα για τη βέλτιστη άνεση και απόδοση Εργαστείτε πιο γρήγορα, πιο εύκολα και πιο καθαρά Χρησιμοποιήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 61WG. 20-100 kw

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 61WG. 20-100 kw ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΔΡΟΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 61WG 20-100 kw ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΤΗΣ CARRIER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσδοκίες σας είναι η έμπνευσή μας για ακόμα πιο έξυπνες λύσεις.

Οι προσδοκίες σας είναι η έμπνευσή μας για ακόμα πιο έξυπνες λύσεις. Dacia Οι προσδοκίες σας είναι η έμπνευσή μας για ακόμα πιο έξυπνες λύσεις. Αυτό που σας συνδέει με τη Dacia είναι οι έξυπνες επιλογές. Σας αρέσουν οι έξυπνες λύσεις και θέλετε να τις αποκτήσετε σε καλή

Διαβάστε περισσότερα

(*Επισυνάπτονται τεχνικά χαρακτηριστικά)

(*Επισυνάπτονται τεχνικά χαρακτηριστικά) Η MECASOLAR παρουσιάζει το νέο σύστηµα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου 1 οριζόντιου άξονα των 140 kwp Λόγω της ευκολίας και της ταχύτητας της εγκατάστασής του, είναι ανώτερο από τις σταθερές βάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ renault megane coupe. ΝΕΟ renault megane coupe. drive the change. (www.renault.gr)

ΝΕΟ renault megane coupe. ΝΕΟ renault megane coupe. drive the change. (www.renault.gr) ΝΕΟ renault megane coupe ΝΕΟ renault megane coupe (www.renault.gr) φωτογραφιεσ εκδοσησ: P. OTTO, R. SHOEHUYS, T. LEBRALY - προσαρμογη: GENCO POWER SA - εκτυπωθηκε στην ε.ε. - 7711MC3012 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. Το πιο δυνατό και ολοκληρωμένο σύστημα στον κόσμο για την ανάπτυξη των μοσχαριών.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. Το πιο δυνατό και ολοκληρωμένο σύστημα στον κόσμο για την ανάπτυξη των μοσχαριών. ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Το πιο δυνατό και ολοκληρωμένο σύστημα στον κόσμο για την ανάπτυξη των μοσχαριών. Calf-Tel Στεγάζουμε την επιτυχία. Η νούμερο 1 επιλογή για την στέγαση μοσχαριών εσωτερικά ή εξωτερικά,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πολιτισμική περίοδος με ελπίδες του Αναστάσιου Μαρά

Νέα πολιτισμική περίοδος με ελπίδες του Αναστάσιου Μαρά Σεπτέμβριος 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ H ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 16ο Αρ. Φύλλου 152 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 20.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΜΟΥΣΙΚH Σελ. 4 ΘΕΑΤΡΟ Σελ. 6 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα www.aluminco.com 1 2 www.aluminco.com Η ALUMINCO, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας, είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο που από την ίδρυσή της ξεκίνησε με την παραγωγή προϊόντων από

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

SOLUTIONS FOR MOUNTING AND LAMINATING

SOLUTIONS FOR MOUNTING AND LAMINATING B I E D E R M A N N SOLUTIONS FOR MOUNTING AND LAMINATING BIEDERMANN LAMINATORS Η σωστή πλαστικοποίηση και η επικόλληση αποτελούν την τελική επεξεργασία μιας εικόνας πριν την παράδοση στον πελάτη σας.

Διαβάστε περισσότερα

colorexpert Συστήματα Βαφής Χρώματα Εκπαίδευση Μάρκετινγκ 20 χρόνια ποιότητα Permahyd.

colorexpert Συστήματα Βαφής Χρώματα Εκπαίδευση Μάρκετινγκ 20 χρόνια ποιότητα Permahyd. colorexpert Συστήματα Βαφής Χρώματα Εκπαίδευση Μάρκετινγκ 20 χρόνια ποιότητα Permahyd. Νέο βερνίκι. Permasolid HS Speed Clear Coat 8800. Για εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα. MyTraining. Το νέο online πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΥΠΝΗ ΛΥΣΗ... 4 ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ... 6 ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΕΣ... 8 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΕΣ...10 ΠΑΝΙΣΧΥΡΕΣ...12 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ (EVINRUDE ICON)...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΥΠΝΗ ΛΥΣΗ... 4 ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ... 6 ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΕΣ... 8 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΕΣ...10 ΠΑΝΙΣΧΥΡΕΣ...12 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ (EVINRUDE ICON)... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΥΠΝΗ ΛΥΣΗ... 4 ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ... 6 ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΕΣ... 8 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΕΣ...10 ΠΑΝΙΣΧΥΡΕΣ...12 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ (EVINRUDE ICON)... 14 ΑΞΕΣΟΥΑΡ... 16 ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ... 22 ΥΨΗΛΗ-ΑΠΟΔΟΣΗ...24

Διαβάστε περισσότερα

8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις.

8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις. 8 8 Ερωτήματα για την Οδηγία ErP και πώς η επιχείρησή σας θα επωφεληθεί από 8 απαντήσεις. Η Οδηγία ErP για επιχειρήσεις θέρμανσης/κλιματισμού, μελετητές κτιριακών συστημάτων και για εξειδικευμένους τεχνικούς

Διαβάστε περισσότερα