УПУТСТВА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ СИНХРОНИХ МАШИНА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "УПУТСТВА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ СИНХРОНИХ МАШИНА"

Transcript

1 Електротехнички факултет Универзитета у Београду Енергетски одсек Катедра за енергетске претвараче и погоне УПУТСТВА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ СИНХРОНИХ МАШИНА Име и презиме: Број индекса: Вежба број 1 Вежба број 2 школска година 2013/2014

2

3 Подаци о машинама: генератор: 5,5 kva; 400/231 V; 13,8/8 A; 1000 o/min; 50 Hz мотор ЈС: 7,8 kw; 220V; 45 A; o/min. Огледна опрема: У колу индукта мотора ЈС: - Заштитни отпорник (R LR ) - Амперметар за 30 А (A am ) У колу индуктора мотора ЈС: - Трофазни аутотрансформатор V, 10A (ATR-3f) - Трофазни диодни исправљач - Амперметар за 10 А (A pm ) У колу индуктора генереатора: - Монофазни аутотрансформатор V, 10 A (ATR-1f) - Трансформатор 220/24 V (TR 1f) - Једнофазни диодни исправљач (grecov spoj) - Амперметар за 10 А (A pg ) У колу индукта генератора: - Волтметар за 600 V (V ag ) - Два ватметра за 400 V, 10 A, 50 Hz (W-metar, VAr-metar) - Три струјна трансформатора 10/5 А (ST R, ST S, ST T ) - Трофазни дигитални мрежни анализатор Circutor (CVM) - Два амперметара за 10 А (A ag, A ks ) - 6 сијалица, по две у свакој фази (S R, S S, S T ) - Трополни прекидачи за синхронизацију и кратак спој (P sinc, P ks ) Метода, поступак и задатак: За трофазни синхрони генератор треба снимити карактеристике празног хода и кратког споја и помоћу њих одредити засићену и незасићену вредност синхроне реактансе. Затим треба извршити синхронизацију генератора на градску мрежу и снимити Мордејеве криве. I Карактеристика празног хода Карактеристика празног хода је крива која показује како се мења електромоторна сила (E p ) генератора (у даљем тексту емс) у зависности од побудне струје (J p ) при сталној брзини обртања која одговара номиналној учестаности. Пре него што се затвори прекидач (P am ) треба 2

4 проверити да је заштитни отпорник (R LR ) у положају максималног отпора. Такође треба проверити трополни прекидач (P ks ) који за време огледа празног хода треба да остане отворен! Помоћу трофазног регулационог аутотрансформатора (ATR 3f) подесити побудну струју мотора на око 2,5 А (А pm ), затим затворити прекидач (P am ) и извршити пуштање мотора у рад помоћу заштитног отпорника (R LR ) на следећи начин. Отпорник искључивати корак по корак (закретањем ручице на десно за по један контакт) и при сваком кораку посматрати арматурну струју мотора, јер она нагло порасте при смањењу отпора, па се затим са повећањем брзине обртања смањује. На следећи положај треба прећи тек кад вредност струје опадне (на око 3 А). Када је заштитни отпорник искључен треба помоћу аутотрансформатора (ATR 3f) променом побудне струје мотора подесити брзину на номиналну вредност (n s = 1000 o/min) помоћу стробоскопског ефекта. Брзину током огледа одржавати константном. Принцип одређивања брзине применом стробоскопског ефекта приказан је на сл. 1. STROBOSKOPSKI EFEKAT SVETLOSNI IMPULSI A n s T T=10ms za f=50hz t n s =1000 ob/min n š =6000 ob/min=100 ob/s f=100hz T=10ms n š je brzina prolaska šrafova pored tačke A, koja miruje Сл.1 Принцип мерења брзине стробоскопским ефектом Синхрони генератор ће показивати неку малу емс (V ag ) и без побуде, што је последица заосталог магнетизма у магнетском колу индукта генератора (ротора). Сам оглед празног хода почиње укључењем прекидача за побуду генератора (P pg ), а затим помоћу једнофазног аутотрансформатора (ATR 1f) треба повећавати побудну струју (A pg ) док вредност емс генератора не буде изнад 400 V. Тада треба забележити вредност побудне струје и електромоторне силе, чиме је одређена прва тачка. Даље треба у корацима смањивати побудну струју све до нуле, па јој затим променити смер и повећавати је (у негативном смеру) такође у корацима док емс не достигне исту максималну вредност. При сваком кораку треба забележити вредност побудне струје и емс у следећe таблицe: 3

5 n = n s = 1000 o/min = const. J p > 0 J p < 0 J p [A] E p [V] J p [A] E p [V] Након извршеног мерења треба заштитни отпорник вратити у положај максималног отпора и искључити прекидач. На основу добијених резултата нацртати карактеристику празног хода чији је општи изглед дат на сл.2. Сл.2 Oпшти изглед карактеристике празног хода СМ 4

6 Карактеристика празног хода је двозначна крива, а мерењем је добијена само једна њена грана, па другу треба конструисати, као и средњу линију, која је потребна за добијање синхроних реактанси. Та средња карактеристика представља криву магнећења ове машине. II Карактеристика кратког споја Карактеристика кратког споја је права линија која показује како се мења струја статора у кратком споју при промени побудне струје, односно: Поступак пуштања у рад је сличан као у празном ходу, односно прво се побуђује мотор, затим пушта у рад помоћу заштитног отпорника, након тога се доведе брзина на номиналну вредност, па се тада затвори трополни прекидач (P ks ). Затим треба пре затварања побудног прекидача генератора (P pg ) проверити да је једнофазни аутотрансформатор (ATR 1f) на нули, па затворити прекидач. Побудну струју затим треба у корацима повећавати од нуле па све до 10 А. За сваку побудну струју очитати струју кратког споја (A ks ) и унети у следећу таблицу: J p [A] I k [A] Сл.3 Општи изглед карактеристике кратког споја СМ При огледу се брзина не мора строго одржавати на номиналној вредности, довољно је да буде блиска тој вредности. На основу резултата мерења треба нацртати карактеристику кратког споја, чији је општи изглед дат на сл. 3. III Одређивање података из карактеристика ПХ и КС Помоћу обе карактеристике могу се одредити значајни подаци синхроне машине. Прво је потребно на заједничком дијаграму нацртати карактеристике ПХ и КС и означити 5

7 карактеристичне тачке као што је приказано на сл.4. Са оваквог дијаграма, уз усвојене ознаке као на сл.4, могу се одредити следећи подаци: 1) Синхрона реактанса незасићене машине ; ; 1Ω прорачун: 2) Синхрона реактанса засићене машине ; ; 1Ω прорачун: 3) Сачинилац засићења 1,2 прорачун: 4) Однос кратког споја 1 прорачун: 6

8 Сл.4 Дијаграм за одређивање података из к-ка ПХ и КС III Синхронизовање генератора на мрежу и Мордејеве криве Статор синхроне машине се не сме прикључити на мрежу без претходне синхронизације, односно мора се ротор довести на синхрону брзину и тада помоћу синхронизационих сијалица одредити тренутак у ком се сме извршити прикључење. Услови за синхронизацију су: 1) Једнакост фазног редоследа напона генератора и мреже 2) Брзина обртања блиска синхроној (али не и потпуно једнака) 3) Једнакост ефективних вредности емс генератора и напона мреже Када су ови услови испуњени (сијалице се лагано пале и гасе) треба затворити трополни прекидач (P sinc ) и то у тренутку када су сијалице потпуно угашене. Мордејеве криве (V-криве) представљају зависност: при константном напону, брзини и моменту (односно активној снази). Када машина ради као мотор или генератор и прикључена је на мрежу са константним оптерећењем на вратилу, и при томе се мења побудна струја не могу се мењати ни напон, ни брзина, ни активна снага. Једино се мења реактивна снага, односно реактивна компонента струје (тј. sin ). Подешавањем побудне струје подешава се реактивна снага коју машина производи, односно троши, а то се може регистровати помоћу VAr-метра који скреће на једну или другу страну. Као VAr-метар се користи ватметар који је струјно прикључен у једну фазу, а напонски на друге две фазе. 7

9 За свако оптерећење (Р) побудна струја има своју минималну вредност која претходи испадању из синхронизма и своју максималну вредност која је ограничена загревањем ротора (у трајном раду). Треба снимити три криве (за три произвољне вредности активне снаге) држећи се наведених ограничења за побудну струју. На основу измерених вредности попунити следеће таблице: P = W P = W P = W J p [A] I k [A] сл.5. На основу вредности из таблица нацртати Мордејеве криве чији је општи изглед дат на Сл.5 Општи изглед Мордејевих крива 8

10 Питања за проверу знања: 1. Како изгледа карактеристика празног хода генератора ако се снима при учестаности напона која је различита од номиналне? 2. Ако на осовини има 4 бела шрафа и ако је постигнуто да су они релативно непомични у односу на посматрача одредити број пари полова синхроног генератора ако се он прикључује на мрежу 50Hz. Шрафови су осветљени импулсном светлошћу фреквенције 100Hz. 3. Због чега је карактеристика кратког споја синхроног генератора линеарна? 4. Који се подаци могу добити из карактеристика празног хода и кратког споја синхроног генератора? 5. Који су услови за синхронизацију генератора на мрежу? 6. Због чега пре синхронизације фреквенција напона генератора не треба да буде потуно једнака фреквенцији напона мреже? 7. По чему ћемо знати да је генератор прикључен на мрежу? 8. Како се регулише активна, а како реактивна снага који генератор прима односно испоручује мрежи? 9. Шта значи да генератор лебди на мрежи? 10. Шта представљају Мордејеве криве и чему служе? 11. Када је генератор подпобуђен, а када надпобуђен? 12. Шта представља испрекидана линија на сл. 5? 9

11 ВЕЖБА БРОЈ 2 ОГЛЕДАЊЕ СИНХРОНЕ МАШИНЕ ШЕМА ВЕЗА: + - Vam 220V = 250V V GRADSKA MREŽA, 50 Hz Pm Ppg 380V RLR Aam 70A A L Rpg1 t s A B C 220V M t s Rpm1 R 15A Apg A Ip Rpm2 Rpg2 C D M A B G Hz 0 3~ A B Fg f Jp C 250V V Hz f Fmr Vg Pmr 250V V Vmr Agsek 6A A Wg 120V 5A W k ST K Agpr 20A A Pg Pksg S1 S2 l 25/5 L A B C 3x220V, 50Hz

12 Подаци о машинама: генератор: мотор ЈС: 9 kva; 220 V; 22,6 A; cos φ = 0.8; 1500 o/min; R = 0.5 Ω; спрега Y 11 kw; o/min.; 220V; 60 A Огледна опрема: У колу индукта мотора ЈС: - Прекидач (Pm) - Волтметар (Vam) - Заштитни отпорник за пуштање у рад (RLR) - Амперметар за 70А (Aam) У колу индуктора мотора ЈС: - Регулациони отпорник (Rpm1) - Регулациони отпорник (Rpm2) У колу индуктора генереатора: - Прекидач (Ppg) - Регулациони отпорник (Rpg1) - Регулациони отпорник (Rpg2) - Амперметар за 15А (Apg) У колу индукта генератора: - Волтметар за 250V (Vg) - Фреквенциометар (Fg) - Прекидач (Pg) - Амперметар за 20А (Agpr) - Струјни трансформатор 25/5А (ST) - Ватметар за 120 V, 5 A, 50 Hz (Wg) - Амперметар за 6А (Agsek) - Прекидач за оглед кратког споја (Pksg) - 2 сијалице (S1, S2) Метода, поступак и задатак: За трофазну синхрону машину која ради у режиму генератора потребно је снимити: a) Карактеристику празног хода Е p = f (J p ) b) Карактеристику кратког споја I k = f (J p ) c) Карактеристику регулације J p = f (I) при реактивном оптерећењу (P = 0, cos φ = 0 (кап)) као и при комбинованом оптерећењу за cos φ = 0.8 (кап). Након тога, нацртати карактеристику реактивног оптерећења, на основу које треба одредити вредност реактансе расипања синхроне машине (Xγ). Са добијеним подацима 11

13 потребно је конструисати Потјеов дијаграм ради одређивања промене напона (ΔU) у зависности од побудне струје при индуктивном оптерећењу генератора. I Оглед празног хода Карактеристика празног хода је крива која показује како се мења електромоторна сила (E p ) генератора (у даљем тексту емс) у зависности од побудне струје (J p ) при сталној брзини обртања која одговара номиналној учестаности, односно Пре него што се затвори прекидач (P m ) треба проверити да је заштитни отпорник (R LR ) у положају максималног отпора. Такође треба проверити да су трополни прекидачи (P KSG, P G и P MR ) отворени за време огледа празног хода! Након тих провера, затворити прекидач (P m ) и извршити пуштање мотора у рад помоћу заштитног отпорника (R LR ) на следећи начин. Помоћу два регулациона отпорника у побудном колу мотора (Rpm1 и Rpm2) подесити почетну вредност побудне струје. Након тога смањивањем вредности отпорности отпорника (R LR ) постепено залетети мотор. При сваком смањењу вредности отпорности струја нагло порасте, па се затим са повећањем брзине обртања смањује. Следеће смањење отпора треба извршити када струја довољно падне. Када је заштитни отпорник потпуно искључен, потребно је помоћу регулационих отпорника у побудном колу подесити побудну струју мотора да би брзина била једнака номиналној брзини (n s = 1500 o/min) и то помоћу стробоскопског ефекта. Брзину током огледа одржавати константном. Принцип мерења брзине стробоскопским ефектом је објашњен у вежби број 1! Сам оглед празног хода почиње укључењем прекидача у побудном колу генератора (P pg ). Затим је помоћу регулационих отпорника (Rpg1 и Rpg2) потребно повећавати побудну струју док вредност емс генератора не буде изнад 220 V. Тада треба забележити вредност побудне струје на амперметру (Apg), и вредност електромоторне силе на волтметру (Vg), чиме је одређена прва тачка. Даље треба у корацима смањивати побудну струју све до нуле. При сваком кораку треба очитати вредности побудне струје и емс и унети их у следећу таблицу: J p, E p > 0 J p [A] E p [V] Сл.1 Oпшти изглед карактеристике празног хода СМ 12

14 Након извршеног мерења треба заштитни отпорник (R LR ) вратити у положај максималног отпора и искључити прекидаче P m и P pg. На основу добијених резултата нацртати карактеристику празног хода чији је општи изглед дат на сл.1. На основу нацртаног дијаграма одредити вредност побудне струје Ј 0nom за U = U nom. II Оглед кратког споја Карактеристика кратког споја је практично права линија која показује како се мења струја статора у кратком споју при промени побудне струје, односно Поступак пуштања у рад је сличан као у празном ходу, односно прво се побуђује мотор, затим пушта у рад помоћу заштитног отпорника, доведе се брзина на номиналну вредност помоћу стробоскопског ефекта, па се затим затвори трополни прекидач P G, а након тога се крајеви генератора кратко споје затварањем прекидача P KSG. При овом огледу посебно обратити пажњу на прекидач (P МR ) који је потребно да буде отворен током огледа! Након тога, потребно је пре затварања побудног прекидача генератора (P pg ), проверити да ли су регулациони отпорници у колу генератора у положају максималног отпора, и тада тек затворити прекидач. Побудну струју повећавати у корацима од нуле па све до вредности при којој је струја кратког споја око 18 А. За сваку побудну струју очитати струју кратког споја и унети у следећу таблицу. J p [A] I k [A] Сл.2 Општи изглед карактеристике кратког споја СМ 13

15 При огледу се брзина не мора строго одржавати на номиналној вредности, довољно је да буде блиска тој вредности. На основу резултата мерења треба нацртати карактеристику кратког споја, чији је општи изглед дат на сл. 2. На основу нацртаног дијаграма одредити вредност побудне струје J knom за I k = I n. Цртање карактеристика празног хода и кратког споја потребно је представити на јединственом дијаграму, чији је општи изглед дат на слици број 3. III Одређивање података из карактеристика ПХ и КС Помоћу обе карактеристике могу се одредити неки значајни подаци синхроне машине. Прво је потребно на заједничком дијаграму нацртати карактеристике ПХ и КС и означити карактеристичне тачке као што је приказано на слици 3. Са оваквог дијаграма, уз усвојене ознаке као на слици 3, могу се одредити следећи подаци: 1) Синхрона реактанса незасићене машине ; ; 0,5Ω прорачун: 2) Синхрона реактанса засићене машине ; ; 0,5Ω прорачун: 3) Сачинилац засићења 1,2 прорачун: 4) Однос кратког споја 1 прорачун: 14

16 Сл.3 Дијаграм за одређивање података из к-ка ПХ и КС IVСнимање карактеристика регулације Како бисмо снимили карактеристике регулације испитиване синхроне машине, потребно је оптеретити машину. Карактеристика регулације (или карактеристика побудне струје) је крива која показује како се мења побудна струја генератора у функцији струје оптерећења, при сталном напону, при сталном сачиниоцу снаге и номиналној брзини обртања, тј. при U = const, cos φ = const, и n = n n. Општи изглед карактеристика регулације је представљен на слици број 4. Сл.4 Општи изглед карактеристике регулације СМ 15

17 Активно оптерећење се регулише помоћу отпорника у побудном колу мотора једносмерне струје. Струја мотора је дата изразом Ф Смањивањем побуде мотора (Ј p ) односно флукса (Ф) повећава се (довод) струја мотора, односно момент мотора (еквивалентно повећању довода погонског флуида код турбине), а тиме и активна снага Р коју генератор испоручује у мрежу. Реактивно оптерећење регулише се помоћу отпорника у побудном колу генератора. Повећањем побуде генератора (Ј p ) повећава се реактивна снага коју генератор производи (даје мрежи), и обратно. а) Снимање карактеристике регулације J p = f (I) синхроне машине при чисто реактивном оптерећењу (P = 0, cos φ = 0 (кап)). Да бисмо утицали само на реактивно оптерећење генератора, потребно је да ватметар стоји на нули (P = 0) и тада је cos φ = 0. Потребно је снимити зависност: Ј p = f (I) при U = const, cos φ 0 (кап). Пошто мрежа диктира напон, он је практично константан. Генератор испоручује мрежи само реактивну снагу, тако да је cos φ 0 (кап). Променом побудне струје мотора подесимо струју оптерећења, а затим очитамо одговарајућу вредност побудне струје генератора и унесемо у таблицу. I (A) Ј p (A) б) Снимање карактеристике регулације J p = f (I) синхроне машине при комбинованом оптерећењу Генератор испоручује мрежи активну и реактивну снагу у таквом односу да је cos φ 0.8 (капацитивно). При огледу се узимају исте струје оптерећења генератора као у претходном огледу. Оптерећење се подешава деловањем на побудне струје мотора и генератора. За утврђену вредност cos φ и струје (I) скретање ватметра се одређује из односа: P = 3UIcosφ = K W α 3 3 0,8 25 I 3 0,8 25 I 16

18 Вредности угла скретања α (под) и вредности активне снаге P (W) потребно је пре мерења израчунати на основу дате вредности cos φ и струје генератора I (A). Добијене резултате је потребно унети у следећу таблицу: I (A) Ј p (A) α (под) P (W) 3U (V) На основу добијених вредности из претходних мерења, потребно је скицирати карактеристике регулације генератора: 1. Ј p = f (I) за cos φ = 0 (капацитивно), и 2. Ј p = f (I) за cos φ = 0.8 (капацитивно). V Одређивање промене напона применом Потјеовог дијаграма (поступка) Индиректна метода се заснива на Потјеовом поступку. Користе се подаци из огледа празног хода, кратког споја, као и подаци добијени из карактеристике реактивног оптерећења машине која се испитује. Сам поступак се састоји из више корака: 1. Конструкција карактеристике реактивног оптерећења и одређивање вредности реактансе расипања (Xγ) за cos φ 0 Карактеристика реактивног оптерећења синхроне машине представља зависност при I = I nom, f = const, cos φ = const, чији је изглед приказан на слици 5. Карактеристика реактивног оптерећења се иначе добија мерењем, али се у оквиру ове вежбе одређује (конструише) приближно на основу података из огледа кратког споја и карактеристике регулације. 17

19 Сл.5 Општи изглед карактеристике реактивног оптерећења СМ за cos φ = 0 Конструише се тако што се са карактеристике кратког споја нађе вредност струје Ј к (вредност побудне струје при којој је I = I nom ), што представља прву тачку. Друга тачка криве се добија са карактеристике регулације, за вредност cos φ 0 и при I = I nom, тако што се очита вредност побудне струје Ј p (А) при којој је I = I nom. Како имамо познате две тачке, а знамо да је карактеристика реактивног оптерећења за cos φ 0 паралелна са карактеристиком празног хода, можемо конструисати карактеристику у целости. Значајна су нам два податка са карактеристике реактивног оптерећења, а то су вредност побудне струје Ј p (А), за cos φ 0, која одговара номиналном напону; а други битан податак нам је вредност побудне струје Ј k (А). Циљ је да се уз помоћ конструисане карактеристике реактивног оптерећења добије вредност реактансе расипања (Xγ) и део побудне струје (J s ) односно део мпс ротора F fs, која је еквивалентна реакцији индукта F a. 18

20 Сл.6 Конструкција карактеристике реактивног оптерећења На истом дијаграму потребно је нацртати карактеристике празног хода Е = f (Ј p ) и реактивног оптерећења U = f (Ј p ). Од тачке U n треба повући праву паралелну са апсцисом и чиме се добије тачка Т, као на слици 6. Од тачке Т треба нанети дуж која представља вредност J k чиме се добија тачка Q. Кроз тачку Q повучемо праву паралелну са тангентом на почетак карактеристике празног хода. Ова права сече карактеристику празног хода у тачки N. Из ове тачке треба спустити нормалу и на тај начин одредити тачку P. Тиме се добија троугао TNP, где дуж NP представља пад напона на реактанси расипања Е γ = Xγ I. Дуж TP представљ мпс реакције индукта F a, односно побудну струју еквивалентну тој реакцији (J s ). На слици 6 су заједно нацртане карактеристике празног хода (Е p = f (J p )) и реактивног оптерећења (J p = f (I)) при I = I n, cos φ = 0 и n = n n. На тај начин се добијају, поред познатог омског отпора R, још два податка, а то су емс услед расипања Е γ и побудна струја J s еквивалентна мпс реакције индукта F a. Из количника вредности Е γ и вредности струје индукта I (за коју је добијена карактеристика реактивног оптерећења) израчунава се реактанса расипања Xγ. 2. Конструкција Потјеовог дијаграма за дато индуктивно оптерећење од cos φ = 0,8. Потјеов дијаграм се конструише на следећи начин. Номинални напон U n нацртати на ординати, а вектор струје I померен у односу на U n за угао φ. На њега се нанесу падови напона RI и XγI, пошто је Xγ претходно одређено. Тако се добија заједничка емс Е p, која потиче од заједничког флукса Ф. 19

21 На основу вредности заједничке емс и напона, одредити процентуалну промену напона у зависности од струје генератора, према следећој једначини: 100 % Пример Потјеовог дијаграма приказан је на слици 7. Сл.7 Потјеов дијаграм Питања за проверу знања: 1. Шта представљају карактеристике регулације и чему служе? 2. На који начин се обезбеђује cos φ const при снимању карактеристика регулације? 3. Зашто се повећава активна снага синхроног генератора при смањењу побуде једносмерне струје? 4. Употреба карактеристике реактивног оптерећења и како изгледа та карактеристика за cos φ 0? 5. На који начин се компензује реакција индукта СГ? 6. Како се дефинише пад напона СГ? 7. Чему служи Потјеов дијаграм и да ли се може применити и код СГ са истуреним половима? 20

УПУТСТВА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА И АСИНХРОНИХ МАШИНА

УПУТСТВА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА И АСИНХРОНИХ МАШИНА Електротехнички факултет Универзитета у Београду Енергетски одсек Катедра за енергетске претвараче и погоне УПУТСТВА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ЕНЕРГЕТСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА И АСИНХРОНИХ МАШИНА Име и презиме:

Διαβάστε περισσότερα

Енергетски трансформатори рачунске вежбе

Енергетски трансформатори рачунске вежбе 1. Jеднофазни транформатор примарног напона 4 V, фреквенције 5 Hz има једностепени крстасти попречни пресек магнетског кола чије су димензије a = 55mm и b = 35 mm. а) Израчунати површину пресека чистог

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЧЕТРНАЕСТО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА број задатка 1

Διαβάστε περισσότερα

Катедра за електронику, Основи електронике

Катедра за електронику, Основи електронике Лабораторијске вежбе из основа електронике, 13. 7. 215. Презиме, име и број индекса. Трајање испита: 12 минута Тест за лабораторијске вежбе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 5 1 5 1 5 5 2 3 5 1

Διαβάστε περισσότερα

Реализована вежба на протоборду изгледа као на слици 1.

Реализована вежба на протоборду изгледа као на слици 1. Вежбе из електронике Вежба 1. Kондензатор три диоде везане паралелно Циљ вежбе је да ученици повежу струјно коло са три диоде везане паралелно од којих свака има свој отпорник. Вежба је успешно реализована

Διαβάστε περισσότερα

Писмени испит из Теорије плоча и љуски. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.

Писмени испит из Теорије плоча и љуски. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. Београд, 24. јануар 2012. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. = 0.2 dpl = 0.2 m P= 30 kn/m Линијско оптерећење се мења по синусном закону: 2.

Διαβάστε περισσότερα

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1 За случај трожичног вода приказаног на слици одредити: а Вектор магнетне индукције у тачкама А ( и ( б Вектор подужне силе на проводник са струјом Систем се налази у вакууму Познато је: Слика Слика Слика

Διαβάστε περισσότερα

Са неким, до сада неуведеним појмовима из теоријских основа турбомашина, упознаћемо се кроз израду следећих задатака.

Са неким, до сада неуведеним појмовима из теоријских основа турбомашина, упознаћемо се кроз израду следећих задатака. Основе механике флуида и струјне машине 1/11 Са неким, до сада неуведеним појмовима из теоријских основа турбомашина, упознаћемо се кроз израду следећих задатака 1задатак Познате су следеће величине једнe

Διαβάστε περισσότερα

Погонска карта генератора

Погонска карта генератора Погонска карта генератора Аутор: Мићић Ненад 948/2012 Факултет техничких наука, Чачак Електротехничко и рачунарско инженјерство, 2013/14 е-mail: nenmic800@gmail.com Ментор рада: проф. др Јерослав Живанић

Διαβάστε περισσότερα

Испитвање тока функције

Испитвање тока функције Милош Станић Техничка школа Ужицe 7/8 Испитвање тока функције Испитивање тока функције y f подразумева да се аналитичким путем дође до сазнања о понашању функције, као и њеним значајним тачкама у координантном

Διαβάστε περισσότερα

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова 4 Троугао (II део) Хилберт Давид, немачки математичар и логичар Велики углед у свету Хилберту је донело дело Основи геометрије (1899), у коме излаже еуклидску геометрију на аксиоматски начин Хилберт Давид

Διαβάστε περισσότερα

Утицај дистрибуираних извора електричне енергије на мрежу

Утицај дистрибуираних извора електричне енергије на мрежу INFOTEH-JAHORINA Vol. 13, March 2014. Утицај дистрибуираних извора електричне енергије на мрежу Младен Бањанин, Јована Тушевљак Електротехнички факултет Источно Сарајево, Босна и Херцеговина banjanin@ymail.com,

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

4.4. Тежиште и ортоцентар троугла

4.4. Тежиште и ортоцентар троугла 50. 1) Нацртај правоугли троугао и конструиши његову уписану кружницу. ) Конструиши једнакокраки троугао чија је основица = 6 m и крак = 9 m, а затим конструиши уписану и описану кружницу. Да ли се уочава

Διαβάστε περισσότερα

Кондензатор је уређај који се користи

Кондензатор је уређај који се користи Kондензатори 1 Кондензатор Кондензатор је уређај који се користи у великом броју електричних кола Капацитет, C, кондензатора се дефинише као количник интензитета наелектрисања на његовим плочама и интернзитета

Διαβάστε περισσότερα

. Одредити количник ако је U12 U34

. Одредити количник ако је U12 U34 област. У колу сталне струје са слике познато је = 3 = и =. Одредити количник λ = E/ E ако је U U34 =. Решење: а) λ = b) λ = c) λ = 3 / d) λ = g E 4 g 3 3 E Слика. област. Дата је жичана мрежа у облику

Διαβάστε περισσότερα

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ предмет: МЕХАНИКА 1 студијски програми: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ БРОЈ 3. 1 Садржај предавања: Статичка одређеност задатака

Διαβάστε περισσότερα

Антене и простирање. Показна лабораторијска вежба - мерење карактеристика антена. 1. Антене - намена и својства

Антене и простирање. Показна лабораторијска вежба - мерење карактеристика антена. 1. Антене - намена и својства Антене и простирање Показна лабораторијска вежба - мерење карактеристика антена 1. Антене - намена и својства Антена је склоп који претвара вођени електромагнетски талас у електромагнетски талас у слободном

Διαβάστε περισσότερα

(1) Дефиниција функције више променљивих. Околина тачке (x 0, y 0 ) R 2. График и линије нивоа функције f: (x, y) z.

(1) Дефиниција функције више променљивих. Околина тачке (x 0, y 0 ) R 2. График и линије нивоа функције f: (x, y) z. Дефиниција функције више променљивих Околина тачке R График и линије нивоа функције : Дефиниција Величина се назива функцијом променљивих величина и на скупу D ако сваком уређеном пару D по неком закону

Διαβάστε περισσότερα

УПРАВЉАЊЕ КРЕТАЊЕМ ЛИФТА У ФУНКЦИЈИ ВРИЈЕДНОСТИ ТРЗАЈА ELEVATOR MOVEMENT CONTROL IN THE FUNCTION OF JERK VALUE

УПРАВЉАЊЕ КРЕТАЊЕМ ЛИФТА У ФУНКЦИЈИ ВРИЈЕДНОСТИ ТРЗАЈА ELEVATOR MOVEMENT CONTROL IN THE FUNCTION OF JERK VALUE INFOTEH-JAHORINA Vol., Ref. A-9, p. 4-44, March. УПРАВЉАЊЕ КРЕТАЊЕМ ЛИФТА У ФУНКЦИЈИ ВРИЈЕДНОСТИ ТРЗАЈА ELEVATOR MOVEMENT ONTROL IN THE FUNTION OF JERK VALUE Бојан Кнежевић, Машински факултет, Бања Лука

Διαβάστε περισσότερα

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ. Слика А.1 - (а) приказ рампе у основи, (б) подужни пресек рампе

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ. Слика А.1 - (а) приказ рампе у основи, (б) подужни пресек рампе ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ Рампа представља косу подземну просторију која повезује хоризонте или откопне нивое, и тако је пројектована и изведена да омогућује кретање моторних возила. Приликом пројектовања рампе

Διαβάστε περισσότερα

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом).

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом). СЕЧИЦА(СЕКАНТА) ЦЕНТАР ПОЛУПРЕЧНИК ТАНГЕНТА *КРУЖНИЦА ЈЕ затворена крива линија која има особину да су све њене тачке једнако удаљене од једне сталне тачке која се зове ЦЕНТАР КРУЖНИЦЕ. *Дуж(OA=r) која

Διαβάστε περισσότερα

На основу члана 15. став 2, члана 18. став 5. и члана 21. став 8. Закона о метрологији ( Службени гласник РС, број 30/10), ПРАВИЛНИК

На основу члана 15. став 2, члана 18. став 5. и члана 21. став 8. Закона о метрологији ( Службени гласник РС, број 30/10), ПРАВИЛНИК 4463 На основу члана 15. став 2, члана 18. став 5. и члана 21. став 8. Закона о метрологији ( Службени гласник РС, број 30/10), Министар привреде доноси ПРАВИЛНИК о мерним трансформаторима који се користе

Διαβάστε περισσότερα

Друштво Физичара Србије Министарство просвете и науке Републике Србије ЗАДАЦИ П Група

Друштво Физичара Србије Министарство просвете и науке Републике Србије ЗАДАЦИ П Група УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ШКОЛСКЕ 0/0. ГОДИНЕ I РАЗРЕД Друштво Физичара Србије Министарство просвете и науке Републике Србије ЗАДАЦИ П Група СЕНТА.0.0.. Играчи билијара су познати по извођењу специфичних удараца

Διαβάστε περισσότερα

РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ КОД ЛИФТОВСКИХ ПОГОНА СА КОНТРОЛОМ ТРЗАЈА

РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ КОД ЛИФТОВСКИХ ПОГОНА СА КОНТРОЛОМ ТРЗАЈА УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ Бојан Кнежевић РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ КОД ЛИФТОВСКИХ ПОГОНА СА КОНТРОЛОМ ТРЗАЈА семинарски рад Бања Лука, октобар 7. Тема: РЕГУЛАЦИЈА БРЗИНЕ КОД ЛИФТОВСКИХ

Διαβάστε περισσότερα

Анализа тачности мерења електричне енергије и максималне снаге у систему директног и полуиндиректног мерења

Анализа тачности мерења електричне енергије и максималне снаге у систему директног и полуиндиректног мерења Анализа тачности мерења електричне енергије и максималне снаге у систему директног и полуиндиректног мерења Славиша Пузовић Факултет техничких наука, Чачак Електротехничко и рачунарско инжењерство, Eлектроенергетика,

Διαβάστε περισσότερα

Сунчев систем. Кеплерови закони

Сунчев систем. Кеплерови закони Сунчев систем Кеплерови закони На слици је приказан хипотетички сунчев систем. Садржи једну планету (Земљу нпр.) која се креће око Сунца и једина сила која се ту појављује је гравитационо привлачење. Узимајући

Διαβάστε περισσότερα

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела Густина : V Специфична запремина : V s Q g Специфична тежина : σ V V V g Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу

Διαβάστε περισσότερα

ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ за четврти разред

ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ за четврти разред ТЕХНИЧКА ШКОЛА ИВАН САРИЋ С У Б О Т И Ц А Драган Товаришић, дипл.инж.ел. СКРИПТА ЗА ПРЕДАВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ за четврти разред Суботица, 0/4.год. УВОД У ПРОРАЧУН.. СВРХА ПРОРАЧУНА ЕЛЕКТРИЧНИХ

Διαβάστε περισσότερα

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА РЈЕШАВАЊА ЗАДАТАКА

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА РЈЕШАВАЊА ЗАДАТАКА Ивана Љубојевић ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА РЈЕШАВАЊА ЗАДАТАКА 0. Садржај: Улога и значај рјешавања задатака из физике... Класификација задатака... 4 Методика рјешавања задатака... 5 Квантитативни задаци... 6 Квалитативни

Διαβάστε περισσότερα

МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ 2014/15. бр. XLIX-5

МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ 2014/15. бр. XLIX-5 МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ 014/15. бр. XLIX-5 РЕЗУЛТАТИ, УПУТСТВА ИЛИ РЕШЕЊА ЗАДАТАКА ИЗ РУБРИКЕ ЗАДАЦИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ III разред 1. а) 70 - седамсто три; б) двесто осамдесет два 8.. а) 4, 54, 54, 45, 504, 54. б)

Διαβάστε περισσότερα

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова. Израда задатака траје 150 минута. Решење сваког задатка кратко и јасно образложити.

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова. Израда задатака траје 150 минута. Решење сваког задатка кратко и јасно образложити. IV разред 1. Колико ће година проћи од 1. јануара 2015. године пре него што се први пут догоди да производ цифара у ознаци године буде већи од збира ових цифара? 2. Свако слово замени цифром (различита

Διαβάστε περισσότερα

ПЛАНЕТАРНИ РЕДУКТОР СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА РАДОЈЕ ДАКИЋ. Пројектовао и нацртао. Милош Мајсторовић. Подаци о редуктору:

ПЛАНЕТАРНИ РЕДУКТОР СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА РАДОЈЕ ДАКИЋ. Пројектовао и нацртао. Милош Мајсторовић. Подаци о редуктору: СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА РАДОЈЕ ДАКИЋ ПЛАНЕТАРНИ РЕДУКТОР Подаци о редуктору: Број зубаца погонског зупчаника Z = 20 Број зубаца гоњеног зупчаника Z2 = 40 Нагиб бока зупца β = 0 Померање профила х = 0 Преносни

Διαβάστε περισσότερα

Експериментална истраживања ефеката различитих екрана на смањење магнетске индукције индустријске учестаности

Експериментална истраживања ефеката различитих екрана на смањење магнетске индукције индустријске учестаности Стручни рад UDK:621.317.42:621.316.97 BIBLID:0350-8528(2012),22.p.173-184 doi:10.5937/zeint22-2341 Експериментална истраживања ефеката различитих екрана на смањење магнетске индукције индустријске учестаности

Διαβάστε περισσότερα

61. У правоуглом троуглу АВС на слици, унутрашњи угао код темена А је Угао

61. У правоуглом троуглу АВС на слици, унутрашњи угао код темена А је Угао ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД Задаци за самостлни рад намењени су првенствено ученицима који се припремају за полагање завршног испита из математике на крају обавезног основног образовања. Задаци су одабрани

Διαβάστε περισσότερα

МЕХАНИКА ФЛУИДА Б - проблеми и задаци из прве области

МЕХАНИКА ФЛУИДА Б - проблеми и задаци из прве области Машински факултет Београд Катедра за механику флуида МЕХАНИКА ФЛУИДА Б - проблеми и задаци из прве области. Наjдубља тачка у океанима jе 0m, измерена у Мариjанскоj бразди у близини острва Гвам у Тихом

Διαβάστε περισσότερα

Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач

Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, 2015. 1 Наставник као истраживач 2 Циљ курса је развијање компетенција студената, будућих наставника да: истражују и унапређују сопствену праксу

Διαβάστε περισσότερα

Бернулијева једначина

Бернулијева једначина Бернулијева једначина За инжењерску анализу струјних проблема најважнија је Бернулијева једначина. Скоро сви практични задаци решавају се директно - применом Бернулијеве једначине (Б.ј.) са њеним пратећим

Διαβάστε περισσότερα

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА У складу са одредбама Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитавном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, који

Διαβάστε περισσότερα

Задатак 1: Несташни миш (10 поена) се равномерно креће по тасу 2. Сматрати да да у току посматраног кретања нити остају вертикалне. Слика 1. Слика 2.

Задатак 1: Несташни миш (10 поена) се равномерно креће по тасу 2. Сматрати да да у току посматраног кретања нити остају вертикалне. Слика 1. Слика 2. ШКОЛСКА /4. ГОДИНЕ. ЗАДАЦИ -.5.4. Задатак : Несташни миш ( поена) Идеалан котур занемарљиве масе је преко идеалног динамометра окачен о плафон. Преко котура је пребачена идеална нит, на чијим крајевима

Διαβάστε περισσότερα

СКРИПТА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОПШТЕГ КУРСА ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ I

СКРИПТА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОПШТЕГ КУРСА ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ I СКРИПТА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОПШТЕГ КУРСА ФИЗИЧКЕ ХЕМИЈЕ I 9/ . ГУСТИНА ТЕЧНОСТИ Апсолутна густина ( ρ ) је маса јединице запремине на одређеној 4 температури и притску (јединица у СИ систему за апсолутну

Διαβάστε περισσότερα

< < < 21 > > = 704 дана (15 бодова). Признавати било који тачан. бодова), па је тражена разлика 693 (5 бодова), а тражени збир 907(5

< < < 21 > > = 704 дана (15 бодова). Признавати било који тачан. бодова), па је тражена разлика 693 (5 бодова), а тражени збир 907(5 05.03.011 - III РАЗРЕД 1. Нацртај 4 праве a, b, c и d, ако знаш да је права а нормална на праву b, права c нормалана на b, а d паралелнa са а. Затим попуни табелу стављајући знак (ако су праве нормалне)

Διαβάστε περισσότερα

4. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА Савремена достигнућа у грађевинарству 22. април Суботица, СРБИЈА

4. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА Савремена достигнућа у грађевинарству 22. април Суботица, СРБИЈА 4. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА Савремена достигнућа у грађевинарству. април 06. Суботица, СРБИЈА АНАЛИЗA СТАБИЛНОСТИ ВЕРТИКАЛНОГ ЗАСЕКА ПРИМЕНОМ МЕХАНИКЕ ЛОМА Предраг Митковић Никола Обрадовић Драгослав Шумарац

Διαβάστε περισσότερα

ЗЛАТНИ ПРЕСЕК У МАТЕМАТИЦИ THE GOLDEN SECTION IN MATHEMATICS

ЗЛАТНИ ПРЕСЕК У МАТЕМАТИЦИ THE GOLDEN SECTION IN MATHEMATICS ЗЛАТНИ ПРЕСЕК У МАТЕМАТИЦИ THE GOLDEN SECTION IN MATHEMATICS АУТОР: Анђелика Радивојевић, ученица II разреда, гимназије Бора Станковић Бор МЕНТОР: Светлана Арсенијевић, професор математике, гимназија Бора

Διαβάστε περισσότερα

ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ (3 сата)

ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ (3 сата) Електријада 003 Будва ТЕСТ ИЗ ФИЗИКЕ (3 сата) Заокружује се само један од понуђених одговора. Сваки тачан и адекватно образложен одговор бодује се са по 5 поена. ЗАДАЦИ. Положај материјалне тачке (МТ),

Διαβάστε περισσότερα

1. УВОД 1.1. ЗАШТО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ? ''Настава математике није наука. Она је уметност'' Ђерђ Поја - ''Математичко откриће''

1. УВОД 1.1. ЗАШТО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ? ''Настава математике није наука. Она је уметност'' Ђерђ Поја - ''Математичко откриће'' ''Настава математике није наука. Она је уметност'' Ђерђ Поја - ''Математичко откриће'' 1. УВОД Зашто су краљевићи и царевићи од античких па до наших времена имали своје приватне учитеље математике? Зашто

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА О РАДУ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА. октобар, године

ПРАВИЛА О РАДУ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА. октобар, године ПРАВИЛА О РАДУ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА октобар, 2015. године На основу члана 116. Закона о енергетици (Службени гласник РС бр. 145/2014) и члана 44. Статута Јавног предузећа Електромрежа Србије, Београд (Службени

Διαβάστε περισσότερα

Теорија одлучивања. Анализа ризика

Теорија одлучивања. Анализа ризика Теорија одлучивања Анализа ризика Циљеви предавања Упознавање са процесом анализе ризика Моделовање ризика Монте-Карло Симулација Предности и недостаци анализе ризика 2 Дефиниција ризика (квалитативни

Διαβάστε περισσότερα

ФИЗИКА Рад. Рад константне силе над системом = F d cos θ

ФИЗИКА Рад. Рад константне силе над системом = F d cos θ ФИЗИКА 2009 Понедељак, 26. Октобар, 2009 1. Рад 2. Кинетичка енергија 3. Потенцијална енергија 1. Конзервативне силе и потенцијална енергија 2. Неконзервативне силе. Отворенисистеми 4. Закон одржања енергије

Διαβάστε περισσότερα

ВЈЕЖБЕ ИЗ ПРЕДМЕТА МЕХАНИКА ТЛА вјежба број 7 - Чврстоћа тла СМИЧУЋА ЧВРСТОЋА ТЛА

ВЈЕЖБЕ ИЗ ПРЕДМЕТА МЕХАНИКА ТЛА вјежба број 7 - Чврстоћа тла СМИЧУЋА ЧВРСТОЋА ТЛА -1- СМИЧУЋА ЧВРСТОЋА ТЛА Смичућа чврстоћа представља највећи смичући напон који се може нанијети структури тла у одређеном правцу. Када је достигнут највећи могућ смичући напон, праћен пластичним деформацијама,

Διαβάστε περισσότερα

PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) систем

PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) систем 2.2.2.1. PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) систем Импулсно кодно мултиплексирање (РСМ) и хијерархијски комуникациони систем који је објашњен често се назива и PDH систем ( plesiоchronous digital hierarchy).

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВНА ЛОГИКА. Коста Дошен

ОСНОВНА ЛОГИКА. Коста Дошен ОСНОВНА ЛОГИКА Коста Дошен 2 Овa књигa je учињена слободно доступном преданошћу издавача Арона Сворца. Београд, 2013 This book is made freely available by the good offices of the publisher Aaron Swartz.

Διαβάστε περισσότερα

ПИТАЊА ЗА ТЕСТ ИЗ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА

ПИТАЊА ЗА ТЕСТ ИЗ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА ПИТАЊА ЗА ТЕСТ ИЗ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА 1.Толеранције су: 2 а) прописи о избору материјала и методе обраде машинских делова б) прописи о величини и облику машинских делова в) дозвољена одступања од задатих

Διαβάστε περισσότερα

Orthogonal Frequency Division Multiplex перформансе система базираног на стандарду IEEE a

Orthogonal Frequency Division Multiplex перформансе система базираног на стандарду IEEE a XI ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ ФОРУМ ТЕЛФОР 003, Београд, 5.-7.11.003. Orthogonal Frquncy Dvon Multplx перформансе система базираног на стандарду IEEE 80.11a Немања Петровић, Телеком Србија А.Д. Београд I УВОД Развојем

Διαβάστε περισσότερα

МРЕЖЕ ПАРТИЦИЈА И КОНГРУЕНЦИЈА АЛГЕБРИ Мастер рад

МРЕЖЕ ПАРТИЦИЈА И КОНГРУЕНЦИЈА АЛГЕБРИ Мастер рад Универзитет у Београду Математички факултет МРЕЖЕ ПАРТИЦИЈА И КОНГРУЕНЦИЈА АЛГЕБРИ Мастер рад студент: Данка Николић ментор: доцент др Небојша Икодиновић Београд, 2016. Садржај Предговор... 1 1. Уводни

Διαβάστε περισσότερα

Eутаназија: у одбрану једне добре, античке речи

Eутаназија: у одбрану једне добре, античке речи Драган Павловић 44 Одељење за анестезију и интензивну медицинску негу, Универзитет Ернст Мориц Арнт, Немачка Александар Спасов Одељење за ортодонтију, Медицински факултет, Универзитет у Грајфсвалду, Немачка

Διαβάστε περισσότερα

МЕХАНИКА ФЛУИДА. скрипта

МЕХАНИКА ФЛУИДА. скрипта Факултет техничких наука Нови Сад МЕХАНИКА ФЛУИДА скрипта Маша Букуров септембар, 2006. УВОД У МЕХАНИКУ ФЛУИДА У циљу побољшања услова живота, иако несвесно, принципи механике флуида примењивани су још

Διαβάστε περισσότερα

УВОД У ЕКСПЕРИМЕНТ И ЛАБОРАТОРИЈУ Банка питања

УВОД У ЕКСПЕРИМЕНТ И ЛАБОРАТОРИЈУ Банка питања УВОД У ЕКСПЕРИМЕНТ И ЛАБОРАТОРИЈУ Банка питања ЈЕДИНИЦЕ: А) Изразите следеће изведене јединице преко основних јединица SI система, при чему ћете користити релације које су наведене:. њутн F N F a. паскал

Διαβάστε περισσότερα

ФИЗИКА Кинематика тачке у једној. Шема прикупљања поена - измене. Предиспитне обавезе

ФИЗИКА Кинематика тачке у једној. Шема прикупљања поена - измене. Предиспитне обавезе ФИЗИКА 9. Понедељак, 1. октобар, 9. Кинематика тачке у једној димензији Кинематика кретања у две димензије 1 Предиспитне обавезе Шема прикупљања поена - измене Активност у току предавања 5 поена (са више

Διαβάστε περισσότερα

37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 основни училишта 18 мај VII одделение (решенија на задачите)

37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 основни училишта 18 мај VII одделение (решенија на задачите) 37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 03 основни училишта 8 мај 03 VII одделение (решенија на задачите) Задача. Во еден пакет хартија која вообичаено се користи за печатење, фотокопирање и сл. има N = 500

Διαβάστε περισσότερα

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010.

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010. УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА август 2010. I. УВОД Сврха овог Упутства је да помогне оператерима који управљају опасним материјама, како да одреде да

Διαβάστε περισσότερα

МАРКЕТИНГ - Приручник за вежбе -

МАРКЕТИНГ - Приручник за вежбе - УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин МАРКЕТИНГ - Приручник за вежбе - Припремио: др Драган Ћоћкало, доцент Приручник је намењен, пре свега, студентима студијског програма инжeњерски

Διαβάστε περισσότερα

1. ЕЛЕКТРОСТАТИЧКО ПОЉЕ

1. ЕЛЕКТРОСТАТИЧКО ПОЉЕ Б Крстајић Збирка задатака из Електромагнетике - (007/008) ЕЛЕКТРОСТАТИЧКО ПОЉЕ Примјер Израчунати силу на тачкасто наелектрисање = 0µ C од тачкастог наелектрисања = 300µ C ако су координате тачака и одређене

Διαβάστε περισσότερα

ТРЕНДови ШУМСКЕ ПОВРШИНЕ И БРОЈА СТАНОВНИКА

ТРЕНДови ШУМСКЕ ПОВРШИНЕ И БРОЈА СТАНОВНИКА ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2012, бр. 106, стр. 183-196 BIBLID: 0353-4537, (2012), 106, p 183-196 Ranković N. 2012. Trends of forest area and population and the impact of population on forest

Διαβάστε περισσότερα

ЕМ-1 ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ

ЕМ-1 ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ ЕМ-1 ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ПОЈАМ, ТРАНСФОРМАЦИЈА РАЗНИХ ОБЛИКА ЕНЕРГИЈА У ЕЛЕКТРИЧНУ ОСНОВНИ ПОЈМОВИ -ЕЛЕКТРИЦИТЕТ Шта је електрицитет? СТАТИЧКИ ЕЛЕКТРИЦИТЕТ ЧЕШЉА ПРИВЛАЧИ

Διαβάστε περισσότερα

МЕТОДИКА РЕШАВАЊА РАЧУНСКИХ ЗАДАТАКА ПРИ ОБРАДИ НАСТАВНЕ ТЕМЕ РАВНОТЕЖА ТЕЛА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

МЕТОДИКА РЕШАВАЊА РАЧУНСКИХ ЗАДАТАКА ПРИ ОБРАДИ НАСТАВНЕ ТЕМЕ РАВНОТЕЖА ТЕЛА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет Департман за физику МЕТОДИКА РЕШАВАЊА РАЧУНСКИХ ЗАДАТАКА ПРИ ОБРАДИ НАСТАВНЕ ТЕМЕ РАВНОТЕЖА ТЕЛА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ - Мастер рад - Ментор: Проф. Маја

Διαβάστε περισσότερα

ЈЕДАН НЕМОГУЋИ ОСВРТ НА УРБОФИЛИЈУ, ДВАДЕСЕТ ПРОПАЛИХ ГОДИНА КАСНИЈЕ

ЈЕДАН НЕМОГУЋИ ОСВРТ НА УРБОФИЛИЈУ, ДВАДЕСЕТ ПРОПАЛИХ ГОДИНА КАСНИЈЕ АЛЕКСАНДАР ЈЕРКОВ ЈЕДАН НЕМОГУЋИ ОСВРТ НА УРБОФИЛИЈУ, ДВАДЕСЕТ ПРОПАЛИХ ГОДИНА КАСНИЈЕ Mожда је дошло време да се запише понека успомена, иако би се рекло да је прерано за сећања. Има нечег гротескног

Διαβάστε περισσότερα

ОДРЕЂИВАЊЕ И ПРИМЕНА МЕРИДИЈАНА М. БОЖИЋ, Д. ЦУЦИЋ*, Т. МАРКОВИЋ-ТОПАЛОВИЋ**, И. САВИЋ***, Ј. ПОПОВИЋ****

ОДРЕЂИВАЊЕ И ПРИМЕНА МЕРИДИЈАНА М. БОЖИЋ, Д. ЦУЦИЋ*, Т. МАРКОВИЋ-ТОПАЛОВИЋ**, И. САВИЋ***, Ј. ПОПОВИЋ**** ОДРЕЂИВАЊЕ И ПРИМЕНА МЕРИДИЈАНА М. БОЖИЋ, Д. ЦУЦИЋ*, Т. МАРКОВИЋ-ТОПАЛОВИЋ**, И. САВИЋ***, Ј. ПОПОВИЋ**** Институт за физику, Београд, bozic@ipb.ac.rs *Центар за таленте Михајло Пупин, Панчево, dragoljub.cucic@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ФУНКЦИЈА ПРЕВЕНТИВНО-КОРЕКТИВНИХ ВЕЖБИ

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА ФУНКЦИЈА ПРЕВЕНТИВНО-КОРЕКТИВНИХ ВЕЖБИ Др Марта Дедај 1 Висока школа струковних студија за васпитаче Oригиналан научни рад и пословне информатичаре Сирмијум УДК: 371.72 Сремска Митровица ==========================================================================

Διαβάστε περισσότερα

ЕКОНОМИЈА НОВА ВАВИЛОНСКА КУЛА

ЕКОНОМИЈА НОВА ВАВИЛОНСКА КУЛА Др Зоран Крстић, протојереј ЕКОНОМИЈА НОВА ВАВИЛОНСКА КУЛА Говорећи на прослави 180 годишњице Старе Милошеве цркве у Крагујевцу проф. др Радош Љушић 1 је говорио о двема нашим историјским заблудама, које

Διαβάστε περισσότερα

ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКОГ НАСТАВНОГ МАТЕРИЈАЛА У ОБРАДИ ТЕМЕ СИЛА У ГИМНАЗИЈИ

ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКОГ НАСТАВНОГ МАТЕРИЈАЛА У ОБРАДИ ТЕМЕ СИЛА У ГИМНАЗИЈИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Природно-математички факултет Департман за физику ТЕЛ/ФАКС: +381(0)21 455 318 21000 Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 4 ПРИМЕНА ЕЛЕКТРОНСКОГ НАСТАВНОГ МАТЕРИЈАЛА У ОБРАДИ ТЕМЕ СИЛА У

Διαβάστε περισσότερα

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА

ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ САША Љ. СТЕПАНОВИЋ ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У РЕДОВНИМ ШКОЛАМА И ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СЕНЗОРНИМ ОШТЕЋЕЊИМА докторска дисертација Београд, 2016. UNIVERSITY OF BELGRADE

Διαβάστε περισσότερα

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА. Стефановић Ивана МОДЕЛИ ПРОПАГАЦИЈЕ СИГНАЛА У МОБИЛНИМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ СИСТЕМИМА

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА. Стефановић Ивана МОДЕЛИ ПРОПАГАЦИЈЕ СИГНАЛА У МОБИЛНИМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ СИСТЕМИМА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Стефановић Ивана МОДЕЛИ ПРОПАГАЦИЈЕ СИГНАЛА У МОБИЛНИМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ СИСТЕМИМА -завршни рад- Београд,010 Кандидат: Стефановић Ивана Број

Διαβάστε περισσότερα

School of Physics, University of Athens, Panepistimioupolis, Zographos 157 84, Athens-Greece ** Aстрономска опсерваторија, Волгина 7,

School of Physics, University of Athens, Panepistimioupolis, Zographos 157 84, Athens-Greece ** Aстрономска опсерваторија, Волгина 7, 27-725 Indikoplovac K. 528.425(495.02) ВАСИЛИЈЕ Н. МАНИМАНИС * ЕВСТРАТИЈЕ Т. ТЕОДОСИЈУ * МИЛАН С. ДИМИТРИЈЕВИЋ ** * Department of Astrophysics-Astronomy and Mechanics, School of Physics, University of

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА Република Србија ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА (школска 2012/13. и школска 2013/14. година) Београд, децембар 2014. Завод за

Διαβάστε περισσότερα

Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске

Примјена модела вредновања капиталне активе у функцији одређивања очекиваних приноса предузећа на тржишту капитала Републике Српске ACTA ECONOMICA Година XIV, број 4 / фебруар 016. ISSN 151-858X, e ISSN 3 738X СТРУЧНИ ЧЛАНАК УДК: 347.731.1 DOI: 10.751/ACE164191J COBISS.RS-ID 5766168 Драган Јањић 1 Примјена модела вредновања капиталне

Διαβάστε περισσότερα

ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД.

ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД. ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД. ВО ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА ЌЕ ПРОСЛЕДИТЕ ЗАДАЧИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПЛОШТИНА И ВОЛУМЕН НА ГЕОМЕТРИСКИТЕ ТЕЛА КОИ ГИ ИЗУЧУВАМЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. СИТЕ ЗАДАЧИ

Διαβάστε περισσότερα

Катодна заштита подземних инсталација

Катодна заштита подземних инсталација Аутор: Љиљана Топаловић, дипл.ел.инж. Катодна заштита подземних инсталација У складу са принципима термодинамике метали у које је уложена енергија у процесу екстракције из руде настоје да у природном окружењу

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Expression Web корисничко окружење. Прављење новог сајта

Microsoft Expression Web корисничко окружење. Прављење новог сајта Microsoft Expression Web корисничко окружење Expression Web кориснички интерфејс се састоји од бројних окана задатака (task panes), трака алатки (toolbars), и дијалога са широким опсегом могућности. Команде

Διαβάστε περισσότερα

ПРОРАЧУН ДИЈАФРАГМЕ ПРЕМА КЛАСИЧНОЈ МЕТОДИ И ПРЕМА ЕВРОКОДУ 7

ПРОРАЧУН ДИЈАФРАГМЕ ПРЕМА КЛАСИЧНОЈ МЕТОДИ И ПРЕМА ЕВРОКОДУ 7 ПРОРАЧУН ДИЈАФРАГМЕ ПРЕМА КЛАСИЧНОЈ МЕТОДИ И ПРЕМА ЕВРОКОДУ 7 Петар Сантрач 1 Жељко Бајић 2 УДК: Резиме: У односу на претходни период, у последњих 10-так година je значајно порастао број објеката у урбаним

Διαβάστε περισσότερα

мр Дарко Вуковић МОДЕЛ РЕГИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ: ТЕОРИЈСКО- МЕТОДОЛОШКА АНАЛИЗА И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У СРБИЈИ Докторска дисертација

мр Дарко Вуковић МОДЕЛ РЕГИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ: ТЕОРИЈСКО- МЕТОДОЛОШКА АНАЛИЗА И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У СРБИЈИ Докторска дисертација УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ мр Дарко Вуковић МОДЕЛ РЕГИОНАЛНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ: ТЕОРИЈСКО- МЕТОДОЛОШКА АНАЛИЗА И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У СРБИЈИ Докторска дисертација Крагујевац, 2013. година

Διαβάστε περισσότερα

Класификација и класе опасности

Класификација и класе опасности На основу члана 10. став 4, члана 16. став 6, члана 17. став 2. и члана 30. став 6. Закона о хемикалијама ( Службени гласник РС, број 36/09) и тачке 8. став 5. подтачка 11) Одлуке о оснивању Агенције за

Διαβάστε περισσότερα

Метод и кључни налази

Метод и кључни налази 55 54 Мапа у Србији Мапа у Србији Метод и кључни налази Републички завод за статистику 1 2 Мапа у Србији ЗАХВАЛНИЦА АУТОРА Овај извештај је резултат заједничког рада Републичког завода за статистику (РЗС)

Διαβάστε περισσότερα

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, на седници од 25. октобра године, донео је ПРАВИЛНИК

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, на седници од 25. октобра године, донео је ПРАВИЛНИК На основу чл. 8. став 1. тачка 1), 23. став 1, 37. став 3. и 38. став 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, бр. 44/10 и 60/13-УС), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка

Διαβάστε περισσότερα

ABCDEFGHIJ KLMNOPQRS TUVWXYZ ABCEFHIKMNO PQTXYZ DGLRSV JUW

ABCDEFGHIJ KLMNOPQRS TUVWXYZ ABCEFHIKMNO PQTXYZ DGLRSV JUW ЛАТИНИЦА ЈЕ СУПЕРИОРНИЈА ОД ЋИРИЛИЦЕ НИКОЛА КОВАНОВИЋ БЕОГРАД 2008 ЛАТИНИЦА ЈЕ СУПЕРИОРНИЈА ОД ЋИРИЛИЦЕ Ово је изјава коју можете врло често чути од наших људи. Неко је некад, негде то тако рекао и сви

Διαβάστε περισσότερα

АКАДЕМСКА БУДУЋНОСТ ЗАВИСИ ОД РАНОГ СТАРТА

АКАДЕМСКА БУДУЋНОСТ ЗАВИСИ ОД РАНОГ СТАРТА Оригинални научни рад UDK:37.022/.026:371.314.6. АКАДЕМСКА БУДУЋНОСТ ЗАВИСИ ОД РАНОГ СТАРТА ACADEMIC FUTURE DEPENDS ON EARLY START Ненад Сузић Резиме: Аутор полази од тезе да рано предшколско учење (рани

Διαβάστε περισσότερα

Машински факултет Универзитета у Београду/ Машински елементи 2/ Предавање 10

Машински факултет Универзитета у Београду/ Машински елементи 2/ Предавање 10 Машински факултет Универзитета у Београду/ Машински елементи / Предавање 0 Ланчани преносници се убрајају у групу принудних посредних преносника, код којих се пренос снаге остварује савитљивим елементима

Διαβάστε περισσότερα

ЕКСПЕРТИЗА ПОЖАРА -Белешке уз предавања-

ЕКСПЕРТИЗА ПОЖАРА -Белешке уз предавања- ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ СМЕР: Заштита од пожара и спасавање специјалистичке студије ПРЕДМЕТ: Експертиза пожара ЕКСПЕРТИЗА ПОЖАРА Белешке уз предавања Нови Сад, новембар 2016.

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА Верзија 1.0 децембар, 2009. године На основу члана 107. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Србије'' број 84/04) и чл. 32. ст. 1. т. 9. Одлуке о измени

Διαβάστε περισσότερα

Нумеричко моделовање ударних оштећења ваздухопловних структура

Нумеричко моделовање ударних оштећења ваздухопловних структура Универзитет у Београду Машински факултет Драгољуб М. Спасић Нумеричко моделовање ударних оштећења ваздухопловних структура докторска дисертација Београд, 2015 University of Belgrade Faculty of mechanical

Διαβάστε περισσότερα

ИСТОРИЈАТ ПРИМЕНЕ СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈЕ

ИСТОРИЈАТ ПРИМЕНЕ СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈЕ СПРИНКЛЕР ИНСТАЛАЦИЈЕ Спринклер инсталација спада међу најефикасније инсталације за гашење пожара. То је аутоматска инсталација распрскавајућим млазом воде, која у припремном положају пре активирања има

Διαβάστε περισσότερα

ISSN УЧЕЊЕ И НАСТАВА. Београд

ISSN УЧЕЊЕ И НАСТАВА. Београд ISSN 2466-2801 УЧЕЊЕ И НАСТАВА 3 2015 Београд ISSN 2466-2801 КLЕТТ ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА УЧЕЊЕ И НАСТАВА ГОДИНА I Број 3, 2015. УДК 37(497.11) УЧЕЊЕ И НАСТАВА Година I Број 3 2015 415 618 ISSN 2466-2801

Διαβάστε περισσότερα

Studija o životnom standardu

Studija o životnom standardu Studija o životnom standardu Srbija 00 007. CPBIJE Republiåki zavod za statistiku Srbije The World Bank Department for International Development Студија о животном стандарду 00-007 Издавач: Републички

Διαβάστε περισσότερα

ТЕОРИЈСКА АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА СА АСПЕКТА МАКРОЕКОНОМСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЈА

ТЕОРИЈСКА АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА СА АСПЕКТА МАКРОЕКОНОМСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЈА Теоријска анализа продуктивности пољопривредног... Стручни рад Економика пољопривреде Број 4/2010. УДК: 338.312:631 ТЕОРИЈСКА АНАЛИЗА ПРОДУКТИВНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА СА АСПЕКТА МАКРОЕКОНОМСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЈА

Διαβάστε περισσότερα

INOVACIJE u nastavi. ~asopis za savremenu nastavu. YU ISSN UDC Vol. 24

INOVACIJE u nastavi. ~asopis za savremenu nastavu. YU ISSN UDC Vol. 24 , 2 1 1 INOVACIJE u nastavi ~asopis za savremenu nastavu YU ISSN 0352-2334 UDC 370.8 Vol. 24 U»ITEySKI FAKULTET UNIVERZITET U BEOGRADU Adresa redakcije: U~iteqski fakultet, Beograd, Kraqice Natalije 43

Διαβάστε περισσότερα

ANALI OGRANKA SANU U NOVOM SADU. број 4 за 2008.

ANALI OGRANKA SANU U NOVOM SADU. број 4 за 2008. ANALI OGRANKA SANU U NOVOM SADU број 4 за 2008. S E R B I A N A C A D E M Y O F S C I E N C E S A N D A R T S B R A N C H I N N O V I S A D ANNALS of the sasa branch in novi sad N o 4 for 2008 NOVI SAD

Διαβάστε περισσότερα

VICTORIA. Serbian Српски. Cardholder Handbook ADMIT TWO ADMIT

VICTORIA. Serbian Српски. Cardholder Handbook ADMIT TWO ADMIT VICTORIA Serbian Српски Cardholder Handbook èappleëappleû ÌËÍ Á Î ÒÌËÍ Í appleúëˆâ Languages and Formats ë appleê О овом приручнику 4 Опис термина 4 èappleëappleû ÌËÍ Á Î ÒÌËÍ Í appleúëˆâ Септембар 2003

Διαβάστε περισσότερα

САДРЖАЈ #008 // ДЕЦЕМБАР 2014.

САДРЖАЈ #008 // ДЕЦЕМБАР 2014. 1 2 САДРЖАЈ 04 Уводник 06 Четврти Фестивал науке у Бањалуци - Паметни уређаји у служби науке 09 Тема броја Депресија 12 Усамљеност 16 Стрес увод у болест 18 Наука Математика није баук 20 Све на свијету

Διαβάστε περισσότερα

ШКОЛСКИ ЧАСОПИС ТАКОВСКИ УСТАНАК ГОРЊИ БАЊАНИ. Page 1

ШКОЛСКИ ЧАСОПИС ТАКОВСКИ УСТАНАК ГОРЊИ БАЊАНИ. Page 1 ШКОЛСКИ ЧАСОПИС ТАКОВСКИ УСТАНАК ГОРЊИ БАЊАНИ Page 1 2 P age ОШ ТАКОВСКИ УСТАНАК, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ГОРЊИ БАЊАНИ... П олазећи из Такова, села недалеко од Горњег Милановца, стићи ћете и до Горњих Бањана,

Διαβάστε περισσότερα

Андреј Фајгељ. После Вучића. Copyright 2016 Andrej Fajgelj Smashwords Edition

Андреј Фајгељ. После Вучића. Copyright 2016 Andrej Fajgelj Smashwords Edition Андреј Фајгељ После Вучића Copyright 2016 Andrej Fajgelj Smashwords Edition Свако неовлашћено умножавање, дељење и објављивање ове књиге најтоплије се препоручује. Свака сличност с правим личностима и

Διαβάστε περισσότερα