Θα εξετάσουµε τεχνικά ζητήµατα που έχουν επιπτώσεις στην απόδοση του MRP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θα εξετάσουµε τεχνικά ζητήµατα που έχουν επιπτώσεις στην απόδοση του MRP"

Transcript

1 Ειδικά Θέµατα MRP

2 Ειδικά Θέµατα MRP Θα εξετάσουµε τεχνικά ζητήµατα που έχουν επιπτώσεις στην απόδοση του MRP Τρόποι βελτίωσης αποδοτικότητας Συχνότητα Ενηµέρωσης Troubleshooting Οριστικοποίηση Προγραµµατισµένων Εντολών Κανόνες Μεγέθους Παραγγελίας (Lot-sizing) Απόθεµα Ασφαλείας& Χρόνοι Αναπλήρωσης Προσαρµογή Απωλειών Παραγωγής/Προµήθειας Προβλήµατα Συστηµάτων MRP

3 MRP Προβλήµατα Nervousness Έστω 2 υλικά A & B Υλικό A: Χρόνος αναπλήρωσης 2 εβδοµάδες Fixed Order Period (5 εβδοµάδες) Υλικό B (1 required for each Part A): Χρόνος αναπλήρωσης 4 εβδοµάδες Fixed Order Period (5 εβδοµάδες)

4 MRP Προβλήµατα Nervousness MRP για το υλικό A Εβδοµάδα Υλικό A Μικτές Απαιτήσεις Προγραµµατισµένες Παραλαβές Τρέχον Απόθεµα Καθαρές Απαιτήσεις Παραλαβή Εντολής 14 Έκδοση εντολής MRP για το υλικό B Εβδοµάδα Υλικό B Μικτές Απαιτήσεις Προγραµµατισµένες Παραλαβές 14 Τρέχον Απόθεµα Καθαρές Απαιτήσεις 48 Παραλαβή Εντολής 48 Έκδοση εντολής 48 MRP για το υλικό A (Αλλαγή στην ζήτηση) Εβδοµάδα Υλικό A Μικτές Απαιτήσεις Προγραµµατισµένες Παραλαβές Τρέχον Απόθεµα Καθαρές Απαιτήσεις Παραλαβή Εντολής 63 Έκδοση εντολής 63 MRP για το υλικό B Εβδοµάδα Υλικό B Μικτές Απαιτήσεις 63 Προγραµµατισµένες Παραλαβές 14 Τρέχον Απόθεµα Καθαρές Απαιτήσεις 47 Παραλαβή Εντολής 47 Έκδοση εντολής 47* *Καθυστέρηση

5 Συχνότητα Ενηµέρωσης Ένας βασικός καθοριστικός παράγοντας της αποτελεσµατικότητας ενός συστήµατος MRP είναι η συχνότητα της ενηµέρωσης. Εάν το σύστηµα ενηµερώνεται πολύ συχνά, θα καταλήξουµε µε µία πληθώρα εκθέσεων εξαίρεσης και συνεχώς µεταβαλλόµενων προγραµµατισµένων εκδόσεων εντολών. Εάν το σύστηµα ενηµερώνεται πολύ σπάνια, τότε θα λειτουργεί µε παλαιά πλάνα τα οποία δεν είναι ανανεωµένα και επίκαιρα. Στο σχεδιασµό ενόςσυστήµατος MRP, κάποιος πρέπει να ισορροπήσει την ανάγκη για επικαιρότητα ενάντια στην ανάγκη για σταθερότητα.

6 Οριστικοποίηση Προγραµµατισµένων Εντολών - Firm Planned Orders Οι αλλαγές στο πρόγραµµα προµηθειών µπορεί να κάνουν το σύστηµα ιδιαίτερα ασταθές. Εποµένως, είναι επιθυµητό να ελαχιστοποιηθεί η διαταραχή του προγράµµατος. Ένας τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος είναι µε την χρήση οριστικοποιηµένων προγραµµατισµένων εντολών, εντολές που µένουν σταθερές ανεξάρτητα από τις αλλαγές στο σύστηµα και αντιµετωπίζονται σαν προγραµµατισµένες παραλαβές. Με τη µετατροπή όλων των προγραµµατισµένων εκδόσεων εντολών, µέσα σε ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα προγραµµατισµού σε οριστικοποιηµένες εντολές πετυχαίνουµε σταθερότητα.

7 Αντιµετώπιση µη αναµενόµενων προβληµάτων - Troubleshooting Σε ένα σύστηµα MRP συχνά χρειάζεται να αντιµετωπιστούν µη αναµενόµενες καταστάσεις όπως οι εργασίες µπορεί να τελειώσουν πολύ αργότερα από το αναµενόµενο µεγάλο µέρος των υλικών µπορεί να χαθεί σε φύρα οι απαιτήσεις µπορεί να αλλάξουν Τα συστήµατα MRP έχουν τεχνικές που µπορούν να βοηθήσουν τον αρµόδιο στον σχεδιασµό καθώς οι όροι αλλάζουν. Τέτοιες τεχνικές είναι το pegging ο από κάτω προς τα επάνω ανασχεδιασµός (replanning).

8 Μέγεθος Παραγγελίας Lot-sizing rules Το πρόβληµα επιλογής του βέλτιστου κανόνα lot-sizing εστιάζεται µεταξύ δυο αντίθετων τάσεων. Η µια τάση είναι η δηµιουργία πολλών µικρών παραγγελιών, αυξάνουν τις δαπάνες µιας νέας προετοιµασίας αλλά µειώνουν το απόθεµα. Η δεύτερη τάση είναι η δηµιουργία µεγάλων παραγγελιών, οι οποίες έχουν µικρότερο λειτουργικό κόστος αλλά αυξάνουν το απόθεµα.

9 Κανόνες Lot-sizing Lot-for for-lot O lot-for-lot (LfT) είναι ο απλούστερος κανόνας lot sizing, κατά την περίοδο t αναπληρώνονται οι καθαρές απαιτήσεις µόνο της περιόδου t. Ελαχιστοποιείται το απόθεµα (υποθέτοντας ότι είναι δυνατό να αναπληρωθεί η αντίστοιχη απαίτηση σε κάθε περίοδο). Μεγιστοποιείται όµως το συνολικό κόστος προετοιµασίας/παραγγελίας (setup cost) Ο κανόνας lot-for-lot είναι ελκυστικός καθώς είναι απλός σύµφωνος µε τηνjust in Time φιλοσοφία, δηλαδή αναπληρώνεται µόνο αυτό που απαιτείται όταν απαιτείται δεδοµένου ότι η διαδικασία δεν συσσωρεύει όλες τις απαιτήσεις µαζί σε µερικές περιόδους και δεν παράγει τίποτα σε άλλες, τείνει να δηµιουργεί ένα οµαλότερο πρόγραµµα παραγωγής Για καταστάσεις όπου το κόστος παραγγελίας είναι µικρό, η LfL είναι πιθανώς η καλύτερη πολιτική που µπορεί να χρησιµοποιηθεί.

10 Κανόνες Lot-sizing Fixed Order Quantity & EOQ 1 Η ποσότητα της εντολής είναι προκαθορισµένη ανεξάρτητα την χρονική περίοδο στην οποία αυτή εκδίδεται. Συνίσταται όταν υπάρχουν ορισµένης χωρητικότητας και µεγέθους µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται από την παραγωγή για να µεταφέρουν τα υλικά στους τόπους που εκτελούνται οι εργασίες. Με την χρήση της FOQ Αποφεύγεται να µένουν περισσεύµατα υλικών κατά την µεταφορά. Μπορεί όµως να οδηγήσει σε αύξηση των αποθεµάτων και εποµένως σε αύξηση του κόστους.

11 Κανόνες Lot-sizing Fixed Order Quantity & EOQ 2 Το πρόβληµα της εύρεσης της κατάλληλης σταθερής ποσότητας µιας εντολής (FOQ) είναι παρόµοιο µε αυτότης εύρεσης της οικονοµικότερης ποσότητας µιας εντολής (EOQ ). Η βασική διαφορά ανάµεσα στην FOQ και την EOQ είναι ότι η τελευταία υποθέτει σταθερή ζήτηση. Στο MRP, η απαίτησηζήτηση δεν είναι απαραίτητα σταθερή. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί το µοντέλο EOQ για να υπολογιστεί η FOQ µε την αντικατάσταση της σταθερής ζήτησης, µε µια εκτίµηση της µέσης ζήτησης. Q = 2AD h Α = κόστος παραγγελίας h= κόστος κράτησης αποθέµατος Q = σταθερή ποσότητα της εντολής

12 Κανόνες Lot-sizing Fixed Order Quantity & EOQ 3 Η αναλογία A/h µπορεί να ρυθµιστεί για να επιτευχθεί η επιθυµητή συχνότητα των παραγγελιών ή προετοιµασίας Καθώς το A/h αυξάνεται µειώνεται η συχνότητα, ενώ καθώς το A/h µειώνεται αυξάνεται η συχνότητα. Μετά από δοκιµές, µπορεί να υπολογιστεί η κατάλληλη συχνότητα που είναι συµβατή µε την δυναµικότητα της γραµµής παραγωγής. εδοµένου ότι η συχνότητα εξαρτάται από το µέγεθος της παραγγελίας σε πραγµατικές συνθήκες µπορεί να αλλάζει συχνά. Q = 2AD h

13 Κανόνες Lot-sizing Fixed Order Period 1 Κανόνας της σταθερής ποσότητας παραγγελίας ανά περίοδο: αν πρόκειται να παραχθεί κάτι κατά την περίοδο t, τότε παράγεταιόληηαπαίτησητωνπεριόδωνt, t + 1,...,t + P-1, όπου P είναι η παράµετρος της πολιτικής που ακολουθείται κάθε φορά. Εάν P = 1, η πολιτική είναι ίδια µε τηνlot-for-lot, δεδοµένου ότι παράγονται µόνο οι απαιτήσεις για την τρέχουσα περίοδο. Ο κανόνας δεν δηλώνει ότι η παραγωγή θα εµφανιστεί µία φορά κάθε P περίοδο, αποφεύγονται όµως οι συχνές παραγγελίες. Εάν υπάρχουν περίοδοι χωρίς την απαίτηση, αυτές δεν συµπεριλαµβάνονται στο άθροισµα απλάπροσπερνιούνται.

14 Κανόνες Lot-sizing Fixed Order Period 2 - Παράδειγµα Έστω οι ακόλουθες απαιτήσεις ανά περίοδο και Ρ=3 Περίοδος Καθαρές Απαιτήσεις Σχεδιασµένες Παραλαβές Η 1η περίοδος δεν λαµβάνεται υπόψη καθώς δεν υπάρχει καµία απαίτηση. Η πρώτη απαίτηση εµφανίζεται στην 2η περίοδο και έτσι συσσωρεύουµε την απαίτηση για τις περιόδους 2, 3, 4 και δηµιουργείται εντολή 60 µονάδων για την 2η περίοδο. Προσπερνιέται πάλι η 5η περίοδος, δεδοµένου ότι δεν έχει καµία απαίτηση, και αθροίζονται οι καθαρές απαιτήσεις των περιόδων 6, 7 και 8 µε τηνέκδοσηµιας εντολής 60 µονάδων στην περίοδο 6. Τέλος, εκδίδεται µια εντολή 15 µονάδων µόνο για την περίοδο 9, δεδοµένου ότι είµαστε στο τέλος του χρονικού ορίζοντά του πλάνου.

15 Κανόνες Lot-sizing Fixed Order Period 3 Ένας τρόπος να καθοριστεί η "βέλτιστη" τιµή για το P είναι να χρησιµοποιηθεί το µοντέλο EOQ. Στο προηγούµενο παράδειγµα, η συνολική απαίτηση για εννέα περιόδους ήταν 135 µονάδες, εποµένως η µέση ζήτηση 15 µονάδες ανά περίοδο. Το κόστος παραγγελίας είναι 150. Το κόστος διατήρησης των αποθεµάτων ανά περίοδο ανά µονάδα είναι 2.

16 Κανόνες Lot-sizing Fixed Order Period 4 Μπορούµε να υπολογίσουµε εποµένως την EOQ και το P 2AD Q = = = h 2 Q 47.4 P= = = 3.16» 3p D Θα παραγγέλνουµε κάθε 3 περιόδους.

17 Κανόνες Lot-sizing Part-Period Period Balancing 1 Συστατικό-περίοδος (part-period) είναι το γινόµενο του αριθµού των συστατικών σε µια παρτίδα επί τον αριθµό των περιόδων που διατηρούνται αυτά στο απόθεµα. Για παράδειγµα, 1 συστατικό που διατηρήθηκε στο απόθεµα για 10 περιόδους και 5 συστατικά που διατηρήθηκαν στο απόθεµα για 2 περιόδους, αντιπροσωπεύουν 10 parts-period και έχουν ίδιο κόστος διατήρησης του αποθέµατος. Η βασική ιδέα της πολιτικής Part-period balancing (PPB) είναι να ισορροπήσει το κόστος διατήρησης των αποθεµάτων και το κόστος προετοιµασίας µιαςνέαςλειτουργίας/ παραγγελίας. Η εξισορρόπηση του Part-period επιδιώκει να κάνει το κόστος διατήρησης των αποθεµάτων όσο πιο κοντά γίνεται στο κόστος παραγγελίας.

18 Κανόνες Lot-sizing Part-Period Period Balancing 2 Με βάση το προηγούµενο παράδειγµα έχουµε για την περίοδο 2 έχουµε τις ακόλουθες εναλλακτικές Ποσότητα Παραγγελίας Κόστος Part -Periods Κόστος Αποθέµατος 15 (αν παραγγείλω για περίοδο 2) 60 (αν παραγγείλω για περιόδους 2, 3) 85 (αν παραγγείλω για περιόδους 2,3,6) x 1 = x 4 = Θα επιλέξουµε να παραγγείλουµε 60 µονάδες µε κόστος 90 το οποίο είναι πιο κοντά στο setup cost ( 150)

19 Κανόνες Lot-sizing Part-Period Period Balancing 3 Για την περίοδο 6 έχουµε τις ακόλουθες εναλλακτικές Ποσότητα Παραγγελίας Κόστος Part -Periods Κόστος Αποθέµατος 25 (για κάλυψη απαιτήσεων περιόδου 6) 40 (για κάλυψη απαιτήσεων περιόδου 6,7) 60 (για κάλυψη απαιτήσεων περιόδου 6,7,8) 75 (για κάλυψη απαιτήσεων περιόδου 6,7,8,9) x 1 = x 2 = x 3 =

20 Αποθέµατα Ασφαλείας Χρόνοι Αναπλήρωσης Ασφαλείας Ο ρόλος των αποθεµάτων ασφάλειας (safety stocks) και των χρόνων αναπλήρωσης ασφάλειας (safety lead times) στα συστήµατα MRP είναι εξαιρετικά σηµαντικός καθώς συµβάλλουν στην αντιµετώπιση της αβεβαιότητα και τυχαίων γεγονότων. Υπάρχουν διάφορες πηγές αβεβαιότητας Στις περισσότερες περιπτώσεις η ποσότητα ζήτησης και ο συγχρονισµός της ζήτησης δεν είναι γνωστά επακριβώς και εκ των προτέρων. Οσυγχρονισµός της παραγωγής υπόκειται σχεδόν πάντα σε µεταβολές, λόγω στάσης των µηχανών (βλάβες, επισκευές και άλλα), ποιοτικών προβληµάτων, διακυµάνσεων στην επάνδρωση κλπ. Οι ποσότητες παραγωγής είναι αβέβαιες καθώς ο αριθµός «καλών» τελικών προϊόντων που παράγονται τελικά µπορεί να είναι µικρότερος από την ποσότητα που αρχικά είχε υπολογιστεί λόγω απωλειών (φύρας) ή αστοχίας κατά την κατασκευή.

21 Υπολογισµός Αποθέµατος Ασφαλείας Ο υπολογισµός του αποθέµατος ασφαλείας είναι σχετικά εύκολος. Έστω ότι επιθυµούµε 10 µονάδες για το ασφαλείας του τελικού προϊόντος Υπολογίζεται η καθαρή απαίτηση της πρώτης περιόδου όπως και προηγούµενα, αλλά αφαιρούνται από το τρέχον απόθεµα οι 10 µονάδες που αφορούν το απόθεµα ασφαλείας. PART B Gross requirements Scheduled receipts Adjusted SRs Projected on-hand Projected on hand-ss Net requirements Planned order receipts Planned order releases

22 Υπολογισµός Χρόνου Αναπλήρωσης Ασφαλείας Έστω ο χρόνος αναπλήρωσης που έχει αρχικά τεθεί είναι 2 εβδοµάδεςκαιορίζετεασφαλείαςχρόνοςαναπλήρωσηςµια εβδοµάδα τότε Οι προγραµµατισµένες παραλαβές των εκδοθέντων εντολών µεταφέρονται πίσω στο χρόνο όσο επιβάλλεται από την ασφαλείας χρονική αναπλήρωση. Με βάση την προηγούµενη ρύθµιση το MRP υπολογίζει το χρόνο έκδοσης των εντολών αυτών µε τον κλασσικό τρόπο. PART B Gross requirements Projected on-hand Net requirements Planned order receipts Adjusted planned order receipts Planned order releases

23 Μειονεκτήµατα Tο απόθεµα ασφάλειας και οι ασφάλειας χρόνοι αναπλήρωσης µπορούν να είναι χρήσιµοι σε ένα σύστηµα MRP, ουσιαστικά λένε «ψέµατα» στο σύστηµα. Το απόθεµα ασφάλειας απαιτεί τη σκόπιµη παραγωγή ποσοτήτων για τηνοποίαδενυπάρχεικαµία ανάγκη πελατών Οι ασφαλείας χρόνοι αναπλήρωσης καθορίζουν τις οφειλόµενες ηµεροµηνίες παράδοσης νωρίτερα από αυτές που απαιτούνται πραγµατικά. Τα υπερβολικά αποθέµατα ασφάλειας και οι µακροχρόνιοι ασφάλειας χρόνοι αναπλήρωσης θα οδηγήσουν στην χειρότερη εξυπηρέτηση των πελατών καθώς εικονικά ο προγραµµατισµός της παραγωγής δεν θα είναι επαρκής, ενώ στην πραγµατικότητα µπορεί να είναι εφικτός, υποβιβάζοντας την πραγµατική αποδοτικότητα.

24 Προσαρµογή Απωλειών Παραγωγής Έστω η καθαρή απαίτηση είναι Nt µονάδες και ο µέσος απωλειών κατά την παραγωγή είναι y. Εάν ξεκινήσει η παραγωγική διαδικασία χρησιµοποιώντας Nt(1/y) µονάδες τότε το πιθανότερο είναι να καταλήξουµε είτε µε περισσότερες από Nt µονάδες, που σηµαίνει ότι θα καταλήξουµε µε µεγαλύτερο απόθεµα είτε µε λιγότερες από Nt µονάδες, που σηµαίνει ότι θα πρέπει να εκδοθεί νέα εντολή για να καλυφθεί η διαφορά και είναι πολύ πιθανό να µην περατωθεί εγκαίρως Γιανααποφύγουµε ελλείψειςµπορούµε είτε να κρατήσουµε απόθεµα ασφαλείας και να παράγουµε Nt(1/y) είτε να παράγουµε περισσότερο από Nt(1/y)

25 Προβλήµατα των MRP Τα τρία σοβαρότερα προβλήµατα των MRP είναι συχνάτααποτελέσµατα είναι µη εφικτάωςπροςτην διαθεσιµότητα των παραγωγικών πόρων µεγάλοι προγραµµατισµένοι χρόνοι αναπλήρωσης (long planned lead times) «νευρικότητα» του συστήµατος (system "nervousness"). Τα προβλήµατα αυτά οδήγησαν αρχικά στην δηµιουργία νέων διαδικασιών MRP και στην συνέχεια µια νέα γενεά συστηµάτων, τα MRP ΙΙ (manufacturing resources planning) προγραµµατισµός των παραγωγικών πόρων. Τα MRP ΙΙ εξελίχθηκαν σε συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, ERP (enterprise resources planning).

26 ιαθεσιµότητα Πόρων Το MRP υποθέτει ότι όλες οι γραµµές παραγωγής έχουν άπειρη ικανότητα να δεχτούν οποιοδήποτε φορτίο. Είναι πιθανό να δηµιουργηθεί πρόβληµα όταν τα επίπεδα φορτίου της παραγωγής είναι κοντά στο όριο της συνολικής δυναµικότητας της. Ένας τρόπος να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα είναι να εξασφαλιστεί ότι το κύριο χρονοπρόγραµµα της παραγωγής (MPS) είναι εφικτό.

27 Μεγάλοι προγραµµατισµένοι χρόνοι αναπλήρωσης Υπάρχουν πολλές πιέσεις σε ένα MRP που οδηγούν σε αυξηµένους προγραµµατισµένους χρόνους αναπλήρωσης. Όσο µεγαλύτεροι είναι οι προγραµµατισµένοι χρόνοι αναπλήρωσης τόσο µεγαλύτερο γίνεται το απόθεµα. Καθώς οι συνέπειες από µια αργοπορηµένη εργασία θεωρούνται σοβαρότερες (δυσαρεστηµένοι πελάτες) από την αύξηση των αποθεµάτων οι υπεύθυνοι ελέγχου της παραγωγής τείνουν να χρησιµοποιούν µακροχρόνιους προγραµµατισµένους χρόνους αναπλήρωσης.

28 Νευρικότητα Συστήµατος - Νervousness «Νευρικότητα» σε ένα σύστηµα MRP εµφανίζεται όταν µια µικρή αλλαγή στο κύριο πρόγραµµα παραγωγής οδηγεί σε µια µεγάλη αλλαγή στις προγραµµατισµένες εκδόσεις εντολών. Προκειµένου να µειωθεί η νευρικότητα σε ένα σύστηµα MRP χρησιµοποιούνται διάφορες τεχνικές Επιλογή κατάλληλων κανόνων lot-sizing Μείωση των αλλαγών των δεδοµένων του προβλήµατος Χρήση Οριστικοποιηµένων Προγραµµατισµένων Εντολών

29 Αντιµετώπιση Νευρικότητας µε lot-sizing Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ο lot-for-lot κανόνας, όπου το µέγεθος των αλλαγών στις προγραµµατισµένες εκδόσεις εντολών δεν θα είναι µεγαλύτερο από τις αλλαγές που γίνονται στο MPS. Να χρησιµοποιούνται διαφορετικοί κανόνες lot-sizing για τα διαφορετικά επίπεδα της τεχνικής προδιαγραφής (BOM). Προτείνεται fixed order quantity γιατατελικάπροϊόντα fixed order quantity ή lot-for-lot για τα ενδιάµεσα επίπεδα fixed order period για τα χαµηλότερα επίπεδα εδοµένου ότι το µέγεθος της παραγγελίας δεν αλλάζει στα πιο υψηλά επίπεδα, αυτό τείνει να µειώσει την νευρικότητα που προκαλείταιλόγωτωναλλαγώνστοµέγεθος των παρτίδων (lot size).

30 Αντιµετώπιση Νευρικότητας µε Μείωση Αλλαγών Ένας προφανής τρόπος µείωσης της νευρικότητας είναι να µειωθούν οι αλλαγές στην ίδια την εισαγωγή δεδοµένων στο σύστηµα. Αυτό µπορεί να γίνει Με την δηµιουργία µιας παγωµένης ζώνης (frozen zone), δηλαδή να υπάρχει ένας αρχικός αριθµός περιόδων του MPS στις οποίους δεν επιτρέπονται αλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο µειώνονται και οι αλλαγές στις προγραµµατισµένες εκδόσεις εντολών. Με την δηµιουργία χρονικών φρακτών (time fences). Για παράδειγµα ο πρώτος χρονικός φράκτης, τίθεται κατά τις τέσσερις πρώτες εβδοµάδες, είναι απολύτως παγωµένος δηλαδή καµία αλλαγή δεν µπορεί να γίνει. Ο επόµενος φράκτης, µπορεί να είναι από την 5η έως την 7η εβδοµάδα, είναι περιορισµένος αλλά λιγότερο άκαµπτος. Οι αλλαγές µπορούν να γίνουν αποδεκτές εάν υπάρχει διαθεσιµότητας, και ενδεχοµένως µε συνέπεια µια οικονοµική ποινική ρήτρα στον πελάτη. Στον τελικό φράκτη, από την 7η εβδοµάδα και πέρα, µπορεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή.

31 Αντιµετώπιση Νευρικότητας µε Χρήση Οριστικοποιηµένων Προγραµµατισµένων Εντολών Με τις οριστικοποιηµένες προγραµµατισµένες εντολές οριστικοποιούνται αµετάκλητα οι προγραµµατισµένες εκδόσεις των εντολών. Αποβάλλεται έτσι όλη τη νευρικότητα του συστήµατος από τις πρώτες περιόδους του προγραµµατισµού, όπου δηµιουργείται και η µεγαλύτερη αποδιοργάνωση. Υπάρχουν ορισµένα µειονεκτήµατα στη χρήση των οριστικοποιηµένων προγραµµατισµένων εντολών το πρόγραµµα της παραγωγής ανταποκρίνεται λιγότερο στις αλλαγές της ζήτησης επιπλέον οι οριστικοποιηµένες προγραµµατισµένες εντολές αποτελούν κουραστικές χειρωνακτικές καταχωρήσεις που πρέπει να ρυθµιστούν από τους αρµόδιους για το σχεδιασµό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέση προϊόντος τύποι παραγωγής Ο όρος prοduct positioning αναφέρεται στα στάδια σχεδιασμού, στον τρόπο κατασκευή και στη μορφή επικοινωνίας με τον πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων Κοστολόγηση δραστηριοτήτων (Activity Based Costing ABC) Βασίλης Σ. Μουστάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά, 2000 moustaki@logistics.tuc.gr Μια πρώτη ματιά Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα κύρια σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Νο. 126, 2012 Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Των Ράνια Αντωνοπούλου, Thomas Masterson και Ajit Zacharias Εισαγωγή Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Εισαγωγή -2 Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Η στρατηγική διάσταση της διοίκησης παραγωγής και υπηρεσιών Ανταγωνιστικές προτεραιότητες Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ MICROSOFT PROJECT KAI ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή

ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Εισαγωγή Η έννοια της ιοίκησης Ολικής Ποιότητας ( ΟΠ) αναπτύχθηκε από τον Deming στη δεκαετία του 50. Υιοθετήθηκε από τους Ιαπωνικούς οργανισµούς και αυτή τη στιγµή είναι από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-Μ.Β.Α)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ»

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ιατριβή που υπεβλήθη για την µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα