Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο."

Transcript

1 Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.. Από: ecocom-k ίev Απστλή: Πρσκευή, 18 Ιυλ ίυ 214 1:58 µµ Πρς: ί ί Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε..; 'GRUA 'crete-exporters'; ί ί Θέµ: Ethsίa Ekthesί ths Oukranίas to 213 Συνηµµέν: ΕΤΗ SΙΑ ΕΚΤΗΕ5Η GIA Τ ΕΤ5 213.doc; Dίavίvastίko jpg Πρκλύµε νίξτε τ συνηµµέν. Ευχριστύµε Γρφεί.Ε.Υ. Κιέβυ 8 b ΤΕΕΧϊΚ επσεπητηρι Ε Σ ΣΑ i ΙΚ 1Σ Αριθ. πρωτ....f...., () Θεσσλνίκη..,,~!, 1

2 . ΤΗΣ ΕΑ Α β` Κ 1113(3 ΓΡΑΕΙ ΙΚΙΚ ΚΑΙ ΕλΣ.Γ Υ[ΙΕΣΕτ Α ΙΑΒΑ 1ΡιχΙΗΤ ΚΑΙΚ Γρ,. Ε, '.: ' Κίεβπ, 16 Ιυλίυ 21:3 ΑΓ[. 2111/191 ΤΙρς: - β2 ιλ/νt η (µε` ιc ί 'ι. Τ cχι Ατt77ε#ίτtί ν (µέσω τλ. τcιχtυδµc µε ί +ι) tl Ατεστιιλτ} ετήσις έκθε ης έτ ιυ 21 γι r ν υκρνί λε.τιτι. tτνη τις ελληνcι-υτ }ώ ς κι εριι(: ν ί Σωνµι ι, τ έτς 213. κνόµcτυ.ρ Υ. Α icvcsίν sirec, ϊ , 2:74 37ί ι1: νιγώ1 ί9ϋι ι

3 ΕΧΙΙ ΤλΥ 1ΚφΚΑΙ υιυιιυ F ΚΑΤΑΤΑΕ. Τυ ΥΚ 4Ιτ ς.. ια ΚΑΙ Τ λ ΧΕΧ ΛΑ - 1' ~ιιιι~~ι~ί Κίεβ, Ιύνις 214

4 ΠΙΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΕ ΚΕΑΛΑΙ Α' - ΥΚΡΑΙΑ - ΓΕΙΚΑ ΣΤΙΧΕΙΑ 4 1. Στιχεί Γεωγρφίς 4 2. Πληθυσµός 4 3. Πλιτικό Σύστηµ - Πλίτευµ Χρτγράφηση πλιτικύ χώρυ 5 4. µθετική Εξυσί 5 5. Εξωτερικές σχέσεις υκρνί - Ευρωπϊκή 'Ενωση 5.2 Συµµετχή της υκρνίς σε ιεθνείς ργνισµύς ιεθνείς Συµφωνίες ιµερείς Συµφωνίες έσ ζικής Ενηµερώσεως Τύπς Ρδιτηλεόρση ΚΕΑΛΑΙ Β' - Η ΙΚΙΑ ΤΗΣ ΥΚΡΑΙΑΣ 8 1. Γενικά στιχεί g 2. Βσικά ικνµικά εγέθη 1 3. Εξέλιξη κι νάλυση βσικών ικνµικών µεγεθών Ακθάριστ εγχώρι πρϊόν Γεωργί/Αγρτική Πργωγή Βιµηχνί/Βιµηχνική Πργωγή Υπηρεσίες Πληθωρισµός Αγρά Εργσίς Εξωτερικό Εµπόρι Κρτικός Πρϋπλγισµός ικνµικό-επιχειρηµτικό Περιβάλλν Τρπεζικός Τµές Υπδµές - ετφρές Κννιστική Συµµόρφωση Συνλλγµτικές Ιστιµίες 24 ΚΕΑΛΑΙ Γ' - ΙΚΙΚΕΣ ΠΡΒΛΕΨΕΙΣ 24 ΚΕΑΛΑΙ ' - ΙΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ Σ -ΥΚΡΑΙΑΣ ιµερές Εµπόρι Εντπισµός ελληνικών πρϊόντων µε πρπτικές ύξησης εξγωγών 1.3 Πρτάσεις περιτέρω νπτύξεως των ελληνικών εξγωγών Επενδύσεις Πρτάσεις πρσέλκυσης επενδύσεων Τυρισµός 3.1 Πρτάσεις ενίσχυσης τυριστικών ρών πρς τη χώρ µς Τµείς Συνεργσίς Ελλάδς- υκρνίς 'Εργ - Πρκηρύξεις 3 6. ράσεις ικνµικής ιπλωµτίς 7. Πρτάσεις νλήψεως εξειδικευµένων δράσεων πρς ενίσχυση της εξωστρέφεις της 31 ελληνικής ικνµίς στην γρά της υκρνίς ιεθνείς Εκθέσεις 34 ΚΕΑΛΑΙ 1' - ΕΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΑΣ ΑΣ ΚΕΑΛΑΙ Ε - ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΑΤΑ ΙΚΙΚΥ ΚΑΙ ΕΠΡΙΚΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΕΑΛΑΙ ΣΤ' - ΕΠΙΣΗΑΣΕΙΣ-ΣΥΠΕΡΑΣΑΤΑ 2

5 ΚΕΑΛΑΙ Ζ' - ΧΡΗΣΙΕΣ ΙΕΥΥΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚ ΠΑΡΑΡΤΗΑ

6 ΚΕΑΛΑΙ Α' - ΥΚΡΑΙΑ - ΓΕΙΚΑ ΣΤΙΧΕΙΑ 1. Στιχεί Γεωγρφίς Η υκρνί είνι η δεύτερη µεγλύτερη χώρ στην Ευρώπη µετά τη Ρωσική µσπνδί µε έκτση 63,55 τ.χλµ. Συνρεύει µε τη λδβί, τη Ρυµνί, την υγγρί, τη Σλβκί, την Πλωνί, τη Λευκρωσί κι τη Ρωσί. Βρέχετι πό τν Εύξειν Πόντ κι την Αζφική Θάλσσ. Την υκρνί διρρέει νείπερς πτµός τ βρρά έως τ νότ, όπυ εκβάλλετι στν Εύξειν Πόντ. Τ µεγλύτερ µέρς της υκρνίς πτελείτι πό εύφρες πεδιάδες ενώ τ βόρει τµήµ της ρσειράς των Κρπθίων κλύπτει τ δυτικά της χώρς. Τ κλίµ της υκρνίς είνι εύκρτ ηπειρωτικό µε ψυχρύς χειµώνες κι σχετικά Θερµά κλκίρι. 2. Πληθυσµός Στ τέλς τν 213, συνλικός πληθυσµός της υκρνίς, νερχότν σε 45,426 εκτ. εκ των πίων στικός πληθυσµό ς 31,337 εκτ. κι γρτικ ός πληθυσµός 14,89 εκτ. ι µεγλύτερες πόλεις της υκρνίς µετά την πρωτεύυσ Κίεβ (πληθυσµός 2,847 εκτ.), είνι (µε πληθυσµό µεγλύτερ τν ενός εκτµµυρίυ) τ Kharkiv, τ Dnipropetrovsk, η δησσός, τ Donetsk κι (µε πληθυσµό µεγλύτερ των 5.) η Zaporizhia, τ Lνίν, τ Kryuyi Rih, τ Mykolaίv. ιικητικά, η υκρνί πτελείτι πό τις εξής 24 περιφέρειες: Cherkasy, Chernίhiu, Cherniutsί, Dnipropetrousk, Donetsk, Ινη-Frankiusk, Kharkίv, Κherson, Khmelnytskyί, Kieu, Kίrovohrad, Luhansk, Lνίν, Mykolaiv, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopίl, νιηηυtsί, Volyn, Zakarpattia, Zaporizhia, Zhytomyr, τις νεξ άρτητες διικητικές µνάδες της πόλης τυ Κιέβυ κι της Σεβστύπλης (η πί βρίσκετι υτή τη στιγµή υπό ρωσική κτχή) κι την Αυτόνµη ηµκρτί της Κριµίς (επίσης υπό ρωσική κτχή). 3. Πλιτικό Σύστηµ - Πλίτευµ Η υκρνί είνι πρεδρική ηµκρτί µε πλυκµµτικό σύστηµ. Πρόεδρς εκλέγετι πευθείς πό τ λό Χρτγράφηση πλιτικύ χώρύ Στις πρεδρικές εκλγές πυ έλβν χώρ τ 21, νικητής νδείχθηκε κ. V. Yanukovych. Η κύρι ντίπλς τυ κ. Yanukovych στις εκλγές τυ 21, κ Υ. Tymoshenko κτδικάστηκε, στις 11 κτωβρίυ 211, σε επτετή φυλάκιση γι υπεξίρεση κι κτάχρηση εξυσίς. Κτόπιν των επεισδίων τυ EuroMaidan, τ υκρνικό Κινβύλι πµάκρυνε στις 22 εβρυρίυ 214, τν κ. Yanukovych πό τ ξίωµ τν Πρέδρυ της χώρς. Η κ Tymoshenko πφυλκίστηκε στις 22 εβρυρίυ 214. Σύµφων µε τ πτελέσµτ των πρεδρικών εκλγών της 51 1ς ΐυ, βυλευτής κι λιγάρχης, κ. Ρ. Poroshenko, εξελέγη, πό τν πρώτ γύρ, Πρόεδρς της 4

7 υκρνίς, µε πσστό 54,7%. Η πρώην Πρωθυπυργός, κ Γ. Tymoshenko, ήρθε δεύτερη µε 12,81% των ψήφων. Τις κινβυλευτικές εκλγές πυ έλβν χώρ τ 212, κέρδισε τ Κόµµ των Περιφερειών ("Party σί Regίons") τυ τότε Πρέδρυ Yanukovych, µε επικεφλής τν κ.. Azarov (3%). Ακλύθησν σε πσστά η Πνυκρνική Ενωση "Πτρώ Γη" ("Batkίvshchyna") µε επικεφλής την Υ. Tymoshenko (25,55%), η υκρνική ετρρυθµιστική ηµκρτική Συµµχί ("UDAR") µε επικεφλής τν V. Klίtchko (13,97%), τ Κµµυνιστικό Κόµµ της υκρνίς µε επικεφλής τν Ρ. Symonenko (13,18%), κι η Πνυκρνική 'Ενωση "Ελευθερί" ("Svoboda") µε επικεφλής τν. Tyahnybok (1,45%). 4. µθετική Εξυσί Τη νµθετική εξυσί σκεί τ υκρνικό Κινβύλι (Verkhovna Rada / "Ανώττ Συµβύλι"), τ πί πτελείτι πό 45 βυλευτές, ι πίι εκλέγντι νά πεντετί. ι µισί εκ των βυλευτών εκλέγντι µε νλγική εκπρσώπηση πό λίστ τυ κόµµτς ενώ ι υπόλιπι µέσω συστήµτς πλειψηφίς σε µνεδρικές εκλγικές περιφέρειες. Γι την ψήφισή τυ, έν νµσχέδι πιτεί συνήθως τρεις νγνώσεις κι κθίσττι όµς κτόπιν της υπγρφής τυ πό τν Πρόεδρ της χώρς. Πρά τύτ, έν νµσχέδι µπρεί ν Θεωρηθεί ψηφισθέν µε πόφση τν Κινβυλίυ, µετά πό µί ή δύ νγνώσεις. 5. Εξωτερικές σχέσεις 5.1. υκρνί - Ευρωπϊκή 'Ενωση Η πρεί πρς την υπγρφή µις Συµφωνίς Σύνδεσης κι Στθερπίησης, η πί ξεκίνησε τ 28 κι υπστήριζε την ευρω-υκρνική πρσέγγιση συνεχίστηκε µέχρι τ 213, ότν κι είχε πργρµµτιστεί ν υπγρφεί Συµφωνί Σύνδεσης της υκρνίς µε την Ευρωπϊκή Ενωση, στις εµβρίυ 213, κτά τη διάρκει της Συνόδυ Κρυφής της ΕΕ κι των χωρών της Αντλικής Ετιρικής Σχέσης στ Βίλνιυς. ι εβδµάδ πριν τη Σύνδ Κρυφής, κι πρά τ γεγνός ότι ι δύ πλευρές είχν ήδη µνγράψει τη συµφωνί, τότε Πρόεδρς της υκρνίς, κ. V. Yanukovych, νκίνωσε την πόφσή τυ ν µην υπγράψει τη συµφωνί. Η εν λόγω άρνηση ήτν κι η φρµή γι την ένρξη των διδηλώσεων κι, κτόπιν, των τρχών τυ EuroMaίdan, κτά τη διάρκει της πίς κ. Yanukovych πµκρύνθηκε πό τη Θέση τυ Πρέδρυ. Στις 3 ρτίυ 214, νές Πρωθυπυργός της υκρνίς, κ. Α. Yatsenίuk κι ι κ.κ. Η. νη Rompuy κι J.. Barroso, µζί µε τυς ηγέτες των κ.µ.-ε.ε. υπέγρψν στις Βρυξέλλες τις πλιτικές διτάξεις της Συµφωνίς Σύνδεσης Ε.Ε. - υκρνίς. Τ ικνµικό κι εµπρικό της τµήµ, ήτι η Σφιρική κι σε Βάθς Ζώνη Ελευθέρων Συνλλγών Ε.Ε. - υκρνίς, έχει πργρµµτιστεί ν υπγρφεί µετά τις πρεδρικές εκλγές της 511ς τυ 214. ε σκπό την υπστήριξη της υκρνίς, πάντως, στις 11 ρτίυ, η Ευρωπϊκή Επιτρπή υιθέτησε πρότση γι πρσωρινή µνµερή εξάλειψη εισγωγικών δσµών 5

8 γι τ υκρνικά πρϊόντ στην Ε.Ε. Σκπός της ενέργεις υτής είνι ν επιτχυνθεί η υλπίηση τυ τµήµτς της Συµφωνίς Σύνδεσης γι την Σφιρική κι σε Βάθς Συµφωνί Ελευθέρων Συνλλγών (DCFTA) πυ φρά στυς δσµύς, µέσω υτόνµυ πρτιµηστκύ κθεστώτς. Τ εν λόγω κθεστώς Θ είνι µνµερές κι Θ επιτρέπει στην υκρνί πρτιµησική πρόσβση στις γρές της Ε.Ε. Η εξάλειψη των δσµών Θ είνι πλήρης ή µερική, νάλγ µε τν τµέ κι τις σχετικές διτάξεις της ΓΚΕΤΑ. Τ εν λόγω κθεστώς πρβλέπετι ν διρκέσει µέχρι την 1η εµβρίυ 214. Ανµένετι ότι, µέχρι υτή την ηµερµηνί, Θ έχει υπγρφεί η DCFTA µετξύ της υκρνίς κι της Ε.Ε. κι Θ έχει τεθεί σε ισχύ γι µι µετβτική περίδ έως την κύρωσή της. 5.2 Συµµετχή της υκρνίς σε ιεθνείς ργνισµύς Η υκρνί είνι, µετξύ άλλων, µέλς των εξής διεθνών ργνισµών: τυ ργνισµύ Ηνωµένων Εθνών, τυ Συµβυλίυ της Ευρώπης, τυ ιεθνύς µισµτικύ Τµείυ, της Πγκόσµις Τράπεζς, της Ευρωπϊκής Τράπεζς Ανσυγκρότησης κι Ανάπτυξης, τυ Πγκσµίυ ργνισµύ Εµπρίυ, τυ ργνισµύ γι την Ασφάλει κι τη Συνεργσί στην Ευρώπη, τυ ργνισµύ ικνµικής Συνεργσίς Ευξείνύ Πόντυ, της Ενεργεικής Κινότητς, της Πγκόσµις ργάνωσης ινητικής Ιδικτησίς, τν Πγκόσµιυ ργνισµύ Υγείς, τν ιεθνύς ργνισµύ Πλιτικής Αερπρίς, τυ ιεθνύς Γρφείυ Εργσίς κ.. Τν άρτι τυ 214, η υκρνί ξεκίνησε τη διδικσί πόσυρσής της πό την Κινπλιτεί Ανεξάρτητων Κρτών. 5.3 ιεθνείς Συµφωνίες Η υκρνί έχει διπλωµτικές σχέσεις µε πάνω πό 17 χώρες. Εχει υπγράψει συµβάσεις γι την πφυγή διπλής φρλγίς µε 61 χώρες συµπεριλµβνµένης της Ελλάδς, ενώ έξι κόµη συµφωνίες διπλής φρλγίς διτηρύν την ισχύ τυς πό τη Σβιετική Ενωση. 5.4 ιµερείς Συµφωνίες ι ικνµικές σχέσεις των δυ χωρών διέπντι πό τ εξής συµβτικά κείµεν: Συνθήκη ιλίς κι Συνεργσίς µετξύ της Ελληνικής ηµκρτίς κι της υκρνίς (1997) - Συµφωνί ικνµικής, Βιµηχνικής, Επιστηµνικής κι Τεχνλγικής Συνεργσίς (Αθήν, ,.2142/1993 ΕΚ 86/ Α/ ). - Συµφωνί γι την Πρώθηση κι Αµιβί Πρστσί των Επενδύσεων (Κίεβ, ,.2317/1995 ΕΚ 125Α/ , ένρξη ισχύς ) - Συµφωνί γι την Σύστση ικτής ιυπυργικής Επιτρπής ικνµικής, Βιµηχνικής, Επιστηµνικής κι Τεχνλγικής Συνεργσίς (1994) - Συµφωνί γι τις ιεθνείς δικές, Επιβτικές κι Εµπρευµτικές ετφρές (ΑΘήν, / 1997 ΕΚ 119/ Α/ ) - Συµφωνί Τυριστικής Συνεργσίς (ΑΘήν, / 1997 ΕΚ 261/ Α/ , ένρξη ισχύς ) 6

9 - Συµφωνί γι ικνµική, Τεχνική κι Επιστηµνική συνεργσί στν τµέ της Γεωργίς (Κίεβ, ,.2666/1998 ΕΚ 28/1998, ένρξη ισχύς ) - Συµφωνί Αερπρικών ετφρών (Κίεβ, ,.2982/22 ΕΚ 11Α/ , ένρξη ισχύς ΕΚ 219/ Α/ ) - Συµφωνί Απφυγής ιπλής ρλγίς (Κίεβ, /22 ΕΚ 199/ Α/ , ένρξη ισχύς ΕΚ 263/ Α/ ) - υτιλική Συµφωνί (Κίεβ, /21, ΕΚ 277/Α/ , ένρξη ισχύς ). - Συµφωνί Συνεργσίς σε Τελωνεικά Θέµτ (Κίεβ, /21 ΕΚ 296/ Α/ ) - Συµφωνί Συνεργσίς µετξύ τυ ΕΛΤ κι τυ υκρνικύ φρέ "State Commίttee for Technical Regulation and Consumer Polίcy" Γ511 στν τµέ της τυππίησης, (ΑΘήν, εκέµβρις 26) - Πρωτόκλλ 5ης Συνόδυ Ε ικνµικής, Βιµηχνικής. Επιστηµνικής κι Τεχνλγικής Συνεργσίς (ΑΘήν, ) ιµερής Αερπρική Συµφωνί Ελλάδς - υκρνίς (ΑΘήν, ) Πρωτόκλλ της 5ης Συνόδυ εικτής ιυπυργικής Επιτρπής ( Ε) ικνµικής, Βιµηχνικής, Επιυ ιι~µνικής κι Τεχνλγικής Συνεργσίς Ελλάδς - υκρνίς (ΑΘήν, ) 5.5 έσ ζικής Ενηµερώσεως Τύπς Αν κι υπάρχυν εκτντάδες εκδόσεις τύπυ στην υκρνί, ι πληρφρίες πυ φρύν στην ευρύτητ της κυκλφρίς τυς είνι συγκεχυµένες κι νξιόπιστες. Εκ των µεγλυτέρων εφηµερίδων πυ κυκλφρύν υτή τη στιγµή στην υκρνίά είνι ι: "Fakty / Fakty i kommentarii" (http://fakty.υa/) ιδικτησίς τν υκρνύ λιγάρχη V. Pίnchuk, "Argumenty i fakty" (υκρνική έκδση ρωσικής εφηµερίδς) (http://ωωω.ιf.υ/), η πί πό τ 214 νήκει στ ηµρχεί όσχς, "Segodnya" (http://wωw.segodny.ua/ ) ιδικτησίς τυ Ukraina Media ( τυρ τν υκρνύ λιγάρχη R. Akhmetov, η "Komsomolskaya Pravda" (υκρνική έκδση ρωσικής εφηµερίδς) (http://kρ.υ/), ιδικτησίς τυ Ρώσυ λιγάρχη Grigory Berezkin, κι η "Express" (http://expres.ua/) (η εφηµερίδ µε τη µεγλύτερη κυκλφρί στην υκρνική γλώσσ) ιδικτησίς "Express Media Group". Άξι νφράς είνι επίσης κι η εφηµερίδ "Zerkalo Nedeli / Dzerkalo Tyzhnia" (http://zη.υ/), η πί είνι κυρίως εφηµερίδ πλιτικών νλύσεων κι, πρά τη σχετικά µικρή της κυκλφρί, θεωρείτι ότι έχει ιδιίτερη επιρρή στην πλιτική ζωή τυ τόπυ. Τέλς, η γγλόφωνη εφηµερίδ µε την υψηλότερη νγνωσιµότητ στην υκρνί είνι η "KyivPost", (http://www.kyίvpost.com/) Ρδιτηλεόρση Η υκρνική τηλεόρση χρκτηρίζετι τ τελευτί χρόνι πό την υξνόµενη επιρρή των πλιτικών κι ικνµικών συµφερόντων στυς τηλεπτικύς στθµύς, την τάση συγκέντρωσης των τηλεπτικών στθµών πό λιγρχικύς µίλυς 7

10 (χρκτηριστικά νφέρυµε ότι εννιά πό τυς πρώτύς δέκ τηλεπτικύς στθµύς σε τηλεθέση βρίσκντι στην ιδικτησί λιγρχών) κι τη χµηλή πρυσί ξένυ κεφλίυ κι επενδύσεων. ι δέκ τηλεπτικί στθµί της υκρνίς µε τ υψηλότερ πσστά τηλεθέσης είνι ι εξής: (1 σε θεµτικότητ) "Inter" (http:// ίnter.ua), (5 s ) "Κη1 Ukrayina" (http://kanalukraina.ty/) κι (8 s) "Τ" (http://ηtη.υ/υk/), ιδικτησίς τυ υκρνύ λιγάρχη D. Fίrtash, (2s) "1+1" (http://www.1plusl.ua/) κι (9 s) "ΤΕΤ" (http://tet.ty/uk/), ιδικτησίς τν υκρνύ λιγάρχη. Kolomyyskyy, (3 s) "ICTV" (http://ictv.ua/), (4 s) "STB" (www.stb.ua) κι (6 s) νyί Κη1 (http://www.novy.ty/), ιδικτησίς τν υκρνύ λιγάρχη V. Pίnchuk, (7 s) "5 Κη1" ('hllµ://ωωω.5.υ/"), ιδικτησίς τν υκρνύ λιγάρχη κι Πρέδρυ της χώρς, κτόπιν των εκλγών τυ ΐυ 214, Ρ. Poroshenko. εν λόγω τηλεπτικός στθµός πρσέφερε, µάλιστ, σηµντική κάλυψη στ γεγνότ τυ EuroMaidan. µόνς κρτικός τηλεπτικός στθµός της πρώτης δεκάδς, τ "Pershyί Natsίonalnyί ', βρίσκετι στη δέκτη Θέση. Στην υκρνί λειτυργύν εκτντάδες ρδιφωνικί στθµί σε τπικό κι περιφερεικό επίπεδ. ΚΕΑΛΑΙ Β' - Η ΙΚΙΑ ΤΗΣ ΥΚΡΑΙΑΣ 1. Γενικά στιχεί Τ 213 ήτν έν δύσκλ έτς γι την ικνµί της υκρνίς. Η συνεχιζόµενη υπτνικότητ της εξωτερικής ζήτησης γι τ κύρι βιµηχνικά πρϊόντ της χώρς δήγησε τη βιµηχνική πργωγή σε σηµντική συρρίκνωση επηρεάζντς την εν γένει ικνµική δρστηριότητ κι δηγώντς την ικνµί σε ύφεση γι τ τρί πρώτ τρίµην τυ έτύς. Η άνευ πρηγυµένυ, όµως, ύξηση στην γρτική πργωγή πρσέφερε σηµντική υπυ ιί)ριξη στην ικνµί κτά τ δεύτερ µισό τυ έτυς, µε πτέλεσµ η ύξηση τυ ΑΕΠ στ τέτρτ τρίµην τυ 213 ν ντιστθµίσει τις πώλειες των τριών πρώτων τριµήνων κι ν µηδενίσει την ύφεση της υκρνίς. Η ικνµί της υκρνίς πρέµεινε σε τιµλγική ισρρπί, µε τις τιµές κτνλωτή ν κυµίνντι κντά στ µηδέν, επιτυγχάνντς τν χµηλότερ πληθωρισµό στην ιστρί της υκρνίς - µε την εξίρεση των ετών 22 κι 212, ότν είχε σηµειωθεί ππληθωρισµός. ι πργµτικί µισθί σηµείωσν ύξηση διτηρώντς την κτνλωτική ζήτηση σε επρκώς υψηλά επίπεδ, κι, ως πτέλεσµ υτύ, δηµιυργώντς ύξηση στν κύκλ εργσιών τυ λινεµπρίυ. Επίσης, πρά τη µειωµένη ικνµική δρστηριότητ στην υκρνί κτά τ 213, η γρά εργσίς πρυσίσε Θετικά πτελέσµτ µε µείωση της νεργίς. Σε κάθε περίπτωση, ι εξελίξεις πυ ξεκίνησν µε τις τρχές στ Κίεβ κι άλλ σηµεί της χώρς µετά τη µη-υπγρφή της Συµφωνίς Σύνδεσης της υκρνίς µε την Ευρωπϊκή Ενωση στ τέλς εµβρίυ (βλ. Κεφ. Α.5.1), κι συνεχίστηκν µέχρι την πχώρηση τυ Πρέδρυ Yanukovych στ τέλη εβρυρίυ 214, κι, κτόπιν η πρσάρτηση της Κριµίς πό τη Ρωσί κι ι τρχές στην ντλική υκρνί πό φιλρώσνς υτνµιστές, έχυν επιβρύνει ιδιίτερ τ πλιτικό, ικνµικό κι επενδυτικό κλίµ στη χώρ. Η ικνµική κτάστση της χώρς νµένετι, µάλιστ, ν επιβρυνθεί έτι περιτέρω ν δεν βρεθεί κάπι ευνϊκή γι την υκρνί λύση στ θέµ της τιµής τυ ρωσικύ φυσικύ ερίυ πυ είνι άµεσ συνδεδεµένη µε την 8

11 ντγωνιστικότητ των ενεργβόρων βιµηχνιών της χώρς,. ε σκπό πάντως τη συνδρµή της υκρνίς, ενεκρίθη τν Απρίλι 214 πό τ ιεθνές µισµτικό Τµεί διετές δνειδτικό πρόγρµµ ικνµικής ενίσχυσης, ύψυς USD 17 δισ., µε στόχ την κάλυψη των τρεχυσών υπχρεώσεων της χώρς κι την πφυγή πιθνής χρεωκπίς, µε άµεση εκτµίευση της πρώτης δόσης, ύψυς USD 3,2 δισ., γι την ντιµετώπιση των τµεικών νγκών της χώρς. Από υτή την πρώτη δόση, τ USD 2 δισ., θ χρηγηθύν γι τη στήριξη τυ Πρϋπλγισµύ. Πρϋπόθεση γι την τµηµτική πδέσµευση των εγκριθέντων πόρων πτελεί η άµεση εφρµγή δέσµης ικνµικών µετρρυθµίσεων, µε περιτέρω περιστλή των δηµσινµικών δπνών κι ύξηση των εσόδων. Τ εν λόγω δάνει άνιξε, µάλιστ, τ δρόµ κι γι συνδρµή επιπλέν USD 15 δισ. πό την Ε.Ε., την Πγκόσµι Τράπεζ, την Ιπωνί, τν Κνδά κι τις Η.Π.Α. Όπως συνάγετι πό τ νωτέρω, πιεσδήπτε πό πλευράς µς πρβλέψεις γι την ικνµική εξέλιξη της υκρνίς τ επόµεν έτη είνι υτή τη στιγµή ιδιίτερ δύσκλες. εδµέν είνι, πάντως, ότι η υκρνική Κυβέρνηση έχει εγκτλείψει, πλέν, πό τις ρχές εβρυρίυ 214, τη de facto πρόσδεση της Γκρίβνς (UAH) µε τ λάρι Η.Π.Α. µε πτέλεσµ τ εθνικό νόµισµ της υκρνίς ν έχει χάσει µέχρι τη σύντξη της πρύσς σχεδόν 5% της ξίς τυ σε σχέση µε τ λάρι Η.Π.Α. κι τ Εύρώ. Επίσης, η υκρνική Κυβέρνηση έχει συµφωνήσει µε τ ιεθνές µισµτικό Τµεί, στ πλίσι ευρύτερων µετρρυθµίσεων µε ντάλλγµ την υπγρφή συµφωνίς δνειδότησης, ν δικόψει τη σηµντική επιδότηση των τιµών φυσικύ ερίυ γι τ νικκυριά, γεγνός τ πί Θ υξήσει κτά πλύ την επιβάρυνση των τελικών κτνλωτών φ.. (56% κτά µ.. µε χρνδιάγρµµ περιτέρω υξήσεων τ επόµεν έτη). Από µόν τ δύ υτά γεγνότ κθίσττι ευνόητ τ ισχυρόττ πλήγµ πυ έχυν δεχθεί ή Θ δεχθύν, µετξύ άλλων, τρπεζικός τµές, η ρευστότητ της ικνµίς, τ διθέσιµ εισόδηµ των υκρνών κι η εσωτερική ζήτηση, κι ι συνέπειες πυ θ έχυν στ διµερές εµπόρι της υκρνίς µε τη χώρ µς. ι πρβλέψεις της Κιs~βέρνησης γι τ ΑΕΠ τυ 214 νφέρύν ότι νµένετι ύφεση (-3%) κι γι τν πληθωρισµό ότι πρβλέπετι ύξηση σε 12-14%. Επίσης, σύµφων µε πρβλέψεις τυ..τ., τ ΑΕΠ γι τ 214 θ µειωθεί κτά -5%. 2. Βσικά ικνµικά εγέθη Πίνκς Α' Βσικά ικνυικά υενέθ ΑΕΠ (νµστικό) (σε δισ. UAH) 1.32, , ,9 ΑΕΠ (µετβλή %) 5,2,3, Κτά κεφλήν ΑΕΠ (σε UAH) , Κτά κεφλήν ΑΕΠ (σε USD) Ανεργ ί (%) κτά Ι1 8,6 8,1 7,7 Πληθωρισµός (%) ( εκ. εκ.) 4,6 -,2,5 Εξγωγές εµπρευµάτων κι υπηρεσιών (σύνλ) (εκτ. USD) Εισγωγές εµπρευµάτων κι υπηρεσιών (σύνλ) (εκτ. USD) Ισζύγι εµπρευµάτων κι υπηρεσιών (εκτ.. USD) Ισζύγι Τρεχυσών Συνλλγών (εκτ. USD) Α=Ε (Τ1) στη χώρ (stocg Ι τέλς έτυς νφράς 49, ;157 9

12 Α=Ε (FDI) χώρς σε υπόλιπ κόσµ (stock 1 τέλς έτυς νφράς) (εκτ. 5) ηµσινµικό ισζύγι ( / ΑΕΠ) -1,8-3,8-4,4 ηµόσι χρές (% ΑΕΠ) 36% 37% 41% Εξωτερικό µικτό χρές (% ΑΕΠ) 77% 77% 78% Συνλλγµτικά πθέµτ (USD εκτ.) Πηγή: Κρτική Σττιστική Υπηρεσί της υκρνίς, Κεντρική Τράπεζ 3. Εξέλιξη κι νάλυση βσικών ικνµικών µεγεθών 3.1 Ακθάριστ εγχώρι πρϊόν Η υκρνί, κτόπιν µις δεκετίς υψηλής νάπτυξης, υπέστη, τ 29, τη µεγλύτερη ύφεση σε ευρωπϊκό έδφς, συνέπει της πγκόσµις χρηµτικνµικής κρίσης. Από τ 21, η ικνµί µπήκε σε διδικσί κυκλικής νάπτυξης κι, γι τη διετί , υπήρξε σχετικά ζωηρή ύξηση τυ ΑΕΠ µε 4,1% κι 5,2% ντίστιχ. πληθωρισµός συνέχισε ν κλυθεί την πτωτική πρεί πυ ξεκίνησε µετά την κρίση, γγίζντς, τ 21, γι πρώτη φρά πό τ 23, µνψήφι δείκτη τιµών κτνλωτή. Τ 212, ξεκίνησε µι εκ νέυ κάµψη της υκρνικής ικνµίς, µε τη χώρ ν µπίνει σε ύφεση στ δεύτερ εξάµην τυ έτυς. Η εν λόγω επιβράδυνση ήτν πτέλεσµ της κτάστσης της πγκόσµις ικνµίς - κι δη των εµπρικών ετίρων της υκρνίς - στην πί φείλετι κι η µείωση της εξωτερικής ζήτησης γι βσικά εξγωγικά πρϊόντ ρισµένων εκ των πλέν εξωστρεφών τµέων της υκρνικής βιµηχνίς, ήτι της µετλλυργίς, της χηµικής βιµηχνίς, κι της µηχνυργίς. Απτέλεσµ της εν λόγω κάµψης ήτν η σχεδόν µηδενική ύξηση τυ ΑΕΠ της υκρνίς (,3%) κτά τ 212, µε την εσωτερική ζήτηση ν κθίσττι µόνς υσιστικός πυλώνς στήριξης της βιµηχνικής κι επιχειρηµτικής δρστηριότητς. Τ 213, υσιστικά πτέλεσε, γι τύς ίδιυς λόγυς, συνέχει τυ 212, κθώς η χώρ πρέµεινε σε ύφεση γι τ τρί πρώτ τρίµην τυ έτυς (µετβλή ΑΕΠ: -1,2%, - 1,3% κι -1,2%) κι πέντε συνπτά τρίµην πό τ τρίτ τρίµην τυ 212. Τ τέτρτ τρίµην, πρά τύτ, η ύξηση τυ ΑΕΠ, υπστηριζόµενη πό την γρτική πργωγή, υπερέβη όλες τις πρσδκίες, κι σύµφων µε πρσωρινά στιχεί της Σττιστικής Υπηρεσίς της υκρνίς, νήλθε σε 3,3%, ισρρπώντς τις πώλειες των πρηγυµένων τριµήνων. Συνεπώς, γι τ 213 δεν υπήρξε µετβλή τυ ΑΕΠ (%). Σύνθεση κθάιστυ εννώιυ πϊόντc (εκτ. UAH 213 Ακθάριστ εγχώρι πρϊόν Πρσέγγιση πρυωυπς Γεωργ ί, Θήρ κι δσκµί 132,245 ρυχεί κι λτµε ί ετπιητικές βιµηχνίες Πρχή ηλεκτρικύ ρεύµτς, φυσικύ ερίυ κι νερύ Κτσκευές Χνδρικό κι λινικό εµπόρι επισκευή υτκινήτων χηµάτων, µτσικλετών κι ειδών πρσωπικής ή ικικής χρήσης ετφρές, πθήκευση κι επικινωνίες Τ 1

13 Εκπίδευση Υγεί κι κινωνική µέριµν Άλλες ικνµικές δρστηριότητες Χρηµτπιστωτικές δρστηριότητες Ακ ί νητη περιυσί, εκµισθώσεις κι επιχειρηµτικές δρστηριότητες ηµόσι διίκηση Υπηρεσίες ενδιάµεσων χρηµτπιστωτικών ργνισµών έµµεσ µετρώµενες φόρι επ ί των πρϊόντων Επιδτήσεις επί των πρϊόντων Πρσέγγιση εισδήµτς Αµιβές εξρτηµένης εργσίς Κθρί φόρι επί της πργωγής κι των εισγωγών Ακθάριστ λειτυργικό πλεόνσµ / µεικτό εισόδηµ Πρσέγγιση δπάνης, Τελική κτνλωτική δπάνη ικκυριά η κερδσκπικά ιδρύµτ πυ εξυπηρετύν νικκυριά Γενική Κυβέρνηση Ακθάριστς σχηµτισµός κεφλ ίυ Ακθάριστς σχηµτισµός πγ ίυ κεφλίυ ετβλή πθεµάτων Αγρές µείν πωλήσεις τιµλφών 243 Εξγωγ ές γθών κι υπηρεσιών Εισγωγές γθών κι υπηρεσιών Πηγή: Κρτική Σττιστική Υπηρεσί της υκρνίς 3.2 Γεωργί/Αγρτική Πργωγή ετά τις υξητικές τάσεις πυ σηµείωσε η υκρνική γρτική πργωγή γι τ 211, περιρισµός της ήτν µι φυσιλγική εξέλιξη γι τ 212. Συγκεκριµέν, µετά τη µείωση κτά -1,5% πυ υπέστη η γρτική πργωγή τ 21, η γρτική πργωγή τυ 211 υξήθηκε κτά 19,9%, µε κινητήρι δύνµη µι εξιρετική εσδεί σιτηρών. Γι τ 212, η γρτική πργωγή της υκρνίς, ν κι κινήθηκε σε ρκετά υψηλά επίπεδ, σηµείωσε - λόγω της υψηλής βάσης σύγκρισης πυ δηµιύργησε η πλύσι εσδεί τυ µείωση κτά -4,5%. Γι τ 213, όπως πρνφέρθηκε, η γρτική πργωγή φίνετι ότι ήτν τ υσιστικό στήριγµ της υκρνικής ικνµίς. Συγκεκριµέν, σύµφων µε τ δεδµέν της Κρτικής Σττιστικής Υπηρεσίς της υκρνίς, γι τ 213, η γρτική πργωγή όλων των κτηγριών των γρτικών επιχειρήσεων νήλθε σε UAH 38,1 δισ. σε τρέχυσες τιµές, µε ντίστιχη ύξηση κτά 13,7%, µι σηµντική µετβλή πό τη µείωση κτά -4,5% τυ 212. Η ύξηση στην γρτική πργωγή φείλετι κυρίως στην ευνϊκή µετβλή της φυτικής πργωγής - η πί, πρά τις δυσµενείς κιρικές συνθήκες, υξήθηκε κτά 18,1 % - κι ιδιίτερ στη εσδεί σιτηρών, η πί νήλθε σε 63 εκτ. τόνυς, υξηµένη κτά 36,3% πό τ πρηγύµεν έτς, σηµειώνντς την υψηλότερη επίδση πό τ Επίσης, σηµντικές υξήσεις σηµείωσν κι ι πργωγές ελιώδυς κράµβης, ηλίνθων κι στφυλιύ κτά 95,4%, 31,6%, κι 26.2%, ντίστιχ. 11

14 ι υξηµένες πσότητες γρτικής πργωγής κθώς κι η βελτιστπίηση των εγχώριων logistics στ σιτηρά κτέστησε δυντή µι επίσης σηµντική ύξηση στις εξγωγές σιτηρών, ι πίες ενδυνάµωσν τη Θέση της υκρνίς ως εκ των πγκσµίων ηγετών στις γρτικές γρές. Συγκεκριµέν, τ κλµπόκι πρέµεινε τ κύρι εξγόµεν σιτηρό, κθώς, κτά την περίδ Ινλίν - εκεµβρίυ 213, εξήχθησν 9,5 εκτ. τόνι (πσότητ κτά 5,8% υξηµένη πό την ντίστιχη περίδ τυ 212). Τ Υπυργεί Αγρτικής Πλιτικής κι Τρφίµων της υκρνίς υπλγίζει ότι, γι λόκληρη την περίδ εµπρίς 213/214, ι εξγωγές κλµπκιύ Θ φτάσυν τύς 16 εκτ. τόνυς. Αν η πρόβλεψη επιβεβιωθεί, η υκρνί Θ λάβει τη δεύτερη Θέση στυς πρµηθευτές κλµπκιύ πγκσµίως µετά τις Η.Π.Α. Η ζωική πργωγή σηµείωσε ύξηση σε όλυς τυς τύπυς των πρϊόντων η πί νήλθε σε 4,8%. Συγκεκριµέν, η πργωγή κρέτς υξήθηκε κτά 8,2% (η µεγλύτερη πό τ 27) κι η πργωγή γάλκτς κι υγών κτά 1,1% κι 2,5% ντίστιχ. 3.3 Βιµηχνί/Βιµηχνική Πργωγή Τ 29, η βιµηχνική πργωγή της υκρνίς κτκρηµνίστηκε κυριλεκτικά (- 21,9%), κλυθώντς την ήδη πτωτική πρεί τυ 28. Η εν λόγω δρµτική πτώση πτέλεσε, άλλωστε, την κύρι συνιστώσ γι την ύφεση στη χώρ. Τ 21, η ύξηση κτά 11,2%, κυρίως λόγω της χµηλής βάσης σύγκρισης τυ 29, κι τ 211, η ύξηση τυ 7,6%, δεν κτάφερν ν επνφέρυν τη βιµηχνική πργωγή της υκρνίς στ πρ 28 επίπεδ. Γι τ 212, η επιβράδυνση στην εξωτερική ζήτηση δήγησε στη µείωση της βιµηχνικής πργωγής κτά -1,8%, κυρίως λόγω της µειωµένης πργωγής στην µετπίηση (-3,7) κι πρά την ύξηση στην πργωγή της εξρυκτικής βιµηχνίς κτά 1,9% κι των ετιρειών κινής ωφελείς κτά 3%. Τ 213, η συγκρτηµένη νάκµψη της πγκόσµις ικνµίς κι τ χµηλά πγκόσµι πθέµτ σε χάλυβ πρκάλεσν µι ύξηση των πγκόσµιων τιµών χάλύβ στ µέσ τν έτυς. Πρά τύτ, η γενική εξωτερική ζήτηση, η πί πρέµεινε χµηλή, η περιρισµένη ντγωνιστικότητ των υκρνικών πρϊόντων - λόγω εν µέρει τυ υψηλύ ενεργεικύ κόστυς - κι η επιδείνωση στις εµπρικές σχέσεις µε τη Ρωσί κύρωσν τ Θετικό ντίκτυπ υτών των εξελίξεων κι επηρέσν σηµντικά την υκρνική βιµηχνί κι δη τη µηχνυργί, τη µετλλυργί, την πργωγή τρφίµων, χηµικών κι πλστικών κθώς κι τ χνδρεµπόρι κι τις µετφρές. Συνεπώς, γι τ 213, ντίθετ µε την πρεί πυ κλύθησε η γρτική πργωγή, η βιµηχνική πργωγή της υκρνίς συνέχισε ν µειώνετι (-4,3%). Η µεγλύτερη µείωση σηµειώθηκε στη µετπιητική βιµηχνί (-7,1%), µε την πργωγή ενέργεις ν σηµειώνει µικρότερη µείωση (-1,4%) κι την εξρυκτική βιµηχνί µικρή ύξηση (,6%) πό τ 212. Χρκτηριστικά νφέρύµε ότι η πργωγή χηµικών πρϊόντων σηµείωσε µείωση κτά -16,9%, η µηχνυργί, µείωση κτά -13,2% κι η µετλλυργί, µείωση κτά -5,3%. Κτσκευές ι κτσκευές ήτν κλάδς πυ επηρεάστηκε τ πλείστ πό τη διεθνή χρηµτικνµική κρίση κι την επκόλυθη ύφεση πυ έπληξε την υκρνί. Συγκεκριµέν, τ 28, η δρστηριότητ στις κτσκευές µειώθηκε κτά -15,8%, τ 29 κτά -48,2% κι τ 21 κτά -5,4%. Τ 211, κτσκευστικός τµές γνώρισε στδική νάκµψη κτά 11%, ως επκόλυθ τν υψηλύ επιπέδυ κυβερνητικής 12

15 χρηµτδότησης µε σκπό την κτσκευή υπδµών γι τ Ενρωπάίκό Πρωτάθληµ Πδσφίρυ τυ 212. Τ 212, λόγω της µείωσης των δηµσίων δπνών σε µεγάλες υπδµές, κι, δεδµένης της υψηλής βάσης σύγκρισης πυ δηµιύργησν ι δηµόσιες επενδύσεις τ 211, κτσκευστικός τµές γνώρισε µείωση δρστηριότητς κτά - 13,8%. Γι τ 213, όγκς των κτσκευστικών εργσιών πυ πργµτπιήθηκν στην υκρνί µειώθηκε κτά -11,1% πό τ 212. Συγκεκριµέν, ι κτσκευές τεχνικών έργων µειώθηκν κτά -16,7% κι ι κτσκευές κτιρίων µειώθηκν κτά -4,4%, 'σν φρά ιδιίτερ στις κτσκευές κτιρίων κτικιών, πρτηρήθηκε µι σχετική ύξηση κτά 1,4% πό τ 212, η πί ντιστθµίστηκε πό τη µείωση στις κτσκευές των λιπών κτιρίων κτά -11%. 3.4 Υπηρεσίες Η άνδς στυς πργµτικύς µισθύς της υκρνίς εντός 213 δήγησε, όπως ήτν φυσικό, κι στην ύξηση τυ κύκλυ εργσιών τυ λινικύ εµπρίυ. κύκλς εργσιών όλων των επιχειρήσεων (µε τµική ή ετιρική µρφή) λινικύ εµπρίυ µετά την άνδ πυ σηµείωσε τ 212 (15,9%), υξήθηκε κι γι τ 213 κτά 9,5% σε ΗΛΗ 884,2 δισ. Η µεγέθυνση υτή τυ κύκλυ εργσιών λινικής πώλησης ήτν η υψηλότερη πό τ 28 κι δείχνει τη συνεχιζόµενη Θετική επιρρή της ιδιωτικής κτνάλωσης στην ικνµί της υκρνίς. κύκλς εργσιών των επιχειρήσεων εστίσης σηµείωσε µι µικρή ύξηση κτά 1,4% σε UAH 24,3 δισ. κύκλς εργσιών τυ χνδρικύ εµπρίύ γνώρισε, τ 213, µικρή µείωση κτά περίπυ -2% πό τ ότν είχε επίσης σηµειώσει µικρή µείωση κτά -1% πό τ κι νήλθε σε UAH 1,53 τρισ. κύκλς εργσιών τυ χνδρικύ εµπρίυ τρφίµων, κάλυψε περί τ 18,6% τυ συνόλυ, ενώ κύκλς εργσιών τν χνδρικύ εµπρίυ των υπλίπων πρϊόντων νήλθε σε 81,4% τυ συνόλυ. Τ µερίδι των εγχώριων πρϊόντων στ χνδρικό εµπόρι νήλθε σε 54,3% (71,7% γι τ τρόφιµ κι 5,3% γι τ υπόλιπ πρϊόντ. ε την έντνη διλίσθηση της Γκρίβνς, πάντως, νµένετι ότι γι τ 214, τ εµπόρι Θ περιριστεί δρστικά κι Θ εστιστεί στ εγχώρι πρϊόντ. Όσν φρά στις µετφρές, όγκς των µετφερµένων εµπρευµάτων στην υκρνί µειώθηκε τ 213 κτά -1,9% (212: -4,9%) σε 757,6 εκτ. τόνυς κι κύκλς εργσιών των µετφρών εµπρευµάτων µειώθηκε κτά -3,9% (212: -7,6%) σε 379 δισ. τνχιλιόµετρ. ι σιδηρδρµικές µετφρές µειώθηκν κτά -3,4% σε 441,8 εκτ. τόνυς, ι δικές µετφρές υξήθηκν κτά 3% σε 183,5 εκτ. τόνυς, ι υδάτινες µετφρές µειώθηκν κτά -19% σε 6,3 εκτ. τόνυς, ι µετφρές µέσω γωγών µειώθηκν κτά -1,9% σε 125,9 εκτ. τόνυς κι ι ερπρικές µετφρές µειώθηκν κτά -19,2% σε,1 εκτ. τόνυς. Όσν φρά στις επιβτικές µετφρές, γι τ 213, όγκς των επιβτών πυ µετφέρθηκν εντός της χώρς µειώθηκε κτά -2,8% σε περίπυ 6,6 δισ. επιβάτες. κύκλς εργσιών των επιβτικών µετφρών µειώθηκε κτά -2,9% σε 128 δισ. χιλιόµετρ επιβτών. 13

16 3,5 Πληθωρισµός Σε συνέχει τυ υψηλότερυ πληθωρισµύ της τελευτίς δεκετίς, τ 28 (22,3%1), πληθωρισµός στην υκρνί κλύθησε στθερά µι τάση επιβράδυνσης (12,3% τ 29, 9,1% τ 21 κι 4,6% τ 211) φτάνντς σε ππληθωρισµό (-,2%) τ 212. Τ 213, πρά τις δύσκλες µκρικνµικές συνθήκες, η Κεντρική Τράπεζ της υκρνίς κτάφερε ν διχειριστεί τις πρσδκίες των γρών συνλλάγµτς τυλάχιστν µέχρι την ένρξη των τρχών τυ EuroMaίdan κι βηθύµενη πό την κρεσµένη γρά τρφίµων, λόγω της υψηλής πρσφράς κι της υψηλής γρτικής πργωγής, διτήρησε έν περιβάλλν χµηλύ πληθωρισµύ, ήτι,5% στ τέλς τυ έτυς. Συγκεκριµέν, η ύξηση τυ δείκτη τιµών κτνλωτή κυµάνθηκε µετξύ -,8%, τ άρτι κι τν Απρίλι, κι,5%, τ εκέµβρι. Η σχεδόν µηδενική ύξηση τυ πληθωρισµύ γι τ 213 φείλετι - στην ύξηση στην πρσφρά τρφίµων, τ πί πτελύν σηµντικό τµήµ τυ "κλθιύ της νικκυράς", σε συνέχει της κλής εσδείς σιτηρών, φρύτων κι λχνικών των δύ πρηγύµενων ετών, πυ δήγησν σε µείωση των τιµών τρφίµων κτά -,8% τ 213, κι δη µείωση κτά -1,5% στις τιµές των µη-κτεργσµένων τρφίµων. Σε ντίθεση µε τ 212, πάντως, ότν µειώθηκν ι τιµές όλων των τρφίµων, τ 213 ι τιµές δεν κλύθησν την ίδι πρεί. ηλδή, ν κι πρτηρήθηκν µειώσεις στις τιµές των φρύτων (-17,4%), των ψριών (-3,5%), τν κρέτς (-3,1%), πό την άλλη πλευρά, σηµειώθηκν σηµντικές υξήσεις στις τιµές της ζάχρης (18%), τν γάλκτς, των τυριών κι των ωµών υγών (6,2%) κι των λχνικών (5,8%). - στην πυσί σηµντικών υξήσεων στη στέγση κι τ κινόχρηστ (,3%) - στη νµισµτική πλιτική η πί δισφάλισε επρκή πρσφρά χρήµτς κι - στη µειωµένη πγκόσµι ζήτηση κι τις χµηλές τιµές στις πρώτες ύλες. Επίσης, µι ύξηση στύς ειδικύς φόρυς κτνάλωσης δήγησε σε σηµντική ύξηση στις τιµές πρϊόντων διτίµησης όπως τ ινπνευµτώδη πτά κι τ κπνικά πρϊόντ, ενώ γενικά ι τιµές στ πρϊόντ διτίµησης υξήθηκν κτά 3,7%. υφέρπων πληθωρισµός της υκρνίς γι τ 213 νήλθε σε,1%. δείκτης τιµών πργωγύ υξήθηκε κτά 1,7% τ 213, λόγω κυρίως της ύξησης κτά 5,2% των τιµών στην πρµήθει ηλεκτρικής ενέργεις, φυσικύ ερίυ, τµύ κι κλιµτισµύ κι κτά 13,6% στην εξόρυξη µετλλευµάτων. Η µείωση στις τιµές στη µετπίηση (-2,7% στη µετλλυργί κι -5,3% στη χηµική βιµηχνί), φείλετι στη χµηλή εξωτερική ζήτηση κι στις χµηλότερες διεθνείς τιµές. Από την τελική.κτνάλωση των νικκυριών, όπως φίνετι πρκάτω, κθίσττι σφές ότι µέσς όρς των νκρνικών εισδηµάτων, λόγω τυ µικρύ τύς µεγέθυς, δπνώντι ως επί τ πλείστν γι την κάλυψη πρώτων νγκών κι, συνεπώς, τ πσστό των δπνών σε τρόφιµ κι µη- ινπνευµτώδη πτά νέρχετι σε πλύ υψηλά επίπεδ, ενώ δπάνες πυ φρύν σε εκπίδευση, δισκέδση κι νψυχή βρίσκντι σε χµηλά επίπεδ. UAH εκτ. % συνόλυ πάνες τελικής κτνάλωσης νικκυριών (τρέχυσες τιµές) , 1. Τρόφιµ κι µη-ινπνευµτώδη πτά ,2 1 Όλ τ πσστά πληθωρισµύ / ππληθωρισµύ σε εκ.- εκ. 14

17 2. ινπνευµτώδη πτά - Κπνικά πρϊόντ ,8 3. "Ενδυση Ι Υπόδηση ,2 4. Ενί κι - Επιχειρήσεις κινής ωφέλεις ,2 5. Ηλεκτρικές ικικές συσκευές κι βελτίωση κτικιών ,2 6 Πρστσ ί της υγε ίς , 7. ετφρές ,4 8, Επικινωνίες ,5 9. Ανψυχή κι πλιτισµός ,2 1. Εκπίδευση ,3 11. Εενδχεί κι εστιτόρι ,4 12. Αλλ γθά κι υπηρεσίες ,6 Πηγή: Κρτική Σττιστική Υπηρεσί της υκρνίς 3.6 Αγρά Εργσίς Η νεργί στην υκρνί κλυθύσε µι πτωτική πρεί γι την περίδ (9,2% - 6,9% ντίστιχ), η πί νκόπηκε τ 29 (9,6%) λόγω της ύφεσης στη χώρ. Έκττε, ξεκίνησε µι νέ πτωτική φάση κι, σύµφων µε τη µεθδλγί τυ ιεθνύς ργνισµύ Εργσίς (Π), η επίσηµ κτγεγρµµένη νεργί στην υκρνί, τ 213, µειώθηκε κτά -,3% κι διµρφώθηκε στ 7,7% τυ ικνµικά ενεργύ πληθυσµύ της χώρς σε ηλικί εργσίς (1,576 εκτ.). Σηµειώνετι ότι, κτά τ 213, ικνµικά ενεργός πληθυσµός της υκρνίς νήλθε σε 2,5 εκτ., εκ των πίων τ 18,9 εκτ. ήτν σε µόνιµη πσχόληση κτά τη διάρκει τυ έτυς. Γι τ 213, η µεγλύτερη ζήτηση σε εργζόµενυς πρήλθε πό τη µετπίηση (18,9%), τη δηµόσι διίκηση (15,2%), τ εµπόρι (13,1%). Απδχές Όσν φρά στις πδχές των εργζµένων, γι τ 213, επίσηµς µέσς µισθός στην υκρνί νήλθε σε UAH (περίπυ 3), υξηµένς κτά 7,9% πό τ 212. ι υψηλότερι µέσι µηνιίι µισθί γι τ 213 κτεγράφησν στις ερπρικές µετφρές (UAH 1.341), στις χρηµτικνµικές κι σφλιστικές δρστηριότητες (UAH 6.275) κι στις επικινωνίες κι την πληρφόρηση (UAH 4.599) ενώ ι χµηλότερι στ τχυδρµεί (UAH 1.915), στις επιχειρήσεις ξενίς κι εστίσης (UAH 2.249) κι στη γεωργί (ΗΛΗ 2.27). Τ 213 συνεχίστηκν ι µεγάλες πκλίσεις στ µέσ µισθό νά γεωγρφική περιχή της χώρς, µε τυς υψηλότερυς µέσύς µισθύς ν κτγράφντι στην πόλη τν Κιέβύ (UAH 5.7), στην περιφέρει τυ Donetsk (UAH 3.755), στην περιφέρει τν Κιέβυ (UAH 3.351), στην περιφέρει τυ Luhansk (UAH 3.337) κι στην περιφέρει τυ Dnipropetrovsk (UAH 3.336). ι χµηλότερι µισθί κτγράφηκν στις περιφέρειες Ternopil (UAH 2.359), της Χερσώνς (UAH 2.464) κι τυ Chernivtsi (UAH 2.484). Σύµφων, πάντως µε την Κυβέρνηση, πάνω πό τ έν τέτρτ των υκρνών σε ηλικί εργσίς πσχλύντι νεπισήµως κι δεν κτβάλυν σφλιστικές εισφρές. Συνεπώς, πέρν της εισφρδιφυγής, υδείς γνωρίζει υπό πιυς εργσικύς όρυς πσχλύντι, τι σφάλιση έχυν κτά τη διάρκει της εργσίς τύς, πι σφλιστική κάλυψη έχυν σε περίπτωση τυχήµτς ή νπηρίς κι πως θ λάβυν συντάξεις. Επίσης, σύµφων κι πάλι µε επίσηµες πηγές, τ πσστό των δήλωτων πδχών των εγγεγρµµένων πσχλύµενων νέρχετι κτά µέσ όρ σε σχεδόν έν 15

18 τρίτ τν συνλικύ τύς µισθύ. Στην υκρνί, η πφυγή πό τυς εργδότες της κτχώρισης των πσχλύµενων των επιχειρήσεών τύς ή η κτχώρισή τυς µε βσικό µισθό κι η κτβλή πιυδήπτε επιπλέν δήλωτυ µισθύ σε µετρητά, πτελύν ιδιίτερ διδεδµέν φινόµεν τ πί δεν περιρίζντι, ως είθιστι σε άλλες χώρες, στις µικρότερες επιχειρήσεις ή σε κλάδυς συγκεκριµένων ικνµικών δρστηριτήτων, λλά επεκτείνντι σε όλ τ φάσµ της πσχόλησης στη χώρ. Από την άλλη πλευρά, φίνετι ότι πρµένει πρς τ συµφέρν των επιχειρήσεων πυ πσχλύν νεπίσηµ πρσωπικό ν κτβάλλυν τ περιστσικά πρόστιµ ή σχετικές δωρδκίες πό τ ν κτχωρίζύν τύς εργζµένυς τυς κι ν κτβάλλυν τις σχετικές εισφρές, κθώς έτσι διτηρύν χµηλά τ εργσικά κόστη τυς κι υψηλά την ντγωνιστικότητά τυς. 3.7 Εξωτερικό Εµπόρι ε την εξίρεση τυ 29, ότν η ύφεση στη χώρ επηρέσε σφώς τις εξγωγές κι τις εισγωγές, τ υκρνικό εξωτερικό εµπόρι κλύθησε τ τελευτί χρόνι µι σφώς νδική πρεί. Η πρεί υτή µετριάστηκε τ 212 κι τελικά νεστράφη τ 213, µε τις υκρνικές εξγωγές ν µειώνντι κτά -8% σε USD 63 δισ. κι τις υκρνικές εισγωγές κτά -9% σε USD 77 δισ. Υπήρξε, επίσης, σφής µείωση τυ ελλείµµτς τυ εµπρικύ ισζυγίυ της υκρνίς, τ πί, πάντως, πρέµεινε ρκετά υψηλό στ USD -14 δισ. Κτόπιν των σηµντικών λλγών στην υκρνί πό τ τέλη τυ πρηγύµενύ έτυς, φίνετι ότι τ εξωτερικό εµπόρι της χώρς Θ σηµειώσει σηµντική µετβλή εντός τν 214. Ηδη, γι τ πρώτ τρίµην τυ 214, ι εξγωγές της χώρς µειώθηκν κτά περίπυ -7% ενώ ι εισγωγές κτά -2% - κυρίως λόγω της σηµντικής διλίσθησης τυ εθνικύ νµίσµτς. Πίνκε Β" - Εξωτερικό ευπόρι χώρc χιλ. USD ετβλή ετβλή ετβλή Εξγωγές / % / Εισγωγές % % / Ισζύγι % % % Πηγή: Κρτική Σττιστική Υπηρεσι της υκρνίς Όσν φρά, συγκεκριµέν, στις υκρνικές εξγωγές, τ σιδηρύχ µέτλλ κι τ δηµητρικά συνεχίζυν ν κτέχυν σηµντικό τµήµ στ σύνλ των εξγωγών µε συµµετχή επί τυ σύνόλυ 33% (212: 32,5%) πρά τη µείωση πυ έχυν υπστεί. Σηµειωτέν, ότι στην πρώτη δεκάδ βρίσκντι εννιά πρϊόντ πυ πάρτιζν την πρώτη δεκάδ τυ ν κι σε διφρετική σειρά. Χρκτηριστικό, τέλς, είνι ότι ι εξγωγές των δέκ πρώτων µάδων κλύπτυν περίπυ τ 69% τυ συνόλυ των υκρνικών εξγωγών. σν φρά στις υκρνικές εισγωγές, πρτηρύµε ότι τ ρυκτά κύσιµ (υσιστικά τ ρωσικό φυσικό έρι), πρά τη µείωση πυ πρυσίσν τ 213, συνεχίζυν ν κυριρχύν κλύπτντς πάνω πό τ 1/4 των εισγωγών (28%) Έπντι σε σηµντική πόστση ι κτηγρίες "84 - Πυρηνικί ντ/ρες, λέβητες, µηχνές, συσκευές κι µηχ. επινήσεις" κι "85 - ηχνές, συσκευές κι υλικά ηλεκτρικά κι τ 16

19 µέρη τυς". Στην πρώτη δεκάδ εισγωγών τυ 213, τ εννιά πρώτ πρϊόντ βρίσκντι στην ίδι Θέση πυ βρίσκντν κι τ 212. Επίσης, ι εισγωγές των δέκ πρώτων µάδων κλύπτύν επίσης τ 69% τν συνόλυ των υκρνικών εισγωγών. υκρνικές εξγωγές 213 νά µάδ πρϊόντς Πίνκς Γ" - έκ κύιεε υάδεε πρϊόντων χιλ. USD ετβλή πό τ 212 Συµµετχή Σύνλ / 1% Χυτσίδηρς, σίδηρς κι χάλυβς % 23 / ηµητρικά / 1% ετλλεύµτ; σκυριές κι τέφρες / 6 / Πυρηνικί ντ/ρες, λέβητες, µηχνές, συσκευές κι µηχ. επινήσεις % 6 / ηχνές, συσκευές κι υλικά ηλεκτρικά κι τ µέρη τυς ' / 5% ρυκτά κύσιµ, ρυκτά λάδι κι πρϊόντ της πότξης υτών % 5 / 7, 73 - Τεχνυρyήµτ πό χυτσίδηρ; σίδηρ ή Χάλυβ / 4% 86 - χήµτ κι υλικό γι σιδηρ/κές ή πρόµιες γρµµές κι τ µέρη 8. τυς % 4 / Σπέρµτ κί κρπί ελιώδεις / 3% Ανόργν χηµικά πρϊόντ % 3%σ ετβλή υκρνικές εισγωγές 213 νά µάδά πρϊόντς, χιλ. USD πό τ-212 Συµµετχή Σύνλ / 1 / 27 - ρυκτά κύσιµ, ρυκτά λάδι κι πρϊόντ της πόστξης υτών / 28% Πυρηνικί ντ/ρες, λ ητες, µηχνές, συσκευές κι µηχ. επινήσεις % 9 / ηχνές, συσκευές κι υλικά ηλεκτρικά κι τ µέρη τυς / 7% Αυτκίνητ χήµτ, ελκυστήρες, πδήλτ κι άλλ χήµτ γι χερσίες µετφρές, τ µέρη κι εξρτήµτ τυς % 7%σ 39 -Πλστικές ύλες κι τεχνυ1ιyήµτ πό υτέςρς ύλες_ / 5% ρµκευτικά πρϊόντ % 4%σ 72 - Χυτσίδηρς, σίδηρς κι χάλυβς / 3% Χρτί κι χρτόνι. τεχνυργήµτ πό κυττρί νη, χρτί ή χρτόνι / 2 / 38- ιάφρ χηµικά πρϊόντ % 2% Κρπί κι φρύτ βρώσιµ, φλύδες εσπεριδειδών ή πεπνιών % 2 / Πηγή: Κρτική Σττιστική Υπηρεσί της υκρνίς Πρά τη µείωση κτά -15% των ρωσικών εισγωγών πό την υκρνί, η Ρωσί πρέµεινε κι γι τ 213, µεγλύτερς κι σηµντικότερς πελάτης γι τ εξγόµεν υκρνικά πρϊόντ πρρφώντς σχεδόν τ έν τέτρτ (24%) των εξγωγών της. Η µείωση υτή πτελεί συνέχει της µείωσης τυ 212 (-11%), η πί διέκψε µι σειρά σηµντικόττων υξήσεων των υκρνικών εξγωγών πρς τη Ρωσί τ τελευτί χρόνι (47,6% τ 211, 58,1% τ 21 κι 54% τ 29). εύτερη, µε µεγάλη διφρά, κλυθεί η Τυρκί, η πί πρµηθεύτηκε τ 6% των υκρνικών εξγωγών γι τ 213 (µε ύξηση κτά 3%), τρίτη η Κίν η πί πρµηθεύτηκε τ 4% (µε ύξηση κτά 53%) κι έπντι ι Αίγυπτς, Πλωνί, Ιτλί κ.. Έτι σηµντικότερ ρόλ συνεχίζει ν πίζει η Ρωσί κι στις υκρνκώές εισγωγές κλύπτντς σχεδόν τ έν τρίτ τυ συνόλυ (3%), µε µείωση επίσης κτά -15% πό τ 212. εύτερη είνι η Κίν, κλύπτντς τ 1% των υκρνικών εισγωγών µε σχεδόν τ ίδι πσό µε τ 212, τρίτη η Γερµνί η πί κάλυψε 9% των υκρνικών εισγωγών γνωρίζντς µι ελφρά µείωση τυ -1% κι έπντι ι Πλωνί, Λευκρωσί, Η.Π.Α. 17

20 κ.. Π ίνκς ' - Κύριι Ευπρικί Ετίρι υκρνίς γιτ 213 υκρνικές εξγωγές 213 νά χώρ χιλ. USD ετβλή πό τ 212 Ισζύγι Σύνλ / '1. Ρωσί % ,84 2. Τυρκ ί % , Κί ν % Αίγυπτς / , Πλωνί % -1.52, Ιτλ ί / Κζκστάν 2.12,25-14% 1.437,2 8. Λευκρωσί % Ινδί % Γερµνί / υκρνικές εισγωγές 213 νά χώρ χιλ. USD ετβλή πό τ 212 Ισζύγι Σύνλ / Ρωσί % Κ ί ν % , Γερµνί % Πλωνί % Λευκρωσί % -χ Η.Π.Α % ι Ιτλ ί % , Τυρκ ί / / λ υγγρί % Πηγή: Κρτική Σττιστική Υπηρεσί της υκρνίς Σε επίπεδ µάδων χωρών, τ 213, ι χώρες ΚΑΚ συνεχίζυν, πρδσικά, ν πρρφύν τ 35% των νκρνικών εξγωγών, µε την Ευρώπη όπως κι την Ασί ν πρρφύν περίπυ 27% τν συνόλύ η κάθε µί. Στις υκρνικές εισγωγές, όµως, η Ευρώπη κλύπτει, πλέν, τ 37% τυ συνόλυ, ντικθιστώντς την πρδσικά πρώτη µάδ των χωρών ΚΑΚ (36%). Γι τ 214, νµένετι η Ευρώπη ν πκτήσει κόµη µεγλύτερ µερίδι µετά την εφρµγή τν υτόνµύ πρτιµησικύ κθεστώτς µε την Ε.Ε. κι την υπγρφή της DCFTA. Π ίνκς Ε' - Εξνωνές νά νεωνρφικό πρρισµό 1 πρέλευσ υκρνικές εξγωγές 213 νά µάδ χωρών χιλ. USD ετβλή πό τ 212 Ισζύγι Σύνλ / Χώρες ΚΑΚ / Ευρώπη / Ασί ,12-5% 1, Αφρική % Αµερική 2, % ,791 κενί %

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αόριστο & Ορισμένο Ολοκλήρωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αόριστο & Ορισμένο Ολοκλήρωμα Ορισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αόριστ & Ορισμέν Ολκλήρωμ Αρχική-Πράγυσ Πράγυσ ή Αρχική ή Αντιπράγωγ μι συνάρτηση f, σε έν διάστημ Δ νμάζετι η πργωγίσιμη συνάρτηση F γι την πί ισχύει F ( ) = f ( ) γι κάθε Ξ D π.χ. π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ίκπμμυιη: 4/06,77-93 Επιστήμες στην θωμνική υτκρτρί: ι εκπιδευτικί θεσμί C Βιβλιγρφική πρυσίση πό τ έργ: Ekmeleddin Ihsanoglu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟ ΟΣ ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Εαρινό Εξάµηνο , 1 Ιουνίου 2000

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟ ΟΣ ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Εαρινό Εξάµηνο , 1 Ιουνίου 2000 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟ ΟΣ ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ερινό Εξάµηνο 1999-2000, 1 Ιουνίου 2000 Α Οδηγίες: Απντήστε όλες τις ερωτήσεις. Ν επιστρέψετε τ θέµτ. 1. (65 µόρι) ίνετι ο κόλουθος πίνκς πιτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα από την κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν. ΑΔΑ: 6ΩΗΩΗ 5ΓΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήν, 15 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Β Τχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Γρφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείς της Ελλάδος στη Σεούλ Rm 25, Jang Kyo Bldg,, Jang Kyo-dong, Chung-ku Seoul, Korea 00-77 Tel. +82-2-754-822 Fax +82-2-754-823

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβδειά 24 04-2015 Αριθ Πρωτ: 10259 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρκτικό της ριθμ15-11 ης Συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβδέων Αριθμός πόφσης : 142 Περίληψη Εκθεση ποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ A BE KT QOÄILf ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Διευθυντής : Κθηγητής Ι.Κ. Δρκόιτυλς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φυσικός - Γεωφυσικός ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλική κίνηση. Ονομάζεται η κίνηση η οποία πραγματοποιείται σε κυκλική τροχιά. Μελέτη της κυκλικής κίνησης. R θ S R

Κυκλική κίνηση. Ονομάζεται η κίνηση η οποία πραγματοποιείται σε κυκλική τροχιά. Μελέτη της κυκλικής κίνησης. R θ S R Κυκλική κίνηση Ονμάζετι η κίνηση η πί πρμτπιείτι σε κυκλική τρχιά. Μελέτη της κυκλικής κίνησης S Ως νστόν πό τη εμετρί ισχύσει : S S Η τχύτητ η πί εκφράζει τ πόσ ρήρ διράφει η επιβτική κτίν τη νί νμάζετι

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11 ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11 ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 11 ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ Σ Αθήν σήμερ 30 του μήν Μρτίου του έτους 2015 μετξύ των συμβλλομένων φ ενός μεν του ν.π.δ.δ. με επωνυμί «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΓΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Κεφάλιο 2 ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ SOOW-SWAN Εισγωγή Η νάλυση της θεωρίς της οικονομικής μεγέθυνσης θ ξεκινήσει νλύοντς το πιο πλό δυνμικό υπόδειγμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 5 : Δίνετι η πργωγίσιμη συνάρτηση, με πεδί ρισμύ κι σύνλ τιμών

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λουτράκι 24 / 9 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 22978 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΙΑΣΟΝΟΣ 1 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ.: 27440

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός: Μια συνάρτηση f/α ονομάζεται συνεχής στο σημείο x ο

Ορισμός: Μια συνάρτηση f/α ονομάζεται συνεχής στο σημείο x ο 0 ΜΑΘΗΜΑ.4. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ.4.. Συνέχει συνάρτησης στ o Ορισμός: Μι συνάρτηση f/α νμάζετι συνεχής στ σημεί Α, ότν υπάρχει τ lim f () ι είνι: lim f() = f( ) ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Ότν υπάρχει δ > 0 ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Έλεγχος των Οικονομικών Κύκλων στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Έλεγχος των Οικονομικών Κύκλων στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τεχνολογικό Εκπιδευτικό Ίδρυμ Κρήτης Σχολή Διοίκησης κι Οικονομίς Τμήμ Χρημτοοικονομικής κι Ασφλιστικής ΘΕΜΑ: Ο Έλεγχος των Οικονομικών Κύκλων στις Χώρες της Ευρωπϊκής Ένωσης. Πτυχική Εργσί: Μυρομμάτη

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέτα Μιχαηλίδου, ΜSc, RD, CSSD Κλινική και Αθλητική Διαιτολόγος/Διατροφολόγος Υπεύθυνη Healthy Lifestyle Camp Τηλ: 99515526

Νικολέτα Μιχαηλίδου, ΜSc, RD, CSSD Κλινική και Αθλητική Διαιτολόγος/Διατροφολόγος Υπεύθυνη Healthy Lifestyle Camp Τηλ: 99515526 Vol.8 2014 Hlthy Lifstyl Cmp Αγρός 1-6 Ιυίυ 2014 Αγπητί γνείς T hlthy lifstyl mp επιστρέφει κι πάι πι ρεξάτ πό πτέ!. Όι εμείς είμστε έτιμι κι πύ χρύμενι ν υπδεχτύμε κι φέτς τ πιδιά σς με 1 μάδ πιδιών πό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Τ Μ Η Μ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΜΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Τ Μ Η Μ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΘΕΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σ χ ο λ ή Διο ίκ η σ η ς κ Ο ικ ο ν ο μ ί ς Τ Μ Η Μ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΞΟ OI 1 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΞΟ OI 1 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ναλυτικά στοιχεία για τις επαγγελματικές προοπτικές και διεξόδους όλων των επαγγελμάτων που συνδέονται με επιμέρους σπουδές που προσφέρονται σε ελληνικά ΕΙ και ΤΕΙ σε επίπεδο ΕΙ κατά επιστημονικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ:Β5ΤΜΟΕΠΘ-ΖΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνστντά 4 Τ.Κ. 38, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 4 756 FAX: 4 7535 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α πό τ Πρκτικά της 3ης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Διαγράμματα Φάσεων

Κεφάλαιο 11 Διαγράμματα Φάσεων Κεφάλιο 11 Διγράμμτ Φάσεων Συχνά, σε πολλές διεργσίες, νμιγνύουμε δύο ή κι περισσότερ διφορετικά υλικά, κι πρέπει ν πντήσουμε στο ερώτημ: ποιά θ είνι η φύση του υλικού που θ προκύψει πό υτή την νάμιξη:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :. ΠΕΤΤ ΤΗΛ.210-3332937 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2015 ΦΟΡΕΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP» Ίδρυμα Τεχνλγίας & Έρευνας (ΙΤΕ) Εθνικό Σημεί Επαφής για τ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 7 «Νέες ευκαιρίες χρηματδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και πρς την Βιμηχανία: Τ Έργ Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Q T Q T. pdv. παραγόµενο έργο κατά την εκτόνωση αερίου: Μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας αέρα χωρίς µεταβολή όγκου και παραγωγή έργου.

Q T Q T. pdv. παραγόµενο έργο κατά την εκτόνωση αερίου: Μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας αέρα χωρίς µεταβολή όγκου και παραγωγή έργου. Ο 1 ος ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ-1 σχετίζει τη µετβολή της θερµοκρσίς ενός ερίου µετηµετφορά ενέργεις µετξύ του ερίου κι του περιβάλλοντός του κι το πργόµενο/ποδιδόµενο έργο Q U W Q * *

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ "Αρ. 1357 της Ι Οης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 1357 της Ι Οης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ "Αρ. 1357 της Ι Οης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Νρκωτικών Φρμάκων κι Ψυχτρόπων Ουσιών Νόμς το 1977 εκδίδετι διό δημσιεύσεως εις την

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου

Σέρρες, 18 Μαίου 2015 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Ταμίας του Δ.Σ. Ο προϊστάμενος Λογιστηρίου Στιχεία Οικνμικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβίυ 2014 Χήσεως από 1η Ιανυαίυ έως την 31η Δεκεμβίυ 2014, 11η εταιική χήση (Δημσιευόμενα βάσει τυ Ν.2190, άθ 135 για επιχειήσεις πυ συντάσυν ετήσιες ικνμικές

Διαβάστε περισσότερα

α Κατά τη μεταφορά με δεξαμενή φορτωμένη 15% του συνολικού όγκου. Λ γ Κατά την εκφόρτωση υπό πίεση. Λ

α Κατά τη μεταφορά με δεξαμενή φορτωμένη 15% του συνολικού όγκου. Λ γ Κατά την εκφόρτωση υπό πίεση. Λ ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΔΕΞΑΜΕΝΗ 30 Τ κπάκι των νθρωποθυρίδων μπορούν ν πρμένουν νοικτά: Κτά τη μετφορά με δεξμενή φορτωμένη 15% του συνολικού όκου. Κτά τις ερσίες κθρισμού της δεξμενής (gasfree). Κτά την εκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ν = 2, από τους οποίους όμως γνωρίζουμε μόνο 5, αυτούς που προκύπτουν για

ν = 2, από τους οποίους όμως γνωρίζουμε μόνο 5, αυτούς που προκύπτουν για 165 4.5 ΠΡΩΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Εισγωγή Δύο πό τ σημντικότερ ποτελέσμτ σχετικά με τους πρώτους ριθμούς ήτν γνωστά ήδη πό την ρχιότητ. Το γεγονός ότι κάθε κέριος νλύετι με μονδικό τρόπο ως γινόμενο πρώτων εμφνίζετι

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1. ιατάξεις πρισµάτων που προσοµοιώνουν τη λειτουργία των φακών. (α) Συγκλίνων. (β) Αποκλίνων

Σχήµα 1. ιατάξεις πρισµάτων που προσοµοιώνουν τη λειτουργία των φακών. (α) Συγκλίνων. (β) Αποκλίνων Ο3 Γενικά περί φκών. Γενικά Φκός ονοµάζετι κάθε οµογενές, ισότροπο κι διφνές οπτικό µέσο που διµορφώνετι πό δυο σφιρικές επιφάνειες (ή πό µι σφιρική κι µι επίπεδη). Βσική () () Σχήµ. ιτάξεις πρισµάτων

Διαβάστε περισσότερα

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ ΔΗΜ. ΓιΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΠΡΟΣΩΠΕΕΣ - ΕΣΑΓΩΓΕΣ & ΣΑ Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΜ. ΤΡΟΦΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Γρφεί: ΓΕΩΡ.GΛ ΥΜΠΟΥ 17-19 - 11741 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 9235722-9025755 ΤηΝκή Δ1η MECCANO Αθήνι Τέλεξ 21-6009

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας;

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας; Τ οικονομικά της Υγείς: μι υάρετη επιτήμη ή έν χρήιμο εργλείο γι τις πολιτικές Υγείς; Ιωάννης Κυριόπουλος Κθηγητής Οικονομικών της Υγείς, Διευθυντής του Τομέ Οικονομικών της Υγείς, Εθνική Σχολή Δημόις

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΣΙΛΑΝΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ. Γ. Αλεξίου, Α. Καλαμπούνιας, Ε. Αμανατίδης, Δ. Ματαράς

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΣΙΛΑΝΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ. Γ. Αλεξίου, Α. Καλαμπούνιας, Ε. Αμανατίδης, Δ. Ματαράς ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΣΙΛΑΝΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Γ. Αλεξίου, Α. Κλμπούνις, Ε. Αμντίδης, Δ. Μτράς Εργστήριο Τεχνολογίς Πλάσμτος, Τμήμ Χημικών Μηχνικών, Πνεπιστήμιο Πτρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρς Η Σκιάθς συνδυάζι την κσµπλίτικη τµόσφιρ µ την πράµιλλη φυσική µρφιά κι τη νησιώτικη γλήνη. Η πόλη της Σκιάθυ ίνι ένς γρφικός ικισµός πυ τν χρκτηρίζι η ξχωριστή γητί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:...

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:... ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ Μι νθοδέσμη έχει 5 λευκά κι 15 κόκκιν γρύφλλ. Τι μπορούμε ν πρτηρήσουμε; ότι τ κόκκιν είνι κτά δέκ περισσότερ πό τ λευκά, λλά κι ότι τ κόκκιν γρύφλλ είνι τρεις φορές περισσότερ πό τ λευκά Η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ρ. Στυλινός Γ. Λόζιος Επ. Κθηγητής του Τµήµτος Γεωλογίς του Εθνικού & Κποδιστρικού Πνεπιστηµίου Αθηνών Το εφρµοσµέν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμιάς πό τις πρκάτω ερωτήσεις - 4 κι δίπλ το γράμμ που ντιστοιχεί στη σωστή πάντηση.. Η ρχή της επλληλίς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2

( ) 11.4 11.7. Μέτρηση κύκλου. α 180. Μήκος τόξου µ ο : Μήκος τόξου α rad : l = αr. Σχέση µοιρών ακτινίων : Εµβαδόν κυκλικού δίσκου : Ε = πr 2 1 11. 11.7 Μέτρηση κύκλυ ΘΩΡΙ Μήκς τόξυ µ : µ 180 Μήκς τόξυ α rad : αr Σχέση µιρών ακτινίων : α π µ 180 µβαδόν κυκλικύ δίσκυ : ( ) µβαδόν κυκλικύ τµέα µ : µ µβαδόν κυκλικύ τµέα α rad : ( ) 1 αr µβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ: ΚΤΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΜΜΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :. ΠΕΤΤ ΤΗΛ.210-3332937 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ ΠΡΟΓΡΜΜ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π Ν. 8(Π)/9 ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΥ 199 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Π περί Πρϋπλγισμύ της Αρής λεκτρισμύ Κύπρυ Νόμς τυ 199 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗΣ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗΣ» Αριθμ.Μελέτης: 17 /2015 ΜΕΛΕΤΗ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.880,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 21.992,40 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι οστεοπόρωση;

Τι είναι οστεοπόρωση; Άσκηση µε Βάρη κι Οστό Ηλίς Σµήλιος, Ph.D. ηµοκρίτειο Πνε ιστήµιο Θράκης Τµήµ Ε ιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Λειτουργίες του οστού Στηρίζει κι προσττεύει τ όργν (µυελό οστών, εγκέφλο, νωτιίο µυελό)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης:385 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέ Ιωνί, σήµερ ΠΕΜΠΤΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

2399 Ν. 89/88. Αριθμός 89 του 1988

2399 Ν. 89/88. Αριθμός 89 του 1988 E.E., Πρ. I, Αρ. 2, 22.6.88 299 Ν. 89/88 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ ργνισμύ Τυρισμύ Νόμς τυ 1988 εκδίδετι με δμσίευσ στν επίσμ εφμερίδ τς Κυπρικής Δμκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 89 τυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Κεφάλιο 9 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Εισγωγή Στην νζήτηση γι τους προσδιοριστικούς πράγοντες της οικονοµικής µεγέθυνσης, στ υποδείγµτ µε εξωτερικές οικονοµίες δόθηκε ιδιίτερο βάρος στις τέλειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω είναι τα κυριότερα θεωρήματα και ορισμοί από το σχολικό βιβλίο ακολουθούμενα από δικά μας σχόλια. 1 ο ΠΡΩΤΟ. www.1proto.gr. www.1proto.

Τα παρακάτω είναι τα κυριότερα θεωρήματα και ορισμοί από το σχολικό βιβλίο ακολουθούμενα από δικά μας σχόλια. 1 ο ΠΡΩΤΟ. www.1proto.gr. www.1proto. 1 Τ πρκάτω είνι τ κυριότερ θεωρήμτ κι ορισμοί πό το σχολικό βιβλίο κολουθούμεν πό δικά μς σχόλι. 1 ο ΠΡΩΤΟ 2 Συνρτήσεις Γνησίως μονότονη συνάρτηση Μι γνησίως ύξουσ ή γνησίως φθίνουσ συνάρτηση λέμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη.

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη. ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 Ποιος έχει την υποχρέωση ν πρδώσει στον οδηό τις ρπτές οδηίες σχετικές με τη μετφερόμενη επικίνδυνη ύλη; Ο πρλήπτης. Η τροχί. Ο ποστολές.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος Διπλωμτικής Εργσίς «Οικονομοτεχνική ξιολόγηση της ενεργεικής νβάθμισης συμβτικών κτιρίων, με την εφρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 1. Στοιχεία Γεωγραφίας...3 2. Πληθυσµός...3 3. Πολιτικό Σύστηµα Πολίτευµα...3 3.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 1. Στοιχεία Γεωγραφίας...3 2. Πληθυσµός...3 3. Πολιτικό Σύστηµα Πολίτευµα...3 3.1. ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΙΟΥ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΙΑ ΕΠΙΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΙΚΗΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Πολυώνυμα. 1 η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις βασικές έννοιες του πολυωνύμου. 1. Ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι πολυώνυμα του x i.

2.1 Πολυώνυμα. 1 η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις βασικές έννοιες του πολυωνύμου. 1. Ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι πολυώνυμα του x i. . Πολυώνυμ η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις βσικές έννοιες του πολυωνύμου. Ποιες πό τις πρκάτω πρστάσεις είνι πολυώνυμ του i. ii. iii. iv. v. vi. 5 Σύμφων με τον ορισμό πολυώνυμ του είνι οι πρστάσεις i,

Διαβάστε περισσότερα

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Εξέδρ συνυλίς στ Πνθσσλκό στάδ Βόλυ Φτήτρ: Αντωνίυ Ουρνί Επβλέπντς κθγτές : Σπύρς Ππδόπυλς, Μρί Βρντίσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εσγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΑΡΑΓΟΥΣΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ [Αρχική Συνάρτηση του κεφ.3.1 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΑΡΑΓΟΥΣΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ [Αρχική Συνάρτηση του κεφ.3.1 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΑΡΑΓΟΥΣΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ [Αρχική Συνάρτηση του κεφ.3. Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Πράγουσ συνάρτηση ΟΡΙΣΜΟΣ Έστω f μι συνάρτηση ορισμένη σε έν διάστημ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Πληροφορικής. Μαθηματικός Λογισμός. Ενότητα: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Πληροφορικής. Μαθηματικός Λογισμός. Ενότητα: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. Ιόνιο Πνεπιστήμιο - Τμήμ Πληροορικής Μθημτικός Λογισμός Ενότητ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Πνγιώτης Βλάμος Αδειες Χρήσης Το πρόν εκπιδευτικό υλικό υπόκειτι σε άδειες χρήσης Cativ Commo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2015 ΦΟΡΕΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΟΜΕΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚ ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΥΠΟΤΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες HPøMENO TE O OΔIKA PI PI ΔEΣ ΠE AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 1439/99 MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H (X+) EKΔOTΩN EΦHME T. Ú ÊÂ Ô KEM A KAPOΛOY 24 1043 AΘHNA ETOΣ 13 ΦYΛΛO 145

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμιάς πό τις πρκάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 κι δίπλ το γράμμ που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αίτημα συνάντησης για το Πράσινο Ταμείο και την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για τους Δήμους»

ΘΕΜΑ: «Αίτημα συνάντησης για το Πράσινο Ταμείο και την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για τους Δήμους» ΑΘΗΝΑ 30/01/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 341 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ κ. Γεώργιο Στθάκη Υπουργό Περιβάλλοντος κι Ενέργεις ΘΕΜΑ: «Αίτημ συνάντησης γι το Πράσινο Τμείο κι την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπίγραφοι κοπτικοί λύχνοι του Μουσείου Μπενάκη (πίν. 39-42)

Ενεπίγραφοι κοπτικοί λύχνοι του Μουσείου Μπενάκη (πίν. 39-42) Ενεπίγρφι κπτικί λύχνι τυ Μυσείυ Μπενάκη (πίν. 39-42) Κάτι ΛΒΕΡΔΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Δελτίν XAE 6 (1970-1972), Περίδς Δ'. Στη μνήμη τυ Πνγιώτη Μιχελή (1903-1969) Σελ. 130-145 ΑΘΝΑ 1972 ΕΝΕΠΙΓΡΑΦί ΚΠΤΙΚΙ ΛΥΝΙ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΤΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.ΖΡΦΕΤ ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗΣ, ΝΤΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΦΟΡΩΝ ΚΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµνση Ψύξη ΚλιµτισµόςΙΙ Ψυχροµετρί Εργστήριο Αιολικής Ενέργεις Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κτσπρκάκης Ξηρόςκιυγρός τµοσφιρικόςέρς Ξηρόςκιυγρόςτµοσφιρικός έρς Ξηρός τµοσφιρικός έρς: ο πλλγµένος πό τους

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης

Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης ΘΕΩΡΙΑ ΟΥΡΑΣ Ουρές ή Γρές Ανονής: Φινόενο που δηιουργείτι ότν η τρέχουσ ζήτηση γι ί εξυπηρέτηση είνι εγύτερη πό την τρέχουσ ικνότητ εξυπηρέτησης του συστήτος Αντικειενικός σκοπός του προβήτος της ουράς:

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Καραγιάννης. Γλώσσα. Εμπεδωτικές ασκήσεις. Α Δημοτικού. Εικονογράφηση Λίλα Καλογερή, Ζαχαρίας Παπαδόπουλος

Βασίλης Καραγιάννης. Γλώσσα. Εμπεδωτικές ασκήσεις. Α Δημοτικού. Εικονογράφηση Λίλα Καλογερή, Ζαχαρίας Παπαδόπουλος Βσίλης Κργιάννης Γλώσσ Εμπεδωτικές σκήσεις Α Δημτικύ Εικνγράφηση Λίλ Κλγερή, Ζχρίς Ππδόπυλς ÂÚÈÂ fiìâó Εισγωγικό σημείωμ.................................................. 9 ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΤΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΚΟΡΔΩΣΗ ΤΗΛ.210-3332939/e.kordosi@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗΣ, ΝΤΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΣ ΚΙ ΝΥΤΙΛΙΣ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 13 Ε_3.ΦλΘΤ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνί: Κυρική 8 Απριλίου 13 ιάρκει Εξέτσης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' ριθμ. 6/2-07-204 Πρκτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. πόφσης 454-6/2-07-204 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κι διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (730)

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (730) Ψηφικών Μέσων κι πικινωνίς ΤΙ Δυτικής Μκεδνίς (730) To Τμήμ Ψηφικών Μέσων κι πικινωνίς (πρών Δημσίων Σχέσεων κι πικινωνίς) έχει μκρόχρνη πρεί πυ ξεκινάει πό την ίδρυση τυ τμήμτς Δημσίων Σχέσεων τ 1999.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα Οι ΤΠΕ ως πιδγωγική εμπειρί μέσ πό τ βιώμτ των πιδιών: Εμπειρίες κι προκλήσεις γι το ψηφικό χάσμ Στύρου Χριστίν Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου & Βρυωνίδης Μάριος Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη H προύσ

Διαβάστε περισσότερα