Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης"

Transcript

1 ΘΕΩΡΙΑ ΟΥΡΑΣ Ουρές ή Γρές Ανονής: Φινόενο που δηιουργείτι ότν η τρέχουσ ζήτηση γι ί εξυπηρέτηση είνι εγύτερη πό την τρέχουσ ικνότητ εξυπηρέτησης του συστήτος Αντικειενικός σκοπός του προβήτος της ουράς: Ν βρεθεί ι οικονοική ισορροπί ετξύ του κόστους εξυπηρέτησης κι του κόστους νονής στην ουρά Θεωρί ουράς:. ίνει την πηροφόρηση που χρειάζετι γι ι τέτοι πόφση ε το ν προσδιορίζει τ διάφορ χρκτηριστικά του συστήτος. Πρέχει έν εγάο ριθό θητικών προτύπων γι την περιγρφή των κτστάσεων των γρών νονής ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Στ εξωτερικά ιτρεί ενός νοσοκοείου υπάρχει πάντ ένς γιτρός σε υπηρεσί. Επειδή τεευτί υπάρχει υξνόενη τάση σθενών ν πηγίνουν τ έκτκτ περισττικά στ εξωτερικά ιτρεί εξετάζετι η περίπτωση ν εκχωρηθεί ένς δεύτερος γιτρός κτά τη διάρκει των περιόδων ιχής. Ο ερευνητής που νβάνει την εξέτση του προβήτος εφρόζει ενκτικά πρότυπ της θεωρίς ουράς γι ν προσδιορίσει τ χρκτηριστικά του συστήτος ε ένν κι ε δύο γιτρούς. Η ΒΑΣΙΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΥΡΑΣ Η Βσική ιδικσί Ουράς Πηθυσός Πετών Πεάτες Ουρά Σύστη Ουράς Μηχνισός Εξυπηρέτησης Εξυπηρετηθέντες πεάτες Πειθρχί ουράς ή Πειθρχί εξυπηρέτησης Πηθυσός Πετών έγεθος: ο συνοικός ριθός πετών. άπειρος: ο ρυθός φίξεων δεν επηρεάζετι πό τον ριθό των πετών στο σύστη. περιορισένος: ο ρυθός φίξεων επηρεάζετι πό τον ριθό των πετών στο σύστη

2 κτνοή χρόνου ετξύ διδοχικών φίξεων: π.χ. εκθετική συπεριφορά πετών: π.χ. η προσχώρηση πετών στο σύστη επειδή η ουρά είνι εγάη Ουρά έγιστος επιτρεπτός ριθός πετών. άπειρο ήκος. περιορισένο ήκος Πειθρχί Ουράς προτεριότητ ε την οποί επιέγοντι οι πεάτες στην ουρά: π.χ. εξυπηρέτηση σύφων ε τη σειρά άφιξης FIFO) κτά τυχίο τρόπο σύφων ε συγκεκριένη προτεριότητ Μηχνισός Εξυπηρέτησης έν ή περισσότερ συστήτ εξυπηρέτησης: ο πεάτης πορεί ν πρέπει ν εξυπηρετηθεί σε ι κοουθί συστηάτων εξυπηρέτησης κάθε σύστη εξυπηρέτησης έχει ί ή περισσότερες πράηες θέσεις εξυπηρέτησης κτνοή χρόνου εξυπηρέτησης γι κάθε θέση: π.χ. εκθετική εκφυισένη στθερή) Erlag Μι Στοιχειώδης ιδικσί Ουράς Εξυπηρετηθέντες πεάτες Σύστη Ουράς Πεάτες Ουρά S S Σύστη S Εξυπηρέτησης S Εξυπηρετηθέντες πεάτες Ποά πρότυπ ουράς υποθέτουν ότι όοι οι χρόνοι ετξύ διδοχικών φίξεων είνι νεξάρτητοι κι έχουν την ίδι κτνοή κι ότι όοι οι χρόνοι εξυπηρέτησης είνι νεξάρτητοι κι έχουν την ίδι κτνοή. Τέτοι πρότυπ συβοίζοντι ως εξής.

3 [Κτνοή χρόνων ετξύ διδοχικών φίξεων]/ [Κτνοή χρόνων εξυπηρέτησης]/ [Αριθός θέσεων εργσίς] όπου Μ εκθετική κτνοή Μρκοβινή) D εκφυισένη κτνοή στθεροί χρόνοι) E k κτνοή Erlag ε k φάσεις G γενική κτνοή οποιδήποτε κτνοή επιτρέπετι) Π.χ. πρότυπο Μ/Μ/s πρότυπο M/G/ κτ. Συβοισός κι Οροογί Κτάστση συστήτος ο ριθός των πετών στο σύστη Μήκος ουράς ο ριθός των πετών που περιένουν εξυπηρέτηση Ν) ο ριθός των πετών στο σύστη ουράς στο χρόνο ) ) η πιθνότητ ν υπάρχουν πεάτες στο σύστη ουράς στο χρόνο s ο ριθός των θέσεων εξυπηρέτησης στο σύστη ουράς ο έσος ρυθός φίξεων στη ονάδ του χρόνου) των νέων πετών ότν υπάρχουν πεάτες στο σύστη ο έσος ρυθός εξυπηρέτησης οόκηρου του συστήτος στη ονάδ του χρόνου) ότν υπάρχουν πεάτες στο σύστη ρ: βέπε πρκάτω ότν στθερή γι ό τ συβοίζετι ε ότν ο έσος ρυθός εξυπηρέτησης νά πσχοούενη θέση είνι στθερή γι ό τ συβοίζετι ε s ότν s / ο έσος χρόνος ετξύ διδοχικών φίξεων / ο έσος χρόνος εξυπηρέτησης ρ /s ο βθός πσχόησης του συστήτος εξυπηρέτησης δηδή το έσο ποσοστό του χρόνου που είνι πσχοηένες οι θέσεις εξυπηρέτησης ετβτική κτάστση: η κτάστση του συστήτος επηρεάζετι πό την ρχική κτάστση κι το χρόνο που έχει πρέθει πό την ένρξη ειτουργίς του συστήτος όνιη κτάστση: η κτάστση του συστήτος είνι νεξάρτητη πό την ρχική κτάστση κι το χρόνο που έχει πρέθει πό την ένρξη ειτουργίς του συστήτος

4 Συβοισός γι τη όνιη κτάστση Ν ο ριθός των πετών στο σύστη ουράς η πιθνότητ ν υπάρχουν πεάτες στο σύστη ουράς L ο έσος ριθός πετών στο σύστη L q ο έσος ριθός πετών στην ουρά W ο χρόνος νονής ενός πεάτη στο σύστη περιβάνει κι το χρόνο εξυπηρέτησης W EW) W q ο χρόνος νονής ενός πεάτη στην ουρά δεν περιβάνει το χρόνο εξυπηρέτησης) W q EW q ) Σχέσεις ετξύ L W L q κι W q Αν γι ό τ L W ο τύπος του Lil) Αν τ δεν είνι ίσ Αν γι ό τ L q W q το πορεί ν ντικτστθεί πό το έσο ρυθό φίξεων W W q ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ Επορικά συστήτ εξυπηρέτησης: π.χ. τείο σε ί τράπεζ ή έν σουπεράρκετ επισκευή οικικών συσκευών υτότοι πωητές κτ. Μετφορικά συστήτ εξυπηρέτησης: π.χ. διόδι φωτεινοί σητοδότες τροχίς ποβάθρες σε ιάνι διάδροος προσγείωσης / πογείωσης σε εροδρόιο τξί πυροσβεστικά οχήτ σνσέρ κτ. Εποροβιοηχνικά συστήτ εσωτερικής εξυπηρέτησης: π.χ. συστήτ δικίνησης υικών συστήτ συντήρησης στθοί επιθεώρησης συστήτ ηεκτρονικών υποογιστών κτ. Κοινωνικά συστήτ εξυπηρέτησης: π.χ. δικστικό σύστη νοοθετικό σύστη συστήτ υγείς π.χ. εξωτερικά ιτρεί νοσοκοεικά υτοκίνητ κτινοογικά ηχνήτ κρεβάτι νοσοκοείου) κοινωνικές εξυπηρετήσεις π.χ. εξσφάιση στέγης) κτ. Ποά ά συστήτ εξυπηρέτησης: π.χ. τηεπικοινωνικά συστήτ προσωπικές ουρές π.χ. δουειές που πρέπει ν γίνουν) κτ.

5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Η τυχί ετβητή κοουθεί ιν εκθετική κτνοή ε πράετρο ν η συνάρτηση πυκνότητς πιθνότητάς της είνι < γι γι f Οι θροιστικές πιθνότητες είνι κι γι Η προσδοκώενη τιή κι η δικύνση είνι ) E κι ) var Ι ΙΟΤΗΤΑ. Η f ) είνι ί υστηρά φθίνουσ συνάρτηση του ) γι κι Ι ΙΟΤΗΤΑ. Έειψη νήης Απόδειξη: ) Ι ΙΟΤΗΤΑ 3. Το εάχιστο διφορετικών νεξάρτητων τυχίων ετβητών που κοουθούν ι εκθετική κτνοή κοουθεί ι εκθετική κτνοή. Απόδειξη: Έστω νεξάρτητες τυχίες ετβητές που κοουθούν ι εκθετική κτνοή ε πρέτρους ντίστοιχ. Έστω κό U mi. i i U xp ηδή το U κοουθεί ιν εκθετική κτνοή ε πράετρο i i.

6 Πρδείγτ εφρογής στην θεωρί ουράς: Αν υπάρχουν διφορετικά είδη πετών κι οι χρόνοι ετξύ διδοχικών φίξεων γι κάθε είδος κοουθούν ι εκθετική κτνοή ε πράετρο i i ) τότε. ε βάση την Ι ΙΟΤΗΤΑ σε οποιδήποτε στιγή ο υπόοιπος χρόνος έχρι την άφιξη του επόενου πεάτη του είδους i κοουθεί ιν εκθετική κτνοή ε την ίδι πράετρο i κι. ε βάση την Ι ΙΟΤΗΤΑ 3 ο χρόνος ετξύ διδοχικών φίξεων γι οόκηρο το σύστη κοουθεί ιν εκθετική κτνοή ε πράετρο. i i Αν υπάρχουν θέσεις εξυπηρέτησης κι όες οι θέσεις έχουν την ίδι εκθετική κτνοή χρόνου εξυπηρέτησης ε πράετρο τότε ε βάση τις Ι ΙΟΤΗΤΕΣ κι 3 σε οποιδήποτε στιγή ο χρόνος έχρι ν τεειώσει η επόενη εξυπηρέτηση σε οποιδήποτε πό τις θέσεις κοουθεί ιν εκθετική κτνοή ε πράετρο. Ι ΙΟΤΗΤΑ 4. Σχέση ε την κτνοή oisso Έστω ότι ο χρόνος ετξύ διδοχικών εφνίσεων ενός περισττικού άφιξη ή περάτωση εξυπηρέτησης) έχει ιν εκθετική κτνοή ε πράετρο. Τότε ο ριθός των εφνίσεων του περισττικού στο χρόνο ) X) κοουθεί ι κτνοή oisso ε πράετρο δηδή ) X ) γι! Η προσδοκώενη τιή της κτνοής oisso είνι EX) Έτσι το είνι ο έσος ριθός των περισττικών στη ονάδ του χρόνου δηδή ο έσος ρυθός ε τον οποίο συβίνουν τ περισττικά. Πρδείγτ εφρογής στην θεωρί ουράς: Αν οι χρόνοι ετξύ διδοχικών φίξεων κοουθούν ι εκθετική κτνοή ε πράετρο τότε ο ριθός των φίξεων στο χρόνο κοουθεί ι κτνοή oisso όπου κι έε ότι οι φίξεις γίνοντι ε ι διδικσί εισροής oisso. Αν υπάρχουν πράηες θέσεις εξυπηρέτησης κι οι χρόνοι εξυπηρέτησης κάθε θέσης κοουθούν ιν εκθετική κτνοή ε πράετρο τότε ο ριθός των εξυπηρετήσεων που γίνοντι πό συνεχώς πσχοηένες θέσεις στο χρόνο κοουθεί ι κτνοή oisso όπου.

7 Ι ΙΟΤΗΤΑ 5. Γι όες τις θετικές τιές του γι ικρό. Απόδειξη: )! γι ικρό όπου χρησιοποιήθηκε η ισοδυνί x x x.! Πράδειγ εφρογής στην θεωρί ουράς: Αν ο χρόνος διδοχικών περισττικών φίξεων ή ο περτώσεων εξυπηρέτησης) κοουθεί ιν εκθετική κτνοή ε πράετρο τότε η πιθνότητ ότι το περισττικό θ συβεί στο επόενο ικρό διάστη είνι. ηδή σε κάθε χρονική περίοδο στθερής διάρκεις υπάρχει η ίδι πιθνότητ ν συβεί έν περισττικό άσχετ πό το πότε έγινε το προηγούενο περισττικό. Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ Στ πίσι της θεωρίς ουράς Γέννηση άφιξη ενός πεάτη Θάντος νχώρηση ενός πεάτη N) η κτάστση του συστήτος ο ριθός των πετών στο σύστη) στο χρόνο ) ΥΠΟΘΕΣΗ. Αν N) η τρέχουσ κτνοή πιθνότητς του υπόοιπου χρόνου έχρι την επόενη γέννηση άφιξη) είνι εκθετική ε πράετρο ). ΥΠΟΘΕΣΗ. Αν N) η τρέχουσ κτνοή πιθνότητς του υπόοιπου χρόνου έχρι τον επόενο θάντο περάτωση εξυπηρέτησης) είνι εκθετική ε πράετρο ). ΥΠΟΘΕΣΗ 3. Κάθε φορά πορεί ν συβεί όνο ί γέννηση ή ένς θάντος. - - ιάγρ ρυθού διδικσίς γεννήσεων θνάτων

8 Η νάυση της διδικσίς γεννήσεων θνάτων είνι πού δύσκοη ότν το σύστη βρίσκετι σε ετβτική κτάστση. Υπάρχουν ορισέν ποτεέστ γι την κτνοή της πιθνότητς του N) ά είνι πούποκ γι ν έχουν πρκτική χρησιότητ. Είνι σχετικά πό ν προσδιορισθεί υτή η κτνοή ότν το σύστη έχει φτάσει σε όνιη κτάστση ειτουργίς. ΑΡΧΗ: ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ΡΥΘΜΟΣ ΕΞΟ ΟΥ: Γι κάθε κτάστση του συστήτος ) ο έσος ρυθός προσδοκώενος ριθός εφνίσεων στη ονάδ του χρόνου) ε τον οποίο συβίνουν τ περισττικά εισροής πρέπει ν είνι ίσος ε το έσο ρυθό ε τον οποίο συβίνουν τ περισττικά εκροής. εξισώσεις ισορροπίς διδικσίς γεννήσεων θνάτων Κτάστση Ρυθός εισόδου Ρυθός εξόδου ) 3 3 ) ) ) Πιθνότητ όνιης κτάστσης ) ) ) )

9 γι γι Επειδή L q s s L ) L W Wq L q Τ πρπάνω ποτεέστ βσίζοντι στην υπόθεση ότι τ κι είνι τέτοι ώστε ν πορεί η διδικσί ν φτάσει σε όνιη κτάστση ειτουργίς. Αυτό ισχύει ν γι κάποι έτσι ώστε όνο ένς πεπερσένος ριθός κτστάσεων ν είνι δυντές κι s κι ρ /s < εν ισχύει ν

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Αν Α κι Β είνι δύο σύνο ν ποδείξετε ότι Α Β c BB Α c B Εφρμόζοντς την επιμεριστική ιδιότητ της ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. 1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: επνεπίσκεψη. Η εξής πρτήρηση γι τις (μονομερείς) διμελείς σχέσεις, εξυπηρετεί την τξινόμησή τους: τ ζεύγη μις οποιδήποτε τέτοις σχέσης εμπίπτουν σε τρείς κτηγορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΡλήματα. (ζ) Το σύστημα δ ιακίνη σης υλι κών σ' ένα εργοστάσιο. ω Υποθέστ ε ότι ένα σύστημα ουράς έχει δύο θέσεις εξυπηρέτηση ς, μια

ΠΡΟΡλήματα. (ζ) Το σύστημα δ ιακίνη σης υλι κών σ' ένα εργοστάσιο. ω Υποθέστ ε ότι ένα σύστημα ουράς έχει δύο θέσεις εξυπηρέτηση ς, μια ΠΡΟΡλήματα 1. Εξηγήστε γ ιατ ί ένα κουρείο είναι ένα σύστημα ουράς, περιγράφοντας τα συνθετικά του μέρη. 2. Π ροσδιορίστε τους πελάτες και τι ς θέσεις εξυπηρέτηση ς του συστήματος ουράς για καθεμιά από

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Κυρική 10-4-2005 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχος 3 Χειμώνς 2013 magazine Ελληνική έκδοση του σφλιστικού ομίλου ERGO Training Εμπειρίες φροντίδς γι το διοικητικό προσωπικό Web Portal Oι διδικτυκές σχέσεις της ERGO νβθμίστηκν Πρόσωπ Ανδρές Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ Σημείωση Προς το πρόν, κινούμεθ στο σώμ R των πργμτικών ριθμών Έν ιδιοδιάνυσμ ή χρκτηριστικό διάνυσμ ενός πίνκ Α, που ντιστοιχεί στην ιδιοτιμή, είνι εκείνο το μη μηδενικό διάνυσμ το οποίο πηροί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό θα ας απασχολήσουν έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων που αναφέρονται στις έσες τιές και αναλογίες πληθυσών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΑΛΑΣΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΤΕΥΧΟΣ A Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία Σκέψου τον πλνήτη σου... νκύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομδιί πολιτική εφημερίδ Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ φιερωµέν στην ενηµέρωση Πρσκευή 10 Δεκεμβρίου 2010 Φύλλο 139 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο Νέ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΑ Σηµείωση. Γράφουµε νν ντί του ν κι µόνον ν.. Προλεγόµεν. Σε ότι κολουθεί, ο νγνώστης θ έρθει σε επφή µε έννοιες πό την Μθηµτική Λογική, την Θεωρί Συνόλων, κι την Άλγεβρ. Σύµφων µε την Πλτωνική ντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.. Από: ecocom-k ίev Απστλή: Πρσκευή, 18 Ιυλ ίυ 214 1:58 µµ Πρς: ί ηf@acsmί.gr; ί ηf@bep.gr; Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε..; 'GRUA Chamber; @1.9Γ 'crete-exporters';

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση ενός κύκλου Ν βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο: Κ (3, 3) κι τέμνει πό την ευθεί

Διαβάστε περισσότερα

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i Οι Κτνομές χ, t κι F Οι Κτνομές χ, t κι F Σε υτή την ενότητ προυσιάζουμε συνοπτικά τρεις συνεχείς κτνομές οι οποίες, όπως κι η κνονική κτνομή, είνι πολύ χρήσιμες στη Σττιστική Συμπερσμτολογί Είνι ξιοσημείωτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΑΪΒΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ! ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας

Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας Α. ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ α) Διακριτή Ομοιόμορφη κατανομή β) Διωνυμική κατανομή γ) Υπεργεωμετρική κατανομή δ) κατανομή Poisson Β. ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο

Εξαιτίας της συμβολής δύο κυμάτων του ίδιου πλάτους και της ίδιας συχνότητας. που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Τι ονομάζουμε στάσιμο κύμα f()=0.5sin() Εξαιτίας της συμβοής δύο κυμάτων του ίδιου πάτους και της ίδιας συχνότητας που διαδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο γραμμικό εαστικό μέσο με αντίθετη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. ιοικητικά & ιαχειριστικά Επίπεδα Επιλεξιµότητας Προγραµµάτων Πράξεων - απανών... 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. ιοικητικά & ιαχειριστικά Επίπεδα Επιλεξιµότητας Προγραµµάτων Πράξεων - απανών... 1 Ο ΗΓΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ιοικητικά & ιχειριστικά Επίπεδ Επιλεξιµότητς Προγρµµάτων Πράξεων - πνών... 1 ιδροµές Ελέγχου νά Επίπεδο ιοικητικής & ιχειριστικής Λειτουργίς

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 16

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 16 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 16 Εξυπηρέτηση και συστήματα αναμονής Αθήνα 2013 τετράδιο 16 Εξυπηρέτηση και συστήματα αναμονής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Λορέντζος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Πιθανοτήτων και Θεωρίας Ουρών

Στοιχεία Πιθανοτήτων και Θεωρίας Ουρών ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στοιχεία Πιθανοτήτων και Θεωρίας Ουρών Χρήστου Νικοαΐδη Φεβρουάριος 5 Χρήστος Νικοαΐδης Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Στοιχεία Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

, όπου x = 0,1,...,300000. Έτσι, για την πιθανότητα σε ένα έτος να μην υπάρξουν θάνατοι ζώων από τον εμβολιασμό έχουμε, 2! 299998!

, όπου x = 0,1,...,300000. Έτσι, για την πιθανότητα σε ένα έτος να μην υπάρξουν θάνατοι ζώων από τον εμβολιασμό έχουμε, 2! 299998! Η Κατανομή Poisso Ας δούμε ένα πρόβημα: Σε μια κτηνοτροφική περιοχή υπάρχουν 3 αιγοπρόβατα. Κάθε χρόνο όα τα αιγοπρόβατα εμβοιάζονται για προστασία από κάποια ασθένεια. Σύμφωνα με την άδεια χρήσης του

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα