1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας"

Transcript

1 v.5 «Αυτό το ρόβλημα, τούτ η μεγάλη συμφορά για να λυθεί χρειάζεται, δίχως αμφιβολία, όως κοιτάζω α τη δική σου την λευρά, να δεις κι εσύ α τη δική μου τη γωνία».. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας Β Α ω. Τριγωνομετρικοί αριθμοί οοιασδήοτε γωνίας Μ ρ ψ ψ ημω = = ρ x συνω = = ρ τεταγμένη του Μ αόσταση του Μ αό το Ο τετμημένη του Μ αόσταση του Μ αό το Ο ω εφω = x ψ = τεταγμένη του Μ τετμημένη του Μ x Ο σφω = ψ x = τετμημένη του Μ τεταγμένη του Μ Τριγωνομετρία -

2 . Ο τριγωνομετρικός κύκλος ρ = 90 άξονας των ημιτόνων Ο 60 άξονας των συνημιτόνων Ο σφx ημx ω εφx Ο συνx Τριγωνομετρία -

3 4. Πρόσημο τριγωνομετρικών συναρτήσεων ημx > 0 συνx < 0 εφx < 0 σφx < 0 0 ημx < 0 συνx < 0 εφx > 0 σφx > 0 ημx > 0 συνx > 0 εφx > 0 σφx > 0 ημx < 0 συνx > 0 εφx < 0 σφx < 0 Μνημονικός κανόνας Ο Η Ε Σ Ο = Όλα θετικά Η = Ημίτονο θετικό Ε = Εφατομένη θετική (και συνεφατομένη) Σ = Συνημίτονο θετικό 5. Τριγωνομετρικοί αριθμοί βασικών γωνιών ημ συν εφ 0 ο 45 ο 60 ο 0 ο 90 ο 80 ο 70 ο σφ ο = 6 45 ο = 4 60 ο = 90 ο = 80 ο = 70 ο = Τριγωνομετρία -

4 6. Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες ημx συνx ημ x + συν x = ημx εφx = συνx συνx σφx = ημx εφx σφx = Είσης, ολύ χρήσιμες είναι οι σχέσεις: εφ x ημ x = + εφ x συν x = + εφ x 7. Αναγωγή στο ο τεταρτημόριο ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ x, x συν ( x ) = συνx ημ ( x ) = ημx εφ ( x ) = εφx σφ ( x ) = σφx ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ x, x συν ( x ) = συνx ημ ( x ) = ημx εφ ( x ) = εφx σφ ( x ) = σφx ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ x, x συν ( x) = ημx ημ ( x) = συνx εφ ( x) = σφx σφ ( x) = εφx ΓΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΤΑ x, + x συν ( + x ) = συνx ημ ( + x ) = ημx εφ ( + x ) = εφx σφ ( + x ) = σφx Τριγωνομετρία - 4

5 Ένας μνημονικός κανόνας Πολλαλάσια του Όταν δυο τόξα έχουν άθροισμα ή διαφορά 0,,, και γενικά ολλαλάσια του τότε έχουν ομώνυμους (ίδιους) τριγωνομετρικούς αριθμούς. Για τον υολογισμό του ροσήμου χρειάζεται να γνωρίζουμε το τεταρτημόριο στο οοίο καταλήγει το τόξο. Σκεφτόμαστε ειδικότερα: α. Τα εριττά ολλαλάσια του καταλήγουν άντα στο του τριγωνομετρικού κύκλου, συνεώς χρησιμοοιούμε τη θέση αυτή για σημείο αναφοράς. β. Τα άρτια ολλαλάσια του είναι αλά ολλαλάσια ολόκληρων κύκλων, συνεώς αλά τα αγνοούμε. Πολλαλάσια του / Όταν δύο τόξα έχουν άθροισμα ή διαφορά /, / και γενικά (εριττά) ολλαλάσια του / τότε οι τριγωνομετρικοί αριθμοί εναλλάσσονται (ημ με συν και εφ με σφ). Για να βρούμε το ρόσημο, διαιρούμε τον αριθμητή του κλάσματος, ου μας δίνεται, με το 4 (έτσι βρίσκουμε και αορρίτουμε τους αραανίσιους κύκλους) και κρατάμε το υόλοιο. Αν το τελευταίο είναι τότε ηγαίνουμε στο /, αν είναι στο /. Παρατήρηση: Για άρτια ολλαλάσια του / εκτελούμε αλά τη διαίρεση με το και αναγόμαστε σε ολλαλάσιο του. 8. Τριγωνομετρικές συναρτήσεις ημx [-, ] εριττή Τ = x Τριγωνομετρία - 5

6 συνx [-, ] άρτια Τ = x x - {κ+ } Τ = εριττή εριττή Τ = Τ = εριττή x - {κ} εφx εφx Τριγωνομετρία - 6

7 9. Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις θ x θ ημx = ημθ x = κ + θ x = κ + ( θ), κ x θ συνx = συνθ x = κ + θ x = κ θ, κ θ εφx = εφθ x = κ + θ, κ x κ + θ x σφx = σφθ x = κ + θ, κ x κ + θ θ x + θ Τριγωνομετρία - 7

8 . Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις Αν η τριγωνομετρική εξίσωση έχει μια αό τις αρακάτω βασικές μορφές τότε χρησιμοοιούμε τους αντίστοιχους τύους είλυσης, τους οοίους έχουμε αοστηθίσει ώστε να μην σάμε τα νεύρα των καθηγητών μας, κάθε φορά ου μας ρωτάνε: κ ημx = ± ημθ x = κ + θ ή x = κ + θ συνx = ± συνθ x = κ + θ ή x = κ θ εφx = ± εφθ x = κ + θ x κ + σφx = ± σφθ x = κ + θ x κ Παρατήρηση: Οι εριορισμοί ου συνοδεύουν τους δύο τελευταίους τύους ααιτούνται γιατί δεν ορίζεται για όλες τις γωνίες εφατομένη και συνεφατομένη. Αντιθέτως όλες οι γωνίες έχουν ημίτονο και συνημίτονο. Ασκ.Φυλ., 7 (σελ.8) Αν στο ένα μέλος δεν έχουμε άμεσα τριγωνομετρικό αριθμό αλλά κάοιον αριθμό α : ημx = ± α, α συνx = ± α, α εφx = ± α σφx = ± α τότε, αφού καταλλαγιάσει ο ανικός μας, αναζητούμε ψύχραιμα μία γωνία θ τέτοια ώστε ο αντίστοιχος τριγωνομετρικός της αριθμός να ισούται με α. Δύσκολο; Όχι βέβαια, αφού για καλή μας τύχη οι ασκήσεις είναι φτιαγμένες έτσι ώστε να ροκύτει κάοιο α τα νούμερα με τα οοία είμαστε εξοικειωμένοι α τα σκονάκια μας χ., Τριγωνομετρία - 8

9 0, -, /, ½ κτλ. Τελικά, αναγόμαστε άλι σε μια αό τις ροηγούμενες βασικές εξισώσεις. Ασκ.Φυλ. (σελ 8) Γενικότερα, αν έχουμε μια εξίσωση ου βαθμού με άγνωστο ένα μόνο τριγωνομετρικό αριθμό, τότε τη λύνουμε ως ρος τον άγνωστο με τη ασίγνωστη σε όλους (;) διαδικασία (χωρίζουμε γνωστούς αό αγνώστους, κτλ.), καταλήγοντας σε μία αό τις ροηγούμενες εριτώσεις. Ασκ.Φυλ. 5 (σελ.9) Ειδικές εριτώσεις Ειδικότερα για τις αρακάτω εριτώσεις, είναι ειθυμητό να υάρχει μια άνεση στην εξαγωγή των συμερασμάτων, αλλά και να μην υάρχει δεν τρέχει και τίοτα: ημx = 0 x = κ ημx = x = κ + κ συνx = 0 x = κ + κ ημx = x = κ εφx = 0 x = κ συνx = x = κ σφx = 0 x = κ + συνx = x = κ + Περιτώσεις αρνητικών ρόσημων Ασκ.Φυλ. (σελ 8) Σε ερίτωση ου μροστά αό κάοιον τριγωνομετρικό αριθμό υάρχει αρνητικό ρόσημο, τότε χρησιμοοιούμε τον αρακάτω κανόνα (σε ερίτωση ου δεν υάρχει αρνητικό ρόσημο, τότε δεν τον χρησιμοοιούμε): ημx = ημ( x) συνx = συν( x) εφx = εφ( x) σφx = σφ( x) Ασκ.Φυλ. 4 (σελ.9) Τριγωνομετρία - 9

10 . Κανόνας συμληρωματικών γωνιών Αν η τριγωνομετρική εξίσωση έχει μία αό τις αρακάτω μορφές, τότε εφαρμόζοντας τον κανόνα των συμληρωματικών γωνιών καταλήγουμε σε μια ισοδύναμη εξίσωση με τον ίδιο τριγωνομετρικό αριθμό και στα δύο μέλη. Έτσι, αναγόμαστε σε μια εξίσωση της ροηγούμενης κατηγορίας, ου υοτίθεται ότι γνωρίζουμε: ημx = ± συνθ ημx = ± ημ θ συνx = ± ημθ συνx = ± συν εφx = ± σφθ εφ = ± εφ θ σφx = ± εφθ σφx = ± σφθ θ θ Ασκ.Φυλ. 8 (σελ.9). Αλγεβρική εξίσωση ως ρος ένα τριγωνομετρικό αριθμό ου βαθμού Όως έχουμε ήδη αναφέρει, στην ερίτωση αυτή λύνουμε την εξίσωση σύμφωνα με τα γνωστά σε όλους μας λάθη στα βήματα, τις ράξεις και τα ρόσημα (όως δηλαδή σε κάθε ρωτοβάθμια εξίσωση με έναν άγνωστο), καταλήγοντας σε μια ερίτωση της ης κατηγορίας εξισώσεων. Ασκ.Φυλ. 5 (σελ.9) ου βαθμού Ανάλογα με τη μορφή της εξίσωσης, τα χάνουμε και με διαφορετικό τρόο: ) α ημ x + β = 0 Χωρίζουμε γνωστούς αό αγνώστους και στη συνέχεια ± τετραγωνική ρίζα. Ασκ.Φυλ. 0 (σελ.0) Τριγωνομετρία - 0

11 ) α ημ x + β ημx = 0 Βγάζουμε κοινό αράγοντα το ημx και θέτουμε κάθε αράγοντα ίσο με το 0. Ασκ.Φυλ. 9 (σελ.0) ) α ημ x + β ημx + γ = 0 Δηλαδή, λήρες τριώνυμο. Λύνεται κατά τα γνωστά με διακρίνουσα κτλ. Βοηθάει αν θέσουμε ημx = y οότε η εξίσωση αίρνει την ιο κατανοητή μορφή: αy + βy + γ = 0 Ασκ.Φυλ. (σελ.) Εννοείται ως, χάρη συντομίας, οι αραάνω μορφές ισχύουν και για τις αντίστοιχες εξισώσεις με συνημίτονο, εφατομένη και συνεφατομένη, αλλά ού να άει ο νους σας. Παρατήρηση: Προσέχουμε όταν αντικαθιστούμε ημx = y ή συνx = y να μην αραλείουμε τον εριορισμό y. Για την εφx και σφx δεν υάρχει αντίστοιχος εριορισμός. ου ή μεγαλύτερου βαθμού Αν υάρχει μόνο ένας τριγωνομετρικός αριθμός τότε λύνουμε ως ρος αυτόν και στη συνέχεια βγάζουμε αντίστοιχης τάξης ρίζα, μια γελοία διαδικασία την οοία φυσικά αγνοούμε θανάσιμα (βλ. αρατήρηση ιο κάτω). Ασκ.Φυλ. 0 (σελ.0) Γενικότερα Στην ερίτωση ου υάρχουν ερισσότεροι όροι της εξίσωσης ου εριέχουν άγνωστο, τους μεταφέρουμε όλους στο ο μέλος και αραγοντοοιούμε. Κατόιν θέτουμε κάθε αράγοντα ίσο με το μηδέν και λύνουμε ξεχωριστά, κάθε εξίσωση ου ροκύτει. Πείθουμε τον εαυτό μας ότι μορούμε να εκτελέσουμε όλα τα ροηγούμενα χωρίς καμία βοήθεια! Παρατήρηση: Υενθυμίζουμε τους κανόνες είλυσης της x ν = α. ν, α. Αν ν = άρτιος και α > 0 τότε: x = ± ν α. Αν ν = άρτιος και α < 0 τότε η εξίσωση είναι αδύνατη. Τριγωνομετρία -

12 . Αν ν = εριττός και α > 0 τότε: x = ν α 4. Αν ν = εριττός και α < 0 τότε: x = ν α Κλασματικές εξισώσεις Κάνουμε ααλοιφή αρονομαστών (αν δεν ξέρουμε ολύ κρίμα!) με το ΕΚΠ και έτσι οδηγούμαστε σε μία αό τις ροηγούμενες εριτώσεις. 4. Αλγεβρική εξίσωση με δύο τριγωνομετρικούς αριθμούς ου βαθμού Προσαθούμε χωρίζοντας τους δύο τριγωνομετρικούς αριθμούς να αναχθούμε σε μια ερίτωση της δεύτερης κατηγορίας ασκήσεων. Αν δεν τα καταφέρουμε φυσικά ξαναροσαθούμε. Αν το ροηγούμενο δεν είναι εφικτό, δεν ανοίγουμε κατευθείαν την τηλεόραση ή τον υολογιστή μας, αλλά μεταφέρουμε όλους τους όρους στο ο μέλος και αραγοντοοιούμε. Κατόιν θέτουμε κάθε αράγοντα ίσο με το μηδέν και λύνουμε την αντίστοιχη εξίσωση. ου βαθμού με ημx, συνx Ασκ.Φυλ. 6 (σελ. 9), (σελ.0) Αντικαθιστούμε έναν αό τους τριγωνομετρικούς αριθμούς ου βρίσκονται υψωμένοι στο τετράγωνο, με τη βοήθεια της τριγωνομετρικής ταυτότητας: ημ x = συν x ή συν x = ημ x. Με αυτόν τον τρόο αναγόμαστε σε μια βάθμια εξίσωση με ένα μόνο τριγωνομετρικό αριθμό, η οοία λύνεται όως εριγράψαμε στην ροηγούμενη κατηγορία ασκήσεων (αίστευτο; αυτή είναι η ομορφιά των μαθηματικών!). Ασκ.Φυλ. (σελ.) 5. Άλλες μορφές συνx = ± α ημx, ημx = ± α συνx (α ) Σε κάθε ερίτωση, διαιρούμε και τα δύο μέλη με ημx ή συνx, αντίστοιχα. Έτσι ροκύτει μια εξίσωση της μορφής: Τριγωνομετρία -

13 συνx ημx συνx = ± α ημx = ± α σφx = ± α ημx ημx ημx συνx ημx = ± α συνx = ± α εφx = ± α συνx συνx η οοίες λύνονται εύκολα, όως οι εξισώσεις της ρώτης εθνικής κατηγορίας. Παρατηρήσεις. Για να εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο ααραίτητη ροϋόθεση είναι και στα δύο μέλη είτε οι γωνίες, είτε οι αραστάσεις ου βρίσκονται μέσα στους τριγωνομετρικούς αριθμούς να είναι ίσες.. Εειδή διαιρούμε και τα δύο μέλη με ημx ή συνx θα ρέει ημx ή συνx 0. Ωστόσο, αν ήταν χ. στην η ερίτωση ημx = 0, τότε θα ήταν είσης: συνx = ±α 0 ή συνx = 0. Αυτό όμως είναι άτοο, αφού ρέει ααραίτητα: ημ x + συν x =. Συνεώς, ημx 0 για κάθε x (Ομοίως εξετάζουμε και τη δεύτερη ερίτωση). Σύνθετες μορφές με ημx, συνx, εφx και σφx Ασκ.Φυλ. 4 (σελ.) Στην ερίτωση αυτή, αναλύουμε την εφατομένη ή τη συνεφατομένη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τριγωνομετρικές ημ x συν x ταυτότητες: εφx =, σφx =. Κατόιν κάνουμε ααλοιφή συνx ημx αρονομαστών με το ΕΚΠ και ευχόμαστε να καταλήξουμε σε μία αό τις ροηγούμενες εριτώσεις. Ασκ.Φυλ. 5 (σελ.), 7 (σελ.) Τριγωνομετρία -

14 . Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας. Ποιες αό τις αρακάτω τιμές δε μορεί να είναι ημίτονο γωνίας; α. β. γ. δ. ε. στ. 8 ζ. 4. Αν ημ x + συνx = τότε η γωνία x ισούται με: α. 0 ο β. 90 ο γ. 80 ο δ. 70 ο ε. 45 ο στ. Τίοτα αό αυτά. Να βρείτε το ρόσημο των αρακάτω γινομένων: α. ημ80 ο συν60ο β. συν0 ο εφ0ο γ. ημ00 ο συν00ο εφ00ο δ. εφ40ο συν0ο σφ50ο 4. Η τιμή του γινομένου συν0 ο συν90 ο συν80 ο συν70 ο συν60 ο είναι: α. - β. γ. 0 δ. ε. 5. Να υολογίσετε την τιμή της αράστασης: συν 0 + συν + ημ ημ εφ Να υολογίσετε τους αρακάτω τριγωνομετρικούς αριθμούς: 97 α. εφ845 ο β. ημ580 ο γ. σφ 6 δ. συν 7. Εάν ημx = και 90 o < x < 80 o, να υολογίσετε τους υόλοιους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας x. Τριγωνομετρία - 4

15 8. Εάν εφθ = και 70 o < θ < 60 o, να υολογίσετε τους υόλοιους 4 τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας θ.. Αοδεικτικές ασκήσεις Να αοδείξετε ότι για οοιεσδήοτε γωνίες x, y ισχύουν οι σχέσεις:. (ημx συνx) = ημx συνx. ημ 4 x συν 4 x = ημ x συν x = συν x = ημ x. συν x συν y ημ x ημ y + = συν x + συν y 4. ( + ημx + συνx) = ( + συνx) ( + ημx) 5. εφ + εφ x x = ημ x 6. συν x + ημx = ημx 7. εφ x συν x + σφ x ημ x = 8. ημ x + ημx συν x = ημx 9. ημx - συνx + ημx + συνx - = συνx - ημx 0. ημx + συνx + συνx + ημx = ημx. συν x + ημ x = + εφ x + εφ x. εφx εφy (σφx + σφy) = εφx + εφy. ημ x + συνx + συνx ημx + σφx = 0 4. συν x εφx ημx + + εφ x = σφx 5. εφx εφy + + σφy σφx = εφx εφy 6. συνx συνx = εφx + ημx 7. σφ x εφx ημx + συνx = 8. - σφx - εφx ημx - συνx εφx + ημx εφx - ημx = ημx + σφx Τριγωνομετρία - 5

16 9. εφx - ημx ημ x = συνx + συν x 0. εφx σφx = συν x ημx συνx. σφx + σφx εφx + + εφx =. σφx + ημx + συνx = ημχ. ημ x ( + σφ x) + συν x ( + εφ x) = 4. συν 4 x + ημ x συν x + ημ x =. Αναγωγή στο ο τεταρτημόριο. Συμληρώστε τον αρακάτω ίνακα ημ ( x) = ημx ημ ( x) = ημ ( + x) = συν ( x) = συν ( x) = συν ( + x) = εφ ( x) = εφ ( x) = εφ ( + x) = σφ ( x) = σφ ( x) = σφ ( + x) = ημ ( x) = ημ ( + x) = ημ ( x) = συν ( x) = συν ( + x) = συν ( x) = εφ ( x) = εφ ( + x) = εφ ( x) = σφ ( x) = σφ ( + x) = σφ ( x) = ημ ( + x) = συν ( + x) = εφ ( + x) = σφ ( + x) = ημ ( x) = ημ ( + x) = συν ( x) = συν ( + x) = εφ ( x) = εφ ( + x) = σφ ( x) = σφ ( + x) = Τριγωνομετρία - 6

17 . Να αλοοιηθούν οι αραστάσεις: ημ( + α) σφ(7 + α) συνα α. συν( + α) σφ(4 + α) ημα ημ( θ) + συν θ ημ( θ) β. ημ θ συν( θ) + συν( θ). Να εκφράσετε συναρτήσει των συνx και ημx την αράσταση: Α = συν( x) + ημ( x) + ημ( + x) + συν( x) 4. Εάν Α, Β και Γ είναι γωνίες τριγώνου, να αοδείξετε ότι: α. ημ(β + Γ) = ημα β. συν(β + Γ) = συνα γ. εφ(β + Γ) = εφα 5. Αν 0 < α <, να αοδειχθεί ότι: 9 συν α εφ + α ημ α συνα 6 ημ + α σφ α συν( α) ημα = 6. Να αοδειχθεί ότι: ημ συν0 συν 48 = συν + ημ ημ58 συν + ημ9 ημ48 ημ58 ημ48 εφ x συν + x 7. Έστω Α = συν( x) Β = συν x ημ( + x) Γ = συν( + x) ημ x Τριγωνομετρία - 7

18 Να αοδειχθεί ότι: α. Γ = Β + β. Β + Α = συν α γ. Α + Β = Γ 4. Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις. Να λύσετε τις εξισώσεις: i. ημx = ημ 7 ii. ημx = ημ70 0 iii. συνx = συν 5 iv. συνx = συν5 0 v. εφx = εφ 0 vi. εφx = εφ4 ο vii. σφx = σφ viii. σφx = σφ88 0. Να λύσετε τις εξισώσεις: i. ημx = 0 ii. ημx = iii. ημx = iv. συνx = 0 v. συνx = vi. συνx = vii. εφx = 0 viii. εφx = ix. εφx = x. σφx = 0 xi. σφx = xii. σφx =. Να λύσετε τις εξισώσεις: i. ημx = ii. ημx = iv. συνx = vii. εφx = v. συνx = iii. ημx = vi. συνx = viii. εφx = ix. εφx = x. σφx = xi. σφx = xii. σφx = Τριγωνομετρία - 8

19 4. Να λύσετε τις εξισώσεις: i. ημx = ii. συνx = iii. εφx = iv. σφx = v. ημx = vii. εφx = vi. συνx = viii. σφx = ix. ημx = ημ 0 x. συνx = συν 5 xi. εφx = εφ55 0 xii. σφx = σφ Να λύσετε τις εξισώσεις: i. ημx = 0 ii. ημx + = 0 iii. συνx + = 0 iv. 6συνx = 0 v. εφx = 0 vi. 6 σφx + 8 = 0 vii. ημx ημ 9 = 0 viii. συνx συν 7 = 0 ix. εφx + εφ 8 = 0 x. σφx + σφ 9 = 0 6. Να λύσετε τις εξισώσεις: i. ημx ( συνx ) = 0 ii. συνx (ημx ) = 0 iii. εφx ( σφx + ) = 0 iv. σφx (εφx ) = 0 v. ( ημx) ( + συνx) = 0 vi. (εφx + ) (σφx + ) = 0 7. Να λύσετε τις εξισώσεις: i. ημ x + = ημ x + ii. ημ( x) = ημ x iii. συνx = συν x iv. συν x + = συν x 6 iii. εφ x + εφ x = iv. σφ(x ) σφx = 0 Τριγωνομετρία - 9

20 8. Να λύσετε τις εξισώσεις: i. ημx = συνx ii. εφx = σφx iii. ημx = συν x iv. συνx = ημ x + 4 v. εφ( + x) = σφ x vi. σφ x εφ x + = vii. ημ x = συν x viii. συν x = ημ x ix. εφ x = σφ x x. σφ x + εφ x + = Να λύσετε τις εξισώσεις: i. ημ x = ημx ii. ημ x ημ x = 0 iii. συνx συν x = 0 iv. συν x = συνx v. εφ x εφx = 0 vi. σφx σφ x = 0 0. Να λύσετε τις εξισώσεις: i. ημ x = ii. ημ (x) 4 = 0 iii. συν x = 0 iv. 4συν x = v. εφ x = 0 vi. x σφ ( ) = 0 vii. 8ημ x + = 0 viii. 9σφ 4 x = 0. Να λύσετε τις εξισώσεις: i. ημx συνx = συνx ημx ii. ημx + ημx συνx = + ημx iii. ημ x συν x = 0 iv. εφx εφ x σφx + = 0 v. ( ημx) + ημx = 0 iv. σφ 4 x + σφx = 0 Τριγωνομετρία - 0

21 . Να λύσετε τις εξισώσεις: i. ημ x ημx + = 0 ii. ημ x + ημx = 0 iii. 4συν x 4συνx + = 0 iv. συν x συνx = v. ημ x ημx + = 0 vi. συν x vii. 4συν x ( + )συνx + = 0 συνx + = 0 viii. εφ x ( )εφx = 0 ix. σφ x 4 σφx + = 0. Να λύσετε τις εξισώσεις: i. συν x 0 ημ x + = 0 ii. 5συν x ημ x 5 = 0 iii. ημ x + = συνx iv. ημ x + 6 6συνx = 0 v. 4συνx συν x = ημ x vi. συνx = ημ x 4. Να λύσετε τις εξισώσεις: i. ημx = συνx ii. ημx + συνx = 0 iii. ημ x + συν x = 0 iv. ημx = συνx Να λύσετε τις εξισώσεις: i. σφx = συνx ii. εφx = ημx iii. εφx συνx + = 0 iv. ημx = εφx συνx συνx εφ x v. εφ x + = vi. σφ x ημx συνx = 0 συνx 6. Να λύσετε τις εξισώσεις: i. εφx = iii. εφ x, x [0, ] ii. συνx + = 0, x (, ) 5 =, x (, ] iv. ημ(x) = 0, x [, ] Τριγωνομετρία -

22 7. Να λύσετε τις εξισώσεις: i. συνx ( + εφ x ) εφx = συνx ii. εφ x = 4συν x iii. = εφx iv. = εφx συν x συν x 8. Να βρείτε για οιες τιμές του x, καθεμιά αό τις εόμενες συναρτήσεις έχει τη μέγιστη και για οιες την ελάχιστη τιμή της. i. f(x) = ημ x, 0 x 6 x ii. f(x) = 4συν +, 0 x 4 iii. f(x) = + συν( x ), - x Τριγωνομετρία -

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: ημ χ+συν χ= ημ χ=-συν χ συν χ=- ημ χ εφχ + σφ χ = εφχ ημχ συνχ = σφχ = ημ χ εφχσφχ σφχ = = συνχ ημχ + εφ χ = συν χ Γωνία χ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2

0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Βασικός Πίνακας Μοίρες (Degrees) Ακτίνια (Radians) ΓΩΝΙΕΣ 0 0 30 π/6 45 π/4 60 π/3 90 π/2 Έστω ότι θέλω να μετατρέψω μοίρες σε ακτίνια : Έχω μία γωνία σε φ μοίρες. Για να την κάνω σε ακτίνια, πολλαπλασιάζω

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα:

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα: Ποιο µέγεθος ροηγείται ανάµεσα σε δυο µεγέθη ου αρουσιάζουν διαφορά φάσης µεταξύ τους Προκειµένου να καθορίσουµε τη διαφορά φάσης ανάµεσα σε δύο φυσικά µεγέθη ενός κινητού και να βρούµε οιο αό τα δυο ροηγείται,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις 2 ου βαθμού

Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Εξισώσεις 2 ου βαθμού Η εξίσωση της μορφής αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 λύνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Δ = β 2 4αγ Η εξίσωση αχ 2 + βχ + γ = 0, α 0 αν Δ>0 αν Δ=0 αν Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. 2.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ. Η εξίσωση αx β 0 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ.1 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1 ου ΒΑΘΜΟΥ Η εξίσωση α 0 Στο Γυμνάσιο μάθαμε τον τρόπο επίλυσης των εξισώσεων της μορφής α 0 για συγκεκριμένους αριθμούς α,,με α 0 Γενικότερα τώρα, θα δούμε πώς με την οήθεια των

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

( ) x. 1.1 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις. =. Να. 1. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x ) ( x 2

( ) x. 1.1 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις. =. Να. 1. Δίνονται οι συναρτήσεις f ( x ) ( x 2 11 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις 1 Δίνονται οι συναρτήσεις f ( ) ( ημ ) + σφ =, g( ) ημ ημ = και h( ) ημ( ) αποδειχθεί ότι η f είναι άρτια, η g περιττή και η h ούτε άρτια ούτε περιττή Να εξετασθεί αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 27 MAΪΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Λύσεις των θεμάτων ΔΕΥΤΕΡΑ 27 MAΪΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 MAΪΟΥ 3 Λύσεις των θεμάτων Έκδοση 3

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ Όταν στα µαθηµατικά λέµε ότι το τείνει στο και συµβολίζεται, εννοούµε ότι οι τιµές προσεγγίζουν την τιµή, είτε µε από τιµές µικρότερες του δηλ από αριστερά του, είτε από τιµές µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3 Ø ÔØÓÑ Ò ½ Á ÒÓÙ ÖÓÙ ¾¼¼ Ασκηση Δίνεται η συνάρτηση f (x) =x +lnx. Να βρεθεί η εφαπτομένη της C f στοσημείομετετμημένηe. Η εξίσωση της τυχούσας εφαπτομένης της C f είναι y = f (x 0 ) x + f (x 0 ) f (x

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει η σχέση ( ) ( ) ( ).. Ισχύει ότι P( A B) P( A

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας τα μαθηματικά στις κόρες μου. του ΝΤΕΝΙ ΓΚΕΤΖ Νάουσα Ιούλης 2010

Εξηγώντας τα μαθηματικά στις κόρες μου. του ΝΤΕΝΙ ΓΚΕΤΖ Νάουσα Ιούλης 2010 Εξηγώντας τα μαθηματικά στις κόρες μου του ΝΤΕΝΙ ΓΚΕΤΖ Νάουσα Ιούλης 2010 ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΜΙΛΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Τι σημαίνει εξηγώ; Τι είναι τα μαθηματικά; Σε τι χρησιμεύουν τα μαθηματικά; Στα μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα