ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ"

Transcript

1 A BE KT QOÄILf ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Διευθυντής : Κθηγητής Ι.Κ. Δρκόιτυλς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φυσικός - Γεωφυσικός ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑ 1993

2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Διευθυντής : Κθηγητής Ι.Κ. Δρκόπυλς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φυσικός - Γεωφυσικός ΓΕΩΦΥΣΙΚΕ! ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑ 1993

3 Στην ικγένει μυ

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στ πλίσι της ερευνητικής δρστηριότητς τυ Τμέ Γεωφυσικής - Γεωθερμίς, ειδικότερ στην νάπτυξη των γεωφυσικών μεθόδων στη θεωρί κι στην εφρμγή τυς, μυ ντέθηκε πό τν Δ/ντή τυ Τμέ Κθηγητή κ. Ι,Δρκόπυλ η διδκτρική διτριβή με θέμ "Γεωφυσικές Ερευνες στη Λεκάνη τυ Σπερχειύ Πτμύ", τν πί εκτός υτΰ θέλω ν ευχριστήσω κι γι τη συνεχή υπστήριξη κι βήθει πυ μυ πρείχε. Κτά τη διάρκει εκπόνησης της διτριβής, πλύτιμες ήσν ι πρτηρήσεις κι ι υπδείξεις σε θέμτ Γεωφυσικής τυ Επικ. Κθηγητή κ. ΕΑάγιυ κι σε θέμτ Γεωλγίς τυ Ανπλ. Κθηγητή κ. Δ.Ππνικλάυ. Κι τυς δυ τυς ευχριστώ γι τη σημντική βήθει. Θ ήθελ επίσης, ν ευχριστήσω τν Επικ. Κθηγητή κ. Ι.Λΰη γι τη βήθει τυ σε θέμτ Γεωφυσικής λλά κι γι την υπστήριξη τυ πό τότε πυ ήμυν κόμη φιτητής τυ Φυσικύ Τμήμτς μέχρι κι την περάτωση της διδκτρικής διτριβής. Οι υπδείξεις κι ι διρθώσεις της Κθηγήτρις τυ Πλυτεχνείυ κ. Α.Ππγιννπύλόυ-Οικνόμυ ήσν πράγμτι πλύτιμες κι την ευχριστώ. Η εμπειρί κι ι γνώσεις στην ηλεκτρική μέθδ τυ Επικ. Κθηγητή κ. Τ.Ππδόπυλυ πετέλεσν πλύτιμ βηθό σε διάφρες περιπτώσεις κι τν ευχριστώ γι' υτό. Αμέριστη ήτν η βήθει των υπλίπων μελών τυ επιστημνικύ πρσωπικύ τυ Τμέ Γεωφυσικής - Γεωθερμίς σε επιστημνικές υπδείξεις λλά κι σε πρκτικά ζητήμτ κι γι' υτό ευχριστώ τν Ανπλ. Κθηγητή κ. Κ,Μκρόπυλ, τν Ανπλ. Κθηγητή κ. Ν.Δελήμπση, τη Λέκτρ κ. Β.Κυσκυνά, τ Δρ. κ. Ν.Βύλγρη κι τ Δρ. κ. Α,Τζάνη. Ευχριστώ επίσης τν Κ,Τζρέλ γι τ κυράγι πυ μυ έδινε σε δύσκλες στιγμές. Πλύτιμη ήτν η βήθει σε κάθε στιγμή τυ συνδέλφυ Ι. Αλεξόπυλυ, γεωλόγυ, πυ μζί στ ίδι γρφεί περάσμε όλες τις δύσκλες στιγμές πυ η διδκτρική διτριβή φέρνει. Τν ευχριστώ. Επίσης ευχριστώ τ Λέκτρ κ. Χ,Μρυκιάν γι τις εύστχες πρτηρήσεις τυ. Η εφρμγή των γεωφυσικών μεθόδων πιτεί εμπειρί κι πλεινότητ επιστημνικών ργάνων. Η βήθει στ πρπάνω τυ ΙΓΜΕ, Δ/νση Γεωφυσικής, ειδικότερ μάλιστ των Δ/ντών της Δ/νσης κ.κ. Σ,Νικλάυ, Α,Αγγελόπυλυ, Γ.Σίδερη κθώς κι των γεωφυσικών κ.κ. Κ,Θνάσυλ, Γ,Σκιάνη, Μ.Νικλίδη, ήτν μεγάλη, εκδηλώνντς με κάθε τρόπ την υπστήριξη τυς σε έν νέ συνάδελφ τυς. Τυς ευχριστώ. Πλύτιμες ήσν ι πρτηρήσεις τυ συνδέλφυ γεωφυσικύ Δρ. ΚΔημητρόπυλυ τν πί ευχριστώ.

5 Ευχριστώ επίσης γι τις εύστχες υπδείξεις στν πργρμμτισμό τ φίλ πό τ γυμνάσι, συμφιτητή κι Δρ Πληρφρικής κ. Π.Κωφάκη. Επίσης ευχριστώ τν ΚΑπστλόπυλ, τπγράφ στη Φθιώτιδ, πυ έκνε τις τπγρφικές εργσίες στ Δέλτ τυ Σπερχειύ Πτμύ στις θέσεις των βρυτικών στθμών μέτρησης. Επίσης θέλω ν ευχριστήσω τη ΔΕΗ (ΔΕΜΕ) κι ειδικά τν κ. Γκίνη γι την άδει επεξεργσίς γεωφυσικών δεδμένων πυ της νήκυν. Ελπίζω τ πτελέσμτ της διτριβής ν τυς φνύν χρήσιμ. Πλύτιμη επίσης ήτν η βήθει των φιτητών Γεωλγικύ, πυ χωρίς υτήν η διτριβή ήτν πργμτπίητη. Γι τ λόγ υτό ευχριστώ τυς Χ.Κλεντερίδη, Μ.Ξυνγλά, ΟΙπκωνστντίνυ, Ι.Ππσωτηρίυ, Α,Χτζηλάμπυ, Μ.Πντελιδάκη, Ρ.Πνόζγλυ, Ν.Μάντη, Κ,Βελεγρίν, Δ.Φιλέ, Σ,Ασημόπυλ, Α,Μιλάτ, Γ.Ζιάννη, Γ.Λμπρόπυλ, ΚΑνδρεάδυ, Κ,Μισικό (Φυσικός) κι Α.Ππκώστ. Ελπίζω ν τυς μετέφερ τη διάθεση ν σχληθύν με τη Γεωφυσική. Ηδη ι τρεις πρώτι πέκτησν M.S. Εφρμσμένης Γεωφυσικής. Η βήθει των κτίκων στην Κιλάδ τυ Σπερχειύ κι ιδιίτερ των κτίκων των Λυτρών Υπάτης ήτν μέριστη. Ειδικά ι δελφί Νίκς κι Κώστς Φρύτς μυ συμπρστάθηκν σε πλλές δύσκλες στιγμές πυ κάθε εργσί υπίθρυ έχει. Τυς ευχριστώ όλυς θερμά. Τέλς θέλω ν ευχριστήσω την ικγένει μυ, πυ ότι έχω επιτύχει μέχρι τώρ, έγινε με την γάπη κι την υπστήριξη της.

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Β. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ. 3 Β.1. Γεωγρφί - Μρφλγί 3 Β.2. Γεωλγί 3 Β.2.1. Αλπικί σχημτισμί 3 Β Γενικά 3 Β Ενότητ Αντλικής Ελλάδς 6 Β Ενότητ Δυτικής Θεσσλίς - Βιωτίς 11 Β Ενότητ Πρνσσύ 11 Β Ενότητ Πίνδυ 12 Β.2.2. Μετλπικά ιζήμτ 12 Β.3. Τεκτνική της τάφρυ τυ Σπερχειύ, 13 Γ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 15 Γ.1. Θεωρητικό Μέρς 15 Γ.1.1. Ειδική ντίστση πετρωμάτων 15 Γ.1.2. Η μέθδς της ειδικής ντίστσης (στιχειώδης θεωρί) 15 Γ.1.3. Πράγντες επιλγής της κτάλληλης διάτξης ηλεκτρδίων 18 Γ.1.4. Επιλγή διτάξεων ηλεκτρδίων 21 Γ.1.5. Επεξεργσί Μετρήσεων Υπίθρυ 22 Γ.1.6. Ερμηνεί 1-διάστσης γεωηλεκτρικών δεδμένων 23 Γ.1.7. Δυνμικό κι ειδική ντίστση πάνω πό στρώμ υπό κλίση 45 ή Γ.1.8. Ερμηνεί βυθσκόπησης με πρυσί συνέχεις κλίσης Γ.1.9. Τμή κι χάρτες φινόμενης ειδικής ντίστσης 31 Γ Ερμηνεί 2-διστάσεων των δεδμένων των βυθσκπήσεων 32 Γ.2 Εφρμγή της μεθόδυ της ειδικής ντίστσης στη " Μέσ Κιλάδ" τυ Σπερχειύ Πτμύ 35 Γ.2.1. Εισγωγή 35 Γ.2.2. Εργσίες υπίθρυ 35 Γ.2.3. Επεξεργσί κι ερμηνεί 1-διάστσης των δεδμένων των βυθσκπήσεων 35 Γ.2.4. Χάρτες φινόμενης ειδικής ντίστσης 36 Γ.2.5. Τμές φινόμενης ειδικής ντίστσης κι ντίστιχες γεωηλεκτρικές τμές 44

7 Δ. Η ΒΑΡΥΤΊΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 59 Δ.1. Θεωρητικό Μέρς 59 Δ.1.1. Εισγωγή 59 Δ.1.2. Πυκνότητ των πετρωμάτων 59 Δ.1.3. Οργν, εξπλισμός, εργσίες υπίθρυ 60 Δ.1.4. Βρυτικές νωμλίες 61 Δ.1.5. Επεξεργσί βρυτικών μετρήσεων 64 Δ.1.6. Ερμηνεί βρυτικών δεδμένων 65 Δ.2. Εφρμγή της βρυτικής μεθόδυ στη "Μέσ Κιλάδ τυ Σπερχειύ πτμύ 67 Δ.2.1. Απόκτηση δεδμένων 67 Δ.2.2. Εργστηρικός πρσδιρισμός πυκντήτων 70 Δ.2.3. Επεξεργσί των βρυτικών μετρήσεων, βρυτικί χάρτες 70 Δ.2.4. Ερμηνεί των βρυτικών δεδμένων 72 Δ.3. Εφρμγή της βρυτικής μεθόδυ στ Δέλτ τυ Σπερχειύ Πτμύ 93 Δ.3.1. Απόκτηση δεδμένων 93 Δ.3.2. Επεξεργσί βρυτικών μετρήσεων, βρυτικί χάρτες 93 Δ.3.3. Ερμηνεί των βρυτικών δεδμένων 94 Δ.3.4. Πιτική νάλυση τυ ερμγνητικύ χάρτη τυ Δέλτ τυ Σπερχειύ Πτμύ 109 Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 110 Ε.1. Εισγωγή 110 Ε.2. Εργσίες υπίθρυ 110 Ε.3. Χάρτες φινόμενης ειδικής ντίστσης κι τμή dìpole-dipole 110 Ε.4. Επεξεργσί κι ερμηνεί των δεδμένων των βυθσκπήσεων ΣΤ. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (SELF POTENTIAL) ΣΤ.1. Εισγωγή 125 ΣΤ.2. Εισγωγική θεωρί 125 ΣΤ.3. Εφρμγή της μεθόδυ στ ύπιθρ 126 ΣΤ.3.1. Πηγές θρύβυ κι ντιμετώπιση τυς 128 ΣΤ.4. Επεξεργσί των μετρήσεων υπίθρυ 132 ΣΤ.5. Πιτική ερμηνεί των μετρήσεων 135 ΣΤ.6. Πστική ερμηνεί των μετρήσεων 135 ΣΤ.6.1. Τ μντέλ Fitterman 135 ΣΤ.6.2. Μντέλ Ανωμλιών Φυσικύ Δυνμικύ 137 Ζ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 140

8 SUMMARY 149 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A' "APO-DIP" : Πρόγρμμ FORTELAN 77. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' "APO-COMP" : Πρόγρμμ FORTRAN 77. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ "APO-XYDEG" : Πρόγρμμ FORTRAN 77. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' "APO-GRAV2D" : Πρόγρμμ FORTRAN 77. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Κμπύλες ηλεκτρικών βυθσκπήσεων στη "Μέσ Κιλάδ" κι μντέλ 1-διάστσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Βρυτικές μετρήσεις τυ Ι.Γ.Μ.Ε. στη "Μέσ Κιλάδ". ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' Βρυτικές μετρήσεις στην ευρύτερη περιχή των Λυτρών Υπάτης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' Βρυτικές μετρήσεις στ Δέλτ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ' Κμπύλες ηλεκτρικών βυθσκπήσεων στ Δέλτ κι μντέλ 1-διάστσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Κμπύλες Φυσικύ Δυνμικύ τμών στην περιχή των Λυτρών Υπάτης.

9 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κιλάδ τυ Σπερχειύ πτμύ έχει πλύ μεγάλ γεωλγικό ενδιφέρν τόσ πό τεκτνική άπψη (έντνς τεκτνισμός) όσ κι πό γεωθερμική άπψη (θερμές πηγές στ Λυτρά Θερμπυλών, Υπάτης κι Πλτύστμυ). Στην περιχή έχυν γίνει ρκετές γεωτρήσεις μικρύ όμως βάθυς, ενώ τ ιζήμτ έχυν πλύ μεγάλ πάχς. Ετσι είνι πρίτητ γι την κτνόηση της γεωλγικής δμής της Λεκάνης τυ Σπερχειύ ν εφρμστύν γεωφυσικές μέθδι. Στην πρύσ εργσί γίνετι πρσπάθει διερεύνησης τυ υπεδάφυς της Λεκάνης με γεωφυσικές μεθόδυς. Ειδικότερ σκπός της εργσίς είνι η χρτγράφηση τυ νάγλυφυ τυ Αλπικύ υπόβθρυ, εντπισμός ρηγμάτων μέσ στην κιλάδ κι η τυχόν συσχέτιση τυς με ρή γεωθερμικών ρευστών. Περισσότερ όμως η πρσπάθει επικεντρώνετι στη βελτίωση των γεωφυσικών μεθόδων είτε στην εφρμγή τυς στ ύπιθρ είτε στην επεξεργσί κι ερμηνεί, πρτείνντς κινύργιες τεχνικές. Πρέπει ν πρτηρηθεί ότι η επιτυχί των γεωφυσικών μεθόδων έγκειτι στη σωστή επιλγή γι την επίλυση συγκεκριμένυ πρβλήμτς (Lagios, 1979, Θνάσυλς, 1983, Λύης, 1984, Ππδόπυλς, 1985). Ετσι ι ηλεκτρικές μέθδι βηθύν ) στν εντπισμό στρωμάτων πυ πτελύν διδχικές πθέσεις διφρετικής ειδικής ντίστσης κι β) στην εύρεση τυ βάθυς τυ βρχώδυς υπόβθρυ κθώς κι στν χρκτηρισμό τυ. Οι βρυτικές μέθδι δίδυν πρόσθετες πληρφρίες γι τη μρφή τυ βρχώδυς υπόβθρυ. Η μέθδς φυσικύ δυνμικύ εντπίζει ρήγμτ πυ σχετίζντι με ρές γεωθερμικών ρευστών. Πρς χάριν ευκλίς η κιλάδ τυ Σπερχειύ πτμύ χωρίζετι σε δύ τμήμτ: τη "Μέσ Κιλάδ" πυ εκτείνετι πό την Σπερχειάδ δυτικά έως τυς Κμπτάδες ντλικά κι τ Δέλτ πυ εκτείνετι πό τυς Κμπτάδες δυτικά έως τ Μλικό Κόλπ ντλικά. Πι νλυτικά, στ Κεφάλι Β γίνετι μί σύντμη γεωλγική νσκόπηση των σχημτισμών της Λεκάνης κι των γεωλγικών εντήτων πυ την περιβάλλυν. Στ Κεφάλι Γ νφέρετι η γεωηλεκτρικη μέθδς ειδικής ντίστσης με θεωρητική κάλυψη κι νάλυση κινύργιων τεχνικών ερμηνείς 2-διστάσεων κι με εφρμγή της στην περιχή της Μέσ Κιλάδς. Στ Κεφάλι Δ νφέρετι η βρυτική μέθδς με θεωρητική κάλυψη κι εφρμγή της στη Μέσ Κιλάδ κι στ Δέλτ. Στ Κεφάλι Ε νφέρετι η εφρμγή των νέων τεχνικών ερμηνείς 2-διστάσεων σε δεδμέν πό εφρμγή της γεωηλεκτρικής μεθόδυ ειδικής ντίστσης στ Δέλτ τυ Σπερχειύ. Στ Κεφάλι ΣΤ νφέρετι η μέθδς φυσικύ δυνμικύ με θεωρητική κάλυψη κι με εφρμγή της στην ευρύτερη περιχή των Λυτρών Υπάτης. 1

10 Τέλς, στ Κεφάλι Ζ νφέρντι συμπεράσμτ σε θέμτ εφρμγής των γεωφυσικών μεθόδων, κθώς κι συμπεράσμτ πυ φρύν τη γεωλγική δμή της Λεκάνης τυ Σπερχειύ. 2

11 Β. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ. Β.1. Γεωγρφί - Μρφλγί. Η Λεκάνη τυ Σπερχειύ πτμύ νήκει στην Αντλική Στερεά Ελλάδ κι είνι μί τφρειδής στενή λωρίδ με διμήκη άξν πυ συμπίπτει σε γενικές γρμμές με την κίτη τυ πτμύ. Η λεκάνη περιβάλλετι πό τις τρεις πλευρές της πό ρεινύς όγκυς (Σχ. Β.1), βόρει πό τ όρς Ορθρυς, δυτικά πό τ όρς Τυμφρηστός κι νότι πό τ όρη Βρδυσί, Οίτη κι Κλλίδρμ. Αντλικά η λεκάνη είνι νιχτή πρς τη θάλσσ κι ριθετείτι πό τ Μλικό Κόλπ. Ο κύρις υδργρφικός κλάδς πυ δεσπόζει στην Κιλάδ τυ Σπερχειύ είνι μώνυμς πτμός πυ δέχετι τ νερά πρπτάμων κι χειμάρρων, συνλικής διδρμής 82.5km. Πηγάζει πό τις ντλικές πλευρές τυ όρυς Τυμφρηστός κι εκβάλλει στν Μλικό Κόλπ βόρει των στενών των Θερμπυλών. Τ σπυδιότερ υδρρεύμτ πό ντλικά πρς τ δυτικά είνι Ρυστινίτης, η Βίστριτσ, Ξεριάς, Γργπότμς, Ασωπός κι Ξηριάς Λμίς. Φυσικγεωγρφικές πρτηρήσεις γι τη λεκάνη πρρής τυ πτμύ Σπερχειύ νφέρντι στη διδκτρική διτριβή τυ Χ,Μρυκιάν (1987) Β.2. Γεωλγί. Η κιλάδ τυ Σπερχειύ πτμύ είνι πτέλεσμ μίς τεκτνικής τάφρυ κι έχει δημιυργηθεί στ χώρ μετάβσης πό τις εσωτερικές στις εξωτερικές γεωτεκτνικές ζώνες. Β.2.1. Αλπικί σχημτισμί. Σύμφων με τη γεωτεκτνική διίρεση τυ Ελλδικύ χώρυ, στην ευρύτερη περιχή της Λεκάνης τυ Σπερχειύ πντύν κτά θέσεις ι γεωτεκτνικές ενότητες πυ φίνντι στ σχήμ Β.2. Β Γενικά. Στ σχήμτ Β.3 κι Β.4 φίνντι ι γεωλγικί χάρτες (κλίμκς 1:100000) της "Μέσ Κιλάδς" κι τυ Δέλτ ντίστιχ με τυς κύριυς γεωλγικύς σχημτισμύς πυ έχυν σχεδιστεί χρησιμπιώντς στιχεί πό τ γεωλγικά φύλλ χρτών τυ Ι.Γ.Μ.Ε. (κλίμκς 1:50000) "Σπερχειός", "Λμί" κι "Στυλίς" πυ κτσκευάστηκν 3

12 *rr\ ΓΠ Ι Ι w Κ W en τ OJ» Ö I s ω en Ι a Ό ^ S 00 3 Os ^ a» g ml «1 u» TJ f XI. u X Ο u> <s I a io ι m CM a Ο I ι Ι 8 8 ΙΟ νη ~ Ζ- Λ 3. 3» «e \ II! ν- > 4

13 < g e 3 3. i< U 1 υ* ω ω LO - -σ y Ο 3 σ > 1

14 ντίστιχ πό τυς Κλλέργη, Koh, Niolaus (1970), Μρίν, Ππστμτίυ, Μράτ, Μελιδώνη, Ανδρνόπυλ, Τάτρη, Βετΰλη, Μπρνόβ, Κτσικάτσ, Μργκυδάκη, Λλέχ (1967), Μρίν, Ανστόπυλ, Μράτ, Μελιδώνη, Ανδρνόπυλ (1963). Βόρει κι βρειντλικά της λεκάνης επικρτύν Τριδικί έως Ιυρσικί σβεστόλιθι, σχιστκερτόλιθι κι φιόλιθι. Βρειντλικά της Λμίς ευρίσκντι Ανω Κρητιδικί επικλυσιγενείς σβεστόλιθι κι φλύσχης. Η ίδι σχεδόν κλυθί συνντάτι κι στ όρς Κλλίδρμ, ντιντλικά της Λεκάνης. Οι πρπάνω περιχές νήκυν στην ενότητ Αντλικής Ελλάδς πυ πτελείτι πό έν πλήθς εντήτων πυ είνι πλιτεκτνισμένες κι πυ έχυν μγενπιηθεί πό την Ανω Κρητιδική επίκλυση (Ππνικλάυ, 1986). Τέτιες ενότητες πυ βρίσκντι κι στην περιχή έρευνς είνι η Μλική κι η Υππελγνική (Σχ. Β.2). Νότι της Κιλάδς, στ όρς Οίτη, πρυσιάζετι η ενότητ Πρνσσύ πυ πτελείτι πό Κρητιδικΰς σβεστόλιθυς με ρισμένες πρεμβλές της διπλάσεως τυ φλΰσχη. Μί λωρίδ νότι της Οίτης κι έν τμήμ στη Δυτική Ορθρυ κι τ Βόρει Βρδυσί κλύπτντι πό την ενότητ Βιωτίς. Στ δυτικό τμήμ της λεκάνης πρυσιάζετι η ενότητ της Πίνδυ όπυ επικρτύν ι Ανω Κρητιδικί σβεστόλιθι, Ηωκινικός φλύσχης κι Κάτω Κρητιδικός κλστικός σχημτισμός της Πίνδυ, γνωστός πλιότερ σν "πρώτς φλύσχης". Περιληπτικά ι γεωτεκτνικές ζώνες πυ πντύν στην λεκάνη τυ Σπερχειύ μπρύν ν περιγρφύν σύμφων με τ πρκάτω (Ππνικλάυ, 1986, Κάβς, 1984): Β Ενότητ Αντλικής Ελλάδς. Υππελγνική ενότητ. Κλύπτει τ μεγλύτερ μέρς της ενότητς Αντλικής Ελλάδς κι περιλμβάνει κυρίως νηριτίκύ τύπυ πετρώμτ (Νηριτικί σβεστόλιθι στ Ανω Τριδικό κι εν μέρει Ιυρσικό). Η σβεστλιθική πλτφόρμ δικόπτετι κτά ρισμένες περιόδυς πό σχιστ-ψμμιτκερτλιθικές διπλάσεις. Στην ρφή η νώτερη σχιστκερτλιθική διάπλση πίρνει τη μρφή τεκτνικύ μίγμτς πυ υπόκειτι τυ κλύμμτς των φιλίθων. Μλική ενότητ. Η ενότητ κτλμβάνει μεγάλ τμήμ τυ Ορυς Ορθρυς (ντλική πλευρά) κι η ηλικί της ντιστιχεί πό Ανώτερ Τριδικό μέχρι τ όρι τυ Κρητιδικύ. Η ενότητ μιάζει με τ κτώτερ κμμάτι της ενότητς της Πίνδυ. Ετσι υπάρχυν πελγικί σβεστόλιθι, λλά επικρτύν ι ρδιλρίτες με ενδιστρώσεις λτυππγών σβεστόλιθων 6

15 ö a >- -ρ «>- -Ρ > η ω ~- ϊ 61 O p * 5 Ο = 1^3 3 se χ» O.Q/ «*~ R W 0/ ρ s. Q/ IT) WS ö ^ Ο 3-rii s ss P le δ F^ v O Sw?~ S β 9 Ο ν ω 3 S!? ^ tn «jtg 2. Λ8 93 S3 t3 6& eg θί Al 01 fit tt 61 8Ϊ Π Ol

16 ω «3. >- -Ρ (U η >- ρ Ό > 0 ω» C Si / g G v D ^ ils If Ì Ρ <" o ^ ω > ί^> Ο Ό rh * W w. I ^ ' Ö S Si ö S. -aß P 8 2 Ö «>- *z 3 Jj V(jJ r< f5 S w s. F: βί ΘΙ Lì öl 9Ï H Gì 21 Π 0Ï

17 ι πίι εξελίσσντι βθμιί σε πηλίτες, πυ μετβίνυν σε έν τΰπ "άγριυ φλΰσχη" με πετρώμτ υπερβσικά πρερχόμεν πό τ φιλιθικό κάλυμμ πυ στη συνέχει κλυθεί. Πάνω πό τ φιλιθικό κάλυμμ βρίσκντι κρκλπγη κι ψμμιτικί σβεστόλιθι της Ανω Κρητιδικής επίκλυσης κι κλυθύν Νηριτικί σβεστόλιθι πυ εξελίσσντι κτά τ Μιστρίχτι σε φλΰσχη τόσ στην Μλική όσ κι στην Υππελγνική ενότητ. Οι Ανω Κρητιδικί σβεστόλιθι κτλμβάνυν μεγάλη έκτση πρς τ ντιντλικά τυ Ορυς Κλλίδρμ. Β Ενότητ Δυτικής Θεσσλίς - Βιωτίς. Πρόκειτι γι διάφρυς πλιγεωγρφικΰς χώρυς στυς πίυς υπάρχει έν κινό τεκτν-ιζημτγενές φινόμεν, η ύπρξη "φλΰσχη" (πηλίτες, σβεστλιθικές ενδιστρώσεις, ψμμίτες κι κρκλπγη με κρκάλες τυ φιλιθικΰ συμπλέγμτς) ηλικίς Ανώτερ Ιυρσικό - Κτώτερ Κρητιδικό (Papanikolaou and Sideris, 1979). To υπόβθρ υτύ τυ κλστικΰ σχημτισμύ πτελείτι άλλτε πό Νηριτικά Τριδικ- Ιυρσικά ιζήμτ κι άλλτε πό πελγικά, ενώ πρς τ πάνω πντύν πελγικί λλά κυρίως κλστικί σβεστόλιθι τυ Ανώτερυ Κρητιδικύ με λτΰπες φιλίθων κι κερτλίθων πυ εξελίσσντι σε φλΰσχη (Μιστρίχτι-Δάνι) μέσω ενός σχημτισμύ ερυθρών πηλιτών. Τ Ανώτερ Κρητιδικό κι φλύσχης πρυσιάζυν την ίδι εξέλιξη με υτήν πυ πρυσιάζετι στην ενότητ Πρνσσύ. Β Ενότητ Πρνσσύ. Η ενότητ Πρνσσύ πτελείτι πό Νηριτικύς σβεστόλιθυς κι δλμίτες, πυ χρκτηρίζυν έν ύβωμ πό τ Ανώτερ Τριδικό έως τ Ανώτερ Κρητιδικό. Η νθρκική υτή ιζημτγένεση δεν πρυσιάζετι συνεχής λλά δικόπτετι κι συνδεύετι πό διάβρωση, όπως πδεικνύετι πό την πρυσί διφόρων βωξιτικών ριζόντων. Στ Ανώτερ Κρητιδικό υπάρχυν κτά θέσεις πελγικί σβεστόλιθι πυ εξελίσσντι βθμιί σε φλΰσχη κτά τ Πλιόκιν. Αντίθετ σε άλλες θέσεις, πρτηρείτι μί συμφωνί μετξύ των υπκειμένων σβεστόλιθων κι της γνωστής ερυθρής πηλιτικής σειράς πυ στη συνέχει μετβίνει στδικά πρς τυς τυπικύς ργιλ-ψμμιτικΰς ρίζντες τυ φλΰσχη (Rihter and Mariolakos, 1974). Ο φλΰσχης της Οίτης πρυσιάζει φσικό διχωρισμό κι πτελείτι πό σβεστιτικΰς, ργιλικύς σχιστλίθυς, μάργες ψμμίτες σε ενλλγές, κρκλπγη κι σβεστλιθικές ενστρώσεις. 11

18 Ο φλΰσχης Οίτης της ενότητς Πρνσσύ βρίσκετι σε επφή με τ φλΰσχη της ενότητς Πίνδυ δυτικά τυ ικισμύ Υπάτη, ενώ δεν υφίστντι μετξύ τυς διφρές. Η ενότητ Πρνσσύ είνι επωθημένη σε υτήν της Πίνδυ. Β Ενότητ Πίνδυ. Η ενότητ υτή κτλμβάνει τ δυτικό τμέ της Λεκάνης τυ Σπερχειύ έχντς σν όρι πό Β πρς Ν - Πλιά Γιννιτσύ, Μκρκώμη, Νεχώρι, Υπάτη - με τις πρς τ ντλικά νπτυσσόμενες γεωτεκτνικές ενότητες Πρνσσύ στην Οίτη, Υππελγνικής κι Βιωτίς στην Ορθρυ. Στρωμτγρφικά τ Ανώτερ Τριδικό ντιπρσωπεύετι πό μί κλστική σειρά πυ κλυθείτι στ νώτερ στρώμτ μέχρι κι τ Λιάσι πό σβεστόλιθυς, ενώ στη συνέχει (Δγγέρι - Μάλμι κυρίως) υπάρχυν ρδιλρίτες πυ πντώντι κι στη βάση τυ Κρητιδικύ σε ενλλγές με σβεστόλιθυς με Calpionelles (Ππνικλάυ, 1986). Ακλυθεί μί κλστική σειρά πό ψμμίτες, πηλίτες κι σβεστόλιθυς, γνωστή σν "πρώτς φλύσχης" της Πίνδυ πυ είνι νάλγς με τ "Βιωτικό φλύσχη" λλά έχει νεότερη ηλικί. Στ Ανω Κρητιδικό πντύν μεσπλκώδεις έως λεπτπλκώδεις σβεστόλιθι με πυριτιλίθυς, ενώ κτά τ Μιστρίχτι ι σβεστόλιθι υτί εξελίσσντι σε μετβτικά ιζήμτ πρς τ φλύσχη, τ πί πτελύντι πό ενλλγές σβεστ-μργικών ριζόντων κι πηλιτών. Τ στρώμτ υτά εξελίσσντι κτά τ Πλιόκιν στυς ργιλ-ψμμιτικύς ρίζντες τυ φλύσχη πυ συνεχίζετι μέχρι κι τ Ανώτερ Ηώκιν. Β.2.2. Μετλπικά ιζήμτ. Η τεκτνική τάφρς, όπως χρκτηρίστηκε η Λεκάνη τυ Σπερχειύ Πτμύ, είνι γεμάτη πό χλρές πθέσεις τυ Πλειστόκινυ κι τυ Ολόκινυ. Τ λικό πάχς των ιζημάτων είνι δυντόν ν ευρεθεί με τη γεωφυσική έρευν. Γενικά πντώντι: ) Ολιγ-Μεικινικά κρκλπγή (δυτικά ικισμύ Λυγριά), β) Πλειστκινικές λιμνίες πθέσεις (κρκλπγή, ψμμίτες, πηλί κι άργιλι), πυ ευρίσκντι κάτω πό τις πρσχώσεις της κιλάδς τυ Σπερχειύ, γ) Απθέσεις Σπερχειύ - Πλιότερες πθέσεις (άργιλι με μικρές διάσπρτες κρκάλες κι ενδιστρώσεις μμύχων ργίλων) - Σχημτισμός Μγύλς (άργιλι με ενστρώσεις κρκλών κι άμμων σημντικύ πλλές φρές πάχυς κι με επιφνεική εμφάνιση στις περιχές Αργυρχωρίυ, Λδικύ κι Ρδωνιάς) 12

19 - Πλημμυρικές πθέσεις τυ Σπερχειύ (είτε συνιστάμενες πό λεπτόκκκ άμμ με άργιλ χωρίς χλίκι πυ εμφνίζντι σε επίπεδες περιχές πρς τις όχθες τυ πτμύ, είτε συνιστάμενες πό ιλύ με πρεμβλή άμμων χωρίς δρμερή υλικά, είτε συνιστάμενες πό σβεστλιθικές κι ψμμιτικές κρκλλτύπες νάμικτες με άμμυς κι ργίλυς πυ πντύν στην σημερινή κίτη τυ πτμύ κι τ πί έχυν βρεθεί σν δρμερή υλικά (βλέπε ερμηνεί των βρυτικών τμών στη συνέχει). δ) Κρήμτ κι ριπίδι χειμάρρων πυ κτλμβάνυν μεγάλες εκτάσεις, ιδιίτερ της νότις πλευράς έρευνς. ε) Μικτί λλυβικί σχημτισμί σε χλρά κλύμμτ (πσθρωμένι μνδύες), σε πρσχώσεις της κιλάδς, σε πθέσεις τυ Δέλτ τυ Σπερχειύ, σε ιλικές πθέσεις, σε πθέσεις θερμών πηγών, σε πράκτιυς σχημτισμύς κι σε σύγχρνες πθέσεις. Β.3. Τεκτνική της Τάφρυ τυ Σπερχειύ. Ο Muhlfeld (1975) μελετώντς ερφωτγρφίες διέκρινε ρήγμτ κύρις διεύθυνσης Α-Δ πυ κθόρισν τ βύθισμ της κιλάδς τυ Σπερχειύ κι πυ τεμχίζυν τυς σχημτισμύς των κρσπέδων, κόβντς σχεδόν κάθετ τυς άξνες των πτυχώσεων κι τις επφές των διφόρων τεκτνικών εντήτων πυ είχν σχημτιστεί κτά τη δράση της εφπτμενικής τεκτνικής. Επίσης διέκρινε διρρήξεις στ κέντρ της λεκάνης με διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ. Η επίδρση υτών των διρρήξεων έχει πρκλέσει σε ρισμέν τμήμτ της λεκάνης στρωμτγρφικές νκττάξεις των πρσχωσιγενών πθέσεων. Γενικά πάντως, πό τη μελέτη της γεωμρφλγίς της λεκάνης τυ Σπερχειύ πτμύ πρτηρύντι στ νότι άκρ υτής πόκρημνες κλιτείς τυ όρυς Οίτη, δύ τυλάχιστν πτάμιες νβθμίδες, πρς νότ μεττόπιση της κίτης τυ πτμύ κι σχημτισμός λλυβικών ριπιδίων. Αντίθετ, στ βόρει άκρ της λεκάνης επικρτύν νικτές πεδιάδες, χμηλή τπγρφί κι μλές κλιτείς. Τ πλύπλκ νάγλυφ, πυ περιγράφηκε στ πρπάνω, δηλώνει την ύπρξη ρκετά έντνων τεκτνικών κινήσεων. Μί πρσπάθει ερμηνείς των τεκτνικών υτών κινήσεων γίνετι με τη θεωρί των τεκτνικών δίπλων (Μριλάκς, 1976, κι Dermitzakis & Papanflolaou, 1979) κι της κινημτικής πυ πρτάθηκε στ άκρ των κύριων ρηξιγενών ζωνών (Σχ. Β.5) 13

20 Σχήμ Β.5. Τ τεκτνικά δίπλ τυ Μριλάκυ (1976) στη Στερεά Ελλάδ κι Πελπόννησ (πό Dermitzakis & Papanikolaou, 1979) D 14

21 Γ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Γ.1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Γ.1.1. Ειδική ντίστση πετρωμάτων. Μί φυσική ιδιότητ πυ μπρεί ν χρκτηρίσει γεωλγικά στρώμτ είνι η γωγιμότητ. Είνι κύρι ηλεκτρλυτικύ χρκτήρ κι λμβάνει χώρ μέσω διλυμάτων κύρι στυς συνδεόμενυς χώρυς των πόρων, κτά μήκς δικλάσεων, ρηγμάτων ή ζωνών λίσθησης. Η ειδική ντίστση (ντίστρφ της γωγιμότητς) των υδρφόρων κι μη σχημτισμών ελττώνετι με την ύξηση: ) τυ επί μέρυς όγκυ τυ πετρώμτς πυ κτλμβάνετι πό νερό, β) της περιεκτικότητς σε χλωριόντ ή ελεύθερ ιόντ τυ υπγείυ ύδτς, γ) της θερμκρσίς (ύξηση της ευκινησίς των ιόντων) δ) της περιεκτικότητς σε σωμτίδι ργίλυ, ε) τυ βθμύ εξλλίωσης των ργίλων, στ) τυ βθμύ κρεσμύ τυ διλύμτς στυς πόρυς τυ πετρώμτς ζ) της κρστικπίησης η) της εξλλίωσης Γενικά ι πρσχωσιγενείς σχημτισμί είνι περισσότερ γώγιμι πό τ εκρηξιγενή πετρώμτ κι μετξύ των τελευτίων τ βσικά είνι περισσότερ γώγιμ πό τ όξιν. Στ σχήμ Γ.1 φίνετι τ εύρς των ειδικών ντιστάσεων διφόρων πετρωμάτων κι εδφών. Γ.1.2. Η μέθδς της ειδικής ντίστσης (στιχειώδης θεωρί). Η μέθδς της ειδικής ντίστσης συνίσττι στην εισγωγή ρεύμτς στη γη με δύ ηλεκτρόδι (Q ή Α κι C 2 ή Β) κι στη μέτρηση της διφράς δυνμικύ πυ πρκλείτι σε δύ άλλ ηλεκτρόδι (Pj ή Μ κι Ρ 2 ή Ν) (Σχ. Γ.2). Με τη διδικσί υτή υπλγίζετι μί πράμετρς πυ νμάζετι φινόμενη ντίστση ρ κι δίδετι πό τη σχέση: AV. 1., 1 1,, 1 1 λ1 ρ =- -k, k=[( ) - ( ) ] Ι η Γ 2 Γ 3 Γ 4 όπυ AV η διφρά δυνμικύ, Ι τ ρεύμ πυ εισάγετι, k γεωμετρικός συντελεστής κι τ ι,τ 2,τ 3, Γ 4 ι πστάσεις των ηλεκτρδίων μετξύ τυς όπως φίνετι στ σχήμ Γ.2. 15

22 ε u5 UK η Αντι*σ τ. "η t ΩΤΠ> Κ ιθ <χρ 03 $ ρ «ν τ η s " 10 J Αττ*Θρ< βν os 5f ρ otv ύττ» 3 So-άλ τη» Δ ϋτβτμημκν 3 ρ <χσ άλ τ η 3 Χ età et Ç L.T η 3 Γρ<^ LT UK Ó 3 Αρ J ι-λ ύτ τι 3 ψ «χμ μ ύτ η 3 Ασρβστόλ u9o3 Α ρ χ ua 3 ΑλΛ ύρ uot Κ ρ κ «λ ττ oitf é 3 Σχήμ Γ.1. Εΰρς ειδικών ντιστάσεων διφόρων γεωλγικών σχημτισμών (Ward, 1990). 777: ^ ' < ^?* -0" ^ fi* <D V//////77»<- C Σχήμ Γ.2. Δυ ηλεκτρόδι ρεύμτς (Ci, C2) κι δύ δυνμικύ (Pi, Vi) διτετγμέν' σε επιφάνει μγενύς κι ισότρπυ εδάφυς ειδικής ντίστσης ρ (Telford et al, 1976). 16

23 Γ^ωμ^τρί TÌXSXT poô ίων DIPOLE-DIPOLE f^~] na f^"] κ πη(η.+1)(η+2) Cl C, P[ p 2 POLE-DIPOLE ~*^] na f^"] 2Kn(n+lJa Ci Pi P 2 SCHLUMBERGER 1tn(n+l)a WENNER 2τί Σχήμ Γ.3. Συνήθεις διτάξεις ηλεκτρδίων με τυς ντίστιχυς γεωμετρικύς συντελεστές. Οι διτάξεις ηλεκτρδίων (με τυς ντίστιχυς γεωμετρικύς συντελεστές) πυ έχυν τη μεγλύτερη εφρμγή φίνντι στ σχήμ Γ.3. Η τιμή της φινόμενης ειδικής ντίστσης γι κάθε θέση ή/κι διεύθυνση της διάτξης ηλεκτρδίων δεν είνι ντιπρσωπευτική ύτε της πργμτικής ειδικής ντίστσης μέρυς τυ υπεδάφυς, ύτε μίς μέσης τιμής των πργμτικών ειδικών ντιστάσεων των διφόρων μερών τυ υπεδάφυς. Μετβάλλετι όμως συστημτικά νάλγ με τη γεωλγική τμή την πί διρρέυν ι ρευμτικές γρμμές κι είνι ντιπρσωπευτική κι των στρωμάτων τυ υπεδάφυς κι των γώγιμων ή μη νμιγενειών. Γι τυς πρπάνω λόγυς χρησιμπιείτι η τμή φινόμενης ειδικής ντίστσης ως βηθός στην ερμηνεί της γεωηλεκτρικής τμής, όπως θ νφερθεί στην πστική ερμηνεί. Αυξάνντς την πόστση ηλεκτρδίων ρεύμτς υξάνετι τ βάθς δισκόπησης κι στην περίπτωση συνεχύς ύξησης της πόστσης η διδικσί έρευνς ρίζετι ως βυθσκόπηση. Κρτώντς την πόστση ηλεκτρδίων στθερή, κτά τ μάλλν ή ήττν τ βάθς δισκόπησης είνι κι η διδικσί έρευνς λέγετι "profiling". Επιδερμικό φινόμεν. Τ ρεύμ πυ εισχωρεί μέσω ηλεκτρικής πηγής στη γη είνι της μρφής πυ φίνετι στ σχήμ Γ.4. Τ επιδερμικό φινόμεν νφέρετι στην πότμη μείωση της πυκνότητς τυ ρεύμτς με τ βάθς ότν τ ρεύμ εισχωρεί σε γώγιμ στρώμ. Ετσι μειώνετι δρστικά τ βάθς δισκόπησης. Τ επιδερμικό βάθς δ (τ βάθς όπυ η πυκνότητ ρεύμτς μειώνετι στ 1/3 της ρχικής τιμής της) δίδετι πό τη σχέση: 17

24 Ε ύσδ 3 Εκπβμττόμβν ρ e υμ _ ^ - On- 01 0η- 01 0η. Χ ρ Ο V Ο 3 Λ <χμ (3 txw μ β ν σημ ε ζ Ο 5 99 Χ ρ ν 09 Σχήμ Γ.4. Εκπεμπόμεν κι λμβνόμεν κύμτ στ χώρ τυ χρόνυ (Τ : Περίδς) (Ward, 1990). δ = Ver όπυ ρ είνι η ειδική ντίστση τυ γώγιμυ στρώμτς κι Τ η περίδς τυ πλμύ τυ ρεύμτς. Τ επιδερμικό φινόμεν είνι κι πρόβλημ πρκτικής σημσίς, επειδή πρυσιάζετι ότν τ κύκλωμ τυ ρεύμτς νίγει κι κλείνει. Τ σήμ ( πλμός της διφράς δυνμικύ, Σχ. Γ.4) πίρνει την νγκί στθερή μρφή τυ μετά πό κάπι χρόν. Γι τ λόγ υτό, σε περιπτώσεις γώγιμυ επιφνεικύ στρώμτς κι ότν τ όργν μέτρησης πρέχει τη δυντότητ, υξάνετι η περίδς τυ τετργωνικύ πλμύ τυ ρεύμτς. Γ.1.3. Πράγντες επιλγής της κτάλληλης διάτξης ηλεκτρδίων. 1. Λόγς σήμτς πρς θόρυβ. Η διφρά δυνμικύ (δηλ. τ σήμ) είνι μεγάλη ότν λόγς της πόστσης των ηλεκτρδίων δυνμικύ πρς την πόστση των ηλεκτρδίων ρεύμτς είνι μεγάλς κι ότν τ ζεύγς των ηλεκτρδίων δυνμικύ βρίσκετι νάμεσ στ ηλεκτρόδι ρεύμτς. Ως πρς τν πράγντ λιπόν υτόν κτά σειρά πρτεριότητς ι διτάξεις είνι: Wenner, Shlumberger, Dipole -Dipole. 2. Ευισθησί σε ριζόντιες νμιγένειες. Ο Sumner (1976) (Σχ. Γ.5) δίνει μεγλύτερη ευισθησί λόγω ριζόντιων νμιγενειών στην διάτξη Dipole-Dipole κι λιγότερη σε Wenner κι Shlumberger. 18

25 Pi P 0 75 Σχήμ Γ.5. Πρφίλ ειδικής ντίστσης πάνω πό θμμένη σφίρ (Sumner, 1976). 3. Ευισθησί σε βάθς κι διεισδυτικότητ διά μέσυ επιφνεικύ γώγιμυ στρώμτς. Οι διτάξεις Shlumberger κι Wenner έχυν σχεδιστεί γι ν χρησιμπιύντι σε βυθσκπήσεις κι η συνεχώς υξνόμενη πόστση των ηλεκτρδίων ρεύμτς με 6 πστάσεις νά λγριθμικό κύκλ δίνει λεπτμερή νάλυση της ειδικής ντίστσης σε βάθς, σε ντίθεση με τη διάτξη dipole-dipole, πυ συνήθως ι μετρήσεις είνι 6 με βήμ μέτρησης τ μήκς δίπλυ. 4. Διεισδυτικότητ διά μέσυ επιφνεικύ γώγιμυ στρώμτς. Ηδη έχει νφερθεί η επίδρση τυ επιδερμικύ φινμένυ. Γι λεπτό γώγιμ κάλυμμ πάνω σε μη γώγιμ υπόβθρ ι Edward κι Howell (1976) δείχνυν ότι τ επί τις εκτό (%) πσστό ρεύμτς πυ μένει στ κάλυμμ f(a) κλυθεί την κμπύλη πυ φίνετι στ σχήμ Γ.6. Η μετβλητή (=4(ρ 2 /ρ^κ^ /AB) όπυ ρ 1, ρ 2 ι ειδικές ντιστάσεις κλύμμτς κι υπόβθρυ, t τ πάχς τυ κλύμμτς κι AB η πόστση των ηλεκτρδίων ρεύμτς) δεν πρέπει ν ξεπερνά την τιμή 0.1 γι ν ευρίσκντι τ too r Σχήμ Γ.6. Η συνάρτηση f(a) πυ δίνει τ επί τις εκτό (%) πσό τυ ρεύμτς πυ πρμένει σε γώγιμ λεπτό επιφνεικό στρώμ επάνω πό ημιάπειρ μη γώγιμ στρώμ (Edwards κι Hawell, 1976). 19

26 χρκτηριστικά τυ υπόβθρυ. Η δυντότητ μεγάλυ νίγμτς ηλεκτρδίων ρεύμτς της διάτξης Shlumberger μζί με την ευισθησί σε βάθς πυ έχει, της πρέχυν έν σφές πρβάδισμ. 5. Βάθς δισκόπησης. Τ βάθς δισκόπησης γι τυς Roy κι Apparao (1971) της Shlumberger είνι 0.125L κι γι την Dipole-dipole 0.195L όπυ L η μεγλύτερη πόστση μετξύ των ηλεκτρδίων. Οσν φρά την πρπάνω άπψη υπάρχυν επιφυλάξεις, γιτί τ βάθς δισκόπησης εξρτάτι πό την ευισθησί σε επιφνεικές ή βθιές νμιγένειες, σε τπγρφί, στην κλίση των στρωμάτων, στ νάγλυφ τυ υπόβθρυ, κλπ, ενώ Van Zijl (1985) στην ερμηνεί βυθσκπήσεων Shlumberger εξρτά τ βάθς δισκόπησης πό τ μντέλ των στρωμάτων τυ υπεδάφυς. 6. Ευισθησί στις επιφνεικές νμιγένειες. Ο Kunetz (1966) κι Van Zijl (1985) δείχνυν ότι η φινόμενη ειδική ντίστση επηρεάζετι πλύ περισσότερ ν τ ηλεκτρόδι δυνμικύ διέλθει πό επιφνεική νμιγένει πρά πό όσ εάν περάσει τ ηλεκτρόδι ρεύμτς (Σχ. Γ.7). Ετσι η διάτξη Shlumberger πλενεκτεί των άλλων διτάξεων μις κι τ ηλεκτρόδι δυνμικύ πρμένυν σε μί περιχή επί περισσότερ διάστημ μετρήσεων. 7. Ευισθησί στην μρφλγί τυ υπόβθρυ. Η διάτξη dipole-dipole υπερτερεί των άλλων διτάξεων. 8. Ευισθησί στ τπγρφικό νάγλυφ της περιχής έρευνς. Στ σχήμ Γ.8 (Fox et al., 1980) πρτηρείτι ότι έντν τπγρφικό νάγλυφ δημιυργεί πύκνωση κι ρίωση των ρευμτικών γρμμών. Σε κιλάδ, η πύκνωση των ρευμτικών γρμμών δημιυργεί μετρήσεις μικρών τιμών φινόμενων ειδικών ντιστάσεων με διάτξη dipole-dipole (Σχ. Γ.9, Fox et al, 1980) σν ν υπάρχει στην = Ρ2 :w Ρ [ -lq*m Ρ n-m Ρ 3»20Q-m Σχήμ Γ.7. Σύγκριση των επιπτώσεων επιφνεικών νμιγενειών ότν διέρχντι πό υτές ηλεκτρόδι ρεύμτς (Α) ή ηλεκτρόδι δυνμικύ (ΜΝ) στη διάτξη ηλεκτρδίων poledipole (δικεκμμένη γρμμή ότν ΜΝ στθερό κι Α κινύμεν κι συνεχής στην ντίστρφη περίπτωση) (Van Zijl, 1985). 20

27 Σχήμ Γ.8. Επίδρση της τπγρφίς στις ισδυνμικές επιφάνειες (δικεκμμένες γρμμές) κι στις ρευμτικές γρμμές (συνεχείς γρμμές) (η πηγή ρεύμτς βρίσκετι στ άπειρ) (Fox et al, 1980). -S ι 1 ί I«. j ι ι 1 ^ ^2 ΑΕΡΑΣ 3 ^ ΓΗ ρ -100 ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΓΤΑΖΗ Σχήμ Γ.9. Επίδρση της κιλάδς στη διπλική τμή φινμένων ειδικών ντιστάσεων (Fox et al., 1980). περιχή σώμ χμηλής ειδικής ντίστσης. Τ πρπάνω δηγύν στ συμπέρσμ ότι ι διτάξεις ηλεκτρδίων πρέπει ν έχυν διεύθυνση πράλληλη με τ τπγρφικό νάγλυφ της περιχής. Γ.1.4. Επιλγή Διτάξεων Ηλεκτρδίων. Σύμφων με τ όσ έχυν νφερθεί στ πρηγύμεν, τ περισσότερ πλενεκτήμτ ως διάτξη ηλεκτρδίων γι βυθσκόπηση έχει η διάτξη Shlumberger, κτά την πί ι πστάσεις ηλεκτρδίων ρεύμτς υξάνυν συνεχώς με στθερή πόστση ηλεκτρδίων δυνμικύ, η πί λλάζει μόν ότν τ μέγεθς της διφράς δυνμικύ γίνετι τόσ μικρό ώστε ν μην είνι δυντό ν μετρηθεί με την πιτύμενη κρίβει. Οτν πρόκειτι ν μετβληθεί η πόστση των ηλεκτρδίων δυνμικύ, λμβάνντι διπλμετρήσεις κι με τις δύ πστάσεις των ηλεκτρδίων δυνμικύ. Εχει επιλεχτεί ν 21

28 γίνντι έξι (6) μετρήσεις νά λγριθμικό κΰκλ τυ ημίσες της πόστσης των ηλεκτρδίων ρεύμτς. Γι την νίχνευση της μρφλγίς τυ υπόβθρυ πλενεκτεί η διάτξη dipole-dipole με έν εμπειρικό βάθς νίχνευσης 0.195L, όπυ L η μέγιστη πόστση μετξύ των κρίων ηλεκτρδίων (Roy κι Apparao, 1971). Γ.1.5. Επεξεργσί Μετρήσεων Υπίθρυ. Μετά τη λήψη των γεωηλεκτρικών δεδμένων γίνετι η γρφική πράστση των πρτηρημένων τιμών των φινόμενων ειδικών ντιστάσεων σε σχέση με τ ήμισυ της πόστσης των ηλεκτρδίων ρεύμτς (CjC 2 /2 ή ΑΒ/2), σε διλγριθμικό διάγρμμ (Σχ. Γ.10). Στ διλγριθμικό διάγρμμ πρτηρείτι ότι ι τιμές φινόμενης ειδικής ντίστσης, γι τις διάφρες πστάσεις των ηλεκτρδίων δυνμικύ, δημιυργύν ξεχωριστύς κλάδυς-κμπύλες. Πρηγυμένως νφέρθηκε ότι η πρυσί νμιγενειών στην περιχή των ηλεκτρδίων δυνμικύ επηρεάζει έντν τις μετρήσεις ειδικής ντίστσης (Σχ. Γ.7). Ετσι η πρυσί νμιγενειών μεττπίζει πράλληλ τυς κλάδυς-κμπύλες νάλγ με την ειδική ντίστση της νμιγένεις. Γι ν υπάρχει μί ενιί κμπύλη γι όλη τη βυθσκόπηση,όπως πρτείνυν κι ι Zohdy et al (1973), ι κλάδι-κμπύλες μεττπίζντι πράλληλ με κλάδ νφράς o m 10- e CD C Ο. < ΤΤη 1 1 I M i i l 1 Γ - ΤΤ Half Eletrode Distane In m Σχήμ Γ.10. Φινόμενες ειδικές ντιστάσεις βυθσκόπησης, σε διλγριθμικό διάγρμμ, σε σχέση με τ ήμισυ της πόστσης των ηλεκτρδίων ρεύμτς, γι διάφρες; πστάσεις ηλεκτρδίων δυνμικύ. Η συνεχής κμπύλη πτελεί την εξμλυμένη κμπύλη. 22

29 ε * ε ieea- 6 <Β m ÙL 100-.»J e φ C < 10- Ί Ι Ι Μ Ι Ι Τ Ί ΓΤ Γ Ι Ι Ι Ι Ι! Ι 10 1ΘΘ 1000 Half Eletrode Dlatone In m Σχήμ Γ.11. Η περίπτωση "usp". υτόν με τη μεγλύτερη πόστση ηλεκτρδίων δυνμικύ (Σχ. Γ.10). Ετσι ι ειδικε'ς ντιστάσεις συσχετίζντι με βάση την ειδική ντίστση τυ υπόβθρυ. Η πρυσί τπικής νμιγένεις στη θέση τυ ηλεκτρδίυ ρεύμτς ή η μεγάλη ντίστση επφής ή η λνθσμένη μέτρηση, μπρεί ν δημιυργήσυν υψίσυχνη νωμλί στην κμπύλη φινόμενης ειδικής ντίστσης, τ γνωστό "usp". Με εξμάλυνση φιρύμε υτή την νωμλί (Σχ. Γ.11). Πράλληλη μεττόπιση των τιμών φινόμενης ειδικής ντίστσης πό κάπι ήμισυ πόστσης ηλεκτρδίων ρεύμτς κι μετά (με στθερή πόστση ηλεκτρδίων δυνμικύ), υπδηλώνει πρυσί πλευρικής νμιγένεις, μεγάλης κλίμκς, πυ τπθετείτι πό τ κέντρ της βυθσκόπησης σε πόστση μετξύ των ημίσεων πστάσεων των ηλεκτρδίων ρεύμτς κτά τις πίες συνέβη η πράλληλη μεττόπιση (Zohdy, 1969). Από τ σημεί μεττόπισης κι μετά η κμπύλη δε χρησιμπιείτι γι ερμηνεί 1-διάστσης κτά την πί τ στρώμτ θεωρύντι ριζόντι κι μγενή. Η συγκεκριμένη περίπτωση θ νλυθεί λεπτμερώς σε επόμεν κεφάλι. Γ Ερμηνεί 1-Διάστσης Γεωηλεκτρικών Δεδμένων. Μετά την επεξεργσί κι εξμάλυνση της κμπύλης των τιμών φινόμενης ειδικής ντίστσης πυ ελήφθησν στ ύπιθρ, η πρκύπτυσ εξμλυμένη κμπύλη ερμηνεύετι με τη μέθδ "βηθητικύ σημείυ", χρησιμπιώντς μάδ πρτύπων 23

30 κμπυλών πυ δόθηκε πό τυς Orellana κι Mooney (1966). Η μέθδς τυ "βηθητικύ σημείυ" νφέρετι λεπτμερέσττ πό τυς Keller κι Frishkneht (1970). Τ μντέλ των στρωμάτων πυ πρκύπτει πό την πρηγυμένη ερμηνεί (πάχη κι ειδικές ντιστάσεις στρωμάτων) κθώς κι ι τιμές φινόμενης ειδικής ντίστσης της εξμλυμένης κμπύλης πτελύν τ στιχεί εισόδυ στ πρόγρμμ ηλεκτρνικύ υπλγιστή (Η/Υ) INVR τυ Τμέ Γεωφυσικής πυ στηρίζετι στην μέθδ της μέγιστης κλίσης όπως υτή νπτύχθηκε πό τν Koefoed (1979). Η μέθδς υτή είνι ένς λγόριθμς διδχικών πρσεγγίσεων των πρμέτρων τυ μντέλυ κτά τ πί πρσεγγίζντι ι μετσχημτισμί ειδικής ηλεκτρικής ντίστσης της εξμλυμένης κμπύλης υπίθρυ κι υτής πυ πράγετι πό τ μντέλ. Οι δύ μετσχημτισμί συγκρίνντι μετξύ τυς κι ι πρσεγγίσεις συνεχίζντι μέχρις ότυ η θεωρητική κμπύλη τυ μντέλυ κι η εξμλυμένη κμπύλη υπίθρυ συμφωνύν με λιγότερ πό 3% πόκλιση. Στην ερμηνεί έχει υπτεθεί ότι τ στρώμτ είνι ριζόντι κι μγενή. Αργή της Ισδυνμίς. Η ρχή της ισδυνμίς νφέρετι στην ερμηνεί κμπύλης φινόμενης ειδικής ντίστσης πυ ντιστιχεί σε μντέλ τριών στρωμάτων κι ισχύει ότν τ ενδιάμεσ στρώμ είνι ειδικής ντίστσης μεγλύτερης ή μικρότερης υτών πυ τ περικλείυν. Στην περίπτωση μεγλύτερης ειδικής ντίστσης τυ ενδιάμεσυ στρώμτς, η κμπύλη φινόμενης ειδικής ντίστσης δεν επηρεάζετι ότν τ γινόμεν ειδικής ντίστσης επί τ πάχς τυ ενδιάμεσυ στρώμτς είνι στθερό ενώ ξεχωριστά ι δύ πράμετρι μετβάλλντι. Τ πρπάνω γινόμεν κλείτι Εγκάρσι Αντίστση (Τ, Transverse Resistane, Τ=1ι*ρ). Στην περίπτωση γώγιμυ ενδιάμεσυ στρώμτς, η κμπύλη φινόμενης ειδικής ντίστσης δεν επηρεάζετι ότν λόγς τυ πάχυς τυ ενδιάμεσυ στρώμτς πρς την ειδική ντίστση τυ είνι στθερός, νεξάρτητ ν ι επί μέρυς πράμετρι μετβάλλντι. Ο πρπάνω λόγς κλείτι Διμήκης Αγωγιμότητ (S, Longitudinal Condutane, S=h^). Αρχή της Επικάλυψης. Η ρχή της επικάλυψης νφέρετι στην ερμηνεί κμπύλης φινόμενης ειδικής ντίστσης κι ισχύει γι στρώμτ μικρύ σχετικά πάχυς των πίων ι ειδικές ντιστάσεις είνι ενδιάμεσες των ειδικών ντιστάσεων των στρωμάτων πυ τ περικλείυν. Τ στρώμτ υτά είνι δύσκλ ν νγνωριστύν. 24

31 Σχήμ Γ.12. Τ πρόβλημ της υπό κλίση 45 συνέχεις κι τ σύστημ συντετγμένων πυ χρησιμπιείτι. Οι ρχές της ισδυνμίς κι της επικάλυψης πτελύν πρόβλημ γι την ερμηνεί 1-Διάστσης. Γι ν ξεπερστεί τ πρόβλημ, πρέπει ν χρησιμπιηθύν στην ερμηνεί ήδη υπάρχυσες πληρφρίες γι πάχη στρωμάτων ή γι ειδικές ντιστάσεις (πυ πρμένυν στθερά κτά τη διδικσί των πρσεγγίσεων), πυ βρέθηκν πό γεωτρήσεις, πό "in situ" μετρήσεις ειδικής ντίστσης σε πετρώμτ κι πό πτελέσμτ άλλων γεωφυσικών ερευνών (Apostolopoulos, 1984). Ετσι ι ενλλκτικές λύσεις περιρίζντι κι πρσεγγίζετι η πργμτικότητ. Γ.1.7. Δυνμικό κι Ειδική Αντίστση πάνω πό Στρώμ υπό Κλίση 45 ή 90. Στ σχήμ Γ.12 φίνετι μί υπό κλίση 45 συνέχει πυ χωρίζει δύ μέσ ειδικών ντιστάσεων ρ Χ κι ρ 2. Ο χώρς χρκτηρίζετι πό κυλινδρικές συντετγμένες (Γ,Θ,Ζ) έχντς τν άξν των z πράλληλ με τη γρμμή επιφνεικής εμφάνισης της συνέχεις. Τ ηλεκτρόδι ρεύμτς C (έντσης Ι) στ μέσ (1) έχει συντετγμένες (r 0,0,0) κι τ ηλεκτρόδι δυνμικύ Ρ στ μέσ (1) έχει συντετγμένες (Γ,Ο,Ζ), ενώ στ μέσ (2) (τ,π,ζ). Η πόστση CP είνι R, 1ί=(ρ 2 -ρ 1 )/(ρ2+ρ 1 ), τ u ρίζετι πό τη σχέση R2 u=z 2 +r 2 +ro 2 χ,, τ δυνμικό είνι V x ότν τ ηλεκτρόδι δυνμικύ Ρ βρίσκετι στ μέσ (1) κι V 2 ότν βρίσκετι στ μέσ (2). Οι Chastenet De Gery κι Kunetz (1956) κι Broadbent κι Habberjam (1971) πρτείνυν: ) Οτν τ ηλεκτρόδι Ρ κι C βρίσκντι στ μέσ (1), τ =45 κι r >r 0, τότε τ δυνμικό στ Ρ δίδετι πό τη σχέση: 25

32 2nR V2M-1 VU όπυ k = -2os(ô) k(l-r) r sinh(ôs)ds sin(ô) { sinh(ns) > /u + (u - l)osh(r.s / 2) β) Οτν τ ηλεκτρόδι Ρ κι C βρίσκντι στ μέσ (1), τ =135 κι r_r, τότε τ δυνμικό τ Ρ δίδετι πό τη σχέση: όπυ k = 2os(ô) V = J L{1 + k Γ sinh(ôs)ds, 2JCR sin(ô) sinh(ns) A /u + (u - l)osh(ns / 2) γ) Οτν τ ηλεκτρόδι Ρ κι C βρίσκντι εκτέρωθεν της συνέχεις κι τ =45, τότε τ δυνμικό στ Ρ δίδετι πό τη σχέση: ν, - ML*1 {ι + ^ - ί - όπυ k = -2os(ô). 2nR sinh(ôs)ds sin(ô) { wnì^rts^u 4-(w l)osh(ju/2) Τ πρόγρμμ (H/Y) APO-DIP (Πράρτημ Α) υπλγίζει τις φινόμενες ντιστάσεις ότν υπάρχει συνέχει υπό κλίση 45 χρησιμπιώντς τις συνρτήσεις πυ πρηγυμένως έχυν νφερθεί, νάλγ με την περίπτωση. Οι λκληρώσεις νλόγως γίνντι με τν κνόν Simpson ή με πρσέγγιση Chebyshev ή με λκλήρωση Gauss, χρησιμπιώντς τ υππρόγρμμ (Η/Υ) πυ πρτείνυν ι Curtis κι Clenshaw (1960). Στ σχήμ Γ.13 δίδντι ι κμπύλες φινόμενης ειδικής ντίστσης πυ έχυν υπλγιστεί με τ πρόγρμμ (Η/Υ) APO-DIP, γι διάφρ k, γι βυθσκόπηση με διάτξη ηλεκτρδίων Shlumberger, όπυ τ κέντρ της διάτξης βρίσκετι σε πόστση 10m πό την επιφνεική εμφάνιση της κεκλιμένης συνέχεις. Η διάτξη τέμνει κάθετ τη γρμμή της επιφνεικής εμφάνισης της συνέχεις κι τ δίπλ ηλεκτρδίων δυνμικύ βρίσκετι πάντ στ μέσ όπυ βρίσκετι κι τ κέντρ της διάτξης. Στ σχήμ Γ.14 δίδντι ι κμπύλες φινόμενης ειδικής ντίστσης πυ υπλγίστηκν με τ πρόγρμμ (Η/Υ) APO-DIP, με στθερό k κι με τη διάτξη ηλεκτρδίων ν τέμνει τη γρμμή της επιφνεικής εμφάνισης της συνέχεις υπό διάφρες γωνίες. 26

33 ε χ ε 6 >, U k-1.0 k=o.a k=0.4 e φ L a < 0.1 I I Mill, Half Eletrode DLetona In m C l I p i I P 2 I l(lm C 2 I - : "Si I I I I I Σχήμ Γ.13. Κμπύλες φινόμενης ειδικής ντίστσης γι την περίπτωση υπό κλίση 45 συνέχεις πυ βρίσκετι σε πόστση 10m πό τ κέντρ της βυθσκόπησης, γι διάφρ k { k 27

34 ε ε o o CD ÙL e CD e < 0.1 ττπ ι ι ι ι ι ι τττττη Γ Half Eletrode Distança In m 10m Σχήμ Γ.14. Κμπύλες φινόμενης ειδικής ντίστσης γι την περίπτωση υπό κλίση 135 συνέχεις πυ βρίσκετι σε πόστση 10m πό τ κέντρ της βυθσκόπησης, γι διάφρ k { k = (e2-pi)/(e 2 + ei)} 28

35 ε χ ε ê e φ ÙL ^-! C < 0.1 k 1.0 k=0.8 k=q k 0.4- k O.S k 1.0 ι ι 11 ι ι ι ι ι 111 ι ι Γττττη 1 r Ho I f Eletrode DLstans Ln m 10 m 90 e Σχήμ Γ.15. Κμπύλες φινόμενης ειδικής ντίστσης γι την περίπτωση υπό κλίση 90 συνέχεις πυ βρίσκετι σε πόστση 10m πό τ κέντρ της βυθσκόπησης, γι διάφρ k { k = (o 2 -Qi)/( 2 + ei)} Στ σχήμ Γ.15 δίδντι ι κμπύλες φινόμενης ειδικής ντίστσης πυ υπλγίστηκν με τ πρόγρμμ (Η/Υ) APO-DIP ότν υπάρχει κάθετη συνέχει, γι διάφρ k. Οι σχέσεις πυ δίνυν τ κτά περίπτωση δυνμικό δίδντι πό τν Telford et al. (1976). Τ δυνμικά συνδυζόμεν κτάλληλ γι τη διάτξη ηλεκτρδίων Shlumberger δίνυν τη φινόμενη ειδική ντίστση. 29

36 Γ Ερμηνεί Βυθσκόπησης με πρυσί Ασυνέχεις Κλίσης 45. Οτν στην κμπύλη φινόμενης ειδικής ντίστσης μις βυθσκόπησης υπάρχει πότμη κλίση ή πράλληλη μεττόπιση της κμπύλης πό μί πόστση QCj /2 κι μεγλύτερη, τότε νμένετι εμφάνιση ριζόντις νμιγένεις πυ μπρεί ν φείλετι σε ρήγμ ή κάθετη φλέβ (Zohdy, 1969). Η κμπύλη ερμηνεύετι με τη μνδιάσττη ερμηνεί ριζόντιων στρωμάτων μέχρι τη μεττόπιση ή την πότμη κλίση. Αν δεν υπάρχυν άλλες πληρφρίες γι τ πάχη βθύτερων στρωμάτων πό γεωτρήσεις ή πό πτελέσμτ άλλων γεωφυσικών μεθόδων τότε: Ι. Επειδή η ειδική ντίστση τυ βθύτερυ στρώμτς είνι γνωστή πό άλλες βυθσκπήσεις, είνι γνωστό κι τ k (1ί=(ρ 2 -ρχ )/(ρ 2 +ρχ ) πυ χρκτηρίζει τις κμπύλες κεκλιμένης συνέχεις πυ φίνντι στ σχήμ Γ.13. Π. Η κμπύλη με τ συγκεκριμέν k μεττπίζετι πράλληλ ή κάθετ ως πρς την κμπύλη της βυθσκόπησης, έτσι, ώστε στην κτάλληλη θέση η πράλληλη μεττόπιση της κμπύλης βυθσκόπησης ν φείλετι στην πότμη κλίση πυ πρυσιάζει η κμπύλη κεκλιμένης συνέχεις στην περιχή της συνέχεις (σχήμ Γ.16). III. Μόλις βρεθεί η κτάλληλη θέση, συγκεκριμέν ΑΒ/2, τότε γνωρίζυμε τη θέση τυ ρήγμτς (πόστση πό τ κέντρ της διάτξης ίση με τ συγκεκριμέν ήμισυ της πόστσης των ηλεκτρδίων ρεύμτς (ΑΒ/2)). IV. Μετκινώντς την κμπύλη κεκλιμένης συνέχεις κάθετ έτσι ώστε η θέση τυ ρήγμτς στ συγκεκριμέν ΑΒ/2 ν πρμένει η ίδι, τυτίζυμε τ σημεί της κμπύλης βυθσκόπησης με τ ντίστιχ σημεί της κμπύλης κεκλιμένης συνέχεις. Τ σημεί της κμπύλης βυθσκόπησης μεττπίζετι γρφικά στ ντίστιχ σημεί τυ ριζόντιυ άξν της κμπύλης κεκλιμένης συνέχεις. Τ τελευτί σημεί πτελεί τ "νέ" σημεί της κμπύλης βυθσκόπησης. Τ "νέ" σημεί κθώς κι υτά πυ δεν έχυν επηρεστεί πό την κεκλιμένη συνέχει (τ σημεί γι ΑΒ/2 μικρότερ πό την πόστση πυ εμφνίστηκε η συνέχει) δημιυργύν μί συνεχή κμπύλη, τη "διρθωμένη" κμπύλη βυθσκόπησης, πυ υφίσττι λόκληρη τώρ τη μνδιάσττη (1-Δ) ερμηνεί γι ριζόντι στρώμτ (Σχ. Γ.16). Αν υπάρχυν πληρφρίες γι τ πάχς τυ βθύτερυ στρώμτς τότε: Ι. Με βάση τ πτελέσμτ της μνδιάσττης (1-Δ) ερμηνείς πυ έχει ήδη γίνει γι τ υπεράνω τυ βθύτερυ στρώμτ κι με την πρόσθετη πληρφρί γι τ βάθς τυ βθύτερυ στρώμτς δημιυργείτι μί συνθετική κμπύλη βυθσκόπησης (συνεχής γρμμή, Σχ. Γ.16). 30

37 ε χ f Γ ϋ C w j > j _^ > m*.ο CO -* o ÙL j j e (S L < 1ββ ι *~ 10 mm _ - _ " 1 ~] [ Ι Ι Ι Ι Ι τη 1 Ι ι ι ι 11 η ι ι ι ι ι! Il j 1 1 ι Half Eletrode D(.3tanoa In m Σχήμ Γ.16. Γρφική ερμηνεί κμπύλης φινόμενων ειδικών ντιστάσεων μίς βυθσκόπησης πυ η διάτξη ηλεκτρδίων της τέμνει συνέχει υπό κλίση 45. II. Οι διφρές γρφικά των τιμύν φινόμενης ειδικής ντίστσης της συνθετικής κμπύλης βυθσκόπησης κι των τιμών της πργμτικής κμπύλης βυθσκόπησης (δικεκμμένη γρμμή, Σχ. Γ.16) δημιυργύν μί κμπύλη σχήμτς μίυ με κάπι πό τις κμπύλες κεκλιμένης συνέχεις, όπυ ευκρινώς πλέν τπθετείτι η θέση τμής της διάτξης ηλεκτρδίων ρεύμτς με την κεκλιμένη συνέχει (Σχ. Γ.16). /- Γ.1.9. Τμή κι Χάρτες Φινόμενης Ειδικής Αντίστσης. Η τμή φινόμενης ειδικής ντίστσης κτσκευάζετι πεικνίζντς ριζόντι τις θέσεις των βυθσκπήσεων κι τπθετώντς κάτω πό τη θέση κάθε βυθσκόπησης τις τιμές φινόμενης ειδικής ντίστσης σε "βάθς" ίσ με τ ήμισυ της πόστσης των ηλεκτρδίων ρεύμτς. Οι τιμές φινόμενης ειδικής ντίστσης συσχετίζντι κτσκευάζντς ισνώμλες φινόμενης ειδικής ντίστσης. Η τμή υτή είνι μνδική γι κάθε γεωλγική δμή ν χρησιμπιείτι μί διάτξη ηλεκτρδίων στθερύ πρσντλισμύ. Η μρφή των ισνώμλων δίνει χρήσιμες πληρφρίες γι τη κτκόρυφη μρφή των στρωμάτων κι είνι νγκί βήθημ στην κτσκευή της γεωηλεκτρικής τμής πυ δημιυργείτι με τ πτελέσμτ της 1-διάστσης ερμηνείς γι κάθε βυθσκόπηση (πάχη, ειδικές ντιστάσεις κάτω πό κάθε βυθσκόπηση). Ο χάρτης φινόμενης ειδικής ντίστσης κτσκευάζετι έχντς τις κριβείς γεωγρφικές συντετγμένες όλων των βυθσκπήσεων στην περιχή έρευνς στις πίες 31

38 ντιστιχύμε τις φινόμενες ειδικές ντιστάσεις γι μί συγκεκριμένη ημιπάστση ηλεκτρδίων ρεύμτς. Οι τιμές φινόμενης ειδικής ντίστσης συσχετίζντι κτσκευάζντς ισνώμλες φινόμενης ειδικής ντίστσης, ι πίες λόγω τυ στθερύ της ημιπόστσης ηλεκτρδίων ρεύμτς νφέρντι, κτά τ μάλλν ή ήττν, σε στθερό βάθς. Ο χάρτης υτός είνι μνδικός γι κάθε γεωλγική δμή ν χρησιμπιείτι μί διάτξη ηλεκτρδίων στθερύ πρσντλισμύ. Η μρφή των ισνώμλων δίνει χρήσιμες πληρφρίες γι την ριζόντι έκτση των στρωμάτων σε κάθε βάθς. Γ Ερμηνεί 2-Διστάσεων των Δεδμένων των Βυθσκπήσεων. Στην περίπτωση πυ ι ισνώμλες στην τμή φινόμενης ειδικής ντίστσης δεν είνι γενικά πράλληλες στην επιφάνει, τότε τ στρώμτ δεν είνι πράλληλ κι μγενή όπως έχυμε υπθέσει στην ερμηνεί μίς (1) διάστσης, λλά η δμή είνι πλύπλκη. Απιτείτι λιπόν ερμηνεί δύ (2) διστάσεων η πί επιτυγχάνετι με την εφρμγή των κνόνων σύνθεσης (omposition rules) πυ έχυν πρτείνει ι Habberjam κι Jakson (1974). 1ς Κνόνς Σύνθεσης. Αφρά τη δημιυργί πλύπλκης τμής πό δύ πλύστερες, των πίων ι συνέχειες κτά τη σύνθεση δεν τέμνντι. Εν κλσσικό πράδειγμ είνι συνδυσμός δύ τμών με μί κτκόρυφη συνέχει γι ν δημιυργηθεί μί τμή με μί κάθετη φλέβ. Η διδικσί περιλμβάνει κννικπίηση της κάθε τμής ως πρς μί εκ των ειδικών ντιστάσεων κι γινόμεν των συνρτήσεων πργμτικής ντίστσης των δύ τμών (Σχ. Γ.17). Η συνάρτηση πργμτικής ειδικής ντίστσης της συνθετικής τμής δίδετι πό τη σχέση: ρ(χ,ζ) Χ ρ(χ,ζ) 2 rho(x,z) = * = 1 γι χ < Xj 1 ρ? = Οι γι χ 1 < χ < χ 2 = 03 γι χ > χ 2 Qi 32

39 0 s : ι ι Pi > x " j, 0 ι X. ^ x i Μντέλ (ι) Μντέλ (ιι) 0 ι Χ, ^ χ Ρ3 Ni/ Μντέλ σύνθεσης (m) Σχήμ Γ.17. Σχημτική σύνθεση δύ κάθετων συνεχειών στν πργμτικό χώρ (1ς κνόνς σύνθεσης). Η τμή φινόμενης ειδικής ντίστσης της συνθετικής γεωηλεκτρικής τμής σε σχέση με τις φινόμενες ειδικές ντιστάσεις των επί μέρυς τμών πδίδετι μθημτικά πό τη σχέση: 2ς Κνόνς Σύνθεσης. / Ν u / Ν Γ δ( Χ ' )ΐ Ρ( Χ > )2 η ρ(χ,) = Qi, rho(x,a) = ρ χ [ ^. -^ ^- ] Pi 2 Αφρά τη δημιυργί πλύπλκης τμής πό δύ πλύστερες των πίων ι συνέχειες κτά τη σύνθεση τέμνντι. Η διδικσί σύνθεσης περιλμβάνει κννικπίηση ως πρς μί εκ των ειδικών ντιστάσεων, φίρεση της μνάδς πό την κννικπιημένη συνάρτηση της κάθε μίς γεωηλεκτρικής τμής κι πλλπλσισμός τυ πτελέσμτς με κάπι πράγντ ώστε ι τμές ν επνκννικπιηθύν χρκτηριζόμενες πό μηδενικά κι μνάδες (στ σχήμ Γ. 18 πράγντς είνι ρ 1 /(ρ 2 - ι)) Ετσι πό τ σχήμ Γ.18 γι τ Ι μντέλ: (*> Ζ )ι - gì = γι ζ < ζ 1 = 1 γι ζ > ζ 1 33

40 _1_ -> ι ζ = Ζ ί Χι ^ ι Μντέλ (ι) Μντέλ (ιι) 0 L Xl ι ^ Χ ζ = Ζ Μντέλ σύνθεσης (ιιι) g(*.z)i - 6ι (x>z) 2 - ßi Qi Qi Ρ(χ,ζ) Πρτεινόμενη διδικσί σύνθεσης (ιν) Σχήμ Γ.18. Σχημτική σύνθεση μίς κάθετης κι μίς ριζόντις συνέχεις στ χώρ (2ς κνόνς σύνθεσης). κι γι τ 2 μντέλ: ρ(χ,ζ) 2 - ρ 2 _ 0 e 2 - Qi γι χ < x x γι χ > χ χ Πλλπλσιάζντς τις δυ πρηγύμενες πσότητες σχημτίζετι η συνάρτηση P(x,z) κι εφρμόζντς ντίστρφ τις πρηγύμενες διδικσίες τελικά η συνάρτηση της συνθετικής γεωηλεκτρικής τμής δίδετι πό τη σχέση: ρ(χ,ζ) = {[Ρ(χ,ζ) *^- 1^- ] + ι} *Q 1 Qi πότε Q(X,Z) C = Qj ότνρ(χ,ζ) = Ο = ρ 2 ότνρ(χ,ζ) = 1 34

41 Η τμή φινόμενης ειδικής ντίστσης της συνθετικής γεωηλεκτρικής τμής σε σχέση με τις φινόμενες ειδικές ντιστάσεις των επί μέρυς τμών πδίδετι μθημτικά πό τη σχέση: n/r η\ ~ ί?(*>")# ~ 6ΐ] [θ(*><*)ν ' Ol], η Q2 - Gì Τ πρόγρμμ (Η/Υ) APO-COMP (Πράρτημ Β) χρησιμπιεί την πρπάνω θεωρί κθώς κι κμμάτι πό τ πργράμμτ APO-DIP (Πράρτημ Α) κι INVR κι υπλγίζει τις φινόμενες ειδικές ντιστάσεις πλύπλκων διδιάσττων μντέλων. Γ.2. ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑ Γ.2.1. Εισγωγή. Στ μέρς υτό θ πρυσιστύν η εργσί υπίθρυ, η επεξεργσί κι ερμηνεί των δεδμένων πό την εφρμγή της μεθόδυ της ειδικής ντίστσης στην "Μέσ Κιλάδ τυ Σπερχειύ Πτμύ. Τ ντίστιχ στιχεί γι την περιχή τυ Δέλτ τυ πτμύ θ πρυσιστύν μετά την νφρά κι εφρμγή της βρυτικής μεθόδυ σε όλη την κιλάδ εφόσν χρησιμπιύντι κι τ πτελέσμτ της. Γ.2.2. Εργσίες υπίθρυ. Οπως έχει νφερθεί γι την περίπτωση βυθσκπήσεων επιλέγετι η διάτξη ηλεκτρδίων Shlumberger. Στην "Μέσ Κιλάδ" τυ Σπερχειύ έγινν 77 βυθσκπήσεις γι λγρισμό της Δ.Ε.Η. (Δ.Ε.Μ.Ε.) πό τ Πνεπιστήμι τυ Αμβύργυ (Σχ. Γ.19) των πίων τ δεδμέν υπίθρυ πρχωρήθηκν πό τη Δ.Ε.Η. γι επνεπεξεργσί κι ερμηνεί. Η πόστση ηλεκτρδίων ρεύμτς έφθσε κι τ 3000m, ενώ ι πστάσεις ηλεκτρδίων δυνμικύ στις βυθσκπήσεις ήτν 1.0m, 40.0m κι 160.0m. Η διεύθυνση των διτάξεων επιλέχθηκε πράλληλη με τ τπγρφικό νάγλυφ. Γ.2.3. Επεξεργσί κι Ερμηνεί 1-Διάστσης των Δεδμένων των Βυθσκπήσεων. Στ Πράρτημ Ε φίνντι γι κάθε βυθσκόπηση ι μετρήσεις φινόμενων ειδικών ντιστάσεων (ίδις συμβλισμός γι κάθε πόστση ηλεκτρδίων δυνμικύ), η 35

42 εξμλυμένη κμπύλη (δικεκμμένη γρμμή), η ερμηνεί 1-διάστσης της εξμλυμένης κμπύλης κι η συνθετική κμπύλη τυ μντέλυ πό την ερμηνεί 1- διάστσης (συνεχής γρμμή). Ολ έχυν γίνει με βάση τ όσ έχυν νφερθεί στ θεωρητικό μέρς πυ πρτάθηκε. Γ.2.4. Χάρτες Φινόμενης Ειδικής Αντίστσης. Στ σχήμτ Γ.20, Γ.21, Γ.22, Γ.23, Γ.24 φίνντι ι χάρτες της φινόμενης ειδικής ντίστσης γι πστάσεις ΑΒ/2 (ήμισυ πόστσης ηλεκτρδίων ρεύμτς) ίσες με 100m, 464m, 1000m, 1468m κι 2154m, ντίστιχ. Γι λόγυς ευκλίς χρησιμπιύμε την εμπειρική σχέση μετξύ ΑΒ/2 κι βάθυς δισκόπησης, D = (ΑΒ/2)/4, γι την ντιστιχί φινόμενης ειδικής ντίστσης κι βάθυς δισκόπησης. Στ χάρτη γι ΑΒ/2=100m (Σχ. Γ.20) πρτηρύντι δύ περιχές υψηλών φινόμενων ειδικών ντιστάσεων, μί μετξύ Υπάτης κι Σπερχειάδς στην περιχή τυ πτμύ Βιστρίτσ, πυ πριστά την περιχή τυ κρκλπγύς στρώμτς, πυ έχει δημιυργήσει ενεργητικός ως πρς υτό πτμός, κι μί ντίως των Λυτρών Υπάτης πυ φείλετι στην πρυσί λόφυ πό σβεστόλιθ (υψηλής ειδικής ντίστσης). Η πρυσί τυ κρκλπγύς στην περιχή τυ πτμύ Βιστρίτσ (υψηλές τιμές φινόμενης ειδικής ντίστσης) είνι εμφνής κι στν χάρτη γι AB/2=464m (Σχ. Γ.21) πράγμ πυ δηλώνει τ μεγάλ πάχς τυ. Οσ πρχωρύμε πρς τυς χάρτες γι ΑΒ/2=1000m, ΑΒ/2=1468m, AB/2=2l54m (Σχ. Γ.22, Σχ. Γ.23, Σχ. Γ.24) η επίδρση τυ κρκλπγύς εξφνίζετι κι η πρυσί στ κέντρ των χρτών μις περιχής υψηλών φινόμενων ειδικών ντιστάσεων πιστεύετι ότι φείλετι στην πρυσί τυ υπόβθρυ (πιθνόττ τυ φιόλιθυ πυ ίσως λόγω διάβρωσης χάνετι δεξιά κι ριστερά). Αντλικά των Λυτρών Υπάτης πρτηρύντι χμηλές τιμές φινόμενης ειδικής ντίστσης πράγμ πυ υπδηλώνει πρυσί ιζημάτων κι ως εκ τύτυ βύθιση τυ υπόβθρυ. Τ συμπεράσμτ γι τυς τρεις (3) τελευτίυς χάρτες επιβεβιώνντι κι στν χάρτη λικής γωγιμότητς (Πάχς/ειδική ντίστση) (Σχ. Γ.25) πυ είνι δυντόν σχημτικά ν ντιστιχηθεί με τ χάρτη βάθυς τυ υπόβθρυ. 36

43 93 S βτ 8Ϊ ΙΛ 91 ST η δτ 31 37

44 - I 92 Sì fî Κ βΐ 81 LT 91 ST fi ZI 21 38

45 -ι ι Γ τ J Γ τ Γ φ 9 92 ss \ζ εζ ζζ τζ ζ et βτ /.τ βτ ST η ετ ει 39? Ι 8 Ι

46 τ 1 1 Γ 93 S3 40

47 93 SS f3 B ΘΤ /.I 0Τ ST *ϊ ετ 41

48 92 52 t2 Κ 23 W T LI 9Χ Sï η 42

49 93 S3 43

50 Γ.2.5. Τμές Φινόμενης Ειδικής Αντίστσης κι ντίστιχες Γεωηλεκτρικές Τμές. Με τ δεδμέν τυ Πρρτήμτς Ε (τιμές εξμλυμένης κμπύλης κι πράμετρι μντέλυ πό την 1-διάστσης ερμηνεί) κτσκευάζυμε τις τμές φινόμενης ειδικής ντίστσης κι τις ντίστιχες γεωηλεκτρικές τμές όπως νλυτικά εξηγείτι στ Θεωρητικό Μέρς. Σε περιχές πυ έχυν νγνωριστεί είτε πό γεωτρήσεις είτε πό επιφνεικές εμφνίσεις, έχει βρεθεί η ντιστιχί ειδικών ντιστάσεων κι γεωλγικών σχημτισμών πυ φίνετι στν πρκάτω πίνκ. Γεωλγικός Σχημτισμός Ειδική ντίστση (Qm) Ι. Ιζημτγενή με έντνη πρυσί ργιλικΰ υλικύ II. Ιζημτγενή με πι δρμερή υλικά III. Κρκλπγή ΐν.Φλΰσχης V. Οφιόλιθς VI. Ασβεστόλιθς Πρτήρηση. Πρέπει ν πρτηρηθεί ότι λόγω της μνδιάσττης ερμηνείς δεν έχυμε κμμί πληρφρί γι τη μρφή των συνεχειών μετξύ των βυθσκπήσεων (μίς κι η νάπτυξη των ηλεκτρδίων έγινε κάθετ στις τμές πυ κλυθύν κι η διεύθυνση τυχόν ρήγμτς είνι πράλληλη με τη διάτξη των ηλεκτρδίων, έτσι ώστε ν μην επηρεάζει την κμπύλη φινόμενης ντίστσης). Επίσης λόγω της εφρμγής της μνδιάσττης (1-Δ) ερμηνείς, ότι τ στρώμτ είνι ριζόντι κι μγενή, στην περίπτωση πυ η διάτξη των ηλεκτρδίων συνντήσει κάπι μετάπτωση, τ πτελέσμτ της πρπάνω ερμηνείς δεν είνι πόλυτ ντιπρσωπευτικά κι χρειάζετι ερμηνεί 2-διστάσεων γι την πρσέγγιση ρελιστικότερης εικόνς. Ανλυτικά έχυμε: ΤΟΜΗ Α (ΣΥ. Γ.26): Η πρυσί των ισνώμλων υψηλών φινόμενων ειδικών ντιστάσεων κάτω πό τη βυθσκόπηση Α5 στην Τμή Φινόμενων Ειδικών Αντιστάσεων (ΤΦΕΑ), φείλετι στ στρώμ ειδικής ντίστσης ^4Ωιη, πυ φίνετι στην ΓεωΗλεκτρική Τμή (ΓΗΤ), με 44

51 δρμερές υλικό λόγω της πλησίν πρυσίς τυ Πτμύ Σπερχειύ (ίσως χρκτηρίζει την πλικίτη τυ πτμύ). Τ μεγάλυ πάχυς ενδιάμεσ στρώμ πλύ μικρής ειδικής ντίστσης ( ^.5Ωπι) στην ΓΗΤ, πυ πτελείτι κύρι πό ργιλικό υλικό, έχει ως πτέλεσμ ν μειώνει τις φινόμενες ειδικές ντιστάσεις σε μικρότερες τιμές χωρίς έτσι υτές ν επηρεάζντι πό τ υπόβθρ (ρ=150ωπι), πυ είνι φλύσχης. Η μρφή της συνέχεις τυ υπόβθρυ φίνετι στην ισνώμλη φινόμενης ειδικής ντίστσης των 35Ωπι στην ΤΦΕΑ. Πρτηρείτι η δυνμί εντπισμύ τυ υπόβθρυ στην βυθσκόπηση Α2 κι στην ΓΗΤ γράφετι η πιθνή μρφή της συνέχεις στην περιχή υτή. ΤΟΜΗΗ(Σγ.Γ.27ί: Η πρυσί των ισνώμλων υψηλών φινόμενων ειδικών ντιστάσεων κάτω πό τις βυθσκπήσεις Η4 κι Η5 στην ΤΦΕΑ, φείλετι στ στρώμ υψηλής σχετικά ειδικής ντίστσης ( ^Ο.ΟΩιιι), πυ φίνετι στην ΓΗΤ, με δρμερές υλικό λόγω της πλησίν πρυσίς τυ Πτμύ Σπερχειύ (ίσως χρκτηρίζει την πλικίτη τυ πτμύ). Τ ενδιάμεσ στρώμ πλύ μικρής ειδικής ντίστσης ( ^5Ωπι) στην ΓΗΤ, πυ πτελείτι κύρι πό ργιλικό υλικό, έχει σν πτέλεσμ ν κτεβάζει τις φινόμενες ειδικές ντιστάσεις σε χμηλές τιμές χωρίς έτσι υτές ν επηρεάζντι πό τ υπόβθρ (ρ=125ωιη) πυ είνι φλύσχης. Ομως πό τη μρφή των ισνώμλων στην ΤΦΕΑ φίνετι κθρά η βύθιση κι μη εντπισμός τυ υπόβθρυ κάτω πό τις βυθσκπήσεις Η4 κι Η5. Πιθνόττ η βθιά συνέχει κάτω πό τις βυθσκπήσεις HI, Η2, Η3 ν είνι υτή τυ υπόβθρυ (φλύσχη) πρά τις μικρές ειδικές ντιστάσεις τυ. Αυτό πυ πρκλεί εντύπωση είνι η πυσί φιόλιθυ (ρ ΟΦ =350Ωπι) πάνω πό τ φλύσχη στην περιχή των βυθσκπήσεων HI, Η2, Η3 κι τ στρώμ χμηλών ειδικών ντιστάσεων (ρ^.5ωπι) στην ΓΗΤ πιθνά ν ντιπρσωπεύει έντν διβρωμέν φιόλιθ. ΤΟΜΗΟ(Σχ.Γ.28): Η πρυσί των ισνώμλων υψηλών φινόμενων ειδικών ντιστάσεων κάτω πό τις βυθσκπήσεις G3, G4, G5, G6 στην ΤΦΕΑ, φείλετι στ σχετικά βθύ στρώμ υψηλής ειδικής ντίστσης ( =1.40.0Ωιη), πυ φίνετι στην ΓΉΤ, με δρμερές (κρκλπγές) υλικό λόγω της πρυσίς τυ πτμύ Βιστρίτσ (υτό φίνετι κι στν χάρτη φινόμενης ειδικής ντίστσης γι AB/2=100m). Η μρφή των ισνώμλων της ΤΦΕΑ στην περιχή μετξύ των βυθσκπήσεων G2 κι G3 επιβεβιώνει τ ρήγμ πυ φίνετι στην συνέχει τυ υπόβθρυ στην ΓΉΤ. Ο φλύσχης εκπρσωπείτι πό τις ειδικές ντιστάσεις εύρυς πό ΙΟΟΩπι έως 190Ωπι ενώ ι τιμές ^530Ωπι θεωρύντι ότι ντιπρσωπεύυν τυς φιλιθικύς σχημτισμύς. 45

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση ενός κύκλου Ν βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο: Κ (3, 3) κι τέμνει πό την ευθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ίκπμμυιη: 4/06,77-93 Επιστήμες στην θωμνική υτκρτρί: ι εκπιδευτικί θεσμί C Βιβλιγρφική πρυσίση πό τ έργ: Ekmeleddin Ihsanoglu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:...

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:... ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ Μι νθοδέσμη έχει 5 λευκά κι 15 κόκκιν γρύφλλ. Τι μπορούμε ν πρτηρήσουμε; ότι τ κόκκιν είνι κτά δέκ περισσότερ πό τ λευκά, λλά κι ότι τ κόκκιν γρύφλλ είνι τρεις φορές περισσότερ πό τ λευκά Η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ρ. Στυλινός Γ. Λόζιος Επ. Κθηγητής του Τµήµτος Γεωλογίς του Εθνικού & Κποδιστρικού Πνεπιστηµίου Αθηνών Το εφρµοσµέν

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµνση Ψύξη ΚλιµτισµόςΙΙ Ψυχροµετρί Εργστήριο Αιολικής Ενέργεις Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κτσπρκάκης Ξηρόςκιυγρός τµοσφιρικόςέρς Ξηρόςκιυγρόςτµοσφιρικός έρς Ξηρός τµοσφιρικός έρς: ο πλλγµένος πό τους

Διαβάστε περισσότερα

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i Οι Κτνομές χ, t κι F Οι Κτνομές χ, t κι F Σε υτή την ενότητ προυσιάζουμε συνοπτικά τρεις συνεχείς κτνομές οι οποίες, όπως κι η κνονική κτνομή, είνι πολύ χρήσιμες στη Σττιστική Συμπερσμτολογί Είνι ξιοσημείωτο,

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ) ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ) ε (ρχή) φορές (πέρς) 1. Τι ορίζετι ως διάνυσµ ; Το διάνυσµ ορίζετι ως έν προσντολισµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΒΑΙΗ - ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΤΑΘΗ ΠΑΝΕΗΝΙΕ ΕΞΕΤΑΕΙ 5 - - Οι πρκάτω σημειώσεις βσίστηκν στ έντυπ του Κ.Ε.Ε. (999 ) κι στη θεμτοδοσί των Πνελλδικών Εξετάσεων στ Μθημτικά Κτεύθυνσης της Γ υκείου. τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Newsletter Δεκέμβριος 2011 Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Πρσκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Ελάτε ν γιορτάσουµε σε µί κεφάτη Χριστουγεννιάτικη τµόσφιρ µε πολύ µουσική, χορό, χορτοφγικό µπουφέ κι εκπλήξεις!

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE 1. Ν ρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε κθεµιά πό τις πρκάτω περιπτώσεις: ) έχει κέντρο την ρχή των ξόνων κι κτίν ) έχει κέντρο το σηµείο (3, - 1) κι κτίν 5 γ) έχει κέντρο το σηµείο (-, 1) κι διέρχετι πό το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μάρτιος 1998.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μάρτιος 1998. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο υτό περιλμβάνει την ύλη των Μθημτικών, που προβλέπετι πό το πρόγρμμ σπουδών της Θετικής Κτεύθυνσης της Β τάξης του Ενιίου Λυκείου, του οποίου η εφρμογή ρχίζει πό το σχολικό έτος 998-999

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος 224 ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (4):224-234, 2009 Ελληνική Ετιρεί Δερμτοχειρουργικής 43 η Ετήσι Συνάντηση της Ελληνικής Ετιρείς Δερμτοχειρουργικής Laser κι άλλες πηγές ενέργεις στη Δερμτολογί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμιάς πό τις πρκάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 κι δίπλ το γράμμ που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. 1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: επνεπίσκεψη. Η εξής πρτήρηση γι τις (μονομερείς) διμελείς σχέσεις, εξυπηρετεί την τξινόμησή τους: τ ζεύγη μις οποιδήποτε τέτοις σχέσης εμπίπτουν σε τρείς κτηγορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Β Τάξη Ενιαίου Λυκείου Θετική Κατεύθυνση ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Β Τάξη Ενιαίου Λυκείου Θετική Κατεύθυνση ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Τάξη Ενιίου Λυκείου Θετική Κτεύθυνση ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Με πόφση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σκιάθο µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρς Η Σκιάθς συνδυάζι την κσµπλίτικη τµόσφιρ µ την πράµιλλη φυσική µρφιά κι τη νησιώτικη γλήνη. Η πόλη της Σκιάθυ ίνι ένς γρφικός ικισµός πυ τν χρκτηρίζι η ξχωριστή γητί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβδειά 24 04-2015 Αριθ Πρωτ: 10259 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρκτικό της ριθμ15-11 ης Συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβδέων Αριθμός πόφσης : 142 Περίληψη Εκθεση ποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.. Από: ecocom-k ίev Απστλή: Πρσκευή, 18 Ιυλ ίυ 214 1:58 µµ Πρς: ί ηf@acsmί.gr; ί ηf@bep.gr; Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε..; 'GRUA Chamber; @1.9Γ 'crete-exporters';

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Μελέτη. «ιερεύνηση πρακτικών εφαρµογών µετάδοσης θερµότητας από ενεργειακή σκοπιά» Εισηγητής: Κτενιαδάκης Μιχ. Επιµέλεια: Στρατάκη Ανθούλα

Πτυχιακή Μελέτη. «ιερεύνηση πρακτικών εφαρµογών µετάδοσης θερµότητας από ενεργειακή σκοπιά» Εισηγητής: Κτενιαδάκης Μιχ. Επιµέλεια: Στρατάκη Ανθούλα P TS TS P Τεχνολογικό Εκπιδευτικό Ίδρυµ Κρήτης Πρόγρµµ Σπουδών Επιλογής ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχική Μελέτη «ιερεύνηση πρκτικών εφρµογών µετάδοσης θερµότητς πό ενεργεική σκοπιά» Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ιδιαίτερη ευχαρίστηση». Όμως εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: «Ποιός είναι αυθεντία Istvan Urban Εμφυτευματολόγος Συνεδρία I, ΙΙI

ιδιαίτερη ευχαρίστηση». Όμως εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: «Ποιός είναι αυθεντία Istvan Urban Εμφυτευματολόγος Συνεδρία I, ΙΙI 12 Κλινικά Θέμτ - Αισθητική Οδοντιτρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition Η λειτουργική ισθητική ζώνη του στόμτος: Ο κθοριστικός πράγοντς γι τη σχεδίση ενός ισθητικά άρτιου χμόγελου J. J. Massad, DDS

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Κυρική 10-4-2005 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΑΛΑΣΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΤΕΥΧΟΣ A Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Τρυλντώνη 8, 577 Ζωγράφου Τηλ: 747344 747395 email:info@orosimoeu wwworosimoeu ISBN: 978-68-873--4 ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ συγκέντρωση Μόλυνση ονομάζετι η είσοδος ενός πθογόνου μικροίου στον οργνισμό. Χρονικά, προηγείτι η είσοδος του μικροίου κι κολουθεί η ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Εξέδρ συνυλίς στ Πνθσσλκό στάδ Βόλυ Φτήτρ: Αντωνίυ Ουρνί Επβλέπντς κθγτές : Σπύρς Ππδόπυλς, Μρί Βρντίσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εσγωγή

Διαβάστε περισσότερα

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ ΔΗΜ. ΓιΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΠΡΟΣΩΠΕΕΣ - ΕΣΑΓΩΓΕΣ & ΣΑ Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΜ. ΤΡΟΦΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Γρφεί: ΓΕΩΡ.GΛ ΥΜΠΟΥ 17-19 - 11741 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 9235722-9025755 ΤηΝκή Δ1η MECCANO Αθήνι Τέλεξ 21-6009

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπίγραφοι κοπτικοί λύχνοι του Μουσείου Μπενάκη (πίν. 39-42)

Ενεπίγραφοι κοπτικοί λύχνοι του Μουσείου Μπενάκη (πίν. 39-42) Ενεπίγρφι κπτικί λύχνι τυ Μυσείυ Μπενάκη (πίν. 39-42) Κάτι ΛΒΕΡΔΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Δελτίν XAE 6 (1970-1972), Περίδς Δ'. Στη μνήμη τυ Πνγιώτη Μιχελή (1903-1969) Σελ. 130-145 ΑΘΝΑ 1972 ΕΝΕΠΙΓΡΑΦί ΚΠΤΙΚΙ ΛΥΝΙ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας;

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας; Τ οικονομικά της Υγείς: μι υάρετη επιτήμη ή έν χρήιμο εργλείο γι τις πολιτικές Υγείς; Ιωάννης Κυριόπουλος Κθηγητής Οικονομικών της Υγείς, Διευθυντής του Τομέ Οικονομικών της Υγείς, Εθνική Σχολή Δημόις

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα Οι ΤΠΕ ως πιδγωγική εμπειρί μέσ πό τ βιώμτ των πιδιών: Εμπειρίες κι προκλήσεις γι το ψηφικό χάσμ Στύρου Χριστίν Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου & Βρυωνίδης Μάριος Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη H προύσ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ολοκληρώματα. Υπολογισμός ολοκληρωμάτων. Μέθοδοι ολοκλήρωσης. Εμβαδά. Η συνάρτηση που ορίζεται από ολοκλήρωμα

Θέμα: Ολοκληρώματα. Υπολογισμός ολοκληρωμάτων. Μέθοδοι ολοκλήρωσης. Εμβαδά. Η συνάρτηση που ορίζεται από ολοκλήρωμα Θέμ: Ολοκληρώμτ Υολογισμός ολοκληρωμάτων Μέθοδοι ολοκλήρωσης Εμβδά Η συνάρτηση ου ορίζετι ό ολοκλήρωμ Ενλητικές σκήσεις ολοκληρωμάτων ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ή ΠΑΡΑΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχος 3 Χειμώνς 2013 magazine Ελληνική έκδοση του σφλιστικού ομίλου ERGO Training Εμπειρίες φροντίδς γι το διοικητικό προσωπικό Web Portal Oι διδικτυκές σχέσεις της ERGO νβθμίστηκν Πρόσωπ Ανδρές Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ Σημείωση Προς το πρόν, κινούμεθ στο σώμ R των πργμτικών ριθμών Έν ιδιοδιάνυσμ ή χρκτηριστικό διάνυσμ ενός πίνκ Α, που ντιστοιχεί στην ιδιοτιμή, είνι εκείνο το μη μηδενικό διάνυσμ το οποίο πηροί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικότητα πέντε ξηρικών τεχνητών λειμώνων και της αυτοφυούς βλάστησης στο Λιθοχώρι Ευρυτανίας *

Παραγωγικότητα πέντε ξηρικών τεχνητών λειμώνων και της αυτοφυούς βλάστησης στο Λιθοχώρι Ευρυτανίας * Πργωγικότητ πέντε ξηρικών τεχνητών λειμώνων κι της υτοφυούς λάστησης στο Λιθοχώρι Ευρυτνίς Πργωγικότητ πέντε ξηρικών τεχνητών λειμώνων κι της υτοφυούς λάστησης στο Λιθοχώρι Ευρυτνίς * Ρ. Θνόπουλος Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 4η Θεωρία Γραφηµάτων

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 4η Θεωρία Γραφηµάτων ικριτά Μηµτικά κι Μηµτική Λογική ΠΛΗ Ε ρ γ σ ί 4η Θεωρί Γρφηµάτων Α π ν τ ή σ ε ι ς Ε ρ ω τ η µ ά τ ω ν Ερώτηµ. ίετι το ένρο του πρκάτω σχήµτος. e d f b l i a k m p c g h n o Θεωρώντς σν ρίζ του ένρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ. Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 200113

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ. Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 200113 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝ Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 00113 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΝΕΤΡΙΝΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ MINOS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% W/W): εκφράζει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος.

Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% W/W): εκφράζει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1. ΙΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ) Όπως νφέρµε διάλυµ είνι έν οµογενές µίγµ που ποτελείτι πό δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες. Περιεκτικότητ διλύµτος είνι η ποσότητ της διλυµένης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Λογάριθμοι. Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έννοια του λογάριθμου Έστω η εξίσωση αx

Λογάριθμοι. Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έννοια του λογάριθμου Έστω η εξίσωση αx Λογάριθμοι Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έοι του λογάριθμου Έστω η εξίσωση θ, 0, θ 0. Η εξίσωση υτή έχει μοδική λύση φού η εκθετική συάρτηση f είι γησίως μοότοη κι το θ ήκει στο σύολο τιμώ της. Τη μοδική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης

Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης ΘΕΩΡΙΑ ΟΥΡΑΣ Ουρές ή Γρές Ανονής: Φινόενο που δηιουργείτι ότν η τρέχουσ ζήτηση γι ί εξυπηρέτηση είνι εγύτερη πό την τρέχουσ ικνότητ εξυπηρέτησης του συστήτος Αντικειενικός σκοπός του προβήτος της ουράς:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΣ (Ερωτήσεις δικαιολόγησης στη Γεωµετρική Οπτική)

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΦΩΤΟΣ (Ερωτήσεις δικαιολόγησης στη Γεωµετρική Οπτική) ΙΣΤΡΙΕΣ ΦΩΤΣ (Ερωτήσεις δικιολόγησης στη εωµετρική πτική). Η πργκωνισµένη νάκλση στο προσκήνιο Τις περισσότερες ορές που ντιµετωπίζουµε έν έµ το οποίο σχετίζετι µε έν πρίσµ δινούς υλικού, έχουµε συνηίσει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λουτράκι 24 / 9 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 22978 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΙΑΣΟΝΟΣ 1 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ.: 27440

Διαβάστε περισσότερα

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5

W O O D E N P R O D U C T S s i n c e 1 9 7 5 TESIS Κατάλγς πρϊόντων 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΖΩΗΣ! Τηλ.: 6973 054 096 site: www.tesias.gr mail: info@tesias.gr Διεύθυνση γραφείων: Μ. Ζαύση 25 Τ.Κ. 44200 - ΜΕΤΣΟΒΟ Η ε τ α ι ρ ε ί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Σε συνέχει της επικοινωνίς μς πρκλώ όπως προωθήσετε τ κόλουθ στο Σύλλογο Γονέων κι Κηδεμόνων κθώς κι στο Σύλλογο Διδσκόντων του σχολείου σς. Οι Σχολές Γονέων Νομού Κορινθίς προσκλούν το Σύλλογο Γονέων

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη.

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη. ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 Ποιος έχει την υποχρέωση ν πρδώσει στον οδηό τις ρπτές οδηίες σχετικές με τη μετφερόμενη επικίνδυνη ύλη; Ο πρλήπτης. Η τροχί. Ο ποστολές.

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

H Ευκλείδεια Γεωµετρία είναι και εδώ : Οι Κωνικές Τοµές της Β Λυκείου

H Ευκλείδεια Γεωµετρία είναι και εδώ : Οι Κωνικές Τοµές της Β Λυκείου H Ευκλείδει Γεωµετρί είνι κι εδώ : Οι Κωνικές Τοµές της Β Λυκείου (EΥΚΛΕΙ ΗΣ Γ, Τ. 73,010) ηµήτρης Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μθηµτικών dimitrmp@sch.gr Περίληψη Η µελέτη των κωνικών τοµών η οποί γίνετι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t)

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Αδιαφανές. Αδιαφανοποιη τής

Αδιαφανές. Αδιαφανοποιη τής A Αδιφνές Opaque Το γυλί, κι κάθε υλικό, που δεν είνι διπερτό πό το φως. Η διφάνει επιτυγχάνετι με την προσθήκη διφνοποιητών. Το γυλί που επιτρέπει τη δίοδο του φωτός ορίζετι ως ημιδιφνές ή διυγές ή διφώτιστο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια τωv εξετάσεωv: 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Κατά τη διάρκεια τωv εξετάσεωv: 2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κτά τη διάρκει τωv εξετάσεωv: ιβάζουµε µι φορά όλ τ θέµτ, ώστε ν σχηµτίσουµε µι γενική εικόν. Ξεκινάµε τις πντήσεις µς πό τ θέµτ εκείν γι τ οποί είµστε σίγουροι γι τον τρόπο ντιµετώπισής του. Συνήθως ξεκινάµε

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Qwφιertuiopasdfghjklzερυυξnmηq σwωψertuςiopasdρfghjklzcvbn mqwertuiopasdfghjklzcvbnφγιmλι qπςπζwωeτrtuτioρμpκaλsdfghςj ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ klzcvλοπbnmqwertuiopasdfghjklz ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo

ΜΑΘΗΜΑ 16 1.4 1.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ xo ΜΑΘΗΜΑ 6.4.5 ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ R Η έννια τυ ρίυ Όρι ταυττικής σταθερής συνάρτησης Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Όρι και διάταξη Όρια και πράξεις Κριτήρι παρεµβλής Τριγωνµετρικά όρια Όρι σύνθετης συνάρτησης Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Γρφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείς της Ελλάδος στη Σεούλ Rm 25, Jang Kyo Bldg,, Jang Kyo-dong, Chung-ku Seoul, Korea 00-77 Tel. +82-2-754-822 Fax +82-2-754-823

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ

Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΜΣ «ιδκτική κι Μεθοδολογί των Μθηµτικών» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΑρχωβίτης ιπλωµτική Εργσί Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπα τ γράµµα, πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση.. Ακτίνα πράσινυ φωτός πρερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

π.χ. 2, 3, π=3,14... Αναλογία λέγεται κάθε ισότητα κλασµάτων και έχουµε τις παρακάτω ιδιότητες : α = 4) β = δ και δ γ β

π.χ. 2, 3, π=3,14... Αναλογία λέγεται κάθε ισότητα κλασµάτων και έχουµε τις παρακάτω ιδιότητες : α = 4) β = δ και δ γ β ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ) ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τ σύολ τω ριθµώ είι τ εξής : ) Οι φυσικοί ριθµοί : Ν {0,,,,... } ) Οι κέριοι ριθµοί : Ζ {...,,,, 0,,,,... } ) Οι ρητοί ριθµοί : Q ρ / κ ρ, κ Z, Z 0 4) Οι άρρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατεύθυνση ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Τάξης Ειίου Λυκείου Θετική & Τεχολογική Κτεύθυση ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αδρεδάκης Στυλιός Κτσργύρης Βσίλειος Μέτης Στέφος Μπρουχούτς Κω/ος Ππστυρίδης Στύρος Πολύζος Γεώργιος Κθηγητής Πεπιστημίου Αθηώ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 788/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 788/2014 ΝΡΤΗΤ Τ Ι ΙΚΤΥ Π Π Μ Π Ρ Κ Τ Ι Κ Υ Της πό 9// Τκτικής υνεδρίσης του ηµοτικού υµβουλίου του ήµου Ρόδου ριθ Πρκτικού: /9-- ριθ πόφσης: 788/ τη Ρόδο σήµερ 9 η εκεµβρίου ηµέρ Πρσκευή κι ώρ 8 στην ίθουσ υνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 144 146 Α ΟΜΑ ΑΣ

3.1. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 144 146 Α ΟΜΑ ΑΣ 1 3.1 σκήσεις σχ. ιλίου σελίδς 144 146 Ο Σ 1. Έν κουτί έχει τρεις µπάλες, µι άσπρη, µι µύρη κι µι κόκκινη. άνουµε το εξής πείρµ : πίρνουµε πό το κουτί µι µπάλ, κτγράφουµε το χρώµ της κι την ξνάζουµε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Ιωάννης Κλϊτζόγλου, Ιωάννης Τσιφουντούδης 9 1. Εισγωγή Οι κκώσεις των συνδέσμων του γόντος είνι συχνές, ιδιίτερ σε άτομ που σχολούντι επγγελμτικά ή ερσιτεχνικά με θλητικές

Διαβάστε περισσότερα

3.10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

3.10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 3. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΡΙΩΝΟΥ σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδς - A Οµάδς. ύο πύργοι κι βρίσκοντι εκτέρωθεν ενός ποτµού. Ένς πρτηρητής Π βρίσκετι προς το ίδιο µέρος του ποτµού µε τον πύργο. ν στο τρίγωνο Π είνι Π 3m,

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE 07106_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ GAS XP25/2CE GAS XP40/2CE GAS XP60/2CE Θερμική ισχύς

Διαβάστε περισσότερα