O galego e ti. unidade 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O galego e ti. unidade 1"

Transcript

1 unidade 1 Saúde o seu alumnado e preséntese: Ola, chámome Na primeira actividade da unidade, os seus alumnos e alumnas van ter a oportunidade de aprender diferentes maneiras de presentarse. Polo momento, céntrese brevemente, apoiándose na fotografía da portada, na situación na que se atopan e nos elementos novos para eles e mais para elas. Escriba no encerado as palabras: profesor/a, estudantes, aula e clase de galego, para que definan entre todos e todas o significado de cada palabra. Presente, por último, os obxectivos da unidade e a tarefa final: coñecer os compañeiros e compañeiras da clase e facerlles recomendacións para aprender mellor o galego.

2 comprender 1. ESTUDANTES DE GALEGO Entender e producir textos breves de identificación persoal. Coa primeira actividade do libro, proporciónaselles aos estudantes a oportunidade, a partir da observación de cinco modelos, de expresar de diferentes maneiras información referida a eles mesmos: nome (son/ chámome/o meu nome é ), nacionalidade/procedencia (son ) e profesión (son/traballo ). Poña especial atención en que os seus estudantes identifiquen e manexen as pezas lingüísticas que lles permitirán expresar a información descrita máis arriba. Polo momento, non é necesario que se deteña en explicacións detalladas de paradigmas verbais, flexión pronominal etc. No caso da contracción da preposición en + artigo indeterminado, pode ser necesaria unha breve explicación se os seus estudantes precisan empregar nas súas producións a forma nun (que non aparece nos modelos). Escriba no encerado ou proxecte en transparencia as seguintes palabras: 1. profesora 6. estudante 2. galega 7. palestino 3. empresa de informática 8. madrileño 4. médico 9. brasileira 5. irlandesa 10. axencia de viaxes Pídalles aos seus alumnos e alumnas que as separen en dous grupos: as que indican nacionalidade e as que están relacionadas co traballo. Na fase de corrección, pode pedirlles que, con respecto ao segundo grupo, indiquen cales das palabras son nomes de profesións e cales se refiren a lugares de traballo. Nacionalidade: 2, 5, 7, 8, 9 Traballo: 1, 3, 4, 6, 10 A. Presente as persoas das fichas como estudantes de galego e anime os seus alumnos e alumnas a ler as diferentes fichas. Suxíralles que anoten nos seus cadernos ou que marquen de diferentes maneiras nas fichas que expresións serven para expresar o nome, a nacionalidade e a profesión. Se é necesario aclarar estas tres categorías, pode empregar información referida a vostede. Logo, pídalles que completen a ficha que aparece baleira coa súa propia información. Supervise o traballo dos seus alumnos e alumnas e axúdelles no necesario. Se dispoñen de dicionarios, permítalles empregalos. B. Anímeos agora a que cada un se presente ao resto dos compañeiros e compañeiras, lendo en voz alta a información que anotaron. 2. TEST ORAL Escoitar unha entrevista realizada a un estudante e completar a súa ficha. Facerlle un test a un compañeiro ou compañeira. Presentarlle o compañeiro ou a compañeira ao resto da clase. Se o seu alumnado se sente inseguro polo feito de escoitar unha audición en galego na segunda actividade do curso, pode ofrecerlle unha copia da transcrición ou proxectala en transparencia, xa que os obxectivos lingüísticos cumpriríanse igualmente. A. Presente a Teresa, unha estudante de galego. Explíquelles aos seus alumnos e alumnas que, para determinar o seu nivel de galego, lle fixeron unha entrevista previa. Repase con eles os puntos do test que deben completar e asegúrese de que non quedan dúbidas. Advirta a presenza da perífrase de intención pensar + infinitivo na terceira pregunta. Comente brevemente o seu significado antes de proceder á audición. B. Pregúntelles aos seus alumnos e alumnas se puideron apuntar toda a información de Teresa ou se precisan escoitar a gravación unha segunda vez. Se é así, pode poñela de novo deténdoa despois de cada resposta e realizar ao mesmo tempo a posta en común. Tamén pode ser útil que comparen as súas respostas en parellas antes de volver escoitar a audición. Nome: Teresa País: Polonia Tempo que pensa estar en Galicia: dous meses, pero se encontra traballo, queda máis tempo. Profesión: secretaria Outros idiomas: inglés, alemán, español e italiano Por que estuda galego? Porque quere traballar nunha empresa galega e vivir en Galicia. Canto tempo hai que estuda galego? Seis meses Cousas que lle gusta facer na aula: ler textos e xogar Dificultades que ten co galego: cústalle moito pronunciar o xe e algúns verbos. C. Explíquelles aos estudantes que, a continuación, serán eles os que pregunten e respondan un test de similares características. Divídaos en parellas e déalles uns minutos para que se entrevisten. D. Anímeos, por último, a lle presentar o seu compañeiro 8

3 unidade 1 ou compañeira ao resto da clase seguindo o modelo do libro. Limite o seu papel ao de mero organizador, xa que nesta ocasión o intercambio de información persoal é tanto un obxectivo lingüístico coma de integración social. 3. GALICIA EN IMAXES Asociar unha serie de imaxes de diferentes lugares de Galicia co seu nome. Esta actividade ten unha dobre función: por un lado, proporcionar un achegamento visual a certos lugares de interese cultural ou social e, por outro, darlle a oportunidade ao estudantado de aprender e practicar os números e as letras en galego. Se os seus estudantes non dispoñen de dicionarios de galego, leve vostede algúns á clase. Tamén pode resultar interesante dispor dun mapa de Galicia para situar os lugares que aparecen na actividade. Pídalles aos seus alumnos e alumnas que formen parellas e que traten de relacionar cada unha das imaxes co seu nome correspondente. Anímeos a empregar o dicionario, se o precisan. Tanto para poñer en común as solución como para a mesma realización da actividade, faga que os seus alumnos e alumnas se fixen na mostra de lingua proporcionada. Nela verán que se trata de emparellar a letra de cada imaxe co número correspondente ao nome. Indíquelles que na páxina 13 teñen os nomes das letras e dos números en galego. Pasee pola clase e ofrézalles a axuda que poidan necesitar. Despois duns minutos, pídalle a cada unha das parellas que diga unha das solucións. A. 3 F. 17 B. 16 G. 13 C. 5 H. 4 D. 7 I. 11 E. 9 J. 18 Se fose necesario, aclare calquera dúbida que os seus alumnos e alumnas poidan ter sobre as letras e os números en galego. E DESPOIS Leve á clase imaxes dos restantes lugares que aparecen na actividade para que os seus alumnos e alumnas continúen practicando e coñecendo máis sitios. Google ou flickr. com son dúas boas páxinas web onde atopar material gráfico. Páxina 106, exercicio 2. explorar e reflectir 4. OS NOVOS GALEGOS Buscar aspectos en común con tres estranxeiros ou estranxeiras que viven en Galicia. Reflexionar sobre o presente. Falar de problemas co galego. Dar consellos. A través de tres textos sobre tres estranxeiros que viven en Galicia, os seus estudantes poderán repasar a conxugación do presente de indicativo dos verbos regulares e dalgúns irregulares. Tamén poderán reflexionar sobre as expresións empregadas para expresar dificultades e para aconsellar. Lea os nomes dos protagonistas dos tres textos e faga referencia ao título da actividade. A continuación, pregunte: Porque Hans, Fabián e Nadia son novos galegos? Pensades que son exemplos significativos da inmigración en Galicia? De que nacionalidades credes que son os inmigrantes en Galicia? E nos vosos países? A. Pídalles aos seus alumnos e alumnas que lean os textos sobre a vida que levan actualmente Hanz, Fabián e Nadia en Galicia e pregúntelles: Tendes algo en común con estas persoas? Pídalles que o comenten entre eles. Poden ter en conta o modelo de lingua proporcionado. B. Pídalles agora que completen as catro frases propostas dende a súa experiencia como aprendices de galego. C. Indíquelle agora ao seu alumnado que lea os cinco consellos proporcionados e que, en parellas, os asignen ás persoas dos textos do punto A, tendo en conta os problemas que mencionaron con respecto ao galego. Advírtalles que non hai unha única resposta e que algún consello lle pode ser útil a máis dun. D. Remita de novo os seus estudantes aos textos do punto A e pídalles que se fixen nos verbos destacados en grosa. Pregúntelles se saben como son eses verbos no infinitivo e anímeos a que os escriban nos seus cadernos. Faga unha posta en común e vaia copiando no encerado os verbos que lle digan os seus estudantes para, despois, dividilos en regulares e irregulares. Vive: vivir Comeza: comezar Pensa: pensar Vai: ir É: ser Pasea: pasear Viaxa: viaxar Practica: practicar Ten: ter Descubro: descubrir Confundo: confundir Falo: falar Estuda: estudar Ensina: ensinar Quere: querer Xanta: xantar 9

4 Traballa: traballar Entende: entender Vexo: ver Leo: ler Necesito: necesitar Sabe: saber E. Repase cos seus alumnos e alumnas os paradigmas do presente de indicativo dos verbos regulares falar, comer e vivir. A continuación, remítaos ao encerado e pídalle a un alumno ou alumna que subliñe os infinitivos que funcionan como algún destes verbos. Regulares: vivir, pensar, viaxar, confundir, estudar, querer, comezar, pasear, practicar, descubrir, falar, ensinar, xantar, traballar, entender, necesitar. Irregulares: ser, ter, ir, ver, ler, saber. E DESPOIS Pode propoñerlles aos seus estudantes que, en parellas, se entrevisten mutuamente para redactar coa información resultante un texto similar aos do punto A. Páxina 106, exercicios 1 e 5. Páxina 107, exercicio LETRAS E SONS Clasificar unha serie de palabras segundo os sons que conteñen. Nesta actividade, os seus estudantes van ter que clasificar algunhas palabras en función de se conteñen vogais abertas ou pechadas (grupo 1) ou unha serie de sons consonánticos (grupo 2). Poña especial énfase na distinción do e e do o abertos ou pechados e mais do ene alveolar e do ene velar para que os seus alumnos e alumnas sexan capaces de recoñecelos. Antes da audición, lea vostede en voz alta os exemplos para cada caso propostos no libro remarcando a pronunciación. Dígalle ao seu alumnado que vai escoitar, por grupos, unha serie de palabras que conteñen algúns sons característicos do galego. Nas do grupo 1, terán que anotar nos seus cadernos (poden copiar o cadro modelo do libro) cales conteñen o pechado, cales o aberto, cales e pechado e cales e aberto. No grupo dous, trátase de recoñecer os seguintes sons consonánticos: /ʃ/, /ks/, /n/. Pase a gravación máis dunha vez, se fose necesario, e deixe que os estudantes comparen as súas clasificacións. Grupo 1 /o/: bolo, polo /ɔ/: colo, morte, forte, gorxa, porta /e/: cedo, neno, pega, medo /ε/: cego, pedra, terra Grupo 2 /ʃ/: peixe, paxaro, xamón, xadrez /ks/: éxito, aproximar, exterior /n/: caniza, pano, nación /n/: un, ningún, ningunha, algunha Aproveite a posta en común como práctica dos sons, animando os seus estudantes a pronunciar as palabras, axustándose ao máximo ao modelo que acaban de escoitar. Na sección Máis gramática (páxina 130), atopará unha pequena epígrafe dedicada á pronunciación e a certas grafías galegas. Páxina 106, exercicio 3. practicar e comunicar 6. QUE COUSAS CHE INTERESAN MÁIS DE GALICIA? Expresar interese por aspectos da vida en Galicia. Nesta actividade, os seus estudantes teñen que empregar o verbo interesar para falar dos seus intereses en relación con Galicia. Asegúrese de que entenden o seu uso antes de levar a cabo a actividade. Para iso, poden consultar a epígrafe Expresar intereses, na páxina de gramática. Móstrelles aos seus estudantes as fotos da páxina 14 (que corresponden ao Entroido de Laza, a unha indicación do Camiño de Santiago e a unha ración de polbo á feira) e explíquelles que están relacionadas con aspectos da vida en Galicia. Pregúntelles: Interésanvos estas cousas? Que outras cousas vos interesan? Comprobe con eles e mais con elas se o que din aparece na lista do punto A. A. Remita os seus estudantes ao modelo de lingua e faga referencia ao uso dos pronomes e á forma singular ou plural do verbo interesar. Pode ser un bo momento para reflexionar sobre estas dúas particularidades. Sobre a necesidade de empregar a forma do singular ou do plural, os seus alumnos e alumnas poden relacionala co uso do verbo custar que xa viron na actividade 4. En relación coa posición do pronome, anime os seus alumnos e alumnas a facer hipóteses a partir da mostra de lingua e, despois, consulten os exemplos que aparecen na páxina de gramática (páxina 13). Déalles un par de minutos para preparar unha ou dúas frases sobre as cousas de Galicia que lles interesan e despois divídaos 10

5 unidade 1 en parellas ou en pequenos grupos para que comenten os seus intereses. B. Pídalles agora que, individualmente, informen a clase dos intereses do compañeiro. Remítaos ao modelo de lingua e chame a atención sobre o cambio de pronome (lle). Páxina 106, exercicio A FESTA Extraer datos persoais dunha serie de conversas informais. Antes da audición, asegúrese de que queda claro o contexto e coméntelles aos seus alumnos e alumnas que van escoitar a gravación tres veces e que en cada unha delas se lles vai pedir algo diferente. Presente a Anxo, un profesor de galego, e mostre a lista de persoas. Infórmeos de que Anxo fai unha festa e que esa é a súa lista de invitados. A. Dígalles que van escoitar unhas conversas breves que tiveron lugar na festa e que deben marcar na lista os nomes das persoas que están na festa. Despois da audición, permita que comparen os resultados en parellas. Se llo piden, poña a audición de novo; se non, faga unha corrección antes de pasar ao punto B. Paul Mencía Angélica Lucille Xosé Antón Emilia B. Pídalles agora que escriban os nomes das seis persoas que están na festa no recadro deste punto e que traten de completalo coa información que teñen de cada unha delas. Poña de novo o CD e permítalles comparar as súas respostas en parellas antes de poñer a información en común. Paul é ingles. Mencía é da Coruña. É xornalista. Angélica é colombiana. É amiga de Anxo. Lucille é francesa. Vive en Galicia e estuda galego. É alumna de Anxo. Xosé Antón é profesor de galego. Emilia é brasileira. É estudante de galego. C. Dígalles que teñen que imaxinar que eles tamén están na festa e que algunhas persoas falan con eles. Como responden cando lles falan? Explíquelles que van escoitar catro frases e que eles deben escribir a súa resposta no libro. De ser necesario, poña a gravación dúas veces. 8. QUE QUERES FACER NESTE CURSO? Negociar que actividades queren facer durante o curso. Nesta tarefa final espérase, por un lado, que o estudante mobilice o aprendido na unidade e, por outro, que valore a utilidade das diferentes actividades. Para isto último, pode escoitar os argumentos dos compañeiros e descubrir así novas estratexias de aprendizaxe. Ademais, ao profesor ou profesora seralle moi útil coñecer os intereses, necesidades e crenzas dos seus estudantes para seleccionar o tipo de actividades complementarias que máis lles interesan. Lea o título da actividade en voz alta. Presente a tarefa como algo que vostede necesita saber para, dentro do posible, poder programar o curso de acordo coas necesidades e intereses dos seus estudantes. A. Invite os seus estudantes a ler as actividades suxeridas. Revise o vocabulario novo con eles e pídalles que, individualmente, sinalen as tres cousas que máis lles interesa facer. Recórdelles que non se trata dunha lista pechada; é dicir, que poden engadir algo que lles interesa facer na clase, pero que non aparece no libro. B. Distribúa os estudantes en grupos de tres ou catro. Pídalles que lles expoñan aos compañeiros e compañeiras as tres cousas que elixiu cada un e que se poñan de acordo para elixir finalmente só tres cousas en total. Remítaos á mostra de lingua se lles queda algunha dúbida. C. Cando cheguen a un acordo, pídalles que completen o texto que aparece no libro e que despois llo expoñan ao resto da clase. Tome nota das eleccións dos seus estudantes. viaxar 9. QUEN SABE MÁIS SOBRE GALICIA? Pescudar que elementos da cultura galega son máis coñecidos. Falar sobre aspectos culturais dos seus países. Pregúntelles aos seus estudantes se saben con que personaxes ou elementos da cultura galega se corresponden as imaxes que ilustran esta actividade (de arriba a abaixo e de esquerda a dereita: Milladoiro, Xosé 11

6 Luis Méndez Ferrín, carnaval de Cobres (Vilaboa), marisco e a rapa das bestas). Se non o soubesen, acláreo vostede. A. Forme grupos de tres ou catro persoas e anímeos a completar o cadro con máis nomes ou elementos que coñezan da cultura galega, agrupándoos por categorías. Déixelles o tempo necesario. B. Na clase aberta, faga unha posta en común do que sabe cada grupo. Pode seguir o exemplo da mostra de lingua, de maneira que cada grupo di de maneira desordenada o que apuntou e o resto de compañeiros e compañeiras din a que categoría corresponde. C. Se os seus estudantes non son galegos, propóñalles agora que se pregunten entre eles a ver que saben sobre os seus respectivos países. Pode deixar que cada un lles faga preguntas aos compañeiros e compañeiras para comprobar o que saben ou ben escribir o nome do país no encerado e que digan todo o que se lles ocorra (despois, a persoa dese país ten que confirmar a información). 12

Tema 1. Espazos topolóxicos. Topoloxía Xeral, 2016

Tema 1. Espazos topolóxicos. Topoloxía Xeral, 2016 Tema 1. Espazos topolóxicos Topoloxía Xeral, 2016 Topoloxía e Espazo topolóxico Índice Topoloxía e Espazo topolóxico Exemplos de topoloxías Conxuntos pechados Topoloxías definidas por conxuntos pechados:

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE ÁLXEBRA. PAU GALICIA

EXERCICIOS DE ÁLXEBRA. PAU GALICIA Maemáicas II EXERCICIOS DE ÁLXEBRA PAU GALICIA a) (Xuño ) Propiedades do produo de marices (só enuncialas) b) (Xuño ) Sexan M e N M + I, onde I denoa a mariz idenidade de orde n, calcule N e M 3 Son M

Διαβάστε περισσότερα

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.

A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato proba constará de vinte cuestións tipo test. s cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.5

Διαβάστε περισσότερα

A circunferencia e o círculo

A circunferencia e o círculo 10 A circunferencia e o círculo Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Identificar os diferentes elementos presentes na circunferencia e o círculo. Coñecer as posicións relativas de puntos, rectas e circunferencias.

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS. NIVEL BÁSICO (A1 do MCERL 1 ) CURSO BÁSICO 1

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS. NIVEL BÁSICO (A1 do MCERL 1 ) CURSO BÁSICO 1 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2017-2018 DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL PARA ESTRANXEIROS NIVEL BÁSICO (A1 do MCERL 1 ) CURSO BÁSICO 1 1 MCERL Marco común europeo de referencia para as linguas INDICE 1. Nivel BÁSICO...

Διαβάστε περισσότερα

Ola, eu son Estevo, e ti?

Ola, eu son Estevo, e ti? _1 Obxectivos desta unidade Saudar a alguén e responderlle ao saúdo Presentarse un e presentar outra persoa Manter unha conversa (tamén por teléfono) Ola, eu son Estevo, e ti? Coñecemento do código O artigo

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS M.H.S.. 1. Dun resorte elástico de constante k = 500 N m -1 colga unha masa puntual de 5 kg. Estando o conxunto en equilibrio, desprázase

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura.

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura. - Universidad Me gustaría matricularme en la universidad. Indicar que quieres matricularte Me quiero matricular. Indicar que quieres matricularte en una asignatura en un grado en un posgrado en un doctorado

Διαβάστε περισσότερα

E ti de quen vés sendo?

E ti de quen vés sendo? _2 Obxectivos desta unidade Pedir ou dar información persoal Felicitar e agradecer unha felicitación Datar ou pedir a data dun acontecemento E ti de quen vés sendo? Coñecemento do código As nacionalidades

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE.

OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 11º QUINCENA OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. 1º.-

Διαβάστε περισσότερα

4º ESO BEGOÑA MARTIN, ESTHER VAZQUEZ ACADAR TÓDALAS COMPETENCIAS, LINGUÍSTICA, SOCIAL, DIXITAL E O MUNDO FÍSICO

4º ESO BEGOÑA MARTIN, ESTHER VAZQUEZ ACADAR TÓDALAS COMPETENCIAS, LINGUÍSTICA, SOCIAL, DIXITAL E O MUNDO FÍSICO 4º ESO ASIGNATURA/MÓDULO INGLES Cód. CURSO E GRUPO 4º A,B, C PROFESOR/A (ES/AS) LIBRO DE TEXTO Data de Autorización BEGOÑA MARTIN, ESTHER VAZQUEZ Editorial BURLINGTON Charlotte Addison and Pamela Field

Διαβάστε περισσότερα

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::...

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::... Eletromagnetismo Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística Lista -.1 - Mostrar que a seguinte medida é invariante d 3 p p 0 onde: p 0 p + m (1)

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

CADERNO Nº 11 NOME: DATA: / / Estatística. Representar e interpretar gráficos estatísticos, e saber cando é conveniente utilizar cada tipo.

CADERNO Nº 11 NOME: DATA: / / Estatística. Representar e interpretar gráficos estatísticos, e saber cando é conveniente utilizar cada tipo. Estatística Contidos 1. Facer estatística Necesidade Poboación e mostra Variables 2. Reconto e gráficos Reconto de datos Gráficos Agrupación de datos en intervalos 3. Medidas de centralización e posición

Διαβάστε περισσότερα

Áreas de corpos xeométricos

Áreas de corpos xeométricos 9 Áreas de corpos xeométricos Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Antes de empezar 1.Área dos prismas....... páx.164 Área dos prismas Calcular a área de prismas rectos de calquera número de caras.

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2012 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2012 MATEMÁTICAS II PAU Código: 6 XUÑO 01 MATEMÁTICAS II (Responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio = 3 puntos, exercicio 3= puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN

Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN Física P.A.U. GRAVITACIÓN 1 GRAVITACIÓN PROBLEMAS SATÉLITES 1. O período de rotación da Terra arredor del Sol é un año e o radio da órbita é 1,5 10 11 m. Se Xúpiter ten un período de aproximadamente 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Rura s. prevención de riscos laborais. Curso de capacitación para o desempeño de nivel básico. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Rura s. prevención de riscos laborais. Curso de capacitación para o desempeño de nivel básico. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral http://issga.xunta.es PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS Curso de capacitación para o desempeñeo de nivel básico Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Διαβάστε περισσότερα

PROXECTO LECTOR DO CENTRO

PROXECTO LECTOR DO CENTRO PROXECTO LECTOR DO CENTRO Colexio Casa de la Virgen Rodeira nº 12 36940 Cangas do Morrazo PONTEVEDRA Telf.: 986 39 23 13 Fax: 986 39 23 12 INDICE DE CONTIDOS: I. INTRODUCIÓN 5 II. UBICACIÓN E BREVE HISTORIA

Διαβάστε περισσότερα

Corpos xeométricos. Obxectivos. Antes de empezar. 1. Poliedros... páx. 4 Definición Elementos dun poliedro

Corpos xeométricos. Obxectivos. Antes de empezar. 1. Poliedros... páx. 4 Definición Elementos dun poliedro 9 Corpos xeométricos Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Identificar que é un poliedro. Determinar os elementos dun poliedro: Caras, arestas e vértices. Clasificar os poliedros. Especificar cando un

Διαβάστε περισσότερα

Grego I. Guía didáctica do alumnado de bacharelato semipresencial. Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Grego I. Guía didáctica do alumnado de bacharelato semipresencial. Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Guía didáctica do alumnado de bacharelato semipresencial Grego I Ensinanza Tipo de documento Bacharelato a distancia semipresencial

Διαβάστε περισσότερα

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

Corpos xeométricos. Obxectivos. Antes de empezar. 1. Poliedros... páx. 138 Definición Elementos dun poliedro

Corpos xeométricos. Obxectivos. Antes de empezar. 1. Poliedros... páx. 138 Definición Elementos dun poliedro 8 Corpos xeométricos Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Identificar que é un poliedro. Determinar os elementos dun poliedro: Caras, arestas e vértices. Clasificar os poliedros. Especificar cando un

Διαβάστε περισσότερα

preguntas arredor do ALZHEIMER

preguntas arredor do ALZHEIMER preguntas arredor do ALZHEIMER PRESENTACIÓN A enfermidade de Alzheimer produce unha grave deterioración na vida do individuo que leva con frecuencia a unha dependencia total e absoluta do enfermo coas

Διαβάστε περισσότερα

S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA EXTRACCIÓN DO ADN EXTRACCIÓN DO ADN CUANTIFICACIÓN. 260 280 260/280 ng/µl

S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA EXTRACCIÓN DO ADN EXTRACCIÓN DO ADN CUANTIFICACIÓN. 260 280 260/280 ng/µl CUANTIFICACIÖN 26/VI/2013 S1301005 A REACCIÓN EN CADEA DA POLIMERASA (PCR) NA INDUSTRIA ALIMENTARIA - ESPECTROFOTÓMETRO: Cuantificación da concentración do ADN extraido. Medimos a absorbancia a dúas lonxitudes

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2013 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II

PAU XUÑO 2013 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II PAU XUÑO 2013 Código: 36 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II (O alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1 = 3 puntos,

Διαβάστε περισσότερα

TRABAJO PRÁCTICO N 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-Aoristo-Futuro

TRABAJO PRÁCTICO N 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-Aoristo-Futuro TRBJO PRÁCTICO 1: Revisión de verbos. Modo Indicativo-Infinitivo-Participio Presente-Imperfecto-oristo-Futuro 1- Completar el cuadro de desinencias verbales: 1 2 3 1 2 3 esinencias primarias esinencias

Διαβάστε περισσότερα

Profesor: Guillermo F. Cloos Física e química 1º Bacharelato Estrutura atómica 2 1

Profesor: Guillermo F. Cloos Física e química 1º Bacharelato Estrutura atómica 2 1 As leis ponderais e volumétricas, estudadas no anterior tema, analizadas á luz da teoría atómica que hoxe manexamos resultan ser unha consecuencia lóxica da mesma, pero non debemos esquecer que historicamente

Διαβάστε περισσότερα

VIII. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Ángulos, perpendicularidade de rectas e planos

VIII. ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: Ángulos, perpendicularidade de rectas e planos VIII. ESPZO EULÍDEO TRIDIMENSIONL: Áglos perpediclaridade de rectas e plaos.- Áglo qe forma dúas rectas O áglo de dúas rectas qe se corta se defie como o meor dos áglos qe forma o plao qe determia. O áglo

Διαβάστε περισσότερα

UNIDADE 2. ACTIVIDADES DE AUTOAVALIACIÓN.

UNIDADE 2. ACTIVIDADES DE AUTOAVALIACIÓN. j UNIDADE 2. ACTIVIDADES DE AUTOAVALIACIÓN. Pra'xi" 1: 1. Busca no dicionario os seguintes artigos e explica que queren dicir as abreviaturas e as formas de presentación: ἡµετέρος, α, ον ἀµπλακίσκω δύσφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome:

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome: DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Problemas Física e química 4º ESO As forzas 01/12/09 Nome: [6 Ptos.] 1. Sobre un corpo actúan tres forzas: unha de intensidade 20 N cara o norte, outra de 40 N cara o nordeste

Διαβάστε περισσότερα

TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO

TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO 1. CORPOS XEOMÉTRICOS No noso entorno observamos continuamente obxectos de diversas formas: pelotas, botes, caixas, pirámides, etc. Todos estes obxectos son corpos xeométricos.

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 03b. Ondas

Exercicios de Física 03b. Ondas Exercicios de Física 03b. Ondas Problemas 1. Unha onda unidimensional propágase segundo a ecuación: y = 2 cos 2π (t/4 x/1,6) onde as distancias se miden en metros e o tempo en segundos. Determina: a) A

Διαβάστε περισσότερα

Uso e transformación da enerxía

Uso e transformación da enerxía Educación secundaria para persoas adultas Ámbito científico tecnolóxico Educación a distancia semipresencial Módulo 4 Unidade didáctica 5 Uso e transformación da enerxía Páxina 1 de 50 Índice 1. Introdución...3

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS 61 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS O alumno debe resolver só un exercicio de cada un dos tres bloques temáticos Puntuación máxima de cada un dos exercicios: Álxebra 3 puntos; Análise 3,5 puntos;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS Páxina REFLEXIONA E RESOLVE Cónicas abertas: parábolas e hipérboles Completa a seguinte táboa, na que a é o ángulo que forman as xeratrices co eixe, e, da cónica e b o ángulo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) KAI Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 INFORMACIÓN Y CONSULTA EN LOS COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS (CEE) Y LA DIRECTIVA COMUNITARIA 2009/38 Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA

Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA Física P.A.U. ÓPTICA 1 ÓPTICA PROBLEMAS DIOPTRIO PLANO 1. Un raio de luz de frecuencia 5 10 14 Hz incide, cun ángulo de incidencia de 30, sobre unha lámina de vidro de caras plano-paralelas de espesor

Διαβάστε περισσότερα

a) Calcula m de modo que o produto escalar de a( 3, 2 ) e b( m, 5 ) sexa igual a 5. ( )

a) Calcula m de modo que o produto escalar de a( 3, 2 ) e b( m, 5 ) sexa igual a 5. ( ) .. MATEMÁTICAS I PENDENTES (º PARTE) a) Calcula m de modo que o produto escalar de a(, ) e b( m, 5 ) sea igual a 5. b) Calcula a proección de a sobre c, sendo c,. ( ) 5 Se (, ) e y,. Calcula: a) Un vector

Διαβάστε περισσότερα

Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia

Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia Aprobado polo Pleno do Consello da Cultura Galega o 6 de abril de 2017 Coordinación Rosario Álvarez Blanco Comisión Mauro Fernández Rodríguez

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos)

MATEMÁTICAS. (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 puntos) 21 MATEMÁTICAS (Responder soamente a unha das opcións de cada bloque temático). BLOQUE 1 (ÁLXEBRA LINEAL) (Puntuación máxima 3 Dada a matriz a) Calcula os valores do parámetro m para os que A ten inversa.

Διαβάστε περισσότερα

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación As Mareas INDICE 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación Introducción A marea é a variación do nivel da superficie libre

Διαβάστε περισσότερα

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson 1 La teoría de Jeans El caso ás siple de evolución de fluctuaciones es el de un fluído no relativista. las ecuaciones básicas son: a conservación del núero de partículas n t + (n v = 0 (1 b Navier-Stokes

Διαβάστε περισσότερα

Exame tipo. C. Problemas (Valoración: 5 puntos, 2,5 puntos cada problema)

Exame tipo. C. Problemas (Valoración: 5 puntos, 2,5 puntos cada problema) Exame tipo A. Proba obxectiva (Valoración: 3 puntos) 1. - Un disco de 10 cm de raio xira cunha velocidade angular de 45 revolucións por minuto. A velocidade lineal dos puntos da periferia do disco será:

Διαβάστε περισσότερα

A actividade científica. Tema 1

A actividade científica. Tema 1 A actividade científica Tema 1 A ciencia trata de coñecer mellor o mundo que nos rodea. Para poder levar a cabo a actividade científica necesitamos ter un método que nos permita chegar a unha conclusión.

Διαβάστε περισσότερα

SITUACIÓN DO ENSINO DA LINGUA E DA LITERATURA GALEGA NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

SITUACIÓN DO ENSINO DA LINGUA E DA LITERATURA GALEGA NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 7 CONSELLO DA CULTURA GALEGA D O C U M E N T O S E I N F O R M E S SITUACIÓN DO ENSINO DA LINGUA E DA LITERATURA GALEGA NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 7 D O C U M E N T O S E I N F O R M E S SITUACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

FÍSICA OPCIÓN 1. ; calcula: a) o período de rotación do satélite, b) o peso do satélite na órbita. (Datos R T. = 9,80 m/s 2 ).

FÍSICA OPCIÓN 1. ; calcula: a) o período de rotación do satélite, b) o peso do satélite na órbita. (Datos R T. = 9,80 m/s 2 ). 22 Elixir e desenrolar unha das dúas opcións propostas. FÍSICA Puntuación máxima: Problemas 6 puntos (1,5 cada apartado). Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Non se valorará a simple

Διαβάστε περισσότερα

1 Experimento aleatorio. Espazo de mostra. Sucesos

1 Experimento aleatorio. Espazo de mostra. Sucesos V. PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 1 Experimento aleatorio. Espazo de mostra. Sucesos 1 Experimento aleatorio. Concepto e exemplos Experimentos aleatorios son aqueles que ao repetilos nas mesmas condicións

Διαβάστε περισσότερα

Onde posso encontrar o formulário para? Onde posso encontrar o formulário para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Onde posso encontrar o formulário para? Onde posso encontrar o formulário para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Onde posso encontrar o formulário para? Onde posso encontrar o formulário para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Quando foi emitido seu/sua [documento]? Για να ρωτήσετε πότε έχει

Διαβάστε περισσότερα

A DECLINACIÓN ATEMÁTICA I

A DECLINACIÓN ATEMÁTICA I EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 6ª QUINCENA A DECLINACIÓN ATEMÁTICA I TEMAS EN OCLUSIVA, NASAL E LÍQUIDA PRONOMES PERSOAIS E DEMOSTRATIVOS 1º.- INTRODUCIÓN Á DECLINACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών αποτελεί τµήµα ενός Χρηµατοπιστωτικού Φορέα που προορίζει ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Investigacións a partir da lectura do libro Los Diez Magníficos

Investigacións a partir da lectura do libro Los Diez Magníficos Investigacións a partir da lectura do libro Los Diez Magníficos En que consiste o traballo que debes realizar?: Nas seguintes follas podes observar que, para cada capítulo do libro de lectura, se suxiren

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 2011 MATEMÁTICAS II Código: 26 (O alumno/a debe responder só os exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2= 3 puntos, exercicio

Διαβάστε περισσότερα

Prevención de riscos laborais

Prevención de riscos laborais Prevención de riscos laborais Curso de capacitación para o desempeño de nivel básico XUNTA DE GALICIA Consellería de Traballo e Benestar Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) 2014 MÓDULO

Διαβάστε περισσότερα

Estudo dun CD-ROM. Unha experiencia interdisciplinar. Experiencia Down. Experiencia Titoría. outros artigos

Estudo dun CD-ROM. Unha experiencia interdisciplinar. Experiencia Down. Experiencia Titoría. outros artigos buscar... foro nomes propios opinión actualidade entrevista a nosa escola experiencias investigación Estudo dun CD-ROM Unha experiencia interdisciplinar Enric Ripoll Mira Departamento de Física e Química

Διαβάστε περισσότερα

PAU SETEMBRO 2013 FÍSICA

PAU SETEMBRO 2013 FÍSICA PAU SETEMBRO 013 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos (1 cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

ELECTROTECNIA. BLOQUE 1: ANÁLISE DE CIRCUÍTOS (Elixir A ou B) A.- No circuíto da figura determinar o valor da intensidade na resistencia R 2

ELECTROTECNIA. BLOQUE 1: ANÁLISE DE CIRCUÍTOS (Elixir A ou B) A.- No circuíto da figura determinar o valor da intensidade na resistencia R 2 36 ELECTROTECNIA O exame consta de dez problemas, debendo o alumno elixir catro, un de cada bloque. Non é necesario elixir a mesma opción (A ou B ) de cada bloque. Todos os problemas puntúan igual, é dicir,

Διαβάστε περισσότερα

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS 61 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS O alumno debe resolver só un exercicio de cada un dos tres bloques temáticos. BLOQUE DE ÁLXEBRA (Puntuación máxima 3 puntos) 1 0 0 1-1 -1 Sexan as matrices

Διαβάστε περισσότερα

OS CRETENSES DE EURÍPIDES

OS CRETENSES DE EURÍPIDES FACULTADE DE FILOLOXÍA GRAO EN FILOLOXÍA CLÁSICA FICCIÓN LITERARIA E RELIXIÓN MISTÉRICA NA ANTIGÜIDADE OS CRETENSES DE EURÍPIDES Autora: Erea Blanco Balvís Directora: Doctora Yolanda García López Curso

Διαβάστε περισσότερα

INTERACCIÓNS GRAVITATORIA E ELECTROSTÁTICA

INTERACCIÓNS GRAVITATORIA E ELECTROSTÁTICA INTEACCIÓNS GAVITATOIA E ELECTOSTÁTICA AS LEIS DE KEPLE O astrónomo e matemático Johannes Kepler (1571 1630) enunciou tres leis que describen o movemento planetario a partir do estudo dunha gran cantidade

Διαβάστε περισσότερα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

O SOL E A ENERXÍA SOLAR

O SOL E A ENERXÍA SOLAR O SOL E A ENERXÍA SOLAR Resumo: Cos exercicios que se propoñen nesta unidade preténdese que os alumnos coñezan o Sol un pouco mellor. Danse as ferramentas necesarias para calcular a enerxía solar que se

Διαβάστε περισσότερα

A decadencia dun mito estético

A decadencia dun mito estético 1 A decadencia dun mito estético O rectángulo de moda fala galego 1.- PRESENTACIÓN Dende a antiguidade clásica os gregos crían que a proporción era a clave da beleza. A proporción que constituía a base

Διαβάστε περισσότερα

PAU Xuño Código: 25 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B

PAU Xuño Código: 25 FÍSICA OPCIÓN A OPCIÓN B PAU Xuño 00 Código: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos ( cada cuestión, teórica ou práctica). Problemas 6 puntos ( cada apartado). Non se valorará a simple anotación dun ítem como solución

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Αρσ. γλ υκοί γλ υκών γλ υκούς γλ υκοί Θηλ. γλ υκές γλ υκών γλ υκές γλ υκές Ουδ. γλ υκά γλ υκών γλ υκά γλ υκά

Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Αρσ. γλ υκοί γλ υκών γλ υκούς γλ υκοί Θηλ. γλ υκές γλ υκών γλ υκές γλ υκές Ουδ. γλ υκά γλ υκών γλ υκά γλ υκά Επίθετα και Μετοχές Nic o las Pe lic ioni de OLI V EI RA 1 Apresentação Modelo de declinação de adjetivos e particípios (επίθετα και μετοχές, em grego) apresentado pela universidade Thessaloniki. Só é

Διαβάστε περισσότερα

O SABER FILOSÓFICO 1. A ORIXE DA FILOSOFÍA

O SABER FILOSÓFICO 1. A ORIXE DA FILOSOFÍA O SABER FILOSÓFICO 1. A ORIXE DA FILOSOFÍA A filosofía occidental nace en Grecia nos século VII - VI a.c. nas colonias gregas da Xonia, Asía Menor (Costa occidental da actual Turquía), como Mileto, Éfeso

Διαβάστε περισσότερα

Polinomios. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Polinomios... páx. 4 Grao. Expresión en coeficientes Valor numérico dun polinomio

Polinomios. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Polinomios... páx. 4 Grao. Expresión en coeficientes Valor numérico dun polinomio 3 Polinomios Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Achar a expresión en coeficientes dun polinomio e operar con eles. Calcular o valor numérico dun polinomio. Recoñecer algunhas identidades notables,

Διαβάστε περισσότερα

EJERCICIOS DE VIBRACIONES Y ONDAS

EJERCICIOS DE VIBRACIONES Y ONDAS EJERCICIOS DE VIBRACIONES Y ONDAS 1.- Cando un movemento ondulatorio se atopa na súa propagación cunha fenda de dimensións pequenas comparables as da súa lonxitude de onda prodúcese: a) polarización; b)

Διαβάστε περισσότερα

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ισπανικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Τρώγοντας έξω. Τρώγοντας έξω - Στην είσοδο. Τρώγοντας έξω - Παραγγελία φαγητού

Ταξίδι Τρώγοντας έξω. Τρώγοντας έξω - Στην είσοδο. Τρώγοντας έξω - Παραγγελία φαγητού - Στην είσοδο Eu gostaria de reservar uma mesa para _[número de pessoas]_ às _[hora]_. Για να κάνετε κράτηση Uma mesa para _[número de pessoas]_, por favor. Για να ζητήσετε τραπέζι Eu gostaria de reservar

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2010 FÍSICA

PAU XUÑO 2010 FÍSICA PAU XUÑO 1 Cóigo: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 caa cuestión, teórica ou practica) Problemas 6 puntos (1 caa apartao) Non se valorará a simple anotación un ítem como solución ás cuestións;

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 01 Septiembre de 2011

Nro. 01 Septiembre de 2011 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

Mostraxe Inferencia estatística

Mostraxe Inferencia estatística Mostraxe Inferencia estatística A mostraxe e a inferencia estatística utilízase para coñecer as características dunha poboación a partir dun grupo pequeno de elementos da mesma e para coñecer os erros

Διαβάστε περισσότερα

UNIDADE. O léxico grego ÍNDICE DE CONTIDOS

UNIDADE. O léxico grego ÍNDICE DE CONTIDOS UNIDADE 5 O léxico grego ÍNDICE DE CONTIDOS 5.1 O morfema e a palabra. 5.2. As clases de palabras 5.3. As familias de palabras 5.4. Derivados patrimoniais e cultismos 5.5. Prefixos gregos 5.6. Sufixos

Διαβάστε περισσότερα

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO I. EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Hay dos tipos de pronombres demostrativos: cercanos y lejanos. 1 Normalmente sirven para señalar la cercanía o lejanía de alguien/algo

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Documentos

Inmigración Documentos - General Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Pedir un formulario Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Pedir la fecha de expedición de un documento Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Pedir el lugar de expedición de

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Documentos

Inmigración Documentos - General Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Pedir un formulario Cuál es la fecha de expedición de su (documento)? Pedir la fecha de expedición de un documento Cuál es el lugar de expedición

Διαβάστε περισσότερα

Problemas y cuestiones de electromagnetismo

Problemas y cuestiones de electromagnetismo Problemas y cuestiones de electromagnetismo 1.- Dúas cargas eléctricas puntuais de 2 e -2 µc cada unha están situadas respectivamente en (2,0) e en (-2,0) (en metros). Calcule: a) campo eléctrico en (0,0)

Διαβάστε περισσότερα

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... - Introduction Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... General opening for an essay/thesis En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Cadernos. Lingua. núm.

Cadernos. Lingua. núm. de Cadernos Lingua 2012 34 núm. C A D E R N O S D E L I N G U A ANO 2012 34 R E A L ACADEMIA G A L E G A Director: Manuel González González Coordinador: Xosé Luís Regueira Secretaria: María do Carme Pazos

Διαβάστε περισσότερα

2.6 Teoría atómica (unha longa historia)

2.6 Teoría atómica (unha longa historia) 2.6 Teoría atómica (unha longa historia) Milleiros de resultados experimentais avalan a idea de que as partículas que forman os gases, os sólidos e os líquidos, en todo o universo, están constituídas por

Διαβάστε περισσότερα

Profesor: Guillermo F. Cloos Física e química 1º Bacharelato O enlace químico 3 1

Profesor: Guillermo F. Cloos Física e química 1º Bacharelato O enlace químico 3 1 UNIÓNS ENTRE ÁTOMOS, AS MOLÉCULAS E OS CRISTAIS Até agora estudamos os átomos como entidades illadas, pero isto rara vez ocorre na realidade xa que o máis frecuente é que os átomos estea influenciados

Διαβάστε περισσότερα

Matemáticas na 7 a arte. As matemáticas dos Simpsons GASPAR M. ANTELO BERNÁRDEZ

Matemáticas na 7 a arte. As matemáticas dos Simpsons GASPAR M. ANTELO BERNÁRDEZ As matemáticas dos Simpsons GASPAR M. ANTELO BERNÁRDEZ Nesta nova sección sobre as Matemáticas no audiovisual pretendemos mostrar o alcance desta materia máis alá do formal e adentrármonos nun universo

Διαβάστε περισσότερα

CALCULO DA CONSTANTE ELASTICA DUN RESORTE

CALCULO DA CONSTANTE ELASTICA DUN RESORTE 11 IES A CAÑIZA Traballo de Física CALCULO DA CONSTANTE ELASTICA DUN RESORTE Alumno: Carlos Fidalgo Giráldez Profesor: Enric Ripoll Mira Febrero 2015 1. Obxectivos O obxectivo da seguinte practica é comprobar,

Διαβάστε περισσότερα

Filipenses 2:5-11. Filipenses

Filipenses 2:5-11. Filipenses Filipenses 2:5-11 Filipenses La ciudad de Filipos fue nombrada en honor de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro. Con una pequeña colonia judía aparentemente no tenía una sinagoga. El apóstol fundó

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

b) Segundo os datos do problema, en tres anos queda a metade de átomos, logo ese é o tempo de semidesintegración.

b) Segundo os datos do problema, en tres anos queda a metade de átomos, logo ese é o tempo de semidesintegración. FÍSICA MODERNA FÍSICA NUCLEAR. PROBLEMAS 1. Un detector de radioactividade mide unha velocidade de desintegración de 15 núcleos min -1. Sabemos que o tempo de semidesintegración é de 0 min. Calcula: a)

Διαβάστε περισσότερα

Problemas resueltos del teorema de Bolzano

Problemas resueltos del teorema de Bolzano Problemas resueltos del teorema de Bolzano 1 S e a la fun ción: S e puede af irm a r que f (x) está acotada en el interva lo [1, 4 ]? P or no se r c ont i nua f (x ) e n x = 1, la f unció n no e s c ont

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMACIÓNS DO DEPARTAMENTO DE LATÍN E GREGO. CURSO

PROGRAMACIÓNS DO DEPARTAMENTO DE LATÍN E GREGO. CURSO PROGRAMACIÓNS DO DEPARTAMENTO DE LATÍN E GREGO. CURSO 2016-17 0 1. Datos do Departamento. O departamento está constituído pola profesora Olga Serrano Santos, xefe do departamento. Asume horas deste departamento

Διαβάστε περισσότερα

Coordenadas astronómicas. Medida do tempo

Coordenadas astronómicas. Medida do tempo Astronomía Básica 5 Coordenadas astronómicas. Medida do tempo Josefina F. Ling Departamento de Matemática Aplicada Facultade de Matemáticas Grao de Óptica e Optometria Vicerreitoría de ESTUDANTES, Cultura

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 02b. Magnetismo

Exercicios de Física 02b. Magnetismo Exercicios de Física 02b. Magnetismo Problemas 1. Determinar el radio de la órbita descrita por un protón que penetra perpendicularmente a un campo magnético uniforme de 10-2 T, después de haber sido acelerado

Διαβάστε περισσότερα

ELECTROTECNIA. BLOQUE 3: MEDIDAS NOS CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS (Elixir A ou B)

ELECTROTECNIA. BLOQUE 3: MEDIDAS NOS CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS (Elixir A ou B) 36 ELECTROTECNIA O exame consta de dez problemas, debendo o alumno elixir catro, un de cada bloque. Non é necesario elixir a mesma opción (A o B ) de cada bloque. Todos os problemas puntúan do mesmo xeito,

Διαβάστε περισσότερα

Estilo galician para o sistema babel

Estilo galician para o sistema babel Estilo galician para o sistema babel Versión 4.3, de 29 de xaneiro do 2007 Javier Múgica Índice 1. galician coma lingua principal 1 2. Descripción 2 2.1. Traduccións......................................

Διαβάστε περισσότερα

2 Ciencias da Natureza

2 Ciencias da Natureza 2 Ciencias da Natureza O proxecto de Ciencias da Natureza 2 EP Para comezar Unha unidade inicial para facilitar a acollida do alumnado que se incorpora á etapa (ou ao curso) e para activar os coñecementos

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Τρώγοντας έξω. Τρώγοντας έξω - Στην είσοδο. Τρώγοντας έξω - Παραγγελία φαγητού

Ταξίδι Τρώγοντας έξω. Τρώγοντας έξω - Στην είσοδο. Τρώγοντας έξω - Παραγγελία φαγητού - Στην είσοδο Eu gostaria de reservar uma mesa para _[número de pessoas]_ às _[hora]_. Για να κάνετε κράτηση Uma mesa para _[número de pessoas]_, por favor. Για να ζητήσετε τραπέζι Você aceita cartão de

Διαβάστε περισσότερα