Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Μέρος Α : Θεωρία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Μέρος Α : Θεωρία"

Transcript

1

2 1 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Μέρος Α : Θεωρία ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ Εξίσωση Γραμμής Μια εξίσωση με δύο αγνώστους, λέγεται εξίσωση μιας γραμμής C, όταν οι συντεταγμένες των σημείων της C, και μόνο αυτές, την επαληθεύουν. Συντελεστής Διεύθυνσης Ευθείας Έστω O ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και ε μια ευθεία που τέμνει τον άξονα στο σημείο Α. ε ε Ο Α ω Ο Α ω Τη γωνία ω που διαγράφει ο άξονας όταν στραφεί γύρω από το Α κατά τη θετική φορά μέχρι να συμπέσει με την ευθεία ε τη λέμε γωνία που σχηματίζει η ε με τον άξονα. Αν η ευθεία ε είναι παράλληλη προς τον άξονα, τότε λέμε ότι σχηματίζει με αυτόν γωνία ω = o. Σε κάθε περίπτωση για τη γωνία ω ισχύει ω < 18 ή σε ακτίνια ω < π. Ως συντελεστή διεύθυνσης μιας ευθείας ε ορίζουμε την εφαπτομένη της γωνίας ω που σχηματίζει η ε με τον άξονα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας είναι θετικός, αν η γωνία ω που σχηματίζει με τον άξονα είναι οξεία. Ο συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας είναι αρνητικός, αν η γωνία ω που σχηματίζει με τον άξονα είναι αμβλεία. Αν η ευθεία σχηματίζει με τον μηδενική γωνία, δηλαδή είναι παράλληλη στον άξονα, ο συντελεστής διεύθυνσης είναι ίσος με μηδέν.

3 Στην περίπτωση που η γωνία της ευθείας ε με τον άξονα είναι 9, δηλαδή η ευθεία ε είναι κάθετη στον άξονα, δεν ορίζουμε συντελεστή διεύθυνσης για την ευθεία αυτή. Όταν είναι γνωστά ένα σημείο μιας ευθείας και ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας, τότε μπορούμε να σχεδιάσουμε την ευθεία. Πως βρίσκουμε τον συντελεστή διεύθυνσης μιας ευθείας; Έστω ένα διάνυσμα δ παράλληλο σε μια ευθεία ε. Αν φ και ω είναι οι γωνίες που σχηματίζουν το δ και η ε με τον αντιστοίχως, τότε θα ισχύει ˆ ϕ = ˆ ω ή ϕ = π + ω και επομένως εφ ˆ ϕ = εφ ˆ ω. Άρα: Όταν μια ευθεία και ένα διάνυσμα είναι παράλληλα, έχουν τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης. Ο δ φ ω ε ω φ Ο ω ω ε φ=ω δ φ=π+ω Αν είναι γνωστές οι συντεταγμένες δύο σημείων μιας μη κατακόρυφης ευθείας ε, δηλαδή μιας ευθείας που δεν είναι κάθετη στον άξονα, τότε μπορούμε να βρούμε και το συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας αυτής. Πράγματι, αν A ( 1, 1) και B (, ) είναι δύο σημεία της ευθείας ε, τότε ο συντελεστής διεύθυνσης της ε είναι ίσος με το συντελεστή διεύθυνσης του διανύσματος - 1 ΑΒ = ( -, - ), δηλαδή ίσος με Επομένως: 1 Ο συντελεστής διεύθυνσης λ μιας ευθείας που διέρχεται από τα σημεία A ( 1, 1) και B (, ), με 1 είναι = λ 1 1. Συνθήκες Καθετότητας και Παραλληλίας Ευθειών o Αν ε1, ε είναι δύο ευθείες με αντίστοιχους συντελεστές διεύθυνσης λ1, λ και τα διανύσματα δ1 και δ είναι παράλληλα προς τις ε 1 και

4 3 ε αντιστοίχως, έχουμε 1 ε1// ε δ1// δ λ1 = λ. ε // ε λ = λ Άρα 1 1 o Αν ε1, ε είναι δύο ευθείες με αντίστοιχους συντελεστές διεύθυνσης λ1, λ και τα διανύσματα δ1 και δ είναι παράλληλα προς τις ε 1 και ε αντιστοίχως, έχουμε ε1 ε δ1 δ λλ 1 = 1. Άρα ε1 ε λλ 1 = 1 Εξίσωση Ευθείας Μια ευθεία στο επίπεδο καθορίζεται, όταν δίνονται ένα σημείο της και ο συντελεστής διεύθυνσής της ή δύο σημεία της. Θα βρούμε την εξίσωση της ευθείας σε καθεμιά από τις δύο αυτές περιπτώσεις. Έστω O ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και A (, ) ένα σημείο του επιπέδου. Ζητάμε την εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από το Α και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ. Ένα σημείο M (, ) διαφορετικό του A (, ) ανήκει στην ε, αν και μόνο αν το διάνυσμα ΑΜ φ είναι παράλληλο στην ε, δηλαδή αν και μόνο αν το ΑΜ Ο και η ε έχουν τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης. Επειδή ΑΜ = (, ), έχουμε λ ΑΜ =. Επομένως, το σημείο M (, ) ανήκει στην ε αν και μόνο αν = λ ή = λ( ). Η τελευταία εξίσωση επαληθεύεται και από το σημείο A (, ). Άρα η εξίσωση της ευθείας ε είναι: = λ( ) (1) Έστω ε η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία A ( 1, 1) και B (, ). Αν 1, τότε ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας 1 είναι λ = και επομένως η εξίσωση 1 Ο Α(, ) Α( 1, 1 ) ε M(,) ε B(, ) 1 Με το συμβολισμό ε // ε εννοούμε ότι οι ευθείες 1 ε 1 και ε είναι παράλληλες ή συμπίπτουν.

5 4 = λ( ) γίνεται: = ( ) () ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Οι εξισώσεις (1) και () δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν η ευθεία ε είναι κατακόρυφη, αφού στην περίπτωση αυτή δεν ορίζεται ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας. Ειδικές περιπτώσεις o Η εξίσωση μιας κατακόρυφης ευθείας που διέρχεται από το σημείο A (, ) μπορεί να βρεθεί αμέσως, αφού κάθε σημείο της Μ έχει τετμημένη και άρα η εξίσωσή της είναι: = o Αν μια ευθεία διέρχεται από το σημείο A (, ) και είναι παράλληλη στον άξονα, δηλαδή είναι όπως λέμε μια οριζόντια ευθεία, έχει εξίσωση = ( ), δηλαδή = ε Ο Α(, ) o Η εξίσωση ευθείας που τέμνει τον άξονα στο σημείο A(, β ) και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ είναι ε β = λ( ), η οποία τελικά γράφεται = λ+ β. Α(,β) o Αν μια ευθεία διέρχεται από την αρχή των αξόνων και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ, τότε η εξίσωσή της είναι = λ( ) ή = λ. Ο ε Ο Έτσι, οι διχοτόμοι των γωνιών O εξισώσεις = και = αντιστοίχως. και O έχουν 135 o δ δ 1 =- = 45 o Ο

6 5 Γενική Μορφή Εξίσωσης Ευθείας ΘΕΩΡΗΜΑ Κάθε ευθεία του επιπέδου έχει εξίσωση της μορφής A + B +Γ= με A ή B (1) και αντιστρόφως, κάθε εξίσωση της μορφής (1) παριστάνει ευθεία γραμμή. Απόδειξη: Έστω ε μια ευθεία στο καρτεσιανό επίπεδο. Αν η ευθεία ε τέμνει τον άξονα στο σημείο Σ (, β ) και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ, τότε θα έχει εξίσωση = λ+ β, η οποία γράφεται λ+ ( 1) + β = Αν η ευθεία ε είναι κατακόρυφη και διέρχεται από το σημείο P (, ), τότε θα έχει εξίσωση =, η οποία γράφεται ισοδύναμα + + ( ) =. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι και στις δύο περιπτώσεις η εξίσωση της ευθείας ε παίρνει τη μορφή A + B +Γ= με A ή B. Αντιστρόφως, έστω η εξίσωση A + B +Γ= με A ή B. Αν B, τότε η εξίσωση γράφεται ευθείας με συντελεστή διεύθυνσης A = Γ B B, που είναι εξίσωση A λ = και η οποία τέμνει τον άξονα B Γ στο σημείο, B. Αν B =, τότε, λόγω της υπόθεσης, είναι A και η εξίσωση Γ γράφεται =, που είναι εξίσωση ευθείας κάθετης στον άξονα A Γ στο σημείο του P, A. Σε όλες λοιπόν τις περιπτώσεις η εξίσωση A + B +Γ= με A ή B παριστάνει ευθεία. Διάνυσμα Παράλληλο ή Κάθετο σε Ευθεία ε Ο Σ(,β) Ο ε P(, )

7 6 Η ευθεία με εξίσωση A + B +Γ= είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ = ( B, A). Απόδειξη: Έστω O ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και ε μια ευθεία του επιπέδου με εξίσωση A + B +Γ=. Είδαμε προηγουμένως ότι: A Αν B, τότε η ε έχει συντελεστή διεύθυνσης λ = και επομένως B είναι παράλληλη προς το διάνυσμα δ = ( B, A). Αν B =, τότε η ε είναι παράλληλη προς τον άξονα και επομένως παράλληλη και πάλι προς το διάνυσμα δ = ( B, A). Η ευθεία με εξίσωση A + B +Γ= είναι κάθετη στο διάνυσμα n= ( AB, ). Απόδειξη: Το διάνυσμα δ = ( B, A) είναι κάθετο στο διάνυσμα n= ( AB, ), αφού δ n = ( B, A) ( A, B) = AB AB =. Επομένως: η ευθεία A + B +Γ= είναι κάθετη στο n= ( AB, ). Απόσταση Σημείου από Ευθεία Έστω ε μια ευθεία του καρτεσιανού επιπέδου, με εξίσωση A + B +Γ= και M(, ) ένα σημείο εκτός αυτής, αν dm (, ε ) είναι η απόσταση του σημείου M από την ευθεία ε τότε: A + B +Γ dm (, ε ) = A + B Απόδειξη: (Η απόδειξη είναι εκτός ύλης και γι αυτό παραλείπεται.) Υπολογισμός Εμβαδού Τριγώνου Έστω A ( 1, 1), B (, ) και Γ ( 3, 3) τρία σημεία του καρτεσιανού επιπέδου. Το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ δίνεται από 1 τον τύπο : ( ABΓ ) = det( ΑΒ, ΑΓ) όπου det( ΑΒ, ΑΓ) είναι η ορίζουσα των ΑΒ, ΑΓ. Απόδειξη: (Η απόδειξη είναι εκτός ύλης και γι αυτό παραλείπεται.) ε n = ( A, B) Μ 1 ( 1, 1 ) Ο Γ( 3, 3 ) A( 1, 1 ) Μ (, ) Δ B(, )

8 7 Μέρος Β: Τυπολόγιο ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΩΝ Η εξίσωση ευθείας που διέρχεται από το σημείο (, ) συντελεστή διεύθυνσης λ δίνεται από τον τύπο Α και έχει ( ) = λ Το λ μπορεί να περιγράφεται με τους παρακάτω τρόπους : δίνεται διάνυσμα δ = ( 1, 1) με δ // ε λ = λ δ ε δίνεται η γωνία ˆ ω = ( ε, ) τότε λ = εφωˆ δίνεται ευθεία : ε1// ε λ1 = λ Ο παραπάνω τύπος χρησιμοποιείται δίνεται ευθεία : ε1 ε λ1 λ = 1 συνήθως όταν ξέρουμε το σημείο Δίνονται δύο σημεία ( 1, 1) και(, ) Α(, ), 1 της ευθείας τότε λ = ( με 1) 1 Εδικές περιπτώσεις ευθειών : Η ευθεία που έχει συντελεστή διεύθυνσης λ και τέμνει τον άξονα στο σημείο Α(, β) έχει εξίσωση : = λ + β Η ευθεία που έχει συντελεστή διεύθυνσης λ και διέρχεται απ την αρχή των αξόνων Ο(,) έχει εξίσωση : = λ Η ευθεία που διέρχεται από το σημείο Α (, ) και είναι Κατακόρυφη (ε// ) έχει εξίσωση : Ο παραπάνω τύπος χρησιμοποιείται συνήθως όταν ξέρουμε τον συντελεστή διεύθυνσης λ Η ευθεία που διέρχεται από το σημείο Α (, ) και είναι Οριζόντια (ε// ) έχει εξίσωση : = Γενική εξίσωση ευθείας : Η εξίσωση Α +Β +Γ= με Α ή Β παριστάνει μια και μόνο μια ευθεία γραμμή του επιπέδου. Α Η ευθεία Α +Β +Γ= έχει συντελεστή διεύθυνσης λ = με Β Β.

9 8 Ένα παράλληλο διάνυσμα στην Α +Β +Γ= το δ = ( Β, Α) Ένα κάθετο διάνυσμα στην Α +Β +Γ= το n= ( AB, ) Απόσταση σημείου από ευθεία : Έστω σημείο Μ (, ) και μια ευθεία (ε) με τύπο Α +Β +Γ=, η απόσταση του σημείου Μ από την ευθεία (ε) δίνεται απόν τον τύπο : (, ε ) = d M Α +Β +Γ Α +Β Εμβαδόν τριγώνου : Το εμβαδόν ενός τριγώνου ΑΒΓ με γνωστές τις συντεταγμένες των κορυφών του δίνεται από τον τύπο: 1 ( ΑΒΓ ) = det ( ΑΒ, ΑΓ) Μέρος Γ : Ασκήσεις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ 1) Να βρείτε το συντελεστή διεύθυνσης και την εξίσωση : α) Της ευθείας, η οποία διέρχεται από τα σημεία Α ( 1, 4) και Β (1, 6) β) Της ευθείας, η οποία τέμνει τους άξονες στα σημεία Γ ( 1, ) και (,) γ) Της ευθείας, η οποία διέρχεται από το Ο και είναι κάθετη στην ΓΔ. ) Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών που διέρχονται από τα σημεία: (i) Α ( 1, 4) και Β (1, 6) (ii) Α ( 1,3) και Β (,4) (iii) Α (1,3) και Β(1, 1) (iv) Α (,3) και Β (,3). 3) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο Α(1, 1) και (i) Είναι παράλληλη προς το διάνυσμα δ = (3, ) (ii) Είναι παράλληλη προς το διάνυσμα δ = (,1) (iii)σχηματίζει με τον άξονα γωνία ω = π /4.

10 9 4) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται απ το σημείο Α(-1,5) και : α) είναι παράλληλη προς το διάνυσμα δ = (,-4) β) είναι παράλληλη προς το διάνυσμα δ =(,3) γ) σχηματίζει με τον άξονα χ χ γωνία ω=3π/4. 5) Δίνεται η ευθεία ε 1 : =-3 α) Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας ε η οποία είναι κάθετη στην ε 1 και διέρχεται απ το σημείο Α(1,-1). β) Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας ε 3 η οποία είναι παράλληλη στην ε 1 και διέρχεται απ το σημείο Β(,3). 6) Δίνονται τα σημεία Α(4,-1) και Β(5,). α) Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας ε 1 που διέρχεται απ τα σημεία Α και Β. β)να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται απ τα σημεία Γ(3,-1/) και Δ(6,-3/). γ) Να δείξετε ότι οι ευθείες ε 1 και ε είναι κάθετες. 7) Η ευθεία ε 1 διέρχεται από το σημείο Α ( 3,5) και σχηματίζει γωνία 6 ο με τον άξονα χ χ. α) Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας ε 1 β) Να βρεθεί η εξίσωση της συμμετρικής ευθείας της ε 1 ως προς τον άξονα χ χ. 8) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφές Α ( 1, ), Β (3,) και Γ ( 3,4). Να βρείτε: (i) Τις εξισώσεις των υψών του (ii) Τις εξισώσεις των μεσοκαθέτων των πλευρών του. 9) Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφές Α(3,1) Β(4,4) και Γ(6,). α) Να βρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών του τριγώνου. β) Να δείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο στην κορυφή Α. 1) Δίνονται τα σημεία Α(-,1) Β(1,4) Γ(6,-7) Δ(3,-1). α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο. β) Να βρεθούν οι εξισώσεις των διαγωνίων του. γ) Να βρεθεί το κέντρο του. 11) Να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΓ με κορυφές Α (3,1), Β (5,5), Γ (1,3) και ( 1, 1) είναι ρόμβος. Ποιες είναι οι εξισώσεις των διαγωνίων του; 1) Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφές Α(3,) Β(1,-) και Γ(3,-4). α) Να βρείτε την εξίσωση της διαμέσου ΑΜ του τριγώνου. β) Να βρείτε το μέσο Κ της διαμέσου ΑΜ. γ) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται απ το σημείο Κ και είναι παράλληλη στην πλευρά ΑΒ.

11 1 13) Δίνεται τρίγωνο με κορυφές τα σημεία A( 1, ), B (1,5) και Γ (4,1). Να βρεθούν οι εξισώσεις: α) Του ύψους που άγεται από την κορυφή Α β) Της διαμέσου που άγεται από την κορυφή Β γ) Της μεσοκαθέτου της πλευράς ΑΓ. 14) Το ύψος που διέρχεται από την κορυφή Β τριγώνου ΑΒΓ έχει εξίσωση =-5, ενώ το ύψος που διέρχεται απ την κορυφή Γ έχει εξίσωση =+1/. Η κορυφή Α έχει συντεταγμένες Α(1,3). Να βρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών του τριγώνου και οι συντεταγμένες των κορυφών του Β και Γ. 15) Να βρείτε τις εξισώσεις των πλευρών και τις συντεταγμένες των κορυφών Β και Γ του τριγώνου ΑΒΓ, του οποίου τα δύο 1 3 ύψη έχουν εξισώσεις = + και = + αντιστοίχως και η κορυφή Α έχει συντεταγμένες (1, 4). 16) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με Α(1,3). Αν η διάμεσος ΓΜ έχει εξίσωση =1/+1/ και η διάμεσος ΒΝ έχει εξίσωση =1, να βρείτε τις εξισώσεις των πλευρών του τριγώνου και τις κορυφές του Β και Γ. 17) Να βρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών ενός τριγώνου ΑΒΓ αν Α(1,) και οι εξισώσεις του ύψους και της διαμέσου που φέρνουμε απ την κορυφή Β είναι αντίστοιχα =+4 και = ) Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται απ το σημείο Α(3,1) και σχηματίζει με τους άξονες ισοσκελές τρίγωνο. 19) Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών, που διέρχονται από το σημείο Α ( 1, ) και σχηματίζουν με τους άξονες ισοσκελές τρίγωνο. ) Η ευθεία ε τέμνει την ε 1 : =-+ στο σημείο Α και την ευθεία ε : =+ στο Β. Η ε διέρχεται απ το σημείο Μ(4,) το οποίο είναι μέσο του ΑΒ. Να βρεθεί η εξίσωση της ε. 1) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που είναι παράλληλη στην ευθεία =+5 και τέμνει τους άξονες χ χ και στα σημεία Α και Β έτσι ώστε η διαφορά της τεταγμένης του Β από την τετμημένη του Α να είναι ίση με 5. ) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που είναι κάθετη στην ευθεία =-1/3+5 και τέμνει τους άξονες χ χ και στα σημεία Α και Β έτσι ώστε το άθροισμα της τεταγμένης του Β με την τετμημένη του Α να είναι ίσο με 6. 3) Δίνεται η ευθεία ε: =+ και το σημείο Α(,3). Να βρείτε : α) την εξίσωση της ευθείας δ που διέρχεται απ το Α

12 11 και είναι κάθετη στην ε, β) την προβολή του Α πάνω στην ε, γ) τις συντεταγμένες του συμμετρικού του Α ως προς την ε. 1 4) Δίνονται η ευθεία ε με εξίσωση = + 1 και το σημείο A (,1). Να βρεθούν οι συντεταγμένες του συμμετρικού του σημείου Α ως προς την ευθεία ε. 5) Να βρεθεί το συμμετρικό του Α(3,6) ως προς την ευθεία =+1. 6) Να δείξετε ότι τα σημεία Α(1, 1), Β (,) και Γ ( 1, 3) είναι συνευθειακά. Στη συνέχεια να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου που ορίζει η ευθεία αυτή με τους άξονες. 7) Να αποδείξετε ότι τα σημεία (,3), (-4,7) και (5,1) βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Στη συνέχεια να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου που ορίζει η ευθεία αυτή με τους άξονες. 8) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία Α ( α συνθ, αηµθ ) και Β ( αηµθ, α συνθ ). 9) Δίνονται τα σημεία P( κ,1/ κ ) και Q( λ,1/ λ ) (i) Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας PQ. (ii)αν η ευθεία PQ τέμνει τους άξονες και στα σημεία Α και Β αντιστοίχως, να δείξετε ότι Α P=Β Q. 3) Να δείξετε ότι η εξίσωση της ευθείας που τέμνει τους άξονες στα σημεία Α ( α,) και Β (, β ), είναι η + = 1. α β 31) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο Μ (,1) και τέμνει τις ευθείες = + 1 και = + 1 στα σημεία Α και Β αντιστοίχως, έτσι ώστε το Μ να είναι μέσο του ΑΒ. 3) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που είναι παράλληλη στην 11 ευθεία = και τέμνει τους άξονες και στα 3 3 σημεία Α και Β, ώστε το άθροισμα της τετμημένης του Α και της τεταγμένης του Β να είναι ίσο με ) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που είναι παράλληλη στην ευθεία =+5 και τέμνει τους άξονες χ χ και στα σημεία Α και Β έτσι ώστε η διαφορά της τεταγμένης του Β από την τετμημένη του Α να είναι ίση με 5. 34) Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ του οποίου οι δυο πλευρές του έχουν εξισώσεις =+1 και =-+. Αν η κορυφή του Α έχει συντεταγμένες (1,3) να βρεθούν οι άλλες τρεις κορυφές του και η διαγώνιος του ΑΓ.

13 1 35) Σε ορθογώνιο ΑΒΓΔ είναι Α(1,4) και δύο πλευρές του έχουν εξισώσεις =-+1 και =+7. Να βρεθούν οι συντεταγμένες των κορυφών του καθώς και η εξίσωση της διαγωνίου του ΒΔ. 36) Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ(λ-3,λ+1), όπου λ διατρέχει το R. 37) Δίνεται το σημείο Μ(λ-1,3-3λ) και η ευθεία ε: =-+1. Αν ο λ διατρέχει το σύνολο R, να αποδειχθεί ότι το σημείο Μ κινείται σε μια ευθεία της οποίας να βρεθεί το κοινό σημείο με την ε. Γενική Εξίσωση Ευθείας 38) Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή του μ η εξίσωση ( µ 1) + µ + µ = παριστάνει ευθεία γραμμή. Πότε η ευθεία αυτή είναι παράλληλη με τον άξονα χ χ, πότε προς τον, και πότε διέρχεται απ την αρχή των αξόνων; 39) Να αποδείξετε ότι οι παρακάτω εξισώσεις παριστάνουν ευθείες για κάθε τιμή του μ R, ( µ 3) + ( µ + 1) + = και ( µ 1) ( µ 1) + µ =. Στη συνέχεια να βρεθούν οι τιμές του μ R, ώστε οι ευθείες να είναι παράλληλες. 4) Να αποδείξετε ότι οι παρακάτω εξισώσεις παριστάνουν ευθείες για κάθε τιμή του μ R, ( λ + 1) + ( 3 λ) + 4= και ( λ) ( λ 1) + 3=. Στη συνέχεια να βρεθούν οι τιμές του μ R, ώστε οι ευθείες να είναι παράλληλες. 41) Να αποδείξετε ότι οι παρακάτω εξισώσεις παριστάνουν ευθείες για κάθε τιμή του μ R, ( µ 1) + ( µ 4) + 3= και ( µ ) ( 3µ 7) + µ =. Στη συνέχεια να βρεθούν οι τιμές του μ R, ώστε οι ευθείες να είναι κάθετες. 4) Να βρείτε την τιμή του λ R, ώστε οι ευθείες ( λ 1) + λ+ 8= και λ λ = να είναι κάθετες. 43) Να βρείτε την τιμή του λ R, ώστε οι ευθείες ( 5 λ) + ( λ 3) + 5= και λ λ = να είναι κάθετες. 44) Τα σημεία Α ( 4,6) και Γ ( 1,1) είναι οι απέναντι κορυφές ενός παραλληλόγραμμου ΑΒΓ. Οι πλευρές ΒΓ και Γ του παραλληλόγραμμου ανήκουν στις ευθείες με εξισώσεις + 3= και + = αντιστοίχως. Να υπολογίσετε α) Τις συντεταγμένες της κορυφής. β) Το συνημίτονο της οξείας γωνίας των διαγωνίων του παραλληλόγραμμου.

14 13 45) Να βρείτε την τιμή του κ R, ώστε η ευθεία κ = να διέρχεται απ το σημείο τομής των ευθειών = και =. 46) Να αποδείξετε ότι οι ευθείες + 4= 5, 3 = 1 και = διέρχονται απ το ίδιο σημείο. 47) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σημείο τομής των ευθειών 5+ 3= και 3 7=, και είναι κάθετη στην ευθεία 4+ = 1. 48) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σημείο Α(-, 3) και είναι κάθετη στην ευθεία 3+ 6=. Ποιο είναι το σημείο τομής τους; 49) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων και από το σημείο τομής των ευθειών + = 1 και + = 1. α β β α 5) Δίνεται η ευθεία ε : + = 1. Να βρείτε την εξίσωση της α β ευθείας η οποία είναι κάθετη στην ε στο σημείο που αυτή τέμνει τον άξονα. 51) Δίνεται η ευθεία 3+ = 3 και το σημείο Α(1,). Να βρείτε τις συντεταγμένες της προβολής του Α στην ευθεία. 5) Δίνονται τα σημεία Α(1,) και Β(,1). Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ του επιπέδου για τα οποία είναι ΜΑ ΜΒ = 8. 53) Να βρεθούν οι εξισώσεις των ευθειών που είναι κάθετες στην ευθεία (ε): + 1= και σχηματίζουν με τους άξονες τρίγωνο με εμβαδόν Ε=4 τ.μ. 54) Η ευθεία (ε): + 3 7= τέμνει την ευθεία (ΑΒ) η οποία διέρχεται απ τα σημεία Α(1,1) και Β(7, -) στο σημείο Μ. Να αποδείξετε ότι ΑΒ=3ΒΜ. 55) Δίνονται τα σημεία Α(4,) και Β(3,-5) και η ευθεία (ε): 7+ 3 =. Να βρεθεί σημείο Μ της ευθείας (ε) τέτοιο ώστε το τρίγωνο ΑΜΒ να είναι ορθογώνιο στο Μ. 56) Να βρεθεί η οξεία γωνία των ευθειών ε : = και ε :+ 3=. 57) Να βρείτε την οξεία γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες 5 + 3= και 3+ 5=. 58) Να βρείτε την οξεία γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες 5+ 7= και + 3 5=.

15 14 59) Να βρείτε την οξεία γωνία που σχηματίζουν οι ευθείες µ 1+ µ = 1 µ. = και ( ) ( ) 6) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση + 4 4= παριστάνει ένα ζεύγος ευθειών το οποίο και να παραστήσετε γραφικά. 61) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση = παριστάνει ένα ζεύγος ευθειών το οποίο και να παραστήσετε γραφικά. Δίνεται η εξίσωση: ( + 5) + λ(3+ + 7) = (1), όπου λ R. Να αποδειχτεί ότι: α) Για κάθε τιμή της παραμέτρου λ η εξίσωση (1) παριστάνει ευθεία γραμμή β) Όλες οι ευθείες που ορίζονται από την εξίσωση (1) (Οικογένεια ευθειών) διέρχονται από το ίδιο σημείο. γ) Ποια από τις παραπάνω ευθείες είναι κάθετη στην ευθεία ζ : = ; λ 1 + λ + 5λ + 6 λ + 3=, 6) Δίνεται η εξίσωση ( ) ( ) λ R. α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση παριστάνει πάντα ευθεία. β) Να βρεθούν οι τιμές του λ ώστε η ευθεία να είναι παράλληλη στον άξονα. γ) Να βρεθούν οι τιμές του λ ώστε η ευθεία να διέρχεται απ την αρχή των αξόνων. δ) Να βρεθούν οι τιμές του λ ώστε η ευθεία να είναι παράλληλη στην + 3= 63) Δίνεται η εξίσωση ( λ 3λ + ) + ( λ 4λ 5) + λ 9=, λ R. α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση παριστάνει πάντα ευθεία. β) Να βρεθούν οι τιμές του λ ώστε η ευθεία να είναι παράλληλη στον άξονα. γ) Να βρεθούν οι τιμές του λ ώστε η ευθεία να διέρχεται απ την αρχή των αξόνων. δ) Να βρεθούν οι τιμές του λ ώστε η ευθεία να είναι παράλληλη στον άξονα χ χ. 64) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση παριστάνει πάντα ευθεία λ λ + λ + λ 3 + λ 9=, λ R. Για ποια τιμή ( ) ( ) 65) Δίνεται η εξίσωση: ( ) λ ( ) = (1), όπου λ R. α. Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση (1) παριστάνει ευθεία για κάθε τιμή του λ.

16 15 β. Να αποδειχθεί ότι όλες οι ευθείες που ορίζονται από την εξίσωση (1) (οικογένεια ευθειών) διέρχονται από το ίδιο σημείο. γ. Ποια από τις παραπάνω ευθείες είναι κάθετη στην ευθεία ζ: = ; λ + 7 = (1), 66) Δίνεται η εξίσωση: ( ) ( ) όπου λ R. α. Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση (1) παριστάνει ευθεία για κάθε τιμή του λ. β. Να αποδειχθεί ότι όλες οι ευθείες που ορίζονται από την εξίσωση (1) (οικογένεια ευθειών) διέρχονται από το ίδιο σημείο. γ. Ποια από τις παραπάνω ευθείες διέρχεται απ την αρχή των αξόνων; 67) Να αποδείξετε ότι όλες οι ευθείες της μορφής ( α + α + 3) + ( α α + 1) + ( 3α + 1) =, α R, διέρχονται από το ίδιο σημείο. 68) Να αποδείξετε ότι η παρακάτω εξίσωση παριστάνει ευθεία για κάθε τιμή του λ, ( λ + 3λ ) + ( λ + 3λ 1) 7λ 1λ + 5 =, λ R. Να αποδείξετε επίσης ότι όλες οι παραπάνω ευθείες διέρχονται από το ίδιο σημείο. 69) Αν οι ευθείες (ε): ( λ ) + ( λ 3) + = και (ζ): ( λ + 1) + ( λ 5) 8= τέμνονται, να αποδείξετε ότι το σημείο τομής τους κινείται σε μια ευθεία. 7) Να αποδείξετε ότι οι ευθείες (ε): λ+ ( λ 1) = λ και (ζ): ( λ + 1) + λ= λ + 1 τέμνονται για όλες τις τιμές του λ, και να αποδείξετε ότι το σημείο τομής τους κινείται σε μια ευθεία. 71) Αν οι τρεις ευθείες ακ+ βκ= 1, με κ = 1,,3, διέρχονται από το ίδιο σημείο, να αποδείξετε ότι τα σημεία ( ακ, β κ), κ = 1,,3, είναι συγγραμμικά. 7) Να βρείτε την ευθεία η οποία συνδέει το σημείο Α( αβ, ) με το σημείο τομής των ευθειών + = 1 και + = 1. α β β α 73) Αν οι ευθείες + = 1 και + = 1 είναι παράλληλες με α β Α Β Α> α και β >, να δείξετε ότι η απόσταση μεταξύ των ευθειών β( Α α) είναι. α + β

17 16 74) Να δείξετε ότι: α) Η εξίσωση 4 + = παριστάνει δύο ευθείες. β) Καθεμιά σχηματίζει με την = γωνία 3. 75) Να βρείτε συνθήκη, ώστε: (i) Η ευθεία α+ β+ γ = να ορίζει με τους άξονες ισοσκελές τρίγωνο (ii) Ο άξονας να διχοτομεί τη γωνία των ευθειών με εξισώσεις ε1: α1+ β1= και ε : α+ β=. 76) Να βρείτε συνθήκη μεταξύ των αβγ,,, έτσι ώστε η ευθεία α+ β+ γ = (i) Να τέμνει το θετικό ημιάξονα Ο και τον αρνητικό Ο (ii) Να μην έχει κανένα σημείο της στο (Ι) τεταρτημόριο. Απόσταση Σημείου Από Ευθεία Εμβαδόν Τριγώνου 77) Να βρεθεί η απόσταση του σημείου M ( 1, ) από την ευθεία ε : =. 78) Να βρείτε την απόσταση του σημείου Α(-,3) από τις ευθείες α) + + 1= β) = 3 γ) + = 1 δ) =. 3 79) Να βρείτε την απόσταση του σημείου Μ(1,3) από την ευθεία =. 8) Να βρείτε την απόσταση του σημείου Ρ(,-3) από την ευθεία =. 81) Δίνονται οι ευθείες (ε): =, (ζ): = α) Να δείξετε ότι ε//ζ β) Να υπολογίσετε τις αποστάσεις της αρχής των αξόνων από τις δύο ευθείες. γ) Να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ των δύο ευθειών. 8) Δίνονται οι ευθείες (ε): 4 3 9=, (ζ): = α) Να δείξετε ότι ε//ζ β) Να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ των δύο ευθειών. 83) Δίνονται οι ευθείες (ε): =, (ζ): = α) Να δείξετε ότι ε//ζ β) Να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ των δύο ευθειών 84) Ποιο σημείο της ευθείας (ε): 3= 3 ισαπέχει από τα σημεία Α(1,3) και Β(7,9); 85) Να βρεθούν οι ευθείες οι οποίες διέρχονται από το σημείο Α(1,) και απέχουν από το σημείο Β(3,1) απόσταση.

18 17 86) Να βρεθούν οι ευθείες οι οποίες είναι παράλληλες στην (ε): = και απέχουν από το σημείο Α(1,) απόσταση ίση με 3. 87) Να βρεθούν οι ευθείες οι οποίες είναι κάθετες στην (ε): = και απέχουν από το σημείο Α(,3) απόσταση ίση με 3. 88) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία έχει συντελεστή διεύθυνσης λ=-3 και απέχει από την αρχή των αξόνων απόσταση ίση με 5 μονάδες. 89) Δίνονται οι ευθείες (ε): + 4 3=, (ζ): = α) Να δείξετε ότι ε//ζ β) Να βρείτε τη μεσοπαράλληλο των δύο ευθειών. 9) Δίνονται οι ευθείες (ε): =, (ζ): = α) Να δείξετε ότι ε//ζ β) Να βρείτε τη μεσοπαράλληλο των δύο ευθειών. 91) Δίνονται οι ευθείες (ε): 4 3 = και (ζ): =. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας (η) ώστε η (ε) να είναι μεσοπαράλληλος των ευθειών (η) και (ζ). 9) Η ευθεία (ε) 3 + 1= είναι μεσοπαράλληλη δύο παράλληλων ευθειών (η) και (ζ) που απέχουν μεταξύ τους 8 μονάδες. Να βρείτε τις εξισώσεις των δύο παράλληλων ευθειών. 93) Δίνονται οι ευθείες (ε): 3 = και (ζ): 3 5=. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας (η) ώστε η απόσταση της απ την (ε) να είναι διπλάσια από την απόστασή της από τη (ζ). 94) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας, η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων και ισαπέχει από τα σημεία Α(-,) και Β(,). 95) Να βρείτε το σημείο του άξονα χ χ το οποίο ισαπέχει από την αρχή των αξόνων Ο και από την ευθεία =. 96) Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών οι οποίες διέρχονται από τη αρχή των αξόνων Ο και απέχουν από το σημείο Α(-1,3) απόσταση ίση με 1. 97) Να βρείτε τα σημεία της ευθείας + =, τα οποία απέχουν από την ευθεία = απόσταση ίση με 1. 98) Να βρείτε τις εξισώσεις των διχοτόμων των γωνιών που σχηματίζουν οι ευθείες = και =. 99) Να βρείτε τις εξισώσεις των διχοτόμων των γωνιών που σχηματίζουν οι ευθείες + 5= και + 7=. Ποια απ αυτές είναι η διχοτόμος της οξείας γωνίας;

19 18 1) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σημείο τομής των ευθειών + 1= και 3+ 5= και απέχει από το σημείο Α(3,) απόσταση ίση με ) Να αποδειχτεί ότι η απόσταση των ευθειών ε1: = λ+ β1 β1 β και ε : = λ+ β δίνεται από τον τύπο d( ε1, ε) =. 1+ λ 1) Αν A(,1), B( 1, ) και Γ(3, 8) είναι οι κορυφές ενός τριγώνου ΑΒΓ, να βρεθεί το εμβαδόν του ΑΒΓ. 13) Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου με κορυφές : α) Α(,) Β(6,) Γ(4,3) β) Α(-,4) Β(,-6) Γ(5,4) γ) Α(1, Β(3,4) Γ(-5-4) δ) Α(,1) Β(-1,) Γ(3,-8) 14) Δίνονται τα σημεία Α(5,1) και Β(1,3). Να βρείτε το σημείο Μ του άξονα χ χ για το οποίο το εμβαδόν του τριγώνου ΜΑΒ είναι ίσο με 7. 15) Δίνονται τα σημεία Α(3,4) και Β(5,-). Να βρείτε το σημείο Μ, τέτοιο ώστε ΜΑ=ΜΒ και (ΜΑΒ)=1. 16) Οι τρεις κορυφές ενός παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ έχουν συντεταγμένες (-3,1), (-,3) και (4,-5). Να υπολογίσετε το εμβαδόν του παραλληλογράμμου. 17) Σε ένα παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ είναι Α(,3), Β(5,4) και Δ(-4,-1). Να βρεθούν οι συντεταγμένες της κορυφής Γ καθώς και το εμβαδόν του παραλληλογράμμου. 18) Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών οι οποίες διέρχονται από το σημείο Μ(1,) και σχηματίζουν με τους άξονες τρίγωνο με εμβαδόν Ε=4τ.μ. 19) Δίνεται τα σημεία Α(-1,-) και Β(3,1). Να βρείτε το σύνολο των σημείων Μ του επιπέδου για τα οποία ισχύει (ΜΑΒ)=8 τ.μ. 11) Θεωρούμε τα σημεία Α(-3,), Β(-,) και Γ(-4,). Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ του επιπέδου για τα οποία ισχύει (ΜΑΒ)=(ΑΒΓ). 111) Θεωρούμε τα σημεία Α(-,1), Β(3,5) και Γ(,-4). α)να αποδείξετε ότι τα τρία σημεία σχηματίζουν τρίγωνο. β) Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ του επιπέδου για τα οποία ισχύει (ΜΒΓ)=3(ΑΒΓ). 11) Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι Α(1,) και δύο ύψη του έχουν εξισώσεις + 1= και =. Να βρεθεί η εξίσωση της πλευράς του ΒΓ και το εμβαδόν του. 113) Οι ευθείες (ε): 3+ 1 = και (ζ): + 8= τέμνονται στο Α. Αν Ρ(,1) και η ευθεία που διέρχεται απ το Ρ

20 19 τέμνει τις (ε) και (ζ) στα Β και Γ αντίστοιχα, έτσι ώστε το Ρ να είναι μέσο του ΒΓ, να βρεθεί το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ. Μέρος Δ : Θέματα Εξετάσεων 114) Απολυτήριες Εξετάσεις (1999) Δίνονται τα σημεία Α(8,) και Β(,4) του καρτεσιανού επιπέδου O. α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που ορίζεται από την αρχή των αξόνων Ο και το µέσο του τμήματος ΑΒ. β) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (ε ) που διέρχεται από το σημείο και είναι κάθετη στην ευθεία Ο. 115) Απολυτήριες Εξετάσεις () Σε καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων Ο, η εξίσωση ευθείας (λ - 1) + (λ + 1) - λ - 3 =, όπου λ πραγματικός αριθμός, περιγράφει τη φωτεινή ακτίνα που εκπέμπει ένας περιστρεφόμενος φάρος Φ. α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του φάρου Φ. β) Τρία πλοία βρίσκονται στα σημεία Κ(, ), Λ(-1, 5) και Μ(1, 3). Να βρείτε τις εξισώσεις των φωτεινών ακτινών που διέρχονται από τα πλοία Κ, Λ και Μ. γ) Να υπολογίσετε ποιο από τα πλοία Κ και Λ βρίσκεται πλησιέστερα στη φωτεινή ακτίνα που διέρχεται από το πλοίο Μ. δ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν της θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται από το φάρο Φ και τα πλοία Λ και Μ. 116) Απολυτήριες Εξετάσεις (1) Δίνεται η εξίσωση = α. Να δείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση παριστάνει ευθείες ε 1 και ε. β. Να δείξετε ότι οι ευθείες ε 1 και ε είναι κάθετες. γ. Να βρείτε ένα σημείο Μ(κ,λ) µε κ> και λ> τέτοιο, ώστε το διάνυσμα a = ( 3, κ ) να είναι παράλληλο προς τη µία από τις δύο ευθείες ε 1 και ε και το διάνυσμα β = ( 16,4λ) να είναι παράλληλο προς την άλλη ευθεία. 117) Απολυτήριες Εξετάσεις (3) Δίνεται ένα τρίγωνο µε κορυφές Α(λ 1, 3λ+), Β(1,) και Γ(,3) όπου λ IR µε λ. α) Να αποδείξετε ότι το σηµείο Α κινείται σε ευθεία, καθώς το λ μεταβάλλεται στο IR. β) Εάν λ=1, να βρείτε: το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ

21 118) Απολυτήριες Εξετάσεις (3) ίνονται οι παράλληλες ευθείες ε 1 : = και ε : =. α. Να βρείτε την απόσταση των παράλληλων ευθειών ε 1 και ε. β. Να βρείτε την εξίσωση της μεσοπαράλληλης ευθείας των ε 1 και ε. 119) Επαναληπτικές Εξετάσεις () Δίνεται το σημείο Α(,1) του καρτεσιανού επιπέδου O. α. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας ΟΑ. β. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (ε ) που διέρχεται από το σημείο Α και είναι κάθετη στην ευθεία ΟΑ. γ. Η ευθεία (ε) τέμνει τον άξονα στο σημείο Β. Να βρείτε την εξίσωση του ύψους του τριγώνου ΟΑΒ που διέρχεται από την κορυφή Α. δ. Να βρείτε το ε µβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ. 1) Επαναληπτικές Εξετάσεις (1) Ενός παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ, η πλευρά ΑΒ ανήκει στην ευθεία με εξίσωση 3 7+7= και η πλευρά ΑΔ στην ευθεία με εξίσωση 4++5=. Οι διαγώνιοι ΑΓ, ΒΔ του παραλληλογράμμου τέμνονται στο σημείο Κ(,/5). α. Να αποδείξετε ότι η κορυφή Γ έχει συντεταγμένες (6,). β. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας στην οποία ανήκει η πλευρά ΒΓ. γ. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας στην οποία ανήκει η διαγώνιος ΒΔ. 11) Επαναληπτικές Εξετάσεις () Δίνεται η εξίσωση (λ -1)+λ-λ-λ -γ =, όπου λ ΙR και γ πραγματική σταθερά. α. Να αποδείξετε ότι για κάθε τιμή της παραμέτρου λ η εξίσωση παριστάνει ευθεία γραμμή. β. Εάν γ = -1, να αποδείξετε ότι όλες οι ευθείες που ορίζονται από την παραπάνω εξίσωση διέρχονται από το ίδιο σημείο. γ. Εάν γ -1, να βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων εκείνων που από το καθένα διέρχεται μόνο μία ευθεία η οποία επαληθεύει την παραπάνω εξίσωση. 1) Επαναληπτικές Εξετάσεις (3) Δίνονται τα σημεία Α(14,5) και Β(, 1). α. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της ευθείας ε που διέρχεται από τα σημεία Α και Β είναι 4 =. β) Να αποδείξετε ότι η ευθεία ε τέμνει τους άξονες, στα σημεία Κ(4,) και Λ(, ) αντιστοίχως. 13) Επαναληπτικές Εξετάσεις (4) Το σημείο Α(7,5) είναι µία κορυφή τετραγώνου του οποίου η µία διαγώνιος βρίσκεται στην ευθεία 3+ 6=.

22 1 α. Να βρείτε την εξίσωση της άλλης διαγωνίου του τετραγώνου. β. Να δείξετε ότι το κέντρο του τετραγώνου είναι το σημείο Κ(1,3). Μέρος Ε : Θέματα Αξιολόγησης Από το Κ.Ε.Ε. (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. * Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης μιας ευθείας ε, που σχηματίζει με τον άξονα γωνία: π π α) ω = β) ω = γ) ω = π 3 3. * Να βρείτε τη γωνία ω που σχηματίζει με τον άξονα μια ευθεία ε, η οποία διέρχεται από τα σημεία: α) Α (- 6, - ) Β (3, 7) β) Α (1, 3) Β (, 4) γ) Α ( 3, 3) Β (, 4) δ) Α (1, - 1) Β (1, ) ε) Α (, 3 ) Β (1, ) 3. ** Να αποδείξετε ότι τα σημεία Α (-, 3), Β (- 6, 1) και Γ (- 1, - 1) είναι συνευθειακά. 4. ** Δίνονται τα σημεία Α (7, 5), Β (6, - 7) και Γ (, 3). Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο. 5. * Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο Α (3, - ) και: α) είναι παράλληλη προς το διάνυσμα δ (, - 5) β) είναι παράλληλη προς το διάνυσμα δ (, 3) γ) είναι παράλληλη προς το διάνυσμα δ (-, ) δ) είναι κάθετη στο διάνυσμα δ (, 1) ε) είναι κάθετη στο διάνυσμα δ (, - ) στ) σχηματίζει με τον άξονα γωνία ω = ** Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α (- 1, ), Β (3, - ) και Γ (1, 4). Να βρεθούν: α) οι εξισώσεις των πλευρών του β) οι εξισώσεις δύο υψών του γ) οι εξισώσεις δύο διαμέσων του δ) οι εξισώσεις δύο διχοτόμων του ε) οι συντεταγμένες του ορθοκέντρου του στ) οι συντεταγμένες του βαρυκέντρου του ζ) οι συντεταγμένες του εκκέντρου του η) οι συντεταγμένες του περικέντρου του.

23 7. ** Στο επίπεδο θεωρούμε τα σημεία Α (κσυνφ, λημφ), Β (κημφ, - λσυνφ) και Γ (κ, λ), όπου κ, λ R και < φ < π. Για ποιες τιμές του φ τα Α, Β, Γ είναι συνευθειακά; 8. * Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σημείο τομής των ευθειών: = και = και είναι: α) παράλληλη προς την ευθεία = β) κάθετη προς την ευθεία = γ) διέρχεται από την αρχή των αξόνων δ) παράλληλη στον άξονα ε) παράλληλη στον άξονα στ) παράλληλη στη διχοτόμο της πρώτης γωνίας των αξόνων ζ) παράλληλη στη διχοτόμο της δεύτερης γωνίας των αξόνων η) σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο εμβαδού 3 τ.μ. 9. ** Τα σημεία Μ 1 (1, 1), Μ (, ) και Μ 3 (3, - 1) είναι τρεις διαδοχικές κορυφές ενός παραλληλογράμμου. Να βρεθούν: α) οι συντεταγμένες της τέταρτης κορυφής του β) οι συντεταγμένες του κέντρου του γ) το εμβαδόν του 1. ** Μια κορυφή ενός τετραγώνου είναι το σημείο τομής των ευθειών = και = και η μια διαγώνιός του βρίσκεται επί της ευθείας =. Να βρεθούν οι εξισώσεις των πλευρών του τετραγώνου καθώς και η εξίσωση της άλλης διαγωνίου του. 11. ** Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών που είναι παράλληλες προς την ευθεία ε: = και οι οποίες ορίζουν με τους άξονες τρίγωνο με εμβαδόν ίσο με 1 τ.μ. 1. ** Σε τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε: Α (- 8, ), Β (7, 4) και Η (5, ) το ορθόκεντρό του. Να βρείτε: α) την εξίσωση της πλευράς ΒΓ β) τις συντεταγμένες της κορυφής Γ γ) τις εξισώσεις των πλευρών του 13. ** Τριγώνου ΑΒΓ δίνονται η κορυφή Α (1, ) και οι εξισώσεις = και - 1 = δύο διαμέσων του. Να βρείτε τις εξισώσεις των πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ. 14. ** Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που είναι μεσοπαράλληλη των ευθειών: α) ε 1 : = και ε : = β) ε 1 : = 4 και ε : = - 6 γ) ε 1 : = και ε : = ** Το σημείο A (3, - 1) είναι κορυφή του τετραγώνου ΑΒΓΔ, του οποίου μία πλευρά έχει εξίσωση =. Να βρεθούν οι εξισώσεις των άλλων πλευρών του. 16. * Δίνονται οι ευθείες ε 1 : (λ + ) + λ + 3λ - 1 = και ε : (λ - 1) + λ + 5 =. Να βρείτε τον λ, ώστε να είναι ε 1 // ε. 17. ** Δίνονται οι ευθείες ε 1 : (μ + 1) + (μ + ) = και ε : μ - (3μ + ) + 7 =. Να βρείτε τον μ, ώστε η γωνία των ε 1 και ε να είναι ** Οι εξισώσεις των πλευρών ενός τριγώνου είναι: =, + + = και =. Ζητούνται: α) οι συντεταγμένες των κορυφών του τριγώνου

24 3 β) το εμβαδόν του ** Δίνονται τα σημεία Α (, 1), Β (6, 4) και Γ (, 6). α) Να δειχθεί ότι η γωνία ΑΒΓ είναι ορθή. β) Να βρεθούν οι συντεταγμένες της κορυφής Δ του ορθογωνίου παραλλη-λογράμμου ΑΒΓΔ. γ) Να βρεθούν οι συντεταγμένες του κέντρου του περιγεγραμμένου κύκλου στο τρίγωνο ΑΒΓ.. ** Αν οι ευθείες ε 1 : = και ε : = είναι οι φορείς των δύο πλευρών ορθογωνίου παραλληλογράμμου και Α (, - 1) μια κορυφή του, να βρεθούν οι άλλες κορυφές και το εμβαδόν του. 1. *** Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που περνάει από τα σημεία Α (ημω, συνω) και Β (ημφ, συνφ). Να βρεθεί η απόσταση του Ο (, ) από αυτήν ( ω π φ < ).. ** Δίνονται τα σημεία Α (λ, ), Β (λ, 3λ), λ. Αν η κάθετη στην ΑΒ στο σημείο Α τέμνει την ευθεία = - λ στο Γ, να αποδειχθεί ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές. 3. ** Έστω οι ευθείες ε 1 : =, ε : = και το σημείο Α (1, - ). Να βρεθεί σημείο Μ της ε, ώστε το μέσο του ΑΜ να ανήκει στην ε ** Να βρεθεί το εμβαδόν του τετραπλεύρου που έχει κορυφές τα σημεία Α (1, - ), Β (-, 3), Γ (- 1, - 4) και Δ (5, ). 5. ** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση = παριστάνει ζεύγος δύο ευθειών. Ποια είναι η σχετική θέση των δύο ευθειών που βρήκατε; 6. ** Τα σημεία Α (1, ) και Β (3, 6) ισαπέχουν από το σημείο Γ (- 4, λ). Να υπολογιστεί η τιμή του λ. 7. ** Δίνονται τα σημεία Α (4, ), Β (3, - 1) και η ευθεία ε: = - 3. Να βρεθεί σημείο Γ της ευθείας ε, ώστε το τρίγωνο ΑΒΓ να είναι ισοσκελές με κορυφή το Β. 8. ** Δίνονται τα σημεία Α (1, 4) και Β (- 1, - 5). α) Να βρεθούν οι συντεταγμένες του μέσου Μ του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ. β) Να βρεθεί ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ΑΒ. γ) Να βρεθεί η εξίσωση της μεσοκαθέτου ευθείας του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. δ) Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από την αρχή των αξόνων και είναι κάθετη στην ευθεία ΑΒ. ε) Να βρεθεί το εμβαδόν του τριγώνου που έχει κορυφές την αρχή των αξόνων και τα σημεία τομής τους με την ευθεία ΑΒ. 9. ** Για ποιες τιμές των λ, μ R οι ευθείες ε 1 : (μ + 1) - μ = λ και ε : (μ - 1) - 3 = λ - 1: α) τέμνονται, β) είναι παράλληλες, γ) συμπίπτουν.

25 4 3. ** Θεωρούμε τις ευθείες ε: α + β + γ =, ε 1 : α - β + γ =, ε : α - β - γ = και ε 3 : α + β - γ = (α, β, γ ). Να αποδείξετε ότι: α) η ε 1 είναι συμμετρική της ε ως προς άξονα συμμετρίας τον β) η ε είναι συμμετρική της ε ως προς άξονα συμμετρίας τον γ) η ε 3 είναι συμμετρική της ε ως προς κέντρο συμμετρίας την αρχή Ο των αξόνων. 31. ** Δίνεται η ευθεία ε με εξίσωση + = 1. Να βρείτε το συμμετρικό του σημείου Ρ (, 3) ως προς άξονα συμμετρίας την (ε). 3. ** Να εξετάσετε αν η ευθεία λ + λ + 5λ = διέρχεται από σταθερό σημείο για κάθε λ R. 33. ** Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση συν θ + ημ ευθεία, η οποία διέρχεται από σταθερό σημείο. θ + συνθ - 1 =, θ [, π] παριστάνει 34. ** Θεωρούμε την εξίσωση (λ + λ - 3) - (λ + λ - ) - 5λ - 3λ + 8 = (1) Για ποιες τιμές του λ R η (1) παριστάνει ευθεία; 35. ** Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ (λ - 1, λ + 3), λ R. 36. ** Τριγώνου ΑΒΓ οι κορυφές είναι Α (-, κ), Β (κ, κ) και Γ (κ -, - κ), κ R. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο του κέντρου βάρους του τριγώνου. 37. ** Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων, τα οποία ισαπέχουν από τις ευθείες = και =. 38. ** Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση - - 4λ - λ - 3λ = παριστάνει δύο ευθείες κάθετες μεταξύ τους. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος του σημείου τομής των δύο αυτών ευθειών. 39. ** Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων, των οποίων τα τετράγωνα των αποστάσεων από τα σημεία Α (3, ) και Β (- 1, ) έχουν σταθερή διαφορά c είναι ευθεία κάθετη στην ΑΒ. 4. ** Να εξετάσετε αν η ευθεία = 4 ανήκει στην οικογένεια ευθειών που έχει εξίσωση ( + - 4) + λ ( - 3-4) =. 41. ** Φωτεινή ακτίνα διερχόμενη από το σημείο Σ (, 3) και προσπίπτουσα στην ευθεία =, μετά την ανάκλασή της διέρχεται από το σημείο Μ (1, 1). Να βρεθούν οι εξισώσεις της προσπίπτουσας και της ανακλόμενης ακτίνας. 4. ** Ένα σημείο P του επιπέδου κινείται πάνω στην ευθεία =. Να αποδείξετε ότι το συμμετρικό σημείο Ρ του Ρ ως προς την ευθεία = κινείται πάνω στην ευθεία =. 43. ** Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με κορυφές Α (5, 3), Β (, ) και Γ (6, ). Φέρνουμε ευθεία παράλληλη προς τη ΒΓ που τέμνει τις ευθείες ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Ε και Δ αντιστοίχως. Να βρεθεί η εξίσωση της γραμμής πάνω στην οποία κινείται το σημείο τομής των ΒΔ και ΓΕ. 44. ** Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας (ε) στις ακόλουθες περιπτώσεις: Διέρχεται από σημείο Α (, ) και είναι παράλληλη σε ευθεία (ε ). Εφαρμογή: α) Α (1, - 1) και (ε ): = β) Α (, - 3) και (ε ): = - 3

26 5 γ) Α (-, 1) και (ε ): = - 1 Διέρχεται από σημείο Α (, ) και είναι κάθετη σε ευθεία (ε ). Εφαρμογή: α) Α (- 1, 1) και (ε ): = β) Α (4, - 3) και (ε ): + 1 = γ) Α (, - 1) και (ε ): = 4 Διέρχεται από σημείο Α (, ) και σχηματίζει γωνία φ με τον άξονα. Εφαρμογή: α) Α (-, 3) και φ = 3 β) Α (4, - 5) και φ = 9 γ) Α (3, - 3) και φ = 135 Τέμνει τους άξονες στα σημεία Α ( 1, ) και Β (, ). Εφαρμογή: α) Α (4, ) και Β (, 4) β) Α (- 3, ) και Β (, 1) Είναι μεσοπαράλληλη δύο παράλληλων ευθειών (ε 1 ) και (ε ). Εφαρμογή: α) (ε 1 ): = και (ε ): = β) (ε 1 ): = 4 και (ε ): = - 6 γ) (ε 1 ): = και (ε ): = 3 Απέχει απόσταση d από γνωστή ευθεία (ε ). Εφαρμογή: α) d = από (ε ): = β) d = 4 από (ε ): = 3 Διέρχεται από το Α (, ) και απέχει απόσταση d από το Β ( 1, 1 ). Εφαρμογή: α) Α (3, - 1) και απέχει d = από το Β (, ) β) Α (, 1) και απέχει d = 1 από το Β (, ) Είναι μεσοκάθετη σε γνωστό τμήμα ΑΒ. Εφαρμογή: α) Α (-, 1) και Β (, 3) β) Α (3, ) και Β (, - 5) Είναι άξονας συμμετρίας του ΑΒ με Α, Β γνωστά σημεία. Εφαρμογή: α) Α (1, - 1) και Β (- 1, 3) β) Α (- 3, 4) και Β (4, - 3) Διέρχεται από σημείο Α (, ) και σχηματίζει γωνία φ με γνωστή ευθεία (ε ). Εφαρμογή: α) Α (, 1) και φ = 45 με την = β) Α (-, 1) και φ = 3 με την + = Διέρχεται από το Α (, ) και είναι παράλληλη σε διάνυσμα ν. Εφαρμογή:

27 6 α) Α (3, - ) και ν = (, 1) β) Α (-, - 3) και ν = (, 3) γ) Α (- 1, ) και ν = (- 4, ) Διέρχεται από το Α (, ) και είναι κάθετη σε διάνυσμα ν. Εφαρμογή: α) Α (5, - ) και ν = (- 1, 3) β) Α (-, ) και ν = (, 4) Διέρχεται από το Α (, ) και σχηματίζει γωνία φ με το διάνυσμα ν. Εφαρμογή: α) Α (1, - ) και φ = 6 με το ν = (1, 1) β) Α (, 3) και φ = 45 με το ν = (, 1) Διέρχεται από το Α (, ) και σχηματίζει με τους άξονες τρίγωνο σταθερού εμβαδού. Εφαρμογή: α) Α (- 1, ) και εμβαδόν 3 τ.μ. β) Α (- 1, ) και εμβαδόν τ.μ 45. ** Τον Δεκέμβριο το καλοριφέρ μιας κατοικίας λειτούργησε 4 ώρες την ημέρα και το κόστος έφτασε τις 45. δρχ. ενώ τον Ιανουάριο που λειτούργησε 5 ώρες την ημέρα το κόστος ήταν δρχ. Αν η συνάρτηση που εκφράζει το κόστος είναι = α + β, όπου οι ώρες λειτουργίας, να βρεθούν: α) οι τιμές των α, β β) το προβλεπόμενο κόστος για τον Φεβρουάριο, αν λειτουργήσει 4,5 ώρες την ημέρα (8 ημέρες). 46. ** Οι συντεταγμένες δύο πλοίων Π 1, Π είναι Π 1 (t - 1, t + ) και Π (3t, 3t - 1) για κάθε χρονική στιγμή t (t > ). α) Να βρεθούν οι γραμμές πάνω στις οποίες κινούνται τα δύο πλοία. β) Να εξεταστεί αν υπάρχουν τιμές του t που τα δύο πλοία θα συναντηθούν. γ) Να βρεθεί η απόσταση των δύο πλοίων τη χρονική στιγμή t = ** Η πορεία δύο κινητών που κινούνται ευθύγραμμα ξεκινώντας από τα σημεία Α και Β αντιστοίχως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. α) Να βρεθεί η απόσταση των δύο σημείων Α και Β. β) Να βρεθούν οι συντεταγμένες του σημείου Γ. γ) Να βρεθεί η απόσταση του σημείου Β από την ευθεία στην οποία κινείται το άλλο κινητό. 6 A(-3,-1) B(1, -5) δ) Να εξετασθεί αν τέμνονται οι διευθύνσεις των δύο κινητών. 48. ** Σε χάρτη με καρτεσιανό σύστημα αξόνων η θέση ενός λιμανιού προσδιορίζεται από το σημείο Α (, 6) και η θέση ενός πλοίου με το σημείο Π (λ - 1, + λ), λ R. α) Για ποιες τιμές του λ το σημείο Π έχει τετμημένη μικρότερη από την τετμημένη του Α; β) Να εξετάσετε αν το πλοίο θα περάσει από το λιμάνι Α, όταν κινείται ευθύγραμμα. γ) Ποια θα είναι η ελάχιστη απόσταση της πορείας του πλοίου από το λιμάνι;

28 7 49. ** Μια τριγωνική κατασκήνωση διαθέτει τρεις εισόδους, μία σε κάθε κορυφή. Ο αρχηγός της κατασκήνωσης (του οποίου η σκηνή βρίσκεται κάπου μέσα στην κατασκήνωση) θέλοντας να βρει το εμβαδόν της κατασκήνωσης, αποστέλλει τρεις κατασκηνωτές (εφοδιασμένους με πυξίδες και χιλιομετρητές) να μετρήσουν τις αποστάσεις των εισόδων από τη σκηνή του. Ο πρώτος προχωρά km βόρεια και αμέσως μετά 1 km ανατολικά και εκεί συναντά την πρώτη είσοδο. Ο δεύτερος προχωρά 3 km ανατολικά και 1 km νότια και εκεί συναντά τη δεύτερη είσοδο. Ο τρίτος προχωρά km δυτικά και συναντά την τρίτη είσοδο. α) Να τοποθετήσετε, σε ένα πρόχειρο σχέδιο, τη σκηνή του αρχηγού και τις εισόδους, αφού πρώτα χαράξετε τις πορείες. β) Να θεωρήσετε κατάλληλο σύστημα αξόνων και να βρείτε τις συντεταγμένες των τριών εισόδων σ αυτό το σύστημα. γ) Να βρείτε το εμβαδόν της κατασκήνωσης. 5. ** Σε ένα εργοστάσιο ο νέος διευθυντής ζήτησε να ενημερωθεί για την οικονομική πορεία της επιχείρησης από το έτος που ιδρύθηκε. Οι υπεύθυνοι των οικονομικών του παρέδωσαν το παρακάτω σχεδιάγραμμα: 3 1 Ο ε 1 ε 4 ε 1 η ευθεία των εσόδων ε η ευθεία των εξόδων Ο ο άξονας των ετών λειτουργίας Ο ο άξονας των εκατοντάδων εκατομμυρίων δραχμών α) Να βρείτε τις εξισώσεις των ευθειών ε 1, ε. β) Να βρείτε πόσα χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας της, η επιχείρηση αρχίζει να έχει κέρδη. γ) Να βρείτε το κέρδος (έσοδα μείον έξοδα) της επιχείρησης τον τέταρτο χρόνο της λειτουργίας της. δ) Πότε η επιχείρηση θα παρουσιάσει κέρδος 3 εκατομμύρια (3 εκατοντάδες εκατομμύρια); 51. ** Σε χάρτη με καρτεσιανό σύστημα αξόνων Ο ένα πλοιάριο ξεκινά από ένα λιμάνι Α και κατευθύνεται στο λιμάνι Ο. Το ραντάρ θέσης για κάθε χρονική στιγμή t δίνει συντεταγμένες για το πλοιάριο (t - 4, t - 3), t. α) Πού βρίσκεται στο χάρτη το λιμάνι Α; β) Πόσο απέχει το λιμάνι Α από το Ο; γ) Είναι σωστή η πορεία του πλοιάριου; Ποια είναι η εξίσωσή της;

29 8 Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» 1. * Συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας (ε) είναι η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία (ε) με τον άξονα. Σ Λ. * Ο συντελεστής διεύθυνσης λ μιας ευθείας που διέρχεται από τα σημεία Α ( 1, 1 ) και Β (, ) ορίζεται πάντα ως λ = * Η ευθεία η οποία διέρχεται από τα σημεία Α ( 1, 1 ) και Β ( 1, ) έχει συντελεστή διεύθυνσης μηδέν. Σ Λ 4. * Υπάρχουν δύο ευθείες ε 1, ε με συντελεστές διεύθυν-σης λ 1, λ αντίστοιχα για τις οποίες ισχύει συγχρόνως λ 1 = λ και λ 1 λ = - 1. Σ Λ 5. ** Οι ευθείες με εξισώσεις = λ 1 και = - λ είναι κάθετες για κάθε λ. Σ Λ 6. * Οι ευθείες + = 1 και - = 1 τέμνονται. Σ Λ 7. * Οι ευθείες = και 3 - = 4 τέμνονται. Σ Λ 8. * Οι ευθείες = - 3 κ + 1 και = - λ + είναι παράλ-ληλες. Τότε ισχύει κ = 3λ. Σ Λ 9. * Οι ευθείες = + 1 και = είναι παράλληλες. Σ Λ 1. * Οι διχοτόμοι των γωνιών των αξόνων, έχουν εξισώσεις = και = - και τέμνονται κάθετα. Σ Λ 11. * Οι ευθείες = και = είναι παράλληλες. Σ Λ 1. * Οι ευθείες 5 + = 1 και = είναι κάθετες. Σ Λ 13. * Τα σημεία Α (-, - 1), Β (1, 4) και Γ (- 4, ) είναι συνευθειακά. Σ Λ 14. * Τα σημεία Α (κ, α), Β (λ, α), Γ (μ, α) είναι συνευθειακά. Σ Λ 15. ** Τα σημεία Α (α + β, γ), Β (β + γ, α), Γ (γ + α, β) είναι συνευθειακά αν α β γ α. Σ Λ 16. * Η ευθεία που περνά από τα σημεία Α ( 1, 1 ) και Β (, ) 1 - έχει εξίσωση: - = ( - ) με ( 1 ). - Σ Λ * Από το σημείο Α (, ) περνά μία μόνο ευθεία με δεδομένο συντελεστή διεύθυνσης λ. Σ Λ 18. * Η ευθεία που περνά από το σημείο (1, ) και είναι παράλληλη προς την ευθεία = , έχει εξίσωση - = - 3 ( - 1). Σ Λ 19. * Η ευθεία ΑΒ με Α (1, - 4) και Β (- 1, - 5) είναι παράλληλη προς την ευθεία = Σ Λ Σ Λ

30 9. ** Δίνονται τα σημεία Α (- 3, - 1), Β (, ), Γ (- 3, 4) και Δ (3, - 6). Η ευθεία ΑΒ είναι κάθετη προς την ευθεία ΓΔ. Σ Λ 1. ** Η εξίσωση της ευθείας που περνά από το σημείο (1, 1) και σχηματίζει με τον άξονα γωνία ίση με 135 είναι + =. Σ Λ. * Η ευθεία + = 1 με α, β τέμνει τους άξονες στα β α σημεία Α (α, ) και Β (, β). Σ Λ 3. * Η ευθεία = τέμνει τον άξονα στο σημείο 4 (, ). 3 Σ Λ 4. * Όταν ο συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας δεν ορίζεται, τότε η εξίσωσή της είναι της μορφής =. Σ Λ 5. * Η γωνία που σχηματίζει η ευθεία + = με τον άξονα είναι 45. Σ Λ 6. ** Η γωνία που σχηματίζει η ευθεία = με τον άξονα είναι * Η εξίσωση Α + B + Γ = με Α είναι πάντα εξίσωση ευθείας. Σ Λ 8. ** Αν Α Β, τότε η εξίσωση Α + B + Γ = παριστάνει πάντοτε ευθεία. Σ Λ 9. ** Στην ευθεία με εξίσωση Α + B + Γ = δεν ορίζεται ο συντελεστής διεύθυνσης. Τότε ισχύει Β =. Σ Λ 3. * Κάθε εξίσωση ευθείας μπορεί να γραφεί στη μορφή Α + B =. Σ Λ 31. * Το διάνυσμα n = (-, 1) είναι κάθετο στην ευθεία + + =. Σ Λ 3. * Η ευθεία με εξίσωση Α + B + Γ = είναι παράλληλη στο διάνυσμα δ = (Β, - Α). Σ Λ 33. * Η ευθεία με εξίσωση A + B + Γ = είναι κάθετη στο διάνυσμα n = (Α, - Β). Σ Λ 34. Δύο ευθείες παράλληλες προς τα διανύσματα δ 1 = (Α, Β) και δ = (- Β, Α) αντίστοιχα είναι μεταξύ τους κάθετες. Σ Λ 35. ** Μια ευθεία κάθετη στο διάνυσμα δ = (Α, Β) με Β έχει εξίσωση της μορφής: Α + B + Γ =. Σ Λ 36. * Η απόσταση του σημείου Μ (, ) από την ευθεία (ε): A Α + B + Γ = δίνεται από τον τύπο d (Μ, ε) = + B + Γ. Σ Λ Α + Β 37. * Η απόσταση d (Μ, ε) του σημείου Μ (, ) από την ευθεία (ε): A + B + Γ = επαληθεύει την ισότητα A + B + Γ = d (Μ, ε) Α + Β. Σ Λ Σ Λ

31 3 38. * Το εμβαδόν ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι ίσο με την ορίζουσα det ( ΑΒ, ΑΓ ). Σ Λ 39. * Όλα τα διανύσματα με κοινό φορέα έχουν τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης. Σ Λ 4. * Η ευθεία = κ + 1 σχηματίζει αμβλεία γωνία με τον άξονα για κάθε κ. Σ Λ 41. * Η ευθεία + λ ( - ) - λ = τέμνει τη διχοτόμο της γωνίας O για κάθε τιμή του αριθμού λ. Σ Λ 4. ** Οι ευθείες ε 1 : = + 1, ε : = - 1, ε 3 : = και ε 4 : + + = τεμνόμενες ορίζουν ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Σ Λ 43. ** Η απόσταση των ευθειών ε 1 : = λ + β 1 και ε : = λ + β δίνεται από τον τύπο: d (ε 1, ε ) = β 1 β 1 + λ. Σ Λ 44. * Η εξίσωση της ευθείας ε που είναι κάθετη στην ευθεία ε : + 3 = και περνά από το σημείο (3, ), είναι = 3. Σ Λ 45. * Οι ευθείες - 3 = 11 και = έχουν κοινό σημείο το (- 1, 3). Σ Λ 46. Η ευθεία = λ + 3 έχει δύο κοινά σημεία με τον άξονα για κάθε λ R. Σ Λ 47. * Αν οι ευθείες (μ + 1) - = και = είναι παράλληλες, τότε μ =. Σ Λ 48. ** Οι ευθείες ε 1 : = και ε : = είναι κάθετες. Σ Λ 49. * Η εξίσωση = παριστάνει μια μόνο ευθεία του καρτεσιανού επιπέδου. Σ Λ π 5. * Το σημείο Α (ημθ, ) με θ = ανήκει στην ευθεία + κ = 3. 7 Σ Λ 51. * Η απόσταση των παράλληλων ευθειών = και = + 1 είναι 1. Σ Λ 5. ** Η εξίσωση = + β με β R παριστάνει οικογένεια ευθειών παράλληλων προς την ευθεία =. Σ Λ 53. * Ορίζεται τρίγωνο με πλευρές που έχουν εξισώσεις 3 - = 4, = - 5-4, = Σ Λ 54. ** Η συμμετρική της ευθείας = 3 ως προς τον άξονα έχει εξίσωση = Σ Λ 55. ** Η εξίσωση του ύψους ΓΔ του τριγώνου ΑΒΓ με κορυφές 1 Α (5, 1), Β (6, 3) και Γ (, ) είναι - = - ( - ). Σ Λ 56. ** Το εμβαδόν του τριγώνου που ορίζεται από την ευθεία + 5 = 1 και τους άξονες και, είναι 5 τ.μ. Σ Λ

32 ** Όλες οι ευθείες της οικογένειας ευθειών: ( + + 1) + λ ( ) = περνούν από το σημείο (, 1). Σ Λ 58. * Το σύστημα των εξισώσεων δύο παράλληλων ευθειών είναι αδύνατο. Σ Λ 59. ** Η εξίσωση της ευθείας Α + B + Γ = μπορεί να γραφεί υπό τη μορφή δ. ν + Γ =, όπου δ = (Α, Β) και ν = (, ). Σ Λ 6. * Οι ευθείες A 1 + B 1 + Γ 1 = και A + B + Γ = είναι κάθετες. Τότε ισχύει Α 1.Α = Β 1.Β. Σ Λ 61. * Αν Α, Β, Γ τρία σημεία του επιπέδου και (ΑΒΓ) το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ, τότε: det ( ΑΒ, ΑΓ ) = (ΑΒΓ) ή det ( ΑΒ, ΑΓ ) = - (ΑΒΓ). Σ Λ 6. ** Τα σημεία Α (1, 1), Β (- 1, 1) και Γ (1, - 1) είναι κορυφές ισοσκελούς τριγώνου. Σ Λ 63. * Για την απόσταση d (Α, ε) του σημείου Α από την ευθεία ε ισχύει d (Α, ε) =. Το σημείο Α ανήκει στην ευθεία ε. Σ Λ 64. * Η εξίσωση = για παριστάνει μια ημιευθεία. Σ Λ 65. * Η εξίσωση = παριστάνει μία μόνο ημιευθεία. Σ Λ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. ** Αν η εξίσωση με δύο αγνώστους f (, ) = (1) είναι εξίσωση μιας γραμμής C, τότε Α. οι συντεταγμένες μόνο μερικών σημείων της C επαληθεύουν την (1) Β. οι συντεταγμένες των σημείων της C δεν επαληθεύουν την (1) Γ. το σημείο του οποίου οι συντεταγμένες επαληθεύουν την (1) δεν ανήκει στην C Δ. όλα τα σημεία που επαληθεύουν την (1) ανήκουν στην C Ε. υπάρχουν σημεία της C των οποίων οι συντεταγμένες δεν επαληθεύουν την (1). ** Δίνεται ένα σημείο M μιας ευθείας, η οποία είναι παράλληλη με το διάνυσμα ν = (3, - 4). Ξεκινώντας από το σημείο Μ θα ξαναβρεθούμε σε σημείο της ευθείας, όταν Α. κινηθούμε 3 μονάδες αριστερά και 4 μονάδες κάτω Β. κινηθούμε 3 μονάδες αριστερά και 4 μονάδες πάνω Γ. κινηθούμε 3 μονάδες κάτω και 4 μονάδες δεξιά Δ. κινηθούμε 3 μονάδες κάτω και 4 μονάδες αριστερά Ε. κινηθούμε 3 μονάδες δεξιά και 4 μονάδες πάνω 3. * Ο συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας (ε) που δεν είναι κάθετη στον ισούται Α. με το συνημίτονο της γωνίας φ που σχηματίζει η (ε) με τον Β. με την εφαπτομένη της συμπληρωματικής γωνίας που σχηματίζει η (ε) με τον Γ. με το συντελεστή διεύθυνσης ενός διανύσματος κάθετου στην (ε) Δ. με την εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η (ε) με τον Ε. με την εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η (ε) με το θετικό ημιάξονα Ο 4. * Ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας = - 4 είναι

1 x και y = - λx είναι κάθετες

1 x και y = - λx είναι κάθετες Κεφάλαιο ο: ΕΥΘΕΙΑ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» 1. * Συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας (ε) είναι η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία (ε) με τον άξονα. Σ Λ. * Ο συντελεστής διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

1. * Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης µιας ευθείας ε, που σχηµατίζει µε τον άξονα x x γωνία: 2π 3

1. * Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης µιας ευθείας ε, που σχηµατίζει µε τον άξονα x x γωνία: 2π 3 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. * Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης µιας ευθείας ε, που σχηµατίζει µε τον άξονα x x γωνία: α) ω = 3 π β) ω = 2π 3 γ) ω = π 2. * Να βρείτε τη γωνία ω που σχηµατίζει µε τον άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΘΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΘΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE 1. Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης µιας ευθείας ε, που σχηµατίζει µε τον άξονα x x γωνία: α) ω = 3 π β) ω = π 3 γ) ω = π. Να βρείτε τη γωνία ω που σχηµατίζει µε τον άξονα x x µια ευθεία ε, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

) = Απόσταση σημείου από ευθεία. Υπολογισμός Εμβαδού Τριγώνου. και A

) = Απόσταση σημείου από ευθεία. Υπολογισμός Εμβαδού Τριγώνου. και A [Επιλογή Ιαν.. Εμβαδόν Τριγώνου ΣΤΟΧΟΙ: Ο µαθητής ϖρέϖει: να είναι ικανός να υϖολογίζει την αϖόσταση σηµείου αϖό ευθεία να είναι ικανός να υϖολογίζει το εµβαδό ενός τριγώνου αϖό τις συντεταγµένες των κορυφών

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΥΘΕΙΑ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2 ΕΥΘΕΙΑ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΘΕΙΑ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης μιας ευθείας ε, που σχηματίζει με τον άξονα x x γωνία: π 3 α) ω = β) ω = γ) ω = π 3. Να βρείτε τη γωνία ω που σχηματίζει με

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου Ευθεία. Ασκήσεις Ευθεία

Μαθηµατικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου Ευθεία. Ασκήσεις Ευθεία Ασκήσεις Ευθεία 1. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από το σηµείο τοµής των ευθειών 3x + 4y 11 = 0 και 2x 3y + 21 = 0 και να γίνει η γραφική της παράσταση όταν είναι: i) παράλληλη στην

Διαβάστε περισσότερα

Έστω ε μια ευθεία του καρτεσιανού επιπέδου, με εξίσωση ) ένα σημείο εκτός αυτής. Θέλουμε y (1)

Έστω ε μια ευθεία του καρτεσιανού επιπέδου, με εξίσωση ) ένα σημείο εκτός αυτής. Θέλουμε y (1) 7 ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ Απόσταση Σημείου από Ευθεία Έστω ε μια ευθεία του καρτεσιανού επιπέδου, με εξίσωση M ( x, y ) ένα σημείο εκτός αυτής Θέλουμε y να υπολογίσουμε την απόσταση d( M, ε) του ε σημείου M από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. ΘΕΜΑ 2ο

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ. ΘΕΜΑ 2ο Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑ 8603 Δίνεται τρίγωνο και σημεία και του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και 5. α) Να γράψετε το διάνυσμα ως γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα ο Θέμα _8603 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και

Διαβάστε περισσότερα

και 2, 2 2 είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ επιπλέον ισχύει Α(3,1), να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του Β και Γ.

και 2, 2 2 είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ επιπλέον ισχύει Α(3,1), να βρείτε τις συντεταγμένες των κορυφών του Β και Γ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ) 8556 ΘΕΜΑ Δίνονται τα διανύσματα και με, και, 3 α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο β) Αν τα διανύσματα γ) Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος 8558 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου

Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου Μαθηματικά προσανατολισμού Β Λυκείου Συντεταγμένες Διανύσματος wwwaskisopolisgr wwwaskisopolisgr Συντεταγμένες στο επίπεδο Άξονας Πάνω σε μια ευθεία επιλέγουμε δύο σημεία Ο και Ι, έτσι το διάνυσμα i OI

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Νρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) έχει κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα β) έχει κέντρο το σημείο (3, - ) και ακτίνα 5 γ) έχει κέντρο το σημείο

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εισαγωγή Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Εισαγωγή Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός συστήματος συντεταγμένων για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σημείου πάνω σε μια επιφάνεια προέρχεται από την Γεωγραφία και ήταν γνωστή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ Έστω x = λ-1 και y = 2λ+3, τότε λ = x+1 (1) και λ = (2). Αυτό σημαίνει ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ είναι η ευθεία y = 2x+5.

ΛΥΣΗ Έστω x = λ-1 και y = 2λ+3, τότε λ = x+1 (1) και λ = (2). Αυτό σημαίνει ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ είναι η ευθεία y = 2x+5. . Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ (λ -, λ ), λ R. - Έστω λ- και λ, τότε λ () και λ (). - Από τις () και () έχουμε:. Αυτό σημαίνει ότι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ είναι η ευθεία.. Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΕΙΑ. Κεφάλαιο 2ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος»

ΕΥΘΕΙΑ. Κεφάλαιο 2ο: Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» Κεφάλαιο ο: ΕΥΘΕΙΑ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος». * Συντελεστής διεύθυνσης µιας ευθείας (ε) είναι η εφαπτοµένη της γωνίας που σχηµατίζει η ευθεία (ε) µε τον άξονα x x. Σ Λ. * Ο συντελεστής διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα ο Θέμα _8603 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημεία Δ και Ε του επιπέδου τέτοια, ώστε 5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Αρχή και Πέρας Φορέας Διεύθυνση (Συγγραμμικά διανύσματα) Μέτρο Κατεύθυνση (Ομόρροπα Αντίρροπα διανύσματα)

Διαβάστε περισσότερα

: y=x+3, εξίσωση διαµέσου µ. : y= 2x+3 και κορυφή Β(4,1). Να προσδιορίσετε τις κορυφές Α και Γ του τριγώνου y= x+ 7 7 και y= 7x 5 αντίστοιχα.

: y=x+3, εξίσωση διαµέσου µ. : y= 2x+3 και κορυφή Β(4,1). Να προσδιορίσετε τις κορυφές Α και Γ του τριγώνου y= x+ 7 7 και y= 7x 5 αντίστοιχα. Κεφάλαιο ο : Η ευθεία στο επίπεδο Θέµατα «Ανάπτυξης» Να βρείτε τις εξισώσεις των πλευρών τριγώνου ΑΒΓ του οποίου η κορυφή Α έχει συντεταγµένες (,5) και οι διάµεσοι ΒΕ και ΓΖ έχουν εξισώσεις x 4y + = 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Ερωτήσεις Θεωρίας Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5.

2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5. Ευθεία Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ενότητα 5. Εξίσωση γραμμής Συντελεστής διεύθυνσης ευθείας Συνθήκες καθετότητας και παραλληλίας ευθειών Εξίσωση ευθείας ειδικές περιπτώσεις Σχόλιο Το σημείο είναι ο θεμελιώδης λίθος της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ. 1. Να βρείτε την απόσταση του σημείου Μ( ημθ, συνθ) από την ευθεία: i) ε : y = -xεφθ ii) ε : xσυνθ - yημθ = 2

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ. 1. Να βρείτε την απόσταση του σημείου Μ( ημθ, συνθ) από την ευθεία: i) ε : y = -xεφθ ii) ε : xσυνθ - yημθ = 2 ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 1. Να βρείτε την απόσταση του σημείου Μ( ημθ, συνθ) από την ευθεία: i) ε : y = -xεφθ ii) ε : xσυνθ - yημθ = 4. α) Να βρεθεί η απόσταση του σημείου

Διαβάστε περισσότερα

117 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μανώλη Ψαρρά. Μαθηματικού

117 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μανώλη Ψαρρά. Μαθηματικού 117 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μανώλη Ψαρρά Μαθηματικού Περιεχόμενα 1. Διανύσματα (47) ελ. - 9. Ευθεία (18) ελ. 10-1 3. Κύκλος (13).ελ. 13-15 4. Παραβολή (14) ελ. 16-18 5. Έλλειψη (18)..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Α. Έστω x, y και x, y δύο διανύσματα του καρτεσιανού επιπέδου Οxy. i. Να εκφράσετε (χωρίς απόδειξη) το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων και συναρτήσει των συντεταγμένων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Δίνεται η ευθεία (ε) με εξίσωση: 2x y1 0 καθώς και το σημείο Μ(3,0). α. Να βρείτε την εξίσωση μιας ευθείας (η) που περνά από το Μ και είναι κάθετη στην ευθεία (ε). β. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Επιμέλεια: Άλκης Τζελέπης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΝΝΟΙΑ - ΠΡΑΞΕΙΣ. Αν τα διανύσματα,, σχηματίζουν τρίγωνο, να αποδείξετε ότι το ίδιο συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ)

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΘΕΙΑ Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) 1. Συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας (ε) είναι η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία με τον

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ

2.2 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ 63 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ Η Εξίσωση Αx + Βy + Γ = 0, με Α 0 ή Β 0 Έστω ε μια ευθεία στο καρτεσιανό επίπεδο Αν η ευθεία ε τέμνει τον άξονα yy στο σημείο Σ (, 0 β ) και έχει συντελεστή διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜαθηΜατικα κατεύθύνσησ β λυκείου. επιμέλεια: Βρύσαλησ ΔηΜητρησ

ΜαθηΜατικα κατεύθύνσησ β λυκείου. επιμέλεια: Βρύσαλησ ΔηΜητρησ ΜαθηΜατικα κατεύθύνσησ β λυκείου επιμέλεια: Βρύσαλησ ΔηΜητρησ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΥΘΕΙΑ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΥΣΑΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 34 4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Άξονας Πάνω σε μια ευθεία επιλέγουμε δύο σημεία Ο και Ι, έτσι ώστε το διάνυσμα OI να έχει μέτρο και να βρίσκεται στην ημιευθεία O Λέμε τότε ότι έχουμε έναν άξονα με αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επανάληψη Επιμέλεια Αυγερινός Βασίλης. Επιμέλεια : Αυγερινός Βασίλης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Επανάληψη Επιμέλεια Αυγερινός Βασίλης. Επιμέλεια : Αυγερινός Βασίλης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Επανάληψη Επιμέλεια Αυγερινός Βασίλης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ SOS ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Θέμα ο Να γράψετε και να αποδείξετε την σχέση της διανυσματικής ακτίνας του μέσου ενός τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας-Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Σχολικό έτος : 04-05 Τα θέματα εμπλουτίζονται με την δημοσιοποίηση και των νέων θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Στάμου Γιάννης

Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Στάμου Γιάννης Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Στάμου Γιάννης Αναλυτική θεωρία Λυμένα παραδείγματα Ερωτήσεις κατανόησης Ασκήσεις Επαναληπτικά διαγωνίσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο ο : Διανύσματα Ενότητα I: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Διάνυσμα Θέσης ενός σημείου Αν θεωρήσουμε ένα οποιοδήποτε σημείο Ο του επιπέδου ως σημείο αναφοράς (ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα συναρτήσει των διανυσμάτων α,β,γ. Μονάδες 13 β) να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά. Μονάδες 12

Τράπεζα συναρτήσει των διανυσμάτων α,β,γ. Μονάδες 13 β) να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά. Μονάδες 12 Τράπεζα 0- Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα.58 Θεωρούμε τα διανύσματα α,β,γ και τυχαίο σημείο Ο. Αν α β 5γ, α 3β 4γ και 3α β 6γ, τότε: α) να εκφράσετε τα διανύσματα, συναρτήσει των διανυσμάτων α,β,γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ίνονται τα διανύσµαταα, β. α) Να υπολογίσετε τη γωνία. β) Να αποδείξετε ότι 2α+β= β) το συνηµίτονο της γωνίας των διανυσµάτων

ΘΕΜΑ ίνονται τα διανύσµαταα, β. α) Να υπολογίσετε τη γωνία. β) Να αποδείξετε ότι 2α+β= β) το συνηµίτονο της γωνίας των διανυσµάτων ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ! ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΙΑΝΥΣΜΑ ΘΕΜΑ 005 Θεωρούµε τα σηµεία Ρ, Λ, Κ και Μ του επιπέδου για τα οποία ισχύει η σχέση 5ΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

AB. Αν το διάνυσμα AB έχει μέτρο 1, τότε λέγεται

AB. Αν το διάνυσμα AB έχει μέτρο 1, τότε λέγεται ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Στη Γεωμετρία το διάνυσμα ορίζεται ως ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ως ένα ευθύγραμμο τμήμα του οποίου τα άκρα θεωρούνται διατεταγμένα Αν η αρχή και το πέρας ενός διανύσματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Ασκήσεις από την Τράπεζα θεμάτων Ευθεία Εξίσωση ευθείας

Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Ασκήσεις από την Τράπεζα θεμάτων Ευθεία Εξίσωση ευθείας Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Ασκήσεις από την Τράπεζα θεμάτων Ευθεία - 1-1. 2-18575 Εξίσωση ευθείας Δίνονται τα σημεία Α(1,2) και Β (5,6 ). α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από

Διαβάστε περισσότερα

π (α,β). Έστω τα διανύσματα π (α,β) να βρεθούν:

π (α,β). Έστω τα διανύσματα π (α,β) να βρεθούν: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Για τα διανύσματα α, β δίνεται ότι α =1, β = και u α β, v α - β.να υπολογίσετε: π (α,β). Έστω τα διανύσματα α. το εσωτερικό γινόμενο α β β. τα μέτρα u, v των διανυσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική μορφή της εξίσωσης ευθείας είναι η από τα Α, Β διάφορο του μηδενός

Η γενική μορφή της εξίσωσης ευθείας είναι η από τα Α, Β διάφορο του μηδενός ΕΥΘΕΙΑ Να προσέχεις ότι: Η γενική μορφή της εξίσωσης ευθείας είναι η από τα Α, Β διάφορο του μηδενός Ax+By+Γ=0, με κάποιο Η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από ένα σημείο Α(x 0,y 0 ) και έχει συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ 1. Να σχεδιάσετε την καμπύλη που παριστάνει η εξίσωση x y x 2 y. x y 2. Να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας, η οποία τέμνει : i) τον άξονα χ'χ σε σημείο με τετμημένη

Διαβάστε περισσότερα

= π 3 και a = 2, β =2 2. a, β. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. (Μονάδες 8)

= π 3 και a = 2, β =2 2. a, β. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Δίνονται τα διανύσματα a και β με a, β = π 3 και a =, β =. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. β) Αν τα διανύσματα a + β και κ a + β είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. (Μονάδες 10) γ) Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

(Μονάδες 8) γ) Για την τιμή του λ που βρήκατε στο ερώτημα β), να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ (Μονάδες 10)

(Μονάδες 8) γ) Για την τιμή του λ που βρήκατε στο ερώτημα β), να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ (Μονάδες 10) ΘΕΜΑ 4 Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι AB= ( λ, λ+ 1), AΓ = ( 3 λ, λ 1) είναι το μέσο της πλευράς ΒΓ AΜ= λ, λ α) Να αποδείξετε ότι ( ), όπου λ 0 και λ, και Μ (Μονάδες 7) β) Να βρείτε την τιμή του λ για την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.8. Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες Κατά κορυφήν γωνίες

Β.1.8. Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες Κατά κορυφήν γωνίες Β.1.6. Είδη γωνιών Κάθετες ευθείες 1. Ορθή γωνία λέγεται η γωνία της οποίας το μέτρο είναι ίσο με 90 ο. 2. Οξεία γωνία λέγεται κάθε γωνία με μέτρο μικρότερο των 90 ο. 3. Αμβλεία γωνία λέγεται κάθε γωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. Να αποδειχθεί ότι τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου είναι κορυφές παραλληλογράμμου.

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. Να αποδειχθεί ότι τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου είναι κορυφές παραλληλογράμμου. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. Να αποδειχθεί ότι τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου είναι κορυφές παραλληλογράμμου.. Δίνεται ένα παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και ένα οποιοδήποτε σημείο Ρ του χώρου. Να αποδειχτεί ότι: P A P 0. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Ευθύγραμμο τμήμα είναι το κομμάτι της ευθείας που έχει αρχή και τέλος. Ημιευθεια Είναι το κομμάτι της ευθείας που έχει αρχή αλλά όχι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 108 Θέματα - 24/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 08 Θέματα - 4//05 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Μαθηματικά Προσαν. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. = π 3 και a = 2, β =2 2. a, β AΓ =(2,-8). α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. = π 3 και a = 2, β =2 2. a, β AΓ =(2,-8). α) Να βρείτε τις συντεταγμένες του διανύσματος ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 8556 ΘΕΜΑ Δίνονται τα διανύσματα a και β με a, β = π 3 και a =, β =.. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a β. β) Αν τα διανύσματα a + β και κ a + β είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. (Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

44 Ευθεία Τύποι - Βασικές έννοιες Εξίσωση ευθείας EΥΘΕΙΑ: Τύποι - Βασικές έννοιες α Η εξίσωση ευθείας (ε) η οποία διέρχεται από το σημείο ( x,y) συντε

44 Ευθεία Τύποι - Βασικές έννοιες Εξίσωση ευθείας EΥΘΕΙΑ: Τύποι - Βασικές έννοιες α Η εξίσωση ευθείας (ε) η οποία διέρχεται από το σημείο ( x,y) συντε Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο της ευθείας θα πρέπει να είναι σε θέση: Να βρίσκει τον συντελεστή διεύθυνσης μιας ευθείας Να διατυπώνει τις συνθήκες παραλληλίας και καθετότητας δύο ευθειών, και

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συντεταγμένες στο Επίπεδο

1.2 Συντεταγμένες στο Επίπεδο 1 Συντεταγμένες στο Επίπεδο Τι εννοούμε με την έννοια άξονας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Πάνω σε μια ευθεία επιλέγουμε δύο σημεία και Ι έτσι ώστε το διάνυσμα OI να έχει μέτρο 1 και να βρίσκεται στην ημιευθεία O Λέμε τότε

Διαβάστε περισσότερα

1,y 1) είναι η C : xx yy 0.

1,y 1) είναι η C : xx yy 0. ΘΕΜΑ Α ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ο δείγμα Α. Αν α, β δύο διανύσματα του επιπέδου με συντελεστές διεύθυνσης λ και λ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι α β λ λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα-Ευθεία-Κύκλος Αναλυτική Θεωρία 500 Ασκήσεις Επιμέλεια : ΝΙΚΟΣ Κ. ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Κ. ΡΑΠΤΗΣ Σελίδα 2 1. Η Έννοια του Διανύσματος Ορισμός Διανύσματος Το διάνυσμα ορίζεται ως

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία

Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία Τάξη A Μάθημα: Γεωμετρία Η Θεωρία σε Ερωτήσεις Ερωτήσεις Κατανόησης Επαναληπτικά Θέματα Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Περιεχόμενα Τρίγωνα Α. Θεωρία-Αποδείξεις Σελ.2 Β. Θεωρία-Ορισμοί..Σελ.9 Γ. Ερωτήσεις Σωστού

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί μαθητές, Κάθε κεφάλαιο περιέχει :

Αγαπητοί μαθητές, Κάθε κεφάλαιο περιέχει : Αγαπητοί μαθητές, αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για τα Μαθηματικά Θετικού Προσανατολισμού της Β Λυκείου, που είναι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα, καθώς περιέχει χρήσιμες γνώσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα

Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα A. Αν α, β i. αβ Θέµα ο µη µηδενικά διανύσµατα και ισχύει α+ β + α β =, τότε να δείξετε ότι: και ii. Αν α β τότε ισχύει α + β =. B. Να βρεθούν οι τιµές του λ ώστε η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Εξίσωση ευθείας-συντελεστής διεύθυνσης

2.1 Εξίσωση ευθείας-συντελεστής διεύθυνσης 1 Εξίσωση ευθείας-συντελεστής διεύθυνσης 1 Έστω η ευθεία (ε) η οποία διέρχεται από τα σημεία Α(, μ), Β(5, μ), όπου Να βρείτε το μ σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις : α) η(ε) σχηματίζει γωνία 135

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Στο ορθογώνιο σύστημα αξόνων Οxψ θεωρούμε τα σημεία Α, Β, τα οποία έχουν τετμημένες τις ρίζες της εξίσωσης x - (4λ+6μ)x - 005 = 0 και τεταγμένες τις ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη B. Μάθημα: Η Θεωρία σε Ερωτήσεις. Επαναληπτικά Θέματα. Επαναληπτικά Διαγωνίσματα. Επιμέλεια: Κώστας Κουτσοβασίλης. α Ε

Τάξη B. Μάθημα: Η Θεωρία σε Ερωτήσεις. Επαναληπτικά Θέματα. Επαναληπτικά Διαγωνίσματα. Επιμέλεια: Κώστας Κουτσοβασίλης. α Ε Ν β K C Ε -α Ο α Ε Τάξη B Μ -β Λ Μάθημα: Η Θεωρία σε Ερωτήσεις Επαναληπτικά Θέματα Επαναληπτικά Διαγωνίσματα Επιμέλεια: Διανύσματα Ερωτήσεις θεωρίας 1. Πως ορίζεται το διάνυσμα;. Τι λέγεται μηδενικό διάνυσμα;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος )

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Πυθαγόρειο ενικό Λύκειο Σάμου ΕΠΝΛΗΨΗ ΕΩΜΕΤΡΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ( α μέρος ) Να βρείτε στην αντίστοιχη σελίδα του σχολικού σας βιβλίου το ζητούμενο της κάθε ερώτησης που δίνεται παρακάτω και να το γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 2 ο (39) -2- Τράπεζα θεμάτων Μαθηματικών προσανατολισμού Β Λυκείου -3- Τράπεζα θεμάτων Μαθηματικών προσανατολισμού Β

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Γενικού Ημερησίου Λυκείου. 4 ο ΘΕΜΑ. Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων. Έκδοση 1 η (19/11/2014)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ. Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Γενικού Ημερησίου Λυκείου. 4 ο ΘΕΜΑ. Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων. Έκδοση 1 η (19/11/2014) ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Γενικού Ημερησίου Λυκείου 4 ο ΘΕΜΑ Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων Έκδοση η (9//4) Θέματα 4 ης Ομάδας Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου GI_V_MATHP_4_866 [παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα

Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα Επαναληπτικά συνδυαστικα θέµατα Θέµα ο A. Αν α, β µη µηδενικά διανύσµατα και ισχύει α+ β + α β =, τότε να δείξετε ότι: i. αβ και ii. Αν α β τότε ισχύει α + β =. 4 4 B. Να βρεθούν οι τιµές του λ ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Μονάδες 8 Β. η εξίσωση της μεσοκάθετης της ΑΓ Μονάδες 9

ΘΕΜΑΤΑ. Μονάδες 8 Β. η εξίσωση της μεσοκάθετης της ΑΓ Μονάδες 9 ΓΕΛ ΜΑΘ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β 331 Α. α. Τι ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο των μη μηδενικών διανυσμάτων α, β. Μονάδες 5 β. Εάν ορίζονται οι συντελεστές διεύθυνσης των διανυσμάτων α, β αντιστοίχως να δείξετε ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Διανύσματα ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 1. Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ.Σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε το άθροισμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_18556 Δίνονται τα διανύσματα α και β με ^, και,. α Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Ι) ΚΥΚΛΟΣ 1. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το O(0,0) και ι) διέρχεται από το Α( 4, 3) και ιι) εφάπτεται στην 4x 3y+10=0

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο. Ι) ΚΥΚΛΟΣ 1. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το O(0,0) και ι) διέρχεται από το Α( 4, 3) και ιι) εφάπτεται στην 4x 3y+10=0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Ι) ΚΥΚΛΟΣ 1. Να βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το O(0,0) και ι) διέρχεται από το Α( 4, 3) και ιι) εφάπτεται στην 4x 3y+10=0 2. Να βρεθεί η εξίσωση της εφαπτομένης του κύκλου x

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Για τις λύσεις συνεργάστηκαν οι μαθηματικοί: Βλαχόπουλος Αποστόλης Δικαιοσυνόπουλος Νίκος Κολλινιάτη Γιωργία Μάκος Σπύρος Μαρωνίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΚΑΙΟ 3 ο -ΤΡΙΓΩΝΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΚΑΙΟ 3 ο -ΤΡΙΓΩΝΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Α ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ) Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΚΑΙΟ 3 ο -ΤΡΙΓΩΝΑ 1. Ένα τρίγωνο είναι οξυγώνιο όταν έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ 1. Να βρεθεί ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ε, αν αυτή έχει εξίσωση: i) y = x- 1 ii) y = 3 5x 5x 6 iii) y iv) x = y + 3 10 v) 18x-6y +

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τα αξιώματα είναι προτάσεις που δεχόμαστε ως αληθείς, χωρίς απόδειξη: Από δύο σημεία διέρχεται μοναδική ευθεία. Για κάθε ευθεία υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο

Διαβάστε περισσότερα

βοήθεια ευθείας και κύκλου. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για την παρεμβολή δύο μέσων αναλόγων η οποία απαιτεί τη χρησιμοποίηση διαφορετικών 2

βοήθεια ευθείας και κύκλου. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για την παρεμβολή δύο μέσων αναλόγων η οποία απαιτεί τη χρησιμοποίηση διαφορετικών 2 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ Εισαγωγή Η μελέτη της έλλειψης, της παραβολής και της υπερβολής από τους Αρχαίους Έλληνες μαθηματικούς φαίνεται ότι είχε αφετηρία τη σχέση αυτών των καμπύλων με ορισμένα προβλήματα γεωμετρικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι γωνίες και που ονομάζονται «εντός εναλλάξ γωνίες» και είναι ίσες. «εντός-εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες» και είναι ίσες.

Οι γωνίες και που ονομάζονται «εντός εναλλάξ γωνίες» και είναι ίσες. «εντός-εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες» και είναι ίσες. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΘΑΛΗΣ» ΤΑΞΗ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1. Μεσοκάθετος ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ ονομάζεται η ευθεία που είναι κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ. Ορισμός Παραβολής. Εξίσωση Παραβολής

3.2 Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ. Ορισμός Παραβολής. Εξίσωση Παραβολής 9 3 Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ Ορισμός Παραβολής Έστω μια ευθεία δ και ένα σημείο Ε εκτός της δ Ονομάζεται παραβολή με εστία το σημείο Ε και διευθετούσα την ευθεία δ ο γεωμετρικός τόπος C των σημείων του επιπέδου τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΓΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΓΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΓΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΣ 1. Απόσταση δύο σηµείων Α και Β είναι το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος που τα ενώνει. 2. Γωνία είναι το µέρος του επιπέδου που βρίσκεται µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ 1.1.. ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΑ ΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1. Εξίσωση γραµµής C Μια εξίσωση µε δύο αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µιας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C, και µόνον αυτές, την επαληθεύουν..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. (Μονάδες 8) (Μονάδες 10) (Μονάδες 7) ΘΕΜΑ 2. AM, όπου ΑΜ είναι η διάμεσος. (Μονάδες 7)

ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. (Μονάδες 8) (Μονάδες 10) (Μονάδες 7) ΘΕΜΑ 2. AM, όπου ΑΜ είναι η διάμεσος. (Μονάδες 7) ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Άσκηση Δίνονται τα διανύσματα a και με a, = 3 και a =, =. α) Να βρείτε το εσωτερικό γινόμενο a. β) Αν τα διανύσματα a + και κ a + είναι κάθετα να βρείτε την τιμή του κ. γ) Να βρείτε το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 1) Δίνονται διανύσματα α και β, με α π = 4 και (α, β ) = 3 Αν ισχύει ότι το α (α + 2β ) = 28, να βρείτε: α) το εσωτερικό γινόμενο α β, β) το μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΡΙΖΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ / ΘΕΜΑ Δίνεται το κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

3 o ΓΕ.Λ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. ΖΟΥΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μαθηματικός 2013 2014 EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 o ΓΕ.Λ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. ΖΟΥΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μαθηματικός 2013 2014 EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 o ΓΕ.Λ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Μαθηματικός 2013 2014 EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ΘΕΩΡΙΑ... 2 2) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 2.1. ΤΡΙΓΩΝΑ... 5 2.1.1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σωστού - Λάθους στα τρίγωνα... 5 2.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην ευθεία. 2. Θεωρούµε την γραµµή µε εξίσωση x 2 +y 2-2x+y-5=0. Βρείτε τα σηµεία της καµπύλης, αν υπάρχουν, µε τετµηµένη -1.

Ασκήσεις στην ευθεία. 2. Θεωρούµε την γραµµή µε εξίσωση x 2 +y 2-2x+y-5=0. Βρείτε τα σηµεία της καµπύλης, αν υπάρχουν, µε τετµηµένη -1. Ασκήσεις στην ευθεία 1. Να βρείτε τα σηµεία τοµής των γραµµών µε εξισώσεις : α) 7x-11y+1=0, x+y-=0 β) y-3x-=0, x +y =4 γ) x +y =α, 3x+y+α=0. Θεωρούµε την γραµµή µε εξίσωση x +y -x+y-5=0. Βρείτε τα σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ. 3 2 x. β)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ. 3 2 x. β) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Να λυθούν οι εξισώσεις και οι ανισώσεις : α) γ) x x 3x 7x 9 4 5 0 x x x 3 6 3 4 β) δ) 3x x 3 x 4 3 5 x x. 4 4 3 5 x. Να λυθούν οι εξισώσεις: α) 3x x 3 3 5x x β) 4 3 x x x 0

Διαβάστε περισσότερα

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÃÉÍÏÌÅÍÏ ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÙÍ ΟΡΙΣΜΟΣ

ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÃÉÍÏÌÅÍÏ ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÙÍ ΟΡΙΣΜΟΣ Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β Λυκείου-Απ Παπανικολάου ÅÓÙÔÅÑÉÊÏ ÃÉÍÏÌÅÍÏ ÄÉÁÍÕÓÌÁÔÙÍ ΟΡΙΣΜΟΣ Ονομάζουμε εσωτερικό γινόμενο δύο μη μηδενικών διανυσμάτων και και το συμβολίζουμε με α β τον πραγματικό αριθμό αβ

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα

Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα Μαθηματικά Προσανατολισμού Β Λυκείου Επανάληψη Χριστουγέννων Αφού κάνετε μια επανάληψη στο πρώτο κεφάλαιο και θυμηθείτε όλους τους τύπους και τις μεθοδολογίες, να λύσετε τις παρακάτω ασκήσεις από την τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΙΧΝΩ ΟΤΙ ΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 1. είχνω ότι τέµνονται από τρίτη ευθεία και σχηµατίζονται γωνίες

ΠΩΣ ΕΙΧΝΩ ΟΤΙ ΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ 1. είχνω ότι τέµνονται από τρίτη ευθεία και σχηµατίζονται γωνίες ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ στη γεωµετρία της Α τάξης ΠΩΣ ΕΙΧΝΩ ΟΤΙ ΥΟ ΕΥΘΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ 1. είχνω ότι η γωνία τους είναι 90 ο 2. είχνω ότι είναι διχοτόµοι δύο εφεξής και παραπληρωµατικών γωνιών. 3. είχνω ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΛΑΤΖΙΑΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ Διάνυσμα λέγεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. Α. Να δείξετε ότι η ευθεία ε: αx + βy + γ = 0, ( α + β 0), είναι παράλληλη στο. (Μονάδες: 5) Β. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

ΘΕΜΑ 1. Α. Να δείξετε ότι η ευθεία ε: αx + βy + γ = 0, ( α + β 0), είναι παράλληλη στο. (Μονάδες: 5) Β. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Ε4 ΘΕΜΑ 1 Α. Να δείξετε ότι η ευθεία ε: αx + βy + γ = 0, ( α + β 0), είναι παράλληλη στο δ = ( β, α). (Μονάδες: 5) Β. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 1. Η απόσταση του 0(0,0) από την x + y + = 0 είναι.. Η εξίσωση y = xy παριστάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ 8. Να βρεθεί η εξίσωση της παραβολής με κορυφή το (0, 0) στις παρακάτω περιπτώσεις: α) είναι συμμετρική ως προς το θετικό ημιάξονα Οx και έχει παράμετρο p = 5 β)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φεργαδιώτης Αθανάσιος ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 4 ο (16) -2- Τράπεζα θεμάτων Μαθηματικών προσανατολισμού Β Λυκείου -3- Τράπεζα θεμάτων Μαθηματικών προσανατολισμού Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ 1. Να υπολογιστεί το εσωτερικό γινόμενο a δύο διανυσμάτων a και αν: ι) a a 5, 7,(, ) 5, ιι) a 5,,( a, ). 6 6. Το διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 2ο κεφάλαιο: Ευθείες Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ) Μαθηµατικά Προσανατολισµού Β Λυκείου Αποστόλου Γιώργος Μαθηµατικός Copyright 2015 Αποστόλου Γιώργος Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις αντιστοίχισης

Ερωτήσεις αντιστοίχισης Ερωτήσεις αντιστοίχισης 1. ** Να αντιστοιχίσετε κάθε ευθεία που η εξίσωσή της βρίσκεται στη του πίνακα (Ι) µε τον συντελεστή της που βρίσκεται στη, συµπληρώνοντας τον πίνακα (ΙΙ) (α, β 0). 1. ε 1 : y =

Διαβάστε περισσότερα

2 Β Βάσεις παραλληλογράµµου Βαρύκεντρο Γ Γεωµετρική κατασκευή Γεωµετρικός τόπος (ς) Γωνία Οι απέναντι πλευρές του. Κέντρο βάρους τριγώνου, δηλ. το σηµ

2 Β Βάσεις παραλληλογράµµου Βαρύκεντρο Γ Γεωµετρική κατασκευή Γεωµετρικός τόπος (ς) Γωνία Οι απέναντι πλευρές του. Κέντρο βάρους τριγώνου, δηλ. το σηµ 1 ΛΕΞΙΚΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Α Ακτίνιο Ακτίνα κύκλου Ακτίνα σφαίρας Άκρα ευθύγραµµου τµήµατος Αµβλεία γωνία Αµβλυγώνιο Ανάλογα ευθύγραµµα τµήµατα Αντιδιαµετρικό σηµείο Αντικείµενες ηµιευθείες Άξονας συµµετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β.3.1. Στοιχεία τριγώνου - Είδη τριγώνων

ΕΝΟΤΗΤΑ Β.3.1. Στοιχεία τριγώνου - Είδη τριγώνων ΕΝΟΤΗΤΑ Β.3.1. Στοιχεία τριγώνου - Είδη τριγώνων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / / Σελίδα 37 Στο παρακάτω σχήμα σχεδιάστε την διάμεσο ΑΜ, την διάμεσο ΒΛ και την διάμεσο ΓΝ. Τι παρατηρείτε; Να κατασκευάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο : Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί

Κεφάλαιο 7 ο : Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ Κεφάλαιο 7 ο : Θετικοί και Αρνητικοί αριθμοί Α. 7. 1 1. Τι είναι τα πρόσημα και πως χαρακτηρίζονται οι αριθμοί από αυτά; Τα σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

β = (9, x) να είναι ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ...

β = (9, x) να είναι ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια ( ) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ... Αµυραδάκη 0, Νίκαια (104903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 ΘΕΜΑ 1 ο i) Αν Α( x 1, y 1 ) και Β(x, y ) δυο σηµεία του καρτεσιανού επιπέδου και (x, y) οι συντεταγµένες του µέσου Μ του ΑΒ, να αποδείξετε ότι : x 1 + x x

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο - Α ( απόδειξη θεωρήματος) 1 ) Να αποδειχθεί ότι : «Οι διαγώνιοι ορθογωνίου είναι ίσες». ( 5.3 σελ 100 ) 2 ) Να αποδειχθεί ότι τα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ EΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 1. Να βρείτε την εξίσωση της έλλειψης όταν: α) Έχει εστία Ε (-8,0) και μεγάλο άξονα 0 β) Έχει εστία Ε(0,3) και μεγάλο άξονα 8 γ) Έχει εστία Ε(4,0) και

Διαβάστε περισσότερα

i. εστίες Ε' (-4, 0), Ε(4, 0) και η απόσταση των κορυφών είναι 5, ii. εστίες Ε'(0, -10), Ε(0, 10) και η απόσταση των κορυφών είναι 8.

i. εστίες Ε' (-4, 0), Ε(4, 0) και η απόσταση των κορυφών είναι 5, ii. εστίες Ε'(0, -10), Ε(0, 10) και η απόσταση των κορυφών είναι 8. ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΗΣ 1) Να βρεθεί η εξίσωση της υπερβολής αν έχει: i) Εστιακή απόσταση γ=0 και άξονα β=16, 5 ii) Άξονα α=16 και εκκεντρότητα ε=. 4 ) Να βρείτε την εξίσωση της υπερβολής,

Διαβάστε περισσότερα