συναρτησιακό μοντέλο: Ax=l+v (γεωμετρική απόσταση δορυφόρων-δέκτη) μετρήσεις: l στοχαστικό μοντέλο: W=σ 02 V (ψευδοαποστάσεις) (σ i =c cosecφ i )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "συναρτησιακό μοντέλο: Ax=l+v (γεωμετρική απόσταση δορυφόρων-δέκτη) μετρήσεις: l στοχαστικό μοντέλο: W=σ 02 V (ψευδοαποστάσεις) (σ i =c cosecφ i )"

Transcript

1 Τύποι μετρήεων μέθοδοι δορυφορικού εντοπιμού μετρήεις ψευδοαποτάεων μετρήεις φάεων ΑΚΡΙΒΙΑ απόλυτος εντοπιμός χετικός εντοπιμός τατικός εντοπιμός κινηματικός εντοπιμός εκ των υτέρων εντοπιμός εντοπιμός ε πραγματικό χρόνο ΘΣΗ ΧΡΟΟΣ ΤΧΙΚΣ ΜΤΡΗΣΗΣ Μ GPS ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΟΠΙΣΜΟΣ υναρτηιακό μοντέλο: Ax=l+v (γεωμετρική απόταη δορυφόρων-δέκτη) μετρήεις: l τοχατικό μοντέλο: W= 0 V -1 l (ψευδοαποτάεις) ( i =c cosecφ i ) ΜΘΟΔΟΣ ΛΑΧΙΣΤΩ ΤΤΡΑΓΩΩ άγνωτοι: x (X, Y, Z, dt) εκτίμηη μεταβλητοτήτων: V x, V v

2 ΤΧΙΚΣ ΜΤΡΗΣΗΣ Μ GPS ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΟΠΙΣΜΟΣ υναρτηιακό μοντέλο: Ax=l+v (γεωμετρική απόταη δορυφόρων-δέκτη) μετρήεις: l τοχατικό μοντέλο: W= 0 P -1 (ψευδοαποτάεις) ( i =c cosecφ i ) ΜΘΟΔΟΣ ΛΑΧΙΣΤΩ ΤΤΡΑΓΩΩ Z άγνωτοι: x εκτίμηη μεταβλητοτήτων (X, Y, Z, dt) (V x, V v ) Κ Ζ ε ποιο ΣΑ παίρνουμε την θέη του δέκτη (Χ, Υ, Ζ) και την ποιότητα της θέης Vx και Vv? X Y X Y τι εκφράζει ο πίνακας Vx και Vv? ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΙΑΚΑΣ V x τοιχεία κύριας διαγωνίου του V x - μεταβλητότητες της θέης (Χ, Υ, Ζ) και του χρονομέτρου του δέκτη dτ - τα Χ, Υ, Ζ εκφράζουν την τυπική απόκλιη της θέης του δέκτη τοιχεία εκτός της κυρίας διαγωνίου του V x - υμμεταβλητότητες αγνώτων παραμέτρων - εκφράζουντηυχέτιητωναγνώτωνπαραμέτρων V x X YX ZX dtx XY Y ZY dty XZ YZ Z dtz XdT YdT ZdT dt τα τοιχεία του πίνακα V x αναφέρονται ε γεωκεντρικό ΣΑ

3 ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΤΤΑΓΜΩ γιατί μετατρέπουμε τη θέη του δέκτη (Χ, Υ, Ζ) απότογεωκεντρικόσα WGS 84 ε τοποκεντρικό ΣΑ (,, U)? Ζ North U (X 0,Y 0,Z 0 ) East πως ορίζεται ένα τοποκεντρικό ΣΑ? φ Υ πωςπάμεαπότοένασατοάλλοσα? N sin cos sin sin E sin cos U cos cos cos sin cos Χ X0 0 Υ Y0 sin Ζ Z 0 Χ λ πως υπολογίζεται ο Vx το τοποκεντρικό ΣΑ? V X R V TOPO X GEO R τι εκφράζει ο Vxtoo? ( x, Y, Z ) (,, U ) ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΟΠΙΣΜΟΣ ΛΛΙΨΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ τι περιγράφει και πως υπολογίζεται η έλλειψη φάλματος cosψ q sinψ sinψ cosψ ψ A cos q sin 1 tan coscsin sin cos sin cos 1 max min q 4

4 ΠΙΠΔΑ ΜΠΙΣΤΟΣΥΗΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ & ΛΛΙΨΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ τυπικό φάλμα 68% & 95% E N U 95% 95% 95% 196* E N 196* 196* U Location Parameter of the Curve Total # of Measurements = Infinite Standard Deviation x x Mean () % 954% έλλειψη φάλματος 39% & 95% max min 95% 95%,447 *,447 max min ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΟΠΙΣΜΟΣ ΛΛΙΨΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ N 1 drms 63%-68% τυπικό φάλμα error ellise orientation 394% έλλειψη φάλματος max 95% E 95% έλλειψη φάλματος max 39% τυπικό φάλμα

5 ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΟΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΔΙΚΤΣ ΑΚΡΙΒΙΑΣ δείκτες ακρίβειας που προκύπτουν άμεα από τον V x, V x,topo - distance root mean square DRMS E DRMS= x DRMS - sherical accuracy standard SAS E UP δείκτες ακρίβειας που προκύπτουν έμμεα από τον V x, V x,topo - circular error robable CEP % - 77% 95% - 98% 61% 50%, min / max >0 - circular ma accuracy standard CMAS 187CEP - sherical error robable SEP 0517 UP 90%, min / max >0 90%, min / max >035 ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΟΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΔΙΚΤΣ ΑΚΡΙΒΙΑΣ

6 ΓΩΜΤΡΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΙΑ ΤΟΠΙΣΜΟΥ DOP (dilution of recision): εντοπιμού = DOP μετρήεων ψευδοαποτάεων επίδραη γεωμετρίας δορυφορικού χηματιμού την ακρίβεια εντοπιμού μορφή και όγκος τερεού που ορίζεται από τους δορυφόρους και τον δέκτη μεγάλες τιμές DOP μειωμένη ακρίβεια εντοπιμού μικρές τιμές DOP αυξημένη ακρίβεια εντοπιμού το DOP μπορεί να προεκτιμηθεί δεδομένου ότι εξαρτάται μόνο από τη γεωμετρία ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ DOP γεωμετρία δορυφορικού χηματιμού πίνακας χεδιαμού Α x x x k y yk z z k T -1 y c R k ρk Vx A A, V ρk ρk ρ k z t x, too κατηγορίες DOPs Position DOP : PDOP UP t Geometric DOP : GDOP UP Horizontal DOP : HDOP Vertical DOP : VDOP UP Time DOP : TDOP t

7 ΤΧΙΚΣ ΜΤΡΗΣΗΣ Μ GPS ΣΧΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΣΜΟΣ μέτρηη μεμονωμένης βάης l=(δχ, ΔΥ, ΔΖ), V l (3x3) X M =X Κ +ΔΧ, Υ M =Y K +ΔΥ, Ζ Μ =Ζ Κ +ΔΖ Ζ γεώκεντρο ΔΖ Κ Μ ΔY Υ Χ ΔX ΠΙΛΥΣΗ ΒΑΣΩ ΠΑΡΑΜΤΡΟΙ ΠΟΥ ΠΗΡΑΧΟΥ ΤΗ ΤΛΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΛΓΧΟΥ διαδικαίες πεδίου ύψος κεραίας φάλματα κέντρωης κωδικοποίηη ημείων ρυθμίεις δέκτη γωνία αποκοπής δορυφόρων απόρριψη δορυφόρων ανάμιξη διαφορετικού τύπου δεκτών υνθήκες παρατήρηης πλήθος δορυφόρων τιμή DOP δορυφόροι με μικρή γωνία ύψους πολλαπλές ηλεκτρονικές διαδρομές απώλεια κύκλων διάτημα παρατήρηης κριτήρια ποιοτικού ελέγχου είδος επίλυης ratio RMS διαγράμματα υπολοίπων

8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΓΧΟΣ ΠΙΛΥΣΗΣ ΒΑΣΩ - RATIO διαδικαία επίλυης βάεων (μία από πολλές τεχνικές) αρχική λύη από μετρήεις κώδικα βελτιωμένη λύη από τριπλές διαφορές επίλυη ααφειών και υπολογιμός τελικής λύης ορίζεται κύβος πλευράς 8 A B για κάθε κόμβο υπολογίζονται οι αάφειες ως πραγματικοί αριθμοί για κάθε κόμβο προεγγίζονται οι αάφειες με τον πληιέτερο ακέραιο με δεδομένες τις ακέραιες αάφειες υπολογίζονται οι θέεις των κόμβων και το τυπικό φάλμα της υνόρθωης υπολογίζεται το RATIO της λύης RATIO= / q, όπου και q η δεύτερη και πρώτη καλύτερη λύη - εάν RATIO > threshold αάφειες ακέραιοι αριθμοί (fixed solution) - εάν RATIO < threshold αάφειες πραγματικοί αριθμοί (float solution) Τεχνικές μέτρηης με GPS παρατηρήεις φάεων ρ = Φ + λ +c(dt-dt)+d ion d tro + ε φ Φ : η κλαματική διαφορά φάης μετράται άμεα (Φ<λ=019 m) λ : το πλήθος των ακέραιων κύκλων από τον χρόνο εκπομπής μέχρι τη λήψη πως υπολογίζεται το πλήθος των ακέραιων κύκλων ; ποια η ακρίβεια εντοπιμού με μετρήεις φάεων; o η ανάλυη της μέτρηης φάης 1% μήκους κύματος o L1: λ=019 m & L: λ=04 m 1% μήκους κύματος mm o η τελική ακρίβεια την μέτρηη φάης είναι πολύ μικρότερη o παραμένουν τα φάλματα λόγω χρονομέτρων, ατμόφαιρας και θορύβου

9 Τριπλές διαφορές t 1 ρ Β ρ ρ ρ Ζ Γ ρ t ρ Α ρ Η ρθ ρ Α - ρ B : απλή διαφορά (ρ Α - ρ B ) - (ρ Γ - ρ ) : διπλή διαφορά {(ρ Α - ρ B ) - (ρ Γ - ρ )} {(ρ - ρ Ζ ) - (ρ Η - ρ Θ )} : τριπλή διαφορά {( Α - B ) - ( Γ - )} {( - Ζ ) - ( Η - Θ )} = {( Α - B ) - ( Γ - )} {( Α - Β ) - ( Γ - )} = 0 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΓΧΟΣ ΠΙΛΥΣΗΣ ΒΑΣΩ REFERENCE VARIANCE, RMS reference variance reference variance 0 0 πόο καλά το υπολογιμένο φάλμα προεγγίζει το αναμενόμενο φάλμα πρέπει να πληιάζει τη μονάδα 1 RMS δr 1 n Σ δr δr i1 i RMS n 1 εκφράζει τη υμβιβατότητα της λύης (εωτερική ακρίβεια) παράδειγμα DX [m] TRP FLT FIX TRP FLT DY [m] DZ [m] DX [m] FIX DY [m] DZ [m] ratio rms [m]

10 ΣΧΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΣΜΟΣ (ΔΧ, ΔΥ, ΔΖ) (Δ, Δ, ΔU) το τελικό προϊόν της υνόρθωης είναι το διάνυμα x και ο πίνακας Vx γιατί το Υ είναι εν γένει μικρότερο από τα Χ και Ζ? ΔN sin cos sin sin ΔE sin cos ΔU cos cos cos sin cos ΔΧ 0 ΔΥ sin ΔΖ Χ Ζ λ North φ U (X 0,Y 0,Z 0 ) East Υ γιατί το είναι εν γένει μικρότερο από τα και U? ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΑΘΗΑΣ X Χ Y Υ Z Ζ , , , ,41 0, , ,448 0, ,691 0, ,465 0, , , , ,49 0, ,850 0, , ,111 0, ,965 0, ,658 0, ,548 0, , , , , , , ,073 0, , ,943 0, , ,158 0, ,50 0, , ,17 0, , ,953 0, ,736 0, , , , ,56 0, ,360 0, , ,

11 ΣΧΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΣΜΟΣ (ΔΧ, ΔΥ, ΔΖ) (Δ, Δ, ΔU) (ρ, θ, z) Ζ U North (X 0,Y 0,Z 0 ) East North ρ U Χ λ φ Υ θ z (X 0,Y 0,Z 0 ) East sin sin U zcos zsin cosz

Σχ. 1 Eναλλασσόμενες καταπονήσεις

Σχ. 1 Eναλλασσόμενες καταπονήσεις Πανεπιτήμιο Θεαλίας Διδάκων: Αλ. Κερμανίδης Σχεδιαμός Στοιχείων Μηχανών ε μεταβαλλόμενα φορτία Μεταβαλλόμενα με τον χρόνο φορτία χαρακτηρίζονται τα φορτία που μεταβάλλουν το μέγεθος ή την διεύθυνη τους

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πηγή Α. Φωτίου, Περιοχή Πυθίου Ελασσόνας, Νομού Λαρίσης

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πηγή Α. Φωτίου, Περιοχή Πυθίου Ελασσόνας, Νομού Λαρίσης ς Φωτίου Αριστείδης Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πικριδάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φωτογραφία εξωφύλλου: Πηγή Α. Φωτίου, Περιοχή Πυθίου Ελασσόνας, Νομού Λαρίσης Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Έτω Χ 1, Χ,..., Χ και Υ 1, Υ,..., Υ m δύο τυχαία δείγματα μεγέθους και m αντίτοιχα από δύο ανεξάρτητους κανονικούς πληθυμούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS)

Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS) επιμορφωτικό σεμινάριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εισαγωγικές σημειώσεις στο Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Global Positioning System (GPS) συγγραφική ομάδα: Αναστασίου Δημήτριος, Διπλ. Αγρ. Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση

Αριστείδης Φωτίου. Χρήστος Πικριδάς. Copyright 2012: Α. Φωτίου Χ. Πικριδάς, GPS και Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Δεύτερη Έκδοση Αριστείδης Φωτίου Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Εργαστήριο Γεωδαιτικών Μεθόδων και Δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Global Positioning System

Global Positioning System Global Positioning System Βασικές Αρχές Κουνιάκης Χριστόφορος Η προσπάθεια του ανθρώπου να υπολογίσει τη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται πάνω στη γη και την κατεύθυνση προς την οποία κινείται, ξεκινάει

Διαβάστε περισσότερα

RTNets. ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Ε.Μ.Π.

RTNets. ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Ε.Μ.Π. ιεθνείς Υπηρεσίες VRS/CORS-RTNets RTNets ημήτρης εληκαράογλου ΣΑΤΜ, Ε.Μ.Π. ιημερίδα HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς : Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρμογές, Θεσσαλονίκη, 25-26

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Έλεγχος Υποθέσεων. 1.1 Έλεγχοι για την µέση τιµή πληθυσµού

1. Έλεγχος Υποθέσεων. 1.1 Έλεγχοι για την µέση τιµή πληθυσµού . Έλεγχος Υποθέεων. Έλεγχοι για την µέη τιµή πληθυµού Ας υποθέουµε ένα πληθυµό µε µέη τιµή (µ.τ.) µ και τυπική απόκλιη (τ.α.). Έχει δειχτεί το κεφ.0 ο έλεγχος µιας µηδενικής υπόθεης H 0 δεδοµένης µιας

Διαβάστε περισσότερα

Nέα επίλυση και ποιοτικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS

Nέα επίλυση και ποιοτικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΦΑΣΗ Α - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Nέα επίλυση και ποιοτικός έλεγχος του δικτύου METRICANET με μετρήσεις GNSS (Κωδικός Εργου ΕΠΙΤΡ. ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ: 89926, έναρξη 01-07-2013, διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

5. ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

5. ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 5 5. ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΓΜΑ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Στην πράξη θέλουµε υχνά να βγάλουµε υµπεράµατα για µια µεγάλη οµάδα ατόµων ή αντικειµένων. Αντί να µελετήουµε ολόκληρη την οµάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Καραμπαρμπούνης ιευθυντής Εργαστηρίου Φυσικής Συντονιστής Εργαστηρίου Φ1. Εργαστηρίου Φυσικής 2014-20

Καραμπαρμπούνης ιευθυντής Εργαστηρίου Φυσικής Συντονιστής Εργαστηρίου Φ1. Εργαστηρίου Φυσικής 2014-20 Εισαγωγικές ιαλέξεις Εργαστηρίου Φυσικής 014-0 015 αν.καθηγητής Ανδρέας Καραμπαρμπούνης ιευθυντής Εργαστηρίου Φυσικής Συντονιστής Εργαστηρίου Φ1 ιαλέξεις: Κ.Ν. Παπανικόλας, Α. Καραμπαρμπούνης Ε. Στυλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΕΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΕΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΙΚΤΥΑ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΕΑΣ - 2 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες

Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες ΑΠΘ/ΤΑΤΜ Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας 6 ο Εξάμηνο Εφαρμογές Ρυμοτομικών Σχεδίων και Τοπογραφικές Μελέτες Ακαδημαϊκή Χρονιά: 2011 2012 Πρόγραμμα: Τετάρτη 12:00 15:00 Διδάσκοντες: Η.Ν. Τζιαβός, Σ. Σπαταλάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατίθεται από το ΓΕΩΤΟΠΟΣ Intellectual Commons κάτω από την Creative Commons Attribution, Non-commercial, Share-alike 3.0 License

Διατίθεται από το ΓΕΩΤΟΠΟΣ Intellectual Commons κάτω από την Creative Commons Attribution, Non-commercial, Share-alike 3.0 License ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ LOCATION BASED SERVICES ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέποντες:.

Διαβάστε περισσότερα

ProMark2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕ ΙΟΥ. Η µετάφραση έγινε από την JGC. Επικοινωνήστε µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. www.jgc.gr

ProMark2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕ ΙΟΥ. Η µετάφραση έγινε από την JGC. Επικοινωνήστε µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. www.jgc.gr ProMark2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΕ ΙΟΥ Η µετάφραση έγινε από την JGC. Επικοινωνήστε µαζί µας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. www.jgc.gr Τηλ. 210-80.23.917, Fax 210-61.48.178 email: info@jgc.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση Περιεχομένου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Μιχαλέας Σωτήρης, Φαρμακοποιός MSc. PhD

Διόρθωση Περιεχομένου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Μιχαλέας Σωτήρης, Φαρμακοποιός MSc. PhD ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η νέα κατευθυντήρια οδηγία που αφορά σε μελέτες βιοϊσοδυναμίας: Νομικό πλαίσιο Ευρωπαϊκή πραγματικότητα Εξελίξεις ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Μιχαλέας Σωτήρης, Φαρμακοποιός

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» -

Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 2001-02 «Αριθµητική Ανάλυση» - Π.Μ.Σ. Μαθηµατικού 00-0 «Αριθµητική Ανάλυση» -. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... ΤΙ ΕΙΝΑΙ MOTE CARLO.... ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ....3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ....4 ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ....5 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος

Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά. Δ. Ευταξιόπουλος Διάδοση Κυμάτων στα Υλικά Δ. Ευταξιόπουλος 14 Φεβρουαρίου 01 Περιεχόμενα 1 Διάδοση κυμάτων σε ελαστικό μέσο άπειρων διαστάσεων 5 1.1 Τάσεις και παραμορφώσεις...................... 5 1. Ο νόμος Hooke για

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα. Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία 1

1 Περιεχόμενα. Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία 1 Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία Περιεχόμενα. Περιγραφή του Θαλάσσιου περιβάλλοντος... 3. Στρωµατοποίηση του θαλασσινού νερού.... 3. Η επιφάνεια της θάλασσας.... 7.3 Ο πυθµένας της θάλασσας.....4 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ

1 Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ 1 Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ Διδάσκων: Θεόδωρος Ν. Τομαράς 1.1 Newton s law A. Newton s law: Περιγράφει τη κίνηση υλικού σημείου μάζας m σε χωρο-χρονικά μεταβαλλόμενο πεδίο δυνάμεων F. Σε Αδρανειακό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 797 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 724

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Μέρος 1: Βασικές έννοιες Μια σύντομη εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα