ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ"

Transcript

1 ..Π Π Δ Δ ΠΒ Θ άρης. αντές ναπληρωτής αθηγητής πιμορφωτικό εμινάριο στους υρωκώδικες: 13 : χεδιασμός ατασκευών από άλυβα» 14 : χεδιασμός ύμμικτων ατασκευών ευκωσία άιος 1

2 ..Π Δ ΠΒ Θ Περιεχόμενα διάλεξης φελκυόμενα μέλη αμπτόμενα μέλη έλη υπό σύνθετες καταπονήσεις

3 ..Π Δ ΠΒ Θ 3 Παραδείγματα εφελκυόμενων μελών σε κατασκευές λκυστήρες πλαισίων και αναρτήρες ελκυστήρων

4 ..Π Δ ΠΒ Θ 4 Παραδείγματα εφελκυόμενων μελών σε κατασκευές Διαγώνια μέλη κατακόρυφων συνδέσμων δυσκαμψίας

5 ..Π Δ ΠΒ Θ 5 Παραδείγματα εφελκυόμενων μελών σε κατασκευές Διαγώνια μέλη οριζόντιων συνδέσμων δυσκαμψίας

6 ..Π Δ ΠΒ Θ 6 Παραδείγματα εφελκυόμενων μελών σε κατασκευές άβδοι δικτυωμάτων

7 ..Π Δ ΠΒ Θ 7 Παραδείγματα εφελκυόμενων μελών σε κατασκευές άβδοι χωροδικτυωμάτων ιστών

8 ..Π Δ ΠΒ Θ 8 Παραδείγματα εφελκυόμενων μελών σε κατασκευές λκυστήρες (ντίζες) τεγίδων

9 ..Π Δ ΠΒ Θ Παραδείγματα εφελκυόμενων μελών σε κατασκευές αλώδια καλωδιωτών και κρεμαστών γεφυρών

10 ..Π Δ ΠΒ Θ 1 Διατομές εφελκυόμενων μελών ονομελείς διατομές

11 ..Π Δ ΠΒ Θ 11 Διατομές εφελκυόμενων μελών ύνθετες διατομές

12 ..Π Δ ΠΒ Θ 1 Έλεγχος ορθών τάσεων = y max y N σ = f N A f A N N

13 ..Π Δ ΠΒ Θ 13 Διάνοιξη οπών κοχλίωσης για τη σύνδεση εφελκυόμενων μελών

14 ..Π Δ ΠΒ Θ 14 φελκυόμενο μέλος N N

15 ..Π Δ ΠΒ Θ 15 στοχία πλήρους ή απομειωμένης διατομής N N N N

16 ..Π Δ ΠΒ Θ 16 ηχανισμός λειτουργίας κοχλιωτής σύνδεσης

17 ..Π Δ ΠΒ Θ 17 ναπτυσσόμενες τάσεις

18 ..Π Δ ΠΒ Θ 18 ναπτυσσόμενες τάσεις

19 ..Π Δ ΠΒ Θ 1 ναπτυσσόμενες τάσεις

20 ..Π Δ ΠΒ Θ ναπτυσσόμενες τάσεις N N

21 ..Π Δ ΠΒ Θ 1 υντελεστής συγκέντρωσης τάσεων

22 πομειωμένη διατομή..π net : A net = A - n t d εμβαδόν απομειωμένης διατομής ( - ) : εμβαδόν πλήρους διατομής ( - ) n: το πλήθος των διανοιγόμενων οπών t: το πάχος του ελάσματος και d : η διάμετρος της οπής Δ ΠΒ Θ

23 ντοχή πλήρους διατομής σε διαρροή κατά 3..Π N pl,rd = A f γ M y : εμβαδόν πλήρους διατομής f y : όριο διαρροής του χάλυβα γ = 1., επιμέρους συντελεστής ασφαλείας του χάλυβα σε διαρροή Δ ΠΒ Θ 3

24 ντοχή απομειωμένης διατομής σε θραύση κατά 3..Π N u,rd =. A f γ net M u net : f u : γ = 1.5, εμβαδόν απομειωμένης διατομής όριο διαρροής του χάλυβα επιμέρους συντελεστής ασφαλείας του χάλυβα σε θραύση Δ ΠΒ Θ 4

25 ..Π Δ ΠΒ Θ 5 ντοχή εφελκυόμενου μέλους κατά 3 { } y net u t,rd pl,rd u,rd M M A f. A f N =min N ; N =min ; γ γ

26 ..Π Έλεγχος επάρκειας εφελκυόμενου μέλους κατά 3 N Ed N t,rd d : t,rd : εφελκυστική δράση (προκύπτει από στατική επίλυση για τα φορτία σχεδιασμού) εφελκυστική αντοχή Δ ΠΒ Θ 6

27 ..Π Έλεγχος ολκιμότητας Διαρροή πλήρους διατομής : όλκιμος τρόπος αστοχίας Θραύση απομειωμένης διατομής : ψαθυρός τρόπος αστοχίας πιδιώκεται κρίσιμη να είναι η όλκιμη αστοχία : σ fy με οπές χωρίς οπές N pl,rd N u,rd Δ ΠΒ Θ ε 7

28 ..Π Δ ΠΒ Θ 8 Έλεγχος ολκιμότητας Πηγή: Itani & Woodgate, Displacement ductility of steel members under axial tension, J. of Testing & Evaluation, Vol. 8, No. 1, Jan. 7, pp. -6.

29 ..Π Δ ΠΒ Θ Έλεγχος ολκιμότητας Πηγή: Itani & Woodgate, Displacement ductility of steel members under axial tension, J. of Testing & Evaluation, Vol. 8, No. 1, Jan. 7, pp. -6.

30 Έλεγχος ολκιμότητας..π N pl,rd N u,rd fy γ M A fy. Anet fu A fγ net u M γ γ A. M M Δ ΠΒ Θ 3

31 ..Π Δ ΠΒ Θ 31 επτομέρειες υπολογισμού απομειωμένης διατομής οχλιώσεις σε κανονικό κάνναβο

32 επτομέρειες υπολογισμού απομειωμένης διατομής..π A net = A - 4 t d A net = A - t d Δ ΠΒ Θ 3

33 ..Π Δ ΠΒ Θ 33 επτομέρειες υπολογισμού απομειωμένης διατομής οχλιώσεις ζιγκ-ζαγκ

34 ..Π Δ ΠΒ Θ 34 επτομέρειες υπολογισμού απομειωμένης διατομής οχλιώσεις ζιγκ-ζαγκ

35 επτομέρειες υπολογισμού απομειωμένης διατομής..π Πιθανές διατομές αστοχίας 1 1 A net,1 = A - t d A net, =??? Δ ΠΒ Θ 35

36 ..Π Δ ΠΒ Θ 36 επτομέρειες υπολογισμού απομειωμένης διατομής = + net s A A n t d t 4 p ύπος Cochrane

37 ..Π Δ ΠΒ Θ 37 επτομέρειες υπολογισμού απομειωμένης διατομής πόσταση p σε γωνιακά συνδεόμενα και στα σκέλη τους

38 ..Π Δ ΠΒ Θ 38 ωνιακά συνδεόμενα μέσω ενός σκέλους

39 ωνιακά συνδεόμενα μέσω ενός σκέλους..π με 1 κοχλία: N u,rd = ( ) e -.5 d t f u γ M Δ ΠΒ Θ 3

40 ..Π Δ ΠΒ Θ 4 ωνιακά συνδεόμενα μέσω ενός σκέλους με κοχλίες: = net u u,rd M β A f N γ

41 ..Π Δ ΠΒ Θ 41 ωνιακά συνδεόμενα μέσω ενός σκέλους με 3 ή περισσότερους κοχλίες: = 3 net u u,rd M β A f N γ

42 ..Π Δ ΠΒ Θ 4 Παραδείγματα μελών υπό εγκάρσια φορτία

43 ..Π Δ ΠΒ Θ 43 ύριοι φορείς

44 ..Π Δ ΠΒ Θ 44 εγίδες

45 ..Π Δ ΠΒ Θ 45 ηκίδες πλευρικών όψεων

46 ..Π Δ ΠΒ Θ 46 ετωπικοί στύλοι

47 ..Π Δ ΠΒ Θ 47 ηκίδες μετωπικών όψεων

48 ..Π Δ ΠΒ Θ 48 ποστυλώματα και δοκοί πολυώροφων κτιρίων

49 ..Π Δ ΠΒ Θ 4 Δοκοί γεφυρών

50 ..Π Δ ΠΒ Θ 5 Ένταση λόγω εγκαρσίων φορτίων

51 ..Π Δ ΠΒ Θ 51 Ένταση λόγω εγκαρσίων φορτίων

52 ..Π Δ ΠΒ Θ 5 Ένταση λόγω εγκαρσίων φορτίων

53 ..Π Δ ΠΒ Θ 53 Παράδειγμα καμπτόμενου προβόλου [] [V]

54 ..Π Δ ΠΒ Θ 54 Παραμόρφωση καμπτόμενου προβόλου

55 ..Π μεγάλες τάσεις στη στήριξη (μέγιστη ροπή) ατανομή ορθών τάσεων σε καμπτόμενο πρόβολο max εφελκυσμός στο άνω πέλμα ταδιακή αύξηση τάσεων κατά μήκος (ανάλογα με τη ροπή) max θλίψη στο κάτω πέλμα μικρές τάσεις στο άκρο (μηδενική ροπή) Δ ΠΒ Θ 55

56 ..Π υγκέντρωση τάσεων στη στήριξη λόγω συνοριακών συνθηκών ατανομή διατμητικών τάσεων σε καμπτόμενο πρόβολο μοιόμορφη κατανομή κατά μήκος λόγω σταθερής τέμνουσας μικρές τάσεις στα πέλματα μεγάλες τάσεις στον κορμό υγκέντρωση τάσεων στο άκρο λόγω φορτίου Δ ΠΒ Θ 56

57 ..Π Δ ΠΒ Θ 57 άμψη μέλους με διατομή διπλού ταυ περί τον ισχυρό άξονα

58 ..Π ατανομή ορθών και διατμητικών τάσεων σε διατομή διπλού ταυ καμπτόμενη περί τον ισχυρό της άξονα ρθές τάσεις σ x λόγω ροπής M y σε πέλματα και κορμό Διατμητικές τάσεις τ xz λόγω τέμνουσας V z μόνον στον κορμό Δ ΠΒ Θ 58

59 ..Π Διατομή υπό καθαρή κάμψη λαστική συμπεριφορά z ε = = z κ ρ ( h) ( ) εmax = = h κ ρ z σ = E ε = E = E z κ ρ ( h) ( ) σmax = E = E h κ ρ Δ ΠΒ Θ 5

60 ..Π Διατομή υπό καθαρή κάμψη λαστική συμπεριφορά ξίσωση ισορροπίας δυνάμεων κατά x σ da = E κ z da = E κ z da = z da = S = A A A A πό αυτή τη σχέση υπολογίζεται ο ουδέτερος άξονας της διατομής S: στατική ροπή διατομής Δ ΠΒ Θ 6

61 ..Π Διατομή υπό καθαρή κάμψη λαστική συμπεριφορά ξίσωση ισορροπίας ροπών σ z da E z κ z da E κ z da M E κ I M κ = = = = = A A A M E I I: ροπή αδράνειας διατομής A I = z da Δ ΠΒ Θ 61

62 ..Π Διατομή υπό καθαρή κάμψη λαστική συμπεριφορά M M h M σ = z, σ max = = I I W W el : ελαστική ροπή αντίστασης διατομής el ια ορθογωνική διατομή: b h I b h I =, Wel = = ( h) Δ ΠΒ Θ 6

63 ..Π Δ ΠΒ Θ 63 Βέλτιστες διατομές για καθαρή κάμψη

64 ..Π Δ ΠΒ Θ 64 ξιδανίκευση της συμπεριφοράς του χάλυβα ραμμικά ελαστική απολύτως πλαστική συμπεριφορά

65 Διατομή υπό καθαρή κάμψη..π Διαρροή ακραίων ινών y : ελαστική ροπή αντοχής της διατομής My = Wel fy Δ ΠΒ Θ 65

66 Διατομή υπό καθαρή κάμψη..π λαστικός έλεγχος επάρκειας σ max f γ y M M Ed,y Wγ el,y f y M M Ed,y M = el,rd,y W el,y γ M f y Δ ΠΒ Θ 66

67 ..Π Δ ΠΒ Θ 67 ατανομή διατμητικών τάσεων ( ) ( ) ( ) ( ) y z xz zx y y S z V τ z=τ z= I t z

68 ..Π ατανομή διατμητικών τάσεων σε ορθογωνική διατομή Vz h τxz ( z ) = -z Iy 4 3 V τ max= A z Παραδοχή : ομοιόμορφη διατμητική τάση V z τ= A Δ ΠΒ Θ 68

69 ..Π ατανομή διατμητικών τάσεων σε διατομή διπλού ταυ Vz b τ = (h -h )+h 8Iz tw max xz w w Παραδοχή : ομοιόμορφη διατμητική τάση στον κορμό A V : επιφάνεια διάτμησης A-bt f+ ( t w+r) tf h t w w τ τ (συγκολλητά ) max xz tw hi = 1+ min xz b h hi ή h t w w V τ= A ( ) Δ ΠΒ Θ z V (ελατά ) 6

70 ..Π Δ ΠΒ Θ 7 πιφάνεια διάτμησης

71 ..Π Δ ΠΒ Θ 71 ύνθετη καταπόνηση ντατική κατάσταση σε τυχόν σημείο ύριες τάσεις

72 ..Π ( ) ( ) ( ) ριτήριο von Mises = y σ σ σ σ σ σ f ( ) ( ) ( ) ( ) xx yy + yy zz + zz xx + xy + yz + zx = y σ σ σ σ σ σ 6 τ τ τ f Δ ΠΒ Θ 7

73 ριτήριο von Mises..Π σ + σ σ σ = f y σ + σ σ σ + 3τ = f xx yy xx yy xy y Δ ΠΒ Θ 73

74 ..Π Δ ΠΒ Θ 74 Διατομή υπό καθαρή διάτμηση λαστικός έλεγχος επάρκειας y max M f 3 τ γ

75 Διατομή υπό κάμψη και διάτμηση..π λαστικός έλεγχος επάρκειας ( ) σ = σ + 3 τ vm,max max f γ y M Δ ΠΒ Θ 75

76 ..Π Δ ΠΒ Θ 76 ατανομή τάσεων von Mises σε καμπτόμενο πρόβολο

77 ..Π Δ ΠΒ Θ 77 Διατομή υπό απλή κάμψη

78 ..Π Δ ΠΒ Θ 78 Διατομή υπό απλή διάτμηση

79 ..Π Δ ΠΒ Θ 7 Διατομή υπό σύνθετη κάμψη και διάτμηση

80 ..Π Δ ΠΒ Θ 8 Διατομή υπό σύνθετη κάμψη και διάτμηση

81 Έλεγχοι βέλους καμπτόμενης δοκού κατά 3..Π δ max=δ 1+δ-δ δmax δmax, επιτρ. επιτρ., δ δ δ 1 δ δ βέλος κάμψης που οφείλεται στα μόνιμα φορτία βέλος κάμψης που οφείλεται στα κινητά φορτία αντιβέλος Δ ΠΒ Θ 81

82 ..Π Δ ΠΒ Θ 8 Έλεγχοι βέλους καμπτόμενης δοκού κατά 3

83 ..Π Δ ΠΒ Θ 83 Διατομή υπό καθαρή κάμψη λαστοπλαστική συμπεριφορά ξάπλωση διαρροής

84 ..Π Διατομή υπό καθαρή κάμψη λαστοπλαστική συμπεριφορά Πλήρης διαρροή h h h b h M = b f f W f + = = pl y y pl y pl : πλαστική ροπή αντοχής της διατομής W pl : πλαστική ροπή αντίστασης της διατομής Δ ΠΒ Θ 84

85 ρθογωνική διατομή υπό καθαρή κάμψη..π M/M pl 1.8 y Διάγραμμα ροπών - καμπυλοτήτων ελαστοπλαστική συμπεριφορά διατομής.6.4. προσέγγιση της ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς της διατομής με ελαστική-απολύτως πλαστική ελαστική συμπεριφορά διατομής κ y κ/κ y Δ ΠΒ Θ 85

86 έννοια της πλαστικής άρθρωσης..π a x L L 3 =± 1, x h L 3 λαστοπλαστικό σύνορο Δ ΠΒ Θ 86

87 ..Π Δ ΠΒ Θ 87 έννοια της πλαστικής άρθρωσης

88 ..Π Δ ΠΒ Θ 88 έννοια της πλαστικής άρθρωσης

89 ..Π Διατομή υπό καθαρή κάμψη λαστοπλαστική συμπεριφορά Πλαστικός ουδέτερος άξονας: χωρίζει τη διατομή σε δύο τμήματα ίσου εμβαδού z α1 z κ1 α1 α κ κ1 z κ z α α1 + α = κ1 + κ S α = α1 z α1 + α z α : στατική ροπή άνω ημιδιατομής S κ = κ1 z κ1 + κ z κ : στατική ροπή κάτω ημιδιατομής W pl =S a +S κ : πλαστική ροπή αντίστασης διατομής Δ ΠΒ Θ 8

90 ..Π Δ ΠΒ Θ ονοσυμμετρική διατομή υπό καθαρή κάμψη λαστοπλαστική συμπεριφορά ξάπλωση διαρροής λαστικός ουδέτερος άξονας Πλαστικός ουδέτερος άξονας

91 ..Π Δ ΠΒ Θ 1 ξάπλωση διαρροής ονοσυμμετρική διατομή υπό καθαρή κάμψη λαστοπλαστική συμπεριφορά

92 ..Π Δ ΠΒ Θ Διατομή υπό καθαρή κάμψη Πλαστικός έλεγχος επάρκειας pl,y y Ed,y pl,rd,y M W f M M γ =

93 ..Π Δ ΠΒ Θ 3 έννοια του λυγισμού υγισμός είναι η ξαφνική, μεγάλη αύξηση των παραμορφώσεων ενός φορέα για μικρή αύξηση των επιβαλλόμενων φορτίων x w P EI L P w

94 ..Π Δ ΠΒ Θ 4 Προϋποθέσεις εμφάνισης λυγισμού

95 ..Π Δ ΠΒ Θ 5 έννοια του τοπικού λυγισμού ε θλιβόμενα μέλη

96 ..Π Δ ΠΒ Θ 6 έννοια του τοπικού λυγισμού ε θλιβόμενα μέλη

97 ..Π Δ ΠΒ Θ 7 έννοια του τοπικού λυγισμού ε θλιβόμενα μέλη

98 ..Π Δ ΠΒ Θ 8 έννοια του τοπικού λυγισμού ε καμπτόμενα μέλη

99 ..Π Δ ΠΒ Θ στοχία από τοπικό λυγισμό

100 ..Π Δ ΠΒ Θ 1 στοχία από τοπικό λυγισμό

101 ..Π Δ ΠΒ Θ 11 στοχία από τοπικό λυγισμό

102 ..Π ατάταξη των διατομών ρόλος της κατάταξης των διατομών είναι να περιγράψει τον βαθμό κατά τον οποίο η αντοχή και η ικανότητα στροφής των διατομών περιορίζεται από την αντοχή τους σε τοπικό λυγισμό κατάταξη μιας διατομής εξαρτάται από τη σχέση πλάτους προς πάχος των τμημάτων της που υπόκεινται σε θλίψη, δηλαδή από την τοπική τους λυγηρότητα α θλιβόμενα τμήματα περιλαμβάνουν κάθε τμήμα μιας διατομής το οποίο θλίβεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει για τον υπό θεώρηση συνδυασμό φορτίων α διάφορα θλιβόμενα τμήματα σε μια διατομή (όπως ο κορμός ή το πέλμα) μπορούν, γενικά, να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες ια διατομή κατατάσσεται σύμφωνα με την υψηλότερη κατηγορία (λιγότερο ευμενή) των θλιβόμενων τμημάτων της Δ ΠΒ Θ 1

103 ..Π Δ ΠΒ Θ 13 ατάταξη των διατομών

104 ..Π Δ ΠΒ Θ 14 ατάταξη των διατομών

105 ..Π Δ ΠΒ Θ 15 ατάταξη των διατομών κατά 3

106 ..Π Δ ΠΒ Θ 16 ατάταξη των διατομών κατά 3

107 ..Π Δ ΠΒ Θ 17 ατάταξη των διατομών κατά 3

108 ..Π Δ ΠΒ Θ 18 ατάταξη των διατομών κατά 3

109 ..Π Δ ΠΒ Θ 1 ατάταξη των διατομών κατά 3

110 ..Π Δ ΠΒ Θ 11 ατάταξη των διατομών κατά 3

111 Έλεγχος αντοχής καμπτόμενης διατομής κατά 3..Π,c Rd,c Rd,p Rd l M M M Ed,c Rd,1 fw yp l MM == γ el,rd M για διατομές κατηγορίας 1 ή el,min fw y MM == γ για διατομές κατηγορίας 3 M,c Rd = eff,min γ fw y M για διατομές κατηγορίας 4 Δ ΠΒ Θ 111

112 Έλεγχος αντοχής σε τέμνουσα κατά 3..Π V V V = Ed,c Rd,p Rd l,1 ( ) γ M 3/fA yv Δ ΠΒ Θ 11

113 ..Π Δ ΠΒ Θ 113 Πλαστικός έλεγχος ορθογωνικής διατομής υπό απλή διάτμηση και απλή κάμψη σ 3 τ f y + = 1 η εναλλακτική θεώρηση y y τ σ f 1 3 f = V τ b h = y y V σ f 1 3 b h f =

114 ..Π Πλαστικός έλεγχος ορθογωνικής διατομής υπό απλή διάτμηση και απλή κάμψη 1 η εναλλακτική θεώρηση V σ = fy 1 V pl M pl,v σ 1 bbhh f 1 1 V = = y 4 4 V pl M M pl,v pl V = 1 V pl Δ ΠΒ Θ 114

115 ..Π Πλαστικός έλεγχος ορθογωνικής διατομής υπό απλή διάτμηση και απλή κάμψη η εναλλακτική θεώρηση a V V V = = 1.5 h b f V y pl Mpl,V 1 V 3 V V = = 1, Mpl 3 V pl 4 V pl Vpl 3 Δ ΠΒ Θ 115

116 ..Π Πλαστικός έλεγχος ορθογωνικής διατομής υπό απλή διάτμηση και απλή κάμψη 1,8,6 M pl,v /M pl η εναλλακτική εξίσ. (.54) θεώρηση 1 η εξίσ. (.5) εναλλακτική θεώρηση,4, V/V pl,,4,6,8 1 Δ ΠΒ Θ 116

117 ..Π Διατάξεις υρωκώδικα 3 για έλεγχο διατομών υπό κάμψη και διάτμηση Όταν υπάρχει διατμητική δύναμη πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για την επίδρασή της στη ροπή αντοχής. Όπου η διατμητική δύναμη είναι μικρότερη από τη μισή πλαστική διατμητική αντοχή, η επίδρασή της στη ροπή αντοχής μπορεί να αγνοείται. Διαφορετικά, η μειωμένη ροπή αντοχής πρέπει να λαμβάνεται ως η αντοχή σχεδιασμού της διατομής, υπολογιζόμενη χρησιμοποιώντας για την επιφάνεια διάτμησης μειωμένη αντοχή διαρροής ( ) V V pl,rd Ed 1-ρ f, ρ= -1 y Δ ΠΒ Θ 117

118 ..Π Διατάξεις υρωκώδικα 3 για έλεγχο διατομών υπό κάμψη και διάτμηση μειωμένη πλαστική ροπή αντοχής που λαμβάνει υπόψη τη διάτμηση, μπορεί εναλλακτικά να λαμβάνεται για -διατομές με ίσα πέλματα και κάμψη περί τον ισχυρό άξονα ως εξής: ρ w W - pl,y fy 4 tw M = M y,v,rd y,c,rd γ M A A =h t w w w Δ ΠΒ Θ 118

119 ..Π Δ ΠΒ Θ 11 άμψη μέλους με διατομή διπλού ταυ περί τον ασθενή άξονα

120 ..Π Δ ΠΒ Θ 1 Διατμητικές τάσεις τ xy λόγω τέμνουσας V y μόνον στα πέλματα ατανομή διατμητικών τάσεων σε διατομή διπλού ταυ λόγω V y

121 ..Π ατανομή ορθών και διατμητικών τάσεων σε διατομή διπλού ταυ καμπτόμενη περί τον ασθενή της άξονα ρθές τάσεις σ x λόγω ροπής M z μόνον στα πέλματα Διατμητικές τάσεις τ xy λόγω τέμνουσας V y μόνον στα πέλματα Δ ΠΒ Θ 11

122 ..Π Δ ΠΒ Θ 1 Διατομή υπό διαξονική κάμψη

123 Διατομή υπό διαξονική κάμψη..π λαστικός έλεγχος επάρκειας M W Ed,y M + γ W Ed,z y el,y el,z M f M M Ed,y el,rd,y MEd,z + 1 M el,rd,z + Έλεγχοι διατμητικών τάσεων Δ ΠΒ Θ 13

124 Διατομή υπό διαξονική κάμψη..π Πλαστικός έλεγχος επάρκειας M M I και H διατομές:,y Ed α,y,n Rd + M M,z Ed,z,N Rd α = β; = = Έλεγχοι διατμητικών τάσεων β 1 N N Ed n1,n,p Rd l οίλες κυκλικές διατομές: α β; == 1,66 οίλες ορθογωνικές διατομές: = βα = 6 1 1,13n + Δ ΠΒ Θ 14

125 έντρο διάτμησης..π ο σημείο μιας διατομής, από το οποίο πρέπει να διέρχεται η εγκάρσια φόρτιση για να μην προκαλείται στρέψη θέση του κέντρου διάτμησης εξαρτάται μόνον από τη γεωμετρία της διατομής Δ ΠΒ Θ 15

126 ..Π Δ ΠΒ Θ 16 έντρο διάτμησης συνηθισμένων διατομών

127 ..Π Δ ΠΒ Θ 17 Θέση ουδέτερου άξονα

128 ..Π Δ ΠΒ Θ 18 Παραδείγματα μελών υπό σύνθετη ένταση Φορτίσεις λόγω ίδιου βάρους και σεισμικής δύναμης σε σύνθετη χωρική πλαισιωτή κατασκευή

129 ..Π Δ ΠΒ Θ 1 ίδη τάσεων που προκαλεί κάθε εντατικό μέγεθος

130 ..Π λαστικός έλεγχος διατομής υπό εφελκυσμό και διαξονική κάμψη M M M N Ed y,ed z,ed y + + f y,d = A Wγ y,el Wz,el M M N Ed + y,ed + z,ed 1. N M M Rd y,el,rd z,el,rd f Δ ΠΒ Θ 13

131 ..Π λαστικός έλεγχος διατομής υπό εφελκυσμό, διαξονική κάμψη και διαξονική διάτμηση ε κάθε σημείο της διατομής : Προσδιορίζονται οι ορθές τάσεις για κάθε εντατικό μέγεθος (N Sd, M y,sd, M z,sd ) και αθροίζονται αλγεβρικά: N M Ed y,ed σ Ed = + + y,el z,ed Προσδιορίζονται οι διατμητικές τάσεις για κάθε εντατικό μέγεθος (N Sd, M y,sd, M z,sd ) και αθροίζονται διανυσματικά: M A W W V V τ =, τ =, τ τ τ z,el ( ) ( ) z,ed y,ed xz,ed xy,ed Ed = xz,ed + xy,ed AV,z AV,y Δ ΠΒ Θ 131

132 ..Π λαστικός έλεγχος διατομής υπό εφελκυσμό, διαξονική κάμψη και διαξονική διάτμηση πολογίζεται η ισοδύναμη τάση von Mises και συγκρίνεται με το όριο διαρροής του υλικού: eq,ed Ed Ed y,d σ = σ +3 τ f = γ f y Δ ΠΒ Θ 13

133 ..Π Δ ΠΒ Θ 133 Πλαστικός έλεγχος ορθογωνικής διατομής υπό εφελκυσμό και απλή κάμψη N b a f y = pl y N b h f = pl N a N h =

134 ..Π Πλαστικός έλεγχος ορθογωνικής διατομής υπό εφελκυσμό και απλή κάμψη h a h a 1 ( M = b f h = b h a ) f 4 4 pl,n y y 1 = 4 Mpl,N h a a N = = 1 1 = Mpl h h N pl Mpl b h fy Δ ΠΒ Θ 134

135 ..Π λαστικός και πλαστικός έλεγχος ορθογωνικής διατομής υπό εφελκυσμό και απλή κάμψη M pl,n /M pl πλαστικός έλεγχος ελαστικός έλεγχος.4. N/N pl Διάγραμμα αλληλεπίδρασης Δ ΠΒ Θ 135

136 ..Π Δ ΠΒ Θ 136 Πλαστική άρθρωση σε μέλος υπό εφελκυσμό και απλή κάμψη

137 ..Π Δ ΠΒ Θ 137 Πλαστικός έλεγχος διατομής διπλού ταυ υπό εφελκυσμό και απλή κάμψη περί τον ισχυρό άξονα

138 Πλαστικός έλεγχος διατομής διπλού ταυ υπό εφελκυσμό και απλή κάμψη περί τον ισχυρό άξονα..π MN,y,Rd/Mpl,y,Rd Διατομή IPE Διατομή Β Β.6.4. A A B B NEd/Npl,Rd Δ ΠΒ Θ 138

139 Πλαστικός έλεγχος διατομής διπλού ταυ υπό εφελκυσμό και απλή κάμψη περί τον ασθενή άξονα..π M N,z,Rd N Ed A = 1 M pl,z,rd N pl,rd 4 h b N Ed A t h+ t t M N N,z,Rd pl,rd = 1 M 4 b t pl,z,rd w w f f Δ ΠΒ Θ 13

140 Πλαστικός έλεγχος διατομής διπλού ταυ υπό εφελκυσμό και απλή κάμψη περί τον ασθενή άξονα..π MN,z,Rd/Mpl,z,Rd Διατομή IPE Διατομή Β Β.6.4. A A B B NEd/Npl,Rd Δ ΠΒ Θ 14

141 ..Π Διατάξεις 3 για έλεγχο διατομών υπό κάμψη και εφελκυσμό Όπου υπάρχει αξονική δύναμη, πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για την επίδρασή της στην πλαστική ροπή αντοχής. ια διατομές κατηγορίας 1 και, πρέπει να ικανοποιείται το κριτήριο M Ed M N,Rd όπου M N,Rd είναι η πλαστική ροπή αντοχής μειωμένη λόγω της αξονικής δύναμης N Ed. Δ ΠΒ Θ 141

142 Διατάξεις 3 για έλεγχο διατομών διπλού ταυ υπό κάμψη περί τον ισχυρό άξονα και εφελκυσμό..π ια διατομές διπλής συμμετρίας υπό αξονική δύναμη και ροπή περί τον ισχυρό άξονα y-y: η απομείωση για Διαφορετικά απομείωση σύμφωνα με τη σχέση N N Ed Ed.5 N και pl,rd.5 h t f w w y γ ο ( ) ( ) = M,y,Rd pl,y,rd 1 n 1.5 a ( ) a = A b t A, a.5 n = N N Ed pl,rd f Δ ΠΒ Θ 14

143 Διατάξεις 3 για έλεγχο διατομών διπλού ταυ υπό κάμψη περί τον ισχυρό άξονα και εφελκυσμό..π MN,y,Rd/Mpl,y,Rd Διατομή IPE Διατομή Β Β.6.4. A-EC3 B-EC3 A-θεωρία A-θεωρία Β-θεωρία Β-θεωρία NEd/Npl,Rd Δ ΠΒ Θ 143

144 αμπύλες αλληλεπίδρασης (κατά 3) διατομών διπλού ταυ υπό κάμψη περί τον ισχυρό άξονα και εφελκυσμό..π MN,y,Rd/A (knm/cm ) IPE 8 IPE 1.8 IPE 1 IPE 14.6 HEA 1 HEA 1 HEA 14.4 HEB 1 HEB 1 HEB 14. HEM 1 HEM 1 HEM NEd/A (kn/cm ) Δ ΠΒ Θ 144

145 Διατάξεις 3 για έλεγχο διατομών διπλού ταυ υπό κάμψη περί τον ασθενή άξονα και εφελκυσμό..π ια διατομές διπλής συμμετρίας υπό αξονική δύναμη και ροπή περί τον ασθενή άξονα z-z: η απομείωση για Διαφορετικά απομείωση σύμφωνα με τη σχέση N Ed h t f w w y N,z,Rd pl,z,rd γ ο M = M, n a n a MN,z,Rd = M pl,z.rd 1, n a 1 a Δ ΠΒ Θ 145

146 Διατάξεις 3 για έλεγχο διατομών διπλού ταυ υπό κάμψη περί τον ασθενή άξονα και εφελκυσμό..π MN,y,Rd/Mpl,Rd Διατομή IPE Διατομή Β Β A-EC3 B-EC3 -θεωρία A-θεωρία Β-θεωρία Β-θεωρία Nd/Npl,Rd Δ ΠΒ Θ 146

147 Πλαστικός έλεγχος κοίλων ορθογωνικών διατομών υπό κάμψη και εφελκυσμό..π M N 1 N,y,Rd Ed = 1 pl,y,rd pl,rd f w M N A t 1 1 A b M N Ed N pw Npl,w < NEd Npl,Rd N t N A + 1 Ed w Ed w N N,y,Rd pl,rd b Npl,Rd A = 1 pl,y,rd f w M A t 1 1 A b Δ ΠΒ Θ 147

148 ..Π Διατάξεις 3 για έλεγχο κοίλων ορθογωνικών διατομών υπό κάμψη και εφελκυσμό ντοχή σε κάμψη περί τον ισχυρό άξονα y,y,rd 1 n = Mpl,y,Rd 1.5 a w ντοχή σε κάμψη περί τον ασθενή άξονα z,z,rd 1 n = Mpl,z,Rd 1.5 a f f a w, aw.5 M A b t = A N,y,Rd M pl,y,rd A h t = A w a f, af.5 M N,z,Rd M pl,z,rd Δ ΠΒ Θ 148

149 Διατάξεις 3 για έλεγχο κοίλων ορθογωνικών διατομών υπό κάμψη και εφελκυσμό..π MN,y,Rd/Mpl,y,Rd θεωρία θεωρία EC NEd/Npl,Rd Δ ΠΒ Θ 14

150 ..Π Πλαστικός έλεγχος κοίλων κυκλικών διατομών υπό κάμψη και εφελκυσμό MN,y,Rd 3 M pl,y,rd = (( R R ) φ( 1 Rcos cos ) φ cos ( φ 3 e ) cot φ cot ( φ )) ( R R1) + 3 N 1 ( ) ( ) Ed e = φ A R R 1 R φ 1 φ 1 1 N pl,rd cot 1 ( φ cot φ ) Δ ΠΒ Θ 1 15

151 Διατάξεις 3 για έλεγχο κοίλων κυκλικών διατομών υπό κάμψη και εφελκυσμό..π MN,y,Rd/Mpl,y,Rd ( ) = = M 1 n,y,rd,z,rd pl,rd EC3 θεωρία NEd/Npl,Rd Δ ΠΒ Θ 151

152 ..Π Πλαστικός έλεγχος διατομών διπλού ταυ υπό διαξονική κάμψη My,Ed M y,w,pl Mz,Ed + = 1 M y,f,pl Mpl,z,Rd M y,ed M y,ed 4 b ( h tf) tf + 1 ( h tf) t w M pl,y,rd M pl,y,rd Mz,Ed + = 1 16 b t M f pl,z,rd Δ ΠΒ Θ 15

153 ..Π Διατάξεις 3 για έλεγχο διατομών διπλού ταυ υπό διαξονική κάμψη My,Ed/Mpl,y,Rd M M y,ed pl,y,rd Mz,Ed + 1 M pl,z,rd.6.4. θεωρία EC Mz,Ed/Mpl,z,Rd Δ ΠΒ Θ 153

154 Πλαστικός έλεγχος κοίλων ορθογωνικών διατομών υπό διαξονική κάμψη..π ια M M y,w,ed y,w,pl ( ) w w M z,w,ed + = 1 M z,w,pl h a t a+ h a w a tw b t + = ( w) ( ) 1 t h b t tw h w w w w 1, a h w M M y,ed y,f,pl M M z,ed z,f,pl ( ) M = M + b t h t M y,ed y,w,ed f f z,ed = M z,w,ed Δ ΠΒ Θ 154

155 ..Π Πλαστικός έλεγχος κοίλων ορθογωνικών διατομών υπό διαξονική κάμψη ια M M y,ed y,f,pl M M z,ed z,f,pl M M z,f,ed z,f,pl ( ) M y,f,ed + = 1 M y,f,pl b a b a tf a+ ( f) 1 b tf ( h t t f) f b M y,ed = M a tf h t + = y,w,ed ( ) M = M + t h b t z,ed z,f,ed w w w 1, a b Δ ΠΒ Θ 155

156 ..Π Διατάξεις 3 για έλεγχο κοίλων ορθογωνικών διατομών υπό διαξονική κάμψη My,Ed/Mpl,y,Rd M y,ed M z,ed + 1 M M pl,y,rd pl,z,rd.6.4. θεωρία θεωρία EC Mz,Ed/Mpl,z,Rd Δ ΠΒ Θ 156

157 ..Π My,Ed (knm) αμπύλες αλληλεπίδρασης (κατά 3) κοίλων ορθογωνικών διατομών υπό διαξονική κάμψη Mz,Ed (knm) 1x1x1.5 14x14x1.5 15x15x1.5 16x16x1.5 18x18x1.5 xx1.5 xx1.5 5x5x1.5 6x6x1.5 3x3x1.5 35x35x1.5 4x4x1.5 Δ ΠΒ Θ 157

158 ..Π Διατάξεις υρωκώδικα 3 για έλεγχο διατομών υπό διαξονική κάμψη και εφελκυσμό ια διαξονική κάμψη μπορεί να χρησιμοποιείται το παρακάτω κριτήριο: α και β είναι σταθερές που συντηρητικά μπορεί να λαμβάνονται ίσες με 1, διαφορετικά: Δ ΠΒ Θ 158

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 11 Μαΐου 2006 1 Γενικά Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο αλγόριθµος που χρησηµοποιεί το Steel για τον σχεδιασµό των µεταλλικών κατασκευών σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3. Το

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.33684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Καµπτική Ενίσχυση οκών µε Ελάσµατα και FRP κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΜΠΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΚΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ FRP ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΠΙ Α ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοχλίες - 2 / 34 - - 2 / 34 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος

Κοχλίες - 2 / 34 - - 2 / 34 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΧΛΙΕΣ Κοχλίες - / 4 - - / 4 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7 Κοχλίες Οι κοχλίες διακρίνονται σε δυό κατηγορίες ως προς την αποστολή τους: τους κοχλίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αποτελεί συµπύκνωση και κωδικοποίηση της Μελέτης Ελέγχου ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χρίστος Θ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 1, Χρήστος Ε. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1869 Αποτίµηση και ανασχεδιασµός υφιστάµενου επταωρόφου δοµήµατος σύµφωνα µε τον ΚΑΝΕΠΕ Assessment and

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα